Thế giới nổi bật trong tuần: Tổng giám đốc UNESCO là Cựu Bộ trưởng Văn hoá Pháp
(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật nhất trong tuần vừa qua (từ ngày 8/10 - 14/10/2017).
f1f4x10919x14877x153f2x15585xfc6cxffc3x105f8x11b71xX7x12399x129cex16dd7x162c2x10643x15752xX5x159aaxXaxX3xX7xXex13925xX5xX10xX9xXaxXexX10x17049xXex123efxX6xX5xXdx1047dx161e1x13de5xX3x1686dx13b12xX7xXexXdx14b19xX15x11b1bxXax12055xXcxX1x13fe8xX3xX22xXdx13077xXdxX3xX23x108daxXdxX3x11aa8x15573xXexX3xXex13030x1760exX23xX22xX3xXexX27x14a7dxX23xX24xX3xXcxX3axX23xX22xX3xX22xXdx1186dx135d2xX3x159c5x10d7dxX4xX3x10137x167bex1188fx12b14x15d1dx13d76xX3xX5x13350xX3xX5fx172a8xX27xX3x12636x16be9xX3xXexX42x11260xf20bxX23xX22xX3x1154cx11beaxX23xX3xX1xX43xX54xX3x10c6bxX1xX54xXbxX0x14837xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12859xX10xX6x14881xXaxX2fxX69xX54xX43xX3xX8fxX63xX3xXcx165edxX23xX1xX3xX57xXdxff34xX23xX3xXex152b6xX3xXexX3axX23xX22xX3xX1x131abxXbxX3xX4xX54xX4xX3xXexXdxX23xX3xXex1767dxX4xX3xXexX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX23xX3axXdxX3xX3dxX3exXexX3xX23xX1x15847xXexX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xXexX27xX49xX23xX3x11408x12947xX6xX3x11bb7xX27xX6xX3x157f4xXexXe0xX3xX23xX22xX63xX15xX3x15f5bxX80xX2xf555xX3xX1exX3xX2x158f6xX80xX2xXf3xX80x14f00xXf3xX2x137f0x129c5xf81dxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX42xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX0xXdxX55xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax123c9xXdxX92xXexX1xX24x15b84xXf3xXf3xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xXf8xXf3xXf3xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX22xXdxX43xXdxX3xX23xX43xXdxX3xX3dxX6xXexX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xXexX27xX6xX23xX3xXexX43xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX55xX3xX92xX43xX4xX3xX27xX23xX10xX7xX4xX43xX3xX5xX6xX3xX4xX27xX27xX3xX3dxX43xX3xXexX42xX27xX43xX23xX22xX3xXdfxX6xX23xX3xX1xX43xX6xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX80xX80xXdxX102xX3dxX6xX43xX1xX6xXexXdxX23xX1xX102xXdfxX23xX80xX23xX10xX14bxX7xX80xX2xX100xXf8xX2xX80xX100xX100xX92xXf3xXf3xX100xXf3xXfdxXf8xXfdxXexXfdxX100xXfdxXf8xX5xXf3xX102xX26xXbxX22xXaxX3xX80xX2fxX0xX80xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX5fxX1xX54xX15xX3xX42xXe0xX23xX22xX3xX92xXdx14339xX23xX3xX3dxXdxX32xX23xX3xX23xX22xX1xXdxf3c6xX55xX3xXexX42x10ab2xX23xX22xX3xXex1219cxXdxX3xX5fxX6xX5xXdxX2bxX43xX42xX23xXdxX6x13bc3xX3x152afx14a4axX24xX0xX80xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX3xXcxX1xX10xX43xX3xX3dxX54xX43xX3xX4xX54xX43xX3xX55xX36xXdxX3xX23xX1xXd1xXexX3xX4x1621cxX6xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX4xX1xXbbxX4xX3xX26fxX270xX3xX4x15c11xX23xX22xX3xX3dxX58xX3xX23xX22xX63xX15xX3xX2xXf8xX80xX2xXf3xX26dxX3x112fdxXexX3xX23xX1xXd1xXexX3x15937xXf0xX3xX23xX22xX6ex14feexXdxX3xX57x159acxX3xXexX1xXdxXa3xXexX3xX55xX260xX23xX22xX26dxX3xX1xX63xX23xX22xX3xXexX42xX74xX55xX3xX23xX22xX6exX2c5xXdxX3xX1xXdxXa3xX23xX3xXdfx125daxX23xX3xX4xX1xX6exX6xX3xX57xX6exXafxX4xX3xXexf824xX55xX3xXexX1xXd1xX15xX3xXdfxX63xX3xX1xX63xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX2fbxX23xX3xX23xX22xX6exX2c5xXdxX3xX57xX2c9xX3xXbxX1x104e1xXdxX3xX57xXdxX3xX7x1612cxX3xXexX54xX23xX3xX92xX43xX3xX4xX54xX4xX3xX57xX54xX55xX3xX4xX1xX54xX15xX3xX42xXe0xX23xX22xX3xXexX260xXdxX3xXbxX1xX2b7xX6xX3xX69x153a0xX4xX3xX3dxX6xX23xX22xX3xX5fxX6xX5xXdxX2bxX43xX42xX23xXdxX6xX3xX4xX293xX6xX3xX26fxX270xX102xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx13a57x13537xX15xX3xX5xX63xX3xXdfx1241dxX3xX4xX1xX54xX15xX3xX42xXe0xX23xX22xX3xX22xX398xX15xX3xXexX1xXdxXa3xXexX3xX1xX260xXdxX3xX23x10808xX23xX22xX3xX23xf31cxX3xX23xX1xXd1xXexX3xXdfxX3bfxX3xX23xX22xX6exX2c5xXdxX3xXdfxX63xX3xX4xX293xX6xX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xX5x12fa5xX4xX1xX3xX7xXa7xX3xX3dxX6xX23xX22xX3xX5fxX6xX5xXdxX2bxX43xX42xX23xXdxX6xX102xX3xX5cxX22xX63xX15xX3xX2xXf3xX80xX2xXf3xX26dxX3xXcxX3axX23xX22xX3xXexX1xX58xX23xX22xX3xX26fxX270xX3x14d64xX43xX23xX6xX5xX92xX3xXcxX42xX27xX55xXbxX3xX57xX2c9xX3xX3dxX6xX23xX3xX3dxX58xX3xXexX2fbxX23xX1xX3xXexX42xX260xX23xX22xX3xXexX1xX31cxX55xX3xX1xX25bxX6xX3xX6fxX3xX3dxX6xX23xX22xX3xX23xX63xX15xX26dxX3xX4xX1xX43xX3xXbxX1x1498fxXbxX3xX1xX27xX15xX3xX57xX6axX23xX22xX3xX4xX54xX4xX3xX23xX22xX27x1212bxX23xX3xX5xX66xX4xX26dxX3xX23xX22xX27xX45fxX23xX3xX23xX22xX398xX23xX3xX7xX54xX4xX1xX3xX5xXdxX256xX23xX3xX3dxX6xX23xX22xX3xX1x171e1xX3xXexX42xXafxX3xX57xX3ddxX6xX3xXbxX1xX6exX323xX23xX22xX3xX23xX63xX15xX102xX3xX0xX10xX55xX2fxXe7x16c27xX23xX1xX24xX3x12798xXa7xX6xX3xXdfxX63xX3x14373xX1x17298xXdxX3xX3dxX58xX4xX3xX5xX256xX23xX3xX92xX43xX3xX4xX1xX54xX15xX3xX42xXe0xX23xX22xX3xX1cxX31cxX15xX3xX42xX6xX3xX6fxX3xX4a9xX1xX27xX3xXdfxX66xX4xX3xX5exX6xX23xXexX6xX3x11f90xX43xX7xX6xX26dxX3xX5fxX6xX5xXdxX2bxX43xX42xX23xXdxX6xX102xX3xX5cxX22xX27xX45fxX23xX24xX3xX4daxX10xX27xXexX10xX42xX7xX101xX0xX80xX10xX55xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX42xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX0xXdxX55xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX92xXexX1xX24xX151xXf3xXf3xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX2bfx164c5xX55cxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX22xXdxX43xXdxX3xX23xX43xXdxX3xX3dxX6xXexX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xXexX27xX6xX23xX3xXexX43xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX55xX3xX92xX43xX4xX3xX27xX23xX10xX7xX4xX43xX3xX5xX6xX3xX4xX27xX27xX3xX3dxX43xX3xXexX42xX27xX43xX23xX22xX3xXdfxX6xX23xX3xX1xX43xX6xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX80xX80xXdxX102xX3dxX6xX43xX1xX6xXexXdxX23xX1xX102xXdfxX23xX80xX23xX10xX14bxX7xX80xX2xX100xXf8xX2xX80xX100xX100xX92xXf3xXf3xX100xXf3xXfdxXf8xXfdxXexXfdxX2xX151xfe60xX5xX2xX102xX26xXbxX22xXaxX3xX80xX2fxX0xX80xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX26fxX270xX26dxX3x11fe4xX7xX42xX6xX10xX5xX3xXexX27xX15xX256xX23xX3xX3dxX58xX3xX42x154faxXexX3xX4a9xX1x13b53xXdxX3xX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX60xX24xX0xX80xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX3xXcxX1xX293xX3xXexX6exX36xX23xX22xX3xX63fxX7xX42xX6xX10xX5xX3xX69xX10xX23xX26xX6xX55xXdxX23xX3xX5cxX10xXexX6xX23xX15xX6xX1xX27xX3xX23xX22xX63xX15xX3xX2xXfdxX80xX2xXf3xX3xXexX27xX15xX256xX23xX3xX3dxX58xX3xX7x112bbxX3xX42xX650xXexX3xX4a9xX1xX655xXdxX3xXcxX3axX3xX4xX1xXbbxX4xX3x13a63xXdxX54xX43xX3xX92xX39fxX4xX26dxX3x1089cxX1xX43xX6xX3xX1xX25bxX4xX3xXdfxX63xX3xX73xX74xX23xX3xX1xX4abxX6xX3xX4a2xXdxX256xX23xX3xX8fxXafxXbxX3x147e2xX27xX58xX4xX3xXe7xX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX60xX101xX102xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX6dcxX27xX15xX32xXexX3xX57xX3ddxX23xX1xX3xX4xX293xX6xX3xX2a4xX23xX22xX3xX5cxX10xXexX6xX23xX15xX6xX1xX27xX3xX57xX6exXafxX4xX3xX57xX6exX6xX3xX42xX6xX3xX4xX1x108c6xX3xXdfxX63xXdxX3xX22xXdxX2c5xX3xX7xX6xX27xX3xX4a9xX1xXdxX3xX69xX6axX3xX5cxX22xX43xX260xXdxX3xX22xXdxX6xX43xX3xX26fxX270xX3xXexX1xX2a4xX23xX22xX3xX3dxX54xX43xX3x10438xX6xX7xX1xXdxX23xX22xXexX43xX23xX3xX7xX6a2xX3xX4xX1xX2b7xX23xX1xX3xXexX1xXbbxX4xX3xX42xX650xXexX3xX4a9xX1xX655xXdxX3xX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX60xX3xXexXe0xX3xX23xX22xX63xX15xX3xX2bfxX2xX80xX2xXfdxX80xXfdxXf3xX2xXf0xX3xXdfxX63xX3xX7xX6a2xX3xX4xX1xX74axX3xX92xX27xX15xX3xXexX42xX2fbxX3xXdfxX6xXdxX3xXexX42x16832xX3xX4xX293xX6xX3xX55xX6axXexX3xXe3xX27xX6xX23xX3xX7xX54xXexX3xXdfxXdxX256xX23xX3xXdfxX36xXdxX3xX5x155b7xX3xX92xX43xX3xXexX3axX3xX4xX1xXbbxX4xX3xX23xX63xX15xX3xX57xX6xX23xX22xX3xXexX1xXdxX256xX23xX3xXdfxX3ddxX3xX23xX1x141c5xX23xX22xX3xX1xX63xX23xX1xX3xX57xX6axX23xX22xX3xX4xX1xX58xX23xX22xX3xX5xX260xXdxX3xX63fxX7xX42xX6xX10xX5xX102xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX293xX3xXexX6exX36xX23xX22xX3xX63fxX7xX42xX6xX10xX5xX3xX1xX43xX6xX23xX3xX23xX22xX1xX256xX23xX1xX3xXe3xX27xX15xX32xXexX3xX57xX3ddxX23xX1xX3xXexX42xX256xX23xX3xX4xX293xX6xX3xX4xX1xX2b7xX23xX1xX3xXe3xX27xX15xX3bfxX23xX3xXcxX3axX23xX22xX3xXexX1xX58xX23xX22xX3xX26fxX270xX3xX40fxX43xX23xX6xX5xX92xX3xXcxX42xX27xX55xXbxX102xX3x170f7xX23xX22xX3xX55xX2a4xX3xXexX31cxX3xX57xX398xX15xX3xX5xX63xX3xXe3xX27xX15xX32xXexX3xX57xX3ddxX23xX1xX3xX4xX6xX23xX3xX57xX31cxX55xX3xXdfxX63xX3xX4xX4abxX3xX57xX260xX43xX3xX57xXbbxX4xX3xX92xX43xX3xX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX60xX3xX57xX2c9xX3xXexX42xX6fxX3xXexX1xX63xX23xX1xX3xX23xX323xXdxX3xX4xX1xXbbxX6xX3xX57xX66xX23xX22xX3xX7xX66xX3xXdfxX2a4xX3xX5xX7e8xX102xX3xX0xX10xX55xX2fxXe7xX49dxX23xX1xX24xX3xXcxX42xX39fxX3xX7xX6fxX3xX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX60xX3xX57xX3baxXexX3xXexX260xXdxX3xXexX1xX293xX3xX57xX2a4xX3xX7bxX6xX42xXdxX7xX26dxX3xX7bxX1xX54xXbxX102xX3xX5cxX22xX27xX45fxX23xX24xX3xX4daxX10xX27xXexX10xX42xX7xX101xX0xX80xX10xX55xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX42xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX0xXdxX55xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX92xXexX1xX24xX151xXf3xXf3xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX2bfxX100xX5eaxXbxX1cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX92xXexX1xX27xX55xX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX22xXdxX43xXdxX3xX23xX43xXdxX3xX3dxX6xXexX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xXexX27xX6xX23xX3xXexX43xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX55xX3xX92xX43xX4xX3xX27xX23xX10xX7xX4xX43xX3xX5xX6xX3xX4xX27xX27xX3xX3dxX43xX3xXexX42xX27xX43xX23xX22xX3xXdfxX6xX23xX3xX1xX43xX6xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX80xX80xXdxX102xX3dxX6xX43xX1xX6xXexXdxX23xX1xX102xXdfxX23xX80xX23xX10xX14bxX7xX80xX2xX100xXf8xX2xX80xX100xX100xX92xXf3xXf3xX100xXf3xXfdxXf8xXfdxXexX55cxX151xXf0xX5eaxX5xXfdxX102xX26xXbxX22xXaxX3xX80xX2fxX0xX80xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX5fxX66xX27xX3xX69xX6axX3xXexX42xX6exX6fxX23xX22xX3xX73xX74xX23xX3xX1xX43xX54xX3xX7bxX1xX54xXbxX3xX7xX6a2xX3xX5xX63xX3xXexX398xX23xX3xXcxX3axX23xX22xX3xX22xXdxX54xX55xX3xX57xX58xX4xX3xX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX60xX24xX0xX80xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX3xX5exX6xX27xX3xX5eaxX3xX23xX22xX63xX15xX3xX22xX6xX23xX1xX3xX57xX27xX6xX3xXe3xX27xX15xX32xXexX3xX5xXdxXa3xXexX3xXdfxX63xX3xXexX42xX31cxXdxX3xXe3xX27xX6xX3xX5eaxX3xXdfxX7cbxX23xX22xX3xX3dxX49xX27xX3xX4xXa7xX26dxX3xX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX60xX3xX57xX2c9xX3xX3dxX49xX27xX3xX57xX6exXafxX4xX3xX23xX22xX6exX2c5xXdxX3xX7xX6a2xX3xX57xX31cxX55xX3xX23xX1xX3exX23xX3xX4xX6exX323xX23xX22xX3xXdfxX3ddxX3xXcxX3axX23xX22xX3xX22xXdxX54xX55xX3xX57xX58xX4xX3xXexX3axX3xX4xX1xXbbxX4xX3xX23xX63xX15xX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xXf8xX3xX23xX74xX55xX3xXexX36xXdxX26dxX3xX5xX63xX3xX3dxX63xX3x14c96xX27xX92xX42xX10xX15xX3xXb87x13c8fxX43xX27xX5xX6xX15xX26dxX3xX4xX66xX27xX3xX69xX6axX3xXexX42xX6exX6fxX23xX22xX3xX73xX74xX23xX3xX1xX43xX54xX3xX7bxX1xX54xXbxX102xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX69xX63xX3xXb87xX27xX92xX42xX10xX15xX26dxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX74xX55xX3xX2xX55cxX100xXfdxX26dxX3xX4xX4abxX3xX4xX1xX293xX3xXexX42xX6exX323xX23xX22xX3xX57xX6exX6xX3xX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX60xX3xXexX42xX6fxX3xX5xX260xXdxX3xXdfxX36xXdxX3xX55xX39fxX4xX3xX57xX2b7xX4xX1xX3xX3dxX6xX23xX3xX57xX49xX27xX3xX5xX63xX3xX3dxX31cxX43xX3xXdfxXa3xX3x11a17xX92xXdxX3xX7xX31cxX23xX3xXexX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX4xX293xX6xX3xX23xX1xX398xX23xX3xX5xX43xX260xXdx145faxX102xX3xX0xX10xX55xX2fxXe7xX49dxX23xX1xX24xX3xX5fxX66xX27xX3xX69xX6axX3xXexX42xX6exX6fxX23xX22xX3xX73xX74xX23xX3xX1xX4abxX6xX3xX7bxX1xX54xXbxX3xX1exX3xXb87xXb8fxX43xX27xX5xX6xX15xX3xX7xX6a2xX3xX5xX63xX3xXexX398xX23xX3xXcxX3axX23xX22xX3xX22xXdxX54xX55xX3xX57xX58xX4xX3xX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX60xX102xX3xX5cxX22xX27xX45fxX23xX24xX3xX777xXdxX4a9xXdxX14bxX6xX23xX92xX101xX0xX80xX10xX55xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX42xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX0xXdxX55xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX92xXexX1xX24xX151xXf3xXf3xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX2bfxX151xXf3xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX22xXdxX43xXdxX3xX23xX43xXdxX3xX3dxX6xXexX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xXexX27xX6xX23xX3xXexX43xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX55xX3xX92xX43xX4xX3xX27xX23xX10xX7xX4xX43xX3xX5xX6xX3xX4xX27xX27xX3xX3dxX43xX3xXexX42xX27xX43xX23xX22xX3xXdfxX6xX23xX3xX1xX43xX6xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX80xX80xXdxX102xX3dxX6xX43xX1xX6xXexXdxX23xX1xX102xXdfxX23xX80xX23xX10xX14bxX7xX80xX2xX100xXf8xX2xX80xX100xX100xX92xXf3xXf3xX100xXf3xXfdxXf8xXfdxXexXfdxXf8xX5eaxX5xX2bfxX102xX26xXbxX22xXaxX3xX80xX2fxX0xX80xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxXcxX398xX15xX3xX69xX6xX23xX3xX5cxX1xX6xX3xX42xX6xX3xXexX58xXdxX3xX1xX3exX27xX3xXexX1xX6exX3xX4xX1xX43xX3xX5fxX6xXexX6xX5xX43xX23xXdxX6xX24xX0xX80xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX3xX4a2xX2c9xX23xX1xX3xX57xX260xX43xX3xXdfx15b1cxX23xX22xX3xX5fxX6xXexX6xX5xX43xX23xXdxX6xX26dxX3xX5fxX6xX42xX5xX10xX7xX3xX7bxX27xXdxX22xX92xX10xX55xX43xX23xXexX26dxX3xX23xX22xX63xX15xX3xX2xXf3xX80xX2xXf3xX3xX4a9xX7e8xX3xX3dxX31cxX23xX3xXexX27xX15xX256xX23xX3xX3dxX58xX3xX57xX6axX4xX3xX5xX3exXbxX3xX4a9xX1xX655xXdxX3xXcxX398xX15xX3xX69xX6xX23xX3xX5cxX1xX6xX3xX23xX1xX6exX23xX22xX3xX1xX43xX2c9xX23xX3xXexX1xXdxX3xX1xX63xX23xX1xX3xX57x16bc8xX3xX57xX58xXdxX3xXexX1xX43xX260xXdxX3xXdfxX36xXdxX3xX26fxX6xX92xX42xXdxX92xX102xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX7bxX1xX54xXexX3xX3dxXdxXea8xX27xX3xXexX42xX6exX36xX4xX3xX6dcxX27xX58xX4xX3xX1xX6axXdxX3xX1xX2a4xX55xX3xX2xX2xX80xX2xXf3xX26dxX3xXcxX1xX293xX3xXexX6exX36xX23xX22xX3xXcxX398xX15xX3xX69xX6xX23xX3xX5cxX1xX6xX3xX26fxX6xX42xXdxX6xX23xX43xX3xX4daxX6xX26xX43xX15xX3xX4xX1xX43xX3xXcxX1xX293xX3xX1xXdxX32xX23xX3xX5fxX6xX42xX5xX10xX7xX3xX7bxX27xXdxX22xX92xX10xX55xX43xX23xXexX3xX1xX260xX23xX3xX4xX1xX4abxXexX3xX57xX32xX23xX3xX23xX22xX63xX15xX3xX2xX151xX80xX2xXf3xX3xX57xXea8xX3xX1cxX54xX4xX3xX23xX1xX3exX23xX3xX5xXdxXa3xX27xX3xX5fxX6xXexX6xX5xX43xX23xXdxX6xX3xX57xX2c9xX3xX4xX1xX2b7xX23xX1xX3xXexX1xXbbxX4xX3xXexX27xX15xX256xX23xX3xX3dxX58xX3xX57xX6axX4xX3xX5xX3exXbxX3xX4xX1xX6exX6xX3xXexX42xX6exX36xX4xX3xX4a9xX1xXdxX3xX4xX1xX2b7xX23xX1xX3xXe3xX27xX15xX3bfxX23xX3xX26fxX6xX92xX42xXdxX92xX3xXe3xX27xX15xX32xXexX3xX57xX3ddxX23xX1xX3xX4xX54xX4xX3xX1xX63xX23xX1xX3xX57xX6axX23xX22xX3xXexXdxX32xXbxX3xXexX1xX10xX43xX3xXdfxX36xXdxX3xX4a9xX1xX27xX3xXdfxX66xX4xX3xX23xX63xX15xX26dxX3xXexX1xX10xX43xX3xX0xX10xX55xX2fxX69xX69xX5fxX102xX0xX80xX10xX55xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX10xX43xX3xX397xXdxX3bfxX27xX3xX2xX5eaxX5eaxX3xX8fxXdxX32xX23xX3xXbxX1xX54xXbxX3xXcxX398xX15xX3xX69xX6xX23xX3xX5cxX1xX6xX26dxX3xX4xX1xX2b7xX23xX1xX3xXe3xX27xX15xX3bfxX23xX3xXexX42xX27xX23xX22xX3xX6exX323xX23xX22xX3xX4xX4abxX3xXexX1xXea8xX3xX4a9xXdxXea8xX55xX3xX7xX43xX54xXexX3xX4xX1xX2b7xX23xX1xX3xXe3xX27xX15xX3bfxX23xX3xX4xX54xX4xX3xXdfxXe3dxX23xX22xX3xXexX66xX3xXexX42xX3ddxX26dxX3xX23xX32xX27xX3xX4xX1xX43xX3xX42x16d35xX23xX22xX3xX23xX1xX809xX23xX22xX3xXdfxXe3dxX23xX22xX3xX23xX63xX15xX3xX4xX4abxX3xX1xX63xX23xX1xX3xX57xX6axX23xX22xX3xXdfxXdxX3xX1xXdxX32xX23xX3xX1xX43xX3baxX4xX3xX31cxX23xX1xX3xX1xX6exX6fxX23xX22xX3xX57xX32xX23xX3xX5xXafxXdxX3xX2b7xX4xX1xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX102xX3xX397xXdxX3bfxX27xX3xX4a9xX1xX43xX31cxX23xX3xX23xX63xX15xX3xX4xX1xX6exX6xX3xXexXe0xX23xX22xX3xX57xX6exXafxX4xX3xX7xXa7xX3xX92xX39fxX23xX22xX102xX0xX10xX55xX2fxX3xXe7xX49dxX23xX1xX24xX3xXcxX1xX293xX3xXexX6exX36xX23xX22xX3xXcxX398xX15xX3xX69xX6xX23xX3xX5cxX1xX6xX3xX26fxX6xX42xXdxX6xX23xX43xX3xX4daxX6xX26xX43xX15xX102xX3xX5cxX22xX27xX45fxX23xX24xX3xX4daxX10xX27xXexX10xX42xX7xX101xX0xX80xX10xX55xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX42xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX0xXdxX55xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX92xXexX1xX24xX151xXf3xXf3xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX2bfxX151xXf3xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX22xXdxX43xXdxX3xX23xX43xXdxX3xX3dxX6xXexX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xXexX27xX6xX23xX3xXexX43xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX55xX3xX92xX43xX4xX3xX27xX23xX10xX7xX4xX43xX3xX5xX6xX3xX4xX27xX27xX3xX3dxX43xX3xXexX42xX27xX43xX23xX22xX3xXdfxX6xX23xX3xX1xX43xX6xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX80xX80xXdxX102xX3dxX6xX43xX1xX6xXexXdxX23xX1xX102xXdfxX23xX80xX23xX10xX14bxX7xX80xX2xX100xXf8xX2xX80xX100xX100xX92xXf3xXf3xX100xXf3xXfdxXf8xXfdxXexX2xX2bfxX100xX2xX5xXf8xX102xX26xXbxX22xXaxX3xX80xX2fxX0xX80xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX26fxX6xX5xX6xX15xX7xXdxX6xX3xX4xX2a4xX23xX22xX3xX3dxX58xX3xX92xX6xX23xX1xX3xXexX2b7xX23xX1xX3xXf8xX3xX23xX22xX1xXdxX3xXbxX1xX260xX55xX3xX55xX36xXdxX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX3xX54xX23xX3xX6bfxXdxX55xX3x1033axX43xX23xX22xX3xX5cxX6xX55xX24xX0xX80xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX3xX26fxX6axXexX3xXexX7cbxX6xX3xX54xX23xX3xX26fxX6xX5xX6xX15xX7xXdxX6xX3xX23xX22xX63xX15xX3xX2xXfdxX80xX2xXf3xX3xXexX1xX2a4xX23xX22xX3xX3dxX54xX43xX3xX57xX2c9xX3xX1cxX54xX4xX3xX57xX3ddxX23xX1xX3xX92xX6xX23xX1xX3xXexX2b7xX23xX1xX3xX4xX293xX6xX3xXf8xX3xX23xX22xX1xXdxX3xXbxX1xX260xX55xX3xX3dxX3ddxX3xX4xX54xX43xX3xX3dxX27xX6axX4xX3xXexXdxX32xX23xX3xX1xX63xX23xX1xX3xXdfxX39fxX3xX7xX54xXexX3xX1xX260xXdxX3xX4xX2a4xX23xX22xX3xX92xX398xX23xX3xX6bfxXdxX55xX3xX5fxX1xX43xX5xX3xX6fxX3xX7xX398xX23xX3xX3dxX6xX15xX3xX6bfxX27xX6xX5xX6xX3xX4a2xX27xX55xXbxX27xX42xX3xX1xX45fxXdxX3xXexX1xX54xX23xX22xX3xXfdxX80xXfdxXf3xX2xX100xX26dxX3xX4xXe3dxX23xX22xX3xXdfxX36xXdxX3xXfdxX3xX23xX22xX1xXdxX3xXbxX1xX260xX55xX3xX397xX43xX63xX23xX3xXcxX1xX3ddxX3xX8fxX6exX323xX23xX22xX3xXdfxX63xX3xX5exXdxXexXdxX3xXb87xXdxX7xX15xX6xX1xX102xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX5fxX31cxX23xX1xX3xX7xX54xXexX3xX57xXdxX3bfxX27xX3xXexX42xX6xX3xX26fxX6xX5xX6xX15xX7xXdxX6xX3xX777xX6xX23xX3xXb87xXb8fxXdxX42xX27xX5xX3xX5cxXdxXb8fxX6xX55xX3xX5fxX1xX10xX3xX777xX6xX23xX3xXb87xXb8fxXdxXb8fxX3xX4a9xX1xX2a4xX23xX22xX3xX23xX256xX27xX3xX42x11ca9xX3xXf8xX3xX23xX22xX1xXdxX3xXbxX1xX260xX55xX3xX5xX63xX3xX4xX2a4xX23xX22xX3xX92xX398xX23xX3xXcxX42xXdxX3bfxX27xX3xXcxXdxX256xX23xX3xX1xX6xX15xX3xX1xX25bxX3xX4xX1xX2b7xX23xX1xX3xX5xX63xX3xXf8xX3xX23xX22xX6exX2c5xXdxX3xX57xX6exXafxX4xX3xX4xX31cxX23xX1xX3xX7xX54xXexX3xX26fxX6xX5xX6xX15xX7xXdxX6xX3xX1cxX54xX4xX3xX57xX3ddxX23xX1xX3xX57xX2c9xX3xX42xX2c5xXdxX3xX6bfxX27xX6xX5xX6xX3xX4a2xX27xX55xXbxX27xX42xX3xXdfxX3bfxX3xX69xX2fbxX23xX1xX3xX5cxX1xX6ex1734dxX23xX22xX3xX1xX2a4xX55xX3xX2xX2bfxX80xXfdxX26dxX3xX4xXe3dxX23xX22xX3xX23xX22xX63xX15xX3xX1cxX31cxX15xX3xX42xX6xX3xXdfxX39fxX3xX54xX23xX26dxX3xXexX1xX10xX43xX3xX0xX10xX55xX2fxX4daxX10xX27xXexX10xX42xX7xX102xX0xX80xX10xX55xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX5fxX2a4xX23xX22xX3xX92xX398xX23xX3xXcxX42xXdxX3bfxX27xX3xXcxXdxX256xX23xX3xX4xX4abxX3xXexX256xX23xX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xX1xX6axX3xX4xX1xXdxX32xX27xX3xX5xX63xX3xX6bfxXdxX55xX3xX5fxX1xX43xX5xX3xX57xX6exXafxX4xX3xX4xX1xX43xX3xX5xX63xX3xX2a4xX23xX22xX3xX6bfxXdxX55xX3xX12e9xX43xX23xX22xX1exX23xX6xX55xX26dxX3xX6xX23xX1xX3xXexX42xX6xXdxX3xX4xXe3dxX23xX22xX3xX4xX1xX6xX3xX4a9xX1xX54xX4xX3xX55x1765exX3xX4xX293xX6xX3xX23xX1xX63xX3xX5xX2c9xX23xX1xX3xX57xX260xX43xX3xXcxX42xXdxX3bfxX27xX3xXcxXdxX256xX23xX3xX6bfxXdxX55xX3xX12e9xX43xX23xX22xX1exX27xX23xX26dxX3xXexX27xX15xX3xX23xX1xXdxX256xX23xX26dxX3xXcxX42xXdxX3bfxX27xX3xXcxXdxX256xX23xX3xX4a9xX1xX2a4xX23xX22xX3xX1cxX54xX4xX3xX23xX1xX3exX23xX3xXdfxXdxXa3xX4xX3xX23xX63xX15xX102xX3xX0xX10xX55xX2fxXe7xX49dxX23xX1xX24xX3xX397xX43xX63xX23xX3xXcxX1xX3ddxX3xX8fxX6exX323xX23xX22xX3xXe7xXexX42xX54xXdxX101xX3xXdfxX63xX3xX5exXdxXexXdxX3xXb87xXdxX7xX15xX6xX1xX102xX3xX5cxX22xX27xX45fxX23xX24xX3x15003xX42xX10xX10xX3xX26fxX6xX5xX6xX15xX7xXdxX6xX3xXcxX43xX92xX6xX15xX101xX0xX80xX10xX55xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX42xX2dxXaxX2fxX0xXdxX55xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX92xXexX1xX24xX151xXf3xXf3xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xXf8xXf3xXf3xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX22xXdxX43xXdxX3xX23xX43xXdxX3xX3dxX6xXexX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xXexX27xX6xX23xX3xXexX43xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX55xX3xX92xX43xX4xX3xX27xX23xX10xX7xX4xX43xX3xX5xX6xX3xX4xX27xX27xX3xX3dxX43xX3xXexX42xX27xX43xX23xX22xX3xXdfxX6xX23xX3xX1xX43xX6xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX80xX80xXdxX102xX3dxX6xX43xX1xX6xXexXdxX23xX1xX102xXdfxX23xX80xX23xX10xX14bxX7xX80xX2xX100xXf8xX2xX80xX100xX100xX92xXf3xXf3xX100xXf3xXfdxXf8xXfdxXexX55cxX2bfxX2xX55cxX5xX5eaxX102xX26xXbxX22xXaxX3xX80xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX5fxX66xX27xX3xXcxX3axX23xX22xX3xXexX1xX58xX23xX22xX3xX8fxX63xX23xX3xX6dcxX27xX58xX4xX3xX3dxX3ddxX3xX22xXdxX6xX55xX3xXexX1xX256xX55xX3xX151xX3xXexX1xX54xX23xX22xX24xX0xX80xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX3xXcxX7cbxX6xX3xX54xX23xX3xX6dcxX27xX3exX23xX3xXcxX42xX27xX23xX22xX3xXexX398xX55xX3xX5exX10xX43xX27xX5xX3xX4xX293xX6xX3xX8fxX63xX23xX3xX6dcxX27xX58xX4xX3xX23xX22xX63xX15xX3xX2xX2bfxX80xX2xXf3xX3xXe3xX27xX15xX32xXexX3xX57xX3ddxX23xX1xX3xXexX74xX23xX22xX3xXexX1xX2c5xXdxX3xX1xX260xX23xX3xXexX260xX55xX3xX22xXdxX6xX55xX3xX57xX58xXdxX3xXdfxX36xXdxX3xX4xX66xX27xX3xXcxX3axX23xX22xX3xXexX1xX58xX23xX22xX3xX8fxX63xX23xX3xX6dcxX27xX58xX4xX3xX7bxX6xX42xX4a9xX3xX6b5xX10xX27xX23xX1exX1xX15xX10xX3xXexX1xX256xX55xX3xX151xX3xXexX1xX54xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xX4a9xX1xXdxX3xX5xXa3xX23xX1xX3xX22xXdxX6xX55xX3xX22xXdxX809xX3xX5xX49xX23xX3xX57xX49xX27xX3xX1xX32xXexX3xX1xX260xX23xX3xXdfxX63xX43xX3xX23xX22xX63xX15xX3xX2xX151xX80xX2xXf3xX102xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxXdxX23xX3xX4xX293xX6xX3xX1xX2c9xX23xX22xX3xXexX1xX2a4xX23xX22xX3xXexXd1xX23xX3xX0xX10xX55xX2fx1274dxX43xX23xX1xX6xXbxX0xX80xX10xX55xX2fxX3xX4xX1xX43xX3xX3dxXdxX32xXexX3xXexX7cbxX6xX3xX54xX23xX3xX57xX2c9xX3xX57xX6exX6xX3xX42xX6xX3xXe3xX27xX15xX32xXexX3xX57xX3ddxX23xX1xX3xXexX42xX256xX23xX3xX1cxX44cxXexX3xXexX42xX256xX23xX3xXexX2b7xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX256xX55xX3xXexX42xX25bxX23xX22xX3xX4xX293xX6xX3xX4xX54xX4xX3xX4xX54xX43xX3xX3dxX27xX6axX4xX3xX23xX1xX10bdxX55xX3xXdfxX63xX43xX3xX3dxX63xX3xX7bxX6xX42xX4a9xX3xX4x16da5xX23xX22xX3xX23xX1xX6exX3xX7xX66xX3xXe3xX27xX6xX23xX3xXexX398xX55xX3xX57xX3baxX4xX3xX3dxXdxXa3xXexX3xX4xX293xX6xX3xX4xX2a4xX23xX22xX3xX4xX1xX650xX23xX22xX3xX8fxX63xX23xX3xX6dcxX27xX58xX4xX3xX57xX58xXdxX3xXdfxX36xXdxX3xXdfxX39fxX3xXdfxXdxXa3xX4xX3xX23xX63xX15xX102xX3xX0xX10xX55xX2fxXe7xX49dxX23xX1xX24xX3xX5fxX66xX27xX3xXcxX3axX23xX22xX3xXexX1xX58xX23xX22xX3xX7bxX6xX42xX4a9xX3xX6b5xX10xX27xX23xX1exX1xX15xX10xX3xX3dxX3ddxX3xX54xXbxX3xX22xXdxX31cxXdxX3xXexX36xXdxX3xXexX7cbxX6xX3xX6fxX3xX5exX10xX43xX27xX5xX3xX1xX45fxXdxX3xXexX1xX54xX23xX22xX3xX2bfxX102xX3xX5cxX22xX27xX45fxX23xX24xX3xX5cxX10xX14bxX3xX18cdxX43xX42xX4a9xX3xXcxXdxX55xX10xX7xX101xX0xX80xX10xX55xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX42xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX0xXdxX55xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX92xXexX1xX24xX151xXf3xXf3xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xXf8xXf3xXf3xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX22xXdxX43xXdxX3xX23xX43xXdxX3xX3dxX6xXexX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xXexX27xX6xX23xX3xXexX43xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX55xX3xX92xX43xX4xX3xX27xX23xX10xX7xX4xX43xX3xX5xX6xX3xX4xX27xX27xX3xX3dxX43xX3xXexX42xX27xX43xX23xX22xX3xXdfxX6xX23xX3xX1xX43xX6xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX80xX80xXdxX102xX3dxX6xX43xX1xX6xXexXdxX23xX1xX102xXdfxX23xX80xX23xX10xX14bxX7xX80xX2xX100xXf8xX2xX80xX100xX100xX92xXf3xXf3xX100xXf3xXfdxXf8xXfdxXexX100xX151xXf3xXfdxX5xX151xX102xX26xXbxX22xXaxX3xX80xX2fxX0xX80xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX5cxX6exX36xX4xX3xXb87xX23xX1xX3xX3dxX655xX3xX57xX45fxX23xX22xX3xX1cxX27xX3xX2xX3xX3dxX31cxX23xX22xX3xX4xX1941xX26dxX3xX92xXe3dxX23xX22xX3xX1cxX27xX3xX55xX36xXdxX3xXexXe0xX3xX23xX22xX63xX15xX3xX2xX5eaxX80xX2xXf3xX24xX0xX80xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX3xX397xX45fxX23xX22xX3xXexXdxX3bfxX23xX3xX1cxX27xX3xX55xX36xXdxX3xX55xXa3xX23xX1xX3xX22xXdxX54xX3xX2xX3xX3dxX31cxX23xX22xX3xXb87xX23xX1xX3xX57xX6exXafxX4xX3xX57xX6exX6xX3xXdfxX63xX43xX3xX5xX6exX27xX3xXexX1xX2a4xX23xX22xX3xXexXe0xX3xX23xX22xX63xX15xX3xXfdxX100xX80xX2bfxX80xXfdxXf3xX2xX100xX3xX7xX6a2xX3xX4xX1xX2b7xX23xX1xX3xXexX1xXbbxX4xX3xXexX1xX6xX15xX3xXexX1xX32xX3xX1xX43xX63xX23xX3xXexX43xX63xX23xX3xX57xX45fxX23xX22xX3xX1cxX27xX3xX2xX3xX3dxX31cxX23xX22xX3xX4xX1941xX3xXexXe0xX3xX23xX22xX63xX15xX3xX2xX5eaxX80xX2xXf3xX3xXexX36xXdxX102xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX397xX45fxX23xX22xX3xX1cxX27xX3xX55xX36xXdxX3xX4xX4abxX3xXexX1xXdxX32xXexX3xX4a9xX32xX3xX2xXfdxX3xX4xX260xX23xX1xX26dxX3xXdfxX36xXdxX3xX92xX7cbxX23xX22xX3xX4xX1xX809xX3xX7xXdxX256xX27xX3xX23xX1xX655xX3xX4xX1xX260xX15xX3xX7xX54xXexX3xXdfxXdxX3bfxX23xX3xX57xX45fxX23xX22xX3xX1cxX27xX3xXdfxX63xX3xX57xX6exXafxX4xX3xX4xX1xX32xX3xXexX260xX43xX3xX3dxX10bdxX23xX22xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX43xX260xXdxX3xX4a9xXdxX55xX3xX5xX43xX260xXdxX3xX55xX63xX27xX3xX5xX63xX3xX57xX45fxX23xX22xX3xXdfxX63xX3xX23xXdxX4a9xX10xX23xX102xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX5fxX1xX398xX23xX3xX92xX27xX23xX22xX3xX5cxX809xX3xX1xX43xX63xX23xX22xX3xXb87xX23xX1xX3xX5dxX5xXdxXb8fxX6xX3dxX10xXexX1xX3xX63fxX63fxX3xX1cxX27xXd1xXexX3xX1xXdxXa3xX23xX3xX6fxX3xX55xX3baxXexX3xXexX42xX6exX36xX4xX3xX4xX293xX6xX3xX57xX45fxX23xX22xX3xX1cxX27xX102xX3xX26fxX3baxXexX3xX7xX6xX27xX3xXdxX23xX3xX23xX3axXdxX3xX3dxX58xX23xX3xX3dxXdxXea8xX27xX3xXexX6exXafxX23xX22xX3xX4xX293xX6xX3xX73xX6exX323xX23xX22xX3xXe3xX27xX58xX4xX3xXb87xX23xX1xX26dxX3xX22xX45fxX55xX3xX1xX2fbxX23xX1xX3xX1xX43xX6xX3xX1xX45fxX23xX22xX3xX23xX6exX36xX4xX3xXb87xX23xX1xX26dxX3xX4xX398xX15xX3xX4a9xX32xX3xX4xX293xX6xX3xX5exX4xX43xXexX5xX6xX23xX92xX26dxX3xX4xX398xX15xX3xXexX655xXdxX3xXexX398xX15xX3xX4xX293xX6xX3xX1cxXbbxX3xX777xX6xX5xX10xX7xX3xXdfxX63xX3xX4xX655xX3xX3dxX6xX3xX5xX54xX3xX4xX293xX6xX3xX69xX348xX4xX3xX63fxX42xX10xX5xX6xX23xX92xX2dxX3xXbxX1xX2b7xX6xX3xX92xX6exX36xXdxX3xX5xX63xX3xX1xX2fbxX23xX1xX3xX4xX1xXdxX32xX4xX3xXdfxX6exX323xX23xX22xX3xX55xXdxXa3xX23xX3xX8fxX43xX63xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX102xX3xX0xX10xX55xX2fxXe7xX49dxX23xX1xX24xX3xX397xX45fxX23xX22xX3xX1cxX27xX3xX2xX3xX69xX31cxX23xX22xX3xX55xX36xXdxX3xX4xX293xX6xX3xXb87xX23xX1xX102xX3xX5cxX22xX27xX45fxX23xX24xX3xXcxX1xX10xX3xX26fxXdxX42xX42xX43xX42xX101xX0xX80xX10xX55xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX42xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX0xXdxX55xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX92xXexX1xX24xX151xXf3xXf3xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX2bfxX151xXf3xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX22xXdxX43xXdxX3xX23xX43xXdxX3xX3dxX6xXexX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xXexX27xX6xX23xX3xXexX43xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX55xX3xX92xX43xX4xX3xX27xX23xX10xX7xX4xX43xX3xX5xX6xX3xX4xX27xX27xX3xX3dxX43xX3xXexX42xX27xX43xX23xX22xX3xXdfxX6xX23xX3xX1xX43xX6xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX80xX80xXdxX102xX3dxX6xX43xX1xX6xXexXdxX23xX1xX102xXdfxX23xX80xX23xX10xX14bxX7xX80xX2xX100xXf8xX2xX80xX100xX100xX92xXf3xXf3xX100xXf3xXfdxXf8xXfdxXexXfdxXfdxX55cxX5xX100xX102xX26xXbxX22xXaxX3xX80xX2fxX0xX80xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX5cxX43xX3dxX10xX5xX3xX6bfxXdxX23xX1xX3xXexX32xX3xXfdxXf3xX2xX100xX3xXdfxXdxX23xX1xX3xX92xX6xX23xX1xX3xX6b5xXdxX54xX43xX3xX7xX6exX3xX397xX260xXdxX3xX1xX25bxX4xX3xX5fxX1xXdxX4xX6xX22xX43xX24xX0xX80xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX3xX73xXdxXa3xX23xX3xX8fxX63xX23xX3xX5xX398xX55xX3xX6bfxX1xX43xX6xX3xX1xX25bxX4xX3xX8fxX43xX63xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX3xXcxX1xX39fxX15xX3xX397xXdxXea8xX23xX3xX23xX22xX63xX15xX3xX55cxX80xX2xXf3xX3xX4xX2a4xX23xX22xX3xX3dxX58xX3xX22xXdxX31cxXdxX3xX5cxX43xX3dxX10xX5xX3xX6bfxXdxX23xX1xX3xXexX32xX3xX23xX74xX55xX3xXfdxXf3xX2xX100xX3xX4xX1xX43xX3xX22xXdxX54xX43xX3xX7xX6exX3xX4daxXdxX4xX1xX6xX42xX92xX3xX8fxX102xX3xXcxX1xX6xX5xX10xX42xX3xXdfxX2fbxX3xX23xX1xX809xX23xX22xX3xX57xX4abxX23xX22xX3xX22xX4abxXbxX3xX4xX293xX6xX3xX2a4xX23xX22xX3xX4xX1xX43xX3xX4a9xXdxX23xX1xX3xXexX32xX3xX1xX25bxX4xX3xX1xX63xX23xX1xX3xXdfxXdxX102xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX8b6xX23xX22xX3xXcxX1xX6xX5xX10xX42xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX74xX55xX3xX2xX55cxXf8xX5eaxX26dxX3xX1xXdxXa3xX23xX3xX5xX63xX3xX22xXdxX31cxX23xX22xX3xXdfxXdxX256xX23xX3xX6bfxXdxX23xX1xX3xXexX32xX3xX1xX25bxX4xX3xXdfxX63xX3xX6bfxX1xX43xX6xX3xX1xX25bxX4xX3xX8fxX63xX23xX1xX3xXdfxXdxX3xXexX260xXdxX3xX397xX260xXdxX3xX1xX25bxX4xX3xX5fxX1xXdxX4xX6xX22xX43xX3xXe7xX26fxX270xX101xX102xX3xX8b6xX23xX22xX3xX57xX6exXafxX4xX3xX55xX2a4xX3xXexX31cxX3xX5xX63xX3xX23xX22xX6exX2c5xXdxX3xX57xXdxX3xXexXdxX256xX23xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xXdfxXdxXa3xX4xX3xX4a9xX32xXexX3xX1xXafxXbxX3xX22xXdxX809xX6xX3xXexX398xX55xX3xX5xX7e8xX3xX1xX25bxX4xX3xXdfxX63xX3xX4a9xXdxX23xX1xX3xXexX32xX102xX3xX5fxX2a4xX23xX22xX3xXexX42xX2fbxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX256xX23xX3xX4xXbbxX27xX3xX4xX293xX6xX3xX2a4xX23xX22xX3xX57xX6exXafxX4xX3xX57xX54xX23xX1xX3xX22xXdxX54xX3xX5xX63xX3xX57xX2c9xX3xX55xX6fxX3xX57xX6exX2c5xX23xX22xX3xX4xX1xX43xX3xX55xX6axXexX3xX5xX9dxX23xX1xX3xXdfxX66xX4xX3xX55xX36xXdxX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xX4a9xXdxX23xX1xX3xXexX32xX3xX1xX25bxX4xX102xX0xX10xX55xX2fxX3xXe7xX49dxX23xX1xX24xX3xX6b5xXdxX54xX43xX3xX7xX6exX3xX4daxXdxX4xX1xX6xX42xX92xX3xX8fxX102xX3xXcxX1xX6xX5xX10xX42xX102xX3xX5cxX22xX27xX45fxX23xX24xX3xX5fxX1xXdxX4xX6xX22xX43xX3xX69xX43xX43xXexX1xX3xX26fxX6xX22xX6xXb8fxXdxX23xX10xX101xX0xX80xX10xX55xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX42xX2dxXaxX2fxX0xXdxX55xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX92xXexX1xX24xX151xXf3xXf3xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX2bfxX151xXf3xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX22xXdxX43xXdxX3xX23xX43xXdxX3xX3dxX6xXexX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xXexX27xX6xX23xX3xXexX43xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX55xX3xX92xX43xX4xX3xX27xX23xX10xX7xX4xX43xX3xX5xX6xX3xX4xX27xX27xX3xX3dxX43xX3xXexX42xX27xX43xX23xX22xX3xXdfxX6xX23xX3xX1xX43xX6xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX80xX80xXdxX102xX3dxX6xX43xX1xX6xXexXdxX23xX1xX102xXdfxX23xX80xX23xX10xX14bxX7xX80xX2xX100xXf8xX2xX80xX100xX100xX92xXf3xXf3xX100xXf3xXfdxXf8xXfdxXexX5eaxXf8xX100xXf3xX5xXf0xX102xX26xXbxX22xXaxX3xX80xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX5fxX74xX23xX22xX3xXexX1x11758xX23xX22xX3xX23xX22xX43xX260xXdxX3xX22xXdxX6xX43xX3xX26fxX270xX3xX1exX3xXcxX1xX3axX3xX5cxX1xX9dxX3xX6bfx1627exX24xX0xX80xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX3xX5fxX74xX23xX22xX3xXexX1xX2332xX23xX22xX3xX23xX22xX43xX260xXdxX3xX22xXdxX6xX43xX3xX26fxX270xX3xX1exX3xXcxX1xX3axX3xX5cxX1xX9dxX3xX6bfxX234fxX3xX57xX2c9xX3xX3dxXe3dxX23xX22xX3xXbxX1xX54xXexX3xXexXe0xX3xXexX27xX49xX23xX3xXexX42xX6exX36xX4xX3xX7xX6xX27xX3xX4a9xX1xXdxX3xXb87xX23xX4a9xX6xX42xX6xX3xX3dxX348xXexX3xX22xXdxX809xX3xX55xX6axXexX3xX23xX1xX398xX23xX3xXdfxXdxX256xX23xX3xX5xX2c9xX23xX1xX3xX7xX66xX3xXe3xX27xX54xX23xX3xX26fxX270xX3xXexX260xXdxX3xX63fxX7xXexX6xX23xX3dxX27xX5xX3xX92xX43xX3xX4xX54xX43xX3xX3dxX27xX6axX4xX3xX4xX4abxX3xX5xXdxX256xX23xX3xX1xXa3xX3xXdfxX36xXdxX3xX6b5xXdxX54xX43xX3xX7xX9dxX3xX163dxX10xXexX1xX27xX5xX5xX6xX1xX3xX6b5xX27xX5xX10xX23xX26dxX3xX23xX22xX6exX2c5xXdxX3xX57xX6exXafxX4xX3xX4xX1xX43xX3xX5xX63xX3xX57xXbbxX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xX4xX27xX6axX4xX3xX57xX31cxX43xX3xX4xX1xX2b7xX23xX1xX3xX3dxXd1xXexX3xXexX1xX63xX23xX1xX3xX1xX45fxXdxX3xXexX1xX54xX23xX22xX3xX100xX3xX23xX74xX55xX3xX23xX22xX43xX54xXdxX3xXexX260xXdxX3xXcxX1xX3axX3xX5cxX1xX9dxX3xX6bfxX234fxX102xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX26fxX270xX3xX57xX2c9xX3xX5xX256xX23xX3xX54xX23xX3xXdfxXdxXa3xX4xX3xX3dxX348xXexX3xX22xXdxX809xX3xXexX42xX256xX23xX3xX5xX63xX3xXdfxX2a4xX3xX4xX74xX23xX3xX4xXbbxX3xXdfxX63xX3xX5xX63xX55xX3xXexX3axX23xX3xX1xX260xXdxX3xXe3xX27xX6xX23xX3xX1xXa3xX3xX22xXdxX809xX6xX3xX4xX54xX4xX3xX57xX45fxX23xX22xX3xX55xXdxX23xX1xX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xXcxX3axX3xX4xX1xXbbxX4xX3xX8fxXdxXa3xXbxX3xX6exX36xX4xX3xX69xX348xX4xX3xX397xX260xXdxX3xXcxX398xX15xX3xX40fxX6exX323xX23xX22xX3xXe7xX5cxXb87xXcxX60xX101xX102xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX397xXea8xX3xXbxX1xX31cxX23xX3xX57xX58xXdxX3xXdfxX39fxX3xX3dxX348xXexX3xX22xXdxX809xX26dxX3xX26fxX270xX3xX57xX2c9xX3xXe3xX27xX15xX32xXexX3xX57xX3ddxX23xX1xX3xX23xX22xXe0xX23xX22xX3xX4xXd1xXbxX3xXexX1xX3ddxX3xXexX1xX66xX4xX3xX4a9xX1xX2a4xX23xX22xX3xX57xX3ddxX23xX1xX3xX4xX6exX3xX4xX1xX43xX3xX4xX2a4xX23xX22xX3xX92xX398xX23xX3xXcxX1xX3axX3xX5cxX1xX9dxX3xX6bfxX234fxX26dxX3xX92xX2edxX23xX3xXexX36xXdxX3xXdfxXdxXa3xX4xX3xXb87xX23xX4a9xX6xX42xX6xX3xX54xXbxX3xX92xX39fxX23xX22xX3xX3dxXdxXa3xX23xX3xXbxX1xX54xXbxX3xXexX42xX31cxX3xX57xX1941xX6xX3xXexX6exX323xX23xX22xX3xXexX66xX3xXdfxX63xX3xX42xX6xX3xX5xXa3xX23xX1xX3xX3dxX348xXexX3xX23xX1xX398xX23xX3xXdfxXdxX256xX23xX3xXexX1xXbbxX3xX1xX6xXdxX3xX23xX22xX6exX2c5xXdxX3xX57xX3ddxX6xX3xXbxX1xX6exX323xX23xX22xX3xX5xX63xX55xX3xXdfxXdxXa3xX4xX3xX4xX1xX43xX3xX5xX2c9xX23xX1xX3xX7xX66xX3xXe3xX27xX54xX23xX3xX26fxX270xX102xX3xXe7xX0xX10xX55xX2fxX49dxX23xX1xX24xX3xX397xX260xXdxX3xX7xXbbxX3xXe3xX27xX54xX23xX3xX26fxX270xX3xXexX260xXdxX3xXb87xX23xX4a9xX6xX42xX6xX26dxX3xXcxX1xX3axX3xX5cxX1xX9dxX3xX6bfxX234fxX102xX3xX5cxX22xX27xX45fxX23xX24xX3xX7bxX42xX10xX7xX7xX3xXcxX73xX101xX0xX80xX10xX55xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX42xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX0xXdxX55xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX92xXexX1xX24xX151xXf3xXf3xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX2bfxX100xX5eaxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX22xXdxX43xXdxX3xX23xX43xXdxX3xX3dxX6xXexX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xXexX27xX6xX23xX3xXexX43xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX55xX3xX92xX43xX4xX3xX27xX23xX10xX7xX4xX43xX3xX5xX6xX3xX4xX27xX27xX3xX3dxX43xX3xXexX42xX27xX43xX23xX22xX3xXdfxX6xX23xX3xX1xX43xX6xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX80xX80xXdxX102xX3dxX6xX43xX1xX6xXexXdxX23xX1xX102xXdfxX23xX80xX23xX10xX14bxX7xX80xX2xX100xXf8xX2xX80xX100xX100xX92xXf3xXf3xX100xXf3xXfdxXf8xXfdxXexX5eaxXf8xXf0xXfdxX5xX55cxX102xX26xXbxX22xXaxX3xX80xX2fxX0xX80xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX5cxX1xX3exXexX3xX69xX31cxX23xX3xX4xX1xX27x11486xX23xX3xX3dxX3ddxX3xX4xX1xX43xX3xX4xX27xX6axX4xX3xXdfxX3exX23xX3xX57xX6axX23xX22xX3xXexX42xX6xX23xX1xX3xX4xXa7xX3xX8fxX260xX3xXdfxXdxXa3xX23xX24xX0xX80xX7xXexX42xX43xX23xX22xX2fxX3xX5cxX22xX63xX15xX3xX2xXf3xX80xX2xXf3xX26dxX3xX5cxX1xX3exXexX3xX69xX31cxX23xX3xX4xX1xX2b7xX23xX1xX3xXexX1xXbbxX4xX3xX4xX2a4xX23xX22xX3xX3dxX58xX3xX4xX1xXdxX32xX23xX3xX92xX3ddxX4xX1xX3xXdfxX3exX23xX3xX57xX6axX23xX22xX3xXexX42xX6xX23xX1xX3xX4xXa7xX3xX8fxX260xX3xXdfxXdxXa3xX23xX3xX4a9xX44cxX43xX3xX92xX63xXdxX3xX2xXfdxX3xX23xX22xX63xX15xX102xX3xX5fxX54xX4xX3xXbbxX23xX22xX3xX4xXa7xX3xXdfxXdxX256xX23xX3xX7xX6a2xX3xX23xX6axXbxX3xX57xX323xX23xX3xXbbxX23xX22xX3xX4xXa7xX3xXdfxX63xX43xX3xXf8xX151xX5eaxX3xX22xX1xX32xX3xXexX260xXdxX3xX8fxX260xX3xXdfxXdxXa3xX23xX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xX57xX4abxX3xXfdxXf0xX55cxX3xX22xX1xX32xX3xX6fxX3xX4a9xX1xX27xX3xXdfxX66xX4xX3xX3dxX49xX27xX3xX4xXa7xX3xX55xX6axXexX3xX22xX1xX32xX3xXdfxX63xX3xX2xX100xX151xX3xX22xX1xX32xX3xXexX260xXdxX3xX57xX323xX23xX3xXdfxX3ddxX3xX57xX260xXdxX3xX92xXdxXa3xX23xX3xXexfd05xX3xX5xXa3xX102xX3xX26fxX482xXdxX3xX4xXa7xX3xXexX42xXdxX3xX7xX6a2xX3xX57xX6exXafxX4xX3xXbxX1xX54xXexX3xXfdxX3xX5xX54xX3xXbxX1xXdxX32xX27xX26dxX3xX55xX6axXexX3xX5xX54xX3xXbxX1xXdxX32xX27xX3xX57xXea8xX3xX4xX1xX25bxX23xX3xXbbxX23xX22xX3xX4xXa7xX3xXdfxXdxX256xX23xX3xXdfxX63xX3xX55xX6axXexX3xX5xX63xX3xXbxX1xXdxX32xX27xX3xX4xX1xX25bxX23xX3xX57xX31cxX23xX22xX3xX55xX2fbxX23xX1xX3xX293xX23xX22xX3xX1xX6axX102xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX6b5xXdxX36xXdxX3xXbxX1xX398xX23xX3xXexX2b7xX4xX1xX3xX4xX1xX43xX3xX42xX10bdxX23xX22xX26dxX3xX4xX27xX6axX4xX3xX3dxX49xX27xX3xX4xXa7xX3xX7xX6a2xX3xX5xX63xX3xX4xX27xX6axX4xX3xX4xX1xXdxX32xX23xX3xX22xXdxX809xX6xX3xX2bfxX3xX57xX58xXdxX3xXexX1xX293xX3xX4xX1xX2b7xX23xX1xX3xX22xX45fxX55xX3xX4a2xXdxX256xX23xX3xX55xXdxX23xX1xX3xX4xX49xX55xX3xXe3xX27xX15xX3bfxX23xX26dxX3xX397xX31cxX23xX22xX3xX8fxX15xX3xXdfxX25bxX23xX22xX3xX4xX293xX6xX3xXcxX1xX58xX23xX22xX3xX57xX58xX4xX3xXcxX43xX4a9xX15xX43xX3xX6bfxX43xXdxX4a9xX10xX3xXdfxX63xX3xX4xX54xX4xX3xXbxX1xX10xX3xXbxX1xX54xXdxX3xX57xX58xXdxX3xX5xX3exXbxX3xX92xX2edxX23xX3xX57xX49xX27xX3xX3dxX6fxXdxX3xX4xX54xX4xX3xX5xX2c9xX23xX1xX3xX57xX260xX43xX3xX4xX1941xX3xX4xX293xX6xX3xX397xX31cxX23xX22xX3xX40fxX398xX23xX3xX4xX1xX293xX3xX5cxX1xX3exXexX3xX69xX31cxX23xX3xXe7xX40fxX7bxX12e9xX101xX102xX3xX0xX10xX55xX2fxXe7xX49dxX23xX1xX24xX3xXcxX1xX293xX3xXexX6exX36xX23xX22xX3xX5cxX1xX3exXexX3xX69xX31cxX23xX3xX5exX1xXdxX23xXb8fxX43xX3xXb87xX3dxX10xX3xXe7xXexX1xXbbxX3xXfdxX3xXexXe0xX3xXbxX1xX31cxXdxX3xX7xX6xX23xX22xX101xX3xXdfxX63xX3xXcxX1xX3ddxX3xXexX42xX6exX6fxX23xX22xX3xXcxX43xX4a9xX15xX43xX3xX6bfxX43xXdxX4a9xX10xX3xXe7xX57xXbbxX23xX22xX3xX7xX54xXexX3xX3dxX256xX23xX3xXexX42xX54xXdxX3xX2a4xX23xX22xX3xXb87xX3dxX10xX101xX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xX55xX6axXexX3xX4xX27xX6axX4xX3xXexX42xX6xX23xX1xX3xX5xX27xX3exX23xX3xXexX42xX256xX23xX3xXexX42xX27xX15xX3bfxX23xX3xX1xX2fbxX23xX1xX3xXexX42xX6exX36xX4xX3xXexX1xX3bfxX55xX3xX3dxX49xX27xX3xX4xXa7xX3xX8fxX260xX3xXdfxXdxXa3xX23xX102xX3xX5cxX22xX27xX45fxX23xX24xX3xX5dxX7bxXb87xX101xX102xX0xX80xX10xX55xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb87xX27xXexX1xX43xX42xXaxX2fxX7bxX1xX6exX323xX23xX22xX3xX397xX3baxX23xX22xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX43xX27xX42xX4xX10xXaxX2fxXe7xXcxX3axX23xX22xX3xX1xXafxXbxX101xX0xX80xXbxX2f
Phương Đặng