Việt Nam có thể trở thành công xưởng thế giới nhờ EVFTA?
Một cuộc di cư của các nhà sản xuất từ Trung Quốc đến Việt Nam là điều chưa chắc chắn. Tuy nhiên, Trung Quốc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi thỏa thuận thương mại lớn này.
7446x1178dx10f32x115ddxc8d4xde0ex7c38x11916x11552xX7x11e78x11fe8xcd49x12b91x10553x118b6xX5x134edxXaxc3b0x111ecxXdxc204xXexX3xac8dxX6x135fexX3xX4x10915xX3xXexX1x10aa0xX3xXex13018xd1bfxX3xXexX1xa430x9f53xX1xX3xX4xbe5bxX2axb94bxX3xc199xe6c2xX25xX2axX30xX3xXexX1x12033xX3xX30xXdxefe0xXdxX3xX2axX1x7618xX3xdac9xX13x12225xXcxa573xb63dxX0x9267xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb42bxX10xX6x12eb9xXaxX12xe2f3xf8fdxXexX3xX4xa97exX62xX4xX3xX5exXdxX3xX4xX33xX3xX4xb9e1xX6xX3xX4x926cxX4xX3xX2axX1xX29xX3xX7xe850xX2axX3xX32xX66xad9dxXexX3xXex136e5xX3xXcxX24xX66xX2axX30xX3x12fe2xX66xe0a7xX4xX3xa303xX3axX2axX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX5xX29xX3xX93xXdx80b4xX66xX3xX4xX1xX33xX6xX3xX4xX1xd9e4xX4xX3xX4xX1xXafxX2axbde7xX3xXcxX66xff08xX3xX2axX1xXdx10594xX2ax101d5xX3xXcxX24xX66xX2axX30xX3xX8exX66xX90xX4xX3xX4xX1xXafxX4xX3xX4xX1xXafxX2axX3xX7x11d65xX3xdb54x12681xX3xX7dxX2axX1xX3xX1xX33xX25xX2axX30xX3xX93xX75xX2axX30xX3xaed6xX21xX3xXdbxX25xXdxX3xXexX1xa6b2xX6xX3xXexX1xX66x10656xX2axX3xXexX1xX33x11e86xX2axX30xX3xX1ax12567xXdxX3xX5xX3exX2axX3xX2axX29xXbaxXb6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7f0cxe719xX5exXbaxXaxX12x810dxX75xX4xX3xX4xX1xX66xXbaxXbfxX2axX3xX30xXdxX6xX3xX4xX1xX122xX3xXdbxXdxX3axXexXc1xX3xXexX1xXf6xX6xX3xXexX1xX66xXfcxX2axX3xX4xXafxXexX3xX30xXdxX7dxX1axX3xXexX1xX66xX3axX3xX7xXd9xX3xXexX1x10fcaxX4xX3xX93xd02exXbaxX3xX93xb156xX66xX3xXexX33xX3xX4xX71xX6xX3xX4xX1x13025xX66xX3x10701xX66xX3xb1acxX29xX122xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xa2b7xX3xX1axX62xXexX3xXexX24xX122xX2axX30xX3xX2axX1x11a51xX2axX30xX3xX93xXdxX21xX1axX3xX93xX3axX2axX3xX1xX29xX2axX30xX3xX93xX166xX66xX3xXexX107xXdxX3xX127xX1xX172xX66xX3xe580xXb6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX122xX5exXbaxXaxX12xX0xXdxX1axX30xX3xX7xXexXbaxX5xX10xX9xXaxe14bxXdxX5exXexX1x11b32xX3xd4efxX2xfb6axXbxX32x8d69xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX1daxX3xbef8xX2xcbf9xXbxX32xX1e1xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX178xX33xa928xXexX3xXcxX24xX66xX2axX30xX3xX8exX66xX90xX4xX3xXexX24xX25xX3xXexX1xX29xX2axX1xX3xX4xX2exX2axX30xX3xX32xX33xX25xX2axX30xX3xXexX1xX3axX3xX30xXdxX3exXdxX3xX2axX1xX43xX3xX45xX13xX47xXcxX49xX4axX3xX185xX3xX2xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX4cxX4cxXdxXb6xXdbxX6xX122xX1xX6xXexXdxX2axX1xXb6xX178xX2axX4cxX2axX10xX1d5xX7xX4cx9c0bxX1edxX268xX1ebxX4cxX2xX1edxX1dexX5exX268xX2x7d3bxX268xb06cxX1dexX275xXexc652xX1dcxX273xX1dexX1dexX5xX1edxXb6x859dxXbxX30xX4axX24xX9xX273xX1dexX1ebxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xXexX1xX29xX2axX1xX3xX4xX2exX2axX30xX3xX32xX33xX25xX2axX30xX3xXexX1xX3axX3xX30xXdxX3exXdxX3xX2axX1xX43xX3xX45xX13xX47xXcxX49xX4axXaxX3xX5exX6xXexX6xX185xX122xX24xXdxX30xXdxX2axX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1daxX4cxX4cxXdxX4xX5exX2axXb6xX5exX6xX2axXexX24xXdxXb6xX4xX122xX1axXb6xX178xX2axX4cxX268xX1edxX268xX1edxX4cxX1edxX1dcxX4cxX2xX1dcxX4cxX2xX1dcxX1dcxX185xX5exX122xX4xX32xX185xX2xX1dexX279xX268xX268xX1dcxX279xX275xX1dexX1dexX279xX1dcxX1ebxXb6xX281xXbxX10xX30xXaxX3xX5exX6xXexX6xX185xXbxX1xX122xXexX122xX185xXdxX5exX9xXaxX279xX273xX2xX2xX268xX1dcxXaxX3xX5exX6xXexX6xX185xX1d5xXdxX5exXexX1xX9xXaxX2xX275xX268xX1edxXaxX3xX5exX6xXexX6xX185xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX273xX273xX1edxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX122xX2axXaxX12x83a9x13517xX3xXedxace9xX3xXedxX3axXexX3xX5bxXdxX15xXbxX3xX93xXdcxX2axX1xX3xXexX1xX33xX102xX2axX30xX3xX1axX107xXdxX3xXexa15fxX3xX5exX122xX3xX45xba39xX3xX185xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX107xXdxX3xX13x780exX2axX3xXbxX1xe8b0xX2axX30xX3xX127xX1x96bfxX2axX1xX3xXbxX1xX71xX3xXexX107xXdxX3xX5bxX29xX3xX18xX62xXdxXb6xX3x11c7exX2axX1xX1daxX3xabecxX10xX66xXexX10xX24xX7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX122xX5exXbaxXaxX12xXcxX1xXf6xX6xX3xXexX1xX66xXfcxX2axX3xXexX1xX33xX102xX2axX30xX3xX1axX107xXdxX3xXexX392xX3xX5exX122xX3xX45xX398xX3xa6f3xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX7xXd9xX3xX4xXafxXexX3xX30xXdxX7dxX1axX3xX1xX122xd4a3xX4xX3xX5xX122xX107xXdxX3xXdbxXf6xX3xX279xX279xaf9bxX3xXexX1xX66xX3axX3xa2f2xX66xX6xX2axX3xX93xX90xXdxX3xX178xX3exXdxX3xX1xX29xX2axX30xX3xX1xX1dxX6xX3xX93xX33xX20cxX4xX3xX30xXdxX6xX122xX3xX5exXdcxX4xX1xX3xX30xXdxX193xX6xX3xX1xX6xXdxX3xXdbxXbfxX2axXb6xX3x88bfxX90xXdxX3xX178xX3exXdxX3xX2axX30xX29xX2axX1xX3xX5exX15xXexX3xX1axX6xXbaxXc1xX3xX273xX273xXc1xX275xX42fxX3xXexX1xX66xX3axX3xX436xX66xX6xX2axX3xX7xXd9xX3xX93xX33xX20cxX4xX3xX5exfed0xX3xXdbxXf6xX3xX7xX6xX66xX3xX1dexX3xX2axX3aaxX1axX3xX178xX29xX3xX268xX268xXc1xX273xX42fxX3xX4xX3afxX2axX3xX5xX107xXdxX3xX7xX6xX66xX3xX273xX3xX2axX3aaxX1axXb6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX122xX5exXbaxXaxX12xXcxX1xX10xX122xX3xX127xX1xX71xX3xXexXdcxX4xX1xX3x9590xX1xX3afxX2axX30xX3xXcxX1xX33xX102xX2axX30xX3xX1axX107xXdxX3xX127xX1xX172xX66xX3xX175xX66xX3xXexX107xXdxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axXc1xX3xX18xXdxX4xX122xX5xX6xX7xX3xX49xX66xX5exXdxX10xX1daxX3x10a46xXcxX1xXf6xX6xX3xXexX1xX66xXfcxX2axX3xXexX1xX33xX102xX2axX30xX3xX1axX107xXdxX3xXexX392xX3xX5exX122xX3xX30xXdxX193xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX178xX29xX3xX45xX398xX3xdbc8xX45xX13xX47xXcxX49xea10xX3xX32xX66xX82xXexX3xX1xXdxX15xX2axX3xX178xX29xX122xX3xX93xX15exX2axX30xX3xXexX1xX43xXdxX3xX93xXdxX21xX1axX3xXexX1xX66xXfcxX2axX3xX5xX20cxXdxX3xX4xX1xX122xX3xX4xX75xX4xX3xX4xX2exX2axX30xX3xXexXbaxX3xX127xX1xX172xX66xX3xX175xX66xXb6xc624xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX122xX5exXbaxXaxX12x12c4fxX392xX3xXedxXdxX3axX2axX3xX7xXd9xX3xX4xX1dxX3xX1xXdxX15xX66xX3xX5xX392xX4xX3xX178xX29xX122xX3xXexX1xX75xX2axX30xX3xX273xXc1xX3xX45xX13xX47xXcxX49xX3xX7xXd9xX3xX1axX25xX3xX24xX6xX3xX4xX75xX4xX3xX5exXdcxX4xX1xX3xX178x7bfbxX3xX4xX71xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axXc1xX3xXdbxX6xX122xX3xX30xf36fxX1axX3xX4xX75xX4xX3xXexX1xXdcxX3xXexX24xX33xX43xX2axX30xX3xXdbxX33xX66xX3xX4xX1xX3b5xX2axX1xXc1xX3xX2axX30xX172xX2axX3xX1xX29xX2axX30xXc1xX3xX178xXfcxX2axX3xX4xX1xX66xXbaxX21xX2axX3xX178xX29xX3xX1axX66xX6xX3xX7xXafxX1axX3xX4xX2exX2axX30xXb6xX3xX469xX172xXbaxX3xX5xX29xX3xXexX1xXf6xX6xX3xXexX1xX66xXfcxX2axX3xXexX1xf1d1xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX71xX6xX3xX45xX398xX3xX178xX3exXdxX3xX1axX62xXexX3xXexX1xX29xX2axX1xX3xX178xXdxXbfxX2axX3xX4xX71xX6xX3xX49x7b7cxX45xX49xX18xX3xX7xX6xX66xX3xX679xXdxX2axX30xX6xXbxX122xX24xX10xXc1xX3xX178xX29xX3xX5xX29xX3xXexX1xXf6xX6xX3xXexX1xX66xXfcxX2axX3xX1xXdxX3axX1axX3xX1xX122xXdxX3xX178xX3exXdxX3xX1axX62xXexX3xX93xX82xXexX3xX2axX33xX3exX4xX3xX93xX6xX2axX30xX3xXbxX1xX75xXexX3xXexX24xXdxX21xX2axXb6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX122xX5exXbaxXaxX12xXcxX1xXf6xX6xX3xXexX1xX66xXfcxX2axX3xX2axX29xXbaxX3xX7xXd9xX3xX1axX6xX2axX30xX3xX5xX107xXdxX3xX5xX20cxXdxX3xX3b5xX4xX1xX3xX5xX3exX2axX3xX4xX1xX122xX3xX2axX1xXdxXa5xX66xX3xX4xX2exX2axX30xX3xXexXbaxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX93xX21xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX30xXdxX3exXdxX3xXexX1xXdxX15xX66xX3xX7xX7dxX2axX3xXbxX1xX162xX1axX3xX4xX71xX6xX3xX1axd934xX2axX1xX3xXexX3exXdxX3xXexX1xXdcxX3xXexX24xX33xX43xX2axX30xX3xX4xX1xX172xX66xX3xX175xX66xXb6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX122xX5exXbaxXaxX12xfe13xX2axX30xX3xX49xX66xX5exXdxX10xX3xX5xX29xX3xX1axX62xXexX3xX5xX66xXfcxXexX3xX7xX33xX3xX5xX29xX1axX3xX178xXdxX15xX4xX3xXexX107xXdxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX86xX3xX2axX3aaxX1axX3xX2xX279xX279xX1dexXc1xX3xX2axX1dxXdxX3xXexX1xXbfxX1axX1daxX3xX51cxX127xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX4xX122xXdxX3xX93xX172xXbaxX3xX5xX29xX3xX1axX62xXexX3xX5xX62xX3xXexX24xX742xX2axX1xX3xX93xX21xX3xXbxX1xX5e7xX4xX3xX1xX5fcxXdxXb6xX3xX679xX392xX3xX5xXdxXbfxX2axX3xX1axXdxX2axX1xX3xX2axX29xXbaxX3xX7xXd9xX3xX30xXdxX15exXbxX3xX4xX75xX4xX3xX4xX2exX2axX30xX3xXexXbaxX3xX4xX1xX172xX66xX3xX175xX66xX3xXexXdxX3axXbxX3xX4xXfcxX2axX3xX2axX1xXdxXa5xX66xX3xX1xX102xX2axX3xX178xX3exXdxX3xX1axX62xXexX3xXexX24xX122xX2axX30xX3xX2axX1xX193xX2axX30xX3xX2axXa5xX2axX3xXedxXdxX2axX1xX3xXexX3axX3xXbxX1xX75xXexX3xXexX24xXdxX21xX2axX3xX2axX1xX6xX2axX1xX3xX2axX1xX82xXexX3xXexX1xX3axX3xX30xXdxX3exXdxX3xX178xX29xX122xX3xXexX1xX43xXdxX3xX93xXdxX21xX1axX3xX4xX1x11cf9xX3xX4xX1dxX3xX1axX62xXexX3xX178xX29xXdxX3xX2axXa5xX2axX3xXedxXdxX2axX1xX3xXexX3axX3xX93xX6xX2axX30xX3xX1axX25xX3xX4xc3b4xX6xX3xX4xX1xX122xX3xX4xX75xX4xX3xX5exX122xX6xX2axX1xX3xX2axX30xX1xXdxX15xXbxXb6xX594xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX122xX5exXbaxXaxX12xX772xX2axX30xX3xX4xX1xX122xX3xXdbxXdxX3axXexX3xX4xX75xX4xX3xX5exX122xX6xX2axX1xX3xX2axX30xX1xXdxX15xXbxX3xXexX107xXdxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX93x1250exX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX2axX1xX6xX2axX1xX3xX4xX1xX1dxX2axX30xX3xXbxX1xX5e7xX4xX3xX1xX5fcxXdxX3xXexX24xX25xX3xX5xX107xXdxX3xX5exX122xX3xX93xX82xXexX3xX2axX33xX3exX4xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX93xX8f0xX3xX32xX896xX3xX5xX376xX3xXexX1xX29xX2axX1xX3xX4xX2exX2axX30xX3xX93xX107xXdxX3xX5exXdcxX4xX1xX3xX127xX122xX178xXdxX5exX185xX2xX279xXb6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX122xX5exXbaxXaxX12xX772xX2axX30xX3xX49xX66xX5exXdxX10xX3xX4x118a6xX2axX30xX3xX5exX392xX3xX93xX122xX75xX2axXc1xX3xX93xX166xX66xX3xXexX33xX3xX4xX71xX6xX3xX45xX398xX3xX178xX29xX122xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX7xXd9xX3xX30xXdxX6xX3xXexX3aaxX2axX30xX3xXexX24xX122xX2axX30xX3xX2axX1xX193xX2axX30xX3xXexX1xX75xX2axX30xX3xXexX3exXdxXb6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX122xX5exXbaxXaxX12xX772xX2axX30xX3xX2axX1dxXdxXc1xX3xX4xX75xX4xX3xX4xX2exX2axX30xX3xXexXbaxX3xX4xX71xX6xX3xX4xX1xX172xX66xX3xX175xX66xX3xX7xXd9xX3xX7xX3exX1axX3xXexXdxX3axXbxX3xX4xXfcxX2axX3xXexX90xXexX3xX1xX102xX2axX3xX178xX3exXdxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axXc1xX3xXexX1xXdcxX3xXexX24xX33xX43xX2axX30xX3xXexXdxXbfxX66xX3xX5exb717xX2axX30xX3xXexX24xX66xX2axX30xX3xX5xX33xX66xX3xX93xX6xX2axX30xX3xXbxX1xX75xXexX3xXexX24xXdxX21xX2axXc1xX3xX4xX971xX2axX30xX3xX2axX1xX33xX3xX4xX75xX4xX3xX5x10a51xX2axX1xX3xX178xX392xX4xX3xX5exXdcxX4xX1xX3xX178xX5e7xX3xXbxX1xX75xXexX3xXexX24xXdxX21xX2axX3xX1axX107xX2axX1xXc1xX3xX2axX1xX33xX3xX30xXdxX75xX122xX3xX5exX5e7xX4xX3xX93xX107xXdxX3xX1xf7ffxX4xXc1xX3xX178xXdxX373xX2axX3xXexX1xX2exX2axX30xX3xX178xX29xX3xX2axX30xX172xX2axX3xX1xX29xX2axX30xXb6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX122xX5exXbaxXaxX12xXcxX1xX10xX122xX3x8a80xXbaxX3xXdbxX6xX2axX3xX4xX1xX172xX66xX3xX175xX66xXc1xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX5xX29xX3xX93xX90xXdxX3xXexX75xX4xX3xXexX1xX33xX102xX2axX30xX3xX1axX107xXdxX3xX5xX3exX2axX3xXexX1xX654xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX71xX6xX3xX45xX398xX3xXexX107xXdxX3xX49xX679xX45xX49xX18xX3xX7xX6xX66xX3xX679xXdxX2axX30xX6xXbxX122xX24xX10xXc1xX3xX178xX3exXdxX3xX4xX75xX4xX3xX30xXdxX6xX122xX3xX5exXdcxX4xX1xX3xXexX1xX33xX102xX2axX30xX3xX1axX107xXdxX3xXexX24xXdcxX3xX30xXdxX75xX3xX1ebxX279xXc1xX275xX3xXexe026xX3xX45xX66xX24xX122xX3xX54dxX1dexX1dcxX3xXexXb44xX3xX398xX679xX5aaxX553xX3xX4xX1xX122xX3xX1xX29xX2axX30xX3xX1xX1dxX6xX3xX178xX29xX3xX1xX102xX2axX3xX275xX3xXexXb44xX3xX45xX66xX24xX122xX3xX4xX1xX122xX3xX4xX75xX4xX3xX5exXdcxX4xX1xX3xX178xX5e7xXb6xX3xXcxX1xX10xX122xX3xX4xX1xX3b5xX2axX1xX3xXbxX1xX71xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axXc1xX3xXex12963xX2axX30xX3xX30xXdxX75xX3xXexX24xXdcxX3xX32xX66xX82xXexX3xX2axX1xXfcxXbxX3xXedxX1xX162xX66xX3xX4xX71xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX178xX3exXdxX3xXcxX24xX66xX2axX30xX3xX8exX66xX90xX4xX3xX93xX6xX2axX30xX3xX25xX3xX1axX654xX4xX3xX1dexX2xX273xXc1xX268xX1dcxX3xXexXb44xX3xX398xX679xX5aaxXb6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX122xX5exXbaxXaxX12xX0xX7xXexX24xX122xX2axX30xX12xX679xX7dxX2axX3xX32xX66xX82xXexX3xX178xea54xX2axX3xX5exX392xX6xX3xX178xX29xX122xX3xX4xX1xX66xfda3xXdxX3xX4xX66xX2axX30xX3xX654xX2axX30xX3xXcxX24xX66xX2axX30xX3xX8exX66xX90xX4xX4axX0xX4cxX7xXexX24xX122xX2axX30xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX122xX5exXbaxXaxX12xX18xX30xX6xXbaxX3xX4xX7dxX3xXedxX1xXdxX3xX2axX1xXdxXa5xX66xX3xX2axX30xX33xX43xXdxX3xXexX24xX122xX2axX30xX3xXedxX1xX66xX3xX178xX392xX4xX3xX1xX122xX6xX2axX3xX2axX30xX1xXbfxX2axX1xX3xX1axX62xXexX3xXexX1xXf6xX6xX3xXexX1xX66xXfcxX2axX3xXexX1xX33xX102xX2axX30xX3xX1axX107xXdxX3xXexX392xX3xX5exX122xX3xX30xXdxX193xX6xX3xX372xXdxXbfxX2axX3xX1axXdxX2axX1xX3xX4xX1xX172xX66xX3xX175xX66xX3xX178xX29xX3xX5bxX29xX3xX18xX62xXdxX3xX93xX21xX3xX1axX25xX3xX24xX6xX3xX2axX1xX193xX2axX30xX3xXedxX1xX7dxX3xX2axX3aaxX2axX30xX3xXedxXdxX2axX1xX3xXexX3axX3xX1axX3exXdxXc1xX3xX1axX62xXexX3xX7xX90xX3xX2axX1xX29xX3xXbxX1xX172xX2axX3xXexX3b5xX4xX1xX3xX5xX107xXdxX3xX4xX1xX122xX3xX24x928bxX2axX30xXc1xX3xXexX1xXf6xX6xX3xXexX1xX66xXfcxX2axX3xX2axX29xXbaxX3xX178xXc17xX2axX3xXedxX1xX1dxX3xX4xX1dxX3xXedxX1xX7dxX3xX2axX3aaxX2axX30xX3xXexX24xX25xX3xXexX1xX29xX2axX1xX3xX51cxX178xXdxXbfxX2axX3xX93xX107xX2axX3xXdbxX107xX4xX594xX3xX4xX1xX122xX3xX7xX392xX3xXbxX1xX5e7xX4xX3xX1xX5fcxXdxX3xX7xX6xX66xX3xX127xX122xX178xXdxX5exX185xX2xX279xX3xX4xX71xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axXb6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX122xX5exXbaxXaxX12xXcxX24xXdxX2axX1xX3xX18xX30xX66xXbaxX10xX2axXc1xX3xX1axX62xXexX3xX2axX1xX29xX3xXedxXdxX2axX1xX3xXexX3axX3xX4xX82xXbxX3xX4xX6xX122xX3xX25xX3xX4xX1xX172xX66xX3xX1b2xX3xXexX107xXdxX3xX18xX6xXexXdxX32xXdxX7xX3xX185xX3xX2axX30xX172xX2axX3xX1xX29xX2axX30xX3xX5exX122xX6xX2axX1xX3xX2axX30xX1xXdxX15xXbxX3xX178xX29xX3xX93xX166xX66xX3xXexX33xX3xX4xX71xX6xX3xX4e6xX1xX75xXbxX3xX185xX3xX4xX1xX122xX3xXdbxXdxX3axXexXc1xX3xX7xX392xX3xX30xXdxX6xX3xXexX3aaxX2axX30xX3xX32xX66xX82xXexX3xXedxX1xX162xX66xX3xX4xX71xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX5xX29xX3xX5exX122xX3xX45xX13xX47xXcxX49xX3xX4xX1dxX3xXedxX1xX7dxX3xX2axX3aaxX2axX30xX3xX93xX33xX20cxX4xX3xXdbxXa28xX3xX93xXafxXbxX3xXdbxX25xXdxX3xX7xX392xX3xXbxX1xX5e7xX3xXexX1xX66xX62xX4xX3xX178xX29xX122xX3xX1xX29xX2axX30xX3xX2axX1xXfcxXbxX3xXedxX1xX162xX66xX3xX4xX71xX6xX3xXcxX24xX66xX2axX30xX3xX8exX66xX90xX4xX3xX4xX1xX122xX3xX7xX7dxX2axX3xX32xX66xX82xXexXb6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX122xX5exXbaxXaxX12xX469xX21xX3xX30xXdxX7dxX1axX3xX7xX392xX3xXbxX1xX5e7xX3xXexX1xX66xX62xX4xX3xX2axX29xXbaxXc1xX3xXexX1xX10xX122xX3xX2exX2axX30xX3xXcxX24xXdxX2axX1xX3xX18xX30xX66xXbaxX10xX2axXc1xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX166xX2axX3xX4xX7dxXdxX3xXexX1xXdxX15xX2axX3xX30xXdxX75xX122xX3xX5exX5e7xX4xX3xX93xX107xXdxX3xX1xXa88xX4xX3xX178xX29xX3xXexX1xX15exX4xX3xX93xX162xXbaxX3xX93xX29xX122xX3xXexX107xX122xX3xX178xX29xX3xX2axX62xXdxX3xX93xXdcxX6xX3xX1xX1dxX6xX3xX4xX75xX4xX3xX2axX1xX29xX3xX4xX66xX2axX30xX3xX4xX82xXbxXb6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX122xX5exXbaxXaxX12xX127xX75xX4xX3xX2axX1xX29xX3xXedxXdxX2axX1xX3xXexX3axX3xX4xX71xX6xX3xX18xX6xXexXdxX32xXdxX7xX3xX4xX1xX122xX3xXdbxXdxX3axXexXc1xX3xX7xX392xX3xXbxX1xX5e7xX3xXexX1xX66xX62xX4xX3xX4xX71xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX178xX29xX122xX3xX1xX29xX2axX30xX3xX2axX1xXfcxXbxX3xXedxX1xX162xX66xX3xX4xX71xX6xX3xXcxX24xX66xX2axX30xX3xX8exX66xX90xX4xX3xX93xX8f0xX3xXexX3aaxX2axX30xX3xX5xXbfxX2axX3xXexX24xX122xX2axX30xX3xX2axX1xX193xX2axX30xX3xX2axX3aaxX1axX3xX436xX66xX6xXb6xX3xX61xX90xXdxX3xX5xXdxXbfxX2axX3xXedxX3axXexX3xX4xX71xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX178xX3exXdxX3xXcxX24xX66xX2axX30xX3xX8exX66xX90xX4xX3xXexX3aaxX2axX30xX3xX93xX75xX2axX30xX3xXedxX21xX3xXexX86xX3xX2axX3aaxX1axX3xX268xX1edxX2xX1ebxX3xX93xX3axX2axX3xX268xX1edxX2x846cxX3xX7xX122xX3xX178xX3exXdxX3xX4xX75xX4xX3xX2axX33xX3exX4xX3xX49xX679xX45xX49xX18xX3xXedxX1xX75xX4xXb6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX122xX5exXbaxXaxX12xXcxX1xX10xX122xX3xX7xX90xX3xX5xXdxX15xX66xX3xX4xX71xX6xX3xX1xX7dxXdxX3xX436xX66xX6xX2axX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axXc1xX3xX7xX7dxX2axX3xX32xX66xX82xXexX3xX1xX29xX2axX30xX3xX5exX15xXexX3xX1axX6xXbaxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXbxX1xX5e7xX3xXexX1xX66xX62xX4xX3xXbxX1xX166xX2axX3xX5xX3exX2axX3xX178xX29xX122xX3xXcxX24xX66xX2axX30xX3xX8exX66xX90xX4xXc1xX3xX178xX3b5xX3xX5exX5e7xX3xX2axX1xX33xX3xX2axX30xX66xX5fcxX2axX3xX178xX7dxXdxX3xX1axX6xXbaxX3xX1axX422xX4xXb6xX3xX18xX3aaxX1axX3xX2axX30xX122xX75xXdxXc1xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX93xX8f0xX3xX32xX66xX82xXexX3xXedxX1xX162xX66xX3xX1xX29xX2axX30xX3xX5exX15xXexX3xX1axX6xXbaxX3xXexX24xXdcxX3xX30xXdxX75xX3xX2xXc1xX1dexX279xX3xXexXb44xX3xX398xX679xX5aaxX3xX7xX6xX2axX30xX3xXcxX24xX66xX2axX30xX3xX8exX66xX90xX4xX3xX178xX29xX3xX2axX1xXfcxXbxX3xXedxX1xX162xX66xX3xX2xX2xXc1xX1dexX268xX3xXexXb44xX3xX398xX679xX5aaxX3xX2axX30xX66xXbaxXbfxX2axX3xX5xXdxX15xX66xX3xX93xX166xX66xX3xX178xX29xX122xXb6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX122xX5exXbaxXaxX12xX772xX2axX30xX3xX18xX30xX66xXbaxX10xX2axX3xX4xX1xX122xX3xXdbxXdxX3axXexXc1xX3xXexX1xXf6xX6xX3xXexX1xX66xXfcxX2axX3xXexX1xX33xX102xX2axX30xX3xX1axX107xXdxX3xXexX392xX3xX5exX122xX3xX93xX8f0xX3xX436xX66xXbaxX3xX93xXdcxX2axX1xX3xX436xX66xXbaxX3xXexXafxX4xX3xX32xX66xX82xXexX3xX32xX654xX3xX93xX90xXdxX3xX178xX3exXdxX3xX1xX29xX2axX30xX3xX5exX15xXexX3xX1axX6xXbaxX3xX7xXd9xX3xXdbxX66xX62xX4xX3xX2axX1xXdxXa5xX66xX3xX4xX1xX66xXc25xXdxX3xX4xX66xX2axX30xX3xX654xX2axX30xX3xX4xX1xX66xXbaxX21xX2axX3xX7xX6xX2axX30xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axXc1xX3xX1axX422xX4xX3xX5exXa28xX3xX93xX1dxX3xX5xX29xX3xX1axX90xXdxX3xX5xX122xX3xX2axX30xX107xXdxX3xX2axX30xXafxX2axX3xX1xX107xX2axX3xX4xX1xX122xX3xX2axX30xX29xX2axX1xX3xX5exX15xXexX3xX1axX6xXbaxX3xX178xX742xX3xX1xXdxX15xX2axX3xXexX107xXdxX3xX2axX1xXfcxXbxX3xXedxX1xX162xX66xX3xX2axX30xX66xXbaxXbfxX2axX3xX5xXdxX15xX66xX3xX93xX166xX66xX3xX178xX29xX122xX3xX93xX6xX2axX30xX3xX25xX3xX1axX654xX4xX3xX24xe688xX3xX1xX102xX2axXb6xX3xX51cxXcxX2exXdxX3xX1xXbaxX3xX178xXa88xX2axX30xX3xX7xXd9xX3xX4xX1dxX3xXexX1xXbfxX1axX3xX5exX3afxX2axX30xX3xX178xX90xX2axX3xX93xX166xX66xX3xXexX33xX3xX93xX21xX3xXexX3aaxX2axX30xX3xX93xX166xX66xX3xX178xX29xX122xX3xXexX24xX122xX2axX30xX3xX2axX33xX3exX4xX3xXexX24xX122xX2axX30xX3xX2axXa5xX2axX3xXedxXdxX2axX1xX3xXexX3axXaxXc1xX3xX2exX2axX30xX3xXcxX24xXdxX2axX1xX3xX18xX30xX66xXbaxX10xX2axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1256xX3xXexX1xXbfxX1axXb6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX122xX5exXbaxXaxX12xX61xX422xX4xX3xX5exXa28xX3xX2axX1xX193xX2axX30xX3xX4xX3aaxX2axX30xX3xXexX1x10854xX2axX30xX3xX30xXdxX193xX6xX3xX61x8ee6xX3xX178xX29xX3xXcxX24xX66xX2axX30xX3xX8exX66xX90xX4xX3xX1xXdxX15xX2axX3xX2axX6xXbaxX3xX4xXa28xX2axX30xX3xX178xX3exXdxX3xXedxX1xX71xX2axX30xX3xX1xX122xX7dxX2axX30xX3xX4xX1xX66xXc25xXdxX3xX4xX66xX2axX30xX3xX654xX2axX30xX3xX7xX6xX66xX3xX93xX107xXdxX3xX5exXdcxX4xX1xX3xX127xX122xX178xXdxX5exX185xX2xX279xX3xX93xX8f0xX3xXedxX1xXdxX3axX2axX3xX4xX1xX3b5xX2axX1xX3xXbxX1xX71xX3xX4xX75xX4xX3xX2axX33xX3exX4xX3xX178xX29xX3xX2axX1xXdxXa5xX66xX3xX2axX1xX29xX3xXbxX1xX172xX2axX3xXexX3b5xX4xX1xX3xXedxXbfxX66xX3xX30xXa88xXdxX3xX178xXdxX15xX4xX3xXexX1xX392xX4xX3xX1xXdxX15xX2axX3xX93xX6xX3xX5exX107xX2axX30xX3xX1xX1dxX6xX3xX4xX1xX66xXc25xXdxX3xX4xX66xX2axX30xX3xX654xX2axX30xX3xX2axX1xXd10xX1axX3xX30xXdxX7dxX1axX3xXdbxX3exXexX3xX7xX392xX3xXbxX1xX5e7xX3xXexX1xX66xX62xX4xX3xX178xX29xX122xX3xXcxX24xX66xX2axX30xX3xX8exX66xX90xX4xX3xX2axX1xX33xX2axX30xX3xXexX1xX10xX122xX3xX2exX2axX30xX3xXcxX24xXdxX2axX1xX3xX18xX30xX66xXbaxX10xX2axXc1xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX7xXd9xX3xX4xX1xX874xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX1xX82xXbxX3xXexX1xX5e7xX3xX4xX75xX4xX3xX5xXa55xX2axX1xX3xX178xX392xX4xX3xX1axX29xX3xX93xX82xXexX3xX2axX33xX3exX4xX3xX2axX1xXafxX1axX3xX93xX3axX2axXc1xX3xX2axX1xX33xX3xX5exX15xXexX3xX1axX6xXbaxXc1xX3xX30xXdxX29xXbaxX3xX5ex11115xXbxX3xX178xX29xX3xX93xXdxX15xX2axX3xXexX896xXb6xX3xX13xX29xX3xX2axX30xX6xXbaxX3xX4xX7dxX3xXexX24xX122xX2axX30xX3xX5xXa55xX2axX1xX3xX178xX392xX4xX3xX93xXdxX15xX2axX3xXexX896xXc1xX3xX7xX7dxX2axX3xX32xX66xX82xXexX3xX93xX3afxXdxX3xX1xXf6xXdxX3xXbxX1xX7dxXdxX3xX1xX66xXbaxX3xX93xX62xX2axX30xX3xX5xX392xX4xX3xX5xX33xX20cxX2axX30xX3xX5xX6xX122xX3xX93xX62xX2axX30xX3xX5xX3exX2axXc1xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1xXdxX15xX2axX3xX178xXc17xX2axX3xX4xX1xX33xX6xX3xXexX1xX21xX3xX93xX107xXexX3xX93xX33xX20cxX4xX3xX436xX66xXbaxX3xX1axX2exX3xX30xXdxX90xX2axX30xX3xX2axX1xX33xX3xXcxX24xX66xX2axX30xX3xX8exX66xX90xX4xX3xX4xX971xX2axX30xX3xX2axX1xX33xX3xX4xX75xX4xX3xX1axX90xXdxX3xX5xXdxXbfxX2axX3xXedxX3axXexX3xX4xX66xX2axX30xX3xX654xX2axX30xX3xX1xXdxX15xX2axX3xX4xX1dxXb6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX122xX5exXbaxXaxX12xX5aaxX10xX2axX30xX3x973bxXdxX2axX30xX1d5xX10xX2axXc1xX3xd4bdxXdxX75xX1axX3xX93xX90xX4xX3xXcxX24xX66xX2axX30xX3xXexX172xX1axX3xX18xX30xX1xXdxXbfxX2axX3xX4xX654xX66xX3xX469xX2exX2axX30xX3xX18xX6xX1axX3xX1b2xX3xXexX107xXdxX3xX469xX107xXdxX3xX1xXa88xX4xX3xXcxX3axX3xX18xX6xX1axX3xX93xX33xX6xX3xX24xX6xX3xX376xX3xXedxXdxX3axX2axX1daxX3xX51cxX679xX122xX3xX178xX3exXdxX3xXcxX24xX66xX2axX30xX3xX8exX66xX90xX4xXc1xX3xXexX1xXdcxX3xXexX24xX33xX43xX2axX30xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX24xX82xXexX3xX2axX1xXf6xX3xX178xX3exXdxX3xX5exX172xX2axX3xX7xX90xX3xX2xX1edxX1edxX3xXexX24xXdxX15xX66xX3xX2axX30xX33xX43xXdxXc1xX3xX4xX1xX874xX3xX5xX3exX2axX3xX1xX102xX2axX3xX1axX62xXexX3xX4xX1xX15exXexX3xX7xX122xX3xX178xX3exXdxX3xXedxX1xX66xX3xX178xX392xX4xX3xXexX392xX3xXexX24xXdcxX3xXbxX1xX3b5xX6xX3xXexX172xXbaxX3xX2axX6xX1axX3xXcxX24xX66xX2axX30xX3xX8exX66xX90xX4xXc1xX3xX8exX66xX7dxX2axX30xX3xXcxX172xXbaxXb6xX3xX127xX75xX4xX3xX4xX2exX2axX30xX3xXexXbaxX3xX2axX33xX3exX4xX3xX2axX30xX122xX29xXdxX3xXedxX1xX2exX2axX30xX3xX4xX1dxX3xXedxX1xX7dxX3xX2axX3aaxX2axX30xX3xX5exXdxX3xX5exX43xXdxX3xXedxX1xXf6xXdxX3xXcxX24xX66xX2axX30xX3xX8exX66xX90xX4xX3xX5exX122xX3xXexX1xXdcxX3xXexX24xX33xX43xX2axX30xX3xXcxX24xX66xX2axX30xX3xX8exX66xX90xX4xX3xX24xX62xX2axX30xX3xX5xX3exX2axX3xX178xX29xX3xX2axX3aaxX2axX30xX3xX5xX392xX4xX3xX7xX7dxX2axX3xX32xX66xX82xXexX3xX5xX3exX2axXb6xX594xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX122xX5exXbaxXaxX12xX0xX7xXexX24xX122xX2axX30xX12xXcxX66xXbaxX3xX178xXfcxXbaxX3xX24xX71xXdxX3xX24xX122xX3xX178xXc17xX2axX3xX93xX3axX2axX3xX178xX3exXdxX3xXcxX24xX66xX2axX30xX3xX8exX66xX90xX4xX0xX4cxX7xXexX24xX122xX2axX30xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX122xX5exXbaxXaxX12xXcxX66xXbaxX3xX2axX1xXdxXbfxX2axX3xXcxX24xX66xX2axX30xX3xX8exX66xX90xX4xX3xX178xXc17xX2axX3xXedxX1xX2exX2axX30xX3xXexX1xX21xX3xXexX24xX75xX2axX1xX3xXedxX1xXf6xXdxX3xX2axX1xX193xX2axX30xX3xXexX75xX4xX3xX93xX62xX2axX30xX3xXexX86xX3xXexX1xXf6xX6xX3xXexX1xX66xXfcxX2axX3xXexX1xX33xX102xX2axX30xX3xX1axX107xXdxX3xX30xXdxX193xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX178xX29xX3xX45xX398xX3xXb6xX3xX61xX62xXexX3xXdbxX29xXdxX3xXdbxX75xX122xX3xX4xX1dxX3xXexXdxXbfxX66xX3xX93xXa5xX3xX51cxX127xX172xX2axX3xX2axX1xXafxX4xX3xX178xX29xX3xXexX75xX4xX3xX93xX62xX2axX30xX3xX4xX71xX6xX3xX47xXcxX49xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX185xX45xX398xX594xX3xX93xX33xX20cxX4xX3xX32xX66xX82xXexX3xXdbxX7dxX2axX3xX178xX29xX122xX3xXexX1xX75xX2axX30xX3xX1dexX3xX178xX86xX6xX3xX436xX66xX6xX3xXexX107xXdxX3xXcxX24xX66xX2axX30xX3xX8exX66xX90xX4xX3xX93xX8f0xX3xX178xXdxX3axXexX3xX24xXd10xX2axX30xXc1xX3xXedxX1xX7dxX3xX2axX3aaxX2axX30xX3xX4xX107xX2axX1xX3xXexX24xX6xX2axX1xX3xX4xX71xX6xX3xX1axX62xXexX3xX7xX90xX3xX7xX7dxX2axX3xXbxX1xX162xX1axX3xX4xX1xX3b5xX2axX1xX3xX4xX71xX6xX3xXcxX24xX66xX2axX30xX3xX8exX66xX90xX4xX3xXexX107xXdxX3xXexX1xXdcxX3xXexX24xX33xX43xX2axX30xX3xX45xX398xX3xX185xX3xX2axX1xX33xX3xX5exX15xXexX3xX1axX6xXbaxXc1xX3xX93xX5fcxX3xX30xXdxX6xX3xX5exX5e7xX2axX30xX3xX178xX29xX3xX30xXdxX29xXbaxX3xX5exX1459xXbxX3xX185xX3xX7xXd9xX3xXdbxXdcxX3xX7dxX2axX1xX3xX1xX33xX25xX2axX30xX3xXedxX1xXdxX3xXexX1xXf6xX6xX3xXexX1xX66xXfcxX2axX3xXexX1xX33xX102xX2axX30xX3xX1axX107xXdxX3xX30xXdxX193xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX178xX29xX3xX45xX398xX3xX4xX1dxX3xX1xXdxX15xX66xX3xX5xX392xX4xXb6xX3xX5bxXdxX15xX2axX3xXexX107xXdxXc1xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX5xX29xX3xX2axX33xX3exX4xX3xX32xX66xX82xXexX3xXedxX1xX162xX66xX3xX1xX29xX2axX30xX3xX1axX6xXbaxX3xX1axX422xX4xX3xX5xX3exX2axX3xXexX1xX654xX3xXdbxX6xX3xXexX1xX3axX3xX30xXdxX3exXdxXc1xX3xX7xX6xX66xX3xXcxX24xX66xX2axX30xX3xX8exX66xX90xX4xX3xX178xX29xX3xX121xX6xX2axX30xX5xX6xX5exX10xX7xX1xXb6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX122xX5exXbaxXaxX12xX61xX62xXexX3xX7xX90xX3xX4xX1xX66xXbaxXbfxX2axX3xX30xXdxX6xX3xXbxX1xX172xX2axX3xXexX3b5xX4xX1xX3xX4xX1xX122xX3xXdbxXdxX3axXexXc1xX3xX4xX1dxX3xXedxX1xX7dxX3xX2axX3aaxX2axX30xX3xX4xX75xX4xX3xX4xX2exX2axX30xX3xXexXbaxX3xX4xX1xX172xX66xX3xX175xX66xX3xX7xXd9xX3xXexX3aaxX2axX30xX3xX93xX166xX66xX3xXexX33xX3xX2axX1xXdxXa5xX66xX3xXexX107xXdxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX178xX29xX3xX30xXdxX7dxX1axX3xX93xX166xX66xX3xXexX33xX3xX178xX29xX122xX3xXcxX24xX66xX2axX30xX3xX8exX66xX90xX4xXc1xX3xX93xX1dxX3xX5xX29xX3xX1axX62xXexX3xX178xX82xX2axX3xX93xXa5xX3xX93xX75xX2axX30xX3xX436xX66xX6xX2axX3xXexX172xX1axXb6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX122xX5exXbaxXaxX12xX127xX2exX2axX30xX3xXexXbaxX3xX2axX33xX3exX4xX3xX30xXdxX7dxXdxX3xXedxX1xX75xXexX3xX679xX6xXdxX30xX122xX2axX3xX127xXdxX5exX10xX24xX3xX1xXdxX15xX2axX3xX93xX6xX2axX30xX3xX24xX82xXexX3xX5xX107xX4xX3xX436xX66xX6xX2axX3xX178xX29xX3xX4xX1xX122xX3xXdbxXdxX3axXexX3xX24xXd10xX2axX30xX1daxX3xX51cxXcxX1xXf6xX6xX3xXexX1xX66xXfcxX2axX3xXexX1xX33xX102xX2axX30xX3xX1axX107xXdxX3xXexX392xX3xX5exX122xX3xX30xXdxX193xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX185xX3xX45xX398xX3xXexX1xX392xX4xX3xX7xX392xX3xX5xX29xX3xX1axX62xXexX3xXexXdxX2axX3xXexX90xXexX3xX4xX1xX122xX3xX4xX1xX15exX2axX30xX3xXexX2exXdxX3xX178xX29xX3xX4xX75xX4xX3xX5exX122xX6xX2axX1xX3xX2axX30xX1xXdxX15xXbxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axXb6xX594xX0xX4cxXbxX12xX0xX5exXdxX178xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX24xX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX7xXexX24xX122xX2axX30xX12xXcxXdxX2axX3xX5xXdxXbfxX2axX3xX436xX66xX6xX2axX1daxX0xX4cxX7xXexX24xX122xX2axX30xX12xX0xX66xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX185xXexX1xX66xX1axXdbxX185xX6xX2axX5exX185xX7xX6xXbxX122xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8exX66xX90xX4xX3xX1xX62xXdxX3xX4xX1xX3b5xX2axX1xX3xXexX1xX654xX4xX3xXexX1xX2exX2axX30xX3xX436xX66xX6xX3xX18xX30xX1xXdcxX3xX436xX66xXbaxX3axXexX3xXbxX1xXbfxX3xX4xX1xX66xX162xX2axX3xX45xX13xX47xXcxX49xXaxX3xX1xX24xX10xfb0axX9xXaxX4cxX4xX1xXdxX2axX1xX185xXexX24xXdxX4cxX436xX66xX122xX4xX185xX1xX122xXdxX185xX4xX1xXdxX2axX1xX185xXexX1xX66xX4xX185xXexX1xX122xX2axX30xX185xX436xX66xX6xX185xX2axX30xX1xXdxX185xX436xX66xXbaxX10xXexX185xXbxX1xX10xX185xX4xX1xX66xX6xX2axX185xX10xX178xX1b5bxXexX6xX4cxX2xX279xX275xX275xX100dxX2xXb6xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX30xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX4cxX1axX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX268xX1edxX4cxX2axX10xX1d5xX7xX4cxX268xX1edxX268xX275xX4cxX2xX1edxX1dcxX5exX2xX2xX2xX275xX273xX275xX275xXexX1dcxX1dcxX279xX1ebxX268xX5xX1edxXb6xX281xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xXexX1xX29xX2axX1xX3xX4xX2exX2axX30xX3xX32xX33xX25xX2axX30xX3xXexX1xX3axX3xX30xXdxX3exXdxX3xX2axX1xX43xX3xX45xX13xX47xXcxX49xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX178xX12xX0xX7xXexX24xX122xX2axX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8exX66xX90xX4xX3xX1xX62xXdxX3xX4xX1xX3b5xX2axX1xX3xXexX1xX654xX4xX3xXexX1xX2exX2axX30xX3xX436xX66xX6xX3xX18xX30xX1xXdcxX3xX436xX66xXbaxX3axXexX3xXbxX1xXbfxX3xX4xX1xX66xX162xX2axX3xX45xX13xX47xXcxX49xXaxX3xX1xX24xX10xX1b5bxX9xXaxX4cxX4xX1xXdxX2axX1xX185xXexX24xXdxX4cxX436xX66xX122xX4xX185xX1xX122xXdxX185xX4xX1xXdxX2axX1xX185xXexX1xX66xX4xX185xXexX1xX122xX2axX30xX185xX436xX66xX6xX185xX2axX30xX1xXdxX185xX436xX66xXbaxX10xXexX185xXbxX1xX10xX185xX4xX1xX66xX6xX2axX185xX10xX178xX1b5bxXexX6xX4cxX2xX279xX275xX275xX100dxX2xXb6xX1xXexX1axXaxX12xX8exX66xX90xX4xX3xX1xX62xXdxX3xX4xX1xX3b5xX2axX1xX3xXexX1xX654xX4xX3xXexX1xX2exX2axX30xX3xX436xX66xX6xX3xX18xX30xX1xXdcxX3xX436xX66xXbaxX3axXexX3xXbxX1xXbfxX3xX4xX1xX66xX162xX2axX3xX45xX13xX47xXcxX49xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX24xX122xX2axX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX279xX1ebxXc1xX1dcxX268xX42fxX3xX93xX107xXdxX3xXdbxXdxX21xX66xX3xX8exX66xX90xX4xX3xX1xX62xXdxX3xXexX75xX2axX3xXexX1xX29xX2axX1xX3xXexX1xX2exX2axX30xX3xX436xX66xX6xX3xX18xX30xX1xXdcxX3xX436xX66xXbaxX3axXexX3xXbxX1xXbfxX3xX4xX1xX66xX162xX2axX3xX5bxXdxX15xXbxX3xX93xXdcxX2axX1xX3xXcxX1xX33xX102xX2axX30xX3xX1axX107xXdxX3xXcxX392xX3xX5exX122xX3xX30xXdxX193xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX178xX29xX3xX372xXdxXbfxX2axX3xX1axXdxX2axX1xX3xX4xX1xX172xX66xX3xX175xX66xX3xX54dxX45xX13xX47xXcxX49xX553xXb6xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX178xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX127xX102xX3xX1xX62xXdxX3xX5xX3exX2axX3xX4xX1xX122xX3xX5exX122xX6xX2axX1xX3xX2axX30xX1xXdxX15xXbxX3xX2axX1xXf6xX3xX178xX29xX3xX178xX86xX6xX3xX5bxX29xX3xXcxXa55xX2axX1xX3xXexX86xX3xX5bxXdxX15xXbxX3xX93xXdcxX2axX1xX3xX45xX13xX47xXcxX49xXaxX3xX1xX24xX10xX1b5bxX9xXaxX4cxXexX1xX66xX122xX2axX30xX185xX1axX6xXdxX185xX5exXdxX4xX1xX185xX178xX66xX4cxX4xX122xX185xX1xX122xXdxX185xX5xX122xX2axX185xX4xX1xX122xX185xX5exX122xX6xX2axX1xX185xX2axX30xX1xXdxX10xXbxX185xX2axX1xX122xX185xX178xX6xX185xX178xX66xX6xX185xX1xX6xX185xXexXdxX2axX1xX185xXexX66xX185xX1xXdxX10xXbxX185xX5exXdxX2axX1xX185xX10xX178xX1b5bxXexX6xX4cxX2xX279xX275xX268xX1dexX273xXb6xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX30xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX4cxX1axX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX268xX1edxX4cxX2axX10xX1d5xX7xX4cxX268xX1edxX268xX268xX4cxX2xX1dexX2xX5exX1dexX2xX2xX2xX273xX275xX1ebxXexX279xX273xX268xX268xX273xX5xX1edxXb6xX281xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xXexX1xX29xX2axX1xX3xX4xX2exX2axX30xX3xX32xX33xX25xX2axX30xX3xXexX1xX3axX3xX30xXdxX3exXdxX3xX2axX1xX43xX3xX45xX13xX47xXcxX49xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX178xX12xX0xX7xXexX24xX122xX2axX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX127xX102xX3xX1xX62xXdxX3xX5xX3exX2axX3xX4xX1xX122xX3xX5exX122xX6xX2axX1xX3xX2axX30xX1xXdxX15xXbxX3xX2axX1xXf6xX3xX178xX29xX3xX178xX86xX6xX3xX5bxX29xX3xXcxXa55xX2axX1xX3xXexX86xX3xX5bxXdxX15xXbxX3xX93xXdcxX2axX1xX3xX45xX13xX47xXcxX49xXaxX3xX1xX24xX10xX1b5bxX9xXaxX4cxXexX1xX66xX122xX2axX30xX185xX1axX6xXdxX185xX5exXdxX4xX1xX185xX178xX66xX4cxX4xX122xX185xX1xX122xXdxX185xX5xX122xX2axX185xX4xX1xX122xX185xX5exX122xX6xX2axX1xX185xX2axX30xX1xXdxX10xXbxX185xX2axX1xX122xX185xX178xX6xX185xX178xX66xX6xX185xX1xX6xX185xXexXdxX2axX1xX185xXexX66xX185xX1xXdxX10xXbxX185xX5exXdxX2axX1xX185xX10xX178xX1b5bxXexX6xX4cxX2xX279xX275xX268xX1dexX273xXb6xX1xXexX1axXaxX12xX127xX102xX3xX1xX62xXdxX3xX5xX3exX2axX3xX4xX1xX122xX3xX5exX122xX6xX2axX1xX3xX2axX30xX1xXdxX15xXbxX3xX2axX1xXf6xX3xX178xX29xX3xX178xX86xX6xX3xX5bxX29xX3xXcxXa55xX2axX1xX3xXexX86xX3xX5bxXdxX15xXbxX3xX93xXdcxX2axX1xX3xX45xX13xX47xXcxX49xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX24xX122xX2axX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX13xX3exXdxX3xX45xX13xX47xXcxX49xXc1xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX5xX29xX3xX2axX33xX3exX4xX3xX93xX6xX2axX30xX3xXbxX1xX75xXexX3xXexX24xXdxX21xX2axX3xX93xX166xX66xX3xXexXdxXbfxX2axX3xX25xX3xXedxX1xX66xX3xX178xX392xX4xX3xX4xX1xX172xX66xX3xX1b2xX3xX185xX3xXcxX1xX75xXdxX3xX121xX742xX2axX1xX3xX5aaxX33xX102xX2axX30xX3xX178xX29xX3xX5xX29xX3xX436xX66xX90xX4xX3xX30xXdxX6xX3xXexX1xX654xX3xX1xX6xXdxX3xXexX24xX122xX2axX30xX3xX49xX679xX45xX49xX18xX3xX4xX1dxX3xX5bxXdxX15xXbxX3xX93xXdcxX2axX1xX3xXcxX1xX33xX102xX2axX30xX3xX1axX107xXdxX3xXexX392xX3xX5exX122xX3xX178xX3exXdxX3xX45xX398xXb6xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX178xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX121xX62xX3xX127xX2exX2axX30xX3xXexX1xX33xX102xX2axX30xX3xX1xX33xX3exX2axX30xX3xX5exXc17xX2axX3xXexX24xX392xX4xX3xXexX66xXbaxX3axX2axX3xX4xX1xX122xX3xX5exX122xX6xX2axX1xX3xX2axX30xX1xXdxX15xXbxXc1xX3xX4xX75xX3xX2axX1xX172xX2axX3xX178xXa5xX3xX5bxXdxX15xXbxX3xX93xXdcxX2axX1xX3xX45xX13xX47xXcxX49xXaxX3xX1xX24xX10xX1b5bxX9xXaxX4cxX4xX122xX2axX30xX185xX2axX30xX1xXdxX10xXbxX4cxXdbxX122xX185xX4xX122xX2axX30xX185xXexX1xX66xX122xX2axX30xX185xX1xX66xX122xX2axX30xX185xX5exX6xX2axX185xXexX24xX66xX4xX185xXexX66xXbaxX10xX2axX185xX4xX1xX122xX185xX5exX122xX6xX2axX1xX185xX2axX30xX1xXdxX10xXbxX185xX4xX6xX185xX2axX1xX6xX2axX185xX178xX10xX185xX1xXdxX10xXbxX185xX5exXdxX2axX1xX185xX10xX178xX1b5bxXexX6xX4cxX2xX279xX268xX268xX268xX1dexXb6xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX30xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX4cxX1axX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX268xX1edxX4cxX2axX10xX1d5xX7xX4cxX268xX1edxX2xX279xX4cxX2xX1ebxX268xX5exX1dcxX1edxX273xX1edxX1edxX1ebxX1ebxXexX279xX1dcxX1dexX1edxX275xX5xX1edxXb6xX281xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xXexX1xX29xX2axX1xX3xX4xX2exX2axX30xX3xX32xX33xX25xX2axX30xX3xXexX1xX3axX3xX30xXdxX3exXdxX3xX2axX1xX43xX3xX45xX13xX47xXcxX49xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX178xX12xX0xX7xXexX24xX122xX2axX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX121xX62xX3xX127xX2exX2axX30xX3xXexX1xX33xX102xX2axX30xX3xX1xX33xX3exX2axX30xX3xX5exXc17xX2axX3xXexX24xX392xX4xX3xXexX66xXbaxX3axX2axX3xX4xX1xX122xX3xX5exX122xX6xX2axX1xX3xX2axX30xX1xXdxX15xXbxXc1xX3xX4xX75xX3xX2axX1xX172xX2axX3xX178xXa5xX3xX5bxXdxX15xXbxX3xX93xXdcxX2axX1xX3xX45xX13xX47xXcxX49xXaxX3xX1xX24xX10xX1b5bxX9xXaxX4cxX4xX122xX2axX30xX185xX2axX30xX1xXdxX10xXbxX4cxXdbxX122xX185xX4xX122xX2axX30xX185xXexX1xX66xX122xX2axX30xX185xX1xX66xX122xX2axX30xX185xX5exX6xX2axX185xXexX24xX66xX4xX185xXexX66xXbaxX10xX2axX185xX4xX1xX122xX185xX5exX122xX6xX2axX1xX185xX2axX30xX1xXdxX10xXbxX185xX4xX6xX185xX2axX1xX6xX2axX185xX178xX10xX185xX1xXdxX10xXbxX185xX5exXdxX2axX1xX185xX10xX178xX1b5bxXexX6xX4cxX2xX279xX268xX268xX268xX1dexXb6xX1xXexX1axXaxX12xX121xX62xX3xX127xX2exX2axX30xX3xXexX1xX33xX102xX2axX30xX3xX1xX33xX3exX2axX30xX3xX5exXc17xX2axX3xXexX24xX392xX4xX3xXexX66xXbaxX3axX2axX3xX4xX1xX122xX3xX5exX122xX6xX2axX1xX3xX2axX30xX1xXdxX15xXbxXc1xX3xX4xX75xX3xX2axX1xX172xX2axX3xX178xXa5xX3xX5bxXdxX15xXbxX3xX93xXdcxX2axX1xX3xX45xX13xX47xXcxX49xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX24xX122xX2axX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXcxX1xX2exX2axX30xX3xXexXdxX2axX3xXexX86xX3xX679xX25xX3xX127xX2exX2axX30xX3xXexX1xX33xX102xX2axX30xX3xX5bxX29xX3xXcxXa55xX2axX1xXc1xX3xX4xX1xX33xX102xX2axX30xX3xXexX24xX742xX2axX1xX3xXexXfcxXbxX3xX1xX66xX82xX2axX3xXexX24xX392xX4xX3xXexX66xXbaxX3axX2axX3xX178xXa5xX3xX4xX75xX4xX3xX2axX62xXdxX3xX5exX66xX2axX30xX3xX4xX71xX6xX3xX5bxXdxX15xXbxX3xX93xXdcxX2axX1xX3xXcxX1xX33xX102xX2axX30xX3xX1axX107xXdxX3xXexX392xX3xX5exX122xX3xX30xXdxX193xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX178xX29xX3xX372xXdxXbfxX2axX3xX1axXdxX2axX1xX3xX4xX1xX172xX66xX3xX175xX66xX3xX54dxX45xX13xX47xXcxX49xX553xX3xX5exX122xX3xX121xX62xX3xX127xX2exX2axX30xX3xXexX1xX33xX102xX2axX30xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexXba0xX3xX4xX1xX654xX4xX3xX7xXd9xX3xX5exXdxX373xX2axX3xX24xX6xX3xXexX86xX3xX4xX66xX90xXdxX3xXexX1xX75xX2axX30xX3xX1dexX3xX93xX3axX2axX3xXexX1xX75xX2axX30xX3xX1dcxX4cxX268xX1edxX268xX1edxXb6xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX178xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX66xX5xX12xX0xX5exXdxX178xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX24xXaxX12xX0xX4cxX5exXdxX178xX12xX0xX4cxX5exXdxX178xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX122xX66xX24xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX122xX3xX679xX127xX61xX4e6xX4cxX5aaxX6xX2axXexX24xXdxX0xX4cxXbxX12