Xả súng kinh hoàng ở Mỹ: Bắn chết con gái và 6 đứa cháu
Một người đàn ông đã bắn chết con gái cùng sáu đứa cháu trong một vụ xả súng kinh hoàng vừa xảy ra tại thị trấn Bell, thuộc bang Florida của Mỹ.
a895xb7fdxf972xd381xcf1cx11eccxebb4xc3b6xc12bx10598xf6cfxb666xX5xX8x126c4xX5xe5c2xce9axX7x12961x114b2x11654x10bf8xX3xdb77x10a89xX4xX5xX12xc2e8xX6xXaxX3xf581xX7xX10xX4xX4xX9xXaxd3ffxca37xX12xX5xX7xX8xXaxef9cxc265x131d0xX3xX4x11d61xX14xX13xX3xfe36xX12xX14xX1xX3xX1xdc8cxce84xX14xX13xX3xeafexX3x1086exb12axX15xX3xf885xe15cxX14xX3xX20xX1xd23dxX5xX3xX20xX3dxX14xX3xX13x1025dxX12xX3xed05xX3exX3xb075xX3x126d5x10cebxX10xX3xX20xX1xX56xX18xX0xc8edxX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xba66xX8xX10xabd7xXaxX2exX44x10abcxX5xX3xX14xX13x1167exe900xX12xX3xX5exX3exX14xX3xb4c7xX14xX13xX3xX5exc40exX3x12619xX49xX14xX3xX20xX1xX4exX5xX3xX20xX3dxX14xX3xX13xX56xX12xX3xX20xc169xX14xX13xX3xX4xX56xX18xX3xX5exX5fxX10xX3xX20xX1xX56xX18xX3xX5x11a38xX3dxX14xX13xX3xae67xX99xX5xX3xX59x13579xX3xXdxX30xX3xX4xX33xX14xX13xX3xX37xX12xX14xX1xX3xX1xX3dxX3exX14xX13xX3xX59xf518xX10xX3xXdxX30xX6xX3xXd1xX10xX3xX5x13481xX12xX3xX5xX1x13651xX3xX5xXd1xf629xX14xX3xX48xX8xX7xX7x10a05xX3xX5xX1xX18xX99xX20xX3xXadxX10xX14xX13xX3x1223cxX7xX3dxXd1xX12xX95xX10xX3xX20xca77xX10xX3xX44xX45x1012dxX0xX67xX27xX2exX0xX5xX10xXadxX7xX8xX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX95xX95xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xcbf5xX12xX95xX5xX1xX9xXax11a0ax11b0exX15bxXaxX3xXadxX3dxXd1xX95xX8xXd1xX9xXaxX15bxXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xXd1xXaxX2exX0xX5xXadxX3dxX95xX6xX2exX0xX5xXd1xX2exX0xX5xX95xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX2exX0xX12xXd6xX13xX3xX4xXd1xX20xX9xXaxX67xX67xX12xX127xXadxX10xX3dxX1xX10xX5xX12xX14xX1xX127xX59xX14xX67xX14xX8xX153xX4xX67xX2xd1b5x12e7axf0b5xX67xX2xX15bxX5cxX95xcbe9xX15bxe689xX1cdxX1c6xX15bxX15bxX5xX5cxX15bxX1cfxX1c6xX15axX7xX15bxX127xX17xX27xX13xXaxX3xX67xX2exX0xX67xX5xX95xX2exX0xX67xX5xXd1xX2exX0xX5xXd1xX2exX0xX5xX95xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xe68exX10xX27xX5xX12xX3dxX14xXaxX2exX21dxX30xX14xX1xX3xX4xX56xX5xX3xX27xX1xX3dxX14xX13xX3xX5xe766xX10xX3xX1xX12x10567xX14xX3xX5xXd1xX9exX9fxX14xX13xX3xX59xXdbxX3xX56xX14xX3x104f1x10539xX13xX18x11afdxX14xX15xX3xe1e4xd721xd4edxX3xX28xX3dxX95xX10xX6xf88axX0xX67xX27xX2exX0xX67xX5xX95xX2exX0xX67xX5xXd1xX2exX0xX67xX5xXadxX3dxX95xX6xX2exX0xX67xX5xX10xXadxX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX48xX3dxX95xX6xXaxX2exX21dxX30xX14xX1xX3xX4xX56xX5xX3xX5xXd1xX9exX42xX14xX13xX3xX1xXfcxX5xX3x1239bxX12xX7xX20xX1xXd1xX12xX4xX5xX10cxX3xdf6cxX3dxXadxX8xXd1xX5xX3xX254xX20xX1xX18xX7xX5x12d9fxX3xX20xX1xX3dxX3xXadxX12xX4exX5xX3xX37xf91axX3xXdxX30xX3xX4xX33xX14xX13xX3xX5exX9ex12b98xX20xX3xXdxX56xX20xX3xX5exX101xX14xX1xX3xX7xX3exX3xcd5axX3dxX14xX3xX21dxX1xX10xXd1xX7xX8xX4xX3xX254xX27xX12xXd1xX12xX5xX10cxX3xX1cdxX2xX3xX5xX18xe041xX12xX127xX3xX24cxX13xX9exX9fxX12xX3xX14xX3exX6xX3xX20xd2b1xX14xX13xX3xX5exXabxX3xX5xfc8cxX3xX4xX56xX5xX3xX4xX10xX18xX3xX5xX1xX30xXd6xX3xX37xX101xX20xX1xX127xX0xX67xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX2exX28xX1xX8xX3dxX3xX253xX254xX255xX3xX28xX3dxX95xX10xX6xX10cxX3xX254xX27xX12xXd1xX12xX5xX3xX5exXabxX3xX13x1133cxX12xX3xX5exX12xX23bxX14xX3xX5xX1xX3dxXfcxX12xX3xX37xX1x11b0dxX14xX3xX20xX105xX27xX3xX1cfxX2xX2xX3xX59xX3exX3xX14xf0e7xX12xX3xXd1xc944xX14xX13xX3xXa6xX14xX13xX3xX5xX10xX3xX59xXf1xX10xX3xX13x10b6fxX6xX3xX1xXfcxX12xX3xX20xX1xX3dxX3xXadxX30xX14xX3xX5xX1xX3b0xX14xX3xX20xX323xX14xX13xX3xX14xX1xX9exX3xX14xX1xX12x11631xX18xX3xX14xX13xX9exX9fxX12xX3xX37xX1xX56xX20xX127xX0xX67xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX2exX21dxX30xX14xX1xX3xX4xX56xX5xX3xX4xX10xX18xX3xX5exX39cxX3xX20xX39cxX3xXd6x12b11xX5xX3xX5xXfcxX12xX3xX1xX12xX23bxX14xX3xX5xXd1xX9exX9fxX14xX13xX3xX59xX3exX3dxX3xX7xX33xX20xX3xX1c5xX3xX13xX12xX9fxX3xX20xX1xX12xX3d0xX18xX3xX14xX13xX3exX6xX3xX2xeee6xX67xX1cfxX3xX24bxX5xX1xX8xX3dxX3xX13xX12xX9fxX3xX44xX45xX25cxX3xX59xX3exX3xX27xX1xX56xX5xX3xX1xX12xX23bxX14xX3xX4xX56xX18xX3xX20xX1xX56xX18xX3xX14xX1xX236xX3xX24bxX14xX1xX236xX3xX14xX1xX105xX5xX3xXd6xdd66xX12xX3xX1c6xX3xX5xX1xX56xX14xX13xX3xX5xX18xX314xX12xX10cxX3xX7xX479xX14xX3xX14xX1xX105xX5xX3xX2xX15bxX3xX5xX18xX314xX12xX25cxX3xX5exX3d0xX18xX3xX5exXabxX3xX20xX1xX4exX5xX10cxX3xX20xX323xX14xX13xX3xX14xX1xX9exX3xX20xX3dxX14xX3xX13xX56xX12xX3xX20xX122xX10xX3xXa6xX14xX13xX3xX254xX27xX12xXd1xX12xX5xX127xX0xX67xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX2exX28xXd1xX3dxX14xX13xX3xX20xX18xX99xX20xX3xX1xX37dxX27xX3xXadxX56xX3dxX3xX5exX9exX2ecxX20xX3xX5xX314xX3xX20xX1xX5fxX20xX3xX5xXfcxX12xX3xX1xX12xX23bxX14xX3xX5xXd1xX9exX9fxX14xX13xX3xX14xX13xX10xX6xX3xX5xXd1xX3dxX14xX13xX3xX5xcad1xX12xX3xX14xX13xX3exX6xX3xX2xX442xX67xX1cfxX3xX24bxX13xX12xX9fxX3xX44xX45xX25cxX10cxX3xX20xX30xX14xX1xX3xX4xX56xX5xX3xX5xXd1xX9exX42xX14xX13xX3xX254xX20xX1xX18xX7xX5xX2d4xX3xX14xX39cxX12xX3xXa6xX14xX13xX3xX254xX27xXd1xX12xXd1xX12xX5xX3xX5exXabxX3xX5xXf1xX14xX13xX3xX20xX39cxX3xX5xX12xX3d0xX14xX3xX56xX14xX127xX3xX44xX99xX5xX3xX4xX528xX3xX5xX1xX3exX14xX1xX3xX59xX12x124c3xX14xX3xX37xX1xX56xX20xX3xX5xXd1xX3dxX14xX13xX3xX13xX12xX10xX3xX5ex12cc4xX14xX1xX3xX20xX323xX14xX13xX3xX4xX528xX14xX13xX3xX5xXd1xX3dxX14xX13xX3xX20x13641xX14xX3xX14xX1xX3exX10cxX3xX4xX3dxX14xX13xX3xX20xX30xX14xX1xX3xX4xX56xX5xX3xX37xX1xXa6xX14xX13xX3xX5xX12xX4exX5xX3xX7xX99xX3xX4xX528xX3xX5xX1xX3exX14xX1xX3xX59xX12xX58axX14xX3xX20xX323xX14xX13xX3xX14xX1xX9exX3xX5xX59dxX14xX1xX3xX5xXd1xXfcxX14xX13xX3xX1xX12xX23bxX14xX3xX5xXfcxX12xX3xX20xX122xX10xX3xX1xX37dxX127xX0xX67xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX2exX48xX8xX7xX7xX3xX7xX3exX3xXd6xX99xX5xX3xX20xX99xX14xX13xX3xX5exX24fxX14xX13xX3xX95xX3b0xX14xX3xX20xX9exX3xX14xX1xX236xX3xX42xX3xX1xXfcxX5xX3xX2bcxX12xX7xX20xX1xXd1xX12xX4xX5xX10cxX3xX14xX3a0xXd6xX3xX20xX56xX20xX1xX3xX5xX1xX122xX3xX27xX1xX122xX3xXadxX10xX14xX13xX3xX119xX7xX3dxXd1xX12xX95xX10xX3xX7xX3exX3xX28xX10xX7xX7xX10xX1xX10xX4xX4xX8xX8xX3xX37xX1xX3dxX30xX14xX13xX3xX2xX15axX15bxX3xX95xX415xXd6xX3xX59xX3d0xX3xX27xX1x12df9xX10xX3xX48xX49xX20xX127xX3xX28xX1xX8xX3dxX3xX1xX24fxX3xX4x129b0xX3xX95xX3b0xX14xX3xX4xX528xX3xX44xX45xX3xX5xX1xX59dxX3xX5xX1xX101xX3xX5xXd1xX105xX14xX3xX14xX3exX6xX3xX20xX39cxX3xX37xX1xX3dxX30xX14xX13xX3xX1c5xX1cdxX15bxX3xX20xX9exX3xX95xX3b0xX14xX127xX0xX67xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX2exX21dxX30xX14xX1xX3xX4xX56xX5xX3xX5xXd1xX9exX42xX14xX13xX3xX254xX20xX1xX18xX7xX5xX2d4xX3xX14xX39cxX12xX3xXd1xX3a0xX14xX13xX3xX20xX99xX14xX13xX3xX5exX24fxX14xX13xX3xX20xX9exX3xX95xX3b0xX14xX3xX42xX3xX48xX8xX7xX7xX3xX4xX528xX14xX13xX3xXd1xX105xX5xX3xX5exX3dxX3exX14xX3xX37xX4exX5xX3xX59xX3exX3xX5xXfcxX12xX3xX5exX3b0xX6xX3xX13xe4ccxX14xX3xX14xX1xX9exX3xX20xX1xX9exX10xX3xXdxX30xX6xX3xXd1xX10xX3xX4xX32bxX3xX59xX12xX23bxX20xX3xX5exX56xX14xX13xX3xX5xX12xX4exX20xX3xX14xX3exX3dxX127xX3xX24cxX13xX9exX9fxX12xX3xX27xX1xX56xX5xX3xX14xX13xXa6xX14xX3xX20xX122xX10xX3xX20xX6afxX3xf1b4xX18xX10xX14xX3xX1xX3exX14xX1xX3xX27xX1xX56xX27xX3xXadxX10xX14xX13xX3xX119xX7xX3dxXd1xX12xX95xX10xX3xX20xX323xX14xX13xX3xXdxX56xX20xX3xX14xX1xe454xX14xX3xX5exX10xX14xX13xX3xX5xX12xX4exX14xX3xX1xX3exX14xX1xX3xX5exX12xX3d0xX18xX3xX5xXd1xX10xX3xX59xXdbxX3xXdxX30xX3xX4xX33xX14xX13xX3xX59xX3exX3xXadxX9exX479xX20xX3xX5exX75bxX18xX3xX20xX3dxX12xX3xX5exX3b0xX6xX3xX7xX3exX3xXd6xX99xX5xX3xX59xXdbxX3xX13xX12xX4exX5xX3xX14xX13xX9exX9fxX12xXfxX5xX32bxX3xX4xX56xX5xX127xX67xX127xX0xX67xX27xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX254xX3dxX18xXd1xX20xX8xXaxX2exX28xX1xX8xX3dxX3xb073xX12xX8xX5xX14xX10xXd6xX27xX7xX18xX4xX0xX67xX27xX2e
congthanh