Phòng dịch Covid-19, người dân thế giới đứng cách nhau hàng mét khi xếp hàng
(Baohatinh.vn) - Việc giữ một khoảng cách an toàn, giảm thiểu tiếp xúc giữa người với người sẽ giúp giảm thiểu sự lây lan của dịch Covid-19.
e3a3xe827x114e4xf82cx18303x18228x16cfcx123c6x151c2xX7xf4edx1310fxedcax14e8fx165c2x17811xX5x18146xXaxfb77x1293exX1x1192bx1090cx109c8xX3x10d16x14c78xX4xX1xX3x182c3xea3dx1270dxXdxX19xe789xX2x12b50xf68axX3xX16xX17x15a57x16fb2xXdxX3xX19x10881xX16xX3xXexX1x161a2xX3xX17xXdx12517xXdxX3x11f55x13821xX16xX17xX3xX4x10a1cxX4xX1xX3xX16xX1xX6xeb10xX3xX1x10c7cxX16xX17xX3xeda8x120c5xXexX3x10321xX1xXdxX3x161f8xX34xXbxX3xX1xX4bxX16xX17xX0x112aexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx126c7xX10xX6xX19xXaxX12xfb37xXdxfca7xX4xX3xX17xXdx16d4dxX3xX4fx13274xXexX3xX53xX1xX1fxe3efxX16xX17xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX6xX16xX3xXexX1fxX4bxX16xX26xX3xX17xXdxX85xX4fxX3xXexX1xXdx16f1dxX48xX3xXexXdxX34xXbxX3xX57x141c2xX4xX3xX17xXdxX7cxX6xX3xX16xX17xX2axX2bxXdxX3xX20xX38xXdxX3xX16xX17xX2axX2bxXdxX3xX7x182e5xX3xX17xXdxXa8xXbxX3xX17xXdxX85xX4fxX3xXexX1xXdxX9fxX48xX3xX7xebbexX3xX5xX2fx10d6axX3xX5xX6xX16xX3xX4x17cf9xX6xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25x17506xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1354fxX1fxX19xXd8xX3xXbxX1exX10xX16xXexX10xf0d9xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xeedexX3xX4xX10xX16xXexX10xX10ax14a8fxXaxX12xX0xXdxX4fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1exX10xX16xXexX10xX10axXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXax16cbbxXdxX19xXexX1xX11exX3xea2cxX2x10e74xXbxX57xX126xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX11exX3x16078x157b4xf33axXbxX57xX126xXaxX3xX7xX10axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX60xX60xXdxXefxedf2xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXefxX20xX16xX60xX16xX10xX145xX7xX60xX15dx17434xX2xX2xX60xX2xX15dxe4adxX19xX18axX2xX184xX184xX25xX184xX18axXexX18axX25xX15cxX5xX184xX23xX6xX16xX1xX2xXefx14a6cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX26xX3xX16xX17xX2axX2bxXdxX3xX19xX2fxX16xX3xXexX1xX34xX3xX17xXdxX38xXdxX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX16xX1xX6xX48xX3xX1xX4bxX16xX17xX3xX4fxX50xXexX3xX53xX1xXdxX3xX57xX34xXbxX3xX1xX4bxX16xX17xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX6xXbxXexXdxX1fxX16xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xX11exX3xX19fxX48xX7xXexXdx138dcxXd8xX126xXaxX12xX1ex1201exX6xX3xX1xX4bxX16xX17xX3xX3bx10cf8xX3xed3exX16xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3x11eb8xXdxX4xX53x1116dxX7xX3xX243xX10axXdxX20xX10xX23x12143xX16xX3x11f89xX3xXexX1xX4bxX16xX1xX3xXbxX1x17bb1xX3x10345xX10xX6xXexXexX5xX10xX26xX3xX171xX6xX16xX17xX3x11e1axX6xX7xX1xXdxX16xX17xXexX1fxX16xX3xX171xX25dxX3xXexX10ax11b39xX3xX7x16317xX16xX3xX4xX41xX4xX3xX20x11a28xX4xX1xX3xX4fxX4bxX48xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX16xX1xX6xX48xX3xX14cxX3xX229xX10xX10xXexX3x1030bxX1x1686dxX16xX3xX2xX26x162b0xX4fx1234cxX3xXexX10ax1805fxX16xX3xX16x10817xX16xX3xX16xX1xX4bxX3xX20xX4bxX3xX1xX2axX38xX16xX17xX3xX19x138dfxX16xX3xX53xX1xX41xX4xX1xX3xX1xX4bxX16xX17xX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX4xX41xX4xX3xX20xX288xX4xX1xX3xX16xX4bxXd8xX3xXexX10axX1fxX16xX17xX3xX53xX1xXdxX3xX57xX34xXbxX3xX1xX4bxX16xX17xX3xX4xX1xX2bxX3xX4fxX48xX6xX3xX3bxX238xX3xX253xX3xX3bxX2fxXd8xX3xXexX10axX1fxX16xX17xX3xX171xX25dxXdxX3xX4xX85xX16xX1xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX3xX19xXdxfa14xX16xX3xX171xXdxX34xX16xX3xXbxX1xX3cxX4xX3xXexX288xXbxXefxX3xXffxX6xX16xX17xX3xX26dxX6xX7xX1xXdxX16xX17xXexX1fxX16xX3xX5xX4bxX3xX16xX2a3xXdxX3xX4x152a1xX3xX7xX25dxX3xX16xX17xX2axX2bxXdxX3xX4xX1xX34xXexX3xX20x14dd5xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX3xX4xX6xX1fxX3xX16xX1x16f38xXexX3xX253xX3xfbd0x10de4xX26xX3xX20xX38xXdxX3xX27dxXexX3xX16xX1xX377xXexX3xX14exX184xX3xX4xX6xXefxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX1fxX19xXd8xX3xXbxX1exX10xX16xXexX10xX10axXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xX11exX3xX4xX10xX16xXexX10xX10axX126xXaxX12xX0xXdxX4fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1exX10xX16xXexX10xX10axXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX19xXexX1xX11exX3xX14cxX2xX14exXbxX57xX126xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX11exX3xX18axX184xX2a8xXbxX57xX126xXaxX3xX7xX10axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX60xX60xXdxXefxX171xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXefxX20xX16xX60xX16xX10xX145xX7xX60xX15dxX184xX2xX2xX60xX2xX15dxX18axX19xX18axX2xX184xX184xX25xX18axX14cxXexX18axX2a8xX184xX14cxX5xX184xX23xX6xX16xX1xX15dxXefxX19fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX26xX3xX16xX17xX2axX2bxXdxX3xX19xX2fxX16xX3xXexX1xX34xX3xX17xXdxX38xXdxX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX16xX1xX6xX48xX3xX1xX4bxX16xX17xX3xX4fxX50xXexX3xX53xX1xXdxX3xX57xX34xXbxX3xX1xX4bxX16xX17xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX6xXbxXexXdxX1fxX16xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xX11exX3xX19fxX48xX7xXexXdxX229xXd8xX126xXaxX12x11f94xX17xX2axX2bxXdxX3xX19xX2fxX16xX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX57xX34xXbxX3xX1xX4bxX16xX17xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX16xX1xX6xX48xX3xX1xX4bxX16xX17xX3xX4fxX50xXexX3xX171xX2aexX16xX3xX16xX17xX1fxX4bxXdxX3xX4fxX7fxXexX3xX7xXdxX2aexX48xX3xXexX1xX1axX3xX253xX3xXexX1xX4bxX16xX1xX3xXbxX1xX25dxX3xX4d1xX6xXbxX5xX10xX7xX26xX3xX250xXexX6xX5xXd8xXefxX3xXcxX27dxX16xX1xX3xX3bxX34xX16xX3xX16xX17xX4bxXd8xX3xX2xX25xX60xX15bxX26xX3xX250xXexX6xX5xXd8xX3xX3bx14288xX3xX17xX1xXdxX3xX16xX1x1132bxX16xX3xX1xX2a3xX16xX3xX15dxXefxX25xX184xX184xX3xX4xX6xX3xXexX22fxX3xX20xX1fxX16xX17xX3xX20xX366xX3xX20xXdxX10axX48xX7xX3xX25fx10c44x18200xX25fxX23xX1exX1fxX75xX23xX15dxX26xX3xX1xX2a3xX16xX3xX15bxX14exXefxX184xX184xX184xX3xX4xX6xX3xX16xX1xXdxX32bxX4fxX3xX171xX77xX16xX1xX3xX20xX4bxX3xX3bxX2ax15751xX4xX3xX57xX10xX4fxX3xX5xX4bxX3x14412xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX3xX5xX38xX16xX3xXexX1xX3cxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX34xX3xX17xXdxX38xXdxXefxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX1fxX19xXd8xX3xXbxX1exX10xX16xXexX10xX10axXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xX11exX3xX4xX10xX16xXexX10xX10axX126xXaxX12xX0xXdxX4fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1exX10xX16xXexX10xX10axXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX19xXexX1xX11exX3xX14cxX2xX14exXbxX57xX126xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX11exX3xX15bxX15cxX15cxXbxX57xX126xXaxX3xX7xX10axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX60xX60xXdxXefxX171xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXefxX20xX16xX60xX16xX10xX145xX7xX60xX15dxX184xX2xX2xX60xX2xX15dxX18axX19xX18axX2xX184xX2xX184xX15dxX184xXexX15cxX15cxX14cxX14cxX5xX25xX23xX6xX16xX1xX14exXefxX19fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX26xX3xX16xX17xX2axX2bxXdxX3xX19xX2fxX16xX3xXexX1xX34xX3xX17xXdxX38xXdxX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX16xX1xX6xX48xX3xX1xX4bxX16xX17xX3xX4fxX50xXexX3xX53xX1xXdxX3xX57xX34xXbxX3xX1xX4bxX16xX17xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX6xXbxXexXdxX1fxX16xXaxX12xX1exX85xX16xX1xX3xXexX2axX59cxX16xX17xX3xXexX2axX2a3xX16xX17xX3xXexXd4xX3xX171xX2aexX16xX3xX16xX17xX1fxX4bxXdxX3xX4fxX7fxXexX3xX7xXdxX2aexX48xX3xXexX1xX1axX3xX253xX3xXcxX1xXdfxX3xX3bx11fabxX3xX574xX1fxX4fxX10xX26xX3xX250xXexX6xX5xXd8xX3xX1xX71fxX4fxX3xX2xX184xX60xX15bxXefxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX1fxX19xXd8xX3xXbxX1exX10xX16xXexX10xX10axXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xX11exX3xX4xX10xX16xXexX10xX10axX126xXaxX12xX0xXdxX4fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1exX10xX16xXexX10xX10axXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX19xXexX1xX11exX3xX14cxX2xX14exXbxX57xX126xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX11exX3xX18axX2xX15dxXbxX57xX126xXaxX3xX7xX10axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX60xX60xXdxXefxX171xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXefxX20xX16xX60xX16xX10xX145xX7xX60xX15dxX184xX2xX2xX60xX2xX15dxX18axX19xX18axX2xX184xX2xX184xX18axX184xXexX2xX25xX15dxX184xX5xX18axX23xX6xX16xX1xX14cxXefxX19fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX26xX3xX16xX17xX2axX2bxXdxX3xX19xX2fxX16xX3xXexX1xX34xX3xX17xXdxX38xXdxX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX16xX1xX6xX48xX3xX1xX4bxX16xX17xX3xX4fxX50xXexX3xX53xX1xXdxX3xX57xX34xXbxX3xX1xX4bxX16xX17xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX6xXbxXexXdxX1fxX16xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xX11exX3xX19fxX48xX7xXexXdxX229xXd8xX126xXaxX12xX37cxX7fxXexX3xX7xXdxX2aexX48xX3xXexX1xX1axX3xX253xX3xX574xX1fxX4fxX10xX26xX3xX250xXexX6xX5xXd8xX3xX4x10134xX16xX17xX3xX171xX25dxX3xXexX10axX27dxX3xX7xX280xX16xX3xX4xX41xX4xX3xX20xX288xX4xX1xX3xX4fxX4bxX48xX3xX20xX4bxX3xX1xX2axX38xX16xX17xX3xX19xX2c3xX16xX3xX4xX41xX4xX3xX53xX1xX41xX4xX1xX3xX1xX4bxX16xX17xX3xX17xXdxX7cxX3xX53xX1xX1fxX85xX16xX17xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX20xX38xXdxX3xX16xX1xX6xX48xX3xXexX10axX1fxX16xX17xX3xX53xX1xXdxX3xX4fxX48xX6xX3xX7xfeb7xX4fxXefxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX1fxX19xXd8xX3xXbxX1exX10xX16xXexX10xX10axXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xX11exX3xX4xX10xX16xXexX10xX10axX126xXaxX12xX0xXdxX4fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1exX10xX16xXexX10xX10axX3xX19xXexX1xX48xX4fxX171xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX19xXexX1xX11exX3xX14cxX2xX14exXbxX57xX126xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX11exX3xX18axX2xX184xXbxX57xX126xXaxX3xX7xX10axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX60xX60xXdxXefxX171xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXefxX20xX16xX60xX16xX10xX145xX7xX60xX15dxX184xX2xX2xX60xX2xX15dxX18axX19xX18axX2xX184xX2xX2xX184xX15bxXexX2xX2xX184xX14exX5xX25xX23xX6xX16xX1xX15bxXefxX19fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX26xX3xX16xX17xX2axX2bxXdxX3xX19xX2fxX16xX3xXexX1xX34xX3xX17xXdxX38xXdxX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX16xX1xX6xX48xX3xX1xX4bxX16xX17xX3xX4fxX50xXexX3xX53xX1xXdxX3xX57xX34xXbxX3xX1xX4bxX16xX17xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX6xXbxXexXdxX1fxX16xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xX11exX3xX19fxX48xX7xXexXdxX229xXd8xX126xXaxX12xX4d1xX17xX2axX2bxXdxX3xX19xX2fxX16xX3xX57xX34xXbxX3xX1xX4bxX16xX17xX3xX3bxX9fxX3xX16xX1xX551xX16xX3xX10axX6xX48xX3xXexX288xXdxX3xX4fxX7fxXexX3xX53xX1xX48xX3xX19xX2fxX16xX3xX4xX2axX3xX253xX3xXexX1xX4bxX16xX1xX3xXbxX1xX25dxX3xX75xX891xX3xX6fxX41xX16xX3x13682xX3xXexX2fxX4fxX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX3xX253xX3xXex149e0xX16xX1xX3xX6fxX238xX3xXffxX8f1xX4xX26xX3xXcxX10axX48xX16xX17xX3x11063xX48xX25dxX4xX3xX16xX17xX4bxXd8xX3xX14exX60xX15bxXefxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX1fxX19xXd8xX3xXbxX1exX10xX16xXexX10xX10axXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xX11exX3xX4xX10xX16xXexX10xX10axX126xXaxX12xX0xXdxX4fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1exX10xX16xXexX10xX10axXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX19xXexX1xX11exX3xX14cxX2xX14exXbxX57xX126xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX11exX3xX18axX2xX184xXbxX57xX126xXaxX3xX7xX10axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX60xX60xXdxXefxX171xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXefxX20xX16xX60xX16xX10xX145xX7xX60xX15dxX184xX2xX2xX60xX2xX15dxX18axX19xX18axX2xX184xX2xX2xX15dxX15dxXexX2xX18axX184xX14cxX5xX15cxX23xX6xX16xX1xX18axXefxX19fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX26xX3xX16xX17xX2axX2bxXdxX3xX19xX2fxX16xX3xXexX1xX34xX3xX17xXdxX38xXdxX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX16xX1xX6xX48xX3xX1xX4bxX16xX17xX3xX4fxX50xXexX3xX53xX1xXdxX3xX57xX34xXbxX3xX1xX4bxX16xX17xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX6xXbxXexXdxX1fxX16xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xX11exX3xX19fxX48xX7xXexXdxX229xXd8xX126xXaxX12xX4d1xX17xX2axX2bxXdxX3xX19xX2fxX16xX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX57xX6xX3xX16xX1xX6xX48xX3xX53xX1xXdxX3xX57xX34xXbxX3xX1xX4bxX16xX17xX3xX5xX2aexX16xX3xXexX4bxX48xX3xX3bxXdxX77xX16xX3xX16xX17xf0adxX4fxX3xX253xX3xXexX1xX4bxX16xX1xX3xXbxX1xX25dxX3xXaa8xX48xX10xf94cxX1fxX16xX3xX1exXdxXexXd8xX26xX3xX37cxX10xXexX10axX1fxX3xX37cxX6xX16xXdxX5xX6xX26xX3xX13xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX16xX10xX7xX3xX16xX17xX4bxXd8xX3xX2xX14cxX60xX15bxXefxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX1fxX19xXd8xX3xXbxX1exX10xX16xXexX10xX10axXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xX11exX3xX4xX10xX16xXexX10xX10axX126xXaxX12xX0xXdxX4fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1exX10xX16xXexX10xX10axXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX19xXexX1xX11exX3xX14cxX2xX14exXbxX57xX126xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX11exX3xX18axX2xX18axXbxX57xX126xXaxX3xX7xX10axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX60xX60xXdxXefxX171xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXefxX20xX16xX60xX16xX10xX145xX7xX60xX15dxX184xX2xX2xX60xX2xX15dxX18axX19xX18axX2xX184xX2xX2xX18axX184xXexX18axX15dxX25xX25xX5xX15cxX23xX6xX16xX1xX25xXefxX19fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX26xX3xX16xX17xX2axX2bxXdxX3xX19xX2fxX16xX3xXexX1xX34xX3xX17xXdxX38xXdxX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX16xX1xX6xX48xX3xX1xX4bxX16xX17xX3xX4fxX50xXexX3xX53xX1xXdxX3xX57xX34xXbxX3xX1xX4bxX16xX17xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX6xXbxXexXdxX1fxX16xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xX11exX3xX19fxX48xX7xXexXdxX229xXd8xX126xXaxX12xX4d1xX17xX2axX2bxXdxX3xX19xX2fxX16xX3xX16xX17xX238xXdxX3xX57xX6xX3xX16xX1xX6xX48xX3xXexX10axX2aexX16xX3xX171xX23axX16xX17xX3xX17xX1xX34xX3xX4xX1xX2bxX3xXexX288xXdxX3xX16xX1xX4bxX3xX17xX6xX3xXexX4bxX48xX3xX1xe765xX6xX3xX253xX3xXexX1xX4bxX16xX1xX3xXbxX1xX25dxX3xX243xX6xX10xX17xX48xX3xXa7fxX3xXexX2fxX4fxX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX3xX253xX3xX6fxX4bxX16xX3xXaa8xX48xX25dxX4xXefxX3x17c3bxX16xX1xX3xX4xX1x117c2xXbxX3xX16xX17xX4bxXd8xX3xX2xX15bxX60xX15bxXefxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX1fxX19xXd8xX3xXbxX1exX10xX16xXexX10xX10axXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xX11exX3xX4xX10xX16xXexX10xX10axX126xXaxX12xX0xXdxX4fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1exX10xX16xXexX10xX10axXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX19xXexX1xX11exX3xX14cxX2xX14exXbxX57xX126xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX11exX3xX18axX2xX184xXbxX57xX126xXaxX3xX7xX10axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX60xX60xXdxXefxX171xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXefxX20xX16xX60xX16xX10xX145xX7xX60xX15dxX184xX2xX2xX60xX2xX15dxX18axX19xX18axX2xX184xX2xX15dxX184xX15bxXexX25xX2a8xX18axX15bxX5xX25xX23xX6xX16xX1xX15cxXefxX19fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX26xX3xX16xX17xX2axX2bxXdxX3xX19xX2fxX16xX3xXexX1xX34xX3xX17xXdxX38xXdxX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX16xX1xX6xX48xX3xX1xX4bxX16xX17xX3xX4fxX50xXexX3xX53xX1xXdxX3xX57xX34xXbxX3xX1xX4bxX16xX17xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX6xXbxXexXdxX1fxX16xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xX11exX3xX19fxX48xX7xXexXdxX229xXd8xX126xXaxX12x18349xX9fxX3xXexX10axX41xX16xX1xX3xXexX366xX16xX1xX3xXexX10axX288xX16xX17xX3xX4xX1xX10xX16xX3xX5xX377xX16xX3xX16xX1xX6xX48xX3xXexX10axX1fxX16xX17xX3xXexX1xX6xX16xX17xX3xX4fxX41xXd8xX3xX5xX4bxX4fxX3xXexX23axX16xX17xX3xX16xX17xX48xXd8xX3xX4xX2a3xX3xX5xX2fxXd8xX3xX5xX6xX16xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX26xX3xX4fxX7fxXexX3xXexX10axX48xX16xX17xX3xXexX2fxX4fxX3xX4fxX48xX6xX3xX7xX8f1xX4fxX3xX253xX3xX25fxX48xX10axX6xX171xX6xXd8xX6xX26xX3xXexXa96xX16xX1xX3xXf67xX71fxX16xX17xX3x1369axX6xX20xX6xX26xX3xX250xX16xX19xX1fxX16xX10xX7xXdxX6xX3xX171xX25dxX3xXexX10axX27dxX3xX7xX280xX16xX3xX19xX2axX38xXdxX3xX16xX2b2xX16xX3xX16xX1xX4bxX3xX4xX41xX4xX3xX71fxX3xXbxX1xX2fxX16xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX1x1386cxX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX4xX1xX1fxX3xX53xX1xX41xX4xX1xX3xX1xX4bxX16xX17xXefxX3xXe15xX16xX1xX3xX4xX1xXe1bxXbxX3xX16xX17xX4bxXd8xX3xX2xX2a8xX60xX15bxXefxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX1fxX19xXd8xX3xXbxX1exX10xX16xXexX10xX10axXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xX11exX3xX4xX10xX16xXexX10xX10axX126xXaxX12xX0xXdxX4fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1exX10xX16xXexX10xX10axXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX19xXexX1xX11exX3xX14cxX2xX14exXbxX57xX126xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX11exX3xX18axX14cxX2xXbxX57xX126xXaxX3xX7xX10axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX60xX60xXdxXefxX171xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXefxX20xX16xX60xX16xX10xX145xX7xX60xX15dxX184xX2xX2xX60xX2xX15dxX18axX19xX18axX2xX184xX2xX15dxX15dxX2a8xXexX15dxX14cxX14exX14exX5xX2xX184xX23xX6xX16xX1xX2a8xXefxX19fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX26xX3xX16xX17xX2axX2bxXdxX3xX19xX2fxX16xX3xXexX1xX34xX3xX17xXdxX38xXdxX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX16xX1xX6xX48xX3xX1xX4bxX16xX17xX3xX4fxX50xXexX3xX53xX1xXdxX3xX57xX34xXbxX3xX1xX4bxX16xX17xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX6xXbxXexXdxX1fxX16xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xX11exX3xX19fxX48xX7xXexXdxX229xXd8xX126xXaxX12x12474xX1xX71fxX16xX17xX3xX4xX1xXa96xX3xX253xX3xX4xX41xX4xX3xX4xX22fxX6xX3xX1xX4bxX16xX17xX26xX3xX7xXdxX2aexX48xX3xXexX1xX1axX3xXexX2axX3xX16xX1xX2fxX16xX26xX3xX171xX2aexX16xX3xXexX10axX1fxX16xX17xX3xX16xX1xX7cxX16xX17xX3xX4xX48xX7fxX4xX3xX1x12880xXbxX3xX4xXdfxX6xX3xX4xX41xX4xX3xX4xX2a3xX3x17a3bxX48xX6xX16xX3xX16xX1xX4bxX3xX16xX2axX38xX4xX26xX3xX4xX41xX4xX3xX3bxX288xXdxX3xX171xXdxX9fxX48xX3xX4xX891xX16xX17xX3xX3bxX2axX59cxX4xX3xX171xX25dxX3xXexX10axX27dxX3xX16xX17xX238xXdxX3xX4xX41xX4xX1xX3xX57xX6xX3xX16xX1xX6xX48xX3xX3bxX9fxX3xXbxX1xX15xX16xX17xX3xXexX10axX41xX16xX1xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xXefxX3xX0xX10xX4fxX12xXcxX10axX1fxX16xX17xX3xX85xX16xX1xX3xX5xX4bxX3xX16xX1xX7cxX16xX17xX3xX4xX1xXdxX34xX4xX3xX17xX1xX34xX3xX3bxX2axX59cxX4xX3xX3bx126d1xXexX3xX4xX41xX4xX1xX3xX16xX1xX6xX48xX3xX1xX4bxX16xX17xX3xX4fxX50xXexX3xX171xX2aexX16xX3xXexX10axX1fxX16xX17xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX3xX1xX11d3xXbxX3xX171xX41xX1fxX3xX4xXdfxX6xX3x15516xXc28xX48xX3xX4d1xX23axX4fxX3x135e0xX355xX4xX3xX253xX3xX26dxX6xX7xX1xXdxX16xX17xXexX1fxX16xX3xX1xX71fxX4fxX3xX2xX184xX60xX15bxXefxX0xX60xX10xX4fxX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX1fxX19xXd8xX3xXbxX1exX10xX16xXexX10xX10axXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xX11exX3xX4xX10xX16xXexX10xX10axX126xXaxX12xX0xXdxX4fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1exX10xX16xXexX10xX10axXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX19xXexX1xX11exX3xX14cxX2xX14exXbxX57xX126xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX11exX3xX15bxX25xX15cxXbxX57xX126xXaxX3xX7xX10axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX60xX60xXdxXefxX171xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXefxX20xX16xX60xX16xX10xX145xX7xX60xX15dxX184xX2xX2xX60xX2xX15dxX18axX19xX18axX2xX184xX2xX15bxX15dxX18axXexX14cxX2a8xX25xX15bxX5xX2xX23xX6xX16xX1xX2xX184xXefxX19fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX26xX3xX16xX17xX2axX2bxXdxX3xX19xX2fxX16xX3xXexX1xX34xX3xX17xXdxX38xXdxX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX16xX1xX6xX48xX3xX1xX4bxX16xX17xX3xX4fxX50xXexX3xX53xX1xXdxX3xX57xX34xXbxX3xX1xX4bxX16xX17xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX6xXbxXexXdxX1fxX16xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xX11exX3xX19fxX48xX7xXexXdxX229xXd8xX126xXaxX12xX1exX41xX4xX3xX3bxX288xXdxX3xX171xXdxX9fxX48xX3xXexX1xX6xX4fxX3xX19xXd4xX3xX4xX48xX7fxX4xX3xX1xX11d3xXbxX3xX11e1xX48xX25dxX4xX3xX1xX7fxXdxX3xX253xX3xXexX1xX4bxX16xX1xX3xXbxX1xX25dxX3xX6fxX6xX4fxX171xX48xX10axX17xX26xX3xXf67xX3cxX4xX3xX16xX17xX238xXdxX3xX4xX41xX4xX1xX3xX57xX6xX3xX16xX1xX6xX48xX3xXexX10axX1fxX16xX17xX3xX171xX3cxX4xX3xX85xX16xX1xX3xX4xX1xXe1bxXbxX3xX16xX17xX4bxXd8xX3xX2xX2a8xX60xX15bxXefxX3xXf67xX3cxX4xX3xX1xXdxX77xX16xX3xX5xX4bxX3xX5a6xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX3xX5xX38xX16xX3xXexX1xX3cxX3xX14exX3xXexX1xX34xX3xX17xXdxX38xXdxX3xX7xX6xX48xX3xXcxX10axX48xX16xX17xX3xXaa8xX48xX25dxX4xX26xX3xX250xXexX6xX5xXd8xX26xX3xX250xX10axX6xX16xX3xX20xX4bxX3xXcxX2fxXd8xX3xXffxX6xX16xX3xX4d1xX1xX6xX26xX3xX20xX38xXdxX3xX1xX2a3xX16xX3xX2xX15dxXefxX184xX184xX184xX3xX4xX6xX3xX5xX2fxXd8xX3xX16xX1xXdxX32bxX4fxXefxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX1fxX19xXd8xX3xXbxX1exX10xX16xXexX10xX10axXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xX11exX3xX4xX10xX16xXexX10xX10axX126xXaxX12xX0xXdxX4fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1exX10xX16xXexX10xX10axXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX19xXexX1xX11exX3xX14cxX2xX14exXbxX57xX126xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX11exX3xX18axX2xX184xXbxX57xX126xXaxX3xX7xX10axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX60xX60xXdxXefxX171xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXefxX20xX16xX60xX16xX10xX145xX7xX60xX15dxX184xX2xX2xX60xX2xX15dxX18axX19xX18axX2xX184xX2xX15bxX14exX15bxXexX25xX2a8xX2xX2a8xX5xX14exX23xX6xX16xX1xX2xX2xXefxX19fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX26xX3xX16xX17xX2axX2bxXdxX3xX19xX2fxX16xX3xXexX1xX34xX3xX17xXdxX38xXdxX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX16xX1xX6xX48xX3xX1xX4bxX16xX17xX3xX4fxX50xXexX3xX53xX1xXdxX3xX57xX34xXbxX3xX1xX4bxX16xX17xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX6xXbxXexXdxX1fxX16xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xX11exX3xX19fxX48xX7xXexXdxX229xXd8xX126xXaxX12xX1exX41xX4xX3xXbxX1xX355xX16xX17xX3xX20xXdxX2aexX16xX3xX16xX17xX238xXdxX3xX4xX41xX4xX1xX3xX16xX1xX6xX48xX3xX4fxX7fxXexX3xX17xX1xX34xX3xXexX288xXdxX3xX4fxX7fxXexX3xX4xX48xX7fxX4xX3xX1xX11d3xXbxX3xX171xX41xX1fxX3xXexX1xX2axX2bxX16xX17xX3xX53x17e56xX3xX4xXdfxX6xX3xXcxX5a6xX16xX17xX3xXexX1xX25dxX16xX17xX3xX37cxX37dxX3xX243xX1fxX16xX6xX5xX19xX3xXcxX10axX48xX4fxXbxX3xX253xX3xX4d1xX1xX4bxX3xXcxX10axX8f1xX16xX17xX3xX20xX2b2xX3xXexX366xX16xX1xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xXefxX3xXe15xX16xX1xX3xX4xX1xXe1bxXbxX3xX1xX71fxX4fxX3xX2xX15cxX60xX15bxXefxX0xX60xXbxX12xX0xX19xXdxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xX10axX10xX5xX6xXexX10xX19xXaxX12xX0xX7xXexX10axX1fxX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX2aexX16xX3xX11e1xX48xX6xX16xX11exX0xX60xX7xXexX10axX1fxX16xX17xX12xX0xX48xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX23xXexX1xX48xX4fxX171xX23xX6xX16xX19xX23xX7xX6xXbxX1fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1exX41xX4xX3xX3bxX288xXdxX3xX17xXdxX6xX3xX4xX71fxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX77xX3xXexX48xXd8xX2aexX16xX3xX4xX1xXdxX34xX16xX3xX20xX38xXdxX3xXexXdxX16xX3xX17xXdxX85xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xXaxX3xX1xX10axX10xX229xX9xXaxX60xXexX1xXdxX10xXexX23xX171xXdxX23xX7xX1fxX60xX4xX6xX4xX23xX19xX6xXdxX23xX17xXdxX6xX23xX4xX1fxX16xX17xX23xX16xX17xX1xX10xX23xXexX48xXd8xX10xX16xX23xX4xX1xXdxX10xX16xX23xX20xX1fxXdxX23xXexXdxX16xX23xX17xXdxX6xX23xX4xX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX60xX2xX2a8xX2a8xX2a8xX2a8xX15bxXefxX1xXexX4fxXaxX12xX0xXdxX4fxX17xX3xX7xX10axX4xX9xXaxX60xX4fxX10xX19xXdxX6xX60xX2xX15dxX184xX60xX16xX10xX145xX7xX60xX15dxX184xX2xX2xX60xX2xX184xX2a8xX19xX15bxX2xX184xX184xX184xX184xX184xXexX15cxX14cxX2a8xX14exX5xX15bxX23xX14cxX14cxX14cxX14cxX14cxX14cxX14cxX14cxX14cxX14cxX14cxX14cxXefxX19fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX26xX3xX16xX17xX2axX2bxXdxX3xX19xX2fxX16xX3xXexX1xX34xX3xX17xXdxX38xXdxX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX16xX1xX6xX48xX3xX1xX4bxX16xX17xX3xX4fxX50xXexX3xX53xX1xXdxX3xX57xX34xXbxX3xX1xX4bxX16xX17xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX19xXdxX20xX12xX0xX7xXexX10axX1fxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1exX41xX4xX3xX3bxX288xXdxX3xX17xXdxX6xX3xX4xX71fxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX77xX3xXexX48xXd8xX2aexX16xX3xX4xX1xXdxX34xX16xX3xX20xX38xXdxX3xXexXdxX16xX3xX17xXdxX85xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xXaxX3xX1xX10axX10xX229xX9xXaxX60xXexX1xXdxX10xXexX23xX171xXdxX23xX7xX1fxX60xX4xX6xX4xX23xX19xX6xXdxX23xX17xXdxX6xX23xX4xX1fxX16xX17xX23xX16xX17xX1xX10xX23xXexX48xXd8xX10xX16xX23xX4xX1xXdxX10xX16xX23xX20xX1fxXdxX23xXexXdxX16xX23xX17xXdxX6xX23xX4xX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX60xX2xX2a8xX2a8xX2a8xX2a8xX15bxXefxX1xXexX4fxXaxX12xX1exX41xX4xX3xX3bxX288xXdxX3xX17xXdxX6xX3xX4xX71fxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX77xX3xXexX48xXd8xX2aexX16xX3xX4xX1xXdxX34xX16xX3xX20xX38xXdxX3xXexXdxX16xX3xX17xXdxX85xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX10axX1fxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xX4d1xX1xX7cxX16xX17xX3xX4xX41xXdxX3xXexX2aexX16xX3xXexX1xX6xX4fxX3xX17xXdxX6xX3xX4xX48xX7fxX4xX3xX4xX1xXdxX34xX16xX3xX20xX38xXdxX3xXexXdxX16xX3xX17xXdxX85xX3xX17xX238xX4fxX3xff06xX6xX4xX10xX171xX1fxX1fxX53xX26xX3xX129fxX1fxX1fxX17xX5xX10xX26xX3xX37cxXdxX4xX10axX1fxX7xX1fxX229xXexX26xX3xX574xX10xX19xX19xXdxXexX3xX20xX4bxX3xXcxX145xXdxXexXexX10xX10axX0xX60xXbxX12xX0xX60xX19xXdxX20xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4d1xX1xXdxX2b2xX48xX3xX171xX7fxX3xXexX10axX2axX253xX16xX17xX3xX253xX3xXffxX6xX3xX1297xX6xX16xX3xXexXd4xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX5xXd8xX26xX3xX5xX377xXd8xX3xX4fxX2c3xX48xX3xX57xX50xXexX3xX16xX17xX1xXdxX77xX4fxX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xXaxX3xX1xX10axX10xX229xX9xXaxX60xX19xXdxX10xX4fxX23xX16xX1fxX16xX17xX60xX16xX1xXdxX10xX48xX23xX171xX1fxX23xXexX10axX48xX1fxX16xX17xX23xX1fxX23xX171xX6xX23xX5xX6xX16xX23xXexX48xX23xX4xX6xX4xX1xX23xX5xXd8xX23xX5xX6xXd8xX23xX4fxX6xX48xX23xX57xX10xXexX23xX16xX17xX1xXdxX10xX4fxX23xX4xX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX60xX2xX2a8xX2a8xX2a8xX18axX14cxXefxX1xXexX4fxXaxX12xX0xXdxX4fxX17xX3xX7xX10axX4xX9xXaxX60xX4fxX10xX19xXdxX6xX60xX2xX15dxX184xX60xX16xX10xX145xX7xX60xX15dxX184xX2xX2xX60xX2xX15dxX18axX19xX15dxX2xX14exX18axX14cxX15dxX15bxXexX18axX2xX15cxX14cxX5xX18axX23xX6xX14exX15bxX25xX4xX2xX14cxX15bxX19xX10xX6xX14cxX15bxX15dxX171xX14cxX25xX2xX15dxX6xXefxX19fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX26xX3xX16xX17xX2axX2bxXdxX3xX19xX2fxX16xX3xXexX1xX34xX3xX17xXdxX38xXdxX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX16xX1xX6xX48xX3xX1xX4bxX16xX17xX3xX4fxX50xXexX3xX53xX1xXdxX3xX57xX34xXbxX3xX1xX4bxX16xX17xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX19xXdxX20xX12xX0xX7xXexX10axX1fxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4d1xX1xXdxX2b2xX48xX3xX171xX7fxX3xXexX10axX2axX253xX16xX17xX3xX253xX3xXffxX6xX3xX1297xX6xX16xX3xXexXd4xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX5xXd8xX26xX3xX5xX377xXd8xX3xX4fxX2c3xX48xX3xX57xX50xXexX3xX16xX17xX1xXdxX77xX4fxX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xXaxX3xX1xX10axX10xX229xX9xXaxX60xX19xXdxX10xX4fxX23xX16xX1fxX16xX17xX60xX16xX1xXdxX10xX48xX23xX171xX1fxX23xXexX10axX48xX1fxX16xX17xX23xX1fxX23xX171xX6xX23xX5xX6xX16xX23xXexX48xX23xX4xX6xX4xX1xX23xX5xXd8xX23xX5xX6xXd8xX23xX4fxX6xX48xX23xX57xX10xXexX23xX16xX17xX1xXdxX10xX4fxX23xX4xX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX60xX2xX2a8xX2a8xX2a8xX18axX14cxXefxX1xXexX4fxXaxX12xX4d1xX1xXdxX2b2xX48xX3xX171xX7fxX3xXexX10axX2axX253xX16xX17xX3xX253xX3xXffxX6xX3xX1297xX6xX16xX3xXexXd4xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX5xXd8xX26xX3xX5xX377xXd8xX3xX4fxX2c3xX48xX3xX57xX50xXexX3xX16xX17xX1xXdxX77xX4fxX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX10axX1fxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xX4d1xX1xXdxX2b2xX48xX3xXffxX7fxX3xXexX10axX2axX253xX16xX17xX3xXffxX6xX3xX1297xX6xX16xX3xX3bxX549xX3xXexXd4xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX5xXd8xX3xX20xX4bxX3xX5xX377xXd8xX3xX4fxX2c3xX48xX3xX57xX50xXexX3xX16xX17xX1xXdxX77xX4fxX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX3xX7xX6xX48xX3xX53xX1xXdxX3xXffxX7fxX3xXexX10axX2axX253xX16xX17xX3xX37cxX71fxXdxX3xXexX10axX2axX2bxX16xX17xX3xX16xX2axX38xX4xX3xX16xX4bxXd8xX3xX4xX355xX3xX53xX34xXexX3xX11e1xX48xX85xX3xX19xX2axX2a3xX16xX17xX3xXexX27dxX16xX1xX3xX20xX38xXdxX3xX20xXdxX10axX48xX7xX3xX25fxX573xX574xX25fxX23xX1exX1fxX75xX23xX15dxX3xX20xX4bxX1fxX3xX16xX17xX4bxXd8xX3xX2xX14cxX60xX15bxXefxX0xX60xXbxX12xX0xX60xX19xXdxX20xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXffxX7fxX3x1480cxX3xXexX34xX3xX171xX6xX16xX3xX1xX4bxX16xX1xX3xX1xX2axX38xX16xX17xX3xX19xX2c3xX16xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX5xXd8xX3xXd8xX3xXexX34xX3xXexX288xXdxX3xX4xX2a3xX3xX7xX253xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX5xXd8xX3xXexX551xXbxX3xXexX10axX48xX16xX17xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX25dxX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xXaxX3xX1xX10axX10xX229xX9xXaxX60xXd8xX23xXexX10xX60xX171xX1fxX23xXd8xX23xXexX10xX23xX171xX6xX16xX23xX1xX6xX16xX1xX23xX1xX48xX1fxX16xX17xX23xX19xX6xX16xX23xX4xX6xX4xX1xX23xX5xXd8xX23xXd8xX23xXexX10xX23xXexX6xXdxX23xX4xX1fxX23xX7xX1fxX23xX4xX6xX4xX1xX23xX5xXd8xX23xXexX6xXbxX23xXexX10axX48xX16xX17xX23xXbxX1xX1fxX16xX17xX23xX4xX1xX1fxX16xX17xX23xX19xXdxX4xX1xX23xX4xX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX60xX2xX2a8xX2a8xX14cxX2a8xX2a8xXefxX1xXexX4fxXaxX12xX0xXdxX4fxX17xX3xX7xX10axX4xX9xXaxX60xX4fxX10xX19xXdxX6xX60xX2xX15dxX184xX60xX16xX10xX145xX7xX60xX15dxX184xX2xX184xX60xX2xX184xX14cxX19xX14cxX2xX15bxX15bxX184xX15bxX15dxXexX14exX15dxX15bxX15cxX18axX5xX184xXefxX19fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX26xX3xX16xX17xX2axX2bxXdxX3xX19xX2fxX16xX3xXexX1xX34xX3xX17xXdxX38xXdxX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX16xX1xX6xX48xX3xX1xX4bxX16xX17xX3xX4fxX50xXexX3xX53xX1xXdxX3xX57xX34xXbxX3xX1xX4bxX16xX17xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX19xXdxX20xX12xX0xX7xXexX10axX1fxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXffxX7fxX3xX1ce0xX3xXexX34xX3xX171xX6xX16xX3xX1xX4bxX16xX1xX3xX1xX2axX38xX16xX17xX3xX19xX2c3xX16xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX5xXd8xX3xXd8xX3xXexX34xX3xXexX288xXdxX3xX4xX2a3xX3xX7xX253xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX5xXd8xX3xXexX551xXbxX3xXexX10axX48xX16xX17xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX25dxX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xXaxX3xX1xX10axX10xX229xX9xXaxX60xXd8xX23xXexX10xX60xX171xX1fxX23xXd8xX23xXexX10xX23xX171xX6xX16xX23xX1xX6xX16xX1xX23xX1xX48xX1fxX16xX17xX23xX19xX6xX16xX23xX4xX6xX4xX1xX23xX5xXd8xX23xXd8xX23xXexX10xX23xXexX6xXdxX23xX4xX1fxX23xX7xX1fxX23xX4xX6xX4xX1xX23xX5xXd8xX23xXexX6xXbxX23xXexX10axX48xX16xX17xX23xXbxX1xX1fxX16xX17xX23xX4xX1xX1fxX16xX17xX23xX19xXdxX4xX1xX23xX4xX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX60xX2xX2a8xX2a8xX14cxX2a8xX2a8xXefxX1xXexX4fxXaxX12xXffxX7fxX3xX1ce0xX3xXexX34xX3xX171xX6xX16xX3xX1xX4bxX16xX1xX3xX1xX2axX38xX16xX17xX3xX19xX2c3xX16xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX5xXd8xX3xXd8xX3xXexX34xX3xXexX288xXdxX3xX4xX2a3xX3xX7xX253xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX5xXd8xX3xXexX551xXbxX3xXexX10axX48xX16xX17xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX25dxX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX10axX1fxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xXcxX10axX2axX38xX4xX3xX16xX1xX7cxX16xX17xX3xX19xXdxX32bxX16xX3xX171xXdxX34xX16xX3xX4xXdfxX6xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1ex109e3xX75xX250xX243xX3xX23xX2xX25xX26xX3xX3bxX9fxX3xX16xX17xX23axX16xX3xX4xX1xX1265xX16xX3xX7xXd4xX3xX5xX2fxXd8xX3xX5xX6xX16xX3xX4xXdfxX6xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX171xX77xX16xX1xX3xX10axX6xX3xX4xX7fxX16xX17xX3xX3bxX238xX16xX17xX26xX3xXffxX7fxX3xX1ce0xX3xXexX34xX3xX3bxX549xX3xX171xX6xX16xX3xXaa8xX48xXd8xX34xXexX3xX3bxX1axX16xX1xX3xX7xX25dxX3xX2a8xX15cxX2a8xX60xXaa8xXf67xX23xXffxX1ce0xXcxX3xX16xX17xX4bxXd8xX3xX2xX15dxX3xXexX1xX41xX16xX17xX3xX15bxX3xX16xX23axX4fxX3xX15dxX184xX15dxX184xX3xX4xXdfxX6xX3xXffxX7fxX3xXexX10axX2axX253xX16xX17xX3xXffxX7fxX3xX1ce0xX3xXexX34xX3xX53x14558xX4fxX3xXexX1xX10xX1fxX3xX3bxX355xX3xX5xX4bxX3xX1xX2axX38xX16xX17xX3xX19xX2c3xX16xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX5xXd8xX3xXd8xX3xXexX34xX3xXexX288xXdxX3xX4xX2a3xX3xX7xX253xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX5xXd8xX3xXexX551xXbxX3xXexX10axX48xX16xX17xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX25dxX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fc9xX75xX250xX243xX3xX23xX2xX25xXefxX0xX60xXbxX12xX0xX60xX19xXdxX20xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX60xX48xX5xX12xX0xX19xXdxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10axXaxX12xX0xX60xX19xXdxX20xX12xX0xX60xX19xXdxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX573xX48xXexX1xX1fxX10axXaxX12xX13xX1xX2axX2a3xX16xX17xX3xXf67xX1265xX16xX17xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25fxX1fxX48xX10axX4xX10xXaxX12xX2a1xXe15xX16xX1xX11exX3xX574xX10xX48xXexX10xX10axX7xX2aaxX0xX60xXbxX12
Phương Đặng