Bộ Công an đề xuất cấm trẻ em dưới 12 tuổi ngồi ghế trước xe ô tô
Nếu đề xuất của Bộ Công an được thông qua, trẻ em dưới 12 tuổi sẽ không được ngồi ghế trước xe ô tô.
a99cxfafcx1205fx13757xb960x10ea8xf8c3x10a77xdddexX7xbaf4x111efx114f2xd685x13ad5x1357cxX5x119cfxXaxe426xbdcfxca7exX3x10a65xf7cbxe7f2xfd3bxX3xX6xX18xX3xb022x107bbxX3x11398x110eex12ccexXexX3xX4xX23x12c5exX3xXexcdc5xb285xX3xX10xX28xX3xa99ex11cd1xd4e6xXdxX3xX2xe897xX3xXexX22x11860xXdxX3xX18xX19xb1dexXdxX3xX19xX1xccbdxX3xXexX2bxX32xX33xX4xX3xX21xX10xX3xX17xX3xXexX17xX0x10d64xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd0a9xX10xX6xX31xXaxX12xd88axX45xX22xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xXexX3xX4xfc88xX6xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1exX32xb9fexX4xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xfd3fxX22xX6x104eexX3xXexX2bxX2cxX3xX10xX28xX3xX31xX32xX33xXdxX3xX2xX37xX3xXexX22xX3bxXdxX3xX7x11015xX3x10cb2xX1xX17xX18xX19xX3xX1exX32xX87xX4xX3xX18xX19xX40xXdxX3xX19xX1xX45xX3xXexX2bxX32xX33xX4xX3xX21xX10xX3xX17xX3xXexX17xe64bxX0xX55xXbxX12xX0xX31xXdx13b6axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX31xX10xX7xX4xfdc1xX2bxXexXaxX12xX0xXdxX28xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16xX10xX18xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXex13921xX5xX10xX9xXax1099axXdxX31xXexX1x10e92xX3xc2fdxX2x12909xXbxX21x1088dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX108xX3xae1fx121c1xX10cxXbxX21xX10fxXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX55xX55xXdxXcdxe9dexX6xb4b2xX1xX6xXexXdxX18xX1xXcdxXd5xX18xX55xX18xX10xX103xX7xX55xX37x110e2xX119x1341axX55xX2xX142xX10cxX31xX10cxX2xX142xX142xX10axX10cxX144xXexX2x1034dxX153xX11axX5x1291fxcb7cxX18xX19xX131xXdxX158xX19xX1xX10xX158xXexX2bxX22xX131xX4xX158xX131xX158xXexX131xXcdx13839xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xXexX3xX4xX23xX28xX3xXexX2bxX2cxX3xX10xX28xX3xX31xX32xX33xXdxX3xX2xX37xX3xXexX22xX3bxXdxX3xX18xX19xX40xXdxX3xX19xX1xX45xX3xXexX2bxX32xX33xX4xX3xX21xX10xX3xX17xX3xXexX17xXaxX3xX103xXdxX31xXexX1xX9xXaxX10axX2xX10cxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX119xX11axX10cxXaxX3xX55xX12xX0xX55xX31xXdxXd5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX131xX18xXaxX12xX0xXdxX28xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX103xXdxX31xXexX1xX2xX142xX142xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX55xX55xXdxXcdxX12fxX6xX131xX1xX6xXexXdxX18xX1xXcdxXd5xX18xX55xX18xX10xX103xX7xX55xX37xX142xX119xX144xX55xX2xX142xX10cxX31xX10cxX2xX37xX2xX10cxX11axX157xXexX10cxX119xX37xX157xX5xX2xXcdxXbxX18xX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xXexX3xX4xX23xX28xX3xXexX2bxX2cxX3xX10xX28xX3xX31xX32xX33xXdxX3xX2xX37xX3xXexX22xX3bxXdxX3xX18xX19xX40xXdxX3xX19xX1xX45xX3xXexX2bxX32xX33xX4xX3xX21xX10xX3xX17xX3xXexX17xXaxX3xX31xX6xXexX6xX158xX131xX2bxXdxX19xXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX108xX55xX55xX4xX31xX18xXcdxX12fxX6xX131xX19xXdxX6xX131xXexX1xX131xX18xX19xXcdxXd5xX18xX55xX22xXbxX5xX131xX6xX31xX55xXdxX28xX6xX19xX10xX7xX55xX37xX142xX37xX142xX158xX119xX55xX6xX2bxXexXdxX4xX5xX10xf52fxXdxX28xX19xX55xX37xX142xX37xX142xX158xX142xX157xX158xX37xX37xX55xX18xX19xX131xXdxX158xX19xX1xX10xX158xXexX2bxX22xX131xX4xX158xX131xX158xXexX131xX158xX2xX10axX142xX142xX153xX10axX2xX142xX157xX157xX158xX103xXdxX31xXexX1xX2xX142xX142xX11axX1xX10xXdxX19xX1xXexX10cxX10axX10cxX158xX6xX22xXexX131xX158xX4xX2bxX131xXbxXcdxX16dxXbxX19xXaxX3xX55xX12xc399xX18xX1xX3xX28xXdxX18xX1xX3xX1xb056xX6xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX131xX31xXfexXaxX12xXcxad1exXdxX3xX31xe7ffxX3xXexX1xb173xX131xX3xb643xX22x12ef3xXexX3xX13xX349xX131xX3xX1exX349xX28xX3xXexX2bxX34exXexX3xXexX345xX3xXe2xXcxf42exXcxX3xXd5xb7eexX6xX3xX1exX32xX87xX4xX3xX16xX1xcab0xX18xX1xX3xXbxX1xX77xX3xXexX2bxb51axX18xX1xX3xa9f2xX22x13025xX4xX3xX1xX14xXdxX93xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xXexX3xX7x12eaexX6xX3xX1exX3bxXdxX93xX3xX12fxX3bxX3xX7xX22xX18xX19xX3xX28xX14xXexX3xX7xX381xX3xX90xX22xXfexX3xXexfa98xX4xX3xX19xXdxX6xX131xX3xXexX1xX17xX18xX19xXcdxX3xXcxX1xX10xX131xX3xX1ex1233fxX93xX3xX18xX19xX32x114c7xXdxX3xX1exXdxX1fxX22xX3xXacxX1xXdx1042fxX18xX3xXbxX1xX32x12dd7xX18xX19xX3xXexXdx128c2xX18xX3xX19xXdxX6xX131xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX4xX3e5xX3xX19xXdxX33xXdxX3xX1exX32xX3d4xX18xX19xX3xX12fxX14xX3xXexX1xX6xX28xX3xX19xXdxX6xX3xX19xXdxX6xX131xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX349xXdxX3xX4xX1x133d3xX3x1280bxX3xX12fxX349xX131xX3xX1exX349xX28xX3xX6xX18xX3xXexX131xf128xX18xX3xX4xX1xX131xX3xXexX2bxX2cxX3xX10xX28xX93xX3xX18xX19xX32xX3d4xXdxX3xX19xXdxX436xX93xX3xX18xX19xX32xX3d4xXdxX3xXacxX1xX22xXfexX45xXexX3xXexX34exXexX93xX3xX18xX19xX32xX3d4xXdxX3xX1exXdxX3xX12fxX14xX3xXd5xX436xX3xX18xX19xX32xX3d4xXdxX3xX1exXdxX1fxX22xX3xXacxX1xXdxX3dfxX18xX3xXbxX1xX32xX3e5xX18xX19xX3xXexXdxX3ebxX18xX3xX19xXdxX6xX131xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexX1xX17xX3xX7xX3e5xX3xX1exX32xX3d4xX18xX19xX3xX12fxX14xXcdxX3xaf2bx138bbxX18xX19xX3xX4xX1xX425xX3xX427xX93xX3xX31xX345xX3xXexX1xX349xX131xX3xX90xX22xXfexX3xX1ex12937xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX10xX28xX3xX31xX32xX33xXdxX3xX2xX37xX3xXexX22xX3bxXdxX3xXacxX1xX17xX18xX19xX3xX1exX32xX87xX4xX3xX18xX19xX40xXdxX3xX19xX1xf2d7xX3xXbxX1xX371xX6xX3xXexX2bxX32xX33xX4xX3xXd5xX436xX3xXexX2bxX2cxX3xX10xX28xX3xX31xX32xX33xXdxX3xX11axX3xXexX22xX3bxXdxX3xXbxX1xX349xXdxX3xX4xX3cexX3xX19xX1xX45xX3xX4xX1xX22xXfexb4d9xX18xX3xX31x1137bxX18xX19xXcdxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX131xX31xXfexXaxX12xX16xX524xX3xXexX1xX3dfxX93xX3xXexX341xXdxX3x12ecexX1xX131xX349xX18xX3xX11axX3xX4aaxXdxX1fxX22xX3xX153xX3xXd5xX1fxX3xX90xX22xXfexX3xXexX3b9xX4xX3xX19xXdxX6xX131xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX1exX32xX3d4xX18xX19xX3xX12fxX14xX3xX90xX22xXfexX3xX1exX4c3xX18xX1xX108xX3xXcxX2bxX2cxX3xX10xX28xX3xX31xX32xX33xXdxX3xX2xX37xX3xXexX22xX3bxXdxX3xX1xX131xb723xX4xX3xX31xX32xX33xXdxX3xX2xX93xX119xX10cxX3xX28xX4edxXexX3xX1exX32xX87xX4xX3xX4xX1xb094xX3xXexX2bxX520xX18xX3xX21xX10xX3xX17xX3xXexX17xX3xX4xX1xX5afxX3xX18xX19xX32xX3d4xXdxX3xXacxX1xX17xX18xX19xX3xX1exX32xX87xX4xX3xX18xX19xX40xXdxX3xX1xX436xX18xX19xX3xX19xX1xX45xX3xXexX2bxX32xX33xX4xX3xe260xXd5xX4c3xX3xXexX2bxX371xX3xX4xX341xX18xX1xX3xX18xX19xX32xX3d4xXdxX3xX5xX4abxXdxX3xX21xX10xf77axX3xXacxX1xXdxX3xXexX1xX6xX28xX3xX19xXdxX6xX3xX19xXdxX6xX131xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX1exX32xX3d4xX18xX19xX3xX12fxX14xX93xX3xXexX2bxX367xX3xXexX2bxX32xX3d4xX18xX19xX3xX1xX87xXbxX3xX1exX381xXdxX3xXd5xX33xXdxX3xX21xX10xX3xX4xX1xe29fxX3xX4xX3cexX3xX28xX14xXexX3xX1xX436xX18xX19xX3xX19xX1xX45xXcdxX3xX4aaxX381xXdxX3xXd5xX33xXdxX3xXexX2bxX2cxX3xX10xX28xX3xX31xX32xX33xXdxX3xX11axX3xXexX22xX3bxXdxX93xX3xe90bxX345xX3xXexX1xX349xX131xX3xX90xX22xXfexX3xX1exX4c3xX18xX1xX3xXbxX1xX349xXdxX3xX1exX32xX87xX4xX3xX4xX1xX5afxX3xX12fxb8b6xX18xX19xX3xX19xX1xX45xX3xXexX1xXdxX45xXexX3xXacxX45xX3xX31xX436xX18xX1xX3xX4xX1xX131xX3xXexX2bxX2cxX3xX10xX28xXcdxX3xX6axX19xX32xX3d4xXdxX3xX5xX4abxXdxX3xX21xX10xX3xX4xX3cexX3xXexX2bxX4abxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX3ebxX28xX3xXacxXdxX3dfxX28xX3xXexX2bxX6xX93xX3xX1xX32xX33xX18xX19xX3xX31x1100exX18xX3xXd5xXdxX3ebxX4xX3xXexX1xX3b9xXexX3xX31xbaf1xXfexX3xX6xX18xX3xXexX131xX436xX18xX3xX4xX1xX131xX3xXexX2bxX2cxX3xX10xX28xXcdxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX131xX31xXfexXaxX12xXcxde84xX3xff84xX1xX6xX18xX3xX34cxX520xX3xX13xX37bxX18xX1xX93xX3xX19xXdxX349xX18xX19xX3xXd5xXdxX520xX18xX3xXcxX2bxX32xX3d4xX18xX19xX3xX4aaxX341xXdxX3xX1xX329xX4xX3xe057xXdxX3ebxXexX3xX158xX3xX6axX1xX34exXexX3xX4xX1xX131xX3xX2bxX68fxX18xX19xX93xX3xXacxX1xXdxX3xX90xX22xXfexX3xX1exX4c3xX18xX1xX3xX18xX436xXfexX3xXexX1xX436xX18xX1xX3xX1xXdxX3ebxX18xX3xXexX1xX345xX4xX3xXd5xXdxX3ebxX4xX3xX4xX32x13c3bxX18xX19xX3xX4xX1xX45xX3xXexX1xX345xX4xX3xXexX1xXdxX3xX12fxX68fxX18xX19xX3xX4xX4abxX4xX1xX3xX18xX436xX131xX93xX3xX4xX1x12d7axX18xX19xX3xX28xXdxX18xX1xX3xX1exX3dfxX3xX21xX39dxX3xXbxX1xX341xXexX3xX7xXaaxX3xX2bxX23xXexX3xXacxX1xX3cexX93xX3xX31xfb2fxX3xX21xX349xXfexX3xX2bxX6xX3xXexX2bxX6xX18xX1xX3xX4xff5exXdxXcdxX3xX34cxX436xX28xX3xXexX1xX45xX3xX18xX436xX131xX3xX1exX3dfxX3xX4xX1xX7a2xX18xX19xX3xX28xXdxX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX10xX28xX3xX1exX3cexX3xX31xX32xX33xXdxX3xX2xX37xX3xXexX22xX3bxXdxX3xX1xX6xXfexX3xX31xX32xX33xXdxX3xX2xX93xX119xX10cxX3xX28xX4edxXexXcdxX3xXcxX341xXdxX3xX7xX6xX131xX3xX5xX341xXdxX3xXbxX1xX349xXdxX3xX1exX32xX6xX3xX2bxX6xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX7xX381xX3xX31xX32xX33xXdxX3xX2xX37xX3xXexX22xX3bxXdxX3xXd5xX436xX3xX31xX32xX33xXdxX3xX2xX93xX119xX10cxX3xX28xX4edxXexX93xX3xX90xX22xXfexX3xX1exX4c3xX18xX1xX3xX4xX3cexX3xXd5xX2cxX3xXacxX1xXdxX520xX18xX3xX4xX32xX780xX18xX19xX3xXacxX1xXdxX3xX1xXdxX3ebxX18xX3xX18xX6xXfexX3xX18xX1xXdxX1fxX22xX3xX10xX28xX3xX2xX37xX3xXexX22xX3bxXdxX3xX18xX1xX32xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX1fxX22xX3xX4xX6xX131xX3xXd5xX436xX3xX4xX6ecxX18xX3xX18xX597xX18xX19xX3xX4x10bb9xX18xX19xX3xXacxX1xX17xX18xX19xX3xXexX1xX22xX6xX3xXacxX4edxX28xX3xX19xX37bxX3xX18xX19xX32xX3d4xXdxX3xX5xX33xX18xXcdxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX131xX31xXfexXaxX12xd7b7xX16x13068xX18xX3xXbxX1xX6ecxX18xX3xXexX371xX4xX1xX3xX4xX4abxX4xX3xXd5xX524xX3xXexX6xXdxX3xX18xX341xX18xX3xX1exX3dfxX3xXexX1xX23xXfexX3xX18xX19xX22xXfexX520xX18xX3xX18xX1xX6ecxX18xX93xX3xXacxX1xX22xXfexX18xX1xX3xX1xX32xX33xX18xX19xXcdxX3xX742xX371xX3xX31xX524xX3xXexX2bxX131xX18xX19xX3xX4xX4abxX4xX3xXd5xX524xX3xXexX6xXdxX3xX18xX341xX18xX3xXbxX1xX6ecxX18xX3xXexX371xX4xX1xX3xX4xX3cexX3xX18xX1xXdxX1fxX22xX3xXexX2bxX2cxX3xX10xX28xX3xXacxX1xX17xX18xX19xX3xXexX1xX3b9xXexX3xX31xX6ecxXfexX3xX6xX18xX3xXexX131xX436xX18xX3xX4xX1xX131xX3xX18xX520xX18xX3xXacxX1xXdxX3xX21xX349xXfexX3xX2bxX6xX3xXexX6xXdxX3xX18xX341xX18xX3xX12fxX4c3xX3xXexX1xX32xX3e5xX18xX19xX3xXd5xX131xX18xX19xXcdxX3xXcxX2bxX131xX18xX19xX3xX4xX4abxX4xX3xXd5xX524xX3xXexX6xXdxX3xX18xX341xX18xX3xX4xX3cexX3xXexc8baxX3xX5xX3ebxX3xX4xX6xX131xX3xXexX2bxX2cxX3xX10xX28xX3xX31xX32xX33xXdxX3xX2xX93xX119xX10cxX3xX28xX3xX1xX6xXfexX3xX31xX32xX33xXdxX3xX2xX37xX3xXexX22xX3bxXdxX3xX12fxX4c3xX3xX4xX1xX23xX18xX3xXexX1xX32xX3e5xX18xX19xX3xX31xX131xX3xX1exX34exXbxX3xX28xX597xXexX3xXd5xX436xX131xX3xXexX6xXbxX5xX131xX3xX21xX10xXcdxX3x11335xX22xX381xX18xX3xX5xX436xX28xX3xX5xX22xX34exXexX3xXbxX1xX349xXdxX3xX4xe78dxX18xX3xX4xX7a2xX3xXexX2bxX520xX18xX3xX31xe300xX3xX5xXdxX3ebxX22xX93xX3xX4xX3cexX3xX1exX32xX87xX4xX3xX4xX131xX18xX3xX7xX381xX3xX1exX3cexX3xX90xX22xXfexX3xX1exX4c3xX18xX1xX3xX28xX33xXdxX3xXexX1xX22xXfexX45xXexX3xXbxX1xX524xX4x10976xX93xX3xX17xX18xX19xX3xX13xX37bxX18xX1xX3xX18xX3cexXdxXcdxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX131xX31xXfexXaxX12xX0xXdxX28xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16xX10xX18xXexX10xX2bxX3xX31xXexX1xX22xX28xX12fxXaxX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxX103xXdxX31xXexX1xX108xX3xX10axX2xX10cxXbxX21xX10fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX108xX3xX11axX2xX2xXbxX21xX10fxXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX55xX55xXdxXcdxX12fxX6xX131xX1xX6xXexXdxX18xX1xXcdxXd5xX18xX55xX18xX10xX103xX7xX55xX37xX142xX119xX144xX55xX2xX142xX10cxX31xX10cxX2xX142xX142xX157xX37xX11axXexX153xX2xX37xX37xX119xX5xX142xXcdxX16dxXbxX19x13dd9xX2bxX9xX2xX142xX144xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xXexX3xX4xX23xX28xX3xXexX2bxX2cxX3xX10xX28xX3xX31xX32xX33xXdxX3xX2xX37xX3xXexX22xX3bxXdxX3xX18xX19xX40xXdxX3xX19xX1xX45xX3xXexX2bxX32xX33xX4xX3xX21xX10xX3xX17xX3xXexX17xXaxX3xX103xXdxX31xXexX1xX9xXaxX10axX2xX10cxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX11axX2xX2xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX131xX31xXfexXaxX12xc11cxX18xX19xX3xX6axX19xX22xXfexX7c3xX18xX3xXa0cxX341xX18xX1xX3xXcxX1xX3b9xX18xX19xX93xX3xX37fxX22xX349xX18xX3xXexX2bxX4c3xX3xXd5xXdxX520xX18xX3xX31xXdxX7c3xX18xX3xX1exX436xX18xX3x121d5xXexX131xc0c9xX3xX4xX1xX131xX3xX12fxXdxX45xXexX93xX3xXexX1xX10xX131xX3xX90xX22xXfexX3xX1exX4c3xX18xX1xX3xX4xX77xX6xX3xX90xX22xX381xX4xX3xXexX45xX93xX3xX19xX1xX45xX3xXbxX1xX371xX6xX3xXexX2bxX32xX33xX4xX3xXexXdxX45xXbxX3xX4xX34exX18xX3xXd5xX33xXdxX3xXd5xc1b9xX18xX19xX3xX18xX19xX22xXfexX3xX1xXdxX3dfxX28xX3xX4xX6xX131xX3xX1xX3e5xX18xX93xX3xXexX2bxX2cxX3xX10xX28xX3xX18xX19xX40xXdxX3xXexX1xX32xX3d4xX18xX19xX3xX4xX3cexX3xX4xX1xXdxX1fxX22xX3xX4xX6xX131xX3xX18xX19xX6xX18xX19xX3xXd5xX33xXdxX3xXexX6xXbxX5xX131xX3xX21xX10xX3xX18xX520xX18xX3xXacxX1xXdxX3xXacxX1xX17xX18xX19xX3xX28xX6xXfexX3xX21xX349xXfexX3xX2bxX6xX3xXd5xX6xX3xX4xX1xX341xX28xX93xX3xXexX425xXdxX3xXacxX1xX371xX3xX18xX3bxX3xX7xXaaxX3xX31xX7c3xX3xX12fxX4c3xX3xX4xX1xX23xX18xX3xXexX1xX32xX3e5xX18xX19xXcdxX3xX742xX37bxX3xXd5xX34exXfexX93xX3xX90xX22xXfexX3xX1exX4c3xX18xX1xX3xX18xX436xXfexX3xX1exX32xX6xX3xX2bxX6xX3xX18xX1xX68fxX28xX3xX12fxX349xX131xX3xXd5xX3ebxX3xXexX2bxX2cxX3xX10xX28xX3xXexX2bxX4abxX18xX1xX3xXacxX1x114c4xXdxX3xX4xX1xX23xX18xX3xXexX1xX32xX3e5xX18xX19xXcdxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX131xX31xXfexXaxX12xXcxX22xXfexX3xX18xX1xXdxX520xX18xX93xX3xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX3b9xX18xX19xX3xX12fxXa20xX18xX3xXacxX1xX131xXa20xX18xX3xXd5xX1fxX3xXexX371xX18xX1xX3xXacxX1xX349xX3xXexX1xXdxX3xX4xX77xX6xX3xX90xX22xXfexX3xX1exX4c3xX18xX1xX3xX18xX436xXfexXcdxX3xX16xX4abxX4xX1xX3xX18xX436xX131xX3xX1exX3dfxX3xX4xX1xX7a2xX18xX19xX3xX28xXdxX18xX1xX3xX4xX4abxX4xX3xX31xXa2cxX3xX5xXdxX3ebxX22xX3xXd5xX1fxX3xXexX2bxX2cxX3xX10xX28xX3xX31xX32xX33xXdxX3xX2xX37xX3xXexX22xX3bxXdxX3xX1xX131xX597xX4xX3xX4xX6xX131xX3xX31xX32xX33xXdxX3xX2xX93xX119xX10cxX3xX28xX4edxXexXcdxX3xXexX2bxX131xX18xX19xX3xXacxX1xXdxX3xX4xX4abxX4xX3xX10xX28xX3xX4xX1xX32xX6xX3xX4xX3cexX3xX4xXa20xX18xX3xX4xX32xX33xX4xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX31xX6ecxX18xX93xX3xX4xX1xb1e6xX18xX19xX3xX18xX1xXaaxX3xX28x137acxXdxX3xXacxX1xXdxX3xX2bxX6xX3xX1exX32xX3d4xX18xX19xX3xX5xX341xXdxX3xXbxX1xX349xXdxX3xX28xX6xX18xX19xX3xXexX1xX10xX131xX3xX19xXdxX23xXfexX3xXacxX1xX6xXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX6xXfexX3xX7xX3bxX3xX1xX14xX3xXacxX1x1348dxX22xXb00xX3x1129exX40xXdxX3xXbxX1xX349xXdxX3xX4xX1xX7a2xX18xX19xX3xX28xXdxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX1fxX22xX3xX4xX6xX131xX3xX31xX32xX33xXdxX3xX2xX93xX119xX10cxX3xX28xX93xX3xX5xX345xX4xX3xX5xX32xX87xX18xX19xX3xX16xX718xX363xXcxX3xX5xX341xXdxX3xXbxX1xX349xXdxX3xX28xX6xX18xX19xX3xXexX1xX10xX131xX3xX4xX6ecxX18xX3xX7xX7a2xX4xX3xXacxX1xXcb9xX10xX3xX4xX3cexX3xX28xX597xXexX3xX12fxX68fxX18xX19xX3xXbxX1xXd9exX18xX19xX3xX1exX3dfxX3xX1exX131xXcdxX3xXde9xX40xXdxX3xX4xX4abxX4xX1xX3xX1exX131xX3xX18xX1xX32xX3xXexX1xX45xX3xX18xX436xX131xX93xX3xXacxX1xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX349xXdxX3xX1exX6ecxX22xX3xX4xX8b1xX18xX19xX3xX4xX3cexX3xX4xX1xXda7xX3xX12fxX68fxX18xX19xX3xXbxX1xXd9exX18xX19xX3xX1exX3dfxX3xX1exX131xX93xX3xX4xX1xX640xX3xX7xX6xXdxX3xXd5xX436xXdxX3xX5xXfexX3xX4xX8b1xX18xX19xX3xX7xXaaxX3xX19xX6ecxXfexX3xXexX2bxX6xX18xX1xX3xX4xX7d3xXdxXcdxX0xX55xXbxX12xX0xX31xXdxXd5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX31xX2bxX10xX5xX6xXexX10xX31xXaxX12xX0xX7xXexX2bxX131xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX520xX18xX3xX90xX22xX6xX18xX108xX0xX55xX7xXexX2bxX131xX18xX19xX12xX0xX22xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX158xXexX1xX22xX28xX12fxX158xX6xX18xX31xX158xX7xX6xXbxX131xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6axX1xXa2cxX18xX19xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX45xXexX3xX18xX1xXcb9xX3xX18xX1xX32xX18xX19xX3xX1xXa2cxX22xX3xX371xX4xX1xX3xXexX2bxX520xX18xX3xX21xX10xX3xX1xX3e5xXdxX3xX18xX1xX32xX18xX19xX3xXexX1xX32xX3d4xX18xX19xX3xX12fxX4c3xX3xX12fxXcb9xX3xX90xX22xX6xXaxX3xX1xX2bxX10xdec8xX9xXaxX55xX21xX10xX55xX18xX1xX22xX18xX19xX158xX4xX1xXdxX158xXexXdxX10xXexX158xX18xX1xX131xX158xX18xX1xX22xX18xX19xX158xX1xX22xX22xX158xXdxX4xX1xX158xXexX2bxX10xX18xX158xX21xX10xX158xX1xX131xXdxX158xX18xX1xX22xX18xX19xX158xXexX1xX22xX131xX18xX19xX158xX12fxXdxX158xX12fxX131xX158xX90xX22xX6xX55xX2xX157xX10axX10axX2xX142xXcdxX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX19xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX55xX28xX10xX31xXdxX6xX55xX2xX37xX142xX55xX18xX10xX103xX7xX55xX37xX142xX119xX2xX55xX2xX119xX142xX31xX119xX37xX142xX119xX10cxX11axX2xXexX153xX144xX142xX142xX37xX5xX142xXcdxX16dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xXexX3xX4xX23xX28xX3xXexX2bxX2cxX3xX10xX28xX3xX31xX32xX33xXdxX3xX2xX37xX3xXexX22xX3bxXdxX3xX18xX19xX40xXdxX3xX19xX1xX45xX3xXexX2bxX32xX33xX4xX3xX21xX10xX3xX17xX3xXexX17xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX31xXdxXd5xX12xX0xX7xXexX2bxX131xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6axX1xXa2cxX18xX19xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX45xXexX3xX18xX1xXcb9xX3xX18xX1xX32xX18xX19xX3xX1xXa2cxX22xX3xX371xX4xX1xX3xXexX2bxX520xX18xX3xX21xX10xX3xX1xX3e5xXdxX3xX18xX1xX32xX18xX19xX3xXexX1xX32xX3d4xX18xX19xX3xX12fxX4c3xX3xX12fxXcb9xX3xX90xX22xX6xXaxX3xX1xX2bxX10xXf77xX9xXaxX55xX21xX10xX55xX18xX1xX22xX18xX19xX158xX4xX1xXdxX158xXexXdxX10xXexX158xX18xX1xX131xX158xX18xX1xX22xX18xX19xX158xX1xX22xX22xX158xXdxX4xX1xX158xXexX2bxX10xX18xX158xX21xX10xX158xX1xX131xXdxX158xX18xX1xX22xX18xX19xX158xXexX1xX22xX131xX18xX19xX158xX12fxXdxX158xX12fxX131xX158xX90xX22xX6xX55xX2xX157xX10axX10axX2xX142xXcdxX1xXexX28xXaxX12xX6axX1xXa2cxX18xX19xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX45xXexX3xX18xX1xXcb9xX3xX18xX1xX32xX18xX19xX3xX1xXa2cxX22xX3xX371xX4xX1xX3xXexX2bxX520xX18xX3xX21xX10xX3xX1xX3e5xXdxX3xX18xX1xX32xX18xX19xX3xXexX1xX32xX3d4xX18xX19xX3xX12fxX4c3xX3xX12fxXcb9xX3xX90xX22xX6xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX2bxX131xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX31xXaxX12xX16xX1xX381xXexX3xX28xX5afxX3xXacxX1xX3cexX6xX3xX1xX14xXbxX3xX7xX381xX3xXexX345xX3xX1exX14xX18xX19xX3xX5e7xX718xX1xXdxXf77xXexX3xX34cxX131xX4xXacxX600xX93xX3xX5xX6dexXfexX3xX19xX32xX3e5xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX45xX22xX3xX1xX34exX22xX3xXbxX1xX371xX6xX3xX7xX6xX22xX93xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX640xX3xXexX1xX4c3xX3xX1exX14xX3xX28x11d4axX18xX93xX3xX12fxXdxX3dfxX22xX3xXexX32xX87xX18xX19xX3xX12fxX37bxX18xX1xX3xX21xXa20xX18xX19xXcdxXcdxXcdxX3xX5xX436xX3xX18xX1xXa2cxX18xX19xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX45xXexX3xX18xX1xXcb9xX3xX371xXexX3xX18xX19xX32xX3d4xXdxX3xX4xX1xX425xX3xX427xX3xX18xX1xX32xX18xX19xX3xX4xX345xX4xX3xXacxc2a7xX3xX1xXa2cxX22xX3xX371xX4xX1xXcdxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX31xXdxXd5xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6axX1xXa2cxX18xX19xX3xX1xXdxX3dfxX22xX3xX5xX8e8xX28xX3xXexX6xXdxX3xX1xX341xXdxX3xXd5xX1fxX3xXexX425xXdxX3xXacxX1xX371xX3xX17xX3xXexX17xXaxX3xX1xX2bxX10xXf77xX9xXaxX55xX21xX10xX55xX18xX1xX22xX18xX19xX158xX1xXdxX10xX22xX158xX5xX6xX28xX158xXexX6xXdxX158xX1xX6xXdxX158xXd5xX10xX158xXexX22xXdxX158xXacxX1xXdxX158xX131xX158xXexX131xX55xX2xX157xX37xX144xX37xX157xXcdxX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX19xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX55xX28xX10xX31xXdxX6xX55xX2xX37xX142xX55xX18xX10xX103xX7xX55xX37xX142xX37xX2xX55xX2xX142xX144xX31xX119xX142xX157xX10cxX10cxX142xX153xXexX10axX119xX119xX10axX5xX153xX158xX11axX10axX10axX153xX2xX144xXcdxX16dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xXexX3xX4xX23xX28xX3xXexX2bxX2cxX3xX10xX28xX3xX31xX32xX33xXdxX3xX2xX37xX3xXexX22xX3bxXdxX3xX18xX19xX40xXdxX3xX19xX1xX45xX3xXexX2bxX32xX33xX4xX3xX21xX10xX3xX17xX3xXexX17xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX31xXdxXd5xX12xX0xX7xXexX2bxX131xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6axX1xXa2cxX18xX19xX3xX1xXdxX3dfxX22xX3xX5xX8e8xX28xX3xXexX6xXdxX3xX1xX341xXdxX3xXd5xX1fxX3xXexX425xXdxX3xXacxX1xX371xX3xX17xX3xXexX17xXaxX3xX1xX2bxX10xXf77xX9xXaxX55xX21xX10xX55xX18xX1xX22xX18xX19xX158xX1xXdxX10xX22xX158xX5xX6xX28xX158xXexX6xXdxX158xX1xX6xXdxX158xXd5xX10xX158xXexX22xXdxX158xXacxX1xXdxX158xX131xX158xXexX131xX55xX2xX157xX37xX144xX37xX157xXcdxX1xXexX28xXaxX12xX6axX1xXa2cxX18xX19xX3xX1xXdxX3dfxX22xX3xX5xX8e8xX28xX3xXexX6xXdxX3xX1xX341xXdxX3xXd5xX1fxX3xXexX425xXdxX3xXacxX1xX371xX3xX17xX3xXexX17xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX2bxX131xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX31xXaxX12xX66fxXbf5xX3xX5xX436xX3xXexX2bxX6xX18xX19xX3xX12fxX4c3xX3xXbxX1xX3bxX3xX12fxXdxX45xX18xX3xXd5xX436xX3xX4xX3e5xX3xX12fxX349xX18xX3xX4xX77xX6xX3xX17xXexX17xX3xX18xX1xX32xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX1fxX22xX3xX18xX19xX32xX3d4xXdxX3xX31xXbf5xX18xX19xX3xXd5xX6dexX18xX3xX4xX3cexX3xX18xX1xXa2cxX18xX19xX3xX1xXdxX3dfxX22xX3xX5xX8e8xX28xX3xXd5xX1fxX3xXexX425xXdxX3xXacxX1xX371xX93xX3xXexX367xX3xX1exX3cexX3xX19xX6ecxXfexX3xX2bxX6xX3xX18xX19xX22xXfexX3xX1xXdxX3dfxX28xX3xX4xX1xX131xX3xX12fxX349xX18xX3xXexX1xX6ecxX18xX3xXd5xX436xX3xX1xX436xX18xX1xX3xXacxX1xX4abxX4xX1xX3xXexX2bxX520xX18xX3xX21xX10xXcdxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX31xXdxXd5xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX64xX131xX4abxX3xX2bxX6xX3xX7xX39dxX3xX31xX524xX18xX19xX3xX19xX1xX45xX3xX21xX10xX3xX17xX3xXexX17xX3xX5xX341xXdxX3xX4xX3cexX3xX18xX1xXdxX1fxX22xX3xX1exXdxX1fxX22xX3xXbxX1xX349xXdxX3xX5xX32xX22xX3xX427xX3xX1exX45xX18xX3xXd5xX34exXfexXaxX3xX1xX2bxX10xXf77xX9xXaxX55xX21xX10xX55xX1xX131xX6xX158xX2bxX6xX158xX7xX22xX158xX31xX22xX18xX19xX158xX19xX1xX10xX158xX21xX10xX158xX131xX158xXexX131xX158xX5xX6xXdxX158xX4xX131xX158xX18xX1xXdxX10xX22xX158xX31xXdxX10xX22xX158xXbxX1xX6xXdxX158xX5xX22xX22xX158xXfexX158xX31xX10xX18xX158xXd5xX6xXfexX55xX2xX157xX142xX144xX144xX10axXcdxX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX19xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX55xX28xX10xX31xXdxX6xX55xX2xX37xX142xX55xX18xX10xX103xX7xX55xX37xX142xX2xX10axX55xX2xX142xX10cxX31xX37xX2xX142xX11axX10cxX2xX119xXexX153xX37xX2xX119xX5xX10axX158xX12fxX131xX4xX158xX18xX10xX28xX158xX19xX1xX10xX158xX31xX6xX158xX21xX10xX158xX131xXcdxX16dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xXexX3xX4xX23xX28xX3xXexX2bxX2cxX3xX10xX28xX3xX31xX32xX33xXdxX3xX2xX37xX3xXexX22xX3bxXdxX3xX18xX19xX40xXdxX3xX19xX1xX45xX3xXexX2bxX32xX33xX4xX3xX21xX10xX3xX17xX3xXexX17xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX31xXdxXd5xX12xX0xX7xXexX2bxX131xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX64xX131xX4abxX3xX2bxX6xX3xX7xX39dxX3xX31xX524xX18xX19xX3xX19xX1xX45xX3xX21xX10xX3xX17xX3xXexX17xX3xX5xX341xXdxX3xX4xX3cexX3xX18xX1xXdxX1fxX22xX3xX1exXdxX1fxX22xX3xXbxX1xX349xXdxX3xX5xX32xX22xX3xX427xX3xX1exX45xX18xX3xXd5xX34exXfexXaxX3xX1xX2bxX10xXf77xX9xXaxX55xX21xX10xX55xX1xX131xX6xX158xX2bxX6xX158xX7xX22xX158xX31xX22xX18xX19xX158xX19xX1xX10xX158xX21xX10xX158xX131xX158xXexX131xX158xX5xX6xXdxX158xX4xX131xX158xX18xX1xXdxX10xX22xX158xX31xXdxX10xX22xX158xXbxX1xX6xXdxX158xX5xX22xX22xX158xXfexX158xX31xX10xX18xX158xXd5xX6xXfexX55xX2xX157xX142xX144xX144xX10axXcdxX1xXexX28xXaxX12xX64xX131xX4abxX3xX2bxX6xX3xX7xX39dxX3xX31xX524xX18xX19xX3xX19xX1xX45xX3xX21xX10xX3xX17xX3xXexX17xX3xX5xX341xXdxX3xX4xX3cexX3xX18xX1xXdxX1fxX22xX3xX1exXdxX1fxX22xX3xXbxX1xX349xXdxX3xX5xX32xX22xX3xX427xX3xX1exX45xX18xX3xXd5xX34exXfexX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX2bxX131xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX31xXaxX12xXcxX2bxX131xX18xX19xX3xX5xX4abxXdxX3xX21xX10xX93xX3xXexX1xXdxX45xXexX3xXacxX45xX3xX4xX77xX6xX3xX19xX1xX45xX3xX5xX4abxXdxX93xX3xX4xX1xX23xXexX3xX5xXdxX3ebxX22xX3xX4xX23xX22xX3xXexX1xX436xX18xX1xXcdxXcdxXcdxX3xX5xX436xX3xX28xX14xXexX3xXexX2bxX131xX18xX19xX3xX18xX1xXa2cxX18xX19xX3xXfexX45xX22xX3xXexX381xX3xX2bxX23xXexX3xX90xX22xX6xX18xX3xXexX2bxX329xX18xX19xX3xX1exX381xXdxX3xXd5xX33xXdxX3xX28xXda7xXdxX3xX18xX19xX32xX3d4xXdxX3xX5xX4abxXdxX3xX21xX10xXcdxX3xXcxX22xXfexX3xX18xX1xXdxX520xX18xX93xX3xX1xXdxX3ebxX18xX3xX18xX6xXfexX3xXexX1xX37bxX3xX371xXexX3xX18xX19xX32xX3d4xXdxX3xX4xX1xX425xX3xX427xX3xXexX33xXdxX3xX1exXdxX1fxX22xX3xX18xX436xXfexXcdxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX31xXdxXd5xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX22xX5xX12xX0xX31xXdxXd5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2bxXaxX12xX0xX55xX31xXdxXd5xX12xX0xX55xX31xXdxXd5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX718xX131xX22xX2bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX131xX3xX13xX4abxX131xX3xX363xXdxX6xX131xX3xXexX1xX17xX18xX19xX0xX55xXbxX12