Soát xét, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết đảm bảo chất lượng, phù hợp với thực tiễn
(Baohatinh.vn) - Các ban HĐND tỉnh Hà Tĩnh thẩm định, hỗ trợ để các ngành sớm hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, đảm bảo chất lượng, phù hợp thực tiễn trình Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII.
7f80xbcdcxca48x828dxdcc4x1115ax9562x7fadx10749xX7x1114ex9ee3xa6dcxbcd7xdd28xfcbdxX5xa519xXax885bxbd97x1136dx9253xXexX3x8565x90efxXex10c30xX3xX1xX14xec64xcac8xX3xXexX1xXdxd436xX20xX3xX4xX15xX4xX3xd942xc33fxX3xXexX1x106b4xX14xX3xX20xe83cxX1x10a88xX3xd2c2x9d33xd97axd1b4xXexX3x110acxX31x9e53xX3xb408xX31xX14xX3xX4xX1x8572xXexX3xX5x9843x10a9fxX20xX35xX1bxX3xXbxX1xc4eexX3xX1xX4exXbxX3x93f5xa77axXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xXexXdxb412xX20xX0xe6cdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8e9dxX10xX6xX2cxXaxX12x1134cxX15xX4xX3xX43xX6xX20xX3xX78x8985xf67fx10187xX3xXex870cxX20xX1xX3xX78xX1fxX3xXcxd199xX20xX1xX3xXexX1x852bxX41xX3xX3fxX37xX20xX1xX1bxX3xX1x10640xX3xXexba66xX4exX3xX3fxdb7dxX3xX4xX15xX4xX3xX20xX35xX1fxX20xX1xX3xX7xX5cxX41xX3xX1xX14xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX25xX20xX3xX4xX15xX4xX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX14xX3xX20xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX1bxX3xX3fxX31xX41xX3xX43xX31xX14xX3xX4xX1xX49xXexX3xX5xX4dxX4exX20xX35xX1bxX3xXbxX1xX55xX3xX1xX4exXbxX3xXexX1xX2dxX4xX3xXexXdxX66xX20xX3xXexXa7x1004exX20xX1xX3xc13bxcf31xX3xX1xc3a2xXbxX3xXexX1xadc6xX3xX2xbf36xX1bxX3xX78xX87xX88xX89xX3xXexX8cxX20xX1xX3xed75xX1xe387xX6xX3xf5e5x999dx83adxX12ax114eaxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX10xX20xXexX10xXa7xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX18xXexc576xX6xX5xXdxX35xX20x11184xX3xX4xX10xX20xXexX10xXa7xacacxXaxX12xX0xXdxX41xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7exX10xX20xXexX10xXa7xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxf29exXdxX2cxXexX1xX155xX3xc6e6xX2xX116xXbxX18xX15dxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX155xX3x88ddxX2xbdf0xXbxX18xX15dxXaxX3xX7xXa7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX69xX69xXdxX12cxX43xX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX12cxX5bxX20xX69xX20xX10xX17cxX7xX69x8c44xX194xX1baxX116xX69xX2xX194x9322xX2cxX1baxX2xX1baxX116xX192xX194x91d6xXexX2xba1cxX1baxX1baxX1ccxX5xX194xX12cxed2dxXbxX35x109c4xXa7xX9xX1baxX1c9xX194xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xX19xXexX1bxX3xX1xX14xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX25xX20xX3xX4xX15xX4xX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX14xX3xX20xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX3xX3fxX31xX41xX3xX43xX31xX14xX3xX4xX1xX49xXexX3xX5xX4dxX4exX20xX35xX1bxX3xXbxX1xX55xX3xX1xX4exXbxX3xX5bxX5cxXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xXexXdxX66xX20xXaxX3xX17cxXdxX2cxXexX1xX9xXaxX183xX2xX116xXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX192xX2xX194xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX6xXbxXexXdxX14xX20xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX18xXexX14fxX6xX5xXdxX35xX20xX155xX3xX4xX10xX20xXexX10xXa7xX15dxXaxX12xX13xX15xX20xX35xX3xX1baxX1c9xX69xX183xX1bxX3xb078xX1xX125xX3xX7exX1xe9b1xX3xXexX37xX4xX1xX3xXcxX1xX4dxb675xX20xX35xX3xXexXa7xX2dxX4xX3xed85xe5bdxX88xX89xX3xXexX8cxX20xX1xX3xX78xX1fxX3xXcxX94xX20xX1xX3xX87xf06axX20xX35xX3xf48dxX3axc58dxX4xX3xX129xXdxX20xX1xX3xX4xX1xX29axX3xXexXa7xX106xX3xX4xX3axb86exX4xX3xX1xX10exXbxX3xX20xX35xX1xX10xX3xX5bxX1fxX3xX4xX1xX14xX3xf35fxX3xX123xXdxX3cxX20xX3xX5bxa373xX3xX20xX2d8xXdxX3xX2cxX3axX20xX35xX3xX4xX15xX4xX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX14xX3xXexX2a4xX3xXexXa7xX106xX20xX1xX1bxX3xX20xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX3xXexXa7xX106xX20xX1xX3xX10axX10bxX3xX1xX10exXbxX3xXexX1xX113xX3xX2xX116xX1bxX3xX78xX87xX88xX89xX3xXexX8cxX20xX1xX3xX123xX1xX14xX15xX3xX128xX129xX12axX12axX12cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aexX14xX2cxX3bxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX18xXexX14fxX6xX5xXdxX35xX20xX155xX3xX4xX10xX20xXexX10xXa7xX15dxXaxX12xX0xX7xXexXa7xX14xX20xX35xX12xX88xX1xXdxX2f3xX3axX3xX20xX2d8xXdxX3xX2cxX3axX20xX35xX3xX39xX3axX6xX20xX3xXexXa7xX10exX20xX35xX3xX7x815fxX3xX3fxX4dxX4exX4xX3xXexXa7xX106xX20xX1xX3xXexd609xXdxX3xX10axX10bxX3xX1xX10exXbxX3xXexX1xX113xX3xX2xX116xX0xX69xX7xXexXa7xX14xX20xX35xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aexX14xX2cxX3bxXaxX12xXcxX3aaxXdxX3xX4xX3axX2d8xX4xX3xX1xX10exXbxX1bxX3xX4xX15xX4xX3xX3fxX3aaxXdxX3xX43xXdxXabxX3axX3xX3fxf42dxX3xX3fxX4dxX4exX4xX3xX20xX35xX1xX10xX3x9889xXdxX15xX41xX3xX3fxX2c6xX4xX3xX13xd0c7xX3xX10axX78x8786xX7exX88xX3xX87xXa4xX3xX10axX1xX14xX6xX3xX129x8f7axX20xX3xXexXa7xX106xX20xX1xX3xX43xX1fxX3bxX3xXexX2a4xX3xXexXa7xX106xX20xX1xX1bxX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX14xX3xX20xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX3xX5bxX2f3xX3xX41xX2d8xXexX3xX7xX2c6xX3xX4xX1x9409xX20xX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xX1xXa4xX3xXexXa7xX4exX3xX18xc6a5xX3bxX3xX2cxX2dxX20xX35xX3xXexXdxa688xX3axX3xX4xX1xX3axX9axX20xX1bxX3xX39xX3axX3bxX3xX4xX1xX3axX9axX20xX3xX4xX1xX14xX3xX7xX31xX20xX3xXbxX1xX9axX41xX1bxX3xX1xX1fxX20xX35xX3xX1xX125xX6xX1bxX3xX2cxX37xX4xX1xX3xX5bxe7e6xX3xXexX8cxX20xX1xX3xX78xX1fxX3xXcxX94xX20xX1xX3xX3fxX15xXbxX3xX113xX20xX35xX3xX3bxX46cxX3axX3xX4x11030xX3axX3xX1xX2d8xXdxX3xX20xX1x9cd6xXbxX3xX39xX3axX2c6xX4xX3xXexX3cxX12cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX10xX20xXexX10xXa7xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX18xXexX14fxX6xX5xXdxX35xX20xX155xX3xX4xX10xX20xXexX10xXa7xX15dxXaxX12xX0xXdxX41xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7exX10xX20xXexX10xXa7xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX17cxXdxX2cxXexX1xX155xX3xX183xX2xX116xXbxX18xX15dxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX155xX3xX192xX2xX194xXbxX18xX15dxXaxX3xX7xXa7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX69xX69xXdxX12cxX43xX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX12cxX5bxX20xX69xX20xX10xX17cxX7xX69xX1baxX194xX1baxX116xX69xX2xX192xX1baxX2cxX1baxX2xX2xX116xX1c9xX192xX1c1xXexX192xX116xX116xcc52xX1baxX5xX194xX12cxX1d3xXbxX35xX1d6xXa7xX9xX183xX1c1xX1c1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xX19xXexX1bxX3xX1xX14xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX25xX20xX3xX4xX15xX4xX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX14xX3xX20xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX3xX3fxX31xX41xX3xX43xX31xX14xX3xX4xX1xX49xXexX3xX5xX4dxX4exX20xX35xX1bxX3xXbxX1xX55xX3xX1xX4exXbxX3xX5bxX5cxXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xXexXdxX66xX20xXaxX3xX17cxXdxX2cxXexX1xX9xXaxX183xX2xX116xXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX192xX2xX194xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX6xXbxXexXdxX14xX20xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX18xXexX14fxX6xX5xXdxX35xX20xX155xX3xX4xX10xX20xXexX10xXa7xX15dxXaxX12xX400xXdxX15xX41xX3xX3fxX2c6xX4xX3xX13xX40axX3xX10axX78xX40exX7exX88xX3xX87xXa4xX3xX10axX1xX14xX6xX3xX129xX41bxX20xX3xXexXa7xX106xX20xX1xX3xX43xX1fxX3bxX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX14xX3xX3fxX2f3xX3xX15xX20xX1bxX3xXexX2a4xX3xXexXa7xX106xX20xX1xX3xX5bxX1fxX3xX20xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX12cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aexX14xX2cxX3bxXaxX12xXcxXdxX3cxXbxX3xX3fxX125xX1bxX3xX400xXdxX15xX41xX3xX3fxX2c6xX4xX3xX13xX40axX3xX400xX89xX40exX87xXcxX3xXcxXa7xX4baxX20xX3xXcxXa7xX3axX20xX35xX3xX89xc6abxX20xX35xX3xXexXa7xX106xX20xX1xX3xX43xX1fxX3bxX3xXexX2a4xX3xXexXa7xX106xX20xX1xX1bxX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX14xX3xX88xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX3xX5bxX2f3xX3xX7x8404xX6xX3xX3fx8ffaxXdxX1bxX3xX43xX6e7xX3xX7xX3axX20xX35xX3xX41xX2d8xXexX3xX7xX2c6xX3xX20xX2d8xXdxX3xX2cxX3axX20xX35xX3xX4xX29axX6xX3xX88xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX3xX7xX2c6xX3xX2xX192xX1c9xX69xX1baxX194xX2xX116xX69xX88xX2c4xX14fxX78xX87xX88xX89xX3xX20xX35xX1fxX3bxX3xX2xX1ccxX69xX1ccxX69xX1baxX194xX2xX116xX3xX4xX29axX6xX3xX78xX87xX88xX89xX3xXexX8cxX20xX1xX3xX39xX3axX3bxX3xX3fxX37xX20xX1xX3xX41xX2d8xXexX3xX7xX2c6xX3xX4xX1xX451xX20xX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xX3fxX2c6xXdxX3xX5bxX5cxXdxX3xXcxXa7xX4dxX2a4xX20xX35xX3xXcxX78xX294xXcxX3xX7exX1xX3axX3bxX46cxX20xX3xX78xX1fxX3xXcxX94xX20xX1xX3xX5bxX1fxX3xX35xXdxX15xX14xX3xX5bxXdxX46cxX20xX1bxX3xX1xX10exX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX4xX15xX4xX3xXexXa7xX4dxX2a4xX20xX35xX3xXexXa7xX3axX20xX35xX3xX1xX10exX4xX3xXbxX1xX6e7xX3xXexX1xc7d7xX20xX35xX3xX123xX1xX15xX4xX3xXexX1xX6xX41xX3xX35xXdxX6xX3xX43xd4d9xXdxX3xX2cxX4dx99abxX20xX35xX3xX3fxX2d8xXdxX3xXexX3axX3bxXabxX20xX3xX2cxX2dxX3xXexX1xXdxX3xX1xX10exX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX35xXdxe630xXdxX3xX4xX15xX4xX3xX41xX7b3xX20xX3xX5bxX41bxX20xX3xX1xX125xX6xX3xX5bxX1fxX3xX4xX3axX2d8xX4xX3xXexX1xXdxX3xX123xX1xX14xX6xX3xX1xX10exX4xX3xX123xe965xX3xXexX1xX3axX4c3xXexX15dxX3xX39xX3axX3bxX3xX3fxX37xX20xX1xX3xX4xb18axX3xX4xX1xX3cxX3xXexX1xX3axX3xX5bxX1fxX3xX7xX6e3xX3xX2cxX49exX20xX35xX3xXexXdxX2f3xX20xX3xXexX1xX3axX3xX2cxX37xX4xX1xX3xX5bxX49exX3xXexX3axX3bxXabxX20xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX49xXbxX3xX1xX10exX4xX3xXexXa7xX46cxX20xX3xX3fxX37xX6xX3xX43xX1fxX20xX3xXexX8cxX20xX1xX3xX78xX1fxX3xXcxX94xX20xX1xX12cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX10xX20xXexX10xXa7xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX18xXexX14fxX6xX5xXdxX35xX20xX155xX3xX4xX10xX20xXexX10xXa7xX15dxXaxX12xX0xXdxX41xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7exX10xX20xXexX10xXa7xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX17cxXdxX2cxXexX1xX155xX3xX183xX2xX116xXbxX18xX15dxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX155xX3xX192xX2xX194xXbxX18xX15dxXaxX3xX7xXa7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX69xX69xXdxX12cxX43xX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX12cxX5bxX20xX69xX20xX10xX17cxX7xX69xX1baxX194xX1baxX116xX69xX2xX192xX1baxX2cxX1baxX2xX2xX116xX192xX2xX1ccxXexX1baxX1baxX56fxX1c9xX1ccxX5xX194xX12cxX1d3xXbxX35xX1d6xXa7xX9xX56fxX183xX56fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xX19xXexX1bxX3xX1xX14xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX25xX20xX3xX4xX15xX4xX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX14xX3xX20xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX3xX3fxX31xX41xX3xX43xX31xX14xX3xX4xX1xX49xXexX3xX5xX4dxX4exX20xX35xX1bxX3xXbxX1xX55xX3xX1xX4exXbxX3xX5bxX5cxXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xXexXdxX66xX20xXaxX3xX17cxXdxX2cxXexX1xX9xXaxX183xX2xX116xXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX192xX2xX194xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX6xXbxXexXdxX14xX20xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX18xXexX14fxX6xX5xXdxX35xX20xX155xX3xX4xX10xX20xXexX10xXa7xX15dxXaxX12xX400xXdxX15xX41xX3xX3fxX2c6xX4xX3xX13xX40axX3xX400xX89xX40exX87xXcxX3xXcxXa7xX4baxX20xX3xXcxXa7xX3axX20xX35xX3xX89xX6b4xX20xX35xX3xXexXa7xX106xX20xX1xX3xX43xX1fxX3bxX3xX4xX15xX4xX3xXexX2a4xX3xXexXa7xX106xX20xX1xX1bxX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX14xX3xX20xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX12cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aexX14xX2cxX3bxXaxX12xX294xX1xX125xX3xX400xXdxX15xX41xX3xX3fxX2c6xX4xX3xX13xX40axX3xX129xX78xX14fxXcxXcxX40exX89xf84axX3xX88xX35xX3axX3bxX66xX20xX3xX7exX31xX20xX1xX3xXcxX1xX49exX3bxX3xXexXa7xX106xX20xX1xX3xX43xX1fxX3bxX3xXexX2a4xX3xXexXa7xX106xX20xX1xX1bxX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX14xX3xX88xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX3xX5bxX2f3xX3xX5bxXdxX25xX4xX3xX3fxX2c0xXexX3xXexX46cxX20xX3xX41xX2d8xXexX3xX7xX2c6xX3xXexX3axX3bxX3cxX20xX3xX3fxX4dxX2a4xX20xX35xX3xXexXa7xX46cxX20xX3xX3fxX37xX6xX3xX43xX1fxX20xX3xX4xX15xX4xX3xX1xX3axX3bxX25xX20xX3xX129xX6b4xX3xX2c4xX3axX6xX20xX35xX1bxX3xX7exX9axX41xX3xX128xX3axX3bxX46cxX20xX3xX5bxX1fxX3xX78xX4dxX827xX20xX35xX3xX13xX827xX20xX12cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aexX14xX2cxX3bxXaxX12xXcxX3aaxXdxX3xX1xX2d8xXdxX3xX20xX35xX1xX37xX1bxX3xX3fxX6xX3xX7xX2c6xX3xX4xX15xX4xX3xX3fxX3aaxXdxX3xX43xXdxXabxX3axX3xX3fxX7c6xX20xX35xX3xXexX106xX20xX1xX1bxX3xXexX1xX2c6xX20xX35xX3xX20xX1xX49xXexX3xX4xX6xX14xX3xX5bxX2f3xX3xXexX451xX20xX1xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX2ebxX1bxX3xX7xX2dxX3xX4xX4baxX20xX3xXexX1xXdxX3cxXexX1bxX3xX43xX2c6xX3xX4xX49exX4xX3xX5bxX1fxX3xX20xX2d8xXdxX3xX2cxX3axX20xX35xX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX14xX3xX4xX29axX6xX3xX4xX15xX4xX3xX20xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX12cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX10xX20xXexX10xXa7xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX18xXexX14fxX6xX5xXdxX35xX20xX155xX3xX4xX10xX20xXexX10xXa7xX15dxXaxX12xX0xXdxX41xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7exX10xX20xXexX10xXa7xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX17cxXdxX2cxXexX1xX155xX3xX183xX2xX116xXbxX18xX15dxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX155xX3xX192xX2xX194xXbxX18xX15dxXaxX3xX7xXa7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX69xX69xXdxX12cxX43xX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX12cxX5bxX20xX69xX20xX10xX17cxX7xX69xX1baxX194xX1baxX116xX69xX2xX192xX1baxX2cxX1baxX2xX2xX116xX192xX116xX1ccxXexX192xX1c1xX116xX2xX1baxX5xX194xX12cxX1d3xXbxX35xX1d6xXa7xX9xX192xX192xX1baxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xX19xXexX1bxX3xX1xX14xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX25xX20xX3xX4xX15xX4xX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX14xX3xX20xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX3xX3fxX31xX41xX3xX43xX31xX14xX3xX4xX1xX49xXexX3xX5xX4dxX4exX20xX35xX1bxX3xXbxX1xX55xX3xX1xX4exXbxX3xX5bxX5cxXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xXexXdxX66xX20xXaxX3xX17cxXdxX2cxXexX1xX9xXaxX183xX2xX116xXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX192xX2xX194xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX6xXbxXexXdxX14xX20xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX18xXexX14fxX6xX5xXdxX35xX20xX155xX3xX4xX10xX20xXexX10xXa7xX15dxXaxX12xX294xX1xX125xX3xXcxXa7xX4dxX40axX20xX35xX3xX43xX6xX20xX3xX294xX1xX15xXbxX3xX4xX1xX3cxX3xX78xX87xX88xX89xX3xXexX8cxX20xX1xX3xX88xX35xX3axX3bxX66xX20xX3xXcxX1xX37xX3xX88xX1xX3axX4baxX20xX3xX4xX1xX14xX3xXa7x10f03xX20xX35xX1bxX3xX5bxX2f3xX3xX41xX2d8xXexX3xX7xX2c6xX3xX4xX1xX451xX20xX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xX1xXa4xX3xXexXa7xX4exX3xX18xX462xX3bxX3xX2cxX2dxX20xX35xX3xXexXdxX46cxX3axX3xX4xX1xX3axX9axX20xX1bxX3xX39xX3axX3bxX3xX4xX1xX3axX9axX20xX3xX7xX39cxX3xX123xX1xX7b3xX20xX35xX3xXexXdxX3cxX20xX3xX1xX1fxX20xX1xX3xX1xXa4xX3xXexXa7xX4exX3xX4xX1xX14xX3xX5bxXdxX25xX4xX3xX4xX1xX113xX20xX35xX3xX20xX1xX4c3xX20xX3xX5xX3aaxXdxX3xX1xX25xX3xXexX1xX2c6xX20xX35xX3xX39xX3axX31xX20xX3xX5xX2ebxX3xX4xX1xX49xXexX3xX5xX4dxX4exX20xX35xX12cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aexX14xX2cxX3bxXaxX12xX87xX2c6xXdxX3xX5bxX5cxXdxX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX14xX3xX88xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX3xX5bxX2f3xX3xX41xX2d8xXexX3xX7xX2c6xX3xX4xX1xX451xX20xX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xX1xXa4xX3xXexXa7xX4exX3xX18xX462xX3bxX3xX2cxX2dxX20xX35xX3xXexXdxX46cxX3axX3xX4xX1xX3axX9axX20xX1bxX3xX39xX3axX3bxX3xX4xX1xX3axX9axX20xX3xX4xX1xX14xX3xX7xX31xX20xX3xXbxX1xX9axX41xX1bxX3xX1xX1fxX20xX35xX3xX1xX125xX6xX1bxX3xX2cxX37xX4xX1xX3xX5bxX49exX3xXexX8cxX20xX1xX3xX78xX1fxX3xXcxX94xX20xX1xX3xX3fxX15xXbxX3xX113xX20xX35xX3xX3bxX46cxX3axX3xX4xX4baxX3axX3xX1xX2d8xXdxX3xX20xX1xX4c3xXbxX3xX39xX3axX2c6xX4xX3xXexX3cxX1bxX3xX4xX15xX4xX3xX3fxX3aaxXdxX3xX43xXdxXabxX3axX3xX4xX1xX14xX3xXa7xXd19xX20xX35xX1bxX3xX4xX4baxX20xX3xX3fxXdxX2f3xX3axX3xX4xX1xX8cxX20xX1xX3xX41xX113xX4xX3xX1xXa4xX3xXexXa7xX4exX15dxX3xX4xX49exX3xXexX1xXabxX3xXexX1xX46cxX41xX3xX41xX2d8xXexX3xX7xX2c6xX3xX3fxX2c6xXdxX3xXexX4dxX4exX20xX35xX3xX3fxX4dxX4exX4xX3xX1xX4dxX40axX20xX35xX3xX5xX4exXdxX15dxX3xX3fxX7c6xX20xX35xX3xXexX1xX2a4xXdxX1bxX3xX123xX1xX7b3xX20xX35xX3xXexXdxX3cxX20xX3xX1xX1fxX20xX1xX3xX1xXa4xX3xXexXa7xX4exX3xX4xX1xX14xX3xX5bxXdxX25xX4xX3xX4xX1xX113xX20xX35xX3xX20xX1xX4c3xX20xX3xX5xX3aaxXdxX3xX1xX25xX3xXexX1xX2c6xX20xX35xX3xX39xX3axX31xX20xX3xX5xX2ebxX3xX4xX1xX49xXexX3xX5xX4dxX4exX20xX35xf7acxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX10xX20xXexX10xXa7xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX18xXexX14fxX6xX5xXdxX35xX20xX155xX3xX4xX10xX20xXexX10xXa7xX15dxXaxX12xX0xXdxX41xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7exX10xX20xXexX10xXa7xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX17cxXdxX2cxXexX1xX155xX3xX183xX2xX116xXbxX18xX15dxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX155xX3xX192xX2xX194xXbxX18xX15dxXaxX3xX7xXa7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX69xX69xXdxX12cxX43xX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX12cxX5bxX20xX69xX20xX10xX17cxX7xX69xX1baxX194xX1baxX116xX69xX2xX192xX1baxX2cxX1baxX2xX2xX116xX183xX1baxX192xXexX192xX1c9xX194xX56fxX1c9xX5xX194xX12cxX1d3xXbxX35xX1d6xXa7xX9xX1baxX1c9xX56fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xX19xXexX1bxX3xX1xX14xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX25xX20xX3xX4xX15xX4xX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX14xX3xX20xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX3xX3fxX31xX41xX3xX43xX31xX14xX3xX4xX1xX49xXexX3xX5xX4dxX4exX20xX35xX1bxX3xXbxX1xX55xX3xX1xX4exXbxX3xX5bxX5cxXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xXexXdxX66xX20xXaxX3xX17cxXdxX2cxXexX1xX9xXaxX183xX2xX116xXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX192xX2xX194xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX6xXbxXexXdxX14xX20xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX18xXexX14fxX6xX5xXdxX35xX20xX155xX3xX4xX10xX20xXexX10xXa7xX15dxXaxX12xXcxXa7xX4dxX40axX20xX35xX3xX43xX6xX20xX3xX129xX41bxX20xX3xX1xX125xX6xX3xX14fxX3xX18xX3f4xX3xX1xX2d8xXdxX3xX78xX87xX88xX89xX3xXexX8cxX20xX1xX3xX88xX35xX3axX3bxX66xX20xX3xXcxX1xX37xX3xX88xX35xX3axX3bxX25xXexX3xX155xX3xX87xX2f3xX3xX20xX35xX1xX37xX3xX18xX10xX41xX3xX18xX19xXexX1bxX3xXexX1xX6xX3bxX3xX3fxX6e7xXdxX3xXexX46cxX20xX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX14xX3xX88xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX3xX2c4xX3axX3bxX3xX3fxX37xX20xX1xX3xX4xX827xX3xX4xX1xX3cxX3xXexX1xX3axX3xX5bxX1fxX3xX7xX6e3xX3xX2cxX49exX20xX35xX3xXexXdxX2f3xX20xX3xXexX1xX3axX3xX2cxX37xX4xX1xX3xX5bxX49exX3xXexX3axX3bxXabxX20xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX49xXbxX3xX1xX10exX4xX3xXexXa7xX46cxX20xX3xX3fxX37xX6xX3xX43xX1fxX20xX3xXexX8cxX20xX1xX3xX78xX1fxX3xXcxX94xX20xX1xX3xX3fxXabxX3xX3fxf2f2xX20xX35xX3xX5bxX5cxXdxX3xX43xX31xX20xX3xX4xX1xX49xXexX12cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aexX14xX2cxX3bxXaxX12xX129xX2f3xX3xX1baxX3xXexX2a4xX3xXexXa7xX106xX20xX1xX3xXexX1xX3axX2d8xX4xX3xX5xX94xX20xX1xX3xX5bxX2dxX4xX3xX35xXdxX15xX14xX3xX2cxX49exX4xX1bxX3xX4xX15xX4xX3xX3fxX3aaxXdxX3xX43xXdxXabxX3axX3xX4xX1xX14xX3xXa7xXd19xX20xX35xX3xX4xX4baxX20xX3xX18xX10xX41xX3xX18xX19xXexX3xX4xX15xX4xX3xX5bxX41bxX20xX3xX43xX31xX20xX3xX5xXdxX46cxX20xX3xX39xX3axX6xX20xX3xX3fxXabxX3xXexX1xX2c6xX20xX35xX3xX20xX1xX49xXexX3xX41xX113xX4xX3xX1xXa4xX3xXexXa7xX4exX3xX1xX4exXbxX3xX5xX2ebxX3xX3fxX2c6xXdxX3xX5bxX5cxXdxX3xX35xXdxX15xX14xX3xX5bxXdxX46cxX20xX1bxX3xX1xX10exX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX4xX15xX4xX3xXexXa7xX4dxX2a4xX20xX35xX3xXexXa7xX3axX20xX35xX3xX1xX10exX4xX3xXbxX1xX6e7xX3xXexX1xX7b3xX20xX35xX3xXexX1xX6xX41xX3xX35xXdxX6xX3xX43xX7c6xXdxX3xX2cxX4dxX7cbxX20xX35xX3xX3fxX2d8xXdxX3xXexX3axX3bxXabxX20xX3xX2cxX2dxX3xXexX1xXdxX3xX1xX10exX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX35xXdxX7ebxXdxX1bxX3xX4xX462xX20xX3xX20xX1xf927xX4xX3xXexX46cxX20xX3xX4xX29axX6xX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX14xX3xX88xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX3xX2c4xX3axX3bxX3xX3fxX37xX20xX1xX3xX4xX827xX3xX4xX1xX3cxX3xXexX1xX3axX3xX5bxX1fxX3xX7xX6e3xX3xX2cxX49exX20xX35xX3xXexXdxX2f3xX20xX3xXexX1xX3axX3xX2cxX37xX4xX1xX3xX5bxX49exX3xXexX3axX3bxXabxX20xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX49xXbxX3xX1xX10exX4xX3xXexXa7xX46cxX20xX3xX3fxX37xX6xX3xX43xX1fxX20xX3xXexX8cxX20xX1xX3xX78xX1fxX3xXcxX94xX20xX1xX12cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aexX14xX2cxX3bxXaxX12xX87xX2c6xXdxX3xX5bxX5cxXdxX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX14xX3xX88xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX3xX5bxX2f3xX3xX5bxXdxX25xX4xX3xX3fxX2c0xXexX3xXexX46cxX20xX3xX41xX2d8xXexX3xX7xX2c6xX3xXexX3axX3bxX3cxX20xX3xX3fxX4dxX2a4xX20xX35xX3xXexXa7xX46cxX20xX3xX3fxX37xX6xX3xX43xX1fxX20xX3xX4xX15xX4xX3xX1xX3axX3bxX25xX20xX3xX129xX6b4xX3xX2c4xX3axX6xX20xX35xX1bxX3xX7exX9axX41xX3xX128xX3axX3bxX46cxX20xX3xX5bxX1fxX3xX78xX4dxX827xX20xX35xX3xX13xX827xX20xX1bxX3xX4xX15xX4xX3xX3fxX3aaxXdxX3xX43xXdxXabxX3axX3xX3fxX2f3xX3xX18xX3axX49xXexX3xX4xX4baxX20xX3xXexX1xX2c6xX20xX35xX3xX20xX1xX49xXexX3xX5xX3aaxXdxX3xX3fxX2c6xXdxX3xX5bxX5cxXdxX3xX5bxXdxX25xX4xX3xX3fxX2c0xXexX3xXexX46cxX20xX3xX3fxX4dxX2a4xX20xX35xX3xX40axX3xX1xX3axX3bxX25xX20xX3xX7exX9axX41xX3xX128xX3axX3bxX46cxX20xX12cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aexX14xX2cxX3bxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX18xXexX14fxX6xX5xXdxX35xX20xX155xX3xX4xX10xX20xXexX10xXa7xX15dxXaxX12xX0xX7xXexXa7xX14xX20xX35xX12xX78xX14xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX25xX20xX3xX4xX15xX4xX3xX20xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX3xX3fxX31xX41xX3xX43xX31xX14xX3xX4xX1xX49xXexX3xX5xX4dxX4exX20xX35xX1bxX3xXbxX1xX55xX3xX1xX4exXbxX3xXexX1xX2dxX4xX3xXexXdxX66xX20xX0xX69xX7xXexXa7xX14xX20xX35xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aexX14xX2cxX3bxXaxX12xX10axX3cxXexX3xX5xX3axX4c3xX20xX3xX4xX3axX2d8xX4xX3xX1xX10exXbxX1bxX3xX294xX1xX125xX3xX7exX1xX29axX3xXexX37xX4xX1xX3xXcxX1xX4dxX2a4xX20xX35xX3xXexXa7xX2dxX4xX3xX2adxX2aexX88xX89xX3xXexX8cxX20xX1xX3xX87xX2c0xX20xX35xX3xX2c4xX3axX2c6xX4xX3xX129xXdxX20xX1xX3xX3fxX15xX20xX1xX3xX35xXdxX15xX3xX4xX6xX14xX3xX4xX7b3xX20xX35xX3xXexX15xX4xX3xX4xX1xX3axX9axX20xX3xX43xX37xX3xX4xX29axX6xX3xX4xX15xX4xX3xX7xX40axX1bxX3xX20xX35xX1fxX20xX1xX3xXexXa7xX14xX20xX35xX3xX18xX462xX3bxX3xX2cxX2dxX20xX35xX3xX4xX15xX4xX3xX20xX2d8xXdxX3xX2cxX3axX20xX35xX3xXexX2a4xX3xXexXa7xX106xX20xX1xX1bxX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX14xX3xX20xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX12cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX10xX20xXexX10xXa7xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX18xXexX14fxX6xX5xXdxX35xX20xX155xX3xX4xX10xX20xXexX10xXa7xX15dxXaxX12xX0xXdxX41xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7exX10xX20xXexX10xXa7xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX17cxXdxX2cxXexX1xX155xX3xX183xX2xX116xXbxX18xX15dxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX155xX3xX192xX2xX194xXbxX18xX15dxXaxX3xX7xXa7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX69xX69xXdxX12cxX43xX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX12cxX5bxX20xX69xX20xX10xX17cxX7xX69xX1baxX194xX1baxX116xX69xX2xX1c9xX116xX2cxX1baxX2xX1baxX1c9xX1c1xX2xX2xXexX183xX1c9xX1ccxX1c9xX192xX5xX194xX12cxX1d3xXbxX35xX1d6xXa7xX9xX2xX1ccxX194xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xX19xXexX1bxX3xX1xX14xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX25xX20xX3xX4xX15xX4xX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX14xX3xX20xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX3xX3fxX31xX41xX3xX43xX31xX14xX3xX4xX1xX49xXexX3xX5xX4dxX4exX20xX35xX1bxX3xXbxX1xX55xX3xX1xX4exXbxX3xX5bxX5cxXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xXexXdxX66xX20xXaxX3xX17cxXdxX2cxXexX1xX9xXaxX183xX2xX116xXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX192xX2xX194xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX6xXbxXexXdxX14xX20xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX18xXexX14fxX6xX5xXdxX35xX20xX155xX3xX4xX10xX20xXexX10xXa7xX15dxXaxX12xX294xX1xX125xX3xX7exX1xX29axX3xXexX37xX4xX1xX3xXcxX1xX4dxX2a4xX20xX35xX3xXexXa7xX2dxX4xX3xX2adxX2aexX88xX89xX3xXexX8cxX20xX1xX3xX78xX1fxX3xXcxX94xX20xX1xX3xX87xX2c0xX20xX35xX3xX2c4xX3axX2c6xX4xX3xX129xXdxX20xX1xX3xX3fxX2f3xX3xX20xX35xX1xX37xX3xX4xX15xX4xX3xX7xX40axX1bxX3xX20xX35xX1fxX20xX1xX3xXexXdxX3cxXbxX3xXexX49exX4xX3xX20xX35xX1xXdxX46cxX20xX3xX4xX113xX3axX1bxX3xX35xX125xXbxX3xX2ebxX3xX4xX15xX4xX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX14xX3xXexX2a4xX3xXexXa7xX106xX20xX1xX1bxX3xX20xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX12cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aexX14xX2cxX3bxXaxX12xX87xX2c6xXdxX3xX5bxX5cxXdxX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX14xX3xX5bxX2f3xX3xX41xX2d8xXexX3xX7xX2c6xX3xX4xX1xX451xX20xX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xX1xXa4xX3xXexXa7xX4exX3xX18xX462xX3bxX3xX2cxX2dxX20xX35xX3xXexXdxX46cxX3axX3xX4xX1xX3axX9axX20xX1bxX3xX39xX3axX3bxX3xX4xX1xX3axX9axX20xX3xX4xX1xX14xX3xX7xX31xX20xX3xXbxX1xX9axX41xX1bxX3xX1xX1fxX20xX35xX3xX1xX125xX6xX1bxX3xX2cxX37xX4xX1xX3xX5bxX49exX3xXexX8cxX20xX1xX3xX78xX1fxX3xXcxX94xX20xX1xX1bxX3xX294xX1xX125xX3xX7exX1xX29axX3xXexX37xX4xX1xX3xXcxX1xX4dxX2a4xX20xX35xX3xXexXa7xX2dxX4xX3xX2adxX2aexX88xX89xX3xXexX8cxX20xX1xX3xX3fxX2f3xX3xX20xX35xX1xX37xX3xXexXa7xX14xX20xX35xX3xX39xX3axX15xX3xXexXa7xX106xX20xX1xX3xX1xX14xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX25xX20xX1bxX3xX4xX4baxX20xX3xX18xX10xX41xX3xX18xX19xXexX3xX3fxXdxX2f3xX3axX3xX4xX1xX8cxX20xX1xX3xX3fxX37xX20xX1xX3xX41xX113xX4xX3xX1xXa4xX3xXexXa7xX4exX1bxX3xX5xX49xX3bxX3xXexX1xX46cxX41xX3xX2ebxX3xX123xXdxX3cxX20xX3xX2cxX14xX6xX20xX1xX3xX20xX35xX1xXdxX25xXbxX3xX3fxXabxX3xX1xX14xX1fxX20xX3xX4xX1xX8cxX20xX1xX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX14xX15dxX3xX18xX10xX41xX3xX18xX19xXexX3xX5xX3aaxXdxX3xXexX46cxX20xX3xX20xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX3xX20xX35xX125bxX20xX3xX35xX10exX20xX3xX1xX827xX20xX1bxX3xX43xX6e7xX3xX7xX3axX20xX35xX3xXexX1xX2a4xXdxX3xX35xXdxX6xX20xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xXdxX25xX20xX12cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aexX14xX2cxX3bxXaxX12xX294xX1xX125xX3xX7exX1xX29axX3xXexX37xX4xX1xX3xXcxX1xX4dxX2a4xX20xX35xX3xXexXa7xX2dxX4xX3xX2adxX2aexX88xX89xX3xXexX8cxX20xX1xX3xX87xX2c0xX20xX35xX3xX2c4xX3axX2c6xX4xX3xX129xXdxX20xX1xX3xX4xX6b4xX20xX35xX3xX4xX1xX14xX3xXa7xXd19xX20xX35xX1bxX3xX4xX4baxX20xX3xX4xX125xX3xX5xX2d8xX3xXexXa7xX106xX20xX1xX3xX4xX49exX3xXexX1xXabxX3xX123xX1xXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xXdxX25xX20xX15dxX3xXexX1xX2c6xX20xX35xX3xX20xX1xX49xXexX3xX39xX3axX6xX20xX3xX3fxXdxXabxX41xX3xX5bxX2f3xX3xX35xXdxX15xX3xXexX3aaxXdxX3xX88xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX3xX2c4xX3axX3bxX3xX3fxX37xX20xX1xX3xX4xX827xX3xX4xX1xX3cxX3xXexX1xX3axX3xX5bxX1fxX3xX7xX6e3xX3xX2cxX49exX20xX35xX3xXexXdxX2f3xX20xX3xXexX1xX3axX3xX2cxX37xX4xX1xX3xX5bxX49exX3xXexX3axX3bxXabxX20xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX49xXbxX3xX1xX10exX4xX3xXexXa7xX46cxX20xX3xX3fxX37xX6xX3xX43xX1fxX20xX3xXexX8cxX20xX1xX3xX78xX1fxX3xXcxX94xX20xX1xX15dxX3xX5xX4dxX3axX3xX2ebxX3xXexX451xX20xX1xX3xXexX14xX1fxX20xX3xX2cxXdxX25xX20xX3xX3fxXabxX3xX1xXa4xX3xXexXa7xX4exX3xX4xX1xX14xX3xX4xX15xX4xX3xX35xXdxX15xX14xX3xX5bxXdxX46cxX20xX1bxX3xX1xX10exX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX123xX1xXdxX3xXexX1xX6xX41xX3xX35xXdxX6xX3xX43xX7c6xXdxX3xX2cxX4dxX7cbxX20xX35xX3xX3fxX2d8xXdxX3xXexX3axX3bxXabxX20xX3xX2cxX2dxX3xXexX1xXdxX3xX1xX10exX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX35xXdxX7ebxXdxX12cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aexX14xX2cxX3bxXaxX12xX294xX1xX125xX3xX7exX1xX29axX3xXexX37xX4xX1xX3xXcxX1xX4dxX2a4xX20xX35xX3xXexXa7xX2dxX4xX3xX2adxX2aexX88xX89xX3xXexX8cxX20xX1xX3xX3bxX46cxX3axX3xX4xX4baxX3axX3xX20xX35xX1xXdxX46cxX20xX3xX4xX113xX3axX3xX4xX49exX3xXexX1xXabxX3xXexX1xX46cxX41xX3xX5bxX2f3xX3xX5bxXdxX25xX4xX3xX3fxX2c0xXexX3xXexX46cxX20xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX15xX4xX3xXexX3axX3bxX3cxX20xX3xX3fxX4dxX2a4xX20xX35xX3xXbxX1xX55xX3xX1xX4exXbxX1bxX3xXexX1xX2c6xX20xX35xX3xX20xX1xX49xXexX3xX5bxX5cxXdxX3xX4xX15xX4xX3xX3bxX3cxX3axX3xXexX2c6xX3xX5xX37xX4xX1xX3xX7xX6e3xX1bxX3xX5bxX41bxX20xX3xX1xX125xX6xX1bxX3xX39xX3axX3bxX3xX1xX14xX3aaxX4xX1xX1bxX3xXexX1xX7b3xX20xX35xX3xX43xX15xX14xX3xX3fxXabxX3xX20xX35xX4dxX2a4xXdxX3xX2cxX462xX20xX3xX20xX125bxX41xX3xX3fxX4dxX4exX4xX3xXexX1xX7b3xX20xX35xX3xXexXdxX20xX12cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aexX14xX2cxX3bxXaxX12xX87xX2f3xX3xX20xX35xX1xX37xX3xX4xX15xX4xX3xX7xX40axX1bxX3xX20xX35xX1fxX20xX1xX3xXexXdxX3cxXbxX3xXexX49exX4xX3xX20xX35xX1xXdxX46cxX20xX3xX4xX113xX3axX1bxX3xX35xX125xXbxX3xX2ebxX3xX4xX15xX4xX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX14xX3xXexX2a4xX3xXexXa7xX106xX20xX1xX1bxX3xX20xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX15dxX3xX4xX15xX4xX3xX43xX6xX20xX3xX78xX87xX88xX89xX3xXexX8cxX20xX1xX3xXexX1xX9axX41xX3xX3fxX37xX20xX1xX1bxX3xX1xXa4xX3xXexXa7xX4exX3xX3fxXabxX3xX4xX15xX4xX3xX20xX35xX1fxX20xX1xX3xX7xX5cxX41xX3xX1xX14xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX25xX20xX3xX4xX15xX4xX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX14xX3xX20xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX3xX3fxX31xX41xX3xX43xX31xX14xX3xX4xX1xX49xXexX3xX5xX4dxX4exX20xX35xX1bxX3xXbxX1xX55xX3xX1xX4exXbxX3xX5bxX5cxXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xXexXdxX66xX20xX3xX3fxXabxX3xXexXa7xX106xX20xX1xX3xX10axX10bxX3xX1xX10exXbxX3xXexX1xX113xX3xX2xX116xX1bxX3xX78xX87xX88xX89xX3xXexX8cxX20xX1xX3xX123xX1xX125xX6xX3xX128xX129xX12axX12axX12cxX0xX69xXbxX12xX0xX2cxXdxX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2cxXa7xX10xX5xX6xXexX10xX2cxXaxX12xX0xX7xXexXa7xX14xX20xX35xX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxX46cxX20xX3xX39xX3axX6xX20xX155xX0xX69xX7xXexXa7xX14xX20xX35xX12xX0xX3axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX14fxXexX1xX3axX41xX43xX14fxX6xX20xX2cxX14fxX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX87xX113xX4xX3xXcxX1xX10exX3xX4xX4baxX20xX3xX7xX5cxX41xX3xX1xX14xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX25xX20xX3xX5bxXdxX25xX4xX3xX7xX125bxXbxX3xX18xX3cxXbxX1bxX3xX7xX15xXbxX3xX20xX1xX4c3xXbxX3xX4xX15xX4xX3xXexXa7xX3aaxX41xX3xX3bxX3xXexX3cxX1bxX3xXexXa7xX4dxX2a4xX20xX35xX3xX1xX10exX4xXaxX3xX1xXa7xX10xfbd0xX9xXaxX69xX4xX1xXdxX20xX1xX14fxXexXa7xXdxX69xX2cxX3axX4xX14fxXexX1xX14xX14fxX4xX6xX20xX14fxX7xX14xX41xX14fxX1xX14xX6xX20xX14fxXexX1xXdxX10xX20xX14fxX5bxXdxX10xX4xX14fxX7xX6xXbxX14fxX18xX10xXbxX14fxX7xX6xXbxX14fxX20xX1xX6xXbxX14fxX4xX6xX4xX14fxXexXa7xX6xX41xX14fxX3bxX14fxXexX10xX14fxXexXa7xX3axX14xX20xX35xX14fxX1xX14xX4xX69xX2xX56fxX1c9xX56fxX56fxX56fxX12cxX1xXexX41xXaxX12xX0xXdxX41xX35xX3xX7xXa7xX4xX9xXaxX69xX41xX10xX2cxXdxX6xX69xX2xX1baxX194xX69xX20xX10xX17cxX7xX69xX1baxX194xX1baxX192xX69xX56fxX183xX2cxX116xX2xX192xX116xX56fxX1c9xX1baxXexX1ccxX183xX1c1xX2xX194xX5xX194xX12cxX1d3xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xX19xXexX1bxX3xX1xX14xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX25xX20xX3xX4xX15xX4xX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX14xX3xX20xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX3xX3fxX31xX41xX3xX43xX31xX14xX3xX4xX1xX49xXexX3xX5xX4dxX4exX20xX35xX1bxX3xXbxX1xX55xX3xX1xX4exXbxX3xX5bxX5cxXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xXexXdxX66xX20xXaxX3xX69xX12xX0xX69xX6xX12xX0xX2cxXdxX5bxX12xX0xX7xXexXa7xX14xX20xX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX87xX113xX4xX3xXcxX1xX10exX3xX4xX4baxX20xX3xX7xX5cxX41xX3xX1xX14xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX25xX20xX3xX5bxXdxX25xX4xX3xX7xX125bxXbxX3xX18xX3cxXbxX1bxX3xX7xX15xXbxX3xX20xX1xX4c3xXbxX3xX4xX15xX4xX3xXexXa7xX3aaxX41xX3xX3bxX3xXexX3cxX1bxX3xXexXa7xX4dxX2a4xX20xX35xX3xX1xX10exX4xXaxX3xX1xXa7xX10xX1c8axX9xXaxX69xX4xX1xXdxX20xX1xX14fxXexXa7xXdxX69xX2cxX3axX4xX14fxXexX1xX14xX14fxX4xX6xX20xX14fxX7xX14xX41xX14fxX1xX14xX6xX20xX14fxXexX1xXdxX10xX20xX14fxX5bxXdxX10xX4xX14fxX7xX6xXbxX14fxX18xX10xXbxX14fxX7xX6xXbxX14fxX20xX1xX6xXbxX14fxX4xX6xX4xX14fxXexXa7xX6xX41xX14fxX3bxX14fxXexX10xX14fxXexXa7xX3axX14xX20xX35xX14fxX1xX14xX4xX69xX2xX56fxX1c9xX56fxX56fxX56fxX12cxX1xXexX41xXaxX12xX87xX113xX4xX3xXcxX1xX10exX3xX4xX4baxX20xX3xX7xX5cxX41xX3xX1xX14xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX25xX20xX3xX5bxXdxX25xX4xX3xX7xX125bxXbxX3xX18xX3cxXbxX1bxX3xX7xX15xXbxX3xX20xX1xX4c3xXbxX3xX4xX15xX4xX3xXexXa7xX3aaxX41xX3xX3bxX3xXexX3cxX1bxX3xXexXa7xX4dxX2a4xX20xX35xX3xX1xX10exX4xX0xX69xX6xX12xX0xX69xX7xXexXa7xX14xX20xX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2cxXaxX12xX129xXdxX25xX4xX3xX7xX15xXbxX3xX20xX1xX4c3xXbxX3xX18xX3f4xX3xXexXa7xX46cxX20xX3xX3fxX37xX6xX3xX43xX1fxX20xX3xX87xX113xX4xX3xXcxX1xX10exX3xaf42xX78xX1fxX3xXcxX94xX20xX1xd430xX3xX3fxX3f4xX3xX3fxXdxX3xX3fxX1142xX20xX35xX3xX1xX4dxX5cxX20xX35xX1bxX3xXbxX1xX55xX3xX1xX4exXbxX3xX5bxX5cxXdxX3xX3bxX46cxX3axX3xX4xX4baxX3axX3xXexX1xX2dxX4xX3xXexXdxX66xX20xX3xX5bxX1fxX3xX41xX14xX20xX35xX3xX41xX3axX2c6xX20xX3xX4xX29axX6xX3xX88xX1xX462xX20xX3xX2cxX462xX20xX12cxX0xX69xXbxX12xX0xX69xX2cxXdxX5bxX12xX0xX69xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1baxX3xX20xX2d8xXdxX3xX2cxX3axX20xX35xX3xX39xX3axX6xX20xX3xXexXa7xX10exX20xX35xX3xX5bxX2f3xX3xX3bxX3xXexX3cxX3xX7xX39cxX3xX3fxX4dxX4exX4xX3xXexXa7xX106xX20xX1xX3xXexX3aaxXdxX3xX10axX10bxX3xX1xX10exXbxX3xXexX1xX113xX3xX2xX116xX1bxX3xX78xX87xX88xX89xX3xXexX8cxX20xX1xX3xX78xX1fxX3xXcxX94xX20xX1xX3xX123xX1xX125xX6xX3xX128xX129xX12axX12axXaxX3xX1xXa7xX10xX1c8axX9xXaxX69xX4xX1xXdxX20xX1xX14fxX39xX3axX3bxX10xX20xX69xX1baxX14fxX20xX14xXdxX14fxX2cxX3axX20xX35xX14fxX39xX3axX6xX20xX14fxXexXa7xX14xX20xX35xX14fxX5bxX10xX14fxX3bxX14fxXexX10xX14fxX7xX10xX14fxX2cxX3axX14xX4xX14fxXexXa7xXdxX20xX1xX14fxXexX6xXdxX14fxX123xX3bxX14fxX1xX14xXbxX14fxXexX1xX3axX14fxX2xX116xX14fxX1xX2cxX20xX2cxX14fxXexXdxX20xX1xX14fxX1xX6xX14fxXexXdxX20xX1xX14fxX123xX1xX14xX6xX14fxX18xX5bxXdxXdxX69xX2xX56fxX1c9xX116xX1c1xX2xX12cxX1xXexX41xXaxX12xX0xXdxX41xX35xX3xX7xXa7xX4xX9xXaxX69xX41xX10xX2cxXdxX6xX69xX2xX1baxX194xX69xX20xX10xX17cxX7xX69xX1baxX194xX1baxX1c9xX69xX183xX56fxX2cxX192xX2xX1ccxX116xX1ccxX2xX194xXexX1ccxX1baxX5xX192xX14fxX2xX1c9xX1c9xX2cxX192xX2xX183xX2xX194xX194xX1c1xXexX192xX192xX183xX1c9xX183xX5xX194xX12cxX1d3xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xX19xXexX1bxX3xX1xX14xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX25xX20xX3xX4xX15xX4xX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX14xX3xX20xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX3xX3fxX31xX41xX3xX43xX31xX14xX3xX4xX1xX49xXexX3xX5xX4dxX4exX20xX35xX1bxX3xXbxX1xX55xX3xX1xX4exXbxX3xX5bxX5cxXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xXexXdxX66xX20xXaxX3xX69xX12xX0xX69xX6xX12xX0xX2cxXdxX5bxX12xX0xX7xXexXa7xX14xX20xX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1baxX3xX20xX2d8xXdxX3xX2cxX3axX20xX35xX3xX39xX3axX6xX20xX3xXexXa7xX10exX20xX35xX3xX5bxX2f3xX3xX3bxX3xXexX3cxX3xX7xX39cxX3xX3fxX4dxX4exX4xX3xXexXa7xX106xX20xX1xX3xXexX3aaxXdxX3xX10axX10bxX3xX1xX10exXbxX3xXexX1xX113xX3xX2xX116xX1bxX3xX78xX87xX88xX89xX3xXexX8cxX20xX1xX3xX78xX1fxX3xXcxX94xX20xX1xX3xX123xX1xX125xX6xX3xX128xX129xX12axX12axXaxX3xX1xXa7xX10xX1c8axX9xXaxX69xX4xX1xXdxX20xX1xX14fxX39xX3axX3bxX10xX20xX69xX1baxX14fxX20xX14xXdxX14fxX2cxX3axX20xX35xX14fxX39xX3axX6xX20xX14fxXexXa7xX14xX20xX35xX14fxX5bxX10xX14fxX3bxX14fxXexX10xX14fxX7xX10xX14fxX2cxX3axX14xX4xX14fxXexXa7xXdxX20xX1xX14fxXexX6xXdxX14fxX123xX3bxX14fxX1xX14xXbxX14fxXexX1xX3axX14fxX2xX116xX14fxX1xX2cxX20xX2cxX14fxXexXdxX20xX1xX14fxX1xX6xX14fxXexXdxX20xX1xX14fxX123xX1xX14xX6xX14fxX18xX5bxXdxXdxX69xX2xX56fxX1c9xX116xX1c1xX2xX12cxX1xXexX41xXaxX12xX1baxX3xX20xX2d8xXdxX3xX2cxX3axX20xX35xX3xX39xX3axX6xX20xX3xXexXa7xX10exX20xX35xX3xX5bxX2f3xX3xX3bxX3xXexX3cxX3xX7xX39cxX3xX3fxX4dxX4exX4xX3xXexXa7xX106xX20xX1xX3xXexX3aaxXdxX3xX10axX10bxX3xX1xX10exXbxX3xXexX1xX113xX3xX2xX116xX1bxX3xX78xX87xX88xX89xX3xXexX8cxX20xX1xX3xX78xX1fxX3xXcxX94xX20xX1xX3xX123xX1xX125xX6xX3xX128xX129xX12axX12axX0xX69xX6xX12xX0xX69xX7xXexXa7xX14xX20xX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2cxXaxX12xXcxX3aaxXdxX3xX10axX10bxX3xX1xX10exXbxX3xXexX1xX113xX3xX2xX116xX1bxX3xX78xX87xX88xX89xX3xXexX8cxX20xX1xX3xX78xX1fxX3xXcxX94xX20xX1xX3xX2cxXdxX66xX20xX3xXa7xX6xX3xX5bxX1fxX14xX3xXexX1xX15xX20xX35xX3xX1ccxX69xX1baxX194xX1baxX194xX1bxX3xX2adxX2aexX88xX89xX3xXexX8cxX20xX1xX3xX7xX39cxX3xXexXa7xX106xX20xX1xX3xX1baxX3xX20xX2d8xXdxX3xX2cxX3axX20xX35xX3xX39xX3axX6xX20xX3xXexXa7xX10exX20xX35xX3xX5xXdxX46cxX20xX3xX39xX3axX6xX20xX3xX3fxX3cxX20xX3xX4xX7b3xX20xX35xX3xXexX15xX4xX3xX2cxX462xX20xX3xX7xX2c6xX3xX5bxX1fxX3xX1xX14xX3aaxXexX3xX3fxX2d8xX20xX35xX3xXbxX1x96b5xX20xX35xX3xX4xX1xX2c6xX20xX35xX3xX78xX12axX129xX69xd464xX12axX89xX13xX12cxX0xX69xXbxX12xX0xX69xX2cxXdxX5bxX12xX0xX69xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX1fxX20xX1xX3xX29axX3bxX3xX78xX1fxX3xXcxX94xX20xX1xX3xXa7xX1fxX3xX7xX14xX15xXexX1bxX3xX43xX6e7xX3xX7xX3axX20xX35xX3xX39xX3axX3bxX3xX1xX14xX3aaxX4xX1xX3xX4xX15xX20xX3xX43xX2d8xXaxX3xX1xXa7xX10xX1c8axX9xXaxX69xX18xX6xX3bxX14fxX2cxX3axX20xX35xX14fxX2cxX6xX20xX35xX69xXexX1xX6xX20xX1xX14fxX3axX3bxX14fxX1xX6xX14fxXexXdxX20xX1xX14fxXa7xX6xX14fxX7xX14xX6xXexX14fxX43xX14xX14fxX7xX3axX20xX35xX14fxX39xX3axX3bxX14fxX1xX14xX6xX4xX1xX14fxX4xX6xX20xX14fxX43xX14xX69xX2xX56fxX1baxX2xX1c9xX2xX12cxX1xXexX41xXaxX12xX0xXdxX41xX35xX3xX7xXa7xX4xX9xXaxX69xX41xX10xX2cxXdxX6xX69xX2xX1baxX194xX69xX20xX10xX17cxX7xX69xX1baxX194xX2xX56fxX69xX2xX194xX1c1xX2cxX192xX2xX1ccxX1c9xX1ccxX194xX1ccxXexX1baxX1c9xX1ccxX116xX5xX194xX14fxX2xX194xX1c1xX2cxX192xX2xX1ccxX1c9xX194xX2xX1c1xXexX1baxX1c9xX183xX56fxX1c1xX5xX194xX12cxX1d3xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xX19xXexX1bxX3xX1xX14xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX25xX20xX3xX4xX15xX4xX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX14xX3xX20xX35xX1xX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX3xX3fxX31xX41xX3xX43xX31xX14xX3xX4xX1xX49xXexX3xX5xX4dxX4exX20xX35xX1bxX3xXbxX1xX55xX3xX1xX4exXbxX3xX5bxX5cxXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xXexXdxX66xX20xXaxX3xX69xX12xX0xX69xX6xX12xX0xX2cxXdxX5bxX12xX0xX7xXexXa7xX14xX20xX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX1fxX20xX1xX3xX29axX3bxX3xX78xX1fxX3xXcxX94xX20xX1xX3xXa7xX1fxX3xX7xX14xX15xXexX1bxX3xX43xX6e7xX3xX7xX3axX20xX35xX3xX39xX3axX3bxX3xX1xX14xX3aaxX4xX1xX3xX4xX15xX20xX3xX43xX2d8xXaxX3xX1xXa7xX10xX1c8axX9xXaxX69xX18xX6xX3bxX14fxX2cxX3axX20xX35xX14fxX2cxX6xX20xX35xX69xXexX1xX6xX20xX1xX14fxX3axX3bxX14fxX1xX6xX14fxXexXdxX20xX1xX14fxXa7xX6xX14fxX7xX14xX6xXexX14fxX43xX14xX14fxX7xX3axX20xX35xX14fxX39xX3axX3bxX14fxX1xX14xX6xX4xX1xX14fxX4xX6xX20xX14fxX43xX14xX69xX2xX56fxX1baxX2xX1c9xX2xX12cxX1xXexX41xXaxX12xXcxX1xX1fxX20xX1xX3xX29axX3bxX3xX78xX1fxX3xXcxX94xX20xX1xX3xXa7xX1fxX3xX7xX14xX15xXexX1bxX3xX43xX6e7xX3xX7xX3axX20xX35xX3xX39xX3axX3bxX3xX1xX14xX3aaxX4xX1xX3xX4xX15xX20xX3xX43xX2d8xX0xX69xX6xX12xX0xX69xX7xXexXa7xX14xX20xX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2cxXaxX12xX10axX3cxXexX3xX39xX3axX31xX3xX43xX7ebxX3xXbxX1xXdxX3cxX3axX3xX5xX1fxX3xX4xX827xX3xX7xX40axX3xX39xX3axX6xX20xX3xXexXa7xX10exX20xX35xX3xX3fxXabxX3xX2aexXcxX129xX3xXcxX1xX1fxX20xX1xX3xX29axX3bxX3xX78xX1fxX3xXcxX94xX20xX1xX3xX18xX10xX41xX3xX18xX19xXexX1bxX3xX39xX3axX3bxX3cxXexX3xX3fxX37xX20xX1xX3xX1xX14xX2c0xX4xX3xX3fxX2f3xX3xX20xX35xX1xX37xX3xX2aexXcxX129xX3xXcxX8cxX20xX1xX3xX29axX3bxX3xX3fxXdxX2f3xX3axX3xX4xX1xX8cxX20xX1xX1bxX3xX43xX6e7xX3xX7xX3axX20xX35xX3xX39xX3axX3bxX3xX1xX14xX3aaxX4xX1xX3xX4xX15xX20xX3xX43xX2d8xX3xXexXa7xX4dxX5cxX4xX3xXexX1xX2f3xX41xX3xX3fxX3aaxXdxX3xX1xX2d8xXdxX12cxX0xX69xXbxX12xX0xX69xX2cxXdxX5bxX12xX0xX69xX5xXdxX12xX0xX69xX3axX5xX12xX0xX2cxXdxX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXa7xXaxX12xX0xX69xX2cxXdxX5bxX12xX0xX69xX2cxXdxX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22d6xX3axXexX1xX14xXa7xXaxX12xXcxX1xX15xXdxX3x9844xX6xX20xX1xX0xX69xXbxX12
Thái Oanh