Hơn 600 tấn phân bón phục vụ sản xuất vụ đông ở Hương Khê
(Baohatinh.vn) - Nhờ tổ chức hội nông dân đứng ra tín chấp, hàng nghìn hội viên ở huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) đã có thể vay phân bón trả chậm, phục vụ sản xuất vụ đông.
217ex3432xb797x86efx7b1fx5191xa959x2ec9x2e35xX7x9256x8853x5a18x344ax3c16x7865xX5x4d0dxXaxb94bx9564x2624xaa70xX3x8b73xa3a0xX18xX3xXex9d3axX15xX3xXbxX1x3392xX15xX3x9e2fx23c1xX15xX3xXbxX1x506cxX4xX3x53ccxX2axX3xX7x608bxX15xX3x6fdfx4ddfxX1cxXexX3xX2dxX2axX3x4d52x588cxX15x775axX3x9d99xX3xX13x4958xX14xX15xX3fxX3x2dd2xX1x5bbcxX0x741dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x60ebxXaxX12x83e7xX1x2d29xX3xXexa6a4xX3xX4xX1x392dxX4xX3xX1x40e2xXdxX3xX15xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xX3xX3cxX6bxX15xX3fxX3x45a7xX6xX3xXex3524xX15xX3xX4xX1xX1cxXbx719fxX3xX1x968dxX15xX3fxX3xX15xX3fxX1x3176xX15xX3xX1xX6fxXdxX3xX2dxXdxX4bxX15xX3xX41xX3xX1xX35x3c9fx6ea7xX15xX3x4283xXdx61c5xX15xX3xX15x747fxXdxX3xX13xX44xX14xX15xX3fxX3xX49xX1xX4bxX3x9fa5xX13xX8exX3xXcxa42bxX15xX1x82c2xX3xX3cx7503xX3xX4xX25xX3xXexX1x376dxX3xX2dxX6xXa5xX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xXexX80xX31xX3xX4xX1x5286xXa9xX8bxX3xXbxX1xX2axX4xX3xX2dxX2axX3xX7xX31xX15xX3xX34xX35xX1cxXexX3xX2dxX2axX3xX3cxX3dxX15xX3fx6721xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8882x571bxX5fxXa5xXaxX12xX0xXdxXa9xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx356exX10xX15xXexX10xX80xXaxX3xX7xXexXa5xX5xX10xX9xXax5e6bxXdxX5fxXexX1x2f29xX3xX17xX2x28ccxXbxX34x3218xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX136xX3x8104xX2xX18xXbxX34xX13dxXaxX3xX7xX80xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX4dxX4dxXdxXffxX24xX6xX110xX1xX6xXexXdxX15xX1xXffxX2dxX15xX4dxX15xX10xX131xX7xX4dx6671xX18xX147xa9bfxX4dxX2xX16fxX16fxX5fxX13axX2xX18xX2xX2x4d8cxX147xXexX147x370fxX18xX16fxX147xX5xX18xXffxa2adxXbxX3fx30edxX80xX9xX2xX16fxX172xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xXexX1cxX15xX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xXbxX1xX2axX4xX3xX2dxX2axX3xX7xX31xX15xX3xX34xX35xX1cxXexX3xX2dxX2axX3xX3cxX3dxX15xX3fxX3xX41xX3xX13xX44xX14xX15xX3fxX3xX49xX1xX4bxXaxX3xX131xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX17xX2xX13axXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX147xX2xX18xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX6xXbxXexXdxX110xX15xXaxX12xX62xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xX3xX13xX44xX14xX15xX3fxX3xX49xX1xX4bxX3xX3cxXc7xX3xX3cxX44xaf38xX4xX3xX4xX35xX15xX3fxX3xX6bxX15xX3fxX3xX1xX14xX15xX3xX13axX18xX18xX3xXexX1cxX15xX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xXexX80xX31xX3xX4xX1xXe3xXa9xXffxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX110xX5fxXa5xXaxX12xXcxX80xX110xX15xX3fxX3xX15xX1xXdxXabxX35xX3xX15x8102xXa9xX3x7b19xX35xX6xX8bxX3xX13xX6fxXdxX3xX62xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xX3xX13xX44xX14xX15xX3fxX3xX49xX1xX4bxX3xX5xX35xX3dxX15xX3xX5xX8exX3xXa9xX6fxXexX3xXexX80xX110xX15xX3fxX3xX15xX1x52adxX15xX3fxX3xX3cx5144xX6xX3xXbxX1xX44xX14xX15xX3fxX3xX5fxa805xX15xX3xX3cx45cexX35xX3xX2dxXabxX3xX2dxXdxXa6xX4xX3xX1xb7c3xX3xXexX80xX21exX3xX1xX6fxXdxX3xX2dxXdxX4bxX15xX3xX2dxX6xXa5xX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xXexX80xX31xX3xX4xX1xXe3xXa9xX3xX3cxXcexX3xX7xX31xX15xX3xX34xX35xX1cxXexXffxX3x5499xX15xX3fxX3x4d1ax76a5xX15xX3fxX3x6a43xXdxX15xX1xX3xbee3xX44xX14xX15xX3fxX8bxX3xX4xae60xX15xX3xX24xX6fxX3xX13xX6fxXdxX3xX62xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xX3xX1xX35xXa5xXa6xX15xX3xXexX1xX3dxX15xX3fxX3xXexXdxX15xX8bxX3xX2dx38a3xXdxX3xX2dxX6xXdxX3xXexX80xb600xX3xX5xX8exX3x6b34xX4xX2b1xX35xX3xX15x7e3fxXdx7f1bxX3xXexX80xX110xX15xX3fxX3xX7xX31xX15xX3xX34xX35xX1cxXexX3xX15xX3dxX15xX3fxX3xX15xX3fxX1xXdxXa6xXbxX8bxX3xX13xX6fxXdxX3xX62xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xX3xX1xX35xXa5xXa6xX15xX3xX3cxXc7xX3xXexX80xXdxXcexX15xX3x8f06xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX44xX14xX15xX3fxX3xXexX80xX95xX15xX1xX3xX4xX35xX15xX3fxX3xX6bxX15xX3fxX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xXexX80xX31xX3xX4xX1xXe3xXa9xX3xX4xX1xX110xX3xX1xX6fxXdxX3xX2dxXdxX4bxX15xXffxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX110xX5fxXa5xXaxX12xa5d1xX2axX3xX3cxX3dxX15xX3fxX3xX15xX26axXa9xX3xX15xX6xXa5xX8bxX3xX5fxX110xX3xX31xX15xX1xX3xX1xX44xX41xX15xX3fxX3xX4x9fb0xX6xX3xXexX1xXdxX4bxX15xX3xXexX6xXdxX3xX15xX4bxX15xX3xXexXdxab95xX15xX3xX3cxX6fxX3xX4xX1xXe3xXa9xX8bxX3xX3cx52c9xX15xX3fxX3xXexX1xX64xXdxX3xX24xX8exX3xX4xX110xX15xX3xX4x8b11xX15xX3fxX3xX3fxX2f4xXbxX3xX15xX1xXdxXabxX35xX3xX37axX1xX25xX3xX37axX1xX26axX15xX3xX15xX4bxX15xX3xX15xX1xX35xX3xX4xX2b1xX35xX3xXexX26axX15xX3fxX3xX4xX6xX110xXffxX3x92eaxX110xX3xX3cxX25xX8bxX3xX13xX6fxXdxX3xX62xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xX3xX1xX35xXa5xXa6xX15xX3xX3cxXc7xX3xX7xX32axXa9xX3xXexX1xX3dxX15xX3fxX3xX24xX305xX110xX3xX24xX31xX15xX3fxX3xX3fxXdxX305xX3xX4xX2axX3xXexX1xXcexX3xXexaa2cxX15xX3fxX3xX5xX110xa6d2xXdxX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xX3cxX3fbxX15xX3xX4xX305xX4xX3xX34xXc7xX8bxX3xXexX1xX2a2xX3xXexX80xX1cxX15xXffxX3xXcxX80xX4bxX15xX3xX4xX14xX3xX7xX41xX3xX3cxX25xX8bxX3xX24xX8exX3xX4xX110xX15xX3xX15xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xX3xX3cxX26axX15xX3fxX3xX37axabddxX3xXexX1xX10xX110xX3xX15xX1xX35xX3xX4xX2b1xX35xX3xX7xX31xX15xX3xX34xX35xX1cxXexXffxX3xXcxXdxX3fbxXbxX3xX3cxX25xX8bxX3xX1xX6fxXdxX3xX4xX14xX3xX7xX41xX3xX4xX25xX3xXexX80xX305xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXa6xXa9xX3xX3fxXdxX6xX110xX3xX1xX8exX15xX3fxX3xX4xX1xX110xX3xX1xX6fxXdxX3xX2dxXdxX4bxX15xX3xX2dxX8exX3xXexX1xX35xX3xX1xX408xXdxX3xX15xX21exX3xX37axX1xXdxX3xX3cxX3fbxX15xX3xX1xX488xX15xX3xXexX1xX10xX110xX3xX26dxX35xXa5xX3xX3cxX2a2xX15xX1xXffxX3xXcxX84xX15xX1xX3xX3cxX3fbxX15xX3xX15xX6xXa5xX3xX3cxXc7xX3xX4xX25xX3xX37axX1xX110xX31xX15xX3fxX3xX13axX18xX18xX3xXexX1cxX15xX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xX3cxX44xX21exX4xX3xX3fxXdxX6xX110xX3xX3cxX3fbxX15xX3xX4xX305xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX6fxXdxX8bxX3xX1xXdxXa6xX15xX3xX4xX333xX15xX3xX37axX1xX110xX31xX15xX3fxX3xX2xX18xX18xX3xXexX1cxX15xX3xXexX1xX10xX110xX3xX15xX1xX35xX3xX4xX2b1xX35xX3xX1xX6fxXdxX3xX2dxXdxX4bxX15xX3xX7x2ab4xX3xX7xX32axXa9xX3xX3cxX44xX21exX4xX3xX4xX35xX15xX3fxX3xX6bxX15xX3fxX3xX4xX1xX110xX3xX15xX3fxX44xX64xXdxX3xX5fxX21xX15xXffxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX110xX5fxXa5xXaxX12xX0xXdxXa9xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX122xX10xX15xXexX10xX80xXaxX3xX7xXexXa5xX5xX10xX9xXaxX131xXdxX5fxXexX1xX136xX3xX17xX2xX13axXbxX34xX13dxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX136xX3xX147xX18xX181xXbxX34xX13dxXaxX3xX7xX80xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX4dxX4dxXdxXffxX24xX6xX110xX1xX6xXexXdxX15xX1xXffxX2dxX15xX4dxX15xX10xX131xX7xX4dxX16fxX18xX147xX172xX4dxX2xX16fxX16fxX5fxX13axX2xX18xX2xX16fxX16fx4e6bxXexX65fxX65fxX16fxX17dxX18xX5xX18xXffxX188xXbxX3fxX18bxX80xX9xX16fxX172xX13axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xXexX1cxX15xX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xXbxX1xX2axX4xX3xX2dxX2axX3xX7xX31xX15xX3xX34xX35xX1cxXexX3xX2dxX2axX3xX3cxX3dxX15xX3fxX3xX41xX3xX13xX44xX14xX15xX3fxX3xX49xX1xX4bxXaxX3xX131xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX17xX2xX13axXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX147xX18xX181xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX6xXbxXexXdxX110xX15xXaxX12xX2efxX15xX3fxX3xX62xX3fxX35xXa5x2f2cxX15xX3xX2f3xX95xX15xX1xX3xX13xX110xX6xX15xX3xXbcxXexX1xX3dxX15xX3xX13axX8bxX3xX34xXc7xX3xX13xX110xX8exX3xX13xX31xXdxX8bxX3xX13xX44xX14xX15xX3fxX3xX49xX1xX4bxXc4xX3xX37axX1xX3dxX15xX3fxX3xXbxX1xX31xXdxX3xX5xX110xX3xX5x8521xX15xX3fxX3xX2dxXabxX3xXexXdxXabxX15xX3xX2dxXe3xXexX3xXexX44xX8bxX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xXa9xX2bdxXdxX3xX37axX1xXdxX3xX24xX44xX32axX4xX3xX2dxX8exX110xX3xX2dxX2axX3xX7xX31xX15xX3xX34xX35xX1cxXexXffxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX110xX5fxXa5xXaxX12xX2f3xX21xXa5xX3xX5xX8exX3xX15xX26axXa9xX3xXexX1xX6bxX3xX147xX3xX3fxXdxX6xX3xX3cxX95xX15xX1xX3xX3dxX15xX3fxX3xX62xX3fxX35xXa5xX6efxX15xX3xX2f3xX95xX15xX1xX3xX13xX110xX6xX15xX3xXbcxXexX1xX3dxX15xX3xX13axX8bxX3xX34xXc7xX3xX13xX110xX8exX3xX13xX31xXdxX8bxX3xX13xX44xX14xX15xX3fxX3xX49xX1xX4bxXc4xX3xX24xX32axXexX3xX3cxXdxX3xX15xX2bdxXdxX3xX5xX110xX3xX3fxX305xX15xX1xX3xX15xX2f4xX15xX3fxX3xXexXdxXabxX15xX3xX2dxXe3xXexX3xXexX44xX8bxX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xXa9xX2bdxXdxX3xX37axX1xXdxX3xX24xX44xX32axX4xX3xX2dxX8exX110xX3xX2dxX2axX3xX7xX31xX15xX3xX34xX35xX1cxXexXffxX3xX2efxX15xX3fxX3xX13xX110xX6xX15xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x52b1xX136xX3xXax9519xXdxX6xX3xX3cxX95xX15xX1xX3xXexX3dxXdxX3xXexX80xX408xX15xX3fxX3xX1xX14xX15xX3xX13axX3xX7xX8exX110xX3xX15xX3fxX3dxX3xX2dxX8exX3xX37axX1xX110xX31xX15xX3fxX3xX16fxX3xXa9xX2adxX35xX3xX3cxX1cxXexX3xX5xXafxX6xX3xX2dxX2axX3xX34xX35xX21xX15xX8bxX3xX15xX1xX35xX3xX4xX2b1xX35xX3xX2dxXabxX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xX5xX8exX3xX80xX1cxXexX3xX5xX32axX15xXffxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX110xX5fxXa5xXaxX12xXcxX80xX44xX32axX4xX3xX3cxX21xXa5xX8bxX3xX3fxXdxX6xX3xX3cxX95xX15xX1xX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xX31xXdxX3xXa9xX35xX6xX3xX4xX1xX2a2xX35xX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xX41xX3xX4xX305xX4xX3xX3cxX488xXdxX3xX5xX4cfxX3xX2dxX32axXdxX3xX5xXc7xXdxX3xX7xX35xX1cxXexX3xX4xX6xX110xXffxX3xX62xX1xX44xX15xX3fxX3xX15xX1xX29dxX15xX3fxX3xX15xX26axXa9xX3xX3fxX2b1xX15xX3xX3cxX21xXa5xX8bxX3xX3cxX44xX21exX4xX3xX1xX6fxXdxX3xX15xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xX3xX34xXc7xX3xXexX35xXa5xX4bxX15xX3xXexX80xX35xXa5xXabxX15xX3xX2dxXabxX3xX4xX1xX44xX14xX15xX3fxX3xXexX80xX95xX15xX1xX3xXa9xX35xX6xX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xXexX1xX10xX110xX3xX1xX95xX15xX1xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXexX80xX31xX3xX4xX1xXe3xXa9xX8bxX3xX3fxXdxX6xX3xX3cxX95xX15xX1xX3xXexX3dxXdxX3xX3cxXc7xX3xX3cxX26axX15xX3fxX3xX37axX4cfxX3xXexX1xX6xXa9xX3xX3fxXdxX6xXffxX3xXcxX482xX3xX3cxX25xX3xX3cxX3fbxX15xX3xX15xX6xXa5xX8bxX3xX15xX26axXa9xX3xX15xX8exX110xX3xXexX3dxXdxX3xX4xX419xX15xX3fxX3xX3cxX26axX15xX3fxX3xX37axX4cfxX3xXa9xX35xX6xX3xX37axX1xX110xX31xX15xX3fxX3xX13axX3xXexX488xX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xX4xX305xX4xX3xX5xX110xX488xXdxX3xX3cxXcexX3xX7xX31xX15xX3xX34xX35xX1cxXexXffxX3xXcxX3dxXdxX3xXexX1xX1cxXa5xX3xX4xX1xX44xX14xX15xX3fxX3xXexX80xX95xX15xX1xX3xX15xX8exXa5xX3xX80xX1cxXexX3xXexX1xXdxX3fbxXexX3xXexX1x4eb8xX4xX3xX2dxX95xX3xX3fxXdxXafxXbxX3xX15xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xX3xX4xX1xXafxX15xX3fxX3xXexX3dxXdxX3xX3cxX44xX21exX4xX3xXa9xX35xX6xX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xX7x4296xX3xX5fxX2axX15xX3fxX3xXexX80xX44xX32axX4xX3xX2dxX8exX3xX7xX6xX35xX3xX37axX1xXdxX3xXexX1xX35xX3xX1xX110xX488xX4xX1xX3xXa9xX32axXdxX3xXbxX1xX31xXdxX3xXexX80xX31xX3xXexXdxXabxX15xX3xXa9xX8exX3xX5xXc7xXdxX3xX7xX35xX1cxXexX3xX80xX1cxXexX3xXexX1xX1cxXbxX340xXffxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX110xX5fxXa5xXaxX12xX0xXdxXa9xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX122xX10xX15xXexX10xX80xXaxX3xX7xXexXa5xX5xX10xX9xXaxX131xXdxX5fxXexX1xX136xX3xX17xX2xX13axXbxX34xX13dxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX136xX3xX147xX2xX18xXbxX34xX13dxXaxX3xX7xX80xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX4dxX4dxXdxXffxX24xX6xX110xX1xX6xXexXdxX15xX1xXffxX2dxX15xX4dxX15xX10xX131xX7xX4dxX16fxX18xX147xX172xX4dxX2xX16fxX16fxX5fxX13axX2xX18xX2xX17dxX16fxX65fxXexX147xX65fxX13axX181xX13axX5xX18xXffxX188xXbxX3fxX18bxX80xX9xX17xX17xX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xXexX1cxX15xX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xXbxX1xX2axX4xX3xX2dxX2axX3xX7xX31xX15xX3xX34xX35xX1cxXexX3xX2dxX2axX3xX3cxX3dxX15xX3fxX3xX41xX3xX13xX44xX14xX15xX3fxX3xX49xX1xX4bxXaxX3xX131xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX17xX2xX13axXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX147xX2xX18xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX6xXbxXexXdxX110xX15xXaxX12xX10fxX8exX3xXcxX80xX2b1xX15xX3xXcxX1xX2a2xX3x5253xX35xXa5xX4bxX15xX3xX37axX1x5a47xX15xX3fxX3xX3cxX2a2xX15xX1xX8bxX3xX4xX1xX1cxXexX3xX5xX44xX21exX15xX3fxX3xX5xX8exX3xXexXdxX4bxX35xX3xX4xX1xX84xX3xX1xX8exX15xX3fxX3xX3cxX2b1xX35xX3xX3cxXcexX3xX3fxXdxX6xX3xX3cxX95xX15xX1xX3xX7xXa2dxX3xX5fxX2axX15xX3fxX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xX26dxX35xX6xX3xX37axX4bxX15xX1xX3xX4xX35xX15xX3fxX3xX6bxX15xX3fxX3xX4xX3e8xX6xX3xX1xX6fxXdxX3xX15xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xXffxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX110xX5fxXa5xXaxX12xXcxX44xX14xX15xX3fxX3xXexX9fcxX8bxX3xX4xX419xX15xX3fxX3xXexX488xXdxX3xXexX1xX3dxX15xX3xX13axX8bxX3xX34xXc7xX3xX13xX110xX8exX3xX13xX31xXdxX8bxX3xX24xX8exX3xXcxX80xX2b1xX15xX3xXcxX1xX2a2xX3xXb89xX35xXa5xX4bxX15xX3xXbxX1xX1cxX15xX3xX37axX1xX41xXdxX3xX15xX25xXdxX8bxX3xXa9xX2f4xX4xX3xX5fx991bxX3xX37axX1xX3dxX15xX3fxX3xX26dxX35xX305xX3xX37axX1xX25xX3xX37axX1xX26axX15xX3xX15xX1xX44xX15xX3fxX3xXexX3dxXdxX3xX2dxX8exX3xX15xX1xXdxXabxX35xX3xX15xX3fxX44xX64xXdxX3xX15xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xX3xX2dxX2adxX15xX3xXa9xX35xX33exX15xX3xX7xXa2dxX3xX5fxX2axX15xX3fxX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xXexX80xX31xX3xX4xX1xXe3xXa9xX3xX26dxX35xX6xX3xX37axX4bxX15xX1xX3xX1xX6fxXdxX3xX15xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xX8bxX3xX3cxXcexX3xX5fxX8exX15xX1xX3xX2dxX33exX15xX3xX3cxX2b1xX35xX3xXexX44xX3xX2dxX8exX110xX3xX2dxXdxXa6xX4xX3xX37axX1xX305xX4xXffxX3xX2f3xX2f4xX4xX3xX24xXdxXa6xXexX3xX5fxX2a2xXbxX3xX4xXe3xX15xX3xXexX3fbxXexX3xX15xX3fxX44xX64xXdxX3xX5fxX21xX15xX3xX4xX2b1xX15xX3xX15xX1xXdxXabxX35xX3xX2dxX33exX15xX3xX3cxXcexX3xX7xX31xX15xX3xX34xX35xX1cxXexXffxX3xX49xX1xX3dxX15xX3fxX3xX15xX1xX29dxX15xX3fxX3xXexX1xX3fbxX8bxX3xX5fxX110xX3xX4xX25xX3xXexX67xX3xX4xX1xX6bxX4xX3xX1xX6fxXdxX3xX3cxX6bxX15xX3fxX3xX80xX6xX3xXexX84xX15xX3xX4xX1xX1cxXbxX3xX15xX4bxX15xX3xX15xX3fxX44xX64xXdxX3xX5fxX21xX15xX3xX80xX1cxXexX3xXa5xX4bxX15xX3xXexX21xXa9xX3xX2dxXabxX3xX4xX1xX1cxXexX3xX5xX44xX21exX15xX3fxX3xX4xX3e8xX6xX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xXffxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX110xX5fxXa5xXaxX12xX2f3xX44xX21exX4xX3xX24xXdxX3fbxXexX8bxX3xX4xX25xX3xX37axX1xX110xX31xX15xX3fxX3xX181xX18x28efxX3xX1xX6fxXdxX3xX2dxXdxX4bxX15xX3xX15xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xX3xX34xXc7xX3xX13xX110xX8exX3xX13xX31xXdxX3xX7xXa2dxX3xX5fxX2axX15xX3fxX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xX26dxX35xX6xX3xX37axX4bxX15xX1xX3xX15xX8exXa5xXffxX3x2b00xXdxX4bxX15xX3fxX3xX2dxX2axX3xX3cxX3dxX15xX3fxX3xX2dxX8exX3xX2dxX2axX3xX34xX35xX21xX15xX3xX15xX26axXa9xX3xX15xX6xXa5xX8bxX3xX34xXc7xX3xX3cxX44xX21exX4xX3xX4xX35xX15xX3fxX3xX6bxX15xX3fxX3xX37axX1xX110xX31xX15xX3fxX3xX2xX13axX18xX3xXexX1cxX15xX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xX4xX305xX4xX3xX5xX110xX488xXdxXffxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX110xX5fxXa5xXaxX12xX0xXdxXa9xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX122xX10xX15xXexX10xX80xXaxX3xX7xXexXa5xX5xX10xX9xXaxX131xXdxX5fxXexX1xX136xX3xX17xX2xX13axXbxX34xX13dxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX136xX3xX147xX2xX18xXbxX34xX13dxXaxX3xX7xX80xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX4dxX4dxXdxXffxX24xX6xX110xX1xX6xXexXdxX15xX1xXffxX2dxX15xX4dxX15xX10xX131xX7xX4dxX16fxX18xX147xX172xX4dxX2xX16fxX16fxX5fxX13axX2xX18xX2xX147xX17dxX65fxXexX181xX13axX16fxX17xX147xX5xX18xXffxX188xXbxX3fxX18bxX80xX9xX181xX147xX147xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xXexX1cxX15xX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xXbxX1xX2axX4xX3xX2dxX2axX3xX7xX31xX15xX3xX34xX35xX1cxXexX3xX2dxX2axX3xX3cxX3dxX15xX3fxX3xX41xX3xX13xX44xX14xX15xX3fxX3xX49xX1xX4bxXaxX3xX131xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX17xX2xX13axXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX147xX2xX18xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX6xXbxXexXdxX110xX15xXaxX12xX13xX8exX15xX3fxX3xXexX80xX26axXa9xX3xX1xX6xX3xX15xX3fxX3dxX3xX2dxX2axX3xX3cxX3dxX15xX3fxX3xX41xX3xX34xXc7xX3xX13xX110xX8exX3xX13xX31xXdxX3xX3cxXc7xX3xX3cxX35xX67xXdxX3xX37axX2a2xXbxX3xXexX1xX64xXdxX3xX2dxX2axX3xXa9xX6fxXexX3xXbxX1xX2b1xX15xX3xX15xX1xX64xX3xX3cxX44xX21exX4xX3xX4xX35xX15xX3fxX3xX6bxX15xX3fxX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xX37axX2a2xXbxX3xXexX1xX64xXdxXffxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX110xX5fxXa5xXaxX12xXcxX1xX9fcxX4xX3xXexX3fbxX3xX15xX1xX35xX3xX4xX2b1xX35xX3xX7xXa2dxX3xX5fxX2axX15xX3fxX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xX3cxXcexX3xX7xX31xX15xX3xX34xX35xX1cxXexX3xX15xX3dxX15xX3fxX3xX15xX3fxX1xXdxXa6xXbxX3xX4xX3e8xX6xX3xX15xX3fxX44xX64xXdxX3xX5fxX21xX15xX3xX80xX1cxXexX3xX5xX32axX15xX8bxX3xXexX35xXa5xX3xX15xX1xXdxX4bxX15xX8bxX3xX15xX1xXdxXabxX35xX3xX15xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xX3xX4xX333xX15xX3xX37axX1xX25xX3xX37axX1xX26axX15xX3xX2dxXabxX3xX37axXdxX15xX1xX3xXexX3fbxX3xX15xX4bxX15xX3xX2dxXdxXa6xX4xX3xXexX1xX9fcxX4xX3xX1xXdxXa6xX15xX3xX4xX1xX44xX14xX15xX3fxX3xXexX80xX95xX15xX1xX3xX4xX35xX15xX3fxX3xX6bxX15xX3fxX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xXexX80xX31xX3xX4xX1xXe3xXa9xX3xX5xX8exX3xX80xX1cxXexX3xXbxX1xXc5dxX3xX1xX21exXbxXffxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX110xX5fxXa5xXaxX12xX3c9xX32axXdxX3xX15xX1xX29dxX15xX3fxX3xX1xXdxXa6xX35xX3xX26dxX35xX31xX3xXexX1xXdxX3fbxXexX3xXexX1xX9fcxX4xX3xXa9xX6xX15xX3fxX3xX5xX488xXdxX8bxX3xX4xX1xX44xX14xX15xX3fxX3xXexX80xX95xX15xX1xX3xX4xX35xX15xX3fxX3xX6bxX15xX3fxX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xXexX1xX10xX110xX3xX1xX95xX15xX1xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXexX80xX31xX3xX4xX1xXe3xXa9xX3xX3cxX6xX15xX3fxX3xX3cxX44xX21exX4xX3xX24xX8exX3xX4xX110xX15xX3xX15xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xX3xX1xX35xXa5xXa6xX15xX3xX13xX44xX14xX15xX3fxX3xX49xX1xX4bxX3xX2dxX8exX3xXexX80xX110xX15xX3fxX3xXexX110xX8exX15xX3xXexb587xX15xX1xX3xXexX84xX4xX1xX3xX4xX9fcxX4xX3xXexX1xX6xXa9xX3xX3fxXdxX6xXffxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX110xX5fxXa5xXaxX12xX0xXdxXa9xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX122xX10xX15xXexX10xX80xXaxX3xX7xXexXa5xX5xX10xX9xXaxX131xXdxX5fxXexX1xX136xX3xX17xX2xX13axXbxX34xX13dxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX136xX3xX147xX2xX2xXbxX34xX13dxXaxX3xX7xX80xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX4dxX4dxXdxXffxX24xX6xX110xX1xX6xXexXdxX15xX1xXffxX2dxX15xX4dxX15xX10xX131xX7xX4dxX16fxX18xX147xX172xX4dxX2xX16fxX16fxX5fxX13axX2xX18xX2xX13axX147xX172xXexX147xX172xX13axX181xX65fxX5xX18xXffxX188xXbxX3fxX18bxX80xX9xX2xX17xX172xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xXexX1cxX15xX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xXbxX1xX2axX4xX3xX2dxX2axX3xX7xX31xX15xX3xX34xX35xX1cxXexX3xX2dxX2axX3xX3cxX3dxX15xX3fxX3xX41xX3xX13xX44xX14xX15xX3fxX3xX49xX1xX4bxXaxX3xX131xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX17xX2xX13axXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX147xX2xX2xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX6xXbxXexXdxX110xX15xXaxX12xX122xX305xX4xX3xX5xX110xX488xXdxX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xX3cxX44xX21exX4xX3xX2dxXe3xX15xX3xX4xX1xX35xXa5xXcexX15xX3xX2dxXabxX3xXexXe3xX15xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX6fxXdxX8bxX3xXexX488xX110xX3xXexX1xX35xXe3xX15xX3xX5xX21exXdxX3xX4xX1xX110xX3xX15xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xX3xX7xX31xX15xX3xX34xX35xX1cxXexXffxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX110xX5fxXa5xXaxX12xX10fxX8exX3xX2fdxX4bxX3xX62xX1xX35xX15xX3fxX3xXcxX35xXa5xX3fbxXexX8bxX3xae9cxX1xX25xX3xX122xX1xX3e8xX3xXexX2a2xX4xX1xX3xX13xX6fxXdxX3xX62xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xX3xX1xX35xXa5xXa6xX15xX3xX13xX44xX14xX15xX3fxX3xX49xX1xX4bxX3xX4xX1xX110xX3xX24xXdxX3fbxXexX8bxX3xX4xX1xX44xX14xX15xX3fxX3xXexX80xX95xX15xX1xX3xXbxX1xX33exXdxX3xX1xX21exXbxX3xX4xX35xX15xX3fxX3xX6bxX15xX3fxX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xXexX80xX31xX3xX4xX1xXe3xXa9xX3xX3cxXc7xX3xX3fxX25xXbxX3xXbxX1xX2b1xX15xX3xX4xX35xX15xX3fxX3xX4xX1cxXbxX3xX2dxX8exX3xXexX80xX6xX15xX3fxX3xX24xX2a2xX3xX4xX1xX110xX3xX15xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xX8bxX3xX15xX1xX1cxXexX3xX5xX8exX3xX15xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xX3xX15xX3fxX1x3eddxX110xX8bxX3xX2dxXc5dxX15xX3fxX3xX7xX21xX35xX8bxX3xX2dxXc5dxX15xX3fxX3xX34xX6xX3xX4xX25xX3xX2dxX33exX15xX3xX2dxX8exX3xX37axXdxX3fbxX15xX3xXexX1xX6bxX4xX3xX49xX13xX49xXcxX3xX3cxXcexX3xX7xX31xX15xX3xX34xX35xX1cxXexX8bxX3xXexX1xX6xXa5xX3xX3cxX67xXdxX3xX4xX14xX3xX4xX1cxX35xX3xX4xX21xXa5xX3xXexX80xX408xX15xX3fxX8bxX3xXa9xXc5dxX6xX3xX2dxX2axX8bxX3xX15xX21xX15xX3fxX3xX4xX6xX110xX3xX15xX26axX15xX3fxX3xX7xX35xX1cxXexX8bxX3xX4xX1xX1cxXexX3xX5xX44xX21exX15xX3fxX3xX7xX31xX15xX3xXbxX1x82a7xXa9xX8bxX3xXa9xX6xX15xX3fxX3xX5xX488xXdxX3xX1xXdxXa6xX35xX3xX26dxX35xX31xX3xX37axXdxX15xX1xX3xXexX3fbxX3xX4xX6xX110xXffxX3xX2f3xXdxXabxX35xX3xXbxX1xX1cxX15xX3xX37axX1xX41xXdxX3xX15xX1xX1cxXexX3xX7xX6xX35xX3xX15xX1xXdxXabxX35xX3xX15xX26axXa9xX3xXexX1xX9fcxX4xX3xX1xXdxXa6xX15xX3xX4xX1xX44xX14xX15xX3fxX3xXexX80xX95xX15xX1xX3xX1xX2bdxX3xXexX80xX21exX3xXa9xX35xX6xX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xXexX80xX31xX3xX4xX1xXe3xXa9xX3xX4xX1xX110xX3xX24xX8exX3xX4xX110xX15xX3xX15xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xX8bxX3xX4xX305xX4xX3xX4xX1cxXbxX3xX1xX6fxXdxX3xX15xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xX3xXexX80xX110xX15xX3fxX3xXexX114cxX15xX1xX3xX5xX35xX3dxX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX110xX305xX15xX3xXexXdxXabxX15xX3xX3cxX2b1xXa5xX3xX3cxX3e8xX3xX4xX1xX110xX3xX4xX305xX4xX3xX4xX3dxX15xX3fxX3xXexXa5xX3xXexX1xX10xX110xX3xX1xX21exXbxX3xX3cxX408xX15xX3fxX8bxX3xX37axX1xX3dxX15xX3fxX3xX4xX25xX3xXexX95xX15xX1xX3xXexX80xX488xX15xX3fxX3xX15xX21exX8bxX3xX2dxX95xX3xX2dxXe3xXa5xX3xX5xX44xX21exX15xX3fxX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xX3cxX44xX21exX4xX3xXexX84xX15xX3xX4xX1xX1cxXbxX3xXexX26axX15xX3fxX3xXexX1xX10xX110xX3xXexX482xX15xX3fxX3xX15xX26axXa9xXffxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX110xX5fxXa5xXaxX12xX2f3xXcexX3xX4xX1xX44xX14xX15xX3fxX3xXexX80xX95xX15xX1xX3xX15xX3fxX8exXa5xX3xX4xX8exX15xX3fxX3xX1xXdxXa6xX35xX3xX26dxX35xX31xX8bxX3xX13xX6fxXdxX3xX62xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xX3xX1xX35xXa5xXa6xX15xX3xX7xX5bfxX3xXexXdxX3fbxXbxX3xXexX2axX4xX3xX3cxX1412xXa5xX3xXa9xX488xX15xX1xX3xX4xX3dxX15xX3fxX3xXexX305xX4xX3xXexX35xXa5xX4bxX15xX3xXexX80xX35xXa5xXabxX15xX3xX3cxXcexX3xX24xX8exX3xX4xX110xX15xX3xX15xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xX3xX15xX72bxXa9xX3xX3cxX44xX21exX4xX8bxX3xX4xX1xX3e8xX3xX3cxX6fxX15xX3fxX3xXexX1xX6xXa9xX3xX3fxXdxX6xXffxX3xX2f3xX2f4xX4xX3xX24xXdxXa6xXexX8bxX3xXexX80xX6xX110xX3xX3cxX67xXdxX3xX2dxX32axXdxX3xX4xX1cxXbxX3xXexX80xX4bxX15xX3xX3cxXcexX3xX2dxXe3xX15xX3xX3cxX6fxX15xX3fxX3xX5fxX110xX6xX15xX1xX3xX15xX3fxX1xXdxXa6xXbxX3xX3fxXdxX31xXa9xX3xX3fxXdxX305xX3xXexX1xX8exX15xX1xX3xX7xX31xX15xX3xXbxX1xX1412xXa9xX3xX2dxX8exX3xXa9xX41xX3xX80xX6fxX15xX3fxX3xX7xX33exX3xX5xX44xX21exX15xX3fxX3xX4xX35xX15xX3fxX3xX6bxX15xX3fxX3xX1xX14xX15xX3xX15xX29dxX6xX3xXexX80xX110xX15xX3fxX3xXexX1xX64xXdxX3xX3fxXdxX6xX15xX3xXexX32axXdxXffxX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX80xX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX80xX110xX15xX3fxX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX4bxX15xX3xX26dxX35xX6xX15xX136xX0xX4dxX7xXexX80xX110xX15xX3fxX12xX0xX35xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x71a0xXexX1xX35xXa9xX24xX16c4xX6xX15xX5fxX16c4xX7xX6xXbxX110xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax5429xX31xX15xX3xX34xX35xX1cxXexX3xX2dxX2axX3xX3cxX3dxX15xX3fxX3xX41xX3xX13xX8exX3xXcxXc1xX15xX1xX3xX3cxX488xXexX3xXexX80xX4bxX15xX3xX147xX2xXdbfxX3xX37axX3fbxX3xX1xX110xX488xX4xX1xXaxX3xX1xX80xX10xa205xX9xXaxX4dxX15xX110xX15xX3fxX16c4xX15xX3fxX1xXdxX10xXbxX4dxX7xX6xX15xX16c4xX34xX35xX6xXexX16c4xX2dxX35xX16c4xX5fxX110xX15xX3fxX16c4xX110xX16c4xX1xX6xX16c4xXexXdxX15xX1xX16c4xX5fxX6xXexX16c4xXexX80xX10xX15xX16c4xX147xX2xX16c4xX37axX10xX16c4xX1xX110xX6xX4xX1xX4dxX16fxX18xX16fxX147xX181xX13axXffxX1xXexXa9xXaxX12xX0xXdxXa9xX3fxX3xX7xX80xX4xX9xXaxX4dxXa9xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX16fxX18xX4dxX15xX10xX131xX7xX4dxX16fxX18xX147xX65fxX4dxX65fxX16fxX5fxX2xX2xX2xX17dxX172xX13axX13axXexX181xX17xX2xX2xX2xX5xX18xXffxX188xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xXexX1cxX15xX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xXbxX1xX2axX4xX3xX2dxX2axX3xX7xX31xX15xX3xX34xX35xX1cxXexX3xX2dxX2axX3xX3cxX3dxX15xX3fxX3xX41xX3xX13xX44xX14xX15xX3fxX3xX49xX1xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX2dxX12xX0xX7xXexX80xX110xX15xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16e3xX31xX15xX3xX34xX35xX1cxXexX3xX2dxX2axX3xX3cxX3dxX15xX3fxX3xX41xX3xX13xX8exX3xXcxXc1xX15xX1xX3xX3cxX488xXexX3xXexX80xX4bxX15xX3xX147xX2xXdbfxX3xX37axX3fbxX3xX1xX110xX488xX4xX1xXaxX3xX1xX80xX10xX1718xX9xXaxX4dxX15xX110xX15xX3fxX16c4xX15xX3fxX1xXdxX10xXbxX4dxX7xX6xX15xX16c4xX34xX35xX6xXexX16c4xX2dxX35xX16c4xX5fxX110xX15xX3fxX16c4xX110xX16c4xX1xX6xX16c4xXexXdxX15xX1xX16c4xX5fxX6xXexX16c4xXexX80xX10xX15xX16c4xX147xX2xX16c4xX37axX10xX16c4xX1xX110xX6xX4xX1xX4dxX16fxX18xX16fxX147xX181xX13axXffxX1xXexXa9xXaxX12xX16e3xX31xX15xX3xX34xX35xX1cxXexX3xX2dxX2axX3xX3cxX3dxX15xX3fxX3xX41xX3xX13xX8exX3xXcxXc1xX15xX1xX3xX3cxX488xXexX3xXexX80xX4bxX15xX3xX147xX2xXdbfxX3xX37axX3fbxX3xX1xX110xX488xX4xX1xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX80xX110xX15xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX2f3xX3fbxX15xX3xX15xX6xXa5xX8bxX3xX4xX305xX4xX3xX3cxX2a2xX6xX3xXbxX1xX44xX14xX15xX3fxX3xX41xX3xX13xX8exX3xXcxXc1xX15xX1xX3xX3cxXc7xX3xX80xX6xX3xX26dxX35xX21xX15xX3xX37axX1xX3dxXdxX3xXbxX1xX2axX4xX3xX7xX31xX15xX3xX34xX35xX1cxXexX3xX2dxX2axX3xX3cxX3dxX15xX3fxX3xX2dxX32axXdxX3xX147xXffxX147xX17dxX17xX4dxX2xX18xXffxX172xX2xX16fxX3xX1xX6xX8bxX3xX3cxX488xXexX3xX147xX2xXdbfxX3xX37axX3fbxX3xX1xX110xX488xX4xX1xXffxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX2dxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX8exX3xXcxXc1xX15xX1xX3xX37axX1xX1412xX15xX3xXexX80xX44xX14xX15xX3fxX3xX37axX1xX3dxXdxX3xXbxX1xX2axX4xX3xX7xX31xX15xX3xX34xX35xX1cxXexX3xX2dxX2axX3xX3cxX3dxX15xX3fxXaxX3xX1xX80xX10xX1718xX9xXaxX4dxX15xX110xX15xX3fxX16c4xX15xX3fxX1xXdxX10xXbxX4dxX1xX6xX16c4xXexXdxX15xX1xX16c4xX37axX1xX6xX15xX16c4xXexX80xX35xX110xX15xX3fxX16c4xX37axX1xX110xXdxX16c4xXbxX1xX35xX4xX16c4xX7xX6xX15xX16c4xX34xX35xX6xXexX16c4xX2dxX35xX16c4xX5fxX110xX15xX3fxX4dxX16fxX18xX2xX13axX17dxX18xXffxX1xXexXa9xXaxX12xX0xXdxXa9xX3fxX3xX7xX80xX4xX9xXaxX4dxXa9xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX16fxX18xX4dxX15xX10xX131xX7xX4dxX16fxX18xX147xX147xX4dxX2xX17dxX13axX5fxX13axX2xX13axX18xX65fxX13axX147xXexX13axX17dxX18xX5xX17dxX16c4xX65fxX16fxX5fxX13axX18xX65fxX16fxX16fxX16fxX16fxXexX172xX181xX2xX2xX2xX5xX18xXffxX188xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xXexX1cxX15xX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xXbxX1xX2axX4xX3xX2dxX2axX3xX7xX31xX15xX3xX34xX35xX1cxXexX3xX2dxX2axX3xX3cxX3dxX15xX3fxX3xX41xX3xX13xX44xX14xX15xX3fxX3xX49xX1xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX2dxX12xX0xX7xXexX80xX110xX15xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX8exX3xXcxXc1xX15xX1xX3xX37axX1xX1412xX15xX3xXexX80xX44xX14xX15xX3fxX3xX37axX1xX3dxXdxX3xXbxX1xX2axX4xX3xX7xX31xX15xX3xX34xX35xX1cxXexX3xX2dxX2axX3xX3cxX3dxX15xX3fxXaxX3xX1xX80xX10xX1718xX9xXaxX4dxX15xX110xX15xX3fxX16c4xX15xX3fxX1xXdxX10xXbxX4dxX1xX6xX16c4xXexXdxX15xX1xX16c4xX37axX1xX6xX15xX16c4xXexX80xX35xX110xX15xX3fxX16c4xX37axX1xX110xXdxX16c4xXbxX1xX35xX4xX16c4xX7xX6xX15xX16c4xX34xX35xX6xXexX16c4xX2dxX35xX16c4xX5fxX110xX15xX3fxX4dxX16fxX18xX2xX13axX17dxX18xXffxX1xXexXa9xXaxX12xX13xX8exX3xXcxXc1xX15xX1xX3xX37axX1xX1412xX15xX3xXexX80xX44xX14xX15xX3fxX3xX37axX1xX3dxXdxX3xXbxX1xX2axX4xX3xX7xX31xX15xX3xX34xX35xX1cxXexX3xX2dxX2axX3xX3cxX3dxX15xX3fxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX80xX110xX15xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXb89xX35xX6xX15xX3xX3cxXdxXcexXa9xX3xX4xX1xX114cxX3xX3cxX488xX110xX3xX4xX3e8xX6xX3xXexX114cxX15xX1xX3xX13xX8exX3xXcxXc1xX15xX1xX3xX5xX8exX3xXbxX1xX3e8xX3xX34xX6xX15xX1xX3xXexX33exXdxX3xX3cxX6xX3xX5fxXdxXa6xX15xX3xXexX84xX4xX1xX3xX4xX21xXa5xX3xXexX80xX408xX15xX3fxX3xX2dxX2axX3xX3cxX3dxX15xX3fxX8bxX3xX2dxX482xX6xX3xX3cxX31xXa9xX3xX24xX31xX110xX3xX5xX44xX14xX15xX3fxX3xXexX1xX9fcxX4xX3xX4xX1xX110xX3xX15xX3fxX44xX64xXdxX3xX2dxX482xX6xX3xX5xX8exXa9xX3xXexX1xX6bxX4xX3xX26axX15xX3xX4xX1xX110xX3xX3fxXdxX6xX3xX7xXafxX4xX8bxX3xX3fxXdxX6xX3xX4xX2b1xXa9xXffxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX2dxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX16fxXffxX18xX18xX18xX3xXexX1cxX15xX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX8bxX3xX2xX13axXffxX18xX18xX18xX3xX4xX21xXa5xX3xX3fxXdxX33exX15xX3fxX3xXexX80xX31xX3xX4xX1xXe3xXa9xX3xX3cxX3fbxX15xX3xXexX6xXa5xX3xX15xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xX3xX13xX8exX3xXcxXc1xX15xX1xXaxX3xX1xX80xX10xX1718xX9xXaxX4dxX15xX110xX15xX3fxX16c4xX15xX3fxX1xXdxX10xXbxX4dxX1xX110xX15xX16c4xX16fxX16c4xX18xX18xX18xX16c4xXexX6xX15xX16c4xXbxX1xX6xX15xX16c4xX24xX110xX15xX16c4xX2xX13axX16c4xX18xX18xX18xX16c4xX4xX6xXa5xX16c4xX3fxXdxX110xX15xX3fxX16c4xXexX80xX6xX16c4xX4xX1xX6xXa9xX16c4xX5fxX10xX15xX16c4xXexX6xXa5xX16c4xX15xX110xX15xX3fxX16c4xX5fxX6xX15xX16c4xX1xX6xX16c4xXexXdxX15xX1xX4dxX2xX172xX65fxX13axX18xX172xXffxX1xXexXa9xXaxX12xX0xXdxXa9xX3fxX3xX7xX80xX4xX9xXaxX4dxXa9xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX16fxX18xX4dxX15xX10xX131xX7xX4dxX16fxX18xX18xX65fxX4dxX2xX17dxX13axX5fxX13axX18xX65fxX147xX17xX2xX65fxXexX16fxX17dxX18xX18xX2xX5xX18xXffxX188xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xXexX1cxX15xX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xXbxX1xX2axX4xX3xX2dxX2axX3xX7xX31xX15xX3xX34xX35xX1cxXexX3xX2dxX2axX3xX3cxX3dxX15xX3fxX3xX41xX3xX13xX44xX14xX15xX3fxX3xX49xX1xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX2dxX12xX0xX7xXexX80xX110xX15xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX16fxXffxX18xX18xX18xX3xXexX1cxX15xX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX8bxX3xX2xX13axXffxX18xX18xX18xX3xX4xX21xXa5xX3xX3fxXdxX33exX15xX3fxX3xXexX80xX31xX3xX4xX1xXe3xXa9xX3xX3cxX3fbxX15xX3xXexX6xXa5xX3xX15xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xX3xX13xX8exX3xXcxXc1xX15xX1xXaxX3xX1xX80xX10xX1718xX9xXaxX4dxX15xX110xX15xX3fxX16c4xX15xX3fxX1xXdxX10xXbxX4dxX1xX110xX15xX16c4xX16fxX16c4xX18xX18xX18xX16c4xXexX6xX15xX16c4xXbxX1xX6xX15xX16c4xX24xX110xX15xX16c4xX2xX13axX16c4xX18xX18xX18xX16c4xX4xX6xXa5xX16c4xX3fxXdxX110xX15xX3fxX16c4xXexX80xX6xX16c4xX4xX1xX6xXa9xX16c4xX5fxX10xX15xX16c4xXexX6xXa5xX16c4xX15xX110xX15xX3fxX16c4xX5fxX6xX15xX16c4xX1xX6xX16c4xXexXdxX15xX1xX4dxX2xX172xX65fxX13axX18xX172xXffxX1xXexXa9xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX16fxXffxX18xX18xX18xX3xXexX1cxX15xX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX8bxX3xX2xX13axXffxX18xX18xX18xX3xX4xX21xXa5xX3xX3fxXdxX33exX15xX3fxX3xXexX80xX31xX3xX4xX1xXe3xXa9xX3xX3cxX3fbxX15xX3xXexX6xXa5xX3xX15xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xX3xX13xX8exX3xXcxXc1xX15xX1xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX80xX110xX15xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX62xX1x7cb2xXa9xX3xX3fxXdxXafxXbxX3xX24xX8exX3xX4xX110xX15xX3xX15xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xX3xXa9xX35xX6xX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX3xXexX1xX35xXe3xX15xX3xX5xX21exXdxX8bxX3xX3fxXdxX305xX3xX4xX31xX3xX1xX21exXbxX3xX5xX4cfxX8bxX3xX2dxX2axX3xX34xX35xX21xX15xX3xX16fxX18xX16fxX18xX8bxX3xX4xX305xX4xX3xX4xX1cxXbxX3xX13xX6fxXdxX3xX62xX3dxX15xX3fxX3xX5fxX21xX15xX3xX13xX8exX3xXcxXc1xX15xX1xX3xXbxX1xX33exXdxX3xX1xX21exXbxX3xX2dxX32axXdxX3xX5fxX110xX6xX15xX1xX3xX15xX3fxX1xXdxXa6xXbxX3xX4xX35xX15xX3fxX3xX6bxX15xX3fxX3xX1xX14xX15xX3xX16fxXffxX18xX18xX18xX3xXexX1cxX15xX3xXbxX1xX21xX15xX3xX24xX25xX15xX8bxX3xX2xX13axXffxX18xX18xX18xX3xX4xX21xXa5xX3xX3fxXdxX33exX15xX3fxX3xXexX1xX10xX110xX3xX1xX95xX15xX1xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXexX80xX31xX3xX4xX1xXe3xXa9xXffxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX2dxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX35xX5xX12xX0xX5fxXdxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX80xXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX2dxX12xX0xX4dxX5fxXdxX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbec1xX35xXexX1xX110xX80xXaxX12xX446xX44xX14xX15xX3fxX3xX122xX1xXdxX3fbxX15xX0xX4dxXbxX12
Dương Chiến