Xây dựng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức trở thành trường chất lượng cao
(Baohatinh.vn) - Năm học 2020 - 2021, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức (Hà Tĩnh) đón gần 1.300 tân sinh viên và tăng thêm 2 ngành đào tạo (nghiệp vụ bán hàng, Trung cấp tiếng Anh).
e50exf360x17665x156bcx16609x1390fx11433x1a69dx11081xX7x1312cx16285x12231x1a351x17fb0x17c6dxX5x12687xXax168bcx1468bx1b872x19dfbxX3x19ea2x18cfax1b9f8x183ccxX3xXcx172b5x193a5xf68exX19xX1axX3x17c56xX6x1b0bbxX3x121bbx1510axX19xX1axX3x17c27x17547xX3xXexX1x1660fxfe09xXexX3x13a67xXdx1310exXexX3x183dexX3x15f72x13a87xX4xX3xXexX1dx16b78xX3xXexX1xf75axX19xX1xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX4xX1x12ef2xXexX3xX5xX1ex19681xX19xX1axX3xX4xX6xX25xX0x1a535xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15160xX10xX6xX17xXaxX12x16d79x15e6fxfdc8xX3xX1x169a6xX4xX3x1025fx13cc1xX7dxX7exX3xX3axX3xX7dxX7exX7dxX2x15bf7xX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX32xXexX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3x129b8xX6fxX46xX3xXcx1427axX19xX1x13d3axX3xX27x195bdxX19xX3xX1axfaebxX19xX3xX2x17380x15815xX7exX7exX3xXexX14xX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xf28bxXdx188a7xX19xX3xXcfxX46xX3xXexX76xX19xX1axX3xXexX1xXd1xX77xX3xX7dxX3xX19xX1axX46xX19xX1xX3xX27xX46xX25xX3xXex12175xX25xX3xXaexX19xX1axX1xXdxX37xXbxX3xXcfx130b5xX3x19706x18420xX19xX3xX1xX46xX19xX1axX88xX3xXcxX1dxX31xX19xX1axX3xX4xX53xXbxX3xXexXdx139dfxX19xX1axX3x17989xX19xX1xXb6xXc1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11c41xX25xX17xX15xXaxX12xX0xXdxX77xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX23xX10xX19xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax19368xXdxX17xXexX1x1a998xX3xf455xX7dxX7exXbx151bdxfb94xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX151xX3xf857x14824x19fb7xXbxX157xX158xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX60xX60xXdxXc1xXfcxX6xX25xX1xX6xXexXdxX19xX1xXc1xXcfxX19xX60xX19xX10xX14cxX7xX60xX7dxX7exX163xX7exX60xX2xX7dx162a8xX17xX7dxX2xX162xX162xX163xXc2xX191xXexXc2xX7exX2x18390xX7exX5xX7exXc1x1899cxXbxX1ax11915xX1dxX9xX162xX19exX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX32xXexX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xXexX1dxX42xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX4xX1xX53xXexX3xX5xX1exX58xX19xX1axX3xX4xX6xX25xXaxX3xX14cxXdxX17xXexX1xX9xXaxX153xX7dxX7exXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX162xX163xX164xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxX25xX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX3axX6xX5xXdxX1axX19xX151xX3xX1a3xX31xX7xXexXdx1394cxX15xX158xXaxX12xX23xX1xXdx15ae3xX31xX3xX19exX60xX2xX7exX88xX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX32xXexX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xXex100dbxX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX5x19473xX3x189e4xX1xX6xXdxX3xX1axXdx1b72cxX19xX1axX3xX19xX76xX77xX3xX1xX7axX4xX3xX7dxX7exX7dxX7exX3xX3axX3xX7dxX7exX7dxX2xXc1xX3x19297xX1xXb9xX3xX23xX1x18541xX3xXex15f89xX4xX1xX3xXcxX1xX1exX1fxX19xX1axX3xXexX1dxX18xX4xX3x12943xX12axX75x198bcxX3xXex19bb1xX19xX1xX3xX3cx12c28xX19xX1axX3x111cexX31x16499xX4xX3xX35xXdxX19xX1xX3xXexX1xX6xX77xX3xX17xX18xX3xXfcxX31xX282xXdxX3xX5xX28axXc1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX25xX17xX15xXaxX12xX0xXdxX77xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX23xX10xX19xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX17xXexX1xX151xX3xX153xX7dxX7exXbxX157xX158xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX151xX3xX162xX163xX164xXbxX157xX158xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX60xX60xXdxXc1xXfcxX6xX25xX1xX6xXexXdxX19xX1xXc1xXcfxX19xX60xX19xX10xX14cxX7xX60xX7dxX7exX163xX7exX60xX2xX7dxX191xX17xX7dxX2xX162xX162xX162xX2xXc2xXexX164xXc2xX153xXc2xXc2xX5xX7exXc1xX1a3xXbxX1axX1a6xX1dxX9xX163xX164xXc2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX32xXexX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xXexX1dxX42xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX4xX1xX53xXexX3xX5xX1exX58xX19xX1axX3xX4xX6xX25xXaxX3xX14cxXdxX17xXexX1xX9xXaxX153xX7dxX7exXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX162xX163xX164xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxX25xX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX3axX6xX5xXdxX1axX19xX151xX3xX1a3xX31xX7xXexXdxX24cxX15xX158xXaxX12xXcxXeexXdxX3xXfcxX31xX282xXdxX3xX5xX28axX88xX3xX4xXfdxX4xX3xX1xX7axX4xX3xX7xXdxX19xX1xX88xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcfxXdxXd1xX19xX3xX27x14bcbxX3xX27xX1exX58xX4xX3xX19xX1axX1xX10xX3xXexX1xXbdxX15xX3xX75xX1axX31xX15xX28axX19xX3xX2c8xX31xX15xX3xX35xXdxX19xX1xX3xX3axX3xX2acxX1xXb9xX3xX6fxXdxX37xX31xX3xXexX1dxX1exX42xX19xX1axX3xX19xX1xX46xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX27xX7axX4xX3xXexX1xX1exX3xX4xX2b2xX6xX3xXcxX282xX19xX1axX3xX12ax13236xX3xXexX1xX1exX88xX3xX23xX1xX2b2xX3xXexX2b5xX4xX1xX3xX19xX1ex12c64xX4xX3xX75xX1axX31xX15xX28axX19xX3xX2acxX1x11fe1xX3xXcxX1dxX7axX19xX1axX3xX1ax1276bxXdxX3xX19xX1axX46xX19xX1xX3xX1axXdxXfdxX25xX3xX17xXfaxX4xX3xX19xX1xX14xX19xX3xX17xX2b5xXbxX3xX28cxX1xX6xXdxX3xX1axXdxX293xX19xX1axX3xX19xX76xX77xX3xX1xX7axX4xX3xX77xX4acxXdxX3xX7dxX7exX7dxX7exX3xX3axX3xX7dxX7exX7dxX2xXc1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX25xX17xX15xXaxX12xX0xXdxX77xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX23xX10xX19xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX17xXexX1xX151xX3xX153xX7dxX7exXbxX157xX158xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX151xX3xX162xX163xX164xXbxX157xX158xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX60xX60xXdxXc1xXfcxX6xX25xX1xX6xXexXdxX19xX1xXc1xXcfxX19xX60xX19xX10xX14cxX7xX60xX7dxX7exX163xX7exX60xX2xX7dxX191xX17xX7dxX2xX162xX162xX162xX7dxX191xXexX163xX191xX163xX191xX153xX5xX7exXc1xX1a3xXbxX1axX1a6xX1dxX9xX164xX153xX7dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX32xXexX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xXexX1dxX42xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX4xX1xX53xXexX3xX5xX1exX58xX19xX1axX3xX4xX6xX25xXaxX3xX14cxXdxX17xXexX1xX9xXaxX153xX7dxX7exXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX162xX163xX164xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxX25xX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX3axX6xX5xXdxX1axX19xX151xX3xX1a3xX31xX7xXexXdxX24cxX15xX158xXaxX12xX75xX76xX77xX3xX1xX7axX4xX3xX7dxX7exX2xX191xX3xX3axX3xX7dxX7exX7dxX7exX88xX3xX19xX1xX46xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX4xXb9xX3xX2xXc2xX7exX3xX4xXfdxX19xX3xXfcx132e4xX3xX1axXdxXfdxX25xX3xXcfxXdxXd1xX19xX158xX3xX27xX46xX25xX3xXexXeexX25xX3xX163xXc1xX2xX2xX7dxX3xX1xX7axX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcfxXdxXd1xX19xX3xXaexXexX1dxX25xX19xX1axX3xX27xXb9xX3xX4xXb9xX3xX164xX19exX3xX5xX1exX31xX3xX1xX7axX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3x1afbaxX46xX25xXb6xX3xX4xXfdxX4xX3xX1xX37xX3xXcfxX4acxXdxX3xXc2xX2xX3xX19xX1axX46xX19xX1xX88xX3xX19xX1axX1xX254xXc1xX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX5xX46xX3xX2xX3xXexX1dxX25xX19xX1axX3xX163xX162xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX27xX1exX58xX4xX3xX5xX18xX6xX3xX4xX1xX7axX19xX3xX27xXbdxX31xX3xXexX1exX3xX27x15514xX3xXexX1dxX42xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX4xX1xX53xXexX3xX5xX1exX58xX19xX1axX3xX4xX6xX25xX158xX3xX27xX1exX58xX4xX3xX5xX18xX6xX3xX4xX1xX7axX19xX3xX4xX1xX31xX15xX6fexX19xX3xX1axXdxX6xX25xX3xXexX1xX49axX3xX27xXdxX6fexX77xX3xX4xX1xX1ex171b0xX19xX1axX3xXexX1dx100d0xX19xX1xX3xX27xX46xX25xX3xXexXeexX25xX3xXex15a26xX3xX4xX661xX19xX1axX3xX1x18961xX6xX3xX5xXdxXd1xX19xX3xXfcxX6xX19xX1axX3xX3cxX3dxX4xXc1xX3xXaexXcxX1dxX25xX19xX1axX3xX293xX19xX1xX151xX0xX10xX77xX12xX3xXcx1a095xX3xX23xX6xX25xX3xXcxX1xX46xX19xX1xX3xX6acxXd1xX3xX3axX3xX6fxXdxX37xX31xX3xXexX1dxX1exX42xX19xX1axX3xX19xX1xX46xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xXexX1dxX74dxX19xX1xX3xXfcxX46xX15xX3xX17xXdxX28axX19xX3xXcfxX76xX19xX3xX28cxX1xX6xXdxX3xX1axXdxX293xX19xX1axX3xX19xX76xX77xX3xX1xX7axX4xX3xX77xX4acxXdxX0xX60xX10xX77xX12xXb6xX0xX10xX77xX12xXc1xX0xX60xX10xX77xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX25xX17xX15xXaxX12xX0xXdxX77xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX23xX10xX19xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX17xXexX1xX151xX3xX153xX7dxX7exXbxX157xX158xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX151xX3xX162xX163xX164xXbxX157xX158xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX60xX60xXdxXc1xXfcxX6xX25xX1xX6xXexXdxX19xX1xXc1xXcfxX19xX60xX19xX10xX14cxX7xX60xX7dxX7exX163xX7exX60xX2xX7dxX191xX17xX7dxX2xX162xX162xX19exX7exX19exXexX19exX153xX7dxX163xX7exX5xX7exXc1xX1a3xXbxX1axX1a6xX1dxX9xX164xX2xX191xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX32xXexX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xXexX1dxX42xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX4xX1xX53xXexX3xX5xX1exX58xX19xX1axX3xX4xX6xX25xXaxX3xX14cxXdxX17xXexX1xX9xXaxX153xX7dxX7exXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX162xX163xX164xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxX25xX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX3axX6xX5xXdxX1axX19xX151xX3xX1a3xX31xX7xXexXdxX24cxX15xX158xXaxX12xX75xX76xX77xX3xX1xX7axX4xX3xX7dxX7exX7dxX7exX3xX3axX3xX7dxX7exX7dxX2xX88xX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX28cxX2dxX3xXexX1xX31xX32xXexX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xX27xXb9xX19xX3xX1axXbdxX19xX3xX2xXc1xXc2xX7exX7exX3xXexX14xX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcfxXdxXd1xX19xX3xXcfxX46xX3xXexX76xX19xX1axX3xXexX1xXd1xX77xX3xX7dxX3xX19xX1axX46xX19xX1xX3xX27xX46xX25xX3xXexXeexX25xX3xXaexX19xX1axX1xXdxX37xXbxX3xXcfxXfaxX3xXfcxXfdxX19xX3xX1xX46xX19xX1axX88xX3xXcxX1dxX31xX19xX1axX3xX4xX53xXbxX3xXexXdxX112xX19xX1axX3xX116xX19xX1xXb6xXc1xX3xX75xX1xX46xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xXbxX1xX53xX19xX3xX27xX53xX31xX3xXexX1dxX25xX19xX1axX3xX19xX76xX77xX3xX1xX7axX4xX88xX3xX2xX7exX7ex10107xX3xX4xXfdxX4xX3xX1axXdxXfdxX25xX3xXcfxXdxXd1xX19xX3xX1axXdxX293xX19xX1axX3xX17xXeexX15xX3xX19xX1axX1xX254xX3xXexX1dxX7axX19xX1axX3xX27xXdxX6fexX77xX3xX27xX1exX58xX4xX3xX4xX53xXbxX3xX4xX1xX3dxX19xX1axX3xX4xX1xX2cbxX3xX28cxX2dxX3xX19xX76xX19xX1axX3xX19xX1axX1xX254xX3x12368xX31xX2d6xX4xX3xX1axXdxX6xX3xXfcxX32xX4xX3xXc2xX3xXcfxX46xX3xX4xX1xX3dxX19xX1axX3xX4xX1xX2cbxX3xX4x129e9xX19xX1axX3xX19xX1axX1xX37xX3xXexX1xXa46xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3x178f6xX23xXc2xX158xX3xXexXdxX112xXbxX3xXexXfaxX4xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xX25xX3xX77xXfaxX4xX3xXexXdxXd1xX31xX3xX1axXdxXfdxX25xX3xX17xXfaxX4xX3xXexX25xX46xX19xX3xX17xXdxX37xX19xX88xX3xX27xX282xXdxX3xX77xX4acxXdxX3xX19xX661xXdxX3xX17xX31xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX747xX19xX1axX3xXexX1dxX74dxX19xX1xX88xX3xXbxX1xX1exX747xX19xX1axX3xXbxX1xXfdxXbxX3xX17xXeexX15xX3xXcfxX46xX3xX1xX7axX4xX3xX19xX1x16a1dxX77xX3xXbxX1xXfdxXexX3xX1xX31xX15xX3xXexX2d6xXdxX3xX27xX6xX3xX19xX76xX19xX1axX3xX5xX18xX4xX3xX19xX1axX1exX1fxXdxX3xX1xX7axX4xXc1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX25xX17xX15xXaxX12xX0xXdxX77xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX23xX10xX19xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX17xXexX1xX151xX3xX153xX7dxX7exXbxX157xX158xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX151xX3xX162xX163xX164xXbxX157xX158xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX60xX60xXdxXc1xXfcxX6xX25xX1xX6xXexXdxX19xX1xXc1xXcfxX19xX60xX19xX10xX14cxX7xX60xX7dxX7exX163xX7exX60xX2xX7dxX191xX17xX7dxX2xX162xX162xX19exXc2xX153xXexX163xX162xX7exX163xX164xX5xX7exXc1xX1a3xXbxX1axX1a6xX1dxX9xX163xX19exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX32xXexX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xXexX1dxX42xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX4xX1xX53xXexX3xX5xX1exX58xX19xX1axX3xX4xX6xX25xXaxX3xX14cxXdxX17xXexX1xX9xXaxX153xX7dxX7exXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX162xX163xX164xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxX25xX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX3axX6xX5xXdxX1axX19xX151xX3xX1a3xX31xX7xXexXdxX24cxX15xX158xXaxX12xX2d4xX31xX6xX3xX27xXb9xX88xX3xX1axXb9xXbxX3xXbxX1xXbdxX19xX3xX157xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX32xXexX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xXexX1dxX42xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX4xX1xX53xXexX3xX5xX1exX58xX19xX1axX3xX4xX6xX25xX88xX3xX4xXb9xX3xX28cxX1xX293xX3xX19xX76xX19xX1axX3xX1xX661xXdxX3xX19xX1xX32xXbxX3xXcfxX46xX3xX1xX58xXbxX3xXexXfdxX4xX3xXa29xX31xX2d6xX4xX3xXexX112xX158xX3xX27xX46xX25xX3xXexXeexX25xX3xX19xX1axX31x1415fxX19xX3xX19xX1xX14xX19xX3xX5xX18xX4xX3xX4xX1xX53xXexX3xX5xX1exX58xX19xX1axX3xX4xX1xX25xX3xX6fxX46xX3xXcxXb3xX19xX1xX3xXcfxX46xX3xX4xX293xX3xX19xX1exX4acxX4xX158xX3xX1axXdx11d57xX3xXcfxXce4xX19xX1axX3xXcfxX6xXdxX3xXexX1dxX762xX3xX5xX46xX3xX4xX747xX3xX7xX42xX3xX1axXdxXfdxX25xX3xX17xXfaxX4xX3xX19xX1axX1xX254xX3xX19xX1axX1xXdxX37xXbxX3xX4xXb9xX3xX31xX15xX3xXexX49axX19xX3xX1xX46xX19xX1axX3xX27xXbdxX31xX3xX4xX2b2xX6xX3xXexX2cbxX19xX1xX3xXcfxX46xX3xXexX1dxX7axX19xX1axX3xX27xXdxX6fexX77xX3xX4xX53xXbxX3xXa29xX31xX2d6xX4xX3xX1axXdxX6xXc1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX25xX17xX15xXaxX12xX0xXdxX77xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX23xX10xX19xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX17xXexX1xX151xX3xX153xX7dxX7exXbxX157xX158xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX151xX3xX162xX163xX164xXbxX157xX158xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX60xX60xXdxXc1xXfcxX6xX25xX1xX6xXexXdxX19xX1xXc1xXcfxX19xX60xX19xX10xX14cxX7xX60xX7dxX7exX163xX7exX60xX2xX7dxX191xX17xX7dxX2xX162xX162xX19exX162xX163xXexX7dxX191xX7exX162xX2xX5xX7exXc1xX1a3xXbxX1axX1a6xX1dxX9xX19exX153xXc2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX32xXexX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xXexX1dxX42xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX4xX1xX53xXexX3xX5xX1exX58xX19xX1axX3xX4xX6xX25xXaxX3xX14cxXdxX17xXexX1xX9xXaxX153xX7dxX7exXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX162xX163xX164xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxX25xX19xXaxX12xXcxXeexXdxX3xXfcxX31xX282xXdxX3xX5xX28axX88xX3xX2acxX1xXb9xX3xX23xX1xX2b2xX3xXexX2b5xX4xX1xX3xXcxX1xX1exX1fxX19xX1axX3xXexX1dxX18xX4xX3xX2c5xX12axX75xX2c8xX3xXexX2cbxX19xX1xX3xX3cxX2d0xX19xX1axX3xX2d4xX31xX2d6xX4xX3xX35xXdxX19xX1xX3xX27xX44axX3xX27xXfdxX19xX1xX3xXexX1dxX2d6xX19xX1axX3xX28cxX1xX6xXdxX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axXc1xXc1xXc1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX25xX17xX15xXaxX12xX0xXdxX77xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX23xX10xX19xXexX10xX1dxX3xX17xXexX1xX31xX77xXfcxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX17xXexX1xX151xX3xX153xX7dxX7exXbxX157xX158xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX151xX3xX162xX163xX164xXbxX157xX158xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX60xX60xXdxXc1xXfcxX6xX25xX1xX6xXexXdxX19xX1xXc1xXcfxX19xX60xX19xX10xX14cxX7xX60xX7dxX7exX163xX7exX60xX2xX7dxX191xX17xX7dxX2xX162xX162xX153xXc2xX162xXexX164xX7exX164xX7exXc2xX5xX7exXc1xX1a3xXbxX1axX1a6xX1dxX9xX7dxX162xX7dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX32xXexX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xXexX1dxX42xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX4xX1xX53xXexX3xX5xX1exX58xX19xX1axX3xX4xX6xX25xXaxX3xX14cxXdxX17xXexX1xX9xXaxX153xX7dxX7exXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX162xX163xX164xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxX25xX19xXaxX12xXc1xXc1xXc1xXcfxX46xX3xXexX2d0xX19xX1axX3xX1xX25xX6xX3xX4xX1xX4b8xX4xX3xX77xX75axX19xX1axX3xX19xX1xX46xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axXc1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX25xX17xX15xXaxX12xX0xXdxX77xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX23xX10xX19xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX17xXexX1xX151xX3xX153xX7dxX7exXbxX157xX158xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX151xX3xX162xX163xX164xXbxX157xX158xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX60xX60xXdxXc1xXfcxX6xX25xX1xX6xXexXdxX19xX1xXc1xXcfxX19xX60xX19xX10xX14cxX7xX60xX7dxX7exX163xX7exX60xX2xX7dxX191xX17xX7dxX2xX162xX162xX153xX162xX191xXexXc2xX191xX163xX191xX164xX5xX7exXc1xX1a3xXbxX1axX1a6xX1dxX9xX191xX164xX162xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX32xXexX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xXexX1dxX42xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX4xX1xX53xXexX3xX5xX1exX58xX19xX1axX3xX4xX6xX25xXaxX3xX14cxXdxX17xXexX1xX9xXaxX153xX7dxX7exXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX162xX163xX164xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxX25xX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX3axX6xX5xXdxX1axX19xX151xX3xX1a3xX31xX7xXexXdxX24cxX15xX158xXaxX12xX2acxX1xXb9xX3xX23xX1xX2b2xX3xXexX2b5xX4xX1xX3xXcxX1xX1exX1fxX19xX1axX3xXexX1dxX18xX4xX3xX2c5xX12axX75xX2c8xX3xXexX2cbxX19xX1xX3xX3cxX2d0xX19xX1axX3xX2d4xX31xX2d6xX4xX3xX35xXdxX19xX1xX3xX4x11059xX19xX1axX3xX27xX44axX3xXexX1dxX6xX25xX3xXexX2d0xX19xX1axX3xXfcxXac5xX19xX1axX3xX28cxX1xX10xX19xX3xX4xX2b2xX6xX3xX23xX1xX2b2xX3xXexX2b5xX4xX1xX3xX2c5xX12axX75xX2c8xX3xXexX2cbxX19xX1xX3xX4xX1xX25xX3xX2xX3xXexX32xXbxX3xXexX1xX6fexX88xX3xX191xX3xX4xXfdxX3xX19xX1xX14xX19xX88xX3xXexX1dxX6xX25xX3xXexX2d0xX19xX1axX3xX17xX6xX19xX1xX3xX1xXdxX37xX31xX3xXexX32xXbxX3xXexX1xX6fexX3xX5xX6xX25xX3xX27xX661xX19xX1axX3xX157xX31xX53xXexX3xX7x179b6xX4xX3xX4xX1xX25xX3xX7dxX3xXexX32xXbxX3xXexX1xX6fexX3xX27xX44axX3xX4xXb9xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xXexX49axX4xX1xX3xX157xX31xX53xXexX3xX7xX11e0xX4xX3xXexX1dxX25xX19xX1axX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX37xX19xX3xX19xX1xXdxX37xX77xX3xXcfxXfaxX3xX19xX76xX77xX3xX1xX7axX4xX3xX7dxX7exX2xX191xX3xX3axX3xX7dxX7exX7dxX7exXc1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX25xX17xX15xXaxX12xX0xXdxX77xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX23xX10xX19xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX17xXexX1xX151xX3xX153xX7dxX7exXbxX157xX158xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX151xX3xX162xX163xX164xXbxX157xX158xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX60xX60xXdxXc1xXfcxX6xX25xX1xX6xXexXdxX19xX1xXc1xXcfxX19xX60xX19xX10xX14cxX7xX60xX7dxX7exX163xX7exX60xX2xX7dxX191xX17xX7dxX2xX162xX162xX164xX162xXc2xXexX164xX7dxX7dxXc2xX164xX5xX7exXc1xX1a3xXbxX1axX1a6xX1dxX9xX2xX191xX153xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX32xXexX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xXexX1dxX42xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX4xX1xX53xXexX3xX5xX1exX58xX19xX1axX3xX4xX6xX25xXaxX3xX14cxXdxX17xXexX1xX9xXaxX153xX7dxX7exXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX162xX163xX164xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxX25xX19xXaxX12xebccxXdxXfdxX77xX3xX27xX2d6xX4xX3xX785xX42xX3xX6acxX6xX25xX3xX27xX661xX19xX1axX3xX3axX3xXcxX1xX1exX747xX19xX1axX3xXfcxXdxX19xX1xX3xXcfxX46xX3xX157xX44axX3xX1xX661xXdxX3xXexX2d0xX19xX1axX3xX1xX25xX6xX3xX4xX1xX4b8xX4xX3xX77xX75axX19xX1axX3xX19xX1xX46xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axXc1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX25xX17xX15xXaxX12xX0xXdxX77xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX23xX10xX19xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX17xXexX1xX151xX3xX153xX7dxX7exXbxX157xX158xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX151xX3xX162xX163xX164xXbxX157xX158xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX60xX60xXdxXc1xXfcxX6xX25xX1xX6xXexXdxX19xX1xXc1xXcfxX19xX60xX19xX10xX14cxX7xX60xX7dxX7exX163xX7exX60xX2xX7dxX191xX17xX7dxX2xX162xX162xX191xX7dxX7exXexX164xXc2xX7dxX162xX7dxX5xX7exXc1xX1a3xXbxX1axX1a6xX1dxX9xX164xX163xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX32xXexX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xXexX1dxX42xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX4xX1xX53xXexX3xX5xX1exX58xX19xX1axX3xX4xX6xX25xXaxX3xX14cxXdxX17xXexX1xX9xXaxX153xX7dxX7exXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX162xX163xX164xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxX25xX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX3axX6xX5xXdxX1axX19xX151xX3xX1a3xX31xX7xXexXdxX24cxX15xX158xXaxX12xX6fxX661xXdxX3xX2cxX1xX31xX15xX112xX19xX3xX1xX7axX4xX3xXexX2cbxX19xX1xX3xX27xX44axX3xXexX1dxX6xX25xX3xXexX2d0xX19xX1axX3xX2xXc2xX3xX7xX31xX53xXexX3xX1xX7axX4xX3xXfcxX282xX19xX1axX88xX3xX77x11d68xXdxX3xX7xX31xX53xXexX3xXexX1dxX2b5xX3xX1axXdxXfdxX3xX162xX7exX7exX3xX19xX1axX1xX74dxX19xX3xX27xXcb3xX19xX1axX3xX4xX1xX25xX3xX1xX7axX4xX3xX7xXdxX19xX1xX88xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcfxXdxXd1xX19xX3xX19xX1xX46xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axXc1xX3xX0xX10xX77xX12x10fd6xX19xX1xX151xX3xX3cxXeexXdxX3xX17xXdxX37xX19xX3xX19xX1xX46xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX27xXb9xX19xX3xX19xX1xX32xX19xX3xX4xXfdxX4xX3xX7xX31xX53xXexX3xX1xX7axX4xX3xXfcxX282xX19xX1axX3xXexX75axX3xX23xX1xX2b2xX3xXexX2b5xX4xX1xX3xX6fxX661xXdxX3xX28cxX1xX31xX15xX112xX19xX3xX1xX7axX4xX3xXexX2cbxX19xX1xXc1xX0xX60xX10xX77xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX25xX17xX15xXaxX12xX0xXdxX77xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX23xX10xX19xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX17xXexX1xX151xX3xX153xX7dxX7exXbxX157xX158xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX151xX3xX162xX163xX164xXbxX157xX158xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX60xX60xXdxXc1xXfcxX6xX25xX1xX6xXexXdxX19xX1xXc1xXcfxX19xX60xX19xX10xX14cxX7xX60xX7dxX7exX163xX7exX60xX2xX7dxX191xX17xX7dxX2xX19exX7exX7exX7exX19exXexX153xX19exX7exX164xX2xX5xX7exXc1xX1a3xXbxX1axX1a6xX1dxX9xX2xX7dxX7dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX32xXexX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xXexX1dxX42xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX4xX1xX53xXexX3xX5xX1exX58xX19xX1axX3xX4xX6xX25xXaxX3xX14cxXdxX17xXexX1xX9xXaxX153xX7dxX7exXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX162xX163xX164xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxX25xX19xXaxX12xX75xX1axX14xX19xX3xX1xX46xX19xX1axX3xX12axXa59xX2c8xX35xX3xX6fxX46xX3xXcxXb3xX19xX1xX3xXexX1dxX6xX25xX3xXexX2d0xX19xX1axX3xX2xX7exX3xXexX1dxXdxX37xX31xX3xX27xXcb3xX19xX1axX3xX4xX1xX25xX3xX1xX7axX4xX3xX7xXdxX19xX1xX88xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcfxXdxXd1xX19xX3xX19xX1xX46xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axXc1xX0xX60xXbxX12xX0xXexX6xXfcxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX157xX6xX19xX1xX19xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX7exXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX17xX17xXdxX19xX1axX9xXaxX162xXaxX12xX0xXexXfcxX25xX17xX15xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX25xX17xX15xXaxX12xX75xX1axX6xX15xX3xX7xX6xX31xX3xXfcxX31xX282xXdxX3xX5xX28axX3xX28cxX1xX6xXdxX3xX1axXdxX293xX19xX1axX88xX3xX2acxX1xXb9xX3xX23xX1xX2b2xX3xXexX2b5xX4xX1xX3xXcxX1xX1exX1fxX19xX1axX3xXexX1dxX18xX4xX3xX2c5xX12axX75xX2c8xX3xXexX2cbxX19xX1xX3xX3cxX2d0xX19xX1axX3xX2d4xX31xX2d6xX4xX3xX35xXdxX19xX1xX3xX27xX44axX3xX4xXb9xX3xXfcxX31xX282xXdxX3xX5xX46xX77xX3xXcfxXdxX37xX4xX3xXcfxX4acxXdxX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX32xXexX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX3xX3cxX3dxX4xXc1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX25xX17xX15xXaxX12xX0xXdxX77xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX23xX10xX19xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX17xXexX1xX151xX3xX153xX7dxX7exXbxX157xX158xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX151xX3xX162xX163xX164xXbxX157xX158xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX60xX60xXdxXc1xXfcxX6xX25xX1xX6xXexXdxX19xX1xXc1xXcfxX19xX60xX19xX10xX14cxX7xX60xX7dxX7exX163xX7exX60xX2xX7dxX191xX17xX7dxX2xX164xX2xX7exX2xX162xXexX2xX7dxXc2xX163xX191xX5xX7exXc1xX1a3xXbxX1axX1a6xX1dxX9xX19exX164xXc2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX32xXexX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xXexX1dxX42xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX4xX1xX53xXexX3xX5xX1exX58xX19xX1axX3xX4xX6xX25xXaxX3xX14cxXdxX17xXexX1xX9xXaxX153xX7dxX7exXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX162xX163xX164xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX25xX17xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX3axX6xX5xXdxX1axX19xX151xX3xX1a3xX31xX7xXexXdxX24cxX15xX158xXaxX12xX2acxX1xXfdxXexX3xXfcxXdxX6fexX31xX3xXexXeexXdxX3xXfcxX31xX282xXdxX3xX5xX46xX77xX3xXcfxXdxX37xX4xX88xX3xX2acxX1xXb9xX3xX23xX1xX2b2xX3xXexX2b5xX4xX1xX3xXcxX1xX1exX1fxX19xX1axX3xXexX1dxX18xX4xX3xX2c5xX12axX75xX2c8xX3xXexX2cbxX19xX1xX3xX3cxX2d0xX19xX1axX3xX2d4xX31xX2d6xX4xX3xX35xXdxX19xX1xX3xX1axX1xXdxX3xX19xX1xX32xX19xX88xX3xX27xXfdxX19xX1xX3xX1axXdxXfdxX3xX4xX6xX25xX3xX19xX1xXce4xX19xX1axX3xX28cxX112xXexX3xXa29xX31xX293xX3xX77xX46xX3xXexX1xXbdxX15xX3xXcfxX46xX3xXexX1dxX762xX3xX19xX1xX46xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX27xX44axX3xX27xXeexXexX3xX27xX1exX58xX4xX3xXexX1dxX25xX19xX1axX3xX19xX76xX77xX3xX1xX7axX4xX3xXa29xX31xX6xXc1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX25xX17xX15xXaxX12xX0xXdxX77xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX23xX10xX19xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX17xXexX1xX151xX3xX153xX7dxX7exXbxX157xX158xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX151xX3xX162xX163xX164xXbxX157xX158xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX60xX60xXdxXc1xXfcxX6xX25xX1xX6xXexXdxX19xX1xXc1xXcfxX19xX60xX19xX10xX14cxX7xX60xX7dxX7exX163xX7exX60xX2xX7dxX191xX17xX7dxX2xX164xX2xX7exX162xX7dxXexX153xX163xX7exX7exX163xX5xX7exXc1xX1a3xXbxX1axX1a6xX1dxX9xX7dxX7dxX19exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX32xXexX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xXexX1dxX42xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX4xX1xX53xXexX3xX5xX1exX58xX19xX1axX3xX4xX6xX25xXaxX3xX14cxXdxX17xXexX1xX9xXaxX153xX7dxX7exXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX162xX163xX164xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX25xX17xX15xXaxX12xX2acxX1xXb9xX3xX23xX1xX2b2xX3xXexX2b5xX4xX1xX3xXcxX1xX1exX1fxX19xX1axX3xXexX1dxX18xX4xX3xX2c5xX12axX75xX2c8xX3xXexX2cbxX19xX1xX3xX27xX254xX3xX19xX1axX1xX2b5xX3xX19xX1xX46xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX4xXbdxX19xX3xX157xXfdxX4xX3xX27xX2b5xX19xX1xX3xX1dx10dcdxX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX5xX46xX3xX4xX747xX3xX7xX42xX3xX1axXdxXfdxX25xX3xX17xXfaxX4xX3xX19xX1axX1xX254xX3xX19xX1axX1xXdxX37xXbxX3xXexX1dxX7axX19xX1axX3xX27xXdxX6fexX77xX3xXa29xX31xX2d6xX4xX3xX1axXdxX6xX88xX3xX5xX46xX3xX4xX747xX3xX7xX42xX3xX1axXdxXfdxX25xX3xX17xXfaxX4xX3xX19xX1axX1xX254xX3xX19xX1axX1xXdxX37xXbxX3xXa29xX31xX6xX19xX3xXexX1dxX7axX19xX1axX3xX4xX2b2xX6xX3xXexX2cbxX19xX1xXc1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX25xX17xX15xXaxX12xX35xX74dxX3xXcfxX32xX15xX88xX3xX19xX1xX46xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX4xXbdxX19xX3xX4xX1xX4b8xX3xXexX1dxX7axX19xX1axX3xX27xXbdxX31xX3xXexX1exX3xX19xX1axX1xXdxXd1xX19xX3xX4xX3dxX31xX3xX27xX254xX3xXexX46xXdxX3xX28cxX1xX25xX6xX3xX1xX7axX4xX158xX3xXa29xX31xX6xX19xX3xXexX14xX77xX3xX4xX1xX53xXexX3xX5xX1exX58xX19xX1axX3xX27xX46xX25xX3xXexXeexX25xX3xX27xX6fexX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcfxXdxXd1xX19xX3xX19xX1xX46xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX7xX6xX31xX3xX28cxX1xXdxX3xXexX2d6xXexX3xX19xX1axX1xXdxX37xXbxX3xX7x12921xX3xX27xX1exX58xX4xX3xX4xXfdxX4xX3xX17xX25xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX37xXbxX3x10654xX7xX76xX19xX3xX27xXb9xX19x16438xX88xX3xX27xX1exX6xX3xX5xXeexXdxX3xXexX1xX31xX3xX19xX1xX32xXbxX3xX4xX6xX25xXc1xX3xXcxXdxX112xXbxX3xXexXfaxX4xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xX25xX3xX4xX1xX53xXexX3xX5xX1exX58xX19xX1axX3xX27xX661xXdxX3xX19xX1axX1169xX3xX1axXdxXfdxX25xX3xXcfxXdxXd1xX19xX158xX3xX157xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX77xXa46xXdxX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xXcfxX76xX19xX3xX1xXb9xX6xX3xXexX1dxX25xX19xX1axX3xX19xX1xX46xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX158xX3xXexX76xX19xX1axX3xX4xX1exX1fxX19xX1axX3xX4xXa46xX19xX1axX3xXexXfdxX4xX3xXa29xX31xX293xX19xX3xX5x13d0dxX3xXexX25xX46xX19xX3xX17xXdxX37xX19xX3xX77xX7axXdxX3xX77xX2d0xXexX3xXexX1dxX25xX19xX1axX3xX1xX25xXeexXexX3xX27xX661xX19xX1axX3xX4xX2b2xX6xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX158xX3xX4xX1xX4b8xX3xX1cf0xX3xX28cxX1xX6xXdxX3xXexX1xXfdxX4xX3xXexX2d6xXdxX3xX27xX6xX3xX4xXfdxX4xX3xXexX1dxX6xX19xX1axX3xXexX1xXdxX112xXexX3xXfcxX2b5xX3xX1xXdxX37xX19xX3xX4xXb9xX3xXbxX1xXfaxX4xX3xXcfxXfaxX3xX4xXa46xX19xX1axX3xXexXfdxX4xX3xX17xXeexX15xX3xXcfxX46xX3xX1xX7axX4xXc1xXc1xXc1xX3xX3cxX2d6xXdxX3xXcfxX4acxXdxX3xX4xXfdxX4xX3xX28cxX112xX3xX1xX25xXeexX4xX1xX88xX3xXa29xX31xX15xX3xX1xX25xXeexX4xX1xX3xX157xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xXfdxXexX3xXexX1dxXdxX6fexX19xX3xXa29xX31xX15xX3xX77xXa46xX3xX19xX1xX46xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xXexX1xX1fxXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexX4acxXdxX3xX4xXbdxX19xX3xX27xX293xX77xX3xXfcxX293xX25xX3xXbxX1xX1exX747xX19xX1axX3xX4xX1xX14xX77xX3xXbxX1x136aexX3xX1xX58xXbxX88xX3xXexX1xXdxX112xXexX3xXexX1xX18xX4xX88xX3xX1xXdxX37xX31xX3xXa29xX31xX293xX3xX1axX11e0xX19xX3xXcfxX4acxXdxX3xXexX282xX19xX1axX3xXexX1xX6fexX3xX5xX14xX31xX3xX17xX46xXdxXc1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX25xX17xX15xXaxX12xX2acxX1xXb9xX3xX23xX1xX2b2xX3xXexX2b5xX4xX1xX3xXcxX1xX1exX1fxX19xX1axX3xXexX1dxX18xX4xX3xX2c5xX12axX75xX2c8xX3xXexX2cbxX19xX1xX3xX1axXdxX6xX25xX3xX785xX42xX3xX2cxX112xX3xX1xX25xXeexX4xX1xX3xX3axX3xX3cxXbdxX31xX3xXexX1exX88xX3xX785xX42xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX88xX3xX785xX42xX3xXcxX46xXdxX3xX23xX1xX49axX19xX1xX3xXbxX1xX2d6xXdxX3xX1xX58xXbxX88xX3xX1xX1505xX3xXexX1dxX58xX3xX19xX1xX46xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX4xXfdxX4xX3xXexX1xX2b2xX3xXexXfaxX4xX88xX3xX1xX1exX4acxX19xX1axX3xX17x19579xX19xX3xXcfxX254xX3xX17xX18xX3xXfdxX19xX3xX27xXbdxX31xX3xXexX1exX3xX4xXa46xX19xX1axX3xXexX1dxX31xX19xX1axX3xX1xXeexX19xX3xXcfxX46xX3xX27xXbdxX31xX3xXexX1exX3xX7xX4c1xX6xX3xX4xX1xXce4xX6xX3xX19xX1x16264xX88xX3xX157xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXa29xX31xX15xX3xX1xX25xXeexX4xX1xX3xXexX282xX19xX1axX3xXexX1xX6fexXc1xX0xX60xXbxX12xX0xX60xXexX17xX12xX0xX60xXexX1dxX12xX0xX60xXexXfcxX25xX17xX15xX12xX0xX60xXexX6xXfcxX5xX10xX12xX0xX17xXdxXcfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX1dxX10xX5xX6xXexX10xX17xXaxX12xX0xX31xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3axXexX1xX31xX77xXfcxX3axX6xX19xX17xX3axX7xX6xXbxX25xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX23xXa46xX19xX1axX3xX19xX1axX1xX37xX3xX6fxX46xX3xXcxXb3xX19xX1xX3xX27xXeexXexX3xX4xX1xX31x1832axX19xX3xXa29xX31xX2d6xX4xX3xX1axXdxX6xX3xXcfxX46xX25xX3xX19xX76xX77xX3xX7dxX7exX7dxX162xXaxX3xX1xX1dxX10xX24cxX9xXaxX60xX1axXdxX6xX25xX3axX17xX31xX4xX60xX157xX6xX15xX3axX17xX31xX19xX1axX3axXexX1dxX31xX25xX19xX1axX3axX4xX6xX25xX3axX17xX6xX19xX1axX3axX4xX25xX19xX1axX3axX19xX1axX1xX10xX3axX1xX6xX3axXexXdxX19xX1xX3axX17xX6xXexX3axX4xX1xX31xX6xX19xX3axXa29xX31xX25xX4xX3axX1axXdxX6xX3axXcfxX6xX25xX3axX19xX6xX77xX3axX7dxX7exX7dxX162xX60xX2xX191xX164xX2xX153xXc2xXc1xX1xXexX77xXaxX12xX0xXdxX77xX1axX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX60xX77xX10xX17xXdxX6xX60xX2xX7dxX7exX60xX19xX10xX14cxX7xX60xX7dxX7exXc2xX7dxX60xX2xXc2xX153xX17xX7exX7dxX7dxXc2xX19exX7dxX19exXexX2xX162xX19exX2xX2xX5xX7exXc1xX1a3xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX32xXexX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xXexX1dxX42xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX4xX1xX53xXexX3xX5xX1exX58xX19xX1axX3xX4xX6xX25xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX17xXdxXcfxX12xX0xX7xXexX1dxX25xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX23xXa46xX19xX1axX3xX19xX1axX1xX37xX3xX6fxX46xX3xXcxXb3xX19xX1xX3xX27xXeexXexX3xX4xX1xX31xX1f9cxX19xX3xXa29xX31xX2d6xX4xX3xX1axXdxX6xX3xXcfxX46xX25xX3xX19xX76xX77xX3xX7dxX7exX7dxX162xXaxX3xX1xX1dxX10xX24cxX9xXaxX60xX1axXdxX6xX25xX3axX17xX31xX4xX60xX157xX6xX15xX3axX17xX31xX19xX1axX3axXexX1dxX31xX25xX19xX1axX3axX4xX6xX25xX3axX17xX6xX19xX1axX3axX4xX25xX19xX1axX3axX19xX1axX1xX10xX3axX1xX6xX3axXexXdxX19xX1xX3axX17xX6xXexX3axX4xX1xX31xX6xX19xX3axXa29xX31xX25xX4xX3axX1axXdxX6xX3axXcfxX6xX25xX3axX19xX6xX77xX3axX7dxX7exX7dxX162xX60xX2xX191xX164xX2xX153xXc2xXc1xX1xXexX77xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX23xXa46xX19xX1axX3xX19xX1axX1xX37xX3xX6fxX46xX3xXcxXb3xX19xX1xX3xX27xXeexXexX3xX4xX1xX31xX1f9cxX19xX3xXa29xX31xX2d6xX4xX3xX1axXdxX6xX3xXcfxX46xX25xX3xX19xX76xX77xX3xX7dxX7exX7dxX162xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX1dxX25xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xXcxX1dxX42xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xX4xX747xX3xX7xX42xX3xX1axXdxXfdxX25xX3xX17xXfaxX4xX3xX19xX1axX1xX254xX3xX19xX1axX1xXdxX37xXbxX3xX27xXeexXexX3xX4xX1xX31xX1f9cxX19xX3xX4xX53xXbxX3xXa29xX31xX2d6xX4xX3xX1axXdxX6xX3xXcfxX46xX25xX3xX19xX76xX77xX3xX7dxX7exX7dxX162xX88xX3xXexX1dxX25xX19xX1axX3xX27xXb9xX3xX77xX661xXexX3xX7xX2d6xX3xX19xX1axX1xX254xX3xX27xXeexXexX3xX4xX53xXbxX3xX27xX661xX3xXa29xX31xX2d6xX4xX3xXexX112xX3xX5xX46xX3xX77xXfaxX4xX3xXexXdxXd1xX31xX3xX6acxX3cxX6acxX3cxX3xXexX2cbxX19xX1xX3xX6fxX46xX3xXcxXb3xX19xX1xX3xX27xX2d0xXexX3xX1dxX6xX3xX4xX1xX25xX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX23xXa46xX19xX1axX3xX19xX1axX1xX37xX3xX6fxX46xX3xXcxXb3xX19xX1xX3xXexX1dxX25xX19xX1axX3xXexX1xX1fxXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexX4acxXdxXc1xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX17xXdxXcfxX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX75axX3xXfcxX1ee8xX3xX27xXeexXdxX3xX1xX7axX4xX3xX27xX6fexX3xX1xX7axX4xX3xX19xX1axX1xX254xX3xX1xX46xX19xX3xXexXeexXdxX3xX6fxX46xX3xXcxXb3xX19xX1xX88xX3xX4xX1xX46xX19xX1axX3xXexX1dxX6xXdxX3xX7dxX2xX3xXexX31xX282xXdxX3xX1axX2d0xXexX3xX19xX1xXdxX254xX31xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xXa29xX31xX293xXaxX3xX1xX1dxX10xX24cxX9xXaxX60xX1axXdxX6xX25xX3axX17xX31xX4xX60xXexX31xX3axXfcxX25xX3axX17xX6xXdxX3axX1xX25xX4xX3axX17xX10xX3axX1xX25xX4xX3axX19xX1axX1xX10xX3axX1xX6xX19xX3axXexX6xXdxX3axX1xX6xX3axXexXdxX19xX1xX3axX4xX1xX6xX19xX1axX3axXexX1dxX6xXdxX3axX7dxX2xX3axXexX31xX25xXdxX3axX1axX6xXexX3axX19xX1xXdxX10xX31xX3axXexX1xX6xX19xX1xX3axXa29xX31xX6xX60xX2xX191xX19exX191xX153xX163xXc1xX1xXexX77xXaxX12xX0xXdxX77xX1axX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX60xX77xX10xX17xXdxX6xX60xX2xX7dxX7exX60xX19xX10xX14cxX7xX60xX7dxX7exXc2xX7dxX60xX191xX19exX17xX163xX7exX191xXc2xX153xXc2xX191xXexX191xXc2xX153xX7exX2xX5xX7exXc1xX1a3xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX32xXexX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xXexX1dxX42xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX4xX1xX53xXexX3xX5xX1exX58xX19xX1axX3xX4xX6xX25xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX17xXdxXcfxX12xX0xX7xXexX1dxX25xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX75axX3xXfcxX1ee8xX3xX27xXeexXdxX3xX1xX7axX4xX3xX27xX6fexX3xX1xX7axX4xX3xX19xX1axX1xX254xX3xX1xX46xX19xX3xXexXeexXdxX3xX6fxX46xX3xXcxXb3xX19xX1xX88xX3xX4xX1xX46xX19xX1axX3xXexX1dxX6xXdxX3xX7dxX2xX3xXexX31xX282xXdxX3xX1axX2d0xXexX3xX19xX1xXdxX254xX31xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xXa29xX31xX293xXaxX3xX1xX1dxX10xX24cxX9xXaxX60xX1axXdxX6xX25xX3axX17xX31xX4xX60xXexX31xX3axXfcxX25xX3axX17xX6xXdxX3axX1xX25xX4xX3axX17xX10xX3axX1xX25xX4xX3axX19xX1axX1xX10xX3axX1xX6xX19xX3axXexX6xXdxX3axX1xX6xX3axXexXdxX19xX1xX3axX4xX1xX6xX19xX1axX3axXexX1dxX6xXdxX3axX7dxX2xX3axXexX31xX25xXdxX3axX1axX6xXexX3axX19xX1xXdxX10xX31xX3axXexX1xX6xX19xX1xX3axXa29xX31xX6xX60xX2xX191xX19exX191xX153xX163xXc1xX1xXexX77xXaxX12xXcxX75axX3xXfcxX1ee8xX3xX27xXeexXdxX3xX1xX7axX4xX3xX27xX6fexX3xX1xX7axX4xX3xX19xX1axX1xX254xX3xX1xX46xX19xX3xXexXeexXdxX3xX6fxX46xX3xXcxXb3xX19xX1xX88xX3xX4xX1xX46xX19xX1axX3xXexX1dxX6xXdxX3xX7dxX2xX3xXexX31xX282xXdxX3xX1axX2d0xXexX3xX19xX1xXdxX254xX31xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xXa29xX31xX293xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX1dxX25xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX75xX76xX77xX3xX7dxX7exX2xX164xX88xX3xX75xX1axX31xX15xX28axX19xX3xX6fxXcb3xX19xX1axX3xX785xX747xX19xX3xXaexX785xX75xX3xX2xX191xX191xX191xX88xX3xXa29xX31xXd1xX3xX42xX3xX157xX44axX3xX2cx19e26xX3xXcxX14xX19xX88xX3xX1xX31xX15xX37xX19xX3xX2cxX2590xX3xX116xX19xX1xX88xX3xX6fxX46xX3xXcxXb3xX19xX1xXb6xX3xXexX1xXdxX3xX27xX32xX31xX3xX27xXeexXdxX3xX1xX7axX4xX3xXcfxX46xX3xX28cxX1xXdxX3xX27xX44axX3xX4xX1xX31xX1f9cxX19xX3xXfcxX2b5xX3xX1xX46xX19xX1xX3xXexX1dxX6xX19xX1axX3xX27xX6fexX3xX19xX1xX32xXbxX3xX1xX7axX4xX3xXexX1xX74dxX3xX785xX747xX19xX3xXa29xX31xX15xX112xXexX3xX27xX2b5xX19xX1xX3xXexX75axX3xXfcxX1ee8xX3xX27xX6fexX3xX1xX7axX4xX3xX19xX1axX1xX254xXc1xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX17xXdxXcfxX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2d6xXexX3xX19xX1axX1xXdxX37xXbxX3xX4xX1xX1exX747xX19xX1axX3xXexX1dxX74dxX19xX1xX3xX27xX46xX25xX3xXexXeexX25xX3xXa29xX31xX2d6xX4xX3xXexX112xX88xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcfxXdxXd1xX19xX3xX6fxX46xX3xXcxXb3xX19xX1xX3xX27xX1exX58xX4xX3xXexX32xXbxX3xX27xX25xX46xX19xX3xX5xX4acxX19xX3xX1c57xX7xX76xX19xX3xX27xXb9xX19xX1c5fxXaxX3xX1xX1dxX10xX24cxX9xXaxX60xX1axXdxX6xX25xX3axX17xX31xX4xX60xXexX25xXexX3axX19xX1axX1xXdxX10xXbxX3axX4xX1xX31xX25xX19xX1axX3axXexX1dxXdxX19xX1xX3axX17xX6xX25xX3axXexX6xX25xX3axXa29xX31xX25xX4xX3axXexX10xX3axX7xXdxX19xX1xX3axXcfxXdxX10xX19xX3axX1xX6xX3axXexXdxX19xX1xX3axX17xX31xX25xX4xX3axXexX6xXbxX3axX17xX25xX6xX19xX3axX5xX25xX19xX3axX7xX6xX19xX3axX17xX25xX19xX60xX2xX153xX164xX7exX162xXc2xXc1xX1xXexX77xXaxX12xX0xXdxX77xX1axX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX60xX77xX10xX17xXdxX6xX60xX2xX7dxX7exX60xX19xX10xX14cxX7xX60xX7dxX7exX7exX19exX60xX2xX7exX162xX17xX163xX7exX19exX2xX7dxXc2xX7exXexX162xX7exX162xX163xX2xX5xX7exXc1xX1a3xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX32xXexX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xXexX1dxX42xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX4xX1xX53xXexX3xX5xX1exX58xX19xX1axX3xX4xX6xX25xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX17xXdxXcfxX12xX0xX7xXexX1dxX25xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2d6xXexX3xX19xX1axX1xXdxX37xXbxX3xX4xX1xX1exX747xX19xX1axX3xXexX1dxX74dxX19xX1xX3xX27xX46xX25xX3xXexXeexX25xX3xXa29xX31xX2d6xX4xX3xXexX112xX88xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcfxXdxXd1xX19xX3xX6fxX46xX3xXcxXb3xX19xX1xX3xX27xX1exX58xX4xX3xXexX32xXbxX3xX27xX25xX46xX19xX3xX5xX4acxX19xX3xX1c57xX7xX76xX19xX3xX27xXb9xX19xX1c5fxXaxX3xX1xX1dxX10xX24cxX9xXaxX60xX1axXdxX6xX25xX3axX17xX31xX4xX60xXexX25xXexX3axX19xX1axX1xXdxX10xXbxX3axX4xX1xX31xX25xX19xX1axX3axXexX1dxXdxX19xX1xX3axX17xX6xX25xX3axXexX6xX25xX3axXa29xX31xX25xX4xX3axXexX10xX3axX7xXdxX19xX1xX3axXcfxXdxX10xX19xX3axX1xX6xX3axXexXdxX19xX1xX3axX17xX31xX25xX4xX3axXexX6xXbxX3axX17xX25xX6xX19xX3axX5xX25xX19xX3axX7xX6xX19xX3axX17xX25xX19xX60xX2xX153xX164xX7exX162xXc2xXc1xX1xXexX77xXaxX12xXcxX2d6xXexX3xX19xX1axX1xXdxX37xXbxX3xX4xX1xX1exX747xX19xX1axX3xXexX1dxX74dxX19xX1xX3xX27xX46xX25xX3xXexXeexX25xX3xXa29xX31xX2d6xX4xX3xXexX112xX88xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcfxXdxXd1xX19xX3xX6fxX46xX3xXcxXb3xX19xX1xX3xX27xX1exX58xX4xX3xXexX32xXbxX3xX27xX25xX46xX19xX3xX5xX4acxX19xX3xX1c57xX7xX76xX19xX3xX27xXb9xX19xX1c5fxX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX1dxX25xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xXcxX2d6xXexX3xX19xX1axX1xXdxX37xXbxX3xX4xX1xX1exX747xX19xX1axX3xXexX1dxX74dxX19xX1xX3xX27xX46xX25xX3xXexXeexX25xX3xXa29xX31xX2d6xX4xX3xXexX112xX3xX4xX2b2xX6xX3xX6fxX7axX4xX3xXcfxXdxX37xX19xX3xX23xX1xXdxX7xX1xX25xX5xX77xX3xXaex19aa2xX4xXb6xX88xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcfxXdxXd1xX19xX3xX5xX4acxXbxX3xX27xXdxX37xX19xX3xXexX4c1xX3xX4xXa46xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX37xXbxX3xX4xX2b2xX6xX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX1axX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX32xXexX3xX35xXdxX37xXexX3xX3cxX3dxX4xX3xX6fxX46xX3xXcxXb3xX19xX1xX3xX27xXb9xX19xX3xX19xX1xX32xX19xX3xX19xX1xXdxX254xX31xX3xX4xX747xX3xX1xX661xXdxX3xXcfxXdxX37xX4xX3xX5xX46xX77xX3xXexXeexXdxX3xX4xXfdxX4xX3xXexX32xXbxX3xX27xX25xX46xX19xX3xX5xX4acxX19xXc1xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX17xXdxXcfxX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX60xX31xX5xX12xX0xX17xXdxXcfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1dxXaxX12xX0xX60xX17xXdxXcfxX12xX0xX60xX17xXdxXcfxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX31xXexX1xX25xX1dxXaxX12xXcxX1xX31xX3xX6fxX46xX0xX60xXbxX12
Thu Hà