Tìm thương hiệu cho cam Sơn Mai
(Baohatinh.vn) - Nằm cách thị trấn Phố Châu gần 10 km về phía Đông Nam, Sơn Mai được biết đến là “miệt cam” số 1 của huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) trong những năm gần đây. Điều kiện tự nhiên và thổ nhưỡng phù hợp đã tạo nên những quả cam thơm ngon, ngọt đậm đà.
d7ax1212x51adx9fb9x4e1dxa146x481dx8caex4895x19dfx3c1dx5af6x8d6bx630ax2f86x8529xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax2181xa04cx2e78xXexX0x1785xXaxX17xX18xX19xXexX0x5db7x716cxX19x3779xXexX0xXax944exX9x803exXdxX18x8bcdxX2fx3a97x66fbx4b23xX5x5e4bxXbxXdxX17xX32xXexX5x6054xXcxX9xXbxXax80cbx29e4x1120x995axX9xXaxX35x5606x4efexX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX18xXcxX9x7a32xX42xX43xX9x22fdxX18xX35xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x343exX17xX18xX19xX32xXex2a98x9c50xXcxX9xX2cx2d24xX2cxXaxX9xXbxXax89a4xX9xXbx53ddx95d9xX43xX9xX7xXax8cf8xX9xX4xXax554cxX49xX9xX44x17afxX43xX9xX2ax15daxX9x39e2xXcxX9x3a43x848cxX9xX33xXax4681xX18xX9x20f5x93fdxX43xX44xX9xX70xX18xXcx9415xX9xX53xX42xX43xX9xX57xX18xX35xX9x91cfxX41x2dd3xX2cxX9xX23xX35x86e0xXbxX9xXafxXb6xX43xX9xXdx83d4xX9x704cxXcxX35xX48xXbxX9xX2cxX18xXcx273dxX9xX2fxX84xX9xX2axX9xX2cx190fxX18xX9xXaxX49xX26xX48xX43xX9xX6axX41xX42xX43xX44xX9xX53xX42xX43xX9x7a0exX6axXbexX9xX5x1697xX43xXax5d6fxX9xXbxX7exX24xX43xX44xX9xX43xXax6bd5xX43xX44xX9xX43x2fb3xXcxX9xX44xX8cxX43xX9xXafxX88xX26x4e6bxX9xX9dxX35xX96xX49xX9xX92xX35xX48xX43xX9xXbx55f4xX9xX43xXaxX35x2243xX43xX9xX95xXbexX9xXbxXax7d3dxX9xX43xXaxX41xdf7xX43xX44xX9xX33xXax239axX9xXaxXb1xX33xX9xXafx61b7xX9xXbx1fc2xX24xX9xX43xX117xX43xX9xX43xXaxXf6xX43xX44xX9x8948xX49x3cd4xX9xX2cxX18xXcxX9xXbxXaxX42xXcxX9xX43xX44xX24xX43xXa5xX9xX43xX44x18d8xXbxX9xXafx7c95xXcxX9xXafxXbexX105xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX43xX32xXexX0xX35xXcxX44xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX35xXcxX9xXbxXaxX49xX24xX43xX44xX9xXaxX35xX17xX49xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX18xXcxX9xX2fxX24xX43xX9xXcxX18xX35xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x20a2xX35xX19xXbxXax1194x671fxX90xX90xX33x843ax4f99xXaxX17xX35xX44xXaxXbxX1afx570axX90xX90xX33xX1b4xX32xX9xX2fxX7exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1afxX1cxX1cxX35xX105xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX43xXaxX105xX95xX43xX1cxX43xX17xX1aaxX2fxX1cxX2ax2c61xX1bdx4967xX1cxX1e5xX1e5xX19x94b9x76d3xX1edxX90xX1b0xX1ecxX1ecxXbxX1e7xX1bdxX1e5xX1ecxXdxX90xX105x7873xX33xX44xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX43xX32xXexX4xX18xXcxX9xX53xX42xX43xX9xX57xX18xX35xX9xXafxX41xXb1xX2cxX9xX43xX44xX41xa465xX35xX9xXbxX35xX117xX49xX9xX19xX12axX43xX44xX9xXafxX75xX43xXaxX9xX44xX35xX75xX9xX2cxX18xX24xX105xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x358bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX43xX44xX41xX22exX35xX9xX19xX88xX43xX9xXafxX7bxX18xX9xX33xXaxX41xX42xX43xX44xXa5xX9xX95xX12axX43xX44xX9xXafx3385xX35xX9xX43x3bfexX35xX9xX53xX42xX43xX9xX57xX18xX35xX9xX2cx846dxX9xXbxX35x30b3xX49xX9xX92xXaxX9axX9xXaxX15axX49xX9xXafx588cxX2cxX9xXbxXaxX12axX9xX7exX7fxXbxX9xXaxXb1xX33xX9xX95x5b4cxX35xX9xX2fxX112xX9xX33xXaxX75xXbxX9xXbxX7exX35xX292xX43xX9xX2cxXd1xX18xX9xX2cxX88xX26xX9xX2cxX18xXcxX105xX9xX70xX44xX24xXbexX35xX9xX7exX18xXa5xX9xX95xX2aexX35xX9xXafxX7bxX18xX9xXaxX3cxX43xXaxX9xXafxX27exX35xX9xX23xX75xXbxX9xX282xX33xX9xXbxXaxX24xX18xX35xX9xXbxXaxX24xX143xX35xX9xX95xXbexX9xXafxX41xXb1xX2cxX9xX19xX131xX26xX9xX43xX282xX35xX9xX57xX27exX43xX44xX9x27ddxXbexX9xX2cxXaxX17xX9xX2cxXax5472xX43xX9xXbx3a3axX9xX33xXaxX9axX18xX9xX9dxX9exX43xX44xX9xX43xX117xX43xX9xX43xX42xX35xX9xXafxX88xX26xX9xX2cxXbexX43xX44xX9xXbxXaxX49xX15axX43xX9xXdxXb1xX35xX9xXaxX42xX43xX9xXbxX7exX24xX43xX44xX9xX95xX35xX48xX2cxX9xX33xXaxX75xXbxX9xXbxX7exX35xX292xX43xX9xX2cxX88xX26xX9xXfbxX43xX9xX141xX49xX143xX105xX9xX70xXaxXf6xX43xX44xX9xX43xXfbxXcxX9xX44xX8cxX43xX9xXafxX88xX26xXa5xX9xX92xXaxX35xX9xX44xX35xX75xX9xXbxX7exX7bxX9xXbxXaxX49xX9xX95xX96xX9xXbxX31cxX9xX2cxX88xX26xX9xX2cxX18xXcxX9xXdxX2aexX43xXa5xX9xX43xX44xX41xX22exX35xX9xX19xX88xX43xX9xX2cxXaxX282xX9xXbxX7exX156xX43xX44xX9xXaxX42xX43xX9xXbxX31cxX9xX92xXaxX88xX49xX9xX2cxXaxX156xX43xX9xX44xX35xX84xX43xX44xX9xXafxXb6xX43xX9xX141xX49xX26xX9xXbxX7exX3cxX43xXaxX9xX2cxXaxXfbxXcxX9xX2fxX28exX2cxX9xX43xX117xX43xX9xX2cxX18xXcxX9xX2cxX28exX9xX95xX7bxX9xX43xX44xX156xXbxX9xXafxX15axXcxX9xXafxX29exX2cxX9xXbxX7exX41xX43xX44xXa5xX9xX95xX41xXb1xXbxX9xXbxX7ex83e7xX35xX9xX2fxX24xX9xX95xX2aexX35xX9xX43xXaxX35xX96xX49xX9xX95xX12axX43xX44xX9xXbxX7exX27exX43xX44xX9xX2cxX18xXcxX9xX92xXaxX75xX2cxX9xXbxX7exX117xX43xX9xXafxX7bxX18xX9xX23xXbexX43xX105xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX257xX24xX19xX26xX32xXexX4xX18xXcxX9xX53xX42xX43xX9xX57xX18xX35xX9xX92xXaxX9exX43xX44xX9xXbxX24xX9xX43xXaxX41xX9xX2cxX18xXcxX9x425exXaxX17xX9xX57xX88xX26xXa5xX9xXcxXbexX49xX9xX92xXaxX9exX43xX44xX9xXbxXaxX15axXbxX9xXafx6a07xX9xXafxX15axXcxX9xX43xXaxX41xX9xX2cxX18xXcxX9xX5xXaxX41xXb1xX43xX44xX9x6f4axX40axX2cxX9xX43xXaxX41xX43xX44xX9xXdxX134xX35xX9xX2cxX28exX9xX95xX7bxX9xX43xX44xX156xXbxX9xXafxX15axXcxX9xXafxXbexX9xX9axXbxX9xX43xX42xX35xX9xX2cxX28exX9xXafxX41xXb1xX2cxX105xX9xX5xXaxX41xX42xX43xX44xX9xXaxX35xX48xX49xX9xX2cxX18xXcxX9xX53xX42xX43xX9xX57xX18xX35xX9xX2cxXaxX41xX18xX9xX7exX18xX9xXafxX41xXb1xX2cxX9xXc0xX23xX35xX292xX43xX9xXdxX2aexX43xXc9xXa5xX9xX43xXaxX41xX43xX44xX9xXbxX7exX117xX43xX9xXafxX7bxX18xX9xX23xXbexX43xX9xX6axX41xX42xX43xX44xX9xX53xX42xX43xX9xX95xXbexX9xXcxX40axXbxX9xX2fxX84xX9xX43xX42xX35xX9xX92xXaxX75xX2cxX9xXbxXaxX3cxX9xX7exX7fxXbxX9xX43xXaxX35xX96xX49xX9xX43xX44xX41xX22exX35xX9xX23xX35xXb6xXbxX9xXafxXb6xX43xX105xX9xX70xXb6xX49xX9xXafxXb6xX43xX9xXcxX49xX18xX9xX2cxX18xXcxX9x9c40xX9xX2cxX75xX2cxX9xX141xX49xX8cxX26xX9xX84xXbxXa5xX9xX2cxXaxXb1xX9xXbxX134xX35xX9xXcxX40axXbxX9xX2fxX84xX9xXbxX7exX49xX43xX44xX9xXbxX88xXcxX9xXbxXaxX41xX42xX43xX44xX9xXcxX134xX35xX9xX43xXaxX41xX1afxX9xX5xXaxX7bxX9xXbxX7exX7fxX43xX9xX7xXaxX84xX9xX4xXaxX88xX49xXa5xX9xXbxXaxX7bxX9xXbx9bb6xX9xX70xX8cxXcxXa5xX9xXaxX8cxX49xX9xXaxXb6xXbxX9xX2cxX75xX2cxX9xX2cxXaxXd1xX9xXaxXbexX43xX44xX9xXafxX96xX49xX9xX44xX35xX2aexX35xX9xXbxXaxX35xX48xX49xX9xX2cxX18xXcxX9xXcxX3cxX43xXaxX9xXdxXbexX9xX2cxX18xXcxX9xX53xX42xX43xX9xX57xX18xX35xXa5xX9xXcxX29exX2cxX9xX19xX12axX9xXbxX7exX117xX43xX9xXbxXaxX112xX2cxX9xXbxXb6xXa5xX9xX2cxX18xXcxX9xXafxX41xXb1xX2cxX9xXcxX49xX18xX9xXbxX31cxX9xX7exX7fxXbxX9xX43xXaxX35xX96xX49xX9xX1b4xX131xX9xXbxX7exX24xX43xX44xX9xXaxX49xX26xX48xX43xX105xX9xX9dxX35xX96xX49xX9xXafxX28exX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX7fxX26xXa5xX9xXbxX134xX35xX9xXafxX7bxX18xX9xX33xXaxX41xX42xX43xX44xXa5xX9xX2cxX18xXcxX9xX53xX42xX43xX9xX57xX18xX35xX9xXafxX131xX9xXbxXaxX112xX2cxX9xX2fxX112xX9xXafxX41xXb1xX2cxX9xX43xX44xX41xX22exX35xX9xXbxX35xX117xX49xX9xX19xX12axX43xX44xX9xX41xX18xX9xX2cxXaxX49xX40axX43xX44xX105xX9xX5xX7exX49xX43xX44xX9xX23xX3cxX43xXaxXa5xX9xX2cxX28exX9xX1ecxX90x156bxX9xX2cxX18xXcxX9xXbxX134xX35xX9xXafxX88xX26xX9xXafxX41xXb1xX2cxX9xX2cxX75xX2cxX9xXbxXaxX41xX42xX43xX44xX9xXdxX75xX35xX9xX55axX9x31baxX35xX43xXaxX9xX95xXbexX24xX9xXafxX29exXbxX9xXcxX49xX18xX9xX95xXbexX9xX43xX44xXaxX35x89aexXcxX9xX43xXaxX35xX117xX43xX9xXbxX7exX55axX9xXbxXaxXbexX43xXaxX9xXc0xX2cxX18xXcxX9xX6bbxX35xX43xXaxXc9xXa5xX9xX23xX75xX43xX9xX92xXaxX318xX33xX9xX2cxX75xX2cxX9xXbx1459xX43xXaxX105xX9xX9dxX28exX9xXdxXbexX9xX2cxXaxX41xX18xX9xX43xX28exX35xX9xXafxXb6xX43xXa5xX9xX43xXaxX35xX96xX49xX9xXbxX35xX292xX49xX9xXbxXaxX41xX42xX43xX44xX9xX92xX35xX43xXaxX9xX19xX24xX18xX43xXaxX9xX2cxX18xXcxX9xX2cxX28exX9xXbxX117xX43xX9xXbxX49xX11fxX35xX9xX55axX9xX6axXbexX9xX5xXe9xX43xXaxX9xX2cx399dxX43xX44xX9xXbxXaxX41xX22exX43xX44xX9xX2cxXaxX156xX43xX9xX2cxX18xXcxX9xX53xX42xX43xX9xX57xX18xX35xX9xX95xX96xX9xX23xX75xX43xXa5xX9xX43xXaxX7fxXbxX9xXdxXbexX9xX95xXbexX24xX9xX19xX7bxX33xX9xX2cxX49xX84xX35xX9xXcxX12axX18xX105xX9xX9dxX41xX42xX43xX44xX9xX43xXaxX35xX117xX43xXa5xX9xX43xX28exX9xX2cxX751xX43xX44xX9xX92xXaxX9exX43xX44xX9xXafxX41xXb1xX2cxX9xXcxX18xX43xX44xX9xXbxXaxX41xX42xX43xX44xX9xXaxX35xX48xX49xX9xX2cxX18xXcxX9xX53xX42xX43xX9xX57xX18xX35xX105xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX257xX24xX19xX26xX32xXexX5xX134xX35xX9xXdxX6d3xX9xXaxX40axX35xX9xX2cxX18xXcxX9xX95xXbexX9xX2cxX75xX2cxX9xX2fxX143xX43xX9xX33xXax20a9xXcxX9xX43xX9exX43xX44xX9xX43xX44xXaxX35xX48xX33xX9xX6axXbexX9xX5xXe9xX43xXaxX9xXdxX8cxX43xX9xXbxXaxX5aaxX9xX43xXaxX7fxXbxX9xX43xXfbxXcxX9xX1edxX90xX2axX1e5xX9xX19xX35xX6d3xX43xX9xX7exX18xX9xXafxX8cxX49xX9xXbxXaxX75xX43xX44xX9xX2axX1edxX9xXcxX2aexX35xX9xXafxX88xX26xXa5xX9xX2cxX28exX9xX2axX2axX9xXaxX40axX9xX2cxX75xX9xX43xXaxX88xX43xXa5xX9xX6axX5x1c7axXa5xX9xXbxX11fxX9xXaxXb1xX33xX9xXbxX75xX2cxX9xX2cxX18xXcxX9xXbxX24xXbexX43xX9xXbxX700xX43xXaxX9xXafxX134xXbxX9xX44xX35xX143xX35xX9x93b3xX9xXbxXaxX3cxX9xX53xX42xX43xX9xX57xX18xX35xX9xXafxX134xXbxX9xX1edxX9xX44xX35xX143xX35xXa5xX9xXbxXaxX49xX40axX2cxX9xX95xX96xX9xX5xX11fxX9xXaxXb1xX33xX9xXbxX75xX2cxX9xX5xX7exX27exX43xX44xX9xX2cxX18xXcxX9xX53xX42xX43xX9xX57xX18xX35xX9xX95xXbexX9xXaxX40axX9xX2fxX143xX43xX9xX1b4xX49xX7fxXbxX9xX5xX9exX43xX9x4662xX49xX18xX43xX44xX9xX6ax2e25xX18xX105xX9xX57xX29exX2cxX9xX19xX12axX9xX2cxXaxX41xX18xX9xX2cxX28exX9xXbxXaxX41xX42xX43xX44xX9xXaxX35xX48xX49xXa5xX9xX43xXaxX41xX43xX44xX9xXbxX7exX24xX43xX44xX9xX1edxX9xX43xX44xXbexX26xX9xX19xX35xX6d3xX43xX9xX7exX18xX9xXdxX6d3xX9xXaxX40axX35xXa5xX9xXbxX11fxX9xXaxXb1xX33xX9xXbxX75xX2cxX9xX95xXbexX9xXaxX40axX9xX19xX88xX43xX9xX43xXbexX26xX9xXafxX131xX9xX23xX75xX43xX9xXafxX41xXb1xX2cxX9xXbxX7exX117xX43xX9xX2axXa5xX1edxX9xXbxX7fxX43xX105xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX257xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX7bxX9xX257xX12axX35xX9xX5xXaxX7bxX9xX49bxX24xX43xX44xX9x9d19xX9xX2cxX75xX43xX9xX23xX40axX9xX7xXaxX8dbxX43xX44xX9xX70xX70x9f5cxX7xX5xX70xX5xX9xXaxX49xX26xX48xX43xX9xX6axX41xX42xX43xX44xX9xX53xX42xX43xXa5xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXb6xXbxXa5xX9xXbxX49xX26xX9xX2cxX18xXcxX9xX53xX42xX43xX9xX57xX18xX35xX9xX2cxXaxX41xX18xX9xX1b4xX88xX26xX9xX19xX112xX43xX44xX9xXafxX41xXb1xX2cxX9xX2cxXaxX700xX9xX19x6225xX43xX9xXafxX7bxX18xX9xXdxa684xXa5xX9xX2cxXaxX41xX18xX9xX2cxX28exX9xXbxXaxX41xX42xX43xX44xX9xXaxX35xX48xX49xXa5xX9xX43xXaxX41xX43xX44xX9xX141xX49xX18xX9xX43xXb6xXcxX9xXbxXax39ddxXa5xX9xX7exX7fxXbxX9xX43xXaxX35xX96xX49xX9xX92xXaxX75xX2cxXaxX9xXaxXbexX43xX44xX9xXafxX131xX9xX2cxXaxX156xX43xX9xXcxX49xX18xX9xX95xX96xX9xXfbxX43xX9xX95xXbexX9xXdxXbexXcxX9xX141xX49xXbexX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX134xX43xX9xX23x4623xX105xX9xX8d4xX49xX18xX9xXcxX40axXbxX9xX2fxX84xX9xXafxX7bxX18xX9xX2cxXaxX700xX9xXbxX7exX117xX43xX9xXbxX7exX18xX43xX44xX9xXcxX134xX43xX44xX9xX1b4xX131xX9xXaxX40axX35xX9x3ec7xX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX92xX9xX44xX35xX2aexX35xX9xXbxXaxX35xX48xX49xX9xX95xX96xX9xX2cxX18xXcxX9xX53xX42xX43xX9xX57xX18xX35xX9xXbxX134xX35xX9xXdxX6d3xX9xXaxX40axX35xXa5xX9xX7exX7fxXbxX9xX43xXaxX35xX96xX49xX9xX23xX3cxX43xXaxX9xXdxX49xX15axX43xX9xX2cxXd1xX18xX9xX23xX134xX43xX9xXafxX156xX2cxX9xXafxX75xX43xXaxX9xX44xX35xX75xX9xX2cxX18xX24xX9xXdxX24xX134xX35xX9xX2cxX18xXcxX9xX43xXbexX26xX9xX2fxX18xX49xX9xX92xXaxX35xX9xXaxX156xX9xXafxX131xX9xXbxX7exX112xX2cxX9xXbxX35xXb6xX33xX9xX43xXb6xXcxX9xXbxXaxXa00xX9xX95xXbexX9xX7exX7fxXbxX9xX43xXaxX35xX96xX49xX9xX43xX44xX41xX22exX35xX9xXaxX486xX35xX9xXcxX49xX18xX9xX141xX49xX18xX9xXcxX134xX43xX44xX9xXa6bxX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX92xX105xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX257xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX7bxX9xX49bxX24xX43xX44xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXb6xXbxXa5xX9xX43xXfbxXcxX9xX1edxX90xX2axX1e5xXa5xX9xX2cxXaxX41xX42xX43xX44xX9xXbxX7exX3cxX43xXaxX9xX6bbxX35xX17xXbxX30fxX881xX7xX9xXbxX11fxX9xX2cxXaxX5aaxX2cxX9xXaxX42xX35xX9xXcxX49xX40axX43xX9xX43xX117xX43xX9xXaxX49xX26xX48xX43xX9xX1b4xX35xX43xX9xX44xX75xX2cxX9xXdxX134xX35xX9xXafxX292xX9xX43xXfbxXcxX9xX2fxX18xX49xX9xX23xX318xXbxX9xXafxX8cxX49xX9xXbxXaxX112xX2cxX9xXaxX35xX48xX43xX105xX9xX4xX12axX43xX44xX9xX95xX2aexX35xX9xXbxX7exX35xX292xX43xX9xX92xXaxX18xX35xX9xX6bbxX35xX17xXbxX30fxX881xX7xXa5xX9xXaxX49xX26xX48xX43xX9xX2cxX751xX43xX44xX9xX2fx2fc9xX9xXbxX35xXb6xX43xX9xXbxX2aexX35xX9xX1b4xX88xX26xX9xX19xX112xX43xX44xX9xX2cxXaxX700xX9xX19xX9d0xX43xX9xXafxX7bxX18xX9xXdxX9d8xX9xXafxX292xX9xX43xX88xX43xX44xX9xX2cxX18xX24xX9xX44xX35xX75xX9xXbxX7exX7bxX9xX2fxX143xX43xX9xX33xXaxX7fdxXcxXa5xX9xX141xX49xX143xX43xX44xX9xX23xX75xX9xX7exX40axX43xX44xX9xX7exX131xX35xX9xXbxXaxX41xX42xX43xX44xX9xXaxX35xX48xX49xX9xX2cxX18xXcxX9xX53xX42xX43xX9xX57xX18xX35xX9xX43xX28exX35xX9xX7exX35xX117xX43xX44xXa5xX9xX2cxX18xXcxX9xX6axX41xX42xX43xX44xX9xX53xX42xX43xX9xX43xX28exX35xX9xX2cxXaxX49xX43xX44xX9xX7exX18xX9xXbxXaxX7bxX9xXbxX7exX41xX22exX43xX44xX105xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX257xX24xX19xX26xX32xXexX57xX12axX18xX9xX43xXbexX26xXa5xX9xXbxX7exX117xX43xX9xX92xXaxX318xX33xX9xX2cxX75xX2cxX9xX2cxX24xX43xX9xXafxX41xX22exX43xX44xX9xX43xX84xX35xX9xX95xXbexX24xX9xX95xX12axX43xX44xX9xX2cxX18xXcxX9xX53xX42xX43xX9xX57xX18xX35xXa5xX9xX1b4xX17xX9xX2cxX40axX9xX95xXbexX24xX9xXcxX49xX18xX9xX2cxX18xXcxX9xX43xX41xX22exXcxX9xX43xX41xXb1xX33xX105xX9xX46dxXaxX75xX2cxXaxX9xXaxXbexX43xX44xX9xX2cxXaxXd1xX9xX26xXb6xX49xX9xXafxXb6xX43xX9xXbxX31cxX9xX5xX7xX9xX6bbxX35xX43xXaxXa5xX9xX5xX7xX9xX6axXbexX9xX5xXe9xX43xXaxX9xX95xXbexX9xXcxX40axXbxX9xX2fxX84xX9xXaxX49xX26xX48xX43xX9xX55axX9xX70xX44xXaxX48xX9xX881xX43xXa5xX9xX6axXbexX9xX5xXe9xX43xXaxX105xX9x7bbbxX7fxXbxX9xX43xXaxX35xX96xX49xX9xXbxXaxX41xX42xX43xX44xX9xXaxX35xX48xX49xX9xX2cxX18xXcxX9xX6bbxX35xX43xXaxX9xXaxX24xX29exX2cxX9xX2cxX75xX2cxX9xX92xX35xX976xX84xXbxXa5xX9xX141xX49xX8cxX26xX9xX92xX35xX43xXaxX9xX19xX24xX18xX43xXaxX9xXaxX24xX18xX9xX141xX49xX143xX9xX2cxX28exX9xXbxX117xX43xX9xXbxX49xX11fxX35xX9xX55axX9xX6bbxX35xX43xXaxXa5xX9xX6axXbexX9xX5xXe9xX43xXaxX9xXafxX96xX49xX9xXdxX7fxX26xX9xX2cxX18xXcxX9xX53xX42xX43xX9xX57xX18xX35xX9xX43xXaxX41xX43xX44xX9xXdxX134xX35xX9xX43xX282xX33xX9xX19xX41xX2aexX35xX9xXbxXaxX41xX42xX43xX44xX9xXaxX35xX48xX49xX9xX2cxX18xXcxX9xX92xXaxX75xX2cxX105xX9xX5xX49xX26xX9xX43xXaxX35xX117xX43xXa5xX9xX92xXaxX75xX2cxXaxX9xXaxXbexX43xX44xX9xX95xX9d0xX43xX9xX2cxXaxX7fxX33xX9xX43xXaxX15axX43xX9xX23xX55axX35xX9xX95xX3cxX9xX2cxXaxX7fxXbxX9xXdxX41xXb1xX43xX44xX9xX2cxX18xXcxX9xX43xX44xX24xX43xXa5xX9xX92xXaxX28exX9xX33xXaxX88xX43xX9xX23xX35xX48xXbxX105xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX257xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX28exX9xX4xXaxXd1xX9xXbxX7bxX2cxXaxX9xa0aaxX257xX70xX2xX9xX1b4xX131xX9xX53xX42xX43xX9xX57xX18xX35xX9xX70xX44xX49xX26xX6d3xX43xX9xX2xX41xX42xX43xX44xX9xX6axXb1xX33xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXb6xXbxXa5xX9xX1b4xX131xX9xXaxX35xX48xX43xX9xX2cxX28exX9xX1edx8727xX1bdxX9xXaxX18xX9xX2cxX18xXcxXa5xX9xXbxX7exX24xX43xX44xX9xXafxX28exXa5xX9xXbxX7exX117xX43xX9xX2ax2805xX90xX9xXaxX18xX9xXafxX131xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX49xX9xXaxX24xX134xX2cxXaxX105xX9xX6bbx4ca7xX9xX2cxX18xXcxX9xX43xXfbxXcxX9xX43xX18xX26xXa5xX9xX41xX2aexX2cxX9xXbxX9axX43xXaxX9xXbxX11fxX43xX44xX9xX2fxX143xX43xX9xXdxX41xXb1xX43xX44xX9xXafxX134xXbxX9xXbxX7exX117xX43xX9xX1e7xXe93xX90xX9xXbxX7fxX43xXa5xX9xX19xX24xX18xX43xXaxX9xXbxXaxX49xX9xXaxX42xX43xX9xX1ecxX90xX9xXbx800exX9xXafxX27exX43xX44xX105xX9xX6bbxXeacxX9xX2cxX18xXcxX9xXbxX2aexX35xXa5xX9xX1b4xX131xX9xX2fxXbd6xX9xXbxX49xX26xX117xX43xX9xXbxX7exX49xX26xX96xX43xXa5xX9xX95xX15axX43xX9xXafxX40axX43xX44xX9xX2cxX75xX2cxX9xXaxX40axX9xX19xX88xX43xX9xXbxX7exX35xX292xX43xX9xX92xXaxX18xX35xX9xXbxX7exX27exX43xX44xX9xX2cxX18xXcxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxX35xX117xX49xX9xX2cxXaxX49xX7fdxX43xX9xX6bbxX35xX17xXbxX30fxX881xX7xX9xXafxX292xX9xXbxX31cxX43xX44xX9xX23xX41xX2aexX2cxX9xX43xX88xX43xX44xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxXaxX7fxXbxX9xXdxX41xXb1xX43xX44xXa5xX9xXbxXaxX41xX42xX43xX44xX9xXaxX35xX48xX49xXa5xX9xX44xX35xX75xX9xXbxX7exX7bxX9xX2fxX143xX43xX9xX33xXaxX7fdxXcxXa5xX9xXafxX41xX18xX9xXbxXaxX41xX42xX43xX44xX9xXaxX35xX48xX49xX9xX2cxX18xXcxX9xX53xX42xX43xX9xX57xX18xX35xX9xXafxXb6xX43xX9xX95xX2aexX35xX9xXafxX9exX43xX44xX9xXafxX143xX24xX9xX43xX44xX41xX22exX35xX9xXbxX35xX117xX49xX9xX19xX12axX43xX44xX105xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX881xX49xXbxXaxX24xX7exX32xXexX4xXaxX9axX43xXaxX9xX5xXaxX49xX9x30eexX9xX5xXaxX282xX26xX9xX70xX44xX156xX2cxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Chính Thu – Thúy Ngọc