Lãnh đạo G7 cam kết viện trợ 1 tỷ liều vaccine, hành động vì khí hậu
Trong thông cáo cuối cùng kết thúc Hội nghị thượng đỉnh G7, các nhà lãnh đạo hoan nghênh nỗ lực của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong việc đưa G7 gắn kết trở lại sau “kỷ nguyên có quá nhiều bất đồng.”
ab7axc17axb2fcx11e1bxf645xbb68xc410xf5c3xeb4bxX7x114e7xdf35xbefdxbbcdxfc78xd92bxX5x11407xXax103d0x128baxd004xd749xX1xX3xf427x12617xad2axX3x12334xb4f6xX3xX4xX6x11eebxX3xc1a4xb776xXexX3xfb74xXdxaf48xX15xX3xXexf58dxf8eaxX3xX2xX3xXexf416xX3xX5xXdxc5d7x115acxX3xX27xX6xX4xX4xXdxX15xX10xd8fdxX3xX1xcad1xX15xX1xX3xX18xe88axX15x11797xX3xX27xf032xX3xX23xX1xd142xX3xX1xe31axX38xX0x10c1cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb50dxX10xX6xe941xXaxX12xXcxX2dxX1axX15xX4bxX3xXexX1xc755xX15xX4bxX3xX4xe6c3xX1axX3xX4xX38x1236exXdxX3xX4x1056bxX15xX4bxX3xX23xX24xXexX3xXexX1x114bcxX4xX3xX67xX49xXdxX3xX15xX4bxX1xe943xX3xXexX1x12839xX2exX15xX4bxX3xX18x105d1xX15xX1xX3xX1cxX1dxX41xX3xX4xX7axX4xX3xX15xX1xX44xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1xX1axX6xX15xX3xX15xX4bxX1xb936xX15xX1xX3xX15xccb5xX3xX5xfdcbxX4xX3xX4xcc89xX6xX3xXcxeb64xX15xX4bxX3xXexX1xX7fxX15xX4bxX3xc617x12008xX3x12a15xX1axX10xX3xf81exXdxX6axX10xX15xX3xXexX2dxX1axX15xX4bxX3xX27xXdxX29xX4xX3xX18xX9bxX6xX3xX1cxX1dxX3xX4bx1297dxX15xX3xX23xX24xXexX3xXexX2dxf89axX3xX5xX19xXdxX3xX7xX6xX38xX3xc143xX23xX33xX3xX15xX4bxX38xbcb7xXc2xX15xX3xX4x11c2fxX3xec5bxX38xX7axX3xX15xX1xXdxX37xX38xX3xe149xfb87xXexX3xX18xcc49xX15xX4bx12783x105cbxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1axX6axX116xXaxX12xX0xXdxX21xX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX21xX7xd685xXbxX1xX1axXexX1axXaxX3xX7xXexX116xX5xX10xX9xXaxX6axXdxX7xXbxX5xX6xX116x10c64xX3xX127xX5xX1axX4xX23xcaeaxX3xX21xX6xX2dxX4bxXdxX15xX155xX5xX10x10f28xXexX16bxX3xX6xX38xXexX1axX172xX3xX21xX6xX2dxX4bxXdxX15xX155xX2dxXdxX4bxX1xXexX16bxX3xX6xX38xXexX1axX172xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX4xX6xX21xX3xX23xX24xXexX3xX27xXdxX29xX15xX3xXexX2dxX2exX3xX2xX3xXexX33xX3xX5xXdxX37xX38xX3xX27xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX41xX3xX1xX44xX15xX1xX3xX18xX49xX15xX4bxX3xX27xX4exX3xX23xX1xX52xX3xX1xX55xX38xX3xX1xX4exX15xX1xX3xd938xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX58xX58xXdxX12fxX127xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX12fxX27xX15xX58xX15xX10x10e51xX7xX58xde4bxX2xX20fxe516xX58xX2xd8b7xcd87xX6axX2xX215x12addxX20fxc0cbxX212xX21axXexfa26xX20fxX2xX21cxX5xX2xX12fxe4f4xXbxX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX4xX6xX21xX3xX23xX24xXexX3xX27xXdxX29xX15xX3xXexX2dxX2exX3xX2xX3xXexX33xX3xX5xXdxX37xX38xX3xX27xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX41xX3xX1xX44xX15xX1xX3xX18xX49xX15xX4bxX3xX27xX4exX3xX23xX1xX52xX3xX1xX55xX38xXaxX3xX6axX6xXexX6xX155xXbxX1xX1axXexX1axX155xX1axX2dxXdxX4bxXdxX15xX6xX5xX155xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16bxX58xX58xX4xX6axX15xXdxX21xX4bxX12fxX27xXdxX10xXexX15xX6xX21xXbxX5xX38xX7xX12fxX27xX15xX58xXexX21axX20fxX215xX58xX38xXbxX5xX1axX6xX6axX10xX6axX58xXdx11e62xX6axX7xX7xX58xX20fxX215xX20fxX2xef87xX215xX21axX2c6xX2xX220xX58xX27xX15xX6xX2c6xXbxX1axXexX6xX5xX2c6xX4bxX1dxX2c6xXexX38xX116xX10xX15xX2c6xX127xX1axX2c6xX7xX10xX2c6xX38xX15xX4bxX2c6xX1xX1axX2c6xX4xX6xX4xX2c6xX21xX38xX4xX2c6xXexXdxX10xX38xX2c6xX27xX10xX2c6xX21xX1axXdxX2c6xXexX2dxX38xX1axX15xX4bxX2c6xX21cxX212xe2d6xX21axX212xX212xX220xX12fxX227xXbxX4bxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb9a5xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX326xX7axX4xX3xX18xX19xXdxX3xX127xXdx117f4xX38xX3xXexX1xX6xX21xX3xX6axXcaxX3xX67xX49xXdxX3xX15xX4bxX1xX97xX3xXexX1xX9bxX2exX15xX4bxX3xX18xXa1xX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xX105xX3xX326xX1axX2dxX15xX20cxX6xX5xX5xX41xX3xf4abxX15xX1xX3xX15xX4bxX44xX116xX3xX2xX20fxX58xX21axX58xX20fxX215xX20fxX2xX12fxX3xcdbbxX15xX1xX16bxX3xe6dexX368x11c10xc461xX58xXcxXcxc3a4xe326xcbf3xeaf3xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1axX6axX116xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX38axX1xX11bxX21xX3xX4xX7axX4xX3xX15xX9bx103bcxX4xX3xX4xX75xX15xX4bxX3xX15xX4bxX1xXdxX29xXbxX3xXbxX1xX7axXexX3xXexX2dxXdxX339xX15xX3xX1xX44xX15xX4bxX3xX18xbcd5xX38xX3xXexX1xX24xX3xX4bxXdxX3b5xXdxX3xX381xX1cxX1dxX38bxX3xX15xX4bxX44xX116xX3xX2xX220xX58xX21axX3xX4xX6xX21xX3xX23xX24xXexX3xX27xXdxX29xX15xX3xXexX2dxX2exX3xX2xX3xXexX33xX3xX5xXdxX37xX38xX3xX27xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX15xX4bxd7d8xX6xX3xX326xf78exX389xf23dxb9fexX155xX2xX30axX3xX27xX44xX3xXexad08xX15xX4bxX3xX4xX9bxcaedxX15xX4bxX3xX1xX44xX15xX1xX3xX18xX49xX15xX4bxX3xX27xX37xX3xX127xXdxX24xX15xX3xX18xXd2xXdxX3xX23xX1xX52xX3xX1xX55xX38xX12fxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1axX6axX116xXaxX12xXcxX2dxX1axX15xX4bxX3xXexX1xX75xX15xX4bxX3xX4xX7axX1axX3xX4xX38xX7fxXdxX3xX4xX83xX15xX4bxX3xX23xX24xXexX3xXexX1xX8dxX4xX3xX67xX49xXdxX3xX15xX4bxX1xX97xX3xXexX1xX9bxX2exX15xX4bxX3xX18xXa1xX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xXexX2dxXcaxX4xX3xXexXdxX24xXbxX3xX6axXdx125f4xX15xX3xX2dxX6xX3xX5xX3d5xX15xX3xX18xX3d5xX38xX3xXexXdxXc2xX15xX3xX7xX6xX38xX3xX4bxX3d5xX15xX3xX20fxX3xX15xX425xX21xX41xX3xX4xX7axX4xX3xX15xX1xX44xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1xX1axX6xX15xX3xX15xX4bxX1xXc2xX15xX1xX3xX15xXc7xX3xX5xXcaxX4xX3xX4xXcexX6xX3xXcxXd2xX15xX4bxX3xXexX1xX7fxX15xX4bxX3xXdcxXddxX3xXdfxX1axX10xX3xXe3xXdxX6axX10xX15xX3xXexX2dxX1axX15xX4bxX3xX27xXdxX29xX4xX3xX18xX9bxX6xX3xX1cxX1dxX3xX4bxXfcxX15xX3xX23xX24xXexX3xXexX2dxX105xX3xX5xX19xXdxX3xX7xX6xX38xX3xX10fxX23xX33xX3xX15xX4bxX38xX116xXc2xX15xX3xX4xX11bxX3xX11dxX38xX7axX3xX15xX1xXdxX37xX38xX3xX127xX128xXexX3xX18xX12cxX15xX4bxX12fxX130xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1axX6axX116xXaxX12xXcxX1xXcexX3xXexX9bxX3b5xX15xX4bxX3x106e4xbe37xX4xX3xX368xX15xX4bxX10xX5xX6xX3xXdcxX10xX2dxX23xX10xX5xX3xX4xX1xX1axX3xX2dxbbadxX15xX4bxX3xXcxXd2xX15xX4bxX3xXexX1xX7fxX15xX4bxX3xXdcxXddxX3xXdfxX1axX10xX3xXe3xXdxX6axX10xX15xX3xX18xX14xX3xX21xX6xX15xX4bxX3xX10fxX21xX49xXexX3xX18xX49xX15xX4bxX3xX5xXcaxX4xX3xX21xX3b5xXdxX130xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1dxX3xXexX2dxX1axX15xX4bxX3xX220xX3xX15xX4bxX44xX116xX3xX11dxX38xX6xX12fxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1axX6axX116xXaxX12xXcxX1xXcexX3xXexX9bxX3b5xX15xX4bxX3xXdcxX10xX2dxX23xX10xX5xX3xX15xX11bxXdxX16bxX3xX10fx11910xX1xX75xX15xX4bxX3xXbxX1xX1edxXdxX3xXexX1xX24xX3xX4bxXdxX3b5xXdxX3xX7xb3ddxX3xX23xX1xX75xX15xX4bxX3xX4xX11bxX3xX127xX128xXexX3xX23xe9a7xX3xX27xX128xX15xX3xX18xX37xX3xX4bxX4exX3xX15xc80exX6xX3xX23xX1xXdxX3xX75xX15xX4bxX3xXdfxX1axX10xX3xXe3xXdxX6axX10xX15xX3xX18xX9bxX2exX4xX3xX127xX3d5xX38xX3xX5xX44xX21xX3xXcxXd2xX15xX4bxX3xXexX1xX7fxX15xX4bxX3xXdcxXddxX12fxX3xX38axX1xX9bxX15xX4bxX3xX4xX1xX8dxX15xX4bxX3xXexX75xXdxX3xX4xX11bxX3xXexX1xX339xX3xX1xX2exXbxX3xXexX7axX4xX3xXexX4exX21xX3xX23xXdxX24xX21xX3xX4bxXdxX1edxXdxX3xXbxX1xX7axXbxX3xX4xX1xX1axX3xX15xX1xX636xX15xX4bxX3xX27xX128xX15xX3xX18xX37xX3xX18xX11bxX3xX27xX3b5xXdxX3xX21xX49xXexX3xX18xX49xX15xX4bxX3xX5xXcaxX4xX3xX21xX3b5xXdxX12fxX3xX389xX44xX3xXexX75xXdxX3xX15xX4bxX1x11dabxX3xXexX1xX55xXexX3xXexX7fxXexX3xX23xX1xXdxX3xX4xX1xX8dxX15xX4bxX3xXexX75xXdxX3xX18xX14xX3xX18xX1axX44xX15xX3xX23xX24xXexX3xX1x100e6xX15xX3xXexX19xXdxX3xX1xX49xXdxX3xX15xX4bxX1xX97xX3xX1cxX1dxX3xX5xX3d5xX15xX3xX15xX44xX116xX12fxX130xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1axX6axX116xXaxX12xX384xX1xX7axXexX3xX127xXdxX339xX38xX3xXexX2dxX9bxX3b5xX4xX3xX127xX7axX1axX3xX4bxXdxX3b5xXdxX3xX7xX6xX38xX3xX1xX49xXdxX3xX15xX4bxX1xX97xX41xX3xXcxX1xXcexX3xXexX9bxX3b5xX15xX4bxX3xX368xX15xX1xX3xXe3xX1axX2dxXdxX7xX3xXdfxX1axX1xX15xX7xX1axX15xX41xX3xX4xX1xXcexX3xXexX2dxX4exX3xX1xX49xXdxX3xX15xX4bxX1xX97xX3xX4xX1xX1axX3xX127xXdxX24xXexX3xX7xX7fxX3xX27xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX4xX6xX21xX3xX23xX24xXexX3xX2xX3xXexX33xX3xX5xXdxX37xX38xX3xX15xX44xX116xX3xX7xX619xX3xX18xX9bxX2exX4xX3xXbxX1xad12xX15xX3xXbxX1xX7fxXdxX3xX11dxX38xX6xX3xX4xX1edxX3xX23xXc2xX15xX1xX3xXexX2dxXcaxX4xX3xXexXdxX24xXbxX3xX27xX44xX3xXexX1xX75xX15xX4bxX3xX11dxX38xX6xX3xX4xX1xX9bxX6f3xX15xX4bxX3xXexX2dxX4exX15xX1xX3xX326xX419xX389xX368xX388xX3xX41xX3xX21xX49xXexX3xX4xX6f3xX3xX4xX1xX24xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x1238fxX3xX27xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX6axX1axX3xXcxXd2xX3xX4xX1xX573xX4xX3xd5ffxX3xXexX24xX3xXcxX1xX24xX3xX4bxXdxX3b5xXdxX3xX381x12a12xX67xX419xX38bxX3xX23xX1xX105xXdxX3xe121xX9bxX3b5xX15xX4bxX3xX15xX1xX589xX21xX3xXbxX1xX7adxX15xX3xXbxX1xX7fxXdxX3xX4xX75xX15xX4bxX3xX127xX589xX15xX4bxX3xX15xX4bxX38xX12cxX15xX3xX27xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX15xX4bxX415xX6xX3xX326xX419xX389xX41bxX41cxX155xX2xX30axX3xX4xX1xX1axX3xX4xX7axX4xX3xX15xX9bxX3b5xX4xX3xX15xX4bxX1x106aaxX1axX3xXexX2dxXc2xX15xX3xXexX1xX24xX3xX4bxXdxX3b5xXdxX12fxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1axX6axX116xXaxX12xXcxX38xX116xX3xX15xX1xXdxXc2xX15xX41xX3xXexX1xX10xX1axX3xX15xX1xX44xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX368xX15xX1xX41xX3xX4xX6xX21xX3xX23xX24xXexX3xX2xX3xXexX33xX3xX5xXdxX37xX38xX3xX27xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xXexX2dxXc2xX15xX3xX52xXexX3xX1xX6f3xX15xX3xX15xX1xXdxX37xX38xX3xX7xX1axX3xX27xX3b5xXdxX3xX4xX1axX15xX3xX7xX7fxX3xX2xX2xX3xXexX33xX3xX5xXdxX37xX38xX3xX21xX44xX3xX822xX67xX419xX3xX4xX1xX1axX3xX5xX44xX3xX4xX3d5xX15xX3xXexX1xXdxX24xXexX3xX18xX339xX3xX4xX11bxX3xXexX1xX339xX3xXexXdxXc2xX21xX3xX4xX1xXcexX15xX4bxX3xX18xX9bxX2exX4xX3xX4xX1xX1axX3xX23xX1xX1axX1edxX15xX4bxX3xX1dxX215xd097xX3xX6axX7adxX15xX3xX7xX7fxX3xXexX1xX24xX3xX4bxXdxX3b5xXdxX12fxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1axX6axX116xXaxX12xX38axX4bxX1axX44xXdxX3xX27xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX41xX3xX1cxX1dxX3xX4xX6xX21xX3xX23xX24xXexX3xX4xX38xX15xX4bxX3xX4xX128xXbxX3xX15xX1xXdxX37xX38xX3xX27xXdxX29xX15xX3xXexX2dxX2exX3xX1xX6f3xX15xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX7axX4xX3xX15xX9bxX3b5xX4xX3xX127xX97xX3xX1edxX15xX1xX3xX1xX9bxX105xX15xX4bxX3xX15xb8ecxX15xX4bxX3xX15xX37xX3xXexX415xX3xX127xXdxX24xX15xX3xX18xXd2xXdxX3xX23xX1xX52xX3xX1xX55xX38xX3xX41xX3xX18xX12cxX15xX4bxX3xXexX1xX42bxXdxX3xX5xX1axX19xXdxX3xX127xd756xX3xX6axX3d5xX15xX3xX4xX7axX4xX3xX23xX1xX1axX1edxX15xX3xX18xX3d5xX38xX3xXexX9bxX3xX27xX44xX1axX3xX15xX1xXdxXc2xX15xX3xX5xXdxX29xX38xX3xX1xX11bxX6xX3xXexX1xX19xX4xX1xX3xX12fxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1axX6axX116xXaxX12xXcxX2dxX1axX15xX4bxX3xX10fxX67xXdxX29xXbxX3xX9bxX3b5xX4xX3xX27xX37xX3xXcxX1xXdxXc2xX15xX3xX15xX1xXdxXc2xX15xX130xX3xX381xX38axX6xXexX38xX2dxX10xX3xX326xX1axX21xXbxX6xX4xXexX38bxX3xX18xX9bxX2exX4xX3xX4xX75xX15xX4bxX3xX127xX7fxX3xXexX2dxX1axX15xX4bxX3xX15xX4bxX44xX116xX3xX2xX220xX58xX21axX3xX4xX83xX15xX4bxX3xX27xX3b5xXdxX3xXexX38xX116xXc2xX15xX3xX127xX7fxX3xX4xX1xX38xX15xX4bxX3xX4xXcexX6xX3xX1cxX1dxX41xX3xX4xX7axX4xX3xX15xX1xX44xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX6xX21xX3xX23xX24xXexX3xX4bxXdxX1edxX21xX3xX4bxX3d5xX15xX3xX21xX49xXexX3xX15x10b36xX6xX3xX5xX9bxX2exX15xX4bxX3xX23xX1xX52xX3xXexX1xX1edxXdxX3xX4xX6xX2dxX127xX1axX15xX3xX27xX44xX1axX3xX15xX425xX21xX3xX20fxX215xX220xX215xX3xX7xX1axX3xX27xX3b5xXdxX3xX15xX425xX21xX3xX20fxX215xX2xX215xX3xX27xX44xX3xX15xX4bxX425xX15xX3xX4xX1xX9bbxX15xX3xXexX4exX15xX1xX3xXexX2dxX19xX15xX4bxX3xX21xX128xXexX3xX18xX6xX3xX6axX19xX15xX4bxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xcd99xX4xX12fxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1axX6axX116xXaxX12xX38axX4bxX1axX44xXdxX3xX2dxX6xX41xX3xX4xX7axX4xX3xX11dxX38xX6xX15xX3xX4xX1xX573xX4xX3xX1cxX1dxX3xX4x104a4xX15xX3xX4xX6xX21xX3xX23xX24xXexX3xX27xX37xX3xX27xXdxX29xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX44xX15xX4bxX3xXexX2dxX425xX21xX3xXexX33xX3xfa37xf393xX41cxX3xX4xX1xX1axX3xX6axXcaxX3xX7axX15xX3xX10fxX388xX7adxX116xX3xX6axXcaxX15xX4bxX3xX5xX19xXdxX3xXexX1xX24xX3xX4bxXdxX3b5xXdxX3xXexX7fxXexX3xX18xb0e7xXbxX3xX1xX6f3xX15xX130xX3xX381xXe3xX220xX822xX38bxX3xX18xX339xX3xX18xX3d5xX38xX3xXexX9bxX3xX27xX44xX1axX3xX5xX6cdxX15xX1xX3xX27xXcaxX4xX3xX4xX6f3xX3xX7xX105xX3xX1xX19xX3xXexX3d5xX15xX4bxX3xX4xX1xX1axX3xX4xX7axX4xX3xX15xX9bxX3b5xX4xX3xX4xX11bxX3xXexX1xX38xX3xX15xX1xX55xXbxX3xXexX1xX128xXbxX3xX27xX44xX3xXexX2dxX38xX15xX4bxX3xX127xX4exX15xX1xX41xX3xX15xX1xX589xX21xX3xX82cxX7adxX116xX3xX6axXcaxX15xX4bxX3xX11dxX38xX6xX15xX3xX1xX29xX3xX18xX7fxXdxX3xXexX7axX4xX3xXexXdxXc2xX38xX3xX4xX1xX38x11ec5xX15xX3xX4xX6xX1axX3xX27xX44xX3xX21xXdxX15xX1xX3xX127xX19xX4xX1xX12fxX0xX58xXbxX12xX0xX6axXdxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX2dxX10xX5xX6xXexX10xX6axXaxX12xX0xX7xXexX2dxX1axX15xX4bxX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxXc2xX15xX3xX11dxX38xX6xX15xX16bxX0xX58xX7xXexX2dxX1axX15xX4bxX12xX0xX38xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX155xXexX1xX38xX21xX127xX155xX6xX15xX6axX155xX7xX6xXbxX1axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXd2xX15xX4bxX3xX4bxXdxX7axX21xX3xX18xX7fxX4xX3xX822xXcxX419xX16bxX3xX572xX14xX3xX4xX11bxX3xXexXdxX24xX15xX3xXexX2dxXdxX339xX15xX3xX27xX37xX3xX127xX9e8xX3xX127xX1edxX15xX3xX11dxX38xX116xX37xX15xX3xX27xXfcxX4xX3xX82cxXdxX15xX3xX326xX419xX389xX41bxX41cxX155xX2xX30axXaxX3xX1xX2dxX10xX17dxX9xXaxX58xX11dxX38xX1axX4xX155xXexX10xX58xXexX1axX15xX4bxX155xX4bxXdxX6xX21xX155xX6axX1axX4xX155xX20cxXexX1axX155xX6axX6xX155xX4xX1axX155xXexXdxX10xX15xX155xXexX2dxXdxX10xX15xX155xX27xX10xX155xX127xX1axX155xX127xX6xX15xX155xX11dxX38xX116xX10xX15xX155xX27xX6xX4xX155xX82cxXdxX15xX155xX4xX1axX27xXdxX6axX155xX2xX30axX58xX20fxX2xX220xX1dxX20fxX215xX12fxX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX4bxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX58xX21xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX20fxX215xX58xX15xX10xX20cxX7xX58xX20fxX2xX20fxX220xX58xX2xX215xX21axX6axX215xX2xX2xX21cxX21axX21cxX21axXexX2xX1dxX20fxX216xX20fxX5xX215xX12fxX227xXbxX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX4xX6xX21xX3xX23xX24xXexX3xX27xXdxX29xX15xX3xXexX2dxX2exX3xX2xX3xXexX33xX3xX5xXdxX37xX38xX3xX27xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX41xX3xX1xX44xX15xX1xX3xX18xX49xX15xX4bxX3xX27xX4exX3xX23xX1xX52xX3xX1xX55xX38xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX27xX12xX0xX7xXexX2dxX1axX15xX4bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXd2xX15xX4bxX3xX4bxXdxX7axX21xX3xX18xX7fxX4xX3xX822xXcxX419xX16bxX3xX572xX14xX3xX4xX11bxX3xXexXdxX24xX15xX3xXexX2dxXdxX339xX15xX3xX27xX37xX3xX127xX9e8xX3xX127xX1edxX15xX3xX11dxX38xX116xX37xX15xX3xX27xXfcxX4xX3xX82cxXdxX15xX3xX326xX419xX389xX41bxX41cxX155xX2xX30axXaxX3xX1xX2dxX10xX17dxX9xXaxX58xX11dxX38xX1axX4xX155xXexX10xX58xXexX1axX15xX4bxX155xX4bxXdxX6xX21xX155xX6axX1axX4xX155xX20cxXexX1axX155xX6axX6xX155xX4xX1axX155xXexXdxX10xX15xX155xXexX2dxXdxX10xX15xX155xX27xX10xX155xX127xX1axX155xX127xX6xX15xX155xX11dxX38xX116xX10xX15xX155xX27xX6xX4xX155xX82cxXdxX15xX155xX4xX1axX27xXdxX6axX155xX2xX30axX58xX20fxX2xX220xX1dxX20fxX215xX12fxX1xXexX21xXaxX12xXcxXd2xX15xX4bxX3xX4bxXdxX7axX21xX3xX18xX7fxX4xX3xX822xXcxX419xX16bxX3xX572xX14xX3xX4xX11bxX3xXexXdxX24xX15xX3xXexX2dxXdxX339xX15xX3xX27xX37xX3xX127xX9e8xX3xX127xX1edxX15xX3xX11dxX38xX116xX37xX15xX3xX27xXfcxX4xX3xX82cxXdxX15xX3xX326xX419xX389xX41bxX41cxX155xX2xX30axX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX2dxX1axX15xX4bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xXcxXd2xX15xX4bxX3xX4bxXdxX7axX21xX3xX18xX7fxX4xX3xXcxXd2xX3xX4xX1xX573xX4xX3xXcxX1xX9bxX6f3xX15xX4bxX3xX21xX19xXdxX3xXexX1xX24xX3xX4bxXdxX3b5xXdxX3xX381xX822xXcxX419xX38bxX3xX4xX1xX1axX3xX2dxX589xX15xX4bxX3xXexX1xX24xX3xX4bxXdxX3b5xXdxX3xX4xX11bxX3xXexX1xX339xX3xX18xX19xXexX3xX18xX9bxX2exX4xX3xXexX1xX9e8xX6xX3xXexX1xX38xX55xX15xX3xX4xX1xX38xX15xX4bxX3xX18xX339xX3xX4bxXdxX8dxXbxX3xX4xX7axX4xX3xX15xX9bxX3b5xX4xX3xX18xX6xX15xX4bxX3xXbxX1xX7axXexX3xXexX2dxXdxX339xX15xX3xXexXdxX24xXbxX3xX4xX55xX15xX3xX15xX4bxX38xX12cxX15xX3xX27xXfcxX4xX3xX82cxXdxX15xX3xX326xX419xX389xX41bxX41cxX155xX2xX30axX3xX6axX12cxXdxX3xX6axX44xX1axX3xX1xX6f3xX15xX12fxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX27xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX4exX15xX1xX3xX1xX4exX15xX1xX3xX6axX97xX4xX1xX3xX7xX7axX15xX4bxX3xX2xX20fxX58xX21axX16bxX3xXcxX1xX24xX3xX4bxXdxX3b5xXdxX3xX4bxX1xXdxX3xX15xX1xX55xX15xX3xXexX2dxXc2xX15xX3xX220xX41xX216xX3xXexX2dxXdxX29xX38xX3xX4xX6xX3xXexXac3xX3xX27xX1axX15xX4bxXaxX3xX1xX2dxX10xX17dxX9xXaxX58xX6axXdxX10xX21xX155xX15xX1axX15xX4bxX58xXexXdxX15xX1xX155xX1xXdxX15xX1xX155xX6axXdxX4xX1xX155xX7xX6xX15xX4bxX155xX2xX20fxX155xX21axX155xXexX1xX10xX155xX4bxXdxX1axXdxX155xX4bxX1xXdxX155xX15xX1xX6xX15xX155xXexX2dxX10xX15xX155xX220xX155xX216xX155xXexX2dxXdxX10xX38xX155xX4xX6xX155xXexX38xX155xX27xX1axX15xX4bxX58xX20fxX2xX220xX21axX20fxX212xX12fxX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX4bxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX58xX21xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX20fxX215xX58xX15xX10xX20cxX7xX58xX20fxX2xX20fxX220xX58xX2xX215xX216xX6axX21axX215xX30axX21cxX216xX20fxX212xXexX21axX2xX1dxX220xX5xX2xX12fxX227xXbxX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX4xX6xX21xX3xX23xX24xXexX3xX27xXdxX29xX15xX3xXexX2dxX2exX3xX2xX3xXexX33xX3xX5xXdxX37xX38xX3xX27xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX41xX3xX1xX44xX15xX1xX3xX18xX49xX15xX4bxX3xX27xX4exX3xX23xX1xX52xX3xX1xX55xX38xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX27xX12xX0xX7xXexX2dxX1axX15xX4bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX4exX15xX1xX3xX1xX4exX15xX1xX3xX6axX97xX4xX1xX3xX7xX7axX15xX4bxX3xX2xX20fxX58xX21axX16bxX3xXcxX1xX24xX3xX4bxXdxX3b5xXdxX3xX4bxX1xXdxX3xX15xX1xX55xX15xX3xXexX2dxXc2xX15xX3xX220xX41xX216xX3xXexX2dxXdxX29xX38xX3xX4xX6xX3xXexXac3xX3xX27xX1axX15xX4bxXaxX3xX1xX2dxX10xX17dxX9xXaxX58xX6axXdxX10xX21xX155xX15xX1axX15xX4bxX58xXexXdxX15xX1xX155xX1xXdxX15xX1xX155xX6axXdxX4xX1xX155xX7xX6xX15xX4bxX155xX2xX20fxX155xX21axX155xXexX1xX10xX155xX4bxXdxX1axXdxX155xX4bxX1xXdxX155xX15xX1xX6xX15xX155xXexX2dxX10xX15xX155xX220xX155xX216xX155xXexX2dxXdxX10xX38xX155xX4xX6xX155xXexX38xX155xX27xX1axX15xX4bxX58xX20fxX2xX220xX21axX20fxX212xX12fxX1xXexX21xXaxX12xXcxX4exX15xX1xX3xX1xX4exX15xX1xX3xX6axX97xX4xX1xX3xX7xX7axX15xX4bxX3xX2xX20fxX58xX21axX16bxX3xXcxX1xX24xX3xX4bxXdxX3b5xXdxX3xX4bxX1xXdxX3xX15xX1xX55xX15xX3xXexX2dxXc2xX15xX3xX220xX41xX216xX3xXexX2dxXdxX29xX38xX3xX4xX6xX3xXexXac3xX3xX27xX1axX15xX4bxX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX2dxX1axX15xX4bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xXdcxXddxX3xX27x116cexX15xX3xX5xX44xX3xX11dxX38xX7fxX4xX3xX4bxXdxX6xX3xX4xX1xX97xX38xX3xXexX7axX4xX3xX18xX49xX15xX4bxX3xX15xX9bbxX15xX4bxX3xX15xX37xX3xX15xX1xX128xXexX3xX27xX3b5xXdxX3xX2xX212xX12fxX30axX20fxX216xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX4a9xX21xX3xX21xX3b5xXdxX3xX27xX44xX3xX212xX215xX21axX3xX4xX6xX3xXexXac3xX3xX27xX1axX15xX4bxX3xX6axX1axX3xX326xX419xX389xX41bxX41cxX155xX2xX30axX3xXexX2dxX1axX15xX4bxX3xX27xXb57xX15xX4bxX3xX20fxX212xX3xX4bxXdxX42bxX3xX11dxX38xX6xX41xX3xX15xX7adxX15xX4bxX3xXexXd2xX15xX4bxX3xX7xX7fxX3xX4xX6xX3xX127xX29xX15xX1xX3xX27xX44xX3xXexXac3xX3xX27xX1axX15xX4bxX3xX5xXc2xX15xX3xX5xX3d5xX15xX3xX5xX9bxX2exXexX3xX5xX44xX3xX220xX212xX12fxX220xX215xX21cxX12fxX20fxX216xX215xX3xX4xX6xX3xX27xX44xX3xX21axX2xX212xX12fxX1dxX2xX1dxX3xX4xX6xX12fxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX27xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXd2xX15xX4bxX3xXexX1xX7fxX15xX4bxX3xXdcxXddxX3xXdfxX1axX10xX3xXe3xXdxX6axX10xX15xX3xX127xXfcxXexX3xX18xX3d5xX38xX3xX4xX1xX38xX116xX24xX15xX3xX4xX75xX15xX4bxX3xX6axX38xX3xX4xX1xX7adxX38xX3xbbbdxX38xXaxX3xX1xX2dxX10xX17dxX9xXaxX58xX6axXdxX10xX21xX155xX15xX1axX15xX4bxX58xXexX1axX15xX4bxX155xXexX1xX1axX15xX4bxX155xX21xX116xX155xX227xX1axX10xX155xX127xXdxX6axX10xX15xX155xX127xX6xXexX155xX6axX6xX38xX155xX4xX1xX38xX116xX10xX15xX155xX4xX1axX15xX4bxX155xX6axX38xX155xX4xX1xX6xX38xX155xX6xX38xX58xX20fxX2xX220xX212xX21cxX21cxX12fxX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX4bxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX58xX21xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX20fxX215xX58xX15xX10xX20cxX7xX58xX20fxX2xX20fxX220xX58xX2xX215xX21cxX6axX220xX20fxX20fxX20fxX20fxX220xX21axXexX30axX1dxX1dxX212xX5xX2xX12fxX227xXbxX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX4xX6xX21xX3xX23xX24xXexX3xX27xXdxX29xX15xX3xXexX2dxX2exX3xX2xX3xXexX33xX3xX5xXdxX37xX38xX3xX27xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX41xX3xX1xX44xX15xX1xX3xX18xX49xX15xX4bxX3xX27xX4exX3xX23xX1xX52xX3xX1xX55xX38xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX27xX12xX0xX7xXexX2dxX1axX15xX4bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXd2xX15xX4bxX3xXexX1xX7fxX15xX4bxX3xXdcxXddxX3xXdfxX1axX10xX3xXe3xXdxX6axX10xX15xX3xX127xXfcxXexX3xX18xX3d5xX38xX3xX4xX1xX38xX116xX24xX15xX3xX4xX75xX15xX4bxX3xX6axX38xX3xX4xX1xX7adxX38xX3xX132axX38xXaxX3xX1xX2dxX10xX17dxX9xXaxX58xX6axXdxX10xX21xX155xX15xX1axX15xX4bxX58xXexX1axX15xX4bxX155xXexX1xX1axX15xX4bxX155xX21xX116xX155xX227xX1axX10xX155xX127xXdxX6axX10xX15xX155xX127xX6xXexX155xX6axX6xX38xX155xX4xX1xX38xX116xX10xX15xX155xX4xX1axX15xX4bxX155xX6axX38xX155xX4xX1xX6xX38xX155xX6xX38xX58xX20fxX2xX220xX212xX21cxX21cxX12fxX1xXexX21xXaxX12xXcxXd2xX15xX4bxX3xXexX1xX7fxX15xX4bxX3xXdcxXddxX3xXdfxX1axX10xX3xXe3xXdxX6axX10xX15xX3xX127xXfcxXexX3xX18xX3d5xX38xX3xX4xX1xX38xX116xX24xX15xX3xX4xX75xX15xX4bxX3xX6axX38xX3xX4xX1xX7adxX38xX3xX132axX38xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX2dxX1axX15xX4bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xX23xX24xX3xX1xX1axX19xX4xX1xX41xX3xXexX2dxX1axX15xX4bxX3xX4xX1xX38xX116xX24xX15xX3xX18xXdxX3xX15xX44xX116xX41xX3xX75xX15xX4bxX3xX4xX1xXcexX3xX38axX1xX44xX3xXcxX2dxXfcxX15xX4bxX3xX7xX619xX3xXexX1xX6xX21xX3xX4bxXdxX6xX3xX15xX1xXdxX37xX38xX3xX1xX49xXdxX3xX15xX4bxX1xX97xX3xXexX1xX9bxX2exX15xX4bxX3xX18xXa1xX15xX1xX3xX27xX3b5xXdxX3xX15xX1xX636xX15xX4bxX3xX15xX4bxX9bxX42bxXdxX3xX18xX12cxX15xX4bxX3xX4xX128xXbxX3xX4xX1xX7adxX38xX3xX132axX38xX3xX27xX44xX3xX18xX9bbxX4xX3xX127xXdxX29xXexX3xX5xX44xX3xX4xX38xX49xX4xX3xX4bxX9bbxXbxX3xXexX2dxXcaxX4xX3xXexXdxX24xXbxX3xX18xX3d5xX38xX3xXexXdxXc2xX15xX3xX27xX3b5xXdxX3xX15xX4bxX9bxX42bxXdxX3xX18xX12cxX15xX4bxX3xX4xX128xXbxX3xX38axX4bxX6xX3xX384xX38xXexXdxX15xX12fxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX27xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX38xX5xX12xX0xX6axXdxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2dxXaxX12xX0xX58xX6axXdxX27xX12xX0xX58xX6axXdxX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7cxX1axX38xX2dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xX384xX1xX9bxX6f3xX15xX4bxX3xX67xX1axX6xX58xXcxXcxX388xX389xX38axX58xX389xXdxX10xXexX15xX6xX21xd861xX0xX58xXbxX12