Thế giới ngày qua: Thủ lĩnh IS tin chắc chiến thắng quân đội Iraq tại Mosul
(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 3/11.
d8fax15130xf5a4x17ab3x162c8xe280x120d2x18a15x15f44xX5x14c12xX4xX9xX7xX3xfcf0x144e9x14637x1017cxX11xX6xX7x1357dx179d3xX4xX9xXfx11d64xX7x15f99xX16xX1x1398fxX3x12c39xX4xed54xX4xX3x14ec9xX21x11a56x1813cxX3x1485ax1174fxX10x1500fxX3xX16xX1xdb52xX3xXfx123c5xX26xX1xX3xdcc1xecd8xX3xX9xX4xX26xX3xXexX1x1107dxXexX3xXexX1xX4xX1fxX26xX3xX9xX1xX42xX26xX21xX3xX2bxX2cx16aadxX26xX3x15c3fx10c57xX4xX3xX39xf7d6xX10xX2bxX3xX9x17d4fxX4xX3xdd8bxe962xX11xX2cxXfxX0xef82xX1xX2xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15x16993xX1axX10xX5xX7xX1cx183dfx14029xX64xX3xX78xX28xX3xX16xX35xX26xX1xX3xX56xX4x13c82xX26xX3xX9x15144xX3xX9x180fcxX26xX21xX3xX1x11ba2xX15xX3xXexX7fxXexX3xX9xX4xX26xX3xX9x1298cxXexX3xX9xX1xX1fxX3xX21xX4xX23xX4xX3xX26xX93xX4xX3xe92bx1811bxX9xX3xX9xX5bxX64xX26xX21xX3xX26xX21xX28xX29xX3xf6b4xX69xX2xX2xf8a1xX0xX69xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX7exX64xX5xX29xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1ax172c3xX9x173dexX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xXexX1axX26xX9xX1axX5bx1547dxX7xX1cxX0xX4x150cfxX21xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX21xX4xX64xX4xX3xX26xX21xX10xX29xX3xX2bxX2cxX10xX3xX9xX1xX2cxX3xXfxX4xX26xX1xX3xX4xX11xX3xX9xX4xX26xX3xXexX1xX10xXexX3xXexX1xX4xX1axX26xX3xX9xX1xX10xX26xX21xX3xX2bxX2cxX10xX26xX3xX5xX64xX4xX3xX4xX5bxX10xX2bxX3xX9xX10xX4xX3xXfbxX64xX11xX2cxXfxX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7x18754xX4xX5xX9xX1xX2ex10d98x10c66xX15dxX15xXe6xXf6xX1xX1axX4xX21xX1xX9xX2exXc3x13197x161ebxX15xXe6xX7xX3xX11xX5bxXexX6xX7xX69xX69xX4xXc7xXb4xX10xX64xX1xX10xX9xX4xX26xX1xXc7x13eb5xX26xX69xX26xX1axX156xX11xX69xX2xX15cxe5c8xX18dxX69xX2xdad7xX18dxX5xX16bxX15dxX2xX15dxXc3xX191xX16bxX9x13348xX15cxX16bxX15dxXfxX15dxXc7xf735xX15xX21xX7xX3xX69xX1cxX0xX69xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15x1713dxX10xX15xX9xX4xX64xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXe6xX9xXe8xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX1a3xX2cxX11xX9xX4x13706xX29xXf6xX7xX1cxX0xX11xX9xX5bxX64xX26xX21xX1cxX39xX9xX10xXfxX29xX3xXexf6b0xX26xX1xX3xXb4xX7fxX64xX3xX26xX21xX2cxX29xX3xXex154f1xX3xXe6xX1eexX29xX3xX5bxX10xX3xX9xX4xX1fxX15xX3xX56xX57xX26xX21xX3xX56x1396bxX9xX3xXex147d6xe0acxX26xX21xX3xX56xX57xX3xXexX10xX64xX2exX0xX69xX11xX9xX5bxX64xX26xX21xX1cxX3x12a67xX4xX8cxX26xX3xX26xX21xX1xX4x10dc8xX26xX3xXexXa4xX2cxX3x17c8cx10ae7xX10xX3xX22axXb5xX9xX3xXfx14a77xX3xX183xX28xX3x11dbexdbeaxX4xX3xXfxX90xX10xX3xX2bxX2cxe4d3xXexX3xX21xX4xX10xX3xX39xX9xX10xXfxX29xX3xX56x18554xX3xX56xX214xX10xX3xX5bxX10xX3xX5xe8edxX3xXb4xX7fxX64xX3xX56xX7fxX26xX21xX3xXfxX64xX3xX26xX21xX60xX4xX3xX183x10546xX3xX26xX21xX2cxX29xX3xXexX1fcxX3xX9xX4xX1fxX15xX3xX9x13d24xXexX3xXe6xX1eexX29xX3xX5bxX10xX3xX56xX23bxX10xX3xXexX1xX210xX26xX3xXexX214xX215xX26xX21xX3xX56xX57xX3xXexX10xX64xXc7xX3xX16xX1xX1axX64xX3xXexX1fcxX3xX2bxX2cxX10xX26xX3xX26xX28xX29x126b5xX3xX1xX28xX26xX21xX3xX9xX5bx144a1xXfbxX3xXexX1fcxX26xX3xX56xX23bxX10xX3xXexX1xX210xX26xX3xXexedc4xX3xXexX214xX215xX26xX21xX3xX56xX57xX3xX9x13b71xX3xX191xX3xX56xX1fxX26xX3xX1xX1fcxX26xX3xX18dxX3xX56xX57xX3xX5bxX4xXexX1xX9xX1axX5bxX3xX56xX260xX3xXe6xX1eexX29xX3xX5bxX10xX3xX9xX2e5xX3xX26xX21xX28xX29xX3xX191xX15cxX69xX2xX15dxX3xX56xX1fxX26xX3xX26xX10xX29xXc7xX0xX69xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1b9xX10xX15xX9xX4xX64xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXe6xX9xXe8xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX1a3xX2cxX11xX9xX4xX1daxX29xXf6xX7xX1cxX63xX23xX4xX3xX56xX53xX29xX3xX26xX1xX210xX9xX3xXfxX28xX3xX9xX5bxXb5xX26xX3xX56xX57xX26xX21xX3xX56xX210xX9xX3xXfbxX60xX26xX1xX3xX16bxX3xX56xX57xX3xX5bxX4xXexX1xX9xX1axX5bxX3xXe6xX1eexX29xX3xX5bxX10xX3xe4dcxX1xX64xX1eexX26xX21xX3xX2xX1xXc3xX16bxX3xX11xX7fxX26xX21xX3xXc3xX69xX2xX2xX3xX9xX1xX1axX64xX3xX21xX4xX215xX3xX56xX23bxX10xX3xX15xX1xX214xX1fcxX26xX21xX2bfxX3xX38axX1xX64xX1eexX26xX21xX3xX16axX1xXc3xX16bxX3xfc4exX21xX4xX215xX3xX78xX28xX3xX248xX57xX4xe79dxX3xX9xX60xX4xX3xXfbxX4xX27exX26xX3xX16xX5bxX2cxX26xX21xX3xX39xX9xX10xXfxX29xX2bfxX3xX38axX1xX2cxX3xX183xX26axXexX3xX56xX10xX26xX21xX3xX38axX1xebdcxX26xX3xX9xX5bxX214xX1fcxX26xX21xX3xX38axX1xX42xXexX3xX15xX1xX28exXexX3xX1xXb5xX2cxX3xX2bxX2cxX1eexX3xXexX32xX10xX3xXexX7fxXexX3xX9xX5bxXb5xX26xX3xX56xX57xX26xX21xX3xX56xX210xX9xX3xX9xX5bxX214xX23xXexX3xX56xX2d9xXc7xX0xX69xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1b9xX10xX15xX9xX4xX64xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXe6xX9xXe8xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX1a3xX2cxX11xX9xX4xX1daxX29xXf6xX7xX1cxX23axX57xX26xX21xX3xX56xX210xX9xX3xXfxX4xX233xX26xX3xX9xX4xX1fxX15xX3xX9xX60xX4xX3xXfbxX4xX27exX26xX3xX16xX5bxX2cxX26xX21xX3xX39xX9xX10xXfxX29xX3xX9xX5bxX64xX26xX21xX3xX9xX1xX215xX4xX3xX21xX4xX10xX26xX3xX2bxX2cxX10xX3xX56xX260xX3xX38axX1xX4xX1fxX26xX3xX1xX1fcxX26xX3xX18dxX15dxXc7xX15dxX15dxX15dxX3xX26xX21xX214xX215xX4xX3xXfbxX210xX9xX3xX26xX1xX28xX3xXexX90xX10xX2bfxX3xXexX1fcxX3xX11x141faxX3xX1xX60xX3xX9x17a11xX26xX21xX3xXb4xX23bxX3xX15xX1xX7fxX3xX1xX32xX29xX3xX26xX21xX1xX4xX233xXfbxX3xX9xX5bx16665xX26xX21xXc7xX3xX16xX60xX4xX3xXexX7fxXexX3xX183x13759xX26xX21xX3xX9xX53xXfbxX3xXexX1xX210xX26xX3xX56xX57xX26xX21xX3xX56xX210xX9xX3xX11x151ffxX3xX15xX1xX1eexX4xX3xXfbxX210xX9xX3xX183xX28xX4xX3xX9xX1xX7fxX26xX21xX3xX183xX28xX3xXexX2d9xX3xX9xX1xfd81xX3xXfxX53xX2cxX3xX1xX1fcxX26xX3xX56xX52axX3xX9xX7fxX4xX3xX9xX1xX4xX1fxX9xX3xX183xX28xX3xXfbxX4caxX3xXexX90xX10xX3xXfxX60xX4xX3xXexX7fxXexX3xX9xX5bxX214xX215xX26xX21xX3xX1xX4e8xXexXc7xX3xX0xX1axXfbxX1cxX3c1x17b60xX26xX1xX2exX3xX78xXb5xX2cxX3xX2bxX2cxX1eexX3xXfbxX57xX9xX3xX9xX5bxXb5xX26xX3xX56xX57xX26xX21xX3xX56xX210xX9xX3xX4caxX3xX39xX9xX10xXfxX29xXc7xX3xX248xX21xX2cxf39axX26xX2exX3xX39xXfbxX10xX21xX64xX3ccxXc7xX0xX69xX1axXfbxX1cxX0xX69xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX7exX64xX5xX29xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXe6xX9xXe8xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xXexX1axX26xX9xX1axX5bxXf6xX7xX1cxX0xX4xXfbxX21xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX21xX4xX64xX4xX3xX26xX21xX10xX29xX3xX2bxX2cxX10xX3xX9xX1xX2cxX3xXfxX4xX26xX1xX3xX4xX11xX3xX9xX4xX26xX3xXexX1xX10xXexX3xXexX1xX4xX1axX26xX3xX9xX1xX10xX26xX21xX3xX2bxX2cxX10xX26xX3xX5xX64xX4xX3xX4xX5bxX10xX2bxX3xX9xX10xX4xX3xXfbxX64xX11xX2cxXfxX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX156xX4xX5xX9xX1xX2exX15cxX15dxX15dxX15xXe6xXf6xX1xX1axX4xX21xX1xX9xX2exX18dxX15dxX2xX15xXe6xX7xX3xX11xX5bxXexX6xX7xX69xX69xX4xXc7xXb4xX10xX64xX1xX10xX9xX4xX26xX1xXc7xX183xX26xX69xX26xX1axX156xX11xX69xX2xX15cxX18dxX18dxX69xX2xX191xX18dxX5xX16bxX15dxX15dxX15dx13d8exX16bxX66fxX9xX66fxX15dxX191xXfxX15dxXc7xX1a3xX15xX21xX7xX3xX69xX1cxX0xX69xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1b9xX10xX15xX9xX4xX64xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXe6xX9xXe8xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX1a3xX2cxX11xX9xX4xX1daxX29xXf6xX7xX1cxX0xX11xX9xX5bxX64xX26xX21xX1cxX22axX10xX3xXexX1xX60xXfbxX3xX9xX28xX2cxX3xX1xdac6xX10xX3xX4caxX3x14bafxX10xX38axX4xX11xX9xX10xX26xX2bfxX3x18442xX9xX3xX26xX1xX210xX9xX3xX66fxX16bxX3xX26xX21xX214xX215xX4xX3xX9xX1xX214xX1fcxX26xX21xX3xX183xX64xX26xX21xX2exX0xX69xX11xX9xX5bxX64xX26xX21xX1cxX3xX78xX10xX4xX3xX9xX28xX2cxX3xX1xX6caxX10xX3xX56xX28exX26xX21xX3xX26xX1xX10xX2cxX3xX4caxX3xX9xX1xX28xX26xX1xX3xX15xX1xX252xX3xXexX1eexX26xX21xX3xe0edxX10xX5bxX10xXexX1xX4xX2bfxX3xXfbxX4xX27exX26xX3xX248xX10xXfbxX3xX6cfxX10xX38axX4xX11xX9xX10xX26xX3xX26xX21xX28xX29xX3xXc3xX69xX2xX2xX3xX38axX1xX4xX1fxX26xX3xX6d9xX9xX3xX26xX1xX210xX9xX3xX191xX15dxX3xX26xX21xX214xX215xX4xX3xX9xX1xX4xX8cxX9xX3xXfbxX60xX26xX21xX2bfxX3xX15cxX16bxX3xX26xX21xX214xX215xX4xX3xX38axX1xX7fxXexX3xXb4xX23bxX3xX9xX1xX214xX1fcxX26xX21xX2bfxX3xX0xX1axXfbxX1cx130bfxX1axX2cxX9xX1axX5bxX11xX0xX69xX1axXfbxX1cxX3xX5x15182xX26xX3xX26xX21xX2cxX58fxX26xX3xX9xX4xX26xX3xXexX7fxXexX3xX2bxX2cxX10xX26xX3xXexX1xXa4xXexX3xX29xX3xX9xX1fxX3xX56xX23bxX10xX3xX15xX1xX214xX1fcxX26xX21xX3xXexX1xX64xX3xXb4xX4xX1fxX9xXc7xX3xX23axX53xX29xX3xXex124a0xX26xX21xX3xXfxX28xX3xX183xX28exX3xX183xX10xX3xXexX1xX60xXfbxX3xX56xX214xX215xX26xX21xX3xX11xX42xX9xX3xXfxX23xX26xX3xX9xX1xXa4xX3xX1xX10xX4xX3xX4caxX3xX26xX214xX23xXexX3xX26xX28xX29xX3xXe6xX1eexX29xX3xX5bxX10xX3xXexX1x181e3xX3xX9xX5bxX64xX26xX21xX3xX183x15a01xX26xX21xX3xXexX1xX214xX10xX3xX56xX4d0xX29xX3xX191xX3xX9xX1xX7fxX26xX21xXc7xX0xX69xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1b9xX10xX15xX9xX4xX64xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXe6xX9xXe8xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX1a3xX2cxX11xX9xX4xX1daxX29xXf6xX7xX1cx10d92xX2cxX10xX26xX3xXexX1xXa4xXexX3xX26xX21xX28xX26xX1xX3xX56xX214xX215xX26xX21xX3xX11xX42xX9xX3xXexX2d9xX3xX9xX233xX26xX3xX248xX10xX11xX4xX5bxX3xX248xX10x150afxX1axX1axX5bxX3xXexX1xX64xX3xXb4xX4xX1fxX9xX2bfxX3xX183xX28exX3xX9xX10xX4xX3xX26xX60xX26xX3xXe6xX1eexX29xX3xX5bxX10xX3xX183xX28xX64xX3xX56xX4d0xX2cxX3xXb4xX2cxX93xX4xX3xX11xX7fxX26xX21xX3xX38axX1xX4xX3xXfbxX57xX9xX3xX56xX64xX28xX26xX3xX9xX28xX2cxX3xX56xX10xX26xX21xX3xX56xe921xX3xX9xX60xX4xX3xX21xX10xX3xX26xX1xX6caxX3xX4caxX3xX26xX21xX64xX60xX4xX3xe7e8xX3xX9xX1xX28xX26xX1xX3xX15xX1xX252xX3xX727xX10xX5bxX10xXexX1xX4xX3xX9xX1x1395exX3xXb4xX23bxX3xXfbxX57xX9xX3xX56xX64xX28xX26xX3xX9xX28xX2cxX3xX38axX1xX7fxXexX3xXfxX10xX64xX3xX9xX23xX4xX3xX56xX53xXfbxX3xX15xX1xX1eexX4xXc7xX0xX69xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1b9xX10xX15xX9xX4xX64xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXe6xX9xXe8xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX1a3xX2cxX11xX9xX4xX1daxX29xXf6xX7xX1cx1106axX26xX21xX3xX248xX10xX88cxX1axX1axX5bxX3xXexX1xX64xX3xXb4xX4xX1fxX9xX3xX9xX1xX233xXfbxX2bfxX3xX26xX21xX214xX215xX4xX3xXfxX7fxX4xX3xX56xX64xX28xX26xX3xX9xX28xX2cxX3xX9xX1xXa4xX3xX1xX10xX4xX3xXexX2d9xX3xX38axX1xX1eexX3xX26xX2c8xX26xX21xX3xX56xX260xX3xX38axX1xX8ebxX26xX21xX3xXexX1xX249xX3xX243xX3xX56xX1fxX26xX3xX9xX6d9xX26xX3xX1xX4xX8cxX2cxX3xX21xX4xX10xX64xX3xX9xX1xX8ebxX26xX21xX3xX56xX214xX215xX26xX21xX3xX11xX42xX9xX3xX183xX28xX3xX21xX53xX29xX3xX5bxX10xX3xX9xX10xX4xX3xX26xX60xX26xXc7xX3xX78xX4xX8cxX26xX3xXfbxX57xX9xX3xXexX2cxX57xXexX3xX56xX4xX27exX2cxX3xX9xX5bxX10xX3xX56xX10xX26xX21xX3xX56xX214xX98xXexX3xX9xX4xX1fxX26xX3xX1xX28xX26xX1xXc7xX0xX69xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1b9xX10xX15xX9xX4xX64xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXe6xX9xXe8xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX1a3xX2cxX11xX9xX4xX1daxX29xXf6xX7xX1cxX78xX58fxX4xX3xX9xX1xX7fxX26xX21xX3xX19cxX2bfxX3xX6d9xX9xX3xX26xX1xX210xX9xX3xX18dxX3xX26xX21xX214xX215xX4xX3xX56xX260xX3xX9xX1xX4xX8cxX9xX3xXfbxX60xX26xX21xX3xX183xX28xX3xX19cxXc3xX3xX26xX21xX214xX215xX4xX3xX38axX1xX7fxXexX3xXb4xX23bxX3xX9xX1xX214xX1fcxX26xX21xX3xX38axX1xX4xX3xXfbxX57xX9xX3xX9xX28xX2cxX3xXexX10xX64xX3xX9xX252xXexX3xX183xX10xX3xXexX1xX60xXfbxX3xX183xX23xX4xX3xXfbxX57xX9xX3xX9xX28xX2cxX3xXexX1xX4caxX3xX1xX28xX26xX21xX3xX4caxX3xX9xX1xX28xX26xX1xX3xX15xX1xX252xX3xX63xX2cxXfxX9xX10xX26xX3xX9xX1xX2cxX57xXexX3xX9xX810xX26xX1xX3xX6cfxX2cxX26xX1a3xX10xXb4xXc7xX3xX0xX1axXfbxX1cxX3c1xX564xX26xX1xX2exX3xX78xX4xX8cxX26xX3xX9xX5bxX214xX215xX26xX21xX3xX183xX28exX3xX9xX10xX4xX3xX26xX60xX26xXc7xX3xX248xX21xX2cxX58fxX26xX2exX3xX78cxX1axX2cxX9xX1axX5bxX11xX3ccxX0xX69xX1axXfbxX1cxX0xX69xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX7exX64xX5xX29xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXe6xX9xXe8xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xXexX1axX26xX9xX1axX5bxXf6xX7xX1cxX0xX4xXfbxX21xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX21xX4xX64xX4xX3xX26xX21xX10xX29xX3xX2bxX2cxX10xX3xX9xX1xX2cxX3xXfxX4xX26xX1xX3xX4xX11xX3xX9xX4xX26xX3xXexX1xX10xXexX3xXexX1xX4xX1axX26xX3xX9xX1xX10xX26xX21xX3xX2bxX2cxX10xX26xX3xX5xX64xX4xX3xX4xX5bxX10xX2bxX3xX9xX10xX4xX3xXfbxX64xX11xX2cxXfxX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX156xX4xX5xX9xX1xX2exX15cxX15dxX15dxX15xXe6xXf6xX1xX1axX4xX21xX1xX9xX2exX18dxX191xX15dxX15xXe6xX7xX3xX11xX5bxXexX6xX7xX69xX69xX4xXc7xXb4xX10xX64xX1xX10xX9xX4xX26xX1xXc7xX183xX26xX69xX26xX1axX156xX11xX69xX2xX15cxX18dxX18dxX69xX2xX191xX18dxX5xX16bxX15dxX15dxX2xX18dxX16bxX18dxX9xXc3xX16bxX16axX19cxXfxX15cxXc7xX1a3xX15xX21xX7xX3xX69xX1cxX0xX69xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1b9xX10xX15xX9xX4xX64xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXe6xX9xXe8xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX1a3xX2cxX11xX9xX4xX1daxX29xXf6xX7xX1cxX0xX11xX9xX5bxX64xX26xX21xX1cxX78xX28xX26xX3xX863xX2cxX252xXexX3xXb4xX42xX9xX3xX38axX1xX3f3xX26xX3xXexX210xX15xX3xXexX26axX2cxX3xX9xX1xX214xX3xX38axX243xX3xXexX210xX15xX3xXexX10xX64xX3xXexX32xX10xX3xX9xX93xX26xX21xX3xX9xX1xX252xX26xX21xX2exX0xX69xX11xX9xX5bxX64xX26xX21xX1cxX3xX1b9xX7fxXexX3xXexX8ebxX26xX21xX3xX9xX252xX3xX183xX4xX233xX26xX3xX78xX28xX26xX3xX863xX2cxX252xXexX3xX56xX233xXfbxX3xX191xX69xX2xX2xX3xX56xX260xX3xXb4xX42xX9xX3xX21xX4x11725xX3xX38axX1xX3f3xX26xX3xXexX210xX15xX3xXfbxX57xX9xX3xXexX26axX2cxX3xX9xX1xX214xX3xX38axX243xX3xXexX210xX15xX3xXexX10xX64xX3xXexX32xX10xX3xX16xX93xX26xX21xX3xX9xX1xX252xX26xX21xX3xX6cfxX10xX5bxX38axX3xdcc7xX1axX2cxX26xXe8xX1xX29xX1axX3xX183xX901xX3xXfxX4xX233xX26xX3xX2bxX2cxX10xX26xX3xX9xX23xX4xX3xX183xX28exX3xXb4xX233xX3xXb4xX252xX4xX3xXexX1xX6d9xX26xX1xX3xX9xX5bxX23bxX3xX56xX10xX26xX21xX3xXfxX28xXfbxX3xXexX1xX210xX26xX3xX56xX57xX26xX21xX3xX2bxX2cxX252xXexX3xX21xX4xX10xX3xX26xX28xX29xX3xX1xX4xX8cxX26xX3xX26xX10xX29xXc7xX0xX69xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1b9xX10xX15xX9xX4xX64xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXe6xX9xXe8xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX1a3xX2cxX11xX9xX4xX1daxX29xXf6xX7xX1cxX16xX1xX1axX64xX3xX56xX2d9xX2bfxX3xX8ebxX26xX21xX3x1405bxX1xX26xX3xX1b9xX1xX64xX26xX21xX3xX7exX2cxXfbxX3xX3c1xXexX7d4xX26xX21xX3xXexX2d9xX3xXexX7fxXexX1xX3xX21xX4e8xX4xX3xX38axX1xX7fxXexX3xXfxX28xX3xXd72xX1xX26xX3x10a9bxX64xX26xX21xX3xX7exX1axX64xXfbxX3ccxX2bfxX3xXexX26axX2cxX3xX9xX1xX214xX3xX38axX243xX3xXexX210xX15xX3xXexX10xX64xX2bfxX3xX56xX58fxX26xX21xX3xX9xX1xX215xX4xX3xXexX7d4xX26xX21xX3xXfxX28xX3xXfbxX57xX9xX3xX26xX21xX214xX215xX4xX3xXb4xX60xX26xX3xXfxX53xX2cxX3xX26xX2c8xXfbxX3xXexX32xX10xX3xXb4xX28xX3xX6cfxX10xX5bxX38axX3xXcd9xX1axX2cxX26xXe8xX1xX29xX1axX2bfxX3xX56xX260xX3xXb4xX23bxX3xX9xX60xXfbxX3xX21xX4xX10xXfbxX3xX38axX1xX3f3xX26xX3xXexX210xX15xX3xX5xX64xX3xXexX2d9xX3xXfxX4xX233xX26xX3xX2bxX2cxX10xX26xX3xX9xX23xX4xX3xX183xX4xX8cxXexX3xX9xX1xX28xX26xX1xX3xXfxXb5xX15xX3xX191xX3xX2bxX2cx17fc0xX3xX15xX1xX4xX3xXfxX98xX4xX3xX26xX1xX2cxXb5xX26xX3xXexX32xX10xX3xXb4xX28xX3xX1b9xX1xX64xX4xX3xX3axX64xX64xX26xX3xX3axX4xXfxX3xXe8xX3xX26xX1xX53xX26xX3xX183xXb5xX9xX3xX9xX5bxX2cxX26xX21xX3xX9xX53xXfbxX3xX183xX28exX3xXb4xX233xX3xXb4xX252xX4xX3xXexX1xX6d9xX26xX1xX3xX9xX5bxX23bxX3xX56xX10xX26xX21xX3xX21xX53xX29xX3xX11xX2d9xX26xX21xX3xX21xX4xX2d9xX3xX5xXca3xX3xX5xX57xX4xX3xX4caxX3xX78xX28xX26xX3xX863xX2cxX252xXexXc7xX0xX69xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1b9xX10xX15xX9xX4xX64xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXe6xX9xXe8xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX1a3xX2cxX11xX9xX4xX1daxX29xXf6xX7xX1cxX16xX1xX1axX64xX3xX0xX4xX1cx14345xX64xX26xX1xX10xX15xX2bfxX0xX69xX4xX1cxX3xXfxX8cxX26xX1xX3xX9xX60xXfbxX3xX21xX4xX10xXfbxX3xX8ebxX26xX21xX3xXd72xX1xX26xX3xXd9exX64xX26xX21xXe8xXb4xX1axX64xXfbxX3xX11xX50dxX3xXexX2d9xX3xX1xX4xX8cxX2cxX3xXfxX26axXexX3xX9xX5bxX64xX26xX21xX3xX183xX819xX26xX21xX3xX18dxX66fxX3xX21xX4xX215xX3xX183xX28xX3xXexX7fxXexX3xXexX8ebxX26xX21xX3xX9xX252xX3xX183xX4xX233xX26xX3xX183xX79axX26xX3xXexX1xX215xX3xXfxX8cxX26xX1xX3xXb4xX42xX9xX3xX21xX4xXca3xX3xXexX1xX6d9xX26xX1xX3xX9xX1xXa4xXexX3xX9xX2e5xX3xX9xX819xX10xX3xX7fxX26xXc7xX0xX69xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1b9xX10xX15xX9xX4xX64xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXe6xX9xXe8xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX1a3xX2cxX11xX9xX4xX1daxX29xXf6xX7xX1cxdd98xX8cxX26xX1xX3xX9xX60xXfbxX3xX21xX4xX10xXfbxX3xX9xX5bxX233xX26xX3xX56xX214xX98xXexX3xX56xX214xX10xX3xX5bxX10xX3xX183xX28xX4xX3xX21xX4xX215xX3xX11xX10xX2cxX3xX38axX1xX4xX3xX8ebxX26xX21xX3xXd72xX1xX26xX3xXb4xX23bxX3xX9xX5bxX4xX8cxX2cxX3xX9xXb5xX15xX3xX56xX1fxX26xX3xX183xX2c8xX26xX3xX15xX1xX819xX26xX21xX3xXexX8ebxX26xX21xX3xX9xX252xX3xX4caxX3xX9xX1xX32xX3xX56xX8ebxX3xX3axX1axX64xX2cxXfxX3xX26xX1x15e09xXfbxX3xX26xX21xX2c8xX26xX3xXexX1x18220xX26xX3xX8ebxX26xX21xX3xX26xX28xX29xX3xX9xX4xX233xX2cxX3xX1xX32xX29xX3xXb4xX1015xX26xX21xX3xXexX1xXa4xX26xX21xX3xXexX2d9xX3xXfxX4xX233xX26xX3xX2bxX2cxX10xX26xXc7xX3xX0xX1axXfbxX1cxX3c1xX564xX26xX1xX2exX3xX95exX26xX21xX3xXd72xX1xX26xX3xXd9exX64xX26xX21xXe8xXb4xX1axX64xXfbxX3xX3c1xX21xX4xXca3xX10xX3ccxX3xXe6xX2cxX210xX9xX3xX1xX4xX8cxX26xX3xX9xX60xX4xX3xX183xX2c8xX26xX3xX15xX1xX819xX26xX21xX3xXexX8ebxX26xX21xX3xX9xX252xX3xX4caxX3xX3axX1axX64xX2cxXfxX3xX9xX5bxX214xX23xXexX3xX38axX1xX4xX3xXb4xX23bxX3xXb4xX42xX9xX3xX21xX4xXca3xX3xX1xX8ebxXfbxX3xX191xX69xX2xX2xXc7xX3xX248xX21xX2cxX58fxX26xX2exX3xX78cxX1axX2cxX9xX1axX5bxX11xX3ccxX0xX69xX1axXfbxX1cxX0xX69xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX7exX64xX5xX29xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXe6xX9xXe8xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xXexX1axX26xX9xX1axX5bxXf6xX7xX1cxX0xX4xXfbxX21xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX21xX4xX64xX4xX3xX26xX21xX10xX29xX3xX2bxX2cxX10xX3xX9xX1xX2cxX3xXfxX4xX26xX1xX3xX4xX11xX3xX9xX4xX26xX3xXexX1xX10xXexX3xXexX1xX4xX1axX26xX3xX9xX1xX10xX26xX21xX3xX2bxX2cxX10xX26xX3xX5xX64xX4xX3xX4xX5bxX10xX2bxX3xX9xX10xX4xX3xXfbxX64xX11xX2cxXfxX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX156xX4xX5xX9xX1xX2exX15cxX15dxX15dxX15xXe6xXf6xX1xX1axX4xX21xX1xX9xX2exXc3xXc3xX16axX15xXe6xX7xX3xX11xX5bxXexX6xX7xX69xX69xX4xXc7xXb4xX10xX64xX1xX10xX9xX4xX26xX1xXc7xX183xX26xX69xX26xX1axX156xX11xX69xX2xX15cxX18dxX18dxX69xX2xX191xX18dxX5xX16bxX15dxX15dxX191xX16axX18dxX2xX9xX19cxX19cxX16axX2xXfxX15cxXc7xX1a3xX15xX21xX7xX3xX69xX1cxX0xX69xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1b9xX10xX15xX9xX4xX64xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXe6xX9xXe8xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX1a3xX2cxX11xX9xX4xX1daxX29xXf6xX7xX1cxX0xX11xX9xX5bxX64xX26xX21xX1cxX78xX28xX26xX21xX3xXexX1xX28exXexX3xX183xX28exX3xX9xX210xX26xX3xXexX8ebxX26xX21xX3xX56xX58fxX26xX21xX3xXfxX64xX60xX9xX3xX4caxX3xXfbxX4xX27exX26xX3xX248xX10xXfbxX3xX16xX1xX7fxX4xX3xXfaaxX10xX26xX2bfxX3xXc3xX3xX26xX21xX214xX215xX4xX3xX9xX1xX4xX8cxX9xX3xXfbxX60xX26xX21xX2exX3xX0xX69xX11xX9xX5bxX64xX26xX21xX1cxX16xX1xX1axX64xX3xX56xX28xX4xX3xX15xX1xX7fxX9xX3xX9xX1xX10xX26xX1xX3xX9xX810xX26xX1xX3xX6cfxX10xX9xX9xX10xX26xX4xX3xX4caxX3xXfbxX4xX27exX26xX3xX248xX10xXfbxX3xX16xX1xX7fxX4xX3xXfaaxX10xX26xX2bfxX3xX6d9xX9xX3xX26xX1xX210xX9xX3xX191xX3xX9xX1xX214xX215xX26xX21xX3xX5xX53xX26xX2bfxX3xX2xX3xXb4xX4xX26xX1xX3xX11xX35xX3xX56xX260xX3xX9xX1xX4xX8cxX9xX3xXfbxX60xX26xX21xX3xX183xX28xX3xXfbxX57xX9xX3xX11xX252xX3xX26xX21xX214xX215xX4xX3xXb4xX23bxX3xX9xX1xX214xX1fcxX26xX21xX3xX9xX5bxX64xX26xX21xX3xXexX1eexX3xXexX1xX28exXexX3xX183xX28exX3xX9xX210xX26xX3xXexX8ebxX26xX21xX3xXe6xX1eexX29xX3xX5bxX10xX3xX9xX60xX4xX3xXc3xX3xX9xX810xX26xX1xX3xX3axX64xX26xX21xX38axX1xXfxX10xX2bfxX3xX248xX10xX5bxX10xX9xX1xX4xX156xX10xX9xX3xX183xX28xX3xX6cfxX10xX9xX9xX10xX26xX4xX3xX4caxX3xXexX26axXexX3xX248xX10xXfbxX3xX16xX1xX7fxX4xX3xXfaaxX10xX26xX3xX1xX8ebxXfbxX3xX191xX69xX2xX2xXc7xX0xX69xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1b9xX10xX15xX9xX4xX64xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXe6xX9xXe8xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX1a3xX2cxX11xX9xX4xX1daxX29xXf6xX7xX1cxX22axX28exX3xX9xX210xX26xX3xXexX8ebxX26xX21xX3xX56xX4d0xX2cxX3xX9xX4xX233xX26xX3xXe6xX1eexX29xX3xX5bxX10xX3xX183xX28xX64xX3xXfxX249xXexX3xX19cxX1xXc3xX15dxX3xX3c1xX21xX4xX215xX3xX56xX23bxX10xX3xX15xX1xX214xX1fcxX26xX21xX3ccxX3xX183xX28xX3xX183xX28exX3xXexX2cxX252xX4xX3xXexX4f6xX26xX21xX3xX9xX5bxX64xX26xX21xX3xX26xX21xX28xX29xX3xXe6xX1eexX29xX3xX5bxX10xX3xX26xX21xX10xX29xX3xX9xX5bxX214xX23xXexX3xX26xX90xX10xX3xX56xX233xXfbxX2bfxX3xX9xX1xX1axX64xX3xX0xX1axXfbxX1cxX1b9xX1xX10xX26xX26xX1axXfxX3xX248xX1axX156xX11xX3xXd72xX11xX4xX10xX0xX69xX1axXfbxX1cxXc7xX0xX69xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1b9xX10xX15xX9xX4xX64xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXe6xX9xXe8xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX1a3xX2cxX11xX9xX4xX1daxX29xXf6xX7xX1cxX1b9xX7fxXexX3xX5xX60xX26xX21xX3xX9xX210xX26xX3xXexX8ebxX26xX21xX3xXb4xX10xX64xX3xX21xX58fxXfbxX3xXfxX7fxX4xX3xXe6xX1axX3xX56xX1fxX26xX3xX5bxX58fxX4xX3xX26xX93xX3xX11xX249xX26xX21xX2bfxX3xX56xX101fxX9xX3xXb4xX64xXfbxX2bfxX3xX15xX1xX7fxX3xX1xX64xX60xX4xX3xX9xX5bxX28exX3xXd72xX16xX63xX3xX183xX28xX3xX56xX252xX9xX3xX183xX6caxX3xXe6xX1axX3xXe6xX1eexX29xX3xX5bxX10xX3xX4caxX3xX16axX3xX2bxX2cxXb5xX26xX3xX9xX1xX2cxX57xXexX3xXc3xX3xX9xX810xX26xX1xX3xX56xX8ebxX26xX21xX3xX26xX21xX214xX215xX4xX3xX78xX58fxX4xX3xX21xX4xX7fxX64xX3xX4caxX3xXfbxX4xX27exX26xX3xX248xX10xXfbxX3xX16xX1xX7fxX4xX3xXfaaxX10xX26xXc7xX3xX16xX901xX26xX1xX3xX9xX5bxX60xX26xX21xX3xXb4xX60xX64xX3xXfxX26axXexX3xX26xX28xX29xX3xX5xX4x173c8xX26xX3xX5bxX10xX3xX9xX5bxX64xX26xX21xX3xXb4xX252xX4xX3xXexX1eexX26xX1xX3xXfbxX57xX9xX3xX11xX252xX3xX2bxX2cxX10xX26xX3xXexX1xXa4xXexX3xXexX210xX15xX3xXexX10xX64xX3xX9xX1xX2cxX57xXexX3xX7exX10xX26xX3xXexX1xX810xX3xX56xX60xX64xX3xX21xX4xX1eexX4xX3xX2bxX2cxX29xX1fxX9xX3xX183xX210xX26xX3xX56xX27exX3xXfbxX4xX27exX26xX3xX248xX10xXfbxX3xX56xX10xX26xX21xX3xX9xX23xX4xX3xX56xX53xX29xX3xX56xX52axX3xX9xX4xX1fxX26xX3xX1xX28xX26xX1xX3xX56xX28xXfbxX3xX15xX1xX7fxX26xX3xX1xX819xX10xX3xXb4xX901xX26xX1xXc7xX0xX69xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1b9xX10xX15xX9xX4xX64xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXe6xX9xXe8xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX1a3xX2cxX11xX9xX4xX1daxX29xXf6xX7xX1cxX0xX1axXfbxX1cxX1b9xX1xX10xX26xX26xX1axXfxX3xX248xX1axX156xX11xX3xXd72xX11xX4xX10xX0xX69xX1axXfbxX1cxX3xXexX1xX64xX3xXb4xX4xX1fxX9xX3xX10xX26xX3xX26xX4xX26xX1xX3xX56xX10xX26xX21xX3xX56xX214xX98xXexX3xX9xX1xX42xX9xX3xXexX1xX101fxX9xX2bfxX3xX26xX1xX4xX27exX2cxX3xXexX1xX252xX9xX3xX38axX4xX52axXfbxX3xX11xX64xX7fxX9xX3xX56xX214xX98xXexX3xX9xX1xX4xX1fxX9xX3xXfxXb5xX15xX3xX4caxX3xXexX7fxXexX3xXexX64xX26xX3xX56xX214xX215xX26xX21xX3xXfxX23xX26xXc7xX3xX23axX8ebxX26xX21xX3xX56xX1eexX64xX3xXexX1eexX26xX1xX3xX11xX7fxX9xX2bfxX3xXb4xX4xX26xX1xX3xXfxX6d9xX26xX1xX3xX56xX260xX3xX56xX214xX98xXexX3xX9xX5bxX4xX52axX26xX3xX38axX1xX10xX4xX2bfxX3xX26xX1xX210xX9xX3xXfxX28xX3xX9xX60xX4xX3xXexX7fxXexX3xX9xX5bxX214xX215xX26xX21xX3xX1xX4e8xXexX3xX183xX252xX26xX3xX11xX42xX15xX3xXfbxX4caxX3xXexX90xX10xX3xX9xX5bxX4caxX3xXfxX60xX4xX3xX56xX52axX3xXb4xX214xX23xXexX3xX183xX28xX64xX3xX1xX4e8xXexX3xX38axf62dxX3xXfbxX23xX4xXc7xX3xX0xX1axXfbxX1cxX3c1xX564xX26xX1xX2exX3xXd72xX26xX3xX26xX4xX26xX1xX3xX56xX10xX26xX21xX3xX56xX214xX98xXexX3xX9xX1xX42xX9xX3xXexX1xX101fxX9xX3xX4caxX3xXfbxX4xX27exX26xX3xX26xX10xXfbxX3xX16xX1xX7fxX4xX3xXfaaxX10xX26xXc7xX3xX248xX21xX2cxX58fxX26xX2exX3xXd72x15764xX6cfxX3ccxX0xX69xX1axXfbxX1cxX0xX69xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX7exX64xX5xX29xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXe6xX9xXe8xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xXexX1axX26xX9xX1axX5bxXf6xX7xX1cxX0xX4xXfbxX21xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX21xX4xX64xX4xX3xX26xX21xX10xX29xX3xX2bxX2cxX10xX3xX9xX1xX2cxX3xXfxX4xX26xX1xX3xX4xX11xX3xX9xX4xX26xX3xXexX1xX10xXexX3xXexX1xX4xX1axX26xX3xX9xX1xX10xX26xX21xX3xX2bxX2cxX10xX26xX3xX5xX64xX4xX3xX4xX5bxX10xX2bxX3xX9xX10xX4xX3xXfbxX64xX11xX2cxXfxX7xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX3xX5xX9xX1xX2cxXfbxXb4xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX156xX4xX5xX9xX1xX2exX15cxX15dxX15dxX15xXe6xXf6xX1xX1axX4xX21xX1xX9xX2exXc3xX15cxX15dxX15xXe6xX7xX3xX11xX5bxXexX6xX7xX69xX69xX4xXc7xXb4xX10xX64xX1xX10xX9xX4xX26xX1xXc7xX183xX26xX69xX26xX1axX156xX11xX69xX2xX15cxX18dxX18dxX69xX2xX191xX18dxX5xX16bxX15dxX15dxX18dxX16bxXc3xX191xX9xX191xX2xX16bxX16axXfxX16axXc7xX1a3xX15xX21xX7xX3xX69xX1cxX0xX69xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1b9xX10xX15xX9xX4xX64xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXe6xX9xXe8xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX1a3xX2cxX11xX9xX4xX1daxX29xXf6xX7xX1cxX0xX11xX9xX5bxX64xX26xX21xX1cxX16xX1xX32xX3xXfxX35xX26xX1xX3xX39xX3axX3xX9xX4xX26xX3xXexX1xX42xXexX3xXexX1xX4xX1fxX26xX3xX9xX1xX42xX26xX21xX3xX2bxX2cxX53xX26xX3xX56xX57xX4xX3xX39xX5bxX10xX2bxX3xX9xX60xX4xX3xX63xX64xX11xX2cxXfxX2exX0xX69xX11xX9xX5bxX64xX26xX21xX1cxX3xX16xX5bxX64xX26xX21xX3xXfbxX57xX9xX3xX56xX64xX60xX26xX3xX21xX1xX4xX3xX53xXfbxX3xX5xX28xX4xX3xXc3xX2xX3xX15xX1xX249xX9xX3xX56xX214xX98xXexX3xX26xX1xXca3xX26xX21xX3xX38ax111e4xX3xX32xX26xX21xX3xX1xX57xX3xX9xX93xX3xXexX1xXa4xXexX3xX248xX1xX28xX3xX26xX214xX23xXexX3xX78xX58fxX4xX3xX21xX4xX7fxX64xX3xX3c1xX39xX3axX3ccxX3xX9xX26axX3xXe6xX214xX26xX21xX3xX56xX2c8xX26xX21xX3xX9xX1eexX4xX3xXfxX233xX26xX3xXfbxX60xX26xX21xX3xX4xX26xX9xX1axX5bxX26xX1axX9xX3xX1xX8ebxXfbxX3xXc3xX69xX2xX2xX2bfxX3xXd72xXb4xX2cxX3xX7exX10xX38axX5bxX3xX10xXfxXe8xX7exX10xX21xX1xX5xX10xX5xX4xX2bfxX3xX9xX1xX32xX3xXfxX35xX26xX1xX3xX39xX3axX2bfxX3xX56xX260xX3xXb4xX28xX29xX3xX9xX6caxX3xX26xX4xX27exXfbxX3xX9xX4xX26xX3xX183xX28xX64xX3xXexX1xX4xX1fxX26xX3xX9xX1xX42xX26xX21xX3xX9xX5bxX214xX23xXexX3xX2bxX2cxX53xX26xX3xX56xX57xX4xX3xXexX1xX6d9xX26xX1xX3xX15xX1xX32xX3xX39xX5bxX10xX2bxX3xX4caxX3xX9xX1xX28xX26xX1xX3xX15xX1xX252xX3xX63xX64xX11xX2cxXfxX3xX56xX58fxX26xX21xX3xX9xX1xX215xX4xX3xX38axX233xX2cxX3xX21xX4e8xX4xX3xXe6xX53xXfbxX3xXfxX214xX98xXexX3xX16xX1xX93xX3xX248xX1xX35xX3xX727xX167dxXc7xX0xX69xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1b9xX10xX15xX9xX4xX64xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXe6xX9xXe8xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX1a3xX2cxX11xX9xX4xX1daxX29xXf6xX7xX1cxX23axX53xX29xX3xXfxX28xX3xX9xX1xX8ebxX26xX21xX3xX56xX4xX8cxX15xX3xX56xX4d0xX2cxX3xX9xX4xX233xX26xX3xXexX32xX10xX3xX7exX10xX21xX1xX5xX10xX5xX4xX3xX11xX10xX2cxX3xX38axX1xX4xX3xXexX7fxXexX3xXfxX26axXexX3xXfxX214xX98xX26xX21xX3xX39xX5bxX10xX2bxX3xX56xX214xX98xXexX3xX63xXe3bxX3xX1xXb5xX2cxX3xX9xX1xX2cxX79axX26xX3xX38axX1xX4caxX4xX3xX56xX57xX26xX21xX3xXfbxX57xX9xX3xXexX2cxX57xXexX3xX9xX210xX26xX3xXexX8ebxX26xX21xX3xX26xX1xX1015xXfbxX3xX9xX7fxX4xX3xXexX1xX4xX1fxXfbxX3xX63xX64xX11xX2cxXfxX2bfxX3xX9xX1xX28xX26xX1xX3xX15xX1xX252xX3xXfxX23xX26xX3xXexX2cxX252xX4xX3xXexX4f6xX26xX21xX3xX26xX1015xXfbxX3xX5xX214xX23xX4xX3xX11xX26axX3xX38axX4xX52axXfbxX3xX11xX64xX7fxX9xX3xXexX32xX10xX3xX39xX3axX3xX4caxX3xX39xX5bxX10xX2bxX3xX1xX8ebxXfbxX3xX2xX16axX69xX2xX15dxXc7xX3xX63xX64xX11xX2cxXfxX3xXb4xX23bxX3xX5bxX1fcxX4xX3xX183xX28xX64xX3xX9xX10xX29xX3xX39xX3axX3xX38axX52axX3xX9xX2e5xX3xX9xX1xX7fxX26xX21xX3xX15cxX69xX191xX15dxX2xX18dxXc7xX0xX69xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1b9xX10xX15xX9xX4xX64xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXe6xX9xXe8xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX1a3xX2cxX11xX9xX4xX1daxX29xXf6xX7xX1cxX7xX1b9xX2cxX57xXexX3xXexX1xX4xX1fxX26xX3xX9xX93xX26xX21xX3xXfxX26axXexX3xX183xX28xX3xX5xXca3xX3xX5xX57xX4xX2bfxX3xX15xX1xX4xX1fxX26xX3xX2bxX2cxX53xX26xX3xX9xX5bxX64xX26xX21xX3xX56xX1fxX3xXexX1xX1fxX3xX56xX10xX26xX21xX3xXexX1xX4xX1fxX26xX3xX56xX210xX2cxX3xX21xX4xX249xX15xX3xX26xX4xX27exXfbxX3xX9xX4xX26xX3xX9xX1xX233xXfbxX3xX183xX7d4xX26xX21xX3xXexX1xX42xXexXc7xX3xX23axX53xX29xX3xXfxX28xX3xX38axX1xX249xXexX3xX5xX60xX64xX3xX56xX4d0xX2cxX3xX56xX1fxX26xX3xXexX1xX4xX1fxX26xX3xX9xX1xX42xX26xX21xX7xX3xXe8xX3xX9xX1xX32xX3xXfxX35xX26xX1xX3xX9xX252xX4xX3xXexX10xX64xX3xXexX32xX10xX3xX39xX3axX3xX26xX2d9xX4xX3xX9xX5bxX64xX26xX21xX3xX56xX64xX60xX26xX3xX21xX1xX4xX3xX53xXfbxXc7xX0xX69xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1b9xX10xX15xX9xX4xX64xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXe6xX9xXe8xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX1a3xX2cxX11xX9xX4xX1daxX29xXf6xX7xX1cxX248xX21xX64xX28xX4xX3xX5bxX10xX2bfxX3xX7exX10xX21xX1xX5xX10xX5xX4xX3xXexX7d4xX26xX21xX3xX38axX233xX2cxX3xX21xX4e8xX4xX3xX15xX1xX4xX1fxX26xX3xX2bxX2cxX53xX26xX3xX39xX3axX3xX9xX210xX26xX3xXexX8ebxX26xX21xX3xXb4xX4xX26xX1xX3xX11xX35xX3xX16xX1xX93xX3xX248xX1xX35xX3xX727xX167dxX3xX4caxX3xX3axX29xX5bxX4xX10xX2bfxX3xX56xX214xX10xX3xXexX1xX4xX1fxX26xX3xX9xX5bxX10xX26xX1xX3xX11xX10xX26xX21xX3xX16xX1xX93xX3xX248xX1xX35xX3xX727xX167dxX3xX183xX28xX3xX21xX4xX1axX64xX3xX5bxX42xXexX3xX26xX8d6xX4xX3xX11xX98xXc7xX0xX69xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1b9xX10xX15xX9xX4xX64xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXe6xX9xXe8xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX1a3xX2cxX11xX9xX4xX1daxX29xXf6xX7xX1cxX78xX4xX8cxX26xX3xX183xX79axX26xX3xXexX1xX214xX10xX3xX38axX4xX52axXfbxX3xXexX1xXa4xX26xX21xX3xX56xX214xX98xXexX3xX9xX6d9xX26xX1xX3xXe6xX7fxXexX3xX9xX1xX26axXexX3xXexX32xX10xX3xX56xX64xX60xX26xX3xX21xX1xX4xX3xX53xXfbxX3xX9xX5bxX233xX26xXc7xX3xX0xX1axXfbxX1cxX3c1xX564xX26xX1xX2exX3xX16xX1xX32xX3xXfxX35xX26xX1xX3xX248xX1xX28xX3xX26xX214xX23xXexX3xX78xX58fxX4xX3xX21xX4xX7fxX64xX3xXd72xXb4xX2cxX3xX7exX10xX38axX5bxX3xX10xXfxXe8xX7exX10xX21xX1xX5xX10xX5xX4xXc7xX3xX248xX21xX2cxX58fxX26xX2exX3x14d0axXe6xX15xX5bxX1axX11xX11xX3ccxX0xX69xX1axXfbxX1cxX0xX69xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXd72xX2cxX9xX1xX64xX5bxX7xX1cxX6cfxX1xX214xX1fcxX26xX21xX3xX23axX101fxX26xX21xX0xX69xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX3axX64xX2cxX5bxXexX1axX7xX1cxX3c1xX16xX93xX26xX21xX3xX1xX98xX15xX3ccxX0xX69xX15xX1c
Phương Đặng