Lamborghini Urus 4 chỗ đầu tiên về Việt Nam
Sau 8 chiếc Lamborghini Urus về Việt Nam với cấu hình 5 chỗ ngồi, đây là chiếc Urus đầu tiên có cấu hình 4 chỗ ngồi.
5d46xf5ccxdc56xe235x9984xc674x63a2xfbcex7dbbxX7x100f9xf595xae61x63bax9579x9e0bxX5xcc7dxXax6e62x5d92xX6x6b2dxae93xf728x7903x102dcxX1xXdx112a1xXdxX3x84e7xX18xb0a9xX7xX3x605dxX3xX4xX1xefa8xX3xff30xea76xX21xX3xXexXdx9afaxX1cxX3xda72x5f3axX3xacc2xXdxc60cxXexX3x749bxX6xX15xX0xbe00xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc4d7xX10xX6xdc53xXaxX12x828dxX6xX21xX3x102a2xX3xX4xX1xXdxaa02xX4xX3xX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX1fxX18xX21xX7xX3xX33xX34xX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX15xX3xX33x10da2xXdxX3xX4xd05bxX21xX3xX1x6c85xX1cxX1xX3x940dxX3xX4xX1xX28xX3xX1cxX19xab3fxXdxaaa4xX3xX2axd303x7822xX3xX5xb215xX3xX4xX1xXdxX5dxX4xX3xX1fxX18xX21xX7xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX4x93c0xX3xX4xX82xX21xX3xX1xX86xX1cxX1xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX1cxX19xX92xXdxcf21xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx620fxX10xX1cxXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX15xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX15xX7xa91bxXbxX1xX17xXexX17xXaxX3xX7xXexX98xX5xX10xX9xXaxcbcfxXdxX51xXexX1xc27bxX3xfacbxX8axX104xXbxabdaxa325xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX102xX3xX8axc77exX24xXbxX108xX109xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX21xX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX33xXdxX38xXexX3xX1cxX6xX15xX3xX1xX86xX1cxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX102xX3fxX3fxXdxXc7xX16xX6xX17xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXc7xX33xX1cxX3fxX1cxX10xXfdxX7xX3fxa75axX114xX2xX8axX3fxX2xX114x9571xX51xX8axX2xX176xX176xX8axX8axX176xXexX8axX104xX8axX8axX17dxX5xX114xXc7x105cfxXbxX19xc885xX18xX9xX2xX58xX104xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX1fxX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX15xXaxX3xX51xX6xXexX6xXeexXbxX1xX17xXexX17xXeexX17xX18xXdxX19xXdxX1cxX6xX5xXeexX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX102xX3fxX3fxXdxX15xX6xX19xX10xX7xXc7xX33xX17xX33xXc7xX33xX1cxX3fxX21xXbxX5xX17xX6xX51xX10xX51xX3fxX15xX19xX10xX108xX7x8090xX98xX24xX33xX4xX1xX18xXfdxX1xX51xXexa55fxX6xX6xX19xX3fxX176xX114xX176xX114xeca3xX114xX24xX21dxX2xX17dxX3fxb818xf0d5xX21dxd7fdx110c5xee4dxX21dxX2xX8axX58xX104xX114xX176x6131xX114xX209xX17dxX24xX58xX17dxX21dx1018axaef6x698exX227xXc7xX18fxXbxX19xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX6xXbxXexXdxX17xX1cxXaxX12xX54xX6xX21xX3xX58xX3xX4xX1xXdxX5dxX4xX3xX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX1fxX18xX21xX7xX3xX2axb33cxe302xX4xX3xX2axX27bxX6xX3xX33xX34xX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX15xX3xXexX18xX17xX1cxX19xX3xX33xdf31xX1cxX19xX3xX1xef26xX1cxX3xX15xc9ddxXexX3xX1cxf79exX15xX3xc279xX21xX6xX94xX3xX4xX1xXdxX5dxX4xX3xX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX1fxX18xX21xX7xX3xXexX1xeec7xX3xX209xX3xX1cxX9bxX98xX3xX5xX9bxX3xX4xX1xXdxX5dxX4xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX15xX6xX1cxX19xX3xX4xX82xX21xX3xX1xX86xX1cxX1xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX1cxX19xX92xXdxX3xXexX1xX6xX98xX3xX33xX86xX3xX8axXc7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX225xX17xX51xX98xXaxX12xX0xXdxX15xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX15xX7xXeexXbxX1xX17xXexX17xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX21xX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX33xXdxX38xXexX3xX1cxX6xX15xX3xX1xX86xX1cxX1xX3xX176xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX102xX3fxX3fxXdxXc7xX16xX6xX17xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXc7xX33xX1cxX3fxX1cxX10xXfdxX7xX3fxX176xX114xX2xX8axX3fxX2xX114xX17dxX51xX8axX2xX176xX176xX17dxX114xX24xXexX176xX24xX17dxX104xX5xX2xXc7xX18fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX1fxX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX15xXaxX3xX51xX6xXexX6xXeexXbxX1xX17xXexX17xXeexX17xX18xXdxX19xXdxX1cxX6xX5xXeexX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX102xX3fxX3fxXdxX15xX6xX19xX10xX7xXc7xX33xX17xX33xXc7xX33xX1cxX3fxX21xXbxX5xX17xX6xX51xX10xX51xX3fxX15xX19xX10xX108xX7xX209xX98xX24xX33xX4xX1xX18xXfdxX1xX51xXexX214xX6xX6xX19xX3fxX176xX114xX176xX114xX21dxX114xX24xX21dxX2xX17dxX3fxX224xX225xX21dxX227xX228xX229xX21dxX2xX8axX58xX104xX114xX176xX231xX114xX209xX58xX2xX24xX17dxX21dxX13xX23axX36xXcxXc7xX18fxXbxX19xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX6xXbxXexXdxX17xX1cxXaxX12xa960xX3xX1cxX19xX17xe0edxXdxX3xXexX1xX82xXexX94xX3xX108xX10xX3xX2axX27bxX27cxX4xX3xX1xX17xX9bxX1cxX3xXexX1xXdxX38xX1cxX3xX33xX7exXdxX3xX15xX9bxX21xX3xX7xX29bxX1cxX3xX33xX9bxX1cxX19xX3xc35cxX229xXdxX6xX5xX5xX17xX3xX23bxX21xX19xX10x10fd5xX3xX2axea56xXbxX3xX15x7c00xXexX94xX3xX4xf20cxX1cxX19xX3xX33xX7exXdxX3xX2axXb2xX3xX5xX9bxX3xX1cxX1xcc8fxX1cxX19xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX5dxXexX3x107f6xX3xX4xd349xX1cxX3xXexX18xX27bxX7exX4xX94xX3xX4xX4d2xX1cxX3xX7xX6xX21xX3xX2axX27bxX27cxX4xX3xX7xX29bxX1cxX3xX2axX10xX1cxXc7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX225xX17xX51xX98xXaxX12xX0xXdxX15xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX15xX7xXeexXbxX1xX17xXexX17xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX21xX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX33xXdxX38xXexX3xX1cxX6xX15xX3xX1xX86xX1cxX1xX3xX231xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX102xX3fxX3fxXdxXc7xX16xX6xX17xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXc7xX33xX1cxX3fxX1cxX10xXfdxX7xX3fxX176xX114xX2xX8axX3fxX2xX114xX17dxX51xX8axX2xX176xX176xX17dxX114xX24xXexX2xX176xX104xX209xX5xX176xXc7xX18fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX1fxX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX15xXaxX3xX51xX6xXexX6xXeexXbxX1xX17xXexX17xXeexX17xX18xXdxX19xXdxX1cxX6xX5xXeexX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX102xX3fxX3fxXdxX15xX6xX19xX10xX7xXc7xX33xX17xX33xXc7xX33xX1cxX3fxX21xXbxX5xX17xX6xX51xX10xX51xX3fxX15xX19xX10xX108xX7xX209xX98xX24xX33xX4xX1xX18xXfdxX1xX51xXexX214xX6xX6xX19xX3fxX176xX114xX176xX114xX21dxX114xX24xX21dxX2xX17dxX3fxX224xX225xX21dxX227xX228xX229xX21dxX2xX8axX58xX104xX114xX176xX231xX114xX209xX209xX104xX209xX176xX21dxX227xX23bxX227x10c86xXc7xX18fxXbxX19xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX6xXbxXexXdxX17xX1cxXaxX12xX637xX10xX3xX7x6bc7xX3xX51x64a2xX1cxX19xX3xX16xX29fxX3xX15xX97xX15xX3xX1cxX2a3xX15xX3xX4xX1xX82xX21xX3x112a4x8104xXbxX3xXcxX6xXdxX19xX10xXexX10xX3xX2axX27bxX27cxX4xX3xX7xX29bxX1cxX3xX2axX10xX1cxX94xX3xX673x8dfexX4xX1xX3xXexX1xX27bxX7exX4xX3xX673xX1xab06xX1cxX19xX3xX176xX231xX3xXdxX1cxX4xX1xXc7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX225xX17xX51xX98xXaxX12xX0xXdxX15xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX15xX7xXeexXbxX1xX17xXexX17xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX21xX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX33xXdxX38xXexX3xX1cxX6xX15xX3xX1xX86xX1cxX1xX3xX24xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX102xX3fxX3fxXdxXc7xX16xX6xX17xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXc7xX33xX1cxX3fxX1cxX10xXfdxX7xX3fxX176xX114xX2xX8axX3fxX2xX114xX17dxX51xX8axX2xX176xX176xX17dxX114xX24xXexX2xX58xX2xX8axX5xX231xXc7xX18fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX1fxX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX15xXaxX3xX51xX6xXexX6xXeexXbxX1xX17xXexX17xXeexX17xX18xXdxX19xXdxX1cxX6xX5xXeexX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX102xX3fxX3fxXdxX15xX6xX19xX10xX7xXc7xX33xX17xX33xXc7xX33xX1cxX3fxX21xXbxX5xX17xX6xX51xX10xX51xX3fxX15xX19xX10xX108xX7xX209xX98xX24xX33xX4xX1xX18xXfdxX1xX51xXexX214xX6xX6xX19xX3fxX176xX114xX176xX114xX21dxX114xX24xX21dxX2xX17dxX3fxX224xX225xX21dxX227xX228xX229xX21dxX2xX8axX58xX104xX114xX176xX231xX2xX2xX209xX176xX114xX176xX21dxXd7x111bfxX229xXd7xXc7xX18fxXbxX19xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX6xXbxXexXdxX17xX1cxXaxX12xdd98xXdx75f4xX15xX3xX2axX2a3xX4xX3xX16xXdxX38xXexX3xX4xX69axX6xX3xX4xX1xXdxX5dxX4xX3xX13xX6xX15xX16xX18xX17xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX1fxX18xX21xX7xX3xX1cxX9bxX98xX3xX4xX1xX68exX1cxX1xX3xX5xX9bxX3xX673xX1xX17xX6xX1cxX19xX3xX1cxX29fxXdxX3xXexX1xX82xXexX3xX33xX7exXdxX3xX1xX9bxX1cxX19xX3xX19xX1xX5dxX3xX7xX6xX21xX3xX2axX27bxX27cxX4xX3xX5xX9bxX15xX3xXexX1xX10xX17xX3xX4xX82xX21xX3xX1xX86xX1cxX1xX3xX1xX6xXdxX3xX19xX1xX5dxX3xXexX1xX80fxX3xXexX1xX6xX17xX3xX18xaee9xXdxX3xXexX1xX6xX98xX3xX33xX86xX3xX16xX2a3xX1cxX19xX3xX16xX6xX3xX19xX1xX5dxX3xX1cxX1xX27bxX3xX1cxX1xX4c2xX1cxX19xX3xX4xX1xXdxX5dxX4xX3xX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX1fxX18xX21xX7xX3xX673xX1xd999xX4xX3xXexX46dxXdxX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX15xXc7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX225xX17xX51xX98xXaxX12xX0xXdxX15xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX15xX7xXeexXbxX1xX17xXexX17xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX21xX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX33xXdxX38xXexX3xX1cxX6xX15xX3xX1xX86xX1cxX1xX3xX8axXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX102xX3fxX3fxXdxXc7xX16xX6xX17xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXc7xX33xX1cxX3fxX1cxX10xXfdxX7xX3fxX176xX114xX2xX8axX3fxX2xX114xX17dxX51xX8axX2xX176xX176xX17dxX114xX24xXexX209xX176xX24xX209xX5xX24xXc7xX18fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX1fxX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX15xXaxX3xX51xX6xXexX6xXeexXbxX1xX17xXexX17xXeexX17xX18xXdxX19xXdxX1cxX6xX5xXeexX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX102xX3fxX3fxXdxX15xX6xX19xX10xX7xXc7xX33xX17xX33xXc7xX33xX1cxX3fxX21xXbxX5xX17xX6xX51xX10xX51xX3fxX15xX19xX10xX108xX7xX209xX98xX24xX33xX4xX1xX18xXfdxX1xX51xXexX214xX6xX6xX19xX3fxX176xX114xX176xX114xX21dxX114xX24xX21dxX2xX17dxX3fxX224xX225xX21dxX227xX228xX229xX21dxX2xX8axX58xX104xX114xX176xX231xX2xX176xX231xX2xX209xX209xX21dx6cb1xX54xX36xe12fxXc7xX18fxXbxX19xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX6xXbxXexXdxX17xX1cxXaxX12xX3bxX29fxXdxX3xXexX1xX82xXexX3xX2axX27bxX27cxX4xX3xX16xfe78xX4xX3xX51xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX9bxX21xX3xX2axX10xX1cxX3xX33xX9bxX3xX33xX9bxX1cxX19xX3xX1cx9982xXdxX3xX16xaf37xXexX94xX3xX19xXdx7c17xX1cxX19xX3xX33xX7exXdxX3xX1cxX19xX17xX46dxXdxX3xXexX1xX82xXexX3xX4xX69axX6xX3xX108xX10xXc7xX3xXd7xX1xc3e0xX3xX673xX1xX97xX21xX3xXexX27bxX29bxX1cxX19xX3xXbxX1xX4d2xX1cxX3xX2axX27bxX27cxX4xX3xXexX1xX30xX21xX3xXexX1xX10xX17xX3xXbxX1xX17xX1cxX19xX3xX4xX8c7xX4xX1xX3xa0b0xXeexXd7xXdxX1cxXexX21xX18xX6xX3xX15xX9bxX21xX3xX33xX9bxX1cxX19xXc7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX225xX17xX51xX98xXaxX12xX0xXdxX15xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX15xX7xXeexXbxX1xX17xXexX17xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX21xX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX33xXdxX38xXexX3xX1cxX6xX15xX3xX1xX86xX1cxX1xX3xX17dxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX102xX3fxX3fxXdxXc7xX16xX6xX17xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXc7xX33xX1cxX3fxX1cxX10xXfdxX7xX3fxX176xX114xX2xX8axX3fxX2xX114xX17dxX51xX8axX2xX176xX176xX17dxX114xX24xXexX8axX58xX104xX104xX5xX8axXc7xX18fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX1fxX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX15xXaxX3xX51xX6xXexX6xXeexXbxX1xX17xXexX17xXeexX17xX18xXdxX19xXdxX1cxX6xX5xXeexX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX102xX3fxX3fxXdxX15xX6xX19xX10xX7xXc7xX33xX17xX33xXc7xX33xX1cxX3fxX21xXbxX5xX17xX6xX51xX10xX51xX3fxX15xX19xX10xX108xX7xX209xX98xX24xX33xX4xX1xX18xXfdxX1xX51xXexX214xX6xX6xX19xX3fxX176xX114xX176xX114xX21dxX114xX24xX21dxX2xX17dxX3fxX224xX225xX21dxX227xX228xX229xX21dxX2xX8axX58xX104xX114xX176xX231xX2xX2xX104xX8axX104xX231xX21dxcd1fxX225xX225xX225xXc7xX18fxXbxX19xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX6xXbxXexXdxX17xX1cxXaxX12xX36xX7exXdxX3xX4xX82xX21xX3xX1xX86xX1cxX1xX3xX24xX3xX19xX1xX5dxX94xX3xX1xX9bxX1cxX19xX3xX19xX1xX5dxX3xX7xX6xX21xX3xX7x8402xX3xX2axX27bxX27cxX4xX3xXexX18xX6xX1cxX19xX3xX16xebecxX3xXexX1xX30xX15xX3xX16xX38xX3xXexX86xX3xXexX6xX98xX3xX33xX7exXdxX3xX1xX6xXdxX3xX1xXa72xX4xX3xX2axX80fxX3xX4xXa72xX4xX3xX4cfxX3xX19xXdxX4c2xX6xXc7xX3xXd7xX4b2xX1cxX19xX3xX33xX7exXdxX3xX2axXb2xX3xX5xX9bxX3xXexX4b2xX98xX3xX4xX1xXa4dxX1cxX3xX1xX6xXdxX3xX15xX9bxX1cxX3xX1xX86xX1cxX1xX3xX19xXdxX4d2xXdxX3xXexX18xX68exX3xX2ax9a25xXexX3xXexX46dxXdxX3xX5xX27bxX1cxX19xX3xX19xX1xX5dxX3xXexX18xX27bxX7exX4xXc7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX225xX17xX51xX98xXaxX12xX0xXdxX15xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX15xX7xXeexXbxX1xX17xXexX17xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX21xX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX33xXdxX38xXexX3xX1cxX6xX15xX3xX1xX86xX1cxX1xX3xX104xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX102xX3fxX3fxXdxXc7xX16xX6xX17xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXc7xX33xX1cxX3fxX1cxX10xXfdxX7xX3fxX176xX114xX2xX8axX3fxX2xX114xX17dxX51xX8axX2xX176xX176xX17dxX114xX24xXexX209xX209xX58xX209xX5xX17dxXc7xX18fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX1fxX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX15xXaxX3xX51xX6xXexX6xXeexXbxX1xX17xXexX17xXeexX17xX18xXdxX19xXdxX1cxX6xX5xXeexX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX102xX3fxX3fxXdxX15xX6xX19xX10xX7xXc7xX33xX17xX33xXc7xX33xX1cxX3fxX21xXbxX5xX17xX6xX51xX10xX51xX3fxX15xX19xX10xX108xX7xX209xX98xX24xX33xX4xX1xX18xXfdxX1xX51xXexX214xX6xX6xX19xX3fxX176xX114xX176xX114xX21dxX114xX24xX21dxX2xX17dxX3fxX224xX225xX21dxX227xX228xX229xX21dxX2xX8axX58xX104xX114xX176xX231xX2xX2xX176xX114xX176xX114xX21dxX3bxX229xX227xe826xXc7xX18fxXbxX19xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX6xXbxXexXdxX17xX1cxXaxX12xX3bxX29fxXdxX3xXexX1xX82xXexX3xX2axX27bxX27cxX4xX3xXa72xXbxX3xX7xX27cxXdxX3xX4xX6xX18xX16xX17xX1cxX3xXexX18xX6xX1cxX19xX3xXexX18xX68exX94xX3xX19xXdxXa72xX1cxX19xX3xX33xX7exXdxX3xX1cxX1xX4c2xX1cxX19xX3xX4xX1xXdxX5dxX4xX3xX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX1fxX18xX21xX7xX3xX33xX34xX3xX1cxX27bxX7exX4xX3xXexX18xX17xX1cxX19xX3xXexX1xX88dxXdxX3xX19xXdxX6xX1cxX3xX19xX2bxX1cxX3xX2axX97xX98xXc7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX225xX17xX51xX98xXaxX12xX0xXdxX15xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX15xX7xXeexXbxX1xX17xXexX17xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX21xX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX33xXdxX38xXexX3xX1cxX6xX15xX3xX1xX86xX1cxX1xX3xX58xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX102xX3fxX3fxXdxXc7xX16xX6xX17xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXc7xX33xX1cxX3fxX1cxX10xXfdxX7xX3fxX176xX114xX2xX8axX3fxX2xX114xX17dxX51xX8axX2xX176xX176xX17dxX114xX24xXexX17dxX176xX2xX104xX5xX104xXc7xX18fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX1fxX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX15xXaxX3xX51xX6xXexX6xXeexXbxX1xX17xXexX17xXeexX17xX18xXdxX19xXdxX1cxX6xX5xXeexX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX102xX3fxX3fxXdxX15xX6xX19xX10xX7xXc7xX33xX17xX33xXc7xX33xX1cxX3fxX21xXbxX5xX17xX6xX51xX10xX51xX3fxX15xX19xX10xX108xX7xX209xX98xX24xX33xX4xX1xX18xXfdxX1xX51xXexX214xX6xX6xX19xX3fxX176xX114xX176xX114xX21dxX114xX24xX21dxX2xX17dxX3fxX224xX225xX21dxX227xX228xX229xX21dxX2xX8axX58xX104xX114xX176xX231xX2xX2xX114xX231xX8axX17dxX21dxX1fxX23axX7eaxXc11xXc7xX18fxXbxX19xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX6xXbxXexXdxX17xX1cxXaxX12xX36xcabdxXeexX5xX2a3xX1cxX19xX3xX16xXa4dxX4xX3xX51xX6xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX82xXbxX3xX33xX7exXdxX3xX5xd6e2xX98xX3xX4xX1xX21xX98xX80fxX1cxX3xX7xXa72xX3xXexX1xX80fxX3xXexX1xX6xX17xX3xXbxX1xX68exX6xX3xX7xX6xX21xXc7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX225xX17xX51xX98xXaxX12xX0xXdxX15xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX15xX7xXeexXbxX1xX17xXexX17xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX21xX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX33xXdxX38xXexX3xX1cxX6xX15xX3xX1xX86xX1cxX1xX3xX209xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX102xX3fxX3fxXdxXc7xX16xX6xX17xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXc7xX33xX1cxX3fxX1cxX10xXfdxX7xX3fxX176xX114xX2xX8axX3fxX2xX114xX17dxX51xX8axX2xX176xX176xX17dxX114xX24xXexX176xX2xX231xX2xX5xX58xXc7xX18fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX1fxX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX15xXaxX3xX51xX6xXexX6xXeexXbxX1xX17xXexX17xXeexX17xX18xXdxX19xXdxX1cxX6xX5xXeexX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX102xX3fxX3fxXdxX15xX6xX19xX10xX7xXc7xX33xX17xX33xXc7xX33xX1cxX3fxX21xXbxX5xX17xX6xX51xX10xX51xX3fxX15xX19xX10xX108xX7xX209xX98xX24xX33xX4xX1xX18xXfdxX1xX51xXexX214xX6xX6xX19xX3fxX176xX114xX176xX114xX21dxX114xX24xX21dxX2xX17dxX3fxX224xX225xX21dxX227xX228xX229xX21dxX2xX8axX58xX104xX114xX176xX231xX2xX114xX17dxX58xX104xX114xX21dxX228xX23bxX227xXa1axXc7xX18fxXbxX19xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX6xXbxXexXdxX17xX1cxXaxX12xXd7xX1xXdxX5dxX4xX3xX1fxX18xX21xX7xX3xX1cxX9bxX98xX3xX7xX4cfxX3xX1xX4c2xX21xX3xX19xXb2xXdxX3xX1cxX97xX1cxX19xX3xX4xX82xXbxX3xXe1cxee15xX11d8xXeexX18xX17xX6xX51xX94xX3xX33xX86xX3xXexX1xX5dxX3xX1cxXb2xX3xX7xXc57xX3xX4xXb2xX3xX2axX5dxX1cxX3xX104xX3xX4xX1xX5dxX3xX2axX29fxX3xX5xX8c7xXdxX3xXexX1xX6xX98xX3xX33xX86xX3xX8axX3xX1cxX1xX27bxX3xXexXdxX30xX21xX3xX4xX1xX21xb2f8xX1cxXc7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX225xX17xX51xX98xXaxX12xX0xXdxX15xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX15xX7xXeexXbxX1xX17xXexX17xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX21xX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX33xXdxX38xXexX3xX1cxX6xX15xX3xX1xX86xX1cxX1xX3xX2xX114xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX102xX3fxX3fxXdxXc7xX16xX6xX17xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXc7xX33xX1cxX3fxX1cxX10xXfdxX7xX3fxX176xX114xX2xX8axX3fxX2xX114xX17dxX51xX8axX2xX176xX176xX17dxX114xX24xXexX17dxX58xX104xX114xX5xX209xXc7xX18fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX1fxX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX15xXaxX3xX51xX6xXexX6xXeexXbxX1xX17xXexX17xXeexX17xX18xXdxX19xXdxX1cxX6xX5xXeexX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX102xX3fxX3fxXdxX15xX6xX19xX10xX7xXc7xX33xX17xX33xXc7xX33xX1cxX3fxX21xXbxX5xX17xX6xX51xX10xX51xX3fxX15xX19xX10xX108xX7xX209xX98xX24xX33xX4xX1xX18xXfdxX1xX51xXexX214xX6xX6xX19xX3fxX176xX114xX176xX114xX21dxX114xX24xX21dxX2xX17dxX3fxX224xX225xX21dxX227xX228xX229xX21dxX2xX8axX58xX104xX114xX176xX231xX2xX114xX8axX176xX176xX24xX21dxXc11xX13xX4exc2e0xXc7xX18fxXbxX19xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX6xXbxXexXdxX17xX1cxXaxX12xX1fxX18xX21xX7xX3xX5xX9bxX3xX15xX102exX21xX3xX108xX10xX3xX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX7xX65cxX3xX51xX65fxX1cxX19xX3xX15xX29fxXexX3xX2axX29fxX1cxX19xX3xX4xX29bxX3xXexX2a3xX1cxX19xX3xX8c7xXbxXc7xX3xXd7xX65fxX3xXexX1xX80fxX94xX3xX108xX10xX3xX7xX4cfxX3xX1xX4c2xX21xX3xX673xX1xXa72xXdxX3xX2axX29fxX1cxX19xX3xX4xX29bxX3xX36xX58xX3xXexX2a3xX1cxX19xX3xX8c7xXbxX3xX673xX674xXbxX94xX3xX51xX21xX1cxX19xX3xXexX68exX4xX1xX3xX24xXc7xX114xX3xX5xX68exXexXc7xX3xXd7xX1013xX1cxX19xX3xX7xX21xX82xXexX3xX4xfc61xX4xX3xX2axX46dxXdxX3xX15xX9bxX3xX2axX29fxX1cxX19xX3xX4xX29bxX3xX1cxX9bxX98xX3xX2axX46dxXexX3xX2axX27bxX27cxX4xX3xX5xX9bxX3xX17dxX8axX114xX3xX15x1056axX3xX5xX1411xX4xX3xX33xX9bxX3xX15xX1013xXeexX15xX10xX1cxX3xX108xX17xX4adxX1cxX3xX4xX1411xX4xX3xX2axX46dxXdxX3xX58xX8axX114xX3xX3bxX15xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX225xX17xX51xX98xXaxX12xX0xXdxX15xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX15xX7xXeexXbxX1xX17xXexX17xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX21xX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX33xXdxX38xXexX3xX1cxX6xX15xX3xX1xX86xX1cxX1xX3xX2xX2xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX102xX3fxX3fxXdxXc7xX16xX6xX17xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXc7xX33xX1cxX3fxX1cxX10xXfdxX7xX3fxX176xX114xX2xX8axX3fxX2xX114xX17dxX51xX8axX2xX176xX176xX17dxX114xX24xXexX58xX24xX2xX104xX5xX2xX114xXc7xX18fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX1fxX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX15xXaxX3xX51xX6xXexX6xXeexXbxX1xX17xXexX17xXeexX17xX18xXdxX19xXdxX1cxX6xX5xXeexX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX102xX3fxX3fxXdxX15xX6xX19xX10xX7xXc7xX33xX17xX33xXc7xX33xX1cxX3fxX21xXbxX5xX17xX6xX51xX10xX51xX3fxX15xX19xX10xX108xX7xX209xX98xX24xX33xX4xX1xX18xXfdxX1xX51xXexX214xX6xX6xX19xX3fxX176xX114xX176xX114xX21dxX114xX24xX21dxX2xX17dxX3fxX224xX225xX21dxX227xX228xX229xX21dxX2xX8axX58xX104xX114xX176xX231xX2xX114xX2xX24xX209xX24xX21dxX1fxXabbxXd7xXc11xXc7xX18fxXbxX19xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX6xXbxXexXdxX17xX1cxXaxX12xX54xX2c4xX4xX3xX15xX46dxX1cxX1xX3xX1cxX9bxX98xX3xX2axX27bxX27cxX4xX3xXexX18xX21xX98xX34xX1cxX3xX2axX5dxX1cxX3xX16xX8c7xX1cxX1xX3xX108xX10xX3xXexX1xX1013xX1cxX19xX3xX2a6xX21xX6xX3xX1xX29fxXbxX3xX7xXa72xX3xX58xX3xX4xX82xXbxX3xX2axX5dxX1cxX3xXexdb14xX3x8ac8xX224xX94xX3xX108xX10xX3xX7xX65cxX3xX51xX65fxX1cxX19xX3xX1xX38xX3xX51xX102exX1cxX3xX2axX29fxX1cxX19xX3xX16xXa72xX1cxX3xX16xX8c7xX1cxX1xX3xXexX17xX9bxX1cxX3xXexX1xX88dxXdxX3xX19xXdxX6xX1cxXc7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX225xX17xX51xX98xXaxX12xX0xXdxX15xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX15xX7xXeexXbxX1xX17xXexX17xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX21xX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX33xXdxX38xXexX3xX1cxX6xX15xX3xX1xX86xX1cxX1xX3xX2xX176xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX102xX3fxX3fxXdxXc7xX16xX6xX17xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXc7xX33xX1cxX3fxX1cxX10xXfdxX7xX3fxX176xX114xX2xX8axX3fxX2xX114xX17dxX51xX8axX2xX176xX176xX17dxX114xX24xXexX176xX176xX58xX2xX5xX2xX2xXc7xX18fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX1fxX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX15xXaxX3xX51xX6xXexX6xXeexXbxX1xX17xXexX17xXeexX17xX18xXdxX19xXdxX1cxX6xX5xXeexX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX102xX3fxX3fxXdxX15xX6xX19xX10xX7xXc7xX33xX17xX33xXc7xX33xX1cxX3fxX21xXbxX5xX17xX6xX51xX10xX51xX3fxX15xX19xX10xX108xX7xX209xX98xX24xX33xX4xX1xX18xXfdxX1xX51xXexX214xX6xX6xX19xX3fxX176xX114xX176xX114xX21dxX114xX24xX21dxX2xX17dxX3fxX224xX225xX21dxX227xX228xX229xX21dxX2xX8axX58xX104xX114xX176xX231xX2xX2xX8axX58xX8axX2xX21dxXabbxX225xX1362xX1362xXc7xX18fxXbxX19xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX6xXbxXexXdxX17xX1cxXaxX12xX23axX4b2xX3xX5xX9bxX3xX15xX29fxXexX3xX4xX1xXdxX5dxX4xX3xX54xX1fxX36xX3xX1cxX1xX27bxX1cxX19xX3xX1fxX18xX21xX7xX3xX4xX1xX17xX3xXexX1xX82xX98xX3xX15xX86xX1cxX1xX3xX673xX1xX1013xX1cxX19xX3xX1xX34xX3xXexX1xX21xX6xX3xX673xX674xX15xX3xX19xX86xX3xX1cxX1xX4c2xX1cxX19xX3xX4xX1xXdxX5dxX4xX3xX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX673xX1xX8c7xX4xX3xX673xX1xXdxX3xX4xX1xXa8fxX3xX4xX2bxX1cxX3xX2xX176xX94xX58xX3xX19xXdxX97xX98xX94xX3xX4xX1xXdxX5dxX4xX3xX54xX1fxX36xX3xX1cxXcc0xX1cxX19xX3xX176xX94xX176xX3xXexX82xX1cxX3xX1cxX9bxX98xX3xX2axX1438xX3xX4xXb2xX3xXexX1xX80fxX3xX4xX1xX46dxX15xX3xX15xXa72xX4xX3xXexXa72xX4xX3xX2axX29fxX3xX176xX114xX114xX3xX673xX15xX3fxX1xX3xX33xX9bxX3xX231xX94xX24xX3xX19xXdxX97xX98xX3xX2axX80fxX3xX2axX46dxXexX3xX2xX114xX114xX3xX673xX15xX3fxX1xXc7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX225xX17xX51xX98xXaxX12xX0xXdxX15xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX15xX7xXeexXbxX1xX17xXexX17xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX21xX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX33xXdxX38xXexX3xX1cxX6xX15xX3xX1xX86xX1cxX1xX3xX2xX231xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX102xX3fxX3fxXdxXc7xX16xX6xX17xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXc7xX33xX1cxX3fxX1cxX10xXfdxX7xX3fxX176xX114xX2xX8axX3fxX2xX114xX17dxX51xX8axX2xX176xX176xX17dxX114xX24xXexX176xX114xX24xX2xX5xX2xX176xXc7xX18fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX1fxX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX15xXaxX3xX51xX6xXexX6xXeexXbxX1xX17xXexX17xXeexX17xX18xXdxX19xXdxX1cxX6xX5xXeexX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX102xX3fxX3fxXdxX15xX6xX19xX10xX7xXc7xX33xX17xX33xXc7xX33xX1cxX3fxX21xXbxX5xX17xX6xX51xX10xX51xX3fxX15xX19xX10xX108xX7xX209xX98xX24xX33xX4xX1xX18xXfdxX1xX51xXexX214xX6xX6xX19xX3fxX176xX114xX176xX114xX21dxX114xX24xX21dxX2xX17dxX3fxX224xX225xX21dxX227xX228xX229xX21dxX2xX8axX58xX104xX114xX176xX231xX2xX2xX24xX114xX114xX231xX21dxX239xX225xXd7xX54xXc7xX18fxXbxX19xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX6xXbxXexXdxX17xX1cxXaxX12xX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX1fxX18xX21xX7xX3xX4xXb2xX3xX19xXdxX8c7xX3xX16xX8c7xX1cxX3xX673xX1xX4cfxXdxX3xX2axXdxX80fxX15xX3xX4cfxX3xX15xX2c4xX4xX3xX176xX114xX104xXc7xX231xX176xX17dxX3xX1fxX54xX23axX94xX3xX4xX1xX27bxX6xX3xX16xX6xX17xX3xX19xX92xX15xX3xX4xX8c7xX4xX3xXexX4b2xX98xX3xX4xX1xXa4dxX1cxXc7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX225xX17xX51xX98xXaxX12xX0xXdxX15xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX15xX7xXeexXbxX1xX17xXexX17xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX21xX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX33xXdxX38xXexX3xX1cxX6xX15xX3xX1xX86xX1cxX1xX3xX2xX24xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX102xX3fxX3fxXdxXc7xX16xX6xX17xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXc7xX33xX1cxX3fxX1cxX10xXfdxX7xX3fxX176xX114xX2xX8axX3fxX2xX114xX17dxX51xX8axX2xX176xX176xX17dxX114xX24xXexX231xX231xX104xX24xX5xX2xX231xXc7xX18fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX1fxX18xX21xX7xX3xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX21xX3xXexXdxX30xX1cxX3xX33xX34xX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX15xXaxX3xX51xX6xXexX6xXeexXbxX1xX17xXexX17xXeexX17xX18xXdxX19xXdxX1cxX6xX5xXeexX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX102xX3fxX3fxXdxX15xX6xX19xX10xX7xXc7xX33xX17xX33xXc7xX33xX1cxX3fxX21xXbxX5xX17xX6xX51xX10xX51xX3fxX15xX19xX10xX108xX7xX209xX98xX24xX33xX4xX1xX18xXfdxX1xX51xXexX214xX6xX6xX19xX3fxX176xX114xX176xX114xX21dxX114xX24xX21dxX2xX17dxX3fxX224xX225xX21dxX227xX228xX229xX21dxX2xX8axX58xX104xX114xX176xX231xX2xX114xX58xX24xX8axX104xX21dxX4exX1fxXd7xX23bxXc7xX18fxXbxX19xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX6xXbxXexXdxX17xX1cxXaxX12xXcxX46dxXdxX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX15xX94xX3xX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX1xXdxX1cxXdxX3xX1fxX18xX21xX7xX3xX2axX27bxX27cxX4xX3xX16xX8c7xX1cxX3xX33xX7exXdxX3xX19xXdxX8c7xX3xXexX18xX30xX1cxX3xX51xX27bxX7exXdxX3xX176xX114xX3xXex74b3xX3xX2axX92xX1cxX19xXc7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX17xX21xX18xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX36xXe1cxX36xX0xX3fxXbxX12