Thủ tướng Iraq ra lệnh mở chiến dịch săn lùng các phần tử IS
Thủ tướng Haider al-Abadi cũng ra lệnh ngay lập tức hành quyết các phần tử Hồi giáo cực đoan bị kết án tử hình
260ex43f3x6dd0xb05exb46cx3bb3xX2x59e2x9f05x65ccxabacxX3x9541xXbx4a0dxd77fxX3xX6x846bxce68xX8xX9xX2xc9c0xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXexa3bexX0xX1x7ed0xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex9d54x730cxX12xX11xX9xX2xXexX1exX2bxX1x7a78xX7xX11x851ex4f1bxa0d3x6943xX7x3f1bxX6xX3x3ec0xX7xX6xX3xX7xX9xc6c7xX39xX1xX7x4acex42a9xX7xX8xX1xX12x859exX39xX7xX4x3d35xX8xX1xX7xXbx6879xX39xX7xX9x4e95xX39xX3axX7xX8x4fb5xX8xX7xX2axX1x3639xX39xX7xX11x4667xX7xX3cxa355xX0x8799xX1xX21xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ax8e04xX2xX3xX4xXexX1exX2bxX1xX34xX7xX11xX37xX38xX39xX3axX7xX7exX3xX12xX4xX2xX6xX7xX3xX9xX16x86e2x5b1fxX3xX4xX12xX7xX8xad79xX39xX3axX7xX6xX3xX7xX9xX45xX39xX1xX7xX39xX3axX3x3fb1xX7xX9x46acxX2axX7xX11x71f7xX8xX7xX1x38a1xX39xX1xX7xX3fx45c0xXaexX4fxX11xX7xX8xX61xX8xX7xX2axX1xX66xX39xX7xX11xX6axX7xX7ex55dbxX12xX7xX3axX12xX61x26b2xX7xX8x421fxX8xX7x9bbfxXd6xX3xX39xX7xX99xX53xX7xc711xX4fxX11xX7xX61xX39xX7xX11xX6axX7xX1xc309xX39xX1xX0xX6fxX2axX1exX0xX6fxX1xX2xX3xX4xX2xX6xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX3xX6xX11xX12xX8xX9xX2xX16xX2axX1xXd6xX11xXd6xX7xX2ax7ae7xX2xX39xX11xX2xX6xXexX1exX0xX12xX49xX3axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX12xX118xX2xX39xX11xX2xX6xXexX7xXbxX11xXaexX9xX2xXdxXex5948xX12xX4xX11xX1x91bbxX7x5394xX21x60d7xX2ax8a12x636cxX7xX1xX2xX12xX3axX1xX11xX141xX7x8416xX21xa3b6xX2axX147xX148xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xX11xX11xX2axX141xX6fxX6fxX12x7860xX99xX3xXd6xX1xX3xX11xX12xX39xX1xX167xd7f1xX39xX6fxX39xX2xX13cxXbxX6fxX21x392cx3b41xX143xX6fxX21xX154xX17bxX4xX145xX154xbe30xX17cxX185xX154xX152xX11xX17cx9d77x2c2fxX21xX9xX18cxX16xX11xX11xX147xX172xX39xX16xX3fxXbexX3xX39xX4xXd6xX12xX12xX6xX3xX2axX167x9555xX2axX3axXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX2bxX1xX34xX7xX11xX37xX38xX39xX3axX7xX3cxX6xX3xX3fxX7xX6xX3xX7xX9xX45xX39xX1xX7xX49xX4axX7xX8xX1xX12xX4fxX39xX7xX4xX53xX8xX1xX7xXbxX58xX39xX7xX9xX5cxX39xX3axX7xX8xX61xX8xX7xX2axX1xX66xX39xX7xX11xX6axX7xX3cxX6dxXexX7xX6fxX1exX0xX6fxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX118xX3xX2axX11xX12xXd6xX39xXexX7xXbxX11xXaexX9xX2xXdxXexX11xX2xX147xX11xX16xX3xX9xX12xX3axX39xX141xX7xX1a4xXbexXbxX11xX12x2f35xXaexX148xXexX1ex2a68xX39xX1xX7xX11xX37xX7xX9xX12xX45xXbexX141xX7xcea4xXd9xX8xX7xX9xX37x3ba9xX39xX3axX7xXdcx93d4xX8xX7xX39xX1xX12xX45xX49xX7xX3cxX6xX3xX3fxX7xX11xX6xXd6xX39xX3axX7xX8xX1xX12xX4fxX39xX7xX4xX53xX8xX1xX7xX11xX6xXbexXaexX7xX3fxXbex321bxX11xX7xXe4xX1xX34xX39xX3axX7xX99x4068xX7xX11xa031xX12xX7xXe4xX1xXbexX7xX172xXd9xX8xX7x477fxX3xX4xX12xX7xX6dxX1xX3xX99xX1a4xX3xX1xX7xX11xX6xb619xX39xX7xX99xX12xX288xX39xX7xX3axX12xX38xX12xX7xX172xX38xX12xX7xX6dxX3xXbexX4xX12xX7xX98xX6xX3xX99xX12xX3xX7xX39xX3axXb9xXaexX7xX21xX17cxX6fxX17cxX167xX7xcb01xb23fxX3axXbexXd0xX39xX141xX7xX98x65f3x7184xX6fxX2bxX2bx6b62x5553xX2b2x2acexX0xX6fxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ax5819xXd6xX4xXaexXexX1exX2b2xX3axXb9xXaexX7xX17cxX17bxX6fxX143x6a3fxX7xX2bxX1xX34xX7xX11xX37xX38xX39xX3axX7xX3cxX6xX3xX3fxX7xX7exX3xX12xX4xX2xX6xX7xX3xX9xX16xX98xX99xX3xX4xX12xX7xXdcx952exX7xX6xX3xX7xX9xX45xX39xX1xX7xX49xX4axX7xX8xX61xX8xX7xX8xX1xX12xX4fxX39xX7xX4xX53xX8xX1xX7xXbxX58xX39xX7xX9xX5cxX39xX3axX7xX39xX1xbbf6xX39xX3axX7xX2axX1xX66xX39xX7xX11xX6axX7xX11xX1xXbex5162xX8xX7xX11x6a4bxX7xX8xX1xXb5xX8xX7xXe4xX1xX34xX39xX3axX7xX99xX26bxX7xX2b2xX1xXb9xX7xX39xX37xX38xX8xX7xX7exXd0xX12xX7xX3axX12xX61xXd6xX7xX2b1xX3cxX6dxX2c2xX7xX11xXd9xX7xX147xX37xX39xX3axX7xX11xX26exX12xX7xX49xX12x84ecxX39xX7xX2bxX6xXbexX39xX3axX7xX39xX37xX38xX8xX7xX39xXb9xXaexX2e1xX7xXbxX3xXbexX7xX8xX61xX8xX7xX172x3adfxX7xX11x276exX39xX7xX8x9215xX39xX3axX7xX172xXb9xX7xX99x2a31xX11xX7xX8x3bb7xX8xX7xX4xXd6xX7xX3cxX6dxX7xX3axc8e0xXaexX7xX6xX3xX7xX3axX66xX39xX7xXdcxX3abxXaexX167xX0xX6fxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2d2xXd6xX4xXaexXexX1exX2bxX1xX34xX7xX11xX37xX38xX39xX3axX7xX98xX99xX3xX4xX12xX7xXdcxX303xX7xX8xX1x3a82xX7xXdcxX26exXd6xX7xX8xX61xX8xX7xX9xXd9xX8xX7xX9xX37xX236xX39xX3axX7xX11xX12xX39xX1xX7xX39xX1xXbexX45xX7xX11xX1xXbexX339xX8xX7xX118xa392xX7xX3fxXbexX3xX39xX7xX118xX1xX26bxX39xX3axX7x4687xX1xX34xX39xX3axX7xX99xX26bxX7xX2b1xX118xX2bxX6dxX2c2xX7xX8xX34xX3xX7xX3cxX6xX3xX3fxX7xX11xX12xX4fxX39xX7xX1xXb9xX39xX1xX7xX39xX1xX32axX39xX3axX7xX8xX1xX12xX4fxX39xX7xX4xX53xX8xX1xX7xX39xX1x4acbxX49xX7xX172xXb9xXd6xX7xX3cxX6dxX2e1xX7xX11xX33dxX7xX8xX1xXb5xX8xX7xXdcxXb5xX39xX3axX7xXbxX3xXbexX7xX8xX61xX8xX7xX172xX38exX7xX3axX12xX4fxX11xX7xX1xX26exX12xX7xX172xXb9xX7xX99xX39dxX11xX7xX8xX3a1xX8xX7xX1xXb9xX39xX3axX7xX8xX1xX38exX8xX7xX4xX3abxX39xX7xX11xX1xX37x9672xX39xX3axX7xX172xXb9xX7xX39xX1xX3abxX39xX7xX172xX12xX288xX39xX7xX3xX39xX7xX39xX12xX39xX1xX7xX11xX6xXd6xX39xX3axX7xX39xX1xX32axX39xX3axX7xX11xXbexX66xX39xX7xX3fxXbexX3xX167xX0xX6fxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2d2xXd6xX4xXaexXexX1exX2bbxX1xX61xX11xX7xX99xX12x7570xXbexX7xX11xX26exX12xX7xX11xX6xX38exX7xXbxX4axX7xX118xX2bxX6dxX2e1xX7xX395xX39xX3axX7xX98xX99xX3xX4xX12xX7xX39xX3a1xX12xX141xX7xXexX118xX1xd119xX39xX3axX7xX11xX3xX7xXdcxX303xX7xX1xXb5xX3xX7xX3axX12x50f6xX12xX7xX2axX1xX3a1xX39xX3axX7xX172xX5cxX39xX3axX7xXdcxX391xX11xX7xX39xXb9xXaexX7xXe4xX1x7dd0xX12xX7xX3cxX6dxX2e1xX7xX172xXb9xX7xX8xX1xX501xX39xX3axX7xX11xX3xX7xX2axX1xX511xX12xX7xX3axX12xX32axX7xX9xX492xX12xX167xX7xX118xX1xX501xX39xX3axX7xX11xX3xX7xX3axX12xX492xX7xXdcxX3abxXaexX7xX1xXb5xX3xX7xX172xX38xX12xX7xX39xX3axX37xX492xX12xX7xX4xX3abxX39xX7xX6xX44axX39xX3axX7xXbx56cfxX7xX9xXd6xX26exX12xX7xX99xX529xX7xX8xX61xX8xX7xX39xX1xX3a1xX49xX7xXe4xX1xX34xX39xX3axX7xX99xX26bxX7xX172xXb9xX7xXdcxX37xX3xX7xX8xX1xX501xX39xX3axX7xX6xX3xX7xX11xX6xX37xX38xX8xX7xX8xX395xX39xX3axX7xX9xc9cbxX167xX7xX3cxX6dxX7xX1xX12xX45xX39xX7xXe4xX1xX395xX39xX3axX7xXe4xX12xX4dcxX49xX7xXbxXd6xX61xX11xX7xX99xX391xX11xX7xXe4x3e5axX7xXe4xX1xXbexX7xX172xXd9xX8xX7xX39xXb9xXd6xX2e1xX7xX8xX61xX8xX7xX11xX1xXb9xX39xX1xX7xX172xX12xX288xX39xX7xX3cxX6dxX7xX11xX6xX26bxX39xX7xX11xX6xXd6xX39xX3axX7xX172xX5cxX39xX3axX7xX39xX501xX12xX2e1xX7xX172xXb9xX7xX8xX1xX501xX39xX3axX7xX11xX395xX12xX7xXdcxX303xX7xX6xX3xX7xX9xX45xX39xX1xX7xXbxX58xX39xX7xX9xX5cxX39xX3axX7xX8xX1xX501xX39xX3axX167xXexX0xX6fxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2d2xXd6xX4xXaexXexX1exX118xX5cxX39xX3axX7xX39xX3axXb9xXaexX2e1xX7xX2bxX1xX34xX7xX11xX37xX38xX39xX3axX7xX7exX3xX12xX4xX2xX6xX7xX3xX9xX16xX98xX99xX3xX4xX12xX7xXdcxX303xX7xX6xX3xX7xX9xX45xX39xX1xX7xX39xX3axX3xXaexX7xX9xXb1xX2axX7xX11xXb5xX8xX7xX1xXb9xX39xX1xX7xX3fxXbexXaexX4fxX11xX7xX8xX61xX8xX7xX2axX1xX66xX39xX7xX11xX6axX7xX7exXd0xX12xX7xX3axX12xX61xXd6xX7xX8xXd9xX8xX7xXdcxXd6xX3xX39xX7xX99xX53xX7xXe4xX4fxX11xX7xX61xX39xX7xX11xX6axX7xX1xXefxX39xX1xX167xX7xX7exXd0xX12xX7xX11xX1xX61xX39xX3axX7xX152xX2e1xX7xX49xX339xX11xX7xX39xX3axXbexXd0xX39xX7xX11xX12xX39xX7xX11xX37xX7xX2axX1xX61xX2axX7xX3cxX6xX3xX3fxX7xX8xX1xXd6xX7xX1xX3xXaexX7xX1xX12xX45xX39xX7xX8xX3a1xX7xX1xX408xX39xX7xX18cxX154xX154xX7xX39xX3axX37xX492xX12xX2e1xX7xX11xX6xXd6xX39xX3axX7xXdcxX3a1xX7xX8xX3a1xX7xXe4xX1xXd6xX511xX39xX3axX7xX21xX154xX154xX7xX2axX1xX38exX7xX39xX32axX7xX39xX37xX38xX8xX7xX39xX3axXd6xXb9xX12xX2e1xX7xXdcxX303xX7xX99xX53xX7xXe4xX4fxX11xX7xX61xX39xX7xX11xX6axX7xX11xXefxX39xX1xX7xX11xX26exX12xX7xX3cxX6xX3xX3fxX7xX172xXb9xX7xX1xXb9xX39xX3axX7xX11xX6xX58xX49xX7xX39xX3axX37xX492xX12xX7xXe4xX1xX61xX8xX7xX9xc8d0xX39xX1xX7xX61xX39xX7xX11xX5cxX7xX8xX1xXbexX39xX3axX7xX11xX1xX3abxX39xX7xX172xXefxX7xXdcxXb5xX39xX3axX7xX11xX6xXd6xX39xX3axX7xX1xXb9xX39xX3axX7xX39xX3axX9fxX7xX8xX34xX3xX7xX3cxX6dxX167xX0xX6fxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2d2xXd6xX4xXaexXexX1exX2bbxX1xX66xX39xX7xX9xX38xX39xX7xX39xX1xX32axX39xX3axX7xX2axX1xX38exX7xX39xX32axX7xX99xX53xX7xXe4xX4fxX11xX7xX61xX39xX7xX39xXb9xXaexX7xX9xXb9xX7xX39xX3axX37xX492xX12xX7xX2bxX1xX33dxX7xX2b2xX1xX75fxX7xX415xX5cbxX7xX1xXd6xX23bxX8xX7xX39xX1xX32axX39xX3axX7xX39xX37xX38xX8xX7xX8xX339xX39xX3axX7xX1xca3bxX3xX7xX11xX1xXbexX339xX8xX7xX230xX12xX288xX39xX7xX2bfxX395xX7xX11xX6xX37xX38xX8xX7xXdcxX3abxXaexX167xX7xX2b2xX3axXd6xXb9xX12xX7xX6xX3xX2e1xX7xX49xX339xX11xX7xX39xX3axX37xX492xX12xX7xXdcxXb9xX39xX7xX395xX39xX3axX7xX2b2xX3axX3xX7xX172xXb9xX7xX49xX339xX11xX7xX39xX3axX37xX492xX12xX7xX49xX3xX39xX3axX7xX3fxXbexX26bxX8xX7xX11xX53xX8xX1xX7xX2d2xX3e3xX7xX8xX9fxX39xX3axX7xX99xX53xX7xXe4xX4fxX11xX7xX61xX39xX7xX11xX6axX7xX1xXefxX39xX1xX167xX0xX6fxX2axX1exX0xX4xX12xX172xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xX11xX2xX4xXexX1exX0xXbexX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX11xX12xX11xX9xX2xX16xX11xX1xXbexX49xX99xX16xX3xX39xX4xX16xXbxX3xX2axXd6xXexX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX230xX12xX288xX39xX7xX3fxXbexX3abxX39xX7xc1a4xc097xX7xX11xX1xbc2axX3xX7xX39xX1xXb1xX39xX7xX9xXb9xX49xX7xX1xX408xX39xX7xX185xX154xX154xX7xX4xX3abxX39xX7xX11xX1xX37xX492xX39xX3axX7xX11xX1xX12xX45xX11xX7xX49xX26exX39xX3axX7xX4axX7xX3cxX6xX3xX3fxX2e1xX7xX6dxXaexX6xX12xX3xXexX7xX1xX6xX2xX21exXdxXexX6fxX4xX12xX2xX49xX16xX39xXd6xX39xX3axX6fxX9xX12xX2xX39xX16xX3fxXbexX3xX39xX16xX49xXaexX16xX11xX1xXbexX3xX16xX39xX1xX3xX39xX16xX9xX3xX49xX16xX1xXd6xX39xX16xX185xX154xX154xX16xX4xX3xX39xX16xX11xX1xXbexXd6xX39xX3axX16xX11xX1xX12xX2xX11xX16xX49xX3xX39xX3axX16xXd6xX16xX12xX6xX3xX3fxX16xXbxXaexX6xX12xX3xX6fxX21xX145xX18dxX17cxX154xX17bxX167xX1xX11xX49xXexX1exX0xX12xX49xX3axX7xXbxX6xX8xXdxXexX6fxX49xX2xX4xX12xX3xX6fxX21xX17cxX154xX6fxX39xX2xX13cxXbxX6fxX21xX17bxX17cxX143xX6fxX21xX154xX17bxX4xX145xX154xX17bxX145xX143xX145xX185xX11xX17bxX143xX21xX18cxX9xX18dxX16xXbxXaexX6xX12xX3xX16xX12xX39xX21exXd6xX39xX2xX11xX167xX1a4xX2axX3axXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX2bxX1xX34xX7xX11xX37xX38xX39xX3axX7xX3cxX6xX3xX3fxX7xX6xX3xX7xX9xX45xX39xX1xX7xX49xX4axX7xX8xX1xX12xX4fxX39xX7xX4xX53xX8xX1xX7xXbxX58xX39xX7xX9xX5cxX39xX3axX7xX8xX61xX8xX7xX2axX1xX66xX39xX7xX11xX6axX7xX3cxX6dxXexX7xX6fxX1exX0xX6fxX3xX1exX0xX4xX12xX172xX1exX0xXbxX11xX6xXd6xX39xX3axX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX230xX12xX288xX39xX7xX3fxXbexX3abxX39xX7xX8baxX8bbxX7xX11xX1xX8bfxX3xX7xX39xX1xXb1xX39xX7xX9xXb9xX49xX7xX1xX408xX39xX7xX185xX154xX154xX7xX4xX3abxX39xX7xX11xX1xX37xX492xX39xX3axX7xX11xX1xX12xX45xX11xX7xX49xX26exX39xX3axX7xX4axX7xX3cxX6xX3xX3fxX2e1xX7xX6dxXaexX6xX12xX3xXexX7xX1xX6xX2xX21exXdxXexX6fxX4xX12xX2xX49xX16xX39xXd6xX39xX3axX6fxX9xX12xX2xX39xX16xX3fxXbexX3xX39xX16xX49xXaexX16xX11xX1xXbexX3xX16xX39xX1xX3xX39xX16xX9xX3xX49xX16xX1xXd6xX39xX16xX185xX154xX154xX16xX4xX3xX39xX16xX11xX1xXbexXd6xX39xX3axX16xX11xX1xX12xX2xX11xX16xX49xX3xX39xX3axX16xXd6xX16xX12xX6xX3xX3fxX16xXbxXaexX6xX12xX3xX6fxX21xX145xX18dxX17cxX154xX17bxX167xX1xX11xX49xXexX1exX230xX12xX288xX39xX7xX3fxXbexX3abxX39xX7xX8baxX8bbxX7xX11xX1xX8bfxX3xX7xX39xX1xXb1xX39xX7xX9xXb9xX49xX7xX1xX408xX39xX7xX185xX154xX154xX7xX4xX3abxX39xX7xX11xX1xX37xX492xX39xX3axX7xX11xX1xX12xX45xX11xX7xX49xX26exX39xX3axX7xX4axX7xX3cxX6xX3xX3fxX2e1xX7xX6dxXaexX6xX12xX3xX0xX6fxX3xX1exX0xX6fxXbxX11xX6xXd6xX39xX3axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exX2bxX1xX2xXd6xX7xX1xX303xX39xX3axX7xX11xX12xX39xX7xX6dxX2axXbexX11xX39xX12xXe4xX2e1xX7xX8xX61xX8xX7xX8xXbexX339xX8xX7xXe4xX1xX395xX39xX3axX7xXe4x79dexX8xX1xX7xX4xXd6xX7xX9xX12xX288xX39xX7xX3fxXbexX3abxX39xX7xX4xXd6xX7xX8baxX8bbxX7xXdcxXb5xX39xX3axX7xXdcxX66xXbexX7xX39xX1xX44axX49xX7xX8xX1xX26bxX39xX3axX7xX9xX26exX12xX7xX11xX33dxX7xX8xX1xXb5xX8xX7xXe4xX1xX34xX39xX3axX7xX99xX26bxX7xX3cxX6dxX7xX11xX26exX12xX7xX3cxX6xX3xX3fxX7xX172xXb9xX7xX6dxXaexX6xX12xX3xX7xXdcxX303xX7xX11xX37xX38xX8xX7xXdcxX12xX7xXbxX12xX39xX1xX7xX49xX26exX39xX3axX7xX8xX34xX3xX7xX1xX408xX39xX7xX185xX154xX154xX7xX4xX3abxX39xX7xX11xX1xX37xX492xX39xX3axX7xXe4xX4dcxX7xX11xX8bfxX7xX39xX58xX49xX7xX17cxX154xX21xX152xX7xX11xX38xX12xX7xX39xX3xXaexX167xX0xX6fxX2axX1exX0xX6fxX4xX12xX172xX1exX0xX6fxX9xX12xX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXex3eb1xX12x6bb1xX39xX7xX99xX12xX4fxX39xX7xX99xX391xX11xX7xX39xX3axX492xX7xX11xX6xX288xX39xX7xX8xX1xXb35xX39xX1xX7xX11xX6xX37xX492xX39xX3axX7xX3cxX6xX3xX3fxX7xXbxX3xXbexX7xX99xX66xXbexX7xX8xX6axXexX7xX1xX6xX2xX21exXdxXexX6fxX4xX12xX2xX49xX16xX39xXd6xX39xX3axX6fxX4xX12xX2xX39xX16xX99xX12xX2xX39xX16xX99xX3xX11xX16xX39xX3axXd6xX16xX11xX6xX2xX39xX16xX8xX1xX12xX39xX1xX16xX11xX6xXbexXd6xX39xX3axX16xX12xX6xX3xX3fxX16xXbxX3xXbexX16xX99xX3xXbexX16xX8xXbexX6fxX21xX145xX143xX18cxX143xX17cxX167xX1xX11xX49xXexX1exX0xX12xX49xX3axX7xXbxX6xX8xXdxXexX6fxX49xX2xX4xX12xX3xX6fxX21xX17cxX154xX6fxX39xX2xX13cxXbxX6fxX21xX17bxX17cxX152xX6fxX21xX154xX17bxX4xX18cxX21xX145xX17cxX17cxX145xX17bxX11xX17bxX143xX143xX145xX9xX21xX16xX11xX11xX147xX172xX39xX16xX12xX6xX3xX3fxX21xX17bxX154xX143xX21xX18cxX167xX1a4xX2axX3axXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX2bxX1xX34xX7xX11xX37xX38xX39xX3axX7xX3cxX6xX3xX3fxX7xX6xX3xX7xX9xX45xX39xX1xX7xX49xX4axX7xX8xX1xX12xX4fxX39xX7xX4xX53xX8xX1xX7xXbxX58xX39xX7xX9xX5cxX39xX3axX7xX8xX61xX8xX7xX2axX1xX66xX39xX7xX11xX6axX7xX3cxX6dxXexX7xX6fxX1exX0xX6fxX3xX1exX0xX4xX12xX172xX1exX0xXbxX11xX6xXd6xX39xX3axX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexXbeaxX12xXbecxX39xX7xX99xX12xX4fxX39xX7xX99xX391xX11xX7xX39xX3axX492xX7xX11xX6xX288xX39xX7xX8xX1xXb35xX39xX1xX7xX11xX6xX37xX492xX39xX3axX7xX3cxX6xX3xX3fxX7xXbxX3xXbexX7xX99xX66xXbexX7xX8xX6axXexX7xX1xX6xX2xX21exXdxXexX6fxX4xX12xX2xX49xX16xX39xXd6xX39xX3axX6fxX4xX12xX2xX39xX16xX99xX12xX2xX39xX16xX99xX3xX11xX16xX39xX3axXd6xX16xX11xX6xX2xX39xX16xX8xX1xX12xX39xX1xX16xX11xX6xXbexXd6xX39xX3axX16xX12xX6xX3xX3fxX16xXbxX3xXbexX16xX99xX3xXbexX16xX8xXbexX6fxX21xX145xX143xX18cxX143xX17cxX167xX1xX11xX49xXexX1exXbeaxX12xXbecxX39xX7xX99xX12xX4fxX39xX7xX99xX391xX11xX7xX39xX3axX492xX7xX11xX6xX288xX39xX7xX8xX1xXb35xX39xX1xX7xX11xX6xX37xX492xX39xX3axX7xX3cxX6xX3xX3fxX7xXbxX3xXbexX7xX99xX66xXbexX7xX8xX6axX0xX6fxX3xX1exX0xX6fxXbxX11xX6xXd6xX39xX3axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exX2b2xX3axXb9xXaexX7xX21xX17cxX6fxX143xX2e1xX7xX3axX12xX61xXd6xX7xXbxX8bbxX7xX7exXd0xX12xX7xX3axX12xX61xXd6xX7xX4xX7f5xX39xX3axX7xX6dxX1xX12xX12xX11xX2xX7xX8baxXd6xX3fxX11xX3xX4xX3xX7xX3xX9xX16xX6dxX3xX4xX6xX7xX99xX391xX11xX7xX39xX3axX492xX7xX11xXbexXaexX288xX39xX7xX99xX26bxX7xX99xX39dxX11xX7xX11xX3xXaexX7xX172xX38xX12xX7xX395xX39xX3axX7xX7exX3xX4xX12xX7xX3xX9xX16xX98xX49xX2xX6xX12xX7xX39xX1xX44axX49xX7xX11xX1xXb9xX39xX1xX7xX9xXb1xX2axX7xX9xX12xX288xX39xX7xX49xX12xX39xX1xX7xX8xX66xX49xX7xX3fxXbexXaexX372xX39xX7xX49xX38xX12xX7xX11xX26exX12xX7xX3cxX6xX3xX3fxX7xXbxX3xXbexX7xX8xXbexX339xX8xX7xX99xX66xXbexX7xX8xX6axX7xX3fxXbexX26bxX8xX7xX1xX339xX12xX7xX172xX8bfxX3xX7xX3fxXbexX3xX167xX0xX6fxX2axX1exX0xX6fxX4xX12xX172xX1exX0xX6fxX9xX12xX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX3cxX6xX3xX3fxX7xX99xX39dxX11xX7xX39xX1xX12xX372xXbexX7xX39xX3axX1xX12xX7xX2axX1xX26exX49xX7xX9xX12xX288xX39xX7xX3fxXbexX3xX39xX7xX11xX38xX12xX7xX172xX38exX7xX8xX1xX61xXaexX7xX2axX1xX12xX4fxXbexX7xX99xX66xXbexXexX7xX1xX6xX2xX21exXdxXexX6fxX4xX12xX2xX49xX16xX39xXd6xX39xX3axX6fxX12xX6xX3xX3fxX16xX99xX3xX11xX16xX39xX1xX12xX2xXbexX16xX39xX3axX1xX12xX16xX2axX1xX3xX49xX16xX9xX12xX2xX39xX16xX3fxXbexX3xX39xX16xX11xXd6xX12xX16xX172xXbexX16xX8xX1xX3xXaexX16xX2axX1xX12xX2xXbexX16xX99xX3xXbexX6fxX21xX145xX143xX17cxX185xX145xX167xX1xX11xX49xXexX1exX0xX12xX49xX3axX7xXbxX6xX8xXdxXexX6fxX49xX2xX4xX12xX3xX6fxX21xX17cxX154xX6fxX39xX2xX13cxXbxX6fxX21xX17bxX17cxX152xX6fxX21xX154xX17bxX4xX17cxX21xX17cxX21xX152xX17cxX152xX11xX21xX17bxX154xX152xX9xX17cxX16xX11xX11xX147xX172xX39xX16xX12xX6xX3xX3fxX16xX17cxX167xX1a4xX2axX3axXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX2bxX1xX34xX7xX11xX37xX38xX39xX3axX7xX3cxX6xX3xX3fxX7xX6xX3xX7xX9xX45xX39xX1xX7xX49xX4axX7xX8xX1xX12xX4fxX39xX7xX4xX53xX8xX1xX7xXbxX58xX39xX7xX9xX5cxX39xX3axX7xX8xX61xX8xX7xX2axX1xX66xX39xX7xX11xX6axX7xX3cxX6dxXexX7xX6fxX1exX0xX6fxX3xX1exX0xX4xX12xX172xX1exX0xXbxX11xX6xXd6xX39xX3axX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX3cxX6xX3xX3fxX7xX99xX39dxX11xX7xX39xX1xX12xX372xXbexX7xX39xX3axX1xX12xX7xX2axX1xX26exX49xX7xX9xX12xX288xX39xX7xX3fxXbexX3xX39xX7xX11xX38xX12xX7xX172xX38exX7xX8xX1xX61xXaexX7xX2axX1xX12xX4fxXbexX7xX99xX66xXbexXexX7xX1xX6xX2xX21exXdxXexX6fxX4xX12xX2xX49xX16xX39xXd6xX39xX3axX6fxX12xX6xX3xX3fxX16xX99xX3xX11xX16xX39xX1xX12xX2xXbexX16xX39xX3axX1xX12xX16xX2axX1xX3xX49xX16xX9xX12xX2xX39xX16xX3fxXbexX3xX39xX16xX11xXd6xX12xX16xX172xXbexX16xX8xX1xX3xXaexX16xX2axX1xX12xX2xXbexX16xX99xX3xXbexX6fxX21xX145xX143xX17cxX185xX145xX167xX1xX11xX49xXexX1exX3cxX6xX3xX3fxX7xX99xX39dxX11xX7xX39xX1xX12xX372xXbexX7xX39xX3axX1xX12xX7xX2axX1xX26exX49xX7xX9xX12xX288xX39xX7xX3fxXbexX3xX39xX7xX11xX38xX12xX7xX172xX38exX7xX8xX1xX61xXaexX7xX2axX1xX12xX4fxXbexX7xX99xX66xXbexX0xX6fxX3xX1exX0xX6fxXbxX11xX6xXd6xX39xX3axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exX2b2xX3axXb9xXaexX7xX21xX21xX6fxX143xX2e1xX7xX3cxX6xX3xX3fxX7xXdcxX303xX7xX99xX39dxX11xX7xX3axX12xX32axX7xX152xX7xXdcxX26bxX12xX7xX11xX37xX236xX39xX3axX7xX99xX53xX7xX11xXefxX39xX1xX7xX39xX3axX1xX12xX7xX9xX12xX288xX39xX7xX3fxXbexX3xX39xX7xX11xX38xX12xX7xX172xX38exX7xX1xX529xX3xX7xX1xXd6xX26exX39xX7xX11xX26exX12xX7xX39xX1xXb9xX7xXe4xX1xXd6xX7xX8xX1xXb5xX3xX7xX2axX1xX12xX4fxXbexX7xX99xX66xXbexX7xX11xX26exX12xX7xX3fxXbexXb1xX39xX7xX3xX9xX16x52a1xXbexXbxX3xX21exX3xX2e1xX7xX2axX1xXb35xX3xX7x6f82xX395xX39xX3axX7xX11xX1xX34xX7xXdcxX395xX7xX2d2xX3xX3axX1xX4xX3xX4xX7xX8xX34xX3xX7xX39xX37xX38xX8xX7xX39xXb9xXaexX167xX0xX6fxX2axX1exX0xX6fxX4xX12xX172xX1exX0xX6fxX9xX12xX1exX0xX6fxXbexX9xX1exX0xX4xX12xX172xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX1exX0xX6fxX4xX12xX172xX1exX0xX6fxX4xX12xX172xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX6dxXd6xXbexX6xX8xX2xXexX1exX2bxX1xX2xXd6xX7xX172xX12xX2xX11xX39xX3xX49x5f8dxX0xX6fxX2axX1e