Biểu tình tại Thái Lan sẽ kéo dài tới cuối tháng
Hiện các cuộc biểu tình của các nhóm phản đối chính phủ tại Thái Lan đang có xu hướng giảm dần sau khi các yêu cầu được đáp ứng.
c1b9x123c5x1284axe366xc5fdx141e2xfca7x13a9exe72bxX7xd995x14a16x11cfdxfcfaxc4d4x14fb3xX5xf625xXax10498x1182dxXdxcfc1xe07cxX3xXex10e6axde33xX1xX3xXex13286xXdxX3xXcxX1x149abxXdxX3x10fc0xX6xX1axX3xX7xf9f2xX3x151eexe60cx11ecaxX3x12897x10b61xXdxX3xXex15267xXdxX3xX4xX16xf637xXdxX3xXexX1xX23xX1ax10d55xX0xd02dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeedexX10xX6xX31xXaxX12xX53xXdxd579xX1axX3xX4xX23xX4xX3xX4xX16x13d57xX4xX3xeaa7xXdxX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX4xcd51xX6xX3xX4xX23xX4xX3xX1axX1xff87xf38bxX3xXbxX1x106c5xX1axX3x1269cxX3bxXdxX3xX4xX1xfe32xX1axX1xX3xXbxX1xX72xX3xXexX1exXdxX3xXcxX1xX23xXdxX3xX26xX6xX1axX3xX83xX6xX1axX42xX3xX4xX7bxX3x1368bxX16xX3xX1x13197xX36xX1axX42xX3xX42xXdxX80xX7cxX3xX31xf91axX1axX3xX7xX6xX16xX3xX2dxX1xXdxX3xX4xX23xX4xX3x126fbx152b3xX16xX3xX4xXb5xX16xX3xX83xXaax117bfxX4xX3xX83xX23xXbxX3x1044cxX1axX42xeaf7xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX31xXc4xXaxX12xX0xX10xX7cxX12xX0xX7xXexc234xX2fxX1axX42xX12xX0xX6xX3xX1xXf5xX10xcf8bxX9xXaxX1xXexXexXbx10185xX44xX44x12e86xX2fxX10axXd8xX10axX1axX44xXcxX1xX10xde0cxX42xXdxX2fxXdxX44xXcxX1xX6xXdxX114xX26xX6xX1axX114xXexX6xX1axX42xX114xX4xX16xX2fxX1axX42xX114xX6xX1axX114xX1axXdxX1axX1xX114xXexX6xXdxX114xX13xX6xX1axX42xX2dxX2fxX2dxX44x10d12xf9b2xfb3ax10578xX142x1246cxXd8xX10axX2fxX10axXaxX12xX12xX3xXcxX1xX23xXdxX3xX26xX6xX1axX3xXex122f3xX1axX42xX3xX4xXaax10909xX1axX42xX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xXexX1exXdxX3xX13xX6xX1axX42xX2dxX2fxX2dxX3xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexXf5xX2fxX1axX42xX12xX0xX44xX10xX7cxX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX31xXc4xXaxX12xXcxXf5xX16xX1axX42xX3xXexXaaxX36xX1axX42xdcd6xX3xXcx142a5xX1axX42xX3xXexX1xXaaxX3xX2dx1401exX3xX53xX64xXdxX3xX83xdedaxX1axX42xX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xdb5axX16xX3bxX4xX3xX42xXdxX6xX3xXcxX1xX23xXdxX3xX26xX6xX1axX3x14e89xX6xXf5xX6xX31xX2fxXf5xX1axX3xX1dbxX6xXexXexX6xX1axX6xXexX6xX67xX16xXexX3xX1axX42xX32xXc4xX3xX2xX147xX44xX2xX2xX3xXexX16xXc4xXc5xX1axX3xX67xX3bxX3xX4xX23xX4xX3xX4xX16xX64xX4xX3xX67xXdxX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xXexX1exXdxX3xXcxX1xX23xXdxX3xX26xX6xX1axX3xX7xX2bxX3xX4xX1xd44fxX3xX4xc641xX1axX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX32xXdxX3xX83x1009cxX1axX3xX4xX16xX3bxXdxX3xXexX1xX23xX1axX42xX3xX1axX32xXc4xXd8xX0xX67xXf5xX3xX44xX12xX0xX67xXf5xX3xX44xX12xX3xXcxX16xXc4xX3xX1axX1xXdxXc5xX1axX1aaxX3xfa67xX1axX42xX3xX1dbxX6xXf5xX6xX31xX2fxXf5xX1axX3xX10axc391xX1axX3xX5xX1exX4xX3xX1c9xX16xX6xX1axX3xX4xX1xX2fxX3xXf5xd1ecxX1axX42xX1aaxX3xX7cx102afxX4xX3xX31x14113xX3xX5xd828xX1axX1xX3xX83xX1exX2fxX3xX4xX16xX64xX4xX3xX67xXdxX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX31xX2fxX3xX4xX23xX4xX3xX4x105efxX16xX3xX53xX1exX3xX1axX42xX1x1176dxX3xX7xf67fxX3xX83xX80xX1axX42xX3x142ecx13f33xX1axX3xX4xX1xX72xX3xX83xX3bxXdxX3xX5x121d3xXbxX3xXexXdxX239xX1axX3xX1xX32xX1axX1xX3xX83xX28fxX3xXexX16xXc4xXc5xX1axX3xX67xX3bxX3xX7xX2bxX3xX1axX2c2xX1axX42xX3xX4xX23xX4xX3xX4xX16xX64xX4xX3xX67xXdxX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX5xXc5xX1axX3xX7cxX64xXexX3xX4x137ccxXbxX3xX83xX64xX3xX7cxX36xXdxX1aaxX3xX1axX1xXaaxX1axX42xX1aaxX3xX4xX1xX89xX1axX1xX3xXbxX1xX72xX3xX10axX271xX1axX3xX2dxXdxX15xX7cxX3xX7xX2fxX23xXexX3xX83xXaaxXcexX4xX3xX4xX16xX64xX4xX3xX67xXdxX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xXd8xX0xX44xXbxX12xX0xXexX6xX67xX5xX10xX3xX6xX5xXdxX42xX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xXf5xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xX13xX2fxXa6xXaxX12xX0xXexX67xX2fxX31xXc4xX12xX0xXexXf5xX12xX0xXexX31xX12xX0xXdxX7cxX42xX3xX7xXf5xX4xX9xXaxX44xX44xXdxXd8xX67xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX1axX1xXd8xX10axX1axX44xX1axX10x12490xX7xX44xX2xfd62xX147x13753xX44x12254xX3a4xX31xX3a4xX144x14256xX142xX143xX144xX144xXexX147xX2xX147xX2xX3abxX5xX144xXd8xfda7xXbxX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX31xX12xX0xX44xXexXf5xX12xX0xXexXf5xX12xX0xXexX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX31xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe24axX6xXbxXexXdxX2fxX1axXaxX12xX3eaxX16xX64xX4xX3xX67xXdxX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX4xX72xX6xX3xX83xX80xX1axX42xX3xX2c1xX2c2xX1axX3xX4xX1xX72xX3xX1axX42xX32xXc4xX3xX4xX32xX1axX42xX3xX4xX7bxX3xX89xXexX3xX1axX42xXaaxX160xXdxX3xX72xX1axX42xX3xX1xX64xX3xXexX1xX6xX7cxX3xX31xX2aexX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX31xX12xX0xX44xXexXf5xX12xX0xX44xXexX67xX2fxX31xXc4xX12xX0xX44xXexX6xX67xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX31xXc4xXaxX12x14f10xX1axX42xX3xX1dbxX6xXf5xX6xX31xX2fxXf5xX1axX3xX4xd64fxX1axX42xX3xX2dxX1xcc31xX1axX42xX3xX83xX2b7xX1axX1xX3xX4xX23xX4xX3xX5xX2aexX4xX3xX5xXaaxXcexX1axX42xX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX7xX2bxX3xX2dxX1xX263xX1axX42xX3xX7xf102xX3xX31x137a2xX1axX42xX3xX10axX474xX3xX5xX2aexX4xX3xX83xX15xX3xX31x14b9exXbxX3xX4xX23xX4xX3xX4xX16xX64xX4xX3xX67xXdxX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX1aaxX3xXexX16xXc4xX3xX1axX1xXdxXc5xX1axX1aaxX3xX7cxX3bxXdxX3xX5xX2fxX3xX1axX42xX1exXdxX3xX1xXdxX5bxX1axX3xX1axX6xXc4xX3xX5xX32xX3xX10axXdxX5bxX4xX3xXa6xX16xX30bxXexX3xX1xXdxX5bxX1axX3xX5xX2aexX4xX3xX5xXaaxXcexX1axX42xX3xXexX1xXd5xX3xX3a2xX3xX42xX2c2xXc4xX3xXf5xX3bxXdxX3xX5xX32xX7cxX3xXexX19xX1axX1xX3xX1xX19xX1axX1xX3xX67xX30bxXexX3xX6xX1axXd8xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX31xXc4xXaxX12xXcxXf5xX2fxX1axX42xX3xX2dxX1xXdxX3xX83xX7bxX1aaxX3xX7cxX288xX4xX3xX31xX28cxX3xX5xX2aexX4xX3xX5xXaaxXcexX1axX42xX3xd323xX288xXexX3xXexXf5xX2cexX1axX3xX2c1xX2c2xX1axX3xX4xX1xX72xX3xX4xX1xX3bxX1axX42xX3xed4dxX64xX4xX3xXexX32xXdxX3xe3f8x13542xX2c1xX2c1x124c4xX1aaxX3xX1xX6xXc4xX3xX4xX22dxX1axX3xX42xea97xXdxX3xX5xX32xX3xX1axX1x149a0xX1axX42xX3xX1axX42xXaaxX160xXdxX3xf21bxX2fxX3xX576x10135xX3xX72xX1axX42xX3xX1xX64xX3xX4xX1xX89xX1axX1xX3xXbxX1xX72xX3xX4xX474xX1axX42xX3xXf5xXb5xX7cxX3xXf5xX64xX3xXexX1adxX3xX4xX1xXd5xX4xX3xX67xXdxX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX1aaxX3xX1axX1xXaaxX1axX42xX1aaxX3xXcxXaaxX36xX1axX42xX3xX1dbxX6xXf5xX6xX31xX2fxX1axX3xX83xX23xX1axX1xX3xX42xXdxX23xX3xX7xX2bxX3xX2dxX1xX263xX1axX42xX3xX4xX7bxX3xX83xX4a6xX1axX42xX3xX83xX64xX3xX42xXdxX596xX6xX3xX4xX23xX4xX3xX1axX1xX7bxX7cxX3xX67xXdxX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX72xX1axX42xX3xX1xX64xX3xX10axX32xX3xX4xX1xX3bxX1axX42xX3xX4xX1xX89xX1axX1xX3xXbxX1xX72xX3xX67x10d02xXdxX3xX5xX2aexX4xX3xX5xXaaxXcexX1axX42xX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX4xX7bxX3xXexX1xX15xX3xX83xX32xX7cxX3xXbxX1xX23xX1axX3xX83xXaaxXcexX4xX3xX10axX36xXdxX3xX57fxX2c1xX2c1xXd8xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX31xXc4xXaxX12xX576xX80xX1axX42xX3xX2c1xX2c2xX1axX3xX4xX1xX72xX3xX83xX3bxXdxX3xX5xX2cexXbxX3xX10axX271xX1axX3xXexXdxX239xXbxX3xXexX4a6xX4xX3xX31xX16xXc4xX3xXexXf5xX19xX3xX4xX23xX4xX3xX4xX16xX64xX4xX3xX67xXdxX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX10axX36xXdxX3xX7cxX64xXexX3xX7xX3bxX3xXc4xXc5xX16xX3xX7xX23xX4xX1xX3xX7cxX36xXdxXd8xX3xX2c1xXaaxX3xX5xX16xX2cexX1axX3xXcxX1xX23xXdxX3xX26xX6xX1axX3xX1axX7bxXdxX3xX4xX1xX16xX1axX42xX3xX83xX23xX1axX1xX3xX42xXdxX23xX3xXf5xX282xX1axX42xX1aaxX3xX4xX23xX4xX3xXc4xXc5xX16xX3xX7xX23xX4xX1xX3xX1axX32xXc4xX3xX2dxX1xX263xX1axX42xX3xX4xX7bxX3xXexX89xX1axX1xX3xXa6xX2c2xXc4xX3xX31xX2aexX1axX42xX3xX10axX32xX3xX2dxX1xX263xX1axX42xX3xX4xX7bxX3xX5xXcexXdxX3xX4xX1xX2fxX3xX7xX2aexX3xXbxX1xX23xXexX3xXexXf5xXdxX15xX1axX3xX4xX72xX6xX3xXcxX1xX23xXdxX3xX26xX6xX1axXd8xX44xXd8xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXc4xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa6xXexX114xX6xX5xXdxX42xX1axX107xX3xXf5xXdxX42xX1xXexXaxX12xX0xX7xXexXf5xX2fxX1axX42xX12x115fdxX16xX2c2xX1axX3x12120xc6cexX1axX0xX44xX7xXexXf5xX2fxX1axX42xX12xX44xX0xX10xX7cxX12xf965x1070exX79axX3xX13xX6xX1axX42xX2dxX2fxX2dxX3xX0xX44xX10xX7cxX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX789xX2fxX16xXf5xX4xX10xXaxX12xX0xX10xX7cxX12xca47xX42xX16xX1bdxX1axX107xX3xX79axX79bxX79axXd8xX10axX1axX0xX44xX10xX7cxX12xX0xX44xXbxX12
sydong