Đi chơi thác Khe Xai hay đi... xả rác?!
(Baohatinh.vn) - Thác Khe Xai ở xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang đối mặt với tình trạng xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ cháy rừng, đuối nước từ hoạt động “du lịch” tự phát…
ca14x10157xe098xf612xfe67x127aax13c4cx11b44xda86xX7x1508fx145cdx15f32xf283xf457x11689xX5xe539xXax12e66x12cd1x102b4xX3xXcxe38ex103f0xX1x12616xX3xe901xXdxX3xX4xX1xf7c3xXdxX3xXexX1x13d98xX4xX3x16667xX1xX10xX3xdee9xX6xXdxX3xX1xX6xdf3dxX3x15c1fxXdx10249xX37xX37xX3x1678bx12936xX3x11c7fxX26xX4xcf11x15585xX0xfedbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x14be8xXaxX12xXcxX1xX26xX4xX3xX29xX1xX10xX3xX2dxX6xXdxX3x1610bxX3xX3bxd47bxX3xXcxX1x15323xX4xX1xX3xX2dxf07dx13a2axX18x155e5xX3xX1xX72xX33x14cf5xX18xX3xXcxX1xX6dxX4xX1xX3xX13xX14xX3x14302xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1x13807xX3xX35xX6xX18x155a8xX3xX35x16ff3xXdxX3x155cax1104fxXexX3xe3c3x15c54xXdxX3xXex10611xX18xX1xX3xXexX3exX6dxX18xX93xX3xX3bxX3cxX3xX3exX26xX4xX3x13122xed4axX6xX3xXb3xX69xXdxX3xX93xX73xX33xX3x1118cxX3xX18xX1xXdx12797xX99xX3xX99xXbfxXdxX3xXexX3ex11d34xec21xX18xX93xX3xX9dxX14xX3xX18xX93xX72xX33xX3xX4xX21xX3xX4xX1xX26xX33xX3xX3exXb4xX18xX93xX75xX3xX35xX72xX96xXdxX3xX18xXcdxX9exX4xX3xXexXb4xX3xX1x11317xX6dxXexX3xX35x169ccxX18xX93xX3x10b95xX56xX72xX3xX5x16846xX4xX1x1689axX3xXexfd46xX3xXbxX1xX26xXex10704xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1378cxX10xX18xXexX10xX3exXaxX12xX0xXdxX99xX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX18xXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXax15e4cxXdxX56xXexX1xX1axX3x1038axX2x14a40xXbxX3bx11f52xX3xX1xX10xXdxX93xX1xXexX1axX3x16787xX2x14ab8xXbxX3bxX150xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX44xX44xXdxX37xXb3xX6xXf6xX1xX6xXexXdxX18xX1xX37xX9dxX18xX44xX18xX10xX144xX7xX44x15f9bxX15cxX2xdd68xX44xX2xX15cxX185xX56xX182xX2xX2xX14dxX15axX15axX182xXex16bb3xX15axX182xX14dxX185xX5xX15cxX37x123b8xXbxX93xX41xX3exX9xX2xX15axX182xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX3xX4xX1xX21xXdxX3xXexX1xX26xX4xX3xX29xX1xX10xX3xX2dxX6xXdxX3xX1xX6xX33xX3xX35xXdxX37xX37xX37xX3xX3bxX3cxX3xX3exX26xX4xX41xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxXf6xX18xXaxX12xXcxX1xX26xX4xX3xX29xX1xX10xX3xX2dxX6xXdxX3xXexX1xX72xXfbxX4xX3xX35xX104xX6xX3xXbxX1x127e0xX18xX3xXexX1xXbfxX18xX3xda15xX72x1345exX3xdb35xXdxX18xX1xX75xX3xX3bxX69xX3xXcxX1xX6dxX4xX1xX3xX2dxX72xX73xX18xX75xX3xX1xX72xX33xX7axX18xX3xXcxX1xX6dxX4xX1xX3xX13xX14xX3xX86xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX8exX3xX4xX1xX3cxX33xX3xX3bxX72xX96xX18xX93xX3xX1x12823xX3xX4xX1x1301axX6xX3xX18xXcdxX9exX4xX3xX29xX1xX10xX3xX2dxX6xXdxX3xX35xXcdx14d5cxX4xX3xXexX1xXdx142fexX18xX3xX18xX1xXdxX272xX18xX3xXb3xX6xX18xX3xXexX9axX18xX93xX3xX4xX1xXf6xX3xX9dx11c1bxX3xX35x15dadxXbxX3xX1xXf6xX6xX18xX93xX3xX7xX21xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX10xX18xXexX10xX3exXaxX12xX0xXdxX99xX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX18xXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX144xXdxX56xXexX1xX1axX3xX14bxX2xX14dxXbxX3bxX150xX3xX1xX10xXdxX93xX1xXexX1axX3xX15axX2xX15cxXbxX3bxX150xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX44xX44xXdxX37xXb3xX6xXf6xX1xX6xXexXdxX18xX1xX37xX9dxX18xX44xX18xX10xX144xX7xX44xX182xX15cxX2xX185xX44xX2xX15cxX185xX56xX182xX2xX182xX15cxX15cxX15ax1660cxXexX14dxX14dxX185xX15cxX2xX5xX15cxX37xX19bxXbxX93xX41xX3exX9xX14bxX185xX185xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX3xX4xX1xX21xXdxX3xXexX1xX26xX4xX3xX29xX1xX10xX3xX2dxX6xXdxX3xX1xX6xX33xX3xX35xXdxX37xX37xX37xX3xX3bxX3cxX3xX3exX26xX4xX41xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxXf6xX18xXaxX12xfad7xX14xXf6xX3xX99x16e75xX6xX3xf17axX1xXbfxX75xX3xX18xX21xXdxX3xX35xX73xX33xX3xXexX3exX66xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX99xXfbxXexX3xX35xX104xX6xX3xX4xX1x15529xX3xX35xe838xX3xX18xX93xXcdxXcexXdxX3xX56xX73xX18xX3xXexXa2xX99xX3xX35x16495xX18xX3xX385xX1xX26xX99xX3xXbxX1xX26xX75xX3xXexX1xXcdxX3xX93xXdxX69xX18xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX10xX18xXexX10xX3exXaxX12xX0xXdxX99xX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX18xXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX144xXdxX56xXexX1xX1axX3xX14bxX2xX14dxXbxX3bxX150xX3xX1xX10xXdxX93xX1xXexX1axX3xX15axX2xX15cxXbxX3bxX150xX3xX56xXdxX7xXbxX5xX6xX33xX1axX3xXb3xX5xXf6xX4xX385xX150xX3xX99xX6xX3exX93xXdxX18xeef0xX5xX10x134f8xXexX1axX3xX6xX72xXexXf6xX150xX3xX99xX6xX3exX93xXdxX18xX435xX3exXdxX93xX1xXexX1axX3xX6xX72xXexXf6xX150xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX44xX44xXdxX37xXb3xX6xXf6xX1xX6xXexXdxX18xX1xX37xX9dxX18xX44xX18xX10xX144xX7xX44xX182xX15cxX2xX185xX44xX2xX15cxX185xX56xX182xX2xX2xX14dxX14dxX2xX2xXexX182xX15axX317xX14bxX317xX5xX15cxX37xX19bxXbxX93xX41xX3exX9xfdb8xX2xX15cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX3xX4xX1xX21xXdxX3xXexX1xX26xX4xX3xX29xX1xX10xX3xX2dxX6xXdxX3xX1xX6xX33xX3xX35xXdxX37xX37xX37xX3xX3bxX3cxX3xX3exX26xX4xX41xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxXf6xX18xXaxX12xX1cxX9axX4xX3xXb3xXdxX7axXexX75xX3xXexX3exXf6xX18xX93xX3xX18xX1xf012xX18xX93xX3xX18xX93xX14xX33xX3xX4xX72xX96xXdxX3xXexX72x1010bxX18xX3xX18x13be4xX18xX93xX3xX18x10985xX18xX93xX75xX3xX4xX517xX3xX385xX1xX26xX3xX35xXbfxX18xX93xX3xX56xX72xX3xX385xX1xX26xX4xX1xX3xX35xX3baxX18xX3xXffxX93xXdxX3cxXdxX3xX18xX1xXdxX7axXexX107xX37xX37xX37xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX10xX18xXexX10xX3exXaxX12xX0xXdxX99xX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX99xX4xX10xX435xXf6xXb3xX19bxX10xX4xXexX3xX56xX93xX99xX10xX56xXdxX6xX3xX9dxXdxX56xX10xXf6xX3xX99xXbxX15axXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX144xXdxX56xXexX1xX1axX3xX14bxX2xX182xXbxX3bxX150xX3xX1xX10xXdxX93xX1xXexX1axX3xX317xX15axX15axXbxX3bxX150xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX44xX6xXbxXbxX7xX44xXf6xXbxX10xX18xX44xX99xX10xX56xXdxX6xX44xXexX1xX72xX99xXb3xX41xXbxX9xX18xX10xX144xX7xX44xX182xX15cxX2xX185xX44xX496xX14bxX56xX317xX2xX182xX15axX193xX14dxX14bxXexX14bxX2xX14bxX185xX5xX2xX15cxX435xX3exX6xX4xX2xX182xX317xX37xX19bxXbxX93xXaxX3xX56xX6xXexX6xX435xXexX33xXbxX10xX9xXaxX9dxXdxX56xX10xXf6xX44xX99xXbxX15axXaxX3xX56xX6xXexX6xX435xX10xX18xX4xXf6xX56xX10xX9xXaxXb3xd6a1xX6xX185xXbxX13xX182xX193xX120xX21cxccf4xXbxXb3x15fbaxX185xX2dxX14bxX2dxX120xX4x11ef8xX7xX56xX72xXb3xX4xX144xX193xX185xX9dxXdxX29xX615xX15axe59cxX56xX9dxX7xXexX438x1252dxX636xX3bxX7xX99xd3c2xX182x15a21x14fbbxX5xX29xX385xXcxX14dxX120xX218x102e3xX621xX385x15b48xX13xX438xX37dxX21cxXbx11b34xX14bxX120x153c2xX636x13243xX496xX9dxX182xX655xX144xX438xX64cxX13xXexX628xX218xX496xX3exX1x109e2xX655xX641xX182xX643xX29xX33xX4xX641xX182xX643xf825xX15axX9dxX669xX64fxX13xX14dxX37dxXdxX18x11cb1xX7xX218xX655xX72xX19bxX9dxX64fxX10xX14bxX643xX18xX18xf262xX56xXf6xX655xX317xX93xX68bxX4xX14bxX120xX65axXexX2dxX33xX37dxXaxX3xX56xX6xXexX6xX435xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX643xXf6xX56xX33xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3bxXexX435xX6xX5xXdxX93xX18xX1axX3xX4xX10xX18xXexX10xX3exX150xXaxX12xX0xX7xXexX3exXf6xX18xX93xX12xXcxX1xX26xX4xX3xX29xX1xX10xX3xX2dxX6xXdxX3xX66xX3xX3bxX69xX3xXcxX1xX6dxX4xX1xX3xX2dxX72xX73xX18xX75xX3xX1xX72xX33xX7axX18xX3xXcxX1xX6dxX4xX1xX3xX13xX14xX3xX86xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX8exX3xX35xX6xX18xX93xX3xX35xX96xXdxX3xX99xX9axXexX3xX9dxX9exXdxX3xXexXa2xX18xX1xX3xXexX3exX6dxX18xX93xX3xX3bxX3cxX3xX3exX26xX4xX3xXb3xXb4xX6xX3xXb3xX69xXdxX3xX93xX73xX33xX3xXbfxX3xX18xX1xXdxXc4xX99xX3xX99xXbfxXdxX3xXexX3exXcdxXcexX18xX93xX3xX9dxX14xX3xX18xX93xX72xX33xX3xX4xX21xX3xX4xX1xX26xX33xX3xX3exXb4xX18xX93xX75xX3xX35xX72xX96xXdxX3xX18xXcdxX9exX4xX3xXexXb4xX3xX1xXf6xX6dxXexX3xX35xXfbxX18xX93xX3xXffxX56xX72xX3xX5xX104xX4xX1xX107xX3xXexX10axX3xXbxX1xX26xXexX110xX0xX44xX7xXexX3exXf6xX18xX93xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX10xX18xXexX10xX3exXaxX12xX0xXdxX99xX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX18xXexX10xX3exX3xX56xXexX1xX72xX99xXb3xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX144xXdxX56xXexX1xX1axX3xX14bxX2xX14dxXbxX3bxX150xX3xX1xX10xXdxX93xX1xXexX1axX3xX15axX2xX15cxXbxX3bxX150xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX44xX44xXdxX37xXb3xX6xXf6xX1xX6xXexXdxX18xX1xX37xX9dxX18xX44xX18xX10xX144xX7xX44xX182xX15cxX2xX185xX44xX2xX15cxX185xX56xX182xX2xX182xX15cxX317xX14dxX193xXexX15axX193xX496xX14dxX14dxX5xX15cxX37xX19bxXbxX93xX41xX3exX9xX185xX14bxX15axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX3xX4xX1xX21xXdxX3xXexX1xX26xX4xX3xX29xX1xX10xX3xX2dxX6xXdxX3xX1xX6xX33xX3xX35xXdxX37xX37xX37xX3xX3bxX3cxX3xX3exX26xX4xX41xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxXf6xX18xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3bxXexX435xX6xX5xXdxX93xX18xX1axX3xX19bxX72xX7xXexXdxX438xX33xX150xXaxX12xX37dxX14xXf6xX3xX18xX1xX4fexX18xX93xX3xX18xX93xX14xX33xX3xX4xX72xX96xXdxX3xXexX72xX50exX18xX75xX3xX56x12bd4xX4xX3xXexX1xX26xX4xX3xX29xX1xX10xX3xX2dxX6xXdxX75xX3xX56xXc4xX3xX56xX14xX18xX93xX3xXb3xX512xXexX3xX93xX9axXbxX3xX4xX3cxX18xX1xX3xX3exf8f7xXexX3xX18xX1xXdxceabxX72xX3xX18xX93xXcdxXcexXdxX3xX56xX73xX18xX75xX3xX18xX1xX8f2xXexX3xX5xX14xX3xX4xX26xX4xX3xXb3xX6dxX18xX3xXexX3exX289xX75xX3xX1xX8cbxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX9exXdxX3xX35xX73xX33xX3xX99xX6xX18xX93xX3xXexX1xX10xXf6xX3xXexX1xX10axX4xX3xXbxX1x14fccxX99xX3xX3exX256xXdxX3xXb3xX14xX33xX3xXexX3exX272xX18xX3xXexX3exXdxX8f8xX18xX3xX35xX26xX75xX3xX93xX517xX4xX3xX18x14fd1xXdxX3xX35xX3a9xX3x14533xX18xX3xX72xX96xX18xX93xX37xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX10xX18xXexX10xX3exXaxX12xX0xXdxX99xX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX18xXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX144xXdxX56xXexX1xX1axX3xX14bxX2xX14dxXbxX3bxX150xX3xX1xX10xXdxX93xX1xXexX1axX3xX15axX2xX15cxXbxX3bxX150xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX44xX44xXdxX37xXb3xX6xXf6xX1xX6xXexXdxX18xX1xX37xX9dxX18xX44xX18xX10xX144xX7xX44xX182xX15cxX2xX185xX44xX2xX15cxX185xX56xX182xX2xX182xX15cxX2xX182xX15axXexX185xX14bxX15axX2xX14dxX5xX15cxX37xX19bxXbxX93xX41xX3exX9xX182xX15cxX185xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX3xX4xX1xX21xXdxX3xXexX1xX26xX4xX3xX29xX1xX10xX3xX2dxX6xXdxX3xX1xX6xX33xX3xX35xXdxX37xX37xX37xX3xX3bxX3cxX3xX3exX26xX4xX41xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxXf6xX18xXaxX12x1208fxX6xX72xX3xX18xX1xX4fexX18xX93xX3xX93xXdxXcexX3xXbxX1xX95cxXexX3xX9dxX72xXdxX3xX4xX1xX21xXdxX3xXexX1xXf6xX3cxXdxX3xX99xX26xXdxX3xXexX6dxXdxX3xX35xX73xX33xX75xX3xX18xX1xX4fexX18xX93xX3xX18xX93xXcdxXcexXdxX3xXexX1xXdxX3baxX72xX3xX21axX3xXexX1xX25axX4xX3xX35xX69xX3xX3bxX3cxX3xX3exX26xX4xX3xXb3xXb4xX6xX3xXb3xX69xXdxX37xX37xX37xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX10xX18xXexX10xX3exXaxX12xX0xXdxX99xX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX18xXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX144xXdxX56xXexX1xX1axX3xX14bxX2xX14dxXbxX3bxX150xX3xX1xX10xXdxX93xX1xXexX1axX3xX15axX2xX15cxXbxX3bxX150xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX44xX44xXdxX37xXb3xX6xXf6xX1xX6xXexXdxX18xX1xX37xX9dxX18xX44xX18xX10xX144xX7xX44xX182xX15cxX2xX185xX44xX2xX15cxX185xX56xX182xX2xX182xX15cxX182xX2xX496xXexX2xX185xX182xX185xX182xX5xX15cxX37xX19bxXbxX93xX41xX3exX9xX14bxX14dxX14bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX3xX4xX1xX21xXdxX3xXexX1xX26xX4xX3xX29xX1xX10xX3xX2dxX6xXdxX3xX1xX6xX33xX3xX35xXdxX37xX37xX37xX3xX3bxX3cxX3xX3exX26xX4xX41xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxXf6xX18xXaxX12xX636xX1xX4fexX18xX93xX3xXffxX1xX96xX3xX3exX26xX4xX107xX3xX1xXa2xX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX9dxX9exXdxX3xX35x11e7exX3xX5xXf6xX6dxXdxX3xX4xX1xX8f2xXexX3xXexX1xX3cxXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xXf6xX6dxXexX37xX37xX37xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX10xX18xXexX10xX3exXaxX12xX0xXdxX99xX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX18xXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX144xXdxX56xXexX1xX1axX3xX14bxX2xX14dxXbxX3bxX150xX3xX1xX10xXdxX93xX1xXexX1axX3xX15axX2xX15cxXbxX3bxX150xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX44xX44xXdxX37xXb3xX6xXf6xX1xX6xXexXdxX18xX1xX37xX9dxX18xX44xX18xX10xX144xX7xX44xX182xX15cxX2xX185xX44xX2xX15cxX185xX56xX182xX2xX182xX15cxX185xX15axX496xXexX496xX15axX15cxX182xX185xX5xX15cxX37xX19bxXbxX93xX41xX3exX9xX496xX15axX185xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX3xX4xX1xX21xXdxX3xXexX1xX26xX4xX3xX29xX1xX10xX3xX2dxX6xXdxX3xX1xX6xX33xX3xX35xXdxX37xX37xX37xX3xX3bxX3cxX3xX3exX26xX4xX41xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxXf6xX18xXaxX12xX29xX1xXbfxX18xX93xX3xX18xX1xX4fexX18xX93xX3xX3bxX3cxX3xX3exX26xX4xX3xX93xX73xX33xX3xXbfxX3xX18xX1xXdxXc4xX99xX3xX99xXbfxXdxX3xXexX3exXcdxXcexX18xX93xX75xX3xX18xX1xX4fexX18xX93xX3xX18xX93xXcdxXcexXdxX3xX35xX3baxX18xX3xXffxX56xX72xX3xX5xX104xX4xX1xX107xX3xX4x14e2cxX18xX3xXex1061cxX3xX4xX1xX25axX4xX3xX35xX96xXexX3xX5x1575bxX6xX75xX3xX4xX1xX3baxX3xXb3xXdxX3baxX18xX3xXexX1xX25axX4xX3xX962xX18xX3xX18xX93xX6xX33xX3xXexX6dxXdxX3xXb3xXa2xX6xX3xX3exXb4xX18xX93xX37xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX10xX18xXexX10xX3exXaxX12xX0xXdxX99xX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX18xXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX144xXdxX56xXexX1xX1axX3xX14bxX2xX14dxXbxX3bxX150xX3xX1xX10xXdxX93xX1xXexX1axX3xX15axX2xX15cxXbxX3bxX150xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX44xX44xXdxX37xXb3xX6xXf6xX1xX6xXexXdxX18xX1xX37xX9dxX18xX44xX18xX10xX144xX7xX44xX182xX15cxX2xX185xX44xX2xX15cxX185xX56xX182xX2xX182xX15cxX14bxX182xX496xXexX15axX185xX15cxX2xX15axX5xX15cxX37xX19bxXbxX93xX41xX3exX9xX317xX317xX14bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX3xX4xX1xX21xXdxX3xXexX1xX26xX4xX3xX29xX1xX10xX3xX2dxX6xXdxX3xX1xX6xX33xX3xX35xXdxX37xX37xX37xX3xX3bxX3cxX3xX3exX26xX4xX41xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxXf6xX18xXaxX12xX1cxX3a9xX3xX5xX6dxXdxX3xX18xX1xX4fexX18xX93xX3xXffxXb3xX69xXdxX3xX4xX1xXdxX3baxX18xX3xXexX3exXcdxXcexX18xX93xX107xX3xX18xX93xXcfexX18xX3xX18xX93xX6xX18xX93xX37xX37xX37xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX10xX18xXexX10xX3exXaxX12xX0xXdxX99xX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX18xXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX144xXdxX56xXexX1xX1axX3xX14bxX2xX14dxXbxX3bxX150xX3xX1xX10xXdxX93xX1xXexX1axX3xX15axX2xX15cxXbxX3bxX150xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX44xX44xXdxX37xXb3xX6xXf6xX1xX6xXexXdxX18xX1xX37xX9dxX18xX44xX18xX10xX144xX7xX44xX182xX15cxX2xX185xX44xX2xX15cxX185xX56xX182xX2xX182xX2xX15cxX15cxX182xXexX2xX14bxX185xX496xX317xX5xX15cxX37xX19bxXbxX93xX41xX3exX9xX496xX2xX496xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX3xX4xX1xX21xXdxX3xXexX1xX26xX4xX3xX29xX1xX10xX3xX2dxX6xXdxX3xX1xX6xX33xX3xX35xXdxX37xX37xX37xX3xX3bxX3cxX3xX3exX26xX4xX41xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxXf6xX18xXaxX12xX37xX37xX37xX3xX9dxX14xX3xXexXdxX8f8xX99xX3xX93dxX18xX3xX18xX93xX72xX33xX3xX4xX21xX3xX4xX1xX26xX33xX3xX3exXb4xX18xX93xX3xX4xX6xXf6xX75xX3xX18xX1xX8f2xXexX3xX5xX14xX3xXexX3exXf6xX18xX93xX3xX99xX382xX6xX3xX18xX512xX18xX93xX3xX18xX517xX18xX93xX37xX37xX37xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX10xX18xXexX10xX3exXaxX12xX0xXdxX99xX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX18xXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX144xXdxX56xXexX1xX1axX3xX14bxX2xX14dxXbxX3bxX150xX3xX1xX10xXdxX93xX1xXexX1axX3xX15axX2xX15cxXbxX3bxX150xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX44xX44xXdxX37xXb3xX6xXf6xX1xX6xXexXdxX18xX1xX37xX9dxX18xX44xX18xX10xX144xX7xX44xX182xX15cxX2xX185xX44xX2xX15cxX185xX56xX182xX2xX182xX15cxX14dxX15axX193xXexX15axX185xX185xX14dxX14dxX5xX15cxX37xX19bxXbxX93xX41xX3exX9xX182xX14bxX182xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX3xX4xX1xX21xXdxX3xXexX1xX26xX4xX3xX29xX1xX10xX3xX2dxX6xXdxX3xX1xX6xX33xX3xX35xXdxX37xX37xX37xX3xX3bxX3cxX3xX3exX26xX4xX41xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxXf6xX18xXaxX12xX658xX9axXexX3xX18xXcdxX9exX4xX3xX385xX1xX10xX3xX7xX72xX96xXdxX3xX4xdddaxX18xX93xX3xXb3xX256xX18xX93xX3xXb3xX8f8xX18xX1xX37xX37xX37xX3xX3exX26xX4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX10xX18xXexX10xX3exXaxX12xX0xXdxX99xX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX18xXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX144xXdxX56xXexX1xX1axX3xX14bxX2xX14dxXbxX3bxX150xX3xX1xX10xXdxX93xX1xXexX1axX3xX15axX2xX15cxXbxX3bxX150xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX44xX44xXdxX37xXb3xX6xXf6xX1xX6xXexXdxX18xX1xX37xX9dxX18xX44xX18xX10xX144xX7xX44xX182xX15cxX2xX185xX44xX2xX15cxX185xX56xX182xX2xX182xX15cxX14bxX15cxX14dxXexX15axX14dxX185xX317xX317xX5xX15cxX37xX19bxXbxX93xX41xX3exX9xX14bxX2xX185xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX3xX4xX1xX21xXdxX3xXexX1xX26xX4xX3xX29xX1xX10xX3xX2dxX6xXdxX3xX1xX6xX33xX3xX35xXdxX37xX37xX37xX3xX3bxX3cxX3xX3exX26xX4xX41xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxXf6xX18xXaxX12xX636xX1xXdxX8f8xX72xX3xX35xXdxX3a9xX99xX3xX25axX3xX35xX8cbxX18xX93xX3xX3exX26xX4xX3xXexX1xX3cxXdxX3xX93xX73xX33xX3xXbfxX3xX18xX1xXdxXc4xX99xX3xX56xX50exX18xX3xX1xXa2xX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX37xX37xX37xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX10xX18xXexX10xX3exXaxX12xX0xXdxX99xX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX18xXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX144xXdxX56xXexX1xX1axX3xX14bxX2xX14dxXbxX3bxX150xX3xX1xX10xXdxX93xX1xXexX1axX3xX15axX2xX15cxXbxX3bxX150xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX44xX44xXdxX37xXb3xX6xXf6xX1xX6xXexXdxX18xX1xX37xX9dxX18xX44xX18xX10xX144xX7xX44xX182xX15cxX2xX185xX44xX2xX15cxX185xX56xX182xX2xX182xX15cxX182xX14dxX317xXexX14bxX496xX185xX496xX182xX5xX15cxX37xX19bxXbxX93xX41xX3exX9xX496xX2xX15cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX3xX4xX1xX21xXdxX3xXexX1xX26xX4xX3xX29xX1xX10xX3xX2dxX6xXdxX3xX1xX6xX33xX3xX35xXdxX37xX37xX37xX3xX3bxX3cxX3xX3exX26xX4xX41xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxXf6xX18xXaxX12xf78dxX3xX18xX1xXdxX8f8xX72xX3xX385xX1xX72xX3xX9dxX10axX4xX75xX3xX18xXcdxX9exX4xX3xX35xX10xX18xX3xX18xX93xXcfaxX99xX75xX3xXb3xX96xX4xX3xX99xX382xXdxX3xX1xXbfxXdxX3xXexX1xX96xXdxX37xX37xX37xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX10xX18xXexX10xX3exXaxX12xX0xXdxX99xX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX18xXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX144xXdxX56xXexX1xX1axX3xX14bxX2xX14dxXbxX3bxX150xX3xX1xX10xXdxX93xX1xXexX1axX3xX15axX2xX15cxXbxX3bxX150xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX44xX44xXdxX37xXb3xX6xXf6xX1xX6xXexXdxX18xX1xX37xX9dxX18xX44xX18xX10xX144xX7xX44xX182xX15cxX2xX185xX44xX2xX15cxX185xX56xX182xX2xX182xX2xX14dxX15cxX182xXexX496xX2xX14dxX193xX15cxX5xX15cxX37xX19bxXbxX93xX41xX3exX9xX193xX496xX14bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX3xX4xX1xX21xXdxX3xXexX1xX26xX4xX3xX29xX1xX10xX3xX2dxX6xXdxX3xX1xX6xX33xX3xX35xXdxX37xX37xX37xX3xX3bxX3cxX3xX3exX26xX4xX41xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxXf6xX18xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3bxXexX435xX6xX5xXdxX93xX18xX1axX3xX19bxX72xX7xXexXdxX438xX33xX150xXaxX12xXcxX1xX26xX4xX3xX29xX1xX10xX3xX2dxX6xXdxX3xX4xX517xX3xX18xX1xXdxX8f8xX72xX3xX1xX96xX3xX18xX1x12650xX75xX3xX18xXcdxX9exX4xX3xX7xX73xX72xX3xX9dxX14xX3xX18xX1xXdxX8f8xX72xX3xX35xX26xX3xX18xX93xX50exX99xX110xX3xXcxX72xX33xX3xX18xX1xXdxX272xX18xX75xX3xX18xX1xXdxX8f8xX72xX3xX18xX93xXcdxXcexXdxX3xX56xX73xX18xX75xX3xX1xX8cbxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX9dxe827xX18xX3xXexX1xX6xX99xX3xX93xXdxX6xX3xXexX512xX99xX75xX3xXb3xX21xXdxX3xX5xXfbxXdxX75xX3xXexXdxX8f8xX99xX3xX93dxX18xX3xX18xX93xX72xX33xX3xX4xX21xX3xX35xX72xX96xXdxX3xX18xXcdxX9exX4xX3xX4xX517xX3xXexX1xX3a9xX3xX3bxX3cxX33xX3xX3exX6xX3xXb3xX8f2xXexX3xX4xX25axX3xX5xX95cxX4xX3xX18xX14xXf6xX37xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX10xX18xXexX10xX3exXaxX12xX0xXdxX99xX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX18xXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX144xXdxX56xXexX1xX1axX3xX14bxX2xX14dxXbxX3bxX150xX3xX1xX10xXdxX93xX1xXexX1axX3xX15axX2xX15cxXbxX3bxX150xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX44xX44xXdxX37xXb3xX6xXf6xX1xX6xXexXdxX18xX1xX37xX9dxX18xX44xX18xX10xX144xX7xX44xX182xX15cxX2xX185xX44xX2xX15cxX185xX56xX182xX2xX182xX2xX496xX182xX496xXexX317xX193xX2xX496xX14bxX5xX15cxX37xX19bxXbxX93xX41xX3exX9xX2xX14bxX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX3xX4xX1xX21xXdxX3xXexX1xX26xX4xX3xX29xX1xX10xX3xX2dxX6xXdxX3xX1xX6xX33xX3xX35xXdxX37xX37xX37xX3xX3bxX3cxX3xX3exX26xX4xX41xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxXf6xX18xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3bxXexX435xX6xX5xXdxX93xX18xX1axX3xX19bxX72xX7xXexXdxX438xX33xX150xXaxX12xX13xXf6xX6dxXexX3xX35xXfbxX18xX93xX3xXffxX56xX72xX3xX5xX104xX4xX1xX107xX3xXexX10axX3xXbxX1xX26xXexX3xX18xX14xX33xX3xX4xX1xXcdxX6xX3xX35xXcdxX26cxX4xX3xX4xX26xX4xX3xX4xX21xX3xX63cxX72xX6xX18xX3xX4xX1xX25axX4xX3xX18xX962xX18xX93xX3xX35xX104xX6xX3xXbxX1xXcdxX21xX18xX93xX3xX63cxX72xX3cxX18xX3xX5xX21axX37xX3xX1cxX69xX3xX35xX3baxX18xX3xX5xX95cxX4xX3xX4xX50exX18xX3xX4xX517xX3xX7xX10axX3xX9dxX14xXf6xX3xX4xX72xXfbxX4xX3xX4xXbb1xX6xX3xX4xX26xX4xX3xX4xX8f2xXbxX75xX3xX18xX93xX14xX18xX1xX3xX5xXdxX272xX18xX3xX63cxX72xX6xX18xX3xX35xX3a9xX3xXexX1xX26xX4xX3xXcxX1xX6dxX4xX1xX3xX2dxX72xX73xX18xX3xX35xXcdxX26cxX4xX3xXexX3exX3cxX3xX5xX6dxXdxX3xX9dxX289xX3xX35xX28cxXbxX3xXexX3exXf6xX18xX93xX3xX5xX14xX18xX1xX75xX3xX35xX256xX18xX93xX3xXexX1xXcexXdxX3xX18xX93xX962xX18xX3xX18xX93xXb4xX6xX3xX18xX93xX72xX33xX3xX4xX21xX3xX35xX72xX96xXdxX3xX18xXcdxX9exX4xX75xX3xX4xX1xX26xX33xX3xX3exXb4xX18xX93xX3xX4xX517xX3xXexX1xX3a9xX3xX3bxX3cxX33xX3xX3exX6xX37xX0xX44xXbxX12xX0xX56xXdxX9dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xX3exX10xX5xX6xXexX10xX56xXaxX12xX0xX72xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX435xXexX1xX72xX99xXb3xX435xX6xX18xX56xX435xX7xX6xXbxXf6xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxXf6xX14xX18xX3xX9dxXdxX272xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX272xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX72xX3xX93xXf6xX99xX3xX3exX26xX4xX75xX3xXb3xX3cxXf6xX3xX9dxX7axX3xX99xXbfxXdxX3xXexX3exXcdxXcexX18xX93xX3xXb3xXdxX3a9xX18xXaxX3xX1xX3exX10xX438xX9xXaxX44xXb3xX6xX18xX435xX56xXf6xX4xX44xX56xXf6xX6xX18xX435xX9dxXdxX10xX18xX435xXexX1xX6xX18xX1xX435xX18xXdxX10xX18xX435xX1xX6xX435xXexXdxX18xX1xX435xXexX1xX72xX435xX93xXf6xX99xX435xX3exX6xX4xX435xXb3xX6xXf6xX435xX9dxX10xX435xX99xXf6xXdxX435xXexX3exX72xXf6xX18xX93xX435xXb3xXdxX10xX18xX44xX2xX185xX2xX193xX14dxX15axX37xX1xXexX99xXaxX12xX0xXdxX99xX93xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX44xX99xX10xX56xXdxX6xX44xX2xX182xX15cxX44xX18xX10xX144xX7xX44xX182xX15cxX2xX193xX44xX2xX15axX15axX56xX15cxX15cxX193xX317xX185xX15cxX193xXexX496xX496xX15cxX15axX182xX5xX15cxX37xX19bxXbxX93xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX3xX4xX1xX21xXdxX3xXexX1xX26xX4xX3xX29xX1xX10xX3xX2dxX6xXdxX3xX1xX6xX33xX3xX35xXdxX37xX37xX37xX3xX3bxX3cxX3xX3exX26xX4xX41xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX9dxX12xX0xX7xXexX3exXf6xX18xX93xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxXf6xX14xX18xX3xX9dxXdxX272xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX272xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX72xX3xX93xXf6xX99xX3xX3exX26xX4xX75xX3xXb3xX3cxXf6xX3xX9dxX7axX3xX99xXbfxXdxX3xXexX3exXcdxXcexX18xX93xX3xXb3xXdxX3a9xX18xXaxX3xX1xX3exX10xX438xX9xXaxX44xXb3xX6xX18xX435xX56xXf6xX4xX44xX56xXf6xX6xX18xX435xX9dxXdxX10xX18xX435xXexX1xX6xX18xX1xX435xX18xXdxX10xX18xX435xX1xX6xX435xXexXdxX18xX1xX435xXexX1xX72xX435xX93xXf6xX99xX435xX3exX6xX4xX435xXb3xX6xXf6xX435xX9dxX10xX435xX99xXf6xXdxX435xXexX3exX72xXf6xX18xX93xX435xXb3xXdxX10xX18xX44xX2xX185xX2xX193xX14dxX15axX37xX1xXexX99xXaxX12xX1cxXf6xX14xX18xX3xX9dxXdxX272xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX272xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX72xX3xX93xXf6xX99xX3xX3exX26xX4xX75xX3xXb3xX3cxXf6xX3xX9dxX7axX3xX99xXbfxXdxX3xXexX3exXcdxXcexX18xX93xX3xXb3xXdxX3a9xX18xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX3exXf6xX18xX93xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xXa50xX26xX18xX93xX3xX2xX15cxX44xX14dxX75xX3xX93xX50exX18xX3xX182xX15cxX15cxX3xX1cxX37dxXcxX636xX75xX3xXexXa2xX18xX1xX3xX18xX93xX72xX33xX7axX18xX3xX9dxXdxX272xX18xX3xX9dxX14xX3xX18xX93xXcdxXcexXdxX3xX56xX73xX18xX3xX4xX382xX18xX93xX3xXexX1xX6xX99xX3xX93xXdxX6xX3xX5xX14xX99xX3xX7xX6dxX4xX1xX75xX3xXexX1xX72xX3xX93xXf6xX99xX3xX9dxX14xX3xX3bxXd0axX3xX5xX21axX3xX3exX26xX4xX3xXexX1xX3cxXdxX3xXexX6dxXdxX3xXb3xX69xXdxX3xXb3xXdxX3a9xX18xX3xXcxX1xX6dxX4xX1xX3xX13xX3cxXdxX3xX86xXcxX1xX6dxX4xX1xX3xX13xX14xX75xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX8exX37xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX9dxX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX674xX26xX4xX3xXb3xXb4xX6xX3xXb3xX69xXdxX3xXexX6dxXdxX3xX18xX1xX4fexX18xX93xX3xX18xX21xXdxX3xX56xX69xX3xX18xX93xXf6xX6dxXdxXaxX3xX1xX3exX10xX438xX9xXaxX44xXb3xX6xX18xX435xX56xXf6xX4xX435xX9dxXdxX10xXexX44xX3exX6xX4xX435xXb3xX72xX6xX435xXb3xX6xXdxX435xXexX6xXdxX435xX18xX1xX72xX18xX93xX435xX18xXf6xXdxX435xX56xX6xX435xX18xX93xXf6xX6xXdxX44xX2xX185xX2xX15axX14dxX15cxX37xX1xXexX99xXaxX12xX0xXdxX99xX93xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX44xX99xX10xX56xXdxX6xX44xX2xX182xX15cxX44xX18xX10xX144xX7xX44xX182xX15cxX2xX496xX44xX2xX15axX15axX56xX14bxX15cxX15cxX15cxX185xX15cxX317xXexX14bxX14bxX15cxX14bxX15cxX5xX15cxX37xX19bxXbxX93xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX3xX4xX1xX21xXdxX3xXexX1xX26xX4xX3xX29xX1xX10xX3xX2dxX6xXdxX3xX1xX6xX33xX3xX35xXdxX37xX37xX37xX3xX3bxX3cxX3xX3exX26xX4xX41xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX9dxX12xX0xX7xXexX3exXf6xX18xX93xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX674xX26xX4xX3xXb3xXb4xX6xX3xXb3xX69xXdxX3xXexX6dxXdxX3xX18xX1xX4fexX18xX93xX3xX18xX21xXdxX3xX56xX69xX3xX18xX93xXf6xX6dxXdxXaxX3xX1xX3exX10xX438xX9xXaxX44xXb3xX6xX18xX435xX56xXf6xX4xX435xX9dxXdxX10xXexX44xX3exX6xX4xX435xXb3xX72xX6xX435xXb3xX6xXdxX435xXexX6xXdxX435xX18xX1xX72xX18xX93xX435xX18xXf6xXdxX435xX56xX6xX435xX18xX93xXf6xX6xXdxX44xX2xX185xX2xX15axX14dxX15cxX37xX1xXexX99xXaxX12xX674xX26xX4xX3xXb3xXb4xX6xX3xXb3xX69xXdxX3xXexX6dxXdxX3xX18xX1xX4fexX18xX93xX3xX18xX21xXdxX3xX56xX69xX3xX18xX93xXf6xX6dxXdxX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX3exXf6xX18xX93xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX636xX1xX4fexX18xX93xX3xX18xX93xX14xX33xX3xX18xX93xX1xX3a6xX3xX5xXc4xX75xX3xX3exX8f2xXexX3xX35xXbfxX18xX93xX3xX18xX93xXcdxXcexXdxX3xX56xX73xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX75xX3xX385xX1xX26xX4xX1xX3xX56xX72xX3xX5xX104xX4xX1xX3xX35xX69xX3xXexX9exXdxX3xX4xX26xX4xX3xX35xXdxX3a9xX99xX3xX56xX72xX3xX5xX104xX4xX1xX3xX35xX3a9xX3xXexXa2xX99xX3xX4xX1xXf6xX3xX99xXa2xX18xX1xX3xX18xX1xX4fexX18xX93xX3xX93xXdxX73xX33xX3xXbxX1xX95cxXexX3xXexX1xXf6xX3cxXdxX3xX99xX26xXdxX3xXb3xX272xX18xX3xX93xXdxX6xX3xX35xXa2xX18xX1xX75xX3xXb3xX6dxX18xX3xXb3x1634dxX37xX3xXcxX72xX33xX3xX18xX1xXdxX272xX18xX75xX3xX9dxX1414xX18xX3xX4xXcfaxX18xX3xX99xXfbxXexX3xXb3xXfbxX3xXbxX1xX210xX18xX3xX18xX93xXcdxXcexXdxX3xX56xX73xX18xX3xXexX1xXdxX3baxX72xX3xX21axX3xXexX1xX25axX4xX75xX3xX3bxX3cxX3xX3exX26xX4xX3xXb3xXb4xX6xX3xXb3xX69xXdxX3xX93xX73xX33xX3xXbfxX3xX18xX1xXdxXc4xX99xX3xX99xXbfxXdxX3xXexX3exXcdxXcexX18xX93xX37xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX9dxX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xX1xX72xX3xX18xX93xX1xX17xX6xX3xXexX3exX6xX18xX93xX3xXexX1xX14xX18xX1xX37xX37xX37xX3xX18xX21xXdxX3xX3bxX3cxX3xX3exX26xX4xX42xXaxX3xX1xX3exX10xX438xX9xXaxX44xXb3xX6xX18xX435xX56xXf6xX4xX435xX9dxXdxX10xXexX44xX385xX1xX72xX435xX18xX93xX1xXdxX6xX435xXexX3exX6xX18xX93xX435xXexX1xX6xX18xX1xX435xX18xXf6xXdxX435xX3bxX6xX435xX3exX6xX4xX44xX2xX193xX182xX14dxX182xX14bxX37xX1xXexX99xXaxX12xX0xXdxX99xX93xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX44xX99xX10xX56xXdxX6xX44xX2xX182xX15cxX44xX18xX10xX144xX7xX44xX2xX185xX15axX14bxX44xX185xX15axX56xX182xX2xX2xX14dxX182xX2xX14dxXexX15axX2xX496xX182xX15axX5xX15cxX37xX19bxXbxX93xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX3xX4xX1xX21xXdxX3xXexX1xX26xX4xX3xX29xX1xX10xX3xX2dxX6xXdxX3xX1xX6xX33xX3xX35xXdxX37xX37xX37xX3xX3bxX3cxX3xX3exX26xX4xX41xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX9dxX12xX0xX7xXexX3exXf6xX18xX93xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xX1xX72xX3xX18xX93xX1xX17xX6xX3xXexX3exX6xX18xX93xX3xXexX1xX14xX18xX1xX37xX37xX37xX3xX18xX21xXdxX3xX3bxX3cxX3xX3exX26xX4xX42xXaxX3xX1xX3exX10xX438xX9xXaxX44xXb3xX6xX18xX435xX56xXf6xX4xX435xX9dxXdxX10xXexX44xX385xX1xX72xX435xX18xX93xX1xXdxX6xX435xXexX3exX6xX18xX93xX435xXexX1xX6xX18xX1xX435xX18xXf6xXdxX435xX3bxX6xX435xX3exX6xX4xX44xX2xX193xX182xX14dxX182xX14bxX37xX1xXexX99xXaxX12xX29xX1xX72xX3xX18xX93xX1xX17xX6xX3xXexX3exX6xX18xX93xX3xXexX1xX14xX18xX1xX37xX37xX37xX3xX18xX21xXdxX3xX3bxX3cxX3xX3exX26xX4xX42xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX3exXf6xX18xX93xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX29xX1xX72xX3xX18xX93xX1xX17xX6xX3xXexX3exX6xX18xX93xX3xX21cxX14xX18xX93xX3xX674xX6xX18xX93xX3xX66xX3xX3bxX69xX3xXcxX1xX6dxX4xX1xX3xX643xebd5xX18xX93xX75xX3xX1xX72xX33xX7axX18xX3xX21cxXfbxX4xX3xX13xX14xX3xX86xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX8exX3xX1xXdxX7axX18xX3xX3exX8f2xXexX3xXb3xX93dxX18xX3xXexX1xX3a6xX72xX3xX9dxX9exXdxX3xX35xXbb1xX3xX5xXf6xX6dxXdxX3xX3exX26xX4xX3xXexX1xX3cxXdxX3xX9dxX14xX3xX35xX256xX3xXexX1xXcexX3xX4xX95cxX18xX93xX75xX3xXexX6xX18xX93xX3xX99xX6xX3xX4xX1xXf6xX3xX18xX93xXcdxXcexXdxX3xX35xX69xX3xX385xX1xX72xX8f2xXexX37xX37xX37xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX9dxX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX44xX72xX5xX12xX0xX56xXdxX9dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3exXaxX12xX0xX44xX56xXdxX9dxX12xX0xX44xX56xXdxX9dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX628xX72xXexX1xXf6xX3exXaxX12xX636xXdxX18xX1xX3xX13xX14xX0xX44xXbxX12
Ninh Hà