Gần 800 học sinh Lộc Hà được giáo dục Luật Giao thông đường bộ
(Baohatinh.vn) - Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh vừa tổ chức chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho gần 800 học sinh Trường Tiểu học Bình An, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).
570bx9585x92aexb398x8155xd2e9x98b8xb6cbxb1d8xX7xc1b2xa177x6a8exe6eex8daax97bfxX5x738cxXax6355xa29dxc501x6082xX3xd8c4x5e42xX18xX3xX1xcd2fxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3x7676x6cdbxX4xX3xc2bex9b2exX3x985cx7addx6de6xX4xX3xeb05xXdxb549xa4c7xX3x5f77xea64xX4xX3xX24xaed7xc406xXexX3xX13xXdxX6xX33xX3xXexX1xab52xX15xX30xX3xX2bxX2cxc638xX15xX30xX3x8096xX25xX0xebcexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX10xX6xX35xXaxX12x5f63xX1x8a2fxX15xX30xX3x9a91x6ba4xX15xX1xX3xX7xX32xXexX3xX30xXdxX6xX33xX3xXexX1xX45xX15xX30xX3xX6dxX45xX15xX30xX3xX6xX15xX3xX28xX29xX3xXcx916dxX15xX1xX3x79a3x9a1axX6xX3xXexb01axX3xX4xX1xe15fxX4xX3xX4xX1xX2cxec3fxX15xX30xX3xXexbae0x5bfbxX15xX1xX3xXexX3axc7f4xed8axX15xX3xXexXa5xX3axXacx9cf3xX15x7b5bxX3xX30xXdxX32xX33xX3xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX32xXbxX3xX5xX3axX3bxXexX3xX4xX1xX33xX3xX30xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxXa5xX2cxX4bxX15xX30xX3xXcxXdx68c1xX3axX3xX1xX1cxX4xX3x5b51xXa6xX15xX1xX3x7b70xX15xXb6xX3xX1xX3axXacx96f3xX15xX3xX24xX25xX4xX3xX28xX29xX3x9d79xX28xX29xX3xXcxX8dxX15xX1xb491xa789xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX10xX15xXexX10xXa5xXaxX12xX0xXdxee0exX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX15xXexX10xXa5xXaxX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxa3cexXdxX35xXexX1x7967xX3x614bxX2xb9a2xXbxe813xcbbaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX148xX3xbea6xX2xX18xXbxX14exX14fxXaxX3xX7xXa5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX52xX52xXdxX10fxX4fxX6xX33xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10fxX91xX15xX52xX15xX10xX143xX7xX52xX2xecd9xX159xX14cxX52xX14axX182xX35xX2xedd3xX18xX18x806bxX159xX159xXexX14axX159xX2xX18xX5xX14axe1c2xX2xX159xX18dxX35xX2xX2xX182xX2xX18dxX18axX182xXexX14axX18xX18xX14axX14cxX5xX18xX10fxa4c2xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX24xX25xX4xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX32xX33xX3xX35xX36xX4xX3xX24xX3axX3bxXexX3xX13xXdxX6xX33xX3xXexX1xX45xX15xX30xX3xX2bxX2cxX4bxX15xX30xX3xX4fxX25xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX33xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX29xX33xX3xX1xX9axX15xX30xX3xX15xX30xX1xX10xX3xX4xX32xX4xX3xX4fxX29xXdxX3xX30xXdxX6exX15xX30xX3xX91xXb4xX3x5e7dxXdxc216xX15xX3xXexX1xX9axX4xX3xX24xX3axX3bxXexX3xXf5xXcxX13xXcxX3xX2bxX2cxX4bxX15xX30xX3xX4fxX25xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX33xX35xXacxX3xXbxX6dxX10xX15xXexX10xXa5xXaxX12xX0xXdxX129xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX15xXexX10xXa5xX3xX35xXexX1xX3axX129xX4fxXaxX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxX143xXdxX35xXexX1xX148xX3xX14axX2xX14cxXbxX14exX14fxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX148xX3xX159xX2xX18xXbxX14exX14fxXaxX3xX7xXa5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX52xX52xXdxX10fxX4fxX6xX33xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10fxX91xX15xX52xX15xX10xX143xX7xX52xX2xX182xX159xX14cxX52xX14axX182xX35xX2xX18axX18xX2xX18axX18xX18axXexX2xa78exX17xX5xX18dxX197xX2xX159xX18dxX35xX2xX2xX17xX159xX14axX18axX182xXexX18axX2ebxX182xX18dxX159xX5xX18xX10fxX1acxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX24xX25xX4xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX32xX33xX3xX35xX36xX4xX3xX24xX3axX3bxXexX3xX13xXdxX6xX33xX3xXexX1xX45xX15xX30xX3xX2bxX2cxX4bxX15xX30xX3xX4fxX25xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX33xX15xXaxX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14exXexX197xX6xX5xXdxX30xX15xX148xX3xX1acxX3axX7xXexXdxcbe5xXacxX14fxXaxX12xX6dxd17dxX15xX30xX3xX91xd242xXdxX3xXexX3axXacxXadxX15xX3xXexXa5xX3axXacxXb4xX15xX3xX4fx7fc6xX15xX30xX3xX4xX32xX4xX3xX1xXa6xX15xX1xX3xX6exX15xX1xX3xXexXa5xc147xX4xX3xd0f5xX3axX6xX15xXb6xX3xX35x63bexX3xX15xX1xX38bxXb6xX3xX4xX32xX4xX3xX4xX1xXdxX242xX15xX3xX7x7a08xX3xX4xX6exX15xX1xX3xX7xX32xXexX3xX30xXdxX6xX33xX3xXexX1xX45xX15xX30xX3xX2bxa238xX3xX5xd33bxX15xX30xX3xX30xX1x7713xXbxX3xX240xXdxX242xX15xX3xXexX1xX9axX4xX3xXf5xXcxX13xXcxX3xX2bxXe9xX3xX4xX32xX4xX3xX10xX129xX3xX35xX3b9xX3xXexXdxX242xXbxX3xXexX1xX3axX3xX91xX29xX3xX2bx9ce9xXexX3xX4xce63xX3axX3xX1x82e7xXdxX3xX240x8924xX129xX3xXbxX1xX14xX15xX3xX3b2xX3axX29xX3xX4xX1xX33xX3xX15xX1xec70xX15xX30xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexXa5xX6exX3xX5xX4bxXdxX3xX2bx9a47xX15xX30xX3xX4xX32xX4xX3xX4xX41bxX3axX3xX1xX41fxXdxX3xX91xXb4xX3xX24xX3axX3bxXexX3xX13xXdxX6xX33xX3xXexX1xX45xX15xX30xX3xX2bxX2cxX4bxX15xX30xX3xX4fxX25xX10fxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX33xX35xXacxX3xXbxX6dxX10xX15xXexX10xXa5xXaxX12xX0xXdxX129xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX15xXexX10xXa5xXaxX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxX143xXdxX35xXexX1xX148xX3xX14axX2xX14cxXbxX14exX14fxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX148xX3xX159xX2xX18xXbxX14exX14fxXaxX3xX7xXa5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX52xX52xXdxX10fxX4fxX6xX33xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10fxX91xX15xX52xX15xX10xX143xX7xX52xX2xX182xX159xX14cxX52xX14axX182xX35xX2xX18axX18xX2xX2ebxX18xX182xXexX17xX18axX18axX14axX5xX2xX197xX2xX159xX18dxX35xX2xX2xX17xX2ebxX18dxX18axX2xXexX14axX2xX2ebxX17xX18axX5xX18xX10fxX1acxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX24xX25xX4xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX32xX33xX3xX35xX36xX4xX3xX24xX3axX3bxXexX3xX13xXdxX6xX33xX3xXexX1xX45xX15xX30xX3xX2bxX2cxX4bxX15xX30xX3xX4fxX25xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX33xX15xXaxX12xb4acx63c4xXbxX3xX15xX29xXacxXb6xX3xX67xX1xX69xX15xX30xX3xX6dxX6exX15xX1xX3xX7xX32xXexX3xX30xXdxX6xX33xX3xXexX1xX45xX15xX30xX3xX6dxX45xX15xX30xX3xX6xX15xX3xXex93f2xX15xX1xX3xX2bxX3e2xX3xXbxX1xX32xXexX3xX30xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xXexX29xXdxX3xX5xXdxXfcxX3axX3xX57dxX33xXa5xX10xX129xX33xX15xX3xX91xX38bxXdxX3xXf5xXcxX13xXcxX3xX106xXexX3axXacxXadxX15xX3xXexXa5xX3axXacxXb4xX15xX3xX4fxX39cxX15xX30xX3xX1xXa6xX15xX1xX3xX6exX15xX1xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX2bxX25xX15xX30xX10exX3xX4xX1xX33xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX10fxX10fxX10fxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX10xX15xXexX10xXa5xXaxX12xX0xXdxX129xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX15xXexX10xXa5xXaxX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxX143xXdxX35xXexX1xX148xX3xX14axX2xX14cxXbxX14exX14fxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX148xX3xX159xX2xX18xXbxX14exX14fxXaxX3xX7xXa5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX52xX52xXdxX10fxX4fxX6xX33xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10fxX91xX15xX52xX15xX10xX143xX7xX52xX2xX182xX159xX14cxX52xX14axX182xX35xX2xX18axX18xX2xX159xX18xX18xXexX18axX18axX18xX17xX14cxX5xX18xX10fxX1acxXbxX30xc2b5xXa5xX9xX2ebxX18axX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX24xX25xX4xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX32xX33xX3xX35xX36xX4xX3xX24xX3axX3bxXexX3xX13xXdxX6xX33xX3xXexX1xX45xX15xX30xX3xX2bxX2cxX4bxX15xX30xX3xX4fxX25xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX33xX15xXaxX12xX57dxX57exXbxX3xX15xX29xXacxXb6xX3xb275xX33xX29xX15xX3xX4xXa0xX3xX7xd84cxX3xX67xX1xX69xX15xX30xX3xX6dxX6exX15xX1xX3xX7xX32xXexX3xX30xXdxX6xX33xX3xXexX1xX45xX15xX30xX3xX6dxX45xX15xX30xX3xX6xX15xX3xXexX5a9xX15xX1xX3xXexXa5xX6xX33xX3xXexX417xX15xX30xX3xX2xX18xX3xX7xX3ax8fcaxXexX3xX3b2xX3axX29xX3xX4xX1xX33xX3xX4xX32xX4xX3xX10xX129xX3xX4xaa50xX3xX1xX33xX29xX15xX3xX4xX6exX15xX1xX3xX240xX1xX75exX3xX240xX1xcc82xX15xX3xX35xX33xX3xX30xXdxX6xX3xX2bxXa6xX15xX1xX3xX4xX75exX3xX15xX30xX2cxX4bxXdxX3xXexX1xX41bxX15xX3xX4fxX57exX3xXexX6xXdxX3xX15x5f96xX15xX3xX30xXdxX6xX33xX3xXexX1xX45xX15xX30xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX33xX35xXacxX3xXbxX6dxX10xX15xXexX10xXa5xXaxX12xX0xXdxX129xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX15xXexX10xXa5xXaxX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxX143xXdxX35xXexX1xX148xX3xX14axX2xX14cxXbxX14exX14fxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX148xX3xX159xX2xX18xXbxX14exX14fxXaxX3xX7xXa5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX52xX52xXdxX10fxX4fxX6xX33xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10fxX91xX15xX52xX15xX10xX143xX7xX52xX2xX182xX159xX14cxX52xX14axX182xX35xX2xX18axX18xX2xX159xX159xX182xXexX14cxX17xX2xX159xX5xX18axX197xX2xX159xX18dxX35xX2xX2xX17xX2ebxX14cxX18xX2xXexX2ebxX182xX18dxX2ebxX159xX5xX18xX10fxX1acxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX24xX25xX4xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX32xX33xX3xX35xX36xX4xX3xX24xX3axX3bxXexX3xX13xXdxX6xX33xX3xXexX1xX45xX15xX30xX3xX2bxX2cxX4bxX15xX30xX3xX4fxX25xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX33xX15xXaxX12xX67xX1xX69xX15xX30xX3xX4xX6exX15xX1xX3xX7xX32xXexX3xX13xXdxX6xX33xX3xXexX1xX45xX15xX30xX3xX6dxX45xX15xX30xX3xX6xX15xX3xXexX5a9xX15xX1xX3xXbxX1xf157xXdxX3xX1xX2dxXbxX3xX91xX38bxXdxX3xX28xX33xX15xX35xX6xX3xXf0xXa6xX15xX1xX3xXcxX1xe05cxXacxX3xXexXa5xX6xX33xX3xXexX417xX15xX30xX3xX2xX18xX18xX3xX129xed08xX3xX4fxX6exX33xX3xX1xXdxXe9xX129xX3xX4xX1xX33xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxXa5xX2cxX4bxX15xX30xX3xXcxXdxXe9xX3axX3xX1xX1cxX4xX3xXf0xXa6xX15xX1xX3xXf5xX15xX0xX52xXbxX12xX0xX35xXdxX91xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX35xXa5xX10xX5xX6xXexX10xX35xXaxX12xX0xX3axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX197xXexX1xX3axX129xX4fxX197xX6xX15xX35xX197xX7xX6xXbxX33xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xXa0xX15xX3xX14axX18xX18xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX129xXdxXb4xX15xX3xX4fxXdxXe9xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXexX3axXacxXadxX15xX3xXexXa5xX3axXacxXb4xX15xX3xX24xX3axX3bxXexX3xX13xXdxX6xX33xX3xXexX1xX45xX15xX30xX3xX2bxX2cxX4bxX15xX30xX3xX4fxX25xXaxX3xX1xXa5xX10xX380xX9xXaxX52xXbxX1xX6xXbxX197xX5xX3axX6xXexX197xX35xX33xXdxX197xX7xX33xX15xX30xX52xX1xX33xX15xX197xX14axX18xX18xX197xX1xX33xX4xX197xX7xXdxX15xX1xX197xX129xXdxX10xX15xX197xX4fxXdxX10xX15xX197xX35xX3axX33xX4xX197xXexX3axXacxX10xX15xX197xXexXa5xX3axXacxX10xX15xX197xX5xX3axX6xXexX197xX30xXdxX6xX33xX197xXexX1xX33xX15xX30xX197xX35xX3axX33xX15xX30xX197xX4fxX33xX52xX2xX17xX2xX17xX14axX17xX10fxX1xXexX129xXaxX12xX0xXdxX129xX30xX3xX7xXa5xX4xX9xXaxX52xX129xX10xX35xXdxX6xX52xX2xX18axX18xX52xX15xX10xX143xX7xX52xX2xX182xX159xX159xX52xX2xX159xX182xX35xX2ebxX2xX182xX18xX18axX18xX14cxXexX2ebxX2ebxX159xX18axX18dxX5xX18xX10fxX1acxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX24xX25xX4xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX32xX33xX3xX35xX36xX4xX3xX24xX3axX3bxXexX3xX13xXdxX6xX33xX3xXexX1xX45xX15xX30xX3xX2bxX2cxX4bxX15xX30xX3xX4fxX25xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX35xXdxX91xX12xX0xX7xXexXa5xX33xX15xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xXa0xX15xX3xX14axX18xX18xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX129xXdxXb4xX15xX3xX4fxXdxXe9xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXexX3axXacxXadxX15xX3xXexXa5xX3axXacxXb4xX15xX3xX24xX3axX3bxXexX3xX13xXdxX6xX33xX3xXexX1xX45xX15xX30xX3xX2bxX2cxX4bxX15xX30xX3xX4fxX25xXaxX3xX1xXa5xX10xX380xX9xXaxX52xXbxX1xX6xXbxX197xX5xX3axX6xXexX197xX35xX33xXdxX197xX7xX33xX15xX30xX52xX1xX33xX15xX197xX14axX18xX18xX197xX1xX33xX4xX197xX7xXdxX15xX1xX197xX129xXdxX10xX15xX197xX4fxXdxX10xX15xX197xX35xX3axX33xX4xX197xXexX3axXacxX10xX15xX197xXexXa5xX3axXacxX10xX15xX197xX5xX3axX6xXexX197xX30xXdxX6xX33xX197xXexX1xX33xX15xX30xX197xX35xX3axX33xX15xX30xX197xX4fxX33xX52xX2xX17xX2xX17xX14axX17xX10fxX1xXexX129xXaxX12xX28xXa0xX15xX3xX14axX18xX18xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX129xXdxXb4xX15xX3xX4fxXdxXe9xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXexX3axXacxXadxX15xX3xXexXa5xX3axXacxXb4xX15xX3xX24xX3axX3bxXexX3xX13xXdxX6xX33xX3xXexX1xX45xX15xX30xX3xX2bxX2cxX4bxX15xX30xX3xX4fxX25xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexXa5xX33xX15xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX35xXaxX12xX6dxX45xX15xX30xX3xX6xX15xX3xX1xX3axXacxXfcxX15xX3xX6dx75b4xX129xX3x7e8axX3axXacxXadxX15xX3xX91xX92xX6xX3xXbxX1xX8d1xXdxX3xX1xX2dxXbxX3xX91xX38bxXdxX3xX4xb93bxX6xX3xX1xX29xX15xX30xX3xX28xX33xX15xX35xX6xX3xX67xX1xX44bxX3xXcxX29xXdxX3xX14cxXb6xX3xXexX96xX3xX4xX1xX9axX4xX3xX4xX1xX2cxXa0xX15xX30xX3xXexXa5xXa6xX15xX1xX3xXexX3axXacxXadxX15xX3xXexXa5xX3axXacxXb4xX15xXb6xX3xX30xXdxX32xX33xX3xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX32xXbxX3xX5xX3axX3bxXexX3xX4xX1xX33xX3xX1xXa0xX15xX3xX14axX18xX18xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxXa5xX2cxX4bxX15xX30xX3xXcxXdxXe9xX3axX3xX1xX1cxX4xX3xX6dxXbe4xX129xX3xf0f2xX1xX2cxX2dxX15xX30xX3xX106xX6dxXbe4xX129xX3xX14exX3axXacxXadxX15xXb6xX3xX28xX29xX3xXcxX8dxX15xX1xX10exX10fxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX35xXdxX91xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXa5xX6xX33xX3xXexX417xX15xX30xX3xX18axX18dxX2ebxX3xX129xX8fbxX3xX4fxX6exX33xX3xX1xXdxXe9xX129xX3xX4xX1xX33xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxXa5xX2cxX4bxX15xX30xX3xXcxXdxXe9xX3axX3xX1xX1cxX4xX3xX6dxXbe4xX129xX3xXcxX1xX29xX15xX1xXaxX3xX1xXa5xX10xX380xX9xXaxX52xX14exX6xX197xX1xX33xXdxX52xXexXa5xX6xX33xX197xXexX6xX15xX30xX197xX18axX18dxX2ebxX197xX129xX3axX197xX4fxX6xX33xX197xX1xXdxX10xX129xX197xX4xX1xX33xX197xX1xX33xX4xX197xX7xXdxX15xX1xX197xXexXa5xX3axX33xX15xX30xX197xXexXdxX10xX3axX197xX1xX33xX4xX197xX4xX6xX129xX197xXexX1xX6xX15xX1xX52xX2xX17xX2xX159xX182xX14axX10fxX1xXexX129xXaxX12xX0xXdxX129xX30xX3xX7xXa5xX4xX9xXaxX52xX129xX10xX35xXdxX6xX52xX2xX18axX18xX52xX15xX10xX143xX7xX52xX2xX182xX159xX2ebxX52xX2xX159xX182xX35xX2ebxX2xX18dxX2ebxX2xX2ebxX159xXexX18axX17xX18axX2ebxX2xX5xX18xX10fxX1acxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX24xX25xX4xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX32xX33xX3xX35xX36xX4xX3xX24xX3axX3bxXexX3xX13xXdxX6xX33xX3xXexX1xX45xX15xX30xX3xX2bxX2cxX4bxX15xX30xX3xX4fxX25xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX35xXdxX91xX12xX0xX7xXexXa5xX33xX15xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXa5xX6xX33xX3xXexX417xX15xX30xX3xX18axX18dxX2ebxX3xX129xX8fbxX3xX4fxX6exX33xX3xX1xXdxXe9xX129xX3xX4xX1xX33xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxXa5xX2cxX4bxX15xX30xX3xXcxXdxXe9xX3axX3xX1xX1cxX4xX3xX6dxXbe4xX129xX3xXcxX1xX29xX15xX1xXaxX3xX1xXa5xX10xX380xX9xXaxX52xX14exX6xX197xX1xX33xXdxX52xXexXa5xX6xX33xX197xXexX6xX15xX30xX197xX18axX18dxX2ebxX197xX129xX3axX197xX4fxX6xX33xX197xX1xXdxX10xX129xX197xX4xX1xX33xX197xX1xX33xX4xX197xX7xXdxX15xX1xX197xXexXa5xX3axX33xX15xX30xX197xXexXdxX10xX3axX197xX1xX33xX4xX197xX4xX6xX129xX197xXexX1xX6xX15xX1xX52xX2xX17xX2xX159xX182xX14axX10fxX1xXexX129xXaxX12xXcxXa5xX6xX33xX3xXexX417xX15xX30xX3xX18axX18dxX2ebxX3xX129xX8fbxX3xX4fxX6exX33xX3xX1xXdxXe9xX129xX3xX4xX1xX33xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxXa5xX2cxX4bxX15xX30xX3xXcxXdxXe9xX3axX3xX1xX1cxX4xX3xX6dxXbe4xX129xX3xXcxX1xX29xX15xX1xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexXa5xX33xX15xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX35xXaxX12xX6dxX1xXdxXb4xX3axX3xX2ebxX18xX52xX2xX18xXb6xX3xX6dxX45xX15xX30xX3xX6xX15xX3xX1xX3axXacxXfcxX15xX3xX6dxXbe4xX129xX3xXbe7xX3axXacxXadxX15xX3xXbxX1xX8d1xXdxX3xX1xX2dxXbxX3xX91xX38bxXdxX3xX6dxX45xX15xX30xX3xXexXacxX3xX28xX33xX15xX35xX6xX3xXf0xXa6xX15xX1xX3xXcxX1xX8e9xXacxXb6xX3xX70axX33xX29xX15xX3xX14exX3e2xX3xX6dxXbe4xX129xX3xXcxX1xX29xX15xX1xX3xX106xX6dxXbe4xX129xX3xXbe7xX3axXacxXadxX15xX3xX197xX3xX28xX29xX3xXcxX8dxX15xX1xX10exX3xXexX96xX3xX4xX1xX9axX4xX3xX4xX1xX2cxXa0xX15xX30xX3xXexXa5xXa6xX15xX1xX3xXexX3axXacxXadxX15xX3xXexXa5xX3axXacxXb4xX15xXb6xX3xX30xXdxX32xX33xX3xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX32xXbxX3xX5xX3axX3bxXexX3xX91xX29xX3xXexXa5xX6xX33xX3xXexX417xX15xX30xX3xX18axX18dxX2ebxX3xX129xX8fbxX3xX4fxX6exX33xX3xX1xXdxXe9xX129xX3xX4xX1xX33xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxXa5xX2cxX4bxX15xX30xX3xXcxXdxXe9xX3axX3xX1xX1cxX4xX3xX6dxXbe4xX129xX3xXcxX1xX29xX15xX1xX10fxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX35xXdxX91xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xXa0xX15xX3xX159xX18axX18xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xX45xX15xX30xX3xXexX1xX45xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXexX3axXacxXadxX15xX3xXexXa5xX3axXacxXb4xX15xX3xX24xX3axX3bxXexX3xX13xXdxX6xX33xX3xXexX1xX45xX15xX30xX3xX2bxX2cxX4bxX15xX30xX3xX4fxX25xXaxX3xX1xXa5xX10xX380xX9xXaxX52xX14exX6xX197xX1xX33xXdxX52xX1xX33xX15xX197xX159xX18axX18xX197xX1xX33xX4xX197xX7xXdxX15xX1xX197xX15xX33xX15xX30xX197xXexX1xX33xX15xX197xX35xX3axX33xX4xX197xXexX3axXacxX10xX15xX197xXexXa5xX3axXacxX10xX15xX197xX5xX3axX6xXexX197xX30xXdxX6xX33xX197xXexX1xX33xX15xX30xX197xX35xX3axX33xX15xX30xX197xX4fxX33xX52xX2xX18dxX182xX18dxX14cxX159xX10fxX1xXexX129xXaxX12xX0xXdxX129xX30xX3xX7xXa5xX4xX9xXaxX52xX129xX10xX35xXdxX6xX52xX2xX18axX18xX52xX15xX10xX143xX7xX52xX2xX182xX2ebxX17xX52xX2xX2ebxX18axX35xX14cxX2xX2xX159xX18dxX2ebxX14cxXexX159xX18dxX14cxX2xX18dxX5xX18xX10fxX1acxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX24xX25xX4xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX32xX33xX3xX35xX36xX4xX3xX24xX3axX3bxXexX3xX13xXdxX6xX33xX3xXexX1xX45xX15xX30xX3xX2bxX2cxX4bxX15xX30xX3xX4fxX25xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX35xXdxX91xX12xX0xX7xXexXa5xX33xX15xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xXa0xX15xX3xX159xX18axX18xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xX45xX15xX30xX3xXexX1xX45xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXexX3axXacxXadxX15xX3xXexXa5xX3axXacxXb4xX15xX3xX24xX3axX3bxXexX3xX13xXdxX6xX33xX3xXexX1xX45xX15xX30xX3xX2bxX2cxX4bxX15xX30xX3xX4fxX25xXaxX3xX1xXa5xX10xX380xX9xXaxX52xX14exX6xX197xX1xX33xXdxX52xX1xX33xX15xX197xX159xX18axX18xX197xX1xX33xX4xX197xX7xXdxX15xX1xX197xX15xX33xX15xX30xX197xXexX1xX33xX15xX197xX35xX3axX33xX4xX197xXexX3axXacxX10xX15xX197xXexXa5xX3axXacxX10xX15xX197xX5xX3axX6xXexX197xX30xXdxX6xX33xX197xXexX1xX33xX15xX30xX197xX35xX3axX33xX15xX30xX197xX4fxX33xX52xX2xX18dxX182xX18dxX14cxX159xX10fxX1xXexX129xXaxX12xX28xXa0xX15xX3xX159xX18axX18xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xX45xX15xX30xX3xXexX1xX45xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXexX3axXacxXadxX15xX3xXexXa5xX3axXacxXb4xX15xX3xX24xX3axX3bxXexX3xX13xXdxX6xX33xX3xXexX1xX45xX15xX30xX3xX2bxX2cxX4bxX15xX30xX3xX4fxX25xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexXa5xX33xX15xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX35xXaxX12x8e95xX32xX15xX30xX3xX18axX18dxX52xX182xXb6xX3xX70axX33xX29xX15xX3xX4xXa0xX3xX7xX713xX3xX67xX1xX69xX15xX30xX3xX6dxX1235xX13xXcxX3xX6dxX45xX15xX30xX3xX6xX15xX3xX28xX29xX3xXcxX8dxX15xX1xX3xXbxX1xX8d1xXdxX3xX1xX2dxXbxX3xX91xX38bxXdxX3xX70axX33xX29xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxXadxX15xX3xX6dxX45xX15xX30xX3xX6xX15xX3xX1xX3axXacxXfcxX15xX3xX6dxXbe4xX129xX3xXbe7xX3axXacxXadxX15xX3xXexX96xX3xX4xX1xX9axX4xX3xX4xX1xX2cxXa0xX15xX30xX3xXexXa5xXa6xX15xX1xX3xXexX3axXacxXadxX15xX3xXexXa5xX3axXacxXb4xX15xX3xXbxX1xX96xX3xX4fxXdxX242xX15xX3xX30xXdxX32xX33xX3xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX32xXbxX3xX5xX3axX3bxXexX3xX30xXdxX6xX33xX3xXexX1xX45xX15xX30xX3xX2bxX2cxX4bxX15xX30xX3xX4fxX25xX3xX4xX1xX33xX3xX159xX18axX18xX3xX10xX129xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX8e9xX6xX3xXcxXa5xX2cxX4bxX15xX30xX3xXcxXdxXe9xX3axX3xX1xX1cxX4xX3xX6dxXbe4xX129xX3xX24xX25xX4xX3xX106xX6dxXbe4xX129xX3xXbe7xX3axXacxXadxX15xX10exX10fxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX35xXdxX91xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX3axX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX3axXexX1xX33xXa5xXaxX12xXcxX1xX386xXacxX3xX57dxX3axX15xX30xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX35xXdxX91xX12
Thùy Dung