“Nước đổ đầu vịt”?
Thời gian qua, tình trạng học sinh - sinh viên vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn Hà Tĩnh diễn ra khá phổ biến. Vào giờ tan học, trên các tuyến đường, rất dễ dàng bắt gặp học sinh đi xe đạp “hồn nhiên” vượt đèn đỏ, “đủng đỉnh” giăng hàng năm, hàng ba mặc cho các chủ phương tiện cơ giới bấm còi inh ỏi để xin đường.
55ccx75c4xa0a9xd2dbx75d6xbfc5x9ec2x99c2xX6x8b5dx6769xX1x5fdcxb286x8e30x87dax7eb2x729cxX4xa20exX9xX2xX6xX10x8a5cxX4xX12xX8xX9xX10xX12xc85dxX10x6285xX5xX4xXfxcb5cxb413xa1bdxX2xa703xXcxX6xX10xXfxc96axX17xX9x7869xX0xX6xX10x6011xbe72xX25xX24xX30xXexXcxX17xbe91xX25xX2xX10xX34xXcxX17xcaa6xX25x9bafxX2xX24xXfxcda6xX35xX2xcbb9xcaa1xX3xX2xX1xbfebxX49xX1xX2xX4xXcx583axX10xX2xa5f5xX43xX2xXexXex7c77xXexc187xXexX2xX10xX34xX35xX25xX24xX2xX25xX51x5b59xX2xX10xX34x5db5xa220xX25xX24xX26xX2xX0x81e6xX6xX10xX34xX35xX25xX24xX30xX0xX77xX1xX30xX0xX51xd148xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXexXfxX10xX4xX12xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30x6958xb022xX70xcb37xX3xX2xd234x9ac7xX2xXb8x60e0xXcxX2xX5ax7809xX10xb0afx81fbxX0xX77xX51xX85xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xbe32xX12xX5xX4cxX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xXexX51xX71xXfxX2xX24xXfxX5xX25xX2xc81dxXcxX5xX45xX2xX10x5df2xX25xX51xX2xX10xX34x837exX25xX24xX2xX51xccaaxX3xX2xX6xXfxX25xX51xX2xX20xX2xX6xXfxX25xX51xX2xX5axXfxX3cxX25xX2xX5axXfxX2xX1xX51xX10cxa85fxX2xX3xX49xX3xX2xX100xXcxX17xX2xXb8xXc0xX25xX51xX2xX5axX43xX2xX10xX34xX57xX10xX2xX10xd48axX2xX5xX25xX2xX10xX35xX6cxX25xX2xX24xXfxX5xX35xX2xX10xX51x90d9xX25xX24xX2xbad1xXexXexX5fxXexX61xXex8ca2xX2xX10xX34xX3cxX25xX2xXb8xXc0xX5xX2xXdxX6cxX25xX2xXd4xX6cxX2xXex708cxX25xX51xX2xX4cxXfx7706xX25xX2xX34xX5xX2x94aaxX51xX49xX2xX1xX51xXb9xX2xXdxXfx77a1xX25xbb10xX2x8fb1xX6cxX35xX2xX24xXfxX71xX2xX10xX5xX25xX2xX51xX111xX3xX45xX2xX10xX34xX3cxX25xX2xX3xX49xX3xX2xX10xXcxX17xX188xX25xX2xXb8xX70xX71xX25xX24xX45xX2xX34xac6fxX10xX2xX4cxX178xX2xX4cxX6cxX25xX24xX2xXdx8868xX10xX2xX24x789fxX1xX2xX51xX111xX3xX2xX6xXfxX25xX51xX2xXb8xXfxX2xX1exX12xX2xXb8xX10cxX1xX2xXb2xX51xd373xX25xX2xX25xX51xXfxX3cxX25xXc2xX2xX5axX70x8dabxX10xX2xXb8xb686xX25xX2xXb8xb3c2xX45xX2xXb2xXb8xb644xX25xX24xX2xXb8x6aa8xX25xX51xXc2xX2xX24xXfxd21exX25xX24xX2xX51xX6cxX25xX24xX2xX25xX201xX12bxX45xX2xX51xX6cxX25xX24xX2xXdxX5xX2xX12bxX1c4xX3xX2xX3xX51xX35xX2xX3xX49xX3xX2xX3xX51xX1f5xX2xX1xX51xX70x7599xX25xX24xX2xX10xXfx884exX25xX2xX3xX22axX2xX24xXfxXb5xXfxX2xXdxX1b4xX12bxX2xX3xaf9bxXfxX2xXfxX25xX51xX2xX1f0xXfxX2xXb8x99b3xX2xX1exXfxX25xX2xXb8xX70xX71xX25xX24xX18axX0xX77xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xa96exX35xX4cxX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xXexX51xX57xX12bxX2xX3xX51x8c67xX45xX2xX25xX51xXfxX43xXcxX2xX51xX111xX3xX2xX6xXfxX25xX51xX2xX3xX240xX25xX2xXb8xXfxX43xXcxX2xX17exX51xXfxX24bxX25xX2xX1exX12xX2xX12bxX49xX17xX2xX3xX51x6593xX2xX100xXcxX49xX2xX6x6e64xX2xX25xX24xX70xX71xXfxX2xX100xXcxX17xX2xXb8xXc0xX25xX51xX45xX2xX17exX51xX154xX25xX24xX2xXb8x9006xXfxX2xX12bx7553xX2xXdx67bexX35xX2xX51xXfxX24bxX12bxX45xX2xX4xX10cxX25xX24xX2xX4xX49xX3xX51xX45xX2xX17exbc1cxX35xX2xX10xX51xX12xX35xX2xX25xX24xX70xX71xXfxX2xXb8xXfxX43xXcxX2xX17exX51xXfxX24bxX25xX2xX1exX12xX2xXb8xX10cxX1xX2xX158xX1xX51xXb9xX2xXdxXfxX188xX25xX2xX25xX51xX1b4xX10xX2xX4xX6cxX2xX6xX5xXcxX2xX3xX49xX3xX2xX24xXfxX71xX2xX51xX111xX3xX2xX10xX51xX3cxX12bxX2xXdxXcxXb9xXfxX2xX10xX2c0xXfxX15fxX18axX2xXd4xX5xX17xX2xX25xX51xX70xX2xX24xXbcxX25xX2xXb8x79afxX17xX2xX25xXb9xXfxX2xX4xX3cxX25xX2xXb2xX51xX2d9xXfxX2xX3xX51x8ed6xX25xX24xXc2xX2xX10xced0xX25xX24xX2xX25xX51x62bexX12bxX2xX51xX111xX3xX2xX6xXfxX25xX51xX2xX10xX34xX70xX1e8xX10xX2xX1xX5xX20xX10xX5xX25xX51xX2xXb8xXfxX2xX4xX10cxXfxX45xX2xXdxXfxX24bxXcxX2xX4cxXfxX178xX25xX2xXb2xX17exc89bxX2xX25xX201xX25xX24xXc2xX2xX10xX34xX3cxX25xX2xXb8xX70xX71xX25xX24xX2xX1xX51xX2c0xX18axX18axX18axX0xX77xX1xX30xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xXdxX35xX34xX4cxX12xX34xX8xX9x73a6xX9xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX25xX24xX8xX9xX85xX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xX4cxX4cxXfxX25xX24xX8xX9xX85xX9xX2x6c2dxXfxX4cxX10xX51xX8xX9xa90axX3ccxX3ccxX9xX2xX5xX4xXfxX24xX25xX8xX9xX3xX12xX25xX10xX12xX34xX9xX30xX0xX10xXdxX35xX4cxX17xX30xX0xX10xX34xX30xX0xX10xX4cxX30xX0xXfxX12bxX24xX2xX6xX34xX3xX8xX9xX77xX77xXfxX18axXdxX5xX35xX51xX5xX10xXfxX25xX51xX18axX5axX25xX77xX25xX12xX3efxX6xX77xX85xX85x7d13xX43bxX77xc205xX43exX4cxX85xX3ccxbd67xX443xX43exX3ccxX3ccxX10xX85xa8cfxX443x87e7xb579xX4xX3ccxX18axX28xX1xX24xX9xX2xX77xX30xX0xX77xX10xX4cxX30xX0xX77xX10xX34xX30xX0xX10xX34xX30xX0xX10xX4cxX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x7380xX5xX1xX10xXfxX35xX25xX9xX30xb978xX1c4xX3xX2xX4cxd486xX2xX1exX12xX2xX154xX2xX10xX154xX2xXb8xXfxX2xX6xX49xX10xX2xX1xX51xX28fxX5xX2xX6xX5xXcxX2xX25xX51xX70xX25xX24xX2xX10xX2c0xX1xX2xX51xX111xX3xX2xX6xXfxX25xX51xX2xX25xX6cxX17xX2xX5axcd59xX25xX2xX25xX24xX51xX3cxX25xX51xX2xX25xX24xX5xX25xX24xX2xX17exX2f5xX35xX2xX25xX51xX5xXcxX2xX25xX24xX5xX17xX2xX3xX51xX28fxX25xX51xX2xX24xXfx99d9xX5xX2xXb8xX70xX71xX25xX24xX18axX2xX0xX12xX12bxX30xX158xbd5exX25xX51xX2xX3xX51xX4dxX1xX2xX5axX6cxX35xX2xX4x6480xX3xX2xX85xX85xX51x62dbxX44cx9f0axX2xX10xX34xX3cxX25xX2xX10xX1faxX25xX51xX2xX4xX2d9xX2xX44cxX2xXb8xX35xX10cxX25xX2xX100xXcxX5xX2xX1ex82b0xX2xXexX51xX10cxX3xX51xX2xXd4xX10cxX2xX20xXexX1xX2xXd4xX6cxX2xXexX172xX25xX51xX15fxX0xX77xX12xX12bxX30xX0xX77xX1xX30xX0xX77xX10xX4cxX30xX0xX77xX10xX34xX30xX0xX77xX10xXdxX35xX4cxX17xX30xX0xX77xX10xX5xXdxX4xX12xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX266xX35xX4cxX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xXexX51xX143xX3xX2xX10xX188xX2xX25xX6cxX17xX2xX3xX51xX35xX2xX10xX51xX1b4xX17xX45xX2xX25xX51xX4dbxX25xX24xX2xX25xa3b8xX2xX4xX143xX3xX2xX3xX1f5xX5xX2xX3xX49xX3xX2xX25xX24xX6cxX25xX51xX2xX3xX51xX366xX3xX2xX25xX201xX25xX24xX2xX5axX6cxX2xX3xX49xX3xX2xX25xX51xX6cxX2xX10xX34xX70xX71xX25xX24xX2xX10xX34xX35xX25xX24xX2xX5axXfxX230xX3xX2xX10xXcxX17xX3cxX25xX2xX10xX34xXcxX17xX43xX25xX45xX2xX24xXfxX49xX35xX2xX4cxX4dxX3xX2xX10xX51xX154xX25xX24xX2xX100xXcxX5xX2xX25xX51xXfxX43xXcxX2xX51xX106xX25xX51xX2xX10xX51xX366xX3xX2xX25xX51xX70xX26xX2xX10xXb9xX2xX3xX51xX366xX3xX2xX51xX111xX3xX2xX10xX57xX1xX45xX2xX10xX51xXfxX2xX10xX106xX12bxX2xX51xXfxX24bxXcxX45xX2xX17exb1b7xX2xX3xX5xX12bxX2xX17exX188xX10xX2xX10xX51xX143xX3xX2xX51xXfxX230xX25xX2xX3xX49xX3xX2xX100xXcxX17xX2xXb8xXc0xX25xX51xX2xX1xX51xX49xX1xX2xX4xXcxX57xX10xX2xX5axX43xX2xXexXexX5fxXexX61xXexX18axX18axX18axX2xX10xX51xX71xXfxX2xX24xXfxX5xX25xX2xX100xXcxX5xX2xX3xX51xX70xX5xX2xX10xX51xX143xX3xX2xX6xX143xX2xX12bxX5xX25xX24xX2xX4xX10cxXfxX2xX17exX188xX10xX2xX100xXcxX2e0xX2xX25xX51xX70xX2xX12bxX35xX25xX24xX2xX12bxXcxX2c0xX25xX45xX2xX25xX188xXcxX2xX17exX51xX154xX25xX24xX2xX12bxXcxX2c0xX25xX2xX25xX372xXfxX2xX4xX6cxX2xX34xX22axXfxX2xX5axX6cxX35xX2xX10xX106xX25xX51xX2xX10xX34xX10cxX25xX24xX2xXb2xXb3xX70xXb5xX3xX2xXb8xXb9xX2xXb8xXbcxXcxX2xX5axXc0xX10xXc2xc852xX0xX77xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX266xX35xX4cxX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xX47exX1c4xX10xX2xX17exX51xX49xX3xX45xX2xXb8xXfxX43xXcxX2xX25xX6cxX17xX2xX3xX2ddxX25xX24xX2xX10xX51xX24bxX2xX51xXfxX230xX25xX45xX2xX3xX49xX3xX2xX3xX51xX188xX2xX10xX6cxXfxX2xX49xX1xX2xX4cxX4dxX25xX24xX2xXb8xX2c0xXfxX2xX5axXb5xXfxX2xX51xX6cxX25xX51xX2xX5axXfxX2xX5axXfxX2xX1xX51xX10cxX12bxX2xXexXexX5fxXexX61xXexX2xXb8xX70xX1e8xX3xX2xX100xXcxX17xX2xXb8xXc0xX25xX51xX2xX10xX34xX35xX25xX24xX2xX5axX201xX25xX2xXdxX2e0xX25xX2xX1xX51xX49xX1xX2xX4xXcxX57xX10xX2xX3xX51xX70xX5xX2xXb8xX1f5xX2xX12bxX10cxX25xX51xX2xXb8xX24bxX2xX34xX201xX25xX2xXb8xX12xX18axX2xX18cxXfxX230xX3xX2xX1exb884xX2xX4xX630xX2xX51xX111xX3xX2xX6xXfxX25xX51xX2xX5axXfxX2xX1xX51xX10cxX12bxX2xX3xX51xX70xX5xX2xXb8xX70xX1e8xX3xX2xX3xX49xX3xX2xX25xX51xX6cxX2xX10xX34xX70xX71xX25xX24xX2xX10xX51xX143xX3xX2xX51xXfxX230xX25xX2xX25xX24xX51xXfxX3cxX12bxX2xX12bxXfxX25xX51xX45xX2xX10xX51xX70xX71xX25xX24xX2xX1exXcxX17xX3cxX25xX18axX2xXbxX143xX2xX100xXcxX2e0xX25xX2xX4xX630xX2xX3xX1f5xX5xX2xX24xXfxX5xX2xXb8xX106xX25xX51xX2xXb8xX2c0xXfxX2xX5axXb5xXfxX2xX3xX49xX3xX2xX12xX12bxX45xX2xX25xX51xX1b4xX10xX2xX4xX6cxX2xX10xX34xX35xX25xX24xX2xX5axXfxX230xX3xX2xX6xX7a8xX2xX4cxX4dxX25xX24xX2xX1xX51xX70xX22axX25xX24xX2xX10xXfxX230xX25xX2xX10xX51xX5xX12bxX2xX24xXfxX5xX2xX24xXfxX5xX35xX2xX10xX51xX154xX25xX24xX2xX3xX240xX25xX2xX100xXcxX49xX2xX4cxX178xX2xX4cxX51bxXfxX45xX2xX4xX1f0xX25xX24xX2xX4x5fa6xX35xX18axX18axX18axX0xX77xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX5fxXcxX10xX51xX35xX34xX9xX30x5bacxX18axX18cxX0xX77xX1xX30
P.V