Hàng nghìn người Ba Lan biểu tình phản đối kết quả bầu cử
AP đưa tin, ngày 13/12, hàng nghìn người ủng hộ Đảng Pháp luật và Công lý, chính đảng đối lập theo đường lối bảo thủ ở Ba Lan, đã biểu tình phản đối kết quả cuộc bầu cử địa phương hồi tháng trước mà lãnh đạo đảng này Jaroslaw Kaczynski cho là bị gian lận.
87f8xc554xd2c0x8b05xe53cx119d2x9ddax8825x10fc1xX7x119c6xa75bxaf54xc54fxe5a0x10535xX5xad91xXax90d3x9715xf4dcxd340xf0b4xX3xX15xX16xX1x108c6xX15xX3xX15xX16xa0bbxbeedxXdxX3xee35xX6xX3x100c2xX6xX15xX3xbc80xXdxe3f5xa5abxX3xXexX1bxX15xX1xX3xXbxX1x10f2cxX15xX3x11924xce05xXdxX3xf5edxda2cxXexX3xdb3axX2exX37xX3xX2bx118a8xX2exX3xX4x8c7cxX0xef45xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXexe1f2xX5xX10xX9xXaxXexX10x8dddxXexcdeexX6xX5xXdxX16xX15x119fcxX3xf5a5xX2exX7xXexXdx10448xX56xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xe1baxXaxX12xdcdcxb8f0xX3xX3axX20xX6xX3xXexXdxX15x114a8xX3xX15xX16xX14xX56xX3xX2x9a4exX4dxX2x94bcxX88xX3xX1xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX1bxX15xX3xX15xX16xX20xX21xXdxX3xf229xX15xX16xX3xX1xc0e6xX3x91fdxX37xX15xX16xX3xX7fxX1x9acbxXbxX3xX5xX2exa54exXexX3x9c6dxX14xX3x11bc4xd04fxX15xX16xX3xX5xfbd7xX88xX3xX4xX1x9c81xX15xX1xX3xX3axX37xX15xX16xX3xX3axX3bxXdxX3xX5xXbaxXbxX3xXexX1xX10x11be5xX3xX3axX20xX21xX15xX16xX3xX5xX3bxXdxX3xX2bxX37xXdfxX3xXexX1xXa7xX3xd93fxX3xX24xX6xX3xX27xX6xX15xX88xX3xX3axfca5xX3xX2bxXdxX2dxX2exX3xXexX1bxX15xX1xX3xXbxX1xX37xX15xX3xX3axX3bxXdxX3xX3exX3fxXexX3xX42xX2exX37xX3xX4xX2exXacxX4xX3xX2bxX47xX2exX3xX4xX4bxX3xX3ax11300xX6xX3xXbxX1xX20xba02xX15xX16xX3xX1xdd51xXdxX3xXexX1xXb5xX15xX16xX3xXexc2dexX20xaff2xX4xX3xa6cbxX14xX3xX5xXfexX15xX1xX3xX3axde81xXdfxX3xX3axX37xX15xX16xX3xX15xX14xX56xX3xd319xX6xX13dxXdfxX7xX5xX6xfb16xX3xc9b3xX6xX4xc152xX56xX15xX7xX3exXdxX3xX4xX1xXdfxX3xX5xX14xX3xX2bxX128xX3xX16xXdxX6xX15xX3xX5xXbaxX15x11d62xX0xX4dxXbxX12xX0xXexX6xX2bxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX7bxX7bxXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX2bxXdfxX13dxX7bxX10xX13dxX9xXaxc668xXaxX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX13dxXaxX3xX15exXdxX7bxXexX1xX9xXaxX93xX1b0xX1b0xXaxX12xX0xXexX2bxXdfxX7bxX56xX12xX0xXexX13dxX12xX0xXexX7bxX12xX0xXdxX142xX16xX3xX7xX13dxX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX17cxX2bxX6xXdfxX1xX6xXexXdxX15xX1xX17cxXbdxX15xX4dxX15xX10xX15exX7xX4dxX2x9155xX1fexd4caxX4dxX2xX1b0xcf5exX7bxX204xX93xc294xX1b0xX1b0xXexX204xX204xX208xX93xX208xX5xX1b0xX17cxX67xXbxX16xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX7bxX12xX0xX4dxXexX13dxX12xX0xXexX13dxX12xX0xXexX7bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX6xXbxXexXdxXdfxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX1bxX15xX3xX15xX16xX20xX21xXdxX3xX24xX6xX3xX27xX6xX15xX3xX2bxXdxX2dxX2exX3xXexX1bxX15xX1xX3xXbxX1xX37xX15xX3xX3axX3bxXdxX3xX3exX3fxXexX3xX42xX2exX37xX3xX4xX2exXacxX4xX3xX2bxX47xX2exX3xX4xX4bxX17cxX3xb7baxfef7xX16xX2exX133xX15xX65xX3xX7exX7fxdca8xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX7bxX12xX0xX4dxXexX13dxX12xX0xX4dxXexX2bxXdfxX7bxX56xX12xX0xX4dxXexX6xX2bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5dxXexX5fxX6xX5xXdxX16xX15xX65xX3xX67xX2exX7xXexXdxX6cxX56xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xXdfxX7bxX56xXaxX12xX282xX1xcd52xX15xX16xX3xX15xX16xX20xX21xXdxX3xX2bxXdxX2dxX2exX3xXexX1bxX15xX1xX3xXa7xX15xX16xX3xX1xXacxX3xXc1xX15xX16xX3xX160xX6xX4xX163xX56xX15xX7xX3exXdxX3xX3axXfexX3xXexX2exX47xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xXf3xX3xXexX1xXa7xX3xX3axXc1xX3xcd24xX6xX13dxX7xX163xX6xX15exX6xX3xXbdxX13fxXdxX3xX3exX1x8da3xX2exX3xX1xXdxdcaexX2exX3xXaxXa7xX15xX16xX3xX1xXacxX3xX15xabebxX15xX3xX7bxcf1dxX15xX3xX4xX1xXa7xX17cxXaxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5dxXexX5fxX6xX5xXdxX16xX15xX65xX3xX67xX2exX7xXexXdxX6cxX56xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xXdfxX7bxX56xXaxX12xXc0xX2exXacxX4xX3xX2bxX47xX2exX3xX4xX4bxX3xX15xX14xX56xX3xX3axXfexX3xX16xf8e2xXbxX3xXbxX1xX37xXdxX3xX142xXacxXexX3xX7xX3bxX3xXbdx8deaxX15xX3xX3axX338xX3xX15xX1xX20xX3xX5x10eb8xXdxX3xX142xXb5xX56xX3xXexXcbxX15xX1xX3xX5xX14xX142xX3xXexX13dxX1bxX3xX1xXdfxXfexX15xX3xXbdxXdxX32cxX4xX3xX4xXc1xX15xX16xX3xX2bxX3bxX3xX3exX3fxXexX3xX42xX2exX37xX3xXbdxX14xX3xX15xX1xXdxX338xX2exX3xXbxX1xXdxX3fxX2exX3xX2bxX47xX2exX3xX3axX20x11317xX4xX3xXexX2exX56xaf00xX15xX3xX2bxX3bxX3xX3exX1xXc1xX15xX16xX3xX1xX3e7xXbxX3xX5xX32cxX3xX7bxXdfxX3xX4xX4bxX3xXexX13dxXdxX3xX7bxX20xX21xX15xX16xX3xX15xX1xX20xX3xX5xX14xX3xX2bxX128xX3xX15xX1xX47xX142xX3xX5xdeaaxX15xX3xXbdxX14xX3xX3axXb5xX15xX1xX3xX7bxX399xX2exX3xX7xX6xXdxX3xXexX13dxXdfxX15xX16xX3xXbxX1xXdxX3fxX2exX3xX2bxX47xX2exX17cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5dxXexX5fxX6xX5xXdxX16xX15xX65xX3xX67xX2exX7xXexXdxX6cxX56xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xXdfxX7bxX56xXaxX12xXcxX1xX10xXdfxX3xX3exX3fxXexX3xX42xX2exX37xX3xX2bxX47xX2exX3xX4xX4bxX88xX3xX3axX37xX15xX16xX3xX4xXa7xX6xX3xXc1xX15xX16xX3xX160xX6xX4xX163xX56xX15xX7xX3exXdxX3xX16xXdxX14xX15xX1xX3xX3axX20xX3e7xX4xX3xX15xX1xXdxX338xX2exX3xXbxX1xXdxX3fxX2exX3xX2bxX47xX2exX3xX15xX1xX399xXexX3xX7xXdfxX15xX16xX3xX5xX14bxXdxX3xX15x1019fxX142xX3xX16xXdxX2d9xX3xXcbxXexX3xX16xX1xX3fxX3xX1xX12exX15xX3xXexX14bxXdxX3xX4xXb5xX4xX3xX1xXacxXdxX3xX3axX133xX15xX16xX3xX5xXbaxXbxX3xXbxX1xXb5xXbxX3xX3axX128xX6xX3xXbxX1xX20xX12exX15xX16xX3xX7xXdfxX3xXbdxX13fxXdxX3xX3axX37xX15xX16xX3xXc0xX20xX12exX15xX16xX3xX5xda11xX15xX1xX3xXc0xXc1xX15xX16xX3xX7bxX33cxX15xX3xX4xX47xX142xX3xX42xX2exX56xX338xX15xX3xX7bxXdfxX3xX4xXb5xX4xX1xX3xXexX1xb63exX4xX3xXbxX1xX33cxX15xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX16xX1xX3fxX17cxX4dxX17cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc60fxXdfxX2exX13dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXdfxX3xa215xXdxX10xXexX15xX6xX142xXbxX5xX2exX7xX0xX2bxX13dxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12
congthanh