2,5 triệu USD ma túy vô chủ dạt vào bờ biển Philippines
Ngày 5-1, lực lượng hải cảnh Philippines đã thu giữ một lượng ma túy trị giá lên đến 2,5 triệu USD trong một thùng nhựa trôi dạt vào bờ biển nước này.
e4d0x16c34x160dax12908x16ad9x14da2x12647x1634fx13801xX7x168f8x139d4xf742x114ddx10f21x14060xX5xec6cxXax152a1x16a0bxeb63xf952xX3xXexeea1xXdxf029x16e01xX3x12d67x14437x108a7xX3x10990xX6xX3xXex1336exf33fxX3xfacax13a6fxX3xX4xX1x1259fxX3xfb64x135dfxXexX3xX28xfedbxea1fxX3xeeefx14aefxX3xX37xXdx13baax13770xX3x15004xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX3dxX10xX7xX0x16ac4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx120e5xX10xX6xX2fxXaxX12xf892x1404bxX34xX26xX3xX15x1347cxX2xX14xX3xX5xfd25xX4xX3xX5xf841x14e71xX3dxX61xX3xX1x13b99xXdxX3xX4xX75xX3dxX1xX3xX3fxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX3dxX10xX7xX3x102bfx1589bxX3xXexX1xX1bxX3xX61xXdx122f6xX3xX21x1348dxXexX3xX5xX6fxX70xX3dxX61xX3xX21xX6xX3xXexX25xX26xX3xXexX18x10cc5xX3xX61xXdx13c36xX3xX5x14e94xX3dxX3xX89x15261xX3dxX3xX13xX14xX15xX3xXexX18xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX18xX35xX3dxX61xX3xX21xX95xXexX3xXexX1x132afxX3dxX61xX3xX3dxX1xX6bxX6xX3xXexX18xX29xXdxX3xX2fxX30xXexX3xX28xX34xX35xX3xX37xX38xX3xX37xXdxX3cxX3dxX3xX3dxX6fxfd0fxX4xX3xX3dxX34xX26x16303xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10162xX35xX2fxX26xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxX10xXexX6xXdxX5xX66xXdxX21xX61xX66xX5xXdxX61xX1xXexX37xX35x12af4xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax13489xX3dxX61xX3x126fdxX1xX18xXdxX7xXexXdxX6xX3dxX3x11f1bxX18xXdxX28xX6xX5xX2fxX35xX3x10bbaxXabxX35xX3xXexX18xf6f4xX3dxX61x13d96xX3xX4xXcfxX3dxX61xX3xX28xXefxXdxX3xX13x12d5fx14746xX61xX3xX4xX6xX4xX35xXdxX3dxX10xX3xXexX18xXa7xX3xX61xXdxXabxX3xX13xX14xX15xX3xXexX18xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xXex155eaxX21xX3xXexX1x10e55xX26xX3x13108xX3xX37xX38xX3xX37xXdxX3cxX3dxX3xX3fxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX3dxX10xX7xX3xX66xX3x115faxX3dxX1xf6ddxX3x15850xX13fxX3fxXaxX3xX1xX18xX10x16844xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1a3xX4bxX4bxX4xX2fxX3dxXf5xXexX1bxX35xXdxXexX18xX10xXf5xX28xX3dxX4bxXexX1xX1bxX21xX37xed06x151ecxX4bx152c1xX15dx10d83xX4bxX13xX1d1xX2x13a37xX4bxX4xX35xX4xX6xXdxX3dxX10xX66xX7xX10xX6xX66xXbxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX3dxX10xX7xX66xX2xX15xX2xX15xX2xX1cfxX13xX2xX1cfxX2xX2xX1d6xX13xXf5x15b8fxXbxX61xXaxX3xXexX6xX18xX61xX10xXexX9xXaxX1ccxX37xX5xX6xX3dxX15exXaxX3xX18xX10xX5xX9xXaxX3dxX35xX35xXbxX10xX3dxX10xX18xXaxX3xX2fxX6xXexX6xX66xX1adxX6xX3dxX4xX26xX37xX35xX127xX66xX61xX18xX35xX1bxXbxX9xXaxXdxX21xX61xX66xX5xXdxX61xX1xXexX37xX35xX127xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX21xX6xX127xX66xX1cdxXdxX2fxXexX1xX1a3xX2xX1d1xX1d1x15e0exXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a3xX4bxX4bxXdxXf5xX37xX6xX35xX1xX6xXexXdxX3dxX1xXf5xX28xX3dxX4bxX3dxX10xX1cdxX7xX4bxX2xX1d6xX1d1xX2xX4bxeaf1xX286xX2fxX1cfxX2xX2xX15dxX13x10b00xX1cfxXexX286xX13xX28exX1cfxX5xX1d1xXf5xX1fexXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX3xXexX18xXdxX10xX1bxX3xX1bxX7xX2fxX3xX21xX6xX3xXexX1bxX26xX3xX28xX35xX3xX4xX1xX1bxX3xX2fxX6xXexX3xX28xX6xX35xX3xX37xX35xX3xX37xXdxX10xX3dxX3xXbxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX3dxX10xX7xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX61xX1xXexX37xX35xX127xX66xX4xX35xX3dxXexX10xX3dxXexXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX6xXbxXexXdxX35xX3dxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX127xXexX66xX6xX5xXdxX61xX3dxX1a3xX3xX1fexX1bxX7xXexXdxX1adxX26x143caxXaxX3xX2fxX6xXexX6xX66xXbxX5xX6xX4xX10xX1xX35xX5xX2fxX10xX18xX9xXax12b3bxX3dxX1x1145exXbxX3xX4xX1xX25xX3xXexX1x12a9fxX4xX1xe6b7xXaxX12xX131xX3dxX61xX3xX135xX1xX18xXdxX7xXexXdxX6xX3dxX3xX13fxX18xXdxX28xX6xX5xX2fxX35xX3xX148xXabxX35xX3xXexX18xX14exX3dxX61xX151xX3xX4xXcfxX3dxX61xX3xX28xXefxXdxX3xX13xX15dxX15exX61xX3xX4xX6xX4xX35xXdxX3dxX10xX3xXexX18xXa7xX3xX61xXdxXabxX3xX13xX14xX15xX3xXexX18xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX180xX21xX3xXexX1xX185xX26xX3xX188xX3xX37xX38xX3xX37xXdxX3cxX3dxX3xX3fxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX3dxX10xX7xX3xX66xX3xX1a0xX3dxX1xX1a3xX3xX1a5xX13fxX3fxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX35xX2fxX26xXaxX12xX131xX3dxX61xX3xX135xX1xX18xXdxX7xXexXdxX6xX3dxX3xX13fxX18xXdxX28xX6xX5xX2fxX35xX3xX66xX3xX61xXdxXabxX21xX3xX89xff2axX4xX3xX28xXcfxX3dxX61xX3xX4xX2dxX6xX3xX135x16521xX3x13586xX1bxX6xX3dxX3xX3fxX1x15960xX3dxX61xX3xX4xX1xX3fexX3dxX61xX3xX21xX6xX3xXexX25xX26xX3xX3fxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX3dxX10xX7xX3xX66xX3xX4xX1xX35xX3xX37xXdxXb2xXexX3xXexX1xXcfxX3dxX61xX3xX3dxX1xX6bxX6xX3xX3dxX34xX26xX3xX89xX6fxX70xX4xX3xX21xX95xXexX3xX3dxX61xX6fxX3xX2fx15f7dxX3dxX3xXbxX1xXabxXexX3xX1xXdxX1axX3dxX3xX188xX3xXexX1xXa7xX3xXexX18xX185xX3dxX3x1025dxX6xXexX3dxX35xX61xX3xX1xX29xX21xX3xX28exX66xX2xX3xX28xX34xX3xX89xX8axX3xX37xXabxX35xX3xX3dxX1xX34xX3xX4xX1x104d8xX4xX3xXexX18xXabxX4xX1xXf5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX35xX2fxX26xXaxX12x128c3xX1xXdxX3xX15exXdxX3cxX21xX3xXexX18xX6xX3xX37xXaexX3dxX3xXexX18xX35xX3dxX61xX3xXexX1xXcfxX3dxX61xX3xX3dxX1xX6bxX6xX14xX3xX4xXabxX4xX3xX3dxX1xX459xX3dxX3xX28xXdxXaexX3dxX3xX4xX2dxX6xX3xX4xX40bxX3xX40dxX1bxX6xX3dxX3xXbxX1xX414xX3dxX61xX3xX4xX1xX3fexX3dxX61xX3xX21xX6xX3xXexX25xX26xX3xXexX180xX21xX3xXexX1xX185xX26xX3xX13xX15dxX15exX61xX3xX4xX35xX4xX6xXdxX3dxX10xX3xX61x163f8xXdxX3xXexX18xX35xX3dxX61xX3xX37xX6xX35xX3xX3dxX1xX6bxX6xXf5xX3xX131xX3dxX61xX3xX13fxX18xXdxX28xX6xX5xX2fxX35xX3xX6fxXefxX4xX3xXexX34dxX3dxX1xX3xX7xX3fexX3xX21xX6xX3xXexX25xX26xX3xX3dxX34xX26xX3xXexX18xXa7xX3xX61xXdxXabxX3xX89xXb2xX3dxX3xX13xX14xX15xX3xXexX18xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxXf5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX35xX2fxX26xXaxX12xX60xX515xXdxX3xX28xXefxXdxX3xX5axX8axX3dxX61xX3xXexXdxX3dxX3xX1a5xX13fxX3fxX14xX3xX29xX3dxX61xX3xX13fxX18xXdxX28xX6xX5xX2fxX35xX3xX89xX35xXabxX3dxX3xX18x10e38xX3dxX61xX3xX7xX3fexX3xX21xX6xX3xXexX25xX26xX3xX3dxX34xX26xX3xX4xX515xX3xX5x14bb7xX3xXexX1xX1bxX95xX4xX3xX28xe741xX3xX21xX95xXexX3xXexX34xX1bxX3xX1xX34xX3dxX61xX3x10acaxX34xXdxX3x14a2exX35xX6xX3dxX3xX28x11d90xX6xX3xX37xXa7xX3xX89xXabxX3dxX1xX3xX4xX1xX180xX21xX3xX37xX188xXdxX3xX7xX515xX3dxX61xX3xXexX35xX3xX188xX3xX37xX38xX3xX89xX29xX3dxX61xX3xX3fxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX3dxX10xX7xXf5xX3x13b98xX3xXexX1xX1bxX26xX5c3xX3dxX3xX28xXdxXaexX3dxX3xXcxX18xX1bxX3dxX61xX3x14105xX1bxX3fexX4xX14xX3xX5axX35xX3dxX61xX3xX4aexX35xX3dxX61xX14xX3xX5d2xX34xXdxX3xX5d6xX35xX6xX3dxX3xX89xX6xX3dxX61xX3xX37xXa7xX3xX3dxX1xX34xX3xX4xX1xX490xX4xX3xXexX18xXabxX4xX1xX3xX3fxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX3dxX10xX7xX3xXexX30xX21xX3xX61xXdxX92xXf5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX35xX2fxX26xXaxX12xX131xX3dxX61xX3xX13fxX18xXdxX28xX6xX5xX2fxX35xX3xX3dxX515xXdxX1a3xX3xXaxX60xX1xX6fxX3dxX61xX3xX3dxX61xX6fxX38xXdxX3xX3dxX34xX26xX3xX89xX6xX3dxX61xX3xX37xXa7xX3xXexX1xff0cxX21xX3xXexX18xX6xXf5xX3xX135xX1xX25xX3dxX61xX3xXexX29xXdxX3xX89xX6xX3dxX61xX3xX15exXdxX3cxX21xX3xXexX18xX6xX3xX37xXaexX3dxX3xXexX18xX35xX3dxX61xX3xXexX34xX1bxX3xX4xX2dxX6xX3xX1x1398fxX3xX127xX10xX21xX3xX4xX515xX3xXexX1xXaexX21xX3xX37xX5a4xX3dxX61xX3xX4xX1xX490xX3dxX61xX3xX3dxX34xX35xX3xX1xX6xX26xX3xX15exX1xX29xX3dxX61xXf5xX3xX60xX1xX6fxX3dxX61xX3xX4xX29xX3dxX61xX3xX28xXdxX1axX4xX3xX15exXdxX3cxX21xX3xXexX18xX6xX3xX89xX6xX3dxX61xX3xX15exX1xXabxX3xX15exX1xX515xX3xX15exX1x1602exX3dxX3xX28xX180xX3xXexX34xX1bxX3xX89xX8axX3xX4xX1xX180xX21xX3xXbxX1xX459xX3dxX3xX3dx15cebxX6xXaxXf5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX35xX2fxX26xXaxX12xX5axXdxX1axX3dxX3xX3fxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX3dxX10xX7xX3xX2fxX6fxXefxXdxX3xXexX1xX38xXdxX3xXcx16f12xX3dxX61xX3xXexX1xX3fexX3dxX61xX3x15b24xX35xX2fxX18xXdxX61xX35xX3xX1fxX1bxXexX10xX18xXexX10xX3xX28x144f3xX3dxX3xX89xX6xX3dxX61xX3xX4xX1xXdxXb2xX3dxX3xX2fxXa7xX4xX1xX3xX40dxX1bxfd00xXexX3xX7xX30xX4xX1xX3xX21xX6xX3xXexX25xX26xXf5xX3xXcxX1xX10xX35xX3xX1a5xX13fxX3fxX14xX3xXexX18xX35xX3dxX61xX3xX4xXabxX4xX3xX4xX1xXdxXb2xX3dxX3xX2fxXa7xX4xX1xX14xX3xX6fxXefxX4xX3xXexX34dxX3dxX1xX3xX4xX75xX3dxX1xX3xX7xXabxXexX3xX89xX8axX3xX61xXdxXb2xXexX3xX61x16c7bxX3dxX3xX15dxXf5xX1d1xX1d1xX1d1xX3xX3dxX61xX6fxX38xXdxX3xXaxX5xXdxXaexX3dxX3xX40dxX1bxX6xX3dxX3xXexXefxXdxX3xX21xX6xX3xXexX25xX26xXaxX3xXexX18xX35xX3dxX61xX3xX15exX1xXdxX3xX1xX34xX3dxX61xX3xX3dxX61xX34xX3dxX3xX3dxX61xX6fxX38xXdxX3xX15exX1xXabxX4xX3xX37xXa7xX3xX61xXdxXb2xXexX3xX37xX34dxX3xX6aaxX3dxXf5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX35xX1bxX18xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX35xX3xXcxX1bxX77axXdxX3xXexX18x15694xX0xX4bxXbxX12