Ngân hàng Hà Tĩnh trước mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15 - 17%/năm
(Baohatinh.vn) - Tình hình dịch Covid-19 có chiều hướng phức tạp, nhiều lĩnh vực kinh tế đối mặt khó khăn… đặt ra áp lực không nhỏ cho nhiều ngân hàng ở Hà Tĩnh trong việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15 - 17%/năm vào cuối năm 2020.
164ex23c1x2f6fx6603xa45ax8c48x6ae8x8f90x3d66xX7x8ed9xa0d6x4d58xa903x432ex4367xX5x5c22xXax9e57x3a8cx79d0x53dex29d6xX3xX1x6e4axX16xX14xX3x4f3bxX19xX3xXcx2396xX16xX1xX3xXex3475x9b15x7b42xX4xX3x52bfx1d24xX4xX3xXexXdx4a67x6924xX3xXexafeaxX16xX14xX3xXexX26xX27x712axX16xX14xX3xXex512bxX16xX3x5c07xX2cxX16xX14xX3xX2x3a24xX3x7ac1xX3xX2xa8e5x6928xad84xX16xX35xX2bxX0xX51xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX10xX6xX44xXaxX12xXcx2e94xX16xX1xX3xX1xX6cxX16xX1xX3xX44x59e8xX4xX1xX3x45edx9ee8xa675xXdxX44xX4cxX2x5fa4xX3xX4x7dd1xX3xX4xX1xXdx1f40xX32xX3xX1xX27xX28xX16xX14xX3xXbxX1x9913xX4xX3xXex837dxXbx503dxX3xX16xX1xXdxX89xX32xX3xX5xX21xX16xX1xX3xX7cxaf6bxX4xX3x7653xXdxX16xX1xX3xXex7c8bxX3x1dd8x53a5xXdxX3xX2bx857axXexX3xXabxX1xX84xX3xXabxX1xX35xX16x391cxX3xXb3xXb8xXexX3xX26xX6xX3x629fxXbxX3xX5xXa8xX4xX3xXabxX1x746cxX16xX14xX3xX16xX1x7a61xX3xX4xX1xX7bxX3xX16xX1xXdxX89xX32xX3xX16xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX3cxX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xX3xXexX26xX7bxX16xX14xX3xX7cxXdx8526xX4xX3xX1xX7bxX19xX16xX3xXexX1xX19xX16xX1xX3xX2bxX2cxX4xX3xXexXdxX31xX32xX3xXexX35xX16xX14xX3xXexX26xX27xX3cxX16xX14xX3xXexX41xX16xX3xX44xX2cxX16xX14xX3xX2xX4axX3xX4cxX3xX2xX4fxX50xX51xX16xX35xX2bxX3xX7cxX19xX7bxX3xX4xX32xXb4xXdxX3xX16xX35xX2bxX3x7415xa166xX149xX14ax3540xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8fb5xX7bxX44x4d70xXaxX12xX0xXdxX2bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7axX10xX16xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX160xX5xX10xX9xXax26fdxXdxX44xXexX1x3398xX3x1804xX2xX4axXbx5ca9x5941xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX184xX3x62bexX2xX14axXbxX18axX18bxXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX184xX51xX51xXdxX14dx7664xX6xX7bxX1xX6xXexXdxX16xX1xX14dxX7cxX16xX51xX16xX10xX17fxX7xX51xX149xX14axa8b1xX2xX51xX2xX1bfxX4axX44xX14axX14axX4axX195xX14axX4axX14axXexX4axX195xX4fxa3e4xX5xX2xX14axX4cxX1d1xX195xX44xX14axX14axX1bfxX4axX4fxX195xX195xXexX1d1xX149xX2xX149xX2xX5xX14axX14dx2884xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xX3xXexX26xX27xX28xX4xX3xX2bxX2cxX4xX3xXexXdxX31xX32xX3xXexX35xX16xX14xX3xXexX26xX27xX3cxX16xX14xX3xXexX41xX16xX3xX44xX2cxX16xX14xX3xX2xX4axX3xX4cxX3xX2xX4fxX50xX51xX16xX35xX2bxXaxX3xX17fxXdxX44xXexX1xX9xXaxX186xX2xX4axXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX195xX2xX14axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX6xXbxXexXdxX7bxX16xXaxX12xX13xX14xX19xX16xX1xX3xX16xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX1abx5598xXexX3xXb3x9137xX32xX3xX1abxX27xX28xX4xX3xX7cxX19xX7bxX3xXexX26xX98xX16xX14xX3xXexX1xXccxXdxX3xXabxXdxX16xX1xX3xX44xX7bxX6xX16xX1xX3xX2bxX28xXdxX9axX3xXbxX1xaf5cxX3xX1x5841xXbxX3xX7cxX28xXdxX3xX44xXdxa736xX16xX3xX1abxXdxXb1xX16xX3xX44xX76xX4xX1xX3xX1abxX103xX16xX1xX3xX7axX7bxX7cxXdxX44xX4cxX2xX81xX14dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX7bxX44xX160xXaxX12x314axX19xX7bxX3xX4xX32xXb4xXdxX3xXexX32xX287xX16xX3x68b1xX32xX6xX9axX3xX7axX1xXdxX3xX16xX1xXccxX16xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX27xX28xX4xX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xX3xXb3xaf91xX3xXbxX1xXccxXexX3xXb3xXdxX3x167axX1xXdxX103xX32xX3xX5xX103xX16xX1x1fdfxX3xX2bxX28xXdxX9axX3xX4xX1xX41xX16xX1xX3xXexX1xX94xX4xX3xX4xX1xX32xX160x4b18xX16xX3xXexX26xX98xX16xX14xX3xXexX1xXccxXdxX3xX4x9efcxX6xX3xX16xX14xX19xX16xX1xX3xX16xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX7xX6xX16xX14xX3xX4xX1xXb1xX3xXb3x3cf1xX3xX94xX16xX14xX3xXbxX1xX84xX3xX44xXdxX2bcxX16xX3xX1abxXdxXb1xX16xX3xX4xX35exX6xX3xX44xX76xX4xX1xX3xX7axX7bxX7cxXdxX44xX4cxX2xX81xX14dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX7bxX44xX160xXaxX12xXcxX1xX10xX7bxX3xXb3xX84xX9axX3x18b1xXdxXccxX2bxX3xXb3xXb4xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX27xX28xX4xX3x92b8xX13xX1dxX13xX13x9f42xX3xX7axX1xXdxX3xX16xX1xXccxX16xX1xX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX13xX14xX32xX160xX2bcxX16xX3xX1dxX32xX160xX3xXcxXdxXb1xX16xX3xX160xX31xX32xX3xX4xX287xX32xX3xX4xXccxX4xX3xX4xX1xXdxX3xX16xX1xXccxX16xX1xX3xX16xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xXexX1xX27x2125xX16xX14xX3xX2bxX98xXdxX3xX3e3xX13xX1dxXcx1b94xX3e8xX3xX4xX287xX16xX3xXexXdxXb1xXbxX3xXexX2cxX4xX3xX2bxX3cxX3xX26xX383xX16xX14xX3xXexX41xX16xX3xX44xX2cxX16xX14xX9axX3xXb3xXb8xX4xX3xX1abxXdxX103xXexX3xX5xX19xX3xX4xX1xX7bxX3xX7cxX6xX160xX3xX4xXccxX4xX3xX5xX21xX16xX1xX3xX7cxXa8xX4xX3xX27xX32xX3xXexXdxX31xX16xX18bxX3xXexXdxXb1xXexX3xX14xXdx4666xX2bxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX41xX3xX1xX7bxX98xXexX3xXb3xX383xX16xX14xX3xXb3xX34fxX3xXexXdxXb1xXbxX3xXexX2cxX4xX3xX14xXdxX48exX2bxX3xX5xX325xXdxX3xX7xX32x4d08xXexX3xX4xX1xX7bxX3xX7cxX6xX160xX3xXexX1xXa8xX4xX3xX4xX1xX4baxXexX3xXb3xXb4xXdxX3xX7cxX28xXdxX3xX4xXccxX4xX3xXabxX1xX7bxX48exX16xX3xX7cxX6xX160xX3xX1xXdxX103xX16xX3xX1x574dxX32xX3xX7cxX19xX3xX4xXccxX4xX3xXabxX1xX7bxX48exX16xX3xX4xX1xX7bxX3xX7cxX6xX160xX3xX2bxX28xXdxX18bxX3xXb3x4f5exX160xX3xX2bxX98xX16xX1xX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX103xX16xX3xX4xXccxX4xX3xX4xX1xX27xX42fxX16xX14xX3xXexX26xX6cxX16xX1xX9axX3xX7xX48exX16xX3xXbxX1xX509xX2bxX3xXexX41xX16xX3xX44xX2cxX16xX14xX3xXexXdxX31xX32xX3xX44xX2b0xX16xX14xX3xX7cxX28xXdxX3xX5xX325xXdxX3xX7xX32xX4baxXexX3xX1xX2b3xXbxX3xX5x5f7exX14dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX7bxX44xX160xXaxX12xX0xXdxX2bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7axX10xX16xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX160xX5xX10xX9xXaxX17fxXdxX44xXexX1xX184xX3xX186xX2xX4axXbxX18axX18bxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX184xX3xX195xX2xX14axXbxX18axX18bxXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX184xX51xX51xXdxX14dxX1abxX6xX7bxX1xX6xXexXdxX16xX1xX14dxX7cxX16xX51xX16xX10xX17fxX7xX51xX149xX14axX1bfxX2xX51xX2xX1bfxX4axX44xX14axX14axX4axX195xX14axX149xX4fxXexX4fxX2xX81xX4fxX5xX14axX4cxX1d1xX195xX44xX14axX14axX195xX2xX195xX1bfxX195xXexX1d1xX149xX4axX186xX195xX5xX14axX14dxX1e9xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xX3xXexX26xX27xX28xX4xX3xX2bxX2cxX4xX3xXexXdxX31xX32xX3xXexX35xX16xX14xX3xXexX26xX27xX3cxX16xX14xX3xXexX41xX16xX3xX44xX2cxX16xX14xX3xX2xX4axX3xX4cxX3xX2xX4fxX50xX51xX16xX35xX2bxXaxX3xX17fxXdxX44xXexX1xX9xXaxX186xX2xX4axXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX195xX2xX14axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX6xXbxXexXdxX7bxX16xXaxX12xX1dxXcx54f3xX3xX7axX1xXb1xX3xX1abxXdxXb1xX16xX3xX1xX48exXdxX3xX7xX48exX16xX3x816fxX16xX1xX3xad3dxX27xX42fxX16xX14xX3xXb3xX325xX3xXb3xX27xX2b3xX4xX3xX2ecxXdxX10xXexXdxX16xX15dxX6xX16xXabxX3xX14xXdxX48exX2bxX3xX5xX325xXdxX3xXexX26xX31xX16xX3xX44xX27xX3xX16xX2b3xX3xX149xX9axX2xX3xXex217dxX3xXb3x7a76xX16xX14xX3xX7cxX19xX7bxX3xXb3xX2b3xXexX3xX44xX76xX4xX1xX3xXexX26xX27xX28xX4xX14dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX7bxX44xX160xXaxX12xX3c7xXdxX48exXdxX3xXbxX1xXccxXbxX3xXb3xXdxX89xX32xX3xX1xX19xX16xX1xX3xX2bxX28xXdxX3xX4xX35exX6xX3xX7axX1xXdxX3xX16xX1xXccxX16xX1xX3xX13xX1dxX13xX13xX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX4xX1xX41xX16xX1xX3xX5xX19xX3xXex3107xXbxX3xXexX26xX32xX16xX14xX3xXb3xX509xX160xX3xX2bxX98xX16xX1xX3xX4xXccxX4xX3xX14xX84xXdxX3xX4xX1xX7bxX3xX7cxX6xX160xX3xX1x47b0xX3xXexX26xX2b3xX3xX5xX325xXdxX3xX7xX32xX4baxXexX3xXexX1xX10xX7bxX3x1a1dxX32xX160xXb1xXexX3xXb3xX76xX16xX1xX3xX186xX1d1xX51xX149xX14axX2xX1bfxX51xX766x3001xX4cxXcxXcxX14xX3xX7cxX89xX3xX32fxX7axX1xX41xX16xX1xX3xX7xXccxX4xX1xX3xX1xX752xX3xXexX26xX2b3xX3xX16xX1x9b5dxX2bxX3xX14xXdxX48exX2bxX3xXex2f7exX16xX3xXexX1xX4baxXexX3xXexX26xX7bxX16xX14xX3xX16xXd5xX16xX14xX3xX16xX14xX1xXdxX103xXbxX339xX18bxX3xX13xX14xX1xX76xX3xX2faxX32xX160xXb1xXexX3xX2xX149xX1bfxX51xX149xX14axX2xX1d1xX51xX13xX766xX4cxX1dxX77axX13xX691xX3xXex4f81xX16xX1xX3xX7cxX89xX3xX32fxX43bxX383xXexX3xX7xXb4xX3xX4xX1xX41xX16xX1xX3xX7xXccxX4xX1xX3xXabxX1xX32xX160xXb1xX16xX3xXabxX1xX41xX4xX1xX3xXbxX1xXccxXexX3xXexX26xXdxX34fxX16xX3xX16xXd5xX16xX14xX3xX16xX14xX1xXdxX103xXbxX9axX3xX16xXd5xX16xX14xX3xXexX1xXd5xX16xX3xX7cxX19xX3xX4xX42fxX3xX4xX1xXb1xX3xX18axX15xX160xX3xX44xXa8xX16xX14xX3xX16xXd5xX16xX14xX3xXexX1xXd5xX16xX3xX2bxX28xXdxX3xX7cxX19xX3xXb3xXd5xX3xXexX1xX76xX3xXexX7daxX16xX1xX3xX149xX14axX2xX81xX3xX4cxX3xX149xX14axX149xX14axX339xXc3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX7bxX44xX160xXaxX12xX43bxX28xXdxX3xX16xX1xX4baxXexX3xX5xX19xX3xX4xX1xX41xX16xX1xX3xX7xXccxX4xX1xX3xX4xX1xX7bxX3xX7cxX6xX160xX3xX1xX752xX3xXexX26xX2b3xX3xXbxX1xX2cxX4xX3xX1xX6c6xXdxX3xX7xX48exX16xX3xX18axX32xX4baxXexX9axX3xXabxXdxX16xX1xX3xX44xX7bxX6xX16xX1xX9axX3xXexX1x9c0bxX4xX3xXb3xX509xX160xX3xXbxX1xXccxXexX3xXexX26xXdxX34fxX16xX3xXabxXdxX16xX1xX3xXexXb1xX3xXexX26xX7bxX16xX14xX3xXb3xXdxX89xX32xX3xXabxXdxX103xX16xX3xXbxX1x865dxX16xX14xX9axX3xX4xX1xXb4xX16xX14xX3xX44xX76xX4xX1xX3xX7axX7bxX7cxXdxX44xX4cxX2xX81xX3xXexX1xX10xX7bxX3xX13xX14xX1xX76xX3xX2faxX32xX160xXb1xXexX3xX149xX2xX195xX51xX149xX14axX149xX14axX51xX13xX766xX4cxX1dxX77axX13xX691xX3xX7cxX19xX3xX766xX32xX160xXb1xXexX3xXb3xX76xX16xX1xX3xX149xX1bfxX4fxX4fxX51xX766xX77axX4cx1d89xX15dxX13xX691xX3xX4xX35exX6xX3xX938xX15dxX13xX691xX3xXexX7daxX16xX1xX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xX14dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX7bxX44xX160xXaxX12xX0xXdxX2bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7axX10xX16xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX160xX5xX10xX9xXaxX17fxXdxX44xXexX1xX184xX3xX186xX2xX4axXbxX18axX18bxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX184xX3xX195xX2xX14axXbxX18axX18bxXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX14dxX1abxX6xX7bxX1xX6xXexXdxX16xX1xX14dxX7cxX16xX51xX16xX10xX17fxX7xX51xX149xX14axX1bfxX2xX51xX2xX14axX1d1xX44xX14axX14axX186xX149xX14axX4axX149xXexX195xX14axX14axX149xX5xX195xX4cxX2xX14axX81xX44xX4axX2xX14axX14axX195xX4axX149xXexX4axX1d1xX81xX2xX195xX5xX14axX14dxX1e9xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xX3xXexX26xX27xX28xX4xX3xX2bxX2cxX4xX3xXexXdxX31xX32xX3xXexX35xX16xX14xX3xXexX26xX27xX3cxX16xX14xX3xXexX41xX16xX3xX44xX2cxX16xX14xX3xX2xX4axX3xX4cxX3xX2xX4fxX50xX51xX16xX35xX2bxXaxX3xX17fxXdxX44xXexX1xX9xXaxX186xX2xX4axXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX195xX2xX14axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX6xXbxXexXdxX7bxX16xXaxX12xX13xX1xX4ebxX16xX14xX3xX4xX1xX41xX16xX1xX3xX7xXccxX4xX1xX3xXb3xXdxX89xX32xX3xX1xX19xX16xX1xX3xX5xXdxX16xX1xX3xX1xX7bxX98xXexX3xXex3b42xX3xX13xX1dxX13xX13xX3xX7xa8c7xX3xX14xXdxX8bcxXbxX3xX44xX7bxX6xX16xX1xX3xX16xX14xX1xXdxX103xXbxX3xX32fxXexX26xX2cxX3xX7cxX4ebxX16xX14xX339xX3xX14xXdxX4ebxX6xX3xXabxX1xX84xX3xXabxX1xX35xX16xX14dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX7bxX44xX160xXaxX12xX77axXb1xX16xX3xX4xX32xXb4xXdxX3xX16xX35xX2bxX3xX16xX6xX160xX9axX3xXexX1xX10xX7bxX3xXabxXb1xX3xX1xX7bxX98xX4xX1xX3xXexX35xX16xX14xX3xXexX26xX27xX3cxX16xX14xX3xXexX41xX16xX3xX44xX2cxX16xX14xX3xXexX7bxX19xX16xX3xX16xX14xX19xX16xX1xX3xX16xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xX3xXb3xX98xXexX3xX2xX4axX3xX4cxX3xX2xX4fxX50xX51xX16xX35xX2bxX14dxX3xXcxX1xX10xX7bxX3xXbxX1xX15xX16xX3xXexX41xX4xX1xX3xX7xXb4xX3xX5xXdxX103xX32xX3xX4xX35exX6xX3x6cbbxX1xX8e8xX16xX14xX3xXcxX7a1xX16xX14xX3xX1xX2b3xXbxX3xX4cxX3xX13xX1xX15xX16xX3xX7xXa8xX3x4ba0xX3xaba9xXdxX34fxX2bxX3xX7xX7bxXccxXexX3xX16xX383xXdxX3xX1abxX383xX3xX4cxX3xX7axX1xXdxX3xX16xX1xXccxX16xX1xX3xX13xX1dxX13xX13xX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xX9axX3xXexX41xX16xX1xX3xXb3xXb1xX16xX3xX4xX32xXb4xXdxX3xXexX1xXccxX16xX14xX3xX4fxX9axX3xX44xX27xX3xX16xX2b3xX3xXexX7bxX19xX16xX3xXb3xX76xX6xX3xX1abxX19xX16xX3xXb3xX98xXexX3xX4axX4axX14dxX195xX4fxX14axX3xXexX6c3xX3xXb3xX6c6xX16xX14xX9axX3xXexX35xX16xX14xX3xX186xX9axX1d1xX186xX50xX3xX7xX7bxX3xX7cxX28xXdxX3xXexX1x8266xXdxX3xXb3xXdxX34fxX2bxX3xX1bfxX2xX51xX2xX149xX51xX149xX14axX2xX81xX3xX7cxX19xX3xXexX35xX16xX14xX3xX2xX195xX9axX1d1xX2xX50xX3xX7xX7bxX3xX7cxX28xXdxX3xX4xX2b0xX16xX14xX3xXabx863axX3xX16xX35xX2bxX3xX149xX14axX2xX81xX14dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX7bxX44xX160xXaxX12xX77axXdxX89xX32xX3xXb3xX84xX3xX4xX1xX7bxX3xXexX1xX4baxX160xX9axX3xX16xX35xX16xX14xX3xX5xXa8xX4xX3xXexX19xXdxX3xX4xX1xX41xX16xX1xX3xX7cxX19xX3xX7xXa8xX3xX5xXdxX16xX1xX3xX1xX7bxX98xXexX3xXexX1xX41xX4xX1xX3xX94xX16xX14xX3xX4xX35exX6xX3xX4xXccxX4xX3xXexX7a1xX3xX4xX1xX94xX4xX3xXexX41xX16xX3xX44xX2cxX16xX14xX3xXb3xX27xX2b3xX4xX3xX4xX48exXdxX3xXexX1xXdxX103xX16xX9axX3xX1xX752xX3xXexX26xX2b3xX3xXexXb4xXexX3xX4xX1xX7bxX3xX16xX89xX16xX3xXabxXdxX16xX1xX3xXexXb1xX14dxX3xX77axX6c6xX16xX14xX3xXexX1xXbf1xXdxX9axX3xX44xXa8xX3xX1abxXccxX7bxX3xXabxX1xX48exX3xX16xX35xX16xX14xX3xX16xX14xX19xX16xX1xX3xX7xXa98xX3xXb3xX98xXexX3xX2bxX2cxX4xX3xXexXdxX31xX32xX3xXexX35xX16xX14xX3xXexX26xX27xX3cxX16xX14xX3xXexX41xX16xX3xX44xX2cxX16xX14xX3xXb3xX27xX2b3xX4xX3xXb3xXb8xXexX3xX26xX6xX3xXexXa90xX3xXb3xX287xX32xX3xX16xX35xX2bxX14dxX3xXcxX32xX160xX3xX16xX1xXdxX31xX16xX9axX3xXb3xXdxX89xX32xX3xXb3xX84xX3xX4xX8e8xX16xX3xXbxX1xX2cxX3xXexX1xX32xX383xX4xX3xX7cxX19xX7bxX3xXabxX76xX4xX1xX3xX1abxX48exX16xX3xXabxXdxX16xX1xX3xX44xX7bxX6xX16xX1xX3xX4xX35exX6xX3xX2bxX752xXdxX3xX16xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX14dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX7bxX44xX160xXaxX12xX0xXdxX2bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7axX10xX16xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX160xX5xX10xX9xXaxX17fxXdxX44xXexX1xX184xX3xX186xX2xX4axXbxX18axX18bxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX184xX3xX195xX2xX14axXbxX18axX18bxXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX184xX51xX51xXdxX14dxX1abxX6xX7bxX1xX6xXexXdxX16xX1xX14dxX7cxX16xX51xX16xX10xX17fxX7xX51xX149xX14axX1bfxX2xX51xX1d1xX195xX44xX14axX14axX195xX2xX4fxX2xX4axXexX4axX2xX14axX1d1xX1d1xX5xX14axX14dxX1e9xXbxX14x795fxX26xX9xX149xX1d1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xX3xXexX26xX27xX28xX4xX3xX2bxX2cxX4xX3xXexXdxX31xX32xX3xXexX35xX16xX14xX3xXexX26xX27xX3cxX16xX14xX3xXexX41xX16xX3xX44xX2cxX16xX14xX3xX2xX4axX3xX4cxX3xX2xX4fxX50xX51xX16xX35xX2bxXaxX3xX17fxXdxX44xXexX1xX9xXaxX186xX2xX4axXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX195xX2xX14axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX6xXbxXexXdxX7bxX16xXaxX12xX2ecxXdxX10xXexXdxX16xX15dxX6xX16xXabxX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xX3xXb3xX6xX16xX14xX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX103xX16xX3xX16xX1xXdxX89xX32xX3xX32fxX14xX84xXdxX339xX3xX7cxX6xX160xX3xX7cxX28xXdxX3xX5xX325xXdxX3xX7xX32xX4baxXexX3xX4xX98xX16xX1xX3xXexX26xX6xX16xX1xX9axX3xXexX32xX160xX3xX16xX1xXdxX31xX16xX3xX2bxX94xX4xX3xX1xX4baxXbxX3xXexX1xX2cxX3xX7cxXb4xX16xX3xX7cx73f8xX16xX3xXexX1xX4baxXbxX14dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX7bxX44xX160xXaxX12xXb74xX1xX84xX3xXabxX1xX35xX16xX3xX16xX1xX4baxXexX3xX1xXdxX103xX16xX3xX16xX6xX160xX3xX5xX19xX9axX3xX16xX89xX16xX3xXabxXdxX16xX1xX3xXexXb1xX3xXbxX1xX48exXdxX3xXb3xXb4xXdxX3xX2bxXb8xXexX3xX7cxX28xXdxX3xXexX6cxX16xX1xX3xXexX26xX98xX16xX14xX3xXexXdxXb1xXbxX3xXexX2cxX4xX3xX14xXdxX48exX2bxX3xX7xX15xX32xX3xX44xX7bxX3xX16xX14xX32xX160xX3xX4xX42fxX3xXexXccxXdxX3xX44xXdxX2bcxX16xX3xX4xX35exX6xX3xX44xX76xX4xX1xX3xX1abxX103xX16xX1xX3xX7axX7bxX7cxXdxX44xX4cxX2xX81xX3xXexX26xX31xX16xX3xX44xXdxX103xX16xX3xX26xX383xX16xX14xX14dxX3x773dxXa8xX3xX1xX6c6xXdxX3xXbxX1xX2cxX4xX3xX4xX35exX6xX3xX4xXccxX4xX3xX5xX21xX16xX1xX3xX7cxXa8xX4xX3xX7xX48exX16xX3xX18axX32xX4baxXexX3xX4cxX3xXabxXdxX16xX1xX3xX44xX7bxX6xX16xX1xX3xX7xX6xX32xX3xXb3xX2b3xXexX3xX44xX76xX4xX1xX3xXexX26xX27xX28xX4xX3xX4xX1xX7daxX3xX2bxX28xXdxX3xX44xXdxX2bcxX16xX3xX26xX6xX3xXb3xX27xX2b3xX4xX3xX7cxX19xXdxX3xXexX1xXccxX16xX14xX9axX3xXabxX1xX48exX3xX16xX35xX16xX14xX3xX4xX1xX27xX6xX3xXb3xX35exX3xX32fxXb3xX89xX3xXabxX1xXccxX16xX14xX339xX3xXb3xX34fxX3xX4xX1xXb4xX16xX14xX3xX4xXa8xX3xX5xX98xXdxX3xX16xX1xX4ebxX16xX14xX3xXabxX1xX84xX3xXabxX1xX35xX16xX3xX5xX287xX16xX3xXexX1xX94xX3xX1xX6xXdxX14dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX7bxX44xX160xXaxX12xXcxX98xXdxX3xX2ecxXdxX10xXexXdxX16xX15dxX6xX16xXabxX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xX9axX3xXexX7a1xX16xX14xX3xX44xX27xX3xX16xX2b3xX3xXb3xXb1xX16xX3xX16xX14xX19xX160xX3xX1bfxX2xX51xX4fxX51xX149xX14axX149xX14axX3xXb3xX98xXexX3xX14xX287xX16xX3xX4axX14dxX1d1xX14axX14axX3xXexX6c3xX3xXb3xX6c6xX16xX14xX9axX3xXexX35xX16xX14xX3xX4fxX50xX3xX7xX7bxX3xX7cxX28xXdxX3xX4xX2b0xX16xX14xX3xXabxXc20xX3xX16xX35xX2bxX3xX149xX14axX2xX81xX9axX3xX16xX1xX27xX16xX14xX3xX4xX1xX7daxX3xXexX35xX16xX14xX3xX14axX9axX195xX50xX3xX7xX7bxX3xX7cxX28xXdxX3xX1bfxX14axX51xX186xX51xX149xX14axX149xX14axX14dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX7bxX44xX160xXaxX12x56efxX16xX14xX3xX13xX14xX32xX160xX2bcxX16xX3xX2ecxX35xX16xX3xX15dxX6cxX16xX1xX3xX4cxX3xXb59xX1xX84xX3xX3c7xXdxXccxX2bxX3xXb3xXb4xX4xX3xX2ecxXdxX10xXexXdxX16xX15dxX6xX16xXabxX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX4xX1xX7bxX3xX1abxXdxXb1xXexX184xX3xX32fxXcxX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX103xX16xX3xX4xX1xX7daxX3xXb3xX98xX7bxX3xX4xX35exX6xX3xX13xX1dxX13xX13xX3xX7cxX19xX3xX2ecxXdxX10xXexXdxX16xX15dxX6xX16xXabxX3xX2ecxXdxX103xXexX3xX13xX6xX2bxX9axX3xX4xX1xXdxX3xX16xX1xXccxX16xX1xX3xXb3xX325xX3xXexX26xXdxX34fxX16xX3xXabxX1xX6xXdxX3xX4xXccxX4xX3xX14xXdxX48exXdxX3xXbxX1xXccxXbxX3xXexX41xX16xX3xX44xX2cxX16xX14xX3xXexX26xX7bxX16xX14xX3xXb3xXdxX89xX32xX3xXabxXdxX103xX16xX3xXbxX1xX8e8xX16xX14xX9axX3xX4xX1xXb4xX16xX14xX3xX44xX76xX4xX1xX3xX7axX7bxX7cxXdxX44xX4cxX2xX81xX14dxX3xXcxX26xX7bxX16xX14xX3xXb3xX84xX9axX3xX7x731cxX16xX3xX7xX19xX16xX14xX3xXb3xXccxXbxX3xX94xX16xX14xX3xX7cxXb4xX16xX3xX7cxX28xXdxX3xX5xX325xXdxX3xX7xX32xX4baxXexX3xX4xX98xX16xX1xX3xXexX26xX6xX16xX1xX9axX3xX16xX1xX4baxXexX3xX5xX19xX3xXb3xXb4xXdxX3xX7cxX28xXdxX3xX5xX21xX16xX1xX3xX7cxXa8xX4xX3xXexX1xX27xX42fxX16xX14xX3xX2bxX98xXdxX3xX4cxX3xX44xX76xX4xX1xX3xX7cxX2cxX9axX3xX2bxX94xX4xX3xX5xX325xXdxX3xX7xX32xX4baxXexX3xXb3xX27xX2b3xX4xX3xXccxXbxX3xX44xX2cxX16xX14xX3xX7cxX19xX7bxX3xXabxX1xX7bxX48exX16xX14xX3xX186xX3xX4cxX3xX186xX9axX4axX50xX51xX16xX35xX2bxX14dxX3xXcxX32xX160xX3xX16xX1xXdxX31xX16xX9axX3xX2bxX94xX4xX3xX1xX4baxXbxX3xXexX1xX2cxX3xX7cxXb4xX16xX3xX7cxXee0xX16xX3xX4xX8e8xX16xX3xXexX1xX4baxXbxX339xX14dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX7bxX44xX160xXaxX12xX0xXdxX2bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7axX10xX16xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX160xX5xX10xX9xXaxX17fxXdxX44xXexX1xX184xX3xX186xX2xX4axXbxX18axX18bxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX184xX3xX195xX2xX14axXbxX18axX18bxXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX184xX51xX51xXdxX14dxX1abxX6xX7bxX1xX6xXexXdxX16xX1xX14dxX7cxX16xX51xX16xX10xX17fxX7xX51xX149xX14axX1bfxX2xX51xX1d1xX195xX44xX14axX14axX195xX2xX1d1xX1bfxX195xXexX1d1xX2xX4fxX4fxX4axX5xX14axX14dxX1e9xXbxX14xXdf7xX26xX9xX4axX2xX14axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xX3xXexX26xX27xX28xX4xX3xX2bxX2cxX4xX3xXexXdxX31xX32xX3xXexX35xX16xX14xX3xXexX26xX27xX3cxX16xX14xX3xXexX41xX16xX3xX44xX2cxX16xX14xX3xX2xX4axX3xX4cxX3xX2xX4fxX50xX51xX16xX35xX2bxXaxX3xX17fxXdxX44xXexX1xX9xXaxX186xX2xX4axXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX195xX2xX14axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX6xXbxXexXdxX7bxX16xXaxX12xX1dxX691xX15dxX6xX16xXabxX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xX3xXb3xX6xX16xX14xX3xX16xX798xX2bxX3xX7cxX19xX7bxX3xX16xX1xX84xX2bxX3xX4xX84xX3xX2bxX94xX4xX3xXexX35xX16xX14xX3xXexX26xX27xX3cxX16xX14xX3xX44xX27xX3xX16xX2b3xX3xX4xX6xX7bxX3xX16xX1xX4baxXexX3xXexX26xX7bxX16xX14xX3xXabxX1xXb4xXdxX3xX16xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX4xX7a1xX3xXbxX1xX287xX16xX14dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX7bxX44xX160xXaxX12xX2ecxXdxX103xX4xX3xX14xXdxX48exX2bxX3xX5xX325xXdxX3xX7xX32xX4baxXexX3xXb3xX27xX2b3xX4xX3xX4xX7bxXdxX3xX5xX19xX3xX32fxX4xX94xX32xX3xX4xXccxX16xX1xX339xX3xX4xX35exX6xX3xX4xXccxX4xX3xX32fxXd5xX16xX14xX3xX5xX28xX16xX339xX3xX16xX1xX27xX184xX3x3372xX14xX26xXdxX1abxX6xX16xXabxX9axX3xX2ecxXdxX10xXexX4xX7bxX2bxX1abxX6xX16xXabxX9axX3xX15dx7276xX691xX2ecxX9axX3xX2ecxXdxX10xXexXdxX16xX15dxX6xX16xXabxXc3xX3xXcxX26xX7bxX16xX14xX3xXabxX1xXdxX3xXb3xX84xX9axX3xXabxX1xXd5xX16xX14xX3xX41xXexX3xX16xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX2faxX32xX160xX3xX2bxXd5xX3xX16xX1xXdbxX3xXabxX1xX84xX3xX5xX8e8xX16xX14xX3xX4xX98xX16xX1xX3xXexX26xX6xX16xX1xX3xX2bxX94xX4xX3xX5xX325xXdxX3xX7xX32xX4baxXexX3xX16xX19xX160xX14dxX3xXb74xX1xXd5xX16xX14xX3xX41xXexX3xX4xX1xX35exX3xX16xX1xX19xX3xX1abxX35xX16xX14xX3xX4xX1xX7bxX3xX26xX798xX16xX14xX9axX3xX16xX1xX4ebxX16xX14xX3xX1abxX4baxXexX3xX5xX2b3xXdxX3xXexXa90xX3xX16xX89xX16xX3xXabxXdxX16xX1xX3xXexXb1xX3xXexX1xXdxXb1xX32xX3xX7xXd5xXdxX3xXb3xX383xX16xX14xX3xX7xXa98xX3xX4xX19xX16xX14xX3xX5xX19xX2bxX3xXabxX1xX84xX3xX7cxXdxX103xX4xX3xX1xX7bxX19xX16xX3xXexX1xX19xX16xX1xX3xX4xX1xX7daxX3xXexXdxX31xX32xX3xXexX35xX16xX14xX3xXexX26xX27xX3cxX16xX14xX14dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX7bxX44xX160xXaxX12xX32fxX7axXccxX4xX3xX44xX7bxX6xX16xX1xX3xX16xX14xX1xXdxX103xXbxX3xX7cxXee0xX16xX3xXb3xX6xX16xX14xX3xX14xXdxX48exXdxX3xX2faxX32xX160xXb1xXexX3xX16xX1xX4ebxX16xX14xX3xXabxX1xX7bxX48exX16xX3xX16xX2b3xX3xXb3xXb1xX16xX3xX1xX98xX16xX3xX4xX1xX27xX6xX3xXexX26xX48exX3xXb3xX27xX2b3xX4xX9axX3xX18axXdxX16xX3xX14xXdxX325xX16xX9axX3xX1xX7bxX325xX16xX9axX3xX4xX1xX27xX6xX3xX4xX84xX3xX16xX1xX32xX3xX4xX287xX32xX3xX7cxX6xX160xX3xX2bxX28xXdxX14dxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX4xX84xX3xXexXdxX89xX16xX3xX2bxX19xX3xX4x7182xX16xX14xX3xXabxX1xXd5xX16xX14xX3xX4xX1xX7bxX3xX7cxX6xX160xX3xXb3xX27xX2b3xX4xX339xX3xX4cxX3xXb3xX98xXdxX3xX44xXdxX103xX16xX3xX2bxX383xXexX3xX13xX1dxXcxX43bxX3xX4xX7a1xX3xXbxX1xX287xX16xX3xX4xX1xX7bxX3xX1abxXdxXb1xXexX14dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX7bxX44xX160xXaxX12xXb74xX1xX84xX3xXabxX1xX35xX16xX3xXexX26xX7bxX16xX14xX3xXexX35xX16xX14xX3xXexX26xX27xX3cxX16xX14xX3xXexX41xX16xX3xX44xX2cxX16xX14xX3xX16xX1xX27xX16xX14xX3xXexX26xX7bxX16xX14xX3xXb3xXdxX89xX32xX3xXabxXdxX103xX16xX3xX16xX1xXdxX89xX32xX3xX26xX35exXdxX3xX26xX7bxX3xXexX1xX6cxX3xX4xXccxX4xX3xX2faxX32xX160xX3xXb3xX76xX16xX1xX3xX7cxX89xX3xXexX41xX16xX3xX44xX2cxX16xX14xX3xX4xX19xX16xX14xX3xXbxX1xX48exXdxX3xX4xX1xXb8xXexX3xX4xX1xXa98xX9axX3xX6xX16xX3xXexX7bxX19xX16xX14dxX3xXcxX1xX10xX7bxX3xX7axX1xXdxX3xX16xX1xXccxX16xX1xX3xX13xX1dxX13xX13xX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xX9axX3xX4xXccxX4xX3xX16xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX4xX1xX7daxX3xX4xX84xX3xXexX1xX34fxX3xX14xXdxX48exX2bxX3xX5xX325xXdxX3xX7xX32xX4baxXexX3xX4xX1xX94xX3xXabxX1xXd5xX16xX14xX3xXexX1xX34fxX3xX1xX98xX3xX4xX1xX32xX509xX16xX3xXexX41xX16xX3xX44xX2cxX16xX14xX3xX7cxX6cxX3xX2bxX2cxX4xX3xXexXdxX31xX32xX3xXexX35xX16xX14xX3xXexX26xX27xX3cxX16xX14xX14dxX0xX51xXbxX12xX0xX44xXdxX7cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX44xX26xX10xX5xX6xXexX10xX44xXaxX12xX0xX7xXexX26xX7bxX16xX14xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX31xX16xX3xX2faxX32xX6xX16xX184xX0xX51xX7xXexX26xX7bxX16xX14xX12xX0xX32xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4cxXexX1xX32xX2bxX1abxX4cxX6xX16xX44xX4cxX7xX6xXbxX7bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX41xX16xX3xX44xX2cxX16xX14xX3xX4xX1xX41xX16xX1xX3xX7xXccxX4xX1xX3xX18axX325xX3xX1xX383xXdxX3xX4cxX3xXb3xX8e8xX16xX3xX1abxX509xX160xX3xXabxXdxX16xX1xX3xXexXb1xX3xX4xX1xX7bxX3xX16xX14xX27xXbf1xXdxX3xX16xX14xX1x56adxX7bxXaxX3xX1xX26xX10xad9fxX9xXaxX51xX4xX1xXdxX16xX1xX4cxX7xX6xX4xX1xX4cxX18axX6xX4cxX1xX7bxXdxX51xXexXdxX16xX4cxX44xX32xX16xX14xX4cxX4xX1xXdxX16xX1xX4cxX7xX6xX4xX1xX4cxX18axX6xX4cxX1xX7bxXdxX4cxX44xX7bxX16xX4cxX1abxX6xX160xX4cxXabxXdxX16xX1xX4cxXexX10xX4cxX4xX1xX7bxX4cxX16xX14xX32xX7bxXdxX4cxX16xX14xX1xX10xX7bxX51xX2xX81xX4axX1bfxX4axX4axX14dxX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX14xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX51xX2bxX10xX44xXdxX6xX51xX2xX149xX14axX51xX16xX10xX17fxX7xX51xX149xX14axX149xX1d1xX51xX2xX14axX4axX44xX1bfxX2xX1bfxX149xX1bfxX14axX81xXexX1d1xX14axX4axX1d1xX81xX5xX14axX14dxX1e9xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xX3xXexX26xX27xX28xX4xX3xX2bxX2cxX4xX3xXexXdxX31xX32xX3xXexX35xX16xX14xX3xXexX26xX27xX3cxX16xX14xX3xXexX41xX16xX3xX44xX2cxX16xX14xX3xX2xX4axX3xX4cxX3xX2xX4fxX50xX51xX16xX35xX2bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX44xXdxX7cxX12xX0xX7xXexX26xX7bxX16xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX41xX16xX3xX44xX2cxX16xX14xX3xX4xX1xX41xX16xX1xX3xX7xXccxX4xX1xX3xX18axX325xX3xX1xX383xXdxX3xX4cxX3xXb3xX8e8xX16xX3xX1abxX509xX160xX3xXabxXdxX16xX1xX3xXexXb1xX3xX4xX1xX7bxX3xX16xX14xX27xXbf1xXdxX3xX16xX14xX1xX17daxX7bxXaxX3xX1xX26xX10xX17e1xX9xXaxX51xX4xX1xXdxX16xX1xX4cxX7xX6xX4xX1xX4cxX18axX6xX4cxX1xX7bxXdxX51xXexXdxX16xX4cxX44xX32xX16xX14xX4cxX4xX1xXdxX16xX1xX4cxX7xX6xX4xX1xX4cxX18axX6xX4cxX1xX7bxXdxX4cxX44xX7bxX16xX4cxX1abxX6xX160xX4cxXabxXdxX16xX1xX4cxXexX10xX4cxX4xX1xX7bxX4cxX16xX14xX32xX7bxXdxX4cxX16xX14xX1xX10xX7bxX51xX2xX81xX4axX1bfxX4axX4axX14dxX1xXexX2bxXaxX12xXcxX41xX16xX3xX44xX2cxX16xX14xX3xX4xX1xX41xX16xX1xX3xX7xXccxX4xX1xX3xX18axX325xX3xX1xX383xXdxX3xX4cxX3xXb3xX8e8xX16xX3xX1abxX509xX160xX3xXabxXdxX16xX1xX3xXexXb1xX3xX4xX1xX7bxX3xX16xX14xX27xXbf1xXdxX3xX16xX14xX1xX17daxX7bxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX26xX7bxX16xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX44xXaxX12xXf8dxX6xX32xX3xX4axX3xX16xX35xX2bxX3xXexX26xXdxX34fxX16xX3xXabxX1xX6xXdxX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX103xX16xX3xX7axX1xX7daxX3xXexX1xX76xX3xX195xX14axX9axX3xXb3xXb1xX16xX3xX16xX6xX160xX9axX3xX1xX7bxX98xXexX3xXb3xX383xX16xX14xX3xXexX41xX16xX3xX44xX2cxX16xX14xX3xX4xX1xX41xX16xX1xX3xX7xXccxX4xX1xX3xX18axX325xX3xX1xX383xXdxX3xX3e3xX7axXf8dxX67axX1dxX3e8xX3xXexX26xX31xX16xX3xXb3xX76xX6xX3xX1abxX19xX16xX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xX3xXb3xX325xX3xX4xX84xX3xX16xX1xXdxX89xX32xX3xX4xX1xX32xX160xX34fxX16xX3xX1abxXdxXb1xX16xX3xXexX41xX4xX1xX3xX4xXa8xX4xX9axX3xX14xXdxX8bcxXbxX3xX195xX1bfxX14dxX2xX4fxX1bfxX3xX1xX383xX3xX7cxX27xX2b3xXexX3xX16xX14xX27x5ea4xX16xX14xX3xXb3xX84xXdxX3xX16xX14xX1xX17daxX7bxX14dxX14dxX14dxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX44xXdxX7cxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX691xX27xX3xX16xX2b3xX3xXexX41xX16xX3xX44xX2cxX16xX14xX3xXexX35xX16xX14xX3xXexX26xX7bxX16xX14xX3xXexX1xXbf1xXdxX3xX14xXdxX6xX16xX3xXabxX1xX283xX4xX3xXbxX1xX2cxX4xX3xX1xX72fxX32xX3xX2faxX32xX48exX3xX7axX7bxX7cxXdxX44xX4cxX3xX2xX81xXaxX3xX1xX26xX10xX17e1xX9xXaxX51xXexX1xX32xX7bxX16xX14xX4cxX2bxX6xXdxX4cxX44xXdxX4xX1xX4cxX7cxX32xX51xX44xX32xX4cxX16xX7bxX4cxXexXdxX16xX4cxX44xX32xX16xX14xX4cxXexX6xX16xX14xX4cxXexX26xX7bxX16xX14xX4cxXexX1xX7bxXdxX4cxX14xXdxX6xX16xX4cxXabxX1xX6xX4xX4cxXbxX1xX32xX4xX4cxX1xX6xX32xX4cxX2faxX32xX6xX4cxX4xX7bxX7cxXdxX44xX4cxX2xX81xX51xX2xX81xX195xX4axX81xX186xX14dxX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX14xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX51xX2bxX10xX44xXdxX6xX51xX2xX149xX14axX51xX16xX10xX17fxX7xX51xX149xX14axX149xX186xX51xX1d1xX195xX44xX1bfxX14axX186xX2xX14axX2xX14axXexX1bfxX149xX1bfxX195xX5xX149xX4cxX1d1xX195xX44xX149xX2xX14axX2xX186xX195xX149xXexX186xX186xX81xX4axX5xX1bfxX4cxX1d1xX195xX14dxX1e9xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xX3xXexX26xX27xX28xX4xX3xX2bxX2cxX4xX3xXexXdxX31xX32xX3xXexX35xX16xX14xX3xXexX26xX27xX3cxX16xX14xX3xXexX41xX16xX3xX44xX2cxX16xX14xX3xX2xX4axX3xX4cxX3xX2xX4fxX50xX51xX16xX35xX2bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX44xXdxX7cxX12xX0xX7xXexX26xX7bxX16xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX691xX27xX3xX16xX2b3xX3xXexX41xX16xX3xX44xX2cxX16xX14xX3xXexX35xX16xX14xX3xXexX26xX7bxX16xX14xX3xXexX1xXbf1xXdxX3xX14xXdxX6xX16xX3xXabxX1xX283xX4xX3xXbxX1xX2cxX4xX3xX1xX72fxX32xX3xX2faxX32xX48exX3xX7axX7bxX7cxXdxX44xX4cxX3xX2xX81xXaxX3xX1xX26xX10xX17e1xX9xXaxX51xXexX1xX32xX7bxX16xX14xX4cxX2bxX6xXdxX4cxX44xXdxX4xX1xX4cxX7cxX32xX51xX44xX32xX4cxX16xX7bxX4cxXexXdxX16xX4cxX44xX32xX16xX14xX4cxXexX6xX16xX14xX4cxXexX26xX7bxX16xX14xX4cxXexX1xX7bxXdxX4cxX14xXdxX6xX16xX4cxXabxX1xX6xX4xX4cxXbxX1xX32xX4xX4cxX1xX6xX32xX4cxX2faxX32xX6xX4cxX4xX7bxX7cxXdxX44xX4cxX2xX81xX51xX2xX81xX195xX4axX81xX186xX14dxX1xXexX2bxXaxX12xX691xX27xX3xX16xX2b3xX3xXexX41xX16xX3xX44xX2cxX16xX14xX3xXexX35xX16xX14xX3xXexX26xX7bxX16xX14xX3xXexX1xXbf1xXdxX3xX14xXdxX6xX16xX3xXabxX1xX283xX4xX3xXbxX1xX2cxX4xX3xX1xX72fxX32xX3xX2faxX32xX48exX3xX7axX7bxX7cxXdxX44xX4cxX3xX2xX81xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX26xX7bxX16xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX44xXaxX12xX13xX14xX27xX2b3xX4xX3xX5xX98xXdxX3xX7cxX28xXdxX3xX16xX1xX4ebxX16xX14xX3xX7xX32xX160xX3xXb3xX7bxXccxX16xX3xXexX26xX27xX28xX4xX3xXb3xX84xX9axX3xXexX1xX76xX3xXexX26xX27xXbf1xX16xX14xX3xXexX41xX16xX3xX44xX2cxX16xX14xX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX7cxXee0xX16xX3xXexX35xX16xX14xX3xXb3xX89xX32xX3xXexX26xX7bxX16xX14xX3xXexX1xXbf1xXdxX3xX14xXdxX6xX16xX3xXabxX1xX283xX4xX3xXbxX1xX2cxX4xX3xX1xX72fxX32xX3xX2faxX32xX48exX3xX44xX76xX4xX1xX3xX1abxX103xX16xX1xX3xX7axX7bxX7cxXdxX44xX4cxX3xX2xX81xX14dxX14dxX14dxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX44xXdxX7cxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10f7xX16xX14xX3xXb59xX1xX6xX16xX3xX2ecxXdxX2bcxX16xX3xX77axXd5xX16xX14xX3xXexX26xX8bcxX16xX14xX3xX4x3f68xX3xX15dxX41xX3xXexX1xX27xX3xX77axX48exX16xX14xX3xX1abxX383xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX27xX28xX4xX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xXaxX3xX1xX26xX10xX17e1xX9xXaxX51xX18axX6xX160xX4cxX44xX32xX16xX14xX4cxX44xX6xX16xX14xX51xX7bxX16xX14xX4cxXbxX1xX6xX16xX4cxX7cxXdxX10xX16xX4cxX44xX7bxX16xX14xX4cxXexX26xX32xX16xX14xX4cxX4xX32xX4cxX1abxXdxX4cxXexX1xX32xX4cxX44xX6xX16xX14xX4cxX1abxX7bxX4cxX16xX14xX6xX16xX4cxX1xX6xX16xX14xX4cxX16xX1xX6xX4cxX16xX32xX7bxX4xX4cxX1xX6xX4cxXexXdxX16xX1xX51xX2xX81xX1bfxX1bfxX14axX81xX14dxX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX14xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX51xX2bxX10xX44xXdxX6xX51xX2xX149xX14axX51xX16xX10xX17fxX7xX51xX149xX14axX149xX149xX51xX2xX1bfxX4axX44xX186xX2xX2xX149xX81xX14axX149xXexX186xX81xX4axX4axX5xX195xX4cxX1d1xX195xX44xX186xX2xX14axX195xX81xX1bfxX4fxXexX2xX149xX81xX195xX14axX5xX14axX14dxX1e9xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xX3xXexX26xX27xX28xX4xX3xX2bxX2cxX4xX3xXexXdxX31xX32xX3xXexX35xX16xX14xX3xXexX26xX27xX3cxX16xX14xX3xXexX41xX16xX3xX44xX2cxX16xX14xX3xX2xX4axX3xX4cxX3xX2xX4fxX50xX51xX16xX35xX2bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX44xXdxX7cxX12xX0xX7xXexX26xX7bxX16xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10f7xX16xX14xX3xXb59xX1xX6xX16xX3xX2ecxXdxX2bcxX16xX3xX77axXd5xX16xX14xX3xXexX26xX8bcxX16xX14xX3xX4xX1dc6xX3xX15dxX41xX3xXexX1xX27xX3xX77axX48exX16xX14xX3xX1abxX383xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX27xX28xX4xX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xXaxX3xX1xX26xX10xX17e1xX9xXaxX51xX18axX6xX160xX4cxX44xX32xX16xX14xX4cxX44xX6xX16xX14xX51xX7bxX16xX14xX4cxXbxX1xX6xX16xX4cxX7cxXdxX10xX16xX4cxX44xX7bxX16xX14xX4cxXexX26xX32xX16xX14xX4cxX4xX32xX4cxX1abxXdxX4cxXexX1xX32xX4cxX44xX6xX16xX14xX4cxX1abxX7bxX4cxX16xX14xX6xX16xX4cxX1xX6xX16xX14xX4cxX16xX1xX6xX4cxX16xX32xX7bxX4xX4cxX1xX6xX4cxXexXdxX16xX1xX51xX2xX81xX1bfxX1bfxX14axX81xX14dxX1xXexX2bxXaxX12xX10f7xX16xX14xX3xXb59xX1xX6xX16xX3xX2ecxXdxX2bcxX16xX3xX77axXd5xX16xX14xX3xXexX26xX8bcxX16xX14xX3xX4xX1dc6xX3xX15dxX41xX3xXexX1xX27xX3xX77axX48exX16xX14xX3xX1abxX383xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX27xX28xX4xX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX26xX7bxX16xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX44xXaxX12xX10f7xX16xX14xX3xXb59xX1xX6xX16xX3xX2ecxXdxX2bcxX16xX3xX77axXd5xX16xX14xX3xX4cxX3xXb59xX1xX84xX3xX3c7xXdxXccxX2bxX3xXb3xXb4xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX27xX28xX4xX3xX3e3xX13xX1dxX13xX13xX3e8xX3xX1dxX19xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX7cxXa90xX6xX3xXb3xX27xX2b3xX4xX3xX1abxX287xX32xX3xX14xXdxX4ebxX3xX4xX1xX94xX4xX3xX15dxX41xX3xXexX1xX27xX3xX77axX48exX16xX14xX3xX1abxX383xX3xX7cxX28xXdxX3xX2xX14axX14axX50xX3xX7xXb4xX3xXbxX1xXdxXb1xX32xX3xX1abxX287xX32xX3xXexX26xXa8xX4xX3xXexXdxXb1xXbxX14dxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX44xXdxX7cxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX32xX5xX12xX0xX44xXdxX7cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX26xXaxX12xX0xX51xX44xXdxX7cxX12xX0xX51xX44xXdxX7cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144dxX32xXexX1xX7bxX26xXaxX12xX13xX14xX32xX160xX2bcxX16xX3x79fcxX6xX16xX1xX0xX51xXbxX12
Nguyễn Oanh