Đảng Cộng hòa giành được Hạ viện, chiếm ưu thế ở Thượng viện Mỹ
Kết quả này của Đảng Cộng hòa được cho là sẽ đẩy Tổng thống Obama vào thế khó trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ.
85e5x11419xdd21x10256x90e8xc46fx97bcxf80bxcf86xX7xaf8axad5cxcec3xb890xff5dxf2c1xX5x8a7bxXax10929xcb3bxb269xe7acx9d60xX3xa713xe2d9xX15xX16xX3xX1x908fxX6xX3xX16xXdx985bxX15xX1xX3xf8e3xa56cxd21bxX4xX3xc91exf9c3xX3x10652xXdxd65cxX15xb4a2xX3xX4xX1xXdxf712xc187xX3xX28xf462xX3xXexX1xX38xX3xd1cbxX3xXcxX1xX28xX29xX15xX16xX3xX2fxXdxX31xX15xX3xe532x87c4xX0xa9d0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX10xX6x9bcfxXaxX12x10233xX38xXexX3xdc3dxX3cxX14xX3xX15xX23x9722xX3xX4xbda5xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX1xX1exX6xX3xX27xX28xX29xX4xX3xX4xX1xe6a4xX3xX5xX23xX3xX7x8c71xX3xX27xadc1xX72xX3xXcxb369xX15xX16xX3xXexX1xb441xX15xX16xX3xc3dex8bdexX6xX39xX6xX3xX2fxX23xX8dxX3xXexX1xX38xX3xcdbcxX1xf078xX3xXexbc58xX8dxX15xX16xX3xecd7xX3xX15xefb5xX39xX3xX4xX3cxXa0xXdxX3xX4xX75xX6xX3xX15xX1xXdxX31xX39xX3xXb2xe2bcxc2c3xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXexX10x10487xXexd20exX6xX5xXdxX16xX15xf75exX3x107bdxX3cxX7xXexXdxab05xX72x9fd0xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxca90xX8dxX65xX72xXaxX12xXcxX1xX10xX8dxX3x11463xd9acxX33xX3xXcxX1xd2d8xX15xX16xX3xX5xX29xXdxX3xXexX2dxXdxX3xX10bxXb7xXb2xX6xX15xX7xX6xX7xX33xX3xb516xX6xX39xX3xd4cexX6xXb2xX8dxXexX6xX3xX127xX6xX39xX3xX2fxX23xX3xXcx980cxX72xX3xf737xXdxXb7xX16xXdxX15xXdxX6xX3xX27x8c45xX39xX3x10608xX53xX2xX2xX3xac6fxXexX1xX10xX8dxX3xX16xXdxb8f8xX3xX50xX51xc113xX3xX27x10a1bxX3xX39xX42xX3xX39xX23xX15xX3xX4xX1xX8dxX3xX4xX1xXdxX38xX15xX3xXexX1xX111xX15xX16xX3xX4xX75xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX1xX1exX6xX3xXexXdxX38xX15xX3xXexce35xXdxX3xX39x103c7xX4xX3xXexXdxX147xX3cxX3xXb2xXdxd763xX39xX3xX7xX8dxfcabxXexX3xXcxX1xX28xX29xX15xX16xX3xX2fxXdxX31xX15xX33xX3xXexXb7xX8dxX15xX16xX3xXb2xX1xXdxX3xX27xX15exX3xX1xX8dxX23xX15xX3xXex10f98xXexX3xX4xX1xXdxX38xX15xX3xXexX1xX111xX15xX16xX3xX42xX3xX2cxX2dxX3xX2fxXdxX31xX15xXd3xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe4xXexXe6xX6xX5xXdxX16xX15xXecxX3xXeexX3cxX7xXexXdxXf3xX72xXf5xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX8dxX65xX72xXaxX12xX100xX28xX18fxX4xX3xX2fxX23xX8dxX3xX4xX3cxX19xX4xX3xXa5xeef3xX3cxX3xX4xf0abxX3xX16xXdxdd59xX6xX3xXb2xXd2xX3xXexXb7xX8dxX15xX16xX3xX7x955dxX3xXa5xX38xX3xXexX111xX4xX33xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX12bxX13axX15xX3xX4xX1xX75xX3xX4xX75xX6xX3xXcxX9axX15xX16xX3xXexX1xXa0xX15xX16xX3xXa4xXa5xX6xX39xX6xX3xX27xX28xX29xX4xX3xX15xX1xd15cxX15xX3xX15xX1xb27bxX15xX3xX42xX3xX2fxbe29xX3xXexX1xX38xX3xX72xX38xX3cxX3xX1xa9a4xX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX1xX1exX6xX3xXexXb7xX8dxX15xX16xX3xX4xX3cxX19xX4xX3xXa5xX21fxX3cxX3xX4xX223xX3xX16xXdxX227xX6xX3xXb2xXd2xX3xX15xX1xcd4axX39xX3xXa5xX21fxX3cxX3xX4xX1x10fa9xX15xX3xe6f7xae32xX53xX2xec2bxX2baxX3xX16xX1xX38xX3xXcxX1xX28xX29xX15xX16xX3xX2fxXdxX31xX15xX33xX3xX2b6xX2b7xX3xXcxX1xXa0xX15xX16xX3xX27xXa0xX4xX3xXa5xX6xX15xX16xX3xX39xX18fxXdxX3xX2fxX23xX3xX14axX2b6xbc54xX3xX16xX1xX38xX3xX2cxX2dxX3xX2fxXdxX31xX15xXd3xX0xX53xXbxX12xX0xXexX6xXa5xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX65xX65xXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX3x8b84xXdxX65xXexX1xX9xXaxXbcxX2baxX2baxXaxX3xXa5xX8dxXb7xX65xX10xXb7xX9xXaxX2baxXaxX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xXb7xXaxX12xX0xXexXa5xX8dxX65xX72xX12xX0xXexXb7xX12xX0xXexX65xX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe4xXexXe6xX6xX5xXdxX16xX15xXecxX3xXeexX3cxX7xXexXdxXf3xX72xXf5xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX8dxX65xX72xXaxX12xX0xX6xX3xX1xXb7xX10xXf3xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX39xX16xX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXd3xXa5xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xX2fxX15xX53xX15xX10xX322xX7xX53xX2xX14axX14axX14axX53xX2xX2baxX2e9xX65xX2b6xX2xX2b6xX2b6x111e3xX2baxX2baxXexX2b7xX14axX2xX2b7xX2b7xX5xX2baxXd3xXeexXbxX16xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX53xXexX65xX12xX0xX53xXexXb7xX12xX0xXexXb7xX12xX0xXexX65xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX8dxX15xXaxX12xd178xX15exX15xX1xX3xX27xX2dxX8dxX3xXb2xX1xXa0xXdxX3xXexX1xXdxX19dxX3cxX3xX7xXa0xX3xXcxX1xX28xX29xX15xX16xX3xX2fxXdxX31xX15xX3xX50xXdxXexX4xX1xX3xX50xX4xX18xX8dxX15xX15xX10xX5xX5xX3xX2fxX23xX3xX2fxX29xX3xXbfxX15xX3xX39xa69cxX15xX16xX3xX4xX1xXdxX38xX15xX3xXexX1xX111xX15xX16xX3xX4xX75xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX2cxX1exX6xX3xX14fxdff5xX15xX1xX3x9d64xX10xX3cxXexX10xXb7xX7xX15bxX0xX53xXexX65xX12xX0xX53xXexXb7xX12xX0xX53xXexXa5xX8dxX65xX72xX12xX0xX53xXexX6xXa5xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe4xXexXe6xX6xX5xXdxX16xX15xXecxX3xXeexX3cxX7xXexXdxXf3xX72xXf5xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX8dxX65xX72xXaxX12xXcxX1xX10xX8dxX3xX13dxXa4xX10bxX33xX3xX5xX15exX15xX1xX3xX27xX2dxX8dxX3xXb2xX1xXa0xXdxX3xXexX1xXdxX19dxX3cxX3xX7xXa0xX3xXcxX1xX28xX29xX15xX16xX3xX2fxXdxX31xX15xX3xX50xXdxXexX4xX1xX3xX50xX4xX18xX8dxX15xX15xX10xX5xX5xX3xX4xX75xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX1xX1exX6xX3xX27xX15exX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xXb4xX15xX16xX3xXexX1a2xXdxX3xX27xX111xX4xX3xX4xX223xX3xXexX2dxXdxX3xXa5xX6xX15xX16xX3xX68xX10xX15xXexX3cxX4xXb2xX72xX3xaf55xX3xX2xX3xXa5xX6xX15xX16xX3xX27xX28xX29xX4xX3xX65xX234xX3xX27xX8dxX1a2xX15xX3xX5xX23xX3xX15xX38xX3cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX15xX23xX8dxX3xX16xXdxX23xX15xX1xX3xX27xX28xX29xX4xX3xXbxX1xX21fxX15xX3xXexX1xX111xX15xX16xX33xX3xXb2xX1xX14xX3xX15xXbfxX15xX16xX3xX27xX14xX15xX16xX3xX27xXb4xX3xX7xX93xX3xd109xX5xX1c5xX72xf29cxX3xX27xX28xX29xX4xX3xXcxX1xX28xX29xX15xX16xX3xX2fxXdxX31xX15xXd3xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe4xXexXe6xX6xX5xXdxX16xX15xXecxX3xXeexX3cxX7xXexXdxXf3xX72xXf5xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX8dxX65xX72xXaxX12xX127xX38xX3cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX1xX1exX6xX3xX16xXdxX23xX15xX1xX3xX27xX28xX29xX4xX3xX6cxX3cxX72x1107dxX15xX3xXb2xXdxX19dxX39xX3xX7xX8dxX1a2xXexX3xXcxX1xX28xX29xX15xX16xX3xX2fxXdxX31xX15xX33xX3xe70dxX15xX16xX3xX50xX4xX18xX8dxX15xX15xX10xX5xX3xX4xXb4xX3xXbxX1xX21fxX15xX3xX4xX1xX111xX4xX3xX7xX93xX3xXexXb7xX42xX3xXexX1xX23xX15xX1xX3xX5xX15exX15xX1xX3xX27xX2dxX8dxX3xX4xX75xX6xX3xXb2xX1xXa0xXdxX3xX27xX6xX3xX7xXa0xX3xX39xX18fxXdxXd3xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe4xXexXe6xX6xX5xXdxX16xX15xXecxX3xXeexX3cxX7xXexXdxXf3xX72xXf5xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX8dxX65xX72xXaxX12xX127xX38xX3cxX3xX15xX1xX28xX3xX4xX3cxX19xX4xX3xX27xX3cxX6xX3xX42xX3xX2cxX2dxX3xX2fxXdxX31xX15xX3xX27xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX1xX1exX6xX3xX5xX3cxX5f7xX15xX3xX16xXdxX227xX3xXb2xX1xX8dxX14xX15xX16xX3xX4xX1a2xX4xX1xX3xX6xX15xX3xXexX8dxX23xX15xX3xX2fxX18fxXdxX3xX4xX1a2xX4xX3x9b16xX15xX16xX3xX4xX223xX3xX2fxXdxX147xX15xX3xX12bxX13axX15xX3xX4xX1xX75xX3xXexX1xX267xX3xXexX2dxXdxX3xXcxX1xX28xX29xX15xX16xX3xX2fxXdxX31xX15xX33xX3xXb2xX1xX8dxX14xX15xX16xX3xX4xX1a2xX4xX1xX3xX14axX3xXe6xX2e9xX3xX27xXdxX19dxX39xX3xX2fxff54xX15xX3xX4xXb4xX3xXexX1xX19dxX3xXexX1xX6xX72xX3xX27xX9axXdxX3xX27xX28xX29xX4xX3xXexX267xX15xX1xX3xX1xX267xX15xX1xXd3xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe4xXexXe6xX6xX5xXdxX16xX15xXecxX3xXeexX3cxX7xXexXdxXf3xX72xXf5xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX8dxX65xX72xXaxX12xX127xX10xX322xX3xe973xX8dxXb7xXb2xX33xX3xXa4xX1xXdxX8dxX33xX3xX10cxX10xX15xX7xX72xX5xX2fxX6xX15xXdxX6xX33xX3xX50xXdxX7xX7xX8dxX3cxXb7xXdxX33xX3x992axX6xX7xX1xXdxX15xX16xXexX8dxX15xX33xX3xX18xX6xX5xXdxXf3xX8dxXb7xX15xXdxX6xX3xX4xX1xX28xX6xX3xX4xX5f7xX15xX16xX3xXa5xXa0xX3xXb2xX38xX3xX6cxX3cxX14xX3xXa5xX21fxX3cxX3xX4xX223xXd3xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe4xXexXe6xX6xX5xXdxX16xX15xXecxX3xXeexX3cxX7xXexXdxXf3xX72xXf5xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX8dxX65xX72xXaxX12xX13dxX23xX8dxX3xXexX1xX6baxX3xX2b7xX3xXexX18fxXdxX33xX3xXcxX9axX15xX16xX3xXexX1xXa0xX15xX16xX3xXa4xXa5xX6xX39xX6xX3xX7xX93xX3xXexXb7xXdxX31xX3cxX3xXexX26cxXbxX3xX4xX3cxX19xX4xX3xX1xX2b3xXbxX3xXexXb7xX8dxX15xX16xX3xX15xX19xXdxX3xXa5xX19xX3xX27xX14xX15xX16xX3xX2fxX23xX3xX16xXdxX18fxXdxX3xX5xX26cxXbxX3xXbxX1xX1a2xXbxX3xX50xX51xX33xX3xX27xX1a2xX15xX1xX3xX16xXdxX1a2xX3xX2fxX5ddxX3xX4xX3cxX19xX4xX3xXa5xX21fxX3cxX3xX4xX223xX3xX16xXdxX227xX6xX3xXb2xXd2xXd3xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe4afxX8dxX3cxXb7xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX8dxX3xX0xX7xXexXb7xX8dxX15xX16xX12xX127xX16xX13axX15xX3xaad4xXdxX6xX15xX16xX0xX53xX7xXexXb7xX8dxX15xX16xX12xX53xX13dxXa4xX13dxX0xX53xXbxX12
sydong