250 thành viên tổ bầu cử tại TX Kỳ Anh được tập huấn nghiệp vụ
(Baohatinh.vn) - 250 thành viên thuộc 81 tổ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã được tham gia tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử.
ed1dx14d51x1142ex114c0x16fd6xee5dx14612x1226dx15c82xX7x17a90x13571x162dfx10f73x1387ax16441xX5x10f3axXax11396x160abx17441x14ca7xX3xXexX1x109ddx14576xX1xX3x17033xXdx174d6xX1axX3xXex103b0xX3x119cex13046x16726xX3xX4xef04xX3xXex1770bxXdxX3xXcx17251xX3x1560bx1167axX3x12463xX1axX1xX3x14e60x16f47x131adxX4xX3xXex1108cxXbxX3xX1xX27x1118cxX1axX3xX1ax1604dxX1xXdx171bcxXbxX3xX1dx152e6xX0x13271xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1402cxX10xX6x10748xXaxX12xX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX1fxX1axX3xXexX1xX27x1165dxX4xX3x1553exX2xX3xXexX23xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX3xf722x12a69x119ddxX61xX3x10a0fxX1x13544xX6xX3xX31x16390xX3xX1dxX19xX3xX3axX2dxXdxX3xX25xXdx13ea6xX27xX3xX61xX89xf57bx1753dxX3xX4x160a1xX4xX3xX4xX45xXbxX3xX1axX1xXdxX4cxf2adxX3xX8exX34xX3xX13xX15xX13xX2x162fcxX13xX15xX13xf4ecxX3xXex157ecxX1fxX1axX3xX3ax13433xX6xX3xX25xX19xX1axX3xXcxX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1axX1xX3x11429xX61xX19xX3xXcx15a37xX1axX1xf604xX3xX3ax15c90xX3xX3axX3bxX3cxX4xX3xXexX1xX6xXb3xX3xX49xXdxX6xX3xXexX40xXbxX3xX1xX27xX45xX1axX3xX1axX49xX1xXdxX4cxXbxX3xX1dxX50xX3xX1dx10bd6xX3xX4x15f44xX1axX49xX3xXexXa8xX4xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2ax10dcdxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8ax10d2fxX64x17008xXaxX12xX0xXdxXb3xX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxedb2xX10xX1axXexX10xXc3xXaxX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxefdcxXdxX64xXexX1xf8fbxX3xXc0xX2xX14xXbxff34xf158xX3xX1xX10xXdxX49xX1xXexX150xX3x12f19xX2xX15xXbxX156xX157xXaxX3xX7xXc3xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX119xX25xX6xX12axX1xX6xXexXdxX1axX1xX119xX1dxX1axX52xX1axX10xX14bxX7xX52xX13xX2xX2xX14xX52xXc0xf51exX64xX13xX2x1682fxX161xX13xX161xX18exXexXc0xX14xXc0xX2xX161xX5xX15xX119x124c8xXbxX49x15805xXc3xX9x10e42xX15xX18axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX1fxX1axX3xXexX23xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX3xXexX2dxXdxX3xXcxX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1axX1xX3xX3axX3bxX3cxX4xX3xXexX40xXbxX3xX1xX27xX45xX1axX3xX1axX49xX1xXdxX4cxXbxX3xX1dxX50xXaxX3xX14bxXdxX64xXexX1xX9xXaxXc0xX2xX14xXaxX3xX1xX10xXdxX49xX1xXexX9xXaxX161xX2xX15xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX6xXbxXexXdxX12axX1axXaxX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX156xXexXbcxX6xX5xXdxX49xX1axX150xX3xX19cxX27xX7xXexXdx11cc5xX12cxX157xXaxX12xX13cxX1xXdxX108xX27xX3xX2xX1a2xX52xX161xfe1bxX3x1624axX12cxX3xX25xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX3xXcxX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1axX1xX3xXexX23xX3xX4xX1x1672cxX4xX3xX4xX1xX265xX4xX3xX1xX79xXdxX3xX1axX49xX1xXc8xX3xXexX40xXbxX3xX1xX27xX45xX1axX3xX1axX49xX1xXdxX4cxXbxX3xX1dxX50xX3xX4xX10bxX1axX49xX3xXexXa8xX4xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX3xX3axX2dxXdxX3xX25xXdxX9fxX27xX3xX8bxX27x12df0xX4xX3xX1xX79xXdxX3xX8exX1xX90xX6xX3xX31xX94xX3xX1dxX19xX3xX3axX2dxXdxX3xX25xXdxX9fxX27xX3xX61xX89xXa4xXa5xX3xX4xXa8xX4xX3xX4xX45xXbxX3xX1axX1xXdxX4cxXb3xX3xX8exX34xX3xX13xX15xX13xX2xXbcxX13xX15xX13xXc0xX3xX4xX1xX12axX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX1fxX1axX3xX4xXa8xX4xX3xXexXdxX9fxX27xX3xX25xX6xX1axX3xX49xXdx100bdxXbxX3xX1dxXdxX4cxX4xX3xX248xX12cxX3xX25xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX3xXexX1xXc8xX3xX156xXe4xX246xX3xXexX23xX3xX49xXdxX2fdxXbxX3xX1dxXdxX4cxX4xX3x17170xX12cxX3xX25xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX3xXbxX1xX3bx16efcxX1axX49xX246xX3xX156xXe4xX3xX1dxX19xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX1fxX1axX3xXexX1xX27xX79xX4xX3xX7cxX2xX3xXexX23xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX3xXexXc3xX1fxX1axX3xX3axXc8xX6xX3xX25xX19xX1axX119xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX12axX64xX12cxXaxX12xX0xXdxXb3xX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13cxX10xX1axXexX10xXc3xXaxX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX64xXexX1xX150xX3xXc0xX2xX14xXbxX156xX157xX3xX1xX10xXdxX49xX1xXexX150xX3xX161xX2xX15xXbxX156xX157xXaxX3xX7xXc3xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX119xX25xX6xX12axX1xX6xXexXdxX1axX1xX119xX1dxX1axX52xX1axX10xX14bxX7xX52xX13xX2xX2xX14xX52xX2xX161xXc0xX64xX13xX2xX161xX14xX15xX14xX14xXexX1a2xX18exX1a2xX15xX13xX5xX15xX119xX19cxXbxX49xX19fxXc3xX9xXc0xX18exX18axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX1fxX1axX3xXexX23xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX3xXexX2dxXdxX3xXcxX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1axX1xX3xX3axX3bxX3cxX4xX3xXexX40xXbxX3xX1xX27xX45xX1axX3xX1axX49xX1xXdxX4cxXbxX3xX1dxX50xXaxX3xX14bxXdxX64xXexX1xX9xXaxXc0xX2xX14xXaxX3xX1xX10xXdxX49xX1xXexX9xXaxX161xX2xX15xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX6xXbxXexXdxX12axX1axXaxX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX156xXexXbcxX6xX5xXdxX49xX1axX150xX3xX19cxX27xX7xXexXdxX237xX12cxX157xXaxX12xXcxXc3xX12axX1axX49xX3xXexX1xX339xXdxX3xX49xXdxX6xX1axX3xX2xX3xX25xX27xX23xXdxX246xX3xX3axX2dxXdxX3xX64xXdxX4cxX1axX3x1164cx1384bxX3xXa4xX79xXdxX3xX1dxX50xX3xXexXc3xX27xX12cxX108xX1axX3xX3axX2dxXexX3xX4xXa8xX4xX3xX1axX79xXdxX3xX64xX27xX1axX49xX3xXexX40xXbxX3xX1xX27xX45xX1axX3xX1dxX108xX3xX1axX1xXdxX4cxXb3xX3xX1dxX50xX246xX3x11076xX27xX12cxX108xX1axX3xX1xX2dxX1axX3xX4xX328xX6xX3xXexX23xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX157xX3xXexXc3x13fc0xX1axX1xX3xXex1070cxX3xX4xXa8xX4xX3xX4xX10bxX1axX49xX3xX1dxXdxX4cxX4xX3xXexX1xX50bxX4xX3xX1xXdxX4cxX1axX3xXexXc3xX3bxf3fdxX4xX246xX3xXexXc3xX12axX1axX49xX3xX1dxX19xX3xX7xX6xX27xX3xX1axX49xX19xX12cxX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX157xX3xX8exXdxX9fxXb3xX3xXbxX1xXdx15b31xX27xX3xX1dxX19xX3xX5xX40xXbxX3xX25xXdxX1fxX1axX3xX25x14547xX1axX3xX8exXdxX9fxXb3xX3xXbxX1xXdxX54exX27xX3xX4xX328xX6xX3xXexX23xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX3xX1dxX19xX3xXexX23xX1axX49xX3xX1xX3cxXbxX3xX8exX54exXexX3xX4ebxX27xX55exX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX157xX3xX4xX1xX54exX3xX3axX79xX3xXexX1xX10bxX1axX49xX3xXexXdxX1axX246xX3xX25xXa8xX12axX3xX4xXa8xX12axX119xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX12axX64xX12cxXaxX12xX0xXdxXb3xX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13cxX10xX1axXexX10xXc3xX3xX64xXexX1xX27xXb3xX25xXaxX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX64xXexX1xX150xX3xXc0xX2xX14xXbxX156xX157xX3xX1xX10xXdxX49xX1xXexX150xX3xX161xX2xX15xXbxX156xX157xXaxX3xX7xXc3xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX119xX25xX6xX12axX1xX6xXexXdxX1axX1xX119xX1dxX1axX52xX1axX10xX14bxX7xX52xX13xX2xX2xX14xX52xXc0xX18axX64xX13xX2xX18exX1a2xXc0xX2xX2xXexX7cxX18exXc0xX18exX14xX5xX15xX119xX19cxXbxX49xX19fxXc3xX9xX161xX15xX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX1fxX1axX3xXexX23xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX3xXexX2dxXdxX3xXcxX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1axX1xX3xX3axX3bxX3cxX4xX3xXexX40xXbxX3xX1xX27xX45xX1axX3xX1axX49xX1xXdxX4cxXbxX3xX1dxX50xXaxX3xX14bxXdxX64xXexX1xX9xXaxXc0xX2xX14xXaxX3xX1xX10xXdxX49xX1xXexX9xXaxX161xX2xX15xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX6xXbxXexXdxX12axX1axXaxX12xX13cxXa8xX4xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX1fxX1axX3xXexX1xX6xXb3xX3xX49xXdxX6xX3xX5xX528xXbxX3xXexX40xXbxX3xX1xX27xX45xX1axX0xX52xXbxX12xX0xX64xXdxX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10xX6xXc3xX237xXdxX156xXaxX12xX0xX64xXdxX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX12axX5xXc0xX2xX14xX3xX237xX5xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX12axX64xX12cxXaxX12xX0xXdxXb3xX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13cxX10xX1axXexX10xXc3xXaxX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX64xXexX1xX150xX3xXc0xX2xX14xXbxX156xX157xX3xX1xX10xXdxX49xX1xXexX150xX3xX161xX2xX15xXbxX156xX157xXaxX3xX7xXc3xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX119xX25xX6xX12axX1xX6xXexXdxX1axX1xX119xX1dxX1axX52xX1axX10xX14bxX7xX52xX13xX2xX2xX14xX52xX2xX161xXc0xX64xX13xX2xX14xX2xX7cxX14xX13xXexX18exX161xX14xX161xX161xX5xX15xX119xX19cxXbxX49xX19fxXc3xX9xXc0xX15xXc0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX1fxX1axX3xXexX23xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX3xXexX2dxXdxX3xXcxX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1axX1xX3xX3axX3bxX3cxX4xX3xXexX40xXbxX3xX1xX27xX45xX1axX3xX1axX49xX1xXdxX4cxXbxX3xX1dxX50xXaxX3xX14bxXdxX64xXexX1xX9xXaxXc0xX2xX14xXaxX3xX1xX10xXdxX49xX1xXexX9xXaxX161xX2xX15xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xXdxX64xX9xXaxX64xX4xX12axX1axXexX10xX1axXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX6xXbxXexXdxX12axX1axXaxX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX156xXexXbcxX6xX5xXdxX49xX1axX150xX3xX19cxX27xX7xXexXdxX237xX12cxX157xXaxX12x13916xX1xX90xX3xX8ax10b3bxX3xXexX1xX3bxX3xXcxX1xX3bxX339xX1axX49xX3xXcxXc3xX50bxX4xX3xXcxX1xXc8xX3xX328xX12cxX246xX3xX13cxX1xX328xX3xXexXc8xX4xX1xX3xX61xX89xXa4xXa5xX3xXexX1xXc8xX3xX156xXe4xX3xX83exX1xX6xX1axX3xXa5xX27xX12cxX3xX94xXdexX1axX1xX150xX3xX0xX10xXb3xX12xX89xX108xX3xX1axX49xX1xXc8xX3xX3axX2dxXdxX3xX25xXdxX9fxX27xX3xXexXdxX54exXbxX3xXexX1xX27xX3xX1axX49xX1xXdxX1fxXb3xX3xXexX2fdxX4xX3xX4xXa8xX4xX3xX1axX79xXdxX3xX64xX27xX1axX49xX3xX4xX328xX6xX3xX1xX79xXdxX3xX1axX49xX1xXc8xX3xXexX40xXbxX3xX1xX27xX45xX1axX157xX3xXexXdxX54exXbxX3xXexX50xX4xX3xX1axX49xX1xXdxX1fxX1axX3xX4xX265xX27xX246xX3xX4ebxX27xXa8xX1axX3xXexXc3xXdxX4cxXexX3xX4xXa8xX4xX3xX4ebxX27xX12cxX3xX3axXc8xX1axX1xX3xXb3xX528xXdxX3xXexXc3xX12axX1axX49xX3x16963xX27xX40xXexX3xX8axX26xX27xX3xX4xX2axX3xX89xX8axX8bxX61xX3xX1dxX19xX3xX3axX2dxXdxX3xX25xXdxX9fxX27xX3xX61xX89xXa4xXa5xX246xX3xX905xX27xX40xXexX3xXcxX23xX3xX4xX1xX265xX4xX3xX4xX1xX843xX1axX1xX3xX4ebxX27xX12cxX108xX1axX3xX3axXc8xX6xX3xXbxX1xX3bxf478xX1axX49xX3xX1dxX19xX3xX1xX3bxX528xX1axX49xX3xX64x10a51xX1axX3xX4xX328xX6xX3xXcxXc3xX27xX1axX49xX3xX3bxX948xX1axX49xX3xX1dxX108xX3xX4xX10bxX1axX49xX3xXexXa8xX4xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX119xX3xX0xX52xX10xXb3xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xX25xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXb3xX1axX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1axX49xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX64xX64xXdxX1axX49xX9xXaxX14xXaxX12xX0xXexX25xX12axX64xX12cxX12xX0xXexXc3xX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX12axX64xX12cxXaxX12xXa4xX1xXdxX4cxXb3xX3xX8exX34xX3xX13xX15xX13xX2xXbcxX13xX15xX13xXc0xX246xX3xXexX1xX10xX12axX3xX4ebxX27xX12cxX3xX3axXc8xX1axX1xX246xX3xXexX1xXc8xX3xX156xXe4xX3xX33xX34xX3xX36xX1axX1xX3xX3axX3bxX3cxX4xX3xX25xX26xX27xX3xX1a2xX15xX3xX3axX2dxXdxX3xX25xXdxX9fxX27xX3xX61xX89xXa4xXa5xX3xXexX1xXc8xX3xX156xXe4xX3xX1dxX19xX3xX13xX161xX161xX3xX3axX2dxXdxX3xX25xXdxX9fxX27xX3xX61xX89xXa4xXa5xX3xX4xXa8xX4xX3xXbxX1xX3bxX339xX1axX49xX246xX3xX156xXe4xX119xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX12axX64xX12cxXaxX12xXcxX12axX19xX1axX3xXexX1xXc8xX3xX156xXe4xX3xX4xX90xX3xX7cxX2xX3xXexX23xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX3xX3axX2dxXdxX3xX25xXdxX9fxX27xX3xX8bxX27xX2a4xX4xX3xX1xX79xXdxX3xX8exX1xX90xX6xX3xX31xX94xX3xX1dxX19xX3xX3axX2dxXdxX3xX25xXdxX9fxX27xX3xX61xX89xXa4xXa5xX3xX4xXa8xX4xX3xX4xX45xXbxX157xX3xX7cxX1a2xX3xX3axXc8xX6xX3xX3axXdxX9fxXb3xX3xX25x1637bxX3xXbxX1xXdxX54exX27xX3xXd9xXexXc3xX12axX1axX49xX3xX3axX90xX246xX3xX7cxX2xX3xX3axXc8xX6xX3xX3axXdxX9fxXb3xX3xX3ax13892xXexX3xXexX2dxXdxX3xX2xX2xX3xX156xXe4xX3xXbxX1xX3bxX339xX1axX49xX3xX1dxX19xX3xX4xX90xX3xXexX1xX1fxXb3xX3xX13xX3xX3axXc8xX6xX3xX3axXdxX9fxXb3xX3xX25xXac4xX3xXbxX1xXdxX54exX27xX3xX4b4xX3xX33xX1xX27xX3xX4xXa8xX4xX1xX3xX5xX12cxX3xXexX40xXbxX3xXexXc3xX27xX1axX49xX3x17889xXdxXexXc3xX6xX4xX12axX3xX1dxX19xX3xX33xX1xX27xX3xX1axX1xX19xX3x12484xX3xXexXc3xX12axX1axX49xX3xX13cxX10bxX1axX49xX3xXexX12cxX3xXb42xX12axXc3xXb3xX12axX7xX6xX3xX61xX19xX3xXcxXdexX1axX1xXe1xX119xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexXc3xX12xX0xX52xXexX25xX12axX64xX12cxX12xX0xX52xXexX6xX25xX5xX10xX12xX0xX64xXdxX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xXc3xX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXbcxXexX1xX27xXb3xX25xXbcxX6xX1axX64xXbcxX7xX6xXbxX12axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX89xX55exXb3xX3xX25xX55exX12axX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX246xX3xX6xX1axX3xXexX12axX19xX1axX3xX1dxX108xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX3xXexXc3xX1fxX1axX3xX3axXc8xX6xX3xX25xX19xX1axX3xX8exX1xX27xX3xX8exXdxX1axX1xX3xXexX54exX3xXexXc3x14dfexX1axX49xX3xX3axXdxX9fxXb3xXaxX3xX1xXc3xX10xX237xX9xXaxX52xX4xX1xXdxX1axX1xXbcxX4ebxX27xX12cxX10xX1axX52xX64xX6xXb3xXbcxX25xX6xX12axXbcxX6xX1axXbcxX1axXdxX1axX1xXbcxX6xX1axXbcxXexX12axX6xX1axXbcxX1dxX10xXbcxX25xX6xX27xXbcxX4xX27xXbcxXexXc3xX10xX1axXbcxX64xXdxX6xXbcxX25xX6xX1axXbcxX8exX1xX27xXbcxX8exXdxX1axX1xXbcxXexX10xXbcxXexXc3xX12axX1axX49xXbcxX64xXdxX10xXb3xX52xX13xX15xX18axX7cxX14xX18axX119xX1xXexXb3xXaxX12xX0xXdxXb3xX49xX3xX7xXc3xX4xX9xXaxX52xXb3xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX13xX15xX52xX1axX10xX14bxX7xX52xX13xX2xX2xX161xX52xX18axXc0xX64xX15xX2xX14xX14xX14xX13xX161xXexX1a2xX161xX15xX7cxX13xX5xX15xX119xX19cxXbxX49xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX1fxX1axX3xXexX23xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX3xXexX2dxXdxX3xXcxX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1axX1xX3xX3axX3bxX3cxX4xX3xXexX40xXbxX3xX1xX27xX45xX1axX3xX1axX49xX1xXdxX4cxXbxX3xX1dxX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX1dxX12xX0xX7xXexXc3xX12axX1axX49xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX89xX55exXb3xX3xX25xX55exX12axX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX246xX3xX6xX1axX3xXexX12axX19xX1axX3xX1dxX108xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX3xXexXc3xX1fxX1axX3xX3axXc8xX6xX3xX25xX19xX1axX3xX8exX1xX27xX3xX8exXdxX1axX1xX3xXexX54exX3xXexXc3xXc0dxX1axX49xX3xX3axXdxX9fxXb3xXaxX3xX1xXc3xX10xX237xX9xXaxX52xX4xX1xXdxX1axX1xXbcxX4ebxX27xX12cxX10xX1axX52xX64xX6xXb3xXbcxX25xX6xX12axXbcxX6xX1axXbcxX1axXdxX1axX1xXbcxX6xX1axXbcxXexX12axX6xX1axXbcxX1dxX10xXbcxX25xX6xX27xXbcxX4xX27xXbcxXexXc3xX10xX1axXbcxX64xXdxX6xXbcxX25xX6xX1axXbcxX8exX1xX27xXbcxX8exXdxX1axX1xXbcxXexX10xXbcxXexXc3xX12axX1axX49xXbcxX64xXdxX10xXb3xX52xX13xX15xX18axX7cxX14xX18axX119xX1xXexXb3xXaxX12xX89xX55exXb3xX3xX25xX55exX12axX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX246xX3xX6xX1axX3xXexX12axX19xX1axX3xX1dxX108xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX3xXexXc3xX1fxX1axX3xX3axXc8xX6xX3xX25xX19xX1axX3xX8exX1xX27xX3xX8exXdxX1axX1xX3xXexX54exX3xXexXc3xXc0dxX1axX49xX3xX3axXdxX9fxXb3xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexXc3xX12axX1axX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX13cx153a5xX1axX49xX3xX1dxX528xXdxX3xX4xXa8xX4xX3xX5xX50bxX4xX3xX5xX3bxX3cxX1axX49xX3xX8exX1xXa8xX4xX246xX3xX13cxX10bxX1axX49xX3xX6xX1axX3xXcxX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1axX1xX3xXd9xX61xX19xX3xXcxXdexX1axX1xXe1xX3xX3axXe4xX3xXexXc3xXdxX9fxX1axX3xX8exX1xX6xXdxX3xX3axf410xX1axX49xX3xX25xX79xX3xX1axX1xXdxX108xX27xX3xX49xXdxX55exXdxX3xXbxX1xXa8xXbxX3xX3axX9fxX3xX3axX55exXb3xX3xX25xX55exX12axX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX246xX3xX6xX1axX3xXexX12axX19xX1axX3xX4xX1xX12axX3xX4xX27xX79xX4xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX3xX89xX8axX8bxX61xX3xX8exX1xX90xX6xX3xX31xX94xX3xX1dxX19xX3xX3axX2dxXdxX3xX25xXdxX9fxX27xX3xX61xX89xXa4xXa5xX3xX4xXa8xX4xX3xX4xX45xXbxX3xX1axX1xXdxX4cxXb3xX3xX8exX34xX3xX13xX15xX13xX2xXbcxX13xX15xX13xXc0xX119xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX1dxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX61xX19xX3xXcxXdexX1axX1xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX5xX40xXbxX3xX2xX119xX161xX161xX161xX3xXexX23xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX3xX89xX8axX8bxX61xX3xX1dxX19xX3xX61xX89xXa4xXa5xX3xX4xXa8xX4xX3xX4xX45xXbxXaxX3xX1xXc3xX10xX237xX9xXaxX52xX4xX1xXdxX1axX1xXbcxXexXc3xXdxX52xX1xX6xXbcxXexXdxX1axX1xXbcxXexX1xX6xX1axX1xXbcxX5xX6xXbxXbcxX2xXbcxX161xX161xX161xXbcxXexX12axXbcxX25xX6xX27xXbcxX4xX27xXbcxX64xX25xX4ebxX1xXbcxX1dxX6xXbcxX1xX64xX1axX64xXbcxX4xX6xX4xXbcxX4xX6xXbxX52xX13xX15xX18axX14xX161xX14xX119xX1xXexXb3xXaxX12xX0xXdxXb3xX49xX3xX7xXc3xX4xX9xXaxX52xXb3xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX13xX15xX52xX1axX10xX14bxX7xX52xX13xX2xX2xX1a2xX52xX2xX1a2xX2xX64xX1a2xX2xX13xX1a2xX1a2xX14xX18exXexX2xX161xX161xX18exX18exX5xX15xX119xX19cxXbxX49xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX1fxX1axX3xXexX23xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX3xXexX2dxXdxX3xXcxX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1axX1xX3xX3axX3bxX3cxX4xX3xXexX40xXbxX3xX1xX27xX45xX1axX3xX1axX49xX1xXdxX4cxXbxX3xX1dxX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX1dxX12xX0xX7xXexXc3xX12axX1axX49xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX61xX19xX3xXcxXdexX1axX1xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX5xX40xXbxX3xX2xX119xX161xX161xX161xX3xXexX23xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX3xX89xX8axX8bxX61xX3xX1dxX19xX3xX61xX89xXa4xXa5xX3xX4xXa8xX4xX3xX4xX45xXbxXaxX3xX1xXc3xX10xX237xX9xXaxX52xX4xX1xXdxX1axX1xXbcxXexXc3xXdxX52xX1xX6xXbcxXexXdxX1axX1xXbcxXexX1xX6xX1axX1xXbcxX5xX6xXbxXbcxX2xXbcxX161xX161xX161xXbcxXexX12axXbcxX25xX6xX27xXbcxX4xX27xXbcxX64xX25xX4ebxX1xXbcxX1dxX6xXbcxX1xX64xX1axX64xXbcxX4xX6xX4xXbcxX4xX6xXbxX52xX13xX15xX18axX14xX161xX14xX119xX1xXexXb3xXaxX12xX61xX19xX3xXcxXdexX1axX1xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX5xX40xXbxX3xX2xX119xX161xX161xX161xX3xXexX23xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX3xX89xX8axX8bxX61xX3xX1dxX19xX3xX61xX89xXa4xXa5xX3xX4xXa8xX4xX3xX4xX45xXbxX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexXc3xX12axX1axX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX61xX19xX3xXcxXdexX1axX1xX3xX3axXe4xX3xX1xX12axX19xX1axX3xXexX45xXexX3xX1dxXdxX4cxX4xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX5xX40xXbxX3xX2xX119xX161xX161xX161xX3xXexX23xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX3xX89xX8axX8bxX61xX3xX8exX1xX90xX6xX3xX31xX94xX3xX1dxX19xX3xX3axX2dxXdxX3xX25xXdxX9fxX27xX3xX61xX89xXa4xXa5xX3xX4xXa8xX4xX3xX4xX45xXbxX3xX1axX1xXdxX4cxXb3xX3xX8exX34xX3xX13xX15xX13xX2xX3xXbcxX3xX13xX15xX13xXc0xX3xX49xXe6dxXb3xX3xX13xX2xX119xX14xX13xXc0xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX1fxX1axX3xXexX2dxXdxX3xX8exX1xX27xX3xX1dxX50bxX4xX3xX25xXac4xX3xXbxX1xXdxX54exX27xX3xX4xX328xX6xX3xX13xX2xXc0xX3xX156xXe4xX246xX3xXbxX1xX3bxX339xX1axX49xX246xX3xXexX1xXc8xX3xXexXc3xX45xX1axX119xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX1dxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX27xX5xX12xX0xX64xXdxX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXc3xXaxX12xX0xX52xX64xXdxX1dxX12xX0xX52xX64xXdxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX27xXexX1xX12axXc3xXaxX12xXcxX1xX27xX3xXcxXc3xX6xX1axX49xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX1dxX12xX0xX52xX64xXdxX1dxX12
Thu Trang