Ấn Độ phóng thành công vệ tinh định vị INRSS-1I lên quỹ đạo
Ngày 12/4, Ấn Độ đã tuyên bố phóng thành công vệ tinh định vị INRSS-1I lên quỹ đạo nhờ tên lửa đẩy PSLV-C41.
15d8x3c3ax6e51x5a60x4e5fxadb2x253bxb4cfx1628x1a21x2204xbfe9x2e64x7faex6c9axb2b2xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax355cx7093x6d93xXexX0x5546xXaxX17xX18xX19xXexX0x2d51x2758xX19x5f9axXexX0xXaxb3a6xX9x274cxXdxX18x8ec3xX2fxa7a6x4a2ex3264xX5x7faaxXbxXdxX17xX32xXex79c1x4979xX9x27f9x50cdxX9xX33xXax772bxX3cx638cxX9xXbxXax8a2bxX3cxXaxX9xX2cx984dxX3cxX45xX9x558dxaa14xX9xXbxX35xX3cxXaxX9x6e40x4bbaxX3cxXaxX9xX52xX5bxX9x6c77x97a7x4f63x1d32xX65x8e7dxX2axX62xX9xXdxa853xX3cxX9x9dd0x6ba2xa642xX9xX5ax8cd1xX24xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xa4aexX17xX18xX19xX32xXexX63xX45xX49xX26xX9xX2axbcb0xX1cx7a70x604exX9xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX9xX5ax21c6xX9xXbxX70xX26xX6cxX3cxX9xX23x30a5xX9xX33xXaxX43xX3cxX45xX9xXbxXaxX49xX3cxXaxX9xX2cxX4exX3cxX45xX9xX52xX53xX9xXbxX35xX3cxXaxX9xX5axX5bxX3cxXaxX9xX52xX5bxX9xX62xX63xX64xX65xX65xX67xX2axX62xX9xXdxX6cxX3cxX9xX6fxX70xX71xX9xX5axX74xX24xX9xX3cxXax4ccdxX9xXbxX6cxX3cxX9xXdx17a8xX18xX9xX5ax78c5xX26xX9xX7xX65x6977xb9d1xX67xX4xX94xX2axac9cxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18x7eb2xX45xX35xX3cx4b47xX9xX92xX33xc1fbxX9xX18xX70xXbxX24x5b58xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX10cxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x3f43xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX45xX9xX2fxX10cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX110xX1cxX1cxX35xXf7xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxXf7xX52xX3cxX1cxX3cxX17xb8f1xX2fxX1cxX2ax6e68xX2ax180fxX1cxX2ax897exX94xX19xX94xX2axX165xX92xX168xX168xX168xXbxaba6xX168xX168xX165xXdxbbadxXf7x2c58xX33xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX15fxX35xX19xXbxXaxX110xX173xX92x2119xX33xX114xX11axXaxX17xX35xX45xXaxXbxX110xX165xX2ax847dxX33xX114xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxX9xX19xX24xX9xX33xXaxX24xX3cxX45xX9xXbxXaxX18xX3cxXaxX9xX2cxX24xX3cxX45xX9xX52xX17xX9xXbxX35xX3cxXaxX9xX19xX35xX3cxXaxX9xX52xX35xX9xX35xX3cxX10cxX2fxX2fxX9xX2axX35xX9xXdxX17xX3cxX9xX6fxX70xX26xX9xX19xX18xX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX114xXbxX67xX18xXdxX35xX45xX3cxX110xX9xX2cxX17xX3cxXbxX17xX10cxX11axX32xXexX3bxX3cxX9xX3exX3fxX9xX5axX9exX9xXbxX70xX26xX6cxX3cxX9xX23xXa7xX9xX33xXaxX43xX3cxX45xX9xXbxXaxX49xX3cxXaxX9xX2cxX4exX3cxX45xX9xX52xX53xX9xXbxX35xX3cxXaxX9xX5axX5bxX3cxXaxX9xX52xX5bxX9xX62xX63xX64xX65xX65xX67xX2axX62xX9xXdxX6cxX3cxX9xX6fxX70xX71xX9xX5axX74xX24xX9xX3cxXaxXe1xX9xXbxX6cxX3cxX9xXdxXe8xX18xX9xX5axXecxX26xX9xX7xX65xXf1xXf2xX67xX4xX94xX2axXf7xX9x1c62xX3cxXaxX110xX9xX62xX65xX64xX3xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX10cxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX137xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX45xX9xX2fxX10cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX110xX1cxX1cxX35xXf7xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxXf7xX52xX3cxX1cxX3cxX17xX15fxX2fxX1cxX2axX163xX2axX165xX1cxX2axX168xX94xX19xX94xX2axX165xX92xX168xX168xX168xXbxX18exX94xX165xX94xXdxX2axXf7xX17axX33xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX15fxX35xX19xXbxXaxX110xX163xX165xX178xX33xX114xX11axXaxX17xX35xX45xXaxXbxX110xX165xX18exX19bxX33xX114xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxX9xX19xX24xX9xX33xXaxX24xX3cxX45xX9xXbxXaxX18xX3cxXaxX9xX2cxX24xX3cxX45xX9xX52xX17xX9xXbxX35xX3cxXaxX9xX19xX35xX3cxXaxX9xX52xX35xX9xX35xX3cxX10cxX2fxX2fxX9xX2axX35xX9xXdxX17xX3cxX9xX6fxX70xX26xX9xX19xX18xX24xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX70xXcxX23xX9xX19xXaxX35xX19xX17xX32xX9xX1cxXexXf2x44cdxX9xX33xXaxX43xX3cxX45xX9xX5axbb2bx6ef5xX2cxX9xXbxXaxc256xX2cxX9xXaxX35xX53xX3cxX9xXbxX74xX35xX9xX23xX9exX35xX9xX33xXaxX43xX3cxX45xX9xX65xX10cxX35xXaxX18xX10cxX35x9ac7xX24xXbxX18xXf7xX9xX5xX6cxX3cxX9xXdxXe8xX18xX9xX5axXecxX26xX9xX7xX65xXf1xXf2xX67xX4xX94xX2axX9xX52xX49xX9xX52xX53xX9xXbxX35xX3cxXaxX9xX62xX64xX63xX65xX65xX67xX2axX62xX9xX5axX9exX9xX5axX378xX379xX2cxX9xX33xXaxX43xX3cxX45xX9xX5axX35xX9xXbx9f2dxX9xXbxX10cxX70xX3cxX45xX9xXbx18bcxXcxX9xX52x2a54xX9xXbxX10cxX36fxX9xX65xX18xXbxXaxX35xX2fxXaxX9xX2xXaxX18xX15fxX18xX3cxXf7xX9x97a0x236exX3cxX9xX92xX178xX9xX33xXax641fxXbxX9xX2fxX18xX70xX9xX5axX43xX95xX9xX52xX53xX9xXbxX35xX3cxXaxX9xX62xX64xX63xX65xX65xX67xX2axX62xX9xX5axX9exX9xX52xX49xX24xX9xX6fxX70xX71xX9xX5axX74xX24xXf7xX9xX5xX70xX26xX6cxX3cxX9xX23xXa7xX9xX52xX36fxX9xX33xXaxX43xX3cxX45xX9xXbxXaxX49xX3cxXaxX9xX2cxX4exX3cxX45xX95xX9xX4xXaxa32dxX9xXbxX5bxX2cxXaxX9xX62xX65xX64xX3xX9xacb9xXf7xX9xX65xX35xX52xX18xX3cxX9xX5axX9exX9xX2cxXaxX408xX2cxX9xXcxX3dcxX3cxX45xX9xX2cx7b1dxX2cxX9xX3cxXaxX49xX9xX39bxXaxX24xX18xX9xXax8bfcxX2cxXf7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX137xX24xX19xX26xX32xXexXf2xX53xX9xXbxX35xX3cxXaxX9xX62xX64xX63xX65xX65xX67xX2axX62xX9xX19xX24xX9xX5x8b03xX9xX2cxXax69f6xX2cxX9xX63xX45xXaxX35xX6cxX3cxX9xX2cxX4b5xX70xX9xX52xX3e9xX9xXbxX10cxX36fxX9xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX9x826cxX62xX65xX64xX3x331exX9xX33xXaxX477xXbxX9xXbxX10cxX35x2d94xX3cxX9xX3cxX49xX26xX9xX19xX37exX9xX39bxX35x2a8dxX3cxX9xX2fx43a4xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXbxXaxX4ebxX9xX52xX53xX9xXbxX35xX3cxXaxX9xX62xX64xX63xX65xX65xX67xX2ax6d70xX95xX9xX52xX53xX9xXbxX35xX3cxXaxX9xX5axX400xX70xX9xXbxX35xX6cxX3cxX9xXbxX10cxX24xX3cxX45xX9xX19bxX9xX52xX53xX9xXbxX35xX3cxXaxX9xX5axX5bxX3cxXaxX9xX52xX5bxX9xX2cxX454xX18xX9xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX9xX39bxXaxX35xX9xX52xX53xX9xXbxX35xX3cxXaxX9xX3cxX49xX26xX9xXaxX24xX74xXbxX9xX5axX3fxX3cxX45xX9xX39bxXaxX4exX3cxX45xX9xXaxX35xX53xX70xX9xX6fxX70x69b0xXf7xX9xX137xX566xX26xX9xX52xX53xX9xXbxX35xX3cxXaxX9xX3cxX49xX26xX9xX3cxc317xXcxX9xXbxX10cxX24xX3cxX45xX9xXaxX53xX9xXbxXaxXa7xX3cxX45xX9xX52xX53xX9xXbxX35xX3cxXaxX9xX5axX5bxX3cxXaxX9xX52xX5bxX9xX63xX18xX52xX62xX4xXf7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX137xX24xX19xX26xX32xXexX86xX53xX9xXbxXaxXa7xX3cxX45xX9xX52xX53xX9xXbxX35xX3cxXaxX9xX5axX5bxX3cxXaxX9xX52xX5bxX9xX63xX18xX52xX62xX4xX9xX2cxX454xX18xX9xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX9xX23xX18xX24xX9xX45x4ac1xXcxX9xX173xX9xX52xX53xX9xXbxX35xX3cxXaxX95xX9xXbxX10cxX24xX3cxX45xX9xX5axX43xX9xX19bxX9xX52xX53xX9xXbxX35xX3cxXaxX9xX5axX9exX9xXbxX10cxX24xX3cxX45xX9xX6fxX70xX71xX9xX5axX74xX24xX9xX52xX49xX9xX92xX9xX52xX53xX9xXbxX35xX3cxXaxX9xX19xX37exX9xX33xXax1acexX3cxX45xXf7xX9xX460xXaxX35xX9xX52x78c9xX3cxX9xXaxX49xX3cxXaxX9xX5axX400xX26xX9xX5axX454xX95xX9xXaxX53xX9xXbxXaxXa7xX3cxX45xX9xX3cxX49xX26xX9xX19xX37exX9xX39bxX35xX4ebxX3cxX9xX2fxX4efxX9xX2cxX70xX3cxX45xX9xX2cx5aa3xX33xX9xX19xX5bxX2cxXaxX9xX52xX36fxX9xXbxXaxX4exX3cxX45xX9xXbxX35xX3cxX9xX5axX5bxX3cxXaxX9xX52xX5bxX9xX2cxXax5b09xX3cxXaxX9xX114xX477xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX3cxX45xX378xXe1xX35xX9xX2fxXe8xX9xX19xX36fxX3cxX45xX9xXbxX10cxX6cxX3cxX9xX39bxXax94e7xX33xX9xX2cxX566xX9xX3cxX378x9d1bxX2cxX9xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX9xX52xX49xX9xX39bxXaxX70xX9xX52xX37exX2cxXf7xX63xX18xX52xX62xX4xX9xX2cxX70xX3cxX45xX9xX2cxX661xX33xX9xXaxX18xX35xX9xXdxX24xX74xX35xX9xXax913exX3cxXaxX9xX19xX5bxX2cxXaxX9xX52xX36fxX95xX9xX45xX5e5xXcxX9xX19xX5bxX2cxXaxX9xX52xX36fxX9xX5axX5bxX3cxXaxX9xX52xX5bxX9xXbxX35xX6cxX70xX9xX2cxXaxX70xXecxX3cxX9xX52xX49xX9xX19xX5bxX2cxXaxX9xX52xX36fxX9xXaxX74xX3cxX9xX2cxXaxX4ebxXf7xX9xXf1xX24xX74xX35xX9xXaxX6d6xX3cxXaxX9xX19xX5bxX2cxXaxX9xX52xX36fxX9xXbxX35xX6cxX70xX9xX2cxXaxX70xXecxX3cxX9xX19xX49xX3cxXaxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX661xXbxX9xX2cxX566xX9xX3cxXax61f4xX3cxX45xX9xX3cxX45xX378xXe1xX35xX9xX2fxXe8xX9xX19xX36fxX3cxX45xX95xX9xXbxX10cxX24xX3cxX45xX9xX39bxXaxX35xX9xX19xX5bxX2cxXaxX9xX52xX36fxX9xXaxX74xX3cxX9xX2cxXaxX4ebxX9xX2cxXax9501xX9xX19xX49xX3cxXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX3cxXaxX745xX3cxX45xX9xX3cxX45xX378xXe1xX35xX9xX2fxXe8xX9xX19xX36fxX3cxX45xX9xX5axX378xX379xX2cxX9xX454xX26xX9xX6fxX70xX26x278cxX3cxXf7xX9xXf2xX36fxX9xX33xXaxX43xX3cxX45xX9xX52xX53xX9xXbxX35xX3cxXaxX9xX3cxX43xX35xX9xXbxX10cxX6cxX3cxX9xXdxX49xX9xX3cx67e2xX9xXdxX37exX2cxX9xXbxXaxX4b5xX9xXaxX18xX35xX9xX2cxX454xX18xX9xX62xX65xX64xX3xX9xX2fxX18xX70xX9xX39bxXaxX35xX9xX52xX36fxX9xX33xXaxX43xX3cxX45xX9xXdxX400xX3cxX9xXbxXaxX4b5xX9xX3cxXaxX661xXbxX9xXaxX5e5xX35xX9xXbxXaxX477xX3cxX45xX9xX163xX9xX3cxba7exXcxX9xX3cxX45xX24xX477xX35xX9xX5axX9exX9xXbxXaxX661xXbxX9xX23xX74xX35xXf7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX65xX24xX70xX10cxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX23xX18xX24xXbxX35xX3cxXbxX70xX2cxXf7xX52xX3cxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe