Malaysia bắt lô hàng hơn 50 kg sừng tê giác trị giá 3,1 triệu USD
(Baohatinh.vn) - Nhà chức trách Malaysia hôm nay cho biết vừa thu giữ một lô hàng sừng tê giác trị giá khoảng 3,1 triệu USD có nguồn gốc từ Mozambique.
b544xc4acx10621xe030xdbcbx10230xcddaxdb49x12b7bxX7x1037exc315xe0aexd6e6x13610xf863xX5x11247xXaxfc4bx1151dxX6xX5xX6xd065xX7xXdxX6xX3x132c8xee0bxXexX3xX5xc176xX3xX1xdb33x12303x12161xX3xX1x1365fxX25xX3xd898x127bdxX3x10ae5xX26xX3xX7x101c7xX25xX26xX3xXex13172xX3xX26xXdx10f0cxX4xX3xXex126e7x14300xX3xX26xXdxX3cxX3x13b29x116b4xX2xX3xXexX40xXdx11216x11738xX3xee93xe3d0xda09xX0xd59cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc715xX10xX6xb886xXaxX12x111e8xX1xX24xX3xX4xX1x1199axX4xX3xXexX40xX3cxX4xX1xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX3xX1xX21xbb16xX3xX25xX6xX17xX3xX4xX1xe93bxX3xX1cxXdxdeecxXexX3xf9b4xX33xX6xX3xXexX1xX4fxX3xX26xXdx13c2bxX3xX84x1176bxXexX3xX5xX21xX3xX1xX24xX25xX26xX3xX7xX33xX25xX26xX3xXexX38xX3xX26xXdxX3cxX4xX3xXexX40xX41xX3xX26xXdxX3cxX3xX2fxX1xX8cx13e7fxX25xX26xX3xX47xX48xX2xX3xXexX40xXdxX4exX4fxX3xX51xX52xX53xX3xX4xfd96xX3xX25xX26xX4fx127acxX25xX3xX26xd780xX4xX3xXexX33xX3xX13xX8cx13a4exX6xX84xX1cxXdxfe63xX4fxX10x10ddcxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10534xX8cxX67xX17xXaxX3xX7xXexX17xX5xX10xX9xXaxXexX10x13373xXexf271xX6xX5xXdxX26xX25x118a7xX3xX4xX10xX25xXexX10xX40xfb71xXaxX12xX0xXdxX84xX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX84xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX3xX1cxX6xXexX3xX5xX8cxX3xX1xX6xX25xX26xX3xX1xX8cxX25xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX26xX3xX7xX4fxX25xX26xX3xXexX10xX3xX26xXdxX6xX4xX3xXexX40xXdxX3xX26xXdxX6xX3xX47xX3xX2xX3xXexX40xXdxX10xX4fxX3xX4fxX7xX67xXaxX3xX7xXexX17xX5xX10xX9xXaxd8a4xXdxX67xXexX1xX116xbd24xX2dxX2dxXbxX10exX11exX1xX10xXdxX26xX1xXexX116xX47xX47xfb95xXbxX10exXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX116xX55xX55xXdxXefxX1cxX6xX8cxX1xX6xXexXdxX25xX1xXefxX93xX25xX55xX25xX10xX175xX7xX55xX2xfd64xX2xX2cxX55xX1b0xX1b0xX67x126b9xX2dxX2cxXexX2xde64xX2dxX1b7xX5xX2dxXefxe826xXbxX26xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf33dxX6xXbxXexXdxX8cxX25xXaxX3xX7xXexX17xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10exXexX110xX6xX5xXdxX26xX25xX116xX3xX4xX10xX25xXexX10xX40xX11exXaxX12xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX3xX1cxX1dxXexX3xX26xXdxX9dxX3xX5xX21xX3xX1xX24xX25xX26xX3xX7xX33xX25xX26xX3xXexX38xX3xX26xXdxX3cxX4xX3xX25x137c0xX25xX26xX3xX2cxX2xX3xX2fxX26xX3xXex14130xXdxX3xX7x1181exX25xX3xX1cxX6xX17xX3xXecxX4fxXdfxX4xX3xXexX90xX3xba2dxX4fxX6xX5xX6xX3xd634xX4fxX84xXbxX4fxX40xXefxX3xX0xX10xX84xX12x111a0x12286xX25xX1xX116xX3xe19cx12eebxdf7ax10539xX0xX55xX10xX84xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX8cxX67xX17xXaxX12xX1d8xX3cxX4xX3xX25xX1xX233xX25xX3xX93xXdxX38xX25xX3xX1xXc3xXdxX3xXecxX4fxX6xX25xX3xf7adxX3xX7xX233xX25xX3xX1cxX6xX17xX3xXecxX4fxXdfxX4xX3xXexX90xX3xX242xX4fxX6xX5xX6xX3xX248xX4fxX84xXbxX4fxX40xX3xX1xX21xX84xX3xX1b0xX55xX1bcxX3xXbxX1xX3cxXexX3xX1xXdxX4exX25xX3xX1xX29xX25xX3xX2cxX2xX3xX2fxX26xX3xX7xX33xX25xX26xX3xXexX38xX3xX26xXdxX3cxX4xX3x13384x1232dx13847xX4xX3xX4x102d8xXexX3xX26xXdxX2ddxX4fxX3xX1cxX38xX25xX3xXexX40xX8cxX25xX26xX3xX4xX3cxX4xX3xXexX1xce18xX25xX26xX3xX26xf91dxX3xXexX22fxXdxX3xX84xXa0xXexX3xX2fxX1xX8cxX3xX1xX24xX25xX26xX48xX3x1304axXdxX3cxX84xX3xX2d7xXdfxX4xX3xX1xXc3xXdxX3xXecxX4fxX6xX25xX3xX7xX233xX25xX3xX1cxX6xX17xX3xX64xX6xX84xXe7xX6xX1xX3xX52xX4fxX25xX67xX6xX25xX26xX3xX25xXd6xXdxX3xXexX40xX8cxX25xX26xX3xX4xX4fxXa0xX4xX3xX1x11febxXbxX3xX1cxX3cxX8cxX3xX67xXdx10c4dxX25xX3xX40xX6xX3xX7xX3cxX25xX26xX3xX25xX6xX17xXefxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX8cxX67xX17xXaxX12xX248xX21xX3xX1xX24xX25xX26xX3xX7xX33xX25xX26xX3xXexX38xX3xX26xXdxX3cxX4xX3xX93xX33xX6xX3xX1cxX41xX3xXexX1xX4fxX3xX26xXdxX9dxX3xX2d7xX2d8xX2d9xX4xX3xX93xf103xX25xX3xX4xX1xX4fxX17xef77xX25xX3xX2d7xX90xX25xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX3xXexX40xX38xX25xX3xX84xXa0xXexX3xX4xX1xX4fxX17xX90xX25xX3xX1cxX6xX17xX3xX4xd726xX6xX3xX1xd0bdxX25xX26xX3xX1xX24xX25xX26xX3xX2fxX1xX21xX25xX26xX3xd324xX6xXexX6xX40xX3xX25axXdxX40xX175xX6xX17xX7xX3xX4xX2ddxXexX3xX4xX3cxX25xX1xX3xXexX33xX3xXexX1xX3caxX3xX2d7xX21xX3xX53xX8cxX1xX6xX48xX3xX3ddxX6xXexX6xX40xXefxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX8cxX67xX17xXaxX12x137d9xed3dxX41xX6xX3xX4xX1x1026bxX3xX4xX3caxX6xX3xX25xX26xX2d8xf5afxXdxX3xX25xX1xX39exX25xX3xX93xX24xX3xX2d7xX22fxXdxX3xX5x13346xX3xX25xX1xX39exX25xX3xX1xX24xX25xX26xX3xX2d7x122e0xX4fxX3xX2fxX1xX21xX25xX26xX3xXexXdbxX25xX3xXexX22fxXdxXefxX3xXcxX2ddxXexX3xX4xXc3xX3xX4xX3cxX4xX3xX26xXdxX2ddxX17xX3xXexX42fxX3xX5xXdxX38xX25xX3xXecxX4fxX6xX25xX3xX2d7xX90xX25xX3xX5xX21xX3xX1xX24xX25xX26xX3xX25xX24xX17xX3xX2d7xX44cxX4fxX3xX5xX24xX3xX26xXdxXc3xbecfxX48xX3xX21xX25xX26xX3xX64xX6xX84xXe7xX6xX1xX3xX25xXd6xXdxX3xX93xX24xX3xX4xX1xX8cxX3xX1cxXdxX90xXexX3xXexX1xX38xX84xX3xX4xX1xX2d8xX6xX3xX4xXd6xX3xX25xX26xX1xXdxX3xXbxX1xX22fxX84xX3xX25xX24xX8cxX3xX1cxX41xX3xX1cxX1dxXexX3xX26xXdxX9dxX3xX93xX24xX3xX4xX4fxXa0xX4xX3xX2d7xXdxX44cxX4fxX3xXexX40xX6xX3xX93x13c9exX25xX3xX2d7xX6xX25xX26xX3xXexXdxX90xXbxX3xXex14228xX4xX3xX2d7xX2d8xX2d9xX4xX3xXexXdxX90xX25xX3xX1xX24xX25xX1xXefxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX8cxX67xX17xXaxX12xX420xX22fxXdxX3xX67xXdxX4exX25xX3xX4xX3caxX6xX3xX1xX3cexX25xX26xX3xX1cxX6xX17xX3xX3ddxX6xXexX6xX40xX3xX25axXdxX40xX175xX6xX17xX7xX3xXexX22fxXdxX3xX242xX4fxX6xX5xX6xX3xX248xX4fxX84xXbxX4fxX40xX3xX1xXdxX4exX25xX3xX4xX1xX2d8xX6xX3xX25xX26xX6xX17xX3xX5xX39exXbxX3xXexX70xX4xX3xX2d7xX2d8xX6xX3xX40xX6xX3xX1cx13973xX25xX1xX3xX5xX4fxX39exX25xX3xX26xX574xX3xX93xX44cxX3xX93xX4f9xX3xX93xXdxX4exX4xXefxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX8cxX67xX17xXaxX12xX0xX10xX84xX12xec1bxX10xX4fxXexX10xX40xX7xX0xX55xX10xX84xX12xX3xX4xX1xX8cxX3xX1xX6xX17xX48xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX3xX5xX24xX3xX84xXa0xXexX3xXexX40xX22fxX84xX3xXexX40xX4fxX25xX26xX3xX4xX1xX4fxX17xX3a5xX25xX3xXecxX4fxX6xX25xX3xXexX40xX347xX25xX26xX3xX4xX1xX8cxX3xX4xX3cxX4xX3xX2d7xX2d8xX42fxX25xX26xX3xX67xX233xX17xX3xX1cxX4fxX21xX25xX3xX1cxX3cxX25xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX8cxX24xXdxX3xX2d7xXa0xX25xX26xX3xX93xX39exXexX3xX4xXd6xX3xX25xX26xX4fxX17xX3xX4xX29xX3xXexX4fxX17xX4exXexX3xX4xX1xX3caxX25xX26xX3xX7xX6xX25xX26xX3xX4xX3cxX4xX3xX25xX2d8xea15xX4xX3xX4xX1xX233xX4fxX3xc32bxX3xX2fxX1xX3cxX4xXefxX3xXcxX40xX2d8xX636xX4xX3xX2d7xXd6xX3xX1xXdbxXdxX3xXexX1xX3cxX25xX26xX3xX2xX48xX3xX4xdf60xX25xX26xX3xXexX22fxXdxX3xX7xX233xX25xX3xX1cxX6xX17xX3xXecxX4fxXdfxX4xX3xXexX90xX3xX242xX4fxX6xX5xX6xX3xX248xX4fxX84xXbxX4fxX40xX48xX3xX25xX1xX24xX3xX4xX1xX70xX4xX3xXexX40xX3cxX4xX1xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX3xX2d7xX3cexX3xXbxX1xX3cxXexX3xX1xXdxX4exX25xX3xX93xX24xX3xXexX1xX4fxX3xX26xXdxX9dxX3xX18axX1bcxX17bxX3xX2fxX26xX3xX25xX26xX24xX3xX93xX8cxXdxX3xX93xX39exX25xX3xX4xX1xX4fxX17xX3a5xX25xX3xXexX40xX3cxXdxX3xXbxX1xc80dxXbxXefxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX8cxX67xX17xXaxX12xX0xX10xX84xX12xceb8xX3xX6axXa0xXdxX3xX67xX4fxX25xX26xX3xX1cxX24xXdxX3xX93xXdxX90xXexX3xX2d7xX2d8xX2d9xX4xX3xXffxX3cxX8cxX3xX64xX24xX3xXcx112daxX25xX1xX3xX2d7xXdxX4exX25xX3xXexebcaxX3xX5xX2d8xX2d9xX4xX3xX67xX41xX4xX1xX3xXexX33xX3xX5a4xX10xX4fxXexX10xX40xX7xX55xX1d8xX6axX25axXefxX0xX55xX10xX84xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25axX4fxXexX1xX8cxX40xXaxX12xX25cxX1xX2d8xX29xX25xX26xX3xX420xX224xX25xX26xX0xX55xXbxX12
Phương Đặng