Khách xếp hàng, xe hết hàng: Nhiều ô tô sang biến mất tại Việt Nam
Xe sang khan hàng, từ đầu năm đến nay rất ít xe mới nhập khẩu được thông quan, nhiều mẫu xe có nguy cơ biến mất tại Việt Nam. Trong khi khách hàng phải chờ đợi, các đại lý chơi dài không có xe để bán, chỉ dựa vào hoạt động dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, cầm cự qua ngày.
df47x11ca3x12a0fxe254x13c8bx17121xf529xdf74x16710xX7x17115xfeaax106a3x11c9ex13cefx15c84xX5x104e0xXaxe822x12102xX1xf21axX4xX1xX3xe52cx1317bxXbxX3xX1x14c2bx12a8fx14803x16bf7xX3xX19xX10xX3xX1xX1axXexX3xX1xX1exX1fxX20x1714bxX3x15646xX1xXdx1033axfcfaxX3x1279exX3xXexX36xX3xX7xX6xX1fxX20xX3x113cfxXdxX1axX1fxX3xfe1axe539xXexX3xXex135d0xXdxX3xf964xXdx133fdxXexX3xX30xX6xX45xX0x14694xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxee64xX10xX6x13909xXaxX12x155acxX10xX3xX7xX6xX1fxX20xX3x14d3cxX1xX6xX1fxX3xX1xX1exX1fxX20xX21xX3xXex120faxX3x17073x16ff7xX34xX3xX1fxef41xX45xX3xX81xX1axX1fxX3xX1fxX6x13941xX3x11a2dxX46xXexX3xf3d0xXexX3xX19xX10xX3xX45x10741xXdxX3xX1fxX1xfc9dxXbxX3xX73xX1xe4f2xX34xX3xX81xf80ax16a66xX4xX3xXexX1xX36xX1fxX20xX3x13289xX34xX6xX1fxX21xX3xX1fxX1xXdxX33xX34xX3xX45x135f9xX34xX3xX19xX10xX3xX4x1434exX3xX1fxX20xX34xX8fxX3xX4x11151xX3xX40xXdxX1axX1fxX3xX45xX46xXexX3xXexX4axXdxX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX30xX6xX45x174b1xX3xXcxX91x17334xX1fxX20xX3xX73xX1xXdxX3xX73xX1xX15xX4xX1xX3xX1xX1exX1fxX20xX3xXbxX1x1667bxXdxX3xX4xX1x1163cxX3xX81xXabxXdxX21xX3xX4xX15xX4xX3xX81xX4axXdxX3xX5x15326xX3xX4xX1xXd0xXdxX3xX68xX1exXdxX3xX73xX1xX36xX1fxX20xX3xX4xXc8xX3xX19xX10xX3xX81x13b44xX3xX40xX15xX1fxX21xX3xX4xX1xe6d3xX3xX68x12306xX6xX3xf3bcxX1exXebxX3xX1xXebxX4axXexX3xX81x11835xX1fxX20xX3xX68x16a4fxX4xX1xX3xX13cx147adxX3xX40xX100xXebxX3xX68xXaaxf972xX1fxX20xX21xX3xX7xe3cbxX6xX3xX4xX1x124a1xX6xX21xX3xX4xX82xX45xX3xX4xX139xX3xXb4xX34xX6xX3xX1fxX20xX1exX8fxXe7xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14584xXebxX68xX8fxXaxX12xX0xX7xXexX91xXebxX1fxX20xX12xXcxX1xXdxX1axX34xX3xX19xX10xX21xX3xX73xX1xX15xX4xX1xX3xX4xX1xX105xX0xX56xX7xXexX91xXebxX1fxX20xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xXebxX68xX8fxXaxX12xX13xX1xXc8xX3xX73xX1xX86xX1fxX3xX1fxX1xX46xXexX3xXexX1xX34xX146xX4xX3xX13cxX33xX3x15811xX10xX19xX34xX7xXe7xX3xXcxX1xXaaxXd0xX1fxX20xX3xX1xXdxX4fxX34xX3xX1fxX1exX8fxX3xX4xXc8xX3xec0bxX3xX81xX4axXdxX3xX5xX115xX3xXexX4axXdxX3xX65xX1exX3xX30xX146xXdxX3xX13cxX1exX3xXcx1103fxXe7xX65x17313x111d9xX21xX3xX1fxX1xXaaxX1fxX20xX3xX4xX100xX3xXexX1xX15xX1fxX20xX3x11efdxX3xX13cxX7fxX6xX3xXb4xX34xX6xX3xX73xX1xX36xX1fxX20xX3xX40xX15xX1fxX3xX81xXaaxXabxX4xX3xX4xX1xXdxX1axX4xX3xX19xX10xX3xX1fxX1exXebxX21xX3xX4xf67cxX1fxX3xXexX1xX15xX1fxX20xX3xe8a4xX3xX40xX15xX1fxX3xX81xXaaxXabxX4xX3xX2xX3xX4xX1xXdxX1axX4xXe7xX3xX211xX146xX1fxX20xX3xX68x134a0xX1fxX3xX224xX3xXexX1xX15xX1fxX20xX3xX81xX82xX34xX3xX1fxX86xX45xX3xX1f6x11db7xX2xf2e9xX21xX3xX68xXebxX6xX1fxX1xX3xX7x12554xX3xX40xX15xX1fxX3xX19xX10xX3xX4x14978xX6xX3xX1dcxX10xX19xX34xX7xX3xX81xX4axXexX3xX285xf19dxX3xX4xX1xXdxX1axX4xX21xX3xX20xXdxX100xX45xX3x119e3xX285x10e6axX3xX7xXebxX3xX13cxX9cxXdxX3xX4x124b5xX1fxX20xX3xX73x12ef8xX3xX1fxX86xX45xX3xX1fxX20xXebxX15xXdxXe7xX3xXcxX46xXexX3xX4xX100xX3xX81xX33xX34xX3xX5xX1exX3xX19xX10xX3xX1fxX1xXa1xXbxX3xX73xX1xXa6xX34xX3xXexX7fxX3xX1fxX86xX45xX3xX1f6xX283xX2xX2b5xX3xX81xX12dxX3xX5xX4axXdxXe7xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xXebxX68xX8fxXaxX12xX211xX15xX4xX3xXexX1xXaaxXd0xX1fxX20xX3xX1xXdxX4fxX34xX3xX19xX10xX3xX7xX6xX1fxX20xX3xX73xX1xX15xX4xX3xXbxX1xX150xX3xXexX1xX34xX146xX4xX3xX1xXebxX1exX1fxX3xXexXebxX1exX1fxX3xX13cxX1exXebxX3xX1fxX20xX34xX26fxX1fxX3xX1fxX1xXa1xXbxX3xX73xX1xXa6xX34xX3xXexX7fxX3xX1fxXaaxX9cxX4xX3xX1fxX20xXebxX1exXdxX21xX3xX1fxX1xXaaxX3x1342bxX34xX68xXdxX21xX3xX1dcxX6xX1fxX68xX3x12e72xXebxX13cxX10xX91xX21xX3xX4dxXebxX5xX13cxXebxX21xXe7xXe7xXe7xX3xX4x12672xX1fxX20xX3xXexXaaxXd0xX1fxX20xX3xXexX139xX21xX3xX1xXdxX4fxX1fxX3xX73xX1xX36xX1fxX20xX3xX4xXc8xX3xX19xX10xX3xX81xX12dxX3xX40xX15xX1fxXe7xX3xX212x16607xXdxX3xXexX1xXaaxXd0xX1fxX20xX3xX1xXdxX4fxX34xX3xX19xX10xX3xX7xX6xX1fxX20xX3xX81xX33xX34xX3xX4xXc8xX3xX1xX1exX1fxX20xX3xXexX91xX86xX45xX3xX73xX1xX15xX4xX1xX3xX1xX1exX1fxX20xX3xX81x15031xXexX3xX45xX34xX6xX3xX19xX10xX3xX13cxX1exX3xX81xX6xX1fxX20xX3xXbxX1xX100xXdxX3xX4xX1xX105xX3xX81xXabxXdxXe7xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX211xX10xX1fxXexX10xX91xXaxX12xX0xXdxX45xX20xX3xXdxX68xX9xXaxX6xXexX68xX5x118a9xX7xX5xXdxX68xX10xX42axXdxX45xX6xX20xX10xX42axX283xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX45xX20x11d5exX10xXex1614exX10x15b97xX6xX34xX5xXexXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX4xX34xX91xX7xXebxX91xX2exX3xX34xX91xX5x10f09x10c73xXaxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2exX56xX56xXdxXe7xX40xX6xXebxX1xX6xXexXdxX1fxX1xXe7xX13cxX1fxX56xX1fxX10x15265xX7xX56xX2xX285xX1f6xX255xX56xX2xX283xX224xX68x126adxX1f6xX1f6xX2xX1f6xX255xX283xXexX2b5xX1f6xX283xX5xX2xXe7x14cf4xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axXbxX3xX1xX1exX1fxX20xX21xX3xX19xX10xX3xX1xX1axXexX3xX1xX1exX1fxX20xX2exX3xX30xX1xXdxX33xX34xX3xX36xX3xXexX36xX3xX7xX6xX1fxX20xX3xX40xXdxX1axX1fxX3xX45xX46xXexX3xXexX4axXdxX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX30xX6xX45xXaxX3xX483xXdxX68xXexX1xX9xXaxX48fxX255xX224xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX2a7xX48fxX2xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX211xX6xXbxXexXdxXebxX1fxXaxX12xX65xXd0xX1fxX3xX255xX3xXexX1xX15xX1fxX20xX3xXexX91x1308exX3xX5xX4axXdxX3xX81x1266cxX8fxX21xX3xXex16015xX1fxX1xX3xX1xX538xX1fxX1xX3xX73xXdxX1fxX1xX3xX68xXebxX6xX1fxX1xX3xX4xX299xX6xX3xX1dcxX10xX19xX34xX7xX3xX91xX46xXexX3xXexX1xX100xX45xX3xX1xX4axXdxXe7xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xXebxX68xX8fxXaxX12xX212xX6xX8fxX3xX45x158eexX1fxX3xX1xXd0xX1fxX3xX4xX100xX3xX4xXc8xX3xX5xe126xX3xX5xX1exX3xX212xX10xX91xX4xX10xX68xX10xX7x1253dxX186xX10xX1fx118a1xX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX30xX6xX45xX21xX3xX68xXebxX3xX4xX24cxX1fxX3xX1fxX20xX34xX26fxX1fxX3xX4xX34xX1fxX20xX3xXexX7fxX3xX19xX10xX3xX7xX100xX1fxX3xX19xX34xX46xXexX3xX5xX57dxXbxX3xX91xX15xXbxX3xXexX91xXebxX1fxX20xX3xX1fxXaaxX9cxX4xXe7xX3xXcxX34xX8fxX3xX1fxX1xXdx1064fxX1fxX21xX3xX68xXebxX6xX1fxX1xX3xX7xX28fxX3xX4xX38bxX1fxX20xX3xX20xXdxX100xX45xX3xX45xX4axX1fxX1xXe7xX3xXcxX1xX10xXebxX3xX7xX28fxX3xX5xXdxX4fxX34xX3xX4xX299xX6xX3xX1x153f4xX1fxX20xX21xX3xXexX1xX15xX1fxX20xX3xX224xX56xX1f6xX283xX2xX285xX3xX40xX15xX1fxX3xX81xXaaxXabxX4xX3xX255xX2xX255xX3xX4xX1xXdxX1axX4xX21xX3xX20xXdxX100xX45xX3xX1f6xX2b5xX2b7xX3xX7xXebxX3xX13cxX9cxXdxX3xX4xX2c1xX1fxX20xX3xX73xX2c6xX3xX1fxX86xX45xX3xX1fxX20xXebxX15xXdxXe7xX3xX211xX146xX1fxX20xX3xX68xX26fxX1fxX3xX4xX100xX3xX224xX3xXexX1xX15xX1fxX20xX3xX81xX82xX34xX3xX1fxX86xX45xX3xX1fxX6xX8fxX21xX3xX212xX10xX91xX4xX10xX68xX10xX7xX598xX186xX10xX1fxX59cxX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX30xX6xX45xX3xX40xX15xX1fxX3xX81xXaaxXabxX4xX3xX1f6xXe7xX2xX224xX2xX3xX4xX1xXdxX1axX4xX21xX3xX20xXdxX100xX45xX3xX1f6xX2xX2b7xX3xX7xXebxX3xX13cxX9cxXdxX3xX4xX2c1xX1fxX20xX3xX73xX2c6xX3xX1f6xX283xX2xX2b5xXe7xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xXebxX68xX8fxXaxX12xX30xX20xX6xX8fxX3xX4xX100xX3xX19xX10xX3xX5xX57dxXbxX3xX91xX15xXbxX3xXexX91xXebxX1fxX20xX3xX1fxXaaxX9cxX4xX3xX4xX38bxX1fxX20xX3xX20xX3e7xXbxX3xX73xX1xXc8xXe7xX3xX212xXc1xX34xX3xX444xX3xX211xX5xX6xX7xX7xX3xX255xX224xX283xX3xX68xX139xX3xX73xXdxX1axX1fxX3xX91xX6xX3xX45xX57dxXexX3xX13cxX1exX3xX81xX82xX34xX3xXexX1xX15xX1fxX20xX3xX2xX1f6xX56xX1f6xX283xX2xX2b5xX3xX81xX613xX3xXbxX1xX100xXdxX3xX5xX2c1xXdxX3xXexX9cxXdxX3xX81xX82xX34xX3xXexX1xX15xX1fxX20xX3xX48fxX56xX1f6xX283xX2xX285xX3xX68xXebxX3xX211xX150xX4xX3xe94cxX86xX1fxX20xX3xX73xXdxX12dxX45xX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX30xX6xX45xX3xX8fxX5e4xX34xX3xX4xX82xX34xX3xX4xX34xX1fxX20xX3xX4xX46xXbxX3xXexX1xX5e4xX45xX3xX1fxX1xXdxX33xX34xX3xX4xX1x10d8dxX1fxX20xX3xX1fxX1xXa1xX1fxX3xX45xX9cxXdxX3xX5xXdxX5e4xX1fxX3xXb4xX34xX6xX1fxX3xX81xX1axX1fxX3xX13cxX46xX1fxX3xX81xX33xX3xX73x1492cxX3xXexX1xX34xXa1xXexXe7xX3xX65xXd0xX1fxX3xX2xX283xX283xX3xX73xX1xX15xX4xX1xX3xX1xX1exX1fxX20xX3xX81xX613xX3xXbxX1xX100xXdxX3xX4xX1xX105xX3xX81xXabxXdxX3xX45xXc1xX34xX3xX19xX10xX3xX1fxX1exX8fxX3xXexX91xXebxX1fxX20xX3xX1fxX15exX6xX3xX1fxX86xX45xXe7xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xXebxX68xX8fxXaxX12xX65xXdxX4fxX1fxX3xXexX1xX14bxX3xXexX91xXaaxX105xX1fxX20xX3xX91xX46xXexX3xXexX1xXdxX1axX34xX3xX4xX15xX4xX3xX45xXc1xX34xX3xX19xX10xX3xX7xX6xX1fxX20xX3xX1fxX1xXa1xXbxX3xX73xX1xXa6xX34xX3xX1fxX20xX34xX8fxX5e4xX1fxX3xX4xX1xXdxX1axX4xX3xX4xX299xX6xX3xX1dcxX10xX19xX34xX7xX21xX3xX36exX34xX68xXdxX21xX3xX212xX10xX91xX4xX10xX68xX10xX7xX21xX3xX1dcxX6xX1fxX68xX3xX379xXebxX13cxX10xX91xX21xXe7xXe7xXe7xX3xX30xX20xX34xX26fxX1fxX3xX4xX34xX1fxX20xX3xX73xX1xX6xX1fxX3xX1xXdxX1axX45xX3xX73xX1xXdxX1axX1fxX3xX4xX1xXebxX3xXexX1xX14bxX3xXexX91xXaaxX105xX1fxX20xX3xX40xX1axX3xXexX57dxX4xXe7xX3xXcxX7fxX3xX81xX82xX34xX3xX1fxX86xX45xX3xXexX9cxXdxX3xX1fxX6xX8fxX21xX3xX4xX1xX136xX3xX4xXc8xX3xX45xX146xXexX3xX7xX28fxX3xX19xX10xX3xX7xX6xX1fxX20xX3xX13cxX33xX3xX1fxXaaxX9cxX4xX3xXexX1xX10xXebxX3xX81xXaaxX105xX1fxX20xX3xXb4xX34xX1exX3xX40xXdxX1axX34xX21xX3xXb4xX34xX1exX3xXexX3e7xX1fxX20xX3xX1fxX1xXaaxX1fxX20xX3xX73xX1xX36xX1fxX20xX3xX1fxX1xXdxX33xX34xX3xX13cxX1exX3xX4xX1xX299xX3xX8fxX1axX34xX3xX81xXaaxXabxX4xX3xX81xX3e7xXexX3xX1xX1exX1fxX20xX3xXexX7fxX3xXexX91xXaaxX9cxX4xXe7xX3xX30xX20xX6xX8fxX3xX4xX100xX3xXexX1xX14bxX3xXexX91xXaaxX105xX1fxX20xX3xX19xX10xX3xX7xX6xX1fxX20xX3xX4xX38bxX3xX20xXdxX15xX3xX4xX38bxX1fxX20xX3xXexX86xX1fxX20xX21xX3xX45xX146xXexX3xX7xX28fxX3xX45xXc1xX34xX3xX19xX10xX3xX86xX1fxX3xX73xX1xX15xX4xX1xX21xX3xX1fxX20xX34xX26fxX1fxX3xX4xX34xX1fxX20xX3xX4xX38bxX1fxX20xX3xXexX91xX52cxX3xX1fxX5e4xX1fxX3xX73xX1xX6xX1fxX3xX1xXdxX1axX45xX3xXexX91xXebxX1fxX20xX3xX73xX1xXdxX3xX1fxX1xX34xX3xX4xX82xX34xX3xX4xX6xXebxXe7xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xXebxX68xX8fxXaxX12xX30xX1xX533xX1fxX3xX13cxXdxX5e4xX1fxX3xX40xX15xX1fxX3xX19xX10xX3xXexX4axXdxX3xX81xX4axXdxX3xX5xX115xX3xX36exX34xX68xXdxX3xX52cxX3xX65xX1exX3xX30xX146xXdxX3xX4xX1xXebxX3xX40xXdxX1axXexX21xX3xX4xXc8xX3xX1fxX1xXdxX33xX34xX3xX73xX1xX15xX4xX1xX3xX1xX1exX1fxX20xX3xX20x12369xXdxX3xX81xX1axX1fxX3xX81xX12dxX3xX1x145f7xXdxX3xX73xX1xXdxX3xX1fxX1exXebxX3xX4xXc8xX3xX19xX10xX21xX3xXbxX1xX100xXdxX3xX4xX1xX105xX3xX40xX6xXebxX3xX5xX533xX34xX3xX1fxX163xX6xX21xXe7xXe7xXe7xX3xX1fxX1xXaaxX1fxX20xX3xX6xX1fxX1xX3xX4xX38bxX1fxX20xX3xX4xX1x16486xX1fxX20xX3xX40xXdxX1axXexX3xXexX91xX100xX3xX5xX105xXdxX3xXexX1xX1axX3xX1fxX1exXebxX21xX3xX4xX1xX136xX3xX40xXdxX1axXexX3xX81xX146xX1fxX20xX3xX13cxXdxX5e4xX1fxX3xX73xX1xX15xX4xX1xX3xX1xX1exX1fxX20xX3xX4xX1xX105xX3xX81xXabxXdxXe7xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xXebxX68xX8fxXaxX12xX0xX7xXexX91xXebxX1fxX20xX12xX6bxX10xX3xX7xX6xX1fxX20xX3xX13cxXc1xX1fxX3xX4xX1xXaaxX6xX3xXexX1xX12dxX3xX13cxX33xX0xX56xX7xXexX91xXebxX1fxX20xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xXebxX68xX8fxXaxX12xX30xX20xX34xX8fxX5e4xX1fxX3xX1fxX1xX533xX1fxX3xX73xX1xX6xX1fxX3xX1xXdxX1axX45xX3xX5xX1exX3xX68xXebxX3xX19xX10xX3xX7xX6xX1fxX20xX3xX1fxX1xXa1xXbxX3xX73xX1xXa6xX34xX3xX81xX6xX1fxX20xX3xX13cxXaaxX9cxX1fxX20xX3xXb4xX34xX8fxX3xX81xX14bxX1fxX1xX3xX45xX9cxXdxX3xXexX4axXdxX3xX30xX20xX1xX14bxX3xX81xX14bxX1fxX1xX3xX2xX2xX48fxXe7xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xXebxX68xX8fxXaxX12x14c55xX1fxX20xX3xX20exX1xX4axX45xX3xX36exX1fxX1xX3xXcxX34xX46xX1fxX21xX3xXcxX91xXaaxX52cxX1fxX20xX3xXexXdxX12dxX34xX3xX40xX6xX1fxX3xX4xX1xX95xX1fxX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xX65xXdxX4fxXbxX3xX1xX146xXdxX3xX211xX15xX4xX3xX1fxX1xX1exX3xX7xX100xX1fxX3xX19xX34xX46xXexX3xX36xX3xXexX36xX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX30xX6xX45xX3xX462xX4dxX36exX212xX36ex133f7xX21xX3xX4xX1xXebxX3xX1xX6xX8fxX21xX3xX19xX10xX3xX1fxX1xXa1xXbxX3xXexX7fxX3xX30xX1xXa1xXexX3xX186xX100xX1fxX21xX3xX212xX7b8xX21xX3xX4xX1xX533xX34xX3x16333xX34xX21xXe7xXe7xXe7xX3xX13cxXc1xX1fxX3xX4xX1xXaaxX6xX3xX19xXdxX1fxX3xX81xXaaxXabxX4xX3xf850xXdxX46xX8fxX3xX4xX1xX795xX1fxX20xX3xX1fxX1xXa1xX1fxX3xX4xX1xX46xXexX3xX5xXaaxXabxX1fxX20xX3xX73xXdxX12dxX34xX3xX5xXebxX4axXdxX3xX68xXebxX3xX211xX1xX95xX1fxX1xX3xXbxX1xX299xX3xX4xX15xX4xX3xX1fxXaaxX9cxX4xX3xX1fxX1exX8fxX3xXexX7fxX3xX4xX1xX28fxXdxX3xX4xX46xXbxX21xX3xX40xX34xX146xX4xX3xX447xX30xX3xXbxX1xX100xXdxX3xX19xXdxX1fxX3xX4xX299xX6xX3xX40xX5e4xX1fxX3xXexX1xX795xX3xX40xX6xXe7xX3xX212xX146xXexX3xX7xX28fxX3xX19xX10xX3xX7xX15exX3xX68xX150xX1fxX20xX3xX20xXdxX46xX8fxX3xX4xX1xX795xX1fxX20xX3xX1fxX1xXa1xX1fxX3xX4xX46xXbxX3xX4xX1xXebxX3xX19xX10xX3xX5xXaaxX34xX3xX1xX1exX1fxX1xX3xX1fxX146xXdxX3xX81xX14bxX6xX3xXexX4axXdxX3xX4xX15xX4xX3xX1fxXaaxX9cxX4xX3xX4xX1xX533xX34xX3xXbdaxX34xX21xX3xX1fxX1xXa1xXbxX3xX13cxX33xX3xXbxX1xX2c1xX3xX1xXabxXbxX3xX45xX9cxXdxX3xX81xXaaxXabxX4xX3xXexX1xX36xX1fxX20xX3xXb4xX34xX6xX1fxX21xX3xX73xX1xX36xX1fxX20xX3xXbxX1xX2c1xX3xX1xXabxXbxX3xX73xX1xX36xX1fxX20xX3xX81xXaaxXabxX4xX3xXexX1xX36xX1fxX20xX3xXb4xX34xX6xX1fxXe7xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX211xX10xX1fxXexX10xX91xXaxX12xX0xXdxX45xX20xX3xXdxX68xX9xXaxX6xXexX68xX5xX42axX7xX5xXdxX68xX10xX42axXdxX45xX6xX20xX10xX42axX2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX45xX20xX444xX10xXexX447xX10xX449xX6xX34xX5xXexX3xX68xXexX1xX34xX45xX40xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX4xX34xX91xX7xXebxX91xX2exX3xX34xX91xX5xX462xX463xXaxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2exX56xX56xXdxXe7xX40xX6xXebxX1xX6xXexXdxX1fxX1xXe7xX13cxX1fxX56xX1fxX10xX483xX7xX56xX2xX285xX1f6xX255xX56xX2xX283xX224xX68xX48fxX1f6xX1f6xX2xX2xX2a7xX2xXexX2a7xX2a7xX2b5xX1f6xX5xX283xXe7xX49dxXbxX20x1698bxX91xX9xX255xX285xX283xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axXbxX3xX1xX1exX1fxX20xX21xX3xX19xX10xX3xX1xX1axXexX3xX1xX1exX1fxX20xX2exX3xX30xX1xXdxX33xX34xX3xX36xX3xXexX36xX3xX7xX6xX1fxX20xX3xX40xXdxX1axX1fxX3xX45xX46xXexX3xXexX4axXdxX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX30xX6xX45xXaxX3xX483xXdxX68xXexX1xX9xXaxX48fxX255xX224xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX2a7xX48fxX2xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX211xX6xXbxXexXdxXebxX1fxXaxX12xX447xX139xX3xX40xX15xXebxX3xXexX1xX14bxX3xXexX91xXaaxX105xX1fxX20xX3xX19xX10xX3xX7xX6xX1fxX20xX3xX7xX58bxX3xX4xX24cxX1fxX3xXexX1xXdxX1axX34xX3xX1xX1exX1fxX20xX21xX3xX1fxX1xXdxX33xX34xX3xX45xXc1xX34xX3xX19xX10xX3xX4xXc8xX3xX1fxX20xX34xX8fxX3xX4xXd0xX3xX40xXdxX1axX1fxX3xX45xX46xXexX3xXexX4axXdxX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX30xX6xX45xXe7xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xXebxX68xX8fxXaxX12xX211xXc8xX3xX1fxX1xXdxX33xX34xX3xX45xXc1xX34xX3xX19xX10xX3xX81xXaaxXabxX4xX3xX4xX15xX4xX3xX447xX30xX3xX1fxX1xXa1xXbxX3xX13cxX33xX3xXexX7fxX3xXexX1xX15xX1fxX20xX3xX2xX56xX1f6xX283xX2xX285xX21xX3xX81xX1axX1fxX3xX1fxX6xX8fxX3xX4xX1xXaaxX6xX3xX20xXdxX100xXdxX3xXb4xX34xX8fxX1axXexX3xX19xXebxX1fxX20xX3xXexX1xX299xX3xXexX150xX4xX21xX3xX4xX1xXaaxX6xX3xXexX1xX12dxX3xXexX1xX36xX1fxX20xX3xXb4xX34xX6xX1fxX21xX3xX13cxXc1xX1fxX3xX4xX1xX105xX3xXexX4axXdxX3xX4xX100xX1fxX20xXe7xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xXebxX68xX8fxXaxX12xXcxX1xX28fxX1fxX20xX3xX73xX5e4xX3xXexX7fxX3xXcxefc1xX1fxX20xX3xX4xX150xX4xX3xX65xX100xXdxX3xXb4xX34xX6xX1fxX3xX4xX1xXebxX3xXexX1xX46xX8fxX21xX3xXexX91xXebxX1fxX20xX3xXexX34xX82xX1fxX3xX81xX82xX34xX3xXexX1xX15xX1fxX20xX3xX48fxX56xX1f6xX283xX2xX285xX21xX3xX5xXaaxXabxX1fxX20xX3xX36xX3xXexX36xX3xX1fxX20xX34xX8fxX5e4xX1fxX3xX4xX1xXdxX1axX4xX3xX81xX86xX1fxX20xX3xX73xX115xX3xXexX105xX3xX73xX1xX6xXdxX3xX1fxX1xXa1xXbxX3xX73xX1xXa6xX34xX3xX13cxX1exXebxX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX30xX6xX45xX3xX4xXc8xX3x12c19xX1f6xX1f6xX3xX19xX10xX3xX4xX15xX4xX3xX5xXebxX4axXdxXe7xX3xXcxX91xXebxX1fxX20xX3xX7xX28fxX3xX81xXc8xX21xX3xX4xXc8xX3xX48fxX255xX2b5xX3xX19xX10xX3xXexX7fxX3xXfb0xX3xX4xX1xX3b3xX3xX1fxX20xX26fxXdxX3xXexX91xX52cxX3xX19xX34xX28fxX1fxX20xXe7xX3xX6bxX10xX3xX19xX34xX46xXexX3xX19xX795xX3xXexX7fxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX1dcxX6xX1fxX3xX4xX1xXdxX1axX45xX3xX224xX48fxX255xX3xX4xX1xXdxX1axX4xX21xX3xX19xX10xX3xXcxX91xX34xX1fxX20xX3x15454xX34xX28fxX4xX3xX2a7xX48fxX3xX4xX1xXdxX1axX4xX21xX3xX764xX795xX4xX3xX4xXc8xX3xX1f6xXfb0xX3xX4xX1xXdxX1axX4xX21xX3xX4xX24cxX1fxX3xX5xX4axXdxX3xX5xX1exX3xXexX7fxX3xXcxX1xX150xX8fxX3xX764xXdxX12dxX1fxX21xX3xX30xX1xXa1xXexX3xX186xX100xX1fxX21xX3xX211xX6xX1fxX6xX68xX6xX3xX13cxX1exX3xX212xX7b8xXe7xX3xX30xX1xXaaxX3xX13cxXa1xX8fxX3xX4xXc8xX3xXexX1xX12dxX3xXexX1xX46xX8fxX21xX3xX19xX10xX3xX7xX6xX1fxX20xX3xX1fxX1xXa1xXbxX3xX73xX1xXa6xX34xX3xX4xX1xXaaxX6xX3xXexX1xX12dxX3xX13cxX33xX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX30xX6xX45xXe7xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xXebxX68xX8fxXaxX12xX4dxX9cxXdxX3xX4xX15xX4xX3xX81xX4axXdxX3xX5xX115xX3xX73xXdxX1fxX1xX3xX68xXebxX6xX1fxX1xX3xX19xX10xX3xX7xX6xX1fxX20xX21xX3xX81xX533xX8fxX3xX5xX1exX3xXexX1xX105xXdxX3xX81xXdxX12dxX45xX3xX73xX1xXc8xX3xX73xX1xX86xX1fxXe7xX3xX212xX3b3xXdxX3xXexX1xX15xX1fxX20xX3xX40xX15xX1fxX3xX81xXaaxXabxX4xX3xX13cxX1exXdxX3xX4xX1xXdxX1axX4xX3xX19xX10xX3xX4xX24cxX1fxX3xXexX26fxX1fxX3xXexX7fxX3xX1f6xX283xX2xX2b5xX3xX81xX12dxX3xX5xX4axXdxX21xX3xX1xXebxX3e7xX4xX3xX73xX1xX36xX1fxX20xX3xX40xX15xX1fxX3xX81xXaaxXabxX4xX3xX4xX1xXdxX1axX4xX3xX1fxX1exXebxX21xX3xXexX1xX538xX3xX4xX82xX45xX3xX4xX1xX57dxX4xX3xXexX1xX34xX6xX3xX5xX3b3xXe7xX3xX764xX4axXdxX3xX5xX115xX3xX19xX10xX3xX7xX6xX1fxX20xX3xXexX1xXaaxX105xX1fxX20xX3xX4xXc8xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX95xX3xX81xX82xX34xX3xXexXaaxX21xX3xXexX1xX34xX5e4xX3xX45xX3e7xXexX3xX40x16ecaxX1fxX20xX21xX3xXb4xX34xX100xX1fxX3xX5xX115xX21xXe7xXe7xXe7xX3xX5xX9cxX1fxX3xX20xX46xXbxX3xX1fxX1xXdxX33xX34xX3xX5xX82xX1fxX3xX7xXebxX3xX13cxX9cxXdxX3xX19xX10xX3xX40xX538xX1fxX1xX3xX68xX533xX1fxX21xX3xX73xX1xXdxX3xX68xXebxX6xX1fxX1xX3xX7xX28fxX3xX40xX15xX1fxX3xX73xX1xX36xX1fxX20xX3xX4xXc8xX21xX3xX4xX1xX136xX3xX68xX139xX6xX3xX13cxX1exXebxX3xX68xX14bxX4xX1xX3xX13cxX150xX3xX7xX15exX6xX3xX4xX1xX163xX6xX21xX3xX40xX100xXebxX3xX68xXaaxX52cxX1fxX20xX3xX73xX1xX36xX1fxX20xX3xXexX1xX12dxX3xX4xX533xX1fxX3xX81xX28fxXdxX3xX81xXaaxXabxX4xX3xX13cxX33xX3xXexX1exXdxX3xX4xX1xX95xX1fxX1xXe7xX3xX4dxXa1xX8fxX3xX45xX1exX3xX20xX82xX1fxX3xX224xX3xXexX1xX15xX1fxX20xX3xX1fxX6xX8fxX3xX73xX1xX36xX1fxX20xX3xX4xXc8xX3xX19xX10xX3xX81xX12dxX3xX40xX15xX1fxX3xX13cxX1exX3xX73xX1xX15xX4xX1xX3xX1xX1exX1fxX20xX3xXexX1xX538xX3xX4xX795xX3xXbxX1xX100xXdxX3xX4xX1xX105xX3xX81xXabxXdxXe7xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xXebxX68xX8fxXaxX12xX212xX146xXexX3xX7xX28fxX3xX81xX4axXdxX3xX5xX115xX3xX19xX10xX3xX7xX6xX1fxX20xX3xXexXdxX1axXexX3xX5xX146xX3xX91xX11a2xX1fxX20xX3xX1xXa0fxX3xX81xX6xX1fxX20xX3xX5xX3b3xX3xX1xX1exX1fxX20xX3xXexea76xX3xX81xX26fxX1fxX20xX3xX45xX3b3xXdxX3xXexX1xX15xX1fxX20xX3xX13cxX1exX3xX73xX1xX36xX1fxX20xX3xX40xXdxX1axXexX3xXexX538xX1fxX1xX3xXexX91xX4axX1fxX20xX3xX1fxX1exX8fxX3xX4xX24cxX1fxX3xX73xf0b6xXebxX3xX68xX1exXdxX3xX81xX1axX1fxX3xX73xX1xXdxX3xX1fxX1exXebxXd9fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xXebxX68xX8fxXaxX12xX186xX146xX3xXbf3xXcxX4dxXcxX3xX73xX1xXa56xX1fxX20xX3xX81xX14bxX1fxX1xX21xX3xX81xX1axX1fxX3xX1fxX6xX8fxX3xX4xX15xX4xX3xX447xX30xX3xX1fxX1xXa1xXbxX3xX73xX1xXa6xX34xX3xX73xX1xX36xX1fxX20xX3xX4xX24cxX1fxX3xX20xX3e7xXbxX3xX13cxXaaxX9cxX1fxX20xX3xX45xX57dxX4xX3xX5xXdxX5e4xX1fxX3xXb4xX34xX6xX1fxX3xX81xX1axX1fxX3xXbf3xXdxX46xX8fxX3xX4xX1xX795xX1fxX20xX3xX1fxX1xXa1xX1fxX3xX4xX1xX46xXexX3xX5xXaaxXabxX1fxX20xX3xX73xXdxX12dxX34xX3xX5xXebxX4axXdxX3xX36xX3xXexX36xXe7xX3xXcxX1xX139xX4xX3xXexX1axX21xX3xX4xX15xX4xX3xX68xX24cxX1fxX20xX3xX19xX10xX3xXexX7fxX3xX1fxX1xXdxX33xX34xX3xXexX1xX14bxX3xXexX91xXaaxX105xX1fxX20xX3xX73xX1xX15xX4xX3xX1fxX1xX6xX34xX3xX1fxX1xXaaxX3xX65xX1exX1fxX3xX1022xX34xX28fxX4xX21xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX1dcxX6xX1fxX21xX3xe374xX1fxX68xXebxX1fxX10xX7xXdxX6xX21xX3xX764xX795xX4xX3xX13cxX1exX3xX45xX146xXexX3xX7xX28fxX3xXb4xX34xX28fxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX4xX1xX533xX34xX3xXbdaxX34xX21xX3xX81xX613xX3xX1fxX1xXa1xXbxX3xX73xX1xXa6xX34xX3xX13cxX33xX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX30xX6xX45xX3xX45xX1exX3xX73xX1xX36xX1fxX20xX3xX20xX3e7xXbxX3xXbxX1xX100xXdxX3xX73xX1xXc8xX3xX73xX1xX86xX1fxX21xX3xX13cxXaaxX9cxX1fxX20xX3xX45xX57dxX4xX3xX20xX538xXe7xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xXebxX68xX8fxXaxX12xXcxX34xX8fxX3xX1fxX1xXdxX5e4xX1fxX21xX3xX4xX15xX4xX3xX447xX30xX3xX19xX10xX3xX7xX6xX1fxX20xX3xX4xX1xXebxX3xX40xXdxX1axXexX21xX3xX1xXa0fxX3xX81xX6xX1fxX20xX3xX13cxX46xXexX3xX13cxX100xX3xX13cxX9cxXdxX3xXbf3xXdxX46xX8fxX3xX4xX1xX795xX1fxX20xX3xX1fxX1xXa1xX1fxX3xX4xX1xX46xXexX3xX5xXaaxXabxX1fxX20xX3xX73xXdxX12dxX34xX3xX5xXebxX4axXdxX3xX36xX3xXexX36xX3xX1fxX1xXa1xXbxX3xX73xX1xXa6xX34xX21xX3xX40xX52cxXdxX3xX5xXebxX4axXdxX3xX20xXdxX46xX8fxX3xX1fxX1exX8fxX3xX73xX1xX36xX1fxX20xX3xXexX26fxX1fxX3xXexX4axXdxX3xX52cxX3xX1fxX1xXdxX33xX34xX3xXb4xX34xX28fxX4xX3xX20xXdxX6xXe7xX3xX65xXa0fxX3xX81xX613xX3xX4xX28fxX3xX20xX57dxX1fxX20xX3x1700dxX5xXebx12b0cxX3xX81xX12dxX3xX4xXc8xX3xX20xXdxX46xX8fxX3xX1fxX1xXaaxX1fxX20xX3xX4xX38bxX1fxX20xX3xX4xX1xXaaxX6xX3xX4xX1xX57dxX4xX3xXbxX1xX2c1xX3xX1xXabxXbxX3xX13cxX9cxXdxX3xX1fxX1xX163xX1fxX20xX3xX4xX1xXdxX1axX4xX3xX19xX10xX3xX1fxX1xXa1xXbxX3xX13cxX33xXe7xX3xX4dxX9cxXdxX3xX1fxX1xX163xX1fxX20xX3xX13cxXaaxX9cxX1fxX20xX3xX45xX57dxX4xX3xX1fxX1exX8fxX21xX3xX68xX139xX3xX40xX15xXebxX3xXexX1xX14bxX3xXexX91xXaaxX105xX1fxX20xX3xX19xX10xX3xX7xX6xX1fxX20xX3xX7xX58bxX3xX4xX24cxX1fxX3xXexX1xXdxX1axX34xX3xX1xX1exX1fxX20xX21xX3xX1fxX1xXdxX33xX34xX3xX45xXc1xX34xX3xX19xX10xX3xX4xXc8xX3xX1fxX20xX34xX8fxX3xX4xXd0xX3xX40xXdxX1axX1fxX3xX45xX46xXexX3xXexX4axXdxX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX30xX6xX45xXe7xX0xX56xXbxX12xX0xX68xXdxX13cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xX91xX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX7xXexX91xXebxX1fxX20xX12xXcxXdxX1fxX3xX5xXdxX5e4xX1fxX3xXb4xX34xX6xX1fxX2exX0xX56xX7xXexX91xXebxX1fxX20xX12xX0xX34xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX598xXexX1xX34xX45xX40xX598xX6xX1fxX68xX598xX7xX6xXbxXebxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX212xX34xX6xX3xX36xXexX36xX3xX20xXdxX15xX3xX91xf454xX3xX598xX3xX20xXdxX46xX4xX3xX45xXd0xX3xX19xX6xX3xX13cxX105xXdxX3xX4xX299xX6xX3xX1fxX20xXaaxX105xXdxX3xX4dxXdxX4fxXexXaxX3xX1xX91xX10xX449xX9xXaxX56xX19xX10xX56xX45xX34xX6xX598xXebxXexXebxX598xX20xXdxX6xX598xX91xX10xX598xX20xXdxX6xX4xX598xX45xXebxX598xX19xX6xX598xX13cxXebxXdxX598xX4xX34xX6xX598xX1fxX20xX34xXebxXdxX598xX13cxXdxX10xXexX56xX2xX224xX255xX2a7xX224xX48fxXe7xX1xXexX45xXaxX12xX0xXdxX45xX20xX3xX7xX91xX4xX9xXaxX56xX45xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX1f6xX283xX56xX1fxX10xX483xX7xX56xX2xX285xX2xXfb0xX56xX2xX283xX1f6xX68xX224xX283xX255xX255xX2b5xX283xX255xXexX2xXfb0xX2b5xX5xX283xXe7xX49dxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axXbxX3xX1xX1exX1fxX20xX21xX3xX19xX10xX3xX1xX1axXexX3xX1xX1exX1fxX20xX2exX3xX30xX1xXdxX33xX34xX3xX36xX3xXexX36xX3xX7xX6xX1fxX20xX3xX40xXdxX1axX1fxX3xX45xX46xXexX3xXexX4axXdxX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX30xX6xX45xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX13cxX12xX0xX7xXexX91xXebxX1fxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX212xX34xX6xX3xX36xXexX36xX3xX20xXdxX15xX3xX91xX165axX3xX598xX3xX20xXdxX46xX4xX3xX45xXd0xX3xX19xX6xX3xX13cxX105xXdxX3xX4xX299xX6xX3xX1fxX20xXaaxX105xXdxX3xX4dxXdxX4fxXexXaxX3xX1xX91xX10xX449xX9xXaxX56xX19xX10xX56xX45xX34xX6xX598xXebxXexXebxX598xX20xXdxX6xX598xX91xX10xX598xX20xXdxX6xX4xX598xX45xXebxX598xX19xX6xX598xX13cxXebxXdxX598xX4xX34xX6xX598xX1fxX20xX34xXebxXdxX598xX13cxXdxX10xXexX56xX2xX224xX255xX2a7xX224xX48fxXe7xX1xXexX45xXaxX12xX212xX34xX6xX3xX36xXexX36xX3xX20xXdxX15xX3xX91xX165axX3xX598xX3xX20xXdxX46xX4xX3xX45xXd0xX3xX19xX6xX3xX13cxX105xXdxX3xX4xX299xX6xX3xX1fxX20xXaaxX105xXdxX3xX4dxXdxX4fxXexX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX91xXebxX1fxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX30xX1xXdxX33xX34xX3xX1fxX20xXaaxX105xXdxX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX45xX6xX1fxX20xX3xX1xXdxX3xX13cxXa0fxX1fxX20xX3xX20xXdxX15xX3xX91xX165axX3xX7xX58bxX3xX20xXdxX100xX45xX3xX45xX4axX1fxX1xX3xX13cxX1exXebxX3xX1fxX86xX45xX3xX1f6xX283xX2xX285xX21xX3xX1fxX1xXaaxX1fxX20xX3xX1xXd0xX1fxX3xX224xX3xXexX1xX15xX1fxX20xX3xXexX91xX36xXdxX3xXb4xX34xX6xX3xX73xX1xX36xX1fxX20xX3xX19xX34xX46xXexX3xX1xXdxX4fxX1fxX3xX68xX46xX34xX3xX1xXdxX4fxX34xX3xX20xXdxX15xX3xX19xX10xX3xX20xXdxX100xX45xX3xX81xX26fxX1fxX20xX3xX5xXebxX4axXexXe7xX3xX30xX1xXdxX33xX34xX3xX45xXc1xX34xX3xX19xX10xX3xXexX1xXa1xX45xX3xX4xX1xX95xX3xX4xX24cxX1fxX3xXexX86xX1fxX20xX3xX20xXdxX15xXe7xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX13cxX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb55xX3xXexX36xX3xX5xXebxX4axX1fxX3xX20xXdxX15xX2exX3xXcxX91xX15xX1fxX1xX3xX45xX46xXexX3xXexXdxX33xX1fxX3xXebxX6xX1fxX21xX3xX81xX26fxX1fxX20xX3xX5xXebxX4axXexX3xX91xX299xX3xX1fxX1xX6xX34xX3xX1fxX20xX7fxX1fxX20xX3xX45xX34xX6xX3xX19xX10xXaxX3xX1xX91xX10xX449xX9xXaxX56xX19xX10xX56xXebxX598xXexXebxX598xX5xXebxX6xX1fxX598xX20xXdxX6xX598xXexX91xX6xX1fxX1xX598xX45xX6xXexX598xXexXdxX10xX1fxX598xXebxX6xX1fxX598xX68xXebxX1fxX20xX598xX5xXebxX6xXexX598xX91xX34xX598xX1fxX1xX6xX34xX598xX1fxX20xX34xX1fxX20xX598xX45xX34xX6xX598xX19xX10xX56xX2xX224xX1f6xX224xX224xX48fxXe7xX1xXexX45xXaxX12xX0xXdxX45xX20xX3xX7xX91xX4xX9xXaxX56xX45xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX1f6xX283xX56xX1fxX10xX483xX7xX56xX2xX285xX2xX224xX56xX2b5xX2b5xX68xX224xX2xX1f6xX255xX1f6xX2a7xX2xXexX2xX2a7xX1f6xX1f6xX5xX283xXe7xX49dxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axXbxX3xX1xX1exX1fxX20xX21xX3xX19xX10xX3xX1xX1axXexX3xX1xX1exX1fxX20xX2exX3xX30xX1xXdxX33xX34xX3xX36xX3xXexX36xX3xX7xX6xX1fxX20xX3xX40xXdxX1axX1fxX3xX45xX46xXexX3xXexX4axXdxX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX30xX6xX45xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX13cxX12xX0xX7xXexX91xXebxX1fxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb55xX3xXexX36xX3xX5xXebxX4axX1fxX3xX20xXdxX15xX2exX3xXcxX91xX15xX1fxX1xX3xX45xX46xXexX3xXexXdxX33xX1fxX3xXebxX6xX1fxX21xX3xX81xX26fxX1fxX20xX3xX5xXebxX4axXexX3xX91xX299xX3xX1fxX1xX6xX34xX3xX1fxX20xX7fxX1fxX20xX3xX45xX34xX6xX3xX19xX10xXaxX3xX1xX91xX10xX449xX9xXaxX56xX19xX10xX56xXebxX598xXexXebxX598xX5xXebxX6xX1fxX598xX20xXdxX6xX598xXexX91xX6xX1fxX1xX598xX45xX6xXexX598xXexXdxX10xX1fxX598xXebxX6xX1fxX598xX68xXebxX1fxX20xX598xX5xXebxX6xXexX598xX91xX34xX598xX1fxX1xX6xX34xX598xX1fxX20xX34xX1fxX20xX598xX45xX34xX6xX598xX19xX10xX56xX2xX224xX1f6xX224xX224xX48fxXe7xX1xXexX45xXaxX12xXb55xX3xXexX36xX3xX5xXebxX4axX1fxX3xX20xXdxX15xX2exX3xXcxX91xX15xX1fxX1xX3xX45xX46xXexX3xXexXdxX33xX1fxX3xXebxX6xX1fxX21xX3xX81xX26fxX1fxX20xX3xX5xXebxX4axXexX3xX91xX299xX3xX1fxX1xX6xX34xX3xX1fxX20xX7fxX1fxX20xX3xX45xX34xX6xX3xX19xX10xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX91xXebxX1fxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xXcxX91xX5e4xX1fxX3xX45xX146xXexX3xX7xX28fxX3xXexX91xX6xX1fxX20xX3xX45xX4axX1fxX20xX21xX3xX68xXdx113d9xX1fxX3xX81xX1exX1fxX3xX13cxX33xX3xX36xX3xXexX36xX3xX81xX6xX1fxX20xX3xX4xXc8xX3xX1fxX1xX163xX1fxX20xX3xX115xX3xX73xXdxX1axX1fxX3xX73xX5e4xX34xX3xX20xXa0fxXdxX3xXexX4axX45xX3xX68xX7fxX1fxX20xX3xX45xX34xX6xX3xX36xX3xXexX36xX3xX81xX12dxX3xX4xX1xX105xX3xX20xXdxX15xX3xX20xXdxX100xX45xX3xX1xXd0xX1fxX3xX1fxX163xX6xXe7xX3xX212xX34xX6xX3xX5x152b9xX4xX3xX1fxX1exX8fxX3xX7xX58bxX3xX40xX14bxX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX73xX1xXdxX3xX20xXdxX15xX3xX19xX10xX3xX19xX34xX28fxX1fxX20xX3xXexX1xX46xXbxX21xX3xX20xXdxX28fxX1fxX20xX3xX1fxX1xXaaxX3xX1fxX1xXdxX33xX34xX3xX73xX1xX15xX4xX1xX3xX1xX1exX1fxX20xX3xX81xX613xX3xX40xX34xX28fxXexX3xX91xX34xX146xXexX3xX73xX1xXdxX3xX45xX34xX6xX3xX19xX10xX3xX1fxX86xX45xX3xX1f6xX283xX2xX2b5xXe7xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX13cxX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb55xX3xXexX36xX3xX1fxX20xXebxX4axXdxX3xX1fxX20xX7fxX1fxX20xX3xX19xX34xX46xXexX3xX73xX1xXa6xX34xX3xX13cxX1exXebxX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX30xX6xX45xX2exX3xX764xXdxX33xX34xX3xX20xX538xX3xX81xX6xX1fxX20xX3xX68xXdxX1b2bxX1fxX3xX91xX6xXd9fxXaxX3xX1xX91xX10xX449xX9xXaxX56xX19xX10xX56xXebxX598xXexXebxX598xX1fxX20xXebxX6xXdxX598xX1fxX20xX34xX1fxX20xX598xX19xX34xX6xXexX598xX73xX1xX6xX34xX598xX13cxX6xXebxX598xX13cxXdxX10xXexX598xX1fxX6xX45xX598xX68xXdxX10xX34xX598xX20xXdxX598xX68xX6xX1fxX20xX598xX68xXdxX10xX1fxX598xX91xX6xX56xX2xX255xX2b5xXfb0xX285xXfb0xXe7xX1xXexX45xXaxX12xX0xXdxX45xX20xX3xX7xX91xX4xX9xXaxX56xX45xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX1f6xX283xX56xX1fxX10xX483xX7xX56xX2xX285xX283xX255xX56xX2b5xX2b5xX68xX255xX283xX224xX2a7xX2b5xX2xX2xXexXfb0xX283xX255xX2a7xX5xX283xXe7xX49dxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axXbxX3xX1xX1exX1fxX20xX21xX3xX19xX10xX3xX1xX1axXexX3xX1xX1exX1fxX20xX2exX3xX30xX1xXdxX33xX34xX3xX36xX3xXexX36xX3xX7xX6xX1fxX20xX3xX40xXdxX1axX1fxX3xX45xX46xXexX3xXexX4axXdxX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX30xX6xX45xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX13cxX12xX0xX7xXexX91xXebxX1fxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb55xX3xXexX36xX3xX1fxX20xXebxX4axXdxX3xX1fxX20xX7fxX1fxX20xX3xX19xX34xX46xXexX3xX73xX1xXa6xX34xX3xX13cxX1exXebxX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX30xX6xX45xX2exX3xX764xXdxX33xX34xX3xX20xX538xX3xX81xX6xX1fxX20xX3xX68xXdxX1b2bxX1fxX3xX91xX6xXd9fxXaxX3xX1xX91xX10xX449xX9xXaxX56xX19xX10xX56xXebxX598xXexXebxX598xX1fxX20xXebxX6xXdxX598xX1fxX20xX34xX1fxX20xX598xX19xX34xX6xXexX598xX73xX1xX6xX34xX598xX13cxX6xXebxX598xX13cxXdxX10xXexX598xX1fxX6xX45xX598xX68xXdxX10xX34xX598xX20xXdxX598xX68xX6xX1fxX20xX598xX68xXdxX10xX1fxX598xX91xX6xX56xX2xX255xX2b5xXfb0xX285xXfb0xXe7xX1xXexX45xXaxX12xXb55xX3xXexX36xX3xX1fxX20xXebxX4axXdxX3xX1fxX20xX7fxX1fxX20xX3xX19xX34xX46xXexX3xX73xX1xXa6xX34xX3xX13cxX1exXebxX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX30xX6xX45xX2exX3xX764xXdxX33xX34xX3xX20xX538xX3xX81xX6xX1fxX20xX3xX68xXdxX1b2bxX1fxX3xX91xX6xXd9fxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX91xXebxX1fxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX212xX146xXexX3xX7xX28fxX3xX1xX613xX1fxX20xX3xX36xX3xXexX36xX3xX1fxX1xXaaxX3xXcxXebxX8fxXebxXexX6xX21xX3xX65xXebxX1fxX68xX6xX21xX3xX212xXdxXexX7xX34xX40xXdxX7xX1xXdxX21xX3xX444xX34xX59cxX34xX73xXdxX21xX3x16b2dxXebxX91xX68xX21xX3xXbf3xX212xX21xXe7xXe7xXe7xX3xX81xX613xX3xXexX1xX36xX1fxX20xX3xX40xX15xXebxX3xX1fxX20xX7fxX1fxX20xX3xX19xX34xX46xXexX3xX73xX1xXa6xX34xX3xX36xX3xXexX36xX3xX13cxX1exXebxX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX30xX6xX45xXe7xX3xXb55xX3xXexX36xX3xX1fxX1xXa1xXbxX3xX73xX1xXa6xX34xX3xX1xXdxX4fxX1fxX3xX4xX1xXdxX1axX45xX3xX73xX1xXebxX100xX1fxX20xX3xX2a7xX283xX2b7xX3xXexX91xXebxX1fxX20xX3xXbxX1xX533xX1fxX3xX73xX1xX1b87xX4xX3xX19xX10xX3xX4xX15xX3xX1fxX1xX533xX1fxXe7xX3xX30xX20xX34xX26fxX1fxX3xX4xX34xX1fxX20xX3xX19xX10xX3xX1fxX1xXa1xXbxX3xX73xX1xX6xX1fxX3xX1xXdxX1axX45xX21xX3xX5xXdxX4fxX34xX3xX20xXdxX15xX3xX4xXc8xX3xXexX86xX1fxX20xXd9fxX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX13cxX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX34xX5xX12xX0xX68xXdxX13cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX91xXaxX12xX0xX56xX68xXdxX13cxX12xX0xX56xX68xXdxX13cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX444xXebxX34xX91xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXebxX3xXcxX91xX82xX1fxX3xXcxX1xX34xX12d6xX56xX4dxX30xX30xX0xX56xXbxX12