Cầu cảng sông Hộ Độ hư hỏng, đổ sập, cảnh sát đường thủy gặp khó
(Baohatinh.vn) - Cầu cảng cứu hộ, cứu nạn bên bờ sông Hộ Độ (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) được xây dựng từ năm 1972, qua gần 50 năm sử dụng, cầu đã hư hỏng, gần như không còn giá trị sử dụng.
9d13x13317x12df3xb42dxc9f0x13d10x107d5xa2e8x13fc1xX7xacedxb413xf7ffx133eex13148xdfd5xX5xd492xXax13f52xc2ebxd647x10761xX3xX4xb9cexf882xdbcexX3xX7xed7fxX19xX1axX3x102ccxf8e6xX3x10222xX22xX3xX1xfce2xX3xX1xcd4axX19xX1ax1157exX3x1232exf871xX3xX7x13a4axXbxX2exX3xX4xX18xX19xX1xX3xX7x138e1xXexX3xX30xX28x12794xX19xX1axX3xXexX1x11310xd0d3xX3xX1ax12c6cxXbxX3xb350xX1xc6e1xX0xbff2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX6x11b2cxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xa813xX15xX3xX1xX22xX2exX3xX4xX73xX15xX3xX19x12a9cxX19xX3xfe29xc0efxX19xX3xX82xX43xX3xX7xX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX3xX24xX22xX3x13b4fxb083xa182xX3xXcxX1xX7fxX4xX1xX3xX21xX7fxX2exX3xXcx13a9bxX3xX21xb1e3xX3xXcxd99exX19xX1xbeecxX3xX30xX28x119a4xX4xX3xX95xc885xX4axX3xX66xd045xX19xX1axX3xXexa9e7xX3xX19x10ffdxc64dxX3xX2x12708xace7xe680xX2exX3x13a93xX15xX6xX3xX1axX14xX19xX3x1410fxe385xX3xX19xXc0xXc1xX3xX7x13052xX3xX66x136b2xX19xX1axX2exX3xX4xX14xX15xX3xX30xX96xX3xX1xX28xX3xX1xX2bxX19xX1axX2exX3xX1axX14xX19xX3xX19xX1xX28xX3xX50xX1xX1dxX19xX1axX3xX4xc862xX19xX3xX1axXdxX3exX3xXexab99x9d19xX3xX7xXd9xX3xX66xXdcxX19xX1ax10508xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX108xXaxX12xX0xXdxXc1xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX108xXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXaxa20bxXdxX66xXexX1x11aa8xX3xb437xX2xXd1xXbxX95x11a9bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX14bxX3xe3faxX2xXd2xXbxX95xX152xXaxX3xX7xX108xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14bxX54xX54xXdxX112xX82xX6x11813xX1xX6xXexXdxX19xX1xX112x11701xX19xX54xX19xX10xX146xX7xX54xXc6xXd2xXc6xXd1xX54xX2xXc6xXc6xX66xX2xX2xXd1xX2xX2xc9e0xX14dxXexX192xX15cxXc6xXc5xXc4xX5xXd2xX112x119c8xXbxX1axb03dxX108xX9xX192xXd1xX14dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX7xX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX3xX24xX22xX3xX1xX28xX3xX1xX2bxX19xX1axX2exX3xX30xX31xX3xX7xX34xXbxX2exX3xX4xX18xX19xX1xX3xX7xX3exXexX3xX30xX28xX43xX19xX1axX3xXexX1xX49xX4axX3xX1axX4dxXbxX3xX50xX1xX52xXaxX3xX146xXdxX66xXexX1xX9xXaxX14dxX2xXd1xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX15cxX2xXd2xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX174xX19xXaxX12xX0xX10xXc1xX12xf7c0xX4dxXexX3xX4xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX1xX14xX15xX3xX1xdb10xXexX3xX30xX96xX3xX1xX28xX3xX1xX2bxX19xX1axX2exX3xX30xX31xX3xX7xX34xXbxX0xX54xX10xXc1xX12xX112xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13318xX174xX66xX4axXaxX12xd26bxX19xX1axX3xXcxX108xX14xX19xX3x105ddxX15xadbaxX4xX3x12890xXb0xXdxX3xX94xXexX1xX1dxX19xX3xX21xX7fxX2exX3xX95xX96xX3xXcxX1xX7fxX4xX1xX3xX21xX7fxX2exX3xXcxXa3xX3xX21xXa6xX3xXcxXa9xX19xX1xXacxX3xd792xX3xXc1xX22xXexX3xX19xX1axX28xX43xXdxX3xX66xXb4xX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX7xX273xX19xX1axX3xX17cxX10xX19xX3xX7xX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX3xX24xX22xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x10cf2xX14bxX3xX4xX18xX19xX1xX3xXc9xX15xX6xX19xX3xX1xX6xXdxX3xX82xX83xX19xX3xX82xX43xX3xX7xX1dxX19xX1axX3xX1xXdxa953xX19xX3xXexX7fxXdxX3xX50xX1xX3exX3xX30x135e5xXbxX112xX3xXcxX15xX4axX3xX19xX1xXdxX83xX19xX2exX3xX4xX52xX3xXc1xX22xXexX3xX4xXb4xX4axX3xX4xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX17cxX10xX19xX3xX7xX1dxX19xX1axX3xX95xX15xX273xX19xX1axX3xX4xb4d5xXbxX2exX3xX5xX7fxXdxX3xX19x11cd6xXc1xX3xX1axX14xX19xX3xX17cx13e3fxXdxX3xXexX108xXdcxX4xX3xX30xX28xX43xX19xX1axX3xX4xX1xed28xX19xX1xX3xX19xX83xX19xX3xX1axXb4xX4axX3xXc1xX32axXexX3xXexX1xf489xXc1xX3xXc1x10125xX112xX3xX13xX1xX28xX6xX3xX50xc12fxX2exX3xX19xX1xXdxd99fxX15xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX7x11061xXexX3xX19xX1x1348bxX19xX3xX19xX333xXc1xX3xX19xX1xX1dxX3xX108xX6xX3xX19xX1axX174xXa6xXdxX2exX3xX108xX32axXexX3xX19xX1axX15xX4axX3xX1xXdxX36axXc1xX3xX50xX1xXdxX3xX4xX52xX3xX19xX1axX28xX43xXdxX3xX66xXb4xX19xX3xX30xXdxX3xXc9xX15xX6xX3xX30xXb4xX4axX112xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX262xX174xX66xX4axXaxX12xXcxX1xX10xX174xX3xX1axX1xXdxX3xX19xX1xX34xX19xX3xXexX1xXb8xX4xX3xXexX238xX2exX3xX4xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX7xX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX3xX24xX22xX3xX4xX52xX3xX4xX1xXdxX370xX15xX3xX66xXa6xXdxX3xX50xX1xX174xX18xX19xX1axX3xXc6xXd2xXc1xX2exX3xX108xX22xX19xX1axX3xXd1xXc1xX112xX3xX262xX83xX3xXexX1dxX19xX1axX3xXc1xX4dxXexX3xX4xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX1xX14xX15xX3xX1xX238xXexX3xX30xX96xX3xX1xX28xX3xX1xX2bxX19xX1axX2exX3xX30xX31xX3xX7xX34xXbxX112xX3xXa3xX1xX14xX19xX3xXc1xX4dxXexX3xX4xX14xX15xX3xX4xX100xX19xX3xX5xX7fxXdxX3xX17cxXa6xX3xX4xX22xXexX3xX4xX1xXb4xX19xX3xX4xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX30xX96xX3xX82xX109xX3xX82xXa6xX174xX3xXc1xX100xX19xX2exX3xX5xX22xX3xX19xX1xXdxX370xX15xX3xXbxX1xX14xX19xX3xX7xX37axXexX3xX108xb305xX3xX7xf2fdxXexX112xX3xd30fxXdxX2ebxX4xX3xX30xXdxX3xX5xX7fxXdxX3xXexX108xX83xX19xX3xXexX1xXa6xX19xX1xX3xX4xX14xX15xX3xX1xX174xX4dxX4xX3xX50xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3exX4xX3xXexX1xX49xX4axX3xX7xX18xX19xX3xX17cxX10xX19xX3xX50xX1xX15xX3xX17cxXb8xX4xX3xX4xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX7xb2f8xX3xXexXdxX370xXc1xX3xX35dxX19xX3xX19xX1xXdxX370xX15xX3xX19xX1axX15xX4axX3xX1xXdxX36axXc1xX112xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX108xXaxX12xX0xXdxXc1xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX108xXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXaxX146xXdxX66xXexX1xX14bxX3xX14dxX2xXd1xXbxX95xX152xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX14bxX3xX15cxX2xXd2xXbxX95xX152xXaxX3xX7xX108xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14bxX54xX54xXdxX112xX82xX6xX174xX1xX6xXexXdxX19xX1xX112xX17cxX19xX54xX19xX10xX146xX7xX54xXc6xXd2xXc6xXd1xX54xX2xXc6xXc6xX66xX2xX2xXd1xX2xX2xX15cx13a38xXexX14dxX2xX2xXd2xXd2xX5xXd2xX112xX19dxXbxX1axX1a0xX108xX9xXc4xXc5xXc5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX7xX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX3xX24xX22xX3xX1xX28xX3xX1xX2bxX19xX1axX2exX3xX30xX31xX3xX7xX34xXbxX2exX3xX4xX18xX19xX1xX3xX7xX3exXexX3xX30xX28xX43xX19xX1axX3xXexX1xX49xX4axX3xX1axX4dxXbxX3xX50xX1xX52xXaxX3xX146xXdxX66xXexX1xX9xXaxX14dxX2xXd1xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX15cxX2xXd2xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX174xX19xXaxX12xX0xX10xXc1xX12xX13xX1xXb4xX19xX3xX4xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX30xX96xX3xX82xX109xX3xX82xXa6xX174xX3xXc1xX100xX19xX2exX3xX5xX22xX3xX19xX1xXdxX370xX15xX3xXbxX1xX14xX19xX3xX7xX37axXexX3xX30xX96xX3xX108xX49dxX3xX7xX4a0xXexX112xX0xX54xX10xXc1xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX262xX174xX66xX4axXaxX12xX13xX1xX49xX3xXexX109xX4xX1xX3x103edxX262xf20exc324xX3xX95xX96xX3xXcxX1xX7fxX4xX1xX3xX21xX7fxX3xX94xXcxXa3xX3xX21xXa6xX3xXcxXa9xX19xX1xXacxX3xX678xX1axX15xX4axd6c6xX19xX3x9e80xX1dxX19xX1axX3xX21xXa6xX19xX3xX4xX1xX174xX3xX1xX6xX4axX2exX3xX4xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX21xX22xX3xX24xX22xX3xX30xX28xXb0xX4xX3xX95xXb4xX4axX3xX66xXb8xX19xX1axX3xXexXbdxX3xX19xX1x14424xX19xX1axX3xX19xXc0xXc1xX3xX2xXc4xXc5xXd2xX3xX17cxX33bxXdxX3xXc1xXdcxX4xX3xX30xX34bxX4xX1xX3xXbxX1xXdcxX4xX3xX17cxXdcxX3xXexXa6xX15xX2exX3xXexX1xX15xX4axX370xX19xX3xX4xX34xXbxX3xX82xX238xX19xX3xX17cxX34xX19xX3xX4xX1xX15xX4axX36axX19xX2exX3xX1xXa6xX19xX1axX3xX1xX52xX6xX3xX30xX28xX43xX19xX1axX3xX7xX1dxX19xX1axX3xX94xX4xX1xX49xX3xX4axX238xX15xX3xX5xXa6xX3xXc1xX15xX273xXdxX2exX3xXexX1xX6xX19xXacxX112xX3xX4a4xX370xX3xX7xX6xX15xX3xX30xX28xXb0xX4xX3xX82xXa6xX19xX3xX1axXdxX6xX174xX3xX4xX1xX174xX3xX5xXb8xX4xX3xX5xX28xXb0xX19xX1axX3xX4xX18xX19xX1xX3xX7xX3exXexX3xX30xX28xX43xX19xX1axX3xXexX1xX49xX4axX112xX3xX679xX174xX3xX7xX15xX273xXexX3xXexX1xX43xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX66xXa6xXdxX3xX50xX1xX1dxX19xX1axX3xX30xX28xXb0xX4xX3xX82xX18xX174xX3xX66xX28x1046cxX19xX1axX2exX3xX19xXb4xX19xX1axX3xX4xX32axXbxX3xX19xX83xX19xX3xX30xX238xX19xX3xX19xX6xX4axX3xX30xX96xX3xX95xX15xX273xX19xX1axX3xX4xX32axXbxX3xX19xX1axX1xXdxX83xXc1xX3xXexX108xX37fxX19xX1axX112xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX262xX174xX66xX4axXaxX12xe54bxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX95xX15xX273xX19xX1axX3xX4xX32axXbxX3xX50xX1xX1dxX19xX1axX3xX4xX1xX49dxX3xX5xXa6xXc1xX3xXc1xX32axXexX3xXc1xX361xX3xXc9xX15xX6xX19xX3xX17cxX10xX19xX3xX7xX1dxX19xX1axX3xXc1xXa6xX3xX4xX100xX19xX3xX18xX19xX1xX3xX1xX28xe07axX19xX1axX3xX5xX33bxX19xX3xX30xX238xX19xX3xX1xX174xX7fxXexX3xX30xX22xX19xX1axX3xX17cxX34xX19xX3xXexX18xXdxX3xX30xX28xX43xX19xX1axX3xXexX1xX49xX4axX3xX4xX49xX6xX3xX19xX1axX28xX43xXdxX3xX66xXb4xX19xX3xX4xae9cxX19xX1axX3xX19xX1xX28xX3xX4xX1dxX19xX1axX3xXexX3exX4xX3xX4xX73xX15xX3xX1xX22xX2exX3xX4xX73xX15xX3xX19xX7fxX19xX3xX4xX49xX6xX3xX5xXb8xX4xX3xX5xX28xXb0xX19xX1axX3xX4xX1xX73xX4xX3xX19xXc0xX19xX1axX112xX3xX679xX174xX3xX30xX52xX2exX3xX4xX1x11fd4xX19xX1axX3xXexX1dxXdxX3xXc1xX174xX19xX1axX3xXc1xX15xX273xX19xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX32axXbxX3xXc9xX15xX6xX19xX3xXexXb4xXc1xX2exX3xX30xX14xX15xX3xXexX28xX3xX95xXb4xX4axX3xXc1xX33bxXdxX3xX30xX36axX3xX5xXa6xXc1xX3xX30xX2f7xXbxX3xX4xX18xX19xX1xX3xXc9xX15xX6xX19xX2exX3xX50xXdxX238xX19xX3xXexX108xX8a5xX4xX3xX17cx9ecexX19xX1axX3xX17cxX10xX19xX3xX30xX1dxX3xXexX1xX10xX174xX3xXc9xX15xX4axX3xX1xX174xX7fxX4xX1xbb45xX3xX29dxX3xX1dxX19xX1axX3xX21xXa6xX19xX3xX19xX52xXdxX112xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX108xXaxX12xX0xXdxXc1xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX108xXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXaxX146xXdxX66xXexX1xX14bxX3xX14dxX2xXd1xXbxX95xX152xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX14bxX3xX15cxX2xXd2xXbxX95xX152xXaxX3xX7xX108xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14bxX54xX54xXdxX112xX82xX6xX174xX1xX6xXexXdxX19xX1xX112xX17cxX19xX54xX19xX10xX146xX7xX54xXc6xXd2xXc6xXd1xX54xX2xXc6xXc6xX66xX2xX2xXd1xX2xX2xXd1xX587xXexXc4xXc4xXc4xXd1xX15cxX5xXd2xX112xX19dxXbxX1axX1a0xX108xX9xX15cxXc6xXd2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX7xX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX3xX24xX22xX3xX1xX28xX3xX1xX2bxX19xX1axX2exX3xX30xX31xX3xX7xX34xXbxX2exX3xX4xX18xX19xX1xX3xX7xX3exXexX3xX30xX28xX43xX19xX1axX3xXexX1xX49xX4axX3xX1axX4dxXbxX3xX50xX1xX52xXaxX3xX146xXdxX66xXexX1xX9xXaxX14dxX2xXd1xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX15cxX2xXd2xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX174xX19xXaxX12xX0xX10xXc1xX12xX678xX1xXdxX370xX15xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX7xX37axXexX3xX19xX1xX37fxX19xX3xX30xX96xX3xX19xX333xXc1xX3xX19xX1xX1dxX3xX108xX6xX3xX19xX1axX174xXa6xXdxX3xX19xX83xX19xX3xX108xX32axXexX3xX19xX1axX15xX4axX3xX1xXdxX36axXc1xX3xX50xX1xXdxX3xX4xX52xX3xX19xX1axX28xX43xXdxX3xX66xXb4xX19xX3xX30xXdxX3xXc9xX15xX6xX3xX30xXb4xX4axX112xX0xX54xX10xXc1xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX262xX174xX66xX4axXaxX12xXcxX108xX6xX174xX3xX30xX31xXdxX3xX17cxX33bxXdxX3xX4xX1xX8a5xX19xX1axX3xXexX1dxXdxX2exX3xXcxX108xX15xX19xX1axX3xXexX3exX3xX678xX1axX15xX4axX698xX19xX3xX678xX6xXc1xX3xX24xX1dxX19xX1axX3xX29dxX3xX24xX22xXdxX3xXexX108xX28xX82axX19xX1axX3xX24xX22xXdxX3xX13xX69bxc84fxXcxX3xX30xX28xX43xX19xX1axX3xXexX1xX49xX4axX3xX94xXa3xX1xX100xX19xX1axX3xX13xX69bxXaeaxXcxX2exX3xX13xX1dxX19xX1axX3xX6xX19xX3xXexX49dxX19xX1xXacxX3xX4xX1xX174xX3xX82xXdxX238xXexX2exX3xX19xXc0xXc1xX3xX2xXc4xXc4xX587xX2exX3xX7xX6xX15xX3xX50xX1xXdxX3xX4xX52xX3xXc9xX15xX4axX238xXexX3xX30xX109xX19xX1xX3xXexX1xXa6xX19xX1xX3xX5xX34xXbxX3xXa3xX1xX100xX19xX1axX3xX13xX69bxXaeaxXcxX3xX30xX28xX43xX19xX1axX3xXexX1xX49xX4axX3xX21xXa6xX3xXcxXa9xX19xX1xX3xX4xX49xX6xX3xX262xX22xX3xX13xX1dxX19xX1axX3xX6xX19xX2exX3xX30xccffxX19xX3xX17cxX109xX3xX30xX28xXb0xX4xX3xXexXdxX238xXbxX3xX19xX1xX34xX19xX3xX4xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX7xX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX3xX24xX22xX3xXexXbdxX3xX69bxX82axX3xXaeaxXcxX4a4xXcxX112xX3xX21xXdxX2ebxX19xX3xXexX7fxXdxX2exX3xX4xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xXbxX1xXdcxX4xX3xX17cxXdcxX3xXc1xXdcxX4xX3xX30xX34bxX4xX1xX3xX19xX10xX174xX3xX30xX34xX15xX3xXbxX1xX28xXb76xX19xX1axX3xXexXdxX2ebxX19xX3xX4xX49xX6xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX7xX3exXexX3xX30xX28xX43xX19xX1axX3xXexX1xX49xX4axX3xX17cxXa6xX3xXexX108xXdxX36axX19xX3xX50xX1xX6xXdxX3xX4xX3exX4xX3xX19xX1xXdxX2ebxXc1xX3xX17cxXdcxX3xX4xX73xX15xX3xX1xX22xX2exX3xX4xX73xX15xX3xX19xX7fxX19xX112xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX262xX174xX66xX4axXaxX12xX679xX174xX3xX4xX14xX15xX3xX30xX96xX3xX1xX28xX3xX1xX2bxX19xX1axX3xX19xX4dxX19xX1axX3xX19xX83xX19xX3xX17cxXdxX2ebxX4xX3xX19xX10xX174xX3xX30xX34xX15xX3xX4xX3exX4xX3xXbxX1xX28xXb76xX19xX1axX3xXexXdxX2ebxX19xX3xXexXa6xX15xX2exX3xXexX1xX15xX4axX370xX19xX3xXbxX1xXdcxX4xX3xX17cxXdcxX3xX4xX1dxX19xX1axX3xXexX3exX4xX3xX4xX73xX15xX3xX1xX22xX2exX3xX4xX73xX15xX3xX19xX7fxX19xX2exX3xXbxX1xX28xXb76xX19xX1axX3xXexXdxX2ebxX19xX3xXexX3exX4xX3xX19xX1axX1xXdxX2ebxXbxX3xX30xX18xXc1xX3xX82xX18xX174xX3xXexX108xX34xXexX3xXexXb8xX3xX30xX28xX43xX19xX1axX3xXexX1xX49xX4axX3xX4xX49xX6xX3xX5xXb8xX4xX3xX5xX28xXb0xX19xX1axX3xX108xX32axXexX3xX50xX1xX52xX3xX50xX1xXc0xX19xX2exX3xXexX1xX34xXc1xX3xX4xX1xX34bxX3xX4xX100xX19xX3xX1axXb4xX4axX3xX1xX28xX3xX1xX2bxX19xX1axX112xX3xX24xX4dxX4xX3xX82xXdxX2ebxXexX3xX1xXb76xX19xX2exX3xXc9xX15xX3exX3xXexX108xa654xX19xX1xX3xXexX1xXb8xX4xX3xX1xXdxX2ebxX19xX3xX19xX1xXdxX2ebxXc1xX3xX17cxXdcxX3xX4xX73xX15xX3xX1xX22xX2exX3xX4xX73xX15xX3xX19xX7fxX19xX3xX4xX49xX6xX3xX5xXb8xX4xX3xX5xX28xXb0xX19xX1axX3xX50xX1xX1dxX19xX1axX3xX30xX28xXb0xX4xX3xXexX1xX15xX34xX19xX3xXexXdxX2ebxX19xX2exX3xX18xX19xX1xX3xX1xX28xX82axX19xX1axX3xX30xX238xX19xX3xXexXdxX238xX19xX3xX30xX22xX2exX3xXexX1xX43xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexX108xXdxX36axX19xX3xX50xX1xX6xXdxX2exX3xXexX1xX43xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX66xXdxX3xX4xX1xX15xX4axX36axX19xX3xX4xX49xX6xX3xX4xX3exX19xX3xX82xX22xX2exX3xX4xX1xXdxX238xX19xX3xX7xX361xX112xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX262xX174xX66xX4axXaxX12xX7e6xX13xX1xX8a5xX19xX1axX3xXexX1dxXdxX3xX30xX96xX3xX30xX370xX3xX95xX15xX32axXexX3xX5xX83xX19xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX32axXbxX3xX7xX33bxXc1xX3xX82xX273xX3xXexX108xX34bxX3xX19xX1axX15x10a0exX19xX3xX17cxX273xX19xX3xX30xX36axX3xX95xXb4xX4axX3xX66xXb8xX19xX1axX3xX4xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xXc1xX33bxXdxX3xX19xX1xX333xXc1xX3xXbxX1xXdcxX4xX3xX17cxXdcxX3xXexX273xXexX3xX1xXb76xX19xX3xX4xX1dxX19xX1axX3xXexX3exX4xX3xX30xX18xXc1xX3xX82xX18xX174xX3xX6xX19xX3xXexX174xXa6xX19xX3xX1axXdxX6xX174xX3xXexX1xX1dxX19xX1axX3xX30xX28xX43xX19xX1axX3xXexX1xX49xX4axX2exX3xX4xX1dxX19xX1axX3xXexX3exX4xX3xX4xX73xX15xX3xX1xX22xX2exX3xX4xX73xX15xX3xX19xX7fxX19xX912xX3xX29dxX3xXcxX108xX15xX19xX1axX3xXexX3exX3xX678xX1axX15xX4axX698xX19xX3xX678xX6xXc1xX3xX24xX1dxX19xX1axX3xX19xX52xXdxX3xXexX1xX83xXc1xX112xX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxX17cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX108xX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX7xXexX108xX174xX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX83xX19xX3xXc9xX15xX6xX19xX14bxX0xX54xX7xXexX108xX174xX19xX1axX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX29dxXexX1xX15xXc1xX82xX29dxX6xX19xX66xX29dxX7xX6xXbxX174xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24xX14xX4axX3xX108xff0bxX4axX3xX31xX3xXexX108xXb4xX15xX2exX3xX31xX3xX17cxX174xXdxX3xXexX108xX83xX19xX3xX1axX14xX19xX3xX2xX50xXc1xX3xX30xX28xX43xX19xX1axX3xX17cxXa6xX174xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xX3exX3xX5xX33bxX19xX3xX19xX1xX32axXexX3xX21xXa6xX3xXcxXa9xX19xX1xXaxX3xX1xX108xX10xcf43xX9xXaxX54xX82xX6xX19xX29dxX66xX174xX4xX29dxX17cxXdxX10xXexX54xX66xX6xX4axX29dxX108xX6xX4axX29dxX174xX29dxXexX108xX6xX15xX29dxX174xX29dxX17cxX174xXdxX29dxXexX108xX10xX19xX29dxX1axX6xX19xX29dxX2xX50xXc1xX29dxX66xX15xX174xX19xX1axX29dxX17cxX6xX174xX29dxX4xX6xX19xX1axX29dxX4xX6xX29dxX5xX174xX19xX29dxX19xX1xX6xXexX29dxX1xX6xX29dxXexXdxX19xX1xX54xX2xXc4xX192xXc6xXc5xXd1xX112xX1xXexXc1xXaxX12xX0xXdxXc1xX1axX3xX7xX108xX4xX9xXaxX54xXc1xX10xX66xXdxX6xX54xX2xXc6xXd2xX54xX19xX10xX146xX7xX54xXc6xXd2xXc6xXc6xX54xX587xXd2xX66xX14dxXd2xX587xX15cxX192xXc6xX587xXexX587xX2xXd1xXd1xXd2xX5xXd2xX112xX19dxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX7xX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX3xX24xX22xX3xX1xX28xX3xX1xX2bxX19xX1axX2exX3xX30xX31xX3xX7xX34xXbxX2exX3xX4xX18xX19xX1xX3xX7xX3exXexX3xX30xX28xX43xX19xX1axX3xXexX1xX49xX4axX3xX1axX4dxXbxX3xX50xX1xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX17cxX12xX0xX7xXexX108xX174xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24xX14xX4axX3xX108xXf14xX4axX3xX31xX3xXexX108xXb4xX15xX2exX3xX31xX3xX17cxX174xXdxX3xXexX108xX83xX19xX3xX1axX14xX19xX3xX2xX50xXc1xX3xX30xX28xX43xX19xX1axX3xX17cxXa6xX174xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xX3exX3xX5xX33bxX19xX3xX19xX1xX32axXexX3xX21xXa6xX3xXcxXa9xX19xX1xXaxX3xX1xX108xX10xXf59xX9xXaxX54xX82xX6xX19xX29dxX66xX174xX4xX29dxX17cxXdxX10xXexX54xX66xX6xX4axX29dxX108xX6xX4axX29dxX174xX29dxXexX108xX6xX15xX29dxX174xX29dxX17cxX174xXdxX29dxXexX108xX10xX19xX29dxX1axX6xX19xX29dxX2xX50xXc1xX29dxX66xX15xX174xX19xX1axX29dxX17cxX6xX174xX29dxX4xX6xX19xX1axX29dxX4xX6xX29dxX5xX174xX19xX29dxX19xX1xX6xXexX29dxX1xX6xX29dxXexXdxX19xX1xX54xX2xXc4xX192xXc6xXc5xXd1xX112xX1xXexXc1xXaxX12xX24xX14xX4axX3xX108xXf14xX4axX3xX31xX3xXexX108xXb4xX15xX2exX3xX31xX3xX17cxX174xXdxX3xXexX108xX83xX19xX3xX1axX14xX19xX3xX2xX50xXc1xX3xX30xX28xX43xX19xX1axX3xX17cxXa6xX174xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xX3exX3xX5xX33bxX19xX3xX19xX1xX32axXexX3xX21xXa6xX3xXcxXa9xX19xX1xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX108xX174xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX678xX1axX22xXexX3xX19xX1axX7fxXexX3xX17cxXd1dxX3xX82xXdcxXdxX3xX82xX35dxX19xX2exX3xX5xX28xX15xX3xXexX1xX1dxX19xX1axX3xX50xX1xX52xX3xX50xX1xXc0xX19xX2exX3xXexX6xXdxX3xX19xX7fxX19xX3xX1axXdxX6xX174xX3xXexX1xX1dxX19xX1axX3xX5xX15xX1dxX19xX3xX108xXd1dxX19xX1xX3xX108xX34xXbxd10fxX3xX5xXa6xX3xX1xXdxX2ebxX19xX3xXexX108xX7fxX19xX1axX3xX4xX49xX6xX3xX30xX174xX7fxX19xX3xX4xX15xX273xXdxX3xXexX15xX4axX238xX19xX3xXcxX49dxX19xX1xX3xX5xX22xX3xXc4xX3xX17cxXa6xX174xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xX3exX3xXcxX1xX7fxX4xX1xX3xa132xXdxXc1xX3xX94xX276xX22xX4xX3xX21xXa6xX3xX29dxX3xX21xXa6xX3xXcxXa9xX19xX1xXacxX112xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX17cxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24xX28xX43xX19xX1axX3xX1xX15xX4axX238xXexX3xXc1xX7fxX4xX1xX3xX7e6xXexX6xX19xX3xX19xX3exXexX912xX2exX3xX66xXb4xX19xX3xX69bxXb76xX19xX3xXcxXdxX238xX19xX3xX1axX4dxXbxX3xX50xX1xX52xX3xXexX108xX174xX19xX1axX3xX30xXdxX3xX5xX7fxXdxXaxX3xX1xX108xX10xXf59xX9xXaxX54xX82xX6xX19xX29dxX66xX174xX4xX29dxX17cxXdxX10xXexX54xX66xX15xX174xX19xX1axX29dxX1xX15xX4axX10xXexX29dxXc1xX6xX4xX1xX29dxXexX6xX19xX29dxX19xX6xXexX29dxX66xX6xX19xX29dxX7xX174xX19xX29dxXexXdxX10xX19xX29dxX1axX6xXbxX29dxX50xX1xX174xX29dxXexX108xX174xX19xX1axX29dxX66xXdxX29dxX5xX6xXdxX54xX2xX587xX192xXc5xXc6xX587xX112xX1xXexXc1xXaxX12xX0xXdxXc1xX1axX3xX7xX108xX4xX9xXaxX54xXc1xX10xX66xXdxX6xX54xX2xXc6xXd2xX54xX19xX10xX146xX7xX54xX2xXc4xX192xX587xX54xXc4xX15cxX66xX15cxXd2xXd1xXd1xX192xX15cxXc4xXexXc6xXc5xXc6xXc6xX5xXc5xX29dxXc4xX15cxX66xXd1xX2xX15cxX192xX192xX2xXc6xXexXd1xX587xX15cxX587xX5xX2xX29dxX66xX7xX112xX19dxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX7xX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX3xX24xX22xX3xX1xX28xX3xX1xX2bxX19xX1axX2exX3xX30xX31xX3xX7xX34xXbxX2exX3xX4xX18xX19xX1xX3xX7xX3exXexX3xX30xX28xX43xX19xX1axX3xXexX1xX49xX4axX3xX1axX4dxXbxX3xX50xX1xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX17cxX12xX0xX7xXexX108xX174xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24xX28xX43xX19xX1axX3xX1xX15xX4axX238xXexX3xXc1xX7fxX4xX1xX3xX7e6xXexX6xX19xX3xX19xX3exXexX912xX2exX3xX66xXb4xX19xX3xX69bxXb76xX19xX3xXcxXdxX238xX19xX3xX1axX4dxXbxX3xX50xX1xX52xX3xXexX108xX174xX19xX1axX3xX30xXdxX3xX5xX7fxXdxXaxX3xX1xX108xX10xXf59xX9xXaxX54xX82xX6xX19xX29dxX66xX174xX4xX29dxX17cxXdxX10xXexX54xX66xX15xX174xX19xX1axX29dxX1xX15xX4axX10xXexX29dxXc1xX6xX4xX1xX29dxXexX6xX19xX29dxX19xX6xXexX29dxX66xX6xX19xX29dxX7xX174xX19xX29dxXexXdxX10xX19xX29dxX1axX6xXbxX29dxX50xX1xX174xX29dxXexX108xX174xX19xX1axX29dxX66xXdxX29dxX5xX6xXdxX54xX2xX587xX192xXc5xXc6xX587xX112xX1xXexXc1xXaxX12xX24xX28xX43xX19xX1axX3xX1xX15xX4axX238xXexX3xXc1xX7fxX4xX1xX3xX7e6xXexX6xX19xX3xX19xX3exXexX912xX2exX3xX66xXb4xX19xX3xX69bxXb76xX19xX3xXcxXdxX238xX19xX3xX1axX4dxXbxX3xX50xX1xX52xX3xXexX108xX174xX19xX1axX3xX30xXdxX3xX5xX7fxXdxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX108xX174xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX24xX28xX43xX19xX1axX3xXexX108xXdcxX4xX3xX4xX1xX34bxX19xX1xX3xX4xX49xX6xX3xX95xX96xX3xX69bxXb76xX19xX3xXcxXdxX238xX19xX3xX94xX21xX28xXb76xX19xX1axX3xX69bxXb76xX19xX3xX29dxX3xX21xXa6xX3xXcxXa9xX19xX1xXacxX3xX19xX1xXdxX370xX15xX3xX19xXc0xXc1xX3xX19xX6xX4axX3xX1xX28xX3xX1xX2bxX19xX1axX2exX3xX82xX174xX19xX1axX3xXexX108xX52xX4xX3xX17cxXa6xX3xX19xX1axXa6xX4axX3xX4xXa6xX19xX1axX3xX95xX15xX273xX19xX1axX3xX4xX32axXbxX3xX19xX1axX1xXdxX83xXc1xX3xXexX108xX37fxX19xX1axX2exX3xX50xX1xXdxX238xX19xX3xX17cxXdxX2ebxX4xX3xX30xXdxX3xX5xX7fxXdxX3xX4xX49xX6xX3xX19xX1axX28xX43xXdxX3xX66xXb4xX19xX3xX1xX238xXexX3xX7xX73xX4xX3xX50xX1xX52xX3xX50xX1xXc0xX19xX2exX3xXexXdxX370xXc1xX3xX35dxX19xX3xX19xX1axX15xX4axX3xX4xXb76xX3xXc1xX32axXexX3xX6xX19xX3xXexX174xXa6xX19xX3xX1axXdxX6xX174xX3xXexX1xX1dxX19xX1axX112xX112xX112xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX17cxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX19xX3xX7xX33bxXc1xX3xX50xX1xX37axX4xX3xXbxX1xXdcxX4xX3xX4xX3exX4xX3xX30xXdxX36axXc1xX3xX7xX7fxXexX3xX5xX82axX3xXexX108xX83xX19xX3xX30xX28xX43xX19xX1axX3xX5xX83xX19xX3xX82xXdxX83xX19xX3xX1axXdxX33bxXdxX3xX69bxXb76xX19xX3xX21xXe04xX19xX1axXaxX3xX1xX108xX10xXf59xX9xXaxX54xX82xX6xX19xX29dxX66xX174xX4xX29dxX17cxXdxX10xXexX54xX4xX6xX19xX29dxX7xX174xXc1xX29dxX50xX1xX6xX4xX29dxXbxX1xX15xX4xX29dxX4xX6xX4xX29dxX66xXdxX10xXc1xX29dxX7xX6xXexX29dxX5xX174xX29dxXexX108xX10xX19xX29dxX66xX15xX174xX19xX1axX29dxX5xX10xX19xX29dxX82xXdxX10xX19xX29dxX1axXdxX174xXdxX29dxX7xX174xX19xX29dxX1xX174xX19xX1axX54xX2xX587xXd2xXc4xX192xX2xX112xX1xXexXc1xXaxX12xX0xXdxXc1xX1axX3xX7xX108xX4xX9xXaxX54xXc1xX10xX66xXdxX6xX54xX2xXc6xXd2xX54xX19xX10xX146xX7xX54xX2xXc4xX15cxX2xX54xXc4xX15cxX66xXd2xXd2xXc4xX2xX14dxXc6xXd2xXexXc4xX14dxX2xXc4xX14dxX5xXd2xX112xX19dxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX7xX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX3xX24xX22xX3xX1xX28xX3xX1xX2bxX19xX1axX2exX3xX30xX31xX3xX7xX34xXbxX2exX3xX4xX18xX19xX1xX3xX7xX3exXexX3xX30xX28xX43xX19xX1axX3xXexX1xX49xX4axX3xX1axX4dxXbxX3xX50xX1xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX17cxX12xX0xX7xXexX108xX174xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX19xX3xX7xX33bxXc1xX3xX50xX1xX37axX4xX3xXbxX1xXdcxX4xX3xX4xX3exX4xX3xX30xXdxX36axXc1xX3xX7xX7fxXexX3xX5xX82axX3xXexX108xX83xX19xX3xX30xX28xX43xX19xX1axX3xX5xX83xX19xX3xX82xXdxX83xX19xX3xX1axXdxX33bxXdxX3xX69bxXb76xX19xX3xX21xXe04xX19xX1axXaxX3xX1xX108xX10xXf59xX9xXaxX54xX82xX6xX19xX29dxX66xX174xX4xX29dxX17cxXdxX10xXexX54xX4xX6xX19xX29dxX7xX174xXc1xX29dxX50xX1xX6xX4xX29dxXbxX1xX15xX4xX29dxX4xX6xX4xX29dxX66xXdxX10xXc1xX29dxX7xX6xXexX29dxX5xX174xX29dxXexX108xX10xX19xX29dxX66xX15xX174xX19xX1axX29dxX5xX10xX19xX29dxX82xXdxX10xX19xX29dxX1axXdxX174xXdxX29dxX7xX174xX19xX29dxX1xX174xX19xX1axX54xX2xX587xXd2xXc4xX192xX2xX112xX1xXexXc1xXaxX12xX13xX14xX19xX3xX7xX33bxXc1xX3xX50xX1xX37axX4xX3xXbxX1xXdcxX4xX3xX4xX3exX4xX3xX30xXdxX36axXc1xX3xX7xX7fxXexX3xX5xX82axX3xXexX108xX83xX19xX3xX30xX28xX43xX19xX1axX3xX5xX83xX19xX3xX82xXdxX83xX19xX3xX1axXdxX33bxXdxX3xX69bxXb76xX19xX3xX21xXe04xX19xX1axX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX108xX174xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXcxXbdxX3xX19xX1axXa6xX4axX3xX2xX15cxX29dxX2xX14dxX54xX2xXd2xX2exX3xXc1xX28xX6xX3xX5xX33bxX19xX3xXexX108xX83xX19xX3xX30xX109xX6xX3xX82xXa6xX19xX3xX50xX238xXexX3xX1xXb0xXbxX3xX19xX28xX33bxX4xX3xXexXbdxX3xXexX1xX28xXb0xX19xX1axX3xX19xX1axX15xXe04xX19xX3xX30xX31xX3xX17cxX370xX3xX30xX96xX3xX5xXa6xXc1xX3xXexX15xX4axX238xX19xX3xX30xX28xX43xX19xX1axX3xXexXbdxX3xXexX108xX15xX19xX1axX3xXexXb4xXc1xX3xX95xX96xX3xX69bxXb76xX19xX3xX21xXe04xX19xX1axX3xX5xX83xX19xX3xX24xXe04xX19xX3xX262xXdxX83xX19xX3xXbxX1xX100xX19xX1axX3xX69bxXb76xX19xX3xX21xXe04xX19xX1axX2exX3xX1xX15xX4axX2ebxX19xX3xX21xX28xXb76xX19xX1axX3xX69bxXb76xX19xX3xX94xX21xXa6xX3xXcxXa9xX19xX1xXacxX3xX82xX109xX3xX7xX7fxXexX3xX5xX82axX3xX19xX1xXdxX370xX15xX3xX30xXdxX36axXc1xX112xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX17cxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX15xX5xX12xX0xX66xXdxX17cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX108xXaxX12xX0xX54xX66xXdxX17cxX12xX0xX54xX66xXdxX17cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeefbxX15xXexX1xX174xX108xXaxX12xX189fxX19xX1xX3xXcxX32axX19xX3xe073xX3xX679xX28xXb76xX19xX1axX3xX13xX1xXdxX238xX19xX0xX54xXbxX12
Anh Tấn – Dương Chiến