Hỗ trợ gần 114 triệu đồng cho tổ hợp chăn nuôi lợn liên kết
(Baohatinh.vn) - Ngày 27/9, Hội Nông dân tỉnh tiến hành thả 200 con lợn giống tại tổ hợp chăn nuôi lợn liên kết xã Kỳ Thư (Kỳ Anh).
cc65xf01cxd1b7x117b0xe426x1280fx15cbfx158f0x1323dxX7x11989x11f8cxce45x14181x15811x13dcexX5x12ce8xXax138e8x11e2ex13e78xX3xXex16097x10bddxX3x103bbxdb58x15f52xX3xX2xX2x120d8xX3xXexX17xXdx15805x132b1xX3x14a4fx1374fxX1cxX1axX3xX4xX1x127aexX3xXexda0exX3xX1xX18xXbxX3xX4xX1xd045xX1cxX3xX1cxX26x117b5xXdxX3xX5xX18xX1cxX3xX5xXdxd752xX1cxX3x15309x13561xXexX0x11dd2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x15414xXaxX12x11512xX1axf026x15139xX3xfbd2xe569xX4fx14f49xf77exX3xX13xeb75xXdxX3xX64xX3fxX1cxX1axX3xX61x14d96xX1cxX3xXexeb52xX1cxX1xX3xXexXdxX4cxX1cxX3xX1xX66xX1cxX1xX3xXexX1xe4e3xX3xX69x12d35xX90xX3xX4xX2fxX1cxX3xX5xX18xX1cxX3xX1axXdxfac1xX1cxX1axX3xXexfdd2xXdxX3xXexX32xX3xX1xX18xXbxX3xX4xX1xX3axX1cxX3xX1cxX26xX3fxXdxX3xX5xX18xX1cxX3xX5xXdxX48xX1cxX3xX4bxX4cxXexX3x11d85x12b4axX3x147cax13428xX3xXcxX1x12715xX3x14966xXc6xXc7xX3xd9a5xX1cxX1x12dcdx12663xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10b9axX2fxX61xX67xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc3xXexd7efxX6xX5xXdxX1axX1cx13868xX3x1073fxX26xX7xXexXdxd0c1xX67x13af5xXaxX12xXcxX32xX3xX1xX18xXbxX3xX4xX1xX3axX1cxX3xX1cxX26xX3fxXdxX3xX5xX18xX1cxX3xXc3xXc4xX3xXc6xXc7xX3xXcxX1xXcbxX3xX4xf742xX3xX2xX90xX3xX1xX70xX3xXexX1xX6x15adaxX3xX1axXdxX6xX6dxX3xX133xX14xXdxX3xX1xX70xX3xX1cxX26xX3fxXdxX3xX69xX90xX3xX4xX2fxX1cxXd5xX3x10070xX79xX67xX3xX5xX66xX3xX133xX3fxX3xX1x1011bxX1cxX1xX3xX1cxX26xX3fxXdxX3xX5xX18xX1cxX3xX5xXdxX48xX1cxX3xX4bxX4cxXexX3xX61xX2fxX3xX13xX70xXdxX3xX64xX3fxX1cxX1axX3xX61xX79xX1cxX3xXexX7dxX1cxX1xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xXc3xX79xX67xX3xX61xe325xX1cxX1axXd5xX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6x13593xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX1axX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX61xX61xXdxX1cxX1axX9xXaxX2xXaxX3x10c44xXdxX61xXexX1xX9xXaxX69xX90xX90xXaxX3xX19bxX2fxX17xX61xX10xX17xX9xXaxX90xXaxX3xX6xX5xXdxX1axX1cxX9xXaxX4xX10xX1cxXexX10xX17xXaxX12xX0xXexX19bxX2fxX61xX67xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX61xX12xX0xX6xX3xX1xX17xX10xX103xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX133xX1axX3xX7xX17xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXd5xX19bxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd5xdcdfxX1cxX4fxX1cxX10xX1bfxX7xX4fxX2xX20x14c69x11699xX4fxX2xX90x12cb2xX61xd4d7xX2xX6axX226xX221xX90xX90xXexX228xX2xX20xX228xX2xX5xX90xXd5xXfexXbxX1axXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14a69xX6xXbxXexXdxX2fxX1cxXaxX12xX13xX70xXdxX3xX64xX3fxX1cxX1axX3xX61xX79xX1cxX3xXexX7dxX1cxX1xX3xXexX1xX8dxX3xX69xX90xX90xX3xX4xX2fxX1cxX3xX5xX18xX1cxX3xX1axXdxX9dxX1cxX1axX3xXexXa2xXdxX3xXexX32xX3xX1xX18xXbxX3xX4xX1xX3axX1cxX3xX1cxX26xX3fxXdxX3xX5xX18xX1cxX3xX5xXdxX48xX1cxX3xX4bxX4cxXexX3xXc3xXc4xX3xXc6xXc7xX3xXcxX1xXcbxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX17xX12xX0xX4fxXexX19bxX2fxX61xX67xX12xX0xX4fxXexX6xX19bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX2fxX61xX67xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc3xXexXf6xX6xX5xXdxX1axX1cxXfcxX3xXfexX26xX7xXexXdxX103xX67xX105xXaxX12xX14excf9dxX3xXc3xX79xX67xX3xX61xX190xX1cxX1axX3xXexX1xX66xX1cxX1xX3xX4xX3fxX1cxX1axX3xXexX32xX3xX1xX18xXbxX3xX1cxX66xX67xX6dxX3xX13xX70xXdxX3xX64xX3fxX1cxX1axX3xX61xX79xX1cxX3xXexX7dxX1cxX1xX3xX28xXc4xX3xXexX17xX190xX4xX3xXexXdxX4cxXbxX3xX4bxX4cxXexX3xX1cxX9dxXdxX3xX28xX309xX3xXexX32xX3xX1xX18xXbxX3xX4bx128dbxX3xX4bxX4cxXexX3xX1xX18xXbxX3xX28xX29xX1cxX1axX3xX5xXdxX48xX1cxX3xX4bxX4cxXexX3xX217xd7baxXdxX3xX260xX3fxX1cxX1axX3xXexX67xX3xXexX1xd5c1xX4xX3xX3axX1cxX3xX4xX1xX3axX1cxX3xX1cxX26xX3fxXdxX3xXcxX1xXdxX48xX1cxX3x15238xX70xX4xX6dxX3xX260xX3fxX1cxX1axX3xXexX67xX3xX260x13d4cxX3xXbxX1x15e79xXexX3xXexX17xXdxX309xX1cxX3xX1cxX3fxX1cxX1axX3xX5xX79xX133xX3xX13xX66xX3xXcx1576cxX1cxX1xX3xX217xX66xX3xX260xX3fxX1cxX1axX3xXexX67xX3xXcxX64xX13xX13xX3xXexX1xX190xX4xX3xXbxX1x16090xX133xX3xX4xX1xX4cxX3xX19bxXdxX4cxX1cxX3x134ccxXdxXexX17xX6xX4xX2fxX3xXexX17xX2fxX1cxX1axX3xX217xXdxX25xX4xX3xX4xX26xX1cxX1axX3xX383xX1cxX1axX3xXexX1xX383xX4xX3xX3axX1cxX6dxX3xX4xX2fxX1cxX3xX1axXdxX9dxX1cxX1axX3xX217xX66xX3xX19bxX6xX2fxX3xXexXdxX48xX26xX3xX7xX8dxX1cxX3xXbxX1xX3dcxX133xXd5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX2fxX61xX67xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc3xXexXf6xX6xX5xXdxX1axX1cxXfcxX3xXfexX26xX7xXexXdxX103xX67xX105xXaxX12xXcxX17xX2fxX1cxX1axX3xX28xX18xXexX3xX1cxX66xX67xX6dxX3xX13xX70xXdxX3xX64xX3fxX1cxX1axX3xX61xX79xX1cxX3xXexX7dxX1cxX1xX3xX4x12b8bxX1cxX1axX3xX28xXc4xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX4xX3abxX4xX3xXexX1xX66xX1cxX1xX3xX217xXdxX48xX1cxX3xXexX17xX2fxX1cxX1axX3xXexX32xX3xX1xX18xXbxX3xX1axX1bxX1cxX3xX2xX2xX20xX3xXexX17xXdxX25xX26xX3xX28xX29xX1cxX1axX3xX133xX26xX6xX3xX4xX2fxX1cxX3xX1axXdxX9dxX1cxX1axXd5xX3xX14exX79xX67xX3xX5xX66xX3xXexX32xX3xX1xX18xXbxX3xX4xX1xX3axX1cxX3xX1cxX26xX3fxXdxX3xX5xX18xX1cxX3xXexX1xX383xX3xX1xX6xXdxX3xX61xX2fxX3xX13xX70xXdxX3xX64xX3fxX1cxX1axX3xX61xX79xX1cxX3xXexX7dxX1cxX1xX3xXexX17xX190xX4xX3xXexXdxX4cxXbxX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xXc3xX79xX67xX3xX61xX190xX1cxX1axX3xXexX17xX2fxX1cxX1axX3xXexX1xX3abxX1cxX1axX3xX6cxX4fxX69xX90xX2xX20xXd5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd1xX26xXexX1xX2fxX17xXaxX12xXcxX17xdfb0xX3xXcxX1xX383xX4xX0xX4fxXbxX12
Trí Thức