Giao tranh ác liệt trước Ngày Độc lập ở Nam Sudan, 150 người chết
Ngày 9/7 đánh dấu ngày Độc lập lần thứ 5 của đất nước Nam Sudan non trẻ nhất thế giới.
9183xcedfxdc4bx9490xeec7x1235dxa765x91b0x1194cxX7x12351xb0e6xb8dfxcedaxef2bx10ec0xX5xb71cxXax9a5exaa8cxXdxX6x12570xX3xXexcc69xX6xdccbxX1xX3xa456xX4xX3xX5xXdxe639xXexX3xXexX19xaa46xb97dxX4xX3x10882xfa3fxfe67xeb7dxX3x9b88xca71xX4xX3xX5xaed9xXbxX3xe2caxX3xX2cxX6xb056xX3xcf9axaf36xeb45xX6xX1bx11e33xX3xX2xd139xcff3xX3xX1bxX2dxX28xc878xXdxX3xX4xX1xe3b7xXexX0xf8d0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa0a0xX10xX6xX41xXaxX12xX2cxX2dxX2exX2fxX3xde55xX55xcc1fxX3x122afxX1exX1bxX1xX3xX41x9775xX40xX3xX1bxX2dxX2exX2fxX3xX31xX32xX4xX3xX5xX36xXbxX3xX5x12233xX1bxX3xXexX1xbfc9xX3xX47xX3xX4xfbb4xX6xX3xX73xX79xXexX3xX1bxX28xX29xX4xX3xX2cxX6xX3dxX3xX3fxX40xX41xX6xX1bxX3xX1bxX16xX1bxX3xXexX19xa690xX3xX1bxX1xX79xXexX3xXexX1xX52xX3xX2dxXdxX29xXdx126edxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf7c0xX16xX41xX2fxXaxX12xXcfxX8axX40xX3xff78xX1xd9daxX1bxX2dxX3xXd9xX1xa60cxX3xX39xX3xXexX1xX94xX3xX73xXdbxX3xdca4xX40xc60bxX6xX3xXexX19xX39xX3xX1bxb88bxX1bxX3xX4xa17dxX1bxX2dxX3xXexX1x116c2xX1bxX2dxX3xa5f8xX29xXdxX3xX7xd542xX3xX1xXdxX23xX1bxX3xX41xXdxX23xX1bxX3xX41xX2exX2fxX3xX73x1026dxX4xX3xX4xX94xX6xX3xX4xX1exX4xX3xX5xX109xX4xX3xX5xX28x11ca2xX1bxX2dxX3xX6xX1bxX3xX1bxXdxX1bxX1xX44xX3xXe1xXexX3xX1bxX2dxX28xX4dxXdxX3xX41xd8a8xX1bxX3xX73xa1fdxX3xX19xX6xX3xX73xX28xX4dxX1bxX2dxX3xX7xX6xX40xX3xXd9xX1xXdxX3x9768x118b7xX2fxX3xX19xX6xX3xX4xX40xX32xX4xX3xX2dxXdxX6xX16xX3xXexX19xX6xX1bxX1xX3xX1exX4xX3xX5xXdxX23xXexX3xX3dxX32xXexX3xX1bxX2dxX2exX2fxX3xXexX19xX28xX29xX4xX3xX73xf58axX3xX39xX3xX2dxX8axX1bxX3x1138axXdxX1bxX1xX3xXcxX146xX1bxX2dxX3xXexX1xd790xX1bxX2dxX3xX2dxXdxd6ddxX6xX3xX4xX1exX4xX3xXeexXdxX1bxX1xX3xX7xfb68xX3xXexX19xX40xX1bxX2dxX3xXexX1xX2exX1bxX1xX3xX104xX29xXdxX3xXcxX146xX1bxX2dxX3xXexX1xX19cxX1bxX2dxX3xX3fxX6xX5xX104xX6xX3xd33exXdxXdxX19xX3xX104xX2exX3xX4xX1exX4xX3xXeexXdxX1bxX1xX3xX7xX1afxX3xX94xX1bxX2dxX3xX1xX32xX3xc27bxX1xX188xX3xXcxX146xX1bxX2dxX3xXexX1xX19cxX1bxX2dxX3xe0aexXdxX10xXd9xX3xc415xX6xX4xX1xX6xX19xX44xX3xX2dxX142xX2fxX3xXexX1xX28xc38dxX1bxX2dxX3xX104xX16xX1bxX2dxX3xX5xX29xX1bxX3xX4xX1xX16xX3xX4xX15axX3xX1xX6xXdxX3xXeexXf6xX1bxXbfxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX16xX41xX2fxXaxX12xX0xX6xX3xX1xX19xX10x10dd3xX9xXaxX1xXexXexXbx12387xX55xX55xXdxX3dxX2dxXbfxX104xXdxX10xXexX1bxX6xX3dxXbxX5xX40xX7xXbfxX104xX1bxX55xXexd8e9xX265xX48xX55xff88xXbxX5xX16xX6xX41xX10xX41xX55xX1bxX2dxXexX1bxX1bxX1bxX55x9e47xX48xX2xX265xcae5xX48xX71xX27dxX2xX48xX55xX2xX48xX48xX71xX2cxX6xX3dxX7xX40xX41xX6xX1bxXbfxff30xXbxX2dxXaxX12xX0xXdxX3dxX2dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX55xX55xXdxXbfxXeexX6xX16xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXbfxX104xX1bxX55xX1bxX10x104a1xX7xX55xX2xX265xX279xX71xX55xX2xX48xX265xX41xX48xX2xa3d9xXexX2c1xX265x9ae0xX71xX5xX48xXbfxX291xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxXdxX6xX16xX3xXexX19xX6xX1bxX1xX3xX6xX4xX3xX5xXdxX10xXexX3xXexX19xX40xX16xX4xX3xX1bxX2dxX6xX2fxX3xX41xX16xX4xX3xX5xX6xXbxX3xX16xX3xX1bxX6xX3dxX3xX7xX40xX41xX6xX1bxX3xX2xX47xX48xX3xX1bxX2dxX40xX16xXdxX3xX4xX1xX10xXexXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX41xXdxX7xXbxX5xX6xX2fxX24exXeexX5xX16xX4xXd9xbeafxX3dxX6xX19xX2dxXdxX1bxd779xX5xX10xX247xXexX24exX6xX40xXexX16xX32axX3dxX6xX19xX2dxXdxX1bxX331xX19xXdxX2dxX1xXexX24exX6xX40xXexX16xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1254fxX6xXbxXexXdxX16xX1bxXaxX12x10a4dxX109xX4xX3xX5xX28xX12bxX1bxX2dxX3xXeexXdxX1bxX1xX3xX7xX1afxX3xX2cxX6xX3dxX3xX3fxX40xX41xX6xX1bxXbfxX3xc145xX2cxX2dxX40xe6dcxX1bxX24exX3xe667xX1edxe633xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX16xX41xX2fxXaxX12xX2cxX2dxX28xX4dxXdxX3xXbxX1xX1exXexX3xX1bxX2dxXdbxX1bxX3xX4xX94xX6xX3xX1edxX1xX188xX3xXcxX146xX1bxX2dxX3xXexX1xX19cxX1bxX2dxX3xX201xX6xX4xX1xX6xX19xX44xX3xX1fcxX16xX3dxX6xX1bxX3xX2cxX2fxX6xX19xX291xXdxX3xX4xX1xX16xX3xXeexXdxX52xXexX3xX7xX19cxX3xXeexXdxX1bxX1xX3xX7xX1afxX3xXexX1xXdxX23xXexX3xX3dxe80cxX1bxX2dxX3xX4xX94xX6xX3xX4xX15axX3xX1xX6xXdxX3xXeexXf6xX1bxX3xX5xX2exX3xX1xX210xX1bxX3xX2xX47xX48xX3xX1bxX2dxX28xX4dxXdxX3xX104xX2exX3xX4xX188xX3xXexX1xed80xX3xX4xa8b8xX1bxX3xXexXdxX52xXbxX3xXexf9e9xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xXexXfaxX1bxX2dxXbfxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX16xX41xX2fxXaxX12xaba0xX435xX3xX104xXdxX23xX4xX3xX159xX15axX2fxX3xX19xX6xX3xXd9xX1xXdxX3xXcxX146xX1bxX2dxX3xXexX1xX19cxX1bxX2dxX3xX1d2xXdxXdxX19xX3xX104xX2exX3xX1edxX1xX188xX3xXcxX146xX1bxX2dxX3xXexX1xX19cxX1bxX2dxX3xX201xX6xX4xX1xX6xX19xX3xX73xX6xX1bxX2dxX3xX4xX1xX40x972exX1bxX3xXeex11c8bxX3xX4xX188xX3xXeexX2exXdxX3xXbxX1xX1exXexX3xXeexXdxX429xX40xX3xXexX19xX28xX29xX4xX3xXexX19xX40xX2fxb576xX1bxX3xXexX1xXdbxX1bxX2dxX3xXexX3fdxXdxX3xX190xXdxX1bxX1xX3xXcxX146xX1bxX2dxX3xXexX1xX19cxX1bxX2dxX3xX1bxX1xX142xX1bxX3xXd9x9cb2xX3xX1bxXdxX23xX3dxX3xX1bxX2dxX2exX2fxX3xX31xX32xX4xX3xX5xX36xXbxXbfxX3xX364xX40xX32xX4xX3xX2dxXdxX6xX16xX3xXexX19xX6xX1bxX1xX3xXd9xa2f2xX16xX3xX41xX2exXdxX3xXd9xX1xX16xX15axX1bxX2dxX3xX1bx9607xX6xX3xX2dxXdxX4dxX3xX73xX38exX1bxX2dxX3xX1xX38exX3xX104xX2exX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX4xX1xX188xX1bxX2dxX3xX5xX10xX16xX3xXexX1xX6xX1bxX2dxX3xX7xX6xX40xX3xXd9xX1xXdxX3xXeexXdxX1bxX1xX3xX7xX1afxX3xX1xX6xXdxX3xXeexXf6xX1bxX3xX41xd6f1xX1bxX2dxX3xXexX29xXdxX3xX4xX1exX4xX3xX5xX16xX3fdxXdxX3xX104xd8aexX3xXd9xX1xXe1xX3xX1xX3fdxX1bxX2dxX3xX1bxX11axX1bxX2dxXbfxX3xX2cxX2dxX28xX4dxXdxX3xXexX6xX3xX1bxX2dxX1xX10xX3xXexX1xX79xX2fxX3xX4xX15axX3xXexXdxX52xX1bxX2dxX3xX7x104f5xX1bxX2dxX3xX3dxX1exX2fxX3xX104xX2exX3xXbxX1xX1exX16xX3xXeexXdxX1bxX1xX3xX39xX3xX3dxX32xXexX3xX104xX2exXdxX3xX1bxX210xXdxX3xX39xX3xXexX1xX94xX3xX73xXdbxX3xXecxX40xXeexX6xX3xXexX19xX28xX29xX4xX3xXd9xX1xXdxX3xX2dxXdxX6xX16xX3xXexX19xX6xX1bxX1xX3xX4xX1xX79xX3dxX3xX41xX8fxXexXbfxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX16xX41xX2fxXaxX12xX456xX435xX3xXeexX3fdxX16xX3xX5xX109xX4xX3xX1bxX2exX2fxX3xX73x10630xX3xX5xX2exX3dxX3xX5xX40xX1bxX2dxX3xX5xX6xX2fxX3xXexX1xf833xX6xX3xXexX1xX40xX36xX1bxX3xX1bxX2dxd336xX1bxX2dxX3xXeex10b2axX1bxX3xX3dxX16xX1bxX2dxX3xX3dxX6xX1bxX1xX3xX73xX28xX12bxX4xX3xX1xX6xXdxX3xXeexXf6xX1bxX3xXd9x10562xX3xXd9xX52xXexX3xXexX1xX1exX1bxX2dxX3xa525xX55xX279xX48xX2xX47xX44xX3xX1bxX1xX28xX1bxX2dxX3xX4xX1xX16xX3xX73xX52xX1bxX3xX1bxX6xX2fxX3xX104xe835xX1bxX3xX4xX1xX28xX6xX3xX4xX1xX79xX3dxX3xX41xX8fxXexX3xX73xX28xX12bxX4xX3xX4xX40xX32xX4xX3xX1bxX32xXdxX3xX4xX1xXdxX52xX1bxX3xXd9xX504xX16xX3xX41xX2exXdxX3xXexX624xX3xXexX1xX1exX1bxX2dxX3xX2xX279xX55xX279xX48xX2xX2c1xXbfxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX16xX41xX2fxXaxX12xXcxX1xX1exX1bxX2dxX3xX2xX279xX55xX279xX48xX2xX2c1xX44xX3xXcxX146xX1bxX2dxX3xXexX1xX19cxX1bxX2dxX3xX1d2xXdxXdxX19xX3xX4xX1exX16xX3xXeexX40xX32xX4xX3xX4xX79xXbxX3xXbxX1xX188xX3xX4xX94xX6xX3xX3dx11251xX1bxX1xX3xX142xX3dxX3xX3dxX28xX40xX3xX73xX15axX16xX3xX4xX1xXe1xX1bxX1xX44xX3xX73xXdxX4bbxX40xX3xX3dxX2exX3xXdbxX1bxX2dxX3xX201xX6xX4xX1xX6xX19xX3xX73xX608xX3xXeexX1exX4xX3xXeexX619xXbfxX3xX201xX32xXexX3xX104xX42cxX1bxX2dxX3xX159xX16xX1exX2fxX3xXeexX3fdxX16xX3xX5xX109xX4xX3xX73xX66bxX3dxX3xX3dxX1exX40xX3xXeexX554xX1bxX2dxX3xXbxX1xX1exXexXbfxX3xX64xX2exX1bxX2dxX3xX4xX1xX435xX4xX3xX1bxX2dxX1xX6f3xX1bxX3xX1bxX2dxX28xX4dxXdxX3xX73xX608xX3xXexX1xXdxX23xXexX3xX3dxX3fdxX1bxX2dxX3xXexX19xX16xX1bxX2dxX3xX1xX210xX1bxX3xX1xX6xXdxX3xX1bxXfaxX3dxX3xX1bxX32xXdxX3xX4xX1xXdxX52xX1bxX3xXexX3fdxXdxX3xX2cxX6xX3dxX3xX3fxX40xX41xX6xX1bxX44xX3xXexX19xX16xX1bxX2dxX3xXd9xX1xXdxX3xX2dxX8axX1bxX3xX2c1xX3xXexX19xXdxX23xX40xX3xX1bxX2dxX28xX4dxXdxX3xXeexX40xX32xX4xX3xXbxX1xX15axXdxX3xX19xX4dxXdxX3xXeexX619xX3xX1bxX1xX2exX3xX4xX513xX6xX3xX104xX2exX3xX2dxX8axX1bxX3xX47xX3xXexX19xXdxX23xX40xX3xX1bxX2dxX28xX4dxXdxX3xX73xX6xX1bxX2dxX3xXbxX1xX15axXdxX3xX7xX19cxX1bxX2dxX3xX1bxX1xX4dxX3xX104xXdxX23xX1bxX3xXexX19xX12bxX3xX5xX28xX210xX1bxX2dxX3xXexX1xX109xX4xX3xXd9xX1xX49axX1bxX3xX4xX79xXbxXbfxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX16xX41xX2fxXaxX12xXcxX1xX619xX6xX3xXexX1xX40xX36xX1bxX3xX1xX42cxX6xX3xXeexX6f3xX1bxX1xX3xX73xX608xX3xX73xX28xX12bxX4xX3xXd9xX644xX3xXd9xX52xXexX3xXexX1xX1exX1bxX2dxX3xX650xX55xX279xX48xX2xX47xX44xX3xX3dxX39xX3xX73xX28xX4dxX1bxX2dxX3xX4xX1xX16xX3xX104xXdxX23xX4xX3xXexX1xX2exX1bxX1xX3xX5xX36xXbxX3xX4xX1xXe1xX1bxX1xX3xXbxX1xX94xX3xX4xX1xX40xX2fxX429xX1bxX3xXexXdxX52xXbxX3xX1bxX1x12106xX3dxX3xX4xX1xX79xX3dxX3xX41xX8fxXexX3xX1bxX32xXdxX3xX4xX1xXdxX52xX1bxXbfxX3xX2cxX1xX28xX1bxX2dxX3xX73xX52xX1bxX3xXexX1xX1exX1bxX2dxX3xX2c5xX3xX104xX624xX6xX3xe4c5xX40xX6xX44xX3xXdbxX1bxX2dxX3xX201xX6xX4xX1xX6xX19xX3xX3dxX29xXdxX3xXexX19xX39xX3xX104xX4bbxX3xXexX1xX94xX3xX73xXdbxX3xX73xX429xX3xXexX1xX2exX1bxX1xX3xX5xX36xXbxX3xX4xX1xXe1xX1bxX1xX3xXbxX1xX94xX3xX73xX16xX2exX1bxX3xXd9xX52xXexX44xX3xXexX19xX16xX1bxX2dxX3xX73xX188xX3xXdbxX1bxX2dxX3xX73xX28xX12bxX4xX3xXd9xX1xXdbxXdxX3xXbxX1xX435xX4xX3xX4xX1xX8fxX4xX3xX41xX6xX1bxX1xX3xX1edxX1xX188xX3xXcxX146xX1bxX2dxX3xXexX1xX19cxX1bxX2dxX3xXexX1xX8fxX3xX1bxX1xX79xXexXbfxX3xXcxX40xX2fxX3xX1bxX1xXdxXf6xX1bxX44xX3xXexXdxX52xX1bxX3xXexX19xX6f3xX1bxX1xX3xX1xX42cxX6xX3xXeexX6f3xX1bxX1xX3xX73xX608xX3xXeexX49exX3xX73xX6f3xX1bxX1xX3xXexX19xX23xX3xX104xX6f3xX3xX4xX1exX4xX3xX1bxX1xX142xX1bxX3xX104xX36xXexX3xX4xX8fxX1bxX2dxX3xX19xX629xX1bxX3xX39xX3xX4xX15axX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX10xX3xX73xX4bbxX40xX3xXd9xX1xXdbxX1bxX2dxX3xX1bxX1xX79xXexX3xXexX19xXe1xX3xX104xX29xXdxX3xX2dxXdxX15axXdxX3xXbxX1xX1exXbxX3xX73xX608xX3xXexX1xX619xX6xX3xXexX1xX40xX36xX1bxX3xX104xX2exX3xX2dxXdxX6xX16xX3xXexX19xX6xX1bxX1xX3xX104xX66bxX1bxX3xXexXdxX52xXbxX3xX41xXdxc615xX1bxXbfxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX16xX41xX2fxXaxX12xXcfxXf6xX1bxX3xX4xX3fdxX1bxX1xX3xX73xX188xX44xX3xX8c0xX40xX19cxX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX1bxX16xX1bxX3xXexX19xXb0xX3xX1bxX2exX2fxX3xX73xX6xX1bxX2dxX3xXbxX1xX15axXdxX3xX104xX36xXexX3xX5xX32xX1bxX3xX104xX29xXdxX3xXd9xX1xX94xX1bxX2dxX3xX1xX16xX15axX1bxX2dxX3xXd9xXdxX1bxX1xX3xXexX52xX3xXd9xX1xXdxX3xX73xX38exX1bxX2dxX3xX1bxX32xXdxX3xXexX23xX3xX3dxX79xXexX3xX2dxXdxX1exX3xX104xX2exX3xX5xX3fdxX3dxX3xXbxX1xX1exXexX3xX104xX28xX12bxXexX3xX19xX6xX3xX1bxX2dxX16xX2exXdxX3xXexX8axX3dxX3xXd9xXdxX429xX3dxX3xX7xX16xX1exXexXbfxX3xX2cxX2dxX2exX1bxX1xX3xX4xXdbxX1bxX2dxX3xX1bxX2dxX1xXdxX23xXbxX3xX41xX8axX40xX3xX3dxX619xX3xX331xX3xXexX19xX435xX3xX4xX32xXexX3xX4xX1xXe1xX1bxX1xX3xX4xX94xX6xX3xX1bxX4bbxX1bxX3xXd9xXdxX1bxX1xX3xXexX52xX3xX2cxX6xX3dxX3xX3fxX40xX41xX6xX1bxX3xX331xX3xX73xX608xX3xX7xX435xXbxX3xX73xX146xXbfxX55xXbfxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX16xX40xX19xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xX456xXdxX10xXexX1bxX6xX3dxXbxX5xX40xX7xX0xX55xXbxX12