Hơn 30 vạn học sinh Hà Tĩnh tiếp tục nghỉ học do mưa lũ
(Baohatinh.vn) - Nhiều trường học bị ngập lụt, nhiều tuyền đường bị chia cắt nên hôm nay (20/10), hơn 300 ngàn học sinh ở các cơ sở giáo dục Hà Tĩnh vẫn tiếp tục nghỉ học.
8f71x13e8fx116fax12370x16e8cx106bex173f9x14c19xf1ccxX7x10b9axba8cxb9f3x147d2xa6b1xf7c0xX5xaf94xXaxeaecx129d8x17065xf97cxX3xa35dxc7c4xX3x15156x1522bxX15xX3xX1xedccxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX13xf805xX3xXcxf6abxX15xX1xX3xXexXdxee10xXbxX3xXexe5e1xX4xX3xX15xbe69xX1xb7e9xX3xX1xX1fxX4xX3x15ca1xcfe4xX3x9c67xc474xX6xX3xX5x124a0xX0x117b5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX41xXaxX12x114ebxX1xXdx13260x105a9xX3xXex134a0xX45x178a5xX15xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xbb16xe4aaxX3xX15xX39x1716bxXbxX3xX5xX35xXex11af1xX3xX15xX1xXdxX63xX64xX3xXexX64x103bcxX63xX15xX3xd8ddxX45xX69xX15xX39xX3xX71xX72xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xa794xXexX3xX15xe690xX15xX3xX1x90a5xX44xX3xX15xX6xX86xX3xc857x176bcxX18xX4bxX2xX18xa105xX7cxX3xX1xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX15xX39xX28xX15xX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3x151aaxX3xX4x10169xX4xX3xX4xX14xX3xX7xXc7xX3xX39xXdxXcaxX42xX3xX41xX35xX4xX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xX1ax9542xX15xX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX35xX4xX3xX15xX39xX1xX3bxX3xX1xX1fxX4xfd88xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx127b5xX42xX41xX86xXaxX12xX0xXdxX44xX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxe8f4xX10xX15xXexX10xX67xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXax12b2axXdxX41xXexX1xbfeexX3x134d0xX2xcaedxXbx172c3x954cxX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX130xX3x13a1axX2xX18xXbxX136xX137xXaxX3xX7xX67xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX4bxX4bxXdxXf9xX71xX6xX42xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf9xX1axX15xX4bxX15xX10xX12bxX7xX4bxXa9xX18xX141xXa9xX4bxX2xX17x165c1xX41xX2xX2x16d21xX141xX132xX2xXa9xXexX17x1338dxX174xXa9xX5xX17xb4adxX132xX170xX41xX18xX2xX132xXa9xX174xX17xX132xXexX2xX132xX2xX174xX5xX141xX180xX2xXf9xc33exXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX15xX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX35xX4xX3xX15xX39xX1xX3bxX3xX1xX1fxX4xX3xX41xX42xX3xX44xX45xX6xX3xX5xX49xXaxX3xX12bxXdxX41xXexX1xX9xXaxX132xX2xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX9xXaxX141xX2xX18xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX6xXbxXexXdxX42xX15xXaxX12xX13xXdx1474bxX15xX3xX15xX1xXdxX63xX64xX3xX8axX72xX6xX3xXbxX1xX45xX14xX15xX39xX3xX1axXe5xX15xX3xX71xX72xX3xX15xX39xX76xXbxX3xX7xf8f1xX64xX3xX15xX9dxX15xX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX42xX28xX15xX3xXexX3bxX15xX1xX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX35xX4xX3xX15xX39xX1xX3bxX3xX1xX1fxX4xXf9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX42xX41xX86xXaxX12xXcxX1xX10xX42xX3xXexX1xfd56xX15xX39xX3xcb5exX9dxX3xX4xX1xX45xX6xX3xX8ax9f6cxX86xX3xX8ax121eaxX7cxX3xX8axX31xX15xX3xX1xX31xXexX3xX15xX39xX28xX86xX3xX2xX174xX4bxX2xX18xX7cxX3xX44xX45xX6xX3xX5xX49xX3xX8axa2d7xX3xX5xX28xX44xX3xX15xX39xX76xXbxX3xX5xX35xXexX3xX1xX14xX15xX3xX2xX134xX18xX3xXexX67xX45xX69xX15xX39xX3xX1xX1fxX4xX7cxX3xXexX67xX42xX15xX39xX3xX8axce64xX7cxX3xX4xX2d0xX3xX27axX1xX42x90b8xX15xX39xX3xX17bxX18xX3xXexX67xX45xX69xX15xX39xX3xX15xX39xX76xXbxX3xX7xX22exX64xXf9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX42xX41xX86xXaxX12xX0xXdxX44xX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11cxX10xX15xXexX10xX67xX3xX41xXexX1xX64xX44xX71xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX41xXexX1xX130xX3xX132xX2xX134xXbxX136xX137xX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX130xX3xX141xX2xX18xXbxX136xX137xXaxX3xX7xX67xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX4bxX4bxXdxXf9xX71xX6xX42xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf9xX1axX15xX4bxX15xX10xX12bxX7xX4bxXa9xX18xX141xXa9xX4bxX2xX17xX170xX41xX2xX2xX174xX141xX141xX18xXa9xXexXa9xX18xX18xX18xX5xX170xX180xX6xX1xX6xX1xX6xXf9xX195xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX15xX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX35xX4xX3xX15xX39xX1xX3bxX3xX1xX1fxX4xX3xX41xX42xX3xX44xX45xX6xX3xX5xX49xXaxX3xX12bxXdxX41xXexX1xX9xXaxX132xX2xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX9xXaxX141xX2xX18xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX6xXbxXexXdxX42xX15xXaxX12xee36xX45xX6xX3xX5x15a29xX15xX3xX39xX22exX86xX3xX15xX39xX76xXbxX3xX15xX1xXdxX63xX64xX3xXexX67xX45xX69xX15xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xXc7xX3xX1xX64xX86xX20dxX15xX3xX11cxX6xX15xX3xb565xd56fxX4xXf9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX42xX41xX86xXaxX12xe1a2xbdc6xX3xX71xX2d9xX42xX3xX1axX20dxX3xX4xXcaxX4xX3xXexX67xX6xX15xX39xX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX71xX72xX7cxX3xX8ax9f48xX3xX41x10071xX15xX39xX3xX41xX1bxX86xX3xX1xX1fxX4xX7cxX3xXexX67xX45xX3ffxX4xX3xX8axX2d0xX7cxX3xX4xXcaxX4xX3xX15xX1xX28xX3xXexX67xX45xX69xX15xX39xX3xX8axX2a6xX3xX1xX64xX86xX3xX8axX429xX15xX39xX3xXexX42xX28xX15xX3xX71xX429xX3xX39xXdxXcaxX42xX3xX1axXdxX9dxX15xX7cxX3xXbxX1xX35xX3xX1xX64xX86xX15xX1xX3xX41xXdxX3xX41xX69xXdxX3xXexX67xX6xX15xX39xX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX71xX72xXf9xX3xX3faxX429xXexX3xX7xX276xX3xXexX67xX45xX69xX15xX39xX3xX8axX45xc073xX4xX3xX4xXcaxX4xX3xX5xff7axX4xX3xX5xX45xX4d9xX15xX39xX3xX71xX429xX3xX8axX429xXdxX7cxX3xX4xXa1xX15xX39xX3xX6xX15xX3xX1x8fe8xX3xXexX67xX4d9xX3xX41xXdxX3xX41xX69xXdxXf9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX42xX41xX86xXaxX12xX0xXdxX44xX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11cxX10xX15xXexX10xX67xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX41xXexX1xX130xX3xX132xX2xX134xXbxX136xX137xX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX130xX3xX141xX2xX18xXbxX136xX137xXaxX3xX7xX67xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX4bxX4bxXdxXf9xX71xX6xX42xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf9xX1axX15xX4bxX15xX10xX12bxX7xX4bxXa9xX18xX141xXa9xX4bxX2xX17xX170xX41xX2xX2xX174xX141xX141xX141xX170xXexXa9xX141xX18xX5xX17xX180xX132xX170xX41xX18xXa9xXa9xX2xX2xX18xX141xXexX132xX18xX17bxX18xX132xX5xX18xXf9xX195xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX15xX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX35xX4xX3xX15xX39xX1xX3bxX3xX1xX1fxX4xX3xX41xX42xX3xX44xX45xX6xX3xX5xX49xXaxX3xX12bxXdxX41xXexX1xX9xXaxX132xX2xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX9xXaxX141xX2xX18xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX6xXbxXexXdxX42xX15xXaxX12xX11cxXcaxX15xX3xX71xX429xX7cxX3xX39xXdxXcaxX42xX3xX1axXdxX9dxX15xX3xXcxX67xX45xX69xX15xX39xX3xXcxXdxX442xX64xX3xX1xX1fxX4xX3xX109xX99xX4xX3xX13xX28xX3xXa8xXcx11ba4xX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xXaexX3xX4xX1xX287xX3xX8axX429xX15xX39xX3xX27axX9dxX3xX71xX28xX15xX3xX39xX1xX31xX3xX8axX442xX3xX71xX2d9xX42xX3xX1axX20dxX3xXexX28xXdxX3xX7xX2d9xX15xXf9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX42xX41xX86xXaxX12xX13xXa1xX44xX3xX15xX6xX86xX7cxX3xX5xX45xX4d9xX15xX39xX3xX44xX45xX6xX3xX8axX2a6xX3xX39xXdxX2d9xX44xX7cxX3xX44xX429xXexX3xX7xX276xX3xX8axX72xX6xX3xX71xX28xX15xX3xX15xX45xX3ffxX4xX3xX71xX99xXexX3xX8axX283xX64xX3xX67x15b60xXexX3xX15xX1xX45xX15xX39xX3xX15xX1xXdxX63xX64xX3xXexX64xX86xX31xX15xX3xX8axX45xX69xX15xX39xX3xX8axX31xX15xX3xXexX67xX45xX69xX15xX39xX3xX1axXe5xX15xX3xX71xX72xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX99xXexX3xX15xX9dxX15xX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX35xX4xX3xXbxX1xX2d9xXdxX3xX15xX39xX1xX3bxX3xX1xX1fxX4xX3xX8axX442xX3xX8axX2d9xX44xX3xX71xX2d9xX42xX3xX6xX15xX3xXexX42xX28xX15xXf9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX42xX41xX86xXaxX12xXcxX1xX69xXdxX3xX39xXdxX6xX15xX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX8axXdxX3xX1xX1fxX4xX3xXexX67xXc7xX3xX5xX1bxXdxX3xX7xcf98xX3xX8axX45xX4d9xX4xX3xX4xXcaxX4xX3xXexX67xX45xX69xX15xX39xX3xX5xXdxX15xX1xX3xX8axX429xX15xX39xX3xXexX463xX86xX3xXexa456xX15xX1xX3xX1xX787xX15xX1xX3xXexX1xX4e1xX4xX3xXexX31xX3xX4xX287xX6xX3xXexf2e3xX15xX39xX3xX8axX72xX6xX3xXbxX1xX45xX14xX15xX39xXf9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX42xX41xX86xXaxX12xc69bxXc7xX3x12169xXdxXcaxX42xX3xX41xX35xX4xX3xdb19xX3xX441xX28xX42xX3xXexX1bxX42xX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xX8axX2a6xX3xX4xX1xX3bxX3xX8axX1bxX42xX3xX4xXcaxX4xX3xX15xX1xX28xX3xXexX67xX45xX69xX15xX39xX3xX71xXcaxX44xX3xX7xXcaxXexX3xXexX787xX15xX1xX3xX1xX787xX15xX1xXf9xX3xX60xX45xX3ffxX4xX3xX67xX6c1xXexX3xX8axX31xX15xX3xX8axX22exX64xX7cxX3xXexXdxX31xX15xX3xX1xX28xX15xX1xX3xX1axX20dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX67xX45xX69xX15xX39xX3xX5xX3ffxXbxX3xX8axX31xX15xX3xX8axX2d0xX3xX8axX442xX3xX8axX2d9xX44xX3xX71xX2d9xX42xX3xX44xXa1xXdxX3xXexX67xX45xX69xX15xX39xX3xX7xX1bxX4xX1xX3xX7xX766xX7cxX3xX6xX15xX3xXexX42xX28xX15xX3xXexX67xX45xX3ffxX4xX3xX27axX1xXdxX3xX8axX2d0xX15xX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX67xXc7xX3xX5xX1bxXdxX3xXexX67xX45xX69xX15xX39xXf9xX0xX4bxXbxX12xX0xX41xXdxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX41xX67xX10xX5xX6xXexX10xX41xXaxX12xX0xX7xXexX67xX42xX15xX39xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX9dxX15xX3x161d8xX64xX6xX15xX130xX0xX4bxX7xXexX67xX42xX15xX39xX12xX0xX64xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX180xXexX1xX64xX44xX71xX180xX6xX15xX41xX180xX7xX6xXbxX42xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xXa9xX18xX18xX3xX15xX39xX28xX15xX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xX15xX39xX1xX3bxX3xX1xX1fxX4xX3xXexX67xXcaxX15xX1xX3xX44xX45xX6xX3xX5xX49xXaxX3xX1xX67xX10xd3ffxX9xXaxX4bxX39xXdxX6xX42xX180xX41xX64xX4xX4bxX1xX42xX15xX180xXa9xX18xX18xX180xX15xX39xX6xX15xX180xX1xX42xX4xX180xX7xXdxX15xX1xX180xX1xX6xX180xXexXdxX15xX1xX180xX15xX39xX1xXdxX180xX1xX42xX4xX180xXexX67xX6xX15xX1xX180xX44xX64xX6xX180xX5xX64xX4bxXa9xX18xX18xX17xX2xX170xXf9xX1xXexX44xXaxX12xX0xXdxX44xX39xX3xX7xX67xX4xX9xXaxX4bxX44xX10xX41xXdxX6xX4bxX2xXa9xX18xX4bxX15xX10xX12bxX7xX4bxXa9xX18xX141xX2xX4bxX2xX18xX134xX41xX18xX2xX17bxX18xX170xX18xXa9xXexXa9xX18xX134xX17xX2xX5xX18xXf9xX195xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX15xX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX35xX4xX3xX15xX39xX1xX3bxX3xX1xX1fxX4xX3xX41xX42xX3xX44xX45xX6xX3xX5xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX41xXdxX1axX12xX0xX7xXexX67xX42xX15xX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xXa9xX18xX18xX3xX15xX39xX28xX15xX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xX15xX39xX1xX3bxX3xX1xX1fxX4xX3xXexX67xXcaxX15xX1xX3xX44xX45xX6xX3xX5xX49xXaxX3xX1xX67xX10xX92fxX9xXaxX4bxX39xXdxX6xX42xX180xX41xX64xX4xX4bxX1xX42xX15xX180xXa9xX18xX18xX180xX15xX39xX6xX15xX180xX1xX42xX4xX180xX7xXdxX15xX1xX180xX1xX6xX180xXexXdxX15xX1xX180xX15xX39xX1xXdxX180xX1xX42xX4xX180xXexX67xX6xX15xX1xX180xX44xX64xX6xX180xX5xX64xX4bxXa9xX18xX18xX17xX2xX170xXf9xX1xXexX44xXaxX12xX13xX14xX15xX3xXa9xX18xX18xX3xX15xX39xX28xX15xX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xX15xX39xX1xX3bxX3xX1xX1fxX4xX3xXexX67xXcaxX15xX1xX3xX44xX45xX6xX3xX5xX49xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX67xX42xX15xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xX441xX442xX3xX8axX2d9xX44xX3xX71xX2d9xX42xX3xX6xX15xX3xXexX42xX28xX15xX3xX4xX1xX42xX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX67xX42xX15xX39xX3xX8axXdxX63xX64xX3xX27axXdxX20dxX15xX3xX44xX45xX6xX3xX5xX49xX7cxX3xX15xX1xXdxX63xX64xX3xX8axX72xX6xX3xXbxX1xX45xX14xX15xX39xX3xXc7xX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xX8axX2a6xX3xX8baxX64xX86xX31xXexX3xX8axX72xX15xX1xX3xX4xX1xX42xX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xX39xX1xX3bxX3xX1xX1fxX4xX3xX15xX39xX28xX86xX3xX44xX6xXdxX3xXa8xX2xX174xX4bxX2xX18xXaexXf9xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX41xXdxX1axX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11cxXcaxX4xX3xX8axX72xX6xX3xXbxX1xX45xX14xX15xX39xX7cxX3xX8axX14xX15xX3xX1axX72xX3xXexX76xXbxX3xXexX67xX64xX15xX39xX3xX4xX6xX42xX3xX15xX1xbbebxXexX3xX4xX1xX42xX3xX4xXa1xX15xX39xX3xXexXcaxX4xX3x16d33xX15xX39xX3xXbxX1xX2d0xX3xX1axX3ffxXdxX3xX44xX45xX6xX3xX5xX49xXaxX3xX1xX67xX10xX92fxX9xXaxX4bxX136xX6xX180xX1xX42xXdxX4bxX4xX6xX4xX180xX41xXdxX6xX180xXbxX1xX64xX42xX15xX39xX180xX41xX42xX15xX180xX1axXdxX180xXexX6xXbxX180xXexX67xX64xX15xX39xX180xX4xX6xX42xX180xX15xX1xX6xXexX180xX4xX1xX42xX180xX4xX42xX15xX39xX180xXexX6xX4xX180xX64xX15xX39xX180xXbxX1xX42xX180xX1axX42xXdxX180xX44xX64xX6xX180xX5xX64xX4bxX2xX174xX174xX170xXa9xX132xXf9xX1xXexX44xXaxX12xX0xXdxX44xX39xX3xX7xX67xX4xX9xXaxX4bxX44xX10xX41xXdxX6xX4bxX2xXa9xX18xX4bxX15xX10xX12bxX7xX4bxXa9xX18xX141xX18xX4bxX2xX18xX134xX41xX134xX2xX134xX141xX17bxX18xX17bxXexXa9xX17xXa9xX170xX17xX5xX18xXf9xX195xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX15xX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX35xX4xX3xX15xX39xX1xX3bxX3xX1xX1fxX4xX3xX41xX42xX3xX44xX45xX6xX3xX5xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX41xXdxX1axX12xX0xX7xXexX67xX42xX15xX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11cxXcaxX4xX3xX8axX72xX6xX3xXbxX1xX45xX14xX15xX39xX7cxX3xX8axX14xX15xX3xX1axX72xX3xXexX76xXbxX3xXexX67xX64xX15xX39xX3xX4xX6xX42xX3xX15xX1xXbb0xXexX3xX4xX1xX42xX3xX4xXa1xX15xX39xX3xXexXcaxX4xX3xXbc0xX15xX39xX3xXbxX1xX2d0xX3xX1axX3ffxXdxX3xX44xX45xX6xX3xX5xX49xXaxX3xX1xX67xX10xX92fxX9xXaxX4bxX136xX6xX180xX1xX42xXdxX4bxX4xX6xX4xX180xX41xXdxX6xX180xXbxX1xX64xX42xX15xX39xX180xX41xX42xX15xX180xX1axXdxX180xXexX6xXbxX180xXexX67xX64xX15xX39xX180xX4xX6xX42xX180xX15xX1xX6xXexX180xX4xX1xX42xX180xX4xX42xX15xX39xX180xXexX6xX4xX180xX64xX15xX39xX180xXbxX1xX42xX180xX1axX42xXdxX180xX44xX64xX6xX180xX5xX64xX4bxX2xX174xX174xX170xXa9xX132xXf9xX1xXexX44xXaxX12xX11cxXcaxX4xX3xX8axX72xX6xX3xXbxX1xX45xX14xX15xX39xX7cxX3xX8axX14xX15xX3xX1axX72xX3xXexX76xXbxX3xXexX67xX64xX15xX39xX3xX4xX6xX42xX3xX15xX1xXbb0xXexX3xX4xX1xX42xX3xX4xXa1xX15xX39xX3xXexXcaxX4xX3xXbc0xX15xX39xX3xXbxX1xX2d0xX3xX1axX3ffxXdxX3xX44xX45xX6xX3xX5xX49xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX67xX42xX15xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xXcxX67xX45xX3ffxX4xX3xX41xX4e1xX3xX71xXcaxX42xX3xX1axX63xX3xX44xX45xX6xX3xX5xX3ffxX15xX3xX1axXe5xX15xX3xXexXdxX31xXbxX3xX41xXdx147a9xX15xX3xXbxX1xXbc0xX4xX3xXexX1bxXbxX3xXc7xX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX7cxX3xX642xX1xX2d0xX3xX11cxX1xX287xX3xXexX72xX4xX1xX3x158fexX109xX60x17039xX3xXexX3bxX15xX1xX3xX441xaa6cxX15xX39xX3xX60xX39xX1fxX4xX3xX7c1xX14xX15xX3xX86xX9dxX64xX3xX4xX283xX64xX3xX4xXcaxX4xX3xX8axX72xX6xX3xXbxX1xX45xX14xX15xX39xX3xX27axX1xXa1xX15xX39xX3xX8axX45xX4d9xX4xX3xX5xX14xX3xX5xX28xX7cxX3xX4xX1xX287xX3xX8baxX64xX6xX15xX3xXexX67xX42xX15xX39xX3xX4xXa1xX15xX39xX3xXexXcaxX4xX3xXbc0xX15xX39xX3xXbxX1xX2d0xXf9xXf9xXf9xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX41xXdxX1axX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3faxX45xX6xX3xX5xX49xX3xXc7xX3xX44xXdxX63xX15xX3xXcxX67xX64xX15xX39xX3xX5xX28xX44xX3xX2xX2xX3xX15xX39xX45xX69xXdxX3xX4xX1xX31xXexX3xX1axX28xX3xX44xXbb0xXexX3xXexd7b2xX4xX1xXaxX3xX1xX67xX10xX92fxX9xXaxX4bxX136xX6xX180xX1xX42xXdxX4bxX44xX64xX6xX180xX5xX64xX180xX42xX180xX44xXdxX10xX15xX180xXexX67xX64xX15xX39xX180xX5xX6xX44xX180xX2xX2xX180xX15xX39xX64xX42xXdxX180xX4xX1xX10xXexX180xX1axX6xX180xX44xX6xXexX180xXexXdxX4xX1xX4bxX2xX174xX174xX17bxX132xX174xXf9xX1xXexX44xXaxX12xX0xXdxX44xX39xX3xX7xX67xX4xX9xXaxX4bxX44xX10xX41xXdxX6xX4bxX2xXa9xX18xX4bxX15xX10xX12bxX7xX4bxXa9xX18xX141xX18xX4bxX2xX18xX134xX41xX141xX2xX174xX134xX17xX18xX174xXexXa9xX18xX174xX17xX5xX132xX180xX44xXdxX10xX15xX180xXexX67xX64xX15xX39xX180xXexX6xX86xX180xX15xX39xX64xX86xX10xXf9xX195xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX15xX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX35xX4xX3xX15xX39xX1xX3bxX3xX1xX1fxX4xX3xX41xX42xX3xX44xX45xX6xX3xX5xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX41xXdxX1axX12xX0xX7xXexX67xX42xX15xX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3faxX45xX6xX3xX5xX49xX3xXc7xX3xX44xXdxX63xX15xX3xXcxX67xX64xX15xX39xX3xX5xX28xX44xX3xX2xX2xX3xX15xX39xX45xX69xXdxX3xX4xX1xX31xXexX3xX1axX28xX3xX44xXbb0xXexX3xXexXed3xX4xX1xXaxX3xX1xX67xX10xX92fxX9xXaxX4bxX136xX6xX180xX1xX42xXdxX4bxX44xX64xX6xX180xX5xX64xX180xX42xX180xX44xXdxX10xX15xX180xXexX67xX64xX15xX39xX180xX5xX6xX44xX180xX2xX2xX180xX15xX39xX64xX42xXdxX180xX4xX1xX10xXexX180xX1axX6xX180xX44xX6xXexX180xXexXdxX4xX1xX4bxX2xX174xX174xX17bxX132xX174xXf9xX1xXexX44xXaxX12xX3faxX45xX6xX3xX5xX49xX3xXc7xX3xX44xXdxX63xX15xX3xXcxX67xX64xX15xX39xX3xX5xX28xX44xX3xX2xX2xX3xX15xX39xX45xX69xXdxX3xX4xX1xX31xXexX3xX1axX28xX3xX44xXbb0xXexX3xXexXed3xX4xX1xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX67xX42xX15xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xX3faxX45xX6xX3xX5xX49xX3xXc7xX3xX44xXdxX63xX15xX3xXcxX67xX64xX15xX39xX3xXexX67xX42xX15xX39xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX39xX28xX86xX3xX8baxX64xX6xX3xX8axX2a6xX3xX27axX1xXdxX31xX15xX3xX2xX2xX3xX15xX39xX45xX69xXdxX3xX4xX1xX31xXexX3xX1axX28xX3xX44xXbb0xXexX3xXexXed3xX4xX1xXf9xX3xX13xXdxX20dxX15xX3xX17xX17bxX3xX136xX2a6xX3xX27axX1xX64xX3xX1axX4e1xX4xX3xX15xX28xX86xX3xX8axX6xX15xX39xX3xX71xX72xX3xX15xX39xX76xXbxX3xX7xX22exX64xX7cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX99xXexX3xX4xX35xX4xX3xX71xX429xXf9xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX41xXdxX1axX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX4bxX64xX5xX12xX0xX41xXdxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX67xXaxX12xX0xX4bxX41xXdxX1axX12xX0xX4bxX41xXdxX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15ad4xX64xXexX1xX42xX67xXaxX12xX1158xX15xX1xX3xXcxX1xX45xX0xX4bxXbxX12
Anh Thư