“Biển người” đổ về nhà kho cứu trợ thực phẩm tại Nigeria
Hàng nghìn người đã đổ về một nhà kho thực phẩm cứu trợ tại Nigeria gây ra cảnh tượng chưa từng có.
2ce6x317ex7a62xb3bax5b89x9faax4ef2xbfb8xab39xX7x5a03x8667x6a8fx6789x7db7xacd7xX5x40edxXaxa495x8fb8x54f7xXdx501fx308cxX3xX17xb8c6xa037xc3d1xXdx46a9xX3xb13bx9ca9xX3x59afxa3f8xX3xX17xX1xa340xX3x594exX1x90d8xX3xX4xbb22x6e6axX3xXex7349x4d3fxX3xXexX1x7560xX4xX3xXbxX1x4015x8276xX3xXex3f2exXdxX3x4a04xXdxX1axX10xX33xXdxX6xX0x36f1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx53aaxX10xX6x4de4xXaxX12xX5bxX28xX17xX1axX3xX17xX1axX1x7fc0xX17xX3xX17xX1axX1bxX1cxXdxX3xX20x8123xX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xX3exa353xXexX3xX17xX1xX28xX3xX2axX1xX2cxX3xXexX1xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX3exX3xX4xX2fxX30xX3xXexX33xX34xX3xXexX41xXdxX3xX44xXdxX1axX10xX33xXdxX6xX3xX1ax74b8x56e5xX3xX33xX6xX3xX4x5c40xX17xX1xX3xXexX1bxX34xX17xX1axX3xX4xX1xX1bxX6xX3xXex59a6xX17xX1axX3xX4xa3d9x6dd7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc0b2xX6xXbxXexXdxX2cxX17xXaxX12xX0xXdxX3exX1axX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx3100xX4cxX4cxXdxXc3x7d23xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX17xX1xXc3xX23xX17xX4cxX17xX10x400exX7xX4cx963fx3546x7676xb425xX4cxX2xX102xa693xX5exX104xX2x4771xX102x868bxX104xX10exXexX10cxX102xX104xX102xX5xX2xXc3x97dfxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xX17xX1xX28xX3xX2axX1xX2cxX3xX4xX2fxX30xX3xXexX33xX34xX3xXexX1xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX3exX3xXexX41xXdxX3xX44xXdxX1axX10xX33xXdxX6xXaxX3xX4cxX12xX3xX5bxX28xX17xX1axX3xX17xX1axX1xX69xX17xX3xX17xX1axX1bxX1cxXdxX3xX5exXa6xX17xX3xX20xX73xX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xX17xX1xX28xX3xX2axX1xX2cxX3xXexX41xXdxX3x46b2xX2cxX7xXc3xX3x807axX17xX1xXeaxX3xb31fx8162x6801xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2cxX5exXa7xXaxX12xXcxX1cxX3xbf25xX6xXdxX5xXa7xX3x4269xX6xXdxX5xX3x997axX194xX17xX1x7cdbxX3xX4xX1xX2cxX3xXefxXdxa64cxXexX3xX17xX1xX28xX3xX2axX1xX2cxX3xX17xX28xXa7xX3xX17xbbbcxX3exX3xXexX41xXdxX3xXexX1xX28xX17xX1xX3xXbxX1xac64xX3xX18axX2cxX7xX3xX23xX28xX3xX23x6c13xX3xX23xXdx7572xX4xX3xa3a6xXadxXa7xX3xX33xX6xX3xX23xX28xX2cxX3xX101xX10exX4cxX2xX102xXc3xX3xX44xX1xXdxX24xX30xX3xX17xX1axX1bxX1cxXdxX3xX5exXa6xX17xX3xXbxX1x8191xX17xX3xX17xX7cxX3xX4xX1xX2cxX3xX33xX1d6xX17xX1axX3xX4xX1x65edxX17xX1xX3xXbxX1x387bxX3xX44xXdxX1axX10xX33xXdxX6xX3xX20xX73xX3xX13xX1axXdxb545xX30xX1exX3xXexX1xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX3exX3xX4xX2fxX30xX3xXexX33xX34xX3xXexX41xXdxX3xX4x4950xX3xX7xbbacxX3xX17xX28xXa7xXc3xX3xX5bx3844xX3xX20xX73xX3xXexX33x658fxX2cxX3xX5x41afxX17xX3xX3ex4c90xXdxX3xX17xX1xX28xX3xX2axX1xX2cxb381xX3xX23xX28xX2cxX3xXefxX272xX17xX3xXexX33xX2cxX17xX1axX3xX17xX25cxXdxX3xX17xX28xXa7xX3xX23xX28xX3xX17xbaadxX3exX3xX4xX276xX4xX3xXefxX6xX2cxX3xXexXadxXdxX3xXexX1xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX3exX3xX4xX1xX2cxX3xX20xX276xX3exX3xX20xb369xX17xX1axXc3xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2cxX5exXa7xXaxX12x5126xX1efxX3xX23xXdxX1f3xX4xX3xXexX41xXdxX3xX17xX1xX28xX3xX2axX1xX2cxX3xX25fxX3xX18axX2cxX7xX3xX2axX1xX2bexX17xX1axX3xXbxX1xXadxXdxX3xX5xX28xX3xX5exX30xXa7xX3xX17xX1xX241xXexX280xX3xX4xXc2xX3xX20xX1c6xX17xX3xX2xX4cxX104xX3xXexX33xX2cxX17xX1axX3xXexX21xX17xX1axX3xX7xX1e5xX3xX104xX10exX3xXefxX6xX17xX1axX3xXexX41xXdxX3xX44xXdxX1axX10xX33xXdxX6xX3xXexX1xX2bexX17xX1axX3xXefxX276xX2cxX3xX1f6xXadxXa7xX3xX33xX6xX3xXexX69xX17xX1xX3xXexX33xX41xX17xX1axX3xX4xX1bx7ab8xXbxX3xXexX1xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX3exX3xX4xX2fxX30xX3xXexX33xX34xXc3xX3xXd3xX1xX22bxX17xX1xX3xXbxX1xX231xX3xX17xX1bxX354xX4xX3xX17xX28xXa7xX3xX2axX1x9bd8xX17xX1axX3xX20xa910xX17xX1xX3xX7xX1e5xX3xXexX1xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX3exX3xX17xX1xX1d6xX3exX3xX1x9697xX3xXexX33xX34xX3xX17xX1x8b41xX17xX1axX3xX17xX1axX1bxX1cxXdxX3xX5exXa6xX17xX3xX4xX1xX384xX30xX3xXexX276xX4xX3xX20xX7cxX17xX1axX3xXexXbdxX3xX23xXdxX1f3xX4xX3xXbxX1xX2cxX17xX1axX3xXex8973xX6xX3xX17xX1axXbdxX17xX1axX3xX5xXa6xXa7xX3xX5xX6xX17xX3xX5exX384xX4xX1xX3xXd3x6d89xX2d7xb634xX1afxbc85xX2x68d3xX3xX23xX28xX3xX20xX6xX17xX1axX3xXexX33xX2cxX17xX1axX3xa8b4xX30xX276xX3xXexX33xX69xX17xX1xX3xX20xX1bxX34xX4xX3xXbxX1xXa6xX17xX3xXbxX1xX1e5xXdxXc3xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2cxX5exXa7xXaxX12xX44xX1axX1bxX1cxXdxX3xX5exXa6xX17xX3xX20xX384xX6xX3xXbxX1xX1bxX25cxX17xX1axX3xX1axXdx9c01xX17xX3xX5exX3a3xX3xXefxX25fxXdxX3xXexX69xX17xX1xX3xXexX33xX41xX17xX1axX3xXexX1xXdxX1c6xX30xX3xX20xXc2xXdxX3xX5exX2cxX3xX1axXdxX276xX3xXexX1xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX3exX3xX5xX10xX2cxX3xXexX1xX6xX17xX1axX3xXexX33xX2cxX17xX1axX3xX2axX1xXdxX3xX17xX1xXdxX24xX30xX3xX17xX1axX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX241xXexX3xX17xX1axX1xXdxX1f3xXbxX3xX5exX2cxX3xXbxX1xX2cxX17xX1axX3xXexX3cexX6xX3xX23xX69xX3xX5exX384xX4xX1xX3xXd3xX3e5xX2d7xX3e7xX1afxX3e9xX2xX3ebxXc3xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2cxX5exXa7xXaxX12xX1b5xX7cxXexX3xX17xX1axX1bxX1cxXdxX3xX5exXa6xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x2fb4xX3xX23xX354xXdxX3xX194xX195xX196xX3xX17xX1axX28xXa7xX3xX101xX10exX4cxX2xX102xXeaxX3xX13xXd3xX1x5b6axX17xX1axX3xXexX2bexXdxX3xX33xX241xXexX3xX20xXc2xXdxX280xX3xXefxX41xX17xX3xX1xXdxX16xX30xX3xX2axX1xX2bexX17xX1ax51ccxX3xXd3xXc2xX3xX17xX1xXdxX24xX30xX3xXexX1xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX3exX3xXexX41xXdxX3xX3fbxX30xX1e5xX4xX3xX1axXdxX6xX3xX17xX28xXa7xX3xX17xX1xX1bxX17xX1axX3xX4xX1xX4fcxX17xX1axX3xXexX2bexXdxX3xXbxX1xXadxXdxX3xX4xX1xX384xX30xX3xX20xX38xX17xX1axXc3xX3xXd3xX1xX22bxX17xX1xX3xXbxX1xX231xX3xX20xX6xX17xX1axX3xX5exX1e5xXdxX3xX5xXbdxX6xX3xX4xX1xX4fcxX17xX1axX3xXexX2bexXdxX3xX2axX1xXdxX3xXexX22bxX4xX1xX3xXexX33xX3a3xX3xXexX1xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX3exXc3xX3xXd3xX1xX4fcxX17xX1axX3xXexX2bexXdxX3xX2axX1xX2bexX17xX1axX3xXexX33xX7cxX3exX3xX4xX1bxX354xXbxX280xX3xX20xXa6xXa7xX3xX5xX28xX3xXexX1xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX3exX3xX23xX28xX3xX3fbxX30xXa7xX24xX17xX3xX5xX34xXdxX3xX4xX231xX6xX3xX4xX1xX4fcxX17xX1axX3xXexX2bexXdxX1exXc3xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2cxX5exXa7xXaxX12xX0xXdxX3exX1axX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX4cxX4cxXdxXc3xXefxX6xX2cxX1xX6xXexXdxX17xX1xXc3xX23xX17xX4cxX17xX10xXfexX7xX4cxX101xX102xX103xX104xX4cxX2xX102xX108xX5exX104xX2xX10cxX102xX10exX104xX10exXexX2xX2x4bcdxX3ebxX5xX101xXc3xX119xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xX17xX1xX28xX3xX2axX1xX2cxX3xX4xX2fxX30xX3xXexX33xX34xX3xXexX1xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX3exX3xXexX41xXdxX3xX44xXdxX1axX10xX33xXdxX6xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6xXbxXexXdxX2cxX17xXaxX12xX44xX1axX1bxX1cxXdxX3xX5exXa6xX17xX3xX2axX1xXdxX3xXexX33xX28xX17xX3xX23xX28xX2cxX3xX17xX1xX28xX3xX2axX1xX2cxXc3xX3xX18fxX17xX1xXeaxX3xX194xX195xX196xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2cxX5exXa7xXaxX12xX0xXdxX3exX1axX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX4cxX4cxXdxXc3xXefxX6xX2cxX1xX6xXexXdxX17xX1xXc3xX23xX17xX4cxX17xX10xXfexX7xX4cxX101xX102xX103xX104xX4cxX2xX102xX108xX5exX104xX2xX10cxX102xX10exX104xX10exXexX103xX3ebxX10exX108xX5xX104xXc3xX119xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xX17xX1xX28xX3xX2axX1xX2cxX3xX4xX2fxX30xX3xXexX33xX34xX3xXexX1xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX3exX3xXexX41xXdxX3xX44xXdxX1axX10xX33xXdxX6xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6xXbxXexXdxX2cxX17xXaxX12xX44xX1axX1bxX1cxXdxX3xX5exXa6xX17xX3xX3exX6xX17xX1axX3xXexX1xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX3exX3xX4xX2fxX30xX3xXexX33xX34xX3xX33xX6xX3xX17xX1axX2cxX28xXdxXc3xX3xX18fxX17xX1xXeaxX3xX194xX195xX196xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2cxX5exXa7xXaxX12xX0xXdxX3exX1axX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX4cxX4cxXdxXc3xXefxX6xX2cxX1xX6xXexXdxX17xX1xXc3xX23xX17xX4cxX17xX10xXfexX7xX4cxX101xX102xX103xX104xX4cxX2xX102xX108xX5exX104xX2xX10cxX102xX10exX104xX10exXexX10exX62fxX2xX10cxX5xX103xXc3xX119xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xX17xX1xX28xX3xX2axX1xX2cxX3xX4xX2fxX30xX3xXexX33xX34xX3xXexX1xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX3exX3xXexX41xXdxX3xX44xXdxX1axX10xX33xXdxX6xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6xXbxXexXdxX2cxX17xXaxX12xXcxX1xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX3exX3xXexXbdxX3xX3exX7cxXexX3xX17xX1xX28xX3xX2axX1xX2cxX3xX2axX1xX276xX4xX3xXefxX384xX3xX17xX1axX1bxX1cxXdxX3xX5exXa6xX17xX3xX5xX241xXa7xX3xX20xXdxX3xXexX41xXdxX3xX194xXefxX30xX119xX6xXc3xX3xX18fxX17xX1xXeaxX3xX194xX195xX196xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2cxX5exXa7xXaxX12xX0xXdxX3exX1axX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX4cxX4cxXdxXc3xXefxX6xX2cxX1xX6xXexXdxX17xX1xXc3xX23xX17xX4cxX17xX10xXfexX7xX4cxX101xX102xX103xX104xX4cxX2xX102xX108xX5exX104xX2xX10cxX102xX10exX104xX10exXexX104xX62fxX2xX10exX5xX10cxXc3xX119xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xX17xX1xX28xX3xX2axX1xX2cxX3xX4xX2fxX30xX3xXexX33xX34xX3xXexX1xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX3exX3xXexX41xXdxX3xX44xXdxX1axX10xX33xXdxX6xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6xXbxXexXdxX2cxX17xXaxX12xX44xX1xX3a3xX17xX1axX3xXefxX6xX2cxX3xX1axX41xX2cxX3xX4xXc2xX3xXexX33xX267xX17xX1axX3xX5xX1bxX34xX17xX1axX3xX2axX1xX2cxXadxX17xX1axX3xX10cxX102xX3xX2axX1axXc3xX3xX18fxX17xX1xXeaxX3xX194xX195xX196xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2cxX5exXa7xXaxX12xXcxX1xX10xX2cxX3xX4xX1xX22bxX17xX1xX3xXbxX1xX231xX3xX44xXdxX1axX10xX33xXdxX6xX280xX3xX1xX25cxX17xX3xX17x5949xX6xX3xX5exXa6xX17xX3xX7xX1e5xX3xX17xX1bxX354xX4xX3xX17xX28xXa7xX3xXefxX30xX7cxX4xX3xXbxX1xXadxXdxX3xX23xX6xXa7xX3xXexXdxX24xX17xX3xX20xX16xX3xX4xX1xXdxX3xXexX33xXadxX3xX4xX1xX2cxX3xXexX1xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX3exX3xXexX33xX2cxX17xX1axX3xXexX1xX1cxXdxX3xX1axXdxX6xX17xX3xXbxX1xX2cxX17xX1axX3xXexX3cexX6xX3xX23xX69xX3xX5exX384xX4xX1xX3xXd3xX3e5xX2d7xX3e7xX1afxX3e9xX2xX3ebxX3xX23xX28xX2cxX3xX20x371bxX30xX3xX17x4f1fxX3exX3xX17xX6xXa7xXc3xX3xXcxX33xX2cxX17xX1axX3xX2axX1xXdxX3xX20xXc2xX280xX3xX10exX108x34d7xX3xX4xX276xX4xX3xX1xX7cxX3xX1axXdxX6xX3xX20xX69xX17xX1xX3xXbxX1xXadxXdxX3xX20xX1e5xXdxX3xX3ex77f8xXexX3xX23xX354xXdxX3xXexX69xX17xX1xX3xXexX33xX41xX17xX1axX3xX3exX241xXexX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xX5xX1bxX25cxX17xX1axX3xXexX1xX38xX4xX3xX17xX1axX1xXdxX272xX3exX3xXexX33xX267xX17xX1axX3xXexX33xX2cxX17xX1axX3xXexX1xX276xX17xX1axX3xX108xX280xX3xX7xX6xX30xX3xX2axX1xXdxX3xX5xX1f3xX17xX1xX3xXbxX1xX2cxX17xX1axX3xXexX3cexX6xX3xX20xX1bxX34xX4xX3xX17xX354xXdxX3xX5xX3cexX17xX1axXc3xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2cxX5exXa7xXaxX12xXcxX21xX17xX1axX3xXexX1xX1e5xX17xX1axX3xX44xXdxX1axX10xX33xXdxX6xX3xX1b5xX30xX1xX6xX3exX3exX6xX5exX30xX3xX14xX30xX1xX6xX33xXdxX3xX17xX1axX28xXa7xX3xX101xX10cxX4cxX2xX102xX3xX20xX73xX3xX20xX24xX3xX17xX1axX1xX384xX3xX13xX1x4d91xX6xX3xXefxX69xX17xX1xX1exX3xX2axX1xXdxX3xX1axXdxX354xXdxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX17xX1bxX354xX4xX3xX17xX28xXa7xX3xX4xX1xX440xXexX3xX23xX440xXexX3xX17xX1axXbdxX17xX1axX3xX4xX276xX4xX3xX23xX1efxX3xX20xX7cxXexX3xX17xX1xX440xXbxX3xX17xX1xX28xX3xX2axX1xX2cxXc3xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2cxX5exXa7xXaxX12x9b27xX1e5xXdxX3xX5xX2cxX41xX17xX3xX20xX73xX3xX1f6xXadxXa7xX3xX33xX6xX3xX7xX6xX30xX3xX2axX1xXdxX3xX5xX38xX4xX3xX5xX1bxX34xX17xX1axX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xX23xX28xX2cxX3xX17xX1axX28xXa7xX3xX101xX62fxX4cxX2xX102xX3xX17xX21xX3xX7xX4fcxX17xX1axX3xX23xX28xX2cxX3xX17xX1axX1bxX1cxXdxX3xXefxXdxX16xX30xX3xXexX69xX17xX1xX3xX1xXb09xX6xX3xXefxX69xX17xX1xX3xXexX41xXdxX3xXexX33xX30xX17xX1axX3xXexXa6xX3exX3xXexX1xX231xX3xX20xX2bexX3x8eb6xX6xX1axX2cxX7xXc3xX3x999exX6xX30xX3xX17xX1xXdxX24xX30xX3xX17xX1axX28xXa7xX3xX1f6xXadxXa7xX3xX33xX6xX3xXbxX1xXc2xX17xX1axX3xX1xX3cexX6xX280xX3xXexX33xX7cxX3exX3xX4xX1bxX354xXbxX3xX7xXdxX272xX30xX3xXexX1xX384xX280xX3xXbxX1xX276xX3xX1xX231xXa7xX3xX1f6xX10xX3xX4xX7cxX280xX3xXexX69xX17xX1xX3xX1xX69xX17xX1xX3xXexX41xXdxX3xXexX1xX231xX3xX20xX2bexX3xXbdbxX6xX1axX2cxX7xX3xX20xX73xX3xX21xX17xX3xX20xX384xX17xX1xX3xXexX33xX25fxX3xX5xX41xXdxXc3xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2cxX5exXa7xXaxX12xX0xXdxX3exX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exXexX1xX30xX3exXefxX3xX5exX1xXdxX5exX10xX3xXdxXd3xX10xX17xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXfexXdxX5exXexX1xXeaxX3xX10exX2xX10cxXbxX1f6x6f05xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexXeaxX3xX103xX2xX102xXbxX1f6xXc9exXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX4cxX4cxXdxXc3xXefxX6xX2cxX1xX6xXexXdxX17xX1xXc3xX23xX17xX4cxX17xX10xXfexX7xX4cxX101xX102xX103xX104xX4cxX2xX102xX108xX5exX104xX2xX10cxX102xX10exX101xX10exXexX10exX10exX10cxX101xX5xX2xX3e9xX101xX108xX2xX102xX101xX102xX3e9xX17xXdxX1axX10xX101xXc3xX119xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xX17xX1xX28xX3xX2axX1xX2cxX3xX4xX2fxX30xX3xXexX33xX34xX3xXexX1xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX3exX3xXexX41xXdxX3xX44xXdxX1axX10xX33xXdxX6xXaxX3xXfexXdxX5exXexX1xX9xXaxX10exX2xX10cxXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX103xX2xX102xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xX5exXdxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX33xX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX7xXexX33xX2cxX17xX1axX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX272xX17xX3xX3fbxX30xX6xX17xXeaxX0xX4cxX7xXexX33xX2cxX17xX1axX12xX0xX30xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3e9xXexX1xX30xX3exXefxX3e9xX6xX17xX5exX3e9xX7xX6xXbxX2cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2d7xX1efxX3xX17xX21xX3xX2axXdxX17xX1xX3xX1xX2cxX28xX17xX1axX3xX25fxX3xX14xX10xXdxX33xX30xXexXeaxX3xXbdbxXdxXefxX6xX17xX3xX33xX6xX3xX5xX1f3xX17xX1xX3xXefx73dexXexX3xXcxX21xX17xX1axX3xX1axXdxX276xX3exX3xX20xX1e5xX4xX3xX5bxXadxXdxX3xX3fbxX30xX6xX17xXaxX3xX1xX33xX10x5e33xX9xXaxX4cxX5exXdxX10xX3exX3e9xX17xX2cxX17xX1axX4cxX23xX30xX3e9xX17xX2cxX3e9xX2axXdxX17xX1xX3e9xX1xX2cxX6xX17xX1axX3e9xX2cxX3e9xXefxX10xXdxX33xX30xXexX3e9xX5xXdxXefxX6xX17xX3e9xX33xX6xX3e9xX5xX10xX17xX1xX3e9xXefxX6xXexX3e9xXexX2cxX17xX1axX3e9xX1axXdxX6xX3exX3e9xX5exX2cxX4xX3e9xX1xX6xXdxX3e9xX3fbxX30xX6xX17xX4cxX2xX3ebxX62fxX101xX10cxX3ebxXc3xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX1axX3xX7xX33xX4xX9xXaxX4cxX3exX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX101xX102xX4cxX17xX10xXfexX7xX4cxX101xX102xX104xX104xX4cxX2xX102xX108xX5exX101xX2xX103xX104xX103xX2xX102xXexX2xX3ebxX108xX2xX5xX62fxX3e9xXexXexX1f6xX23xX17xX3e9xX2xX108xX102xX108xX3e9xX5xXdxXefxX6xX17xXc3xX119xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xX17xX1xX28xX3xX2axX1xX2cxX3xX4xX2fxX30xX3xXexX33xX34xX3xXexX1xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX3exX3xXexX41xXdxX3xX44xXdxX1axX10xX33xXdxX6xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX23xX12xX0xX7xXexX33xX2cxX17xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2d7xX1efxX3xX17xX21xX3xX2axXdxX17xX1xX3xX1xX2cxX28xX17xX1axX3xX25fxX3xX14xX10xXdxX33xX30xXexXeaxX3xXbdbxXdxXefxX6xX17xX3xX33xX6xX3xX5xX1f3xX17xX1xX3xXefxXde6xXexX3xXcxX21xX17xX1axX3xX1axXdxX276xX3exX3xX20xX1e5xX4xX3xX5bxXadxXdxX3xX3fbxX30xX6xX17xXaxX3xX1xX33xX10xXe04xX9xXaxX4cxX5exXdxX10xX3exX3e9xX17xX2cxX17xX1axX4cxX23xX30xX3e9xX17xX2cxX3e9xX2axXdxX17xX1xX3e9xX1xX2cxX6xX17xX1axX3e9xX2cxX3e9xXefxX10xXdxX33xX30xXexX3e9xX5xXdxXefxX6xX17xX3e9xX33xX6xX3e9xX5xX10xX17xX1xX3e9xXefxX6xXexX3e9xXexX2cxX17xX1axX3e9xX1axXdxX6xX3exX3e9xX5exX2cxX4xX3e9xX1xX6xXdxX3e9xX3fbxX30xX6xX17xX4cxX2xX3ebxX62fxX101xX10cxX3ebxXc3xX1xXexX3exXaxX12xX2d7xX1efxX3xX17xX21xX3xX2axXdxX17xX1xX3xX1xX2cxX28xX17xX1axX3xX25fxX3xX14xX10xXdxX33xX30xXexXeaxX3xXbdbxXdxXefxX6xX17xX3xX33xX6xX3xX5xX1f3xX17xX1xX3xXefxXde6xXexX3xXcxX21xX17xX1axX3xX1axXdxX276xX3exX3xX20xX1e5xX4xX3xX5bxXadxXdxX3xX3fbxX30xX6xX17xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX33xX2cxX17xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXcxX1xX10xX2cxX3xX17xX1axX30x52f1xX17xX3xXexXdxX17xX3xXexXb09xX6xX3xX276xX17xX280xX3xXcxX1xX3dxX3exX3xXbxX1xX276xX17xX3xX195xX6xX5exXdxX3xXbe2xX6xXfexX6xX17xX3xX20xX73xX3xXexXdxX1c6xX17xX3xX1xX28xX17xX1xX3xXexX1xX3dxX3exX3xX23xX241xX17xX3xX2bexX17xX1axX3xX1afxX6xX1xX10xX33xX3xXexX33xX2cxX17xX1axX3xX103xX3xX1axXdxX1cxX3xX20xX1012xX17xX1axX3xX1xX1012xX3xXexX33xX1bxX354xX4xX3xX20xX1bxX6xX3xX33xX6xX3xX5xX1f3xX17xX1xX3xXefxXde6xXexX3xXexX33xX272xX17xXc3xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX23xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX7cxX3xXexX33xX1bxX25fxX17xX1axX3xX44xXdxX1axX10xX33xXdxX6xX3xX20xXa16xX30xX3xXexXdxX272xX17xX3xX17xX1xXdxa91axX3exX3xXd3xX2cxX23xXdxX5exX3e9xX2xX3ebxX280xX3xX44xX6xX3exX3xX196xX1xXdxX3xX4xXc2xX3xX1xX25cxX17xX3xX10cxXc3xX102xX102xX102xX3xX4xX6xX3xXexX9a7xX3xX23xX2cxX17xX1axXaxX3xX1xX33xX10xXe04xX9xXaxX4cxX5exXdxX10xX3exX3e9xX17xX2cxX17xX1axX4cxXefxX2cxX3e9xXexX33xX30xX2cxX17xX1axX3e9xX17xXdxX1axX10xX33xXdxX6xX3e9xX5exX6xX30xX3e9xXexXdxX10xX17xX3e9xX17xX1xXdxX10xX3exX3e9xX4xX2cxX23xXdxX5exX3e9xX2xX3ebxX3e9xX17xX6xX3exX3e9xXbxX1xXdxX3e9xX4xX2cxX3e9xX1xX2cxX17xX3e9xX10cxX3e9xX102xX102xX102xX3e9xX4xX6xX3e9xXexX30xX3e9xX23xX2cxX17xX1axX4cxX2xX3ebxX10cxX10exX103xX101xXc3xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX1axX3xX7xX33xX4xX9xXaxX4cxX3exX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX101xX102xX4cxX17xX10xXfexX7xX4cxX101xX102xX101xX3ebxX4cxX2xX102xX108xX5exX2xX102xX3ebxX10cxX10exX101xX2xXexX10cxX103xX104xX108xX5xX10cxX3e9xX17xXdxX1axX10xX33xXdxX6xXc3xXbxX17xX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xX17xX1xX28xX3xX2axX1xX2cxX3xX4xX2fxX30xX3xXexX33xX34xX3xXexX1xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX3exX3xXexX41xXdxX3xX44xXdxX1axX10xX33xXdxX6xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX23xX12xX0xX7xXexX33xX2cxX17xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX7cxX3xXexX33xX1bxX25fxX17xX1axX3xX44xXdxX1axX10xX33xXdxX6xX3xX20xXa16xX30xX3xXexXdxX272xX17xX3xX17xX1xXdxX10c0xX3exX3xXd3xX2cxX23xXdxX5exX3e9xX2xX3ebxX280xX3xX44xX6xX3exX3xX196xX1xXdxX3xX4xXc2xX3xX1xX25cxX17xX3xX10cxXc3xX102xX102xX102xX3xX4xX6xX3xXexX9a7xX3xX23xX2cxX17xX1axXaxX3xX1xX33xX10xXe04xX9xXaxX4cxX5exXdxX10xX3exX3e9xX17xX2cxX17xX1axX4cxXefxX2cxX3e9xXexX33xX30xX2cxX17xX1axX3e9xX17xXdxX1axX10xX33xXdxX6xX3e9xX5exX6xX30xX3e9xXexXdxX10xX17xX3e9xX17xX1xXdxX10xX3exX3e9xX4xX2cxX23xXdxX5exX3e9xX2xX3ebxX3e9xX17xX6xX3exX3e9xXbxX1xXdxX3e9xX4xX2cxX3e9xX1xX2cxX17xX3e9xX10cxX3e9xX102xX102xX102xX3e9xX4xX6xX3e9xXexX30xX3e9xX23xX2cxX17xX1axX4cxX2xX3ebxX10cxX10exX103xX101xXc3xX1xXexX3exXaxX12xX14xX7cxX3xXexX33xX1bxX25fxX17xX1axX3xX44xXdxX1axX10xX33xXdxX6xX3xX20xXa16xX30xX3xXexXdxX272xX17xX3xX17xX1xXdxX10c0xX3exX3xXd3xX2cxX23xXdxX5exX3e9xX2xX3ebxX280xX3xX44xX6xX3exX3xX196xX1xXdxX3xX4xXc2xX3xX1xX25cxX17xX3xX10cxXc3xX102xX102xX102xX3xX4xX6xX3xXexX9a7xX3xX23xX2cxX17xX1axX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX33xX2cxX17xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12x5dcfxX17xX1axX3xX3e5xX17xXa7xX10xX6xX3exX6xX280xX3xX10exX103xX3xXexX30xX21xXdxX280xX3xX20xX73xX3xXexX1xX38xX4xX3xX1xXdxX1f3xX17xX3xX1f6xX29cxXexX3xX17xX1axX1xXdxX1f3xX3exX3xXd3xX3e5xX2d7xX3e7xX1afxX3e9xX2xX3ebxX3xX2axX1xXdxX3xXexX1xX241xXa7xX3xX4xXc2xX3xXefxXdxX16xX30xX3xX1xXdxX1f3xX17xX3xXefxX384xX3xX33xX276xXexX3xX1xX267xX17xX1axX3xX23xX28xX3xX2bexX17xX1axX3xX20xX1bxX34xX4xX3xX4xX276xX4xX1xX3xX5xXa7xX3xXexX41xXdxX3xX3exX7cxXexX3xX4xX25cxX3xX7xX25fxX3xXa7xX3xXexX1c6xX3xX20xX16xX3xXexXdxX1c6xX17xX3xX1xX28xX17xX1xX3xX20xXdxX24xX30xX3xXexX33xX384xXc3xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX23xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd3xX1xX69xX3exX3xXexX1xX30xXa7xX24xX17xX3xX25fxX3xX44xXdxX1axX10xX33xXdxX6xX3xX2axX1xXdxX1c6xX17xX3xX22bxXexX3xX17xX1xX241xXexX3xX2xX103xX3xX17xX1axX1bxX1cxXdxX3xXexX1xXdxX1f3xXexX3xX3exX41xX17xX1axXaxX3xX1xX33xX10xXe04xX9xXaxX4cxX5exXdxX10xX3exX3e9xX17xX2cxX17xX1axX4cxX4xX1xXdxX3exX3e9xXexX1xX30xXa7xX10xX17xX3e9xX2cxX3e9xX17xXdxX1axX10xX33xXdxX6xX3e9xX2axX1xXdxX10xX17xX3e9xXdxXexX3e9xX17xX1xX6xXexX3e9xX2xX103xX3e9xX17xX1axX30xX2cxXdxX3e9xXexX1xXdxX10xXexX3e9xX3exX6xX17xX1axX4cxX2xX3ebxX103xX3ebxX3ebxX102xXc3xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX1axX3xX7xX33xX4xX9xXaxX4cxX3exX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX101xX102xX4cxX17xX10xXfexX7xX4cxX101xX102xX101xX62fxX4cxX2xX102xX108xX5exX104xX2xX2xX10cxX62fxX2xX102xXexX62fxX3ebxX108xX108xX5xX2xX102xX3e9xXefxX10xX17xX30xX10xX3e9xX17xXdxX1axX10xX33xXdxX6xXc3xX119xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xX17xX1xX28xX3xX2axX1xX2cxX3xX4xX2fxX30xX3xXexX33xX34xX3xXexX1xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX3exX3xXexX41xXdxX3xX44xXdxX1axX10xX33xXdxX6xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX23xX12xX0xX7xXexX33xX2cxX17xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd3xX1xX69xX3exX3xXexX1xX30xXa7xX24xX17xX3xX25fxX3xX44xXdxX1axX10xX33xXdxX6xX3xX2axX1xXdxX1c6xX17xX3xX22bxXexX3xX17xX1xX241xXexX3xX2xX103xX3xX17xX1axX1bxX1cxXdxX3xXexX1xXdxX1f3xXexX3xX3exX41xX17xX1axXaxX3xX1xX33xX10xXe04xX9xXaxX4cxX5exXdxX10xX3exX3e9xX17xX2cxX17xX1axX4cxX4xX1xXdxX3exX3e9xXexX1xX30xXa7xX10xX17xX3e9xX2cxX3e9xX17xXdxX1axX10xX33xXdxX6xX3e9xX2axX1xXdxX10xX17xX3e9xXdxXexX3e9xX17xX1xX6xXexX3e9xX2xX103xX3e9xX17xX1axX30xX2cxXdxX3e9xXexX1xXdxX10xXexX3e9xX3exX6xX17xX1axX4cxX2xX3ebxX103xX3ebxX3ebxX102xXc3xX1xXexX3exXaxX12xXd3xX1xX69xX3exX3xXexX1xX30xXa7xX24xX17xX3xX25fxX3xX44xXdxX1axX10xX33xXdxX6xX3xX2axX1xXdxX1c6xX17xX3xX22bxXexX3xX17xX1xX241xXexX3xX2xX103xX3xX17xX1axX1bxX1cxXdxX3xXexX1xXdxX1f3xXexX3xX3exX41xX17xX1axX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX33xX2cxX17xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXcxX1xX10xX2cxX3xX17xX1axX1bxX1cxXdxX3xXbxX1xX276xXexX3xX17xX1axX2bexX17xX3xX4xX25cxX3xX3fbxX30xX6xX17xX3xX4xXadxX17xX1xX3xX7xX276xXexX3xXefxX6xX17xX1axX3xX14xX10xX17xX30xX10xX3xX4xX231xX6xX3xX44xXdxX1axX10xX33xXdxX6xX280xX3xX23xX28xX2cxX3xX5xX4fcxX4xX3xX1f6xXadxXa7xX3xX33xX6xX3xXexX6xXdxX3xX17xX41xX17xX280xX3xXexX33xX272xX17xX3xXexX1xX30xXa7xX24xX17xX3xX4xXc2xX3xX101xX104xX3xX17xX1axX1bxX1cxXdxX3xX23xX28xX3xX4xX1x33c5xX3xX101xX3xX17xX1axX1bxX1cxXdxX3xX20xX1bxX34xX4xX3xX4xX2fxX30xX3xX7xX1e5xX17xX1axX280xX3xXexX33xX2cxX17xX1axX3xX2axX1xXdxX3xX5xX38xX4xX3xX5xX1bxX34xX17xX1axX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX17xXa1axX17xX1axX3xX20xX73xX3xX23xX354xXexX3xX20xX1bxX34xX4xX3xX2xX103xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX16xXc3xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX23xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX30xX5xX12xX0xX5exXdxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX33xXaxX12xX0xX4cxX5exXdxX23xX12xX0xX4cxX5exXdxX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbe2xX2cxX30xX33xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2cxX3xX14xX276xX2cxX3xXcxXdxX17xX3xXexX2fxX4xX0xX4cxXbxX12