Mỹ chia sẻ 55 triệu liều vaccine cho các nước, trong đó có Việt Nam
Nhà Trắng công bố kế hoạch cung cấp 55 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 còn lại trong tổng số 80 triệu liều vaccine mà Mỹ đã cam kết nhằm giúp đỡ các nước khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
b1f5xc4a9x1480ex11766x10b96xe208x139d0xbf40xbeacxX7x122cdx118caxea8fxc4c1xcc8dx108dcxX5xdd84xXax149c2xfabax11607xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xe328xX3xb943xX1exX3xXexd61exXdxff1exde56xX3xX5xXdxf23cxX25xX3xe443xX6xX4xX4xXdx13ae7xX10xX3xX4xX1xe792xX3xX4x13ed7xX4xX3xX31xd9cfxc91axX4x10216xX3xXexX22xX36xX31x107d1xX3xddc9xb438xX3xX4xX49xX3x13648xXdxX24xXexX3x1145exX6xd2faxX0x10494xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx125dbxX10xX6xf162xXaxX12xX53xX1x12704xX3xXcxX22x11598xX31xX46xX3xX4xe903xX31xX46xX3x12ea6x10eb6xX3x11f7dx13c0cxX3xX1xX36x13749xX4xX1xX3xX4xX25xX31xX46xX3xX4x12db1xXbxX3xX1exX1exX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX5xXdxX29xX25xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xX31xX46x13aa3xX6xX3xc5e5x13e53xX4exfe7dx12361x10217xX2xc786xX3xX4x14677xX31xX3xX5xX83xXdxX3xXexX22xX36xX31xX46xX3xXex1371bxX31xX46xX3xX7xX7cxX3x13a36x13417xX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX5xXdxX29xX25xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xX55xX6exX3xX13xX14xX3xX48x1057axX3xX4xX6xX55xX3xX7exX7fxXexX3xX31xX1x10d29xX55xX3xX46xXdx104f6xXbxX3xX48x10a62xX3xX4xX39xX4xX3xX31xX3dxX3exX4xX3xX7exX1xX39xX4xX3xXexX22xec33xX31xX3xXexX1xX7fxX3xX46xXdxX3exXdxX40xX3xXexX22xX36xX31xX46xX3xX48xX49xX3xX4xX49xX3xX4exXdxX24xXexX3xX53xX6xX55xf798xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx118f9xX36xX69xcd16xXaxX12xX0xXdxX55xX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX55xX7xXb0xXbxX1xX36xXexX36xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1cxX3xX1exX1exX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX5xXdxX29xX25xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xX4xX1xX36xX3xX4xX39xX4xX3xX31xX3dxX3exX4xX40xX3xXexX22xX36xX31xX46xX3xX48xX49xX3xX4xX49xX3xX4exXdxX24xXexX3xX53xX6xX55xX3xX1xc1edxX31xX1xX3xf102xX31xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX12fxX7bxX6xX36xX1xX6xXexXdxX31xX1xX12fxX2cxX31xX57xX31xX10xeee2xX7xX57xf6e8xX2xX1cexX1exX57xX2xXcbxX1exX69xX1cexXcbxdee2xX2x1117bxX2xX2xXexX1dbxXb2xX1dbxX1dbxX5xX2xX12fx13324xXbxX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1cxX3xX1exX1exX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX5xXdxX29xX25xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xX4xX1xX36xX3xX4xX39xX4xX3xX31xX3dxX3exX4xX40xX3xXexX22xX36xX31xX46xX3xX48xX49xX3xX4xX49xX3xX4exXdxX24xXexX3xX53xX6xX55xXaxX3xX69xX6xXexX6xXb0xXbxX1xX36xXexX36xXb0xX36xX22xXdxX46xXdxX31xX6xX5xXb0xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xbfa0xX57xX57xX4xX69xX31xXdxX55xX46xX12fxX2cxXdxX10xXexX31xX6xX55xXbxX5xX25xX7xX12fxX2cxX31xX57xXex11beaxX1cexXcbxX57xX25xXbxX5xX36xX6xX69xX10xX69xX57xXbxX4x1327cxX36xX57xX1cexXcbxX1cexX2x11627xXcbxX26dxX283xX1cexX1cexX57xXexXex10056xX2cxX31xX283xX1cexX1cexXcbxX26dxX283xX4xX1xXdxX6xX283xX7xX10xX283xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX12fxX1e6xXbxX46xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX6xXbxXexXdxX36xX31xXaxX12xX53xX1xc409xX31xX3xX2cxXdxX10exX31xX3xX142xX3xXexX7fxX3xXexXdxX10exX55xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xXbxX1xXb5xX31xX46xX3xXabxXacxX4exXaexXafxXb0xX2xXb2xX3xX4xX1xX36xX3xX31xX46xX3dxbda0xXdxX3xX69xX2c6xX31xX12fxX3x1301cxfaf3xX31xX1xX253xX3x14f38xd1c5x13f13xX57xXcxXcxbe95xX4exX53x11339xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX36xX69xX142xXaxX12xX53xX46xX6exX142xX3xX1cexX2xX57xX26dxX40xX3xX53xX1xX6exX3xXcxX22xX72xX31xX46xX3xX4xX77xX31xX46xX3xX7bxX7cxX3xX7exX7fxX3xX1xX36xX83xX4xX1xX3xX4xX25xX31xX46xX3xX4xX8dxXbxX3xX1exX1exX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX5xXdxX29xX25xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xX31xX46xXa8xX6xX3xXabxXacxX4exXaexXafxXb0xX2xXb2xX3xX4xXb5xX31xX3xX5xX83xXdxX3xXexX22xX36xX31xX46xX3xXexXc3xX31xX46xX3xX7xX7cxX3xXcaxXcbxX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX5xXdxX29xX25xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xX55xX6exX3xX13xX14xX3xX48xXe7xX3xX4xX6xX55xX3xX7exX7fxXexX3xX31xX1xXf3xX55xX3xX46xXdxXf8xXbxX3xX48xXfcxX3xX4xX39xX4xX3xX31xX3dxX3exX4xX3xXexX22xX10exX31xX3xXexX1xX7fxX3xX46xXdxX3exXdxX40xX3xXexX22xX36xX31xX46xX3xX48xX49xX3xX4xX49xX3xX4exXdxX24xXexX3xX53xX6xX55xX12fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX36xX69xX142xXaxX12xX306xX1xX49xX31xX46xX3xX2cxXdxX10exX31xX3xXcxXcxX30axX4exX53xX3xXexX83xXdxX3xX13xX14xX3xX69x1387cxX31xX3xXexX1xX77xX31xX46xX3xX7bxX39xX36xX3xX4x13027xX6xX3xX53xX1xX6exX3xXcxX22xX72xX31xX46xX3xX4xX1xX36xX3xX7bxXdxX7fxXexX3xX7exX1xX36xX1acxX31xX46xX3xX1dbxX2xX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xXexX22xX36xX31xX46xX3xX7xX7cxX3xX1exX1exX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX5xXdxX29xX25xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xX31xX49xXdxX3xXexX22xX10exX31xX3xX2fexXexX3dxb69bxX31xX46xX3xX48xX3dxX47axX31xX46xX3xX1d9xX1exb966xX30dxX3xX7xbb2bxX3xX48xX3dx13fafxX4xX3xXbxX1xX2c6xX31xX3xX7bxXc3xX3xX4xX1xX36xX3xX4xX39xX4xX3xX31xX3dxX3exX4xX3x12e10xX3xX7exX1xX25xX3xX2cxdf2fxX4xX3xX13xX14xX3x14f5axX6xXexXdxX31xX1xX3xX2cxX6exX3xXabxX6xX22xXdxX7bxX10xX40xX3xX4xX1xX2c6xX25xX3xff53xX3xX2cxX6exX3xX4xX1xX2c6xX25xX3xX306xX1xXdxX3xXexX1xX77xX31xX46xX3x10b90xX25xX6xX3xX4xX1xX3dxX47axX31xX46xX3xXexX22xX1a8xX31xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1cxX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xXexX36xX6exX31xX3xX4xd645xX25xX3xXabxXacxX4exX304xX30axX3xX40xX3xXexX22xX36xX31xX46xX3xX7exX1xXdxX3xX2xX1dbxX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX5xXdxX29xX25xX3xX4xXb5xX31xX3xX5xX83xXdxX3xX2fexXexX3dxX47axX31xX46xX3xX48xX3dxX47axX31xX46xX3xX1cexX1exX486xX30dxX3xX7xX48axX3xX48xX3dxX48exX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1cxX3xX4xX1xX36xX3xfbabxX4xX39xX4xX3xX7exX1xX25xX3xX2cxX4adxX4xX3xX3dxX25xX3xXexXdxX10exX31xX40x10f92xX3xX7bxX6xX36xX3xX46xe340xX55xX3xXabxX36xX5xX36xX55xX7bxXdxX6xX40xX3xX304xX22xX46xX10xX31xXexXdxX31xX6xX40xX3xXaexX22xX6xX4dexX40xX3x14a0dxX7exX22xX6xXdxX31xX10xX40xX3xX13fxX2f6xX3xXcxX2c6xX142xX3xX2cxX6exX3x12590xX6xf369xX6xX12fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX36xX69xX142xXaxX12xXabxe0e3xX3xXexX1xc7e4xX40xX3xX7exX1xX36xX1acxX31xX46xX3xX2xX1dbxX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX5xXdxX29xX25xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xX31xX46xXa8xX6xX3xXabxXacxX4exXaexXafxXb0xX2xXb2xX3xX7xX48axX3xX48xX3dxX48exX4xX3xXbxX1xX2c6xX31xX3xX7bxXc3xX3xX4xX1xX36xX3xX7exX1xX25xX3xX2cxX4adxX4xX3xX13xX14xX3xX4b3xX6xXexXdxX31xX1xX3xX2cxX6exX3xXabxX6xX22xXdxX7bxX10xX40xX3xX46xX572xX55xX3xX13fxX22xX6xX5a5xXdxX5xX40xX3xX304xX22xX46xX10xX31xXexXdxX31xX6xX40xX3xXabxX36xX5xX36xX55xX7bxXdxX6xX40xX3xX306xX10xX22xX25xX40xX3xb5e4xX4xX25xX6xX69xX36xX22xX40xX3xX306xX6xX22xX6xX46xX25xX6xX142xX40xX3xX13fxX36xX5xXdxX2cxXdxX6xX40xX3xX590xX22xX25xX46xX25xX6xX142xX40xX3xX5a3xX25xX6xXexX10xX55xX6xX5xX6xX40xX3xX648xX5xX3xe4a0xX6xX5xX2cxX6xX69xX36xX22xX40xX3xX66xX36xX31xX69xX25xX22xX6xX7xX40xX3xX66xX6xXdxXexXdxX3xX2cxX6exX3xX4xX39xX4xX3xX4dexX25xX7cxX4xX3xX46xXdxX6xX3xXexX1xX25xd159xX4xX3xXabxX6a8xX31xX46xX3xX48xX572xX31xX46xX3xXabxX6xX22xXdxX7bxX10xX3xX2fexXabxX304xbb77xXaexXabxXacxX13xX30dxX40xX3xXabxX6a8xX31xX46xX3xX1xXb5xX6xX3xXafxX36xX55xXdxX31xXdxX4xX6xX40xX3xX306xX6xX31xX6xX55xX6xX3xX2cxX6exX3xXabxX36xX7xXexX6xX3xX6bfxXdxX4xX6xX12fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX36xX69xX142xXaxX12xbe49xX1xX36xX1acxX31xX46xX3xX2xX26dxX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX5xXdxX29xX25xX3xX4xX1xX36xX3xX4xX1xX2c6xX25xX3xX4caxX40xX3xX46xX572xX55xX3xf4bexX31xX3xdd91xX6a8xX40xX3xX53xX10xXbxX6xX5xX40xX3xX13fxX6xX31xX46xX5xX6xX69xX10xX7xX1xX40xX3xX306xX6xX7exXdxX7xXexX6xX31xX40xX3xX67bxX22xXdxX3xX4b3xX6xX31xX7exX6xX40xX3xX304xX27cxX46xX1xX6xX31xXdxX7xXexX6xX31xX40xX3xX13xX6xX5xX69xXdxX2cxX10xX7xX40xX3xX13fxX1xX25xXexX6xX31xX40xX3xX306xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX31xX10xX7xX40xX3xX4exXdxX24xXexX3xX53xX6xX55xX40xX3xXaexX31xX69xX36xX31xX10xX7xXdxX6xX40xX3xXcxX1xX39xXdxX3xX4b3xX6xX31xX40xX3xX13xX6xX5xX6xX142xX7xXdxX6xX40xX3xX4b3xX6exX36xX40xX3xX306xX6xXbxX25xX6xX3xX53xX10xX1cbxX3xX5a3xX25xXdxX31xX10xX6xX40xX3xX72cxX6exXdxX3xX4b3xX36xX6xX31xX3xX2fexXcxX22xX25xX31xX46xX3xe2caxX25xX7cxX4xX30dxX40xX3xXabxX6xX55xXbxX25xX4xX1xXdxX6xX3xX2cxX6exX3xX4dexX25xX505xX31xX3xX48xX1acxX36xX3xXcxX1xX39xXdxX3xX13fxX1a8xX31xX1xX3xXafxX3dxX47axX31xX46xX12fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX36xX69xX142xXaxX12xX704xX1xX25xX3xX2cxX4adxX4xX3xX4xX1xX2c6xX25xX3xX306xX1xXdxX3xX7xX48axX3xX48xX3dxX48exX4xX3xX31xX1xe2fdxX31xX3xX2xXcbxX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX5xXdxX29xX25xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xX2cxX6exX3xX4xX39xX4xX3xX31xX3dxX3exX4xX3xX7xX48axX3xX48xX3dxX48exX4xX3xX5xX4adxX6xX3xX4xX1x10588xX31xX3xX2cxX3exXdxX3xX7xX4adxX3xXbxX1xX7cxXdxX3xX1xX48exXbxX3xX4xX429xX6xX3xX4b3xXdxX10exX31xX3xX55xXdxX31xX1xX3xX4xX1xX2c6xX25xX3xX306xX1xXdxX3xX2fexX304xX590xX30dxX12fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX36xX69xX142xXaxX12xXcxX1xX77xX31xX46xX3xX7bxX39xX36xX3xX4xX429xX6xX3xX53xX1xX6exX3xXcxX22xX72xX31xX46xX3xX31xX10exX25xX3xX22x139c2xX3xX7exX1xXdxX3xX13xX14xX3xXexXdxX7fxXbxX3xXexX5bexX4xX3xX4xX1xXdxX7fxX31xX3xX48xX8dxX25xX3xX2cxX3exXdxX3xX48xX83xXdxX3xX69xe1bbxX4xX1xX3xXabxXacxX4exXaexXafxXb0xX2xXb2xX3xX4a6xX3xXexX22xX36xX31xX46xX3xX31xX3dxX3exX4xX3xX2cxX6exX3xX31x1483axX3xX5xX4adxX4xX3xX4xX1xX8dxX55xX3xX69xc9a4xXexX3xX48xX83xXdxX3xX69xX8eaxX4xX1xX3xXexX22xX10exX31xX3xXexX36xX6exX31xX3xXexX1xX7fxX3xX46xXdxX3exXdxX40xX3xXcxXc3xX31xX46xX3xXexX1xX7cxX31xX46xX3x146d1xX36xX10xX3xX13fxXdxX69xX10xX31xX3xX48xXe7xX3xX4xX6xX55xX3xX7exX7fxXexX3xX22xXf3xX31xX46xX3xX556xX13xX14xX3xX7xX48axX3xX5xX6exX3xX55xX6a8xXexX3xX7exX1xX36xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xX4xX1xX36xX3xXexX1xX7fxX3xX46xXdxX3exXdxX40xX56bxX3xX48xX572xX31xX46xX3xXexX1xX2f6xXdxX3xX4xX1xX36xX3xX7bxXdxX7fxXexX3xX31xX1xe324xX31xX46xX3xX5xXdxX29xX25xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xX31xX6exX142xX3xX7xX48axX3xX48xX3dxX48exX4xX3xX7xd30dxX3xX69xX5bexX31xX46xX3xX4xX1xX36xX3xX31xX1xX997xX31xX46xX3xX31xX46xX3dxX2f6xXdxX3xX4xX49xX3xX31xX46xX25xX142xX3xX4xX47axX3xX31xX1xXdxbfa3xX55xX3xX7bxX24xX31xX1xX3xX4xX6xX36xX3xX31xX1xX8dxXexX40xX3xX4xX1xeabexX31xX46xX3xX1xX83xX31xX3xX31xX1xX3dxX3xX31xX1xX2c6xX31xX3xX2cxXdxX10exX31xX3xX142xX3xXexX7fxX12fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX36xX69xX142xXaxX12xX704xX7fxX3xX1xX36xX83xX4xX1xX3xX31xX6exX142xX3xX48xX3dxX48exX4xX3xXexX1xX4adxX4xX3xX1xXdxX24xX31xX3xX48xXf8xX31xX46xX3xXexX1xX10xX36xX3xX4xX6xX55xX3xX7exX7fxXexX3xX4xX429xX6xX3xXcxXc3xX31xX46xX3xXexX1xX7cxX31xX46xX3xX13fxXdxX69xX10xX31xX40xX3xX48xX49xX3xX5xX6exX3xX1xX908xX3xXexX22xX48exX3xX4xX39xX4xX3xX31xX3dxX3exX4xX3xXexXc3xX31xX46xX3xX4xX6a8xX31xX46xX3xXcaxXcbxX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX5xXdxX29xX25xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xX31xX46xXa8xX6xX3xXabxXacxX4exXaexXafxXb0xX2xXb2xX3xX69xX36xX3xX13xX14xX3xX7xX1acxX31xX3xX28cxX25xX8dxXexX40xX3xXexX22xX36xX31xX46xX3xX48xX49xX3xX1cexXcbxX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX5xXdxX29xX25xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xXexXa8xX3xX4xX39xX4xX3xX1xXe7xX31xX46xX3xX306xX27cxXdxX5a5xX10xX22xX3xXaexX31xX4xX12fxX40xX3xX13xX36xX69xX10xX22xX31xX6xX3xXaexX31xX4xX12fxX3xX1xX36x1071cxX4xX3xX93fxX36xX1xX31xX7xX36xX31xX3xb3b5xX3xX93fxX36xX1xX31xX7xX36xX31xX3xX2fexX2cxX7cxX31xX3xXexX22xX3dxX3exX4xX3xX48xX2c6xX142xX3xX4xX1x145fexX3xX48xX3dxX48exX4xX3xXbxX1x13a9bxXbxX3xXexXdxX10exX25xX3xXexX1xX5bexX3xX31xX6a8xXdxX3xX48xX8eaxX6xX30dxX3xX2cxX6exX3xX26dxXcbxX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX5xXdxX29xX25xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xX304xX7xXexX22xX6xb626xX10xX31xX10xX4xX6xX12fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX36xX69xX142xXaxX12xX72cxX505xX25xX3xXexX1xX39xX31xX46xX3xX31xX6exX142xX40xX3xX13xX14xX3xX48xXe7xX3xXexX1xX77xX31xX46xX3xX7bxX39xX36xX3xX7exX7fxX3xX1xX36xX83xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1cxX3xX1cexX1exX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX5xXdxX29xX25xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xX31xX46xXa8xX6xX3xXabxXacxX4exXaexXafxXb0xX2xXb2xX3xX48xX505xX25xX3xXexXdxX10exX31xX3xX4xX1xX36xX3xX4xX39xX4xX3xX31xX3dxX3exX4xX40xX3xXexX22xX36xX31xX46xX3xX48xX49xX3xX2xXb2xX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX5xXdxX29xX25xX3xX48xX3dxX48exX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1cxX3xXexX1xX10xX36xX3xX4xX1xX3dxX47axX31xX46xX3xXexX22xX1a8xX31xX1xX3xXabxXacxX4exX304xX30axX12fxX57xX12fxX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX22xX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX7xXexX22xX36xX31xX46xX12xXcxXdxX31xX3xX5xXdxX10exX31xX3xX4dexX25xX6xX31xX253xX0xX57xX7xXexX22xX36xX31xX46xX12xX0xX25xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXb0xXexX1xX25xX55xX7bxXb0xX6xX31xX69xXb0xX7xX6xXbxX36xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX53xX1xX831xXexX3xX13fxX1acxX31xX3xX1xX908xX3xXexX22xX48exX3xX4exXdxX24xXexX3xX53xX6xX55xX3xX2xX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX5xXdxX29xX25xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xXbxX1xXb5xX31xX46xX3xX4xX1xX7cxX31xX46xX3xXabxXacxX4exXaexXafxXb0xX2xXb2xXaxX3xX1xX22xX10xX27cxX9xXaxX57xX4xX1xXdxX31xX1xXb0xXexX22xXdxX57xX31xX1xX6xXexXb0xX7bxX6xX31xXb0xX1xX36xXb0xXexX22xX36xXb0xX2cxXdxX10xXexXb0xX31xX6xX55xXb0xX2xXb0xXexX22xXdxX10xX25xXb0xX5xXdxX10xX25xXb0xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xXb0xXbxX1xX36xX31xX46xXb0xX4xX1xX36xX31xX46xXb0xX4xX36xX2cxXdxX69xXb0xX2xXb2xX57xX1cexX2xde03xXcaxX1d9xXcaxX12fxX1xXexX55xXaxX12xX0xXdxX55xX46xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX57xX55xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX1cexXcbxX57xX31xX10xX1cbxX7xX57xX1cexX2xX1cexX1dbxX57xX2xXcbxX26dxX69xX1cexX2xX1dbxX2xX1dbxXd26xXcbxXexX26dxX1cexXcaxX2xX2xX5xXcbxX12fxX1e6xXbxX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1cxX3xX1exX1exX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX5xXdxX29xX25xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xX4xX1xX36xX3xX4xX39xX4xX3xX31xX3dxX3exX4xX40xX3xXexX22xX36xX31xX46xX3xX48xX49xX3xX4xX49xX3xX4exXdxX24xXexX3xX53xX6xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX2cxX12xX0xX7xXexX22xX36xX31xX46xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX53xX1xX831xXexX3xX13fxX1acxX31xX3xX1xX908xX3xXexX22xX48exX3xX4exXdxX24xXexX3xX53xX6xX55xX3xX2xX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX5xXdxX29xX25xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xXbxX1xXb5xX31xX46xX3xX4xX1xX7cxX31xX46xX3xXabxXacxX4exXaexXafxXb0xX2xXb2xXaxX3xX1xX22xX10xX27cxX9xXaxX57xX4xX1xXdxX31xX1xXb0xXexX22xXdxX57xX31xX1xX6xXexXb0xX7bxX6xX31xXb0xX1xX36xXb0xXexX22xX36xXb0xX2cxXdxX10xXexXb0xX31xX6xX55xXb0xX2xXb0xXexX22xXdxX10xX25xXb0xX5xXdxX10xX25xXb0xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xXb0xXbxX1xX36xX31xX46xXb0xX4xX1xX36xX31xX46xXb0xX4xX36xX2cxXdxX69xXb0xX2xXb2xX57xX1cexX2xXd26xXcaxX1d9xXcaxX12fxX1xXexX55xXaxX12xX53xX1xX831xXexX3xX13fxX1acxX31xX3xX1xX908xX3xXexX22xX48exX3xX4exXdxX24xXexX3xX53xX6xX55xX3xX2xX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX5xXdxX29xX25xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xXbxX1xXb5xX31xX46xX3xX4xX1xX7cxX31xX46xX3xXabxXacxX4exXaexXafxXb0xX2xXb2xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX22xX36xX31xX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX72cxX83xXdxX3xX7xX914xX3xd296xX6xX55xX6xX69xX6xX3xX48xX864xX4xX3xXexX1xX77xX31xX46xX3xX48xXdxX24xXbxX3xX4xX429xX6xX3xXcxX1xX429xX3xXexX3dxX3exX31xX46xX3xX67bxX25xX46xX6xX3xX31xX1xX8dxX31xX3xX55xX83xX31xX1xX3xX2cxXdxX24xX4xX3xXabxX1xc59bxX31xX1xX3xXbxX1xX429xX3xX53xX1xX831xXexX3xX7bxX1acxX31xX3xX4dexX25xX142xX7fxXexX3xX48xX8eaxX31xX1xX3xX4xX25xX31xX46xX3xX4xX8dxXbxX3xX2xX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX5xXdxX29xX25xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xX4xX1xX36xX3xX4exXdxX24xXexX3xX53xX6xX55xX3xX5xX6exX3xX55xXdxX31xX1xX3xX4xX1xX914xX31xX46xX3xX4xX1xX36xX3xXexX1a8xX31xX1xX3xX1xX997xX25xX3xX31xX46xX1xX8eaxX3xX7xX2c6xX25xX3xX7xX72xX4xX3xX46xXdxX997xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX31xX3dxX3exX4xX3xX4exXdxX24xXexX3xX53xX6xX55xX3xX2cxX6exX3xX53xX1xX831xXexX3xX13fxX1acxX31xX12fxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX2cxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXabxX39xX4xX3xX31xX3dxX3exX4xX3xX4xX1xX2c6xX25xX3xX4caxX3xX48xX29xX3xX31xX46xX1xX8eaxX3xX48xX3dxX48exX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1cxX3xX5xX3dxX48exX31xX46xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xX55xX6exX3xX13xX14xX3xX1xX908xX3xXexX22xX48exXaxX3xX1xX22xX10xX27cxX9xXaxX57xX69xXdxX10xX55xXb0xX31xX36xX31xX46xX57xX4xX6xX4xXb0xX31xX25xX36xX4xXb0xX4xX1xX6xX25xXb0xX6xXb0xX69xX10xXb0xX31xX46xX1xXdxXb0xX69xX25xX36xX4xXb0xX4xX1xXdxX6xXb0xX7xX10xXb0xX5xX25xX36xX31xX46xXb0xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xXb0xX55xX6xXb0xX55xX142xXb0xX1xX36xXb0xXexX22xX36xX57xX1cexX2xX1cexXb2xX2xX2xX12fxX1xXexX55xXaxX12xX0xXdxX55xX46xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX57xX55xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX1cexXcbxX57xX31xX10xX1cbxX7xX57xX1cexX2xX1cexX1cexX57xX2xXcbxXcaxX69xXd26xXcbxXb2xX1dbxX1exX1exX2xXexX1exX1d9xXb2xXcbxX1exX5xXcbxX12fxX1e6xXbxX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1cxX3xX1exX1exX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX5xXdxX29xX25xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xX4xX1xX36xX3xX4xX39xX4xX3xX31xX3dxX3exX4xX40xX3xXexX22xX36xX31xX46xX3xX48xX49xX3xX4xX49xX3xX4exXdxX24xXexX3xX53xX6xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX2cxX12xX0xX7xXexX22xX36xX31xX46xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXabxX39xX4xX3xX31xX3dxX3exX4xX3xX4xX1xX2c6xX25xX3xX4caxX3xX48xX29xX3xX31xX46xX1xX8eaxX3xX48xX3dxX48exX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1cxX3xX5xX3dxX48exX31xX46xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xX55xX6exX3xX13xX14xX3xX1xX908xX3xXexX22xX48exXaxX3xX1xX22xX10xX27cxX9xXaxX57xX69xXdxX10xX55xXb0xX31xX36xX31xX46xX57xX4xX6xX4xXb0xX31xX25xX36xX4xXb0xX4xX1xX6xX25xXb0xX6xXb0xX69xX10xXb0xX31xX46xX1xXdxXb0xX69xX25xX36xX4xXb0xX4xX1xXdxX6xXb0xX7xX10xXb0xX5xX25xX36xX31xX46xXb0xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xXb0xX55xX6xXb0xX55xX142xXb0xX1xX36xXb0xXexX22xX36xX57xX1cexX2xX1cexXb2xX2xX2xX12fxX1xXexX55xXaxX12xXabxX39xX4xX3xX31xX3dxX3exX4xX3xX4xX1xX2c6xX25xX3xX4caxX3xX48xX29xX3xX31xX46xX1xX8eaxX3xX48xX3dxX48exX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1cxX3xX5xX3dxX48exX31xX46xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xX55xX6exX3xX13xX14xX3xX1xX908xX3xXexX22xX48exX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX22xX36xX31xX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xXabxX39xX4xX3xX31xX3dxX3exX4xX3xX4xX1xX2c6xX25xX3xX4caxX3xX31xX1xX3dxX3xX306xX6xX7exXdxX7xXexX6xX31xX40xX3xX304xX27cxX46xX1xX6xX31xXdxX7xXexX6xX31xX40xX3xX13fxX6xX31xX46xX5xX6xX69xX10xX7xX1xX3xX2cxX6exX3xX67bxX22xXdxX3xX4b3xX6xX31xX7exX6xX3xX48xX6xX31xX46xX3xX48xX29xX3xX31xX46xX1xX8eaxX3xX48xX3dxX48exX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1cxX3xX55xX6a8xXexX3xXbxX1xX505xX31xX3xXexX22xX36xX31xX46xX3xX7xX7cxX3xXcaxXcbxX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX5xXdxX29xX25xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xX31xX46xXa8xX6xX3xXabxXacxX4exXaexXafxXb0xX2xXb2xX3xX13xX14xX3xX7xX48axX3xX1xX908xX3xXexX22xX48exX3xX4xX39xX4xX3xX31xX3dxX3exX4xX3xX2cxX6exX36xX3xX4xX25xX7cxXdxX3xXexX1xX39xX31xX46xX3xX26dxX3xX31xX6exX142xX12fxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX2cxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4exXdxX24xXexX3xX53xX6xX55xX3xX48xX6exX55xX3xXbxX1xX39xX31xX3xX55xX25xX6xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xXabxX36xX2cxXdxX69xXb0xX2xXb2xX3xX13xX36xX69xX10xX22xX31xX6xXaxX3xX1xX22xX10xX27cxX9xXaxX57xX142xXb0xXexX10xX57xX2cxXdxX10xXexXb0xX31xX6xX55xXb0xX69xX6xX55xXb0xXbxX1xX6xX31xXb0xX55xX25xX6xXb0xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xXb0xX4xX36xX2cxXdxX69xXb0xX2xXb2xXb0xX55xX36xX69xX10xX22xX31xX6xX57xX1cexX2xX1cexX26dxX1d9xX1dbxX12fxX1xXexX55xXaxX12xX0xXdxX55xX46xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX57xX55xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX1cexXcbxX57xX31xX10xX1cbxX7xX57xX1cexX2xX1cexX2xX57xX2xXcbxX1exX69xX1exX1cexX2xX1cexX1exX1exX1dbxXexXcaxX2xX26dxX1dbxX5xX1d9xXb0xX2xXb0xX1exXd26xX1dbxXcbxXb0xX2xX26dxX1cexX1cexX1cexXcbxX26dxX1d9xX1dbxX1cexX12fxX1e6xXbxX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1cxX3xX1exX1exX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX5xXdxX29xX25xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xX4xX1xX36xX3xX4xX39xX4xX3xX31xX3dxX3exX4xX40xX3xXexX22xX36xX31xX46xX3xX48xX49xX3xX4xX49xX3xX4exXdxX24xXexX3xX53xX6xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX2cxX12xX0xX7xXexX22xX36xX31xX46xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4exXdxX24xXexX3xX53xX6xX55xX3xX48xX6exX55xX3xXbxX1xX39xX31xX3xX55xX25xX6xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xXabxX36xX2cxXdxX69xXb0xX2xXb2xX3xX13xX36xX69xX10xX22xX31xX6xXaxX3xX1xX22xX10xX27cxX9xXaxX57xX142xXb0xXexX10xX57xX2cxXdxX10xXexXb0xX31xX6xX55xXb0xX69xX6xX55xXb0xXbxX1xX6xX31xXb0xX55xX25xX6xXb0xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xXb0xX4xX36xX2cxXdxX69xXb0xX2xXb2xXb0xX55xX36xX69xX10xX22xX31xX6xX57xX1cexX2xX1cexX26dxX1d9xX1dbxX12fxX1xXexX55xXaxX12xX4exXdxX24xXexX3xX53xX6xX55xX3xX48xX6exX55xX3xXbxX1xX39xX31xX3xX55xX25xX6xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xXabxX36xX2cxXdxX69xXb0xX2xXb2xX3xX13xX36xX69xX10xX22xX31xX6xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX22xX36xX31xX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xXabxX1xXdxX29xX25xX3xX1cexXcaxX57xX1exX40xX3xX13fxX6a8xX3xXexX22xX3dxX4a6xX31xX46xX3xXed9xX3xXexX7fxX3xX53xX46xX25xX142xX9daxX31xX3xXcxX1xX6xX31xX1xX3xX4b3xX36xX31xX46xX3xX1xX864xXbxX3xX2cxX3exXdxX3xX4xX77xX31xX46xX3xXexX142xX3xXb5fxX25xX10xX5xX5xXdxX46xX3xX306xX1xX6xX22xX55xX6xX40xX3xX48xX47axX31xX3xX2cxX8eaxX3xX48xX83xXdxX3xX69xXdxX24xX31xX3xX4xX25xX31xX46xX3xX914xX31xX46xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX31xX10xX3xXabxX36xX2cxXdxX69xXb0xX2xXb2xX3xX4xX429xX6xX3xX13xX36xX69xX10xX22xX31xX6xX3xX4xX1xX36xX3xX4exXdxX24xXexX3xX53xX6xX55xX12fxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX2cxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX25xX5xX12xX0xX69xXdxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX22xXaxX12xX0xX57xX69xXdxX2cxX12xX0xX57xX69xXdxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67bxX36xX25xX22xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3xXcxXcxX30axX4exX53xX57xX4exXdxX10xXexX31xX6xX55x1443dxX0xX57xXbxX12