Nhà nông Thạch Hà đua tài kiến thức
(Baohatinh.vn) - Ngày 23/9, Hội Nông dân huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tổ chức Chung kết Hội thi “Nhà nông đua tài năm 2016”.
6cadxc583xd9bdxf2f2xf194x11dd3xf606xc553x6ef2xX7xcf58xb728x7ac0xdd7bx9e66x7fafxX5xb01cxXax102fcxf227xX1x7d03xX3x11673xfe02xX17x10c66xX3xXcxX1xa528xX4xX1xX3x7bdaxX15xX3xe915xd044xX6xX3xXexX15xXdxX3xa0c2xXdxace7xX17xX3xXexX1x74b1xX4xX0x9abdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX10xX6xa0e9xXaxX12xX13xX1axX15xb6cfxX3x11d10x6ef3xX37x788bx11597xX3xX22x9446xXdxX3xX13xX18xX17xX1axX3xX49xdf00xX17xX3xX1xX26xX4fx12487xX17xX3xXcxX1xX1exX4xX1xX3xX22xX15xX3xd0b7xX22xX15xX3xXcx111acxX17xX1x11058xX3xXex8f57xX3xX4xX1xX34xX4xX3x9ff3xX1xX26xX17xX1axX3xX2dxX2fxXexX3xX22xX58xXdxX3xXexX1xXdxX3xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX17xX1axX3xX25xX26xX6xX3xXexX15xXdxX3xX17x1190ax7f85xX3xX51x10ee4xX2x7722xXaxa1e6xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8e4exe9eaxX49xX4fxXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10x92c4xXex100b4xX6xX5xXdxX1axX17xf277xX3xX4xX10xX17xXexX10xca49x11936xXaxX12xX0xXdxXabxX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX17xX1xX6xX3xX17xXc3xX17xX1axX3xXexX1xX6xX4xX1xX3xX1xX6xX3xX49xX26xX6xX3xXexX6xXdxX3xX2dxXdxX10xX17xX3xXexX1xX26xX4xXaxX3xX7xXe0xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXb2x9a48xX6xXc3xX1xX6xXexXdxX17xX1xXb2x123c9xX17xX37xX17xX10x10b57xX7xX37xX2xXb0xX52x11eb6xX37xX2xXaexXb0xX49x82e7xX2xX137xXaexX137xX2xX2xXexX54xX131xX52x114b5xX5xX2xXb2x8cdexXbxX1axXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX49xXexX1xXd9xX137xX137xXaexXbxXd1xXe1xX1xX10xXdxX1axX1xXexXd9xX52xXb0xX142xXbxXd1xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXc3xX49xX4fxXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd1xXexXd3xX6xX5xXdxX1axX17xXd9xX3xX4xX10xX17xXexX10xXe0xXe1xXaxX12xX0xXdxXabxX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX17xX1xX6xX3xX17xXc3xX17xX1axX3xXexX1xX6xX4xX1xX3xX1xX6xX3xX49xX26xX6xX3xXexX6xXdxX3xX2dxXdxX10xX17xX3xXexX1xX26xX4xXaxX3xX7xXe0xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXb2xX11cxX6xXc3xX1xX6xXexXdxX17xX1xXb2xX126xX17xX37xX17xX10xX12bxX7xX37xX2xXb0xX52xX131xX37xX2xXaexXb0xX49xX137xX2xX137xXaexX137xX51xXb0xXexX137xX52xe650xXb0xX5xX52xXb2xX146xXbxX1axXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX49xXexX1xXd9xX137xX137xXaexXbxXd1xXe1xX1xX10xXdxX1axX1xXexXd9xX52xXb0xX142xXbxXd1xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX6xXbxXexXdxXc3xX17xXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd1xXexXd3xX6xX5xXdxX1axX17xXd9xX3xX4xX10xX17xXexX10xXe0xXe1xXaxX12xed1cxX1xa2e5xX17xX3xXexX1xXdxX3xXax7d0fxebfdxXdxX3xX4xX1xX15xXc3xX3xX17xX18xX17xX1axX3xX49xX61xX17xXaxX3xX4x6f05xX6xX3xX4x74c1xX4xX3xX25x117b4xX17xX3xX126x98b8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXc3xX49xX4fxXaxX12xXcxXe0x8968xXdxX3x10731xX26xX6xX3xX11cxea42xX17xX3xX4xX26xX58xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1exXdxX3xX11cxX2a7xX17xX3xX4x104cexXabxX55xX3xX11cxX6xX17xX3xXexX7exX3xX4xX1xX34xX4xX3xX25x8304xX3xX4xX1x9deexX17xX3xX25xe45cxf5edxX4xX3xX1fcxX3xX25xX58xXdxX3xXexX26xX4fx102f0xX17xX3xXex10802xX3xX52xX2xX3xXd1xX2cdxX55xX3xXexX1xX287xX3xXexXe0x8d63xX17xX3xXexX1xX6xXabxX3xX49xe77fxX3xX4xX1xX26xX17xX1axX3xX2dxX2fxXexX3xX1xX58xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX2f5xXbxX3xX1xX26xX4fxX67xX17xX3xX5xX15xXd9xX3xXcxX1xX1exX4xX1xX3xX22xX29fxXdxX55xX3xXcxX1xX1exX4xX1xX3xX267xX61xXabxX55xX3xX13xX1axX2d1xX4xX3x9427xX283xX17xX55xX3xXcxX1xX1exX4xX1xX3xe175x92c6xX17xX1xXb2xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXc3xX49xX4fxXaxX12xXcxX1exXdxX3xX1xX58xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX26xX17xX1axX3xX2dxX2fxXexX55xX3xXabxcd3axXdxX3xX25xX58xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX2e2xX3xX1xXdxX67xX17xX3xXabxX58xXexX3xX4xX27fxX4xX1xX3xX2dxX1xX27fxX4xX3xX17xX1xX6xX26xX3xXexXe0xXc3xX17xX1axX3xXbxX1xX25fxX17xX3xXexX1xXdxX3xXaxX267xX268xXdxX3xX4xX1xX15xXc3xX3xX17xX18xX17xX1axX3xX49xX61xX17xXaxX3xX126xX15xX3xXaxXcxX15xXdxX3xX17xXaaxX17xX1axXaxX3xX17xX1xX2d5xX17xX1axX3xX25xX58xXdxX3xX17xX15xXc3xX3xX4xd4c2xX17xX1axX3xX2a2xX26xX4fxX2fxXexX3xXexX61xXabxX3xX4xX6xXc3xX3xX17xX1xX2f5xXexX3xX25xX2e2xX3xX1axXdxX15xX17xX1xX3xX4xX1xXdxX2fxX17xX3xXexX1xadfexX17xX1axXb2xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXc3xX49xX4fxXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd1xXexXd3xX6xX5xXdxX1axX17xXd9xX3xX4xX10xX17xXexX10xXe0xXe1xXaxX12xX0xXdxXabxX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX17xX1xX6xX3xX17xXc3xX17xX1axX3xXexX1xX6xX4xX1xX3xX1xX6xX3xX49xX26xX6xX3xXexX6xXdxX3xX2dxXdxX10xX17xX3xXexX1xX26xX4xXaxX3xX7xXe0xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXb2xX11cxX6xXc3xX1xX6xXexXdxX17xX1xXb2xX126xX17xX37xX17xX10xX12bxX7xX37xX2xXb0xX52xX131xX37xX2xXaexXb0xX49xX137xX2xX137xXaexXb0xX51xX142xXexX52xXb0xX131xX1fcxX5xX54xXb2xX146xXbxX1axXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX49xXexX1xXd9xX137xX137xXaexXbxXd1xXe1xX1xX10xXdxX1axX1xXexXd9xX52xXb0xX142xXbxXd1xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX6xXbxXexXdxXc3xX17xXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd1xXexXd3xX6xX5xXdxX1axX17xXd9xX3xX4xX10xX17xXexX10xXe0xXe1xXaxX12xX25dxX1xX25fxX17xX3xXexX1xXdxX3xXax10cecxXdxX3xX1axXdxc9a8xXdxX3xX1xX283xX17xX3xX6xXdxXaxX3xX4xX27bxX6xX3xX4xX27fxX4xX3xX25xX283xX17xX3xX126xX287xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXc3xX49xX4fxXaxX12xX25dxX1xX25fxX17xX3xXexX1xXdxX3xXaxX267xX268xXdxX3xX4xX1xX15xXc3xX3xX17xX18xX17xX1axX3xX49xX61xX17xXaxX55xX3xXexX1xX18xX17xX1axX3xX2a2xX26xX6xX3xX4xX27fxX4xX3xX5xX15xX17xX3xX25xXdxX67xX26xX3xX49xX61xX17xX3xX4xX6xX55xX3xX126x7d1bxXdxX3xX4xX27fxX4xX3xX25xXdxX67xX26xX3xXabx7098xX6xX3xXbxX1xX2bcxX3xX1xX2d1xX6xX3xX25xX2d5xX2d6xX4xX3xX49xX15xX17xX3xX49xX2fexX17xX1axX3xX4xX18xX17xX1axX3xXbxX1xX26xX55xX3xX4xX27fxX4xX3xX25xX58xXdxX3xX25xX2cdxX3xX2dxX1x104fexXc3xX3xX5xX5b2xXc3xX3xX1axXdxX575xXdxX3xXexX1xXdxX67xX26xX3xX2dxX1xX27fxXdxX3xX2a2xX26xX27fxXexX3xX126x11b60xX3xX4xX27fxX4xX3xXexX1xX15xX17xX1xX3xX126xXdxX347xX17xX3xX4xX27bxX6xX3xX4xX27bxX6xX3xX25xX58xXdxX3xX126xX15xX3xX17xX1xbf6fxX17xX1axX3xXexX1xX18xX17xX1axX3xXexXdxX17xX3xX4xX283xX3xX11cxX29fxX17xX3xX17xX1xX2f5xXexX3xX126xX5cfxX3xXbxX1xXc3xX17xX1axX3xXexXe0xX15xXc3xX3xX4xX27bxX6xX3xX25xX287xX6xX3xXbxX1xX2d5xX283xX17xX1axX3xXabx8f4cxX17xX1xXb2xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXc3xX49xX4fxXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd1xXexXd3xX6xX5xXdxX1axX17xXd9xX3xX4xX10xX17xXexX10xXe0xXe1xXaxX12xX0xXdxXabxX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX17xX1xX6xX3xX17xXc3xX17xX1axX3xXexX1xX6xX4xX1xX3xX1xX6xX3xX49xX26xX6xX3xXexX6xXdxX3xX2dxXdxX10xX17xX3xXexX1xX26xX4xXaxX3xX7xXe0xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXb2xX11cxX6xXc3xX1xX6xXexXdxX17xX1xXb2xX126xX17xX37xX17xX10xX12bxX7xX37xX2xXb0xX52xX131xX37xX2xXaexXb0xX49xX137xX2xX137xXaexX142xXaexX51xXexX142xX137xX52xX52xX5xX2xXb2xX146xXbxX1axXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX49xXexX1xXd9xX137xX137xXaexXbxXd1xXe1xX1xX10xXdxX1axX1xXexXd9xX52xXb0xX142xXbxXd1xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX6xXbxXexXdxXc3xX17xXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd1xXexXd3xX6xX5xXdxX1axX17xXd9xX3xX4xX10xX17xXexX10xXe0xXe1xXaxX12xX25dxX1xX25fxX17xX3xXexX1xXdxX3xXaxXcxX15xXdxX3xX17xXaaxX17xX1axXaxX3xX4xX27bxX6xX3xX25xX58xXdxX3xXcxX1xX1exX4xX1xX3xX22xX29fxXdxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXc3xX49xX4fxXaxX12x11008xX3xXbxX1xX25fxX17xX3xXexX1xXdxX3xX2dxXdxX2fxX17xX3xXexX1xX34xX4xX55xX3xX17xX1xX629xX17xX3xX4xX1xX26xX17xX1axX3xX4xX27fxX4xX3xX25xX58xXdxX3xXexXe0xX29fxX3xX5xX268xXdxX3xXexX2a7xXexX3xX4xX27fxX4xX3xX4xX61xX26xX3xX1xX509xXdxX3xX4xX27bxX6xX3xX11cxX6xX17xX3xXexX7exX3xX4xX1xX34xX4xXb2xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXc3xX49xX4fxXaxX12xXcxXe0xXc3xX17xX1axX3xXbxX1xX25fxX17xX3xXexX1xXdxX3xXaxXcxX15xXdxX3xX17xXaaxX17xX1axXaxX55xX3xX25xX58xXdxX3xXcxX1xX1exX4xX1xX3xX22xX29fxXdxX3xX25xX2cdxX3xX4xX1xX26xX4fxX2e2xX17xX3xXexX29fxXdxX3xX25xX2fxX17xX3xX17xX1axX2d5xX268xXdxX3xXd1xX10xXabxX3xXexX1xX18xX17xX1axX3xX25xXdxX67xXbxX3xX17xX1axX2d5xX3xX49xX61xX17xX3xXexXdxX17xX3xXexX2d5xa5a2xX17xX1axX3xX126xX15xXc3xX3xX126xXdxX67xX4xX3xX2dxX1xX407xX4xX3xXbxX1xX2bcxX4xX3xX1x112d8xX26xX3xX2a2xX26xX29fxX3xX7xX6xX26xX3xX7xX2fexX3xX4xX2a7xX3xXabxX18xXdxX3xXexXe0xX2d5xX268xX17xX1axX3xX11cxXdxX2e2xX17xX55xX3xXexXdxX2fxXbxX3xXexX2bcxX4xX3xX126xX2d5xX283xX17xX3xX2dxX1xX283xXdxX3xX11cxX27fxXabxX3xX11cxXdxX2e2xX17xX55xX3xX1ax9af5xXbxX3xXbxX1xX25fxX17xX3xX11cxX29fxXc3xX3xX126xX67xX3xX11cxXdxX2e2xX17xX3xX25xX29fxXc3xX3xXcxX7exX3xX2a2xX26xX2a7xX4xXe1xX3xX25xX58xXdxX3xXcxX1xX1exX4xX1xX3xX267xX61xXabxX3xX17xX872xXdxX3xX5xX347xX17xX3xX126xX6xXdxX3xXexXe0x10a23xX55xX3xX1xXdxX67xX26xX3xX2a2xX26xX29fxX3xX4xX27bxX6xX3xX22xX58xXdxX3xX13xX18xX17xX1axX3xX49xX61xX17xX3xXd1xX2cdxX3xXexXe0xXc3xX17xX1axX3xX126xXdxX67xX4xX3xXbxX1xX2a7xXdxX3xX1xX2d6xXbxX3xX4xX1xXc3xX3xX17xX18xX17xX1axX3xX49xX61xX17xX3xX126xX6xX4fxX3xX126xX2a7xX17xX3xXbxX1xX27fxXexX3xXexXe0xXdxX2e2xX17xX3xX4xX1xXaaxX17xX3xX17xX26xX18xXdxd7dfxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXc3xX49xX4fxXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd1xXexXd3xX6xX5xXdxX1axX17xXd9xX3xX4xX10xX17xXexX10xXe0xXe1xXaxX12xX0xXdxXabxX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX17xX1xX6xX3xX17xXc3xX17xX1axX3xXexX1xX6xX4xX1xX3xX1xX6xX3xX49xX26xX6xX3xXexX6xXdxX3xX2dxXdxX10xX17xX3xXexX1xX26xX4xXaxX3xX7xXe0xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXb2xX11cxX6xXc3xX1xX6xXexXdxX17xX1xXb2xX126xX17xX37xX17xX10xX12bxX7xX37xX2xXb0xX52xX131xX37xX2xXaexXb0xX49xX137xX2xX137xXaexX142xX52xX137xXexXb0xX1fcxX137xX52xX5xX137xXb2xX146xXbxX1axXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX49xXexX1xXd9xX137xX137xXaexXbxXd1xXe1xX1xX10xXdxX1axX1xXexXd9xX52xXb0xX142xXbxXd1xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX6xXbxXexXdxXc3xX17xXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd1xXexXd3xX6xX5xXdxX1axX17xXd9xX3xX4xX10xX17xXexX10xXe0xXe1xXaxX12xXcxXe0xX6xXc3xX3xX1axXdxX29fxXdxX3xX17xX1xX2f5xXexX3xX4xX1xXc3xX3xX25xX58xXdxX3xXd1xX2cdxX3xXcxX1xX1exX4xX1xX3xX267xX61xXabxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXc3xX49xX4fxXaxX12xX346xX2fxXexX3xXexX1xX582xX4xX3xX1xX58xXdxX3xXexX1xXdxX55xX3xX11cxX6xX17xX3xXexX7exX3xX4xX1xX34xX4xX3xX25xX2cdxX3xXexXe0xX6xXc3xX3xX1axXdxX29fxXdxX3xX17xX1xX2f5xXexX3xX4xX1xXc3xX3xX22xX58xXdxX3xX13xX18xX17xX1axX3xX49xX61xX17xX3xXd1xX2cdxX3xXcxX1xX1exX4xX1xX3xX267xX61xXabxX55xX3xX1axXdxX29fxXdxX3xX17xX1xX629xX3xX4xX1xXc3xX3xXd1xX2cdxX3xXcxX1xX1exX4xX1xX3xX346xX347xX17xX1xX55xX3xX1xX6xXdxX3xX25xX283xX17xX3xX126xX287xX3xX13xX1axX2d1xX4xX3xX33bxX283xX17xX3xX126xX15xX3xXcxX1xX1exX4xX1xX3xX22xX29fxXdxX3xX25xfbfaxX17xX1axX3xX1axXdxX29fxXdxX3xX11cxX6xXb2xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXc3xX49xX4fxXaxX12xX22xX58xXdxX3xXexX1xXdxX3xX25xX2cdxX3xXexX1exXc3xX3xXe0xX6xX3xX7xX61xX17xX3xX4xX1xX283xXdxX3xX11cxX7exX3x8ac5xX4xX1xX55xX3xX1axX872xXbxX3xXbxX1xX25fxX17xX3xXexX26xX4fxX347xX17xX3xXexXe0xX26xX4fxX5cfxX17xX3xX4xX27fxX4xX3xX4xX1xX27bxX3xXexXe0xX2d5xX283xX17xX1axX55xX3xX4xX1xXb00xX17xX1xX3xX7xX27fxX4xX1xX3xX4xX27bxX6xX3xb029xX29fxX17xX1axX55xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX2d5xX575xX4xX55xX3xX1xX58xXdxX3xX17xX18xX17xX1axX3xX49xX61xX17xX55xX3xX25xX287xX6xX3xXbxX1xX2d5xX283xX17xX1axXe1xX3xX25xXac1xX17xX1axX3xXexX1xX268xXdxX3xX5xX15xX3xX49xX287xXbxX3xX25xX2e2xX3xX4xX27fxX4xX3xX25xX283xX17xX3xX126xX287xX3xX1axXdxX6xXc3xX3xX5xX2d5xX26xX55xX3xX1xX2d1xX4xX3xX1xX509xXdxX3xX5x7a56xX17xX3xX17xX1xX6xX26xXb2xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX504xX26xXexX1xXc3xXe0xXaxX12xX0xX11cxX12xXcxXe0xXb00xX3xXcxX1xX34xX4xX0xX37xX11cxX12xX0xX37xXbxX12
Trí Thức