Vì nhiều lí do, làm đường giao thông nông thôn ở Hà Tĩnh tiến độ “rùa bò”
(Baohatinh.vn) - Đến thời điểm này, toàn tỉnh Hà Tĩnh chỉ mới làm được 0,9% kế hoạch đường giao thông nông thôn (GTNT) các loại đặt ra trong năm 2020.
c1b9xfff4x13b8bxd7f0x16d63xc21axe58bx1120ax16a9cxX7x10c19xf7c2x1448cxd006x1688dx16e00xX5x1410bxXax15f89x1295dx139d1xX3xd0e6xX1xXdx186d3x16058xX3xX5x10012xX3x11c5axc6cax14771xX3xX5x10d83x11f44xX3xd654xd463x150a9xX16x13cc0xX3xX2bxXdxX6xX20xX3xXexX1x16745xX16xX2bxX3xX16xX34xX16xX2bxX3xXexX1xX34xX16xX3x10194xX3x143d2xX24xX3xXcx185efxX16xX1xX3xXexXdx16cc7xX16xX3xX27xe93bxX3x149c9x161abxe6ecxX6xX3xea0fx17d91x183f6xX0x10015xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX10xX6xX1fxXaxX12x17061xX4exX16xX3xXexX1xX29xXdxX3xX27xXdx11e95xX25xX3xX16xX24x15294xX21xX3xXexX20xX24xX16xX3xXex12061xX16xX1xX3xX44xX24xX3xXcxX48xX16xX1xX3xX4xX1xX8bxX3xX25x12b08xXdxX3xX5xX24xX25xX3xX27xX28xfe72xX4xX3x13012xX21x11128x15dbfxX3xfa8bxX4exX3xX1xX20x179d2xX4xX1xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2bxXdxX6xX20xX3xXexX1xX34xX16xX2bxX3xX16xX34xX16xX2bxX3xXexX1xX34xX16xX3x1372bxf247xXcxe7b5xXcx126f6xX3xX4x1511dxX4xX3xX5xX20xXb2xXdxX3xX27xf14exXexX3xX55xX6xX3xXexX55xX20xX16xX2bxX3xX16xe69bxX25xX3x14e8axXa8xXf2xXa8x16434xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcac1xX20xX1fxX82xX3xXbx15585xX10xX16xXexX10xX55xXaxX12xX0xXdxX25xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10cxX10xX16xXexX10xX55xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxdcdcxXdxX1fxXexX1xf30cxX3x11e07xX2x12ebbxXbx11cfcx132d7xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX135xX3xe8b4xX2xXa8xXbxX13bxX13cxXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX135xX5dxX5dxXdxXf6xX59xX6xX20xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf6xf20exX16xX5dxX16xX10xX130xX7xX5dxXf2xXa8xX2xX137xX5dxXaaxX146xX1fxX146xX2xXa8xX139xXaaxXa8xX2xXex10887xXf2xXa8xXf2xX17exX5xXa8xXf6x1005cxXbxX2bx15babxX55xX9xX139xXa8xX17exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX5xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2bxXdxX6xX20xX3xXexX1xX34xX16xX2bxX3xX16xX34xX16xX2bxX3xXexX1xX34xX16xX3xX42xX3xX44xX24xX3xXcxX48xX16xX1xX3xXexXdxX4exX16xX3xX27xX52xX3xX54xX55xX56xX6xX3xX59xX5axX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxX20xX16xXaxX12xX10cxXd9xX4xX3xX5xf4ebxX4xX3xX5xX28xXa5xX16xX2bxX3xX166xX19xX3xX2bxXdx1281axXbxX3xX13bx15325xX3x15fb7xX1axX6xX16xX2bxX3xXcxX1x106baxX3xXd1xX13x183b7xX3xX214xX1axX6xX16xX2bxXd6xX3xX5xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2bxXdxX6xX20xX3xXexX1xX34xX16xX2bxX3xX16xX34xX16xX2bxX3xXexX1xX34xX16xX3xXd1x14ef0xX16xX1xX3xXexX28xX3xX5xXdx1087fxX1axX21xX3xXexX1xXd9xX16xX2bxX3xX2xXf2xX5dxXf2xXa8xX2xXaaxXd6xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX20xX1fxX82xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xXadxX4exX3xX1xX20xXb2xX4xX1xX3xX27xX7dxX3xX27xX28xX6xX3xX1xX1axX82xX252xX16xX3xX166xX19xX3xX27xX1dxX4xX1xX3xXd4xXcxe8f8xX3xX166xX24xX20xX3xX4xX1ax17588xXdxX3xX16xXefxX25xX3xX16xX6xX82xX21xX3xX13xX220xX3xX214xX1axX6xX16xX2bxX3xX7x16c96xX3xX5xX24xX25xX3xX2bx11035xX16xX3xX17exX3xXadxX25xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xXexX55x110dcxX4xX3xXexX1xX34xX16xX3xX166xX24xX3xX16xX2bx1559dxX3xX13bxe38cxX25xXf6xX3xXd4xX1xX28xX16xX2bxX3xX27xX4exX16xX3xX16xX6xX82xX3xX27xX212xX3xX2bxX2c3xX16xX3xX4xX1axX2a6xXdxX3xXexX1xXd9xX16xX2bxX3xX146xX21xX3xXexX20xX24xX16xX3xX1xX1axX82xX252xX16xX3xX166x15802xX16xX3xX4xX1xX28xX6xX3xX5xX24xX25xX3xX27xX28xXa5xX4xX3xX27xX20xXb2xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX59xd3d9xX3xXexX34xX16xX2bxX3xX16xX24xX20xX3xXexX1xX10xX20xX3xX4x106edxX3xX4xX1xX4exX3xXd4xX1xX24xX3xX16xX28xX9cxX4xX3xX1x13d26xX3xXexX55xXa5xX3xX13bxXdxX3xX25xXefxX16xX2bxX21xX3xX4xX1xX8bxX3xX25xX52xXexX3xX7xX2a6xX3xX16xX344xXdxX3xX16xX2bxX28xX29xXdxX3xX1fx1777fxX16xX3xX27xX6xX16xX2bxX3xX54xXadxX1xX42xXdxX3xX27xX52xX16xX2bxX5bxX3xX59xe29bxX16xX2bxX3xX4xXd9xX4xX1xX3xX1fxX21cxX16xX3xX1fxc676xXbxX3xX16xX19xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxXf6xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX20xX1fxX82xXaxX12x157b8xX16xX2bxX3xXd4xX2bxX1axX82x13266xX16xX3xX13xXefxX16xX3xXcxXdxX4exX16xX21xX3x14038xX1xX2e3xX3xXbxX1xX5axX16xX2bxX3x14ca0xXdxX16xX1xX3xXexX4exX3x10433xX3xX44xXb2xX3xXexX2c3xX16xX2bxX3xX1xX1axX82xX252xX16xX3xX13xX220xX3xX214xX1axX6xX16xX2bxX3xX4xX1xX20xX3xX59xXdxX4exXexX135xX3xX54xX13xXdxX252xX4xX3xXexX55xXdxX7dxX16xX3xXadxX1xX6xXdxX3xXadxX4exX3xX1xX20xXb2xX4xX1xX3xX5xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xXd2xXcxXd4xXcxX3xX2bxXe2xXbxX3xXadxX1xX2e3xX3xXadxX1xXefxX16xX3xX166xX14xX3xXexX8bxX16xX1xX3xX25xX9cxXdxX3xX4xX2e3xX3x1855axX1axX82xX4exXexX3xX27x10fc7xX16xX1xX3xX27xXdxX19xX1axX3xX4xX1xX8bxX16xX1xX3xX27xX454xX16xX1xX3xX25x147faxX4xX3xX1xX354xX3xXexX55xXa5xX3xX13bxXdxX3xX25xXefxX16xX2bxX3xXd1xXd9xXbxX3xX1fxX2d3xX16xX2bxX3xXex18537xX3xX2xX139xX5dxXf2xX5dxXf2xXa8xXf2xXa8xX135xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xXexX55xX2d3xX4xX3xX13bxX212xX3xX2bxXdx17e10xX25xX3xX25xX469xX4xX3xX1xX354xX3xXexX55xXa5xX3xXexX485xX3xXf2x1344exX139xX21xX139xX3xXexc350xX16xX5dxXadxX25xX3xX13bxX1axX2a6xX16xX2bxX3xX4xX5axX16xX3xXf2xX137xXf2xX3xXexX4baxX16xX5dxXadxX25xX13cxX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xXexX55xX2d3xX4xX3xXexX1xX34xX16xX3xXexX485xX3xX2bxX2c3xX16xX3xX2xX17exX17exX21xX146xX3xXexX4baxX16xX5dxXadxX25xX3xX13bxX1axX2a6xX16xX2bxX3xX4xX5axX16xX3xX2xX137x16ffcxX3xXexX4baxX16xX5dxXadxX25xX13cxX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX16xX2bxX2e0xX3xX13bxX2e3xX25xX3xXexX485xX3xX2xX146xX146xX3xXexX4baxX16xX5dxXadxX25xX3xX13bxX1axX2a6xX16xX2bxX3xX4xX5axX16xX3xX2xXa8xX139xX3xXexX4baxX16xX5dxXadxX25xXd6xX13cxX3xX25xXe2xXexX3xXadxX1xXd9xX4xX21xX3xX1fxX20xX3xX4a2xX16xX1xX3xX1xX28xX42xX16xX2bxX3xX4xeb74xX6xX3xX1fxX454xX4xX1xX3xX10cxX20xX166xXdxX1fxX3e5xX2xXaaxX21xX3xX16xX2bxX28xX29xXdxX3xX1fxX379xX16xX3xXbxX1xX4a2xXdxX3xXd9xXbxX3xX1fxX2d3xX16xX2bxX3xX4xXd9xX4xX1xX3xX5xX82xX21xX3xX2bxXdxX212xX16xX3xX4xXd9xX4xX1xX3xX13bxX212xX3xX1xX52xXdxX3xX16xX333xX16xX3xXadxX1xX34xX16xX2bxX3xX4xX1xX1axecd9xX16xX3xX59xX454xX3xX16xX19xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX21xX3xX16xX2bxX1axX82xX333xX16xX3xX166x168b1xXexX3xX5xXdxX252xX1axX3xX27xX28xXa5xX4xXf6xX3xX44xXdxX252xX16xX3xX16xX6xX82xX21xX3xX4xX1xX20exX16xX2bxX3xXexX34xXdxX3xX27xX6xX16xX2bxX3xXexX5c4xXbxX3xXexX55xX1axX16xX2bxX3xX27xX34xX16xX3xX27xX2a6xX4xX3xX4xXd9xX4xX3xX27xX454xX6xX3xXbxX1xX28xX344xX16xX2bxX3xX16xX1xX5c4xX16xX3xX13bxXdxX3xX25xXefxX16xX2bxX3xX27xX7dxX3xX166xX19xX3xX59x14337xXexX3xX27xX2c3xX1axX3xXexX55xXdxX7dxX16xX3xXadxX1xX6xXdxX3xX4xXd9xX4xX3xX27xX20xXb2xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xXexX1xX200xX4xX3xX1xXdxX252xX16xX3xXexX1xX10xX20xX3xXbxX1xX28xX344xX16xX2bxX3xX4xX1xX379xX25xX3xXaxXd4xX1xX24xX3xX16xX28xX9cxX4xX3xX166xX24xX3xX16xX1xX379xX16xX3xX4xX56xX16xX2bxX3xX5xX24xX25xX5bxXf6xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX20xX1fxX82xX3xXbxX10cxX10xX16xXexX10xX55xXaxX12xX0xXdxX25xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10cxX10xX16xXexX10xX55xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX130xXdxX1fxXexX1xX135xX3xX137xX2xX139xXbxX13bxX13cxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX135xX3xX146xX2xXa8xXbxX13bxX13cxXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX135xX5dxX5dxXdxXf6xX59xX6xX20xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf6xX166xX16xX5dxX16xX10xX130xX7xX5dxXf2xXa8xX2xX137xX5dxXaaxX146xX1fxX146xX2xX2xXa8xXf2xX2xXf2xXexX137xX137xX2xX139xXa8xX5xXa8xXf6xX186xXbxX2bxX189xX55xX9xX17exXaaxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX5xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2bxXdxX6xX20xX3xXexX1xX34xX16xX2bxX3xX16xX34xX16xX2bxX3xXexX1xX34xX16xX3xX42xX3xX44xX24xX3xXcxX48xX16xX1xX3xXexXdxX4exX16xX3xX27xX52xX3xX54xX55xX56xX6xX3xX59xX5axX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxX20xX16xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13bxXexX3e5xX6xX5xXdxX2bxX16xX135xX3xX186xX1axX7xXexXdx12a00xX82xX13cxXaxX12xX72xX28xX29xX16xX2bxX3xX10cxX379xX82xX3x1814axXdxX21xX3xX13bxX212xX3x17727xX344xX16xX3xXd2xXdxX6xX16xX2bxX3xXd1xX44xX28xX344xX16xX2bxX3xX7aaxX344xX16xXd6xX3xX27xX212xX3xX4xX2e3xX3xXadxX4exX3xX1xX20xXb2xX4xX1xX3xX5xX24xX25xX3xX166xX24xX20xX3xX27xX2c3xX1axX3xX16xXefxX25xX3xX16xX6xX82xX3xX16xX1xX28xX16xX2bxX3xX1fxX20xX3xX4a2xX16xX1xX3xX1xX28xX42xX16xX2bxX3xX1fxX454xX4xX1xX3xX59xX252xX16xX1xX3xX16xX333xX16xX3xXadxX1xX34xX16xX2bxX3xXexX1xX7dxX3xX1xX21cxXbxX3xX1fxX379xX16xX3xX27xX7dxX3xX59xX24xX16xX3xX59xXb2xX4xX21xX3xXexX55xXdxX7dxX16xX3xXadxX1xX6xXdxXf6xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX20xX1fxX82xXaxX12xX13xX9cxXdxX3xX5x1084cxX3xX1fxX20xX3xXexX28xX344xX16xX2bxX3xXexX200xX21xX3xXexXdxX4exX16xX3xX27xX52xX3xX5xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xXd2xXcxXd4xXcxX3xX4xX55bxX6xX3xX1xX1axX82xX252xX16xX3xX44xX28xX344xX16xX2bxX3xX7aaxX344xX16xX3xX4xX220xX16xX2bxX3xX55xX4baxXexX3xX4xX1xX5c4xX25xX3xX1fxX56xX3xX27xX379xX82xX3xX5xX24xX3xX27xX454xX6xX3xXbxX1xX28xX344xX16xX2bxX3xX16xX1xXdxX19xX1axX3xX16xXefxX25xX3xX5xXdxX19xX16xX3xX27xX469xX16xX2bxX3xXexX2a6xXbxX3xX27xX2c3xX1axX3xX4xX55bxX6xX3xXexX8bxX16xX1xX21xX3xX27xX28xXa5xX4xX3xXexX1axX82xX333xX16xX3xX1fxX28xX344xX16xX2bxX3xXexX55xX20xX16xX2bxX3xX5xX48xX16xX1xX3xX166xX200xX4xX3xX16xX24xX82xXf6xX3xX72xX4exX16xX3xXexX1xX29xXdxX3xX27xXdxX7dxX25xX3xX16xX24xX82xX21xX3xXexX20xX24xX16xX3xX1xX1axX82xX252xX16xX3xX4xX1xX8bxX3xX25xX9cxXdxX3xX16xX1xX5c4xX16xX3xX2xXf6xX139xXf2xXf2xX3xXexX4baxX16xX3xX13bxXdxX3xX25xXefxX16xX2bxX3xX1xX354xX3xXexX55xXa5xX3xX166xX24xX3xXexX55xXdxX7dxX16xX3xXadxX1xX6xXdxX3xX5xX24xX25xX3xX27xX28xXa5xX4xX3xX137xX21xXf2xX139xXadxX25xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX4xXd9xX4xX3xX5xX20xXb2xXdxX5dxXexX7a3xX16xX2bxX3xX7xX2a6xX3xX27xXefxX16xX2bxX3xXadxX847xX3xX1xX344xX16xX3xX137xX139xXadxX25xXf6xX3xX44xXdxX252xX16xX3xX16xX6xX82xX3xX27xX6xX16xX2bxX3xX4xX5axX16xX3xX55xX4baxXexX3xX16xX1xXdxX19xX1axX3xX13bxX212xX3xX4xX1xX28xX6xX3xXexX55xXdxX7dxX16xX3xXadxX1xX6xXdxX3xX1fxX56xX3xX4xX2e3xX3xXadxX1xX2a6xXdxX3xX5xX28xXa5xX16xX2bxX3xX27xXefxX16xX2bxX3xXadxX847xX3xX5xX9cxX16xX3xX16xX1xX28xX135xX3xX7aaxX344xX16xX3x13628xX3c6xX21xX3xX7aaxX344xX16xX3xXcxX55xX28xX29xX16xX2bxX21xX3xX7aaxX344xX16xX3xX106xX14xX16xX1x16652xXf6xX3xX1xX20xXe2xX4xX3xX4xX2e3xX3xXadxX1xX2a6xXdxX3xX5xX28xXa5xX16xX2bxX3xX1xX20xX24xX16xX3xXexX1xX24xX16xX1xX3xX55xX4baxXexX3xXexX1xX4baxXbxX21xX3xX1fxX28xX9cxXdxX3xX166xX24xXdxX3xX4xX1xX2d3xX4xX3xX25xc7d5xXexX3xX16xX1xX28xX135xX3xf741xX16xX3xX44xX5axX6xX3xXcxX1xX454xX16xX1xX21xX3xX7aaxX344xX16xX3xd282xXdxX252xX25xX21xX3xX7aaxX344xX16xX3xXcxXdxX4exX16xX21xX3xX3ddxXdxX25xX3xX44xX20xX6xX9e6xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX20xX1fxX82xXaxX12xX3bexX16xX2bxX3xXcxX55xX2c3xX16xX3xX214xX1axX6xX16xX2bxX3xX44xX5axX6xX3xX3e5xX3xXcxX55xX28xX42xX16xX2bxX3xXbxX1xX5axX16xX2bxX3xX3ddxXdxX16xX1xX3xXexX4exX3xX3e5xX3xX44xXb2xX3xXexX2c3xX16xX2bxX3xX1xX1axX82xX252xX16xX3xX44xX28xX344xX16xX2bxX3xX7aaxX344xX16xX3xX4xX1xX20xX3xX1xX6xX82xX135xX3xX54xXcxX1xX29xXdxX3xX2bxXdxX6xX16xX3xXexX9cxXdxX21xX3xXadxX1xXdxX3xX1fxX454xX4xX1xX3xX59xX252xX16xX1xX3xXexXb2xX25xX3xX7a3xX16xX21xX3xXexX1xX29xXdxX3xXexXdxX4exXexX3xX16xX620xX16xX2bxX3xX55xXd9xX20xX21xX3xX16xX34xX16xX2bxX3xX16xX1xX24xX16xX3xXexX1xX14xX3xX4xX1xX20exX16xX2bxX3xXexX34xXdxX3xX7xX2bcxX3xX4xX1xX8bxX3xX27xXb2xX20xX21xX3xX27xX34xX16xX3xX27xX2a6xX4xX3xX4xXd9xX4xX3xX27xX454xX6xX3xXbxX1xX28xX344xX16xX2bxX21xX3xXexX1xX34xX16xX3xX13bxX2e3xX25xX3xXexX5c4xXbxX3xXexX55xX1axX16xX2bxX3xX27xX5abxX82xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexXdxX4exX16xX3xX27xX52xX5bxXf6xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX20xX1fxX82xX3xXbxX10cxX10xX16xXexX10xX55xXaxX12xX0xXdxX25xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10cxX10xX16xXexX10xX55xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX130xXdxX1fxXexX1xX135xX3xX137xX2xX139xXbxX13bxX13cxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX135xX3xX146xX2xXa8xXbxX13bxX13cxXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX135xX5dxX5dxXdxXf6xX59xX6xX20xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf6xX166xX16xX5dxX16xX10xX130xX7xX5dxXf2xXa8xX2xX137xX5dxXaaxX146xX1fxX146xX2xX2xXa8xX139xXf2xXf2xXexX137xX506xX139xX137xX139xX5xXa8xXf6xX186xXbxX2bxX189xX55xX9xX4b4xX146xXf2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX5xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2bxXdxX6xX20xX3xXexX1xX34xX16xX2bxX3xX16xX34xX16xX2bxX3xXexX1xX34xX16xX3xX42xX3xX44xX24xX3xXcxX48xX16xX1xX3xXexXdxX4exX16xX3xX27xX52xX3xX54xX55xX56xX6xX3xX59xX5axX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxX20xX16xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13bxXexX3e5xX6xX5xXdxX2bxX16xX135xX3xX186xX1axX7xXexXdxX794xX82xX13cxXaxX12xX72xXb2xXdxX3xX1fxX454xX4xX1xX3xX10cxX20xX166xXdxX1fxX3e5xX2xXaaxX3xX2bxX379xX82xX3xXadxX1xX2e3xX3xX1xX1axX82xX3xX27xX52xX16xX2bxX3xX16xX1xX379xX16xX3xX5xX200xX4xX21xX3xX25xXd9xX82xX3xX25xX2e3xX4xX21xX3xX166xX5c4xXexX3xX5xXdxX252xX1axX3xX16xX333xX16xX3xXexXdxX4exX16xX3xX27xX52xX3xX5xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xXexX55xX2d3xX4xX3xXexX1xX34xX16xX3xX44xX28xX344xX16xX2bxX3xX106xX14xX16xX1xX21xX3xX13bxX212xX3xX7aaxX344xX16xX3xXd4xXdxX16xX1xX3xXd1xX44xX28xX344xX16xX2bxX3xX7aaxX344xX16xXd6xX3xX4xX220xX16xX2bxX3xX27xX6xX16xX2bxX3xX59xX454xX3xX4xX1xX5c4xX25xXf6xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX20xX1fxX82xXaxX12xXa28xX16xX1xX3xX9cexX333xX3xX44xXdxX4exX1axX3xX3e5xX3xXd2xXdxXd9xX25xX3xX27xX2a6xX4xX3xX25xX52xXexX3xX27xX344xX16xX3xX166xX454xX3xX13bxX379xX82xX3xX1fxX200xX16xX2bxX3xX42xX3xX9cexX52xX4xX3xX44xX24xX3xX4xX1xX20xX3xX1xX6xX82xX135xX3xX54xXcxX485xX3xX4xX1axX2a6xXdxX3xX16xXefxX25xX3xX16xX2bxX20xXd9xXdxX21xX3xX4xX34xX16xX2bxX3xXexX82xX3xX27xX212xX3xXadxX847xX3xXadxX4exXexX3xX506xX3xX1xXa5xXbxX3xX27xf6d7xX16xX2bxX3xX5xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xXd2xXcxXd4xXcxX3xX42xX3xX25xX52xXexX3xX7xX2a6xX3xX13bxX212xX3xXexX55xX333xX16xX3xX27xX454xX6xX3xX59xX24xX16xXf6xX3xXcxX1axX82xX3xX16xX1xXdxX333xX16xX21xX3xX1fxX20xX3xX1fxX454xX4xX1xX3xX59xX252xX16xX1xX3xX16xX333xX16xX3xX25xX21cxXdxX3xXadxX4exX3xX1xX20xXb2xX4xX1xX3xX27xX19xX1axX3xXbxX1xX4a2xXdxX3xXexXb2xX25xX3xX1xX20xX212xX16xX21xX3xX4xX1xX28xX6xX3xXexX1xXdxX3xX4xX34xX16xX2bxX3xX27xX28xXa5xX4xX3xX25xXa20xXexX3xX16xX24xX20xX21xX3xX25xXd9xX82xX3xX25xX2e3xX4xX3xX27xX6xX16xX2bxX3xX16xX38exX25xX3xX27xX620xXbxX3xX4xX1xXdxX4exX1axXf6xX3xXd4xX2bxX20xX24xXdxX3xXadxX1xX2e3xX3xXadxX1xXefxX16xX3xX1fxX20xX3xX25xX4baxX82xX3xXexX1xXd9xX16xX2bxX3xXexX1xXdxX4exX1axX3xX166xXdxX252xX4xX3xX5xX24xX25xX3xXexX1xX14xX3xX1fxX20xX6xX16xX1xX3xX16xX2bxX1xXdxX252xXbxX3xX4xX220xX16xX2bxX3xX27xX6xX16xX2bxX3xX5xX20xX3xXd9xXbxX3xX5xX200xX4xX3xX166xX19xX3xXexXdxX4exX16xX3xX27xX52xX3xXexX1xXdxX3xX4xX34xX16xX2bxX3xXadxX1xXdxX3xX25xX21cxXdxX3xX166xX4baxX16xX3xX27xX19xX3xX27xX212xX3xX7a3xX16xX3xX27xX454xX16xX1xX21xX3xX4xXd9xX4xX3xX27xX454xX6xX3xXbxX1xX28xX344xX16xX2bxX3xX82xX333xX1axX3xX4xX2c3xX1axX3xXexX55xXdxX7dxX16xX3xXadxX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX34xX16xX2bxX3xX16xX2bxX6xX82xX3xX4xXd9xX4xX3xXexX1axX82xX4exX16xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX27xX212xX3xXadxX847xX3xX1xXa5xXbxX3xX27xXd85xX16xX2bxX5bxXf6xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX20xX1fxX82xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13bxXexX3e5xX6xX5xXdxX2bxX16xX135xX3xX4xX10xX16xXexX10xX55xX13cxXaxX12xX0xXdxX25xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10cxX10xX16xXexX10xX55xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX130xXdxX1fxXexX1xX135xX3xX137xX2xX139xXbxX13bxX13cxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX135xX3xX146xX2xXa8xXbxX13bxX13cxXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX135xX5dxX5dxXdxXf6xX59xX6xX20xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf6xX166xX16xX5dxX16xX10xX130xX7xX5dxXf2xXa8xX2xX137xX5dxXaaxX146xX1fxX146xX2xX2xXa8xX137xXa8xX506xXexX137xXa8xX17exX146xXf2xX5xXa8xXf6xX186xXbxX2bxX189xX55xX9xX139xXf2xX139xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX5xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2bxXdxX6xX20xX3xXexX1xX34xX16xX2bxX3xX16xX34xX16xX2bxX3xXexX1xX34xX16xX3xX42xX3xX44xX24xX3xXcxX48xX16xX1xX3xXexXdxX4exX16xX3xX27xX52xX3xX54xX55xX56xX6xX3xX59xX5axX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxX20xX16xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13bxXexX3e5xX6xX5xXdxX2bxX16xX135xX3xX4xX10xX16xXexX10xX55xX13cxXaxX12xXd4xX2bxX28xX29xXdxX3xX1fxX379xX16xX3xX44xX28xX344xX16xX2bxX3xX13xX48xX16xX1xX3xXd1xX44xX28xX344xX16xX2bxX3xX3ddxX1xX333xXd6xX3xX4xX1xX1axX5abxX16xX3xX59xX454xX3xX166xX5c4xXexX3xX5xXdxX252xX1axX3xX5xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX16xX2bxX2e0xX3xX13bxX2e3xX25xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX20xX1fxX82xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xX59xXd9xX20xX3xX4xXd9xX20xX3xX4xX55bxX6xX3xX7aaxX42xX3xXd2xXcxX13xXcxX3xXexX8bxX16xX1xX21xX3xX27xX4exX16xX3xXexX1xX29xXdxX3xX27xXdxX7dxX25xX3xX16xX24xX82xX21xX3xXexX20xX24xX16xX3xXexX8bxX16xX1xX3xX4xX1xX8bxX3xX25xX9cxXdxX3xX5xX24xX25xX3xX27xX28xXa5xX4xX3xX146xX506xX21xXa8xXaaxX3xXadxX25xX5dxX146xX506xXf2xX21xX506xXadxX25xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xXd2xXcxXd4xXcxX3xX4xXd9xX4xX3xX5xX20xXb2xXdxX3xX166xX24xX3xX1xX344xX16xX3xXf2xXf2xX21xXaaxX146xXadxX25xX5dxX2bxX2c3xX16xX3xX2xX17exX146xXadxX25xX3xX55xX212xX16xX1xX3xXexX1xX20xXd9xXexX3xX16xX28xX9cxX4xX3xXd1xX27xXb2xXexX3xXa8xX21xX137xXabxX3ddxX44xX3xX16xXefxX25xXd6xXf6xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX20xX1fxX82xXaxX12xXcxX1xX29xXdxX3xX2bxXdxX6xX16xX3xXexX9cxXdxX21xX3xX7aaxX42xX3xXd2xXcxX13xXcxX3xX7xX2bcxX3xXexX5c4xXbxX3xXexX55xX1axX16xX2bxX3xXadxXdxX7dxX25xX3xXexX55xX6xX21xX3xX1xX28xX9cxX16xX2bxX3xX1fxX316xX16xX21xX3xX27xX34xX16xX3xX27xX2a6xX4xX3xX4xXd9xX4xX3xX27xX454xX6xX3xXbxX1xX28xX344xX16xX2bxX3xX27xX5abxX82xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexXdxX4exX16xX3xX27xX52xX3xX1xX20xX24xX16xX3xXexX1xX24xX16xX1xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xXd2xXcxXd4xXcxX21xX3xX55xX212xX16xX1xX3xXexX1xX20xXd9xXexX3xX16xX28xX9cxX4xX21xX3xX16xX379xX16xX2bxX3xX4xX4baxXbxX3xXbxX1xX2d3xX4xX3xX1xXd85xXdxX3xX25xXe2xXexX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX59xX333xX3xXexX34xX16xX2bxX13cxX3xXbxX1xX4baxX16xX3xX27xX4baxX1axX3xX1xX4exXexX3xXexX1xXd9xX16xX2bxX3xX137xX3xXexX20xX24xX16xX3xXexX8bxX16xX1xX3xX5xX24xX25xX3xXexX1xX333xX25xX3xX27xX28xXa5xX4xX3xX2xX146xXa8xX3xXadxX25xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX59xX333xX3xXexX34xX16xX2bxX3xX13bxXdxX3xX25xXefxX16xX2bxX21xX3xX139xX139xXadxX25xX3xX55xX212xX16xX1xX3xXexX1xX20xXd9xXexX3xX16xX28xX9cxX4xX3xXexX1xX10xX20xX3xX4xX344xX3xX4xX1xX4exX3xX1xX354xX3xXexX55xXa5xX3xX13bxXdxX3xX25xXefxX16xX2bxX21xX3xX4xX2e3xX3xXexX1xX333xX25xX3xX139xX3xX13bxX212xX3xX1xX20xX24xX16xX3xXexX1xX24xX16xX1xX3xXexXdxX333xX1axX3xX4xX1xX1dxX3xX2bxXdxX6xX20xX3xXexX1xX34xX16xX2bxX3xX166xX24xX3xX506xX3xX1xX1axX82xX252xX16xX3xX1xX20xX24xX16xX3xXexX1xX24xX16xX1xX3xXexXdxX333xX1axX3xX4xX1xX1dxX3xX2bxXdxX6xX20xX3xXexX1xX34xX16xX2bxX3xXexX55xX20xX16xX2bxX3xX13bxX379xX82xX3xX1fxX200xX16xX2bxX3xX16xX34xX16xX2bxX3xXexX1xX34xX16xX3xX25xX9cxXdxXf6xX0xX5dxXbxX12xX0xX1fxXdxX166xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1fxX55xX10xX5xX6xXexX10xX1fxXaxX12xX0xX1axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3e5xXexX1xX1axX25xX59xX3e5xX6xX16xX1fxX3e5xX7xX6xXbxX20xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX28xX9cxX16xX2bxX3xXf2xXa8xX3xX25xX3xXexX28xX29xX16xX2bxX3xX55xX24xX20xX21xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xXexX55xX2d3xX4xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xX13bxX212xX3xX3ddxXdxX25xX3xX7aaxX20xX16xX2bxX3xXcxX55xX28xX29xX16xX2bxX3xX54xXexX620xX4xX5bxX3xX137xX3xXexX1xXd9xX16xX2bxXaxX3xX1xX55xX10xX794xX9xXaxX5dxX59xX6xX16xX3e5xX1fxX20xX4xX3e5xX166xXdxX10xXexX5dxX166xX1axX20xX16xX2bxX3e5xXf2xXa8xX3e5xX25xX3e5xXexX1axX20xX16xX2bxX3e5xX55xX6xX20xX3e5xX1fxX1axX20xX16xX2bxX3e5xXexX55xX1axX4xX3e5xX4xX1xXdxX16xX1xX3e5xX13bxX6xX3e5xXadxXdxX25xX3e5xX7xX20xX16xX2bxX3e5xXexX55xX1axX20xX16xX2bxX3e5xXexX6xX4xX3e5xX137xX3e5xXexX1xX6xX16xX2bxX5dxX2xX4b4xX4b4xX146xX506xX506xXf6xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX2bxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX5dxX25xX10xX1fxXdxX6xX5dxX2xXf2xXa8xX5dxX16xX10xX130xX7xX5dxXf2xXa8xX2xXa8xX5dxX137xXaaxX1fxX2xXf2xXf2xXa8xX146xXa8xXf2xXexX139xX506xXf2xXf2xXf2xX5xXa8xXf6xX186xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX5xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2bxXdxX6xX20xX3xXexX1xX34xX16xX2bxX3xX16xX34xX16xX2bxX3xXexX1xX34xX16xX3xX42xX3xX44xX24xX3xXcxX48xX16xX1xX3xXexXdxX4exX16xX3xX27xX52xX3xX54xX55xX56xX6xX3xX59xX5axX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX1fxXdxX166xX12xX0xX7xXexX55xX20xX16xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX28xX9cxX16xX2bxX3xXf2xXa8xX3xX25xX3xXexX28xX29xX16xX2bxX3xX55xX24xX20xX21xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xXexX55xX2d3xX4xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xX13bxX212xX3xX3ddxXdxX25xX3xX7aaxX20xX16xX2bxX3xXcxX55xX28xX29xX16xX2bxX3xX54xXexX620xX4xX5bxX3xX137xX3xXexX1xXd9xX16xX2bxXaxX3xX1xX55xX10xX794xX9xXaxX5dxX59xX6xX16xX3e5xX1fxX20xX4xX3e5xX166xXdxX10xXexX5dxX166xX1axX20xX16xX2bxX3e5xXf2xXa8xX3e5xX25xX3e5xXexX1axX20xX16xX2bxX3e5xX55xX6xX20xX3e5xX1fxX1axX20xX16xX2bxX3e5xXexX55xX1axX4xX3e5xX4xX1xXdxX16xX1xX3e5xX13bxX6xX3e5xXadxXdxX25xX3e5xX7xX20xX16xX2bxX3e5xXexX55xX1axX20xX16xX2bxX3e5xXexX6xX4xX3e5xX137xX3e5xXexX1xX6xX16xX2bxX5dxX2xX4b4xX4b4xX146xX506xX506xXf6xX1xXexX25xXaxX12xX13xX28xX9cxX16xX2bxX3xXf2xXa8xX3xX25xX3xXexX28xX29xX16xX2bxX3xX55xX24xX20xX21xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xXexX55xX2d3xX4xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xX13bxX212xX3xX3ddxXdxX25xX3xX7aaxX20xX16xX2bxX3xXcxX55xX28xX29xX16xX2bxX3xX54xXexX620xX4xX5bxX3xX137xX3xXexX1xXd9xX16xX2bxX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX55xX20xX16xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1fxXaxX12xXcxX1axX82xX4exX16xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2bxXdxX6xX20xX3xXexX1xX34xX16xX2bxX3xX5xXdxX333xX16xX3xX13bxX212xX3xX3ddxXdxX25xX3xX7aaxX20xX16xX2bxX21xX3xXexX1xX1axX52xX4xX3xX13bxX212xX3xX3ddxXdxX25xX3xX7aaxX20xX16xX2bxX3xXcxX55xX28xX29xX16xX2bxX3xXd1xX10cxX6xX16xX3xX9cexX52xX4xX21xX3xX44xX24xX3xXcxX48xX16xX1xXd6xX3xX4xX1xX5c4xX25xX3xXexXdxX4exX16xX3xX27xX52xX3xXexX1xXdxX3xX4xX34xX16xX2bxX3xX27xX212xX3xX137xX3xXexX1xXd9xX16xX2bxX21xX3xX27xX4exX16xX3xX16xX6xX82xX3xX166xX316xX16xX3xX4xX1xX28xX6xX3xXexX1xX7dxX3xX1xX20xX24xX16xX3xXexX1xX24xX16xX1xX3xX4xX1xX8bxX3xX166xX14xX3xX25xX52xXexX3xX1xX52xX3xX1fxX379xX16xX3xXadxX1xX34xX16xX2bxX3xX4xX1xX454xX1axX3xX1xXdxX4exX16xX3xX27xX4baxXexX3xX166xX24xX3xXf2xXa8xX25xX3xXexX28xX29xX16xX2bxX3xX55xX24xX20xX3xX27xX7dxX3xX25xX42xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxXf6xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX1fxXdxX166xX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX72xX28xX29xX16xX2bxX3xXexX55xX2d3xX4xX3xX13bxX212xX3xX42xX3xX72xX469xX4xX3xXcxX1xX21cxX3xXexX1xXdxX3xX4xX34xX16xX2bxX3xX14xX3xXb2xX4xX1xX21xX3xX4xX1xX55bxX3xX27xX2c3xX1axX3xXexX28xX3xXexX1xX485xX6xX3xX16xX1xX5c4xX16xX3xX16xXefxX16xX2bxX3xX5xX200xX4xX3xX16xX1xX24xX3xXexX1xX2c3xX1axX3xX1xXb2xX16xX3xX4xX1xX4exXaxX3xX1xX55xX10xX794xX9xXaxX5dxX1fxX6xX1axX3e5xXexX1axX5dxX1fxX1axX20xX16xX2bxX3e5xXexX55xX1axX4xX3e5xX13bxX6xX3e5xX20xX3e5xX1fxX1axX4xX3e5xXexX1xX20xX3e5xXexX1xXdxX3e5xX4xX20xX16xX2bxX3e5xXdxX3e5xX6xX4xX1xX3e5xX4xX1xX1axX3e5xX1fxX6xX1axX3e5xXexX1axX3e5xXexX1xX1axX6xX3e5xX16xX1xX6xX16xX3e5xX16xX6xX16xX2bxX3e5xX5xX1axX4xX3e5xX16xX1xX6xX3e5xXexX1xX6xX1axX3e5xX1xX6xX16xX3e5xX4xX1xX10xX5dxX2xX4b4xX139xX146xXf2xX137xXf6xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX2bxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX5dxX25xX10xX1fxXdxX6xX5dxX2xXf2xXa8xX5dxX16xX10xX130xX7xX5dxXf2xXa8xXa8xX2xX5dxX4b4xXa8xX1fxX137xXf2xXf2xX146xX506xX2xX139xXexX146xX17exX137xX4b4xXf2xX5xXa8xXf6xX186xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX5xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2bxXdxX6xX20xX3xXexX1xX34xX16xX2bxX3xX16xX34xX16xX2bxX3xXexX1xX34xX16xX3xX42xX3xX44xX24xX3xXcxX48xX16xX1xX3xXexXdxX4exX16xX3xX27xX52xX3xX54xX55xX56xX6xX3xX59xX5axX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX1fxXdxX166xX12xX0xX7xXexX55xX20xX16xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX72xX28xX29xX16xX2bxX3xXexX55xX2d3xX4xX3xX13bxX212xX3xX42xX3xX72xX469xX4xX3xXcxX1xX21cxX3xXexX1xXdxX3xX4xX34xX16xX2bxX3xX14xX3xXb2xX4xX1xX21xX3xX4xX1xX55bxX3xX27xX2c3xX1axX3xXexX28xX3xXexX1xX485xX6xX3xX16xX1xX5c4xX16xX3xX16xXefxX16xX2bxX3xX5xX200xX4xX3xX16xX1xX24xX3xXexX1xX2c3xX1axX3xX1xXb2xX16xX3xX4xX1xX4exXaxX3xX1xX55xX10xX794xX9xXaxX5dxX1fxX6xX1axX3e5xXexX1axX5dxX1fxX1axX20xX16xX2bxX3e5xXexX55xX1axX4xX3e5xX13bxX6xX3e5xX20xX3e5xX1fxX1axX4xX3e5xXexX1xX20xX3e5xXexX1xXdxX3e5xX4xX20xX16xX2bxX3e5xXdxX3e5xX6xX4xX1xX3e5xX4xX1xX1axX3e5xX1fxX6xX1axX3e5xXexX1axX3e5xXexX1xX1axX6xX3e5xX16xX1xX6xX16xX3e5xX16xX6xX16xX2bxX3e5xX5xX1axX4xX3e5xX16xX1xX6xX3e5xXexX1xX6xX1axX3e5xX1xX6xX16xX3e5xX4xX1xX10xX5dxX2xX4b4xX139xX146xXf2xX137xXf6xX1xXexX25xXaxX12xX72xX28xX29xX16xX2bxX3xXexX55xX2d3xX4xX3xX13bxX212xX3xX42xX3xX72xX469xX4xX3xXcxX1xX21cxX3xXexX1xXdxX3xX4xX34xX16xX2bxX3xX14xX3xXb2xX4xX1xX21xX3xX4xX1xX55bxX3xX27xX2c3xX1axX3xXexX28xX3xXexX1xX485xX6xX3xX16xX1xX5c4xX16xX3xX16xXefxX16xX2bxX3xX5xX200xX4xX3xX16xX1xX24xX3xXexX1xX2c3xX1axX3xX1xXb2xX16xX3xX4xX1xX4exX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX55xX20xX16xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1fxXaxX12xX7aaxX6xX1axX3xX2bxX2c3xX16xX3xXf2xX3xX16xXefxX25xX3xXexX1xXdxX3xX4xX34xX16xX2bxX21xX3xXexX1axX82xX4exX16xX3xX27xX28xX29xX16xX2bxX3xXexX55xX2d3xX4xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xX13bxX212xX3xXcxX379xX16xX3xX44xX28xX344xX16xX2bxX3xXd1xX72xX469xX4xX3xXcxX1xX21cxX3x15f8bxX3xX44xX24xX3xXcxX48xX16xX1xXd6xX3xX166xX316xX16xX3xX4xX1xX28xX6xX3xXexX1xX7dxX3xX1xX20xX24xX16xX3xXexX1xX24xX16xX1xXf6xX3x18763xXdxX3xX25xXefxX16xX2bxX3xX27xX34xX16xX2bxX3xX4xX469xX16xX2bxX21xX3xX4xXd9xXexX3xX7xdae2xXdxX3xX5xX316xX16xX3xX5xX52xX16xX3xX166xX9cxXdxX3xX27xX4baxXexX21xX3xX59xX56xX16xX21xX3xXexX5c4xXbxX3xXadxX4exXexX3xX16xX2bxX7a3xX16xX3xX16xX2bxX6xX16xX2bxX21xX3xX4xX1xX620xX16xX3xX1xX4exXexX3xX4xX4a2xX3xX5xX2a6xXdxX3xX27xXdxX3xXadxX1xXdxX4exX16xX3xX16xX2bxX28xX29xXdxX3xX1fxX379xX16xX3xX55xX4baxXexX3xX59xX469xX4xX3xX13bxX20exX4xXf6xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX1fxXdxX166xX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5dxX1axX5xX12xX0xX1fxXdxX166xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX55xXaxX12xX0xX5dxX1fxXdxX166xX12xX0xX5dxX1fxXdxX166xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa28xX1axXexX1xX20xX55xXaxX12xXcxXdxX4exX16xX3xX3d3xX1xX20exX4xX0xX5dxXbxX12
Tiến Phúc