Formosa Hà Tĩnh ổn định sản xuất, đảm bảo đời sống cho hơn 7.000 lao động
(Baohatinh.vn) - Sử dụng nhiều lao động nước ngoài nhưng với việc triển khai đồng bộ, nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, hoạt động SXKD của Formosa Hà Tĩnh vẫn luôn ổn định, đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên.
c851x147d1x11ef3xc861x1319bx15800xfc1axe472xdd46xX7xf739x13691x16087x122d2x16942xe4b3xX5x12f38xXax153c1x11649xf8fcx10d72x15be7xX14xX7xX6xX3x1656dxf9caxX3xXcx15df3xe54axX1xX3xea8fxX20xX3x10a66x1207axX20xX1xX3xX7x1330dxX20xX3x15137x1125exdd06xXex10c15xX3xX26xX2cxX16xX3xf6b5xX2cxX14xX3xX26x14906xXdxX3xX7x10dfexX20x10719xX3xX4xX1xX14xX3xX1x143a7xX20xX3xc98fx158f5xe512xX50xX50xX3xX5xX6xX14xX3xX26xe95bxX20xX44xX0x1644bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xce0cxXaxX12x14457xd5a1xX3xX6fx15e46xX20xX44xX3xX20xX1xXdxd3d8xX30xX3xX5xX6xX14xX3xX26xX59xX20xX44xX3xX20x14510x14750xX4xX3xX20xX44xX14xX1cxXdxX3xX20xX1xX8axX20xX44xX3x12db9xX8bxXdxX3xX9axXdxfb1axX4xX3xXexX15xXdx117f2xX20xX3x12e6exX1xX6xXdxX3xX26x13ed8xX20xX44xX3xX39xX59xX33xX3xX20xX44xX1xXdx143acxX16xX3xX20xX44x14508xXexX3xX4x1119dxX4xX3xX39xXdxXa0xX20xX3xXbxX1xXc4xXbxX3xXbxX1x116c4xX20xX44xX3xX4xX1xX42xX20xX44xX3xX6fxX27xX4xX1xX3x11f04xX14xX9axXdxX6fxdc48xX2xe201xX33xX3xX1xX14x119b8xXexX3xX26xX59xX20xX44xX3xX72x146afxdc10x168b8xX3xX4x1513axX6xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX9ax10ce8xX20xX3xX5xX30xf57bxX20xX3xX23xX20xX3xX26xX27xX20xX1xX33xX3xX26xX2cxX16xX3xX39xX2cxX14xX3xX26xX3exXdxX3xX7xX42xX20xX44xX3xX4xX1xX14xX3xX4xXc4xX20xX3xX39xX59xX33xX3xX4xX115xX20xX44xX3xX20xX1x152bbxX20xX3xX9axXdxXbbxX20xX4fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx140a4xX14xX6fx1618dxXaxX12xX0xXdxX16xX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xX4xX10xXe7xX14xX39x156b0xX10xX4xXexX3xX6fxX44xX16xX10xX6fxXdxX6xX3xX9axXdxX6fxX10xX14xX3xX16xXbxdc03xX3xXdxXe2xX10xX20xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX15fxX5xX10xX9xXax11760xXdxX6fxXexX1xea97xX3xX2xX50xX50xee41xcc8exX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX1a0xX3xf951xcc27xX50xXbxX2fxX1a6xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX5dxX6xXbxXbxX7xX5dxX14xXbxX10xX20xX5dxX16xX10xX6fxXdxX6xX5dxXexX1xX30xX16xX39x11318xXbxX9xX20xX10xX19bxX7xX5dxX1b1xX50xX1b0x15a17xX5dxX2xX1dexX1b1xX6fxX1b1xX2xX1dexX189xX1b1xX189xX50xXexX1b0xX4exXe9xX2xX5xX2xX50xXe7xX6xX20xX1xXe7xX4xX5xXdxXbxX4fxX174xXbxX44xXaxX3xX6fxX6xXexX6xXe7xXexX15fxXbxX10xX9xXaxX9axXdxX6fxX10xX14xX5dxX16xXbxX189xXaxX3xX6fxX6xXexX6xXe7xX10xX20xX4xX14xX6fxX10xX9xXax1278dxX225x10d11xX30xf963x135c6xXdx10d3axX39xX16xX50xXf7xX1b0xX1dexdf07xf527xXbxea14xX14xX20xX20xX236xX233x118f8xX1dexX16xX5xX22ax12cafxX72xX50xX229xX233xX30xXa9xX225xX1b1xX229xX72xXexX225xXf8xXdxXa9xX236xXbxXf8xX14xX174xX1b0xX30xX189xX15xX23cxX189xXexX189xX174xX15xd269xX174xX4xX174xX44xX20xX13xX229xX5xX72xX234xX23cxX14xX22cxX15xX16xX23cxX260xX1b0xX14xX1dexX22axX23cxf2f1xX233xX1b1x108c8xXf9x15ceaxXf9xX15cxX277xX7xX233xX23cxXdxX1a5xX1b1xX15cxX27axX15cxX27axX241xX1b1xXbxXdxX15xX22axX5xX234xX16xX22axX1xX1b0x16075xX23cxX50xX15fxX296xX229xXf9xX6fxX1a5xX1b1xX15cxXdxX14xXbx103e0xX13xX234xXbxX236xXaxX3xX6fxX6xXexX6xXe7xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX6fxX6xXexX6xXe7xX6xX15xX44xX7xX9xXaxX1dexX2xX1a0xX50xX1a0xX2xX233xXe9xX1a0xX50xX1a0xX2xX1a0xX2xX1a0xX2xX50xX50xX1a5xX1a0xX50xX1a0xX2xX1b1x11a2cxX50xX1a0xX4exX1b1xX50xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX14xX6fxX15fxXaxX12xXcxX1xX3exXdxX3xX44xXdxX6xX20xX3xX277xX30xX6xX33xX3xXex1234axX20xX1xX3xX1xX30bxX20xX1xX3xX6fxX27xX4xX1xX3xX39xXa0xX20xX1xX3xXe2xX14xX9axXdxX6fxXe7xX2xXe9xX3xX6fxXdx151a1xX20xX3xX39xXdx13b54xX20xX3xXbxX1x1260fxX4xX3xXexXeexXbxX3xXexX15xXbbxX20xX3xXexX1xX32exX3xX44xXdxX8bxXdxX3xX4x148f8xX20xX44xX3xX20xX1xX8axX3xXexX15xX14xX20xX44xX3xX20xX8axX8bxX4xX3xX9axX1cxX3xX2fxX30xX20xX44xX3xX26xX59xXexX3xXexX1xX8axX4bxX20xX44xX3xX16xXeexXdxX3xX27cxd013xX3xXe7xX3xXcxX15xX30xX20xX44xX3xX260xX30xX42xX4xX3xXa9xX1xXdxX32exX20xX3xXexX1xX27xX3xXexX15xX8axX3exX20xX44xX3xXexX1xec69xXbxX3xX6fxX6xX14xX3xX26xX59xX20xX44xX3xX9axX7dxX3xX44xXdxXc4xX3xX4xX2cxX33xX3x118f5xXexX3xX20xX1xXdxX7dxX30xX3xX2cxX20xX1xX3xX1xX8ax1446cxX20xX44xX3xXexX8bxXdxX3xX1xX14xXeexXexX3xX26xX59xX20xX44xX3xX7xX2cxX20xX3xX2fxX30xX31xXexX3xX4xXfcxX6xX3xXe2xX115xX20xX44xX3xXexX15fxX3xXcxX234xX1bxX1bxX3xX2a4xX6xX20xX44xX3xXexX1xX396xXbxX3xX1bxX8axX20xX44xX3xX234xX44xX1xXdxXa0xXbxX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3x144d2xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xd4b0xX4fxX3xXcxX30xX15fxX3xX20xX1xXdxXbbxX20xX33xX3xX20xX1xX3exX3xXexX15xXdxXa6xX20xX3xXa9xX1xX6xXdxX3xX20xX1xXdxX7dxX30xX3xX44xXdxX2cxXdxX3xXbxX1xXc4xXbxX3xX333xX20xX44xX3xXbxX1x13ecbxX33xX3xX6fxX14xX6xX20xX1xX3xX20xX44xX1xXdxXa0xXbxX3xX40exXf9xX234xX41exX3xX9axX110xX20xX3xX6fxX30xX15fxX3xXexX15xX30bxX3xX9axXdxXa0xX4xX3xX72xXf7xXf8xXf9xX3xXexX1xX396xXbxX3xXa9xX1xXc4xX3xX23xX20xX3xX26xX27xX20xX1xX4fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX14xX6fxX15fxXaxX12xX0xXdxX16xX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe2xX10xX20xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX15fxX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX6fxXexX1xX1a0xX3xX233xX2xX1dexXbxX2fxX1a6xX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX1a0xX3xX189xX2xX50xXbxX2fxX1a6xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a0xX5dxX5dxXdxX4fxX39xX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX4fxX9axX20xX5dxX20xX10xX19bxX7xX5dxX1b1xX50xX1b0xX1dexX5dxX2xX1dexX1b1xX6fxX1b1xX2xX1dexX189xX1b0xX2xX2xXexXe9xX2dcxX50xX2xX2xX5xX50xX4fxX174xXbxX44xX1d3xX15xX9xX4exX2xX2dcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX23xX20xX3xX26xX27xX20xX1xX3xX7xX2cxX20xX3xX2fxX30xX31xXexX33xX3xX26xX2cxX16xX3xX39xX2cxX14xX3xX26xX3exXdxX3xX7xX42xX20xX44xX3xX4xX1xX14xX3xX1xX4bxX20xX3xX4exX4fxX50xX50xX50xX3xX5xX6xX14xX3xX26xX59xX20xX44xXaxX3xX19bxXdxX6fxXexX1xX9xXaxX233xX2xX1dexXaxX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX9xXaxX189xX2xX50xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX6xXbxXexXdxX14xX20xXaxX12xXcxX1xX3exXdxX3xX44xXdxX6xX20xX3xX277xX30xX6xX33xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX5xX30xX115xX20xX3xX26xX2cxX16xX3xX39xX2cxX14xX3xXexX42xXexX3xX4xX115xX20xX44xX3xXexXc4xX4xX3xXbxX1xXd3xX20xX44xX3xX4xX1xX42xX20xX44xX3xX6fxX27xX4xX1xX3xXe2xX14xX9axXdxX6fxXe7xX2xXe9xX4fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX14xX6fxX15fxXaxX12xX225xX8bxXdxX3xX4exX4fxX50xX2dcxX50xX3xX4xXc4xX20xX3xX39xX59xX33xX3xX4xX115xX20xX44xX3xX20xX1xX145xX20xX3xX9axXdxXbbxX20xX3xX26xX6xX20xX44xX3xX5xX1cxX16xX3xX9axXdxXa0xX4xX3xX40exX4exX2xX2dcxX3xX5xX6xX14xX3xX26xX59xX20xX44xX3xX5xX1cxX3xX20xX44xX8axX3exXdxX3x10b01xX1cxXdxX3xX236xX14xX6xX20xX3xX9axX1cxX3xX233xX4fxX1b0xX233xX1b1xX3xX5xX6xX14xX3xX26xX59xX20xX44xX3xX20xX44xX8axX3exXdxX3xX225xXdxXa0xXexX41exX3xX20xXbbxX20xX3xXexe28dxX3xXa9xX1xXdxX3xX6fxX27xX4xX1xX3xXe2xX14xX9axXdxX6fxXe7xX2xXe9xX3xX39x11ef6xX20xX44xX3xXbxX1xXc4xXexX33xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX5xX30xX115xX20xX3xcdfdxX3xXexX1xX333xX4xX3xX26xX8axef04xX4xX3xXexf82bxX16xX3xX277xX30xX6xX20xX3xXexX15x13225xX20xX44xX3xX4xXfcxX6xX3xX4xX115xX20xX44xX3xXexXc4xX4xX3xXbxX1xXd3xX20xX44xX3xX4xX1xX42xX20xX44xX3xX6fxX27xX4xX1xX3xX39xXa0xX20xX1xX4fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX14xX6fxX15fxXaxX12x12575xX20xX44xX3xX1bxXafxX3xX72xX374xX3xX260xX30xX42xX4xX3xXe7xX3xXe2xX1xXfcxX3xXexX27xX4xX1xX3xXe2xX115xX20xX44xX3xX26xX14xX1cxX20xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX4xX1xX14xX3xX39xXdxX32exXexX1a0xX3x13159xX651xXa6xX3xX4xX451xX3xXexX1xXa6xX3xXa9xXdxXa6xX16xX3xX7xX14xXc4xXexX3xXexX42xXexX3xXexX30bxX20xX1xX3xXexX15xXeexX20xX44xX3xX7xX333xX4xX3xXa9xX1x15cdaxX10xX3xX4xXfcxX6xX3xX1xX1cxX20xX44xX3xX20xX44xX1xX30bxX20xX3xX20xX1xX145xX20xX3xX9axXdxXbbxX20xX33xX3xX4xX1x121eaxX20xX44xX3xXexX115xXdxX3xX26xee81xX3xX5xee23xXbxX3xX26xXc0xXexX3xX1xXa0xX3xXexX1xX42xX20xX44xX3xXa9xXdxXa6xX16xX3xXexX15xX6xX3xXexX1xX145xX20xX3xX20xX1xXdxXa0xXexX3xXexcaafxX3xX26xX59xX20xX44xX3xX39x13188xX20xX44xX3xXexX1xXdxX32exXexX3xX39xX27xX3xX26xX14xX3xX1xXafxX20xX44xX3xX20xX44xX14xXeexXdxX3xXexX67dxX3xXa9xX1xX30xX3xX9axX7bcxX4xX3xX4xX23xX20xX44xX3xX4xX1xX3adxX20xX1xX4fxX3xX72xX6xX30xX3xX26xX451xX33xX3xX5xX6xX14xX3xX26xX59xX20xX44xX3xX26xX8axX6baxX4xX3xXa9xXdxXa6xX16xX3xXexX15xX6xX3xX5xXeexXdxX3xX16xX59xXexX3xX5xX6bexX20xX3xX20xcea4xX6xX3xXexX15xX8axX8bxX4xX3xXa9xX1xXdxX3xX9axX1cxX14xX3xX9ax11d1exX20xX3xXbxX1xXd3xX20xX44xX3xX1xX6xX15fxX3xX4xXc4xX4xX3xXbxX1xX145xX20xX3xX2fxX8axX3bcxX20xX44xX3xX5xX1cxX16xX3xX9axXdxXa0xX4xX3xX9axX8bxXdxX3xX16xXc4xX15fxX3xX26xX14xX3xXexX1xX145xX20xX3xX20xX1xXdxXa0xXexX3xX4xX6bexX16xX3xXexX6xX15fx13c2fxX4fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX14xX6fxX15fxXaxX12xX0xXdxX16xX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe2xX10xX20xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX15fxX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX6fxXexX1xX1a0xX3xX233xX2xX1dexXbxX2fxX1a6xX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX1a0xX3xX189xX2xX50xXbxX2fxX1a6xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a0xX5dxX5dxXdxX4fxX39xX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX4fxX9axX20xX5dxX20xX10xX19bxX7xX5dxX1b1xX50xX1b0xX1dexX5dxX2xX1dexX1b1xX6fxX1b1xX2xX1dexX189xX1b0xX1b1xX1dexXexX4exX2xX1dexX189xX233xX5xX50xX4fxX174xXbxX44xX1d3xX15xX9xX233xX233xX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX23xX20xX3xX26xX27xX20xX1xX3xX7xX2cxX20xX3xX2fxX30xX31xXexX33xX3xX26xX2cxX16xX3xX39xX2cxX14xX3xX26xX3exXdxX3xX7xX42xX20xX44xX3xX4xX1xX14xX3xX1xX4bxX20xX3xX4exX4fxX50xX50xX50xX3xX5xX6xX14xX3xX26xX59xX20xX44xXaxX3xX19bxXdxX6fxXexX1xX9xXaxX233xX2xX1dexXaxX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX9xXaxX189xX2xX50xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX6xXbxXexXdxX14xX20xXaxX12xXcxX14xX1cxX20xX3xX39xX59xX3xX20xX1xX145xX20xX3xX9axXdxXbbxX20xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX26xX8axX6baxX4xX3xXa9xXdxXa6xX16xX3xXexX15xX6xX3xXexX1xX145xX20xX3xX20xX1xXdxXa0xXexX3xX39xX7c4xX20xX44xX3xXexX1xXdxX32exXexX3xX39xX27xX3xX1xXafxX20xX44xX3xX20xX44xX14xXeexXdxX3xX5xX78bxX4xX3xX15xX6xX3xX9axX1cxX14xX3xX4xX23xX20xX44xX3xX4xX115xX20xX44xX3xXexX15fxX4fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX14xX6fxX15fxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX15fxXbbxX30xX3xX4xX6bexX30xX3xXexX14xX1cxX20xX3xX39xX59xX3xX20xX1xX145xX20xX3xX9axXdxXbbxX20xX3xX26xX10xX14xX3xXa9xX1xcab1xX30xX3xXexX15xX6xX20xX44xX3xXexX15xX14xX20xX44xX3xX277xX30xXc4xX3xXexX15xX30bxX20xX1xX3xX5xX1cxX16xX3xX9axXdxXa0xX4xX33xX3xXexX1xX8axX3exX20xX44xX3xX2fxX30xX15fxXbbxX20xX3xXexX23xX3xX4xX1xX333xX4xX3xXexXdxXbbxX30xX3xX26xX59xX4xX3xXa9xX1xX73xX3xXexX15xX692xX20xX44xX33xX3xX9axXa0xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX16xX115xXdxX3xXexX15xX8axX3exX20xX44xX3xXexXeexXdxX3xX20xX4bxXdxX3xX7xXdxX20xX1xX3xX1xX14xXeexXexX3xX9axX1cxX3xX4xXc4xX4xX3xXbxX1xX145xX20xX3xX2fxX8axX3bcxX20xX44xX4fxX3xXe2xX692xX20xX44xX3xX9axX8bxXdxX3xX26xX451xX33xX3xXf9xX234xX3xXexX1xXdxX32exXexX3xX5x104e3xXbxX3xX26xX8axX3exX20xX44xX3xX6fxX145xX15fxX3xX20xX451xX20xX44xX3xX9axX8bxXdxX3xX15cxX6xX20xX3xXe2xX1xccf0xX3xX26xXeexX14xX3xX27axX1xXd3xX20xX44xX3xX4xX1xX42xX20xX44xX3xX6fxX27xX4xX1xX3xXcxXf7xX3xXf8x11becxX3xX22axX20xX1xX33xX3xX26xXafxX20xX44xX3xXexX1xX3exXdxX33xX3xXexX1xXdxX32exXexX3xX5xXadaxXbxX3xXa9xX1xX30xX3xXexX7bcxX3xX277xX30xX2cxX20xX3xX5xX6b1xX3xX7xX333xX4xX3xXa9xX1xX76cxX10xX3xXexXeexXdxX3xXa9xX1xX30xX3xX9axX7bcxX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX1xX14xXeexXexX4fxX3xX27cxf370xXdxX3xXa9xX1xXdxX3xX4xX451xX3xX20xX1xX145xX20xX3xX9axXdxXbbxX20xX3xX2fxX30xX31xXexX3xX1xXdxXa0xX20xX3xXexX15xXdxXa0xX30xX3xX4xX1xX333xX20xX44xX3xX7xX42xXexX3xX4xX6xX14xX33xX3xX1xX14xX3xXexX1xX30bxX3xX7x1685cxX3xX26xX8axX6baxX4xX3xX4xXc4xX4xX1xX3xX5xX15fxX3xX20xX44xX6xX15fxX3xX5xXadaxXbxX3xXexX333xX4xX4fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX14xX6fxX15fxXaxX12xXf8xX1xXdxX3xX6fxX27xX4xX1xX3xXe2xX14xX9axXdxX6fxXe7xX2xXe9xX3xX6fxXdxX329xX20xX3xX39xXdxX32exX20xX3xXbxX1xX333xX4xX3xXexXeexXbxX3xX3bcxX3xX4xXc4xX4xX3xXexXaf6xX20xX1xX33xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX1a0xX3xX651xX1cxX3xX234x1411cxX20xX44xX33xX3xX260xX30xX2cxX20xX44xX3xX234xX6xX16xX33xX3xX260xX30xX2cxX20xX44xX3xX234xX44xX794xXdx15e54xX33xX3xX9axX8bxXdxX3xX20xX1xXdxX7dxX30xX3xX4xX6xX3xX16xX797xX4xX3xX16xX8bxXdxX33xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexXdxX32exX20xX3xX1xX1cxX20xX1xX3xX15xX1cxX3xX7xX14xXc4xXexX3xX20xX1xX145xX20xX3xX9axXdxXbbxX20xX3xX4xX451xX3xX26xXdxX3xX26xX32exX20xX3xX4xXc4xX4xX3xX9axX692xX20xX44xX3xX6fxX27xX4xX1xX3xX9axX1cxX3xX26xX794xX3xX4xXc4xX4xX1xX3xX5xX15fxX3xX4exX1b1xX3xX20xX44xX8axX3exXdxX4fxX3xX1bxXdxXa0xX20xX3xX20xX6xX15fxX33xX3xX20xX1xX822xX20xX44xX3xX20xX44xX8axX3exXdxX3xX20xX1cxX15fxX3xX26xX794xX3xX1xX14xX1cxX20xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xX9axXdxXa0xX4xX3xX4xXc4xX4xX1xX3xX5xX15fxX33xX3xXexX15xX3bcxX3xX5xXeexXdxX3xX5xX1cxX16xX3xX9axXdxXa0xX4xX3xX39xX30bxX20xX1xX3xXexX1xX8axX3exX20xX44xX4fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX14xX6fxX15fxXaxX12xX0xXdxX16xX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe2xX10xX20xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX15fxX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX6fxXexX1xX1a0xX3xX233xX2xX1dexXbxX2fxX1a6xX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX1a0xX3xX189xX2xX50xXbxX2fxX1a6xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a0xX5dxX5dxXdxX4fxX39xX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX4fxX9axX20xX5dxX20xX10xX19bxX7xX5dxX1b1xX50xX1b0xX1dexX5dxX2xX1dexX1b1xX6fxX1b1xX2xX1dexX189xX1b0xX1b0xX189xXexX1b0xX4exX4exX2xX1b1xX5xX50xX4fxX174xXbxX44xX1d3xX15xX9xX189xX2dcxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX23xX20xX3xX26xX27xX20xX1xX3xX7xX2cxX20xX3xX2fxX30xX31xXexX33xX3xX26xX2cxX16xX3xX39xX2cxX14xX3xX26xX3exXdxX3xX7xX42xX20xX44xX3xX4xX1xX14xX3xX1xX4bxX20xX3xX4exX4fxX50xX50xX50xX3xX5xX6xX14xX3xX26xX59xX20xX44xXaxX3xX19bxXdxX6fxXexX1xX9xXaxX233xX2xX1dexXaxX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX9xXaxX189xX2xX50xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX6xXbxXexXdxX14xX20xXaxX12xXcxX15xX8axX8bxX4xX3xX5xX78bxX4xX3xX9axX1cxX14xX3xX2fxX8axX3bcxX20xX44xX33xX3xX4xXc4xX4xX3xX4xX115xX20xX44xX3xX20xX1xX145xX20xX3xX26xX8axX6baxX4xX3xXa9xXdxXa6xX16xX3xXexX15xX6xX3xXexX1xX145xX20xX3xX20xX1xXdxXa0xXexX3xX5xX6bexX20xX3xX1b1xX4fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX14xX6fxX15fxXaxX12xX742xX234xX1xX3exX3xXexX15xXdxXa6xX20xX3xXa9xX1xX6xXdxX3xX26xXafxX20xX44xX3xX39xX59xX33xX3xX20xX44xX1xXdxXbbxX16xX3xX20xX44xXc0xXexX3xX9axX1cxX3xX4xX451xX3xX1xXdxXa0xX30xX3xX277xX30xX2cxX3xX4xXc4xX4xX3xX39xXdxXa0xX20xX3xXbxX1xXc4xXbxX3xXbxX1xXd3xX20xX44xX33xX3xX4xX1xX42xX20xX44xX3xX6fxX27xX4xX1xX3xX39xXa0xX20xX1xX3xX20xXbbxX20xX3xX26xX32exX20xX3xXexX1xX3exXdxX3xX26xXdxXa6xX16xX3xX1xXdxXa0xX20xX3xXexXeexXdxX33xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX9axX110xX20xX3xX26xX6xX20xX44xX3xX742xX6xX20xX3xXexX14xX1cxX20xX876xX3xXexX15xX8axX8bxX4xX3xX26xXeexXdxX3xX6fxX27xX4xX1xX3xXe2xX14xX9axXdxX6fxXe7xX2xXe9xX876xX3xXe7xX3xX115xX20xX44xX3xX1bxXafxX3xX72xX374xX3xX260xX30xX42xX4xX3xX4xX1xX14xX3xX39xXdxX32exXexX3xXexX1xXbbxX16xX4fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX14xX6fxX15fxXaxX12xX15cxXc4xX14xX3xX4xXc4xX14xX3xX4xXfcxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX4xX1xX14xX3xXexX1xX31xX15fxX33xX3xXexX67dxX3xX26xX6bexX30xX3xX20xX834xX16xX3xX26xX32exX20xX3xX20xX6xX15fxX33xX3xX6fxX7bcxX3xX8axX8bxX4xX3xX7xX2cxX20xX3xX5xX8axX6baxX20xX44xX3xXbxX1xX115xXdxX3xXexX1xX396xXbxX3xX26xXeexXexX3xX1b1xX33xX233xX4exX3xXexX15xXdxXa0xX30xX3xXexX31xX20xX33xX3xX4xXd3xX20xX3xX7xX2cxX20xX3xX5xX8axX6baxX20xX44xX3xXexX1xX396xXbxX3xX5xX1cxX3xX2xX33xXe9xX233xX3xXexX15xXdxXa0xX30xX3xXexX31xX20xX33xX3xX26xXeexXexX3xXa9xX32exX3xX1xX14xXeexX4xX1xX3xX26xX7dxX3xX15xX6xX4fxX3xX15cxXbbxX20xX3xX4xXeexX20xX1xX3xX26xX451xX33xX3xXa9xX32exX3xX1xX14xXeexX4xX1xX3xXexXdxXbbxX30xX3xXexX1xX76xX3xXexX1xX396xXbxX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xXbxX1xXa3fxX16xX3xX4xXfcxX6xX3xX4xX115xX20xX44xX3xXexX15fxX3xX20xX1cxX15fxX3xX26xX6xX20xX44xX3xX742xX31xX16xX3xX6fxX6bexX20xX876xX3xX5xXbbxX20xX3xXexX15xX14xX20xX44xX3xX2dcxX3xXexX1xXc4xX20xX44xX3xX277xX30xX6xX3xX9axX8bxXdxX3xXexX1xX396xXbxX3xX4xX30xX59xX20xX3xX4xXc4xX20xX3xX20xX451xX20xX44xX3xX2xX33xX233xX3xXexX15xXdxXa0xX30xX3xXexX31xX20xX33xX3xXexX1xX396xXbxX3xX6fxX145xX15fxX3xX1b0xX1b1xXe9xX3xX20xX44xX1xX30bxX20xX3xXexX31xX20xX33xX3xXbxX1xX115xXdxX3xXexX31xX16xX3xX1b0xX233xX1dexX3xX20xX44xX1xX30bxX20xX3xXexX31xX20xX3xX9axX1cxX3xXbxX1xX115xXdxX3xX9axX30xX115xX20xX44xX3xX5xX1cxX3xX1b1xX2dcxX2xX3xX20xX44xX1xX30bxX20xX3xXexX31xX20xX4fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX14xX6fxX15fxXaxX12xX0xXdxX16xX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe2xX10xX20xXexX10xX15xX3xX6fxXexX1xX30xX16xX39xXaxX3xX7xXexX15fxX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX6fxXexX1xX1a0xX3xX233xX2xX1dexXbxX2fxX1a6xX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX1a0xX3xX189xX2xX50xXbxX2fxX1a6xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a0xX5dxX5dxXdxX4fxX39xX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX4fxX9axX20xX5dxX20xX10xX19bxX7xX5dxX1b1xX50xX1b0xX1dexX5dxX2xX1dexX1b1xX6fxX1b1xX2xX1dexX189xX1b0xX1dexX1b0xXexX233xX4exX50xX2xX233xX5xX50xX4fxX174xXbxX44xX1d3xX15xX9xX233xX233xX1dexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX23xX20xX3xX26xX27xX20xX1xX3xX7xX2cxX20xX3xX2fxX30xX31xXexX33xX3xX26xX2cxX16xX3xX39xX2cxX14xX3xX26xX3exXdxX3xX7xX42xX20xX44xX3xX4xX1xX14xX3xX1xX4bxX20xX3xX4exX4fxX50xX50xX50xX3xX5xX6xX14xX3xX26xX59xX20xX44xXaxX3xX19bxXdxX6fxXexX1xX9xXaxX233xX2xX1dexXaxX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX9xXaxX189xX2xX50xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX6xXbxXexXdxX14xX20xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX7xX2cxX20xX3xX2fxX30xX31xXexX3xXexX1xX396xXbxX3xX4xX30xX59xX20xX3xX4xXc4xX20xX3xX20xX451xX20xX44xX4fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX14xX6fxX15fxXaxX12xX225xXdxXa0xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX1xX14xXeexXexX3xX26xX59xX20xX44xX3xX23xX20xX3xX26xX27xX20xX1xX3xXexXdxX32exXbxX3xXexX76xX4xX3xXexXeexX14xX3xX742xX5xX7bcxX4xX3xX1xX78bxXexX876xX3xX9axX1cxX3xX4xX4bxX3xX1xX59xXdxX3xX26xX6bexX30xX3xXexX8axX3xX1xX31xXbxX3xX6fxX110xX20xX3xX26xX42xXdxX3xX9axX8bxXdxX3xX20xX1xXdxX7dxX30xX3xXf9xX234xX33xX3xX20xX1xX1cxX3xX26xX6bexX30xX3xXexX8axX4fxX3xXe2xXc4xX4xX3xX4xX1xX30xX15fxXbbxX20xX3xX44xXdxX6xX3xX26xX6bexX30xX3xX20xX44xX1cxX20xX1xX3xX9axX7dxX3xX4xX115xX20xX44xX3xX20xX44xX1xXa0xX3xXexX1xX396xXbxX3xXexXeexXdxX3xX225xXdxXa0xXexX3xX234xX6xX16xX3xX4xX349xX20xX44xX3xX26xXc4xX20xX1xX3xX44xXdxXc4xX3xX4xX6xX14xX3xXexX3adxX20xX1xX3xX26xX59xX20xX44xX3xX5xX7bcxX4xX3xX4xXfcxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xXexX15xX14xX20xX44xX3xX277xX30xXc4xX3xXexX15xX30bxX20xX1xX3xX1xX30bxX20xX1xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xX20xX44xX1cxX20xX1xX3xX4xX115xX20xX44xX3xX20xX44xX1xXdxXa0xXbxX3xXbxX1xX76xX3xXexX15xX6baxX33xX3xX4xX115xX20xX44xX3xX20xX44xX1xXdxXa0xXbxX3xX1xXadaxX30xX3xXexX1xX396xXbxX3xXexXeexXdxX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX4fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX14xX6fxX15fxXaxX12xXe2xX349xX20xX44xX3xXexX1xX10xX14xX3xX115xX20xX44xX3xX1bxXafxX3xX72xX374xX3xX260xX30xX42xX4xX33xX3xX1xXdxXa0xX20xX3xX20xX6xX15fxX33xX3xX6fxX27xX4xX1xX3xX39xXa0xX20xX1xX3xXe2xX14xX9axXdxX6fxXe7xX2xXe9xX3xX26xX6xX20xX44xX3xX6fxXdxX329xX20xX3xX39xXdxX32exX20xX3xXbxX1xX333xX4xX3xXexXeexXbxX3xX9axX1cxX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX4xX6xX16xX3xXa9xX32exXexX3xXexX1xX7bcxX4xX3xX1xXdxXa0xX20xX3xXexX42xXexX3xX16xX76xX4xX3xXexXdxXbbxX30xX3xXa9xX396xXbxX3xX5xX1cxX3xX9axX67dxX6xX3xX5xX1cxX16xX3xXexX42xXexX3xX4xX115xX20xX44xX3xXexXc4xX4xX3xXbxX1xXd3xX20xX44xX3xX4xX1xX42xX20xX44xX3xX6fxX27xX4xX1xX33xX3xX9axX67dxX6xX3xXexX1xX78bxX4xX3xX26xXa3fxX15fxX3xX7xX7bcxX3xXbxX1xX76xX4xX3xX1xXafxXdxX3xX9axX1cxX3xXbxX1xXc4xXexX3xXexX15xXdxXa6xX20xX3xXa9xXdxX20xX1xX3xXexX32exX4fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX14xX6fxX15fxXaxX12xX0xXdxX16xX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe2xX10xX20xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX15fxX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX6fxXexX1xX1a0xX3xX233xX2xX1dexXbxX2fxX1a6xX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX1a0xX3xX189xX2xX50xXbxX2fxX1a6xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a0xX5dxX5dxXdxX4fxX39xX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX4fxX9axX20xX5dxX20xX10xX19bxX7xX5dxX1b1xX50xX1b0xX1dexX5dxX2xX1dexX1b1xX6fxX1b1xX2xX1dexX189xX189xX2xX1b1xXexX1dexX233xX1dexX2xX233xX5xX50xX4fxX174xXbxX44xX1d3xX15xX9xX2xX1b0xX233xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX23xX20xX3xX26xX27xX20xX1xX3xX7xX2cxX20xX3xX2fxX30xX31xXexX33xX3xX26xX2cxX16xX3xX39xX2cxX14xX3xX26xX3exXdxX3xX7xX42xX20xX44xX3xX4xX1xX14xX3xX1xX4bxX20xX3xX4exX4fxX50xX50xX50xX3xX5xX6xX14xX3xX26xX59xX20xX44xXaxX3xX19bxXdxX6fxXexX1xX9xXaxX233xX2xX1dexXaxX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX9xXaxX189xX2xX50xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX6xXbxXexXdxX14xX20xXaxX12xX225xXdxXa0xX4xX3xX6fxX30xX15fxX3xXexX15xX30bxX3xXexX42xXexX3xX7xX2cxX20xX3xX2fxX30xX31xXexX3xX44xXdxX78bxXbxX3xX4xX1xX14xX3xX1xX1cxX20xX44xX3xX20xX44xX1xX30bxX20xX3xX5xX6xX14xX3xX26xX59xX20xX44xX3xX4xXfcxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX26xX8axX6baxX4xX3xX26xX2cxX16xX3xX39xX2cxX14xX3xX9axXdxXa0xX4xX3xX5xX1cxX16xX4fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX14xX6fxX15fxXaxX12xX236xX1cxX3xX20xX1xX1cxX3xX16xXc4xX15fxX3xX44xX6xX20xX44xX3xXexX1xX396xXbxX3xXa9xX1xX396xXbxX3xXa9xX3adxX20xX3xX5xX8bxX20xX3xX20xX1xX31xXexX3xX651xX115xX20xX44xX3xX234xX6xX16xX3x10606xX3xXexX3adxX20xX1xX3xXexX8bxXdxX3xXexX1xX3exXdxX3xX26xXdxXa6xX16xX3xX20xX1cxX15fxX33xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX4xX349xX20xX44xX3xXa9xXb11xX3xX9axX6c8xX20xX44xX3xX4xX451xX3xXexX1xXa6xX3xXexXdxX32exXbxX3xXexX76xX4xX3xXbxX1xXc4xXexX3xX1xX30xX15fxX3xX9axX6xXdxX3xXexX15xXd3xX3xX26xX6bexX30xX3xXexX1cxX30xX3xXexX15xX14xX20xX44xX3xXbxX1xXc4xXexX3xXexX15xXdxXa6xX20xX3xX7xX2cxX20xX3xX2fxX30xX31xXexX33xX3xX4xX692xX20xX44xX3xX9axX8bxXdxX3xX4xXc4xX4xX3xXf9xX234xX3xX26xX27xX6xX3xXbxX1xX8axX4bxX20xX44xX3xXexXdxX32exXbxX3xXexX76xX4xX3xXexXeexX14xX3xX9axXdxXa0xX4xX3xX5xX1cxX16xX3xX4xX1xX14xX3xX1xX1cxX20xX44xX3xX4xX1xX76xX4xX3xX20xX44xX1xX30bxX20xX3xX5xX6xX14xX3xX26xX59xX20xX44xX33xX3xXa9xX396xX14xX3xXexX1xX10xX14xX3xXbxX1xXc4xXexX3xXexX15xXdxXa6xX20xX3xX16xXeexX20xX1xX3xX16xXb98xX3xXexX15xXbbxX20xX3xX5xX1fxX20xX1xX3xX9axX7bcxX4xX3xXa9xXdxX20xX1xX3xX6fxX14xX6xX20xX1xX33xX3xXcxX27cxXe7xXf9xX225xX3xX4xXfcxX6xX3xXf8xX1xX30xX3xXa9xXdxX20xX1xX3xXexX32exX3xX225xX349xX20xX44xX3xX15f0xX20xX44xX3xX9axX1cxX3xX2fxX6xX3xX1xX4bxX20xX3xX20xX822xX6xX3xX5xX1cxX3xX4xX692xX20xX44xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX15xX3bcxX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xX26xXdxXa6xX16xX3xX7xX2cxX20xX3xX2fxX30xX31xXexX3xXexX1xX396xXbxX3xX5xX8bxX20xX3xX20xX1xX31xXexX3xXa9xX1xX30xX3xX9axX7bcxX4xX4fxX0xX5dxXbxX12xX0xX6fxXdxX9axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6fxX15xX10xX5xX6xXexX10xX6fxXaxX12xX0xX7xXexX15xX14xX20xX44xX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxXbbxX20xX3xX277xX30xX6xX20xX1a0xX0xX5dxX7xXexX15xX14xX20xX44xX12xX0xX30xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXe7xXexX1xX30xX16xX39xXe7xX6xX20xX6fxXe7xX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf9xX14xX6xX20xX1xX3xX20xX44xX1xXdxXa0xXbxX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX26xXc0xXexX3xX6xX20xX3xXexX14xX1cxX20xX3xX5xX6xX14xX3xX26xX59xX20xX44xX3xX5xXbbxX20xX3xX1xX1cxX20xX44xX3xX26xX6bexX30xX3xXexX15xX14xX20xX44xX3xXexX15xXeexX20xX44xX3xXexX1xXc4xXdxX3xX742xX39xX30bxX20xX1xX3xXexX1xX8axX3exX20xX44xX3xX16xX8bxXdxX876xXaxX3xX1xX15xX10x169d0xX9xXaxX5dxX4xX14xX20xX44xXe7xX20xX44xX1xXdxX10xXbxX5dxX6fxX14xX6xX20xX1xXe7xX20xX44xX1xXdxX10xXbxXe7xX1xX6xXe7xXexXdxX20xX1xXe7xX6fxX6xXexXe7xX6xX20xXe7xXexX14xX6xX20xXe7xX5xX6xX14xXe7xX6fxX14xX20xX44xXe7xX5xX10xX20xXe7xX1xX6xX20xX44xXe7xX6fxX6xX30xXe7xXexX15xX14xX20xX44xXe7xXexX15xX6xX20xX44xXe7xXexX1xX6xXdxXe7xX39xXdxX20xX1xXe7xXexX1xX30xX14xX20xX44xXe7xX16xX14xXdxX5dxX2xXe9xX1b1xX4exX50xX4exX4fxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX44xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX5dxX16xX10xX6fxXdxX6xX5dxX2xX1b1xX50xX5dxX20xX10xX19bxX7xX5dxX1b1xX50xX1b1xX2xX5dxX2xX1b0xX2dcxX6fxX2xX2xX50xX1b0xX1dexX1dexX4exXexX1b0xX2dcxX189xX4exX1dexX5xX50xX4fxX174xXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX23xX20xX3xX26xX27xX20xX1xX3xX7xX2cxX20xX3xX2fxX30xX31xXexX33xX3xX26xX2cxX16xX3xX39xX2cxX14xX3xX26xX3exXdxX3xX7xX42xX20xX44xX3xX4xX1xX14xX3xX1xX4bxX20xX3xX4exX4fxX50xX50xX50xX3xX5xX6xX14xX3xX26xX59xX20xX44xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX6fxXdxX9axX12xX0xX7xXexX15xX14xX20xX44xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf9xX14xX6xX20xX1xX3xX20xX44xX1xXdxXa0xXbxX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX26xXc0xXexX3xX6xX20xX3xXexX14xX1cxX20xX3xX5xX6xX14xX3xX26xX59xX20xX44xX3xX5xXbbxX20xX3xX1xX1cxX20xX44xX3xX26xX6bexX30xX3xXexX15xX14xX20xX44xX3xXexX15xXeexX20xX44xX3xXexX1xXc4xXdxX3xX742xX39xX30bxX20xX1xX3xXexX1xX8axX3exX20xX44xX3xX16xX8bxXdxX876xXaxX3xX1xX15xX10xX1821xX9xXaxX5dxX4xX14xX20xX44xXe7xX20xX44xX1xXdxX10xXbxX5dxX6fxX14xX6xX20xX1xXe7xX20xX44xX1xXdxX10xXbxXe7xX1xX6xXe7xXexXdxX20xX1xXe7xX6fxX6xXexXe7xX6xX20xXe7xXexX14xX6xX20xXe7xX5xX6xX14xXe7xX6fxX14xX20xX44xXe7xX5xX10xX20xXe7xX1xX6xX20xX44xXe7xX6fxX6xX30xXe7xXexX15xX14xX20xX44xXe7xXexX15xX6xX20xX44xXe7xXexX1xX6xXdxXe7xX39xXdxX20xX1xXe7xXexX1xX30xX14xX20xX44xXe7xX16xX14xXdxX5dxX2xXe9xX1b1xX4exX50xX4exX4fxX1xXexX16xXaxX12xXf9xX14xX6xX20xX1xX3xX20xX44xX1xXdxXa0xXbxX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX26xXc0xXexX3xX6xX20xX3xXexX14xX1cxX20xX3xX5xX6xX14xX3xX26xX59xX20xX44xX3xX5xXbbxX20xX3xX1xX1cxX20xX44xX3xX26xX6bexX30xX3xXexX15xX14xX20xX44xX3xXexX15xXeexX20xX44xX3xXexX1xXc4xXdxX3xX742xX39xX30bxX20xX1xX3xXexX1xX8axX3exX20xX44xX3xX16xX8bxXdxX876xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX15xX14xX20xX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xXcxX1xXc4xX20xX44xX3xXe2xX115xX20xX44xX3xX20xX1xX145xX20xX3xX1b1xX50xX1b1xX50xX33xX3xX20xX44xX14xX1cxXdxX3xX6fxX30xX15fxX3xXexX15xX30bxX3xX9axXdxXa0xX4xX3xX5xX1cxX16xX33xX3xX4xX1xX834xX16xX3xX5xX14xX3xX26xX3exXdxX3xX7xX42xX20xX44xX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX1xX6bexX20xX3xX4xX1xX14xX3xX20xX44xX8axX3exXdxX3xX5xX6xX14xX3xX26xX59xX20xX44xX33xX3xX4xXc4xX4xX3xX6fxX14xX6xX20xX1xX3xX20xX44xX1xXdxXa0xXbxX3xX3bcxX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX4xX1xX78bxX3xXexX15xX6c8xX20xX44xX3xX26xX2cxX16xX3xX39xX2cxX14xX3xX6xX20xX3xXexX14xX1cxX20xX3xX5xX6xX14xX3xX26xX59xX20xX44xX3xXexX15xX14xX20xX44xX3xXexX15xXeexX20xX44xX3xXexX1xXc4xXdxX3xX742xX39xX30bxX20xX1xX3xXexX1xX8axX3exX20xX44xX3xX16xX8bxXdxX876xX4fxX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxX9axX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX7bcxX4xX3xX1xXdxXa0xX20xX3xXe2xX1xXaf6xX3xXexX1xX27xX3xX2xX233xX33xX3xX6fxX14xX6xX20xX1xX3xX20xX44xX1xXdxXa0xXbxX3xX3bcxX3xX225xX349xX20xX44xX3xX15f0xX20xX44xX3xXexX15xXdxXa6xX20xX3xXa9xX1xX6xXdxX3xX26xXafxX20xX44xX3xX39xX59xX3xX44xXdxX2cxXdxX3xXbxX1xXc4xXbxX3xX7xX2cxX20xX3xX2fxX30xX31xXexX3xX6xX20xX3xXexX14xX1cxX20xXaxX3xX1xX15xX10xX1821xX9xXaxX5dxX4xX14xX20xX44xXe7xX20xX44xX1xXdxX10xXbxX5dxXexX1xX30xX4xXe7xX1xXdxX10xX20xXe7xX4xX1xXdxXe7xXexX1xXdxXe7xX2xX233xXe7xX6fxX14xX6xX20xX1xXe7xX20xX44xX1xXdxX10xXbxXe7xX14xXe7xX9axX30xX20xX44xXe7xX6xX20xX44xXe7xXexX15xXdxX10xX20xXe7xXa9xX1xX6xXdxXe7xX6fxX14xX20xX44xXe7xX39xX14xXe7xX44xXdxX6xXdxXe7xXbxX1xX6xXbxXe7xX7xX6xX20xXe7xX2fxX30xX6xXexXe7xX6xX20xXe7xXexX14xX6xX20xX5dxX2xX2dcxXe9xX2dcxXe9xXe9xX4fxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX44xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX5dxX16xX10xX6fxXdxX6xX5dxX2xX1b1xX50xX5dxX20xX10xX19bxX7xX5dxX1b1xX50xX2xX1b0xX5dxX2xX50xX2dcxX6fxX233xX1b1xX1b1xX1b0xX1b0xX2xXe9xXexXe9xX233xX2dcxX2dcxX189xX5xX50xX4fxX174xXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX23xX20xX3xX26xX27xX20xX1xX3xX7xX2cxX20xX3xX2fxX30xX31xXexX33xX3xX26xX2cxX16xX3xX39xX2cxX14xX3xX26xX3exXdxX3xX7xX42xX20xX44xX3xX4xX1xX14xX3xX1xX4bxX20xX3xX4exX4fxX50xX50xX50xX3xX5xX6xX14xX3xX26xX59xX20xX44xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX6fxXdxX9axX12xX0xX7xXexX15xX14xX20xX44xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX7bcxX4xX3xX1xXdxXa0xX20xX3xXe2xX1xXaf6xX3xXexX1xX27xX3xX2xX233xX33xX3xX6fxX14xX6xX20xX1xX3xX20xX44xX1xXdxXa0xXbxX3xX3bcxX3xX225xX349xX20xX44xX3xX15f0xX20xX44xX3xXexX15xXdxXa6xX20xX3xXa9xX1xX6xXdxX3xX26xXafxX20xX44xX3xX39xX59xX3xX44xXdxX2cxXdxX3xXbxX1xXc4xXbxX3xX7xX2cxX20xX3xX2fxX30xX31xXexX3xX6xX20xX3xXexX14xX1cxX20xXaxX3xX1xX15xX10xX1821xX9xXaxX5dxX4xX14xX20xX44xXe7xX20xX44xX1xXdxX10xXbxX5dxXexX1xX30xX4xXe7xX1xXdxX10xX20xXe7xX4xX1xXdxXe7xXexX1xXdxXe7xX2xX233xXe7xX6fxX14xX6xX20xX1xXe7xX20xX44xX1xXdxX10xXbxXe7xX14xXe7xX9axX30xX20xX44xXe7xX6xX20xX44xXe7xXexX15xXdxX10xX20xXe7xXa9xX1xX6xXdxXe7xX6fxX14xX20xX44xXe7xX39xX14xXe7xX44xXdxX6xXdxXe7xXbxX1xX6xXbxXe7xX7xX6xX20xXe7xX2fxX30xX6xXexXe7xX6xX20xXe7xXexX14xX6xX20xX5dxX2xX2dcxXe9xX2dcxXe9xXe9xX4fxX1xXexX16xXaxX12xXcxX1xX7bcxX4xX3xX1xXdxXa0xX20xX3xXe2xX1xXaf6xX3xXexX1xX27xX3xX2xX233xX33xX3xX6fxX14xX6xX20xX1xX3xX20xX44xX1xXdxXa0xXbxX3xX3bcxX3xX225xX349xX20xX44xX3xX15f0xX20xX44xX3xXexX15xXdxXa6xX20xX3xXa9xX1xX6xXdxX3xX26xXafxX20xX44xX3xX39xX59xX3xX44xXdxX2cxXdxX3xXbxX1xXc4xXbxX3xX7xX2cxX20xX3xX2fxX30xX31xXexX3xX6xX20xX3xXexX14xX1cxX20xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX15xX14xX20xX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xXcxX1xX7bcxX4xX3xX1xXdxXa0xX20xX3xX20xX44xX1xXdxXbbxX16xX3xXe2xX1xXaf6xX3xXexX1xX27xX3xX2xX233xX3xX4xXfcxX6xX3xXcxX1xXfcxX3xXexX8axX8bxX20xX44xX3xXe2xX1xX3adxX20xX1xX3xXbxX1xXfcxX3xX9axX1cxX3xX15cxXcxX225xX3xXcxXaf6xX20xX1xX3xXfcxX15fxX3xX9axX7dxX3xX4xXc4xX4xX3xX44xXdxX2cxXdxX3xXbxX1xXc4xXbxX3xX4xX31xXbxX3xX39xXc4xX4xX1xX3xXbxX1xXd3xX20xX44xX3xX4xX1xX42xX20xX44xX3xX6fxX27xX4xX1xX3xXe2xX14xX9axXdxX6fxXe7xX2xXe9xX33xX3xX4xXc4xX4xX3xX6fxX14xX6xX20xX1xX3xX20xX44xX1xXdxXa0xXbxX3xX3bcxX3xXf8xXf8xXcxX3xX225xX349xX20xX44xX3xX15f0xX20xX44xX3xX40exX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX41exX3xXexX15xXdxXa6xX20xX3xXa9xX1xX6xXdxX3xX26xXafxX20xX44xX3xX39xX59xX3xX4xXc4xX4xX3xX44xXdxX2cxXdxX3xXbxX1xXc4xXbxX3xX7xX2cxX20xX3xX2fxX30xX31xXexX3xX6xX20xX3xXexX14xX1cxX20xX4fxX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxX9axX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1cxX20xX44xX3xX20xX44xX1cxX20xX3xX4xX115xX20xX44xX3xX20xX1xX145xX20xX3xX742xX277xX30xXbbxX20xX3xXexX32exXexX876xX3xX39xXc4xX16xX3xX4xX115xX20xX44xX3xXexX15xX8axX3exX20xX44xX3xXf8xXf8xXcxX3xX225xX349xX20xX44xX3xX15f0xX20xX44xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xXaxX3xX1xX15xX10xX1821xX9xXaxX5dxX4xX14xX20xX44xXe7xX20xX44xX1xXdxX10xXbxX5dxX1xX6xX20xX44xXe7xX20xX44xX6xX20xXe7xX4xX14xX20xX44xXe7xX20xX1xX6xX20xXe7xX277xX30xX10xX20xXe7xXexX10xXexXe7xX39xX6xX16xXe7xX4xX14xX20xX44xXe7xXexX15xX30xX14xX20xX44xXe7xXa9xXa9xXexXe7xX9axX30xX20xX44xXe7xX6xX20xX44xXe7xX1xX6xXe7xXexXdxX20xX1xX5dxX2xX2dcxX233xX2xX2dcxX2dcxX4fxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX44xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX5dxX16xX10xX6fxXdxX6xX5dxX2xX1b1xX50xX5dxX20xX10xX19bxX7xX5dxX1b1xX50xX50xX1b0xX5dxX2xX189xX233xX6fxX1dexX2xX189xX50xX189xX1b0xX2xXexX189xX2xX1b1xX50xX2xX5xX50xX4fxX174xXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX23xX20xX3xX26xX27xX20xX1xX3xX7xX2cxX20xX3xX2fxX30xX31xXexX33xX3xX26xX2cxX16xX3xX39xX2cxX14xX3xX26xX3exXdxX3xX7xX42xX20xX44xX3xX4xX1xX14xX3xX1xX4bxX20xX3xX4exX4fxX50xX50xX50xX3xX5xX6xX14xX3xX26xX59xX20xX44xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX6fxXdxX9axX12xX0xX7xXexX15xX14xX20xX44xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1cxX20xX44xX3xX20xX44xX1cxX20xX3xX4xX115xX20xX44xX3xX20xX1xX145xX20xX3xX742xX277xX30xXbbxX20xX3xXexX32exXexX876xX3xX39xXc4xX16xX3xX4xX115xX20xX44xX3xXexX15xX8axX3exX20xX44xX3xXf8xXf8xXcxX3xX225xX349xX20xX44xX3xX15f0xX20xX44xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xXaxX3xX1xX15xX10xX1821xX9xXaxX5dxX4xX14xX20xX44xXe7xX20xX44xX1xXdxX10xXbxX5dxX1xX6xX20xX44xXe7xX20xX44xX6xX20xXe7xX4xX14xX20xX44xXe7xX20xX1xX6xX20xXe7xX277xX30xX10xX20xXe7xXexX10xXexXe7xX39xX6xX16xXe7xX4xX14xX20xX44xXe7xXexX15xX30xX14xX20xX44xXe7xXa9xXa9xXexXe7xX9axX30xX20xX44xXe7xX6xX20xX44xXe7xX1xX6xXe7xXexXdxX20xX1xX5dxX2xX2dcxX233xX2xX2dcxX2dcxX4fxX1xXexX16xXaxX12xX1bxX1cxX20xX44xX3xX20xX44xX1cxX20xX3xX4xX115xX20xX44xX3xX20xX1xX145xX20xX3xX742xX277xX30xXbbxX20xX3xXexX32exXexX876xX3xX39xXc4xX16xX3xX4xX115xX20xX44xX3xXexX15xX8axX3exX20xX44xX3xXf8xXf8xXcxX3xX225xX349xX20xX44xX3xX15f0xX20xX44xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX15xX14xX20xX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xXf8xX1xXdxX3xXa9xX1xX797xXbxX3xX20xX4bxXdxX3xX15xX59xX20xX3xX15xX1cxX20xX44xX3xX4xX1xX1cxX14xX3xX20xX834xX16xX3xX16xX8bxXdxX33xX3xXexX1xX30bxX3xX1xX1cxX20xX44xX3xX20xX44xX1cxX20xX3xX4xXc4xX20xX3xX39xX59xX33xX3xX4xX115xX20xX44xX3xX20xX1xX145xX20xX3xX9axXdxXbbxX20xX3xX40exXe2xX15cxXe2xX234xX225xX41exX3xXf8xX1xX30xX3xXa9xXdxX20xX1xX3xXexX32exX3xX225xX349xX20xX44xX3xX15f0xX20xX44xX3xX40exX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX41exX3xX9axX110xX20xX3xX26xX6xX20xX44xX3xX16xXdxXa0xXexX3xX16xX1cxXdxX3xX5xX1cxX16xX3xX20xX1xXdxXa0xX16xX3xX9axX76xX3xXexX15xXbbxX20xX3xX4xXc4xX4xX3xX4xX115xX20xX44xX3xXexX15xX8axX3exX20xX44xX33xX3xXbxX1xX145xX20xX3xX2fxX8axX3bcxX20xX44xX4fxX4fxX4fxX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxX9axX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5dxX30xX5xX12xX0xX6fxXdxX9axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX15xXaxX12xX0xX5dxX6fxXdxX9axX12xX0xX5dxX6fxXdxX9axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22axX30xXexX1xX14xX15xXaxX12xX225xX834xX20xX3xX651xX333xX4xX0xX5dxXbxX12
Văn Đức