Toyota Corolla sedan 2020 ra mắt - trẻ trung, góc cạnh hơn
Corolla 2020 ra mắt với 2 phiên bản nhưng chỉ một số thị trường có bản Prestige. Model này sẽ lên kệ tại Bắc Mỹ vào mùa xuân 2019, các thị trường khác vào nửa cuối năm.
5276xb898xdb5bxebe9xbabcxe19axcc4bxb9d5x63b8xX7x8bfdxa6a5xaf28x69a1x9c2fx6639xX5xd71axXax6dedxXcx9aebx5ba6xX14xXexX6xX3xb826xX14xe8a7xX14xX5xX5xX6xX3xX7xX10x5aa0xX6xaa59xX3x607axd617xX28xX29xX3xX1cxX6xX3x8571xb95axXexX3x7ec5xX3xXexX1cx5461xX3xXexX1cxa147xX26x6232x9a1cxX3xX3exa265xX4xX3xX4x9bb8xX26xX1xX3xX1x8c23xX26xX0xaa89xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx74cbxX10xX6xX24xXaxX12xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xX28xX29xX28xX29xX3xX1cxX6xX3xX30xX31xXexX3xac78x9af6xXdxX3xX28xX3xXbxX1xXdx8e43xX26xX3x61f8xbc56xX26xX3xX26xX1x8fb0xX26xX3exX3xX4xX1x5a38xX3xX30x5a0cxXexX3xX7xc2e1xX3xXexX1xaf97xX3xXexX1cxX89x645fxX26xX3exX3xX4xX42xX3xX83xX84xX26xX3x99fbxX1cxX10xX7xXexXdxX3exX10x8e15xX3x9a84xX14xX24xX10xX5xX3xX26x90f3xX15xX3xX7xc9e5xX3xX5xX80xX26xX3x798cxe827xX3xXexX46xXdxX3x860exX31xX4xX3xXb4x7876xX3xX77xXbbxX14xX3xX30xd3e1xX6xX3xd214xX3cx8ddexX26xX3xX28xX29xX2xb484xX3fxX3xX4xdf31xX4xX3xXexX1xX9axX3xXexX1cxX89xX9fxX26xX3exX3xXc5xX1xXe7xX4xX3xX77xXbbxX14xX3xX26xe063xX6xX3xX4xX3cxX96xXdxX3xX26x791exX30xXb2xX0xX4exXbxX12xX0xXexX6xX83xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX3cxX1cxX10xXaxX3xX6xX5xXdxX3exX26xX9xXaxX4xX10xX26xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXexX83xX14xX24xX15xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX10xX26xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX30xX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xXbxXexXdxX30xXdx8072xX10xX24xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax6764xXdxX24xXexX1x7aebxX3xX2xX2x5516xX29xXbxXdbxb564xX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX186xX3xc345x8c0ax8acaxXbxXdbxX18exXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX186xX4exX4exXdxXb2xX83xX6xX14xX1xX6xXexXdxX26xX1xXb2xX77xX26xX4exX26xX10xX181xX7xX4exX2xX198xX18ax8c2fxX4exX2xX29xX1c3xX24xX199xX2xX28xX2xX2xX19axXe3xXexX198xbe82xX28xX18axX5xX2xXb2xbd6fxXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xX7xX10xX24xX6xX26xX3xX28xX29xX28xX29xX3xX1cxX6xX3xX30xX31xXexX3xX34xX3xXexX1cxX38xX3xXexX1cxX3cxX26xX3exX3fxX3xX3exX42xX4xX3xX4xX46xX26xX1xX3xX1xX4bxX26xXaxX3xX181xXdxX24xXexX1xX9xXaxX2xXe3xX28xX29xXaxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX9xXaxX2xX18axX19axX1d2xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX24xX12xX0xX4exXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX6xXbxXexXdxX14xX26xX3xX4xX6xXbxXexXdxX14xX26xXaxX12xb733xX6xX3cxX3xXc5xX1xXdxX3xX3exXdxX78xXdxX3xXexX1xXdxXc6xX3cxX3xXbxX1xXdxX80xX26xX3xX83xX84xX26xX3xX1xX6xXexX4xX1xX83xX6xX4xXc5xX3xX77xXbbxX3xXcxX14xX3cxX1cxXdxX26xX3exX3xX26axXbxX14xX1cxXexX3xX181xX6xX3exX14xX26xX3xX4xd3faxX6xX3xX4xX1xXdx5faexX4xX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xXexX1xX2afxX3xX1xXc6xX3xX30xX78xXdxX3fxX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1xX14xXbbxX26xX3xXex7316xXexX3xX77xXdxXc6xX4xX3xX26xXddxX26xX3exX3xX4xX2d3xXbxX3xX30xX14xX24xX10xX5xX3xX26xXbbxX15xX3xX83xd073xX26xX3exX3xX77xXdxXc6xX4xX3xXexX3cxX26xX3exX3xX1cxX6xX3xXbxX1xXdxX80xX26xX3xX83xX84xX26xX3xX7xX10xX24xX6xX26xXb2xX0xX4exXexX24xX12xX0xX4exXexX1cxX12xX0xX4exXexX83xX14xX24xX15xX12xX0xX4exXexX6xX83xX5xX10xX12xX0xXexX6xX83xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX3cxX1cxX10xXaxX3xX6xX5xXdxX3exX26xX9xXaxX4xX10xX26xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXexX83xX14xX24xX15xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX10xX26xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX30xX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xXbxXexXdxX30xXdxX175xX10xX24xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX24xXexX1xX186xX3xX2xX2xX18axX29xXbxXdbxX18exX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX186xX3xX1c3xX1d2xX1c3xXbxXdbxX18exXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX186xX4exX4exXdxXb2xX83xX6xX14xX1xX6xXexXdxX26xX1xXb2xX77xX26xX4exX26xX10xX181xX7xX4exX2xX198xX18axX1c3xX4exX2xX29xX1c3xX24xX199xX2xX28xX2xX2xX19axXe3xXexX18axX28xX1d2xX5xX28xXb2xX1d8xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xX7xX10xX24xX6xX26xX3xX28xX29xX28xX29xX3xX1cxX6xX3xX30xX31xXexX3xX34xX3xXexX1cxX38xX3xXexX1cxX3cxX26xX3exX3fxX3xX3exX42xX4xX3xX4xX46xX26xX1xX3xX1xX4bxX26xXaxX3xX181xXdxX24xXexX1xX9xXaxX2xXe3xX28xX29xXaxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX9xXaxX2xX2xX19axX198xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX24xX12xX0xX4exXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX6xXbxXexXdxX14xX26xX3xX4xX6xXbxXexXdxX14xX26xXaxX12xf099xX6xX3xX30xX31xXexX3xXexX46xXdxX3xXexX1cxXdxd104xX26xX3xX5xc06axX30xX3xb101xX3cxX96xX4xX3xXexX2afxX3xa0a6xX3cxX84xX26xX3exX3xX1axX1xXddxX3cxX3xa0e4xXcxX1cxX3cxX26xX3exX3xX4a1xX3cxX96xX4xd965xX3fxX3xX4xX1xXdxX2afxX4xX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xX7xX10xX24xX6xX26xX3xX1xX14xXbbxX26xX3xXexX14xXbbxX26xX3xX30xX78xXdxX3xX1cxX6xX3xX30xX31xXexX3xX77xX78xXdxX3xX28xX3xXbxX1xXdxX80xX26xX3xX83xX84xX26xXb2xX3xX1axXe7xX4xX3xXexX1xX9axX3xXexX1cxX89xX9fxX26xX3exX3xX26xX1xX89xX3xXccxX31xX4xX3xXb4xXd1xX3fxX3xXcxX1cxX3cxX26xX3exX3xX4a1xX3cxX96xX4xX3xX4acxXexX80xX26xX3xX3ex5dd4xXdxX3xX5xXbbxX3xb998xX10xX77xXdxX26xX4b7xX3fxX3x6b25xX1xc98cxXexX3xX77xXbbxX3xX30xX92xXexX3xX7xX96xX3xXexX1xX9axX3xXexX1cxX89xX9fxX26xX3exX3xXc5xX1xXe7xX4xX3xX7xXbfxX3xX4xX42xX3xXbxX1xXdxX80xX26xX3xX83xX84xX26xX3xX26axXbxX14xX1cxXexX15xX3xXexX1cxX14xX26xX3exX3xXc5xX1xXdxX3xX4xX1xXddxX3cxX3x6e07xX3cxX3xX77xXbbxX3xX30xX92xXexX3xX7xX96xX3xXexX1xX9axX3xXexX1cxX89xX9fxX26xX3exX3xX4xX1xX520xX26xX3xX5xX520xX4xX3xX7xXbfxX3xX4xX42xX3xXexX1xX80xX26xX3xX83xX84xX26xX3xX4xX6xX14xX3xX4xX2d3xXbxX3xXaaxX1cxX10xX7xXexXdxX3exX10xXb2xX0xX4exXexX24xX12xX0xX4exXexX1cxX12xX0xX4exXexX83xX14xX24xX15xX12xX0xX4exXexX6xX83xX5xX10xX12xX0xXexX6xX83xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX3cxX1cxX10xXaxX3xX6xX5xXdxX3exX26xX9xXaxX4xX10xX26xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXexX83xX14xX24xX15xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX10xX26xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX30xX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xXbxXexXdxX30xXdxX175xX10xX24xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX24xXexX1xX186xX3xX2xX2xX18axX29xXbxXdbxX18exX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX186xX3xX198xX19axXe3xXbxXdbxX18exXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX186xX4exX4exXdxXb2xX83xX6xX14xX1xX6xXexXdxX26xX1xXb2xX77xX26xX4exX26xX10xX181xX7xX4exX2xX198xX18axX1c3xX4exX2xX29xX1c3xX24xX199xX2xX28xX2xX2xX19axXe3xXexX19axX1d2xX198xXe3xX5xX19axXb2xX1d8xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xX7xX10xX24xX6xX26xX3xX28xX29xX28xX29xX3xX1cxX6xX3xX30xX31xXexX3xX34xX3xXexX1cxX38xX3xXexX1cxX3cxX26xX3exX3fxX3xX3exX42xX4xX3xX4xX46xX26xX1xX3xX1xX4bxX26xXaxX3xX181xXdxX24xXexX1xX9xXaxX2xXe3xX28xX29xXaxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX9xXaxX2xX18axX2xX19axXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX24xX12xX0xX4exXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX6xXbxXexXdxX14xX26xX3xX4xX6xXbxXexXdxX14xX26xXaxX12xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xX7xX10xX24xX6xX26xX3xXexX1xX2afxX3xX1xXc6xX3xXexX1x772dxX3xX2xX28xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX38xX3xX26xX1xXdx61c9xX3cxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX2afxXexX3xX499xX3cxX6xX26xX3xXexX1cxX520xX26xX3exX3xX77xX78xXdxX3xX83xX84xX26xX3xX1xX6xXexX4xX1xX83xX6xX4xXc5xXb2xX0xX4exXexX24xX12xX0xX4exXexX1cxX12xX0xX4exXexX83xX14xX24xX15xX12xX0xX4exXexX6xX83xX5xX10xX12xX0xXexX6xX83xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX3cxX1cxX10xXaxX3xX6xX5xXdxX3exX26xX9xXaxX4xX10xX26xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXexX83xX14xX24xX15xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX10xX26xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX30xX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xXbxXexXdxX30xXdxX175xX10xX24xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX24xXexX1xX186xX3xX2xX2xX18axX29xXbxXdbxX18exX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX186xX3xX198xX199xX1c3xXbxXdbxX18exXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX186xX4exX4exXdxXb2xX83xX6xX14xX1xX6xXexXdxX26xX1xXb2xX77xX26xX4exX26xX10xX181xX7xX4exX2xX198xX18axX1c3xX4exX2xX29xX1c3xX24xX199xX2xX28xX2xX2xX19axXe3xXexX28xX198xX19axX199xX5xX18axXb2xX1d8xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xX7xX10xX24xX6xX26xX3xX28xX29xX28xX29xX3xX1cxX6xX3xX30xX31xXexX3xX34xX3xXexX1cxX38xX3xXexX1cxX3cxX26xX3exX3fxX3xX3exX42xX4xX3xX4xX46xX26xX1xX3xX1xX4bxX26xXaxX3xX181xXdxX24xXexX1xX9xXaxX2xXe3xX28xX29xXaxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX9xXaxX2xX18axX18axX2xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX24xX12xX0xX4exXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX6xXbxXexXdxX14xX26xX3xX4xX6xXbxXexXdxX14xX26xXaxX12xXb4x90f6xX3cxX3xX7xX10xX24xX6xX26xX3xX26xX1xb455xX3xX3exX520xX26xX3xXexX1xX2afxX3xX1xXc6xX3xX30xX78xXdxX3xX4xX42xX3xXexX1xXdxX2afxXexX3xXc5xX2afxX3xX3exX42xX4xX3xX4xX46xX26xX1xX3fxX3xX1xX3cxX26xX3exX3xX1xX496xX26xX3xX1xX4bxX26xX3fxX3xf082x7215xX4xX3xX83xXdxXc6xXexX3xX5xXbbxX3xXbxX1xefb0xX6xX3xXexX1cxX89xX78xX4xXb2xX3xXcxX1cxX14xX26xX3exX3xXc5xX1xXdxX3xX92fxX42xX3fxX3xXbxX1xX93dxX6xX3xX7xX6xX3cxX3xX5xX46xXdxX3xXc5xX1xe8efxX26xX3exX3xX92fxX89xf0b9xX4xX3xX1xXdxXc6xX26xX3xX92fxX46xXdxX3xX26xX1xX89xX3xX83xX84xX26xX3xX1xX6xXexX4xX1xX83xX6xX4xXc5xXb2xX0xX4exXexX24xX12xX0xX4exXexX1cxX12xX0xX4exXexX83xX14xX24xX15xX12xX0xX4exXexX6xX83xX5xX10xX12xX0xXexX6xX83xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX3cxX1cxX10xXaxX3xX6xX5xXdxX3exX26xX9xXaxX4xX10xX26xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXexX83xX14xX24xX15xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX10xX26xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX30xX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xXbxXexXdxX30xXdxX175xX10xX24xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX24xXexX1xX186xX3xX2xX2xX18axX29xXbxXdbxX18exX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX186xX3xX198xX199xX1c3xXbxXdbxX18exXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX186xX4exX4exXdxXb2xX83xX6xX14xX1xX6xXexXdxX26xX1xXb2xX77xX26xX4exX26xX10xX181xX7xX4exX2xX198xX18axX1c3xX4exX2xX29xX1c3xX24xX199xX2xX28xX2xX2xX19axXe3xXexX199xX1c3xX18axX1d2xX5xX199xXb2xX1d8xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xX7xX10xX24xX6xX26xX3xX28xX29xX28xX29xX3xX1cxX6xX3xX30xX31xXexX3xX34xX3xXexX1cxX38xX3xXexX1cxX3cxX26xX3exX3fxX3xX3exX42xX4xX3xX4xX46xX26xX1xX3xX1xX4bxX26xXaxX3xX181xXdxX24xXexX1xX9xXaxX2xXe3xX28xX29xXaxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX9xXaxX2xX18axX18axX2xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX24xX12xX0xX4exXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX6xXbxXexXdxX14xX26xX3xX4xX6xXbxXexXdxX14xX26xXaxX12xXccxX80xX26xX3xXexX1cxX14xX26xX3exX3fxX3xXc5xX1xX964xX26xX3exX3xX4xX42xX3xXc5xX1xXe7xX4xX3xX83xXdxXc6xXexX3xX26xXbbxX14xX3xX7xX14xX3xX77xX78xXdxX3xX83xX84xX26xX3xX199xX3xX4xXffxX6xXb2xX3x688exX10xX3xX92fxX89xX96axX4xX3xXexX1xXdxX2afxXexX3xXc5xX2afxX3xX77xX78xXdxX3xX26xX1xXdxX750xX3cxX3xXexX93dxX26xX1xX3xX26xX108xX26xX3exX3fxX3xX83xX6xX14xX3xX3exaa29xX30xX3xX1xXc6xX3xXexX1xX96xX26xX3exX3xXexX1xX964xX26xX3exX3xXexXdxX26xX3xX3exXdxX84xXdxX3xXexX1cxX93dxX3xXexX89xX4bxX26xX3exX3xXexX1xX93dxX4xX1xX3xf0a0xXbxXbxX5xX10xX3xX1axX6xX1cxXaaxX5xX6xX15xX3xX77xXbbxX3xXb87xX30xX6xX175xX14xX26xX3xXb87xX5xX10xXdbxX6xXb2xX0xX4exXexX24xX12xX0xX4exXexX1cxX12xX0xX4exXexX83xX14xX24xX15xX12xX0xX4exXexX6xX83xX5xX10xX12xX0xXexX6xX83xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX3cxX1cxX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX24xXexX1xX186xX3xX2xX28xX29xX1d2xXb2xX2xX28xXbxXdbxX18exXaxX3xX6xX5xXdxX3exX26xX9xXaxX4xX10xX26xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXexX83xX14xX24xX15xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX24xXexX1xX186xX3xX2xX2xXe3xX18axXb2xX2xX28xXbxXdbxX18exXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX10xX26xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX30xX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xXbxXexXdxX30xXdxX175xX10xX24xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX24xXexX1xX186xX3xX2xX2xX18axX29xXbxXdbxX18exX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX186xX3xX1c3xX18axX2xXbxXdbxX18exXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX186xX4exX4exXdxXb2xX83xX6xX14xX1xX6xXexXdxX26xX1xXb2xX77xX26xX4exX26xX10xX181xX7xX4exX2xX198xX18axX1c3xX4exX2xX29xX1c3xX24xX199xX2xX28xX2xX2xX19axXe3xXexX2xX199xX1d2xX18axX5xX1c3xXb2xX1d8xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xX7xX10xX24xX6xX26xX3xX28xX29xX28xX29xX3xX1cxX6xX3xX30xX31xXexX3xX34xX3xXexX1cxX38xX3xXexX1cxX3cxX26xX3exX3fxX3xX3exX42xX4xX3xX4xX46xX26xX1xX3xX1xX4bxX26xXaxX3xX181xXdxX24xXexX1xX9xXaxX2xXe3xX28xX29xXaxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX9xXaxX2xX29xX198xX29xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX24xX12xX0xX4exXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX6xXbxXexXdxX14xX26xX3xX4xX6xXbxXexXdxX14xX26xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX24xXexX1xX186xX3xX2xX2xXe3xX18axXb2xX2xX28xXbxXdbxX18exXaxX12x6e58xX1axX1xbd46xX26xX3exX3xXexX964xXdxX3xX92fxX496xX3xX26xb7b8xX3xX5x6865xX4xX3xXc5xX1xX964xX26xX3exX3xX26xX3exc37dxX26xX3exX3xX92fxX492xX3xXexX1xXdxX2afxXexX3xXc5xX2afxX3xX30xX14xX24xX10xX5xX3xX30xX78xXdxX3xX77xX78xXdxX3xX77xX38xX3xX26xX3exX14xXbbxXdxX3xX83xX31xXexX3xX30xX31xXexX3fxX3xXexX1cxX84xXdxX3xX26xX3exX1xXdxXc6xX30xX3xXexX1xXd6bxX3xX77xX9axX3xX83xX80xX26xX3xXexX1cxX14xX26xX3exX3xXdbxX10xX3fxX3xX4xX1xX14xX3xX4xX84xX3xX1xXbbxX26xX1xX3xXc5xX1xXe7xX4xX1xX3xX77xXbbxX3xX26xX3exX89xX9fxXdxX3xX5xXe7xXdxaf9dxX3fxX3xa0e5xX14xX7xX1xXdxXc5xXdxX3xc815xX14xX26xXdxX7xX1xXdxX3xX34xX3xXc5xXd1xX3xX7xX89xX3xXexX1cxX89xb872xX26xX3exX3xX4xX2a9xX6xX3xX24xa4c9xX26xX3exX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xX26xX42xXdxXb2xX0xX4exXexX24xX12xX0xX4exXexX1cxX12xX0xX4exXexX83xX14xX24xX15xX12xX0xX4exXexX6xX83xX5xX10xX12xX0xXexX6xX83xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX3cxX1cxX10xXaxX3xX6xX5xXdxX3exX26xX9xXaxX4xX10xX26xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXexX83xX14xX24xX15xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX10xX26xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX30xX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xXbxXexXdxX30xXdxX175xX10xX24xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX24xXexX1xX186xX3xX2xX2xX18axX29xXbxXdbxX18exX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX186xX3xX1d2xX28xX1c3xXbxXdbxX18exXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX186xX4exX4exXdxXb2xX83xX6xX14xX1xX6xXexXdxX26xX1xXb2xX77xX26xX4exX26xX10xX181xX7xX4exX2xX198xX18axX1c3xX4exX2xX29xX1c3xX24xX199xX2xX28xX2xX2xX19axXe3xXexX198xX2xX198xX1c3xX5xX1d2xXb2xX1d8xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xX7xX10xX24xX6xX26xX3xX28xX29xX28xX29xX3xX1cxX6xX3xX30xX31xXexX3xX34xX3xXexX1cxX38xX3xXexX1cxX3cxX26xX3exX3fxX3xX3exX42xX4xX3xX4xX46xX26xX1xX3xX1xX4bxX26xXaxX3xX181xXdxX24xXexX1xX9xXaxX2xXe3xX28xX29xXaxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX9xXaxX2xX28xX28xX19axXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX24xX12xX0xX4exXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX6xXbxXexXdxX14xX26xX3xX4xX6xXbxXexXdxX14xX26xXaxX12x7a26xXdxX96xX26xX3exX3xX77xX78xXdxX3xX4xXe7xX4xX3xX30xX14xX24xX10xX5xX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xXc5xX1xXe7xX4xX3fxX3xX83xX84xX26xX3xX7xX10xX24xX6xX26xX3xX7xXffxX3xX24x5391xX26xX3exX3xX26xX750xX26xX3xXexX84xX26xX3exX3xXc5xXdxX2afxX26xX3xXexX1cxXd6bxX4xX3xXexX14xXbbxX26xX3xX4x6037xX3cxX3xXcxX52exXfa0xXb87xX3xX4xX2a9xX6xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xXb2xX3xXb4xX14xX24xX10xX5xX3xX4xX1xX14xX3xXexX1xX9axX3xXexX1cxX89xX9fxX26xX3exX3xXcxX1cxX3cxX26xX3exX3xX4a1xX3cxX96xX4xX3xX4xX42xX3xXc5xX93dxX4xX1xX3xXexX1xX89xX78xX4xX3xX24xXbbxXdxX3xXdbxX3xX1cxX92xX26xX3exX3xXdbxX3xX4xX6xX14xX3xX5xXbbxX3xX18axXb2xX1c3xX18axX29xX3xXdbxX3xX2xXb2xX1d2xX198xX29xX3xXdbxX3xX2xXb2xX18axX19axX199xX3xX30xX30xX3xX77xX78xXdxX3xX4xX1xXdxX750xX3cxX3xX24xXbbxXdxX3xX4xX4bxX3xX7xXe12xX3xX5xXbbxX3xX28xXb2xX1d2xX29xX29xX3xX30xX30xXb2xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1xX740xX6xX3xX1xc527xX26xX3xXc5xXdxX2afxX26xX3xXexX1cxXd6bxX4xX3xX30xX78xXdxX3xX3exXdxXd6bxXbxX3xX26xXddxX26xX3exX3xX4xX6xX14xX3xX92fxX92xX3xXexX1xX14xX84xXdxX3xX30xXe7xXdxX3xXc5xX1xXdxX3xX5xXe7xXdxX3xXdbxX10xX3fxX3xX92fxX92xX3xX15xX80xX26xX3xXexba74xX26xX1xX3xX77xXbbxX3xXexX93dxX26xX1xX3xX6xX26xX3xXexX14xXbbxX26xXb2xX0xX4exXexX24xX12xX0xX4exXexX1cxX12xX0xX4exXexX83xX14xX24xX15xX12xX0xX4exXexX6xX83xX5xX10xX12xX0xXexX6xX83xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX3cxX1cxX10xXaxX3xX6xX5xXdxX3exX26xX9xXaxX4xX10xX26xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXexX83xX14xX24xX15xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX10xX26xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX30xX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xXbxXexXdxX30xXdxX175xX10xX24xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX24xXexX1xX186xX3xX2xX2xX18axX29xXbxXdbxX18exX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX186xX3xX1d2xX1c3xX29xXbxXdbxX18exXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX186xX4exX4exXdxXb2xX83xX6xX14xX1xX6xXexXdxX26xX1xXb2xX77xX26xX4exX26xX10xX181xX7xX4exX2xX198xX18axX1c3xX4exX2xX29xX1c3xX24xX199xX2xX28xX2xX2xX19axXe3xXexX2xX28xX198xX2xX5xX198xXb2xX1d8xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xX7xX10xX24xX6xX26xX3xX28xX29xX28xX29xX3xX1cxX6xX3xX30xX31xXexX3xX34xX3xXexX1cxX38xX3xXexX1cxX3cxX26xX3exX3fxX3xX3exX42xX4xX3xX4xX46xX26xX1xX3xX1xX4bxX26xXaxX3xX181xXdxX24xXexX1xX9xXaxX2xXe3xX28xX29xXaxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX9xXaxX2xX28xX198xX29xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX24xX12xX0xX4exXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX6xXbxXexXdxX14xX26xX3xX4xX6xXbxXexXdxX14xX26xXaxX12xXdffxX1xX964xX26xX3exX3xX4xX42xX3xXexX1xX964xX26xX3exX3xXexXdxX26xX3xX77xX750xX3xX7xX740xX4xX3xX30xX46xX26xX1xX3xX92fxX92xX26xX3exX3xX4xX4bxX3xX4xX2a9xX6xX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xX7xX10xX24xX6xX26xX3xXexX1cxX14xX26xX3exX3xX83xX3cx726bxXdxX3xX1cxX6xX3xX30xX31xXexX3xX26xX1xX89xX26xX3exX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xXdbxXe7xX4xX3xX26xX1xX530xX26xX3xXdbxX10xX3xX7xXffxX3xX24xXfd0xX26xX3exX3xX92fxX92xX26xX3exX3xX4xX4bxX3xef59xX15xX26xX6xX30xXdxX4xX3xcc30xX14xX1cxX4xX10xX3xX28xXb2xX29xX5xXb2xX3xXaaxX1xXdxX80xX26xX3xX83xX84xX26xX3xX1xX15xX83xX1cxXdxX24xX3xX4xde5dxX26xX3exX3xX7xXbfxX3xX4xX42xX3xX30xX930xXexX3xXexX46xXdxX3xX30xX92xXexX3xX7xX96xX3xXexX1xX9axX3xXexX1cxX89xX9fxX26xX3exXb2xX3xXaaxX1xXdxX80xX26xX3xX83xX84xX26xX3xXccxX31xX4xX3xXb4xXd1xX3xX4xX12ecxX26xX3exX3xX4xX42xX3xX4xX1xX3cxX26xX3exX3xX92fxX92xX26xX3exX3xX4xX4bxX3xX28xXb2xX29xX5xX3fxX3xX18axX3xXdbxX15xX3xX5xX6xX26xX1xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX964xX26xX3exX3xX7xX3cxX2d3xXexX3xX2xX1c3xX198xX3xX30xX496xX3xX5xXd7axX4xX3fxX3xX30xX964xX34xX30xX10xX26xX3xXdbxX14xX31xX26xX3xX28xX2xX29xX3xX52exX30xXb2xX0xX4exXexX24xX12xX0xX4exXexX1cxX12xX0xX4exXexX83xX14xX24xX15xX12xX0xX4exXexX6xX83xX5xX10xX12xX0xXexX6xX83xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX3cxX1cxX10xXaxX3xX6xX5xXdxX3exX26xX9xXaxX4xX10xX26xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXexX83xX14xX24xX15xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX10xX26xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX30xX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xXbxXexXdxX30xXdxX175xX10xX24xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX24xXexX1xX186xX3xX2xX2xX18axX29xXbxXdbxX18exX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX186xX3xX1d2xX29xX19axXbxXdbxX18exXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX186xX4exX4exXdxXb2xX83xX6xX14xX1xX6xXexXdxX26xX1xXb2xX77xX26xX4exX26xX10xX181xX7xX4exX2xX198xX18axX1c3xX4exX2xX29xX1c3xX24xX199xX2xX28xX2xX2xX19axXe3xXexX18axX18axX199xX18axX5xXe3xXb2xX1d8xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xX7xX10xX24xX6xX26xX3xX28xX29xX28xX29xX3xX1cxX6xX3xX30xX31xXexX3xX34xX3xXexX1cxX38xX3xXexX1cxX3cxX26xX3exX3fxX3xX3exX42xX4xX3xX4xX46xX26xX1xX3xX1xX4bxX26xXaxX3xX181xXdxX24xXexX1xX9xXaxX2xXe3xX28xX29xXaxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX9xXaxX2xX2xX198xX18axXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX24xX12xX0xX4exXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX6xXbxXexXdxX14xX26xX3xX4xX6xXbxXexXdxX14xX26xXaxX12xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xX7xX10xX24xX6xX26xX3xX7xXbfxX3xX83xXe7xX26xX3xX1cxX6xX3xXexX46xXdxX3xXb4xXd1xX3xX77xXbbxX3xX4xX1xXddxX3cxX3xX573xX3cxX3xXexXd85xX3xX30xXd8xX6xX3xXdbxX3cxXddxX26xX3xX28xX29xX2xXe3xX3xX77xXbbxX3xXc5xX1xX14xX84xX26xX3exX3xX2xX199xX29xX3xXexX1xX9axX3xXexX1cxX89xX9fxX26xX3exX3xXc5xX1xXe7xX4xX3xX77xXbbxX14xX3xX26xXffxX6xX3xX4xX3cxX96xXdxX3xX26xX108xX30xX3xX7xX6xX3cxXb2xX0xX4exXexX24xX12xX0xX4exXexX1cxX12xX0xX4exXexX83xX14xX24xX15xX12xX0xX4exXexX6xX83xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26axX14xX3cxX1cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3x7cfexXdxX26xX3exXb2xX77xX26xX0xX4exXbxX12