Hé lộ 3 mẫu xe mới của Volkswagen tại Việt Nam
Với việc quay trở lại thị trường Việt Nam, Volkswagen đã hé lộ 3 mẫu xe mới mà mình sẽ đưa tới khách hàng trong nước tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Việt Nam 2016 - VIMS 2016.
d5c9xf5c1x13fe8x15145x152d8xf5d3x13fc2x11ebfx119bfxX7x10b5axe766x120a6x107d7xfeafxf299xX5x1220bxXaxf866x13e2fx13c19xX3xX5x11003xX3xe2d8xX3x1285cx14d56x13283xX3x1485axX10xX3xX1bx14b34xXdxX3xX4x13641xX6xX3x10faex13e6fxX5x114a7xX7xec2axX6x14b59xX10x13410xX3xXex1037bxXdxX3xX2axXdx1084bxXexX3x1301fxX6xX1bxX0x101e3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x14bb6xXaxX12xX2axX23xXdxX3x125f2xXdxX3bxX4xX3x1481axX1dxX6x10a59xX3xXexe00exe590xX3xX5xX36xXdxX3xXexX1xf806xX3xXexX66xddb2x1221dxX33xX31xX3xX2axXdxX3bxXexX3xX3exX6xX1bx11bacxX3xX2axX2bxX5xX2dxX7xX2fxX6xX31xX10xX33xX3x15231x102adxX3xX1xX14xX3xX5xX17xX3xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX10xX3xX1bxX23xXdxX3xX1bxdb56xX3xX1bxddefxX33xX1xX3xX7x10a2cxX3xX8dxX73xX6xX3xXexX23xXdxX3xX2dxX1x14da3xX4xX1xX3xX1xXa4xX33xX31xX3xXexX66xX2bxX33xX31xX3xX33xX73xX23xX4xX3xXexX36xXdxX3xXcxX66xXdx119b0xX33xX3xX5xX8exX1bxX3x118fdxX3xXex110d6xX3x13e58xX1dxee61xX4xX3xXexf79exX3xX2axXdxX3bxXexX3xX3exX6xX1bxX3x12907xf3a3xX2x128ccxX3xe282xX3xX2ax11173x13975xdfd9xX3xXf0xXf1xX2xXf3x13b0dxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1296bxX2bxX54xX63xXaxX12xX0xXdxX1bxX31xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX10xX3xX5xX2bxX3xX19xX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX10xX3xX1bxX2bxXdxX3xX4xX1dxX6xX3xX5bxX2bxX5xX2dxX7xX2fxX6xX31xX10xX33xX3xXexX6xXdxX3xX5bxXdxX10xXexX3xX33xX6xX1bxXaxX3xX7xX66xX4xX9xXaxX42xX42xXdxX100x10e2dxX6xX2bxX1xX6xXexXdxX33xX1xX100xX5bxX33xX42xX33xX10xX2fxX7xX42xX2xXf3xX19x107e4xX42xX2xXf1x13d64xX54xXf0xXf1x14202xXexX176xX172xXf3xXf0xX5xXf1xX100x12700xXbxX31xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX54xXdxX7xXbxX5xX6xX63x121baxX159xX5xX2bxX4xX2dx11b5fxX1bxX6xX66xX31xXdxX33xXf5xX5xX10x14967xXexX192xX6xX1dxXexX2bxX198xX1bxX6xX66xX31xXdxX33xXf5xX66xXdxX31xX1xXexX192xX6xX1dxXexX2bxXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX2bxX54xX63xXaxX12xX2axX2bxX5xX2dxX7xX2fxX6xX31xX10xX33xX3xX2axXdxX3bxXexX3xX3exX6xX1bxX3xX1xXdxX3bxX33xX3xX33xX6xX63xX3xX8dxX6xX33xX31xX3xX8dxX73x10da8xX4xX3xX60xX1dxe7bbxX33xX3xX5x131b4xX3xX159xX67xXdxX3xX2axX2bxX5xX2dxX7xX2fxX6xX31xX10xX33xX3xX2axXdxX10xXexX3xX3exX6xX1bxX3xXexX1xX1dxX17xX4xX3xXexd837xXbxX3xX8dxX2bxXa4xX33xX3xXcxf9acxX33xX3xXcxX1xXa4xX33xX1xX3x12be6xXddxX80xX3xX1bxX17xXexX3xXexX66xX2bxX33xX31xX3xX33xX1x119d6xX33xX31xX3xX8dxf596xX33xX3xX5bxX6fxX3xX4xe2bbxX3xX2dxXdxX33xX1xX3xX33xX31xX1xXdxX3bxX1bxX3xX5xX22bxX1dxX3xX33x1521bxX1bxX3xXexX66xX2bxX33xX31xX3xX5xf089xX33xX1xX3xX5bx15487xX4xX3xX2dxXdxX33xX1xX3xX54xX2bxX6xX33xX1xX3xXddxX3xXexXddxX3xXexX36xXdxX3xX2axXdxX3bxXexX3xX3exX6xX1bxX3xX5bxX23xXdxX3xX33xX1xX244xX33xX31xX3xXexX1xX73xX249xX33xX31xX3xX1xXdxX3bxX1dxX3xX33xX1xX73xX3xeee7xX6xX31xX1dxX6xX66xX80xX3xec0dxX6xX33xX54xX3x12b98xX2bxX5bxX10xX66xX3xX1xX6xX63xX3xXf9xX6xX7xX10xX66xX6xXexXdxX100xX3xX2axXa4xX3xXexX36xXdxX3xXcxX66xXdxXd3xX33xX3xX5xX8exX1bxX3xXdaxX3xXexXddxX3xXdfxX1dxXe1xX4xX3xXexXe5xX3xX2axXdxX3bxXexX3xX3exX6xX1bxX3xXf0xXf1xX2xXf3xX80xX3xX8dxX36xXdxX3xX54xXdxX3bxX33xX3xX4xX27xX6xX3xX2axX2bxX5xX2dxX7xX2fxX6xX31xX10xX33xX3xX2axXdxX3bxXexX3xX3exX6xX1bxX3xX4xX1xX2bxX3xX159xXdxXe5xXexX3xX1xX8exX33xX31xX3xX7xXacxX3xX66xX6xX3xX1bx10865xXexX3xXf0xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX10xX3xX1xX2bxXa4xX33xX3xXexX2bxXa4xX33xX3xX1bxX23xXdxX3xX4xX1xX2bxX3xXexX1xX6fxX3xXexX66xX73xX74xX33xX31xX3xX2axXdxX3bxXexX3xX3exX6xX1bxX3xX8dxX250xX3xX5xXa4xX3xX2axX2bxX5xX7xX2dxX2fxX6xX31xX10xX33xX3xX2acxX10xXexXexX6xX3x12e8axX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX10xX3xX7xX10xX54xX6xX33xX3xX1xX36xX33xX31xX3xf37dxX80xX3xX5bxXa4xX3xX2axX2bxX5xX2dxX7xX2fxX6xX31xX10xX33xX3xXfaxX1xX6xX66xX6xX33xX3xX379xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXf9xdba9xX2axX3xX54xXa4xX33xX1xX3xX4xX1xX2bxX3xX31xXdxX6xX3xX8dxXa7xX33xX1xX100xX3xX110x13e8exX33xX3xX4xX36xX33xX1xX3xX8dxX250xX80xX3xX2axX2bxX5xX2dxX7xX2fxX6xX31xX10xX33xX3xX2axXdxX3bxXexX3xX3exX6xX1bxX3xX4xf550xX33xX31xX3xX7xXacxX3xX8dxX73xX6xX3xXexX23xXdxX3xX4xXb8xX4xX3xX2dxX1xXb8xX4xX1xX3xX1xXa4xX33xX31xX3xX2axXdxX3bxXexX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX10xX3xX1xX1dxX63x14aa3xX33xX3xXexX1xX2bxX36xXdxX3xe955xX38dxX2bxX33xX3xX110x14ca7x130acxX3xX5bxX23xXdxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX10xX3xX110xX10xX10xXexX5xX10xX3xdfd8xX1dxX33xX10xX3xXf0xXf1xX2xX176xX100xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38dxX6xXbxXexXdxX2bxX33xXaxX12xX0xXdxX1bxX31xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX10xX3xX5xX2bxX3xX19xX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX10xX3xX1bxX2bxXdxX3xX4xX1dxX6xX3xX5bxX2bxX5xX2dxX7xX2fxX6xX31xX10xX33xX3xXexX6xXdxX3xX5bxXdxX10xXexX3xX33xX6xX1bxXaxX3xX7xX66xX4xX9xXaxX42xX42xXdxX100xX159xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX33xX1xX100xX5bxX33xX42xX33xX10xX2fxX7xX42xX2xXf3xX19xX16exX42xX2xXf1xX172xX54xXf0xXf1xX176xXexX2xXf0xX172xXf0xX5xX2xX100xX17fxXbxX31xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX1bxX6xX1fxXf5xX2fxXdxX54xXexX1xX192xX2xXf1xXf1x13664xX198xX54xXdxX7xXbxX5xX6xX63xX192xX159xX5xX2bxX4xX2dxX198xX1bxX6xX66xX31xXdxX33xXf5xX5xX10xX1a2xXexX192xX6xX1dxXexX2bxX198xX1bxX6xX66xX31xXdxX33xXf5xX66xXdxX31xX1xXexX192xX6xX1dxXexX2bxXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38dxX6xXbxXexXdxX2bxX33xXaxX12xX2axX2bxX5xX2dxX7xX2fxX6xX31xX10xX33xX3xX2acxX10xXexXexX6xX3xXf0xXf1xX2xXf3xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX2bxX54xX63xXaxX12x1008bxX3xXbxX1xX22bxX33xX3xX2dxX1xe47dxX4xX3xX7xX10xX54xX6xX33xX3xX1xX36xX33xX31xX3xX38dxX80xX3xX2acxX10xXexXexX6xX3xXex133bfxX3xX66xX6xX3xX2dxX1xXb8xX3xX5bxX73xX1f8xXexX3xXexX66xX17xXdxX3xX7xX2bxX3xX5bxX23xXdxX3xX4xXb8xX4xX3xX8dxXe1xXdxX3xXexX1xX27xX3xX33xX1xX74xX3xX7xX272xX3x11ac4xX33xX3xX8dxX6fxX33xX1xX3xX4xX6xX2bxX3xX5bxXa4xX3xXex10c64xX33xX1xX3xX73xX1dxX3xX5bxXdxX3bxXexX3xXexX1xX73xX74xX33xX31xX3xXexX1x12c6cxX63xX3xX67xX3xX4xXb8xX4xX3xX54x12f98xX33xX31xX3xX1fxX10xX3xX38dxX1xX22bxX1dxX3x1156axX1dxX100xX3xXcxX66xX2bxX33xX31xX3xX4xXb8xX4xX3xXexX1x13881xX3xX33xX31xX1xXdxX3bxX1bxX3xX5bxX6xX3xX4xX1xX36xX1bxX3xX5bxXa4xX3xX8dxX17xX3xX6xX33xX3xXexX2bxXa4xX33xX3xX4xX27xX6xX3xX4xXb8xX4xX3xXexX59fxX3xX4xX1x10ed3xX4xX3xX1dxX63xX3xXexX5afxX33xX3xX1xXa4xX33xX31xX3xX8dxe0ddxX1dxX3xXexX1xXe5xX3xX31xXdxX23xXdxX80xX3xX2acxX10xXexXexX6xX3xXf0xXf1xX2xXf3xX3xX8dxX8exX3xX8dxX36xXexX3xX8dxXdxXd3xX1bxX3xXexX1dxX63xX3bxXexX3xX8dxXe1xXdxX3xX172xX3xX7xX6xX2bxX3xXexX66xX2bxX33xX31xX3xX4xXb8xX4xX3xX4xX1xeaa5xX3xX7xXe1xX3xX4xX27xX6xX3xX3exX13xXcxXfaxfc74xX3xX5bxXa4xX3xX54xX6xX33xX1xX3xX1xXdxX3bxX1dxX3xXcxX2bxXbxX3xX3acxXdxX4xX2dxX3x12504xX3xXex14ecdxX3xXf8xXf8xX13xXfaxX100xX3xX2axX2bxX5xX2dxX7xX2fxX6xX31xX10xX33xX3xX2acxX10xXexXexX6xX3xXexX36xXdxX3xX2axXdxX3bxXexX3xX3exX6xX1bxX3xX7xXacxX3xX8dxX73xX1f8xX4xX3xXexX66xX6xX33xX31xX3xX159xX6fxX3xX2dxX1xXe1xXdxX3xX8dxX17xX33xX31xX3xX4xX249xX3xX2xX100xfd10xX2b4xX3xX5bxXa4xX3xX2xX100x13576xX2b4xX3xX8dxX73xX1f8xX4xX3xX8dxXb8xX33xX1xX3xX31xXdxXb8xX3xX5xXa4xX3xXbxX1x15483xX3xX1xX1f8xXbxX3xX4xX1xX2bxX3xX5bxXdxX3bxX4xX3xXexXdxXe5xXexX3xX2dxXdxX3bxX1bxX3xX33xX1xXdxX3c3xX33xX3xX5xXdxX3bxX1dxX3xXexX36xXdxX3xX2axXdxX3bxXexX3xX3exX6xX1bxX100xX3xXcxX1dxX63xX3xX33xX1xXdxX3c3xX33xX3xX4xXb8xX4xX3xXexX1xXddxX33xX31xX3xX7xXe1xX3xX2dx14898xX3xXexX1xX1dxX222xXexX3xX2dxX1xXb8xX4xX3xX4xX27xX6xX3xX1fxX10xX3xX5bxX1cxX33xX3xX4xX1xX73xX6xX3xX8dxX73xX1f8xX4xX3xXexXdxXe5xXexX3xX5xX17xX100xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX2bxX54xX63xXaxX12xX0xXdxX1bxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX54xXexX1xX1dxX1bxX159xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX10xX3xX5xX2bxX3xX19xX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX10xX3xX1bxX2bxXdxX3xX4xX1dxX6xX3xX5bxX2bxX5xX2dxX7xX2fxX6xX31xX10xX33xX3xXexX6xXdxX3xX5bxXdxX10xXexX3xX33xX6xX1bxXaxX3xX7xX66xX4xX9xXaxX42xX42xXdxX100xX159xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX33xX1xX100xX5bxX33xX42xX33xX10xX2fxX7xX42xX2xXf3xX19xX16exX42xX2xXf1xX172xX54xXf0xXf1xX176xX172xXf3xX6d4xX2xXexX19xX19xX2xXf3xX5xX2xXf1xX100xX17fxXbxX31xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX1bxX6xX1fxXf5xX2fxXdxX54xXexX1xX192xX2xXf1xXf1xX4d9xX198xX54xXdxX7xXbxX5xX6xX63xX192xX159xX5xX2bxX4xX2dxX198xX1bxX6xX66xX31xXdxX33xXf5xX5xX10xX1a2xXexX192xX6xX1dxXexX2bxX198xX1bxX6xX66xX31xXdxX33xXf5xX66xXdxX31xX1xXexX192xX6xX1dxXexX2bxX198xX2fxXdxX54xXexX1xX192xXf3xX6d4xXf1xXbxX1fxX198xX1xX10xXdxX31xX1xXexX192xX6d4xXf0xX176xXbxX1fxXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38dxX6xXbxXexXdxX2bxX33xXaxX12xX2axX2bxX5xX2dxX7xX2fxX6xX31xX10xX33xX3xXfaxX1xX6xX66xX6xX33xX3xXf0xXf1xX2xXf3xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX2bxX54xX63xXaxX12xXcxX36xXdxX3xXexX1xX6fxX3xXexX66xX73xX74xX33xX31xX3xX2axXdxX3bxXexX3xX3exX6xX1bxX80xX3xX4xXb8xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXf9xX3acxX2axX3xX8dxX6xX3xX54x14a9exX33xX31xX3xX5xX1dxXddxX33xX3xX4xX250xX3xX7xX616xX4xX3xX7xXe1xX33xX31xX3xX1bxX8exX33xX1xX3xX5xXdxX3bxXexX3xX5bxXa4xX3xX7xX272xX3xXexX1xX1dxX3xX1xX55axXexX3xX5bxX23xXdxX3xX4xXb8xX4xX3xX2dxX1xXb8xX4xX1xX3xX1xXa4xX33xX31xX3xX31xXdxX6xX3xX8dxXa7xX33xX1xX3xX5bxXa4xX3xX4xXb8xX3xX33xX1xX22bxX33xX100xX3xX2b9xX6xX3xX1bxX330xXexX3xXexX36xXdxX3xXexX66xXdxXd3xX33xX3xX5xX8exX1bxX3xXddxX3xXexXddxX3x14184xX10xX33xX10xX5bxX6xX3xX5bxXa4xX2bxX3xXexX1xXb8xX33xX31xX3xXf1xX19xX42xXf0xXf1xX2xX172xX80xX3xX2axX2bxX5xX2dxX7xX2fxX6xX31xX10xX33xX3xXfaxX1xX6xX66xX6xX33xX3xX8dxX8exX3xX33xX1xX222xX33xX3xX8dxX73xX1f8xX4xX3xX7xX272xX3xX73xX1dxX3xXb8xXdxX3xX4xX27xX6xX3xX4xXb8xX4xX3xX4xX1xX1dxX63xX3c3xX33xX3xX31xXdxX6xX3xX5bxXa4xX3xX33xX31xX73xX74xXdxX3xXexXdxX3c3xX1dxX3xX54xX6f2xX33xX31xX80xX3xX8dxf89cxX4xX3xX159xXdxX3bxXexX3xX2dxX1xXdxX3xX1bxX616xX4xX3xXexXdxX3c3xX1dxX3xXexX1xX8cdxX3xX33xX1xXdxX3c3xX33xX3xX5xXdxX3bxX1dxX3xX54xX2bxX3xX33xX1xXa4xX3xX7xX1fdxX33xX3xX1fxX1dxX5c4xXexX3xX8dxX73xX6xX3xX66xX6xX3xX4xX1xX666xX3xX5bxXa4xX2bxX3xX2dxX1xX2bxX1fdxX33xX31xX3xX172xX80xX172xX3xX2b4xX42xX2xXf1xXf1xX2dxX1bxX100xX3xX234xX36xXdxX3xX54xXdxX3bxX33xX3xX4xX27xX6xX3xX2axX2bxX5xX2dxX7xX2fxX6xX31xX10xX33xX3xX4xX3e4xX33xX31xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xdfa3xX3xX8dxX22bxX63xX3xX5xXa4xX3xX1bxX17xXexX3xXexX66xX2bxX33xX31xX3xX33xX1xX244xX33xX31xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX10xX3xX1bxX3e4xXdxX3xX33xX1xX420xX33xX3xX8dxXd3xX3xXexXdxXe5xXbxX3xX4xX222xX33xX3xXexX1xX6fxX3xXexX66xX73xX74xX33xX31xX3xX2axXdxX3bxXexX3xX3exX6xX1bxX100xX3xX38dxXb8xX4xX3xXexX1xXddxX33xX31xX3xXexXdxX33xX3xX5bxX411xX3xX2dxX73cxX3xXexX1xX1dxX222xXexX3xX5bxXa4xX3xXexX5afxX33xX1xX3xX33xX263xX33xX31xX3xX4xX27xX6xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX10xX3xX2axX2bxX5xX2dxX7xX2fxX6xX31xX10xX33xX3xXfaxX1xX6xX66xX6xX33xX3xX7xXacxX3xX7xX23xX1bxX3xX8dxX73xX1f8xX4xX3xX66xX6xX3xX1bxX330xXexX3xX33xX31xX73xX74xXdxX3xXexXdxX3c3xX1dxX3xX54xX6f2xX33xX31xX3xX2axXdxX3bxXexX3xXexX66xX2bxX33xX31xX3xXexX1xX74xXdxX3xX31xXdxX6xX33xX3xXexX23xXdxX3xX8dxX22bxX63xX100xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38dxX6xXbxXexXdxX2bxX33xXaxX12xX0xXdxX1bxX31xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX10xX3xX5xX2bxX3xX19xX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX10xX3xX1bxX2bxXdxX3xX4xX1dxX6xX3xX5bxX2bxX5xX2dxX7xX2fxX6xX31xX10xX33xX3xXexX6xXdxX3xX5bxXdxX10xXexX3xX33xX6xX1bxXaxX3xX7xX66xX4xX9xXaxX42xX42xXdxX100xX159xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX33xX1xX100xX5bxX33xX42xX33xX10xX2fxX7xX42xX2xXf3xX19xX16exX42xX2xXf1xX172xX54xXf0xXf1xX176xXexX172xXf0xX172xX6dcxX5xX19xX100xX17fxXbxX31xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX1bxX6xX1fxXf5xX2fxXdxX54xXexX1xX192xX2xXf1xXf1xX4d9xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38dxX6xXbxXexXdxX2bxX33xXaxX12xX2axX2bxX5xX2dxX7xX2fxX6xX31xX10xX33xX3xX110xX10xX10xXexX5xX10xX3xX435xX1dxX33xX10xX3xXf0xXf1xX2xXf3xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX2bxX54xX63xXaxX12xX435xX5cexX33xX31xX3xX1fxX10xX3xX1xX1dxX63xX411xX33xX3xXexX1xX2bxX36xXdxX3xX110xX10xX10xXexX5xX10xX3xX4xX27xX6xX3xX2axX2bxX5xX2dxX7xX2fxX6xX31xX10xX33xX3xX4xX1xX2bxX3xX8dxXe5xX33xX3xX33xX6xX63xX3xX5bxX1cxX33xX3xX5xXa4xX3xX159xXdxXd3xX1dxX3xXexX73xX1f8xX33xX31xX3xX4xX27xX6xX3xX1xX8exX33xX31xX100xX3xX3acxX1xXdxX3c3xX33xX3xX159xX1fdxX33xX3xXf0xXf1xX2xX176xX3xX1bxX17xXexX3xX5xX626xX33xX3xX33xX244xX6xX3xX4xX1xX2bxX3xXexX1xX5c4xX63xX3xX8dxX6fxX33xX1xX3xX1xX73xX23xX33xX31xX3xX8dxX17xX4xX3xX8dxXb8xX2bxX3xX4xX27xX6xX3xX2axX2bxX5xX2dxX7xX2fxX6xX31xX10xX33xX3xX54xXa4xX33xX1xX3xX4xX1xX2bxX3xXbxX1xX22bxX33xX3xX2dxX1xX55axX4xX3xX2dxX1xXb8xX4xX1xX3xX1xXa4xX33xX31xX3xX1xX36xX33xX31xX3xX7xX6xX33xX31xX3xX5bxXa4xX3xX63xX3c3xX1dxX3xXexX1xX5afxX4xX1xX3xX5bxXa20xX3xX8dxd5d6xXbxX3xXexXdxX33xX1xX3xXexXe5xX100xX3xX110xX10xX10xXexX5xX10xX3xXf0xXf1xX2xX176xX3xX8dxX73xX1f8xX4xX3xX159xX59fxX3xX7xX1dxX33xX31xX3xXexX1xX3c3xX1bxX3xX2dxX1xXb8xX3xX33xX1xXdxX411xX1dxX3xXexXddxX33xX31xX3xX1bxXa4xX1dxX3xX1bxX23xXdxX80xX3xX4xX1xX5c4xXexX3xX5xXdxX3bxX1dxX3xX33xX17xXdxX3xXexX1xX5c4xXexX3xX4xX3e4xX33xX31xX3xX8dxX73xX1f8xX4xX3xX5xXa4xX1bxX3xX1bxX23xXdxX3xX5xX36xXdxX3xX31xXdxX55axXbxX3xX8dxX411xX3xX4xX6xX2bxX3xXexX5afxX33xX1xX3xXexX1x10033xX1bxX3xX1bxX73cxX3xX4xX27xX6xX3xX1fxX10xX100xX3xX3exX31xX2bxXa4xXdxX3xX66xX6xX80xX3xX5bxX23xXdxX3xX1xXa4xX33xX31xX3xX5xX2bxX36xXexX3xX4xXddxX33xX31xX3xX33xX31xX1xX3bxX3xX1x123b5xX3xXexX66xX1f8xX3xX5xXb8xXdxX3xXexXdxX3c3xX33xX3xXexXdxXe5xX33xX3xX33xX1xX73xX3xX2dxXdxXd3xX1bxX3xX7xX2bxXb8xXexX3xX8dxXdxXd3xX1bxX3xX1bxX6f2xX80xX3xX4xX1fdxX33xX1xX3xX159xXb8xX2bxX3xX5bxX6xX3xX4xX1xX36xX1bx116d2xX110xX10xX10xXexX5xX10xX3xXf0xXf1xX2xX176xX3xX8dxX73xX1f8xX4xX3xX8dxXb8xX33xX1xX3xX31xXdxXb8xX3xX4xX6xX2bxX3xX67xX3xXexX5afxX33xX1xX3xX6xX33xX3xXexX2bxXa4xX33xX3xX5bxXa4xX3xXexX66xX1fdxXdxX3xX33xX31xX1xXdxX3bxX1bxX3xX5xXb8xXdxX3xXexX1xX55axX3xX5bxX6fxX100xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX2bxX54xX63xXaxX12xX38dxXb8xX4xX3xX7xX1fdxX33xX3xXbxX1xXd24xX1bxX3xX8dxX73xX1f8xX4xX3xX2axX2bxX5xX2dxX7xX2fxX6xX31xX10xX33xX3xX2axXdxX3bxXexX3xX3exX6xX1bxX3xX8dxX73xX6xX3xXexX23xXdxX3xX2dxX1xXb8xX4xX1xX3xX1xXa4xX33xX31xX3xX2axXdxX3bxXexX3xXexX222xXbxX3xXexX66xX1dxX33xX31xX3xX4xX1xX27xX3xX63xXe5xX1dxX3xX5bxX411xX3xXexX5afxX33xX1xX3xXexXdxX3bxX33xX3xX54xX8cdxX33xX31xX3xX5bxXa4xX3xX5xXdxX33xX1xX3xX1xX2bxX36xXexX3xXexX66xX2bxX33xX31xX3xX1bxXddxXdxX3xXexX66xX73xX74xX33xX31xX3xX8dxXddxX3xXexX1xX6fxX3xX5bxXa4xX3xX8dxX6fxX33xX1xX3xX1xX73xX23xX33xX31xX3xX4xX27xX6xX3xX4xXb8xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX10xX3xX4xX27xX6xX3xX2axX2bxX5xX2dxX7xX2fxX6xX31xX10xX33xX3xX5xXa4xX3xX8dxXb8xXbxX3xX616xX33xX31xX3xX33xX1xX1dxX3xX4xX626xX1dxX3xX4xX27xX6xX3xX8dxX36xXdxX3xX8dxX6xX3xX7xXe1xX3xX33xX31xX73xX74xXdxX3xXexXdxX3c3xX1dxX3xX54xX6f2xX33xX31xX3xX2axXdxX3bxXexX3xX3exX6xX1bxX100xX3xX234xX22bxX63xX3xX8dxX73xX1f8xX4xX3xX1fxX10xX1bxX3xX5xXa4xX3xX1xX73xX23xX33xX31xX3xX8dxXdxX3xX8dxX55axX33xX31xX3xX8dxX330xX33xX3xX2dxX1xXdxX3xX1xX8exX33xX31xX3xX1bxX6xX33xX31xX3xX8dxXe5xX33xX3xXexX1xX6fxX3xXexX66xX73xX74xX33xX31xX3xX33xX1xX244xX33xX31xX3xX7xX1fdxX33xX3xXbxX1xXd24xX1bxX3xX4xX1xX5c4xXexX3xX5xX73xX1f8xX33xX31xX3xXexX1xX10xX2bxX3xXexXdxX3c3xX1dxX3xX4xX1xX1dxXd24xX33xX3xX4xX27xX6xX3xX38dxX1xX22bxX1dxX3xX5daxX1dxX3xX5bxX23xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX5afxX3xX7xX5eaxX3xX54xX8cdxX33xX31xX3xX1xX1f8xXbxX3xX5xX201xX100xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX2bxX54xX63xXaxX12xX110xX3c3xX33xX3xX4xX36xX33xX1xX3xX5bxXdxX3bxX4xX3xX66xX6xX3xX1bxX330xXexX3xX33xX1xX244xX33xX31xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX10xX3xX1bxX23xXdxX80xX3xX31xXdxX6xX33xX3xX1xXa4xX33xX31xX3xX4xX27xX6xX3xX2axX2bxX5xX2dxX7xX2fxX6xX31xX10xX33xX3xXexX36xXdxX3xX2axXf8xXf9xXfaxX3xX4xX3e4xX33xX31xX3xX7xXacxX3xX4xX250xX3xX1bxX9a6xXexX3xX8dxX626xX63xX3xX8dxX27xX3xX33xX1xX244xX33xX31xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX10xX3xX1bxXa4xX3xX1xX8exX33xX31xX3xX8dxX6xX33xX31xX3xXbxX1xX22bxX33xX3xXbxX1xXe1xXdxX3xXexX36xXdxX3xX2axXdxX3bxXexX3xX3exX6xX1bxX3xX159xX6xX2bxX3xX31x15370xX1bxX192xX3xX3acxX6xX7xX7xX6xXexX3xX80xX3xXcxX2bxX6xX1dxX66xX10xX31xX80xX3xX3acxX2bxX5xX2bxX3xfd5fxX7xXexX6xXexX10xX80xX3xXcxXdxX31xX1dxX6xX33xX3xX5bxXa4xX3xX8dxX9a6xX4xX3xX159xXdxX3bxXexX3xX7xXacxX3xX5xXa4xX3xX7xX272xX3xX1fxX1dxX5c4xXexX3xX1xXdxX3bxX33xX3xX4xX27xX6xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX10xX3xXexX1xXd3xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX2axX2bxX5xX2dxX7xX2fxX6xX31xX10xX33xX3xXfaxX4xXdxX66xX2bxX4xX4xX2bxX3xX93cxXcxXfaxX100xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX2bxX1dxX66xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX673xX1dxXexX2bxX3acxX66xX2bxX0xX42xXbxX12