Công an TP Hà Tĩnh khởi tố 27 vụ, bắt 28 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy
(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm đến nay, Công an TP Hà Tĩnh khởi tố 27 vụ, bắt 28 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; lập hồ sơ xử lý hành chính 75 vụ/83 đối tượng về hành vi sử dụng ma túy.
b614x13042x106f1x11e7fx14b6fx107bbx14db6x12923x114a4xX7x12c2dx15122xc10ex107b1xf807xc276xX5xf401xXax1197dxX0xX7xXex12a6bx11b60x13157x10a8axX12x10037xb97dxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxfe06xX3x1355fxd28dxX3xXcx130b9xX18xX1xX3x11939xX1xff3fxXdxX3xXexfed5xX3xfefdxe894xX3x102a0x11504xcfe2xX3xcb86xc9b0xXexX3xX36xe411xX3xfb90xX34xXdxX3xXex12ecdx14c03xX18xX19xX3xXexX27xX18xX19xX3xXexX16xc1fdxX3bxX3xddb0x11601xX6xX3xX3dx149faxX18xX3xXexX16xX5dxXdxX3xXbxX1x145e2xXbxX3xX4xX1xd1a6xXexX3xX58xX6xX3xXexdf30x14c33xX0xf37bxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX76xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX6x1407exXaxX12xXcx10d67xX3xX44x14ad2xX59xX3xX18x10db0xX58xX3xX44x10594xX18xX3xX18xX6xX74xX3bxX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX18xX1xX3xX2exX1xX30xXdxX3xXexX34xX3xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX36xX42xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xXexX27xX18xX19xX3xXexX16xX55xX3bxX3xX58xX59xX6xX3xX3dxX5dxX18xX3xXexX16xX5dxXdxX3xXbxX1xX67xXbxX3xX4xX1xX6cxXexX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xc42axX3xX5xbc70xXbxX3xX1xf9dbxX3xX7x13df1xX3xf15cxde69xX3xX5xcd5exX3xX1xX27xX18xX1xX3xX4xX1xbe73xX18xX1xX3xX37x11da9xX3xX39xX3axX76xX42x10b51xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xX39x1049axX3xX1xX27xX18xX1xX3xX39xXdxX3xX7xX10fxX3xX91xX3axX18xX19xX3xX58xX6xX3xXexX73xX74x14edfxX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX0xXdxX58xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXax117a0xXdxX91xXexX1xc19dxX3xf60bxX2xX120xXbxX10exX102xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX185xX3x14699xX2xc5e3xXbxX10exX102xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX185xX76xX76xX4xX91xX18xX14bxX3dxX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX14bxX39xX18xX76xX91xX10xX7xX2exXexX17xXbxX76xX18xX10xX180xX7xX76xX36xX198xX36xX120xX76xX2xX198xX42xX91xX196xX2xX120xX36xX2xX2xX36xXexX36xX2xf4b5xX198xX36xX5xX198xX14bxd1fcxXbxX19x1058dxX16xX9xX36xX36xX198xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX18xX1xX3xX2exX1xX30xXdxX3xXexX34xX3xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX36xX42xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xXexX27xX18xX19xX3xXexX16xX55xX3bxX3xX58xX59xX6xX3xX3dxX5dxX18xX3xXexX16xX5dxXdxX3xXbxX1xX67xXbxX3xX4xX1xX6cxXexX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xXaxX3xX180xXdxX91xXexX1xX9xXaxX187xX2xX120xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX196xX2xX198xXaxX3xX76xX12xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xf422xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3x139eaxX19xX59xX74xfb8bxX18xX3xe4e7xX5dxX3xX1bx11cd8xX18xX1xX3xbfd1xX49xX10cxX18xX19xX3x134e7xX296xX18xX1xX3xX18xX1xc2e3x13a12xX3xXex10ea4xXdxX3xX4xX10cxX3xe632xX59xX6xX18xX3xX44xXdxX133xX59xX3xXexX16xX6xX3xX39xX27xX3xX1x14058xX18xX1xX3xX58xXdxX18xX1xX3xX1x13d1dxX6xX14bxX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX17xX91xX74xXaxX12xX1bxX1xf04fxX3xXexX11bxX18xX1xX3xX16xXdxd24cxX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX5dxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX44xXdxfe78xX58xX3xXbxX1x11391xX18xX19xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xX3xX2a0xXexX95xX3xX2xX76xX187xX3x15083xX3xX126xX198xX76xX187xX2a8xX3bxX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX18xX1xX3xX44xe118xX3xX2exX1xX30xXdxX3xXexX34xX3xX187xX3xX39xX3axX76xX187xX3xX3dxcad9xX3xX4xX6xX18xX102xX3xX10exX10fxX3xX5xX112xX3xX1xX27xX18xX1xX3xX4xX1xX11bxX18xX1xX3xX126xX2xX3xX39xX3axX76xX196xX120xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX14bxX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX2exX1xXdxX3xX44xf23cxX3bxX3xX18xX1xX55xX18xX19xX3xX4xX17xX18xX3xX7xX34xX3xX18xX27xX74xX3xX30xX3xXexX1x131f7xXdxX3xX44xXdxX306xX58xX3xX4xca2dxX18xX19xX3xX2ex14e14xX3xX18xX9cxX58xX3xX36xX198xX2xX1dcxX3xX5xX98xX18xX3xX5xX49xX4axXexX3xX5xX27xX3xX120xX3xX39xX3axX76xX120xX3xX3dxX353xX3xX4xX6xX18xX102xX3xX10exX10fxX3xX5xX112xX3xX1xX27xX18xX1xX3xX4xX1xX11bxX18xX1xX3xX2xX120xX3xX39xX3axX76xX36xX120xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX14bxX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX17xX91xX74xXaxX12xX28bxX1xXdxX133xX59xX3xX39xX3axX3xX39xXdx119a8xX4xX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xX3xX44xX341xX3xX44xX49xX4axX4xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX18xX1xX3xX2exX1xX5dxX58xX3xXbxX1xX5dxX3xX2exX353xXbxX3xXexX1xX3a2xXdxX3bxX3xXexX2abxX17xX3xX7x10ab8xX3xX74xX2f0xX18xX3xXex127ccxX58xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX49xX3a2xXdxX3xX91xX45exX18xX14bxX3xX281xXdxX306xX18xX3xX1xX2c3xX18xX1xX3xX18xX1xX49xX185xX3x1483axX1xX17xX296xX18xX19xX3xX36xX2xX1xX36xX198xXaxX3xX18xX19xX27xX74xX3xX2xX1dcxX76xX187xX76xX36xX198xX36xX198xX3bxX3xXexX2abxXdxX3xX44xX98xX59xX3xX2exX1xX59xX3xX39xX457xX4xX3xX18xX19x10d80xX3xX2xX3bxX3xX44xX49xX3a2xX18xX19xX3x14bfdxX6xXdxX3xXcxX1xX73xX4xX3xb7eexX17xX6xX18xX3xX2a0xXbxX1xX49xX3a2xX18xX19xX3xXcxX45exX18xX3x14f83xXdxX6xX18xX19xX3bxX3xXcxX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX18xX1xX2a8xX3bxX3xX5xX457xX4xX3xX5xX49xX4axX18xX19xX3xX4xX1x1000fxX4xX3xX18xX9cxX18xX19xX3xX44xX341xX3xXbxX1xX5dxXexX3xX1xXdxX41axX18xX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX2b1xX59xX296xX3xXexX6xX18xX19xX3xX28bxX19xX59xX74xX28fxX18xX3xX292xX5dxX3xX1bxX296xX18xX1xX3xX29axX49xX10cxX18xX19xX3xX2a0x1113axX28bxX3xX2xX1dcxX42xX198xX3bxX3xXexX16xX73xX3xXex13f85xX3xX42xX1dcxX3bxX3xXbxX1xX49xX3a2xX18xX19xX3xXcxX45exX18xX3xX4d4xXdxX6xX18xX19xX2a8xX3xX44xX6xX18xX19xX3xX4xX38axX3xX1xX27xX18xX1xX3xX39xXdxX3xXexX27xX18xX19xX3xXexX16xX55xX3xXexX16xX5dxXdxX3xXbxX1xX67xXbxX3xX4xX1xX6cxXexX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xX14bxX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX17xX91xX74xXaxX12xXcxX2abxXdxX3xXexX1xX3a2xXdxX3xX44xXdxX306xX58xX3xX3dxX3exXexX3xX19xXdxX55xX3bxX3xX4xX10cxX3xX2b1xX59xX6xX18xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX1xX59xX3xX19xXdxX55xX3xX36xX3xX19xX38axXdxX3xX19xXdxX6cxX74xX3xXexX1xXdxXa0xX4xX3xX58xX27xX59xX3xXexX16xX3exX18xX19xX3xX39xX27xX18xX19xX3bxX3xX4xX38axX3xX2exX1xX34xXdxX3xX5xX49xX4axX18xX19xX3xX198xX3bxX36xX196xX2xX196xX3xX19xX6xX58xX3xX1xX10xX16xX17xXdxX18xX14bxX3xXcxXdxXa0xX18xX3xX1xX27xX18xX1xX3xX2exX1xX5dxX58xX3xX10exX67xXexX3xX2exX1xf93exX18xX3xX4xX6cxXbxX3xX18xX1xX27xX3xX30xX3xX4x1461dxX6xX3xX29axX49xX10cxX18xX19xX3bxX3xXexX1xX59xX3xX19xXdxX55xX3xXexX1xX2f0xX58xX3xX2xX3xX19xX38axXdxX3xX18xXdxX5xX17xX18xX3xX44xX457xX18xX19xX3xX4xX1xX6cxXexX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX306xX3xX58xX27xX59xX3xXexX16xX3exX18xX19xX3xX39xX27xX3xX2xX3xX19xX38axXdxX3xX18xXdxX5xX17xX18xX3xX2xX3xX39xXdxX2f0xX18xX3xX18xX67xX18xX3xX58xX27xX59xX3xX1xX109xX18xX19xX3bxX3xX2b1xX59xX6xX3xX19xXdxX5dxX58xX3xX44xX353xX18xX1xX3xX5xX27xX3xX198xX3bxX36xX120xX187xX19xX6xX58xX3xX4baxX10xXexX1xX6xX58xXbxX1xX10xXexX6xX58xXdxX18xX10xX14bxX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX17xX91xX74xXaxX12xX281xX5dxX18xX19xX3xX18xX38axXdxX3bxX3xX29axX49xX10cxX18xX19xX3xX44xX341xX3xX4xX38axX3xX36xX3xXexXdxX133xX18xX3xX5dxX18xX3xX39xX133xX3xX4xX5dxX4xX3xXex114daxXdxX3xXexX16xX6f6xX58xX3xX4xX3exXbxX3xXexX27xXdxX3xX7xX296xX18xX3xX39xX27xX3xX4xX49x10c64xX18xX19xX3xX44xX17xX2abxXexX3xXexX27xXdxX3xX7xX296xX18xX3bxX3xXexX1xX49xX3a2xX18xX19xX3xX10exX59xX74xX2f0xX18xX3xX7xX10fxX3xX91xX3axX18xX19xX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xX14bxX14bxX14bxX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX17xX91xX74xXaxX12xX0xXdxX58xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX180xXdxX91xXexX1xX185xX3xX187xX2xX120xXbxX10exX102xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX185xX3xX196xX2xX198xXbxX10exX102xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX185xX76xX76xXdxX14bxX3dxX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX14bxX39xX18xX76xX18xX10xX180xX7xX76xX36xX198xX36xX187xX76xX2xX126xX2xX91xX187xX198xX42xX2xX2xX36xX120xXexX2xX1dcxX196xX37xX126xX5xX198xX14bxX1e2xXbxX19xX1e5xX16xX9xX37xX37xX196xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX18xX1xX3xX2exX1xX30xXdxX3xXexX34xX3xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX36xX42xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xXexX27xX18xX19xX3xXexX16xX55xX3bxX3xX58xX59xX6xX3xX3dxX5dxX18xX3xXexX16xX5dxXdxX3xXbxX1xX67xXbxX3xX4xX1xX6cxXexX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xXaxX3xX180xXdxX91xXexX1xX9xXaxX187xX2xX120xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX196xX2xX198xXaxX3xX76xX12xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10exXexX324xX6xX5xXdxX19xX18xX185xX3xX1e2xX59xX7xXexXdxf2dexX74xX102xXaxX12xX281xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xX4c3xX2f0xX3xX26xX55xX59xX3xX4c3xX17xX18xX19xX3xX2a0xX52dxX28bxX3xX2xX1dcxX42xX37xX3bxX3xXexX16xX73xX3xXbxX1xX49xX3a2xX18xX19xX3xX292xX3exX4xX3xX26xX27xX3bxX3xXcxX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX18xX1xX2a8xX3xX3dxX353xX3xX3dxX3exXexX3xX39xX133xX3xX1xX27xX18xX1xX3xX39xXdxX3xXexX27xX18xX19xX3xXexX16xX55xX3xXexX16xX5dxXdxX3xXbxX1xX67xXbxX3xX4xX1xX6cxXexX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xX3xX14bxX3xX281xX45exX74xX3xX4xf476xX18xX19xX3xX5xX27xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xXexX95xX18xX19xX3xX4xX38axX3xXexXdxX133xX18xX3xX5dxX18xX3xX39xX133xX3xX4xX5dxX4xX3xXexX6f6xXdxX3xX19xXdxXa0xXexX3xX18xX19xX49xX3a2xXdxX3bxX3xX58xX59xX6xX3xX3dxX5dxX18xX3xXexX16xX5dxXdxX3xXbxX1xX67xXbxX3xX4xX1xX6cxXexX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xX14bxX0xX10xX58xX12xX3xX2a0xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX296xX18xX1xX185xX3xX4c3xX2f0xX3xX26xX55xX59xX3xX4c3xX17xX18xX19xX3xXexX2abxXdxX3xX4xX10cxX3xX2b1xX59xX6xX18xX3xX44xXdxX133xX59xX3xXexX16xX6xX3xX18xX19xX27xX74xX3xX36xX126xX76xX187xX76xX36xX198xX36xX198xX2a8xX0xX76xX10xX58xX12xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX17xX91xX74xXaxX12xXcxX16xX2f0xX18xX3xX44xX353xX6xX3xX3dxX27xX18xX3xXcxX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX18xX1xX3xX1xXdxX41axX18xX3xX4xX38axX3xX2xX187xX2xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX41axX18xX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xX3xX4xX38axX3xX1xX109xX3xX7xX10cxX3xX2b1xX59xX296xX18xX3xX5xX112xX3bxX3xX37xX36xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX41axX18xX14bxX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX44xX38axX3bxX3xX58xX6f6xXexX3xX7xX34xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX3xX18xX1xXdxX28fxX58xX3xX26x13699x15144xX3bxX3xXbxX1xX98xX18xX3xX5xc50dxX18xX3xX2exX1xX1cxX18xX19xX3xX4xX38axX3xX18xX19xX1xX133xX3xX18xX19xX1xXdxX41axXbxX3xX53bxX18xX3xX44xX353xX18xX1xX14bxX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX17xX91xX74xXaxX12xXcxX6f6xXdxX3xXbxX1xX2abxX58xX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xX3xX18xX19xX27xX74xX3xX4xX27xX18xX19xX3xX1xX17xX2abxXexX3xX44xX6f6xX18xX19xX3xXexXdxX18xX1xX3xX39xXdxX3xX39xXa44xXdxX3xX18xX1xXdxX133xX59xX3xXbxX1xX49xX10cxX18xX19xX3xXexX1xX4f4xX4xX3bxX3xXexX1xX62bxX3xX44xX17xX2abxX18xX3xX2exX1xX38axX3xXbxX1xX5dxXexX3xX1xXdxX41axX18xX14bxX3xX281xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xX5xXdxX2f0xX18xX3xXexX3axX4xX3xXexX1xX6xX74xX3xX44xX53bxXdxX3xX2exX1xX59xX18xX19xX3xX19xXdxX3a2xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX18xX1xX105xX18xX3xX1xX27xX18xX19xX102xX3xX5xX457xX6xX3xX4xX1xX2cdxX18xX3xX91xX353xX4xX1xX3xX39xX3axX3xX4xX1xX59xX74xX306xX18xX3xXexXdxX133xX18xX3xX44xXdxX41axX18xX3xXexX10fxX3xX44xX306xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX17xX5dxX18xX3xX1xX30bxX18xX19xX3xX2b1xX59xX6xX3xX58xe6cbxXexX3xX5xX457xX4xX3xX5xX49xX4axX18xX19xX3xX4xX1xX4f4xX4xX3xX18xX9cxX18xX19xX14bxX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10exXexX324xX6xX5xXdxX19xX18xX185xX3xX1e2xX59xX7xXexXdxX87exX74xX102xXaxX12xX0xXdxX58xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xX3xX91xXexX1xX59xX58xX3dxXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX180xXdxX91xXexX1xX185xX3xX187xX2xX120xXbxX10exX102xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX185xX3xX196xX2xX198xXbxX10exX102xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX185xX76xX76xXdxX14bxX3dxX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX14bxX39xX18xX76xX18xX10xX180xX7xX76xX36xX198xX36xX187xX76xX2xX126xX2xX91xX187xX198xX42xX2xX2xX126xX42xXexX36xX2xX126xX187xX187xX5xX198xX14bxX1e2xXbxX19xX1e5xX16xX9xX196xX42xX187xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX18xX1xX3xX2exX1xX30xXdxX3xXexX34xX3xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX36xX42xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xXexX27xX18xX19xX3xXexX16xX55xX3bxX3xX58xX59xX6xX3xX3dxX5dxX18xX3xXexX16xX5dxXdxX3xXbxX1xX67xXbxX3xX4xX1xX6cxXexX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xXaxX3xX180xXdxX91xXexX1xX9xXaxX187xX2xX120xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX196xX2xX198xXaxX3xX76xX12xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10exXexX324xX6xX5xXdxX19xX18xX185xX3xX1e2xX59xX7xXexXdxX87exX74xX102xXaxX12xX2xX2xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xXexX53bxX3xX4xX1xX4f4xX4xX3xX7xX10fxX3xX91xX3axX18xX19xX3xXexX16xX5dxXdxX3xXbxX1xX67xXbxX3xX4xX1xX6cxXexX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xX3xXexX2abxXdxX3xX58xX6f6xXexX3xX2exX1xX5dxX4xX1xX3xX7xX2abxX18xX3xXexX16xX2f0xX18xX3xX44xX353xX6xX3xX3dxX27xX18xX3xX3dxX353xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX18xX1xX3xXbxX1xX5dxXexX3xX1xXdxX41axX18xX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX2b1xX59xX296xX3xXexX6xX18xX19xX3xX39xX27xX17xX3xX16xX2abxX18xX19xX3xX7xX5dxX18xX19xX3xX2xX1dcxX76xX126xX76xX36xX198xX36xX198xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX17xX91xX74xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10exXexX324xX6xX5xXdxX19xX18xX185xX3xX1e2xX59xX7xXexXdxX87exX74xX102xXaxX12xX281xX306xX3xXexX1xX457xX4xX3xX1xXdxX41axX18xX3xX4xX38axX3xX1xXdxX41axX59xX3xX2b1xX59xX296xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xXexX5dxX4xX3xX44xX6cxX59xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXbxX1xX30bxX18xX19xX3bxX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xXexX6f6xXdxX3xXbxX1xX2abxX58xX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xX3bxX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX18xX1xX3xX44xX341xX3xX4xX1xX62bxX3xX44xX6f6xX18xX19xX3xX10exX45exX74xX3xX91xX457xX18xX19xX3xX4xX1xX49xX10cxX18xX19xX3xXexX16xX2c3xX18xX1xX3bxX3xX2exXa0xX3xX1xX17xX2abxX4xX1xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xXexX5dxX4xX102xX3xX44xX109xX18xX19xX3xXexX1xX3a2xXdxX3xXexX9cxX18xX19xX3xX4xX49xX3a2xX18xX19xX3xX5xX457xX4xX3xX5xX49xX4axX18xX19xX3xX18xX3exX58xX3xX4xX1xX3exX4xX3xXexX2c3xX18xX1xX3xX1xX2c3xX18xX1xX3xX44xX353xX6xX3xX3dxX27xX18xX3bxX3xXexX1xX62bxX3xX44xX17xX2abxX18xX3xX1xX17xX2abxXexX3xX44xX6f6xX18xX19xX3xX4xX62bxX6xX3xX4xX5dxX4xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX14bxX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX17xX91xX74xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10exXexX324xX6xX5xXdxX19xX18xX185xX3xX1e2xX59xX7xXexXdxX87exX74xX102xXaxX12xX281xX306xX3xXexX95xX3xX44xX38axX3xX44xX6cxX59xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX2b1xX59xX74xXa0xXexX3xX5xXdxX41axXexX3bxX3xX4xX38axX3xX1xXdxX41axX59xX3xX2b1xX59xX296xX3xX39xXa44xXdxX3xX4xX5dxX4xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX3xX39xX6cxX18xX3xX58xX59xX6xX3xX3dxX5dxX18xX3bxX3xXexX27xX18xX19xX3xXexX16xX55xX3bxX3xX7xX10fxX3xX91xX3axX18xX19xX3xXexX16xX5dxXdxX3xXbxX1xX67xXbxX3xX4xX1xX6cxXexX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xX14bxX3xX281xX109xX18xX19xX3xXexX1xX3a2xXdxX3xXexX1xX457xX4xX3xX1xXdxX41axX18xX3xXexX34xXexX3xX4xX1cxX18xX19xX3xXexX5dxX4xX3xX5xX105xXbxX3xX1xX109xX3xX7xX10cxX3xX44xX49xX6xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xX39xX27xX17xX3xXexX16xX59xX18xX19xX3xXexX45exX58xX3xX4xX6xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX41axX18xX14bxX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10exXexX324xX6xX5xXdxX19xX18xX185xX3xX1e2xX59xX7xXexXdxX87exX74xX102xXaxX12xX0xXdxX58xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX180xXdxX91xXexX1xX185xX3xX187xX2xX120xXbxX10exX102xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX185xX3xX196xX2xX198xXbxX10exX102xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX185xX76xX76xXdxX14bxX3dxX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX14bxX39xX18xX76xX18xX10xX180xX7xX76xX36xX198xX36xX37xX76xX2xX198xX42xX91xX126xX198xX42xX126xX42xX198xX196xXexX37xX2xX196xX196xX5xX126xX324xX36xX36xX36xX36xX14bxX1e2xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX18xX1xX3xX2exX1xX30xXdxX3xXexX34xX3xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX36xX42xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xXexX27xX18xX19xX3xXexX16xX55xX3bxX3xX58xX59xX6xX3xX3dxX5dxX18xX3xXexX16xX5dxXdxX3xXbxX1xX67xXbxX3xX4xX1xX6cxXexX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xXaxX3xX180xXdxX91xXexX1xX9xXaxX187xX2xX120xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX196xX2xX198xXaxX3xX76xX12xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10exXexX324xX6xX5xXdxX19xX18xX185xX3xX1e2xX59xX7xXexXdxX87exX74xX102xXaxX12xX1bxX5dxX18xX3xX3dxX6f6xX3xX281xX6f6xXdxX3xX1bxX296xX18xX1xX3xX7xX5dxXexX3xX281xXcxXcxX24xX3xX39xX133xX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xX3xXexX59xX74xX2f0xX18xX3xXexX16xX59xX74xX133xX18xX3bxX3xXexX16xX6xX17xX3xX44xX53bxXdxX3xX39xXa44xXdxX3xX1xX2cdxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcxX16xX49xX3a2xX18xX19xX3xXcxX26xX1bxX52dxX3x12305xX59xX6xX18xX19xX3xXcxX16xX59xX18xX19xX3xX39xX133xX3xX4xX5dxX4xX3xXexX5dxX4xX3xX1xX2abxXdxX3xX4xX62bxX6xX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xX3xX2a0xX296xX18xX1xX3xX4xX1xX3axXbxX3xX18xX19xX27xX74xX3xX126xX198xX76xX187xX76xX36xX198xX36xX198xX2a8xX14bxX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX17xX91xX74xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10exXexX324xX6xX5xXdxX19xX18xX185xX3xX1e2xX59xX7xXexXdxX87exX74xX102xXaxX12xX281xXb47xX4xX3xX3dxXdxX41axXexX3bxX3xX4xX1xX73xX3xXexX16xX2cdxX18xX19xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xXexX5dxX4xX3xXexX59xX74xX2f0xX18xX3xXexX16xX59xX74xX133xX18xX3bxX3xX19xXdxX5dxX17xX3xX91xX3axX4xX3xX39xXa44xXdxX3xX18xX1xXdxX133xX59xX3xX1xX2c3xX18xX1xX3xXexX1xX4f4xX4xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX73xX3bxX3xXbxX1xX3abxX3xX1xX4axXbxX3xX39xXa44xXdxX3xX58xX2cdxXdxX3xX44xX353xX6xX3xX3dxX27xX18xX3bxX3xX5xX4f4xX6xX3xXexX59xX53bxXdxX14bxX3xXcxX95xX3xX44xX38axX3bxX3xX18xX45exX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX112xX3xXexX1xX4f4xX4xX3xXexX457xX3xX19xXdxX5dxX4xX3xX44xX6cxX59xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXbxX1xX30bxX18xX19xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xX3bxX3xX1x10cd9xX3xXexX16xX4axX3xX19xXdxX73xXbxX3xX18xX19xX49xX3a2xXdxX3xX7xX6xX59xX3xX4xX6xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX41axX18xX3xXexX5dxXdxX3xX1xX30bxX6xX3xX18xX1xX105xXbxX3xX4xX6f6xX18xX19xX3xX44xX109xX18xX19xX14bxX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX17xX91xX74xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10exXexX324xX6xX5xXdxX19xX18xX185xX3xX1e2xX59xX7xXexXdxX87exX74xX102xXaxX12xX1bxX5dxX4xX3xX18xX6f6xXdxX3xX91xX59xX18xX19xX3xXbxX1xX30bxX18xX19xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xX3xX44xX49xX4axX4xX3xXexX59xX74xX2f0xX18xX3xXexX16xX59xX74xX133xX18xX3xX4xX3axX3xXexX1xX306xX3xX30xX3xX2exX1xX59xX3xX91xX45exX18xX3xX4xX49xX3bxX3xX4xX10cxX3xX2b1xX59xX6xX18xX3bxX3xX91xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX41axXbxX3bxX3xXexX53bxX3xX4xX1xX4f4xX4xX3xX44xX17xX27xX18xX3xXexX1xX306xX3bxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX1xXdxXa0xX59xX3xX18xXdxX2f0xX18xX3bxX3xX1xX2cdxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX39xXdxX2f0xX18xX3xX4xX5dxX4xX3xXexX16xX49xX3a2xX18xX19xX3xX1xX2cdxX4xX3bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX44xX38axX3bxX3xXexX105xXbxX3xXexX16xX59xX18xX19xX3xX39xX27xX17xX3xX18xX1xX38axX58xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xX4xX38axX3xX18xX19xX59xX74xX3xX4xX10cxX3xX4xX6xX17xX14bxX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX17xX91xX74xXaxX12x103f3xX281xX5dxX18xX19xX3xX18xX38axXdxX3bxX3xX4xX5dxX4xX3xX39xX3axX3xX39xXdxX41axX4xX3xX39xX133xX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xX3xX44xX49xX4axX4xX3xXbxX1xX5dxXexX3xX1xXdxX41axX18xX3bxX3xX44xX6cxX59xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX5xX27xX58xX3xX16xX4afxX3bxX3xX4xX1xX73xX18xX19xX3xXexX1cxXdxX3xXbxX1xX34xXdxX3xX1xX4axXbxX3xX39xXa44xXdxX3xX4xX5dxX4xX3xX4xX10cxX3xX2b1xX59xX6xX18xX3xX4xX1xX4f4xX4xX3xX18xX9cxX18xX19xX3xX7xXa44xX58xX3xX1xX17xX27xX18xX3xXexX6cxXexX3xX1xX109xX3xX7xX10cxX3bxX3xX44xX49xX6xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xX16xX6xX3xX10exX10fxX3xX5xX112xX3xX18xX19xX1xXdxX2f0xX58xX3xX58xXdxX18xX1xX3xXexX16xX49xXa44xX4xX3xXbxX1xX5dxXbxX3xX5xX59xX105xXexX3xX2a0xX187xX3xXexX1xX5dxX18xX19xX3xX44xX98xX59xX3xX18xX9cxX58xX3xX36xX198xX36xX198xX3bxX3xXcx10797xX28bxX29axX3xXexX1xX27xX18xX1xX3xXbxX1xX34xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX18xX1xX3xX44xX341xX3xXexX53bxX3xX4xX1xX4f4xX4xX3xX10exX67xXexX3xX10exX10fxX3xX2xX120xX3xX39xX3axX76xX2xX120xX3xX3dxX353xX3xX4xX5dxX17xX3xX39xX133xX3xX58xX59xX6xX3xX3dxX5dxX18xX3bxX3xXexX27xX18xX19xX3xXexX16xX55xX3xXexX16xX5dxXdxX3xXbxX1xX67xXbxX3xX4xX1xX6cxXexX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xX3bxX3xX4xX6xX17xX3xX1xX10cxX18xX3xX4xX3abxX18xX19xX3xX2exX3b0xX3xX18xX9cxX58xX3xX36xX198xX2xX1dcxX3xX5xX27xX3xX187xX3xX39xX3axX3bxX3xX2xX198xX3xX3dxX353xX3xX4xX5dxX17xX2a8xX3xX44xX306xX3xXexX2abxX17xX3xX1xXdxX41axX59xX3xX4f4xX18xX19xX3xXexX59xX74xX2f0xX18xX3xXexX16xX59xX74xX133xX18xX3xX19xXdxX5dxX17xX3xX91xX3axX4xX3xX39xX133xX3xXbxX1xX30bxX18xX19xX3bxX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xXexX6f6xXdxX3xXbxX1xX2abxX58xX3xX39xX27xX3xXexX41axX3xX18xX2abxX18xX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xX3xXexX16xX2f0xX18xX3xX44xX353xX6xX3xX3dxX27xX18xX14bxX14bxX14bx10694xX3bxX3xXcxX1xXdxXa0xX59xX3xXexX5dxX3xX28bxX19xX59xX74xX28fxX18xX3xXa3bxX9cxX18xX3xX29axX6xX18xX1xX3xX324xX3xX281xX6f6xXdxX3xXexX16xX49xX30xX18xX19xX3xX281xX6f6xXdxX3xX1bxX296xX18xX1xX3xX7xX5dxXexX3xX281xXdxX133xX59xX3xXexX16xX6xX3xXexX6f6xXdxX3xXbxX1xX2abxX58xX3xX39xX133xX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xX3xX324xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX3dxXdxXa0xXexX14bxX0xX76xXbxX12xX0xX91xXdxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX91xX16xX10xX5xX6xXexX10xX91xXaxX12xX0xX59xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX324xXexX1xX59xX58xX3dxX324xX6xX18xX91xX324xX7xX6xXbxX17xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX292xX3exXexX3xX2b1xX59xX296xX3xXexX6xX18xX19xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xXexX27xX18xX19xX3xXexX16xX55xX3xXexX16xX5dxXdxX3xXbxX1xX67xXbxX3xX4xX1xX6cxXexX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xXaxX3xX1xX16xX10xX87exX9xXaxX76xX6xX18xX324xX18xXdxX18xX1xX324xXexX16xX6xXexX324xXexX59xX76xX3dxX6xXexX324xX2b1xX59xX6xX324xXexX6xX18xX19xX324xX91xX17xXdxX324xXexX59xX17xX18xX19xX324xXexX6xX18xX19xX324xXexX16xX59xX324xXexX16xX6xXdxX324xXbxX1xX10xXbxX324xX4xX1xX6xXexX324xX58xX6xX324xXexX59xX74xX76xX2xX1dcxX196xX126xX126xX198xX14bxX1xXexX58xXaxX12xX0xXdxX58xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX76xX58xX10xX91xXdxX6xX76xX2xX36xX198xX76xX18xX10xX180xX7xX76xX36xX198xX36xX120xX76xX2xX198xX42xX91xX196xX2xX120xX36xX2xX2xX36xXexX36xX2xX1dcxX198xX36xX5xX198xX14bxX1e2xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX18xX1xX3xX2exX1xX30xXdxX3xXexX34xX3xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX36xX42xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xXexX27xX18xX19xX3xXexX16xX55xX3bxX3xX58xX59xX6xX3xX3dxX5dxX18xX3xXexX16xX5dxXdxX3xXbxX1xX67xXbxX3xX4xX1xX6cxXexX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xXaxX3xX76xX12xX0xX76xX6xX12xX0xX91xXdxX39xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX292xX3exXexX3xX2b1xX59xX296xX3xXexX6xX18xX19xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xXexX27xX18xX19xX3xXexX16xX55xX3xXexX16xX5dxXdxX3xXbxX1xX67xXbxX3xX4xX1xX6cxXexX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xXaxX3xX1xX16xX10xX87exX9xXaxX76xX6xX18xX324xX18xXdxX18xX1xX324xXexX16xX6xXexX324xXexX59xX76xX3dxX6xXexX324xX2b1xX59xX6xX324xXexX6xX18xX19xX324xX91xX17xXdxX324xXexX59xX17xX18xX19xX324xXexX6xX18xX19xX324xXexX16xX59xX324xXexX16xX6xXdxX324xXbxX1xX10xXbxX324xX4xX1xX6xXexX324xX58xX6xX324xXexX59xX74xX76xX2xX1dcxX196xX126xX126xX198xX14bxX1xXexX58xXaxX12xX292xX3exXexX3xX2b1xX59xX296xX3xXexX6xX18xX19xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xXexX27xX18xX19xX3xXexX16xX55xX3xXexX16xX5dxXdxX3xXbxX1xX67xXbxX3xX4xX1xX6cxXexX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xX0xX76xX6xX12xX0xX76xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX91xXaxX12xX281xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xX28bxX19xX59xX74xX28fxX18xX3xX292xX5dxX3xX1bxX296xX18xX1xX3xX29axX49xX10cxX18xX19xX3xX2a0xXexX16xX73xX3xXbxX1xX49xX3a2xX18xX19xX3xXcxX45exX18xX3xX4d4xXdxX6xX18xX19xX3bxX3xXcxX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX18xX1xX2a8xX3xX44xX341xX3xX4xX38axX3xX36xX3xXexXdxX133xX18xX3xX5dxX18xX3xX39xX133xX3xX4xX5dxX4xX3xXexX6f6xXdxX3xXexX16xX6f6xX58xX3xX4xX3exXbxX3xXexX27xXdxX3xX7xX296xX18xX3xX39xX27xX3xX4xX49xX70fxX18xX19xX3xX44xX17xX2abxXexX3xXexX27xXdxX3xX7xX296xX18xX0xX76xXbxX12xX0xX76xX91xXdxX39xX12xX0xX76xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4baxX59xX6xX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xX3xX39xX133xX3xX3dxX5dxX18xX3xX2exXdxXa0xX58xX3xX5xX3a2xXdxXaxX3xX1xX16xX10xX87exX9xXaxX76xX6xX18xX324xX18xXdxX18xX1xX324xXexX16xX6xXexX324xXexX59xX76xX58xX59xX6xX324xX58xX6xX324xXexX59xX74xX324xX39xX10xX324xX3dxX6xX18xX324xX2exXdxX10xX58xX324xX5xX17xXdxX76xX2xX42xX120xX120xX120xX126xX14bxX1xXexX58xXaxX12xX0xXdxX58xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX76xX58xX10xX91xXdxX6xX76xX2xX36xX198xX76xX18xX10xX180xX7xX76xX36xX198xX198xX36xX76xX2xX36xX120xX91xX36xX2xX2xX36xX187xX120xX36xXexX2xX126xX187xX198xX1dcxX5xX198xX14bxX1e2xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX18xX1xX3xX2exX1xX30xXdxX3xXexX34xX3xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX36xX42xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xXexX27xX18xX19xX3xXexX16xX55xX3bxX3xX58xX59xX6xX3xX3dxX5dxX18xX3xXexX16xX5dxXdxX3xXbxX1xX67xXbxX3xX4xX1xX6cxXexX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xXaxX3xX76xX12xX0xX76xX6xX12xX0xX91xXdxX39xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4baxX59xX6xX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xX3xX39xX133xX3xX3dxX5dxX18xX3xX2exXdxXa0xX58xX3xX5xX3a2xXdxXaxX3xX1xX16xX10xX87exX9xXaxX76xX6xX18xX324xX18xXdxX18xX1xX324xXexX16xX6xXexX324xXexX59xX76xX58xX59xX6xX324xX58xX6xX324xXexX59xX74xX324xX39xX10xX324xX3dxX6xX18xX324xX2exXdxX10xX58xX324xX5xX17xXdxX76xX2xX42xX120xX120xX120xX126xX14bxX1xXexX58xXaxX12xX4baxX59xX6xX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xX3xX39xX133xX3xX3dxX5dxX18xX3xX2exXdxXa0xX58xX3xX5xX3a2xXdxX0xX76xX6xX12xX0xX76xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX91xXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX18xX1xX3xX39xX95xX6xX3xXbxX1xX5dxXexX3xX1xXdxX41axX18xX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX2b1xX59xX296xX3xXexX6xX18xX19xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xX24xX1xX6xX18xX3xXa3bxX9cxX18xX3xXcxX59xX6cxX18xX3xX2a0xX52dxX28bxX3xX2xX1dcxX42xX36xX3bxX3xXexX16xX73xX3xXexX2abxXdxX3xXexX1xX1cxX18xX3xX26xX30bxX6xX3bxX3xX10exX341xX3xXcxX1xX2abxX4xX1xX3xX26xX49xX18xX19xX3bxX3xXcxX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX18xX1xX2a8xX3xX39xX133xX3xX1xX27xX18xX1xX3xX39xXdxX3xX58xX59xX6xX3xX3dxX5dxX18xX3xXexX16xX5dxXdxX3xXbxX1xX67xXbxX3xX4xX1xX6cxXexX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xX14bxX0xX76xXbxX12xX0xX76xX91xXdxX39xX12xX0xX76xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX18xX1xX3xX5xXdxX2f0xX18xX3xXexXdxXa0xXbxX3xX3dxX3exXexX3xX19xXdxX55xX3xX4xX5dxX4xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xXexX27xX18xX19xX3xXexX16xX55xX3bxX3xX58xX59xX6xX3xX3dxX5dxX18xX3xXexX16xX5dxXdxX3xXbxX1xX67xXbxX3xX4xX1xX6cxXexX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xXaxX3xX1xX16xX10xX87exX9xXaxX76xX6xX18xX324xX18xXdxX18xX1xX324xXexX16xX6xXexX324xXexX59xX76xX4xX17xX18xX19xX324xX6xX18xX324xXexXbxX324xX1xX6xX324xXexXdxX18xX1xX324xX5xXdxX10xX18xX324xXexXdxX10xXbxX324xX3dxX6xXexX324xX19xXdxX59xX324xX4xX6xX4xX324xX91xX17xXdxX324xXexX59xX17xX18xX19xX324xXexX6xX18xX19xX324xXexX16xX59xX324xX58xX59xX6xX324xX3dxX6xX18xX324xXexX16xX6xXdxX324xXbxX1xX10xXbxX324xX4xX1xX6xXexX324xX58xX6xX324xXexX59xX74xX76xX2xX42xX196xX196xX2xX196xX14bxX1xXexX58xXaxX12xX0xXdxX58xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX76xX58xX10xX91xXdxX6xX76xX2xX36xX198xX76xX18xX10xX180xX7xX76xX2xX1dcxX120xX2xX76xX2xX36xX120xX91xX36xX2xX196xX36xX196xX196xX196xXexX37xX187xX126xX36xX1dcxX5xX198xX14bxX1e2xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX18xX1xX3xX2exX1xX30xXdxX3xXexX34xX3xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX36xX42xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xXexX27xX18xX19xX3xXexX16xX55xX3bxX3xX58xX59xX6xX3xX3dxX5dxX18xX3xXexX16xX5dxXdxX3xXbxX1xX67xXbxX3xX4xX1xX6cxXexX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xXaxX3xX76xX12xX0xX76xX6xX12xX0xX91xXdxX39xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX18xX1xX3xX5xXdxX2f0xX18xX3xXexXdxXa0xXbxX3xX3dxX3exXexX3xX19xXdxX55xX3xX4xX5dxX4xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xXexX27xX18xX19xX3xXexX16xX55xX3bxX3xX58xX59xX6xX3xX3dxX5dxX18xX3xXexX16xX5dxXdxX3xXbxX1xX67xXbxX3xX4xX1xX6cxXexX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xXaxX3xX1xX16xX10xX87exX9xXaxX76xX6xX18xX324xX18xXdxX18xX1xX324xXexX16xX6xXexX324xXexX59xX76xX4xX17xX18xX19xX324xX6xX18xX324xXexXbxX324xX1xX6xX324xXexXdxX18xX1xX324xX5xXdxX10xX18xX324xXexXdxX10xXbxX324xX3dxX6xXexX324xX19xXdxX59xX324xX4xX6xX4xX324xX91xX17xXdxX324xXexX59xX17xX18xX19xX324xXexX6xX18xX19xX324xXexX16xX59xX324xX58xX59xX6xX324xX3dxX6xX18xX324xXexX16xX6xXdxX324xXbxX1xX10xXbxX324xX4xX1xX6xXexX324xX58xX6xX324xXexX59xX74xX76xX2xX42xX196xX196xX2xX196xX14bxX1xXexX58xXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX18xX1xX3xX5xXdxX2f0xX18xX3xXexXdxXa0xXbxX3xX3dxX3exXexX3xX19xXdxX55xX3xX4xX5dxX4xX3xX44xX34xXdxX3xXexX49xX4axX18xX19xX3xXexX27xX18xX19xX3xXexX16xX55xX3bxX3xX58xX59xX6xX3xX3dxX5dxX18xX3xXexX16xX5dxXdxX3xXbxX1xX67xXbxX3xX4xX1xX6cxXexX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xX0xX76xX6xX12xX0xX76xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX91xXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX18xX1xX3xX39xX95xX6xX3xX16xX6xX3xX2b1xX59xX74xXa0xXexX3xX44xX353xX18xX1xX3xX2exX1xX30xXdxX3xXexX34xX3xX39xX3axX3xX5dxX18xX3bxX3xX2exX1xX30xXdxX3xXexX34xX3xX3dxX353xX3xX4xX6xX18xX3xX44xX34xXdxX3xX39xXa44xXdxX3xXcxX16xX98xX18xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX26xX17xX6xX18xX3xX2a0xX52dxX28bxX3xX2xX1dcxX42xX126xX2a8xX3bxX3xXexX16xX73xX3xXexX2abxXdxX3xX10exX341xX3xXcxX1xX2abxX4xX1xX3xX292xea5cxX18xX19xX3bxX3xX1xX59xX74xX41axX18xX3xX4c3xX6f6xX4xX3xX26xX27xX3xX2a0xX26xX27xX3xXcxX2axX18xX1xX2a8xX3xX39xX133xX3xXexX6f6xXdxX3xX91xX6xX18xX1xX3xX13b5xXexX27xX18xX19xX3xXexX16xX55xX3xXexX16xX5dxXdxX3xXbxX1xX67xXbxX3xX4xX1xX6cxXexX3xX58xX6xX3xXexX73xX74xX1574xX14bxX0xX76xXbxX12xX0xX76xX91xXdxX39xX12xX0xX76xX5xXdxX12xX0xX76xX59xX5xX12xX0xX91xXdxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX16xXaxX12xX0xX76xX91xXdxX39xX12xX0xX76xX91xXdxX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1484xX59xXexX1xX17xX16xXaxX12xX29axX49xX10cxX18xX19xX3xXa3bxXdxX18xX1xX0xX76xXbxX12
Dương Vinh