Phát huy việc đặt tên danh nhân cho trường học!
(Baohatinh.vn) - Trong phạm vi cả nước và trên địa bàn Hà Tĩnh, trường học đặt tên danh nhân đã có từ lâu...
dfc6x1389cx14cd6x1660bx164adx190ecx1691fx1386cxe20bxX7x14271x12a41xedd9x15094x1117fxf2c8xX5x12335xXaxX3xX7xXex129e8xX5xX10xX9xXaxXexX10x105ddxXex173cdxX6xX5xXdx17f7fx1898cx16590xX3xfff7x1435dxX7xXexXdx19901xX15xXax17615x16035xX1xe7daxXexX3xX1xX27xX15xX3x196e2xXdx197a0xX4xX3x15c2ex10d62xXexX3xXex105dfxX23xX3x11402xX6xX23xX1xX3xX23xX1x15219xX23xX3xX4xX1x15d03xX3xXex13d62x15775x15f16xX23xX22xX3xX1x11107xX4x16006xX0x10dd6xX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeef3xX10xX6xX45xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX54xX51xX23xX22xX3xXbxX1x11841xf29exX3xX38xXdxX3xX4xfc81xX3xX23xX55xf034xX4xX3xX38xf01cxX3xXexX54xX42xX23xX3xX3dx10bd1xX6xX3x10d61xXa7xX23xX3xX6exXa7xX3xXcx184c5xX23xX1x188b0xX3xXexX54xX55xX56xX23xX22xX3xX1xX5bxX4xX3xX3dxX3exXexX3xXexX42xX23xX3xX45xX6xX23xX1xX3xX23xX1xX4cxX23xX3xX3dxf61dxX3xX4x10e0exX3xXex17b1bxX3xX5xX4cxX27x114ffxXe8xXe8xX0xX5fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10167xX51xX45xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex16540xX22xX6xX15xX3xX7xX6xX27xX3x1130cxX31xX4xX1xX3xX99xX98xX23xX22xX3xXexX1xX31xX23xX22xX3xXcxX31xX99xX3xX23x18c23xX99xX3xX2xeba4x15969xf600xXbdxX3xXexX54xX55xX56xX23xX22xX3xX4x1007cxXbxX3xe20cxX3x143d0xX23xX6xX15xX3xX5xXa7xX3xXcxX6exX2fxXcx18371xX3xX3dx115fexX27xX3xXexXdxX42xX23xX3xX4xe21exX6xX3xXexff6bxX23xX1xX3xX38xXdxX23xX1xX3xX45x15a98xX3xX3dxX55x16906xX4xX3xX99xX6xX23xX22xX3xXexX42xX23xX3xX4xX1xfddexX3xX7xXbaxX3xX15xX42xX27xX3xX23xX55xXa3xX4xX3xX2fxX1xX6xX23xX3x12342x10265xX23xX1xX3xX2fxX1x124a7xX23xX22xXe8xX3x16a11xXa7xX51xX3xXexX1x185f1xXbxX3xX23xXdxX42xX23xX3xea3bx181fdxX3xX4xX168xX6xX3xXexX1x12000xX3x113dbx1355bxX3xXexX54xX55xXa3xX4xXbdxX3xX23xX1xXdx18e79xX27xX3xXexX54xX55xX56xX23xX22xX3xX4xX14bxXbxX3xX14exX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexXe3xX3xX1c0xX1xXdxX3xXexX1xXa7xX23xX1xX3xX5xX1adxXbxX3xX3dxXddxX3xX3dxX55xX17axX4xX3xX99xX6xX23xX22xX3xXexX42xX23xX3xX4xX31xX4xX3xX45xX6xX23xX1xX3xX23xX1xX4cxX23xX3xX23xX1xX55xX24xX3xX11cxX22xX27xX15xfa23xX23xX3x1015dxX27xX3xX150xX11cxX22xX1xXdxX3x1452fxX27xX4cxX23xX15cxXbdxX3xXcxX54xX15fxX23xX3xX2fxX1xe3b1xX3xX150xX19bxe7caxX4xX3xXcxX1xX5bxX15cxXbdxX3xf028x11d4cxX3xXcxX176xX3xXcxX54xX5bxX23xX22xX3xX150xXcxX1xX98xX4xX1xX3xX6exXa7xX15cx14af8xX0xX5fxXbxX2exX0xXexX6xXb2xX5xX10xX3xXb2xX51xX54xX45xX10xX54xX9xXaxX1b6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX45xX45xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3x17e70xXdxX45xXexX1xX9xXax19029xX1b6xX1b6xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX54xXaxX2exX0xXexXb2xX51xX45xX15xX2exX0xXexX54xX2exX0xXexX45xX2exX0xXdxX99xX22xX3xX7xX54xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe8xXb2xX6xX51xX1xX6xXexXdxX23xX1xXe8xX38xX23xX5fxX23xX10xX28fxX7xX5fxX2xX1b5xX1b6xX13exX5fxX2xX1b6xX1b5xX45xX14exX1b6xX140xX1b6xX1b5xX1b6xX1b6xXexX2xX1b6xX14exX140xX13exX13exX5xX1b6xXe8xX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xeb65xX99xX6xX22xX10xXaxX3xX5fxX2exX0xX5fxXexX45xX2exX0xX5fxXexX54xX2exX0xXexX54xX2exX0xXexX45xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX6xXbxXexXdxX51xX23xXaxX2exX21exX1a2xX23xX22xX3xXexX42xX23xX3xX45xX6xX23xX1xX3xX23xX1xX4cxX23xX3xX3dxX3exXexX3xX4xX1xX51xX3xXexX54xX55xX56xX23xX22xX3xX1xX5bxX4xX3xX5xXa7xX3xX7xX176xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xX1adxX23xX3xX38xXa7xX3xX38xXdxX23xX1xX3xX45xX6xX23xX1xX3xX1cxX239xX23xX22xX3xX3dxX31xX23xX22xX3xX23xX1x13288xX23xX22xX3xX4xX51xX23xX3xX23xX22xX55xX56xXdxX3xX4xXe0xX3xXexXa7xXdxXbdxX3xX4xXe0xX3xX3dxX239xX4xX3xX3dxXddxX3xX4x15d5bxX23xX22xX3xX1xXdxX1bexX23xX3xX1xX1bexXexX3xX99xX19cxX23xX1xX3xX4xX1xX51xX3xXcx10270xX3x17a4axX27xX39exX4xX3xX38xXa7xX3xX23xX1xX4cxX23xX3xX45xX4cxX23xXe8xX0xX5fxXbxX2exX0xX5fxXexX45xX2exX0xX5fxXexX54xX2exX0xX5fxXexXb2xX51xX45xX15xX2exX0xX5fxXexX6xXb2xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX51xX45xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex10740xX6xX27xX3xX23xXa7xX15xXbdxX3xX23xX1xXdxX1cdxX27xX3xXexX54xX55xX56xX23xX22xXbdxX3xXexXe3xX3xXb2xX1adxX4xX3xXexXdx17609xX27xX3xX1xX5bxX4xX3xX3dxX1bexX23xX3xXcxX6exX2fxXcxX3xXexXdxX1bexXbxX3xXex177e7xX4xX3xX3dxX55xX17axX4xX3xX3dxX3exXexX3xXexX42xX23xX3xX45xX6xX23xX1xX3xX23xX1xX4cxX23xX3xX23xX1xX55xX3xXcxXdxX433xX27xX3xX1xX5bxX4xX3xX1a7xf3eexX3xX242xXdxX42xX99xX3xX413x18acdxX23xXbdxX3xXcxX6exX125xX413xX3xX11cxX22xX27xX15xX21bxX23xX3xXcxX14bxXexX3xXcxX1xXa7xX23xX1xX3xX150xX125xX6xX23xX3xX242x1075fxX4xX15cx18c4fxX3xXcxX6exX125xX413xX3xX242xX42xX3xX1a7xX13axX23xX3xXcxX1xXdxX42xX99xX3xX150xXcxX2fxX3xX6exXa7xX3xXcxXbaxX23xX1xX15cxX49cxX3xXcxX6exX125xX413xX3xX38xXa7xX3xXcxX6exX2fxXcxX3xX6exXa7xX3xX6exX27xX15xX3xXcxX1adxXbxX3xX150xX125xe5e9xX99xX3xX227xX27xX15xX42xX23xX15cxX49cxX3xXcxX6exX125xX413xX3xX11cxX22xX27xX15xX21bxX23xX3xXcxX27xX14bxX23xX3xXcxX1xXdxX3axX23xX49cxX3xXcxX6exX2fxXcxX3xX242xX42xX3xX6exX37dxX27xX3xXcxX54xX31xX4xX3xX150xX6exX55xX479xX23xX22xX3xX413xX479xX23xX258xX0xX5fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX51xX45xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX21exX1a2xX23xX22xX3xXexX42xX23xX3xX45xX6xX23xX1xX3xX23xX1xX4cxX23xX3xX3dxX3exXexX3xX4xX1xX51xX3xXexX54xX55xX56xX23xX22xX3xX1xX5bxX4xX3xX5xXa7xX3xX7xX176xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xX1adxX23xX3xX38xXa7xX3xX38xXdxX23xX1xX3xX45xX6xX23xX1xX3xX1cxX239xX23xX22xX3xX3dxX31xX23xX22xX3xX23xX1xX37dxX23xX22xX3xX4xX51xX23xX3xX23xX22xX55xX56xXdxX3xX4xXe0xX3xXexXa7xXdxXbdxX3xX4xXe0xX3xX3dxX239xX4xX3xX3dxXddxX3xX4xX39exX23xX22xX3xX1xXdxX1bexX23xX3xX1xX1bexXexX3xX99xX19cxX23xX1xX3xX4xX1xX51xX3xXcxX3b5xX3xX3b7xX27xX39exX4xX3xX38xXa7xX3xX23xX1xX4cxX23xX3xX45xX4cxX23xXe8xX3xX1a7xX1cdxX3xXbxX1xX188xX6xX3xX4xX31xX4xX3xXexX1xX15fxX15xXbdxX3xX4x1711bxX3xX22xXdxX31xX51xX3xX38xXa7xX3xX1xX5bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xXbdxX3xX6xXdxX3xX4x147dbxX23xX22xX3xXexX1xX14bxX15xX3xXexX176xX3xX1xXa7xX51xX3xX1c0xX1xXdxX3xX3dxX55xX17axX4xX3xX1xX5bxX4xX3xX45xX55xXa3xXdxX3xX99xX31xXdxX3xXexX54xX55xX56xX23xX22xX3xX99xX6xX23xX22xX3xXexX42xX23xX3xX4xX31xX4xX3xX45xX6xX23xX1xX3xX23xX1xX4cxX23xXe8xX0xX5fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX51xX45xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX11cxX51xXdxX3xX22xX55xX479xX23xX22xX3xX4xX31xX4xX3xXb2xX1adxX4xX3xXexXdxX1cdxX23xX3xX23xX1xX4cxX23xXbdxX3xX99x14053xXdxX3xX23xX22xX55xX56xXdxX3xX3dxX1cdxX27xX3xX23xX6a0xX3xX5xX176xX4xX3xXbxX1xX14bxX23xX3xX3dxX14bxX27xX3xX3dxX433xX3xX45xX98xX15xX3xXexX39exXexXbdxX3xX1xX5bxX4xX3xXexX39exXexX3xX38xXa3xXdxX3xX99xX51xX23xX22xX3xX99xX27xX39exX23xX3xX3dxX55xX17axX4xX3xX3dxXe0xX23xX22xX3xX22xXe0xXbxX3xX23xX1xXdxX1cdxX27xX3xX23xX1xX14bxXexX3xX4xX1xX51xX3xX22xXdxX6xX3xX3dxX19cxX23xX1xX3xX38xXa7xX3xX1cxXddxX3xX1xX499xXdxXbdxX3xX1c0xX1bexX3xXexX449xX4xX3xX1cxX239xX23xX22xX3xX3dxX31xX23xX22xX3xX7xX176xX3xX23xX22xX1xXdxX3axXbxX3xX4xX168xX6xX3xX4xX1xX6xX3xX6xX23xX1xXe8xX3xX227xX27xX3xX1xX55xXa3xX23xX22xX3xX45xX1a2xX23xX22xX3xXexX42xX23xX3xX45xX6xX23xX1xX3xX23xX1xX4cxX23xX3xX3dxX3exXexX3xXexX42xX23xX3xX4xX1xX51xX3xXexX54xX55xX56xX23xX22xX3xX1xX5bxX4xX3xX3dxX55xX17axX4xX3xX23xX1xXdxX1cdxX27xX3xX23xX22xX55xX56xXdxX3xX3dx16f13xX23xX22xX3xXexX19cxX23xX1xXbdxX3xX168xX23xX22xX3xX1xX499xXe8xX0xX5fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX51xX45xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX27xX15xX3xX38xX1adxX15xXbdxX3xX3dxX31xX23xX22xX3xXexXdxX1bexX4xX3xX5xXa7xX3xX38xXe3xX6xX3xX3b7xX27xX6xXbdxX3x118bbxX3xX1xX27xX15xX3axX23xX3xX242xX499xX4xX3xX6exXa7xX3xX4xXe0xX3xX99xX499xXexX3xX7xX39exX3xXexX54xX55xX56xX23xX22xX3xXcxX6exX125xX413xX3xXb2xX6xX23xX3xX3dxX15fxX27xX3xX99xX6xX23xX22xX3xXexX42xX23xX3xX45xX6xX23xX1xX3xX23xX1xX4cxX23xXbdxX3xX23xX1xX55xX23xX22xX3xX1c0xX1xXdxX3xX7xX31xXbxX3xX23xX1xX1adxXbxX3xXexX1xXa7xX23xX1xX3xXexX54xX55xX56xX23xX22xX3xX5xXdxX42xX23xX3xX1cxXddxX3xXexX1xX19cxX3xX5xX98xXdxX3xX22xX1x17817xXbxX3xXexX42xX23xX3xX4xX31xX4xX3xX3dxXafxX6xX3xXbxX1xX55xX479xX23xX22xXbdxX3xX5xXa7xX99xX3xX23xX1xX55xX3xX38xX1adxX15xX3xX4xXe0xX3xX23xX42xX23xX3xX4xX1xX13axX23xX22x18d61xX0xX5fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18005xX27xXexX1xX51xX54xXaxX2exXcxX1xX6xX23xX1xX3xXcxX27xX14bxX23xX0xX5fxXbxX2e
Thanh Tuấn