Quốc hội Trung Quốc thông qua bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước
Quốc hội Trung Quốc hôm nay bỏ phiếu thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp, trong đó có điều khoản bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ đối với chức danh chủ tịch và phó chủ tịch nước.
220dx380dx7102x3091x6e21x3038x3260x4c92x3af4x9bd9x6cd8x298fx4fbex957ex3aa3x7a63xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax8a9ax6c56x5fd4xXexX0x82afxXaxX17xX18xX19xXexX0x57dcx23bdxX19x334axXexX0xXax94aexX9x31fbxXdxX18x61dexX2fx8b7ax55c8x3590xX5x730bxXbxXdxX17xX32xXex2a7fx8c3fx9a01xX2cxX9xXax5f1dxX35xX9xX5x6c20xX3cx4ddcx8e2axX9xX3bxX3cxX3dxX2cxX9xXbxXax3de8xX47xX48xX9x62eexX3cxX18xX9xX23x4de9xX9xX48xX35x7a4fxX35xX9xXax9caaxX47xX9xX47xXaxX35x25dbxXcxX9x3837x603axX9xX2cxXax431cxX9xXbx5fd6xX2cxXaxX9xX47x9eccxX5exX2cxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x6eb1xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35x85bbxX45xX18xXcxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX33xX24xX2fxX35xXbxX35xX24xX47x82f7xX9xX18xX23xX2fxX24xXdxX3cxXbxX17x417dxX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxXa8xX1cxX1cxX2fxX33x9e16x94f5xX18xXdxX24xXc4xXcxX17xX1cxX33xXdxX3cxX48xX35xX47xX2fxX1cxX2fxXaxX18xX45xX17x6988xX19xX17x7207xX31xX47xX3cxXdxXdx5614xX2cxX24xXdxX24xX45xX31xX47xX3cxXdxXdxXe3xX24xX18xX35xX19xX31x54dex5ba9x70b9xX2ax4f4axXf4x375ex5969xa170xXf5xXf6xXfcxXf6xXf8xX2axXfaxXf6x441axX105xXe3xXaxX45xX17xX93xX31xXaxXbxXbxX33xX2fx472axXf6x6b3exX112xXf4x92a3xX112xXf4xX117xXbxXaxX18xX47xXaxX47xX35xX17xX47xXc4xXddxX47xX112xXf4xX117xX2cxX24xX47xXbxX17xX47xXbxX112xXf4xX117x4286xXc5x3caaxXfaxX134x5b87xX6xXf5xXc4xXaxXbxXcxXdxXe3xXdxX18xX26xX24xX3cxXbxX31xX35xX2cxX24xX47x4d18xXbxX17x57b4xXbxXe3xX2cxX3cxX2fxXbxX24xXcxX35xXc5xX17xX31xXbxX45xX3cxX17xXe3xX2cxX18xXdxXdxX23xX18xX2cxX6bxX31xX47xX3cxXdxXdxXe3xX35xX19xX31xX19xX17xX19xX2cxXf6xXf5xXfbxXfaxX14dxX105xX19x2b89xX17xX14dxXf5xXfaxXf5xXfbxX14dxX18xX93xX93xXf8xX14dxX17exX23xXf8xXfbxX93xXfcxX18xXf6xX18xX23xX17exXf8xXe3xX19xX24xXcxX18xX35xX47xX31xXbxXaxX18xX47xXaxX47xX35xX17xX47xXc4xXddxX47xXe3xX18xX47xX19xX45xX24xX35xX19xX31xX93xX18xXdxX2fxX17xXe3xX35xX24xX2fxX31xX93xX18xXdxX2fxX17xX32xX9x84e4xX35xX19xXbxXaxX31xX32xXf8xX33xX150xX32xX9xXaxX17xX35xX48xXaxXbxX31xX32xXf8xX33xX150xX32xX9xX93xX45xX18xXcxX17xX23xX24xX45xX19xX17xX45xX31xX32xXf8xX32xX9xX2fxX2cxX45xX24xXdxXdxX35xX47xX48xX31xX32xX47xX24xX32xX9xX18xXdxXdxX24xX1c5xX93xX3cxXdxXdxX2fxX2cxX45xX17xX17xX47xX31xX32xX32xXexX0xX1cxX35xX93xX45xX18xXcxX17xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x2ba0xX17xX18xX19xX32xXexX3bxX3cxX3dxX2cxX9xXaxX41xX35xX9xX5xX45xX3cxX47xX48xX9xX3bxX3cxX3dxX2cxX9xXaxX51xXcxX9xX47xX18xX26xX9xX23xX5axX9xX33xXaxX35x2e09xX3cxX9xXbxXaxX51xX47xX48xX9xX55xX3cxX18xX9xX19x745exX9xXbxXax4fcbxX24xX9xX2fx81c9xX18xX9x6abax61f7xX35xX9xX228xX35xX250xX47xX9xX33xXax5d56xX33x4f90xX9xXbxX45xX24xX47xX48xX9xX269x92c2xX9xX2cxX27fxX9xX269xX35x3c6axX3cxX9xX6bxXaxX24xX262xX47xX9xX23xX5axX9xX48xX35xX5exX35xX9xXaxX62xX47xX9xXf4xX9xX47xXaxX35xX68xXcxX9xX6bxX6cxX9xX269xX3dxX35xX9xXddxX5exX35xX9xX2cxXax34caxX2cxX9xX19xX18xX47xXaxX9xX2cxXaxX70xX9xXbxX73xX2cxXaxX9xXddx4164xX9xX33xXaxX27fxX9xX2cxXaxX70xX9xXbxX73xX2cxXaxX9xX47xX78xX5exX2cxXc4xX0xX1cxX33xXexX0xX93xX35xX48xX3cxX45xX17xX9xX19xX18xXbxX18xX14dxX35xX47xX19xX17xX150xX31xX32xXf8xX32xXexX0xX18xX9xXaxX45xX17xX93xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxXa8xX1cxX1cxX35xXcxX18xX48xX17xXc4xXbxXaxX18xX47xXaxX47xX35xX17xX47xXc4xXddxX47xX1cxX2axXfcxXf8xXf8xX1cxX3cxX33xXdxX24xX18xX19xX17xX19xX1cxXddxX18xX47xX6bxXaxX24xX18xX1cxXf4xXf8xX2axX105x661axXf8xXf6xX32fxX2axX2axX1cxX23xX24xX32fxX139xX33xX45xX24xXc4xX139xX33xX48xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX14dxX2fxX35xXc5xX17xX31xX32xX2axXfcxXf8xXf8xX150xX2axXf8xXfcxX17exX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xXa8xX1cxX1cxX35xXc4xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxXc4xXddxX47xX1cxX47xX17xX1c5xX2fxX1cxX2axX105xX2axXf8xX1cxX17exX17exX19xXf8xX2axXfaxXfaxX2axXf5xX2axXbxXfaxXf8xXf4xXf8xXdxXf8xXc4xX139xX33xX48xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX55xX3cxX24xX2cxX9xXaxX24xX35xX9xXbxX45xX3cxX47xX48xX9xX55xX3cxX24xX2cxX9xXbxXaxX24xX47xX48xX9xX55xX3cxX18xX9xX23xX24xX9xX48xX35xX24xX35xX9xXaxX18xX47xX9xX47xXaxX35xX17xXcxX9xX6bxX26xX9xX2cxXaxX3cxX9xXbxX35xX2cxXaxX9xX47xX3cxX24xX2cxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2fxXbxX24xX45xX26xX18xXddxX18xXbxX18xX45xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX93xX35xX48xX3cxX45xX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX47xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX150xXbxX14dxX18xXdxX35xX48xX47xXa8xX9xX139xX3cxX2fxXbxX35xX93xX26xXb2xX32xXexX4xXaxX70xX9xXbxX73xX2cxXaxX9xX5xX45xX3cxX47xX48xX9xX3bxX3cxX3dxX2cxX9xX5x59adxX33xX9xX4xX44axX47xX9xX8bx66c5xX47xXaxX9xX23xX5axX9xX33xXaxX35xX250xX3cxX9xX2cxXaxX24xX9xX19xX25exX9xXbxXaxX262xX24xX9xX2fxX266xX18xX9xX269xX26axX35xX9xX228xX35xX250xX47xX9xX33xXaxX274xX33xX9xX47xX48xX2c2xX26xX9xX2axX2axXc4xXf6xX9x9e20xX17xX3cxXbxX17xX45xX2fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX62xX35xX9xX33xXaxX35x2fc9xX47xX9xXax442cxX33xX9xXbxXaxX2b0xX9xXf6xX9xX2cxX70xX18xX9xX6bxX6cxX9xXaxX4aexX33xX9xXbxXaxX2b0xX9xX47xXax721axXbxX9xX55xX3cxX3dxX2cxX9xXaxX41xX35xX9xX5xX45xX3cxX47xX48xX9xX3bxX3cxX3dxX2cxX9xX6bxXaxX27fxX18xX9xX2axXf6xX9xX19xX35x9c87xX47xX9xX45xX18xX9x6f2dxX9xX8bxa010xX2cxX9x8fa3xX35xX47xXaxX9xXddxX2c2xX24xX9xX2cxXaxX35xX286xX3cxX9xX2axX2axXc4xXf6xX276xX9xX6bxXaxX24xX262xX47xX48xX9xXf6xXc4xXf8xXf8xXf8xX9xX269xX62xX35xX9xX23xX35x8e87xX3cxX9xX23xX5axX9xX33xXaxX35xX250xX3cxX9xX2cxXaxX24xX9xX19xX25exX9xXbxXaxX262xX24xX9xX2fxX266xX18xX9xX269xX26axX35xX9xX228xX35xX250xX47xX9xX33xXaxX274xX33xX9xX47xX78xX5exX2cxX9xX47xX2c2xX26xXc4xX9xX5xX45xX24xX47xX48xX9xX269xX27fxX9xX2cxXax7c64xX9xX2cxX27fxX9xXf4xX9xX269xX62xX35xX9xX23xX35xX51dxX3cxX9xX23xX5axX9xX33xXaxX35xX250xX3cxX9xX2cxXaxX3dxX47xX48xX9xXddxX2c2xX9xXf6xX9xX47xX48xX78x4180xX35xX9xX6bxXaxX51xX47xX48xX9xX23xX5axX9xX33xXaxX35xX250xX3cxX276xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX487xX17xX3cxXbxX17xX45xX2fxXc4xX9xX4f5xX250xXbxX9xX55xX3cxX262xX9xXdxX2c2xX9xX19xX25exX9xXbxXaxX262xX24xX9xX2fxX266xX18xX9xX269xX26axX35xX9xX228xX35xX250xX47xX9xX33xXaxX274xX33xX9xX5xX45xX3cxX47xX48xX9xX3bxX3cxX3dxX2cxX9xX269x4697xX9xX269xX78x6f7dxX2cxX9xXbxXaxX51xX47xX48xX9xX55xX3cxX18xX276xX9xXcxX4efxX9xX269xX78xX583xX47xX48xX9xX2cxXaxX24xX9xX4xXaxX70xX9xXbxX73xX2cxXaxX9xX5xX45xX3cxX47xX48xX9xX3bxX3cxX3dxX2cxX9xX5xX44axX33xX9xX4xX44axX47xX9xX8bxX452xX47xXaxX9xXbxX35xX250xX33xX9xXbx22d3xX2cxX9xX48xX35x3ea1xX9xX2cxXaxX2b0xX2cxX9xXddxX61bxX9xX47xX2c2xX26xX9xX2fxX18xX3cxX9xX6bxXaxX35xX9xX6bxX250xXbxX9xXbxXax8b4fxX2cxX9xX47xXaxX35xX68xXcxX9xX6bxX6cxX9xXbxXaxX2b0xX9xXaxX18xX35xX9xXddxX2c2xX24xX9xX47x239bxXcxX9xXf4xXf8xXf4xXf6xXc4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX45xX78xX5exX2cxX9xX269xX27fxX276xX9xX33xXaxX274xXbxX9xX47xX48xX51xX47xX9xXddxX35xX4aaxX47xX9xX6bxX6cxX9xXaxX4aexX33xX9xXbxXaxX2b0xX9xX47xXaxX4c8xXbxX9xX55xX3cxX3dxX2cxX9xXaxX41xX35xX9xX5xX45xX3cxX47xX48xX9xX3bxX3cxX3dxX2cxX9xX6bxXaxX27fxX18xX9xX2axXf6xX9xX5xX45xX78x7779xX47xX48xX9xX134xX48xXaxX35xX68xX33xX9xX5xX24xX62xX35xX9xXbxX3cxX26xX4aaxX47xX9xX23xX3dxX9xX269xX286xX9xX150xX3cxX4c8xXbxX9xX23xX5axX9xX48xX35xX5exX35xX9xXaxX62xX47xX9xX2cxXaxX70xX9xXbxX73xX2cxXaxX9xX47xX78xX5exX2cxX9xX2cxXaxX55cxX9xX47xXax3240xXcxX9xX269x42dcxX47xX48xX9xX23xX41xX9xXaxX27fxX18xX9xX2cxXaxX2b0xX2cxX9xX19xX18xX47xXaxX9xX47xX2c2xX26xX9xXddxX5exX35xX9xXaxX18xX35xX9xX2cxXaxX2b0xX2cxX9xX19xX18xX47xXaxX9xX5xX26axX47xX48xX9xX23x47d5xX9xXbxXaxX78xX9x7d77xX262xX47xX48xX9xX4xX41xX47xX48xX9xX2fxX262xX47xX9xXddxX2c2xX9xX4xXaxX70xX9xXbxX73xX2cxXaxX9xX55xX3cx23a5xX47xX9xX70xX26xX9xXbxX45xX3cxX47xX48xX9xX78xX6baxX47xX48xX276xX9xXddxX3dxX47xX9xX6bxXaxX51xX47xX48xX9xX2cxX27fxX9xX48xX35xX5exX35xX9xXaxX62xX47xX9xX47xXaxX35xX68xXcxX9xX6bxX6cxXc4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXbxX583xX9x6a26xX24xX3cxXbxXaxX9xX4xXaxX35xX47xX18xX9xX136xX24xX45xX47xX35xX47xX48xX9xX7xX24xX2fxXbxX276xX9xX2cxX27fxX9xXf4xX2axX9xX269xX286xX9xX150xX3cxX4c8xXbxX9xX2fxX266xX18xX9xX269xX26axX35xX9xX228xX35xX250xX47xX9xX33xXaxX274xX33xX9xXdx3368xX47xX9xX47xX2c2xX26xX9xXddxX2c2xX9xXbxX4c8xXbxX9xX2cxX262xX9xX47xXaxX4f2xXcxX9xXddxX2c2xX24xX9xXcxX41xXbxX9xXcxX61bxX2cxX9xXbxX35xX4aaxX3cxX9xXdxX2c2xX9xX2cxX70xX47xX48xX9xX2cxX3dxX9xXbxX730xX47xXaxX9xXaxX5d9xX33xX9xX33xXaxX274xX33xX9xX2cxX70xX18xX9xX736xX262xX47xX48xX9xX4xX41xX47xX48xX9xX2fxX262xX47xX9xX5xX45xX3cxX47xX48xX9xX3bxX3cxX3dxX2cxX9x5d71xX4xX7xX4x6186xX9xXddxX2c2xX9xXbxXaxX51dxX9xX2cxXaxX250xX9xXaxX27fxX18xX9xX55xX3cxX26xX286xX47xX9xXdxX5d5xX47xXaxX9xX269xX62xX24xX9xX2cxX70xX18xX9xX269xX262xX47xX48xX9xX23xX6fbxX47xX48xX9xX2cxX274xX2cxXaxX9xXdxX2c2xXcxX9xXcxX583xX9xXdxX6fbxX47xX9xX45xX18xX47xXaxX9xX48xX35xX620xX18xX9xX269xX262xX47xX48xX9xXddxX2c2xX9xX47xXaxX2c2xX9xX47xX78xX5exX2cxXc4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8bxX24xX19xX26xX32xXex99c7xX35xX5exX35xX9xX33xXaxX752xX47xX9xXbxX730xX2cxXaxX9xX47xXaxX44axX47xX9xX269xX73xX47xXaxX9xX4xXaxX70xX9xXbxX73xX2cxXaxX9xX5xX44axX33xX9xXbxX35xX47xX9xX45xX6fbxX47xX48xX9xX2fxX266xX18xX9xX269xX26axX35xX9xX228xX35xX250xX47xX9xX33xXaxX274xX33xX9xXdxX2c2xX9xX2cxX7dbxX47xX9xXbxXaxX35xX250xXbxX9xXddxX452xX9xX47xXaxX620xX47xX48xX9xXbxXaxX274xX2cxXaxX9xXbxXaxX2b0xX2cxX9xXcxX2c2xX9xX5xX45xX3cxX47xX48xX9xX3bxX3cxX3dxX2cxX9xX269xX3dxX35xX9xXcx2f7fxXbxX9xX47xX48xX2c2xX26xX9xX47xX18xX26xX9xX269x7b37xX35xX9xXaxX5axX35xX9xX33xXaxX262xX35xX9xX2cxX27fxX9xXcxX41xXbxX9xXddxX73xX9xXdxX5d5xX47xXaxX9xX269xX62xX24xX9xXbxX44axX33xX9xXbxX45xX3cxX47xX48xX9xX269xX78xX5d9xX2cxX9xX55xX3cxX26xX286xX47xX9xXdxX25exX2cxX9xXddxX2c2xX9xXcxX41xXbxX9xX269xX262xX47xX48xX9xX2cxX7dbxXcxX9xX55xX3cxX26xX286xX47xX9xXddxX620xX47xX48xX9xXcxX62xX47xXaxXc4xX9xX134xXaxX620xX47xX48xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX269xX26axX35xX9xXdxX7dbxX47xX9xX47xX2c2xX26xX9xX2cx44bexX47xX48xX9xX2fx2a70xX9xX48xX27fxX33xX9xX33xXaxX7dbxX47xX9xX2cxXaxX4c8xXcxX9xX19xX2b0xXbxX9xX2cxX3cxX41xX2cxX9xXbxX45xX18xX47xXaxX9xXdxX3cxX44axX47xX9xXdxX2c2xX9xXdxX35xX68xX3cxX9xX4xX7xX4xX9xX2cxX27fxX9xX269xX2b0xX47xX48xX9xXbxX45xX4aaxX47xX9xX47xXaxX2c2xX9xX47xX78xX5exX2cxX9xXaxX18xX26xX9xX6bxXaxX51xX47xX48xX276xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX7a0xX24xX3cxXbxXaxX9xX4xXaxX35xX47xX18xX9xX136xX24xX45xX47xX35xX47xX48xX9xX7xX24xX2fxXbxXc4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8bxX24xX19xX26xX32xXex9f4dxX7dbxX47xX9xX48xX7dbxX47xX9xX47xXaxX4c8xXbxX9xX5xX45xX3cxX47xX48xX9xX3bxX3cxX3dxX2cxX9xX2fxX266xX18xX9xX269xX26axX35xX9xX228xX35xX250xX47xX9xX33xXaxX274xX33xX9xXdxX2c2xX9xXddxX2c2xX24xX9xX47xX655xXcxX9xXf4xXf8xXf8xXf5xX9xX269xX51dxX9xX269xX78xX18xX9xXddxX2c2xX24xX9xXbxXaxX3cxX26xX250xXbxX9x37d6xX8bxX18xX9xX269xX62xX35xX9xX19xX35xX68xX47x7c5exX9xX2cxX70xX18xX9xX2cxX25exX3cxX9xX4xXaxX70xX9xXbxX73xX2cxXaxX9xX8aaxX35xX18xX47xX48xX9xX5xX45xX62xX2cxXaxX9xX2xX752xX47xXc4xX9xX4f5xXaxX35xX9xX269xX27fxX276xX9xX47xX78xX5exX2cxX9xX47xX2c2xX26xX9xXcxX4c8xXbxX9xXcxX41xXbxX9xX47xX655xXcxX9xX269xX51dxX9xX2cxXaxX3cx9558xX47xX9xX23xX73xX9xXddxX2c2xX9xXbxXaxX18xXcxX9xXddxX4c8xX47xX9xXbxX45xX24xX47xX48xX9xX6bxXaxX35xX9xX269xX286xX9xX150xX3cxX4c8xXbxX9xXdxX7dbxX47xX9xX47xX2c2xX26xX9xX269xX78xX5d9xX2cxX9xXaxX24xX2c2xX47xX9xXbxXaxX2c2xX47xXaxX9xX2cxXaxX55cxX9xXbxX45xX24xX47xX48xX9xXddxX92cxX47xX48xX9xXfaxX9xXbxXaxX274xX47xX48xXc4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7a0xX24xX3cxX45xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5xX134xX3xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe