Nga trả đũa, trục xuất 20 nhà ngoại giao Séc
Nga quyết định trục xuất 20 nhà ngoại giao Séc để đáp trả việc nước này trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi Praha, đồng thời cho rằng Séc đang muốn làm hài lòng Mỹ.
e90cxff0cxf08ex15badx133d7xf8fax101a2x13355x128ddxX7x15279x11cc7xfc8fxf95fx13a0ax116bdxX5x15199xXax14162x10985x15529xX6xX3xXex1331fx116caxX3x131b9x10bbdxX6x1168fxX3xXexX18xe9d2xX4xX3x11eb3x1533ex13919xXexX3x11bddx11649xX3x114dbxX1x10863xX3xX2dxX14xeabcx163a9xXdxX3xX14xXdxX6xX33xX3x13125x11070xX4xX0x149aexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf29fxX10xX6x126d3xXaxX12xX13xX14xX6xX3x129edxX26xfa49xf508xXexX3xX1bx126d5xX2dxX1xX3xXexX18xX22xX4xX3xX25xX26xX27xXexX3xX2axX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX14xX33xX34xXdxX3xX14xXdxX6xX33xX3xX3cxX3dxX4xX3xX1bx15586xX3xX1bx12455xXbxX3xXexX18xX19xX3x13906xXdxecdaxX4xX3xX2dx165cbx1414exX4xX3xX2dxX2fxX5bxX3xXexX18xX22xX4xX3xX25xX26xX27xXexX3xX4xX88xX4xX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX14xX33xX34xXdxX3xX14xXdxX6xX33xX3xX13xX14xX6xX3xff36xX1x114e8xXdxX3x101f3xX18xX6xX1xX6xX1exX3xX1bx109dbxX2dxX14xX3xXexX1x1087fxXdxX3xX4xX1xX33xX3xX18xf93fxX2dxX14xX3xX3cxX3dxX4xX3xX1bxX6xX2dxX14xX3x15c7dxX26x16100xX2dxX3xX5xX2fxXe6xX3xX1xX2fxXdxX3xX5x14236xX2dxX14xX3x103a9x15d9ax16515xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx135b0xX33xX52xX5bxXaxX12xX10ax1261cxX3xX13xX14xX33xX34xXdxX3xX14xXdxX6xX33xX3xX13xX14xX6xX3xX1x104e7xXe6xX3xX59xX26xX6xX3x12470xX2x10b19xX40x122a8x12885xX3xXexX1xX123xX2dxX14xX3x11edbxX88xX33xX3xX59xX26xX5bxX5cxXexX3xX1bxX60xX2dxX1xX3xXexX18xX22xX4xX3xX25xX26xX27xXexX3xX2axX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX14xX33xX34xXdxX3xX14xXdxX6xX33xX3xX3cxX3dxX4xX3xX1bxX85xX3xX1bxX88xXbxX3xXexX18xX19xX3xX8fxXdxX91xX4xX3xX3cxX3dxX4xX3xXexX18xX22xX4xX3xX25xX26xX27xXexX3xX4xX88xX4xX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX14xX33xX34xXdxX3xX14xXdxX6xX33xX3xX13xX14xX6xX3xXbexX1xXc0xXdxX3xXc3xX18xX6xX1xX6xXfaxX3xXcxX1xX10xX33xX3xX5bxf6c8xX26xX3xX4xfa67xX26xX1exX3xX4xX88xX4xX3xX2dxX1xeaa4xX2dxX3xX8fxXdxX1adxX2dxX3xX13xX14xX33xX34xXdxX3xX14xXdxX6xX33xX3xX3cxX3dxX4xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX18xXd1xXdxX3xXbexX1xXc0xXdxX3xX13xX14xX6xX3xXexX18xX33xX2dxX14xX3xX2dxX14xX2fxX5bxX3xX2x12068xX40xX12exXfaxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX33xX52xX5bxXaxX12xXcxX1xX10xX33xX3xX10axX111xX3xX13xX14xX33xX34xXdxX3xX14xXdxX6xX33xX3xX13xX14xX6xX1exX3xX1bxX1bbxX5bxX3xX5xX2fxX3xX1bxX111xX2dxX14xX3xXexX1xX88xXdxX3xX1bxX88xXbxX3xXexX18xX19xX3xX5xXdxX1adxX2dxX3xX59xX26xX6xX2dxX3xX1bxX5cxX2dxX3xX1xX2fxX2dxX1xX3xX1bxX111xX2dxX14xX3xXbexX1xX123xX2dxX14xX3xXexX1xX1bbxX2dxX3xXexX1xXdxX91xX2dxX3xX4x10a1bxX6xX3xX3cxX3dxX4xX3xX1bxXe8xXdxX3xX8fxX96xXdxX3xX4xX88xX4xX3xX2dxX1xX1bbxX2dxX3xX8fxXdxX1adxX2dxX3xX4xX264xX6xX3xX4x13e78xX3xX59xX26xX6xX2dxX3xX2dxX14xX33xX34xXdxX3xX14xXdxX6xX33xX3xX13xX14xX6xX3xXexX34xXdxX3xXc3xX18xX6xX1xX6xXfaxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX33xX52xX5bxXaxX12xX0xXdxXe6xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxf737xX10xX2dxXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX5bxX5xX10xX9xXax14be3xXdxX52xXexX1x149f6xX3x1686fxX2xfe5dxXbxX25x1087cxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX2dcxX3x137b8xX12cxf288xXbxX25xX2e3xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXfaxX137xX6xX33xX1xX6xXexXdxX2dxX1xXfaxX8fxX2dxX40xX2dxX10xX2d7xX7xX40xX2axX2xX2xX2dexX40xX2xX2bxX12cxX52xX2xX2bxX12cxX2edxX2e0xX2e0xX2edxXexX2efxX2efxX2dexX2xX5xX12ex11417xX7xX10xX4xX327xX2edxXfax12286xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexX18xX19xX3xX1bxX1cxX6xX1exX3xXexX18xX22xX4xX3xX25xX26xX27xXexX3xX2axX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX14xX33xX34xXdxX3xX14xXdxX6xX33xX3xX3cxX3dxX4xXaxX3xX2d7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX2dexX2xX2e0xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX2edxX12cxX2efxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c8xX6xXbxXexXdxX33xX2dxXaxX12x14476xX34xXdxX3xX7xfbc9xX3xX59xX26xX88xX2dxX3xX13xX14xX6xX3xXexX34xXdxX3xXc3xX18xX6xX14xX26xX10xX1exX3xX2c8xX111xX2dxX14xX3xX1xXf4xX6xX3xX3cxX3dxX4xXfaxX3x10b4dxX2dxX1xX2dcxX3x1651fxX10xX26xXexX10xX18xX7xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX33xX52xX5bxXaxX12xXcxX18xX95xX96xX4xX3xX1bx159c1xX3xX4x142fdxX2dxX14xX3xX2dxX14xX2fxX5bxX1exX3xX10axX111xX3xX13xX14xX33xX34xXdxX3xX14xXdxX6xX33xX3xX13xX14xX6xX3xX1bx10d96xX3xXexX18xXdxX91xX26xX3xXex120acxXbxX3xX399xX34xXdxX3xX7xX39exX3xX3cxX3dxX4xX3xXexX34xXdxX3x120b8xXdxXex15bf4xX10xX7xX5xX6xX8fxX3xXc3xXdxX8fxX33xX2dxXbexX6xXfaxX3xX399xX34xXdxX3xX7xX39exX3xXc3xXdxX8fxX33xX2dxXbexX6xX3xX1bxX40bxX3xX4xX3ebxX3xXe6xf67exXexX3xXexX34xXdxX3xX10axX111xX3xX13xX14xX33xX34xXdxX3xX14xXdxX6xX33xX3xX13xX14xX6xX3xXbexX1xX33xX19xX2dxX14xX3xX2axX2bxX3xXbxX1x1524exXexXfaxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX33xX52xX5bxXaxX12xX13xX14xX6xX3xX4xX1cxX2dxX14xX3xX4xX1xX33xX3xX18xXd9xX2dxX14xX1exX3xX19xX2dxX1xX3xX1xX95x1362cxX2dxX14xX3xX4xX264xX6xX3xXf8xXf9xX3xXexX1xX85xX3xX1xXdxX91xX2dxX3xX18xecf9xX3xXexX18xX33xX2dxX14xX3xX8fxXdxX91xX4xX3xX2c8xX111xX2dxX14xX3xX1xXf4xX6xX3xX3cxX3dxX4xX3xX59xX26xX5bxX5cxXexX3xX1bxX60xX2dxX1xX3xXexX18xX22xX4xX3xX25xX26xX27xXexX3xX2xX12cxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX14xX33xX34xXdxX3xX14xXdxX6xX33xX3xX13xX14xX6xXfaxX3xXcxX18xX33xX2dxX14xX3xXe6xX111xXexX3xXexX26xX5bxX1adxX2dxX3xX137xXe8xX1exX3xX10axX111xX3xX13xX14xX33xX34xXdxX3xX14xXdxX6xX33xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX1xX33xX3xX137xXdxX5cxXexX1exX3xX4xX88xX4xX3xX2dxX1xX2fxX3xX4xX1xX39exX4xX3xXexX18xX88xX4xX1xX3xX3cxX3dxX4xX3xX1bxX40bxX3xXexX1x13b5dxX4xX3xX1xXdxX91xX2dxX3xX137xX95xX96xX4xX3xX1bxXdxX3xX1bxX85xX3xX5xX2fxXe6xX3xX1xX2fxXdxX3xX5xXf4xX2dxX14xX3xXf8xXf9xX3xX7xX6xX26xX3xX4xX88xX4xX3xX5xX91xX2dxX1xX3xXexX18x1156axX2dxX14xX3xXbxX1xX34xXexX3xX14xX1b1xX2dxX3xX1bxX1bbxX5bxX3xX4xX264xX6xX3xXf8xXf9xX3xX1bxXe8xXdxX3xX8fxX96xXdxX3xX13xX14xX6xXfaxX3xXcxX1xX10xX33xX3xX10axX111xX3xX13xX14xX33xX34xXdxX3xX14xXdxX6xX33xX3xX13xX14xX6xX1exX3xX1xX2fxX2dxX1xX3xX1bxX111xX2dxX14xX3xX4xX264xX6xX3xXbxX1x10ed4xX6xX3xX2c8xX111xX2dxX14xX3xX1xXf4xX6xX3xX3cxX3dxX4xX3xX1bxX40bxX3xXbxX1xX88xX3xX1xX264xX5bxX3xX2dx10369xX2dxX3xXexX19xX2dxX14xX3xX59xX26xX6xX2dxX3xX1xX91xX3xX137x12dc4xX2dxX1xX3xXexX1xX95xXd1xX2dxX14xX3xX14xXdx105a0xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX2dxX95xX96xX4xXfaxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX33xX52xX5bxXaxX12xX4fxX123xXe6xX3xX2xX2efxX40xX12exX1exX3xX4xX1xX5cbxX2dxX1xX3xX59xX26xX5bxX5e7xX2dxX3xX2c8xX111xX2dxX14xX3xX1xXf4xX6xX3xX3cxX3dxX4xX3xX4xX1xX33xX3xX137xXdxX5cxXexX3xX1x10b2bxX3xX7xf16fxX3xXexX18xX22xX4xX3xX25xX26xX27xXexX3xX2xX12cxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX14xX33xX34xXdxX3xX14xXdxX6xX33xX3xX13xX14xX6xX3xX137xX60xX3xX25xX88xX4xX3xX1bxX60xX2dxX1xX3xX5xX2fxX3xXe6xX414xXexX3xX8fxX22xX3xX4xX264xX6xX3xX2axX3xX4xX286xX3xX59xX26xX6xX2dxX3xX6xX2dxX3xX2dxXdxX2dxX1xX3xX13xX14xX6xX3xX5xX2fxX3xX2c8xX286xX3xX59xX26xX6xX2dxX3xXcxX5f8xX2dxX1xX3xX137xX88xX33xX3xX13xX95xX96xX4xX3xX2dxX14xX33xX2fxXdxX3xX8fxX2fxX3xX2c8xX286xX3xX59xX26xX6xX2dxX3xXcxX5f8xX2dxX1xX3xX137xX88xX33xX3xf17exX26xX1bbxX2dxX3xX1bxX111xXdxX3xX52xX33xX3xX4xX3ebxX3xX5xXdxX1adxX2dxX3xX59xX26xX6xX2dxX3xX1bxX5cxX2dxX3xXe6xX111xXexX3xX8fxX22xX3xX2dx128f6xX3xXbexX1xX33xX3xX8fxX1cxX3xXbexX1xX5cbxX3xX5xX96xX2dxX3xX2dxea9axXe6xX3xX2axX2bxX2xX12exXfaxX3xX13xX14xX6xX5bxX3xX7xX6xX26xX3xX1bxX3ebxX1exX3xX13xX14xX6xX3xX1bxX40bxX3xX14xX653xXdxX3xX1bxX111xX2dxX14xX3xXexX1xX88xXdxX3xX4xX264xX6xX3xX2c8xX111xX2dxX14xX3xX1xXf4xX6xX3xX3cxX3dxX4xX3xX5xX2fxX3xfed5xX8fxX123xX3xX5xfcbbx1435dxXfaxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX33xX52xX5bxXaxX12xX13xX14xX2fxX5bxX3xX2xX2e0xX40xX12exX1exX3xXf8xXf9xX3xX1bxX40bxX3xX4xX123xX2dxX14xX3xX137xXe8xX3xX4xX88xX4xX3xX5xX91xX2dxX1xX3xXexX18xX57exX2dxX14xX3xXbxX1xX34xXexX3xX8fxX2fxX3xXexX18xX22xX4xX3xX25xX26xX27xXexX3xX2xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX14xX33xX34xXdxX3xX14xXdxX6xX33xX3xX13xX14xX6xX3xX1bxX85xX3xXexX18xX19xX3xX1bxX1cxX6xX3xX2dxX1xX605xX2dxX14xX3xX14xX5f8xX3xXf8xXf9xX3xX4xX88xX33xX3xX137xX26xX111xX4xX3xX5xX2fxX3xX7xX54cxX3xX4xX6xX2dxX3xXexX1xXdxX91xXbxX3xX137xX1b1xX26xX3xX4x148c8xX3xXf8xXf9xX3xX4xX264xX6xX3xX1bxXdxX91xX2dxX3x156a2xX18xX10xXe6xX5xXdxX2dxX1exX3xXe6xX111xXexX3xX4xX26xX111xX4xX3xXexX27xX2dxX3xX4xX123xX2dxX14xX3xXe6xX34xX2dxX14xX3xX59xX26xX5bxX3xXe6xX123xX3xX5xX96xX2dxX3xX8fxX2fxX3xX4xX88xX4xX3xX1xX2fxX2dxX1xX3xX1bxX111xX2dxX14xX3xXexX1xX3eexX3xX1bxX60xX4xX1xX3xXbexX1xX88xX4xXfaxX0xX40xXbxX12xX0xX52xXdxX8fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX18xX10xX5xX6xXexX10xX52xXaxX12xX0xX7xXexX18xX33xX2dxX14xX12xXcxXdxX2dxX3xX5xXdxX1adxX2dxX3xX59xX26xX6xX2dxX2dcxX0xX40xX7xXexX18xX33xX2dxX14xX12xX0xX26xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX327xXexX1xX26xXe6xX137xX327xX6xX2dxX52xX327xX7xX6xXbxX33xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2c8xX712xX2dxX14xX3xXexX1x146ecxX2dxX14xX3xX5xX10xX33xX3xXexX1xX6xX2dxX14xX1exX3xX13xX14xX6xX3xX327xX3x137c9xXbexX18xX6xXdxX2dxX10xX3xXexX18xX22xX4xX3xX25xX26xX27xXexX3xX4xX88xX4xX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX14xX33xX34xXdxX3xX14xXdxX6xX33xX3xX4xX27xXbxX3xX4xX6xX33xX3xX4xX264xX6xX3xXfaxXfaxXfaxXaxX3xX1xX18xX10x14cbaxX9xXaxX40xX52xXdxX10xXe6xX327xX2dxX33xX2dxX14xX40xX4xX6xX2dxX14xX327xXexX1xX6xX2dxX14xX327xX5xX10xX33xX327xXexX1xX6xX2dxX14xX327xX2dxX14xX6xX327xX26xXbexX18xX6xXdxX2dxX10xX327xXexX18xX26xX4xX327xX25xX26xX6xXexX327xX4xX6xX4xX327xX2dxX1xX6xX327xX2dxX14xX33xX6xXdxX327xX14xXdxX6xX33xX327xX4xX6xXbxX327xX4xX6xX33xX327xX4xX26xX6xX327xX2dxX1xX6xX26xX40xX2axX2xX2bxX2axX2e0xX12cxXfaxX1xXexXe6xXaxX12xX0xXdxXe6xX14xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX40xXe6xX10xX52xXdxX6xX40xX2xX2axX2bxX40xX2dxX10xX2d7xX7xX40xX2axX2xX2xX2e0xX40xX2xX2bxX12cxX52xX2bxX2xX2bxX2edxX2edxX2bxX2xXexX12cxX2axX2xX1f0xX5xX2efxX327xX26xXbexX18xX6xXdxX2dxX10xXfaxX32exXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexX18xX19xX3xX1bxX1cxX6xX1exX3xXexX18xX22xX4xX3xX25xX26xX27xXexX3xX2axX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX14xX33xX34xXdxX3xX14xXdxX6xX33xX3xX3cxX3dxX4xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX52xXdxX8fxX12xX0xX7xXexX18xX33xX2dxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2c8xX712xX2dxX14xX3xXexX1xX8baxX2dxX14xX3xX5xX10xX33xX3xXexX1xX6xX2dxX14xX1exX3xX13xX14xX6xX3xX327xX3xX8cfxXbexX18xX6xXdxX2dxX10xX3xXexX18xX22xX4xX3xX25xX26xX27xXexX3xX4xX88xX4xX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX14xX33xX34xXdxX3xX14xXdxX6xX33xX3xX4xX27xXbxX3xX4xX6xX33xX3xX4xX264xX6xX3xXfaxXfaxXfaxXaxX3xX1xX18xX10xX908xX9xXaxX40xX52xXdxX10xXe6xX327xX2dxX33xX2dxX14xX40xX4xX6xX2dxX14xX327xXexX1xX6xX2dxX14xX327xX5xX10xX33xX327xXexX1xX6xX2dxX14xX327xX2dxX14xX6xX327xX26xXbexX18xX6xXdxX2dxX10xX327xXexX18xX26xX4xX327xX25xX26xX6xXexX327xX4xX6xX4xX327xX2dxX1xX6xX327xX2dxX14xX33xX6xXdxX327xX14xXdxX6xX33xX327xX4xX6xXbxX327xX4xX6xX33xX327xX4xX26xX6xX327xX2dxX1xX6xX26xX40xX2axX2xX2bxX2axX2e0xX12cxXfaxX1xXexXe6xXaxX12xX2c8xX712xX2dxX14xX3xXexX1xX8baxX2dxX14xX3xX5xX10xX33xX3xXexX1xX6xX2dxX14xX1exX3xX13xX14xX6xX3xX327xX3xX8cfxXbexX18xX6xXdxX2dxX10xX3xXexX18xX22xX4xX3xX25xX26xX27xXexX3xX4xX88xX4xX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX14xX33xX34xXdxX3xX14xXdxX6xX33xX3xX4xX27xXbxX3xX4xX6xX33xX3xX4xX264xX6xX3xXfaxXfaxXfaxX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX18xX33xX2dxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xX13xX1xX605xX2dxX14xX3xX1bxX111xX2dxX14xX3xXexX1xX88xXdxX3xX751xX712xX2dxX3xXe6xXdxX5cxX2dxX14xX1exX3xXexX18xX19xX3xXe6xXdxX5cxX2dxX14xX757xX3xX2dxX2fxX5bxX3xX1bxX95x1367cxX4xX3xX13xX14xX6xX3xX8fxX2fxX3xX8cfxXbexX18xX6xXdxX2dxX10xX3xX1bxX95xX6xX3xX18xX6xX3xX14xXdxX605xX6xX3xX5xX474xX4xX3xXexX5f8xX2dxX1xX3xX1xX5f8xX2dxX1xX3xX4xX712xX2dxX14xX3xXexX1xX8baxX2dxX14xX3xX4a5xX3xXbexX1xX26xX3xX8fxX54cxX4xX3xX137xXdxX1adxX2dxX3xX14xXdxX96xXdxX3xX14xXdxX605xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX2dxX95xX96xX4xX3xXexX712xX2dxX14xX3xX2dxX1xXdxX91xXexX3xX2dxX1xX605xX2dxX14xX3xX2dxX14xX2fxX5bxX3xX59xX26xX6xXfaxX0xX40xXbxX12xX0xX40xX52xXdxX8fxX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf8xXf9xX3xX88xXbxX3xX1bxX44fxXexX3xX4xX88xX4xX3xX137xXdxX91xX2dxX3xXbxX1xX88xXbxX3xXexX18xX57exX2dxX14xX3xXbxX1xX34xXexX3xX13xX14xX6xX1exX3xXf8xX33xX7xX4xX33xX2d7xX3xXexX26xX5bxX1adxX2dxX3xX137xXe8xX3xX1bxX88xXbxX3xXexX18xX19xXaxX3xX1xX18xX10xX908xX9xXaxX40xX52xXdxX10xXe6xX327xX2dxX33xX2dxX14xX40xXe6xX5bxX327xX6xXbxX327xX52xX6xXexX327xX4xX6xX4xX327xX137xXdxX10xX2dxX327xXbxX1xX6xXbxX327xXexX18xX26xX2dxX14xX327xXbxX1xX6xXexX327xX2dxX14xX6xX327xXe6xX33xX7xX4xX33xX2d7xX327xXexX26xX5bxX10xX2dxX327xX137xX33xX327xX52xX6xXbxX327xXexX18xX6xX40xX2axX2xX2bxX2xX12exX2bxXfaxX1xXexXe6xXaxX12xX0xXdxXe6xX14xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX40xXe6xX10xX52xXdxX6xX40xX2xX2axX2bxX40xX2dxX10xX2d7xX7xX40xX2axX2xX2xX2e0xX40xX2xX2axX12cxX52xX2e0xX2bxX1f0xX2xX12exX2e0xX2bxXexX2efxX2bxX1f0xX2edxX2xX5xX2bxXfaxX32exXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexX18xX19xX3xX1bxX1cxX6xX1exX3xXexX18xX22xX4xX3xX25xX26xX27xXexX3xX2axX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX14xX33xX34xXdxX3xX14xXdxX6xX33xX3xX3cxX3dxX4xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX52xXdxX8fxX12xX0xX7xXexX18xX33xX2dxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf8xXf9xX3xX88xXbxX3xX1bxX44fxXexX3xX4xX88xX4xX3xX137xXdxX91xX2dxX3xXbxX1xX88xXbxX3xXexX18xX57exX2dxX14xX3xXbxX1xX34xXexX3xX13xX14xX6xX1exX3xXf8xX33xX7xX4xX33xX2d7xX3xXexX26xX5bxX1adxX2dxX3xX137xXe8xX3xX1bxX88xXbxX3xXexX18xX19xXaxX3xX1xX18xX10xX908xX9xXaxX40xX52xXdxX10xXe6xX327xX2dxX33xX2dxX14xX40xXe6xX5bxX327xX6xXbxX327xX52xX6xXexX327xX4xX6xX4xX327xX137xXdxX10xX2dxX327xXbxX1xX6xXbxX327xXexX18xX26xX2dxX14xX327xXbxX1xX6xXexX327xX2dxX14xX6xX327xXe6xX33xX7xX4xX33xX2d7xX327xXexX26xX5bxX10xX2dxX327xX137xX33xX327xX52xX6xXbxX327xXexX18xX6xX40xX2axX2xX2bxX2xX12exX2bxXfaxX1xXexXe6xXaxX12xXf8xXf9xX3xX88xXbxX3xX1bxX44fxXexX3xX4xX88xX4xX3xX137xXdxX91xX2dxX3xXbxX1xX88xXbxX3xXexX18xX57exX2dxX14xX3xXbxX1xX34xXexX3xX13xX14xX6xX1exX3xXf8xX33xX7xX4xX33xX2d7xX3xXexX26xX5bxX1adxX2dxX3xX137xXe8xX3xX1bxX88xXbxX3xXexX18xX19xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX18xX33xX2dxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xX10axXdxX91xX2dxX3xXbxX1xX88xXbxX3xXe6xX6xX2dxX14xX3xXexX5cbxX2dxX1xX3xX18xX712xX2dxX3xX1bxX10xX3xXe6xX96xXdxX3xX2dxX2fxX5bxX3xX5xX2fxXe6xX3xXexX18xX1b1xXe6xX3xXexX18xX653xX2dxX14xX3xXexX1xX1adxXe6xX3xXe6xXe8xXdxX3xX59xX26xX6xX2dxX3xX1xX91xX3xX8fxXe8xX2dxX3xX1bxX40bxX3xX4xX712xX2dxX14xX3xXexX1xX8baxX2dxX14xX3xX14xXdxX605xX6xX3xXf8xXf9xX3xX8fxX2fxX3xX13xX14xX6xXfaxX0xX40xXbxX12xX0xX40xX52xXdxX8fxX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cxX3dxX4xX3xX5xX1b1xX2dxX3xXexX1xX39exX3xX137xX6xX3xXexX1xX6xX5bxX3xX10axX111xX3xXexX18xX95xX4a5xX2dxX14xX3x11391xX3xXexX5cxX3xXbexX85xX3xXexX57exX3xXbexX1xXdxX3xX1bxX34xXdxX3xX52xX60xX4xX1xX3xX2c8xX33xX8fxXdxX52xX327xX2xX1f0xX3xX137xX3eexX2dxX14xX3xXbxX1xX88xXexXaxX3xX1xX18xX10xX908xX9xXaxX40xX52xXdxX10xXe6xX327xX2dxX33xX2dxX14xX40xX7xX10xX4xX327xX5xX6xX2dxX327xXexX1xX26xX327xX137xX6xX327xXexX1xX6xX5bxX327xX137xX33xX327xXexX18xX26xX33xX2dxX14xX327xX5bxX327xXexX10xX327xXbexX10xX327xXexX26xX327xXbexX1xXdxX327xX52xX6xXdxX327xX52xXdxX4xX1xX327xX4xX33xX8fxXdxX52xX327xX2xX1f0xX327xX137xX26xX2dxX14xX327xXbxX1xX6xXexX40xX2axX2bxX1f0xX2dexX2e0xX12cxXfaxX1xXexXe6xXaxX12xX0xXdxXe6xX14xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX40xXe6xX10xX52xXdxX6xX40xX2xX2axX2bxX40xX2dxX10xX2d7xX7xX40xX2axX2xX2xX12exX40xX2xX2bxX12cxX52xX2edxX2axX2axX2xX2efxX2edxX2edxXexX12cxX2e0xX2axX2dexX5xX2xX2bxX327xX137xX33xX327xX5bxX327xXexX10xXfaxX32exXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexX18xX19xX3xX1bxX1cxX6xX1exX3xXexX18xX22xX4xX3xX25xX26xX27xXexX3xX2axX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX14xX33xX34xXdxX3xX14xXdxX6xX33xX3xX3cxX3dxX4xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX52xXdxX8fxX12xX0xX7xXexX18xX33xX2dxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cxX3dxX4xX3xX5xX1b1xX2dxX3xXexX1xX39exX3xX137xX6xX3xXexX1xX6xX5bxX3xX10axX111xX3xXexX18xX95xX4a5xX2dxX14xX3xXea4xX3xXexX5cxX3xXbexX85xX3xXexX57exX3xXbexX1xXdxX3xX1bxX34xXdxX3xX52xX60xX4xX1xX3xX2c8xX33xX8fxXdxX52xX327xX2xX1f0xX3xX137xX3eexX2dxX14xX3xXbxX1xX88xXexXaxX3xX1xX18xX10xX908xX9xXaxX40xX52xXdxX10xXe6xX327xX2dxX33xX2dxX14xX40xX7xX10xX4xX327xX5xX6xX2dxX327xXexX1xX26xX327xX137xX6xX327xXexX1xX6xX5bxX327xX137xX33xX327xXexX18xX26xX33xX2dxX14xX327xX5bxX327xXexX10xX327xXbexX10xX327xXexX26xX327xXbexX1xXdxX327xX52xX6xXdxX327xX52xXdxX4xX1xX327xX4xX33xX8fxXdxX52xX327xX2xX1f0xX327xX137xX26xX2dxX14xX327xXbxX1xX6xXexX40xX2axX2bxX1f0xX2dexX2e0xX12cxXfaxX1xXexXe6xXaxX12xX3cxX3dxX4xX3xX5xX1b1xX2dxX3xXexX1xX39exX3xX137xX6xX3xXexX1xX6xX5bxX3xX10axX111xX3xXexX18xX95xX4a5xX2dxX14xX3xXea4xX3xXexX5cxX3xXbexX85xX3xXexX57exX3xXbexX1xXdxX3xX1bxX34xXdxX3xX52xX60xX4xX1xX3xX2c8xX33xX8fxXdxX52xX327xX2xX1f0xX3xX137xX3eexX2dxX14xX3xXbxX1xX88xXexX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX18xX33xX2dxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xX426xXdxX91xX4xX3xX10axX111xX3xXexX18xX95xX4a5xX2dxX14xX3x167a7xX6xX2dxX3xX10axX5xX6xXexX2dxX5bxX3xX137xX60xX3xX4xX88xX4xX1xX3xX4xX1xX39exX4xX3xX1bxX95xXb57xX4xX3xX4xX1xX33xX3xX5xX2fxX3xX4xX3ebxX3xX5xXdxX1adxX2dxX3xX59xX26xX6xX2dxX3xX1bxX5cxX2dxX3xX8fxX6xX4xX4xXdxX2dxX10xX3xX3cxXbxX26xXexX2dxXdxXbexX3xX426xX3xX4xX264xX6xX3xX13xX14xX6xXfaxX0xX40xXbxX12xX0xX40xX52xXdxX8fxX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX40xX26xX5xX12xX0xX52xXdxX8fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX18xXaxX12xX0xX40xX52xXdxX8fxX12xX0xX40xX52xXdxX8fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX33xX26xX18xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX33xX3xX426x13520xX426xX0xX40xXbxX12