Chủ tịch FED nghi ngờ mục tiêu tăng trưởng kinh tế của ông Trump
Phát biểu của bà Yellen đã phủ bóng nghi ngờ lên khả năng của chính quyền ông Trump về đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 3%...
abb9x10be7xad76x11549x140b2xf978x14b7bx13ce4x13aaaxX7xfb99x14b6dx15b03x16503x14612xf49dxX5xfe05xXax11212x11e72xX1xdacbxX3xXex11d6fxX4xX1xX3x14093xaed5x139fexX3xc566xc21exX1xXdxX3xX20xX21x121b7xX3x1283bx16e30xX4xX3xXexXdx16c50xdc39xX3xXexb7fexX20xX21xX3xXexed8ex15846xc765xX20xX21xX3x14277xXdxX20xX1xX3xXexacfexX3xX4xX15xX6xX3xba64xX20xX21xX3xXcxX38xX30xX29xXbxX0xe252xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15d70xX10xX6x16103xXaxX12x16559xX1x141acxXexX3x11156xXdx12e74xX30xX3xX4xX15xX6xX3xX6ex1638bxX3x1060cxX10xX5xX5xX10xX20xX3xd6baxdf19xX3xXbxX1xX15xX3xX6ex12725xX20xX21xX3xX20xX21xX1xXdxX3xX20xX21xX27xX3xX5xX2fxX20xX3xX3exX1xfce8xX3xX20xX33xX20xX21xX3xX4xX15xX6xX3xX4xX1xe476xX20xX1xX3x16b88xX30x11873xeda6xX20xX3xX4axX20xX21xX3xXcxX38xX30xX29xXbxX3xee83xXb0xX3xX81xe393xXexX3xX29xX2axX4xX3xXexXdxX2fxX30xX3xXexX33xX20xX21xX3xXexX38xX39xX3axX20xX21xX3xX3exXdxX20xX1xX3xXexX44xX3x14a58x12b80xed3dxXe3xXe3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdx109b9xX20xXaxX12xX0xXdxX29xX21xX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXex16b6cxXe1xX2x122f3xXbx15b5cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX30xX3xXexXdxX4xX1xX3x14773xX10xX66xX3xX20xX21xX1xXdxX3xX20xX21xXfaxX3xX29xX30xX4xX3xXexXdxX10xX30xX3xXexX6xX20xX21xX3xXexX38xX30xXfaxX20xX21xX3xX3exXdxX20xX1xX3xXexX10xX3xX4xX30xX6xX3xXfaxX20xX21xX3xXexX38xX30xX29xXbxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX110xX54xX54xXdxXe3xX6exX6xXfaxX1xX6xXexXdxX20xX1xXe3xXbdxX20xX54xX20xX10x10e90xX7xX54xX2x1704exX113x13746xX54xX180xX180xX66x14c14xX113xXe1xXexX113x15da9xX113xdc3dxX5xX18cxXe3x12723xXbxX21xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXfaxX20xXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3x16f90xX6xX20xX10xXexX3xX7axX10xX5xX5xX10xX20xXe3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13b20xXfaxX66xXafxXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX13xX2axX4xX3xX1ex10ce0xX3xXexX38x1473bxX3xd19bxXdxX2fxX20xX3xX6exX6xX20xX21xX3x1590cx15accxX3x15735xX1cxX1dxX1exce59xX3xX1bexX6xX20xX10xXexX3xX7axX10xX5xX5xX10xX20xX3xX20xX89xXdxX3xX38xbbecxX20xX21xX3xXexfb4axX4xX3xX81x15249xX3xXexX33xX20xX21xX3xXexX38xX39xX3axX20xX21xX3xX3exXdxX20xX1xX3xXexX44xX3xX1fexX1ffxX3xXe1xXe2xX3xX5xX78xX3xX29xX222xXexX3xX81xXdxXb0xX30xX3xX81xX6bxX20xX21xX3xX20xX21xX39x10abexX20xX21xX3xX29xX222x139abxX3xX20xX1xX39xX20xX21xX3xX4xdd40xX20xX21xX3xX5xX78xX3xX29xX2axX4xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX3exX1xX89xX3xX81xXc1xXexX3xX81xX39x11af4xX4xX3xXexX38xXfaxX20xX21xX3xX29x120ddxXafxX3xX20xX33xX29xX3xXexc8a3xXdxXe3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxXfaxX66xXafxXaxX12xXcxX1xX10xXfaxX3xX1xX82xX20xX21xX3xXexXdxX20xX3xX1daxX5xXfaxXfaxX29xX6exX10xX38xX21xX258xX3xXbxX1xX6bxXexX3xX6exXdxX70xX30xX3xX20xX78xXafxX3xX4xX15xX6xX3xX6exX78xX3xX7axX10xX5xX5xX10xX20xX3xX81xX82xX3xXbxX1xX15xX3xX6exX89xX20xX21xX3xX20xX21xX1xXdxX3xX20xX21xX27xX3xX5xX2fxX20xX3xX3exX1xX9cxX3xX20xX33xX20xX21xX3xX4xX15xX6xX3xX4xX1xXa9xX20xX1xX3xXadxX30xXafxXb0xX20xX3xX4axX20xX21xX3xXcxX38xX30xX29xXbxX3xXbdxXb0xX3xX81xXc1xXexX3xX29xX2axX4xX3xXexXdxX2fxX30xX3xXexX33xX20xX21xX3xXexX38xX39xX3axX20xX21xX3xX20xX89xXdxX3xXexX38xX2fxX20xX3xXexX1xX4axX20xX21xX3xXadxX30xX6xX3xX20xX28dxXdxX3xX5x15d1bxX20xX21xX3xXadxX30xXafxX3xX4xX1xX44xX3xX21xXdxX6bxX29xX3xX7xX6bxXexX258xX3xXexX33xX20xX21xX3xX81xe22bxX30xX3xXexX39xX3xX4x10890xX3xX7xX3axX3xX1xXc1xX3xXexX366xX20xX21xX3xXbdxX78xX3xX4xX9cxXdxX3xX4xX6bxX4xX1xX3xXexX1xX30xX44xXe3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxXfaxX66xXafxXaxX12xc3fbx16446xX89xX3xX5xX78xX3xX29xX222xXexX3xX81xXdxXb0xX30xX3xXexX30xXafxd225xXexX3xXbdxX27xXdxX3xX20xX44xX30xX3xX4xX89xX3xXexX1xX70xX3xX81xXc1xXexX3xX81xX39xX27bxX4xXe3xX3xXcxX4axXdxX3xX29xXfaxX20xX21xX3xX5xX78xX3xXexX1xX44xfe9fxX258xX3xX6exX78xX3xX7axX10xX5xX5xX10xX20xX3xX20xX89xXdxX3xX3exX1xXdxX3xXexX38xX9cxX3xX5xX27xXdxX3xX29xX222xXexX3xX4x15f59xX30xX3xX1xX34axXdxX3xX4xX15xX6xX3xXexX1xX39xX27bxX20xX21xX3xX20xX21xX1xX18xX3xX7xX1ffxX3xX13xX222xX20xX21xX3xX1x15de7xX6xX3xX1daxXfaxX6exX3xX13xXfaxX38xX3exX10xX38xX3xX81xX44xX20xX3xXex169faxX3xX6exX6xX20xX21xX3xXcxX10xX20xX20xX10xX7xX7xX10xX10xX3xXexX38xXfaxX20xX21xX3xXbxX1xXdxX2fxX20xX3xX81xXdxXb0xX30xX3xXexX38xX366xX20xX3xX20xX21xX78xXafxX3xX2xXe1xX54xX180xX3xXexX38xX39xX28dxX4xX3xcb3fxX30xX21exX4xX3xX1xX222xXdxX3xX1fexX1ffxXe3xX3x14acdxX20xX21xX3xX13xXfaxX38xX3exX10xX38xX3xX81xX82xX3xX1xX34axXdxX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX5xXdxX3b3xX30xX3xX3exXdxX20xX1xX3xXexX44xX3xX1fexX1ffxX3xX4xX89xX3xXexX1xX70xX3xX81xXc1xXexX3xX81xX39xX27bxX4xX3xX29xX2axX4xX3xXexXdxX2fxX30xX3xXexX33xX20xX21xX3xXexX38xX39xX3axX20xX21xX3xXe1xXe2xX3xXexX38xXfaxX20xX21xX3xXbdxX420xX20xX21xX3xX18exX3xX20xX33xX29xX3xXexX28dxXdxX3xX20xX6xXafxX3xX3exX1xX4axX20xX21xXe3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxXfaxX66xXafxXaxX12xX3a0xX3a1xX400xXafxX3xX5xX78xX3xX29xX222xXexX3xX20xX1xXdxX3b3xX29xX3xXbdxX2axX3xX3exX1xX6bxX3xX20xX1xXdxXb0xX30xX3xXexX1xX6bxX4xX1xX3xXexX1x12650xX4xX3dexX258xX3xX6exX78xX3xX7axX10xX5xX5xX10xX20xX3xX20xX89xXdxX258xX3xXbdxX78xX3xX21xXdxX9cxXdxX3xXexX1xXa9xX4xX1xX3xX38xX219xX20xX21xX3xXexX33xX20xX21xX3xXexX38xX39xX3axX20xX21xX3xX3exXdxX20xX1xX3xXexX44xX3xX5xX78xX3xXexd216xX20xX21xX3xX4xX15xX6xX3xX21xXdxX6xX3xXexX33xX20xX21xX3xX20xX33xX20xX21xX3xX7xX30xX285xXexX3xXbdxX78xX3xX21xXdxX6xX3xXexX33xX20xX21xX3xX5xX1eexX4xX3xX5xX39xX27bxX20xX21xX3xX5xX6xXfaxX3xX81xX222xX20xX21xXe3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxXfaxX66xXafxXaxX12xXcxX38xXfaxX20xX21xX3xX81xX89xX258xX3xXexX33xX20xX21xX3xXexX38xX39xX3axX20xX21xX3xX20xX33xX20xX21xX3xX7xX30xX285xXexX3xX5xX78xX3xX3a0xX38xX285xXexX3xX3exX1xX89xX3xX81xX70xX3xX66xX18xX4xX1xX3xX4xX1xX30xXafxX70xX20xX3dexX258xX3xXbdxX78xX3xX29xX222xXexX3xX4xX1xXa9xX20xX1xX3xX7xX6bxX4xX1xX3xX4xX15xX6xX3xX4xX1xXa9xX20xX1xX3xXbxX1xX15xX3xX20xX44xX30xX3xX21xXdx16d2cxXbxX3xXafxX44xX30xX3xXexX21exX3xX20xX78xXafxX3xXexX33xX20xX21xX3xXexX38xX39xX3axX20xX21xX3xX4xX1x12f46xX3xXbdxX78xXdxX3xXbxX1xX366xX20xX3xX20xX21xX1x101c0xX20xX3xX81xX82xX3xX5xX78xX3xX29xX222xXexX3xX3a0xX3exX44xXexX3xXadxX30xX9cxX3xX38xX285xXexX3xXexX21exXexX3dexX258xX3xX6exX78xX3xX7axX10xX5xX5xX10xX20xX3xX20xX89xXdxXe3xX3xeb73x145aexXexX3xXexX28dxXdxX3xX7xX1eexX3xXexX33xX20xX21xX3xXexX38xX39xX3axX20xX21xX3xX4xX1x14a60xX29xX3xX4xX1xXc1xXbxX3xX4xX15xX6xX3xX5xX1eexX4xX3xX5xX39xX27bxX20xX21xX3xX5xX6xXfaxX3xX81xX222xX20xX21xX3xX3axX3xX1fexX1ffxX3xX1xXdxX3b3xX20xX3xX20xX6xXafxX258xX3xXexX33xX20xX21xX3xXexX38xX39xX3axX20xX21xX3xX20xX33xX20xX21xX3xX7xX30xX285xXexX3xX3axX3xX1fexX1ffxX3xXbxX1xX9cxXdxX3xXbdxX39xX27bxXexX3xX29xX529xX4xX3xX113xXe2xX3xX81xX70xX3xX20xXb0xX20xX3xX3exXdxX20xX1xX3xXexX44xX3xX4xX89xX3xXexX1xX70xX3xX81xXc1xXexX3xXexX21exX4xX3xX81xX222xX3xXexX33xX20xX21xX3xXexX38xX39xX3axX20xX21xX3xXe1xXe2xX258xX3xX6exX78xX3xX20xX89xXdxXe3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxXfaxX66xXafxXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX89xXdxX3xXexX1xX2fxX29xX3xX38xX219xX20xX21xX258xX3xXexX33xX20xX21xX3xXexX38xX39xX3axX20xX21xX3xX20xX33xX20xX21xX3xX7xX30xX285xXexX3xX3axX3xX1fexX1ffxX3xX4xX1xX636xX3xX81xXc1xXexX3xX29xX529xX4xX3xXexX38xX30xX20xX21xX3xX6exX644xX20xX1xX3xX18cxX258xX18exXe2xX3xX29xe754xXdxX3xX20xX33xX29xX3xXexX38xXfaxX20xX21xX3xX18exX3xX20xX33xX29xX3xXadxX30xX6xX258xX3xX7xXfaxX3xXbdxX28dxXdxX3xX29xX529xX4xX3xX2xX258xX2xXe2xX3xX29xX787xXdxX3xX20xX33xX29xX3xXexX38xXfaxX20xX21xX3xXbdxX420xX20xX21xX3xX2xX3xXexX1xX68cxXbxX3xX3ex11f31xX3xXadxX30xX6xXe3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxXfaxX66xXafxXaxX12xX46axX30xX6xX20xX3xX81xXdxX70xX29xX3xX1xXfaxX78xXdxX3xX20xX21xX1xXdxX3xX4xX15xX6xX3xX6exX78xX3xX7axX10xX5xX5xX10xX20xX3xX81xX39xX27bxX4xX3xX81xX39xX6xX3xX38xX6xX3xX4xX1xX636xX3xX29xX222xXexX3xX20xX21xX78xXafxX3xX7xX6xX30xX3xX3exX1xXdxX3xX4axX20xX21xX3xX1fexXdxX4xX3exX3xX1fexX30xX5xXbdxX6xX20xX10xXafxX258xX3x10421xXdxX6bxX29xX3xX81xX21exX4xX3xX20xX21xX400xX20xX3xX7xX6bxX4xX1xX3xX4xX15xX6xX3x15d42xX1xX78xX3xXcxX38xaeedxX20xX21xX258xX3xX4xX89xX3xX29xX222xXexX3xX6exX78xXdxX3xXbdxXdxX44xXexX3xX81xX33xX20xX21xX3xXexX38xX2fxX20xX3xXexX27xX3xb128xX6xX5xX5xX3x11743xXexX38xX10xX10xXexX3xX1bexXfaxX30xX38xX20xX6xX5xX3xX20xX1xX858xX4xX3xX5xXc1xXdxX3xX29xX2axX4xX3xXexXdxX2fxX30xX3xXexX33xX20xX21xX3xXexX38xX39xX3axX20xX21xX3xX3exXdxX20xX1xX3xXexX44xX3xXe1xXe2xX3xX6exXb0xX20xX3xXbdxX1f2xX20xX21xX258xX3xX7xXfaxX3xXbdxX28dxXdxX3xX29xX529xX4xX3xXexX33xX20xX21xX3xXexX38xX39xX3axX20xX21xX3xXexX38xX30xX20xX21xX3xX6exX644xX20xX1xX3xX3exX1xXfaxX9cxX20xX21xX3xX113xXe2xX3xX29xX78xX3xX20xXb0xX20xX3xX3exXdxX20xX1xX3xXexX44xX3xX1fexX1ffxX3xX81xX82xX3xX66xX30xXafxX3xXexX38xX644xX3xX3exX70xX3xXexX433xX3xX7xX6xX30xX3xX7xX30xXafxX3xXexX1xXfaxX6bxXdxXe3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxXfaxX66xXafxXaxX12xX852xX1xX219xX29xX3xX81xXc1xXexX3xX29xX2axX4xX3xXexXdxX2fxX30xX3xXexX33xX20xX21xX3xXexX38xX39xX3axX20xX21xX3xXe1xXe2xX258xX3xX4xX1xXa9xX20xX1xX3xXadxX30xXafxXb0xX20xX3xXcxX38xX30xX29xXbxX3xX81xX82xX3xX81xXb0xX3xX115xX30xX285xXexX3xX4xX9cxXdxX3xX4xX6bxX4xX1xX3xXexX1xX30xX44xX258xX3xX20xX28dxXdxX3xX5xX34axX20xX21xX3xX4xX6bxX4xX3xXadxX30xXafxX3xX4xX1xX44xX3xX21xXdxX6bxX29xX3xX7xX6bxXexX258xX3xX4xX9cxXdxX3xX4xX6bxX4xX1xX3xX4xX1xX44xX3xX81xX222xX3xXbxX1xX61axX4xX3xX5xX27bxXdxX3xX115xX82xX3xX1xX222xXdxX258xX3xX81xX78xX29xX3xXbxX1xX6bxX20xX3xX4xX6bxX4xX3xXexX1xX34axX6xX3xXexX1xX30xX68cxX20xX3xXexX1xX39xX36dxX20xX21xX3xX29xXc1xXdxX3xX29xX28dxXdxX258xX3xX29xX3axX3xX38xX222xX20xX21xX3xXbdxXdxX3b3xX4xX3xX3exX1xX6xXdxX3xXexX1xX6bxX4xX3xX20xX33xX20xX21xX3xX5xX39xX27bxX20xX21xX258xX3xXbdxX78xX3xX4xX858xXexX3xX21xXdxX9cxX29xX3xX20xX21xX400xX20xX3xX7xX6bxX4xX1xX3xX4xX1xXa9xX20xX1xX3xXbxX1xX15xXe3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxXfaxX66xXafxXaxX12xX1daxX78xXdxX3xXbdxXdxX44xXexX3xX4xX15xX6xX3xX4axX20xX21xX3xX1fexX30xX5xXbdxX6xX20xX10xXafxX3xX20xX89xXdxX3xX38xX219xX20xX21xX3xX29xX529xX4xX3xXexX33xX20xX21xX3xXexX38xX39xX3axX20xX21xX3xXe1xXe2xX3xX7x11bf6xX3xX21xXdxX61axXbxX3xXexX1xX30xX3xX20xX21xX400xX20xX3xX7xX6bxX4xX1xX3xX4xX1xXa9xX20xX1xX3xXbxX1xX15xX3xXexX33xX20xX21xX3xXexX1xX2fxX29xX3xX113xX258xf391xX3xX20xX21xX1xX644xX20xX3xXexX7caxX3xfe95xX87fxX1exX3xXexX38xXfaxX20xX21xX3xXexX1xX68cxXbxX3xX3exX7caxX3xXexX28dxXdxX3xXbdxX78xX3xXexXdxXb0xX20xX3xX5xX39xX36dxX20xX21xX3xX4xX15xX6xX3xX20xX21xX39xX27xXdxX3xX5xX6xXfaxX3xX81xX222xX20xX21xX3xXexX33xX20xX21xX3xXexX1xX2fxX29xX3xX180xX3xX20xX21xX1xX644xX20xX3xXexX7caxX3xXaaexX87fxX1exXe3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxXfaxX66xXafxXaxX12xX3a0xX13xX1xXa9xX20xX1xX3xXadxX30xXafxXb0xX20xX3xX81xX82xX3xX6exX18xX3xX4xX1xX636xX3xXexX38xXa9xX4xX1xX3xX5xX78xX3xXbxX1xXdxX3xXexX1xX1eexX4xX3xXexX44xX3dexX258xX3xX4axX20xX21xX3xX1fexX30xX5xXbdxX6xX20xX10xXafxX3xXbdxXdxX44xXexXe3xX3xX3a0xX3a1xX21exXdxX3xXbdxX28dxXdxX3xX4xX1xX61axX20xX21xX3xXexX4axXdxX258xX3xX20xX1xX39xX3xXexX1xX44xX3xX4xX261xX20xX21xX3xX4xX1xbe98xX20xX21xX3xX7xX6xXfaxXe3xX3xX13xX1xX61axX20xX21xX3xXexX6xX3xX81xX82xX3xXexX433xX20xX21xX3xX20xX21xX1xX10xX3xX7xX1eexX3xX6exXdxX3xXadxX30xX6xX20xX3xX20xX1xX39xX3xXbdxX68cxXafxX3xXexX433xX3x15cd8xX18cxX3xX20xX33xX29xX3xXexX38xX39xX28dxX4xX258xX3xX3exX1xXdxX3xX20xX39xX28dxX4xX3xX1fexX1ffxX3xX4xX1xX644xX29xX3xXexX38xXfaxX20xX21xX3xXexX644xX20xX1xX3xXexX38xXc1xX20xX21xX3xXexX33xX20xX21xX3xXexX38xX39xX3axX20xX21xX3xXexX38xX644xX3xXexX38xX3b3xX3xX3exX44xXexX3xX1xX27bxXbxX3xX5xXc1xX29xX3xXbxX1xX6bxXexX3xX4xX6xXfaxX3xX201xX7xXexX6xX21xX126xX5xX6xXexXdxXfaxX20xX205xX3xXbdxX78xX3xX6exX285xXexX3xX568xX20xX3dexXe3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxXfaxX66xXafxXaxX12xX83bxXdxX28dxXdxX3xX3exXdxX20xX1xX3xXexX44xX3xX81xX82xX3xX81xbef0xXexX3xX4xX1xXfaxX3xX3exX44xX3xX1xXfaxXc1xX4xX1xX3xXexX33xX20xX21xX3xXexX38xX39xX3axX20xX21xX3xX4xX15xX6xX3xX852xX1xX78xX3xXcxX38xX858xX20xX21xX3xX29xX222xXexX3xX4xX6bxXdxX3xXexX2fxX20xX3xX5xX78xX3xX3a0xX1fexba65xX83bxXc7fxX20xXfaxX29xXdxX4xX7xX3dexX258xX3xXbdxX28dxXdxX3xXexX433xX3xX3a0xX1fexXc7fxX83bxXc7fxX3dexX3xX5xX78xX3xX20xX1xX1f2xX20xX21xX3xX4xX1xX1f2xX3xX4xX6bxXdxX3xX81xX366xX30xX3xXexX38xXfaxX20xX21xX3xX3exX1xdb6exX30xX3xX1xXdxX3b3xX30xX3xX4xX1xXa9xX20xX1xX3xXexX38xX18xX3xX4xX15xX6xX3xXcxX568xX20xX21xX3xXexX1xX21exX20xX21xX3xXcxX38xX30xX29xXbxX3xX3a0xX1fexX6xX3exX10xX3xXc7fxX29xX10xX38xXdxX4xX6xX3xX21xX38xX10xX6xXexX3xX6xX21xX6xXdxX20xX3dexX3xX201xXexXc1xX29xX3xX66xX18xX4xX1xX110xX3xX3a0xX63xX82xXafxX3xX5xX78xX29xX3xX4xX1xXfaxX3xX20xX39xX28dxX4xX3xX1fexX1ffxX3xXexX38xX3axX3xX20xX2fxX20xX3xXbdxde73xX3xX81xXc1xXdxX3xXexX1xX2fxX29xX3xX5xX366xX20xX3xX20xX1f2xX6xX3dexX205xXe3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxXfaxX66xXafxXaxX12x16ae8xX1xX4axX20xX21xX3xX4xX1xX636xX3xX6exX78xX3xX7axX10xX5xX5xX10xX20xX3xX29xX78xX3xX20xX1xXdxXb0xX30xX3xX4xX1xX30xXafxX2fxX20xX3xX21xXdxX6xX3xXbdxX78xX3xX4xX6bxX4xX3xX20xX1xX78xX3xX81xX366xX30xX3xXexX39xX3xX4xX261xX20xX21xX3xX81xX82xX3xXexX34axX3xX38xX6xX3xX20xX21xX1xXdxX3xX20xX21xX27xX3xXbdxXb0xX3xX4xX1xX39xX36dxX20xX21xX3xXexX38xX644xX20xX1xX3xX20xX21xX1xX18xX3xX7xX1eexX3xX3exXdxX20xX1xX3xXexX44xX3xX4xX15xX6xX3xX4axX20xX21xX3xXcxX38xX30xX29xXbxXe3xX3xX87fxX1eexX3xX20xX21xX1xXdxX3xX20xX21xX27xX3xX20xX78xXafxX3xX4xX89xX3xX4xX1xXdxXb0xX30xX3xX1xX39xX28dxX20xX21xX3xX21xXdxX6xX3xXexX33xX20xX21xX3xXexX38xXfaxX20xX21xX3xXexX1xX27xXdxX3xX21xXdxX6xX20xX3xX21xX366xX20xX3xX81xX400xXafxX3xX3exX1xXdxX3xX4axX20xX21xX3xXcxX38xX30xX29xXbxX3xXexXdxX44xXbxX3xXexX2axX4xX3xX6exX18xX3xXbdxX39xX28dxX20xX21xX3xXbdxX78xXfaxX3xX4xX30xX222xX4xX3xX3exX1xX15xX20xX21xX3xX1xXfaxX9cxX20xX21xX3xX115xX30xX20xX21xX3xXadxX30xX6xX20xX1xX3xX20xX21xX1xXdxX3xXbdxX285xX20xX3xX4xX1xXdxX44xX20xX3xX66xX18xX4xX1xX3xXexX38xX6xX20xX1xX3xX4x1581cxX3xX4xX15xX6xX3xX4axX20xX21xX3xX4xX89xX3xXexX1xX4axX20xX21xX3xX81x12e9dxX20xX21xX3xXbdxX28dxXdxX3xX852xX21xX6xXe3xX3xX852xX1xXdxXb0xX30xX3xX20xX21xX39xX27xXdxX3xX4xX1xXfaxX3xX38xX219xX20xX21xX3xX81xXdxXb0xX30xX3xX20xX78xXafxX3xX7xXa78xX3xX4xX9cxX20xX3xXexX38xX3axX3xXcxX568xX20xX21xX3xXexX1xX21exX20xX21xX3xX1fexX1ffxX3xXexX1xX1eexX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX6bxX4xX3xX4xX1xXa9xX20xX1xX3xX7xX6bxX4xX1xX3xX4xX89xX3xX5xX27bxXdxX3xX4xX1xXfaxX3xX20xXb0xX20xX3xX3exXdxX20xX1xX3xXexX44xXe3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87fxXfaxX30xX38xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXfaxX3xe365xX20xX1dxX4xXfaxX20xXfaxX29xXafxX0xX54xXbxX12