3 bước làm chả cá cơm siêu nhanh gọn, thơm nức mũi, ngon tuyệt vời
Từng miếng chả cá cơm vàng ươm, mềm xốp, thơm bùi vị trứng, quyện cùng cá cơm rất ngon, ăn chẳng hề bị ngấy chút nào.
2215x5f8ex3b92x227ex55bex293cx9cf2xae0cx7ed2x75dbxX8xb1e1x6479x9c06x70d7x3a92xXcxXdxXbx71a2xX0x57b2x9ec2xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx60c3x4a91xX2xXdxX6xXexXbxX4xXdxX2xXdxX6xXexXaxXbx496fxX4x90e5xa546x6312xX5xX4xX6x5527x7fdfxX4xX5xX14x5fd7xX4xX5xb285xX4xX5x62f5xX36xX4xX8xX2x310dxb118xX4x3798xX14xX7xX48xX14xX4x86e0x9d3exX48x2241xX4xXdxX14xX40xX36xX4xX48x39f7xX5xX4xX36xb711xX2xX51xX4xX48xX4exb314xX48xX4xXdxX46x72dex6e09xXdxX4xX3x25d7xX2xXbxX12xX2dxX4xX2fxX30xX31xX5xX4xX6xX35xX36xX4xX5xX14xX3axX4xX5xX3dxX4xX5xX40xX36xX4xX8xX2xX45xX46xX4xX48xX14xX7xX48xX14xX4xX4exX4fxX48xX51xX4xXdxX14xX40xX36xX4xX48xX59xX5xX4xX36xX5dxX2xX51xX4xX48xX4exX63xX48xX4xXdxX46xX68xX69xXdxX4xX3xX6dxX2xX0x8caexX14xX15xX12xX0xXb4xX1xX2xX3xX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1ex407bxXexX7xX1xXbxX12xX1fxa968xX48xX4exX4xX36xX2x4de1xX48xX4exX4xX5xX14xX3axX4xX5xX3dxX4xX5xX40xX36xX4xX3xX35xX48xX4exX4xX30xX40xX36xX51xX4xX36xb449xX36xX4xXcx29cfxX1exX51xX4xXdxX14xX40xX36xX4xX2fx3c27xX2xX4xX3x5efexX4xXdxb418xX59xX48xX4exX51xX4x6bcfxX46xX68xX69xX48xX4xX5xXfexX48xX4exX4xX5xX3dxX4xX5xX40xX36xX4xX105x9d16xXdxX4xX48xX4exX63xX48xX51xX4x382dxX48xX4xX5xX14x3bc3xX48xX4exX4xX14xXf0xX4xX2fxX102xX4xX48xX4exX11exX68xX4xX5xX14x3b27xXdxX4xX48xX35xX63x5374xX0xXb4xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1ex4479xX63xX1xX68xXbxX12xX0xX2xX36xX4exX4xX7xX6xXdxXaxXbxX2dxX4xX2fxX46xX63xX5xX4xX6xX7xX36xX4xX5xX14xX7xX4xX5xX7xX4xX5xX63xX36xX4xX8xX2xXexX46xX4xX48xX14xX7xX48xX14xX4xX4exX63xX48xX4xXdxX14xX63xX36xX4xX48xX46xX5xX4xX36xX46xX2xX4xX48xX4exX63xX48xX4xXdxX46xX68xXexXdxX4xX3xX63xX2xXbxX4xX8xX105xX5xXaxXbxX14xXdxXdxX1ex2754xXb4xXb4xX2xX143xX2fxX7xX63xX14xX7xXdxX2xX48xX14xX143xX3xX48xXb4xX48xXex61cbxX8xXb4xX15x759fx3d62xX1c7xXb4xX1c6xX1c6xX1xX2dxX15x9ec6xXdxX15x5b82xX2dxX1cfxX6x9fc2xX143x83e0xX1exX4exXbxX4xX8xXdxX68xX6xXexXaxXbxX1c2xX2xX1xXdxX14xX1aex98c1xX1d6xX1d6xX1exXcxXbxX4xXb4xX12xX0xXb4xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX153xX63xX1xX68xXbxX12x2f70xX4exX46xX68xX45xX48xX4xX6xX2xX69xX46xX4xX6xX35xX36xX4xX5xX14xX3axX4xX5xX3dxX4xX5xX40xX36xX4xX4ex8d34xX36xX1aexX0xXb4xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX153xX63xX1xX68xXbxX12x82a2xX4xX15xX4xX2fxX3dxXdxX4xX5xX3dxX4xX5xX40xX36xX4xXdxX30xX40xX2xX4x5a75xX1c7xX1d6xX1d6xX4exX105x2c48xX0xXb4xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX153xX63xX1xX68xXbxX12xX23cxX4xX1c7xX23cxX2dxX4xX10bxX46xX3axX4xXdxX105xX59xX48xX4exX4xX4exX35xX0xXb4xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX153xX63xX1xX68xXbxX12xX23cxX4xX1c7xX4xX5x9a6exX68xX4xX14xX35xX48xX14xX4xX6xX3dxX4xXdxX63xX0xXb4xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX153xX63xX1xX68xXbxX12xX23cxX4xaae4xX2xX7xX4xX3xX102xX1aexX4xX36xX46xXf4xX2xX51xX4xX2fx40eexXdxX4xX48xX45xX36xX51xX4xX14x62d8xXdxX4xXdxX2xX45xX46xX51xX4xX2fxX2cbxXdxX4xX48xX4exX4fxXdxX0xXb4xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX153xX63xX1xX68xXbxX12xX23cxX4x3b72x25a1xX46xX4xX127xX48xX0xXb4xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX153xX63xX1xX68xXbxX12xX0xX2xX36xX4exX4xX7xX6xXdxXaxXbxX2dxX4xX2fxX46xX63xX5xX4xX6xX7xX36xX4xX5xX14xX7xX4xX5xX7xX4xX5xX63xX36xX4xX8xX2xXexX46xX4xX48xX14xX7xX48xX14xX4xX4exX63xX48xX4xXdxX14xX63xX36xX4xX48xX46xX5xX4xX36xX46xX2xX4xX48xX4exX63xX48xX4xXdxX46xX68xXexXdxX4xX3xX63xX2xXbxX4xX8xX105xX5xXaxXbxX14xXdxXdxX1exX1aexXb4xXb4xX2xX143xX2fxX7xX63xX14xX7xXdxX2xX48xX14xX143xX3xX48xXb4xX48xXexX1c2xX8xXb4xX15xX1c6xX1c7xX1c7xXb4xX1c6xX1c6xX1xX2dxX15xX1cfxXdxX1eaxX1d2xX2dxX2dxX6xX15xX143xX1d8xX1exX4exXbxX4xXb4xX12xX0xXb4xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX153xX63xX1xX68xXbxX12xX0xXexX36xX12x2c62xX3dxX5xX14xX4xX6xX35xX36xX4xX5xX14xX3axX4xX5xX3dxX4xX5xX40xX36xX4xX48xX14xX30xX4xX8xX7xX46xX1aexX0xXb4xXexX36xX12xX0xXb4xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX153xX63xX1xX68xXbxX12xX153xX30xX31xX5xX4xX15xX1aexX4xX3b6xX3dxX4xX5xX40xX36xX4xX105x5617xX7xX4xX8xX2d4xX5xX14xX51xX4x3336x63fbxX4xX105xX3dxX63xX143xX4xX3b6xX14xX63xX4xX5xX3dxX4xX3xX35xX63xX4xX2fxX3dxXdxX4xXdxX63xX51xX4xXdxX14xX45xX36xX4xX15xX4xXdxX14x6947xX7xX4xX5xX35xX4xX1exX14xX45xX4xX36xX46xXf4xX2xX51xX4xX1c7xX4xXdxX14xX429xX7xX4xX5xX35xX4xX1exX14xX45xX4xX2fxX2cbxXdxX4xX48xX45xX36xX51xX4xX15xX51xX1cfxX4xXdxX14xX429xX7xX4xX5xX35xX4xX1exX14xX45xX4xXdxX2xX45xX46xX51xX4xX15xX4xXdxX14xX429xX7xX4xX5xX35xX4xX1exX14xX45xX4xX2fxX2cbxXdxX4xX48xX4exX4fxXdxX51xX4xXdxX105xX2cbxX48xX4xX405xXf0xX46xX4xX5xX3dxX5xX4xX48xX4exX46xX68xX45xX48xX4xX6xX2xX69xX46xX4xX3xX35xX63xX4xX3xX31xX2xX4xX48xX14xX7xX46xX143xX0xXb4xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX153xX63xX1xX68xXbxX12xX0xX2xX36xX4exX4xX7xX6xXdxXaxXbxX2dxX4xX2fxX46xX63xX5xX4xX6xX7xX36xX4xX5xX14xX7xX4xX5xX7xX4xX5xX63xX36xX4xX8xX2xXexX46xX4xX48xX14xX7xX48xX14xX4xX4exX63xX48xX4xXdxX14xX63xX36xX4xX48xX46xX5xX4xX36xX46xX2xX4xX48xX4exX63xX48xX4xXdxX46xX68xXexXdxX4xX3xX63xX2xXbxX4xX8xX105xX5xXaxXbxX14xXdxXdxX1exX1aexXb4xXb4xX2xX143xX2fxX7xX63xX14xX7xXdxX2xX48xX14xX143xX3xX48xXb4xX48xXexX1c2xX8xXb4xX15xX1c6xX1c7xX1c7xXb4xX1c6xX1c6xX1xX2dxX15xX1cfxXdxX1cfx4b77xX1d6xX2dxX6xX1c7xX143xX1d8xX1exX4exXbxX4xXb4xX12xX0xXb4xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX153xX63xX1xX68xXbxX12xX153xX30xX31xX5xX4xX1c7xX1aexX4xX1fxX14xX45xX36xX4xXdxX105xX59xX48xX4exX4xX4exX35xX4xX3xX35xX4xX14xX35xX48xX14xX4xX6xX3dxX4xX3xX35xX63xX4xXdx4228xX4xX5xX3dxX51xX4xX8xX7xX46xX4xX405x654axX4xX405xX3dxX48xX14xX4xX405xXf0xX46xX4xX6xX2d4xX2xX4xX15xX4xX6xX2fdxX48xX4xX48xb376xX7xX4xX5xX14xX63xX4xX48xX4exX46xX68xX45xX48xX4xX6xX2xX69xX46xX4xX14x4529xX7xX4xX10bxX46xX68xX69xX48xX143xX0xXb4xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX153xX63xX1xX68xXbxX12xX0xX2xX36xX4exX4xX7xX6xXdxXaxXbxX2dxX4xX2fxX46xX63xX5xX4xX6xX7xX36xX4xX5xX14xX7xX4xX5xX7xX4xX5xX63xX36xX4xX8xX2xXexX46xX4xX48xX14xX7xX48xX14xX4xX4exX63xX48xX4xXdxX14xX63xX36xX4xX48xX46xX5xX4xX36xX46xX2xX4xX48xX4exX63xX48xX4xXdxX46xX68xXexXdxX4xX3xX63xX2xXbxX4xX8xX105xX5xXaxXbxX14xXdxXdxX1exX1aexXb4xXb4xX2xX143xX2fxX7xX63xX14xX7xXdxX2xX48xX14xX143xX3xX48xXb4xX48xXexX1c2xX8xXb4xX15xX1c6xX1c7xX1c7xXb4xX1c6xX1c6xX1xX2dxX15xX1cfxXdxX1eaxX2dxX532xX532xX6xX2dxX143xX1d8xX1exX4exXbxX4xXb4xX12xX0xXb4xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX153xX63xX1xX68xXbxX12xX153xX30xX31xX5xX4xX2dxX1aexX4xX3b6xX14xX63xX4xX1c7xX4xX36xX46xb45fxX48xX4exX4xX1xX2fdxX46xX4xX3xX35xX63xX4xX5xX14xX3axX63xX51xX4xX405xX46xX48xX4xX48xX585xX48xX4exX4xX1xX2fdxX46xX4xX36xX31xX2xX4xX5xX14xX63xX4xXdxX57axX4xX5xX14xX3axX4xX5xX3dxX4xX3xX35xX63xX51xX4xX1xXfexX48xX4exX4xXdxX14xX429xX7xX4xX1xX35xX48xX4xX405xXf0xX46xX4xX5xX14xX63xX4xX2fx9e23xX48xX4exX4xX1exX14xX12cxX48xX4exX51xX4xX5xX14xX2xX45xX48xX4xX5xX14xX63xX4xXdxX31xX2xX4x2482xX14xX2xX4xX5xX14xX3axX4xX5xX3dxX4xX5xX14x2908xX48xX4xX3xX35xX48xX4exX143xX0xXb4xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX153xX63xX1xX68xXbxX12xX0xX2xX36xX4exX4xX7xX6xXdxXaxXbxX2dxX4xX2fxX46xX63xX5xX4xX6xX7xX36xX4xX5xX14xX7xX4xX5xX7xX4xX5xX63xX36xX4xX8xX2xXexX46xX4xX48xX14xX7xX48xX14xX4xX4exX63xX48xX4xXdxX14xX63xX36xX4xX48xX46xX5xX4xX36xX46xX2xX4xX48xX4exX63xX48xX4xXdxX46xX68xXexXdxX4xX3xX63xX2xXbxX4xX8xX105xX5xXaxXbxX14xXdxXdxX1exX1aexXb4xXb4xX2xX143xX2fxX7xX63xX14xX7xXdxX2xX48xX14xX143xX3xX48xXb4xX48xXexX1c2xX8xXb4xX15xX1c6xX1c7xX1c7xXb4xX1c6xX1c6xX1xX2dxX15xX1cfxXdxX1c7xX1c6x95c0xX1d2xX6xX1d2xX143xX1d8xX1exX4exXbxX4xXb4xX12xX0xXb4xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX153xX63xX1xX68xXbxX12xX153xX30xX31xX5xX4xX1d2xX1aexX4xX1fxX105x8a3dxX4xX36x941fxXdxX4xX1xX30xX31xX2xX4xX5x22dexX7xX4xX5xX14xX3axX4xX5xX3dxX4xX3xX35xX4xX5xX14xX2xX45xX48xX4xXdxX2xXd6xX1exX4xXdxX31xX2xX4xX6dexX14xX2xX4xX1c7xX4xX36xX7b0xXdxX4xX5xX3dxX4xX405xXf0xX46xX4xX5xX14xX6ebxX48xX4xXdxX14xX429xX4xX3xX31xXdxX4xX105xX7xX4xX405x233exX7xX4xX5xX585xX4xX6xX585xXdxX4xX4exX2xX11exX68xX4xXdxX14xX11exX36xX4xX1xX2fdxX46xX51xX4xX8xX7xX46xX4xX405xX585xX4xX5x42c6xXdxX4xX5xX14xX3axX4xXdxX14xX35xX48xX14xX4xX36xX2xXd6xX48xX4exX4xX14xX429xX48xX14xX4xX3xX46xX57axX48xX4exX4xX14xX63xX7b0xX5xX4xX14xX429xX48xX14xX4xXdxX7xX36xX4xX4exX2xX3dxX5xX4xX405xXf0xX46xX4xX405xX30x762dxX5xX143xX0xXb4xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX153xX63xX1xX68xXbxX12xX0xX2xX36xX4exX4xX7xX6xXdxXaxXbxX2dxX4xX2fxX46xX63xX5xX4xX6xX7xX36xX4xX5xX14xX7xX4xX5xX7xX4xX5xX63xX36xX4xX8xX2xXexX46xX4xX48xX14xX7xX48xX14xX4xX4exX63xX48xX4xXdxX14xX63xX36xX4xX48xX46xX5xX4xX36xX46xX2xX4xX48xX4exX63xX48xX4xXdxX46xX68xXexXdxX4xX3xX63xX2xXbxX4xX8xX105xX5xXaxXbxX14xXdxXdxX1exX1aexXb4xXb4xX2xX143xX2fxX7xX63xX14xX7xXdxX2xX48xX14xX143xX3xX48xXb4xX48xXexX1c2xX8xXb4xX15xX1c6xX1c7xX1c7xXb4xX1c6xX1c6xX1xX2dxX15xX1cfxXdxX782xX1d2xX15xX15xX6xX1cfxX143xX1d8xX1exX4exXbxX4xXb4xX12xX0xXb4xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX153xX63xX1xX68xXbxX12xX1fxX14xX35xX48xX14xX4xX1exX14x58d6xX36xX1aexX0xXb4xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX153xX63xX1xX68xXbxX12xX0xX2xX36xX4exX4xX7xX6xXdxXaxXbxX2dxX4xX2fxX46xX63xX5xX4xX6xX7xX36xX4xX5xX14xX7xX4xX5xX7xX4xX5xX63xX36xX4xX8xX2xXexX46xX4xX48xX14xX7xX48xX14xX4xX4exX63xX48xX4xXdxX14xX63xX36xX4xX48xX46xX5xX4xX36xX46xX2xX4xX48xX4exX63xX48xX4xXdxX46xX68xXexXdxX4xX3xX63xX2xXbxX4xX8xX105xX5xXaxXbxX14xXdxXdxX1exX1aexXb4xXb4xX2xX143xX2fxX7xX63xX14xX7xXdxX2xX48xX14xX143xX3xX48xXb4xX48xXexX1c2xX8xXb4xX15xX1c6xX1c7xX1c7xXb4xX1c6xX1c6xX1xX2dxX15xX1cfxXdxX2dxX1cfxX782xX1c6xX6xX1eaxX143xX1d8xX1exX4exXbxX4xXb4xX12xX0xXb4xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX153xX63xX1xX68xXbxX12xX3b6xX3dxX5xX14xX4xX6xX35xX36xX4xX36xX585xX48xX4xX5xX14xX3axX4xX5xX3dxX4xX5xX40xX36xX4xX405xX40xX48xX4xX4exX2xX3axX48xX51xX4xX48xX14xX7xX48xX14xX4xX4exX4fxX48xX51xX4xX6xX35xX4xX36xX585xX48xX4xX127xX48xX4xX36xX7b0xX48xX4xX48xX4exX63xX48xX4xX36xX2xX69xX48xX4exX4xX3xX35xX4xX105xX11exXdxX4xX405xX30xX7xX4xX5xX40xX36xX143xX0xXb4xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX153xX63xX1xX68xXbxX12xX0xX2xX36xX4exX4xX7xX6xXdxXaxXbxX2dxX4xX2fxX46xX63xX5xX4xX6xX7xX36xX4xX5xX14xX7xX4xX5xX7xX4xX5xX63xX36xX4xX8xX2xXexX46xX4xX48xX14xX7xX48xX14xX4xX4exX63xX48xX4xXdxX14xX63xX36xX4xX48xX46xX5xX4xX36xX46xX2xX4xX48xX4exX63xX48xX4xXdxX46xX68xXexXdxX4xX3xX63xX2xXbxX4xX8xX105xX5xXaxXbxX14xXdxXdxX1exX1aexXb4xXb4xX2xX143xX2fxX7xX63xX14xX7xXdxX2xX48xX14xX143xX3xX48xXb4xX48xXexX1c2xX8xXb4xX15xX1c6xX1c7xX1c7xXb4xX1c6xX1c6xX1xX2dxX15xX1cfxXdxX1c7xX2dxX2dxX15xX6xX1c6xX143xX1d8xX1exX4exXbxX4xXb4xX12xX0xXb4xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX3b6xX7xX1exXdxX2xX63xX48xXbxX4xX8xXdxX68xX6xXexXaxXbxXdxXexXcxXdxX23cxX7xX6xX2xX4exX48xX1aexX4xX1d8xX46xX8xXdxX2x4da6xX68x7aa8xXbxX12xX1fxX14xX30xX7adxX48xX4exX4xXdxX14xX59xX5xX4xX5xX14xX3axX4xX5xX3dxX4xX6dexX14xX2xX4xX48xX585xX48xX4exX4xX14x5c05xX2xX51xX4xX405xX3axX36xX4xX2fxX3axX63xX4xX48xX224xX2xX4xX5xX40xX36xX4xX48xX14xX35xX4xX2fxX2d4xX48xX4xX8x9122xX4xX14xXd6xXdxX4xX3xXexX63xX4xXdxX105xX63xX48xX4exX4xX48xX14xX3dxX68xX4xX36xX818xXdxX143xX0xXb4xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX153xX63xX1xX68xXbxX12xX3b6xX14xX13dxX5xX4xX5xX3dxX5xX4xX2fxX2d4xX48xX4xXdxX14xX35xX48xX14xX4xX5xX57axX48xX4exX4xX3xX31xX2xX4xX5xX3dxX5xX14xX4xX6xX35xX36xX4xX5xX14xX3axX4xX5xX3dxX4xX5xX40xX36xX4xX48xX35xX68xX143xX0xXb4xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1ex95dbxX63xX46xX105xX5xXexXbxX12xX1fxX14xXexX63xX4x2860xX36xX1xXexX1exX143xX3xX48xX0xXb4xX1exX12