Thuyền viên Việt Nam được Tổ chức Hàng hải Quốc tế trao giải thưởng Hành động dũng cảm đặc biệt
Tổng thư ký Kitack Lim ca ngợi hành động phi thường của ông Trần Văn Khôi, đã giúp cứu nhiều sinh mạng trong vụ chìm tàu hồi tháng 10/2020 tại vùng biển Quảng Trị.
6421xef41xeb5fx7055xb8afx8e66xb488x109d6x8d4fxX7xf37dxcae2xc9aaxd855xf613x898bxX5x113c9xXax1125dxXcxX1xdaa6xf277x11527x11c84xX3xfbe0xXdx7cacxX18xX3x9bcdxXdx899exXexX3x7427xX6x7dadxX3x92dexb873xX15xX3xXexXdxX1cxX18xX3xX18xX1x6b8axX18xX3x1282cxXdxdf53xXdxX3xXexX1x1128cx136c9xX18xX36xX3xX15xX16xX3xXex10a19xX18xX3xX4xecd3xX6xX3x10849x65acxba44xX0x7dc9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa5d0xX10xX6xd455xXaxX12xXcxd70cxX18xX36xX3xXexX1xX3dxX3xe477x1386axX3xb704xXdxXexX6xX4xX6fxX3x1071dxXdxX26xX3xX4xX6xX3xX18xX36xa3bfxXdxX3xX1xc7edxX18xX1xX3xX28xce02xX18xX36xX3xXbxX1xXdxX3xXexX1xX3dxdcecxX18xX36xX3xX4xX4axX6xX3xfc09xX18xX36xX3xXcx118cbxX29xX18xX3xX1fx110faxX18xX3xX72xX1xX9exXdxfe36xX3xX28xf121xX3xX36xXdxdcc2xXbxX3xX4xcfc8xX15xX3xX18xX1xXdxX17xX15xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX26xd310xX18xX36xX3xXexXa3x11d9fxX18xX36xX3xX1ax6af1xX3xX4xX1xdda2xX26xX3xXexX86xX15xX3xX1xf8c2xXdxX3xXexX1xbb87xX18xX36xX3xX2xedecxX51xdf17xXeaxXecxXeaxX3xXexXc9xXdxX3xX1ax7f96xX18xX36xX3xd6d0xXdx7a90xX18xX3xb8dexX15xX38xX18xX36xX3xXcxXa3xc32bx1276axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd875xXcfxX63xX16xXaxX12xX0xXdxX26xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX26xX7x130e7xXbxX1xXcfxXexXcfxX3xX63xXexX1xX15xX26xXfaxX3xXdxacd7xX10xX18xXexX10xXa3xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax8ef4xXdxX63xXexX1x114e4xX3x6a71xX2xd154xXbx6ac9x101a8xX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX150xX3x9f9exX2xXeaxXbxX156xX157xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX28xX29xX15xX3xXexXdxX1cxX18xX3xX18xX1xX33xX18xX3xX36xXdxX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3exX18xX36xX3xX15xX16xX3xXexX46xX18xX3xX4xX4axX6xX3xX4dxX4exX4fxX3xX1xXd8xX18xX1xX3xX38xX18xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX108xXfaxX6xXcfxX1xX6xXexXdxX18xX1xX108xX1axX18xX51xX18xX10xX14bxX7xX51xXecxX2xX161xf4cbxX51xX2xXecx10616xX63xXecxX2xXeaxX161xX1d8xXeaxX2xXexX152x1165bxXeaxX1d8xX1e7xX5xXeaxX108x92fdxXbxX36x9ef0xXa3xX9xX161xXeaxX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX28xX29xX15xX3xXexXdxX1cxX18xX3xX18xX1xX33xX18xX3xX36xXdxX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3exX18xX36xX3xX15xX16xX3xXexX46xX18xX3xX4xX4axX6xX3xX4dxX4exX4fxXaxX3xX14bxXdxX63xXexX1xX9xXaxX152xX2xX154xXaxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX9xXaxX161xX2xXeaxXaxX3xX63xX6xXexX6xX12dxXbxX1xXcfxXexXcfxX12dxXcfxXa3xXdxX36xXdxX18xX6xX5xX12dxX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX150xX51xX51xX4xX63xX18xXdxX26xX36xX108xX1axXdxX10xXexX18xX6xX26xXbxX5xX15xX7xX108xX1axX18xX51xXexX152xXecxXeaxX51xX15xXbxX5xXcfxX6xX63xX10xX63xX51xXdxX1axXbxX16xX4xXdxX1axXcfxX51xXecxXeaxXecxX2xcaa2xX2xXecxX2a8xXeax1035exX51xX6fxXdxXexX6xX4xX6fxX5xXdxX26xXa3xX10xX10xX5xX10xX4xXexX10xX63xX6xX7xX7xX36xXcfx10bfexXdxX26xXcfxX2c6xXcfxXa3xX7xX10xX4xXcfxX18xX63xXexX10xXa3xX26xX108xX1eexXbxX36xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX6xXbxXexXdxXcfxX18xXaxX12xXcxX67xX18xX36xX3xXexX1xX3dxX3xX6fxX70xX3xX72xXdxXexX6xX4xX6fxX3xX79xXdxX26xX3xX4xX6xX3xX18xX36xX82xXdxX3xX1xX86xX18xX1xX3xX28xX8bxX18xX36xX3xXbxX1xXdxX3xXexX1xX3dxX96xX18xX36xX3xX4xX4axX6xX3xX9exX18xX36xX3xXcxXa3xX29xX18xX3xX1fxXa8xX18xX3xX72xX1xX9exXdxX3xX28xXb2xX3xX36xXdxXb6xXbxX3xX4xXbaxX15xX3xX18xX1xXdxX17xX15xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX26xXc9xX18xX36xX3xXexXa3xXcfxX18xX36xX3xX1axXd4xX3xX4xX1xXd8xX26xX3xXexX86xX15xX3xX1xXe0xXdxX3xXexX1xXe5xX18xX36xX3xX2xXeaxX51xXecxXeaxXecxXeaxX3xXexXc9xXdxX3xX1axXf6xX18xX36xX3xXfaxXdxXfcxX18xX3xXffxX15xX38xX18xX36xX3xXcxXa3xX107xX108x64c4xX24xX36xX15xXe0xX18xX150xX3x12e7bxX10xX15xXexX10xXa3xX7xc63dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXcfxX63xX16xXaxX12xXcxX1xX10xXcfxX3xXbxX1xa789xX18xX36xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xXcxXcx7ca5xX1fxX24xX3xXexXc9xXdxX3xX79xXcfxX18xX63xXcfxX18xXafxX3xX18xX36xX86xX16xX3xX152xX51xX2xXecxXafxX3xXcxX67xX3xX4xX1xXbaxX4xX3xX60xX86xX18xX36xX3xX1xX38xXdxX3xXffxX15x8d6bxX4xX3xXex1210dxX3xX399xX4dxX4exX4fxX3a8xX3xX28xXb2xX3xXexX67xX3xX4xX1xXbaxX4xX3xX79xce2dxX3xXexXa3xX6xXcfxX3xX36xXdxX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3exX18xX36xX3xX1xX86xX18xX36xX3xX1xX38xXdxX3x88f6xX15xX3fexX4xX3xXexX402xX3xXexX1xX3dxX96xX18xX36xX3xX18xXdxX1cxX18xX3xXexXc9xXdxX3xXexXa3xXd4xX3xX7xX3exX3xX4xX4axX6xX3xX4dxX4exX4fxX3xX3exX3xX79xXcfxX18xX63xXcfxX18xX108xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXcfxX63xX16xXaxX12xX1fxX3dxX82xXexX3xX432xX15xX6xX3xX1e7xX2adxX3xXbaxX18xX36xX3xX4xfce9xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xX63xXcfxX3xXecxX1e7xX3xX432xX15xX3fexX4xX3xX36xXdxX6xX3xXexX1xX86xX18xX1xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xX4dxX4exX4fxX3xX1axX86xX3xX161xX3xXexX67xX3xX4xX1xXbaxX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1xX46xX18xX1xX3xXbxX1xX4axX3xX28xX17xX3xX4xX488xXafxX3xX9exX18xX36xX3xXcxXa3xX29xX18xX3xX1fxXa8xX18xX3xX72xX1xX9exXdxXafxX3xXexX1xX86xX18xX1xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xXcxXa3xX15xX18xX36xX3xXex11c6cxX26xX3xXcxXd8xX26xX3xX6fxXdxX402xX26xX3xX13cxXbaxX15xX3xX18xXc9xX18xX3xX60xX86xX18xX36xX3xX1xX38xXdxX3xX6fxX1xX15xX3xX1ax6ba8xX4xX3xXecxX3xX399x7df8xX86xX3xX24xe3bexX18xX36xX3a8xXafxX3xX13cxXd4xX4xX3xX60xX86xX18xX36xX3xX1xX38xXdxX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xXafxX3xX28xXb2xX3xX28xX3dxX82xX4xX3xXexXa3xX6xXcfxX3xe77bxXdxX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3exX18xX36xX3xX60xX86xX18xX1xX3xX28xX8bxX18xX36xX3xX63x8896xX18xX36xX3xX4xX38xX26xX3xX28xfcd9xX4xX3xXfaxXdxX21xXexX3xXexXa3xX1cxX18xX3xXfaxXdxXfcxX18xX3xX399xX4dxX4exX4fxX3x9469xX14bxX6xXa3xX63xX3xX2c6xXcfxXa3xX3x114e3xX156xX4xX10xXbxXexXdxXcfxX18xX6xX5xX3xX118xXa3xX6xX1axX10xXa3xX16xX3xX6xXexX3x121d3xX10xX6xX3a8xX3xX18xXa8xX26xX3xXecxXeaxXecxX2xXafxX3xXexXa3xX3exX3xXexX1xX86xX18xX1xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX28xX29xX15xX3xXexXdxX1cxX18xX3xX1axXdxX18xX1xX3xX63xX516xX3xX18xX1xX33xX18xX3xX54axXdxX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3exX18xX36xX3xX15xX16xX3xXexX46xX18xX3xX4xX4axX6xX3xX4dxX4exX4fxX3xX108xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXcfxX63xX16xXaxX12xX79xX86xX3xX26xX8bxXexX3xXexXa3xXcfxX18xX36xX3xX1xX6xXdxX3xX36xXdxX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3exX18xX36xX3xXexX1xX3dxX96xX18xX36xX3xX18xXdxX1cxX18xX3xX5xfe25xX18xX3xX18xX1x131f6xXexX3xX4xX4axX6xX3xX4dxX4exX4fxXafxX3xX54axXdxX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3exX18xX36xX3xX60xX86xX18xX1xX3xX28xX8bxX18xX36xX3xX63xX561xX18xX36xX3xX4xX38xX26xX3xX28xX56axX4xX3xXfaxXdxX21xXexX3xXexXa3xX1cxX18xX3xXfaxXdxXfcxX18xX3xX18xX1x11993xX26xX3xXexX9exX18xX3xX1axXdxX18xX1xX3xX18xX1xe57fxX18xX36xX3xX4xXe5xX3xX18xX1xX4f4xX18xX3xX6fxX1xX9exX18xX36xX3xX18xX36xXc9xXdxX3xX1xXdxXfcxX26xX3xX18xX36xX15xX16xX3xX1axX86xX3xXexX46xX18xX1xX3xX26xXc9xX18xX36xX3xXfaxX38xX18xX3xXexX1xX4f4xX18xX3xX28xXfcxX3xXexX1xX516xX4xX3xX1xXdxX21xX18xX3xX18xX1xX694xX18xX36xX3xX1xX86xX18xX1xX3xX28xX8bxX18xX36xX3xX28xX56axX4xX3xXfaxXdxX21xXexX3xX63xX561xX18xX36xX3xX4xX38xX26xX3xX1axX86xX3xX7xX516xX3xX432xX15xX38xX3xX4xX38xX26xX3xX156xX15xX646xXexX3xX7xbd39xX4xX3xX28xXfcxX3xX4xXbaxX15xX3xX18xX36xX3dxX96xXdxX3xX36xX56axXbxX3xX18xXc9xX18xX3xXexXa3xX1cxX18xX3xXfaxXdxXfcxX18xXafxX3xX1xXcfxX56axX4xX3xX18xX36xXa8xX18xX3xX4xX1xX56axX18xX3xX1xXcfxX56axX4xX3xX36xXdxX38xX26xX3xXexX1xXdxXfcxX15xX3xXexX1xXdxX21xXexX3xX1xXc9xXdxX3xX28xX3fexXdxX3xX1axX641xXdxX3xX26xX9exXdxX3xXexXa3xX3dxX96xX18xX36xX3xXfaxXdxXfcxX18xX108xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXcfxX63xX16xXaxX12xd664xXcfxX3xX9exX18xX36xX3xXcxXa3xX29xX18xX3xX1fxXa8xX18xX3xX72xX1xX9exXdxX3xX6fxX1xX9exX18xX36xX3xXexX1xXfcxX3xXexXa3xX516xX4xX3xXexXdxX402xXbxX3xX63xX516xX3xX79xX416xX3xXexXa3xX6xXcfxX3xX36xXdxX38xXdxX3xX1axXd8xX3xX28xXc9xXdxX3xX63xX107xX4xX1xX3xX13cxX4fxX1fxX4dxX787xX12dxX2xX1d8xXafxX3xX118xX6xX18xX3xXexX67xX3xX4xX1xXbaxX4xX3xX36xXdxX38xXdxX3xX28xXb2xX3xXexXa3xXd8xX18xX1xX3xX4xX1xXdxX402xX15xX3xX28xXcfxXc9xX18xX3xXbxX1xXdxX26xX3xX1axXdxX18xX1xX3xX63xX6xX18xX1xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xXcxXa3xX29xX18xX3xX1fxXa8xX18xX3xX72xX1xX9exXdxX3xX1axX86xX3xX1xX86xX18xX1xX3xX28xX8bxX18xX36xX3xX63xX561xX18xX36xX3xX4xX38xX26xX3xX4xX4axX6xX3xX9exX18xX36xX3xX6fxX1xXdxX3xX4xXbaxX15xX3xX7xX3fexX18xX36xX3xX161xX3xX18xXc9xX18xX3xX18xX1xX4f4xX18xX3xXexXa3xXcfxX18xX36xX3xX1axXd4xX3xX4xX1xXd8xX26xX3xXexX86xX15xX3xX1fxX4dxX58bxXcxX5a2xX60xX4dx6c5fxX3xXeaxX2xX3xX1axX86xXcfxX3xXexX1xXe5xX18xX36xX3xX2xXeaxX51xXecxXeaxXecxXeaxX3xXexXc9xXdxX3xX1axXf6xX18xX36xX3xXfaxXdxXfcxX18xX3xXffxX15xX38xX18xX36xX3xXcxXa3xX107xX3xXexXa3xXcfxX18xX36xX3xX28xXdxX17xX15xX3xX6fxXdxX21xX18xX3xXexX1xX96xXdxX3xXexXdxX402xXexX3xX6fxX1xX70exX4xX3xX18xX36xX1xXdxX21xXexX108xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXcfxX63xX16xXaxX12xX873xX1xXe5xXexX3xXfaxXdxXfcxX15xX3xXexXc9xXdxX3xXfaxX15xX67xXdxX3xX5xX416xXafxX3xXcxX67xX18xX36xX3xXexX1xX3dxX3xX6fxX70xX3xX4dxX4exX4fxX3xX72xXdxXexX6xX4xX6fxX3xX79xXdxX26xX3xX4xX1xXcfxX3xXfaxXdxX402xXexX3xX28xX4f4xX16xX3xX5xX86xX3xX18xXa8xX26xX3xXexX1xXbaxX3xX2xX2xXafxX3xX4dxX4exX4fxX3xXexXa3xX6xXcfxX3xX54axXdxX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3exX18xX36xX3xX1xX86xX18xX1xX3xX28xX8bxX18xX36xX3xX63xX561xX18xX36xX3xX4xX38xX26xX3xX28xX56axX4xX3xXfaxXdxX21xXexX3xXexXa3xX1cxX18xX3xXfaxXdxXfcxX18xX3xX4xX1xXcfxX3xX18xX1xX694xX18xX36xX3xX4xXe5xX3xX18xX1xX4f4xX18xX3xX5xX86xX3xX18xX1xX694xX18xX36xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xX1xXcfxX56axX4xX3xX18xX1xX4f4xX18xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xX4xXbaxX15xX3xX18xXc9xX18xX3xX4xX1xX15xX16xX1cxX18xX3xX18xX36xX1xXdxX21xXbxX3xX28xXb2xX3xX63xX561xX18xX36xX3xX4xX38xX26xX3xX4xXbaxX15xX3xX18xX36xX3dxX96xXdxX3xX36xX56axXbxX3xX18xXc9xX18xX3xXexXa3xX1cxX18xX3xXfaxXdxXfcxX18xX3xX1xXcfxX56axX4xX3xX18xX36xXa8xX18xX3xX4xX1xX56axX18xX3xX1xXcfxX56axX4xX3xX36xXdxX38xX26xX3xXexX1xXdxXfcxX15xX3xX9exX3xX18xX1xXdxX416xX26xX3xX26xX9exXdxX3xXexXa3xX3dxX96xX18xX36xX3xXfaxXdxXfcxX18xX108xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXcfxX63xX16xXaxX12xXcxX67xX18xX36xX3xXexX1xX3dxX3xX6fxX70xX3xX72xXdxXexX6xX4xX6fxX3xX79xXdxX26xX3xX4xX6xX3xX18xX36xX82xXdxX3xX1xX86xX18xX1xX3xX28xX8bxX18xX36xX3xXbxX1xXdxX3xXexX1xX3dxX96xX18xX36xX3xX4xX4axX6xX3xX9exX18xX36xX3xXcxXa3xX29xX18xX3xX1fxXa8xX18xX3xX72xX1xX9exXdxX3xXafxX3xX28xXb2xX3xX36xXdxXb6xXbxX3xX4xXbaxX15xX3xX18xX1xXdxX17xX15xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX26xXc9xX18xX36xX3xXexXa3xXcfxX18xX36xX3xX1axXd4xX3xX4xX1xXd8xX26xX3xXexX86xX15xX3xX1xXe0xXdxX3xXexX1xXe5xX18xX36xX3xX2xXeaxX51xXecxXeaxXecxXeaxX3xXexXc9xXdxX3xX1axXf6xX18xX36xX3xXfaxXdxXfcxX18xX3xXffxX15xX38xX18xX36xX3xXcxXa3xX107xX108xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXcfxX63xX16xXaxX12xXcxX1xX6xX16xX3xX26xX56axXexX3xX9exX18xX36xX3xXcxXa3xX29xX18xX3xX1fxXa8xX18xX3xX72xX1xX9exXdxX3xXexX641xXdxX3xX18xX1xX33xX18xX3xX36xXdxX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3exX18xX36xXafxX3xX51cxXc9xXdxX3xXfaxXdxX21xX18xX3xX51cxXc9xXdxX3xX7xXbaxX3xX432xX15xXe5xX18xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xXexXc9xXdxX3xX581xX18xX1xX3xXcxX9exX3xX4exXdxX18xX1xX3xXcxX1xX15xX3xX4xX1xXcfxX3xXfaxXdxX402xXexX3xX1xX86xX18xX1xX3xX28xX8bxX18xX36xX3xX63xX561xX18xX36xX3xX4xX38xX26xX3xX28xX56axX4xX3xXfaxXdxX21xXexX3xX4xX4axX6xX3x8886xX4xX1xXdxX402xX18xX3xXfaxXdxX18xX1xX3xXexXa3xX1cxX18xX3xXfaxXdxXfcxX18x11ea8xX3xX24xX36xX15xX16xX416xX18xX3xX1fxXa8xX18xX3xX72xX1xX9exXdxX3xXexX1xXfcxX3xX1xXdxX21xX18xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX29xX18xX3xX1axX86xX3xX70xX3xX4xX1xX46xX3xX6fxX1xX9exX18xX36xX3xX6fxX1xX15xX646xXexX3xXbxX1xXd4xX4xX3xX4xX4axX6xX3xX63xX4f4xX18xX3xXexX8bxX4xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX1axX86xX3xX5xX86xX3xX18xXdxX17xX26xX3xXexX516xX3xX1xX86xXcfxX3xX4xX4axX6xX3xX18xX36xX86xX18xX1xX3xX1xX86xX18xX36xX3xX1xX38xXdxX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX108xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXcfxX63xX16xXaxX12xX118xX86xX3xXcxX9exX3xX4exXdxX18xX1xX3xXcxX1xX15xX3xX6fxX1xeac4xX18xX36xX3xX28xX107xX18xX1xX3xX51cxXc9xXdxX3xX7xXbaxX3xX432xX15xXe5xX18xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xXexXc9xXdxX3xX581xX18xX1xX3xX7x7613xX3xX18xde49xX3xX5xX516xX4xX3xX1xX402xXexX3xX7xXbaxX4xX3xX28xXfcxX3xXexX1xXb6xX4xX3xX28xf221xX16xX3xX1xX82xXbxX3xXexXe5xX4xX3xX36xXdxX694xX6xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX1axX86xX3xX4dxX4exX4fxX3xX4xX561xX18xX36xX3xX18xX1xX3dxX3xXbxX1xXe5xXexX3xXexXa3xXdxXfcxX18xX3xX18xX36xX86xX18xX1xX3xX1xX86xX18xX36xX3xX1xX38xXdxX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX108xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXcfxX63xX16xXaxX12xX13cxX561xX18xX36xX3xXexXc9xXdxX3xXfaxX15xX67xXdxX3xX5xX416xXafxX3xX9exX18xX36xX3xX873xX6xX15xX5xX3xX5a2xX6xX63xX5xX10xXa3xXafxX3xX4xX516xX15xX3xX28xXc9xXdxX3xX63xXdxX21xX18xX3xX60xXdxX21xXbxX3xX1xX8bxXdxX3xXbxX1xX4f4xX18xX3xX4xX646xXbxX3xX432xX15xX3fexX4xX3xXexX402xX3xX399xX4dxX581xX13cxX5a2xX3a8xX3xXexXc9xXdxX3xX4dxX4exX4fxXafxX3xX28xXb2xX3xX28xX3dxX82xX4xX3xXexXa3xX6xXcfxX3xX54axXdxX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3exX18xX36xX3xX1xX86xX18xX36xX3xX1xX38xXdxX3xX432xX15xX3fexX4xX3xXexX402xX3xX399xX4dxX18xXexX10xXa3xX18xX6xXexXdxXcfxX18xX6xX5xX3xX4exX6xXa3xXdxXexXdxX26xX10xX3xX873xXa3xXdx6e72xX10xX3a8xX3xX18xXa8xX26xX3xXecxXeaxXecxXeaxXafxX3xXexXa3xX3exX3xXexX1xX86xX18xX1xX3xX18xX36xX3dxX96xXdxX3xXexX1xXbaxX3xX161xXecxX3xX18xX1xX33xX18xX3xX36xXdxX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3exX18xX36xX3xX18xX86xX16xX3xX4xX4axX6xX3xX4dxX4exX4fxX108xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXcfxX63xX16xXaxX12xX24xX36xXcfxX86xXdxX3xXa3xX6xXafxX3xX4dxX4exX4fxX3xX4xX561xX18xX36xX3xXexXa3xX6xXcfxX3xX1dcxX3xXfaxX686xX18xX36xX3xX6fxX1xX10xX18xX3xX1axX86xX3xX152xX3xXexX1xX3dxX3xX6fxX1xX10xX18xX3xX18xX36xX82xXdxX3xX4xX1xXcfxX3xX4xXe5xX4xX3xXexX67xX3xX4xX1xXbaxX4xX3xX1axX86xX3xX4xXe5xX3xX18xX1xX4f4xX18xX3xX28xX402xX18xX3xXex8a35xX3xX4xXe5xX4xX3xX432xX15xX3fexX4xX3xX36xXdxX6xX3xX6fxX1xXe5xX4xX3xX18xX1xX6xX15xX3xX4xX3c5xX3xXexX1xX86xX18xX1xX3xXexX46xX4xX1xXafxX3xX1xX86xX18xX1xX3xX28xX8bxX18xX36xX3xX63xX561xX18xX36xX3xX4xX38xX26xX3xXexXa3xXcfxX18xX36xX3xX4xXbaxX15xX3xX1xX8bxXafxX3xX4xXbaxX15xX3xX18xXc9xX18xX3xXexXa3xX1cxX18xX3xXfaxXdxXfcxX18xX108xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXcfxX63xX16xXaxX12xX24xX36xX6xX16xX3xXexXa3xX3dxX641xX4xX3xX5xX416xX3xXexXa3xX6xXcfxX3xX36xXdxX38xXdxXafxX3xXcxX67xX18xX36xX3xXexX1xX3dxX3xX6fxX70xX3xX4dxX4exX4fxX3xX72xXdxXexX6xX4xX6fxX3xX79xXdxX26xX3xX28xXb2xX3xXexXdxX402xXbxX3xX51cxXc9xXdxX3xXfaxXdxX21xX18xX3xX51cxXc9xXdxX3xX7xXbaxX3xX432xX15xXe5xX18xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xXexXc9xXdxX3xX581xX18xX1xX3xXcxX9exX3xX4exXdxX18xX1xX3xXcxX1xX15xX3xXexXc9xXdxX3xXexXa3xXd4xX3xX7xX3exX3xX4dxX4exX4fxX108xX3xXcxXc9xXdxX3xXfaxX15xX67xXdxX3xXexXdxX402xXbxXafxX3xXcxX67xX18xX36xX3xXexX1xX3dxX3xX6fxX70xX3xX72xXdxXexX6xX4xX6fxX3xX79xXdxX26xX3xX4xX1xXb6xX4xX3xX26xXe17xX18xX36xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX1axX86xX3xX9exX18xX36xX3xXcxXa3xX29xX18xX3xX1fxXa8xX18xX3xX72xX1xX9exXdxX3xX18xX1xX33xX18xX3xX54axXdxX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3exX18xX36xX3xX60xX86xX18xX1xX3xX28xX8bxX18xX36xX3xX63xX561xX18xX36xX3xX4xX38xX26xX3xX28xX56axX4xX3xXfaxXdxX21xXexX3xXexXa3xX1cxX18xX3xXfaxXdxXfcxX18xX3xX1axX86xX3xXfaxX86xX16xX3xXexc17dxX3xX26xXcfxX18xX36xX3xX26xX15xX3fexX18xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX7xXc4fxX3xXexXdxX402xXbxX3xXexXd4xX4xX3xX28xX17xX3xX4xX488xX3xX4xXe5xX4xX3xXbaxX18xX36xX3xX4xX488xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xX4xX1xXcfxX3xX54axXdxX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3exX18xX36xX3xX18xX86xX16xX3xXexXa3xXcfxX18xX36xX3xX4xXe5xX4xX3xX18xXa8xX26xX3xXexX641xXdxX108xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXcfxX63xX16xXaxX12xXcxX67xX18xX36xX3xXexX1xX3dxX3xX6fxX70xX3xX79xXdxX26xX3xX4xX1xXcfxX3xXfaxXdxX402xXexXafxX3xX1axX641xXdxX3xX28xX3dxX96xX18xX36xX3xXfaxX96xX3xXfaxXdxXfcxX18xX3xX63xX86xXdxXafxX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX4xX3c5xX3xXexXdxX17xX26xX3xX18xXa8xX18xX36xX3xX5xX641xX18xX3xXbxX1xXe5xXexX3xXexXa3xXdxXfcxX18xX3xX18xX36xX86xX18xX1xX3xX1xX86xX18xX36xX3xX1xX38xXdxX3xX1axX86xX3xX6fxX1xXc28xX18xX36xX3xX28xX107xX18xX1xX3xX4dxX4exX4fxX3xX7xX520xX18xX3xX7xX86xX18xX36xX3xX1xX82xXbxX3xXexXe5xX4xX3xX1axX86xX3xX1xXc52xX3xXexXa3xX82xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xXbxX1xXe5xXexX3xXexXa3xXdxXfcxX18xX3xX18xX36xX86xX18xX1xX3xX1xX86xX18xX36xX3xX1xX38xXdxX108xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXcfxX63xX16xXaxX12xX1fxX17xX3xXbxX1xX29xX18xX3xX26xXd8xX18xX1xXafxX3xXfaxX86xX3xXcxX9exX3xX4exXdxX18xX1xX3xXcxX1xX15xX3xX4xX1xXcfxX3xXfaxXdxX402xXexX3xX7xX516xX3xX432xX15xX38xX3xX4xX38xX26xX3xX4xX4axX6xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xXcxXa3xX29xX18xX3xX1fxXa8xX18xX3xX72xX1xX9exXdxX3xXexX1xXfcxX3xX1xXdxX21xX18xX3xXbxX1xXc69xX26xX3xX4xX1xX646xXexX3xX4xX1xX15xX18xX36xX3xX4xX4axX6xX3xX5xX516xX4xX3xX5xX3dxX82xX18xX36xX3xX4xXbaxX15xX3xX1xX8bxX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xXafxX3xX1axX86xX3xX54axXdxX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3exX18xX36xX3xX4xX4axX6xX3xX9exX18xX36xX3xXcxXa3xX29xX18xX3xX1fxXa8xX18xX3xX72xX1xX9exXdxX3xX5xX86xX3xX18xX36xX15xXe0xX18xX3xX4xX67xX3xX1axX561xX3xX5xX641xX18xX3xX28xX3fexXdxX3xX1axX641xXdxX3xX4xXe5xX4xX3xXexX1xX402xX3xX1xX21xX3xX5xX516xX4xX3xX5xX3dxX82xX18xX36xX3xX4xXbaxX15xX3xX1xX8bxX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX1xX9exX26xX3xX18xX6xX16xX3xX1axX86xX3xX26xX6xXdxX3xX7xX6xX15xX108xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXcfxX63xX16xXaxX12xX118xX86xX3xXcxX9exX3xX4exXdxX18xX1xX3xXcxX1xX15xX3xX6fxX1xXc28xX18xX36xX3xX28xX107xX18xX1xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX4xXcfxXdxX3xXexXa3x9922xX18xX36xX3xXbxX1xXe5xXexX3xXexXa3xXdxXfcxX18xX3xX6fxXdxX18xX1xX3xXexX402xX3xXfaxXdxXfcxX18xX3xX18xX3c5xXdxX3xX4xX1xX15xX18xX36xX3xX1axX86xX3xX18xX36xX86xX18xX1xX3xX1xX86xX18xX36xX3xX1xX38xXdxX3xX18xX3c5xXdxX3xXa3xXdxX1cxX18xX36xXafxX3xX28xXe0xX18xX36xX3xXexX1xX96xXdxX3xX5xX15xX9exX18xX3xXexX46xX4xX1xX3xX4xX516xX4xX3xX1xX82xXbxX3xXexXe5xX4xX3xX1axX641xXdxX3xX4xXe5xX4xX3xX18xX3dxX641xX4xX3xXexXa3xXcfxX18xX36xX3xX6fxX1xX15xX3xX1axX516xX4xX3xXexXa3xXcfxX18xX36xX3xX5x117b1xX18xX1xX3xX1axX516xX4xX3xX1xX86xX18xX36xX3xX1xX38xXdxXafxX3xX28xX56axX4xX3xXfaxXdxX21xXexX3xX5xX86xX3xX4xX9exX18xX36xX3xXexXe5xX4xX3xXexXd8xX26xX3xX6fxXdxX402xX26xX3xX4xXbaxX15xX3xX18xXc9xX18xXafxX3xX4xXbaxX15xX3xX1xX8bxX108xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXcfxX63xX16xXaxX12xX118xX86xX3xX4xX561xX18xX36xX3xX4xX1xXcfxX3xXfaxXdxX402xXexX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX63xX516xX3xX6fxXdxX402xX18xX3xXbaxX18xX36xX3xX4xX488xX3xXexX1xX86xX18xX1xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xX24xX1xX3c5xX26xX3xX13cxX3xX51cxXc9xXdxX3xX1xX8bxXdxX3xX28xXe0xX18xX36xX3xX4dxX4exX4fxX3xX1axX86xXcfxX3xX18xXa8xX26xX3xXecxXeaxXecxX1e7xX3xX1axX86xX3xX26xXcfxX18xX36xX3xXcxX67xX18xX36xX3xXexX1xX3dxX3xX6fxX70xX3xX72xXdxXexX6xX4xX6fxX3xX79xXdxX26xX3xX7xXc4fxX3xX4axX18xX36xX3xX1xX8bxX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xXexXa3xXcfxX18xX36xX3xX18xXc52xX3xX5xX516xX4xX3xX18xX86xX16xX108xX51xX108xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5a2xXcfxX15xXa3xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXcfxX3xX4exXdxX18xX1xX3xX60xX82xXbxX12dxX60xX38xXdxX3xX1fxX4f4xX18xX12dxX51cxXd8xX18xX1xX3xXcxX1xX3dxX3xX399xXcxXcxX3d0xX1fxX24xX51xX1fxXdxX10xXexX18xX6xX26xaab2xX3a8xX0xX51xXbxX12