Dự án nước sạch chậm tiến độ, người dân Can Lộc, Lộc Hà trông chờ từng ngày
(Baohatinh.vn) - Tiểu dự án nước sạch cho một số xã thuộc huyện Can Lộc, Lộc Hà (Hà Tĩnh) được triển khai từ giữa và cuối năm 2020 mang đến niềm phấn khởi cho hàng nghìn người dân, tuy nhiên đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành.
7bfx67f3x2ed0x2f62x8a78x8ffx60b4x3d0fx7724xX7x9532x5013x7d81x2a15x531cx7ee3xX5x29dcxXax2e38x8fdfx21aexX3x7b43x6018xX3xX17x89e9xe9fxX4xX3xX7x91adxX4xX1xX3xX4xX1x2b2exd4fxX3xXexXdx75d3xX17xX3x6902x30ffx18bdxX3xX17x7aefxX1ax899exXdxX3x21eax39fcxX17xX3x854xX6xX17xX3x8405xX2exX4xX2fxX3xX3fxX2exX4xX3x5acex247fxX3xXex728ex79e6xX17xX32xX3xX4xX1xX34xX3xXex4a51xX17xX32xX3xX17xX32xX49x8aaaxX0x4d13xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX6xX37xXaxX12xX0xXdxX12xXcxXdx5948x81c8xX3xX37xX14xX3xX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX4xX1x27d1xX3xX26xX2exXexX3xX7x4892xX3x19d6x7732xX3xXexX1xX7axX2exX4xX3xX1xX7axX5dx8c5exX17xX3xX3bxX6xX17xX3xX3fxX2exX4xX2fxX3xX3fxX2exX4xX3xX48xX49xX3x2ecbxX48xX49xX3xXcx74d9xX17xX1x10a6xX3xX2dxX1ax4c4fxX4xX3xXexX4cxXdxX79xX17xX3x24b1xX1xX6xXdxX3xXexX56xX3xX32xXdx927xX6xX3x8ad5xX49xX3xX4xX7axX95xXdxX3xX17x2846xX26xX3x7b4dx6749xXe4xXe5xX3xX26xX6xX17xX32xX3xX2dxX2axX17xX3xX17xXdx2678xX26xX3xXbxX1x2c2exX17xX3xXcbxX1x52edxXdxX3xX4xX1xX8exX3xX1xX49xX17xX32xX3xX17xX32xX1x5a62xX17xX3xX17xX32xX1axX34xXdxX3xX37xX38xX17xX2fxX3xXexX7axX5dxX3xX17xX1xXdx8f78xX17xX3xX2dxX2axX17xX3xX17xX6xX5dxX3xX4xX4dxX17xX32xX3xXexX4cxX10dxX17xX1xX3xXd8x24f3xX17xX3xX4xX1xX1axX6xX3xX1xX8exX49xX17xX3xXexX1xX49xX17xX1x286fxX0xX5fxXdxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx450bxX8exX37xX5dxXaxX12xXcxXdxX79xX7axX3xX37xX14xX3xX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX4xX1xX8exX3xX26xX2exXexX3xX7xX95xX3xX97xX98xX3xXexX1xX7axX2exX4xX3xX1xX7axX5dxXa3xX17xX3xX3bxX6xX17xX3xX3fxX2exX4xX2fxX3xX3fxX2exX4xX3xX48xX49xX3xX4x4fe6xX3xX7xX95xX3xXd8xX95xX17xX3xX2dx4ae8xX7axX3xXexX1axX3xXe4xX2x8ee3xX14bxf8exX1b7xXe5xX14bxX1b9x6fe0xXe5xX14bxXe5xXe5xXe5xX3xX2dxeb2xX17xX32xX2fxX3xXexX1xX7axX2exX4xX3xX37xX14xX3xX16xX17xX3xX48xX1fxX3xXexX1afxX17xX32xX3xX4xf1axX3x3470x5fe9xX17xX3xX4xX1xX8exX3xXbxX1xX16xXexX3xXexX4cxXdxX79xX17xX3xXexX8exX49xX17xX3xX37xXdxXa3xX17xX3xXex42b0xX17xX1xX3xX48xX49xX3xXcxXbbxX17xX1xX3xXb6xX15fx6d7cxX20ex2523xXe4xXbexX2fxX3xX37xX8exX3xX15fxX6xX17xX3x347fxX7axX1e3xX17xX3xX5x3ea4xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX2dxX1afxX7axX3xXexX1axX3xX97xX38xX5dxX3xX37xX14xX17xX32xX3xX4xX4dxX17xX32xX3xXexX4cxX10dxX17xX1xX3xX37xX38xX17xX3xX37x6d88xX17xX32xX3xXd8xX49xX3xX4xX4dxX17xX32xX3xX17xX32xX1xXdxXa3xXbxX3xXexX200xX17xX1xX3xX48xX49xX3xXcxXbbxX17xX1xX3xX5xX49xX26xX3xX4xX1x8c12xX3xX2dxX1afxX7axX3xXexX1axX14bxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX8exX37xX5dxXaxX12xX0xXdxX26xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3bxX10xX17xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxa7exXdxX37xXexX1x139dxX3xX1bexXe4xXe5xXbxX97xbfaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX2afxX3xX1b7x49bbx82d1xXbxX97xX2b6xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX14bxX1e2xX6xX8exX1xX6xXexXdxX17xX1xX14bxXd8xX17xX5fxX17xX10xX2aaxX7xX5fxXe4xXe4x28e4xXe5xX5fxX2xX1b7xX2c1xX37xX2e5xXe5xfc0xX2e5xX2eexX1b7xX1b7xXexX2eexX2e5xX1bexX1b7xX2c2xX5xXe5xX14bx3f6axXbxX32x72a7xX4cxX9xX2eexX1b7xX1b7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX4xX1xX25xX26xX3xXexXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xX17xX32xX1axX34xXdxX3xX37xX38xX17xX3xX3bxX6xX17xX3xX3fxX2exX4xX2fxX3xX3fxX2exX4xX3xX48xX49xX3xXexX4cxX4dxX17xX32xX3xX4xX1xX34xX3xXexX56xX17xX32xX3xX17xX32xX49xX5dxXaxX3xX2aaxXdxX37xXexX1xX9xXaxX1bexXe4xXe5xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX1b7xX2c1xX2c2xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX6xXbxXexXdxX8exX17xXaxX12xXcxX4cxX1fxX26xX3xX1e2xX1e0xX26xX3xXexXe1xX17xX32xX3xX16xXbxX3xXcxX1xX1fxX4xX1xX3xX48xX1fxX3xXb6xXcx53b8xX3xX48xX49xX3xXcxXbbxX17xX1xXbexX3xXexX1xX7axX2exX4xX3xX32xX1a5xXdxX3xXexX1xX1afxX7axX3xX2xX3xX4xX270xX6xX3xXcxXdxX79xX7axX3xX37xX14xX3xX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX2dxX98xX3xX1xX8exX49xX17xX3xXexX1xX49xX17xX1xX3xXcbxX1xX16xX3xX5xX38xX7axX3xX17xX1xX1axX17xX32xX3xX4xX1xX1axX6xX3xX2dxX1axX6xX3xXd8xX49xX8exX3xX7x9a6xX3xX37xX24axX17xX32xX14bxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX8exX37xX5dxXaxX12xXcxXdxX79xX7axX3xX37xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX49xX26xX3xX1xX6xXdxX3xX32xX1a5xXdxX3xXexX1xX1afxX7axX14bxX3xX210xX1a5xXdxX3xXexX1xX1afxX7axX3xX2xX3xXb6xX48xXcxXe5xX2xX14bxX2xXbexX2afxX3x8cf3xX38xX5dxX3xX37xX14xX17xX32xX3xXcxX4cxX1fxX26xX3xX1e2xX1e0xX26xX3xXexXe1xX17xX32xX3xX16xXbxX3xXcxX1xX1fxX4xX1xX3xX48xX1fxX3xXd8xX49xX3xX26xX1fxX17xX32xX3xX5xX1axX1bxXdxX3xX2xX3xXb6xX26xX1fxX17xX32xX3xX5xX1axX1bxXdxX3xXbxX1x25ddxX6xX3x101dxX6xX26xXbexX3xX4xX7axX17xX32xX3xX4xXf9xXbxX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX4xX1xX8exX3xX2e5xX3xX97xX98xX2afxX3xXcxX1xX1fxX4xX1xX3xX3bxX1xX38xX7axX2fxX3x932bxX6xXdxX3xX3a8xX1xX24axX2fxX3xXcxX1xX1fxX4xX1xX3xX4cax7b39xX3xXb6xX3fxX2exX4xX3xX48xX49xXbexX2b6xX3xXexX1xX34xXdxX3xX32xXdxX6xX17xX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdxXa3xX17xX3xXexX56xX3xX1b9xX5fxX1b7xX5fxXe4xXe5xXe4xXe5xX3xX2dxX2axX17xX3xX1b9xX5fxX2xX2xX5fxXe4xXe5xXe4xX2xX14bxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX8exX37xX5dxXaxX12xX210xX1a5xXdxX3xXexX1xX1afxX7axX3xXe4xX3xXb6xX48xXcxXe5xX2xX14bxXe4xXbexX2afxX3xX45axX38xX5dxX3xX37xX14xX17xX32xX3xX49cxX1xX49xX3xX26xX16xX5dxX3xX97xX407xX3xX5xX222xX3xXexX1fxXdxX3xX1xX1c6xX3xX4xX1x81cexX6xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX3bxX7axX3xX3fxX38xX5dxX3xXd8xX49xX3xX26xX1fxX17xX32xX3xX5xX1axX1bxXdxX3xXe4xX3xX4xX7axX17xX32xX3xX4xXf9xXbxX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX4xX1xX8exX3xX1b9xX3xX97xX98xX2afxX3xXcxX1xX7axX1afxX17xX3xXcxX1xXdxXa3xX17xX2fxX3xXcx6e47xX17xX32xX3xX3fxX2exX4xX3xXb6xX3bxX6xX17xX3xX3fxX2exX4xXbexX3xXd8xX49xX3xX48xX1c6xX17xX32xX3xX3fxX2exX4xX2fxX3x3a4bxX4xX1xX3xX48xX25xX7axX2fxX3xX3a8xX1xX5a7xX3xX3fxX1axX7axX2fxX3xX15fxX10dxX17xX1xX3x3f05xX17xX3xXb6xX3fxX2exX4xX3xX48xX49xXbexX2b6xX3xXexX1xX34xXdxX3xX32xXdxX6xX17xX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdxXa3xX17xX3xXexX56xX3xXe4xXe5xX5fxX2xXe4xX5fxXe4xXe5xXe4xXe5xX3xX2dxX2axX17xX3xXe4xXe5xX5fxX1b9xX5fxXe4xXe5xXe4xXe4xX14bxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX8exX37xX5dxXaxX12xXcxX1xX10xX8exX3xXcbxX2axX3xX1xX8exX1fxX4xX1xX2fxX3xXexXdxX79xX7axX3xX37xX14xX3xX16xX17xX3xX7x510cxX3xX4xX7axX17xX32xX3xX4xXf9xXbxX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX4xX1xX8exX3xX2xX2c2xX14bxX2e5xXe5xXe5xX3xX1xX2exX3xX37xX38xX17xX2fxX3xXd8xX1bxXdxX3xX1xX1e0xX17xX3xX1b9xX2c2xX14bxX2xXe5xXe5xX3xX17xX1xX38xX17xX3xXcbxX1x7513xX7axX14bxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX8exX37xX5dxXaxX12xX0xXdxX26xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3bxX10xX17xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxX2aaxXdxX37xXexX1xX2afxX3xX1bexXe4xXe5xXbxX97xX2b6xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX2afxX3xX1b7xX2c1xX2c2xXbxX97xX2b6xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX14bxX1e2xX6xX8exX1xX6xXexXdxX17xX1xX14bxXd8xX17xX5fxX17xX10xX2aaxX7xX5fxXe4xXe4xX2e5xXe5xX5fxX2xX1b7xX2c1xX37xX2e5xXe5xX2eexX2c1xX1b7xXe4xX1bexXexXe4xX1b7xX2xX2xX1b9xX5xXe5xX14bxX2fcxXbxX32xX2ffxX4cxX9xXe4xX1b7xX2c1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX4xX1xX25xX26xX3xXexXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xX17xX32xX1axX34xXdxX3xX37xX38xX17xX3xX3bxX6xX17xX3xX3fxX2exX4xX2fxX3xX3fxX2exX4xX3xX48xX49xX3xXexX4cxX4dxX17xX32xX3xX4xX1xX34xX3xXexX56xX17xX32xX3xX17xX32xX49xX5dxXaxX3xX2aaxXdxX37xXexX1xX9xXaxX1bexXe4xXe5xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX1b7xX2c1xX2c2xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX6xXbxXexXdxX8exX17xXaxX12xXcxXdxX79xX7axX3xX37xX14xX3xX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX17xX1x4026xX26xX3xXexX1xX6xX5dxX3xXexX1xX2axX3xX17xX32xX7axX1c6xX17xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX17xX1xXdx4507xX26xX3xX7x956fxXexX2fxX3xXbxX1x6a17xX17xX3xX17x5334xX17xX32xX3xX4xX1xX8exX3xX1xX49xX17xX32xX3xX17xX32xX1xX10dxX17xX3xX1xX2exX3xX37xX38xX17xX3xXfexX3xX2eexX3xX97xX98xX3xX3fxX2exX4xX3xX48xX49xX3xXd8xX49xX3xX3bxX6xX17xX3xX3fxX2exX4xX14bxX3xX0xX10xX26xX12xXcxX4cxX8exX17xX32xX3xX1e3xX17xX1xX2afxX3xX49cxX32xX7axX1c6xX17xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX32xXdxX2axX17xX32xX3xXcbxX1xX8exX6xX17xX3xX17xX1xXdxX7cfxX26xX3xX7xX7d3xXexX3xXexX1fxXdxX3xX17xX1xX49xX3xX26xX2exXexX3xX1xX2exX3xX37xX38xX17xX3xXfexX3xX97xX98xX3xX4caxX6xXdxX3xX3a8xX1xX24axX3xXb6xX3fxX2exX4xX3xX48xX49xXbexX14bxX0xX5fxX10xX26xX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX8exX37xX5dxXaxX12xX49cxXe1xX26xX3xXe4xXe5xXe4xX2xX2fxX3xX1e2xX49xX3xX3fxX122xX3xXcxX1x4ed5xX3xX3fxXdxX122xX17xX3xXfexX3xXexX1xX4dxX17xX3x11c4xX1c6xX17xX32xX3x30eexX1e0xX17xX3xXb6xX4caxX6xXdxX3xX3a8xX1xX24axX2fxX3xX3fxX2exX4xX3xX48xX49xXbexX3xXbxX1xXf9xX17xX3xXcbxX1xXfexXdxX3xXcbxX1xXdxX3xX17xX32xX1xX10xX3xXexX1xX4dxX17xX32xX3xXexXdxX17xX3xX4xX1xX200xX3xXd8xX49xXdxX3xXexX1xX16xX17xX32xX3xX17xXd5xX6xX3xX7xX64axX3xX4xX1a5xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX2dxX79xX3xX7xX407xX3xX37xX24axX17xX32xX14bxX3xXcxX7axX5dxX3xX17xX1xXdxX122xX17xX3xX2dxX2axX17xX3xX17xX6xX5dxX3xX2dxX98xX3xX2xX3xX17xXe1xX26xX3xXexX4cxX4dxXdxX3x2b18xX7axX6xX2fxX3xX1e2xX49xX3xXd8xX49xX3xX4xX16xX4xX3xX1xX2exX3xX37xX38xX17xX3xXexX4cxX8exX17xX32xX3xXexX1xX4dxX17xX3xXd8xX139xX17xX3x8719xX26x7e1dxXdxX3xX26xX7d3xXex4f29xX3xXexX4cxX4dxX17xX32xX3xX4xX1xX34xX3xX17xX1xX1axX17xX32xX3xX26xX8exX17xX32xX3xX26xX7axX95xX17xX3xXd8xX139xX17xX3xX4xX1xX1axX6xX3xXexX1xX49xX17xX1xX3xX1xXdxXa3xX17xX3xXexX1xX14xX4xX14bxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX8exX37xX5dxXaxX12xX15fxX49xX3xX3fxXdxX122xX17xX3xX1e2xX49xX5dxX3xXexX951xX2afxX3xX94fxX48xX49xX17xX32xX3xX4xX1xX24axX4xX3xX17xXe1xX26xX3xX92axX7axX6xX2fxX3xX4xX1x1b5fxX17xX32xX3xXexX4dxXdxX3xX5xX7axX4dxX17xX3xX7xX95xX17xX32xX3xXexX4cxX8exX17xX32xX3xX4xX1e3xX17xX1xX3xX17xX32xX7axX1c6xX17xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX8exX1fxXexX3xX1e2xX896xX3xX17xX1xXdxX7cfxX26xX3xX7xX7d3xXexX2fxX3xXbxX1xX7d9xX17xX3xX4cxXf9xXexX3xX17xX7ddxX17xX32xX3xX17xX122xX17xX3xXcbxX1xXdxX3xX17xX32xX1xX10xX3xXexXdxX17xX3xX4xX1a5xX3xX37xX14xX3xX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xXd8xXf4xX3xXexX1xX4dxX17xX2fxX3xX6xXdxX3xX4x8947xX17xX32xX3xXbxX1xXf9xX17xX3xXcbxX1xXfexXdxX3xX4xX1xX34xX3xX2dxXc2xXdxX14bxX3xX48xX1e0xX17xX3xX2xX3xX17xXe1xX26xX3xX17xX6xX5dxX2fxX3xX2dxX1axX34xX17xX32xX3xX95xX17xX32xX3xX2dxX98xX3xX4xX1xX1fxX5dxX3xXd8xXf4xX3xXexX4cxX1axX1bxX4xX3xX17xX32x5356xX3xX17xX1xX1axX17xX32xX3xX4xX1xX9c7xX17xX32xX3xXexX4dxXdxX3xXd8xX139xX17xX3xXcbxX1xX4dxX17xX32xX3xX4xX1a5xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX2dxX79xX3xX37xX5a7xX17xX32xX957xX14bxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX8exX37xX5dxXaxX12xX0xXdxX26xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3bxX10xX17xXexX10xX4cxX3xX37xXexX1xX7axX26xX1e2xXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxX2aaxXdxX37xXexX1xX2afxX3xX1bexXe4xXe5xXbxX97xX2b6xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX2afxX3xX1b7xX2c1xX2c2xXbxX97xX2b6xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX14bxX1e2xX6xX8exX1xX6xXexXdxX17xX1xX14bxXd8xX17xX5fxX17xX10xX2aaxX7xX5fxXe4xXe4xX2e5xXe5xX5fxX2xX1b7xX2c1xX37xX2e5xXe5xX2eexX2c1xX1b7xX2c1xX2c1xXexX1bexXe4xX2c1xX2c1xX1bexX5xXe5xX14bxX2fcxXbxX32xX2ffxX4cxX9xX1bexX1bexXe5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX4xX1xX25xX26xX3xXexXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xX17xX32xX1axX34xXdxX3xX37xX38xX17xX3xX3bxX6xX17xX3xX3fxX2exX4xX2fxX3xX3fxX2exX4xX3xX48xX49xX3xXexX4cxX4dxX17xX32xX3xX4xX1xX34xX3xXexX56xX17xX32xX3xX17xX32xX49xX5dxXaxX3xX2aaxXdxX37xXexX1xX9xXaxX1bexXe4xXe5xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX1b7xX2c1xX2c2xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX6xXbxXexXdxX8exX17xXaxX12xX15fxX49xX3xX3fxX122xX3xXcxX1xX896xX3xX3fxXdxX122xX17xX3xXfexX3xXexX1xX4dxX17xX3xX8a4xX1c6xX17xX32xX3xX8a9xX1e0xX17xX3xXb6xX4caxX6xXdxX3xX3a8xX1xX24axX2fxX3xX3fxX2exX4xX3xX48xX49xXbexX3xX26xX8exX17xX32xX3xX4xX1xX34xX3xXexX56xX17xX32xX3xX17xX32xX49xX5dxX3xX4xX1a5xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX2dxX79xX3xX7xX407xX3xX37xX24axX17xX32xX14bxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX8exX37xX5dxXaxX12xXcxX1xX10xX8exX3xX4dxX17xX32xX3xX3fxX122xX3xX8a4xX10dxX17xX1xX3xXcxX1xX49xX17xX1xX3x7d9exX3xXcxX4cxX1axXfexX17xX32xX3xXexX1xX4dxX17xX3xX8a4xX1c6xX17xX32xX3xX8a9xX1e0xX17xX3xXb6xX97xX98xX3xX4caxX6xXdxX3xX3a8xX1xX24axX2fxX3xX3fxX2exX4xX3xX48xX49xXbexX2afxX3xXaxX3bxX1xX34xX3xX2dxXc2xXdxX3xX4xX1a5xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX2dxX79xX3xX7xX407xX3xX37xX24axX17xX32xX3xX5xX49xX3xXexX38xX26xX3xXexX4cxX1fxX17xX32xX3xX4xX1xX7axX17xX32xX3xX4xX270xX6xX3xX2e5xX2e5xX2xX3xX1xX2exX3xX37xX38xX17xX3xXd8xX1bxXdxX3xX2xX14bxX2e5xXe5xX1b7xX3xX17xX1xX38xX17xX3xXcbxX1xX688xX7axX3xX4xX270xX6xX3xXexX1xX4dxX17xX3xX8a4xX1c6xX17xX32xX3xX8a9xX1e0xX17xX2fxX3xX17xX1xXf9xXexX3xX5xX49xX3xX7xX6xX7axX3xXcbxX1xXdxX3xX17xX32xX1xX10xX3xXexXdxX17xX3xX37xX14xX3xX16xX17xX3xX7xX64axX3xX1xX8exX49xX17xX3xXexX1xX49xX17xX1xX3xXd8xX49xX8exX3xXexX1xX16xX17xX32xX3xX2xX2xX5fxXe4xXe5xXe4xX2xX14bxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX8exX37xX5dxXaxX12xXcxX1xX34xXdxX3xX2dxXdxX79xX26xX3xXexX1xX16xX17xX32xX3xX2c2xX5fxXe4xXe5xXe4xX2xX2fxX3xXexX1xX4dxX17xX32xX3xXexXdxX17xX3xXd8xX1bxXdxX3xX15fxX16xX8exX3xX48xX49xX3xXcxXbbxX17xX1xX2fxX3xX4dxX17xX32xX3xX3a8xX1xX1fxX26xX3xX45axX7axX38xX17xX3xX3fxX1axX1e0xX17xX32xX3xXc5dxX3xX3a8xX1xX1a5xX3xX210xXdxX16xX26xX3xX2dxX95xX4xX3xX15fxX21cxX3fxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX2dxX1afxX7axX3xXexX1axX3xX97xX38xX5dxX3xX37xX14xX17xX32xX3xX4xX4dxX17xX32xX3xXexX4cxX10dxX17xX1xX3xX37xX38xX17xX3xX37xX24axX17xX32xX3xXd8xX49xX3xX4xX4dxX17xX32xX3xX17xX32xX1xXdxXa3xXbxX3xXexX200xX17xX1xX3xX48xX49xX3xXcxXbbxX17xX1xX3xX4xX1xX8exX3xX1e2xXdxX2axXexX2afxX3xX3bxX1e3xX3xXe4xX3xX32xX1a5xXdxX3xXexX1xX1afxX7axX3xX2dxXf4xX7axX3xX2dxX6xX17xX32xX3xX2dxX1axXc2xX4xX3xXexX4cxXdxX79xX17xX3xXcbxX1xX6xXdxX3xX97xX38xX5dxX3xX37xX14xX17xX32xX3xX2dxX1fxXexX3xX2dxX9c7xX17xX32xX3xXexXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX3xXcbxX2axX3xX1xX8exX1fxX4xX1xX14bxX3xXcxX4cxX8exX17xX32xX3xX2dxX1a5xX2fxX3xX32xX1a5xXdxX3xXexX1xX1afxX7axX3xX2xX3xX2dxX98xX3xX1xX8exX49xX17xX3xXexX1xX49xX17xX1xX3xXexX4cxX122xX17xX3xX2eexXe5x642exX3xXcbxX1xX95xXdxX3xX5xX1axXc2xX17xX32xX3xX4xX4dxX17xX32xX3xXd8xXdxXa3xX4xX2fxX3xX4xX1a5xX3xXcbxX1xX1e3xX3xX17xXe1xX17xX32xX3xX7xX64axX3xXd8xXf4xX3xX2dxX499xX4xX1xX3xXexX4cxX1axX1bxX4xX3xXexX1xX34xXdxX3xX32xXdxX6xX17xX3xX37xX14xX3xXcbxXdxX2axX17xX3xXd8xX49xX8exX3xXexX1xX16xX17xX32xX3xX2xX2xX5fxXe4xXe5xXe4xX2xX14bxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX8exX37xX5dxXaxX12xXcxX7axX5dxX3xX17xX1xXdxX122xX17xX3xX2dxX2axX17xX3xXexX1xX34xXdxX3xX2dxXdxX79xX26xX3xX17xX49xX5dxX3xXb6xX4xX7axX95xXdxX3xXexX1xX16xX17xX32xX3xX2c2xX5fxXe4xXe5xXe4xXe4xXbexX2fxX3xX17xX32xX1axX34xXdxX3xX37xX38xX17xX3xX2e5xX3xX97xX98xX3xXexX4cxX14xX4xX3xXexXdxX2axXbxX3xX1xX1axXfexX17xX32xX3xX5xXc2xXdxX3xX32xX1a5xXdxX3xXexX1xX1afxX7axX3xX5xX49xX2afxX3xXcxX1xX1fxX4xX1xX3xX3bxX1xX38xX7axX2fxX3xX4caxX6xXdxX3xX3a8xX1xX24axX2fxX3xXcxX1xX1fxX4xX1xX3xX4caxX4daxX3xXb6xX3fxX2exX4xX3xX48xX49xXbexX3xXd8xX139xX17xX3xX4xX1xX1axX6xX3xX4xX1a5xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX2dxX79xX3xX37xX5a7xX17xX32xX14bxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX8exX37xX5dxXaxX12xX0xXdxX26xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3bxX10xX17xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxX2aaxXdxX37xXexX1xX2afxX3xX1bexXe4xXe5xXbxX97xX2b6xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX2afxX3xX1b7xX2c1xX2c2xXbxX97xX2b6xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX14bxX1e2xX6xX8exX1xX6xXexXdxX17xX1xX14bxXd8xX17xX5fxX17xX10xX2aaxX7xX5fxXe4xXe4xX2e5xXe5xX5fxX2xX1b7xX2c1xX37xX2e5xXe5xX2eexX2c1xX1b9xXe5xX2c2xXexX2c2xX1b7xX2eexX2xX2eexX5xXe5xX14bxX2fcxXbxX32xX2ffxX4cxX9xX2xX2c2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX4xX1xX25xX26xX3xXexXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xX17xX32xX1axX34xXdxX3xX37xX38xX17xX3xX3bxX6xX17xX3xX3fxX2exX4xX2fxX3xX3fxX2exX4xX3xX48xX49xX3xXexX4cxX4dxX17xX32xX3xX4xX1xX34xX3xXexX56xX17xX32xX3xX17xX32xX49xX5dxXaxX3xX2aaxXdxX37xXexX1xX9xXaxX1bexXe4xXe5xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX1b7xX2c1xX2c2xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX6xXbxXexXdxX8exX17xXaxX12xX210xX1a5xXdxX3xXexX1xX1afxX7axX3xX2xX3xX2dxX98xX3xXd8xX1axXc2xXexX3xX92axX7axX16xX3xXexX1xX34xXdxX3xX1xX1fxX17xX3xXcbxX2axX3xX1xX8exX1fxX4xX1xX3xX1bexX3xXexX1xX16xX17xX32xX3xX17xX1xX1axX17xX32xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xXd8xX139xX17xX3xX4xX1xX1axX6xX3xXd8xXf4xX3xXexX1bxXdxX3xX4xX16xX4xX3xX1xX2exX3xX37xX38xX17xX14bxX3xXcxX4cxX8exX17xX32xX3xX1e3xX17xX1xX2afxX3xX0xX10xX26xX12x2904xX17xX32xX3xX3fxX122xX3xX8a4xX10dxX17xX1xX3xXcxX1xX49xX17xX1xX3xXc5dxX3xXcxX4cxX1axXfexX17xX32xX3xXexX1xX4dxX17xX3xX8a4xX1c6xX17xX32xX3xX8a9xX1e0xX17xX3xXb6xX4caxX6xXdxX3xX3a8xX1xX24axXbexX3xX1e2xX122xX17xX3xX2dxX1afxX7axX3xX26xX95xXdxX3xX95xX17xX32xX3xX37xX139xX17xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX2dxX98xX3xX2dxX1axXc2xX4xX3xX5xX7d3xXbxX3xX2dxX7ddxXexX3xXexX4cxX1axX1bxX4xX3xX26xX2exXexX3xX1xX2exX3xX32xXdxX6xX3xX2dxX10dxX17xX1xX14bxX0xX5fxX10xX26xX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX8exX37xX5dxXaxX12xXcxX1axX1e0xX17xX32xX3xXexX14xX2fxX3xX2dxX95xXdxX3xXd8xX1bxXdxX3xX32xX1a5xXdxX3xXexX1xX1afxX7axX3xXe4xX2fxX3xXexX1xX34xXdxX3xX32xXdxX6xX17xX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdxXa3xX17xX3xXexX1xX10xX8exX3xXcbxX2axX3xX1xX8exX1fxX4xX1xX3xX5xX49xX3xXexX56xX3xXe4xXe5xX5fxX2xXe4xX5fxXe4xXe5xXe4xXe5xX3xX2dxX2axX17xX3xXe4xXe5xX5fxX1b9xX5fxXe4xXe5xXe4xXe4xX3xX17xX1xX1axX17xX32xX3xX2dxX2axX17xX3xXexX1xX34xXdxX3xX2dxXdxX79xX26xX3xX17xX49xX5dxX2fxX3xX1xX49xX17xX32xX3xX17xX32xX49xX17xX3xX1xX2exX3xX37xX38xX17xX3xXexX1xX24axX3xX1xX1axXfexX17xX32xX3xXexX1xX7axX2exX4xX3xX1b9xX3xX97xX98xX2afxX3xXcxX1xX7axX1afxX17xX3xXcxX1xXdxXa3xX17xX2fxX3xXcxX5a7xX17xX32xX3xX3fxX2exX4xX3xXb6xX3bxX6xX17xX3xX3fxX2exX4xXbexX3xXd8xX49xX3xX48xX1c6xX17xX32xX3xX3fxX2exX4xX2fxX3xX5c6xX4xX1xX3xX48xX25xX7axX2fxX3xX3a8xX1xX5a7xX3xX3fxX1axX7axX2fxX3xX15fxX10dxX17xX1xX3xX5ddxX17xX3xXb6xX3fxX2exX4xX3xX48xX49xXbexX3xXd8xX139xX17xX3xX26xX951xXdxX3xX26xX7d3xXexX3xX17xX32xX1a5xX17xX32xX3xX4xX1xX34xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX14bxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX8exX37xX5dxXaxX12xX0xXdxX26xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3bxX10xX17xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxX2aaxXdxX37xXexX1xX2afxX3xX1bexXe4xXe5xXbxX97xX2b6xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX2afxX3xX1b7xX2c1xX2c2xXbxX97xX2b6xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX14bxX1e2xX6xX8exX1xX6xXexXdxX17xX1xX14bxXd8xX17xX5fxX17xX10xX2aaxX7xX5fxXe4xXe4xX2e5xXe5xX5fxX2xX1b7xX2c1xX37xX2e5xXe5xX2eexX1b7xX2c1xX1b7xXe5xXexX2c1xX1b7xX2eexX1b9xXe5xX5xXe5xX14bxX2fcxXbxX32xX2ffxX4cxX9xX2eexX1b9xX2c1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX4xX1xX25xX26xX3xXexXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xX17xX32xX1axX34xXdxX3xX37xX38xX17xX3xX3bxX6xX17xX3xX3fxX2exX4xX2fxX3xX3fxX2exX4xX3xX48xX49xX3xXexX4cxX4dxX17xX32xX3xX4xX1xX34xX3xXexX56xX17xX32xX3xX17xX32xX49xX5dxXaxX3xX2aaxXdxX37xXexX1xX9xXaxX1bexXe4xXe5xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX1b7xX2c1xX2c2xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX6xXbxXexXdxX8exX17xXaxX12xX48xX10dxX17xX1xX3xX1e3xX17xX1xX3xX4xX4dxX17xX32xX3xX17xX1xX38xX17xX3xXexX1xXdxX3xX4xX4dxX17xX32xX3xX5xX7d3xXbxX3xX2dxX7ddxXexX3xX95xX17xX32xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xXexX1fxXdxX3xX97xX98xX3xX48xX1c6xX17xX32xX3xX3fxX2exX4xX3xXb6xX3fxX2exX4xX3xX48xX49xXbexX3xXexX1xX7axX2exX4xX3xX32xX1a5xXdxX3xXexX1xX1afxX7axX3xX2xX3xXexX4cxX8exX17xX32xX3xXcxXdxX79xX7axX3xX37xX14xX3xX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX2fxX3xXexX1xX34xXdxX3xX2dxXdxX79xX26xX3xX2dxX1afxX7axX3xXexX1xX16xX17xX32xX3xX2c2xX5fxXe4xXe5xXe4xX2xX14bxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX8exX37xX5dxXaxX12xX10faxX17xX32xX3xX49cxX32xX7axX5dxX7cfxX17xX3xX3bxX1xX200xX3xXcxX5a7xX17xX32xX3xXc5dxX3xX3bxX1xX270xX3xXexX896xX4xX1xX3x4db2xX15fxX49cxX13xX3xX97xX98xX3xXcxX5a7xX17xX32xX3xX3fxX2exX4xX3xXb6xX3bxX6xX17xX3xX3fxX2exX4xXbexX3xX4xX1xX8exX3xX1e2xXdxX2axXexX2afxX3xX94fxXcxX1xX34xXdxX3xX2dxXdxX79xX26xX3xX17xX49xX5dxX3xX17xXe1xX26xX3xX17xX32xX8exX16xXdxX2fxX3xX37xX14xX3xX16xX17xX3xX2dxX1axXc2xX4xX3xXexX4cxXdxX79xX17xX3xXcbxX1xX6xXdxX3xX4cxX1afxX26xX3xX4cxX2exX3xX17xX1xX1axX17xX32xX3xX17xX1xXdxXf4xX7axX3xXexX1xX16xX17xX32xX3xX92axX7axX6xX3xXcbxX1xX4dxX17xX32xX3xXexX1xXf9xX5dxX3xX4xX1a5xX3xX4xX1xX7axX5dxX79xX17xX3xX1e2xXdxX2axX17xX3xX32xX10dxX3xXexX1xX122xX26xX14bxX3x7e32xX56xX6xX3xX92axX7axX6xX3xXexX1fxXdxX3xX4xX7axX2exX4xX3xXexXdxX2axXbxX3xX97xX9c7xX4xX3xX4xX407xX3xXexX4cxXdxX3xX4xX270xX6xX3xX48xX8a4xX49cxX13xX3xX1xX7axX5dxXa3xX17xX3xX3bxX6xX17xX3xX3fxX2exX4xX2fxX3xX4xX1xX9c7xX17xX32xX3xXexX4dxXdxX3xX4xXa46xX17xX32xX3xX2dxX98xX3xX32xX407xXdxX3xXcbxXdxX2axX17xX3xX17xX32xX1xX896xX3xX5xX122xX17xX3xX4xX16xX4xX3xX4xXf9xXbxX3xX17xX1xX7b5xX26xX3xX4xX1a5xX3xX17xX1xXd5xX17xX32xX3xX32xXdxX1e3xXdxX3xXbxX1xX16xXbxX3xX7xX1bxX26xX3xX1xX8exX49xX17xX3xXexX1xX49xX17xX1xX3xX37xX14xX3xX16xX17xX2fxX3xX2dxX16xXbxX3xX55exX17xX32xX3xX17xX1xX7axX3xX4xX1afxX7axX3xX26xX8exX17xX32xX3xX26xX951xXdxX3xX4xX270xX6xX3xX17xX32xX1axX34xXdxX3xX37xX38xX17xXaxX14bxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX8exX37xX5dxXaxX12xX0xXdxX26xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3bxX10xX17xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxX2aaxXdxX37xXexX1xX2afxX3xX1bexXe4xXe5xXbxX97xX2b6xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX2afxX3xX1b7xX2c1xX2c2xXbxX97xX2b6xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX14bxX1e2xX6xX8exX1xX6xXexXdxX17xX1xX14bxXd8xX17xX5fxX17xX10xX2aaxX7xX5fxXe4xXe4xX2e5xXe5xX5fxX2xX1b7xX2c1xX37xX2e5xXe5xX2eexX2c1xX1b9xX2e5xXe4xXexX2c1xX1bexX2xX2xX1b9xX5xXe5xX14bxX2fcxXbxX32xX2ffxX4cxX9xX1b7xX2eexX1b7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX4xX1xX25xX26xX3xXexXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xX17xX32xX1axX34xXdxX3xX37xX38xX17xX3xX3bxX6xX17xX3xX3fxX2exX4xX2fxX3xX3fxX2exX4xX3xX48xX49xX3xXexX4cxX4dxX17xX32xX3xX4xX1xX34xX3xXexX56xX17xX32xX3xX17xX32xX49xX5dxXaxX3xX2aaxXdxX37xXexX1xX9xXaxX1bexXe4xXe5xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX1b7xX2c1xX2c2xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX6xXbxXexXdxX8exX17xXaxX12xX3bxX4dxX17xX32xX3xXexX4cxX1axX34xX17xX32xX3xX97xX38xX5dxX3xX37xX14xX17xX32xX3xX49cxX1xX49xX3xX26xX16xX5dxX3xX97xX407xX3xX5xX222xX3xXexX1fxXdxX3xX1xX1c6xX3xX4xX1xX55exX6xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX3bxX7axX3xX3fxX38xX5dxX3xXb6xXcxX1xX7axX1afxX17xX3xXcxX1xXdxXa3xX17xX2fxX3xX3bxX6xX17xX3xX3fxX2exX4xXbexX3xX17xX32xX49xX5dxX3xXe4xX2c2xX5fxX2c2xX5fxXe4xXe5xXe4xXe4xX2fxX3xX37xX5a7xX3xX17xX1xXdxXf4xX7axX3xX1xX1fxX17xX32xX3xX26xX24axX4xX3xX4xX1xX1axX6xX3xX1xX8exX49xX17xX3xXexX1xX49xX17xX1xX3xX17xX1xX1axX17xX32xX3xX4xX4dxX17xX32xX3xXexX4cxX1axX34xX17xX32xX3xXd8xX7d3xX17xX32xX3xXd8x1950xX14bxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX8exX37xX5dxXaxX12xXcxX1fxXdxX3xX4xX7axX2exX4xX3xX1x68a0xXbxX3xX48xX8a4xX49cxX13xX3xX1xX7axX5dxXa3xX17xX3xX3fxX2exX4xX3xX48xX49xX3xX4xX7axX95xXdxX3xXexX1xX16xX17xX32xX3xX2c2xX5fxXe4xXe5xXe4xXe4xX3xXd8xX56xX6xX3xX92axX7axX6xX2fxX3xX17xX1xXdxXf4xX7axX3xX2dxX1fxXdxX3xX1e2xXdxX79xX7axX3xX4xXa46xX17xX32xX3xX2dxX98xX3xXbxX1xX1e3xX17xX3xX16xX17xX1xX3xXcbxXdxX2axX17xX3xX17xX32xX1xX896xX3xX17xX49xX5dxX3xX4xX270xX6xX3xX4xX407xX3xXexX4cxXdxX14bxX3xXcxX7axX5dxX3xX17xX1xXdxX122xX17xX2fxX3xX17xX32xX8exX49xXdxX3xX32xXdxX1e3xXdxX3xXexX1xX499xX4xX1xX3xX26xX2exXexX3xX7xX95xX3xXd8xX1axX1bxX17xX32xX3xX26xX7d3xX4xX2fxX3xX2dxX1fxXdxX3xX37xXdxXa3xX17xX3xX4xX1xX499xX17xX1xX3xX92axX7axX5dxXf4xX17xX3xX1xX7axX5dxXa3xX17xX3xXd8xX139xX17xX3xX4xX1xX1axX6xX3xX4xX1a5xX3xX4xX38xX7axX3xXexX4cxX1e3xX3xX5xX34xXdxX3xX4xX24axX3xXexX1xX79xX3xXd8xXf4xX3xX32xXdxX1e3xXdxX3xXbxX1xX16xXbxX3xXd8xX49xX3xXexX1xX34xXdxX3xX32xXdxX6xX17xX3xX37xX14xX3xX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX7xX64axX3xX1xX8exX49xX17xX3xXexX1xX49xX17xX1xX14bxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX8exX37xX5dxXaxX12xX49cxX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX4xX1xX8exX3xXd8xX5a7xX17xX32xX3xX17xX4dxX17xX32xX3xXexX1xX4dxX17xX3xX5xX49xX3xX26xX2exXexX3xXexX4cxX8exX17xX32xX3xX17xX1xXd5xX17xX32xX3xX17xX2exXdxX3xX37xX7axX17xX32xX3xX17xX7b5xX26xX3xXexX4cxX8exX17xX32xX3xX4xX1xXdxX2axX17xX3xX5xX1axXc2xX4xX3xX97xX38xX5dxX3xX37xX14xX17xX32xX3xX17xX4dxX17xX32xX3xXexX1xX4dxX17xX3xX26xX1bxXdxX3xX1e2xXf4xX17xX3xXd8xXd5xX17xX32xX3xX4xX270xX6xX3xX48xX49xX3xXcxXbbxX17xX1xX14bxX3xX4caxX8exX17xX32xX3xX4cxX7b5xX17xX32xX3xX7xX7d3xXbxX3xXexX1bxXdxX2fxX3xX4xX16xX4xX3xX4xXf9xXbxX3xX4xX1xX499xX17xX1xX3xX92axX7axX5dxXf4xX17xX3xX7xX64axX3xX4xX1a5xX3xX17xX1xXd5xX17xX32xX3xX32xXdxX1e3xXdxX3xXbxX1xX16xXbxX3xXcbxX896xXbxX3xXexX1xX34xXdxX3xX1xX8exX49xX17xX3xXexX1xX49xX17xX1xX3xXexXdxX79xX7axX3xX37xX14xX3xX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX2dxX16xXbxX3xX55exX17xX32xX3xX7xX14xX3xX26xX8exX17xX32xX3xX26xX951xXdxX3xXd8xX49xX3xX4xX1xX34xX3xX2dxXc2xXdxX3xX4xX270xX6xX3xX1xX49xX17xX32xX3xX17xX32xX1xX10dxX17xX3xX1xX2exX3xX37xX38xX17xX3xXexX4cxX122xX17xX3xX2dxX896xX6xX3xX1e2xX49xX17xX14bxX0xX5fxXbxX12xX0xX37xXdxXd8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX37xX4cxX10xX5xX6xXexX10xX37xXaxX12xX0xX7xXexX4cxX8exX17xX32xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX122xX17xX3xX92axX7axX6xX17xX2afxX0xX5fxX7xXexX4cxX8exX17xX32xX12xX0xX7axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXc5dxXexX1xX7axX26xX1e2xXc5dxX6xX17xX37xXc5dxX7xX6xXbxX8exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX210xXdxXd5xX6xX3xXexX1xX16xX17xX32xX3xX1b9xX3xX17xX49xX5dxX2fxX3xXexX1xXdxX3xX4xX4dxX17xX32xX3xX17xX38xX17xX32xX3xX4xXf9xXbxX3xX2dxX1axX34xX17xX32xX3xX21cxX7axX6xX17xX32xX3xXcxX4cxX7axX17xX32xX3xX17xX95xXdxX3xXcxX3a8xX3xX48xX49xX3xXcxXbbxX17xX1xX3xXd8xX1bxXdxX3xX1xX7axX5dxXa3xX17xX3xX14bxX14bxX14bxXaxX3xX1xX4cxX10x3767xX9xXaxX5fxX37xX6xX7axXc5dxXexX7axX5fxX32xXdxX7axX6xXc5dxXexX1xX6xX17xX32xXc5dxX1b9xXc5dxX17xX6xX5dxXc5dxXexX1xXdxXc5dxX4xX8exX17xX32xXc5dxX17xX6xX17xX32xXc5dxX4xX6xXbxXc5dxX37xX7axX8exX17xX32xXc5dxX92axX7axX6xX17xX32xXc5dxXexX4cxX7axX17xX32xXc5dxX17xX8exXdxXc5dxXexXbxXc5dxX1xX6xXc5dxXexXdxX17xX1xXc5dxXd8xX8exXdxXc5dxX1xX7axX5dxX10xX17xXc5dxX5xX8exX4xXc5dxX1xX6xX5fxXe4xX2e5xXe4xX2eexXe4xX1b7xX14bxX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX32xX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX5fxX26xX10xX37xXdxX6xX5fxX2xXe4xXe5xX5fxX17xX10xX2aaxX7xX5fxXe4xXe4xXe4xX2e5xX5fxX1b9xX2e5xX37xX2e5xXe4xXe4xX2e5xX2e5xX1b7xX2xXexX2xX2c1xX1b7xX1b9xX1b7xX5xXe5xX14bxX2fcxXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX4xX1xX25xX26xX3xXexXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xX17xX32xX1axX34xXdxX3xX37xX38xX17xX3xX3bxX6xX17xX3xX3fxX2exX4xX2fxX3xX3fxX2exX4xX3xX48xX49xX3xXexX4cxX4dxX17xX32xX3xX4xX1xX34xX3xXexX56xX17xX32xX3xX17xX32xX49xX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX37xXdxXd8xX12xX0xX7xXexX4cxX8exX17xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX210xXdxXd5xX6xX3xXexX1xX16xX17xX32xX3xX1b9xX3xX17xX49xX5dxX2fxX3xXexX1xXdxX3xX4xX4dxX17xX32xX3xX17xX38xX17xX32xX3xX4xXf9xXbxX3xX2dxX1axX34xX17xX32xX3xX21cxX7axX6xX17xX32xX3xXcxX4cxX7axX17xX32xX3xX17xX95xXdxX3xXcxX3a8xX3xX48xX49xX3xXcxXbbxX17xX1xX3xXd8xX1bxXdxX3xX1xX7axX5dxXa3xX17xX3xX14bxX14bxX14bxXaxX3xX1xX4cxX10xX1a8bxX9xXaxX5fxX37xX6xX7axXc5dxXexX7axX5fxX32xXdxX7axX6xXc5dxXexX1xX6xX17xX32xXc5dxX1b9xXc5dxX17xX6xX5dxXc5dxXexX1xXdxXc5dxX4xX8exX17xX32xXc5dxX17xX6xX17xX32xXc5dxX4xX6xXbxXc5dxX37xX7axX8exX17xX32xXc5dxX92axX7axX6xX17xX32xXc5dxXexX4cxX7axX17xX32xXc5dxX17xX8exXdxXc5dxXexXbxXc5dxX1xX6xXc5dxXexXdxX17xX1xXc5dxXd8xX8exXdxXc5dxX1xX7axX5dxX10xX17xXc5dxX5xX8exX4xXc5dxX1xX6xX5fxXe4xX2e5xXe4xX2eexXe4xX1b7xX14bxX1xXexX26xXaxX12xX210xXdxXd5xX6xX3xXexX1xX16xX17xX32xX3xX1b9xX3xX17xX49xX5dxX2fxX3xXexX1xXdxX3xX4xX4dxX17xX32xX3xX17xX38xX17xX32xX3xX4xXf9xXbxX3xX2dxX1axX34xX17xX32xX3xX21cxX7axX6xX17xX32xX3xXcxX4cxX7axX17xX32xX3xX17xX95xXdxX3xXcxX3a8xX3xX48xX49xX3xXcxXbbxX17xX1xX3xXd8xX1bxXdxX3xX1xX7axX5dxXa3xX17xX3xX14bxX14bxX14bxX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexX4cxX8exX17xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX37xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX7xX64axX3xXexX4cxXdxX79xX17xX3xXcbxX1xX6xXdxX3xXexX4cxX1axX1bxX4xX3xX1xX1fxX17xX32xX3xX26xX24axX4xX3xX4xX1e3xXdxX3xXexX1fxX8exX2fxX3xXexX1xX1e3xX26xX3xX5xX1fxXdxX3xX26xX7ddxXexX3xX2dxX1axX34xX17xX32xX3xX21cxX7axX6xX17xX32xX3xXcxX4cxX7axX17xX32xX3xX2dxX8exX1fxX17xX3xXexX56xX3xX2dxX1axX34xX17xX32xX3xX49cxX32xX7axX5dxX7cfxX17xX3xX48xX7axX5dxX3xX3fxX7axX17xX32xX3xXb6xX97xX98xX3xXcxX1xX1fxX4xX1xX3xXcxX4cxX7axX17xX32xX2fxX3xXcxX3a8xX3xX48xX49xX3xXcxXbbxX17xX1xXbexX3xX2dxX2axX17xX3xX4xX1afxX7axX3xX48xX2exX3xX8a4xX2exX3xXb6xX3fxX2exX4xX3xX48xX49xXbexX2fxX3xX4cxXdxX122xX17xX32xX3xX1xX1fxX17xX32xX3xX26xX24axX4xX3xX1e2x1e52xX3xX7xX7axX17xX32xX3xX26xX2exXexX3xX2dxX1e0xX17xX3xX17xX32xX7axX5dxX122xX17xX3xX4xX1afxX7axX3xX48xX2exX3xX8a4xX2exX3xX7xX64axX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdxXa3xX17xX3xX7xX6xX7axX14bxX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX37xXdxXd8xX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX210xX1afxX17xX3xXe4xX14bxX1b7xXe5xXe5xX3xX1xX2exX3xX37xX38xX17xX3xXcxX45axX3x70adx311cxX3xX5ddxX17xX1xX3xXbxX1xXf9xX17xX3xXcbxX1xXfexXdxX3xX4xX1xX34xX3xX2dxXc2xXdxX3xX17xX32xX7axX1c6xX17xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xXaxX3xX1xX4cxX10xX1a8bxX9xXaxX5fxX97xX6xXc5dxX1xX8exXdxX5fxX32xX6xX17xXc5dxXe4xXc5dxX1b7xXe5xXe5xXc5dxX1xX8exXc5dxX37xX6xX17xXc5dxXexX97xXc5dxXcbxX5dxXc5dxX6xX17xX1xXc5dxXbxX1xX6xX17xXc5dxXcbxX1xX8exXdxXc5dxX4xX1xX8exXc5dxX37xX8exXdxXc5dxX17xX32xX7axX8exX17xXc5dxX17xX7axX8exX4xXc5dxX7xX6xX4xX1xX5fxXe4xX2e5xXe4xX2xX2xXe5xX14bxX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX32xX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX5fxX26xX10xX37xXdxX6xX5fxX2xXe4xXe5xX5fxX17xX10xX2aaxX7xX5fxXe4xXe4xXe4xX2xX5fxX2xX2c1xX1b9xX37xX2xXe5xX1b9xXe4xX1bexX2e5xXe4xXexX2eexX2c2xX2c1xX2e5xX2eexX5xXe5xX14bxX2fcxXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX4xX1xX25xX26xX3xXexXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xX17xX32xX1axX34xXdxX3xX37xX38xX17xX3xX3bxX6xX17xX3xX3fxX2exX4xX2fxX3xX3fxX2exX4xX3xX48xX49xX3xXexX4cxX4dxX17xX32xX3xX4xX1xX34xX3xXexX56xX17xX32xX3xX17xX32xX49xX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX37xXdxXd8xX12xX0xX7xXexX4cxX8exX17xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX210xX1afxX17xX3xXe4xX14bxX1b7xXe5xXe5xX3xX1xX2exX3xX37xX38xX17xX3xXcxX45axX3xX1ddfxX1de0xX3xX5ddxX17xX1xX3xXbxX1xXf9xX17xX3xXcbxX1xXfexXdxX3xX4xX1xX34xX3xX2dxXc2xXdxX3xX17xX32xX7axX1c6xX17xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xXaxX3xX1xX4cxX10xX1a8bxX9xXaxX5fxX97xX6xXc5dxX1xX8exXdxX5fxX32xX6xX17xXc5dxXe4xXc5dxX1b7xXe5xXe5xXc5dxX1xX8exXc5dxX37xX6xX17xXc5dxXexX97xXc5dxXcbxX5dxXc5dxX6xX17xX1xXc5dxXbxX1xX6xX17xXc5dxXcbxX1xX8exXdxXc5dxX4xX1xX8exXc5dxX37xX8exXdxXc5dxX17xX32xX7axX8exX17xXc5dxX17xX7axX8exX4xXc5dxX7xX6xX4xX1xX5fxXe4xX2e5xXe4xX2xX2xXe5xX14bxX1xXexX26xXaxX12xX210xX1afxX17xX3xXe4xX14bxX1b7xXe5xXe5xX3xX1xX2exX3xX37xX38xX17xX3xXcxX45axX3xX1ddfxX1de0xX3xX5ddxX17xX1xX3xXbxX1xXf9xX17xX3xXcbxX1xXfexXdxX3xX4xX1xX34xX3xX2dxXc2xXdxX3xX17xX32xX7axX1c6xX17xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexX4cxX8exX17xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX37xXaxX12xX13xX5a7xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX8a4xX1afxX7axX3xXexX1axX3xX97xX38xX5dxX3xX37xX14xX17xX32xX3xX2dxX1axX34xX17xX32xX3xX95xX17xX32xX3xX4xXf9xXbxX3xX2xX2fxX3xX4xXf9xXbxX3xXe4xX3xXexX4cxX122xX17xX3xX2dxX896xX6xX3xX1e2xX49xX17xX3xXexX1xX896xX3xX97xX98xX3xX1ddfxX1de0xX3xX5ddxX17xX1xX3xX26xX1bxXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX4dxX17xX32xX3xX2dxX1axXc2xX4xX3xXcbxX1xX8exX1e3xX17xX32xX3xX1b7xXe5xXe67xX3xX17xX1xX1axX17xX32xX3xX32xX1afxX17xX3xXe4xX14bxX1b7xXe5xXe5xX3xX1xX2exX3xX37xX38xX17xX3xX4xX270xX6xX3xXbxX1xX1axX34xX17xX32xX3xX48xX1axX17xX32xX3xXcxX4cxX499xX3xXd8xX49xX3xXbxX1xX1axX34xX17xX32xX3xX1ddfxX1de0xX3xXcxX4cxXdxX17xX1xX3xXb6xXcxX45axX3xX1ddfxX1de0xX3xX5ddxX17xX1xX2fxX3xX48xX49xX3xXcxXbbxX17xX1xXbexX3xX2dxX98xX3xX4cxXf9xXexX3xXbxX1xXf9xX17xX3xXcbxX1xXfexXdxX3xXcbxX1xXdxX3xX17xX32xX7axX1c6xX17xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX26xX8exX17xX32xX3xX4xX1xX34xX3xX1e2xXf9xX5dxX3xX5xX38xX7axX3xX7xX7d3xXbxX3xXd8xXf4xX3xXexX25xX17xX3xXexX56xX17xX32xX3xX32xXdxX6xX3xX2dxX10dxX17xX1xX14bxX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX37xXdxXd8xX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX210xX3a8xX4caxX15fxX3xX4xX6xX8exX3xXexX95xX4xX3xX15fxX7d3xX4xX3xXc5dxX3xX49cxX6xX26xX2afxX3xX48xX49xX3xXcxXbbxX17xX1xX3xX94fxX7xX95xXexX3xX4cxX7axX2exXexX957xX3xXcbxX1xXdxX3xXexXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX3xX1e2xX49xX17xX3xX32xXdxX6xX8exX3xX26xX95xX4xX3xXexX1xX14xX4xX3xX2dxX896xX6xX3xX14bxX14bxX14bxXaxX3xX1xX4cxX10xX1a8bxX9xXaxX5fxX37xX6xX7axXc5dxXexX7axX5fxX32xXbxX26xX1e2xXc5dxX4xX6xX8exXc5dxXexX8exX4xXc5dxX1e2xX6xX4xXc5dxX17xX6xX26xXc5dxX1xX6xXc5dxXexXdxX17xX1xXc5dxX7xX8exXexXc5dxX4cxX7axX8exXexXc5dxXcbxX1xXdxXc5dxXexXdxX10xX17xXc5dxX37xX8exXc5dxX1e2xX6xX17xXc5dxX32xXdxX6xX8exXc5dxX26xX8exX4xXc5dxXexX1xX7axX4xXc5dxX37xXdxX6xXc5dxX4xX7axX6xXc5dxX4xX1xX7axXc5dxX37xX6xX7axXc5dxXexX7axXc5dxX4xX1xX7axX6xXc5dxX17xX1xX7axXc5dxXcbxX5dxXc5dxXd8xX8exX17xX32xX5fxXe4xX2e5xXe5xX2c2xXe5xX2e5xX14bxX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX32xX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX5fxX26xX10xX37xXdxX6xX5fxX2xXe4xXe5xX5fxX17xX10xX2aaxX7xX5fxXe4xXe4xX2xX2c2xX5fxX2xXe5xX1b9xX37xX2e5xX2xX2c1xXe4xX2eexXe5xX2xXexX2eexX2c1xXe5xX2e5xXe5xX5xXe5xX14bxX2fcxXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX4xX1xX25xX26xX3xXexXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xX17xX32xX1axX34xXdxX3xX37xX38xX17xX3xX3bxX6xX17xX3xX3fxX2exX4xX2fxX3xX3fxX2exX4xX3xX48xX49xX3xXexX4cxX4dxX17xX32xX3xX4xX1xX34xX3xXexX56xX17xX32xX3xX17xX32xX49xX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX37xXdxXd8xX12xX0xX7xXexX4cxX8exX17xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX210xX3a8xX4caxX15fxX3xX4xX6xX8exX3xXexX95xX4xX3xX15fxX7d3xX4xX3xXc5dxX3xX49cxX6xX26xX2afxX3xX48xX49xX3xXcxXbbxX17xX1xX3xX94fxX7xX95xXexX3xX4cxX7axX2exXexX957xX3xXcbxX1xXdxX3xXexXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX3xX1e2xX49xX17xX3xX32xXdxX6xX8exX3xX26xX95xX4xX3xXexX1xX14xX4xX3xX2dxX896xX6xX3xX14bxX14bxX14bxXaxX3xX1xX4cxX10xX1a8bxX9xXaxX5fxX37xX6xX7axXc5dxXexX7axX5fxX32xXbxX26xX1e2xXc5dxX4xX6xX8exXc5dxXexX8exX4xXc5dxX1e2xX6xX4xXc5dxX17xX6xX26xXc5dxX1xX6xXc5dxXexXdxX17xX1xXc5dxX7xX8exXexXc5dxX4cxX7axX8exXexXc5dxXcbxX1xXdxXc5dxXexXdxX10xX17xXc5dxX37xX8exXc5dxX1e2xX6xX17xXc5dxX32xXdxX6xX8exXc5dxX26xX8exX4xXc5dxXexX1xX7axX4xXc5dxX37xXdxX6xXc5dxX4xX7axX6xXc5dxX4xX1xX7axXc5dxX37xX6xX7axXc5dxXexX7axXc5dxX4xX1xX7axX6xXc5dxX17xX1xX7axXc5dxXcbxX5dxXc5dxXd8xX8exX17xX32xX5fxXe4xX2e5xXe5xX2c2xXe5xX2e5xX14bxX1xXexX26xXaxX12xX210xX3a8xX4caxX15fxX3xX4xX6xX8exX3xXexX95xX4xX3xX15fxX7d3xX4xX3xXc5dxX3xX49cxX6xX26xX2afxX3xX48xX49xX3xXcxXbbxX17xX1xX3xX94fxX7xX95xXexX3xX4cxX7axX2exXexX957xX3xXcbxX1xXdxX3xXexXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX3xX1e2xX49xX17xX3xX32xXdxX6xX8exX3xX26xX95xX4xX3xXexX1xX14xX4xX3xX2dxX896xX6xX3xX14bxX14bxX14bxX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexX4cxX8exX17xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX37xXaxX12xX48xX49xX3xXcxXbbxX17xX1xX3xX2dxXf4xX3xX17xX32xX1xX896xX3xX4xX1xX270xX3xX2dxX1afxX7axX3xXexX1axX3xX2e5xX3xX37xX14xX3xX16xX17xX3xXexX1xX49xX17xX1xX3xXbxX1xX1afxX17xX3xX4xX6xX8exX3xXexX95xX4xX3xX15fxX7d3xX4xX3x619fxX3xX49cxX6xX26xX3xX2dxX8exX1fxX17xX3xX92axX7axX6xX3xX2dxX896xX6xX3xX1e2xX49xX17xX3xX4xX1afxX17xX3xX2dxX688xX5dxX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX92axX7axX16xX3xXexX4cxX10dxX17xX1xX3xX1e2xX49xX17xX3xX32xXdxX6xX8exX3xX1xX1c6xX3xX7xX1e0xX3xXd8xX49xX3xX26xX95xX4xX3xXexX1xX14xX4xX3xX2dxX896xX6xX3xX32xXdxX1e3xXdxX3xXbxX1xX1a5xX17xX32xX3xX26xX7ddxXexX3xX1e2xX7b5xX17xX32xX3xXb6xX210xX3a8xX4caxX15fxXbexX3xX2dxX79xX3xX2dxX896xX6xX3xXbxX1xX1axX1e0xX17xX32xX3xX4xX1xX270xX3xX2dxX2exX17xX32xX3xXexX4cxXdxX79xX17xX3xXcbxX1xX6xXdxX3xX4xX4dxX17xX32xX3xXexX16xX4xX3xX5xXdxX122xX17xX3xX92axX7axX6xX17xX14bxX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX37xXdxXd8xX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3fxX2exX4xX3xX48xX49xX3xXexX25xXbxX3xXexX4cxX7axX17xX32xX3xX97xX407xX3xX5xX222xX3xXexX95xXexX3xX4xX16xX4xX3xX222xX3xXcbxXdxX2axX17xX2fxX3xXcbxXdxX2axX17xX3xX17xX32xX1xX896xX3xX4xX270xX6xX3xX4xX407xX3xXexX4cxXdxX3xXexX4cxX122xX17xX3xX2dxX896xX6xX3xX1e2xX49xX17xXaxX3xX1xX4cxX10xX1a8bxX9xXaxX5fxX4xX1xXdxX17xX1xXc5dxX92axX7axX5dxX10xX17xX5fxX5xX8exX4xXc5dxX1xX6xXc5dxXexX6xXbxXc5dxXexX4cxX7axX17xX32xXc5dxX97xX7axXc5dxX5xX5dxXc5dxXexX8exXexXc5dxX4xX6xX4xXc5dxX5dxXc5dxXcbxXdxX10xX17xXc5dxXcbxXdxX10xX17xXc5dxX17xX32xX1xXdxXc5dxX4xX7axX6xXc5dxX4xX7axXc5dxXexX4cxXdxXc5dxXexX4cxX10xX17xXc5dxX37xXdxX6xXc5dxX1e2xX6xX17xX5fxXe4xXe4xX2xX1b9xX2c1xXe4xX14bxX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX32xX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX5fxX26xX10xX37xXdxX6xX5fxX2xXe4xXe5xX5fxX17xX10xX2aaxX7xX5fxXe4xX2xX2c1xX2c1xX5fxX2xX2e5xX1b7xX37xX2xX2xXe4xX1b7xX1bexX2e5xX2c2xXexX2e5xX2c1xX1b9xXe4xX2eexX5xXe5xX14bxX2fcxXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX4xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX4xX1xX25xX26xX3xXexXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xX17xX32xX1axX34xXdxX3xX37xX38xX17xX3xX3bxX6xX17xX3xX3fxX2exX4xX2fxX3xX3fxX2exX4xX3xX48xX49xX3xXexX4cxX4dxX17xX32xX3xX4xX1xX34xX3xXexX56xX17xX32xX3xX17xX32xX49xX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX37xXdxXd8xX12xX0xX7xXexX4cxX8exX17xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3fxX2exX4xX3xX48xX49xX3xXexX25xXbxX3xXexX4cxX7axX17xX32xX3xX97xX407xX3xX5xX222xX3xXexX95xXexX3xX4xX16xX4xX3xX222xX3xXcbxXdxX2axX17xX2fxX3xXcbxXdxX2axX17xX3xX17xX32xX1xX896xX3xX4xX270xX6xX3xX4xX407xX3xXexX4cxXdxX3xXexX4cxX122xX17xX3xX2dxX896xX6xX3xX1e2xX49xX17xXaxX3xX1xX4cxX10xX1a8bxX9xXaxX5fxX4xX1xXdxX17xX1xXc5dxX92axX7axX5dxX10xX17xX5fxX5xX8exX4xXc5dxX1xX6xXc5dxXexX6xXbxXc5dxXexX4cxX7axX17xX32xXc5dxX97xX7axXc5dxX5xX5dxXc5dxXexX8exXexXc5dxX4xX6xX4xXc5dxX5dxXc5dxXcbxXdxX10xX17xXc5dxXcbxXdxX10xX17xXc5dxX17xX32xX1xXdxXc5dxX4xX7axX6xXc5dxX4xX7axXc5dxXexX4cxXdxXc5dxXexX4cxX10xX17xXc5dxX37xXdxX6xXc5dxX1e2xX6xX17xX5fxXe4xXe4xX2xX1b9xX2c1xXe4xX14bxX1xXexX26xXaxX12xX3fxX2exX4xX3xX48xX49xX3xXexX25xXbxX3xXexX4cxX7axX17xX32xX3xX97xX407xX3xX5xX222xX3xXexX95xXexX3xX4xX16xX4xX3xX222xX3xXcbxXdxX2axX17xX2fxX3xXcbxXdxX2axX17xX3xX17xX32xX1xX896xX3xX4xX270xX6xX3xX4xX407xX3xXexX4cxXdxX3xXexX4cxX122xX17xX3xX2dxX896xX6xX3xX1e2xX49xX17xX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexX4cxX8exX17xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX37xXaxX12xX21cxX7axX6xX3xX32xXdxX16xX26xX3xX7xX16xXexX3xXd8xXdxXa3xX4xX3xX32xXdxX1e3xXdxX3xX92axX7axX5dxX2axXexX3xX4xX16xX4xX3xXcbxXdxX2axX17xX3xX17xX32xX1xX896xX3xX4xX270xX6xX3xX4xX407xX3xXexX4cxXdxX3xXd8xX49xX3xX17xX2exXdxX3xX37xX7axX17xX32xX3xXexX4cxX1e3xX3xX5xX34xXdxX3xX4xX1xXf9xXexX3xXd8xXf9xX17xX3xXexX1fxXdxX3xX1ddfxX1de0xX3xX1xX178axXbxX3xXexX1xX55exX3xX2xX1bexX3xXb6xX48xX8a4xX49cxX13xX3xXexX200xX17xX1xX3xX48xX49xX3xXcxXbbxX17xX1xX3xXcbxX1xX1a5xX6xX3xX45axX14ffxX20exX20exXbexX3xX4xX1xX8exX3xXexX1xXf9xX5dxX2fxX3xX1xX7axX5dxXa3xX17xX3xX3fxX2exX4xX3xX48xX49xX3xX2dxX98xX3xXexX25xXbxX3xXexX4cxX7axX17xX32xX3xXd8xX49xX8exX3xX4xX7axX2exX4xX3xX4xX6xX8exX2fxX3xXexX4cxX16xX4xX1xX3xX17xX1xXdxXa3xX26xX3xX2dxX79xX3xX32xXdxX1e3xXdxX3xX92axX7axX5dxX2axXexX3xX4xX16xX4xX3xXd8xXf9xX17xX3xX2dxXf4xX3xX1e2xX55exX4xX3xX97xX9c7xX4xX2fxX3xX17xX1d7dxXdxX3xX4xX2exX26xX3xXexX4cxX122xX17xX3xX2dxX896xX6xX3xX1e2xX49xX17xX14bxX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX37xXdxXd8xX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5fxX7axX5xX12xX0xX37xXdxXd8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4cxXaxX12xX0xX5fxX37xXdxXd8xX12xX0xX5fxX37xXdxXd8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5ddxX7axXexX1xX8exX4cxXaxX12xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX0xX5fxXbxX12
Thanh Thanh