Nâng cao chất lượng và kỹ năng hành nghề cho đội ngũ luật sư
(Baohatinh.vn) - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đề cập tới tại Hội nghị triển khai công tác luật sư năm 2019 diễn ra chiều 28/12.
a601x11715xe765xa6aaxa8d3xf4edxb51dxd129xf42fxX7xad10xb141x11519xfb42x1231dx1061fxX5x117cfxXaxd589xf169xd548xf67dx1104fxX3xX4xX6xc9c5xX3xX4xX1xc537xXexX3xX5xf5c5x11b2cxX15xX16xX3x11b82xcaabxX3xc13fx1142fxX3xX15xff6fxX15xX16xX3xX1xX28xX15xX1xX3xX15xX16xX1xad89xX3xX4xX1xX1axX3x10fe5xdbd2xXdxX3xX15xX16xc1cdxX3xX5xb7a8x1256axXexX3xX7xX22xX0x1191bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx128f0xX10xX6x11d4exXaxX12x105bcxea5axX3xX5xX28xX3x110f7xX41xXexX3xXex10f6cxX1axX15xX16xX3xX15xX1xf716xX15xX16xX3xX15xX1xXdxc9dfxX6bxX3xX27xc452xX3xXexX70x11f63xX15xX16xX3xXexX14xX6bxX3xX40xX22xX23xX4xX3xX40xX3axX3xX4xX4axXbxX3xXexef3axXdxX3xXex11297xXdxX3xX5fxX41xXdxX3xX15xX16xX1xf7c1xX3xXexX70xXdxd317xX15xX3xX2axX1xX6xXdxX3xX4xd6ecxX15xX16xX3xXexcf6axX4xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX15xX2exX6bxX3xce26xbfd3xX2xb465xX3xX62xXdxfdacxX15xX3xX70xX6xX3xX4xX1xXdxX3axX49xX3xXcbxcbcdxX50xX2xXcbxa7b6xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb23exX1axX62x102c9xX3xXbx10086xX10xX15xXexX10xX70xXaxX12xX0xXdxX6bxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf9xX10xX15xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxba30xXdxX62xXexX1x1260axX3xb95fxX2xd611xXbx12930x10346xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX122xX3xf071xX2xXccxXbxX128xX129xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX50xX50xXdxXe3x108d0xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX27xX15xX50xX15xX10xX11dxX7xX50xX2xXdfxX126xXcbxX50xX2x10ab7xX2xX62xX126xX2xX126xX126xce7exX133xXdfxXexXdfxX133xX126xX2xX5xXdfx109d4xXdxX6bxX16xX172xXcexX133xX168xXdfxXe3x12a94xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX15xX2exX15xX16xX3xX1xX28xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX3axX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xXdxX3xX15xX16xX46xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX5fxX41xXdxX3xX15xX16xX1xXa9xX3xX40xef0exX3xXexX1xd8e4xX1axX3xX5xX49xX4axX15xeb7fxX3xX40xX22xX6xX3xX70xX6xX3xX15xX1xXdxX3axX49xX3xX16xXdxX1ecxXdxX3xXbxX1xXbcxXbxX3xX15xX1xa923xX6bxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX7xc312xX3xX5xX22xX23xX15xX16xX1f3xX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX1xX28xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX3axX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xX1f3xX3xX15xX1xX1exXexX3xX5xX28xX3xXexX70xX1axX15xX16xX3xXexX1xX6xX6bxX3xX16xXdxX6xX3xXexX21bxX3xXexX82xX15xX16xX3xX27xX28xX3xXexX22xX3xX27xX1exX15xX3xXbxX1xXbcxXbxX3xX5xX49xX4axXexX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX1axX62xXf6xXaxX12xX65xX1axX28xX15xX3x115fcxX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX5fxX28xX3xXcxf152xX15xX1xX3xX1xXdxX7exX15xX3xX4xX66xX3xXcexX3xXex11080xX3xX4xX1xf0e5xX4xX3xX1xX28xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX3axX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xX1f3xX3xX2xX3xX4xX1xXdxX3xX15xX1xXbcxX15xX1xX3xX4xXb7xX15xX16xX3xXexXf6xX3xX5xX49xX4axXexX3xX27xX9bxXdxX3xX161xX124xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xX1f3xX3xX2xXccxX3xX15xX16xX22x123b6xXdxX3xXexX4axXbxX3xX7xc14exX3xX1xX28xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX3axX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xXe3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX1axX62xXf6xX3xXbxXf9xX10xX15xXexX10xX70xXaxX12xX0xXdxX6bxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf9xX10xX15xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX62xXexX1xX122xX3xX124xX2xX126xXbxX128xX129xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX122xX3xX133xX2xXccxXbxX128xX129xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX50xX50xXdxXe3xX149xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX27xX15xX50xX15xX10xX11dxX7xX50xX2xXdfxX126xXcbxX50xX2xX161xX2xX62xX126xX2xX126xXcbxX133xXccxX124xXexX124xX126xX161xX124xX5xXcbxX172xXdxX6bxX16xX172xXcexX133xX133xX124xXe3xX17cxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX15xX2exX15xX16xX3xX1xX28xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX3axX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xXdxX3xX15xX16xX46xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xa9b0xX1xX66xX3xXf9xX1x10a5axX3xX15xX1xXdxX7exX6bxX3xX65xX1axX28xX15xX3xX28exX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX5fxX28xX3xXcxX29axX15xX1xX3xX13xX16xX49xXf6xXd2xX15xX3xcbd8xX1xb33exX4xX3xXcxX49xX1exX15xX3xX149xXbcxX1axX3xX4xXbcxX1axX3xXexX2a9xX15xX16xX3xX2axae83xXexX3xX4xXb7xX15xX16xX3xXexXbcxX4xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX15xX2exX6bxX3xXcbxXccxX2xXdfxX3xX27xX28xX3xXexX70xe2e8xX15xX1xX3xX149xX28xXf6xX3xXbxX1xX22xbdebxX15xX16xX3xX1xX22xX9bxX15xX16xX1f3xX3xX15xX1xXdxX7exX6bxX3xX27xX82xX3xX15xX2exX6bxX3xXcbxXccxX2xXcexX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX1axX62xXf6xXaxX12xX13xX2exX6bxX3xf428xX49xX6xX1f3xX3xX4xXbcxX4xX3xX27xX2exX15xX3xXbxX1xea02xX15xX16xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX27xX28xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX40xX1e8xX3xXexX1xX6xX6bxX3xX16xXdxX6xX3xX133xX2xXcexX3xX27xX82xX3xX27xXdxX7exX4xX1f3xX3xX70xXdxad4axX15xX16xX3xXexX1xX6xX6bxX3xX16xXdxX6xX3xXexX70xX6xX15xX1xX3xXexX82xX15xX16xX3xXexX9fxXdxX3xXbxX1xXdxX4edxX15xX3xXexX4bbxX6xX3xXexX1xX2faxX4xX3xX1xXdxX7exX15xX3xX2xXdfxX2xX3xX27xX82xX3xXbcxX15xX3xX4xXbcxX4xX3xX5xX1axX9fxXdxXe3xX3xXcxX70xX1axX15xX16xX3xX40xX66xX1f3xX3xXexX1xX6xX6bxX3xX16xXdxX6xX3xXcexX161xX3xX27xX82xX3xXbcxX15xX3xX1xX46cxX15xX1xX3xX7xX2faxX1f3xX3xX168xX2xX3xX27xX82xX3xX62xX14xX15xX3xX7xX2faxX1f3xX3xXexX1xX2faxX4xX3xX1xXdxX7exX15xX3xX2xXccxX126xX3xX4xX49xX41xX4xX3xXexX22xX3xX27xX1exX15xX3xXbxX1xXbcxXbxX3xX5xX49xX4axXexX3xX27xX28xX3xX168xXcbxX3xX62xXa9xX4xX1xX3xX27xX82xX3xXbxX1xXbcxXbxX3xX5xb08dxX3xX2axX1xXbcxX4xXe3xXe3xXe3xX3xXcxX1xXb7xX15xX16xX3xX4acxX49xX6xX3xX1xX1axX9fxXexX3xX40xX41xX15xX16xX3xXexX70xX6xX15xX1xX3xXexX82xX15xX16xX3xXexX9fxXdxX3xXbxX1xXdxX4edxX15xX3xXexX4bbxX6xX1f3xX3xX4xXbcxX4xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX40xX1e8xX3xXexX1xXaexX3xX1xXdxX7exX15xX3xX5xX4axXbxX3xX5xX49xX4axX15xX1f3xX3xX4acxX49xX6xX15xX3xX40xXdxXaexX6bxX3xX4xX40exX6xX3xX6bxX46cxX15xX1xX1f3xX3xX16xXdxa711xXbxX3xX4xX477xX3xX4acxX49xX6xX15xX3xXexXdxX44axX15xX3xX1xX28xX15xX1xX3xXexX21bxX3xXexX82xX15xX16xX3xXexX70xXbcxX15xX1xX3xX40xX22xX23xX4xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX66xXexX3xXexX70xX1axX15xX16xX3xX1xX1axX9fxXexX3xX40xX41xX15xX16xX3xX40xXdxX3axX49xX3xXexX70xX6xX1f3xX3xXexX70xX49xXf6xX3xXexX21bxX1f3xX3xX128xaa8exXexX3xX128xe9a4xXe3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX1axX62xXf6xX3xXbxXf9xX10xX15xXexX10xX70xXaxX12xX0xXdxX6bxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf9xX10xX15xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX62xXexX1xX122xX3xX124xX2xX126xXbxX128xX129xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX122xX3xX133xX2xXccxXbxX128xX129xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX50xX50xXdxXe3xX149xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX27xX15xX50xX15xX10xX11dxX7xX50xX2xXdfxX126xXcbxX50xX2xX161xX2xX62xX126xX2xX126xXcbxXccxX126xXcexXexX124xXcexX124xX133xX5xX124xX172xXdxX6bxX16xX172xXcexX133xX124xXccxXe3xX17cxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX15xX2exX15xX16xX3xX1xX28xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX3axX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xXdxX3xX15xX16xX46xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX28exX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX408xX1xX6xX15xX3xc73bxX2exX15xX3xXf9xX1xXdxX3axX49xX122xX3xX0xX10xX6bxX12xXf9xbc3cxX15xX3xX128xX14xXf6xX3xX62xX2faxX15xX16xX3xX27xX28xX3xX149xX6xX15xX3xX1xX28xX15xX1xX3xX4acxX49xXf6xX3xX40xXa9xX15xX1xX3xX4xX82xX3xXexX1xXaexX3xX27xX3axX3xXexX70xXbcxX4xX1xX3xX15xX1xXdxX7exX6bxX3xX4xX40exX6xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xXexX70xX1axX15xX16xX3xX1xX1axX9fxXexX3xX40xX41xX15xX16xX3xXexX70xX23xX3xX16xXdxX60cxXbxX3xXbxX1xXbcxXbxX3xX5xX59cxX1f3xX3xXbxX1xX2a9xX3xX149xXdxX44axX15xX1f3xX3xX16xXdxXbcxX1axX3xX62xX82xX4xX3xXbxX1xXbcxXbxX3xX5xX49xX4axXexX129xX3xX149xX6xX15xX3xX1xX28xX15xX1xX3xX4xX1x1259bxX15xX1xX3xX7xXbcxX4xX1xX3xX4xX82xX3xXexX1xXaexX3xX15xX1xX20exX6bxX3xXexX1xX49xX3xX1xX60cxXexX1f3xX3xX2axX1xX49xXf6xX44axX15xX3xX2axX1xX80bxX4xX1xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xXexX1xX6xX6bxX3xX16xXdxX6xX3xXexX70xX23xX3xX16xXdxX60cxXbxX3xXbxX1xXbcxXbxX3xX5xX59cxX0xX50xX10xX6bxX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX1axX62xXf6xXaxX12xX65xX1axX28xX15xX3xX28exX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX4xX46xX15xX16xX3xX4xX1xX40exX3xX40xX41xX15xX16xX3xX40xf7bbxXf6xX3xX6bxX9fxX15xX1xX3xX1xX1axX9fxXexX3xX40xX41xX15xX16xX3xXexX49xXf6xX4edxX15xX3xXexX70xX49xXf6xX3axX15xX1f3xX3xXbxX1xX2a9xX3xX149xXdxX44axX15xX3xXbxX1xXbcxXbxX3xX5xX49xX4axXexX129xX3xXexX2exX15xX16xX3xX4xX22xX2f2xX15xX16xX3xXexX70xX23xX3xX16xXdxX60cxXbxX3xXbxX1xXbcxXbxX3xX5xX59cxX3xX6bxXdxXd2xX15xX3xXbxX1xX80bxX3xX4xX1xX1axX3xX149xX28xX3xX4xX1axX15xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX62xX14xX15xX129xX3xXexX80bxX4xX1xX3xX4xX2faxX4xX3xXexX1xX6xX6bxX3xX16xXdxX6xX3xX16xX66xXbxX3xX59cxX3xX128xX14xXf6xX3xX62xX2faxX15xX16xX3xX4xX1xX80bxX15xX1xX3xX7xXbcxX4xX1xX3xX27xX28xX3xX4xXbcxX4xX3xX40xX9fxX1axX3xX5xX49xX4axXexX3xX4acxX49xX6xX15xX3xXexX70xX86xX15xX16xXe3xX3xX65x1042dxX15xX16xX3xXexX1xX2f2xXdxX1f3xX3xXbxX1xX21bxXdxX3xX1xX23xXbxX3xX4xX1xe803xXexX3xX4xX1x1259axX3xX27xX9bxXdxX3xX4xXbcxX4xX3xX4xX477xX3xX4acxX49xX6xX15xX3xXexX70xX1axX15xX16xX3xX2axX1xX21bxXdxX3xX13xX41xXdxX3xX4xX1xX80bxX15xX1xX3xX15xX1xX20exX6bxX3xXexX9fxX1axX3xX70xX6xX3xX6bxX21bxXdxX3xX4acxX49xX6xX15xX3xX1xX7exX3xX16xX434xX15xX3xX149xX66xX1f3xX3xXexX70xXbcxX4xX1xX3xX15xX1xXdxX7exX6bxX3xXexX70xX1axX15xX16xX3xX4acxX49xXbcxX3xXexX70xX46cxX15xX1xX3xXexX1xX2faxX4xX3xX1xXdxX7exX15xX3xX15xX1xXdxX7exX6bxX3xX27xX82xXe3xX3xXf9xXb7xX15xX16xX3xXexXbcxX4xX3xX40xX28xX1axX3xXexX9fxX1axX1f3xX3xX149xX944xXdxX3xX62xX22x129d3xX15xX16xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX40xX22xX23xX4xX3xX4xX1xX60cxX3xXexX70xX86xX15xX16xX1f3xX3xXexX2a9xX3xX4xX1xX2adxX4xX3xXexX1xX22xX2f2xX15xX16xX3xX128xX49xXf6xX4edxX15xXe3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX1axX62xXf6xX3xXbxXf9xX10xX15xXexX10xX70xXaxX12xX0xXdxX6bxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf9xX10xX15xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX62xXexX1xX122xX3xX124xX2xX126xXbxX128xX129xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX122xX3xX133xX2xXccxXbxX128xX129xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX50xX50xXdxXe3xX149xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX27xX15xX50xX15xX10xX11dxX7xX50xX2xXdfxX126xXcbxX50xX2xX161xX2xX62xX126xX2xX126xX133xX126xX161xXcexXexX2xX2xX2xX126xX5xX161xX172xXdxX6bxX16xX172xXcexX133xX168xX161xXe3xX17cxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX15xX2exX15xX16xX3xX1xX28xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX3axX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xXdxX3xX15xX16xX46xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX28exX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX13xX16xX49xXf6xXd2xX15xX3xX76dxXdxX44axXexX3xXcxX1xX434xX15xX16xX122xX3xX0xX10xX6bxX12xXf9xX77dxX15xX3xX4xX1xX60cxX3xXexX70xX86xX15xX16xX3xXbxX1xXbcxXexX3xXexX70xXdxXaexX15xX3xX40xX41xXdxX3xX15xX16xX46xX3xX28exX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xXexX70xb24exX3xX6bxX9fxX15xX1xX3xX27xX3axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX5xadabxX15xX3xX7xX21bxX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX15xX1xX20exX6bxX3xX40xXbcxXbxX3xX2adxX15xX16xX3xXf6xX4edxX49xX3xX4xX77dxX49xX3xXexX1xX2faxX4xX3xXexXdxXd2xX15xX0xX50xX10xX6bxX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX1axX62xXf6xXaxX12xXcxX70xX1axX15xX16xX3xX15xX2exX6bxX3xX4acxX49xX6xX1f3xX3xX65xX1axX28xX15xX3xX4xX46xX15xX16xX3xX40xX1e8xX3xXexX2a9xX3xX4xX1xX2adxX4xX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX4xXb7xX15xX16xX3xX65xX9fxXdxX3xX1xX41xXdxX3xX65xX1axX28xX15xX3xX28exX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX5fxX28xX3xXcxX29axX15xX1xX3xX5xX77dxX15xX3xXexX1xX2adxX3xe243xda39xX1f3xX3xX15xX1xXdxX7exX6bxX3xX2axc067xX3xXcbxXccxX2xXdfxX172xXcbxXccxXcbxX161xX3xX27xX28xX3xX5xX2faxX6xX3xX4xX1xX86xX15xX3xX15xX1xX77xX15xX16xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xXexXdxX4edxX49xX3xX149xXdxXaexX49xX3xX40xXaexX3xX149xX77dxX49xX3xX27xX28xX1axX3xXf3xX6xX15xX3xX4xX1xX40exX3xX15xX1xXdxX7exX6bxX3xX27xX28xX3xX5fxX41xXdxX3xX40xX944xX15xX16xX3xX2axX1xX10xX15xX3xXexX1xX22x11d97xX15xX16xX3xX172xX3xX2axc84exX3xX5xX49xX4axXexXe3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX1axX62xXf6xX3xXbxXf9xX10xX15xXexX10xX70xXaxX12xX0xXdxX6bxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf9xX10xX15xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX62xXexX1xX122xX3xX124xX2xX126xXbxX128xX129xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX122xX3xX133xX2xXccxXbxX128xX129xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX50xX50xXdxXe3xX149xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX27xX15xX50xX15xX10xX11dxX7xX50xX2xXdfxX126xXcbxX50xX2xX161xX2xX62xX126xX2xX126xX133xX126xXccxX126xXexX126xX2xX124xXcexX5xX126xX172xXdxX6bxX16xX172xXcexX133xXcexXcbxXe3xX17cxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX15xX2exX15xX16xX3xX1xX28xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX3axX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xXdxX3xX15xX16xX46xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX28exX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX13xX16xX49xXf6xXd2xX15xX3xXcxX70xX49xX15xX16xX3xXcxX49xXf6xXaexX15xX122xX3xX0xX10xX6bxX12xXf9xX77dxX15xX3xX4xX66xX3xX149xX6xX15xX3xXexX22xX3xX27xX1exX15xX3xXbxX1xXbcxXbxX3xX5xX49xX4axXexX3xXexX9fxX1axX3xX40xXdxX3axX49xX3xX2axXdxX7exX15xX3xXexX1xX49xX4axX15xX3xX5xX23xXdxX3xX4xX1xX1axX3xX4xXbcxX4xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX1xd85exX3xXexX70xX23xX3xX15xX1xX6xX49xX3xXexX70xX1axX15xX16xX3xX27xX1exX15xX3xX40xX3axX3xX4xX1xX49xXf6xX4edxX15xX3xX6bxXb7xX15xX129xX3xX40xX944xX15xX16xX3xXexX1xX2f2xXdxX3xX128xX14xXf6xX3xX62xX2faxX15xX16xX3xX4xX477xX3xX4xX1xX44axX3xX16xXdxX60cxXbxX3xX149xX6xX15xX3xX1xX1axX9fxXexX3xX40xX41xX15xX16xX3xX1xXdxX7exX49xX3xX4acxX49xX1ecxX0xX50xX10xX6bxX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX1axX62xXf6xXaxX12xX13xX2exX6bxX3xXcbxXccxX2xXcexX1f3xX3xX65xX1axX28xX15xX3xX28exX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX5fxX28xX3xXcxX29axX15xX1xX3xXexXdxX44axXbxX3xXexX82xX4xX3xXexX70xXdxXaexX15xX3xX2axX1xX6xXdxX3xX1xXdxX7exX49xX3xX4acxX49xX1ecxX3xX13xX16xX1xXa9xX3xX4acxX49xXf6xX44axXexX3xX65xX9fxXdxX3xX1xX41xXdxX3xX65xX1axX28xX15xX3xX28exX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX5fxX28xX3xXcxX29axX15xX1xX3xX5xX77dxX15xX3xXexX1xX2adxX3xXc10xXc11xX1f3xX3xX15xX1xXdxX7exX6bxX3xX2axXc1bxX3xXcbxXccxX2xXdfxX172xXcbxXccxXcbxX161xX129xX3xXbxX1xXbcxXexX3xXexX70xXdxXaexX15xX3xX40xX41xXdxX3xX15xX16xX46xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX4xX66xX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX1f3xX3xX4xX1xX60cxX3xXexX70xX86xX15xX16xX3xX4xXbcxX4xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xXexX70xXb62xX3xX40xX22xX23xX4xX3xX40xX28xX1axX3xXexX9fxX1axX3xX4xX1xX80bxX15xX1xX3xX4acxX49xXf6xX129xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX15xX2exX15xX16xX3xX1xX28xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX3axX1f3xX3xXexX2exX15xX16xX3xX4xX1ecxX3xX7xX21bxX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX27xX28xX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX4xXbcxX4xX3xX62xXa9xX4xX1xX3xX27xX82xX3xXbxX1xXbcxXbxX3xX5xX59cxXe3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX1axX62xXf6xXaxX12xXcxX2a9xX3xX4xX1xX2adxX4xX3xX4xXbcxX4xX3xX4xX49xX41xX4xX3xXexX70xX23xX3xX16xXdxX60cxXbxX3xXbxX1xXbcxXbxX3xX5xX59cxX3xX6bxXdxXd2xX15xX3xXbxX1xX80bxX3xX15xX1xX20exX6bxX3xXexX49xXf6xX4edxX15xX3xXexX70xX49xXf6xX3axX15xX1f3xX3xXbxX1xX2a9xX3xX149xXdxX44axX15xX3xX40xX22xX2f2xX15xX16xX3xX5xX21bxXdxX3xX4xX1xX80bxX15xX1xX1f3xX3xX7xXbcxX4xX1xX3xX4xX40exX6xX3xX65xX1ecxX15xX16xX1f3xX3xX27xX2exX15xX3xX149xX1ecxX15xX3xXbxX1xXbcxXbxX3xX5xX49xX4axXexX3xX4xX40exX6xX3xX13xX1xX28xX3xX15xX22xX9bxX4xX129xX3xX5xX28xX6bxX3xXexX21bxXexX3xX4xXb7xX15xX16xX3xXexXbcxX4xX3xXbxX1xX2a9xX3xX149xXdxX44axX15xX3xX16xXdxXbcxX1axX3xX62xX82xX4xX3xXbxX1xXbcxXbxX3xX5xX49xX4axXexX129xX3xXexX1xX6xX6bxX3xX16xXdxX6xX3xXexX80bxX4xX1xX3xX4xX2faxX4xX1f3xX3xX4xX66xX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX27xXdxX7exX4xX3xX16xX66xXbxX3xX59cxX3xX128xX14xXf6xX3xX62xX2faxX15xX16xX3xX7xX664xX6xX3xX40xX2a9xXdxX1f3xX3xX149xX2a9xX3xX7xX49xX15xX16xX3xX4xXbcxX4xX3xX27xX2exX15xX3xX149xX1ecxX15xX3xXbxX1xXbcxXbxX3xX5xX49xX4axXexXe3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX1axX62xXf6xX3xXbxXf9xX10xX15xXexX10xX70xXaxX12xX0xXdxX6bxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf9xX10xX15xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX62xXexX1xX122xX3xX124xX2xX126xXbxX128xX129xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX122xX3xX133xX2xXccxXbxX128xX129xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX50xX50xXdxXe3xX149xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX27xX15xX50xX15xX10xX11dxX7xX50xX2xXdfxX126xXcbxX50xX2xX161xX2xX62xX126xX2xX168xX2xXcexX2xX168xXexXcbxXcexXdfxX161xX5xXccxX172xXdxX6bxX16xX172xXcexX133xXcexX124xXe3xX17cxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX15xX2exX15xX16xX3xX1xX28xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX3axX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xXdxX3xX15xX16xX46xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xXcxX70xX6xX1axX3xXf3xX20exX15xX16xX3xX2axX1xX10xX15xX3xX4xX40exX6xX3xX28exXdxX4edxX15xX3xX40xX1axX28xX15xX3xX28exX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX76dxXdxX7exXexX3xX13xX6xX6bxX3xX4xX1xX1axX3xX4xXbcxX4xX3xXexX4axXbxX3xXexX1xXaexXe3xXe3xXe3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX1axX62xXf6xX3xXbxXf9xX10xX15xXexX10xX70xXaxX12xX0xXdxX6bxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf9xX10xX15xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX62xXexX1xX122xX3xX124xX2xX126xXbxX128xX129xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX122xX3xX133xX2xXccxXbxX128xX129xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX50xX50xXdxXe3xX149xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX27xX15xX50xX15xX10xX11dxX7xX50xX2xXdfxX126xXcbxX50xX2xX161xX2xX62xX126xX2xX168xX2xXcexXcbxX133xXexXcexX168xXcbxX168xX5xX168xX172xXdxX6bxX16xX172xXcexX126xXccxXcbxXe3xX17cxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX15xX2exX15xX16xX3xX1xX28xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX3axX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xXdxX3xX15xX16xX46xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xXe3xXe3xXe3xX3xX27xX28xX3xX4xXbcxX3xX15xX1xX14xX15xX3xX4xX66xX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xXexX80bxX4xX1xX3xX128xX14xXf6xX3xX62xX2faxX15xX16xX3xX27xX28xX3xX1xX1axX9fxXexX3xX40xX41xX15xX16xX3xXbxX1xXbcxXexX3xXexX70xXdxXaexX15xX3xX1xX28xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX3axX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX15xX2exX6bxX3xXcbxXccxX2xXdfxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX1axX62xXf6xX3xXbxXf9xX10xX15xXexX10xX70xXaxX12xX0xXdxX6bxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf9xX10xX15xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX62xXexX1xX122xX3xX124xX2xX126xXbxX128xX129xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX122xX3xX133xX2xXccxXbxX128xX129xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX50xX50xXdxXe3xX149xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX27xX15xX50xX15xX10xX11dxX7xX50xX2xXdfxX126xXcbxX50xX2xX161xX2xX62xX126xX2xX168xX2xXcexX161xX2xXexX168xX2xX2xX124xX5xX161xX172xXdxX6bxX16xX172xXcexX126xXccxX133xXe3xX17cxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX15xX2exX15xX16xX3xX1xX28xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX3axX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xXdxX3xX15xX16xX46xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xXcxX70xX6xX1axX3xb8bcxXdxX1exXf6xX3xX2axX1xX10xX15xX3xX4xX40exX6xX3xX65xX1axX28xX15xX3xX28exX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX5fxX28xX3xXcxX29axX15xX1xX3xX4xX1xX1axX3xX4xXbcxX4xX3xXexX4axXbxX3xXexX1xXaexX1f3xX3xX4xXbcxX3xX15xX1xX14xX15xX3xX4xX66xX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xXexX80bxX4xX1xX3xX128xX49xX1exXexX3xX7xX434xX4xX3xX15xX2exX6bxX3xXcbxXccxX2xXdfxX0xX50xXbxX12xX0xX62xXdxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX70xX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX49xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX172xXexX1xX49xX6bxX149xX172xX6xX15xX62xX172xX7xX6xXbxX1axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX16xX22xX2f2xXdxX3xX62xX14xX15xX3xX6bxXdxX3axX15xX3xX149xXdxXaexX15xX3xX40xX22xX23xX4xX3xXbxX1xX2a9xX3xX149xXdxX44axX15xX1f3xX3xXexX70xX23xX3xX16xXdxX60cxXbxX3xXbxX1xXbcxXbxX3xX5xX59cxXaxX3xX1xX70xX10xbf4cxX9xXaxX50xXbxX1xX6xXbxX172xX5xX49xX6xXexX172xX62xX1axXdxX172xX7xX1axX15xX16xX50xX15xX16xX49xX1axXdxX172xX62xX6xX15xX172xX6bxXdxX10xX15xX172xX149xXdxX10xX15xX172xX62xX49xX1axX4xX172xXbxX1xX1axX172xX149xXdxX10xX15xX172xXexX70xX1axX172xX16xXdxX49xXbxX172xXbxX1xX6xXbxX172xX5xXf6xX50xX2xX124xX126xX161xX168xX2xXe3xX1xXexX6bxXaxX12xX0xXdxX6bxX16xX3xX7xX70xX4xX9xXaxX50xX6bxX10xX62xXdxX6xX50xX2xXcbxXccxX50xX15xX10xX11dxX7xX50xX2xXdfxX126xXccxX50xX124xX161xX62xX2xX2xX126xXccxX168xXcbxX161xXexXdfxXccxX161xX126xX126xX5xXccxXe3xX17cxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX15xX2exX15xX16xX3xX1xX28xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX3axX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xXdxX3xX15xX16xX46xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX27xX12xX0xX7xXexX70xX1axX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX16xX22xX2f2xXdxX3xX62xX14xX15xX3xX6bxXdxX3axX15xX3xX149xXdxXaexX15xX3xX40xX22xX23xX4xX3xXbxX1xX2a9xX3xX149xXdxX44axX15xX1f3xX3xXexX70xX23xX3xX16xXdxX60cxXbxX3xXbxX1xXbcxXbxX3xX5xX59cxXaxX3xX1xX70xX10xX1522xX9xXaxX50xXbxX1xX6xXbxX172xX5xX49xX6xXexX172xX62xX1axXdxX172xX7xX1axX15xX16xX50xX15xX16xX49xX1axXdxX172xX62xX6xX15xX172xX6bxXdxX10xX15xX172xX149xXdxX10xX15xX172xX62xX49xX1axX4xX172xXbxX1xX1axX172xX149xXdxX10xX15xX172xXexX70xX1axX172xX16xXdxX49xXbxX172xXbxX1xX6xXbxX172xX5xXf6xX50xX2xX124xX126xX161xX168xX2xXe3xX1xXexX6bxXaxX12xX13xX16xX22xX2f2xXdxX3xX62xX14xX15xX3xX6bxXdxX3axX15xX3xX149xXdxXaexX15xX3xX40xX22xX23xX4xX3xXbxX1xX2a9xX3xX149xXdxX44axX15xX1f3xX3xXexX70xX23xX3xX16xXdxX60cxXbxX3xXbxX1xXbcxXbxX3xX5xX59cxX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX70xX1axX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX65xX1axX28xX15xX3xX28exX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX5fxX28xX3xXcxX29axX15xX1xX3xX27xe693xX6xX3xXexX2a9xX3xX4xX1xX2adxX4xX3xXexX49xXf6xX4edxX15xX3xXexX70xX49xXf6xX3axX15xX1f3xX3xXbxX1xX2a9xX3xX149xXdxX44axX15xX3xX4xXbcxX4xX3xX4acxX49xXf6xX3xX40xXa9xX15xX1xX3xXbxX1xXbcxXbxX3xX5xX49xX4axXexX3xX4xX1xX1axX3xX15xX16xX22xX2f2xXdxX3xX62xX14xX15xX3xX128xX1e8xX3xX432xXc1bxX3xXc11xX49xX14xX15xX3xc288xX1xX49xXf6xX7exX15xX3xX432xXc1bxX3xccbdxX15xX1xb0f2xXe3xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX27xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28exX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX408xX1xX6xX15xX3x126f9xX49xXf6xX3xX408xX1xX1axX15xX16xX3xXexXbcxXdxX3xX4xX664xX3xXf9xX1xX40exX3xX15xX1xXdxX7exX6bxX3xX65xX1axX28xX15xX3xX28exX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX5fxX28xX3xXcxX29axX15xX1xXaxX3xX1xX70xX10xX1522xX9xXaxX50xXbxX1xX6xXbxX172xX5xX49xX6xXexX172xX62xX1axXdxX172xX7xX1axX15xX16xX50xX5xX49xX6xXexX172xX7xX49xX172xXbxX1xX6xX15xX172xX62xX49xXf6xX172xXbxX1xX1axX15xX16xX172xXexX6xXdxX172xX4xX49xX172xX4xX1xX49xX172xX15xX1xXdxX10xX6bxX172xX62xX1axX6xX15xX172xX5xX49xX6xXexX172xX7xX49xX172xX1xX6xX172xXexXdxX15xX1xX50xX2xX124xX161xX2xX161xX161xXe3xX1xXexX6bxXaxX12xX0xXdxX6bxX16xX3xX7xX70xX4xX9xXaxX50xX6bxX10xX62xXdxX6xX50xX2xXcbxXccxX50xX15xX10xX11dxX7xX50xX2xXdfxX133xX161xX50xX2xX161xX2xX62xX126xX2xX168xXccxX161xX133xX161xXexX161xX168xXccxX168xX5xX2xX172xXdxX6bxX16xX172xXccxX133xXcbxXccxXe3xX17cxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX15xX2exX15xX16xX3xX1xX28xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX3axX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xXdxX3xX15xX16xX46xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX27xX12xX0xX7xXexX70xX1axX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28exX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX408xX1xX6xX15xX3xX178exX49xXf6xX3xX408xX1xX1axX15xX16xX3xXexXbcxXdxX3xX4xX664xX3xXf9xX1xX40exX3xX15xX1xXdxX7exX6bxX3xX65xX1axX28xX15xX3xX28exX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX5fxX28xX3xXcxX29axX15xX1xXaxX3xX1xX70xX10xX1522xX9xXaxX50xXbxX1xX6xXbxX172xX5xX49xX6xXexX172xX62xX1axXdxX172xX7xX1axX15xX16xX50xX5xX49xX6xXexX172xX7xX49xX172xXbxX1xX6xX15xX172xX62xX49xXf6xX172xXbxX1xX1axX15xX16xX172xXexX6xXdxX172xX4xX49xX172xX4xX1xX49xX172xX15xX1xXdxX10xX6bxX172xX62xX1axX6xX15xX172xX5xX49xX6xXexX172xX7xX49xX172xX1xX6xX172xXexXdxX15xX1xX50xX2xX124xX161xX2xX161xX161xXe3xX1xXexX6bxXaxX12xX28exX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX408xX1xX6xX15xX3xX178exX49xXf6xX3xX408xX1xX1axX15xX16xX3xXexXbcxXdxX3xX4xX664xX3xXf9xX1xX40exX3xX15xX1xXdxX7exX6bxX3xX65xX1axX28xX15xX3xX28exX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX5fxX28xX3xXcxX29axX15xX1xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX70xX1axX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xXf9xX1xXdxX3axX49xX3xXcbxX124xX50xX2xXccxX1f3xX3xX65xX1axX28xX15xX3xX28exX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xXex11a7cxX15xX1xX3xX5fxX28xX3xXcxX29axX15xX1xX3xXexX2a9xX3xX4xX1xX2adxX4xX3xX65xX9fxXdxX3xX1xX41xXdxX3xX5xX77dxX15xX3xXexX1xX2adxX3xXc10xXc11xX3xX1755xX15xX1xXdxX7exX6bxX3xX2axXc1bxX3xXcbxXccxX2xXdfxX3xX172xX3xXcbxXccxXcbxX161xX1762xX3xX27xX9bxXdxX3xX7xX2faxX3xXexX1xX6xX6bxX3xX62xX2faxX3xX4xX40exX6xX3xXcxX70xX22xXc78xX15xX16xX3xX149xX6xX15xX3xX13xX41xXdxX3xX4xX1xX80bxX15xX1xX3xXcxX19d7xX15xX1xX3xX40exXf6xX3xX76dxd0d4xX3xXcxX70xX86xX15xX16xX3xX5fxX1ecxXdxXe3xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX27xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf3xX944xXdxX3xX62xX22xX9edxX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX7exXbxX3xX27xX82xX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xXdxX3xX15xX16xX46xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX4xXbcxX4xX3xX40xXa9xX6xX3xXbxX1xX22xX477xX15xX16xX3xXexX9fxXdxX3xX5fxX28xX3xXcxX29axX15xX1xXaxX3xX1xX70xX10xX1522xX9xXaxX50xXbxX1xX6xXbxX172xX5xX49xX6xXexX50xX149xX1axXdxX172xX62xX49xX1axX15xX16xX172xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX172xX27xX49xX172xX4xX1xX1axX172xX62xX1axXdxX172xX15xX16xX49xX172xX5xX49xX6xXexX172xX7xX49xX172xX4xX6xX4xX172xX62xXdxX6xX172xXbxX1xX49xX1axX15xX16xX172xXexX6xXdxX172xX1xX6xX172xXexXdxX15xX1xX50xX2xX126xXdfxXccxX126xXdfxXe3xX1xXexX6bxXaxX12xX0xXdxX6bxX16xX3xX7xX70xX4xX9xXaxX50xX6bxX10xX62xXdxX6xX50xX2xXcbxXccxX50xX15xX10xX11dxX7xX50xX2xXdfxXcbxXdfxX50xXcexX133xX62xXccxXccxXdfxX133xXcexX161xX161xXexX126xX2xXccxXccxX5xX161xX172xXdxX6bxX16xX172xXcbxXccxX124xX161xX172xX4xX1axXbxXf6xXe3xX17cxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX15xX2exX15xX16xX3xX1xX28xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX3axX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xXdxX3xX15xX16xX46xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX27xX12xX0xX7xXexX70xX1axX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf3xX944xXdxX3xX62xX22xX9edxX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX7exXbxX3xX27xX82xX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xXdxX3xX15xX16xX46xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX4xXbcxX4xX3xX40xXa9xX6xX3xXbxX1xX22xX477xX15xX16xX3xXexX9fxXdxX3xX5fxX28xX3xXcxX29axX15xX1xXaxX3xX1xX70xX10xX1522xX9xXaxX50xXbxX1xX6xXbxX172xX5xX49xX6xXexX50xX149xX1axXdxX172xX62xX49xX1axX15xX16xX172xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX172xX27xX49xX172xX4xX1xX1axX172xX62xX1axXdxX172xX15xX16xX49xX172xX5xX49xX6xXexX172xX7xX49xX172xX4xX6xX4xX172xX62xXdxX6xX172xXbxX1xX49xX1axX15xX16xX172xXexX6xXdxX172xX1xX6xX172xXexXdxX15xX1xX50xX2xX126xXdfxXccxX126xXdfxXe3xX1xXexX6bxXaxX12xXf3xX944xXdxX3xX62xX22xX9edxX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX7exXbxX3xX27xX82xX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xXdxX3xX15xX16xX46xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX4xXbcxX4xX3xX40xXa9xX6xX3xXbxX1xX22xX477xX15xX16xX3xXexX9fxXdxX3xX5fxX28xX3xXcxX29axX15xX1xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX70xX1axX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xdda8xXbcxX15xX16xX3xX2xX126xX50xX168xX1f3xX3xX65xX1axX28xX15xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xXexX19d7xX15xX1xX3xX5fxX28xX3xXcxX29axX15xX1xX3xXexX2a9xX3xX4xX1xX2adxX4xX3xX2axX1xX6xXdxX3xX16xXdxX1ecxX15xX16xX3xX5xX9bxXbxX3xX149xX944xXdxX3xX62xX22xX9edxX15xX16xX3xX4xX1xX49xXf6xX4edxX15xX3xX6bxXb7xX15xX3xX15xX16xX1xXdxX7exXbxX3xX27xX82xX3xX1xX28xX15xX16xX3xX15xX2exX6bxX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xXdxX3xX15xX16xX46xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xXexX70xX4edxX15xX3xX4xXbcxX4xX3xX40xXa9xX6xX3xX149xX28xX15xX3xX5fxX28xX3xXcxX29axX15xX1xX1f3xX3xb278xX49xX1ecxX15xX16xX3xXf3xX46cxX15xX1xX3xX27xX28xX3xX1d4cxX49xX1ecxX15xX16xX3xXcxX70xXa9xXe3xXe3xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX27xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax12f45xX6xX3xX6bxX434xXexX3xXf9xX14xX49xX3xX5xX9fxX4xX3xX149xX41xX3xX28exX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xXexX70xXb62xX3xX5fxX28xX3xXcxX29axX15xX1xXaxX3xX1xX70xX10xX1522xX9xXaxX50xXbxX1xX6xXbxX172xX5xX49xX6xXexX172xX62xX1axXdxX172xX7xX1axX15xX16xX50xX70xX6xX172xX6bxX6xXexX172xX4xX6xX49xX172xX5xX6xX4xX172xX149xX1axX172xX5xX49xX6xXexX172xX7xX49xX172xXexX70xX10xX172xX1xX6xX172xXexXdxX15xX1xX50xX2xX126xX126xXdfxXcbxXccxXe3xX1xXexX6bxXaxX12xX0xXdxX6bxX16xX3xX7xX70xX4xX9xXaxX50xX6bxX10xX62xXdxX6xX50xX2xXcbxXccxX50xX15xX10xX11dxX7xX50xX2xXdfxXcbxX161xX50xX2xX161xX2xX62xX2xX2xX2xXcbxX126xXccxX126xXexX124xXcexXcexX126xX5xX2xX172xXdxX6bxX16xX172xXccxXccxX126xX133xXe3xX17cxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX15xX2exX15xX16xX3xX1xX28xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX3axX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xXdxX3xX15xX16xX46xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX27xX12xX0xX7xXexX70xX1axX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1d82xX6xX3xX6bxX434xXexX3xXf9xX14xX49xX3xX5xX9fxX4xX3xX149xX41xX3xX28exX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xXexX70xXb62xX3xX5fxX28xX3xXcxX29axX15xX1xXaxX3xX1xX70xX10xX1522xX9xXaxX50xXbxX1xX6xXbxX172xX5xX49xX6xXexX172xX62xX1axXdxX172xX7xX1axX15xX16xX50xX70xX6xX172xX6bxX6xXexX172xX4xX6xX49xX172xX5xX6xX4xX172xX149xX1axX172xX5xX49xX6xXexX172xX7xX49xX172xXexX70xX10xX172xX1xX6xX172xXexXdxX15xX1xX50xX2xX126xX126xXdfxXcbxXccxXe3xX1xXexX6bxXaxX12xX1d82xX6xX3xX6bxX434xXexX3xXf9xX14xX49xX3xX5xX9fxX4xX3xX149xX41xX3xX28exX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xXexX70xXb62xX3xX5fxX28xX3xXcxX29axX15xX1xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX70xX1axX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX65xX1axX28xX15xX3xX5xX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xX5fxX28xX3xXcxX29axX15xX1xX3xX27xX1703xX6xX3xX70xX6xX3xX6bxX434xXexX3xXf9xX14xX49xX3xX5xX9fxX4xX3xX149xX41xX3xX28exX49xX4axXexX3xX7xX22xX3xXexX70xXb62xXe3xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX27xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX49xX5xX12xX0xX62xXdxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX70xXaxX12xX0xX50xX62xXdxX27xX12xX0xX50xX62xXdxX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175fxX49xXexX1xX1axX70xXaxX12xXcxX1x102eaxXf6xX3xX178exX22xX477xX15xX16xX0xX50xXbxX12
Thùy Dương