Thế giới ngày qua: Ecuador bãi chức Phó Tổng thống do nhận hối lộ 13,5 triệu USD
(Baohatinh.vn) - Ecuador bãi chức Phó Tổng thống Jorge Glas vì tội tham nhũng; Cao ủy EU thăm Cuba; Cựu cố vấn tranh cử của Tổng thống Mỹ kiện Bộ Tư pháp... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 4/1 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.
9916xe462xfff1x9b10xe6fdx1084cxb2b6xfac3x10d21x10f47x12485xbbccxe3cdxc6b8x9e6bxcd7fxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax12658xf3dbxd37cxXexX0x112aexXaxX17xX18xX19xXexX0xbc32xe753xX19xac81xXexX0xXaxf958xX9xb1dbxXdxX18x120dfxX2fxa9f8xa70dxee9dxX5x11df1xXbxXdxX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x105c5xXbxbc34xX18xXdxX35x10b67x125b3xf7b5xX9x10426xb18fxX2fxXbxX35x99b4xX26xa0cdxX32xXexX5xXax1056cxX9xX4axX35x119eaxX35xX9xX4bxX4axc900xX26xX9xb656xX4fxX18xX4cxX9xX8xX2cxX4fxX18xX19xX24xf892xX9xX23xe314xX35xX9xX2cxXax10d0cxX2cxX9xX7xXax10336xX9xX5xbbdbxX4bxX4axX9xXbxXaxc343xX4bxX4axX9xX19xX24xX9xX4bxXaxfcfbxX4bxX9xXaxX87xX35xX9xXdxcf67xX9xX2axb6bfx117d6xc91exX9xXbxX71xX35x124adxX4fxX9x12598x9f6dxX2xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x12761xX17xX18xX19xX32xXexX8xX2cxX4fxX18xX19xX24xX71xX9xX23xX74xX35xX9xX2cxXaxX79xX2cxX9xX7xXaxX7exX9xX5xX81xX4bxX4axX9xXbxXaxX87xX4bxX4axX9xdb81xX24xX71xX4axX17xX9x105bfxXdxX18xX2fxX9xd221xa44bxX9xXbxX98xX35xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX4bxXax12a4cxX4bxX4axX55xX9xX4xX18xX24xX9xd35exX26xX9xX8xXa5xX9xXbxXaxa139xXcxX9xX4xX4fxX23xX18xX55xX9xX4xc392xX4fxX9xX2cxX87xX9xXe9xc55cxX4bxX9xXbxX71xX18xX4bxXaxX9xX2cxcca4xX9xX2cxX100xX18xX9xX5xX81xX4bxX4axX9xXbxXaxX87xX4bxX4axX9x1192fxd312xX9x10ee2xX35xXa2xX4bxX9x11dd0xX98xX9xX5x10737xX9xX33xXaxff89xX33xf0a7xX146xX146xX9xXdxX63xX9xX4bxXaxa94dxX4bxX4axX9xXbxXax11e67xX4bxX4axX9xXbxX35xX4bxX9xX4bxX81xX35xX9xX23xX90xXbxX9xXbxX71xb768xX4bxX9xXbxXaxX5axX9xX4axX35xX5exX35xX9xXbxX71xX24xX4bxX4axX9xX4bxX4axX63xX26xX9xe9e1xX1cxX2axX9x104cdxX140xc621xX2cxX9xX13cxX144xX24xX9xXb8xX63xX9xX5xb44exX4bxXaxX9xX182xX35xXa2xX4bxX9xXbxX123xX9xXbxX81xX4bxX4axX9xXaxX184xX33xX146xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX71xX55xX32xXexX0xX23xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xf054xX35xX19xXbxXaxX4cxf485xa500xX1eexX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxX17exX9dxX1eexX33xX44xX32xX9xX2fxX71xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX146xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX146xXe9xX4bxX1cxX4bxX17xX1e7xX2fxX1cxX2ax9fa7xX1eexX2axX1cxe89axX226xX19xX9dxX1eexX226xX17exX9dxX1eexef7dxXbxX17exX2axX9dxX1eexXdxX1eexX146xX4exX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX17xX9xX4axX35xX24xX35xX9xX4bxX4axX18xX26xX9xX66xX4fxX18xX9xX17xX2cxX4fxX18xX19xX24xX71xX9xX23xX18xX35xX9xX2cxXaxX4fxX2cxX9xX33xXaxX24xX9xXbxX24xX4bxX4axX9xXbxXaxX24xX4bxX4axX9xX19xX24xX9xX4bxXaxX18xX4bxX9xXaxX24xX35xX9xXdxX24xX9xX2axX9bxX9xX9dxX9xXbxX71xX35xX17xX4fxX9xX4fxX2fxX19xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX0xX23xXexX8xX2cxX4fxX18xX19xX24xX71xX9xX23xX74xX35xX9xX2cxXaxX79xX2cxX9xX7xXaxX7exX9xX5xX81xX4bxX4axX9xXbxXaxX87xX4bxX4axX9xXdexX24xX71xX4axX17xX9xXe4xXdxX18xX2fxX9xXe9xXeaxX9xXbxX98xX35xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX4bxXaxXf7xX4bxX4axX4cxX9xX0xX1cxX23xXexX5xXaxX17xX24xX9xXaxX74xX4bxX4axX9xXbxX35xX4bxX9xX7xXaxX144xX33xX9xcc01xb121xX7xX9cxX9xX4bxX4axX63xX26xX9xX2axX9bxX1cxX2ax112bdxX9xXe9xfe80xX18xX9xX66xX4fxX18xX9cxX9xX5x9b63xX18xX9xX144xX4bxX9xX5xX140xX9xX33xXaxX144xX33xX9xX8xX2cxX4fxX18xX19xX24xX71xX9xX182xX74xX9xXbxX4fxX26xX167xX4bxX9xX7xXaxX7exX9xX5xX81xX4bxX4axX9xXbxXaxX87xX4bxX4axX9xXdexX24xX71xX4axX17xX9xXe4xXdxX18xX2fxX9xXcxX79xX2cxX9xX144xX4bxX9xX1edxX9xX4bxX108xXcxX9xXbx9b71xX9xX4axX35xX18xXcxX9xX19xX24xX9xX182xX74xX9xX4bxXaxX90xX4bxX9xX2axX9bxX9cxX9dxX9xXbxX71xX35xXa2xX4fxX9xXa5xXa6xX2xX9xXbxX35xa3c6xX4bxX9xXaxX87xX35xX9xXdxX98xX9xX2cxX100xX18xX9xX5xX90xX33xX9xX182xX24xX63xX4bxX9xX44x10bc9xX26xX9xX19xX112xX4bxX4axX9xX3xX19xX17xX23xX71xX17xX2cxXaxXbxX9xX2cxX100xX18xX9xX13cxX71xX18xaeb9xX35xXdxX146xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX5xX4fxX26xX9xX4bxXaxX35xX167xX4bxX9cxX9xXbxc0c9xX4bxXaxX9xXbxX337xX9xXbxXaxb50axX35xX9xX4axX35xX18xX4bxX9xX23x10d78xX9xX4axX35xX18xXcxX9xX4axX35xX14fxX9xXbxX337xX9xX4bxX4axX63xX26xX9xX334xX1cxX2axX1eexX1cxX334xX1eexX2axX226xX9xX182xe02bxX9xX2cxXaxX429xX9xX44xc902xXbxX9xX44xX123xX9cxX9xX155xX4bxX4axX9xXe4xXdxX18xX2fxX9xX182xX74xX9xX137xXaxX155xX4bxX4axX9xXbxXaxX112xX2cxX9xXbxXaxX35xX9xXbxX71xX144xX2cxXaxX9xX4bxXaxX35xXa2xXcxX9xX7xXaxX7exX9xX5xX81xX4bxX4axX9xXbxXaxX87xX4bxX4axX9xX2cxX100xX18xX9xXcxXeaxX4bxXaxX9xXbxX71xX24xX4bxX4axX9xX9bxX9xXbxXaxX144xX4bxX4axX146xX9xX2xX24xX9xXe9xX90xX26xX9cxX9xXbxX5exX35xX9xXbxX71xX140xX18xX9xX4bxX4axX63xX26xX9xX334xX1cxX2axX9xf8c1xX4axX35xX429xX9xX182xX432xX18xX9xX33xXaxX140xd05axX4bxX4axbc1fxX9cxX9xX155xX4bxX4axX9xXe4xXdxX18xX2fxX9xX182xX74xX9xXbxX112xX9xX182xX98xX4bxX4axX9xX23xX432xX9xXcxX119xXbxX9xX2cxXaxX79xX2cxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX66xX4fxX26xX9xX182xX432xX4bxXaxX9xX2cxX100xX18xX9xXaxX35xX5axX4bxX9xX33xXaxX144xX33xX9xX8xX2cxX4fxX18xX19xX24xX71xX146xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXex102a8xX4bxX4axX9xXe4xXdxX18xX2fxX9xX2cxXf7xX4bxX4axX9xXdxX63xX9xX66xX4fxX18xX4bxX9xX2cxXaxX79xX2cxX9xX2cxX119xX33xX9xX2cxX18xX24xX9xX4bxXaxX119xXbxX9xX2cxX100xX18xX9xX8xX2cxX4fxX18xX19xX24xX71xX9xX23xX432xX9xX137xX5axXbxX9xX144xX4bxX9xXe9xX63xX9xX4bxX4ax10970xX35xX9xXbxX387xX9xXbxX71xX24xX4bxX4axX9xXe9x119e0xX9xXaxX87xX35xX9xXdxX98xX9xXdxX35xX167xX4bxX9xX66xX4fxX18xX4bxX9xXbxX5exX35xX9xX3xX19xX17xX23xX71xX17xX2cxXaxXbxX146xX9xX0xX17xXcxXexX4c6xf4a6xX4bxXaxX4cxX9xX4xX112xX4fxX9xX7xXaxX7exX9xX5xX81xX4bxX4axX9xXbxXaxX87xX4bxX4axX9xX8xX2cxX4fxX18xX19xX24xX71xX9xXdexX24xX71xX4axX17xX9xXe4xXdxX18xX2fxX146xX9xd15dxX4axX4fxX594xX4bxX4cxX9xX7xX18xX4bxX326xXcxX9xX7xX24xX2fxXbxX4d5xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX71xX55xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1e7xX35xX19xXbxXaxX4cxX1edxX1eexX1eexX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxX9bxX226xX9dxX33xX44xX32xX9xX2fxX71xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX146xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX146xXe9xX4bxX1cxX4bxX17xX1e7xX2fxX1cxX2axX222xX1eexX2axX1cxX226xX226xX19xX9dxX1eexX226xX17exX9dxX1eexX22fxXbxX222xX226xX222xX22fxXdxX2axX146xX4exX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX17xX9xX4axX35xX24xX35xX9xX4bxX4axX18xX26xX9xX66xX4fxX18xX9xX17xX2cxX4fxX18xX19xX24xX71xX9xX23xX18xX35xX9xX2cxXaxX4fxX2cxX9xX33xXaxX24xX9xXbxX24xX4bxX4axX9xXbxXaxX24xX4bxX4axX9xX19xX24xX9xX4bxXaxX18xX4bxX9xXaxX24xX35xX9xXdxX24xX9xX2axX9bxX9xX9dxX9xXbxX71xX35xX17xX4fxX9xX4fxX2fxX19xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX0xX2fxXbxX71xX24xX4bxX4axXexX4xX18xX24xX9xX100xX26xX9xX8xXa5xX9xXbxXaxX108xXcxX9xX4xX4fxX23xX18xX4cxX0xX1cxX2fxXbxX71xX24xX4bxX4axXexX9xX4xXaxX4fxX26xX5axX4bxX9xXbxXaxX108xXcxX9xXbxX5exX35xX9xX4xX4fxX23xX18xX9xX2cxX100xX18xX9xX182x1291dxX35xX9xX19xX35xXa2xX4bxX9xX2cxX119xX33xX9xX2cxX18xX24xX9xX33xXaxX5a1xX9xXbxX71xX144xX2cxXaxX9xX2cxXaxX420xX4bxXaxX9xX2fxX144xX2cxXaxX9xX18xX4bxX9xX4bxX35xX4bxXaxX9xXe9xX63xX9xX182xX87xX35xX9xX4bxX4axX24xX76exX35xX9xd249xX35xX167xX4bxX9xXcxX35xX4bxXaxX9xX2cxXaxX3c2xX4fxX9x9c16xX4fxX9xX4c6xX8xXa5xX4d5xX9xX327xX17xX19xX17xX71xX35xX2cxX18xX9xX134xX24xX4axXaxX17xX71xX35xX4bxX35xX9xX182xX140xX184xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xXdxX63xX9xXcxX98xXbxX9xX2cxX18xXcxX9xX137xX5axXbxX9xX2cxX100xX18xX9xX137xXaxX87xX35xX9xX4bxXaxf7d1xXcxX9xXbxXax9ec6xX2cxX9xX182x126a5xX26xX9xX66xX4fxX18xX4bxX9xXaxXa2xX9xXe9xX5exX35xX9xX4xX4fxX23xX18xX9xXbxX71xX24xX4bxX4axX9xX23xX87xX35xX9xX2cxdd37xX4bxXaxX9xX5xX81xX4bxX4axX9xXbxXaxX87xX4bxX4axX9xX134xX135xX9xX2xX24xX4bxX18xXdxX19xX9xX5xX71xX4fxXcxX33xX9xX182xX18xX4bxX4axX9xX2cxX7exX9xX44xX4fxX9xXaxX140xX5exX4bxX4axX9xX182xX81dxX24xX9xX4bxX4axX140xX184xX2cxX9xXbxX35xX5axX4bxX9xXbxX71xXeaxX4bxXaxX9xX182xX18xX4bxX4axX9xX4bxX594xX4bxX4axX9xX119xXcxX9xXe9xX5exX35xX9xX4xX4fxX23xX18xX146xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX13cxX63xX9xX327xX17xX19xX17xX71xX35xX2cxX18xX9xX134xX24xX4axXaxX17xX71xX35xX4bxX35xX9xX137xXaxe932xX4bxX4axX9xX182xX432xX4bxXaxX9cxX9xX23xX119xXbxX9xX2cxXaxX119xX33xX9xX2fxX112xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX182xX81xX35xX9xX2cxXaxX420xX4bxXaxX9xX2fxX144xX2cxXaxX9xX2cxX100xX18xX9xX134xX135xX9cxX9xX2cxXaxX4fxX26xX5axX4bxX9xXbxXaxX108xXcxX9xXdxX63xX9xXbxXaxX155xX4bxX4axX9xX182xX35xXa2xX33xX9xXe9xX3aaxX9xXcxX87xX35xX9xX66xX4fxX18xX4bxX9xXaxXa2xX9xX2cxX100xX18xX9xX8xXa5xX9xXe9xX5exX35xX9xX4xX4fxX23xX18xX9xXdxX4fxX155xX4bxX9xXaxX14fxX4fxX9xX4bxX4axXaxX432xX9cxX9xX81xX4bxX9xX182xX432xX4bxXaxX9cxX9xXe9xX14fxX4bxX4axX9xX2cxXaxa33dxX2cxX9xXe9xX63xX9xX182xX144xX4bxX4axX9xXbxX35xX4bxX9xX2cxX90xX26xX146xX9xX4xXaxX3c2xX4fxX9xX7b7xX4fxX9xX182xX74xX9xX4bxXaxX35xX3aaxX4fxX9xXdx9d87xX4bxX9xXbxX71xX18xX24xX9xX182xX81xX35xX9xXe9xX5exX35xX9xX134xX135xX9xXe9xX3aaxX9xXe9xX35xXa2xX2cxX9xX33xXaxX24xX4bxX4axX9xXbx10184xX18xX9xX4xX4fxX23xX18xX9xX137xXaxX155xX4bxX4axX9xX33xXaxX81dxX35xX9xXdxX63xX9xX4axX35xX81dxX35xX9xX33xXaxX144xX33xX146xX9xX5xXaxX17xX24xX9xX23xX63xX9xX327xX17xX19xX17xX71xX35xX2cxX18xX9xX134xX24xX4axXaxX17xX71xX35xX4bxX35xX9cxX9xX182xX3c2xX26xX9xXdxX63xX9xX23xX35xXa2xX4bxX9xX33xXaxX144xX33xX9xX32xXdx12194xX35xX9xXbxXaxX429xX35xX9xXe9xX63xX9xX23xX119xXbxX9xXaxX184xX33xX9xX33xXaxX144xX33xX32xX9xXe9xX63xX9xXbxX144xX2cxX9xX182xX98xX4bxX4axX9xX19xX4fxX26xX9xX4bxXaxX119xXbxX9xX2cxX100xX18xX9xX4bxX7exX9xXdxX63xX9xXdxX63xXcxX9xX4axX35xX81dxXcxX9xX2cxXaxX119xXbxX9xXdxX140xX184xX4bxX4axX9xX2fxX87xX4bxX4axX9xX2cxX100xX18xX9xX4bxX4axX140xX429xX35xX9xX19xX3c2xX4bxX146xX9xX0xX17xXcxXexX4c6xX5c8xX4bxXaxX4cxX9xX13cxX63xX9xX327xX17xX19xX17xX71xX35xX2cxX18xX9xX134xX24xX4axXaxX17xX71xX35xX4bxX35xX9xXbxX71xX24xX4bxX4axX9xX2cxXaxX4fxX26xX5axX4bxX9xXbxXaxX108xXcxX9xX4xX4fxX23xX18xX146xX9xX5f4xX4axX4fxX594xX4bxX4cxX9xX326xX327xX7xX4d5xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX71xX55xX32xXexX0xX23xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1e7xX35xX19xXbxXaxX4cxX1edxX1eexX1eexX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxX9bxX22fxX22fxX33xX44xX32xX9xX2fxX71xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX146xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX146xXe9xX4bxX1cxX4bxX17xX1e7xX2fxX1cxX2axX222xX1eexX2axX1cxX226xX226xX19xX9dxX1eexX226xX17exX9dxX1eexX22fxXbxX9bxX9bxX9bxX1eexXdxX334xX146xX4exX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX17xX9xX4axX35xX24xX35xX9xX4bxX4axX18xX26xX9xX66xX4fxX18xX9xX17xX2cxX4fxX18xX19xX24xX71xX9xX23xX18xX35xX9xX2cxXaxX4fxX2cxX9xX33xXaxX24xX9xXbxX24xX4bxX4axX9xXbxXaxX24xX4bxX4axX9xX19xX24xX9xX4bxXaxX18xX4bxX9xXaxX24xX35xX9xXdxX24xX9xX2axX9bxX9xX9dxX9xXbxX71xX35xX17xX4fxX9xX4fxX2fxX19xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX0xX23xXexX4xX112xX4fxX9xX2cxX87xX9xXe9xX119xX4bxX9xXbxX71xX18xX4bxXaxX9xX2cxX123xX9xX2cxX100xX18xX9xX5xX81xX4bxX4axX9xXbxXaxX87xX4bxX4axX9xX134xX135xX9xX137xX35xXa2xX4bxX9xX13cxX98xX9xX5xX140xX9xX33xXaxX144xX33xX4cxX9xX0xX1cxX23xXexX5f4xX4axX140xX429xX35xX9xXbxX337xX4bxX4axX9xX182xX79xX4bxX4axX9xX182xX975xX4fxX9xX2cxXaxX35xX5axX4bxX9xX19xX432xX2cxXaxX9xXbxX71xX18xX4bxXaxX9xX2cxX123xX9xX2cxX100xX18xX9xX5xX81xX4bxX4axX9xXbxXaxX87xX4bxX4axX9xX134xX135xX9xX2xX24xX4bxX18xXdxX19xX9xX5xX71xX4fxXcxX33xX9cxX9xX155xX4bxX4axX9xX7xX18xX4fxXdxX9xX134xX18xX4bxX18xX53xX24xX71xXbxX9cxX9xX182xX74xX9xX137xX35xXa2xX4bxX9xX13cxX98xX9xX5xX140xX9xX33xXaxX144xX33xX9xX134xX135xX9xXe9xX63xX9xX2cxX155xX4bxX4axX9xXbxX87xX9xXe9xX35xX167xX4bxX9xX33xXaxX5a1xX9xXbxX71xX144xX2cxXaxX9xX2cxX4fxX98xX2cxX9xX182xX35xX3aaxX4fxX9xXbxX71xX18xX9xX4bxX4axXaxX35xX9xXe9xX119xX4bxX9xX5f4xX4axX18xX9xX2cxX18xX4bxX9xX19xX112xX9xXe9xX63xX24xX9xX23xX975xX4fxX9xX2cxX123xX9xXbxX81xX4bxX4axX9xXbxXaxX87xX4bxX4axX9xX134xX135xX9xX334xX1eexX2axX1edxX9cxX9xX155xX4bxX4axX9xc48axX24xX23xX17xX71xXbxX9xX134xX4fxX17xXdxXdxX17xX71xX9cxX9xXe9xX5exX35xX9xX2cxX144xX2cxX9xX2cxX144xX24xX9xX23xX4fxX98xX2cxX9xXe9xX140xX184xXbxX9xX66xX4fxX144xX9xX66xX4fxX26xX3aaxX4bxX9xXaxX76exX4bxX146xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX5xX71xX24xX4bxX4axX9xX182xX4d2xX4bxX9xX137xX35xXa2xX4bxX9xX182xX3aaxX9xX4bxX4axX63xX26xX9xX9bxX1cxX2axX9cxX9xX155xX4bxX4axX9xX134xX18xX4bxX18xX53xX24xX71xXbxX9xX2cxX144xX24xX9xX23xX4fxX98xX2cxX9xX13cxX98xX9xX5xX140xX9xX33xXaxX144xX33xX9xXe9xX63xX9xX5xXaxX79xX9xXbxX71xX140xbfaexX4bxX4axX9xX23xX98xX9xX4bxX63xX26xX9xXcc7xX24xX19xX9xXcc7xX24xX2fxX17xX4bxX2fxXbxX17xX35xX4bxX9xX182xX74xX9xXbxX71xX18xX24xX9xX66xX4fxX26xX3aaxX4bxX9xXaxX76exX4bxX9xX66xX4fxX144xX9xXcxX79xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX155xX4bxX4axX9xXbxX87xX9xXe9xX35xX167xX4bxX9xX134xX4fxX17xXdxXdxX17xX71xX9xXbxX71xX24xX4bxX4axX9xX2cxX4fxX98xX2cxX9xX182xX35xX3aaxX4fxX9xXbxX71xX18xX9xXbxX71xX167xX4bxX146xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX551xX4bxX4axX9xX134xX4fxX17xXdxXdxX17xX71xX9xXbxX337xX4bxX4axX9xX4axX35xX14fxX9xX2cxXaxX79xX2cxX9xXe4xX35xX144xXcxX9xX182xX87xX2cxX9xX327xX13cx119d4xX146xX9xXb8xX594xX35xX9xXbxXaxX144xX4bxX4axX9xX9dxX1cxX334xX1eexX2axX226xX9cxX9xX155xX4bxX4axX9xX182xX140xX184xX2cxX9xX5xXaxX79xX9xXbxX71xX140xXd77xX4bxX4axX9xXcc7xX24xX2fxX17xX4bxX2fxXbxX17xX35xX4bxX9xX2cxXaxec6bxX9xX182xX432xX4bxXaxX9xX182xX79xX4bxX4axX9xX182xX975xX4fxX9xX2cxX4fxX98xX2cxX9xX182xX35xX3aaxX4fxX9xXbxX71xX18xX9xX4bxX4axXaxX35xX9xXe9xX119xX4bxX9xX5f4xX4axX18xX9xX2cxX18xX4bxX9xX19xX112xX9xXe9xX63xX24xX9xX23xX975xX4fxX9xX2cxX123xX9xXbxX81xX4bxX4axX9xXbxXaxX87xX4bxX4axX9xX134xX135xX9xX334xX1eexX2axX1edxX146xX9xeaf3xX5exX35xX9xX66xX4fxX26xX5axXbxX9xX182xX432xX4bxXaxX9xX4bxX63xX26xX9cxX9xX155xX4bxX4axX9xX134xX4fxX17xXdxXdxX17xX71xX9xX2cxX7exX9xX66xX4fxX26xX3aaxX4bxX9xX137xX35xX450xXcxX9xXbxX71xX18xX9xXcx11795xX35xX9xXe9xX119xX4bxX9xX182xX3aaxX9xXdxX35xX167xX4bxX9xX66xX4fxX18xX4bxX146xX9xX0xX17xXcxXexX4c6xX5c8xX4bxXaxX4cxX9xX551xX4bxX4axX9xX7xX18xX4fxXdxX9xX134xX18xX4bxX18xX53xX24xX71xXbxX146xX9xX5f4xX4axX4fxX594xX4bxX4cxX9xX5f4xX17xX1e7xX9xX6xX24xX71xX137xX9xX5xX35xXcxX17xX2fxX4d5xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX71xX55xX32xXexX0xX17xXcxXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1e7xX35xX19xXbxXaxX4cxX1edxX1eexX1eexX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxX9bxX226xX9dxX33xX44xX32xX9xX2fxX71xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX146xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX146xXe9xX4bxX1cxX4bxX17xX1e7xX2fxX1cxX2axX222xX1eexX2axX1cxX226xX226xX19xX9dxX1eexX226xX17exX9dxX1eexX22fxXbxX22fxX9dxX9dxX1eexXdxX9bxX146xX4exX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX17xX9xX4axX35xX24xX35xX9xX4bxX4axX18xX26xX9xX66xX4fxX18xX9xX17xX2cxX4fxX18xX19xX24xX71xX9xX23xX18xX35xX9xX2cxXaxX4fxX2cxX9xX33xXaxX24xX9xXbxX24xX4bxX4axX9xXbxXaxX24xX4bxX4axX9xX19xX24xX9xX4bxXaxX18xX4bxX9xXaxX24xX35xX9xXdxX24xX9xX2axX9bxX9xX9dxX9xXbxX71xX35xX17xX4fxX9xX4fxX2fxX19xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX0xX2fxXbxX71xX24xX4bxX4axXexX4xX112xX4fxX9xX5xX5xX9xXb8xX63xX4bxX9x9ea3xX4fxX87xX2cxX9xX23xX432xX9xXbxX87xX9xX4bxXaxX90xX4bxX9xXaxX87xX35xX9xXdxX98xX9xXaxX4d2xX4bxX9xX9bxX9xXbxdb26xX9xX1e7xX24xX4bxX9xXbxX337xX9xX4xX4d2xX9xX66xX4fxX18xX4bxX9xXbxXeaxX4bxXaxX9xX23xX144xX24xX4cxX9xX0xX1cxX2fxXbxX71xX24xX4bxX4axXexXebexX108xX4bxX9xX33xXaxX340xX4bxX4axX9xX4xX155xX4bxX4axX9xXbxX87xX9xX66xX4fxX90xX4bxX9xXbxX71xX4fxX4bxX4axX9xXbxX3c2xXcxX9xXbxXaxX63xX4bxXaxX9xX33xXaxX87xX9xXa6xX17xX24xX4fxXdxX9xX4bxX4axX63xX26xX9xX17exX1cxX2axX9xXbxXaxX155xX4bxX4axX9xX23xX144xX24xX9xX182xX74xX9xX2cxX144xX24xX9xX23xX4fxX98xX2cxX9xXbxXaxX167xXcxX9xXbxX98xX35xX9xX19xX18xX4bxXaxX9xX4bxXaxX90xX4bxX9xXaxX87xX35xX9xXdxX98xX9xX182xX87xX35xX9xXe9xX5exX35xX9xX2cxX112xX4fxX9xX5xX81xX4bxX4axX9xXbxXaxX87xX4bxX4axX9xXb8xX63xX4bxX9xX107dxX4fxX87xX2cxX9xX7xX18xX71xX137xX9xXe4xX17xX4fxX4bxX46xXaxX26xX17xX146xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX13cxX63xX9xX7xX18xX71xX137xX9xXe4xX17xX4fxX4bxX46xXaxX26xX17xX9xX23xX432xX9xX2cxX144xX24xX9xX23xX4fxX98xX2cxX9xX4bxXaxX90xX4bxX9xXbxX81xX4bxX4axX9xX2cxX98xX4bxX4axX9xX9bxX9cxX9dxX9xXbxX109bxX9xX1e7xX24xX4bxX9xXbxX337xX9xX4bxX4axX4fxX594xX4bxX9xX66xX4fxX135xX9xXaxX24xX76exXbxX9xX182xX98xX4bxX4axX9xX182x9b5fxX2cxX9xX23xX35xXa2xXbxX9xX2cxX100xX18xX9xX4xX4d2xX9xX66xX4fxX18xX4bxX9xXbxXeaxX4bxXaxX9xX23xX144xX24xX9xX66xX4fxX87xX2cxX9xX4axX35xX18xX9xXb8xX63xX4bxX9xX107dxX4fxX87xX2cxX9xX4c6xX5f4xXe37xXa6xX4d5xX9xXbxX71xX24xX4bxX4axX9xXbxXaxX429xX35xX9xX4axX35xX18xX4bxX9xXbxX337xX9xXbxXaxX144xX4bxX4axX9xX9dxX1cxX334xX1eexX2axX9bxX9xee9bxX9xX226xX1cxX334xX1eexX2axX1edxX146xX9xXa6xX87xX9xXbxX35xX3aaxX4bxX9xX4bxX63xX26xX9xX182xX140xX184xX2cxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX4bxXaxX997xX9xXe9xX63xX9xX4axX123xX35xX9xXbxX5exX35xX9xX23xX63xX9xX7xX18xX71xX137xX9xXbxX337xX9xX9dxX1eexX9xXbxX71xX35xXa2xX4fxX9xX182xX5axX4bxX9xX334xX1eexX1eexX9xXbxX71xX35xXa2xX4fxX9xX1e7xX24xX4bxX9xXcxX9e7xX35xX9xXbxXaxX144xX4bxX4axX146xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexXb8xX35xXa2xX4bxX9xX2cxX144xX2cxX9xX2cxX155xX4bxX4axX9xXbxX87xX9xXe9xX35xX167xX4bxX9xX4bxX4axXaxX35xX9xX4bxX4axX429xX9xX2fxX87xX9xXbxX35xX3aaxX4bxX9xX182xX18xX4bxX4axX9xX182xX140xX184xX2cxX9xX2cxX119xXbxX9xX4axX35xX119xX4fxX9xX23xX420xX9xXcxX90xXbxX9xXbxX76exX35xX9xXe9xX108xX4bxX9xX33xXaxX340xX4bxX4axX9xX2cxX100xX18xX9xX155xX4bxX4axX9xX7a8xX17xX17xX9xXdexX18xX17xX46xXcxX18xX4bxX9cxX9xXbxXaxX140xX9xX137xd377xX9xX2cxX119xX33xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX100xX18xX9xXbxX81xX4bxX4axX9xXbxXaxX87xX4bxX4axX9xX33xXaxX5a1xX9xXbxX71xX144xX2cxXaxX9xX2cxX144xX2cxX9xXe9xX119xX4bxX9xX182xX3aaxX9xX2cxXaxX4fxX4bxX4axX9xXbxX71xX24xX4bxX4axX9xXbxXaxX429xX35xX9xX4axX35xX18xX4bxX9xXbxX76exX35xX9xX4bxXaxX35xXa2xXcxX9xX2cxX100xX18xX9xX23xX63xX9xX7xX18xX71xX137xX146xX9xX0xX17xXcxXexX4c6xX5c8xX4bxXaxX4cxX9xX13cxX63xX9xX7xX18xX71xX137xX9xXe4xX17xX4fxX4bxX46xXaxX26xX17xX9xX137xXaxX35xX9xX23xX432xX9xX23xX94fxXbxX146xX9xX5f4xX4axX4fxX594xX4bxX4cxX9xX6xX24xX4bxXaxX18xX33xX4d5xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX71xX55xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1e7xX35xX19xXbxXaxX4cxX1edxX1eexX1eexX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxX9bxX9bxX222xX33xX44xX32xX9xX2fxX71xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX146xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX146xXe9xX4bxX1cxX4bxX17xX1e7xX2fxX1cxX2axX222xX1eexX2axX1cxX226xX226xX19xX9dxX1eexX226xX17exX9dxX1eexX22fxXbxX17exX334xX1eexX1eexXdxX17exX146xX4exX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX17xX9xX4axX35xX24xX35xX9xX4bxX4axX18xX26xX9xX66xX4fxX18xX9xX17xX2cxX4fxX18xX19xX24xX71xX9xX23xX18xX35xX9xX2cxXaxX4fxX2cxX9xX33xXaxX24xX9xXbxX24xX4bxX4axX9xXbxXaxX24xX4bxX4axX9xX19xX24xX9xX4bxXaxX18xX4bxX9xXaxX24xX35xX9xXdxX24xX9xX2axX9bxX9xX9dxX9xXbxX71xX35xX17xX4fxX9xX4fxX2fxX19xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX0xX2fxXbxX71xX24xX4bxX4axXexX4xXaxX144xX4fxX9xXbxX71xX18xX35xX9xX2cxX100xX18xX9xXbxX71xX387xXcxX9xX137xXaxX100xX4bxX4axX9xX23xX87xX9xX3xX2fxX18xXcxX18xX9xX23xX35xX4bxX9xX7a8xX18xX19xX17xX4bxX9xX23xX432xX9xXbxX35xX167xX4fxX9xX19xX35xXa2xXbxX4cxX9xX0xX1cxX2fxXbxX71xX24xX4bxX4axXexX4xXaxX144xX4fxX9xXbxX71xX18xX35xX9xX2cxX100xX18xX9xXbxX71xX387xXcxX9xX137xXaxX100xX4bxX4axX9xX23xX87xX9xX3xX2fxX18xXcxX18xX9xX23xX35xX4bxX9xX7a8xX18xX19xX17xX4bxX9xX182xX74xX9xXbxX123xX9xXe9xX24xX4bxX4axX9xXbxX71xX24xX4bxX4axX9xXcxX98xXbxX9xX2cxX4fxX98xX2cxX9xX137xXaxX155xX4bxX4axX9xX137xX420xX2cxXaxX9xXbxX76exX35xX9xX137xXaxX4fxX9xXe9xX112xX2cxX9xX23xX35xX167xX4bxX9xX4axX35xX5exX35xX9xX4axX35xX14fxX18xX9xX326xX53xX4axXaxX18xX4bxX35xX2fxXbxX18xX4bxX9xXe9xX63xX9xX7xX18xX137xX35xX2fxXbxX18xX4bxX146xX9x125c5xX3c2xX26xX9xXdxX63xX9xXbxXaxX155xX4bxX4axX9xXbxX35xX4bxX9xX19xX24xX9xXb8xX18xXcxX3dbxX18xX9xX23xX35xX4bxX9xX7a8xX18xX19xX17xX4bxX9xX46xX9xX2cxXaxX18xX9xX2cxX90xX4fxX9xX23xX457xX9xX182xX594xX4bxX4axX9xXbxXaxX429xX35xX9xXdxX63xX9xXbxXaxX100xX9xXdxX18fxX4bxXaxX9xXaxX63xX4bxX4axX9xX182xX975xX4fxX9xX2cxX100xX18xX9xXbxX81xX9xX2cxXaxX79xX2cxX9xX137xXaxX100xX4bxX4axX9xX23xX87xX9xX326xXdxX9xX107dxX18xX17xX19xX18xX9xX2cxX4fxX4bxX4axX9xX2cxX119xX33xX146xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX5xX337xX9xX2fxX18xX4fxX9xX2cxX144xX35xX9xX2cxXaxX5axXbxX9xX2cxX100xX18xX9xX2cxXaxX18xX9xXcxXeaxX4bxXaxX9cxX9xXb8xX18xXcxX3dbxX18xX9xX23xX35xX4bxX9xX7a8xX18xX19xX17xX4bxX9xXdxX4fxX155xX4bxX9xX2cxX7exX9xXbxXaxX18xXcxX9xXe9xXef1xX4bxX4axX9xX137xXaxX155xX35xX9xX33xXaxX5a1xX2cxX9xXdxX76exX35xX9x9e7cxXe9xX140xX4d2xX4bxX4axX9xX66xX4fxX26xX3aaxX4bxc81cxX9xX2cxX100xX18xX9xXbxX81xX9xX2cxXaxX79xX2cxX9xX137xXaxX100xX4bxX4axX9xX23xX87xX9xX326xXdxX9xX107dxX18xX17xX19xX18xX146xX9xXb8xX18xXcxX3dbxX18xX9xX13cxX35xX4bxX9xX7a8xX18xX19xX17xX4bxX9xXbxX337xX4bxX4axX9xX182xX140xX184xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xXdxX63xX9xX182xX74xX9xX44xX4fxX119xXbxX9xXaxX35xXa2xX4bxX9xXbxX76exX35xX9xXa6xX26xX71xX35xX18xX9xXe9xX63xX24xX9xXbxXaxX144xX4bxX4axX9xX9dxX1cxX334xX1eexX2axX226xX146xX9xX5xX167xX4bxX9xX4bxX63xX26xX9xX182xX74xX9xX2cxX18xX9xX4bxX4axX184xX35xX9xX2cxX4fxX98xX2cxX9xXbxX119xX4bxX9xX2cxX155xX4bxX4axX9xXbxXaxX17xX24xX9xX137xX35xX450xX4fxX9xX2fxX7exX35xX9xX182xX4d2xX4bxX9xX182xX98xX2cxX9xXbxX76exX35xX9xX7a8xX24xX4bxX19xX24xX4bxX9cxX9xX326xX4bxXaxX9xX4bxX108xXcxX9xX334xX1eexX2axX226xX146xX9xXb8xX35xXa2xX4bxX9cxX9xXb8xX18xXcxX3dbxX18xX9xX13cxX35xX4bxX9xX7a8xX18xX19xX17xX4bxX9xX182xX18xX4bxX4axX9xX23xX432xX9xXdxX112xX2cxX9xXdxX140xX184xX4bxX4axX9xX182xX11dbxX2cxX9xX4bxXaxX35xXa2xXcxX9xX137xXaxX155xX4bxX4axX9xX66xX4fxX3c2xX4bxX9xX326xX4bxXaxX9xX4c6xXa6xX326xXa6xX4d5xX9xX71xX144xX24xX9xX71xX35xX5axXbxX9xXbxX71xX4fxX26xX9xXdxX387xX4bxX4axX146xX0xX17xXcxXexX9xX4c6xX5c8xX4bxXaxX4cxX9xX3xX2fxX18xXcxX18xX9xX23xX35xX4bxX9xXb8xX18xXcxX3dbxX18xX9xX23xX35xX4bxX9xX7a8xX18xX19xX17xX4bxX9cxX9xX2cxXaxX144xX4fxX9xXbxX71xX18xX35xX9xXbxX71xX387xXcxX9xX137xXaxX100xX4bxX4axX9xX23xX87xX9xX3xX2fxX18xXcxX18xX9xX23xX35xX4bxX9xX7a8xX18xX19xX17xX4bxX146xX9xX5f4xX4axX4fxX594xX4bxX4cxX9xX5xXaxX17xX9xXa6xX4fxX4bxX4d5xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX326xX4fxXbxXaxX24xX71xX32xXexX7xXaxX140xX4d2xX4bxX4axX9xX15b5xX11dbxX4bxX4axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa6xX24xX4fxX71xX2cxX17xX32xXexX4c6xX5xX81xX4bxX4axX9xXaxX184xX33xX4d5xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Phương Đặng