Thi công QL 8A, nhà thầu “quên” đảm bảo ATGT
(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, nhiều hộ dân sống xung quanh và những người tham gia giao thông trên QL 8A, đoạn km 45+48, thuộc địa phận xã Sơn Tây (Hương Sơn) đều phàn nàn về tình trạng mất ATGT tại đoạn đường này.
a8ecx12fd7x16276x144c3x14a42x14771x13340xcba5x17335xX7x169b7xe0c6x1027ex1577fx15148xf6c2xX5xfc0bxXax13e40xXcxX1xXdxX3xX4x10e22x16844x111bdxX3x17096xc417xX3x17669x14b21x124bcxX3xX19xX1xde84xX3xXexX1xeae8x130caxX3x12270x106a6xX2ax12939xX19x11f43xX3x15a46xaf1ax119e4xX3x17171xX34x15539xX3xX20xXcxf351xXcxX0x12667xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdd5bxX10xX6x13d3exXaxX12xXcxX1x10cc8xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX2dxX2axX6xX21xX3xX19xX1xXdxd14cxX2axX3xX1x13d5axX3xX52xf30cxX19xX3xX7x13c13xX19xX1axX3xb48axX2axX19xX1axX3xX2dxX2axX6xX19xX1xX3xe86axX25xX3xX19xX1xaa4dxX19xX1axX3xX19xX1axed9fxX57xXdxX3xXexX1xX6xX35xX3xX1axXdxX6xX3xX1axXdxX6xX39xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexc4d7xX2fxX19xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX33xX39x11659xX19xX3x11eb2xX35xX3xcc47xc8f4xb18fxXb8xX1fxX21xX3xXexX1xX2axX6bxX4xX3xX33x139f4xX6xX3xXbxX1x1349exX19xX3xX76x165f1xX3x1307cx159d5xX19xX3xXcxX6exaa80xX3x1633exX4fxX8cxXd2xX19xX1axX3xXd1xXd2xX19x110c8xX3xX33xX67xX2axX3xXbxX1xX25xX19xX3xX19xX25xX19xX3xX81xX67xX3xXex13f3dxX19xX1xX3xXexXa5xXb2xX19xX1axX3xX35x15cb4xXexX3xX20xXcxX3dxXcxX3xXexXb2xXdxX3xX33xX39xXb2xX19xX3xX33xX8cxX57xX19xX1axX3xX19xX25xXd7xd35cxX0xX40xXbxX12xX0xXexX6xX37xX5xX10xX3x1205exXdxX52xXexX1xX9xXaxd106xf8c7xX12fxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX19xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX37xX39xXa5xX52xX10xXa5xX9xXaxX12fxXaxX3xX6xX5xXdxX1axX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXa5xXaxX12xX0xXexX37xX39xX52xXd7xX12xX0xXexXa5xX12xX0xXexX52xX12xX0xX6xX3xX1xXa5xX10xb888xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX35xX1axX3xX7xXa5xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX11bxX37xX6xX39xX1xX6xXexXdxX19xX1xX11bxX81xX19xX40xX19xX10xX127xX7xX40xX2xXb9xX2x15e9fxX40xX2xX12fxXb9xX52xXb9xX12fx14382xX12fxX12fxX12fxX12fxXex13a67xXb8x115dbxX1aaxX1aaxX5xX12fxX11bx15843xXbxX1axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX39xf155xX35xX6xX1axX10xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexXa5xX12xX0xXexXa5xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf0c9xX6xXbxXexXdxX39xX19xXaxX12x134a8xX101xXexX3xXb5xX1x15b91xX3xXexXa5x1289exX19xX1xX3xX19xX1xX6xX2axX3xXb5xX1xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX76xX10xX3xX1ax123fdxXbxX3xX19xX1xX6xX2axX3xXexXb2xXdxX3xX33xX39xXb2xX19xX3xX33xX8cxX57xX19xX1axX3xX19xX25xXd7xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexXa5xX12xX0xX40xXexX37xX39xX52xXd7xX12xX0xX40xXexX6xX37xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10466xX39xX52xXd7xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX76xXex1021fxX6xX5xXdxX1axX19x11633xX3xX1c0xX2axX7xXexXdxX182xXd7x1547axXaxX12xde00xX1axX2axXd7xX2fxX19xX3xX19xX1xX6exX19xX3xX5xX25xX3xX52xX39xX3xXexXa5xX39xX19xX1axX3xX2dxX2axX20axX3xXexXa5xXf6xX19xX1xX3xXexX1xXdxX3xX4xX18xX19xX1axX21xX3xXbxX1xcde1xX6xX3xX19xX1xX25xX3xXexX1xX29xX2axX3xX33xXcfxX3xX33x159c1xX3xX33xX101xXexX3xX19xX67xX19xX3xX33xX8cxX57xX19xX1axX3xX2dxX2axX20axX3xX4xX6xX39xX21xX3xX5xX2axX3xX5xdc8cxX19xX3xXb5xX1xX18xX19xX1axX3xXb5x13634xX3xX19xX2fxX19xX3xX35xe62dxXdxX3xXb5xX1xXdxX3xXexXa5xX57xXdxX3xX35xX8cxX6xX3xX5xX25xX3xX33xX39xXb2xX19xX3xX33xX8cxX57xX19xX1axX3xX19xX25xXd7xX3xXexXa5xb5c2xX3xX19xX2fxX19xX3xX5xX29xXd7xX3xX5xX6bxXdxX11bxX3xfd7fxX39xX3xX33xX101xXexX3xX33xX2c3xX3xX2dxX2axX20axX3xX4xX6xX39xX3xX315xX3xX1xX6xXdxX3xX37xX2fxX19xX21xX3xXb5xX1xXdx1200exX19xX3xX5x14c44xX19xX1axX3xX33xX8cxX57xX19xX1axX3xX37xXc6xX3xXexX1xX2axX3xX1x146d4xXbxX3xX19xX2fxX19xX3xX52x1330fxX3xX76xX34xXd7xX3xXa5xX6xX3xX81xX6xX3xX2dxX2ax13f70xXexX21xX3xX19xX1xX101xXexX3xX5xX25xX3xX33xX39xXb2xX19xX3xXexXdxX344xXbxX3xX1axXdxX20axXbxX3xX315xX3xX76xX206xX35xX3xX1f7xX6exXd7xX3xXcxd3b0xXexX3xX81xX25xX3xXcxX6exX19xX3xXcxX1x128c4xXd7xX11bxX3xfc18xX101xXexX3xX33xX8cx12f3bxX4xX3xX33xX2c3xX3xXexX1xX25xX19xX1xX3xX33xX72xX19xX1axX3xXexXb2xXdxX3xX4xX20axX4xX3xX33xXdxc4a0xX35xX3xX1axXdxX6xX39xX3xX81x11c61xXdxX3xX33xX8cxX57xX19xX1axX3xX52xX6exX19xX3xX7xXdxX19xX1xX21xX3xX34xX19xX1xX3xX1xX8cxX315xX19xX1axX3xX33xX344xX19xX3xX81xXdxX370xX4xX3xX33xXdxX3xX5xXb2xXdxX3xX4xX3a2xX6xX3xX19xX1axX8cxX57xXdxX3xX52xX6exX19xX11bxX0xX40xXbxX12xX0xXexX6xX37xX5xX10xX3xX127xXdxX52xXexX1xX9xXaxX12exX12fxX12fxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX19xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX37xX39xXa5xX52xX10xXa5xX9xXaxX12fxXaxX3xX6xX5xXdxX1axX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXa5xXaxX12xX0xXexX37xX39xX52xXd7xX12xX0xXexXa5xX12xX0xXexX52xX12xX0xX6xX3xX1xXa5xX10xX182xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX35xX1axX3xX7xXa5xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX11bxX37xX6xX39xX1xX6xXexXdxX19xX1xX11bxX81xX19xX40xX19xX10xX127xX7xX40xX2xXb9xX2xX1aaxX40xX2xX12fxXb9xX52xXb9xX12fxX1b2xX12fxX12fxX12fxX12fxXexX1b8xXb8xX1baxX1aaxXb8xX5xX2xX11bxX1c0xXbxX1axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX39xX1cdxX35xX6xX1axX10xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexXa5xX12xX0xXexXa5xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f7xX6xXbxXexXdxX39xX19xXaxX12xX262xXdxX3c7xX19xX3xX37xX20axX39xX3xX1axXdxX6xX39xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX19x17784xX35xX3xXexXa5xX6bxX19xX3xX5x1360bxX19xX3xX81xX3d0xXdxX3xX37xcc77xX19xX3xX33xX101xXexX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexXa5xX12xX0xX40xXexX37xX39xX52xXd7xX12xX0xX40xXexX6xX37xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX262xX39xX52xXd7xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX76xXexX273xX6xX5xXdxX1axX19xX279xX3xX1c0xX2axX7xXexXdxX182xXd7xX282xXaxX12xX285xX1axX39xX25xXdxX3xXa5xX6xX21xX3xX4xX20axX4xX3xX37xXdxX3c7xX19xX3xX37xX20axX39xX3xX20xXcxX3dxXcxX3xX4x11006xX19xX1axX3xXb5xX1xX18xX19xX1axX3xX33xX8cxX3acxX4xX3xX5xX396xXbxX3xX33xX21fxXexX3xX4x14221xX19xX3xXexX1xXcbxX19xX11bxX3xX1f7xX206xX3xX19xX1xXdxX67xX2axX3xXexX101xX35xX3xX37xXdxX3c7xX19xX3xX37xXc6xX3xX33xX2c3xX3xX19xX1axXcfxX3xXexXa5xX6bxX19xX3xX5xX50dxX19xX3xX81xX3d0xXdxX3xX37xX515xX19xX3xX33xX101xXexX21xX3xX19xX1xX8cxX19xX1axX3xXb5xX1xX18xX19xX1axX3xX33xX8cxX3acxX4xX3xX33xXd2xX19xX3xX81xXc6xX3xXexX1xXdxX3xX4xX18xX19xX1axX3xXb5xX1xX396xX4xX3xXbxX1x11ebcxX4xX11bxX0xX40xXbxX12xX0xXexX6xX37xX5xX10xX3xX127xXdxX52xXexX1xX9xXaxX12exX12fxX12fxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX19xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX37xX39xXa5xX52xX10xXa5xX9xXaxX12fxXaxX3xX6xX5xXdxX1axX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXa5xXaxX12xX0xXexX37xX39xX52xXd7xX12xX0xXexXa5xX12xX0xXexX52xX12xX0xX6xX3xX1xXa5xX10xX182xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX35xX1axX3xX7xXa5xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX11bxX37xX6xX39xX1xX6xXexXdxX19xX1xX11bxX81xX19xX40xX19xX10xX127xX7xX40xX2xXb9xX2xX1aaxX40xX2xX12fxXb9xX52xXb9xX12fxX1b2xX12fxX12fxX12fxX12fxXexX1b8xXb8xX1baxX1aaxXb9xX5xX12exX11bxX1c0xXbxX1axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX39xX1cdxX35xX6xX1axX10xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexXa5xX12xX0xXexXa5xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f7xX6xXbxXexXdxX39xX19xXaxX12xX3a6xX8cxX57xX19xX1axX3xX52xX6exX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xX584xX19xX1axX3xX37xXc6xX3xX19xX1xX25xX3xXexX1xX29xX2axX3xX2cxX3xX37xXc6xXexX31xX3xX5xXb2xXdxX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexXa5xX12xX0xX40xXexX37xX39xX52xXd7xX12xX0xX40xXexX6xX37xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX262xX39xX52xXd7xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX76xXexX273xX6xX5xXdxX1axX19xX279xX3xX1c0xX2axX7xXexXdxX182xXd7xX282xXaxX12xX3a6xX67xX3xX19xX1axX1xXc6xX3xX33xXd2xX19xX3xX81xXc6xX3xXexX1xXdxX3xX4xX18xX19xX1axX3xX7xX3d0xX35xX3xXb5xX1xX396xX4xX3xXbxX1xX5ffxX4xX3xXexXf6xX19xX1xX3xXexXa5xXb2xX19xX1axX3xXexXa5xX2fxX19xX3xX33xX3c7xX3xX33xX34xX35xX3xX37xX34xX39xX3xX6xX19xX3xXexX39xX25xX19xX3xX4xX1xX39xX3xX19xX1axX8cxX57xXdxX3xX81xX25xX3xXbxX1xX8cxXd2xX19xX1axX3xXexXdxX370xX19xX3xXexX1xX6xX35xX3xX1axXdxX6xX3xX1axXdxX6xX39xX3xXexX1xX18xX19xX1axX11bxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX2axXexX1xX39xXa5xXaxX12xXd1xX2eaxX3xXcxX1xX18xX19xX1axX0xX40xXbxX12
Sỹ Thông