Thế giới ngày qua: Xả súng tại trường học ở Mỹ, ít nhất 17 người chết
(Baohatinh.vn) - Xả súng tại trường học ở Mỹ, ít nhất 17 người chết; LHQ nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo cho vùng chiến sự ở Syria; Tổng thống Nam Phi tuyên bố từ chức... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 14/2 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.
c84dxf634xfce2xc8cex11607xf9e9xcb70x1495dx12a8fx1295fx139d5x11fc2xfc96xddc8x13abaxf5c7xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxdb22x1185bx127dfxXexX0x12676xXaxX17xX18xX19xXexX0x14b96xe530xX19xf171xXexX0xXax119f6xX9xf28exX19x1175axf49dxX19xXbxX2cxXbxX2fxX9xe079xXdxX18x13154xX39xX2exX2fxeaa6xX5xX2cxXbxXdxX17xX2fxXexX5xXaxda0exX9x123eexX2cx131dexX2cxX9x10a5dxX49xd3dcxX26xX9xca8ax126f5xX18xcb41xX9x1058ex14bc3xX9xX39x10367xX4exX49xX9xXbx13aacxX2cxX9xXbx110bax116e4xcd60xX4exX49xX9xXax13a5fxX36xX9x11dabxX9xd833xd35bx13f2bxX9x1205cxXbxX9xX4exXaxce2cxXbxX9xX2ax12c73xX9xX4exX49xX66xX67xX2cxX9xX36xXaxX47xXbxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxd03axX17xX18xX19xX2fxXexX58xX59xX9xX39xX5cxX4exX49xX9xXbxX61xX2cxX9xXbxX65xX66xX67xX4exX49xX9xXaxX6cxX36xX9xX6fxX9xX71xX72xX73xX9xX75xXbxX9xX4exXaxX7axXbxX9xX2axX7exX9xX4exX49xX66xX67xX2cxX9xX36xXaxX47xXbx136ddxX9x13ba9xX9axfac8xX9xX4ex14c9exX2cxX9xXdxX61xX2cxX9xXaxX24xX61xXbxX9x14aacx107d6xX4exX49xX9xe10exX2cxf6f7xX4exX9xXbxX65x11b82xX9xX4exXax13292xX4exX9xXe5xX61xX24xX9xX36xXaxX24xX9xXeax13533xX4exX49xX9xX36xXaxX2cxX47xX4exX9xX39xe6b1xX9xX6fxX9xdc79xX26xX65xX2cxX18xXd2xX9xX5x12a02xX4exX49xX9xXbxXaxXd9xX4exX49xX9x11e59xX18xXcxX9xX7xXaxX2cxX9xXbxX54xX26xd7afxX4exX9xX23xXd9xX9xXbxdb1exX9xX36xXax12a2axX36x14e3axX13axX13axX9xXdxX50xX9xX4exXax12bc3xX4exX49xX9xXbxXaxee0cxX4exX49xX9xXbxX2cxX4exX9xX4exX118xX2cxX9xX23xf2bdxXbxX9xXbxX65xX12dxX4exX9xXbxXaxX47xX9xX49xX2cxX4bxX2cxX9xXbxX65xX24xX4exX49xX9xX4exX49xX50xX26xX9xX2axcd29xX1cx13a95xX9xXe5xX66xXf1xX36xX9x14173x12e72xX24xX9xX9axX50xX9xX5x14881xX4exXaxX9xXe5xX2cxXecxX4exX9xXbx1056bxX9xXbxX118xX4exX49xX9xXaxXf1xX3dxX13axX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX4exX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17x1418axXbxe136xX18xXdxX2cxX49xX4exX56xX9xX36xX17xX4exXbxX17xX65xXd2xX2fxXexX0xX2cxXcxX49xX9xX18xXdxXbxX2exX2fxXbxXaxX17xX9xX49xX2cxX24xX2cxX9xX4exX49xX18xX26xX9xX53xX54xX18xX9xX1baxX18xX9xX39xX54xX4exX49xX9xXbxX18xX2cxX9xXbxX65xX54xX24xX4exX49xX9xXaxX24xX36xX9xX24xX9xXcxX26xX9xX2cxXbxX9xX4exXaxX18xXbxX9xX2axX7exX9xX4exX49xX54xX24xX2cxX9xX36xXaxX17xXbxX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxd499xX2cxX19xXbxXaxX56xeeacxf58axX22axX3dxX1baxXd2xXaxX17xX2cxX49xXaxXbxX56xcccbxX236xX7exX3dxX1baxX2fxX9xX39xX65xX36xX2exX2fxXaxXbxXbxX3dxX56xX1cxX1cxX2cxX13axX23xX18xX24xXaxX18xXbxX2cxX4exXaxX13axXeaxX4exX1cxX4exX17xX223xX39xX1cxX2axf01fxX22axX7exX1cxX2axX22axX175xX19xX173xX2axX2axX173xX25exX173xX229xXbxX229xX7exX7exX7exXdxX22axX13axdb0axX3dxX49xX2fxX9xX1cxXexX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX4exX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX1baxXbxX1bcxX18xXdxX2cxX49xX4exX56xX9xX275xX54xX39xXbxX2cx12ccexX26xXd2xX2fxXexX0xX39xXbxX65xX24xX4exX49xXexXd4xX9axXd6xX9xX4exXd9xX2cxX9xXdxX61xX2cxX9xXaxX24xX61xXbxX9xXe5xXe6xX4exX49xX9xXeaxX2cxXecxX4exX9xXbxX65xXf1xX9xX4exXaxXf5xX4exX9xXe5xX61xX24xX9xX36xXaxX24xX9xXeaxX101xX4exX49xX9xX36xXaxX2cxX47xX4exX9xX39xX10cxX9xX6fxX9xX110xX26xX65xX2cxX18xX56xX0xX1cxX39xXbxX65xX24xX4exX49xXexX9xX122xX49xX50xX26xX9xX2axX173xX1cxX175xX73xX9x10fa2x1499cxX4exX9xX3dxXaxef30xX4exX49xX9xX36xX17dxX36xX9xXeaxX7axX4exX9xXe5x1176axX9xX4exXaxXf5xX4exX9xXe5xX61xX24xX9xX36x115dexX18xX9xXd4xX2cxX12dxX4exX9xXaxXf1xX3dxX9xX53xX54xXd9xX36xX9xX36xXaxX24xX9xX23xX2cxX47xXbxX9xX36xXaxX54xX26xX47xX4exX9xXaxX50xX4exX49xX9xXeaxX2cxXecxX4exX9xXbxX65xXf1xX9xXe5x13f09xX54xX9xXbxX2cxX12dxX4exX9xe5e2x109ebxX9xXbxX134xX9xXbxXaxX17dxX4exX49xX9xX2axX2axX1cxX175xX22axX2axX7exX9xXe5xf442xX9xXe5xX66xXf1xX36xX9xXe5xX66xX18xX9xXe5xX47xX4exX9xX367xXaxX54xX9xXeaxX10cxX36xX9x10afdxX149xX4exX49xX9x14b91xXaxX24xX54xXbxX18xX9xX36xX32fxX18xX9xX110xX26xX65xX2cxX18xX73xX9xX4exf20axX2cxX9xXaxX2cxXecxX4exX9xXe5xX18xX4exX49xX9xX19xX24xX9xX3dxXaxX17xX9xXe5xXd9xX2cxX9xXdxX156xX3dxX9xX367xX2cxX368xXcxX9xX39xX24xX17dxXbxX13axX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX4exX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX1baxXbxX1bcxX18xXdxX2cxX49xX4exX56xX9xX275xX54xX39xXbxX2cxX2acxX26xXd2xX2fxXexX393xX24xX50xX4exX9xX1baxX17xX9xX19xX24xX9xXd4xX2cxX12dxX4exX9xXaxXf1xX3dxX9xX53xX54xXd9xX36xX9xX3dxXaxXd9xX2cxX9xXaxXf1xX3dxX9xXeaxX4bxX2cxX9xX9axXe6xX2cxX9xX5xX65xX311xX4exX49xX9xXdxX66x11111xX2cxX9xXdxX2cxX323xXcxX9xXe5x11e32xX9xX110xX26xX65xX2cxX18xX9xXbxXaxX10cxX36xX9xXaxX2cxXecxX4exX13axX9xX4xXaxX54xX26xX47xX4exX9xXaxX50xX4exX49xX9xXeaxX2cxXecxX4exX9xXbxX65xXf1xX9xX49x135c3xXcxX9xXdxX66xX3abxX4exX49xX9xXbxXaxX10cxX36xX73xX9xXbxXaxX54xXd9xX36xX9xXcxX17xX4exX9xX36xX101xX4exX49xX9xX36xX17dxX36xX9xX4exXaxX54xX9xX26xX47xX54xX9xX3dxXax118faxXcxX9xX367xXaxX17dxX36xX9xX36xXaxX24xX9xX7exX13axX175xX22axX22axX9xX4exX49xX66xX67xX2cxX9xX19xXf5xX4exX9xXe5xX18xX4exX49xX9xXcx107acxX36xX9xX367x13c2cxXbxX9xX6fxX9xX122xX18xX39xXaxX18xX23xX2cxX17xXaxX73xX9xX393xX149xX4exX49xX9xX398xXaxX24xX54xXbxX18xX13axX9xX0xX17xXcxXexed70x13b54xX4exXaxX56xX9xX5xX65xX61xX2cxX9xX4exX49xX66xX67xX2cxX9xXbx131c5xX9xX4exX61xX4exX9xX110xX26xX65xX2cxX18xX9xX6fxX9xXd4xX2cxX23xX18xX4exX13axX9xX122xX49xX54xX46axX4exX56xX9xX18xX18xX13axX36xX24xXcxX13axXbxX65x10899xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX4exX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX1baxXbxX1bcxX18xXdxX2cxX49xX4exX56xX9xX36xX17xX4exXbxX17xX65xXd2xX2fxXexX0xX2cxXcxX49xX9xX18xXdxXbxX2exX2fxXbxXaxX17xX9xX49xX2cxX24xX2cxX9xX4exX49xX18xX26xX9xX53xX54xX18xX9xX1baxX18xX9xX39xX54xX4exX49xX9xXbxX18xX2cxX9xXbxX65xX54xX24xX4exX49xX9xXaxX24xX36xX9xX24xX9xXcxX26xX9xX2cxXbxX9xX4exXaxX18xXbxX9xX2axX7exX9xX4exX49xX54xX24xX2cxX9xX36xXaxX17xXbxX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxX223xX2cxX19xXbxXaxX56xX229xX22axX22axX3dxX1baxXd2xXaxX17xX2cxX49xXaxXbxX56xX236xX229xX22axX3dxX1baxX2fxX9xX39xX65xX36xX2exX2fxXaxXbxXbxX3dxX56xX1cxX1cxX2cxX13axX23xX18xX24xXaxX18xXbxX2cxX4exXaxX13axXeaxX4exX1cxX4exX17xX223xX39xX1cxX2axX25exX22axX7exX1cxX2axX22axX175xX19xX173xX2axX2axX173xX25exX173xX229xXbxX236xX173xX2axXdxX2axX13axX275xX3dxX49xX2fxX9xX1cxXexX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX4exX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX1baxXbxX1bcxX18xXdxX2cxX49xX4exX56xX9xX275xX54xX39xXbxX2cxX2acxX26xXd2xX2fxXexX0xX39xXbxX65xX24xX4exX49xXexX5xX18xXdxX2cxX23xX18xX4exX9xXbxX54xX26xX12dxX4exX9xX23xXd9xX9xXe5xX50xXcxX9xX3dxXaxX17dxX4exX9xXe5xX368xX9xX36xXaxX7axXcxX9xX19xX138xXbxX9xX36xXaxX2cxX47xX4exX9xXbxX65xX18xX4exXaxX9xX6fxX9xdbebxX2acxX49xXaxX18xX4exX2cxX39xXbxX18xX4exX56xX0xX1cxX39xXbxX65xX24xX4exX49xXexX9xX5xX65xX24xX4exX49xX9xXcxXe6xXbxX9xXbxX54xX26xX12dxX4exX9xX23xXd9xX9xX49xX18exX2cxX9xX71xX72xX9xX4exX49xX50xX26xX9xX2axX173xX1cxX175xX73xX9xX5xX18xXdxX2cxX23xX18xX4exX9xX36xXaxX24xX9xX23xX2cxX47xXbxX9xXaxX6cxX9xX39x12931xX4exX9xX39xX50xX4exX49xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX49xX2cxX18xX9xXe5xX50xXcxX9xX3dxXaxX17dxX4exX9xXe5xX368xX9xX36xXaxX7axXcxX9xX19xX138xXbxX9xX36xXaxX2cxX47xX4exX9xXbxX65xX18xX4exXaxX9xXbxX61xX2cxX9xX66dxX2acxX49xXaxX18xX4exX2cxX39xXbxX18xX4exX13axX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX4exX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX1baxXbxX1bcxX18xXdxX2cxX49xX4exX56xX9xX275xX54xX39xXbxX2cxX2acxX26xXd2xX2fxXexX5xX18xXdxX2cxX23xX18xX4exX9xX367xX12dxX54xX9xX49xX6cxX2cxX9xX71xX72xX9xX36xXaxX7axXcxX9xX19xX138xXbxX9xX2fxX36xXaxX2cxX47xXcxX9xXe5xcf82xX4exX49xX2fxX9xXeaxX50xX9xX36xXaxX7axX3dxX9xX4exXaxX156xX4exX9xX53xX54xX26xX323xX4exX9xX36xX32fxX18xX9xX5xX18xXdxX2cxX23xX18xX4exX9xXe5xX66xXf1xX36xX9xXbxXaxX50xX4exXaxX9xXdxX156xX3dxX9xX36xXaxX75xX4exXaxX9xX3dxXaxX32fxX9xX2fxX3dxXaxX101xX9xXaxXf1xX3dxX9xXeaxX4bxX2cxX9xX4exX2cxX323xXcxX9xXbxX2cxX4exX9xX36xX32fxX18xX9xX4exXaxXf5xX4exX9xX19xXf5xX4exX9xX4ddxX66dxX2acxX49xXaxX18xX4exX2cxX39xXbxX18xX4exX514xX13axX2fxX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX4exX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX1baxXbxX1bcxX18xXdxX2cxX49xX4exX56xX9xX275xX54xX39xXbxX2cxX2acxX26xXd2xX2fxXexX5xX18xXdxX2cxX23xX18xX4exX9xXe5xX66xX18xX9xX65xX18xX9xXbxX54xX26xX12dxX4exX9xX23xXd9xX9xXbxX65xX12dxX4exX9xXbxX65xX24xX4exX49xX9xX23xXd9xX2cxX9xX36xX59xX4exXaxX9xXaxX6cxX9xXe5xX18xX4exX49xX9xX36xXaxX4efxX54xX9xX17dxX3dxX9xXdxX10cxX36xX9xX53xX54xXf5xX4exX9xX39xX10cxX9xX4exX49xX50xX26xX9xX36xX50xX4exX49xX9xXbxX311xX4exX49xX9xX39xX18xX54xX9xXbxX54xX26xX12dxX4exX9xX23xXd9xX9xX36xX32fxX18xX9xX71xX72xX9xXeaxX323xX9xXcxXe6xXbxX9xX36xXaxX2cxX47xX4exX9xXdxX66xXf1xX36xX9xXcxX4bxX2cxX9xXaxX46axX2cxX9xXbxXaxX17dxX4exX49xX9xX25exX1cxX175xX22axX2axX7exX13axX9xX5xX18xXdxX2cxX23xX18xX4exX9xXe5xX37cxX9xXbxX2cxX47xX4exX9xXaxX50xX4exXaxX9xX36xX17dxX36xX9xX36xX54xXe6xX36xX9xX4exX118xX2cxX9xX19xX156xX26xX9xXbxX61xX2cxX9xX66dxX2acxX49xXaxX18xX4exX2cxX39xXbxX18xX4exX9xX367xX368xX9xXbxX134xX9xX367xXaxX2cxX9xX23xX4efxX9xX71xX72xX9xXbxX2cxX47xX4exX9xXaxX50xX4exXaxX9xX36xX17dxX36xX9xX36xXaxX2cxX47xX4exX9xX19xX4efxX36xXaxX9xX53xX54xXf5xX4exX9xX39xX10cxX9xX4exX311xXcxX9xX175xX22axX22axX2axX9xX39xX18xX54xX9xX39xX10cxX9xX367xX2cxXecxX4exX9xX2axX2axX1cxcf08xX13axX9xX0xX17xXcxXexX4ddxX4dexX4exXaxX56xX9xX4xX17dxX36xX9xXbxX18xX26xX9xX39xX5cxX4exX49xX9xX5xX18xXdxX2cxX23xX18xX4exX9xX6fxX9xXbxf7c8xX4exXaxX9xd1dcxX18xX65xX18xXaxX73xX9xX66dxX2acxX49xXaxX18xX4exX2cxX39xXbxX18xX4exX13axX9xX122xX49xX54xX46axX4exX56xX9xX66dxX7xX514xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX4exX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX1baxXbxX1bcxX18xXdxX2cxX49xX4exX56xX9xX36xX17xX4exXbxX17xX65xXd2xX2fxXexX0xX2cxXcxX49xX9xX18xXdxXbxX2exX2fxXbxXaxX17xX9xX49xX2cxX24xX2cxX9xX4exX49xX18xX26xX9xX53xX54xX18xX9xX1baxX18xX9xX39xX54xX4exX49xX9xXbxX18xX2cxX9xXbxX65xX54xX24xX4exX49xX9xXaxX24xX36xX9xX24xX9xXcxX26xX9xX2cxXbxX9xX4exXaxX18xXbxX9xX2axX7exX9xX4exX49xX54xX24xX2cxX9xX36xXaxX17xXbxX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxX223xX2cxX19xXbxXaxX56xX229xX22axX22axX3dxX1baxXd2xXaxX17xX2cxX49xXaxXbxX56xX236xX236xX229xX3dxX1baxX2fxX9xX39xX65xX36xX2exX2fxXaxXbxXbxX3dxX56xX1cxX1cxX2cxX13axX23xX18xX24xXaxX18xXbxX2cxX4exXaxX13axXeaxX4exX1cxX4exX17xX223xX39xX1cxX2axX25exX22axX7exX1cxX2axX22axX175xX19xX173xX2axX2axX173xX25exX173xX229xXbxX2axX173xX2axX7exXdxX175xX13axX275xX3dxX49xX2fxX9xX1cxXexX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX4exX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX1baxXbxX1bcxX18xXdxX2cxX49xX4exX56xX9xX275xX54xX39xXbxX2cxX2acxX26xXd2xX2fxXexX0xX39xXbxX65xX24xX4exX49xXexX398xX54xX18xXbxX17xXcxX18xXdxX18xX9xX23xX4b8xXbxX9xX49xX2cxX143xX9xX36xX10cxX54xX9xXbxX118xX4exX49xX9xXbxXaxXd9xX4exX49xX9xX36xX101xX4exX49xX9xX90exX9xX36xX10cxX54xX9xX23xXe6xX9xXbxX65xX66xX6fxX4exX49xX56xX9xX0xX1cxX39xXbxX65xX24xX4exX49xXexX122xX49xX50xX26xX9xX2axX236xX1cxX175xX73xX9xX310xX2cxXecxX4exX9xX4xX149xX4exX49xX9xXbxXd9xX9xX398xX54xX18xXbxX17xXcxX18xXdxX18xX9xXbxXaxX149xX4exX49xX9xX23xX17dxX24xX9xXe5xX37cxX9xX23xX4b8xXbxX9xXbxX61xXcxX9xX49xX2cxX18xXcxX9xX36xX10cxX54xX9xXbxX118xX4exX49xX9xXbxXaxXd9xX4exX49xX9x148c5xXdxXeaxX18xX65xX24xX9xX4xX24xXdxX24xXcxX9xX36xX101xX4exX49xX9xX90exX9xX36xX10cxX54xX9xX23xXe6xX9xXbxX65xX66xX6fxX4exX49xX9xXbxX65xX24xX4exX49xX9xX36xXaxX75xX4exXaxX9xX3dxXaxX32fxX9xX36xX32fxX18xX9xX149xX4exX49xX9xXe5xX368xX9xXe5xX2cxX323xX54xX9xXbxX65xX18xX9xXeaxX323xX9xX36xX17dxX24xX9xX23xX54xXe6xX36xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX4exXax1013fxX4exX49xX9xXbxX65xX24xX4exX49xX9xXcxXe6xXbxX9xX19xX10cxX9xX17dxX4exX9xXcxX54xX18xX9xX39xX4b8xXcxX9xX3dxXaxX66xX3abxX4exX49xX9xXbxX2cxXecxX4exX9xX36xX149xX4exX49xX9xX36xXe6xX4exX49xX9xXbxX134xX9xX4exX311xXcxX9xX175xX22axX22axX25exX9xXbxX4bxX2cxX9xX4exX311xXcxX9xX175xX22axX2axX175xX13axX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX4exX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX1baxXbxX1bcxX18xXdxX2cxX49xX4exX56xX9xX275xX54xX39xXbxX2cxX2acxX26xXd2xX2fxXexX5xX65xX59xX9xXdxX67xX2cxX9xX23xX17dxX24xX9xX36xXaxX75xX9xX6fxX9xXbxXaxX67xX2cxX9xXe5xX2cxX368xXcxX9xX23xX4efxX9xX36xXaxX54xX26xX368xX4exX9xXbxX4bxX2cxX9xXbxX316xX18xX9xX17dxX4exX73xX9xX149xX4exX49xX9xX4xX24xXdxX24xXcxX73xX9xX229xX229xX9xXbxX54xX118xX2cxX73xX9xX367xXax1262dxX4exX49xX9xXe5xX4efxX4exXaxX9xXcxd772xX4exXaxX9xX367xXaxX149xX4exX49xX9xXdxX2cxX12dxX4exX9xX53xX54xX18xX4exX9xXe5xX47xX4exX9xXeax148d4xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX4exXaxXb5exX4exX49xX9xX4exX12dxX54xX9xXbxX65xX12dxX4exX13axX9xX0xX17xXcxXexX4ddxX4dexX4exXaxX56xX9xX4xX10cxX54xX9xXbxX118xX4exX49xX9xXbxXaxXd9xX4exX49xX9xXb05xXdxXeaxX18xX65xX24xX9xX4xX24xXdxX24xXcxX13axX9xX122xX49xX54xX46axX4exX56xX9x100caxX17xX54xXbxX17xX65xX39xX514xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX4exX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX1baxXbxX1bcxX18xXdxX2cxX49xX4exX56xX9xX36xX17xX4exXbxX17xX65xXd2xX2fxXexX0xX2cxXcxX49xX9xX18xXdxXbxX2exX2fxXbxXaxX17xX9xX49xX2cxX24xX2cxX9xX4exX49xX18xX26xX9xX53xX54xX18xX9xX1baxX18xX9xX39xX54xX4exX49xX9xXbxX18xX2cxX9xXbxX65xX54xX24xX4exX49xX9xXaxX24xX36xX9xX24xX9xXcxX26xX9xX2cxXbxX9xX4exXaxX18xXbxX9xX2axX7exX9xX4exX49xX54xX24xX2cxX9xX36xXaxX17xXbxX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxX223xX2cxX19xXbxXaxX56xX229xX22axX22axX3dxX1baxXd2xXaxX17xX2cxX49xXaxXbxX56xX236xX229xX22axX3dxX1baxX2fxX9xX39xX65xX36xX2exX2fxXaxXbxXbxX3dxX56xX1cxX1cxX2cxX13axX23xX18xX24xXaxX18xXbxX2cxX4exXaxX13axXeaxX4exX1cxX4exX17xX223xX39xX1cxX2axX25exX22axX7exX1cxX2axX22axX175xX19xX173xX2axX2axX173xX25exX173xX229xXbxX7exX90exX175xX22axXdxX236xX13axX275xX3dxX49xX2fxX9xX1cxXexX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX4exX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX1baxXbxX1bcxX18xXdxX2cxX49xX4exX56xX9xX275xX54xX39xXbxX2cxX2acxX26xXd2xX2fxXexX0xX39xXbxX65xX24xX4exX49xXexX5xX118xX4exX49xX9xXbxXaxXd9xX4exX49xX9xX122xX18xXcxX9xX7xXaxX2cxX9xXbxX54xX26xX12dxX4exX9xX23xXd9xX9xXbxX134xX9xX36xXaxX138xX36xX56xX9xX0xX1cxX39xXbxX65xX24xX4exX49xXexX5xX118xX4exX49xX9xXbxXaxXd9xX4exX49xX9xX122xX18xXcxX9xX7xXaxX2cxX9x12f01xX18xX36xX24xX23xX9x13039xX54xXcxX18xX9xXe5xX37cxX9xX36xXaxX75xX4exXaxX9xXbxXaxX138xX36xX9xXbxX54xX26xX12dxX4exX9xX23xXd9xX9xXbxX134xX9xX36xXaxX138xX36xX9xXbxX65xX24xX4exX49xX9xX36xX54xXe6xX36xX9xXaxX6cxX3dxX9xX23xX17dxX24xX9xX367xX47xXbxX9xXbxXaxX5cxX36xX9xXdxX5cxX36xX9xX175xX236xXaxX9xX4exX49xX50xX26xX9xX2axX173xX1cxX175xX9xX4ddxXbxXaxX17xX24xX9xX49xX2cxX67xX9xXe5xX4efxX18xX9xX3dxXaxX66xX3abxX4exX49xX514xX9xXbxX61xX2cxX9xXbxX316xX18xX9xX4exXaxX50xX9xX36xXaxX75xX4exXaxX9xX3dxXaxX32fxX9xX6fxX9xXbxXaxX32fxX9xXe5xX149xX9xX7xX65xX17xXbxX24xX65xX2cxX18xX13axX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX4exX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX1baxXbxX1bcxX18xXdxX2cxX49xX4exX56xX9xX275xX54xX39xXbxX2cxX2acxX26xXd2xX2fxXexX7xXaxX17dxXbxX9xX23xX2cxX368xX54xX9xXbxX65xX24xX4exX49xX9xX36xX54xXe6xX36xX9xXaxX6cxX3dxX73xX9xX149xX4exX49xX9xXe02xX54xXcxX18xX9xXbxXaxX149xX4exX49xX9xX23xX17dxX24xX9xXcx13069xX36xX9xX19xX101xX9xX367xXaxX149xX4exX49xX9xXe5xX46axX4exX49xX9x1306exXbxXc30xX4exXaxX9xXeaxX4bxX2cxX9xX53xX54xX26xX47xXbxX9xXe5xX4efxX4exXaxX9xX26xX12dxX54xX9xX36xX35fxX54xX9xX149xX4exX49xX9xXbxX134xX9xX36xXaxX138xX36xX9xX36xX32fxX18xX9xX36xX17dxX36xX9xXdxX37cxX4exXaxX9xXe5xX61xX24xX9xX393xX59xX4exX49xX9xXe5xX61xX2cxX9xXaxXe6xX2cxX9xX2xXf5xX4exX9xXbxXe6xX36xX9xX7xXaxX2cxX9xX4ddxX66dxX122xX4xX514xX73xX9xX4exXaxX66xX4exX49xX9xX149xX4exX49xX9xXeax14277xX4exX9xX53xX54xX26xX47xXbxX9xXe5xX4efxX4exXaxX9xXbxX134xX9xX36xXaxX138xX36xX9xX19xX24xX9xX367xXaxX149xX4exX49xX9xXcxX54xXd9xX4exX9xXeaxXc30xX9xX149xX4exX49xX9xXcxX50xX9xXe5xX59xX4exX49xX9xX36xX35fxXcxX9xX53xX54xX26xX323xX4exX9xX4exX50xX26xX9xX23xX4efxX9xX36xXaxX2cxX18xX9xX65xe6f1xX13axX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX4exX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX1baxXbxX1bcxX18xXdxX2cxX49xX4exX56xX9xX275xX54xX39xXbxX2cxX2acxX26xXd2xX2fxXexX5xX61xX2cxX9xX36xX54xXe6xX36xX9xXaxX6cxX3dxX73xX9xX149xX4exX49xX9xXe02xX54xXcxX18xX9xXe5xX37cxX9xX49xX18exX2cxX9xXdxX67xX2cxX9xX36xX59xXcxX9xX3abxX4exX9xXe5xX47xX4exX9xX4exX49xX66xX67xX2cxX9xX19xXf5xX4exX9xX122xX18xXcxX9xX7xXaxX2cxX9xX367xXaxX2cxX9xXe5xX37cxX9xX36xXaxX24xX9xX149xX4exX49xX9xX36xX3abxX9xXaxXe6xX2cxX9xXe5xX66xXf1xX36xX9xXdxX50xXcxX9xX5xX118xX4exX49xX9xXbxXaxXd9xX4exX49xX9xXbxX134xX9xX4exX311xXcxX9xX175xX22axX22axX90exX9xXeaxX50xX9xX36xX24xX2cxX9xXe5xXf5xX26xX9xXdxX50xX9xXcxXe6xXbxX9xXeaxX2cxX4exXaxX9xX19xX10cxX9xXcxX50xX9xX149xX4exX49xX9xX39xXfb5xX9xX49xX2cxX143xX9xXcxX37cxX2cxX9xX36xXaxX24xX9xXe5xX47xX4exX9xX36xX54xXd9xX2cxX9xXe5xX67xX2cxX13axX9xX0xX17xXcxXexX4ddxX4dexX4exXaxX56xX9xX5xX118xX4exX49xX9xXbxXaxXd9xX4exX49xX9xX122xX18xXcxX9xX7xXaxX2cxX9xXdfcxX18xX36xX24xX23xX9xXe02xX54xXcxX18xX13axX9xX122xX49xX54xX46axX4exX56xX9xX66dxX937xX7xX514xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX4exX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX1baxXbxX1bcxX18xXdxX2cxX49xX4exX56xX9xX36xX17xX4exXbxX17xX65xXd2xX2fxXexX0xX2cxXcxX49xX9xX18xXdxXbxX2exX2fxXbxXaxX17xX9xX49xX2cxX24xX2cxX9xX4exX49xX18xX26xX9xX53xX54xX18xX9xX1baxX18xX9xX39xX54xX4exX49xX9xXbxX18xX2cxX9xXbxX65xX54xX24xX4exX49xX9xXaxX24xX36xX9xX24xX9xXcxX26xX9xX2cxXbxX9xX4exXaxX18xXbxX9xX2axX7exX9xX4exX49xX54xX24xX2cxX9xX36xXaxX17xXbxX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxX223xX2cxX19xXbxXaxX56xX229xX22axX22axX3dxX1baxXd2xXaxX17xX2cxX49xXaxXbxX56xX236xX229xX22axX3dxX1baxX2fxX9xX39xX65xX36xX2exX2fxXaxXbxXbxX3dxX56xX1cxX1cxX2cxX13axX23xX18xX24xXaxX18xXbxX2cxX4exXaxX13axXeaxX4exX1cxX4exX17xX223xX39xX1cxX2axX25exX22axX7exX1cxX2axX22axX175xX19xX173xX2axX2axX173xX25exX173xX229xXbxX229xX90exX236xX25exXdxX173xX13axX275xX3dxX49xX2fxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX19xXbxXaxX54xXcxX23xX2fxX9xX1cxXexX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX4exX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX1baxXbxX1bcxX18xXdxX2cxX49xX4exX56xX9xX275xX54xX39xXbxX2cxX2acxX26xXd2xX2fxXexX0xX39xXbxX65xX24xX4exX49xXexX58xX59xX9xX39xX5cxX4exX49xX9xXbxX61xX2cxX9xXbxX65xX66xX67xX4exX49xX9xXaxX6cxX36xX9xX6fxX9xX71xX72xX73xX9xX75xXbxX9xX4exXaxX7axXbxX9xX2axX7exX9xX4exX49xX66xX67xX2cxX9xX36xXaxX47xXbxX56xX0xX1cxX39xXbxX65xX24xX4exX49xXexX9xX310xXc49xX9xX1baxX59xX9xX39xX5cxX4exX49xX9xX1baxX59xX26xX9xX65xX18xX9xX4exX49xX50xX26xX9xX2axX173xX1cxX175xX9xXbxX61xX2cxX9xXbxX65xX66xX67xX4exX49xX9xXbxX65xX54xX4exX49xX9xXaxX6cxX36xX9xX71xX18xX65xX275xX24xX65xX26xX9xX110xXbxX24xX4exX17xXcxX18xX4exX9xX2xX24xX54xX49xXdxX18xX39xX9xXbxXaxX50xX4exXaxX9xX3dxXaxXd9xX9xX7xX18xX65xX367xXdxX18xX4exX19xX73xX9xX23xX18xX4exX49xX9xX937xXdxX24xX65xX2cxX19xX18xX73xX9xX4exX49xXaxX2cxX9xX19xX24xX9xX36xX10cxX54xX9xXaxX6cxX36xX9xX39xX2cxX4exXaxX9xXbxXaxX10cxX36xX9xXaxX2cxXecxX4exX13axX9xX122xX49xXaxX2cxX9xX3dxXaxX61xXcxX9xXe5xX66xXf1xX36xX9xX1baxX17dxX36xX9xXe5xX4efxX4exXaxX9xXdxX50xX9xX122xX2cxX36xXaxX24xXdxX18xX39xX9xX4xX65xX54xe8c9xX73xX9xX2axX90exX9xXbxX54xX118xX2cxX73xX9xXe5xX37cxX9xXe5xX35fxX54xX9xXaxX50xX4exX49xX9xX36xX59xX4exXaxX9xX39xX17dxXbxX13axX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX4exX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX1baxXbxX1bcxX18xXdxX2cxX49xX4exX56xX9xX275xX54xX39xXbxX2cxX2acxX26xXd2xX2fxXexX4xX59xX4exXaxX9xX39xX17dxXbxX9xXbxX65xX66xX6fxX4exX49xX9xXaxX61xXbxX9xX17cxX65xX24xX223xX18xX65xX19xX9xX110xX36xX24xXbxXbxX9x1167bxX39xX65xX18xX17xXdxX9xX1baxX17dxX36xX9xX4exXaxX156xX4exX9xX2axX7exX9xX4exX49xX66xX67xX2cxX9xXbxXaxX2cxXecxXbxX9xXcxX61xX4exX49xX13axX9xX5xX118xX4exX49xX9xXbxXaxXd9xX4exX49xX9xX71xX72xX9xX2xX24xX4exX18xXdxX19xX9xX5xX65xX54xXcxX3dxX9xX49xX18exX2cxX9xXdxX67xX2cxX9xX36xXaxX2cxX18xX9xX23xX54xX46axX4exX9xXbxX65xX12dxX4exX9xX5xX223xX2cxXbxXbxX17xX65xX9xX36xX17dxX9xX4exXaxXf5xX4exX13axX9xX0xX17xXcxXexX4ddxX4dexX4exXaxX56xX9xX122xX49xXaxX2cxX9xX3dxXaxX61xXcxX9xX1baxX59xX9xX39xX5cxX4exX49xX9xX23xX4efxX9xX36xX59xX4exXaxX9xX39xX17dxXbxX9xX23xX4b8xXbxX13axX9xX122xX49xX54xX46axX4exX56xX9x146e5xX110xX310xX122xX514xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX66dxX54xXbxXaxX24xX65xX2fxXexX7xXaxX66xX3abxX4exX49xX9xX393xXef5xX4exX49xX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX110xX24xX54xX65xX36xX17xX2fxXexX4ddxX5xX118xX4exX49xX9xXaxXf1xX3dxX514xX0xX1cxX3dxXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Phương Đặng