Thế giới ngày qua: Mỹ điều thêm 12 tiêm kích F-16 tới Hàn Quốc
(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 4/8.
26f4xa674x7d96x2704x903exc7e5x2cafx55dcx9534xX5x4356xX4xX9xX7xX3xb6a3x5abdx4315x3be9xX11xX6xX7xbf2ax8175xX4xX9xXfx8ddbxX7xb264xX16xX1x99f7xX3x65bcxX4xa5f3xX4xX3x43edxX21x586dxc030xX3x5194x7101xX10x493axX3xbb8dx2eb6xX3x6909xX4x327bxX2cxX3xX9xX1xa24fxba8axX3xX2x2acaxX3xX9xX4xX3axX3bxX3x8d11x7798xXexX1xX3x74ecx3aebxX2x3daaxX3xX9xX23xX4xX3xc410xX28xX26xX3x310cxX2cx6ca1xXexX0xc2eexX1xX2xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX53xX1axX10xX5xX7xX1cx9f47x7040x579fxX3xX53xX28xX3xX16xbc96xX26xX1xX3xX33xX4x59bdxX26xX3xX9x3444xX3xX9x4932xX26xX21xX3xX1x4da7xX15xX3xXexX72xXexX3xX9xX4xX26xX3xX9x84b2xXexX3xX9xX1xX1fxX3xX21xX4xX23xX4xX3xX26xX86xX4xX3x5558x6386xX9xX3xX9x6c15xX73xX26xX21xX3xX26xX21xX28xX29xX3x3aa6xX5cx78cfxb798xX0xX5cxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX71xX73xX5xX29xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axafdaxX9xX4bxX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xXexX1axX26xX9xX1axXacx2b31xX7xX1cxX0xX11xX9xXacxX73xX26xX21xX1cxX0xX4xX3bxX21xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7x7603xX4xX5xX9xX1xX2exX4dx43b5xX106xX15xXd8xXe8xX1xX1axX4xX21xX1xX9xX2ex57f4x2832xb8baxX15xXd8xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX21xX4xX73xX4xX3xX26xX21xX10xX29xX3xX2bxX2cxX10xX3xX3bxX29xX3xX5xX4xX1axX2cxX3xX9xX1xX1axX3bxX3xX2xX3exX3xX9xX4xX1axX3bxX3xX45xX4xXexX1xX3xc873xX3xX2xX4dxX3xX9xX73xX4xX3xX1xX10xX26xX3xX2bxX2cxX73xXexX7xX3xX11xXacxXexX6xX7xX5cxX5cxX4xXb9xXa7xX10xX73xX1xX10xX9xX4xX26xX1xXb9x8c5cxX26xX5cxX26xX1axXffxX11xX5cxX2xX4dxX112xX2xX5cxX2xX3exXb6xX5xX114xX106xX4dxX114xX4dxX106xX2xX9xX112xXb6x40a4xXfxX3exXb9xb553xX15xX21xX7xX3xX5cxX1cxX0xX5cxX11xX9xXacxX73xX26xX21xX1cxX0xX5cxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15x7da7xX10xX15xX9xX4xX73xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXd8xX9xX4bxX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX18fxX2cxX11xX9xX4xX14axX29xXe8xX7xX1cxX0xX11xX9xXacxX73xX26xX21xX1cxX16xXacxX2cxX26xX21xX3xX57xX2cxX59xXexX3xX26xX21x7bc1xX26xX3x48b7xX4xX3axX26xX3xX53xX8bxX15xX3xX57xX2cxX59xXexX3xXacxX10xX3xX9xX2cxX29xX3axX26xX3xXa7xX59xX3xXfxX3axX26xX3xX72xX26xX3xX16xXacxX4xX35xX2cxX3xX16xX4xX3axX26xX2exX0xX5cxX11xX9xXacxX73xX26xX21xX1cxX3xa2faxX72xX26xX21xX3xXb6xX5cxXb8x6ab8xX3xX53x47fexX4xX3xX33x9d7bxX26xX21xX3xX71x91b0xX73xX3xX10xX26xX3xX1ecxX4xX3axX26xX3xX53xX8bxX15xX3xX57xX2cxX59xXexX3xX33x4d24xX3xX9xX4xX1fxX26xX3xX1xX28xX26xX1xX3xX1x90c8xX15xX3xX45xX1x2954xX26xX3xX170xX35xX3xX170xbce9xX3xX15xX1x9d6exX26xX21xX3xX9xX3axX26xX3xXfxX83xX10xX3xX33x785bxX26xX3xX33xX275xX73xX3xX3bxX23xX4xX3xX26xX1x3ba9xX9xX3xXexafddxX10xX3xX16xXacxX4xX35xX2cxX3xX16xX4xX3axX26xX3xX9xX1xX1axX73xX3xX33xX35xX3xX26xX21xX1x7f1dxX3xXexX286xX10xX3xX30xX31xX22axX3x53caxX1xXa8xX9xX3xX71xX236xX26xXb9xX3xX16xX275xX4xX3xXexX2cxX22dxXexX3xX1xX258xX15xX3xX45xX46xX26xX3xX26xX28xX29xX22axX3xX30xX31xX3xX45x7a8fxX3xX170xX258xX26xX21xX3xXexX268xX3xX9xX1x7695xX3xXacxX10xX3xX9xX2cxX29xX3axX26xX3xXa7xX59xX3xXfxX3axX26xX3xX72xX26xX3xX16xXacxX4xX35xX2cxX3xX16xX4xX3axX26xX3xX26xX1xa3b3xX26xX21xX3xX16xXacxX2cxX26xX21xX3xX57xX2cxX59xXexX3xX45xX1x541exX26xX21xX3xX33xX231xX26xX21xX3x2ca0xXb9xX3xX7x3ab3xX1xX30cxX26xX21xX3xX26xX3axX26xX3xXexX268xX3xX1xX28xX26xX1xX3xX33xX22dxX26xX21xX3xX45xX1xX4xX1fxX26xX3xXexX1e9xX26xX21xX3xX9xX1xc797xX26xX21xX3xX21xX4xX10xX3xX9xX1e9xX26xX21xX3xX9xXacxX3axX26xX3xX71xX72xX26xX3xX33xX236xX73xX3xX16xXacxX4xX35xX2cxX3xX16xX4xX3axX26xbcf7xX3xX2a9xX21xX2cxX29xX3xXexa24axX3xX26xX28xX29xX3xX33xX10xX26xX21xX3xX9xX1x2952xXexX3xX11xX376xX3xX1xX4xX7fxX26xX3xX1x2d47xX2cxXb9xX3xX16xX30cxX4xX3xX26xX21xX1xX79xX3xXexX1x808dxX26xX21xX3xX9xX10xX3xX15xX1xX236xX4xX3xXexX268xX3xX9xXacxX72xXexX1xX3xX26xX1xX4xX7fxX3bxX3xX170xX35xX3xX170xX4xX7fxXexX3xX26xX28xX29xX7xX22axX3x676bxXacxX1axX11xX11xX3xX16x8630xX3xX5x6b8bxX26xX3xXfxa7a9xX4xX3xX30cxX26xX21xX3xX1ecxX4xX2cxX3x6bddxX4xX1axX29xX4xX22axX3x69a4xX275xX4xX3xX11xX97xX3xX16xXacxX2cxX26xX21xX3xX57xX2cxX59xXexX3xX9xX275xX4xX3xX1ecxX4xX3axX26xX3xX53xX8bxX15xX3xX57xX2cxX59xXexX22axX3xX26xX268xX4xXb9xX3xX3daxX231xX26xX21xX3xX2bxX2cxX10xX26xX3xX33xX4xX2d9xX3bxX3xX170xX23xX4xX3xX30xX31xX22axX3x9469xX26xX1xX3xX170xX28xX3xX3baxX1xX72xX15xX3xXexX1xX73xX3xXa7xX4xX1fxX9xX22axX3xX3exX3xX26xX2fbxX23xXexX3xX26xX28xX29xX3xX3bxX2cxX59xX26xX3xX9xX1xX391xXexX3xX33xX25dxX29xX3xX170xX4xX7fxXexX3xXacxX10xX3xX3bxX22dxX9xX3xX9xX2cxX29xX3axX26xX3xXa7xX59xX3xXexX286xX10xX3xX53xX22dxX4xX3xX33xX231xX26xX21xX3xX71xX236xX73xX3xX10xX26xX3xXfxX3axX26xX3xX72xX26xX3xX3bxX275xX26xX1xX3xX3bxc6ffxX3xXexX72xXexX3xX170xX264xX3xX15xX1xX268xX26xX21xX3xX9xX3axX26xX3xXfxX83xX10xX3xX3bxX23xX4xX3xX26xX1xX282xX9xX3xXexX286xX10xX3xX16xXacxX4xX35xX2cxX3xX16xX4xX3axX26xX22axX3xX45xX2d9xX3xXexX236xX3xX72xX15xX3xX33xa3abxX9xX3xX9xX1xX3axX3bxX3xXfxX7fxX26xX1xX3xX9xXacx4130xX26xX21xX3xX15xX1xX275xX9xX3xX33xX59xX4xX3xX170xX23xX4xX3xX16xXacxX4xX35xX2cxX3xX16xX4xX3axX26xXb9xX3xa375xb601xX26xX1xX2exX3x8418xX26xX21xX3xX1ecxX4xX2cxX3xX3d3xX4xX1axX29xX4xX22axX3xX33xX275xX4xX3xX11xX97xX3xX16xXacxX2cxX26xX21xX3xX57xX2cxX59xXexX3xX9xX275xX4xX3xX1ecxX4xX3axX26xX3xX53xX8bxX15xX3xX57xX2cxX59xXexXb9xX3xX2a9xX21xX2cxX231xX26xX2exX3xX16xb15exX26xX3xX53xX73xX10xX3xXd8xX24bx3353xXb9xX0xX5cxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX71xX73xX5xX29xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXd8xX9xX4bxX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xXexX1axX26xX9xX1axXacxXe8xX7xX1cxX0xX4xX3bxX21xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xXffxX4xX5xX9xX1xX2exX4dxX106xX106xX15xXd8xXe8xX1xX1axX4xX21xX1xX9xX2exX112xX4dxX106xX15xXd8xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX21xX4xX73xX4xX3xX26xX21xX10xX29xX3xX2bxX2cxX10xX3xX3bxX29xX3xX5xX4xX1axX2cxX3xX9xX1xX1axX3bxX3xX2xX3exX3xX9xX4xX1axX3bxX3xX45xX4xXexX1xX3xX14axX3xX2xX4dxX3xX9xX73xX4xX3xX1xX10xX26xX3xX2bxX2cxX73xXexX7xX3xX11xXacxXexX6xX7xX5cxX5cxX4xXb9xXa7xX10xX73xX1xX10xX9xX4xX26xX1xXb9xX170xX26xX5cxX26xX1axXffxX11xX5cxX2xX4dxX112xX2xX5cxX2xX3exXb6xX5xX114xX106xX4dxX112xX106xX106xX112xX9xX18bxX113xX114xXfxX3exXb9xX18fxX15xX21xX7xX3xX5cxX1cxX0xX5cxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1aexX10xX15xX9xX4xX73xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXd8xX9xX4bxX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX18fxX2cxX11xX9xX4xX14axX29xXe8xX7xX1cxX0xX11xX9xXacxX73xX26xX21xX1cxX1aexX236xX26xX1xX3xX11xX72xX9xX3xX3baxX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX26xX1axX11xX3xXa7x4cc6xX26xX3xXexX1xX1fxX9xX3xX4dxX3xX170xX7fxX3xX11xX79xX3xXexX10xX26xX1xX3xX21xX72xXexX3xX26xX1xX28xX3xX9xX1xX29fxX3xX9xXacxX2fbxa30fxX26xX21xX2exX0xX5cxX11xX9xXacxX73xX26xX21xX1cxX3xX1aexX236xX26xX1xX3xX11xX72xX9xX3xX170xa79bxX3xX9xXacxX10xX26xX21xX3xX3baxX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX26xX1axX11xX3xX26xX21xX28xX29xX3xX112xX5cxXb8xX3xX33xX24bxX3xX33xX258xX3xX11xX391xX26xX21xX3xX170xX28xX3xXa7xX65axX26xX3xXexX1xX1fxX9xX3xX4dxX3xX170xX7fxX3xX11xX79xX3xXexX286xX10xX3x5806xX73xXfxX10xX26xX5xX73xX3x8b52xX11xX15xX4xX26xX73xX11xX10xX22axX3xX9xX1xX29fxX3xX9xXacxX2fbxX67exX26xX21xX3xX9xX1xX29fxX3xX9xXacxX282xX26xX3xX41bxXfxXa7xX2cxX1axXacxX10xX3xX9xXacxX3axX26xX3xX33xX236xX73xX3xX1ecxX1axX29xX9xX1axX22axX3xX3bxX4xX35xX26xX3xX9xXacxX2cxX26xX21xX3xX26xX2fbxX23xXexX3xX26xX28xX29xX22axX3xX26xX21xX2fbxX3c8xX4xX3xXa7xX29fxX3xX9x81edxX26xX1xX3xX26xX21xX1xX4xX3xXexX268xX3xXfxX4xX3axX26xX3xX2bxX2cxX10xX26xX3xX33xX1fxX26xX3xX1xX73xX275xX9xX3xX33xX22dxX26xX21xX3xXa7xX2cxX30cxX26xX3xXa7xX72xX26xX3xX3bxX10xX3xX9xX391xX29xXb9xX3xX1aexX2cxX22dxXexX3xX33xX282xX2cxX3xX11xX391xX26xX21xX3xX5xX4xb044xX26xX3xXacxX10xX3xX11xX10xX2cxX3xX45xX1xX4xX3xXfxX376xXexX3xXfxX2fbxX8bxX26xX21xX3xX33xX4baxXexX3xX26xX1xX4xX7fxX3bxX3xXexX286xX10xX3xXexX236xX26xX1xX3xX11xX72xX9xX3xX3baxX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX26xX1axX11xX3xX9xX23xX4xX3xX45xX1xX72xX3bxX3xXd8x4b0cxX9xX3xX26xX1xX28xX3xX16xX1xX29fxX3xX9xXacxX2fbxX67exX26xX21xX3xX6dexX11xX15xX4xX26xX73xX11xX10xX3xX9xX1xX733xX3xXa7xX29fxX3xXexX72xXexX3xX170xX7fxX3xX11xX79xX3xX26xX86xX3xX11xX391xX26xX21xX3xXexX1xX59xX26xX21xX3xXexX376xXb9xX3xX1aexX236xX26xX1xX3xX11xX72xX9xX3xXa7xX2cxX22dxXexX3xX15xX1xX236xX4xX3xXa7xX65axX26xX3xX9xXacxX236xX3xX170xX28xX3xX9xX4xX3axX2cxX3xX5xX4xX7fxX9xX3xX4dxX3xX170xX7fxX3xX11xX79xXb9xX3xX16xXacxX2fbxX23xXexX3xX33xX268xX3xX3bxX22dxX9xX3xX1xX30cxX3bxX22axX3xX16xX1xX29fxX3xX9xXacxX2fbxX67exX26xX21xX3xX6dexX11xX15xX4xX26xX73xX11xX10xX3xX33xX24bxX3xX33xX24bxX3xX33xX1fxX26xX3xX33xX231xX26xX3xXexX236xX26xX1xX3xX11xX72xX9xX3xX33x56cexX2cxX3xX9xX1xX391xXb9xX3xX3c1xX4xX7fxXexX3xX26xX28xX29xX3xX5xX4xX778xX26xX3xXacxX10xX3xX5xX73xX3xX33xX46xXexX1xX3xX9xX1xX528xX26xX3xX16xX86xX26xX21xX3xX9xX1xX59xX26xX21xX3xX3baxX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX26xX1axX11xX3xX6d6xX73xX5xXacxX4xX21xX73xX3xc75bxX2cxX9xX1axXacxX9xX1axX3xX29xX3axX2cxX3xXexX86axX2cxX3xX30cxX26xX21xX3xX6dexX11xX15xX4xX26xX73xX11xX10xX3xX170xX28xX3xXexX73xX26xX3xX9xXacxX10xX4xX3xX319xX1axXacxXffxX4xX26xX3xX15xX1xX236xX4xX3xX33xX86axX2cxX3xX9xX1xX391xX3xX9xXacxX73xX26xX21xX3xX170x7567xX26xX21xX3xX3exXb6xX3xX21xX4xX3c8xX3xX170xX733xX3xXfxX4xX3axX26xX3xX2bxX2cxX10xX26xX3xX9xX23xX4xX3xX1xX73xX275xX9xX3xX33xX22dxX26xX21xX3xXa7xX2cxX30cxX26xX3xXa7xX72xX26xX3xX3bxX10xX3xX9xX391xX29xX22axX3xX33xX231xX26xX21xX3xX9xX1xX3c8xX4xX3xXexX236xX26xX1xX3xXa7xX72xX73xX3xXexX236xX3xX1xX10xX4xX3xXexX268xX3xX9xX1xX2d9xX3xXa7xX29fxX3xX21xX4xX1fxX9xX3xX26xX1fxX2cxX3xX45xX1xX72xX26xX21xX3xXexX376xXb9xX3xX3c1xX264xX3xX33xX22dxX9xX3xX45xX46xXexX1xX3xX170xX28xX73xX3xX26xX1xX28xX3xX16xX1xX29fxX3xX9xXacxX2fbxX67exX26xX21xX3xX6dexX11xX15xX4xX26xX73xX11xX10xX3xXexX1xX73xX3xX9xX1xX282xX29xX3xX11xX376xX3xX9xX1xX10xX29xX3xX33xX86xX4xX3xX9xXacxX73xX26xX21xX3xXexX1xX4xX1fxX26xX3xXfxX2fbxX8bxXexX3xXexX1xX59xX26xX21xX3xX3bxX10xX3xX9xX391xX29xX3xXexX286xX10xX3xX30cxX26xX21xX3xX8afxX2cxX9xX1axXacxX9xX1axX22axX3xX9xX4c9xX3xXexX1x5213xX3xX11xX1e9xX26xX3xXfx7d99xX26xX21xX3xX26xX1xX382xX26xX21xX3xX9xX3axX26xX3xX9xX22dxX4xX3xX15xX1xX275xX3bxX3xX33xX2fbxX3c8xX26xX21xX3xX15xX1xX59xX3xX9xX23xX4xX3xXexX1xX9d2xX3xX26xX1xX65axX3bxX3xX170xX28xX73xX3xXexX72xXexX3xXexX1xX46xX26xX1xX3xX9xXacxX29fxX3xX21xX4xX10xX3xX2bxX2cxX29xX35xX26xX3xXfxX376xXexX3xX9xX1xX10xX3bxX3xX21xX4xX10xX3xXa7xX2cxX30cxX26xX3xX3bxX10xX3xX9xX391xX29xXb9xX3xX4e6xX1aexX236xX26xX1xX3xX11xX72xX9xX3xX3baxX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX26xX1axX11xX3xX33xX2fbxX8bxXexX3xXfxX7fxX26xX1xX3xX26xX86xX3xX11xX391xX26xX21xX3xX9xX4xX3axX2cxX3xX5xX4xX7fxX9xX3xX26xX21xX1xX4xX3xX15xX1xX275xX3bxX3xX3bxX10xX3xX9xX391xX29xX3xX26xX1fxX2cxX3xXa7xX29fxX3xXexX1xX59xX26xX21xX3xX9xXacxX236xXb9xX3xX4e7xX26xX1xX3xX3bxX4xX26xX1xX3xX1xX258xX10xX2exX3xX3baxX1xX4xXfxX11xX9xX10xXacxX531xX0xX5cxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX71xX73xX5xX29xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXd8xX9xX4bxX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xXexX1axX26xX9xX1axXacxXe8xX7xX1cxX0xX4xX3bxX21xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xXffxX4xX5xX9xX1xX2exX4dxX106xX106xX15xXd8xXe8xX1xX1axX4xX21xX1xX9xX2exXb6xX106xX106xX15xXd8xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX21xX4xX73xX4xX3xX26xX21xX10xX29xX3xX2bxX2cxX10xX3xX3bxX29xX3xX5xX4xX1axX2cxX3xX9xX1xX1axX3bxX3xX2xX3exX3xX9xX4xX1axX3bxX3xX45xX4xXexX1xX3xX14axX3xX2xX4dxX3xX9xX73xX4xX3xX1xX10xX26xX3xX2bxX2cxX73xXexX7xX3xX11xXacxXexX6xX7xX5cxX5cxX4xXb9xXa7xX10xX73xX1xX10xX9xX4xX26xX1xXb9xX170xX26xX5cxX26xX1axXffxX11xX5cxX2xX4dxX112xX2xX5cxX2xX3exXb6xX5xX114xX106xX4dxX112xX18bxXb6xX112xX9xX112xX4dxX112xX113xXfxX2xX106xXb9xX18fxX15xX21xX7xX3xX5cxX1cxX0xX5cxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1aexX10xX15xX9xX4xX73xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXd8xX9xX4bxX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX18fxX2cxX11xX9xX4xX14axX29xXe8xX7xX1cxX0xX11xX9xXacxX73xX26xX21xX1cxX30xX31xX3xXa7xX72xXexX3xXexX72xX73xX3xXa7xX2cxX22dxXexX3xXb6xX106xX106xX3xX9xXacxX4xX7fxX2cxX3x3a59xX222xX8afxX3xXexX1xX2cxX29xX2d9xX26xX3xXexX1xX73xX3x779bxXacxX10xX26xX3xXfxX28xX3xX9xX4xX35xX26xX3xXexX1xX2cxX22dxXexX2exX0xX5cxX11xX9xXacxX73xX26xX21xX1cxX3xX2a9xX21xX28xX29xX3xX112xX5cxXb8xX22axX3xX2a9xX1xX28xX3xX16xXacxX65axX26xX21xX3xXa7xX72xXexX3xXa7xbb7dxX3xXexX72xX73xX3xXa7xX2cxX22dxXexX3xXexX286xX10xX3xX33xX236xX26xX21xX3xX1aexX22dxX26xX21xX3xX1xX8f3xX10xX3xXexX1xX73xX3xXacx902bxX26xX21xX3xX30xX31xX3xX33xX24bxX3xXfxX7bdxX26xX3xX9xXacxX236xX3xXbe5xXacxX10xX26xX3xXb6xX106xX106xX3xX9xXacxX4xX7fxX2cxX3xXbd6xX222xX8afxX3xX9xX4xX35xX26xX3xXexX1xX2cxX22dxXexX3xX33xX2d9xX3xX9xXacxX236xX3xX9xX376xX3xX5xX73xX3xXexX1xX73xX3xX114xX3xX26xX21xX2fbxX3c8xX4xX3xX30xX31xX3xXa7xX29fxX3xXa7xX65axX9xXb9xX3xX1aexX264xX3xX9xX1xX2d9xX22axX3xX1aexX1xX46xX26xX1xX3xX2bxX2cxX29xX35xX26xX3xX16xX86xX26xX21xX3xX9xX1xX59xX26xX21xX3x6b9dxXa7xX10xX3bxX10xX3xX45xX1xX33dxX26xX21xX3xX33xX29fxX26xX1xX3xX114xX3xXexX30cxX26xX21xX3xX5xX528xX26xX3xX30xX31xX3xX33xX2fbxX8bxXexX3xX9xXacxX236xX3xX9xX376xX3xX5xX73xX3xX33xX2d9xX3xX33xX86xX4xX3xXfxX282xX29xX3xX113xX3xX26xX21xX2fbxX3c8xX4xX3xXbe5xXacxX10xX26xX3xXa7xX29fxX3xX30xX31xX3xXa7xX65axX9xX3xX21xX4xX382xX3xX170xX28xX3xXexX2cxX22dxXexX3xX9xXacxX10xX73xX3xX33xX86xX4xX3xX9xX9d9xX3xX26xX1xX528xX26xX3xX15xX1xX9d9xX3xX1xX8bxX15xX3xX170xX23xX4xX3xX9xX1xX3c8xX4xX3xX33xX4xX2d9xX3bxX3xXexX22dxX26xX21xX3xX33xX231xX26xX21xX3xX2bxX2cxX59xXexX3xX9xX1fxX3xX5x5bf0xX3xXa7xXc1bxX3xXfxX7fxX26xX1xX3xXexX282xX3bxX3xX170xXa8xX26xX3xX72xX15xX3xX33xX4baxX9xX3xXfxX3axX26xX3xXbe5xXacxX10xX26xXb9xX3xX3c1xX28xX73xX3xX9xX1xX3c8xX4xX3xX33xX4xX2d9xX3bxX3xX33xX268xX22axX3xX15xX1xX46xX10xX3xX30xX31xX3xXexX1xX73xX3xXa7xX4xX1fxX9xX3xX21xX4xX236xX4xX3xX2bxX2cxX29xX1fxX9xX3xXfxX2cxX30cxX26xX3xX170xX23xX4xX3xXbe5xXacxX10xX26xX3xX170xX35xX3xX3bxX22dxX9xX3xX15xX1xX72xX26xX3xX2bxX2cxX29xX1fxX9xX3xXexX286xX10xX3xX9xX8f3xX10xX3xX16xX1xX1axX3xX53xX10xX21xX2cxX1axX3xX29xX3axX2cxX3xXexX86axX2cxX3xX30xX31xX3xX9xXacxX236xX3xXfxX275xX4xX3xXexX1xX73xX3xXbe5xXacxX10xX26xX3xX45xX1xX73xX236xX26xX3xX9xX4xX35xX26xX3xXb6xX106xX106xX3xX9xXacxX4xX7fxX2cxX3xXbd6xX222xX8afxX3xXa7xX29fxX3xX33xX268xX26xX21xX3xXa7xX1e9xX26xX21xX3xX9xXacxX73xX26xX21xX3xX26xX21xX528xX26xX3xX1xX28xX26xX21xX3xX30xX31xX3xX170xX28xX3xX11xX59xX3xXfxX24bxX4xX3xX2xX22axX112xX3xX9xa1d7xX3xXbd6xX222xX8afxX3xX1xX258xX3xX26xX8bxX3xXbe5xXacxX10xX26xXb9xX3xX16xXacxX2fbxX23xXexX3xX33xX268xX22axX3xX16xX8f3xX10xX3xX2bxX2cxX59xXexX3xX9xX1fxX3xX67exX3xX16xX1xX1axX3xX53xX10xX21xX2cxX1axX22axX3xX53xX28xX3xX1ecxX10xX26xX3xXacxX10xX3xX15xX1xX72xX26xX3xX2bxX2cxX29xX1fxX9xX3xXa7xX2cxX22dxXexX3xX30xX31xX3xX15xX1xX236xX4xX3xX9xXacxX236xX3xXbe5xXacxX10xX26xX3xX11xX59xX3xX9xX4xX35xX26xX3xXb6xX106xX106xX3xX9xXacxX4xX7fxX2cxX3xXbd6xX222xX8afxX3xXa7xX29fxX3xX33xX268xX26xX21xX3xXa7xX1e9xX26xX21xX3xX9xX275xX4xX3xX30xX31xX3xX9xX4c9xX3xX26xX1e9xX3bxX3xX2xX18bxXb8xX2xXb9xX3xX3daxX528xX29xX3xXfxX28xX3xX11xX59xX3xX9xX4xX35xX26xX3xXbe5xXacxX10xX26xX3xX5xX9d9xX26xX21xX3xXfxX28xX3bxX3xX2bxX2cxX31xX3xX9xX46xX26xX3xX9xX1xX72xXexX3xX33xX2d9xX3xX3bxX2cxX10xX3xX170xX696xX3xX45xX1xX46xX3xX30xX31xX3xX9xXacxX2fbxX23xXexX3xX45xX1xX4xX3xX1aexX72xXexX1xX3xX3bxX275xX26xX21xX3xX53xX231xX4xX3xX21xX4xX72xX73xX3xXbe5xXacxX10xX26xX3xX26xX86xX3xXacxX10xX3xX26xX1e9xX3bxX3xX2xX18bxX113xX18bxXb9xX3xX3baxX1xX72xX9xX3xX26xX21xX30cxX26xX3xX170xX4xX3axX26xX3xX2a9xX1xX28xX3xX16xXacxX65axX26xX21xX3xX3d3xX73xX11xX1xX3xX6dexX10xXacxX26xX1axX11xX9xX3xX45xX1xX33dxX26xX21xX3xX33xX29fxX26xX1xX3xX26xX2fbxX23xXexX3xX30xX31xX3xX5xX2fbxX23xX4xX3xX9xX1xX3c8xX4xX3xX16xX86xX26xX21xX3xX9xX1xX59xX26xX21xX3xXcb0xXa7xX10xX3bxX10xX3xX11xX480xX3xX45xX1xX30cxX26xX21xX3xX9xXacxX236xX3xX9xX4xX35xX26xX3xXexX1xX2cxX22dxXexX3xX33xX2d9xX3xX33xX86xX4xX3xXfxX282xX29xX3xX9xX376xX3xX5xX73xX3xXexX1xX73xX3xXexX72xXexX3xXexX30cxX26xX21xX3xX5xX528xX26xX3xX30xX31xX3xXa7xX29fxX3xX21xX4xX10xX3bxX3xX21xX4xX382xX3xX170xX30cxX3xXexX23xXb9xX3xX4e6xX16xX86xX26xX21xX3xX9xX1xX59xX26xX21xX3xX30xX31xX3xX71xX10xXacxX10xXexX45xX3xXcb0xXa7xX10xX3bxX10xXb9xX3xX4e7xX26xX1xX3xX3bxX4xX26xX1xX3xX1xX258xX10xX2exX3xX6d6xX1axX2cxX9xX1axXacxX11xX531xX0xX5cxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX71xX73xX5xX29xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXd8xX9xX4bxX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xXexX1axX26xX9xX1axXacxXe8xX7xX1cxX0xX4xX3bxX21xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xXffxX4xX5xX9xX1xX2exX4dxX106xX106xX15xXd8xXe8xX1xX1axX4xX21xX1xX9xX2exX112xX18bxX2xX15xXd8xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX21xX4xX73xX4xX3xX26xX21xX10xX29xX3xX2bxX2cxX10xX3xX3bxX29xX3xX5xX4xX1axX2cxX3xX9xX1xX1axX3bxX3xX2xX3exX3xX9xX4xX1axX3bxX3xX45xX4xXexX1xX3xX14axX3xX2xX4dxX3xX9xX73xX4xX3xX1xX10xX26xX3xX2bxX2cxX73xXexX7xX3xX11xXacxXexX6xX7xX5cxX5cxX4xXb9xXa7xX10xX73xX1xX10xX9xX4xX26xX1xXb9xX170xX26xX5cxX26xX1axXffxX11xX5cxX2xX4dxX112xX2xX5cxX2xX3exXb6xX5xX114xX106xX4dxXb6xX113xX114xX4dxX9xX3exX114xX113xX18bxXfxXb6xXb9xX18fxX15xX21xX7xX3xX5cxX1cxX0xX5cxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1aexX10xX15xX9xX4xX73xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXd8xX9xX4bxX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX18fxX2cxX11xX9xX4xX14axX29xXe8xX7xX1cxX0xX11xX9xXacxX73xX26xX21xX1cxX2a9xX21xX10xX3xX9xX59xX3xX15xX1xX4xX1fxX26xX3xX2bxX2cxX528xX26xX3xX222xX29xXacxX4xX10xX3xX9xX282xX26xX3xXexX30cxX26xX21xX3xX1xX268xX10xX3xX1xX258xXexX0xX5cxX11xX9xXacxX73xX26xX21xX1cxX2exX3xX57xX2cxX528xX26xX3xX33xX22dxX4xX3xX2a9xX21xX10xX3xX9xX4xX26xX3xXacxXc3dxX26xX21xX3xX15xX1xX4xX1fxX26xX3xX2bxX2cxX528xX26xX3xX67exX3xX9xX1xX28xX26xX1xX3xX15xX1xX59xX3xX41bxXfxX1axX15xX15xX73xX22axX3xX222xX29xXacxX4xX10xX22axX3xX33xX24bxX3xX11xX83xX3xX5xX264xX26xX21xX3xXexX72xXexX3xX2bxX2cxX236xX3xX33xX275xX26xX3xX15xX1xX72xX73xX3xXexX268xX3xXexX1xX97xX10xX3xX45xX1xX46xX3xX33xX22dxXexX3xX33xX2d9xX3xX9xX282xX26xX3xXexX30cxX26xX21xX3xXfxX376xXexX3xXfxX2fbxX8bxX26xX21xX3xXexX1xX46xX26xX1xX3xX15xX1xX286xX3xX1xX30cxX3bxX3xX3exX5cxXb8xX3xX45xX1xX4xX1fxX26xX3xX113xX3xX26xX21xX2fbxX3c8xX4xX3xX9xX1xX4xX7fxX9xX3xX3bxX275xX26xX21xX3xX170xX28xX3xX1xX369xX26xX3xX3exX106xX3xX26xX21xX2fbxX3c8xX4xX3xX26xX1xXa8xX15xX3xX170xX4xX7fxX26xX22axX3xX9xX1xX1axX73xX3xX1xX24bxX26xX21xX3xX9xX1xX30cxX26xX21xX3xX9xX282xX26xX3xX2a9xX21xX10xX3xXbe5xX26xX9xX1axXacxX14axX10xXd8xXb9xX3xX2a9xX21xX10xX3xX33xX24bxX3xX9xX1xX30cxX26xX21xX3xXa7xX72xX73xX3xXexX1xX73xX3xX30xX31xX3xX170xX35xX3xX170xX264xX3xX170xX4xX7fxXexX3xX26xX28xX29xX3xX9xX2cxX29xX3xX26xX1xX4xX3axX26xX3xX1xX4xX7fxX26xX3xXexX72xX73xX3xXa7xX2cxX22dxXexX3xX9xXacxX3axX26xX3xX170xX3c4xX26xX3xXexX1xX2fbxX10xX3xX33xX2fbxX8bxXexX3xXd8xX72xXexX3xX26xX1xXa8xX26xXb9xX3xX16xXacxX2fbxX23xXexX3xX33xX268xX22axX3xX9xX1xX30cxX26xX21xX3xX9xX4xX26xX3xX9xX4c9xX3xX3bxX22dxX9xX3xX9xX1xX29fxX3xX9xXacxX282xX26xX3xX3bxX28xX3xX15xX1xX1axX3xX26xX86xX4xX3xX5xXa8xX29xX3xX45xX4xX2d9xX3bxX3xX11xX73xX72xX9xX3xX67exX3xX9x2b93xX26xX1xX3xXbe5xX5xXfxX4xXa7xX3xXexX696xX26xX21xX3xXexX1xX73xX3xX1xX10xX29xX3xX45xX1xX46xX3xXexXfxX73xX3xX33xX24bxX3xX33xX2fbxX8bxXexX3xXacxX236xX4xX3xXd8xX2cxX59xX26xX21xX3xX45xX1xX2cxX3xX170xX376xXexX3xX26xX28xX29xX3xX1xX231xX4xX3xX33xX86axX2cxX3xX9xX2cxX86axX26xX22axX3xX11xX10xX2cxX3xX45xX1xX4xX3xX3bxX22dxX9xX3xX9xXacxX376xXexX3xX9xX1xX1e9xX26xX21xX3xX2a9xX21xX10xX3xXa7xX29fxX3xXa7xX65axX26xX3xX1xX275xX3xX21xX86axX26xX3xX33xX268xXb9xX3xX4e6xX4e7xX26xX1xX2exX3xX71xX72xXexX3xX11xX79xX3xX33xX4xX35xX2cxX3xX9xXacxX29fxX3xXexX1xX73xX3xX3bxX22dxX9xX3xX1axX3bxX3xXa7xX7bdxX3xX33xX2fbxX8bxXexX3xXexX1xX73xX3xXfxX28xX3xX9xX4xX1fxX15xX3xXd8xX391xXexX3xX170xX23xX4xX3xX45xX1xX46xX3xXexXfxX73xX3xX9xX275xX4xX3xX222xX10xXacxX10xX2bxX1axXa7xX22axX3xX222xX29xXacxX4xX10xXb9xX3xX2a9xX21xX2cxX231xX26xX2exX3xX1ecxX4xX3axX26xX3xX3bxX4xX26xX1xX3xX57xX2cxX59xXexX3xX21xX4xX10xX3xX222xX29xXacxX4xX10xX531xX0xX5cxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX71xX73xX5xX29xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXd8xX9xX4bxX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xXexX1axX26xX9xX1axXacxXe8xX7xX1cxX0xX4xX3bxX21xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xXffxX4xX5xX9xX1xX2exX4dxX106xX106xX15xXd8xXe8xX1xX1axX4xX21xX1xX9xX2exX112xX112xX113xX15xXd8xX7xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX3xX5xX9xX1xX2cxX3bxXa7xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX21xX4xX73xX4xX3xX26xX21xX10xX29xX3xX2bxX2cxX10xX3xX3bxX29xX3xX5xX4xX1axX2cxX3xX9xX1xX1axX3bxX3xX2xX3exX3xX9xX4xX1axX3bxX3xX45xX4xXexX1xX3xX14axX3xX2xX4dxX3xX9xX73xX4xX3xX1xX10xX26xX3xX2bxX2cxX73xXexX7xX3xX11xXacxXexX6xX7xX5cxX5cxX4xXb9xXa7xX10xX73xX1xX10xX9xX4xX26xX1xXb9xX170xX26xX5cxX26xX1axXffxX11xX5cxX2xX4dxX112xX2xX5cxX2xX3exXb6xX5xX114xX106xX113xX106xX106xX106xX112xX9xX112xX114xX112xX114xXfxX4dxXb9xX18fxX15xX21xX7xX3xX5cxX1cxX0xX5cxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1aexX10xX15xX9xX4xX73xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXd8xX9xX4bxX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX18fxX2cxX11xX9xX4xX14axX29xXe8xX7xX1cxX0xX11xX9xXacxX73xX26xX21xX1cxX30xX31xX3xX33xX4xX35xX2cxX3xX9xX1xX3axX3bxX3xX2xX3exX3xX9xX4xX3axX3bxX3xX45xX46xXexX1xX3xX4axX4bxX2xX4dxX3xX9xX23xX4xX3xX53xX28xX26xX3xX57xX2cxX59xXexX2exX0xX5cxX11xX9xXacxX73xX26xX21xX1cxX3xX53xX24bxX26xX21xX3xX9xX4xX26xX3xbf18xX73xX26xX1xX10xX15xX3xX4e6xX53xX28xX26xX3xX57xX2cxX59xXexX531xX3xX26xX21xX28xX29xX3xXb6xX5cxXb8xX3xX5xX3c4xX26xX3xX9xX1xX30cxX26xX21xX3xXa7xX72xX73xX3xXexX286xX10xX3xX71xX22dxX3xXexX1xX12cfxX3xX1xX2cxX29xX3xX45xX1xX30cxX26xX21xX3xX2bxX2cxX528xX26xX3xX16xX1xX72xX4xX3xX71xX733xX26xX1xX3xX8afxX2fbxX369xX26xX21xX3xX4e6xX3baxX41bxX1aexX41bxX4axX531xX3xXexX286xX10xX3xX30xX31xX3xXexX1xX73xX3xXa7xX4xX1fxX9xX3xX2xX3exX3xX3bxX72xX29xX3xXa7xX10xX29xX3xXexX1xX4xX1fxX26xX3xX33xX282xX2cxX3xX4axX4bxX2xX4dxX3xXexX9d9xX26xX21xX3xX1xX369xX26xX3xX112xX106xX106xX3xXfxX46xX26xX1xX3xX45xX1xX30cxX26xX21xX3xX2bxX2cxX528xX26xX3xX33xX24bxX3xX9xX23xX4xX3xXexX1e9xX26xX3xXexX97xX3xX45xX1xX30cxX26xX21xX3xX2bxX2cxX528xX26xX3xXcb0xX11xX10xX26xX3xXexX286xX10xX3xX53xX28xX26xX3xX57xX2cxX59xXexX22axX3xX21xX268xX15xX3xX15xX1xX86axX26xX3xX9xX1e9xX26xX21xX3xXexX2fbxX3c8xX26xX21xX3xX45xX1xX236xX3xX26xX1e9xX26xX21xX3xX15xX1xX8f3xX26xX21xX3xX9xX1xX286xX3xXexX286xX10xX3xX53xX28xX26xX3xX57xX2cxX59xXexX3xX9xXacxX73xX26xX21xX3xXa7xX59xX4xX3xXexX236xX26xX1xX3xX16xXacxX4xX35xX2cxX3xX16xX4xX3axX26xX3xXfxX4xX3axX26xX3xX9xX4xX1fxX15xX3xX9xX4xX1fxX26xX3xX1xX28xX26xX1xX3xXexX72xXexX3xX170xX264xX3xX15xX1xX268xX26xX21xX3xX9xX3axX26xX3xXfxX83xX10xXb9xX3xX16xX1xX30cxX26xX21xX3xXa7xX72xX73xX3xXexX286xX10xX3xX3baxX41bxX1aexX41bxX4axX3xX45xX1xX33dxX26xX21xX3xX33xX29fxX26xX1xX3xXexX72xXexX3xX3bxX72xX29xX3xXa7xX10xX29xX3xX170xX28xX3xX2bxX2cxX528xX26xX3xX26xX1xX528xX26xX3xX30xX31xX3xX33xX24bxX3xXexX268xX3xX3bxX4baxX9xX3xX9xX275xX4xX3xXexX1e9xX26xX3xXexX97xX3xX45xX1xX30cxX26xX21xX3xX2bxX2cxX528xX26xX3xXcb0xX11xX10xX26xX22axX3xXexX72xXexX1xX3xX9xX1xX286xX3xX33xX30cxX3xX222xX1axX73xX2cxXfxX3xX4dxXb6xX3xX45xX3bxXb9xX3xX7xX53xX369xX26xX3xX112xX106xX106xX3xX2bxX2cxX528xX26xX3xX26xX1xX528xX26xX3xX170xX28xX3xX2xX3exX3xX3bxX72xX29xX3xXa7xX10xX29xX3xX4axX4bxX2xX4dxX3xX33xX24bxX3xX9xX23xX4xX3xX33xX2d9xX3xXexX1xX97xX26xX21xX3xX9xXc1bxX3xXexX10xX3bxX3xX45xX1fxX9xX22axX3xX11x9fbfxX26xX3xX11xX28xX26xX21xX3xXexX1xX4xX1fxX26xX3xX33xX282xX2cxX7xX3xX4bxX3xX9xX1xX30cxX26xX21xX3xXa7xX72xX73xX3xX26xX3axX2cxX3xXacx5c55xXb9xX3xX3c1xX264xX3xX15xX1xX268xX26xX21xX3xX9xX3axX26xX3xXfxX83xX10xX3xX26xX21xX28xX29xX3xX112xX5cxXb8xX3xXexX286xX10xX3xX16xXacxX4xX35xX2cxX3xX16xX4xX3axX26xX3xX33xX24bxX3xX45xX1xX4xX1fxX26xX3xXfxX376xXexX3xXfxX2fbxX8bxX26xX21xX3xX15xX1xX8f3xX26xX21xX3xX170xX7fxX3xX2a9xX1xXa8xX9xX3xX71xX236xX26xX3xX33xX4baxX9xX3xX9xXacxX73xX26xX21xX3xX9xX733xX26xX1xX3xX9xXacxX275xX26xX21xX3xXa7xX72xX73xX3xX33xX22dxX26xX21xX3xXexX10xX73xXb9xX3xX30xX31xX22axX3xX1ecxX4xX3axX26xX3xX3bxX4xX26xX1xX3xXexX1xX528xX2cxX3xaebaxX2cxX3xX170xX28xX3xX53xX28xX26xX3xX57xX2cxX59xXexX3xX33xX35xX2cxX3xXfxX3axX26xX3xX72xX26xX3xX1xX28xX26xX1xX3xX33xX22dxX26xX21xX3xX26xX28xX29xXb9xX3xX4e6xX4e7xX26xX1xX2exX3xX1aexX1xX4xX1fxX26xX3xX33xX282xX2cxX3xXexX369xX3xX4axX4bxX2xX4dxX3xXexX286xX10xX3xX319xX1xX30cxX26xX21xX3xX2bxX2cxX528xX26xX3xX3c1xX7fxX3xXa7xX4xX26xX1xX3xX2bxX2cxX59xXexX3xX21xX4xX10xX3xXa7xX10xX26xX21xX3xX222xX73xX2cxX9xX1xX3xX1aexX10xXacxX73xXfxX4xX26xX10xX3xX4e6xX30xX31xX531xX3xX9xX275xX4xX3xXexX1e9xX26xX3xXexX97xX3xXcb0xX11xX10xX26xX22axX3xX53xX28xX26xX3xX57xX2cxX59xXexX3xX26xX21xX28xX29xX3xX3exX113xX5cxX113xX5cxX3exX106xX2xX4dxXb9xX3xX2a9xX21xX2cxX231xX26xX2exX3xX319xX1xX30cxX26xX21xX3xX2bxX2cxX528xX26xX3xX30xX31xX531xX0xX5cxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX41bxX2cxX9xX1xX73xXacxX7xX1cxX3baxX1xX2fbxX369xX26xX21xX3xX3daxX4baxX26xX21xX0xX5cxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX222xX73xX2cxXacxXexX1axX7xX1cxX4e6xX16xX86xX26xX21xX3xX1xX8bxX15xX531xX0xX5cxX15xX1c
Phương Đặng