Hơn 20 giờ truy lùng nghi can bắn chết người trốn giữa rừng
Phát hiện bếp lửa còn ấm ở chòi tranh giữa rừng Sơn Hà, cảnh sát và bộ đội lần theo dấu vết, bắt giữ hai nghi can bắn chết người đang trốn.
c88fxdeb9x14e22x1345bxd8c9x16bfbx14529x10ba3x15513xX7xf452x13656x15a04x13280x13fe5xd7a5xX5xd320xXaxd986x15150x14c5exe32fxX3xefaex16db7xX3x151bbxXdxf96fxX3xXexdd9dxdac5x145adxX3xX5x156f9xX15xX1axX3xX15xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX15xX3x12d12x1526exX15xX3xX4xX1x142a2xXexX3xX15xX1axf9a6xX1cxXdxX3xXexX1fx12babxX15xX3xX1axXdxf02dxX6xX3xX1fx102d3xX15xX1axX0x12e82xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x11a35xXaxX12x154c2xX1xd299xXexX3xX1xXdxd0e8xX15xX3xX31xX37xXbxX3xX5x16520xX6xX3xX4x1555axX15xX3xe16dx16c83xX3x16586xX3xX4xX1xX77xXdxX3xXexX1fxX6xX15xX1xX3xX1axXdxX47xX6xX3xX1fxX4bxX15xX1axX3x136a1xX14xX15xX3xX13xe3aexeb26xX3xX4x15bedxX15xX1xX3xX7xX66xXexX3xe3c6xX99xX3xX31xed37xX3x12c74xXa9xXdxX3xX5x15123xX15xX3xXexX1xX10x1266cxX3xX61xX7axX20xX3xXa5xX37xXexX9axX3xX31xX32xXexX3xX1axXdxX47xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX15xX3xX31xX32xX15xX3xX4xX1xX37xXexX3xX15xX1axX3cxX1cxXdxX3xXabxX6xX15xX1axX3xXexX1fxX42xX15x164bbxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx158faxX10xX15xXexX10xX1fxXaxX12xX0xXdxX7bxX1axX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX4fxX6xXbxXbxX7xX4fxXb6xXbxX10xX15xX4fxX7bxX10xX61xXdxX6xX4fxXexX1xX20xX7bxX31xd26dxXbxX9xX15xX10x1023cxX7xX4fxX2x10ad2xX2x15128xX4fxX2xX18x108f2xX61x14ef1xX18xe613xX137xX139xX18xX131xXex15b05xX12fxX2xX137xX5xX17xXeex12b6cxXbxX1axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7bxX4xX10x10d2bxXb6xX31xX146xX10xX4xXexX3xX61xX1axX7bxX10xX61xXdxX6xX3xXa5xXdxX61xX10xXb6xX3xX7bxXbxX137xXaxX3xX61xX6xXexX6xX155xXexX21xXbxX10xX9xXaxXa5xXdxX61xX10xXb6xX4fxX7bxXbxX137xXaxX3xX61xX6xXexX6xX155xX10xX15xX4xXb6xX61xX10xX9xXaxXexXfex1079axX7bxX7x10c51xX12fxf008xX195x13017xf337x15951xX137xX137xX19dxX19ax16935xX195xX15xX19exX13fx15f00x16a31xX1a8xXdxe98fxX6xX18xX1fxX1acxX13xX146xX1x15f20xX6x11dbdxX195xXdxX6xXbxX195xXexXfexX4x15f17xX17xX195xX1a8xXfexX64xX1axXb6xX1xXfex12ea9xX1fxXdx152daxXdxX1a9xX2xX18xX195xX4fxX146x127c1xX1xX18xX13fxX135x116ebxX20xX17xX146xfc29xX4xX1d9xX12fxX94xX12bxX4xX10xX139xXdxX1x1594bxX19cxXcxX1fx1533axX13fxXexXdxXa5x1651bx12bb4xX1a9xX19axX15xX12bxX135xX1fxX19axX21xX146xX19exX12fxda24xX12bxX1bfxX131xX19axXaxX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX6xXbxXexXdxXb6xX15xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a3xXexX155xX6xX5xXdxX1axX15xd4c5xX3xX146xX20xX7xXexXdxX1d9xX21x16081xXaxX3xX61xX6xXexX6xX155xXa5xXdxX61xX10xXb6xX155xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX22fxX4fxX4fxX1d4xX15xX10xX12bxX7xX155xX7bxX4xX5xXb6xX20xX61xX155xX31xX1d9xX155xX7xX17xXeexX1d4xX6xX61xX15xXeexXa5xX15xX4fxXfexX10x165f5xX61xXa5xX1a8xX19cxX137xX1xX1xX1f2xX4fxX6xX10xX139xX18xX2xX13fxX12fxX1f1xX13fxX31xX4xX131xX139xX17xX139xX61xX4xX31xX61xX17xX4fxX10xX131xX31xX17xX1d9xX1f1xX4xX13fxX61xX1d9xX12fxX17xX131xX1f1xX61xX4xX1f1xX1d9xX139xX131xX4fxX13fxX17xX18xX4fxXfexX5xXdxXbxX270xX61xX6xX15xX270xX1axXdxX6xXdxX270xX15xX1axX1xXdxX270xXbxX1xX6xX7bxXeexX7bxXbxX137xX126xX6xX20xXexX1xX10xX15xX9xX10xX1a3xXbxX9xX2xX135xX17xX17xX137xX2xX1f1xX1f1xX12fxX2x14706xX6xX4xX5xX9xX4fxXfexX10xX270xX61xXa5xX1a8xX19cxX137xX1xX1xX1f2xX4fx14ac2xX2d9xX1xX7bxX6xX4xX9xX4xX17xX12fxX10xX18xX61xX1d9xX2xX137xX13fxX1f1xX6xX4xX1f1xX61xX18xX10xX139xX13fxX61xX131xX137xX1f1xX1f1xX1d9xX2xX135xX1d9xX6xX139xX139xX61xXaxX12xXfexX1xXdxf1eaxX20xX3xX17xX12fxX4fxX131xX9axX3xX1xX99xX15xX1axX3xX4xX1xcd9exX4xX3xX4xX9dxX15xX1xX3xX7xX66xXexX3xX61xf2a7xX15xX3xX1axXdxX9dxXdxX3xX31xX6xX3xX15xX1axX1xXdxX3xXbxX1xe3a0xX7bxX3xX5xXdx14ad2xX15xX3xX19cxX20xX6xX15xX3xXabxX37xX15xX3xXa5xX327xX3xX66xX15xX3xX31xX32xX15xX3xX4xX1xX37xXexX3xX15xX1axX3cxX1cxXdxX3xXexX1fxX42xX15xX3xX1axXdxX47xX6xX3xX1fxX4bxX15xX1axX3xXexX4bxX3xX19exX20xX9dxX15xX1axX3xX1c9xX1ax14ac0xXdxX3xXa5xX317xX3xX198xXb6xX15xX3xXcxX20xX7bxX3xXbxX1xX327xX4xX3xXa5xX327xX3xX7bxX7dxX3xX1fxXa9xX15xX1axX3xXabxXdxX317xX20xX3xXexX1fxX6xX9axX3xX1a3xX73xX3xX5x15776xXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xXb6xX61xX21xXaxX12xXfexX1xXdxX317xX20xX3xX17xX12fxX4fxX131xX9axX3xX4xX14xX3xX19cxX20xX6xX15xX3xX4xX1x15009xX4xX3xX15xf18axX15xX1axX3xX19exX20xX9dxX15xX1axX3xX1c9xX1axX386xXdxX3xX31xX99xX15xX3xX1axXdxX6xXb6xX3xX31xX6xX3xX15xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX15xX3xX5xXdxX34bxX15xX3xX19cxX20xX6xX15xX3xXabxX37xX15xX3xXa5xX327xX3xX66xX15xX3xX31xX32xX15xX3xX4xX1xX37xXexX3xX15xX1axX3cxX1cxXdxX3xX4xX1xXb6xX3xXfex11447xX15xX1axX3xX6xX15xX3xXex14f27xX15xX1xX3xX198xXb6xX15xX3xXcxX20xX7bxX3xX61xXdxX3xX5xX3b2xX3xXa5xX317xX3xXabx1393cxX6xX3xXbxX1xX3cxX14xX15xX1axX3xXexXdxX37xXbxX3xXexX327xX4xX3xXexX1xX20xX3xXexX1x11486xXbxX3xX4xX1xX3dfxX15xX1axX3xX4xX3dfxX9axX3xX7bxX7dxX3xX1fxXa9xX15xX1axX3xXabxXdxX317xX20xX3xXexX1fxX6xXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xXb6xX61xX21xXaxX12xXcxX1fxX3cxd220xX4xX3xXabxe240xX9axX3xX4xX1xXdxX317xX20xX3xX17xX13fxX4fxX131xX9axX3xX7xX6xX20xX3xX1f2xX1xXdxX3xX31xX32xX15xX3xX4xX1xX37xXexX3xX15xX1axX3cxX1cxXdxX3xX7dxX3xX198xXb6xX15xX3xXcxX20xX7bxX9axX3xX131xX3xX15xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX15xX3xXabxX386xX3xX5xX34bxX15xX3xX42fxXexX42fxX3xX31xX66xX15xX3xXexX9dxXdxX3xX31xXdx13b86xX15xX3xX7xX42xX3xX1b6xXdxX6xX3x146c1xX6xXdxX3xX4xX1xX346xX21xX3xXexX1fxX42xX15xX3xXexX1xX10xXb6xX3xX19cxX20xX42xX4xX3xX5xXa9xX3xX17xX137xX9axX3xX1xX3cxX49cxX15xX1axX3xXa5xX317xX3xX19exX20xX9dxX15xX1axX3xX1c9xX1axX386xXdxXeexX3xX1c9xX1xX466xX15xX3xXexXdxX15xX3xX31xX66xXb6xX9axX3xXexX1fxX20xX15xX1axX3xXexX66xX3xXcxX1fxXb0xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcxX24xX15xX1axX9axX3xXcxX1fxX3cxX7dxX15xX1axX3xXfexX42fxX15xX1axX3xX6xX15xX3xXa5xX99xX3xXexX1xX3cx12e83xX15xX1axX3xXexX66xX3xX1c9xX1axX20xX21x1053dxX15xX3xe4d3x101bbxX15xX1xX3xX1ccxX3e3xX15xX9axX3xX64xX1xX4a0xX3xXexX1fxX3cxX7dxX15xX1axX3xXfexX42fxX15xX1axX3xX6xX15xX3xX1xX20xX21xX6bxX15xX3xX94xX14xX15xX3xX13xX99xX9axX3xXexX1fxd591xX4xX3xXexXdxX37xXbxX3xX4xX1xX437xX3xX1xX20xX21xX3xX5xX5a7xX4xX3xX5xX3cxX56cxX15xX1axX3xX4xX1xX42xXexX3xX4xX1x16205xX15xX3xXexX1fxX34bxX15xX3xX19cxX20xX42xX4xX3xX5xXa9xX3xX17xX137xX195xX9axX3xXabxXb6xX346xX15xX3xX19cxX20xX6xX3xX1a3xX386xX3xX94xX14xX15xX3xX198x13141xX9axX3xX94xX14xX15xX3xX195xX6xXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xXb6xX61xX21xXaxX12xX198xX1xXdxX3xXabxX37xX15xX3xXabxX44dxX6xX3xXbxX1xX466xX15xX3xX1a3xX386xX3xX94xX14xX15xX3xX198xX5eexX9axX3xX131xX3xX15xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX15xX3xXbxX1xX66xXexX3xX1xXdxX6bxX15xX3xX31xX44dxX3xX4xX9dxX15xX1xX3xX7xX66xXexX3xX4xX1xX42xXexX3xX4xX1xX5c8xX15xX3xX15xX34bxX15xX3xX5xX466xXbxX3xXexX3dfxX4xX3xX19cxX20xX6xX21xX3xXabxXb0xX20xX3xX15xX1axX3cxX56cxX4xX3xXa5xX317xX3xX1a3xX386xX3xX94xX14xX15xX3xX195xX6xX9axX3xXa5xX3dfxXexX3xX5xX346xXdxX3xXexf3b2xXdxX3xX61xX6xX3xX7bxX99xX20xX3xXabxX10xX15xX3xX4xX1xX3dfxX6xX3xX131xX3xX1f2xX1x10e6dxX20xX3xX7xX686xX15xX1axX3xX15xX1axX32xX15xX9axX3xX131xX13fxX3xXa5xXdxX34bxX15xX3xXabxX346xX15xX9axX3xX135xX3xX1xXa9xXbxX3xXexXdxX37xXbxX3xXabxX346xX15xX3xXa5xX99xX3xX7bxXa9xXexX3xX19cxX20xX9dxX3xX5xX5a7xX20xX3xXabxX346xX15xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xXb6xX61xX21xXaxX12xXfexX9dxX15xX1xX3xX7xX66xXexX3xXexXdxX37xXbxX3xXexX327xX4xX3xXexX1fxX20xX21xX3xXabxX20x14d45xXdxX3xXexX1xX57bxX3xX4xX66xX4xX3xX15xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX15xX3xX4xX1xX346xX21xX3xXabxX37xX15xX3xXexX1xX42fxX15xX3xX1b6xX77xX3xX19axX6xX9axX3xX1a3xX386xX3xX94xX14xX15xX3xX195xX6xX9axX3xXabxX4f1xX3xX5xX346xXdxX3xX1a3xX10xX3xXa5xX99xX3xX4xX1xX346xX21xX3xX31xXa9xX3xXa5xX99xXb6xX3xX15xX686xXdxX3xX5xX69dxX15xX3xXexX1fxX42xX15xXeexX3xX57axX37xX15xX3xX2xX1f1xX1xX131xX18xX3xX4xX24xX15xX1axX3xX15xX1axX99xX21xX9axX3xX4xX42fxX15xX1axX3xX6xX15xX3xX1xX20xX21xX6bxX15xX3xX31xX32xXexX3xXabxX3cxX56cxX4xX3xX1c9xX1axX20xX21xX577xX15xX3xX1ccxX3e3xX15xX3xX1c9xX6xX7bxX3xe40bxX15xX1axX327xX3xX1xX20xX21xX6bxX15xX3xX198xXdxX7bxX3xX57axXa9xX15xX1axX9axX3xXexX437xX15xX1xX3xX13xX3cxX15xX1axX3x12a07xX34bxX15x119dexXeexX3xX13xX6xXdxX3xX15xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX15xX3xX4xX77xX15xX3xX5xX346xXdxX3xX5xX69dxX15xX3xXexX1fxX42xX15xX3xXa5xX99xXb6xX3xX1fxX4bxX15xX1axXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xXb6xX61xX21xXaxX12xXcxX1fxX32xX15xX1axX3xXabxX34bxX7bxX3xXexX1fxX20xX21xX3xX31xX32xXexX3xX15xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX15xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xXb6xX61xX21xXaxX12xXcxX4bxX3xX4xX1xXdxX317xX20xX3xX17xX13fxX3xXabxX37xX15xX3xX17xX12fxX4fxX131xX9axX3xX1xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX9dxX15xX1xX3xX7xX66xXexX9axX3xX31xXa9xX3xXabxXa9xXdxX3xX4xX24xX15xX1axX3xX15xX1xXdxX317xX20xX3xX4xX1xX4a0xX3xX15xX1axX1xXdxX6bxXbxX3xXa5xX327xX3xXexX1fxX20xX21xX3xX5xX24xX15xX1axX3xX1xX6xXdxX3xX15xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX15xX3xX31xX32xX15xX3xX4xX1xX37xXexX3xX15xX1axX3cxX1cxXdxX3xXabxX6xX15xX1axX3xXexX1fxX42xX15xX3xX1axXdxX47xX6xX3xX1fxX4bxX15xX1axX3xX7dxX3xX1a3xX386xX3xX94xX14xX15xX3xX195xX6xX9axX3xX1xX20xX21xX6bxX15xX3xX94xX14xX15xX3xX13xX99xX3xX79dxX19exX20xX9dxX15xX1axX3xX1c9xX1axX386xXdxX7bfxX3xXa5xX99xX3xX1xX20xX21xX6bxX15xX3xX198xXb6xX15xX3xX64xX5xX42fxX15xX1axX3xX79dxX198xXb6xX15xX3xXcxX20xX7bxX7bfxXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX31xX5xX10xX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX7bxX6xX1fxX1axXdxX15xX22fxX3xX17xXbxX1a3xX3xX6xX20xXexXb6xX238xXaxX12xX0xXexX31xXb6xX61xX21xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX61xX12xX0xXdxX7bxX1axX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22fxX4fxX4fxXdxXeexX31xX6xXb6xX1xX6xXexXdxX15xX1xXeexXa5xX15xX4fxX15xX10xX12bxX7xX4fxX2xX12fxX2xX131xX4fxX13fxX13fxX61xX137xX2xX18xX131xX139xX135xX12fxXexX1f1xX13fxX18xX135xX5xX18xXeexX146xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXb6xX15xX3xX17xX18xX3xX1axXdxXb6xX3xXexX1fxX20xX21xX3xX5xX20xX15xX1axX3xX15xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX15xX3xX31xX6xX15xX3xX4xX1xX10xXexX3xX15xX1axX20xXb6xXdxX3xXexX1fxXb6xX15xX3xX1axXdxX20xX6xX3xX1fxX20xX15xX1axXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX6xXbxXexXdxXb6xX15xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a3xXexX155xX6xX5xXdxX1axX15xX22fxX3xX146xX20xX7xXexXdxX1d9xX21xX238xXaxX12xX19ax106ebxX15xX3xX5xX99xX15xX1axX3xX94xX14xX15xX3xX195xX6xX3xX79dxX1xX20xX21xX6bxX15xX3xX94xX14xX15xX3xX13xX99xX7bfxX3xXexX1xX7dxX3xXbxX1xX99xXb6xX3xX7xX6xX20xX3xX1f2xX1xXdxX3xX4xX9dxX15xX1xX3xX7xX66xXexX9axX3xX31xXa9xX3xXabxXa9xXdxX3xXexX1fxX20xX21xX3xX31xX32xXexX3xXexX1xX99xX15xX1xX3xX4xX42fxX15xX1axX3xX1xX6xXdxX3xX15xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX15xX3xX15xX1axX20xX21xX3xX1xXdxX4f1xX7bxX3xXexX1fxX42xX15xX3xX1axXdxX47xX6xX3xX1fxX4bxX15xX1axXeexX3x109e4xX15xX1xX22fxX3xX1acxXdxX15xX1xX3xX13xXb6xX99xX15xX1axXeexX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX1fxX12xX0xX4fxXexX31xXb6xX61xX21xX12xX0xX4fxXexX6xX31xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xXb6xX61xX21xXaxX12xXfexX66xX15xX3xX31xXa9xX9axX3xX4xX1xXdxX37xX15xX3xX7xe545xX3xXexX1xX3dfxX4xX3xXexX1fxX32xX15xX1axX3xXabxX34bxX7bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX99xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX317xX20xX3xXexX42xXbxX9axX3xX5xX466xXbxX3xX15xX1xXdxX317xX20xX3xX4xX1xX42xXexX3xX4xX1xX5c8xX15xX3xX1f2xX1xX32xXbxX3xX4xX66xX4xX3xX5xX42xXdxX3xX1fxX6xX3xXa5xX99xXb6xX3xX1f2xX1xX20xX3xXa5xX5a7xX4xX3xX1fxX4bxX15xX1axX3xX15xX686xXdxX3xX1a3xX386xX3xX94xX14xX15xX3xX195xX6xX9axX3xX94xX14xX15xX3xX198xX5eexX3xX79dxX1xX20xX21xX6bxX15xX3xX94xX14xX15xX3xX13xX99xX7bfxXeexX3xXcxX1fxXb6xX15xX1axX3xX1f2xX1xXdxX3xXabxX4a0xX9axX3xX5xX5a7xX4xX3xX5xX3cxX56cxX15xX1axX3xX4xX9dxX15xX1xX3xX7xX66xXexX3xX4xX14xX3xXabxXa9xX15xX1axX3xXabxX3cxX6xX3xX4xX1xX4a0xX3xX15xX1axX1xXdxX6bxXbxX3xXa5xX327xX3xX5xX24xX15xX1axX3xX7xX327xX4xX3xX7bx122fexXdxX3xX15xX1axX4a0xX4xX3xX15xX1axX66xX4xX1xX3xX15xX686xXdxX3xX1fxX4bxX15xX1axX3xXexX1fxX20xX21xX3xXexX57bxX7bxX3xX4xX66xX4xX3xX15xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX15xXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX31xX5xX10xX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX7bxX6xX1fxX1axXdxX15xX22fxX3xX17xXbxX1a3xX3xX6xX20xXexXb6xX238xXaxX12xX0xXexX31xXb6xX61xX21xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX61xX12xX0xXdxX7bxX1axX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22fxX4fxX4fxXdxXeexX31xX6xXb6xX1xX6xXexXdxX15xX1xXeexXa5xX15xX4fxX15xX10xX12bxX7xX4fxX2xX12fxX2xX131xX4fxX13fxX13fxX61xX137xX2xX18xX131xX139xX135xX12fxXexX1f1xX12fxX17xX1f1xX5xX2xXeexX146xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXb6xX15xX3xX17xX18xX3xX1axXdxXb6xX3xXexX1fxX20xX21xX3xX5xX20xX15xX1axX3xX15xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX15xX3xX31xX6xX15xX3xX4xX1xX10xXexX3xX15xX1axX20xXb6xXdxX3xXexX1fxXb6xX15xX3xX1axXdxX20xX6xX3xX1fxX20xX15xX1axXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX6xXbxXexXdxXb6xX15xXaxX12xX1c9xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX15xX3xXcxX1fxXb0xX15xX3xX1c9xX1axXb81xX4xX3xXfexX1xX20xX15xX1axXeexX3xXa6cxX15xX1xX22fxX3xXcxXeexX1b6xXeexX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX1fxX12xX0xX4fxXexX31xXb6xX61xX21xX12xX0xX4fxXexX6xX31xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xXb6xX61xX21xXaxX12xXcxX1fxX3cxX49cxX4xX3xXexX57bxX15xX1xX3xXexX1xX37xX3xX15xX1axX20xX21xX3xX4xX7axXbxX9axX3xX1xX20xX21xX6bxX15xX3xX94xX14xX15xX3xX13xX99xX3xX21xX34bxX20xX3xX4xXb0xX20xX3xX4xX14xX3xX19cxX20xX6xX15xX3xX4xX1xX3dfxX4xX3xX15xX3e3xX15xX1axX3xXexX1xX42fxX15xX1axX3xX31xX66xXb6xX3xXabxX37xX15xX3xX4xX66xX4xX3xX1a3xX386xX9axX3xXexX1xX44dxX3xXexX1fxX7axX15xX3xXexX707xX3xX4xX1xX3dfxX4xX3xX4xX1xX42xXexX3xX4xX1xX5c8xX15xX238xX3xXabx11726xX15xX1axX3xXexX1xX1cxXdxX3xX4xX9dxX15xX1xX3xX1axXdxX66xX4xX3xXa5xX49cxXdxX3xX15xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX15xX3xXabxX5c8xX4xX3xX31xXdxX6bxXexX3xX15xX1axX20xX21xX3xX1xXdxX4f1xX7bxX3xXabxX6xX15xX1axX3xXexX1fxX42xX15xX3xXexX1fxXb6xX15xX1axX3xX1fxX4bxX15xX1axX3xX7dxX3xXabxX44dxX6xX3xXbxX1xX3cxX14xX15xX1axXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xXb6xX61xX21xXaxX12xXcxX1xX6xX7bxX3xX1axXdxX6xX3xX4xX1xX20xX21xX34bxX15xX3xX66xX15xX3xXexX1fxX20xX21xX3xX31xX32xXexX3xX15xX1xX4a0xX7bxX3xX15xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX15xX3xX31xX32xX15xX3xX4xX1xX37xXexX3xX15xX1axX3cxX1cxXdxX9axX3xXabxX346xXdxX3xX686xX21xX3xX57axXdxX15xX1xX3xX1ccxX3e3xX15xX3xX64xX1xXb6xX6xX9axX3xXexX1fxX56cxX3xX5xX3b2xX3xXcxX66xX4xX3xX4xX1xXdxX37xX15xX3xX195xX6xX15xX3xX4xX1xX437xX3xX1xX20xX21xX3xX19exX20xX9f1xX15xX3xX7xX5a7xX3xX1xX20xX21xX6bxX15xX3xX94xX14xX15xX3xX13xX99xX9axX3xX4xX1xXb6xX3xX1xX6xX21xX3xX7xX20xX42xXexX3xXabxX34bxX7bxX3xX6xX15xX1xX3xX4xX24xX15xX1axX3xXabxXd52xX15xX1axX3xXabxXa9xXdxX3xXexX1xX3dfxX4xX3xXexX1fxX32xX15xX1axX3xXexX20xXb0xX15xX3xXexX1fxX6xX9axX3xXexX1fxX20xX21xX3xX31xX32xXexX3xXexXa9xXdxX3xXbxX1xX346xX7bxXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xXb6xX61xX21xXaxX12xXaxXfexX1xX686xX15xX1axX3xXexX42fxXdxX3xX5xX466xXbxX3xX4xX1xX42xXexX3xX4xX1xX5c8xX15xX3xX7dxX3xX15xX1axX386xX3xX31xX6xX9axX3xX15xX1axX386xX3xXexX3cxX3xX15xX1xX47xX15xX1axX3xXabxX3cxX1cxX15xX1axX3xX7bxX77xX15xX3xX61xX334xX15xX3xXa5xX99xXb6xX3xX1fxX4bxX15xX1axXeexX3xXcxX1fxX1cxXdxX3xX4xX99xX15xX1axX3xX1f2xX1xX20xX21xX6xX9axX3xX7xX3cxX14xX15xX1axX3xX1a3xX20xX42xX15xX1axX3xX4xX99xX15xX1axX3xX5xX346xX15xX1xX3xX15xX1xX3cxX15xX1axX3xX6xX15xX1xX3xX10xX7bxX3xXabxXa9xX15xX1axX3xXa5xXdxX34bxX15xX3xX15xX1xX6xX20xX3xX31xX66xX7bxX3xXexX1fxX327xX9axX3xX1axXdxX66xX7bxX3xX7xX66xXexX3xXabxXa9xX15xX1axX3xXexXabaxX15xX1xX3xXexX4bxX15xX1axX3xX15xX1axX4a0xX4xX3xX15xX1axX66xX4xX1xX3xXexX1fxX34bxX15xX3xX1fxX4bxX15xX1axX3xX7dxX3xX1a3xX386xX3xX94xX14xX15xX3xX195xX6xXaxX9axX3xX42fxX15xX1axX3xX64xX1xXb6xX6xX3xX31xXa9xX4xX3xX31xX346xX4xX1xXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xXb6xX61xX21xXaxX12xX1c9xX1axX3cxX1cxXdxX3xX61xX9f1xX15xX3xXexX1xX7dxX3xXbxX1xX99xXb6xX3xX7xX6xX20xX3xX1f2xX1xXdxX3xX31xX6xX3xX15xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX15xX3xX7xX6xX3xX5xX3cxX49cxXdxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xXb6xX61xX21xXaxX12xX12fxX1xX3xX7xX66xX15xX1axX3xX17xX12fxX4fxX131xX9axX3xXexX1fxX1cxXdxX3xX1xX73xX15xX1axX3xX15xX32xX15xX1axX9axX3xX7xX3cxX14xX15xX1axX3xX31xX32xXexX3xXabxXb0xX20xX3xXexX6xX15xX3xXexX1fxXb6xX15xX1axX3xXexX4bxX15xX1axX3xX1f2x133daxX3xX5xX66xX3xX1fxX4bxX15xX1axXeexX3xX195xX3cxX49cxX4xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexX1fxX34bxX15xX3xXabxX3cxX1cxX15xX1axX3xXexX20xXb0xX15xX3xXexX1fxX6xX9axX3xXexX1xX3cxX56cxX15xX1axX3xX686xX21xX3xX57axXdxX15xX1xX3xX1ccxX3e3xX15xX3xX13xX686xXexX9axX3xXexX1fxX56cxX3xX5xX3b2xX3xXfexX1x12567xX15xX1xX3xXexX1fxX44dxX9axX3xX195xX6xX15xX3xX4xX1xX437xX3xX1xX20xX21xX3xX19exX20xX9f1xX15xX3xX7xX5a7xX3xX1xX20xX21xX6bxX15xX3xX94xX14xX15xX3xX13xX99xX9axX3xX4xX24xX15xX1axX3xXabxXd52xX15xX1axX3xXabxXa9xXdxX3xX31x14686xX15xX1axX3xX15xX1axX1xX10xX3xXexXdxX37xX15xX1axX3xX1xXb6xX3xXbxX1xX66xXexX3xX1fxX6xX3xXexX4bxX3xX5xX317xX20xX3xXexX1fxX6xX15xX1xX3xX7bxX99xX3xX61xX9f1xX15xX3xX5xX99xX7bxX3xX1fxX334xX21xX3xX61xX24xX15xX1axX3xX15xX1axX1xX437xX3xXexX1fxX3cxX6xX3xX1xXb6xX5c8xX4xX3xX19cxX20xX6xX3xXabxX34bxX7bxX9axX3xX1axXdxX47xX6xX3xX5xX3cxX15xX1axX3xX4xX1xX4bxX15xX1axX3xX19cxX20xX9dxX3xXabxXd52xXdxX3xXbxX1xX105fxX6xX3xXexX1fxX3cxX49cxX4xXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xXb6xX61xX21xXaxX12xXfexX9dxX15xX1xX3xX7xX66xXexX9axX3xX31xXa9xX3xXabxXa9xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX99xX7bxX3xX1xX6xXdxX3xXexX42xXbxX3xX7bxX466xXexX3xXbxX1xX327xX4xX9axX3xX31xX6xXb6xX3xXa5xX9f1xX21xX3xX5xX317xX20xX3xXexX1fxX6xX15xX1xX3xX15xX1xX3cxX15xX1axX3xX1f2xX1xXdxX3xXabxX37xX15xX3xX1axXb0xX15xX3xX4xX1xX437xX3xX4xX77xX15xX3xXexX99xX15xX3xXexX1fxXb6xX3xX4x15330xX6xX3xX31xX37xXbxX3xX5xX73xX6xX3xX4xX77xX15xX3xX7axX7bxXeexX3xXcxXdxX37xXbxX3xXexX327xX4xX3xXexX1fxX20xX21xX3xX19cxX20xf506xXexX3xXexX1xX34bxX7bxX3xXa5xX99xXdxX3xXexX1fxX3e3xX7bxX3xX7bxX11a8xXexX3xXabxX3cxX1cxX15xX1axX3xX1fxX4bxX15xX1axX9axX3xX1xXb81xX3xXbxX1xX66xXexX3xX1xXdxX6bxX15xX3xX7bxXa9xXexX3xX15xX1axX3cxX1cxXdxX3xX7bxX5c8xX4xX3xX66xXb6xX3xXexX1fxX32xX15xX1axX3xXa5xX99xX3xX15xX1axX3cxX1cxXdxX3xX4xX77xX15xX3xX5xX346xXdxX3xX7bxX5c8xX4xX3xX66xXb6xX3xXabxX10xX15xX3xXabxX6xX15xX1axX3xXexX1fxX42xX15xX3xXexX1fxXb6xX15xX1axX3xX31xX327xXdxX3xX1fxX466xX7bxXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX31xX5xX10xX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX7bxX6xX1fxX1axXdxX15xX22fxX3xX17xXbxX1a3xX3xX6xX20xXexXb6xX238xXaxX12xX0xXexX31xXb6xX61xX21xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX61xX12xX0xXdxX7bxX1axX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22fxX4fxX4fxXdxXeexX31xX6xXb6xX1xX6xXexXdxX15xX1xXeexXa5xX15xX4fxX15xX10xX12bxX7xX4fxX2xX12fxX2xX131xX4fxX13fxX13fxX61xX137xX2xX18xX131xX139xX135xX12fxXexX13fxX131xX131xX12fxX5xX17xXeexX146xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXb6xX15xX3xX17xX18xX3xX1axXdxXb6xX3xXexX1fxX20xX21xX3xX5xX20xX15xX1axX3xX15xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX15xX3xX31xX6xX15xX3xX4xX1xX10xXexX3xX15xX1axX20xXb6xXdxX3xXexX1fxXb6xX15xX3xX1axXdxX20xX6xX3xX1fxX20xX15xX1axXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX6xXbxXexXdxXb6xX15xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a3xXexX155xX6xX5xXdxX1axX15xX22fxX3xX146xX20xX7xXexXdxX1d9xX21xX238xXaxX12xXcxX1xX3cxX56cxX15xX1axX3xX686xX21xX3xX57axXdxX15xX1xX3xX1ccxX3e3xX15xX3xX13xX686xXexX9axX3xXexX1fxX56cxX3xX5xX3b2xX3xXfexX1xX105fxX15xX1xX3xXexX1fxX44dxX3xX195xX6xX15xX3xX4xX1xX437xX3xX1xX20xX21xX3xX19exX20xX9f1xX15xX3xX7xX5a7xX3xX1xX20xX21xX6bxX15xX3xX94xX14xX15xX3xX13xX99xX9axX3xX1f2xX4f1xX3xX5xX346xXdxX3xX1f2xX1xXb6xX9dxX15xX1xX3xX1f2xX1xX32xX4xX3xXexX1fxX7axX15xX3xX66xXbxX9axX3xX31xX32xXexX3xX1axXdxX47xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX15xX3xXexX1fxX42xX15xX3xX1axXdxX47xX6xX3xX1fxX4bxX15xX1axXeexX3xXa6cxX15xX1xX22fxX3xX1acxXdxX15xX1xX3xX13xXb6xX99xX15xX1axXeexX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX1fxX12xX0xX4fxXexX31xXb6xX61xX21xX12xX0xX4fxXexX6xX31xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xXb6xX61xX21xXaxX12xXaxXfexX1xX686xX15xX1axX3xXexX42fxXdxX3xX61xX24xX15xX1axX3xX5xXb6xX6xX3xX1f2xX34bxX20xX3xX1axXb81xXdxX3xX15xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX15xX3xXabxXb0xX20xX3xXexX1xX686xX3xX15xX1xX3cxX15xX1axX3xX4xX9dxX3xX1xX6xXdxX3xXa5xX334xX15xX3xX15xX1axXb6xX6xX15xX3xX4xX42xX3xXexXdxX37xXbxX3xXexX327xX4xX3xX4xX1xX346xX21xX3xXexX1fxX42xX15xX3xXa5xX99xXb6xX3xX1axXdxX47xX6xX3xX1fxX4bxX15xX1axX3xX1f2xX10xXb6xX3xX15xX34bxX15xX3xX5xX5a7xX4xX3xX5xX3cxX56cxX15xX1axX3xXexX1fxX20xX21xX3xX31xX32xXexX3xXbxX1xX9dxXdxX3xX31xX32xX15xX3xX17xX3xXbxX1xX66xXexX3xX7xX686xX15xX1axX3xX4xX1xX437xX3xXexX1xXdxX34bxX15xX3xXabxX4f1xX3xXexX1fxX7axX15xX3xX66xXbxXeexX3xX198xX1xXb6xX9dxX15xX1axX3xX139xX1xX131xX18xX9axX3xX15xX1xX4a0xX7bxX3xXexX1fxXdxX15xX1xX3xX7xX66xXexX3xX31xX32xXexX3xXabxX3cxX56cxX4xX3xX57axX466xX20xX3xX1ccxX3e3xX15xX3xX1c9xX1xX466xXexX3xX79dxX131xX2xX3xXexX20xX707xXdxX9axX3xX15xX1axX327xX3xX13xX99xX3xXcxXabaxX15xX1xX7bfxX3xXa5xX99xX3xX131xX18xX3xXbxX1xX686xXexX3xX7xX6xX20xX3xXexXdxX37xXbxX3xXexX327xX4xX3xX31xX32xXexX3xX1axXdxX47xX3xXcxX1fxXb0xX15xX3xX1c9xX1axXb81xX4xX3xXfexX1xX20xX15xX1axX3xX79dxX131xX131xX3xXexX20xX707xXdxX9axX3xX15xX1axX327xX3xX1c9xX1axX1xX6bxX3xX1a8xX15xX7bfxXeexX3xXcxX1xX1cxXdxX3xXabxXdxX4f1xX7bxX3xX31xX44dxX3xX31xX32xXexX9axX3xX1xX6xXdxX3xX15xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX15xX3xX1f2xX1xX42fxX15xX1axX3xX4xX4a0xX3xXa5x12ac2xX3xX1f2xX1xX105fxXaxX9axX3xX42fxX15xX1axX3xX13xX686xXexX3xX1f2xX4f1xXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xXb6xX61xX21xXaxX12xXcxX1xX10xXb6xX3xX15xX1axX3cxX1cxXdxX3xX61xX9f1xX15xX3xXabxX44dxX6xX3xXbxX1xX3cxX14xX15xX1axX9axX3xX1xX6xXdxX3xX15xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX15xX3xX31xX44dxX3xX31xX32xXexX3xXexX1fxXb6xX15xX1axX3xX5xX686xX4xX3xXabxX6xX15xX1axX3xX5xX69dxX15xX3xXexX1fxX42xX15xX3xX1axXdxX47xX6xX3xX1fxX4bxX15xX1axX3xX7dxX3xXexX1xX42fxX15xX3xX4fbxX99xX15xX1axX3xX195xX20xX15xX1axX3xX79dxX1a3xX386xX3xX94xX14xX15xX3xX195xX6xX7bfxX9axX3xX4xX66xX4xX1xX3xX15xX14xXdxX3xX31x16e18xX3xX5xX346xXdxX3xX42fxXexX42fxX3xX1f2xX1xXb6xX9dxX15xX1axX3xX137xX3xX1f2xX7bxXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xXb6xX61xX21xXaxX12xX94xX6xX20xX3xX1f2xX1xXdxX3xXexX1fxX20xX21xX3xX31xX32xXexX3xXexX1xX99xX15xX1xX3xX4xX42fxX15xX1axX9axX3xX4xX9dxX15xX1xX3xX7xX66xXexX3xXabxX3cxX6xX3xX4xX66xX4xX3xX15xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX15xX3xXa5xX317xX3xXexX1fxX327xX3xX7xX7dxX3xf592xX21xX3xX31xX6xX15xX3xX1a3xX386xX3xX94xX14xX15xX3xX195xX6xX3xX5xX7axX21xX3xX5xX1cxXdxX3xX1f2xX1xX6xXdxXeexX3xX1c9xX1xXdxX317xX20xX3xX15xX1axX3cxX1cxXdxX3xX61xX9f1xX15xX3xXabxX3dfxX15xX1axX3xX31xX34bxX15xX3xXexX3cxX1cxX15xX1axX3xX1fxX99xXb6xX3xXexX1xX10xXb6xX3xX61x13fbexXdxX3xXa5xX327xX3xXa5xXdxX6bxX4xXeexX3xXaxX1c9xX1axX1xX10xX3xXexXdxX15xX3xX4xX14xX3xX19cxX20xX6xX15xX3xX4xX1xX3dfxX4xX3xX15xX3e3xX15xX1axX3xXabxX386xX3xX31xX32xXexX3xX1axXb81xX15xX3xX31xX6xX3xX15xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX15xX3xX7bxX99xX3xX15xX1axX3cxX1cxXdxX3xX61xX9f1xX15xX3xX15xX14xXdxX3xXabxX9f1xX21xX3xXexX1xX7dxX3xXbxX1xX99xXb6xX3xX15xX1xf2c5xX3xX15xX1xX16a5xX7bxX9axX3xX31xX49cxXexX3xX15xX1099xXdxX3xX7xX56cxX3xX1xX386xXdxXaxX9axX3xX42fxX15xX1axX3xXcxX1fxXb0xX15xX3xXcxX1xX99xX15xX1xX3xX79dxX15xX1axX327xX3xX1a3xX386xX3xX94xX14xX15xX3xX195xX6xX7bfxX3xX7bxX42fxX3xXexX9dxXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xXb6xX61xX21xXaxX12xXfexX1xXdxX317xX20xX3xX4xX24xX15xX1axX3xX15xX1axX99xX21xX9axX3xX31xX99xX3xX57axXdxX15xX1xX3xXcxX1xX44dxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX13xX3cxX1cxX15xX1axX9axX3xXfexX1xX1185xX3xXexX44dxX4xX1xX3xX1b4xX195xX1c9xX19axX3xX1xX20xX21xX6bxX15xX3xX94xX14xX15xX3xX13xX99xX9axX3xX4xX1xXb6xX3xX1xX6xX21xX3xXabxX44dxX6xX3xXbxX1xX3cxX14xX15xX1axX3xXabxX386xX3xXexX1xX3cxX7dxX15xX1axX3xX15xX4a0xX15xX1axX3xX4xX1xXb6xX3xX5xX5a7xX4xX3xX5xX3cxX56cxX15xX1axX3xXexX1fxX20xX21xX3xX31xX32xXexX3xX2xX135xX3xXexX1fxXdxX6bxX20xX3xXabxXd52xX15xX1axX3xXa5xX57bxX3xX4xX4a0xX3xXexX1xX99xX15xX1xX3xXexX105fxX4xX1xX3xX1a3xX20xX7axXexX3xX7xX32xX4xX9axX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX4a0xX15xX1axX3xX31xX32xXexX3xXabxX3cxX56cxX4xX3xX31xX6xX3xX15xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX15xX3xX5xXdxX34bxX15xX3xX19cxX20xX6xX15xX3xXabxX37xX15xX3xXa5xX327xX3xX66xX15xX3xX61xX24xX15xX1axX3xX7xX686xX15xX1axX3xX31xX32xX15xX3xX4xX1xX37xXexX3xX15xX1axX3cxX1cxXdxX3xX7dxX3xX198xXb6xX15xX3xXcxX20xX7bxXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xXb6xX61xX21xXaxX12xX0xXdxX7bxX1axX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22fxX4fxX4fxXdxXeexX31xX6xXb6xX1xX6xXexXdxX15xX1xXeexXa5xX15xX4fxX15xX10xX12bxX7xX4fxX2xX12fxX2xX131xX4fxX13fxX13fxX61xX137xX2xX18xX131xX139xX135xX12fxXexX137xX18xX13fxX13fxX5xX131xXeexX146xXbxX1axXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX61xXexX1xX22fxX1f1xX1f1xX18xXbxX1a3xX238xX1xX10xXdxX1axX1xXexX22fxX137xX137xX13fxXbxX1a3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXb6xX15xX3xX17xX18xX3xX1axXdxXb6xX3xXexX1fxX20xX21xX3xX5xX20xX15xX1axX3xX15xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX15xX3xX31xX6xX15xX3xX4xX1xX10xXexX3xX15xX1axX20xXb6xXdxX3xXexX1fxXb6xX15xX3xX1axXdxX20xX6xX3xX1fxX20xX15xX1axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xXexX1xX20xX7bxX31xX3xX61xX1xXdxX61xX10xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xXb6xX20xX1fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXb6xX3xX19dxXdxX15xX1axX0xX4fxXbxX12